ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y M U T A T Ó Oldal a RomáQLD+LYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiViQDN 2002-es évfolyama második félévében megjelent jogszabályokról Törvények... 6 UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHN... Kormányrendeletek... Kormányhatározatok... A központi közigazgatási szakszervek jogszabályai... Románia Nemzeti Bankjának jogszabályai... Újraközzétételek T Ö R V É N Y E K 132/ UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 72/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 126/2002. júl /2002. Törvény a bels N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 85/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 130/2002. júl /2002. Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások PHJiOODStWiViUyO pv E QWHWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy 103/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 149/2002. aug / UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy 119/1999. számú kormányrendelet 7. szakasza (3) bekezdése a) pontjának PyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 130/2002. júl. 11.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 150/ UYpQ\ D N ]VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 141/2002. júl / UYpQ\D]XWDNUHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWy pvnlhjpv]tw V]iP~NRUPiQ\UHQGHOet elutasításáról 164/2002. szept /2002. Törvény a találmányi szabadalmakról szóló 64/1991. számú törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 124/2002. júl / UYpQ\DV]HU] LMRJpVD] VV]HI JJ MRJRNMRJLNHUHWpQHNNLHJpV]tWpVpU O az audio és video, illetve a számítógépes programok területén való kalózkodás leküzdésére irányuló intézkedések elfogadásával tárgyú 124/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 138/2002. júl / UYpQ\ D NRUV]HU ELRWHFKQROyJLDL WHFKQikákkal genetikailag módosított V]HUYH]HWHN pv D] H]HNE O V]iUPD]y WHUPpNHN HO iootwiviqdn NLSUyEiOiViQDN IHOKDV]QiOiViQDN pv NHUHVNHGHOPL IRUJDOPD]iViQDN UHQGV]HUpU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 123/2002. júl / UYpQ\D5RPiQ5HQG UVpJV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 125/2002. júl / UYpQ\DV] O U OpVDERUUyODV] O - és borpiac közös szervezési rendszerében 142/2002. júl / UYpQ\ D PHJIHOHO VpJ puwpnhopvpyho NDSFVRODWRV DNNUHGLWálásról és infrastruktúráról szóló 38/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 128/2002. júl / UYpQ\ D PLQLV]WHUL IHOHO VVpJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ HJ\HV UHQGHONH]pVHLQHNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 123/2002. júl /2002. Törvény a Románia és az Amerikai Egyesült Államok között az Amerikai (J\HV OWÈOODPRN5RPiQLiEDQiOORPiVR]yKDGHU LQHNVWiWXViUyO:DVKLQJWRQEDQ október 30-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 138/2002. júl /2002. Törvény a nemevipphn UHQGV]HUpU O 5RPiQLiEDQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 129/2002. júl / UYpQ\ D KLWHOV] YHWNH]HWL V]HUYH]HWHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUgyú 272/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 131/2002. júl / UYpQ\ D E QFVHOHNPpQ\HN N YHWNH]WpEHQ NHOHWNH]HWW GROJRN PRViViUyO IHOIHGpVpU O OHIRJODOiViUyO pv HONRE]iViUyO 6WUDVERXUJEDQ QRYHPEHU -án aláírt európai megállapodás ratifikálásáról 133/2002. júl / UYpQ\ D 5RPiQLiED PHQHN OWHN VWiWXViUyO pv UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 147/2002. aug / UYpQ\ D YHW PDJYDN pv D] OWHW DQ\DJRN WHUPHV]WpVpU O IHOGROJR]iViUyO PLQ VpJ NHOOHQ U]pVpU OpVLJD]ROiViUyOYDODPLQWDQ YpQ\IDMWiNEHMHJ\]pVpU O 147/2002. aug /2002. Törvény a háborús áldozatok oltalmazására vonatkozó augusztus 12-i négy genfi megállapodással kapcsolatban Románia által megfogalmazott fenntartások visszavonásáról 133/2002. júl /2002. Törvény a reklámozásról szóló 148/2000. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 133/2002. júl /2002. Törvény a helyi közületi utasszállítási szolgáltatásokról szóló 86/2001. kormányrendelet jóváhagyásáról 207/2002. nov / UYpQ\ D 5RPiQ (QHUJLDKDWpNRQ\ViJL $ODS OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 128/2002. júl /2002. Törvény a közintézmények végrehajtható okiratokkal megállapított fizetési kötelezettségeinek végrehajtásáról szóló 22/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 129/2002. júl / UYpQ\DYpG HUG ViYRNUyO 137/2002. júl. 19.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UYpQ\ D PH] JD]GDViJL HUGpV]HWL pohoplv]hulsdul pv D Ä*KHRUJKH,RQHVFX ùlúhúwl $JUiUWXGRPiQ\L pv (UGpV]HWL $NDGpPLiKR] WDUWR]y NXWDWiVL-fejlesztési HJ\VpJHNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 152/2002. aug /2002. Törvény a helyi adók és illetékek elektronikus eszközökön keresztüli EHYpWHOH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 150/2002. aug /2002. Törvény az országos kutatási-fejlesztési intézetek bevételi és kiadási költségvetése jóváhagyási módjának megállapításáról 133/2002. júl /2002. Törvény a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvényt módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\ásáról 145/2002. aug /2002. Törvény az adó- pv LOOHWpNIL]HW N DGy J\L EHMHJ\]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 133/2002. júl /2002. Törvény a fizetési felszólítás eljárásáról szóló 5/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 135/2002. júl / UYpQ\ D 1HP]HWN ]L 6] O - és Borszervezet megalakulására vonatkozóan Párizsban, április 3-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 157/2002. aug /2002. Törvény a drogok törvényellenes gyártására használt prekurzorok jogi UHQGV]HUpU O 154/2002. aug / UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy 119/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 126/2002. júl / UYpQ\DJ\yJ\V]HUpV]HWLWHUPpNHNHO iootwiviqdnirujdopiqdnpvnhuhvnhghopl forgalmazásának rendszerét szabályozó 31/1995. számú kormányrendelet elutasításáról 137/2002. júl /2002. Törvény a k QQ\tWpVHN Q\~MWiViUyO D P WUiJ\iNDW Q YpQ\YpG V]HUHNHW pv PLQ VtWHWW PDJYDNDW pv OWHW DQ\DJRNDW V]iOOtWyNQDN WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 141/2002. júl /2002. Törvény a katonai szolgálatot az id V]DNEDQ D 0XQNDV]ROJiODWL 9H]pULJD]JDWyViJ NHUHWpEHQ WHOMHVtWHWW V]HPpO\HN HJ\HV MRJDLQDN HOLVPHUpVpU O pv megadásáról 135/2002. júl / UYpQ\DV]iP~N Q\YYLWHOLW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O szóló 61/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 135/2002. júl / UYpQ\ D KLYDWDORV VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 144/2002. aug / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek V]DEiO\R]iViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWypVNLHJpV]tW 37/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 145/2002. aug /2002. Törvény a járandóságok nyújtásáról az szeptember 6 és március 6 N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL RNRNEyO üldözött személyeknek tárgyú, a 189/2000. számú törvénnyel jóváhagyott V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 135/2002. júl / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek szabályozásáról szóló 128/1998. számú kormányrendeletet módosító 113/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 145/2002. aug / UYpQ\ D IRJ\DV]WyN YpGHOPpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 153/2002. aug / UYpQ\ D OpWH] pstwppq\dods WHUPLNXV UHKDELOLWiOiViUyO pv D K HQHUJLD PHJWDNDUtWiViQDN V]W Q]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 176/2002.szept.23

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 327/ UYpQ\ D N ]WLV]WYLVHO N MRJiOOiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 166/2002. szept /2002. Törvény az országos vonatkozási ár bevezetéséu ODODNRVViJQDNN ]SRQWRVtWRWW UHQGV]HUHQiWOHV]iOOtWRWWK HQHUJLDWHNLQWHWpEHQYDODPLQWDGHIDYRUL]iOWODNRVViJL NDWHJyULiNV]iPiUDQ\~MWDQGySpQ]VHJpO\HNU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 149/2002. aug / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp birtokába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek szabályozásáról V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 194/2001. számú sürg VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 149/2002. aug / UYpQ\ D N ]VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 154/2002. aug /2002. TörYpQ\D. O QOHJHV7iYN ]OpVL6]ROJiODWV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug /2002. Törvény a könyvtárakról 175/2002.szept /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 16/2002. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug / UYpQ\D]HPEHULKDV]QiODW~J\yJ\V]HUNpV]tWPpQ\HNU OV]yOyV]iP~ süuj VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 162/2002. szept / UYpQ\ D Q\LOYiQRV Q\XJGtMUHQGV]HUU O pv PiV WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MiUDQGyViJRNUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYihagyásáról 132/2002. júl /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW,,,V]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 153/2002. aug / UYpQ\D]HPEHULKDV]QiODW~J\yJ\V]HUNpV]tWPpQ\HNU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ kormányrendelet elutasításáról 155/2002. aug /2002. Törvény a nyilvános nyugdíjreqgv]huu O pv PiV WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MiUDQGyViJRNUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 133/2002. júl /2002. Törvény a költségvetési szektor személyzetének a évben nyújtandó IL]HWpVHPHOpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 155/2002. aug / UYpQ\ D J\yJ\I UG - G O - pv EDOQHRNOLPDWLNXV KHO\HNU O YDODPLQW D J\yJ\I UG L RUYRVL pv UHNXSHUiOiVL HOOiWiVUyO V]yOy 109/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 156/2002. aug /2002. Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások PHJiOODStWiViUyO pv E QWHWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]imú kormányrendelet jóváhagyásáról 149/2002. aug /2002. Törvény a munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel kapcsolatos biztosításról 181/2002.szept /2002. Törvény a dohánytermék-irj\dv]wivkdwivdlqdnphjho ]pvpu OpVOHN ]GpVpU O 161/2002. szept / UYpQ\ D URPiQLDL QHP]HWL NLW QWHWpVHN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ törvény módosításáról 152/2002. aug /2002. Törvény a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosítáviuyo WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 156/2002. aug / UYpQ\ D URPiQLDL RUV]iJRV V]DEYiQ\RVtWiVL WHYpNHQ\VpJU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 171/2002.szept.16.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. TörYpQ\ D] V]iP~ EDQN J\L W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 132/2002. júl /2002. Törvény a Nemzeti Levéltárról szóló 16/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítévpu O 158/2002. aug / UYpQ\DUHQG UMRJiOOiViUyO 140/2002. júl /2002. Törvény a garantálási alapok létrehozásáról szóló 23/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 155/2002. aug /2002. Törvény az útlevélkibocsátási és nyilvántartási kommunitáris közszolgálatok OpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 164/2002. szept / UYpQ\ D V UJ VVpJL KHO\]HWHNNHO IRJODONR]y NRPPXQLWiULV N ]V]ROJiODWRN léwhvtwpvpu OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 164/2002. szept /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 153/2002. aug / UYpQ\D]HOHNWURQLNXVNHUHVNHGHOHPU O 168/2002.szept / UYpQ\ D. O J\L +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 158/2002. aug / UYpQ\DNHUHVNHG NEHMHJ\]pVpYHOpVP N GpV NHQJHGpO\H]pVpYHONDSFVRODWRV HJ\HVDGPLQLV]WUDWtYDODNLViJRNHJ\V]HU VtWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 131/2002. júl / UYpQ\ D N ]P YHVtWpVL N ]V]ROJiODWRNUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 158/2002. aug /2002. Törvény a kommunitáris személy-nyilvántartási közszolgálatok létestwpvpu OV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 161/2002. szept / UYpQ\ D IHOQ WWHN V]DNNpS]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 169/2002.szept /2002. Törvény a hitelügynökségek akkreditálásáról a mikrohitel-folyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 158/2002. aug / UYpQ\ HJ\HV WLODOPDN EHYH]HWpVpU O D KHO\L YiODV]WRWWDN pv D N ]WLV]WYLVHO N tekintetében táuj\~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 138/2002. júl / UYpQ\ D PH] JD]GDViJRW V~MWy WHUPpV]HWL FVDSiVRN HVHWpQ Q\~MWDQGy NiUWpUtWpVU O 131/2002. júl /2002. Törvény az Idegen Beruházások Román ÜgynökségénHN OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 173/2002.szept /2002. Törvény a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezési UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~0. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 157/2002. aug / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVH PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O V]yOy D V]iP~ W UYpQQ\HO MyYiKDJ\RWW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet IV/1. számú melléklete módosításáról WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 157/2002. aug /2002. Törvény az állampolgárságról Strasbourgban, november 6-án elfogadott európai megállapodás ratifikálásáról 164/2002. szept / UYpQ\DV UJ VVpJLKtYiVRNHJ\VpJHVRUV]iJRVUHQGV]HUpQHNP N GpVpU OV]yOy 18/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 157/2002. aug /2002. Törvény a földalapról szóló 18/1991. számú törvénynek és a 169/1997. számú W UYpQ\QHN D] HO tuivdl V]HULQW LJpQ\HOW PH] JD]GDViJL I OGWHU OHWHN pv HUG WHU OHWHN IHOHWWL WXODMGRQMRJ KHO\UHiOOtWiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OYDODPLQWD]~MUDN ]]pwhwwv]ip~w UYpQ\ módosításáról pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 167/2002.szept.10.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 406/ UYpQ\HJ\HVN QQ\tWpVHNDONDOPD]KDWyViJiQDNPHJV] QpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 160/2002. aug /2002. Törvény a Románia Nemzeti Bankjának Alapszabályáról szóló 101/1998. számú W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 160/2002. aug /2002. Törvény a hatósijldgy J\LQ\LOYiQWDUWiVPHJV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy 75/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 163/2002. szept /2002. Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására 141/2002. júl /2002. Törvény a polgári hajózásról szóló 42/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 201/2002. okt / UYpQ\ D] XWDN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 170/2002.szept /2002. Törvény a nyereségadóról 130/2002. júl / UYpQ\D/HJIHOV EE+RQYpGHOPL7DQiFVV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 179/2002.szept /2002. Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény módosításáról tárj\~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug / UYpQ\D]iOODPUpV]YpQ\HVLUpV]YpWHOpYHOP N G NHUHVNHGHOPLEDQNWiUVDViJRN SULYDWL]iFLyMiUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN NLHJpV]tWpVpU O tárgy~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug /2002. Törvény a gazdátlan vagy az állam, illetve a területi közigazgatási egységek köz- YDJ\PDJiQELUWRNiKR]WDUWR]yWHU OHWHNHQHOKDJ\RWWJpSMiUP YHNMRJLUHQGV]HUpU O 166/2002. szept /2002. Törvény a vonatkozási kamat Románia Nemzeti Bankja általi megállapításáról 167/2002.szept / UYpQ\ D] HJ\HV GtMDN EHYH]HWpVpU O D N ]~WL V]iOOtWiVL LQIUDVWUXNW~UD használatáért tárgyú 15/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 185/2002. okt / UYpQ\ D] PiUFLXV pv GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ YLVV]DpOpVVHO iwyhww HJ\HV LQJDWODQRN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 167/2002.szept /2002. Törvény az egyes gazdasági társaságok helyzetének szabályozásáról szóló V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet jóváhagyásáról 167/2002.szept / UYpQ\DPDJiQYiOODONR]yN V]W Q]pVpU ONLVpVN ]HSHVYiOODODWRNOpWHVtWpVpUH és fejlesztésére tárgyú 133/1999. számú törvény 21. szakasza (3) bekezdésének PyGRVtWiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVégi kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2002.szept / UYpQ\ D] LSDUL WXODMGRQ J\L WDQiFVRVL V]DNPD PHJV]HUYH]pVpU O pv gyakorlásáról szóló 66/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2002.szept / UYpQ\ D WHMWHUPHO N WiPRJDWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 180/2002.szept /2002. Törvény a talajtani és agrokémiai tanulmányok kidolgozásáról és finanszírozásáról, valamintdph] JD]GDViJ LOOHWYH D] HUGpV]HW FpOMDLW V]ROJiOy talaj-terep-, illetve talaj-erdei növényzet-monitorozási országos rendszer finanszí- UR]iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 183/2002. okt /2002. Törvény a mh] JD]GDViJL M YHGHOHPDGyUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W módosító 8/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 175/2002.szept / UYpQ\ D] pstwppq\hn NLYLWHOH]pVpQHN HQJHGpO\H]pVpU O V]yOy ~MUDN ]]pwhww 50/1991. számú törvény 4. szakaszáqdn PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 5/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2002.szept / UYpQ\D]LYyYt]PLQ VpJpU O 194/2002. okt /2002. Törvény az Egészségügyi Minisztérium és a helyi közigazgatási hatóságok közötti HJ\ WWP N GpVU O D N ]HJpV]VpJ J\L V]DEiO\R]iVRN DONDOPD]iViEDQ WiUJ\~ 50/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 178/2002.szept.25

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. Törvény a pénz- és bankügyi rendszer terrorcselekmények finanszírozására való igénybe vételéqhn PHJHO ]pvpu O pv OHN ]GpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény az egészségvédelem finanszírozásáról szóló 22/1992. számú NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 178/2002.szept / UYpQ\ D] HOHNWURQLNXV iuyhupvvho W UWpQ N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 188/2002. okt / UYpQ\ HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O D V]HU] GpVHNNHO NDSFVRODWRV IHJ\HOHP PHJHU VtWpVpUH 163/2002. szept /2002. Törvény a közületi-pdjiq SDUWQHUL V]HU] GpVHNU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 189/2002. okt /2002. Törvény a tudományos és más kísérleti céllal használt állatok oltalmazásáról szóló 37/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 181/2002.szept / UYpQ\D]HJ\HVWHUURUFVHOHNPpQ\HNQHNpVDN ]UHQGHWVpUW FVHOHNPpQ\HNQHND E QWHWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 178/2002.szept /2002. Törvény a katonai káderek jogállásáról szóló 80/1995. számú törvény 29. szakasza e) pontjának módosításáról 168/2002.szept /2002. Törvény az anyakönyvi okiratokról szóló 119/1996. számú törvény módosításáról 182/2002. okt /2002. Törvény D V]HOOHPL psvpju O pv D] HOPHEiQWDOPDNEDQ V]HQYHG V]HPpO\HN oltalmazásáról 196/2002. okt / UYpQ\ D NULPLQDOLV]WLNDL V]DNpUW N HQJHGpO\H]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2002.szept /2002. Törvén\ D] J\YpGL IRJODONR]iV PHJV]HUYH]pVpU O pv J\DNRUOiViUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 176/2002.szept / UYpQ\ D] LSDUL SDUNRN OpWHVtWpVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 142/2002. júl / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL KiWUDOpNRN YLVV]DV]HU]pVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 7/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 146/2002. aug /2002. Törvény az orvosi hivatás gyakorlásáról, a Romániai Orvosok Kollégiumának OpWUHKR]iViUyO V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 178/2002.szept /2002. Törvény az orvosi asszisztensi szakma gyakorlásáról, a Romániai Orvosi $VV]LV]WHQVHN 5HQGMpQHN OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 179/2002.szept /2002. Törvény a gyógyszerészi hivatás gyakorlásáról, a Romániai Gyógyszerészek.ROOpJLXPiQDNOpWUHKR]iViUyOV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 176/2002.szept / UYpQ\DN ]SpQ] J\HNU O 159/2002. aug /2002. Törvény a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok YLVV]DV]ROJiOWDWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 217/2002. nov / UYpQ\ D] 2UV]iJRV.RUUXSFLyHOOHQHV hj\pv]vpju O V]yOy V]imú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 189/2002. okt / Médiatörvény 191/2002. okt / UYpQ\ D J\DNRUOy iwv]huyh]pvl pv IHOV]iPROiVL V]DNpUW N WHYpNHQ\VpJpQHN PHJV]HUYH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKagyásáról 182/2002. okt / UYpQ\ D JD]GDViJL WiUVDViJRN SULYDWL]iFLyV V]HU] GpVHLYHO YiOODOW N WHOH]HWWVpJHN YpJUHKDMWiViQDN Q\RPRQ N YHWpVpYHO NDSFVRODWRV LQWp]NHGpVHNU O szóló 25/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 189/2002. okt /2002. Törvény egyes gazdasági tevékenységek természetes személyek általi PHJV]HUYH]pVpU OpVNLIHMWpVpU O 185/2002. okt. 4.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 508/ UYpQ\DNR]PHWLNDLFLNNHNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpV NLHJpV]tWpVpU O 183/2002. okt / UYpQ\D]iOODQGyNHUHVNHGHOPL J\Q N NU O 195/2002. okt / UYpQ\ D NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQ HJ\pQL PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQUpV]HV O V]HPpO\HNV]RFLiOLVROWDOPD]iViUyOV]yOyV]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 181/2002.szept /2002. Törvény a szabályozott árupiacokról és a származékos pénzeszköz-piacokról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNormányrendelet jóváhagyásáról 196/2002. okt /2002. Törvény a kollektív értékpapír-ehihnwhwpvl V]HUYH]HWHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 188/2002. okt /2002. Törvény a városi és falusi helységekkel való gazdálkodásról szóló 21/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2002.szept /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOps NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 191/2002. okt /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRsításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 191/2002. okt /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet jóváhagyásáról 197/2002. okt / UYpQ\DV]iP~WDQ J\LW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény a különleges fogyasztásldgynqdndoiyhwhwwhj\hvwhuppnhnho iootwiviydo LPSRUWMiYDOpVIRUJDOPiYDONDSFVRODWRVIHO J\HOHWLpVHQJHGpO\H]pVLUHQGV]HUU O 192/2002. okt / UYpQ\ D KHO\L DGyNUyO pv LOOHWpNHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 186/2002. okt / UYpQ\ D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 148/2002. aug / UYpQ\ D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyNUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL korpiq\uhqghohwhw PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 150/2002. aug /2002. Törvény az értékpapírokról, a pénzbefektetési szolgáltatásokról és a szabályozott SLDFRNUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMóváhagyásáról 193/2002. okt /2002. Törvény az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és a társult LQIUDVWUXNW~UiKR] YDOy KR]]iIpUpVU O YDODPLQW H]HN HJ\PiVKR] YDOy csatlakozásáról szóló 34/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 187/2002. okt /2002. Törvény az egészségvédelem finanszírozásáról szóló 22/1992. számú kormányrendelet 6. szakaszának módosításáról 201/2002. okt / UYpQ\ D] 2UV]iJRV /DNiV J\Q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ törvényt kiegészít V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 201/2002. okt /2002. Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvényt PyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 201/2002. okt / UYpQ\ D N RODM D JD]ROLQ D NRQGHQ]iWXP pv FVHSSIRO\yV HWiQ V]iOOtWiViYDO kereskedelmi forgalmazásával és visszanyerésével kapcsolatos tevékenységek UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 201/2002. okt /2002. Törvény a nyugdíjasok kölcsönös segélypénztárairól 222/2002. nov / UYpQ\DNROOHNWtYUHQGV]HU PHJWDNDUtWiVUyOpVKLWHOH]pVU ODODNiV J\WHUpQ 222/2002. nov /2002. Törvény a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvényt módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 221/2002. nov /2002. Törvény egyes büntetések és büntetési intézkedésekhohqjhgpvpu O 220/2002. nov. 26.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UYpQ\DNHJ\HOHPU OpVDNHJ\HOPLHOMiUiVUyO 213/2002. nov /2002. Törvény az állam köz-ydj\pdjiqydj\rqiwnpsh] PH] JD]GDViJLUHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJL WiUVDViJRN SUivatizációjáról és az Állami ) OGELUWRNRN hj\q NVpJpQHN OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 228/2002. dec /2002. Törvény a megyei vagy a helyi tanácsok által adminisztrált, állami tulajdont NpSH] YDODPLQWDKHO\LpUGHN QiOOyDQJD]GiONRGyHJ\VpJHNYDJ\RQiEDWDUWR]y kereskedelmi helyiségek és szolgáltatási helyiségek eladásáról 231/2002. dec / UYpQ\ D 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy 14/1992. számú törvény V]DNDV]iW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 228/2002. dec / UYpQ\D5RPiQLDQHP]HWYpGHOPpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 228/2002. dec / UYpQ\DURPiQLDLQHP]HWLV]DEYiQ\RVtWiVLWHYpNHQ\VpJU OV]yOyV]iP~ kormányrendeletet módosító 44/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 228/2002. dec / UYpQ\D% QWHW 7 UYpQ\N Q\YPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 233/2002. dec /2002. Törvény az IOVR-nyugdíjakról szóló 49/1999. számú törvény 3. szakaszának PyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUól 233/2002. dec /2002. Törvény az Európai Unió tagállamaiba és más államokba való belépés IHOWpWHOHLQHN D URPiQ ioodpsrojiurn iowdol WHOMHVtWpVpU O D] RUV]iJEyO YDOy NLOpSpV NNRUWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWNLHJpV]tWpVpU O 221/2002. nov / UYpQ\ LQWp]NHGpVHNU O D] $,'6-EHWHJVpJ WHUMHGpVpQHN PHJHO ]pvpuh Romániában és a HIV-IHUW ] WWYDJ\$,'6-beteg személyek oltalmazására 232/2002. dec /2002. Törvény a járandóságok nyújtásáról az szeptember 6. és március 6. N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL RNRNEyO üldözött személyeknek tárgyú 105/1999. számú kormányrendelet 1. szakasza c) pontjának módosításáról 242/2002. dec /2002. Törvény a romániai Takarék- pv /HWpWL 3pQ]WiU iwv]huyh]pvpu O EDQN J\L részvénytársasággá tárgyú 66/1996. számú törvény 2. szakaszának módosításáról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 242/2002. dec /2002. Törvény a kommunikációk általánrvv]deio\r]ivlnhuhwpu OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 227/2002. dec /2002. Törvény a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény módosításáról tárgyú 43/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 242/2002. dec /2002. Törvény a Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének a felekezeti templomok és LPDKi]DNDWHPHW NpVD]VLGyYDOOiVIHOHNH]HWLWHYpNHQ\VpJHNV]iPiUDUHQGHOWHWHWW egyéb javak feletti tulajdonjoga rende]pvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 230/2002. dec /2002. Törvény a 114/1996. számú lakásügyi törvény módosításáról szóló 44/1998. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 242/2002. dec / UYpQ\ D P YHO GpV pv P YpV]HW YDOOiV J\ ILOPP YpV]HW pv V]HU] L MRJ WHU OHWpUH YRQDWNR]y HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 242/2002. dec. 20.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 6h5* 66e*,.250È1<5(1'(/(7(. 55/ UJ VVpJLUHQGHOHWDYHV]pO\HVYDJ\DJUHVV]tYHEHNEtUODOiVLUHQGV]HUpU O 124/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD]2UV]iJRV/DNásügynökség létrehozásáról szóló 152/1998. V]iP~W UYpQ\NLHJpV]tWpVpU O 141/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWDURPiQLDL7DNDUpN-pV/HWpWL3pQ]WiUiWV]HUYH]pVpU OEDQN J\L részvénytársasággá tárgyú 66/1996. számú törvény 2. szakaszának módosításáról 137/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVUyOV]yOyV]iP~ törvény módosításáról 147/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D UH]LGHQFLiWXV D J\DNRUQRNL LG V]DN pv D] RUYRVL NXWDWiVL WHYpNHQ\VpJ PHJV]HUYH]pVpU O pv ILQDQV]tUR]iViUyO D] HJpV]VpJ J\L V]HNWRUEDQ WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWNLHJpV]tWpVpU O 147/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D],295-nyugdíjakról szóló 49/1999. számú törvény 3. szakaszának a módosításáról 141/2002. júl / UJ VVpJL UHQGHOHW D QHPHVIpPHN UHQGV]HUpU O 5RPiQLiEDQ WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVLKDWiULGHMpQHNHOQDSROiViUyO 153/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 156/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVUyOV]yOyV]iP~ törvény 45. szakasza a) pontjának módosításáról 160/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O szóló 14/1992. számú törvény 42. szakaszának módosításáról 158/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWD5RPiQLDQHP]HWYpGHOPpU OV]yOyVzámú törvény módosításáról 161/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW D KDOiOORPiQ\UyO D KDOiV]DWUyO pv D] DNYDNXOW~UiUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 160/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWDNRPPXQLNiFLyNiOWDOiQRVV]DEiO\R]iVLNHUHWpU O 174/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW HJ\DEODNRV UHQGV]HU SpQ]WiU OpWHVtWpVpU O 5RPiQLD államhatár-iwnho LQpO 239/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWDV]iP~N UQ\H]HWYpGHOPLW rvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 139/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD% QWHW 7 UYpQ\N Q\YPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 163/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW D] iwoiwv]yvij EL]WRVtWiViUyO D] ioodpl VHJpO\ LOOHWYH D közhatóságok és a közületi vállalatok közötti pénzügyi kapcsolatok terén, valamint D]iOODPLVHJpO\U OV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 200/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWLQWp]NHGpVHNEHYH]HWpVpU ODJpSMiUP Lmport tekintetében 171/2002. szept / UJ VVpJLUHQGHOHWD]iOODPN ]-YDJ\PDJiQYDJ\RQiWNpSH] PH] JD]GDViJL UHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iFLyMiUyOpVD] Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséu OV]yOyV]iP~W UYpQ\ V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 203/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWD9pGHOPLpV UV]ROJiODWV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 210/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWDGXW\-IUHHUHQGV]HUEHQIRUJDOPD]RWWiUXNYiPUHQGV]HUpU O 206/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWHJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODV]HU] GpVHNNHONDSFVRODWRVIHJ\HOHP PHJHU VtWpVpUH WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ V]DNasza (1) bekezdésének módosításáról 195/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWDV]DUYDVPDUKiND]RQRVtWiViUyOpVEHMHJ\]pVpU O5RPiQLiEDQ 210/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HOKDJ\RWWV] O - és gyümölcsfaültetvények hasznosításáról 221/2002. nov. 27.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UJ VVpJLUHQGHOHWD]~WOHYHOHNUHQGV]HUpU O5RPiQLiEDQWiUJ\~V]iP~ kormányrendelet 14. szakasza (1) bekezdése e) pontjának módosításáról 211/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OILQDQV]tUR]RWWH[SRUWWiPRJDWiVLpV HO PR]GtWiVLUHQGV]HUpQHNMyYiKDJ\iViUyO 211/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D JDUDQWiOW PLQLPiOLV M YHGHOHPU O V]yOy V]iP~ törvény módosításáról 222/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D] puwpnsdsturnuyo D SpQ]EHIHNWHWpVL V]ROJiOWDWiVRNUyOpVD V]DEiO\R]RWW SLDFRNUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW szakaszának módosításáról 228/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW LQWp]NHGpVHNU O D PH] JD]GDViJL pv HUG WHU OHWHNNHO kapcsolatos birtoklevelek kibocsátását célzó akciók gyorsítására 207/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWDKLWHO J\Q NVpJHNDNNUHGLWiOiViUyODPLNURKLWHO-folyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú kormányrendelet 15. szakaszának módosításáról 206/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D FpJMHJ\]pNU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ pv D NHUHVNHG N EHMHJ\]pVpYHO pv P N GpV N HQJHGpO\H]pVpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV DGPLQLV]WUDWtY DODNLViJRN HJ\V]HU VtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet módosításáról 224/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD3ULYDWL]iOiVVDOpVD]ÈOODPLeUGHNHOWVpJ$GPLQLV]WUiOiViYDO )RJODONR]y +DWyViJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormiq\uhqghohwpygrvtwiviuyopvnlhjpv]twpvpu O 213/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D] ioodp N ]- YDJ\ PDJiQYDJ\RQiW NpSH] PH] JD]GDViJL UHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iFLyMiUyOpVD] Állami FöldbirtokokhJ\Q NVpJpQHNOpWHVtWpVpU O szóló 268/2001. számú törvény V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 239/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D KHO\L DGyNUyO pv LOOHWpNHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 242/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWDIRJ\DV]WiVUDV]iQWPDJYDNWiUROiViQDNV]DEiO\R]iViUyOD] H]HN HOOHQpEHQ DGRWW OHWpWL MHJ\HN UHQGV]HUpU O pv D OHWpWL MHJ\HN JDUDQWiOiVL alapjának létrehozásáról 236/2002. dec / UJ VVpJL UHQdelet a fizetési felszólítás eljárásáról szóló 5/2001. számú NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 232/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y pv HJ\HV N O QW UYpQ\HN rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítésér ODILDWDONRU~DNQHPLYLVV]DpOpVVHO szembeni oltalmazása céljából 232/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLUHQGV]HUV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU O 241/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D J\yJ\I UG L pv YLVV]DQ\HUpVL WXULV]WLNDL JD]GDViJL WiUVDViJRNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D J\yJ\I UG L pv YLVV]DQ\HUpVL WXULV]WLNDL JD]GDViJL WiUVDViJRNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWD]ÈOODPWLWNRW.pSH],QIRUPiFLyN2UV]iJRV5HJLV]WHUpQHN +LYDWDODV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec. 11. KORMÁNYRENDELETEK 43/2002. Rendelet a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény módosításáról 172/2002. szept. 17.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 53/2002. Rendelet a területi közigazgatási egység keret-alapszabályáról 207/2002. nov /2002. Rendelet a közösség hasznát szolgáló tevékenységek végzése büntetés és a kihágási fogházbüntetés jogiuhqgv]hupu O 209/2002. nov / HQGHOHWDWXGRPiQ\RVNXWDWiVUyOpVDWHFKQROyJLDLIHMOHV]WpVU O 211/2002. nov / HQGHOHW D] QNpQWHVVpJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 209/2002. nov / HQGHOHWD]HJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODV]HOOHPLWXODMGRQMRJRNWLV]WHOHWEHQWDUWiViQDN EL]WRVtWiViUDDYiPP YHOHWHNVRUiQWiUJ\~V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO 211/2002. nov / HQGHOHWDN OWVpJYHWpVLN YHWHOpVHNEHJ\ MWpVpU O 239/2002. dec / HQGHOHW D] DGy J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW módosításáról 203/2002. okt / HQGHOHWD]HOQHYH]pVHNRGDtWpOpVpU OYDJ\PHJYiOWR]WDWiViUyO 197/2002. okt /2002. Rendelet az antikrppxqlvwd HOOHQiOOiV KDUFRVD PLQ VpJ PHJDGiViUyO D SROLWLNDL RNRNEyO HON YHWHWW E QFVHOHNPpQ\HNpUW HOtWpOW V]HPpO\HNQHN D]RNQDN D személyeknek, akik ellen politikai okokból önkényes adminisztratív intézkedéseket foganatosítottak, valamint akik részt vettek a Romániába bevezetett kommunista UHQGV]HUQHN YDOy IHJ\YHUHV HOOHQV]HJ OpVW LOOHWYH H UHQGV]HU HU YHO YDOy PHJG QWpVpWFpO]yDNFLyNEDQWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 184/2002. okt / HQGHOHW D SpQ] J\L N Q\YYL]VJiODWL WHYpNHQ\VpJU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 210/2002. nov / HQGHOHWD]HOHNWURQLNXVV]HPpO\D]RQRVViJLNiUW\iNMRJLUHQGV]HUpU O 204/2002. nov / HQGHOHWDPHJ\HLpVKHO\LpUGHN N ]HJpV]VpJ J\LHJ\VpJHNDGPLQLV]WUiOiViUyO 213/2002. nov / HQGHOHW D KHO\L pughn N ]- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 229/2002. dec /2002. RendHOHW D N ]SRQWRVtWRWWDQ HO iootwrww K HQHUJLiYDO HOOiWy N ]V]ROJiODWRN V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 230/2002. dec. 5. KORMÁNYHATÁROZATOK 445/2002. Határozat a Románia államhatáráról szóló 105 V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról 192/2002. okt /2002. Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerbeli nyugdíjak, az állami katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2002 júniusától 134/2002. júl / DWiUR]DW D NHUHVNHG N P N GpVpQHN HQJHGpO\H]pVpUH YRQDWNR]y HOMiUiVRN jóváhagyásáról 151/2002. aug /2002. Határozat a gazdasági társaságok privatizációjáról szóló, utólagosan módosított és klhjpv]twhww V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW pv D SULYDWL]iFLy J\RUVtWiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL metodológiai szabályainak jóváhagyásáról 143/2002. aug /2002. Határozat a hozzáadottérték-adóról szóló 345/2002. számú törvény alkalmazási szabályai jóváhagyásáról 127/2002. júl / DWiUR]DWD. O J\PLQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 184/2002. okt /2002. Határozat a szociális gyermekgondozási költségvetési egységek kollektív fogyasztásával kapcsolatos napi élelmezési átalányról 166/2002. szept / DWiUR]DWD0 YHO GpV-pV9DOOiV J\L0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O V]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 179/2002. szept. 26.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / DWiUR]DW D],JD]ViJ J\L 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 207/2002. nov /2002. Határozat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény szerint állami magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és feltételeit szabályozó 128/1998. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, az 514/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegészítésér O 216/2002. nov / DWiUR]DWD0XQND J\LpV7iUVDGDOPL6]ROLGDULWiVL0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpV P N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyO 190/2002. okt /2002. Határozat a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény alkalmazására vonatkozóan a 384/2001. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 173/2002. szept /2002. Határozat utasítások jóváhagyásáról a nyereségadó kiszámítási metodológiájára 177/2002. szept /2002. Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerbeli nyugdíjak, az állami katonai nyugdíjak pvdodnrvvijhj\hvm YHGHOPHLLQGH[iOiViUyOV]HSWHPEHUpW O 188/2002. okt / DWiUR]DW V]DEiO\]DW MyYiKDJ\iViUyO D] HUG JD]GiONRGiVVDO pv D WHUPpV]HWHV LOOHWYH MRJL V]HPpO\HNHW D WXODMGRQXNEDQ OHY pv V]HU] GpVHV DODSRQ D] ioodpl HUGpV]HWL VWUXNW~UiNRQ NHUHV]W O DGPLQLV]WUiOW HUG NpUW PHJLOOHW DQ\DJL HU IRUUiVRNpVSpQ]IRUUiVRNHlosztásával kapcsolatos konkrét módra, valamint az említettek kötelezettségeire vonatkozóan 208/2002. nov /2002. Határozat a napi élelmezési átalány megállapításáról a szociális gondozási költségvetési egységek kollektív fogyasztása tekintetében 206/2002. nov /2002. Határozat a preuniverzitáris oktatás tekintetében szervezett nemzetközi iskolai olimpiákon kitüntetett tanulók és egyetemi hallgatók, valamint a rendkívüli NXWDWiVLHUHGPpQ\HNHWHOpUWGRNWRUDQGXVRN V]W Q]pVpU O 206/2002. nov / DWiUR]DWDQDSR]yNRQpVVWUDQGRNRQOHY PHQW SRQWRNpVHOV VHJpO\-nyújtási pontok megszervezésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról 203/2002. okt /2002. Határozat az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és a környezetet veszélyeztethhw WHUPpNHNpVV]ROJiOWDWiVRNUHQGV]HUpU O 199/2002. okt / DWiUR]DW D] (XUySDL,QWHJUiOyGiV J\L 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 199/2002. okt / DWiUR]DW D PXQNDQpON OLVpJL EL]WRVtWiVL UHQGV]HUU O pv D PXQNDHU IRJODONR]WDWiV V]W Q]pVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ alkalmazására vonatkozó, a 174/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegésztwpvpu O 225/2002. dec /2002. Határozat a drogok törvényellenes gyártására használt prekurzorok jogi UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL V]DEiO\]DWiQDN jóváhagyásáról 219/2002. nov / DWiUR]DWD] G O KHOyek attesztálási feltételeinek és eljárásának jóváhagyásáról, YDODPLQW HJ\HV KHO\VpJHN RUV]iJRV LOOHWYH KHO\L pughn G O KHO\HNNp nyilvánításáról 233/2002. dec / DWiUR]DWD0H] JD]GDViJ-, Élelmezés-pV(UG J\L0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU l pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyO 242/2002. dec /2002. Határozat a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, az 501/2002. számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítpvhnnho MyYiKDJ\RWW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról, valamint intézkedések megállapításáról a Különleges Visszaszolgáltatási Bizottság V]HUYH]pVpUHpVP N GpVpUH 218/2002. nov. 22.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 1196/2002. Határozat általános szabályok jóváhagyásáról az élelmiszerek hivatalos HOOHQ U]pVpUH 235/2002. dec /2002. Határozat az állategészségügyi szabályokkal kapcsolatos kihágások PHJiOODStWiViUyOpVE QWHWpVpU O 234/2002. dec. 10. A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK JOGSZABÁLYAI FEJLESZTÉS- ÉS PROGNÓZISÜGYI MINISZTÉRIUM 264/2002. A fejlesztés- és prognózisügyi miniszter rendelete utasítások jóváhagyásáról az ipari park cím megadására és érvénytelenítésére 208/2002. nov. 8. KÖZMUNKÁLAT-, SZÁLLÍTÁS- ÉS LAKÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1019/2002. A közmunkálat-, szállítás- és lakásügyi miniszter rendelete a román polgári léghdmy]ivlv]deio\r]ivmyyikdj\iviuyodurpiqldluhs O WpULVORWRNNLXWDOiViUD RACR-ASAP 204/2002. nov. 1. KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM 1111/2002. A közpénzügyi miniszter rendelete a különleges fogyasztási adóknak alávetett HJ\HVWHUPpNHNHO iootwiviydolpsruwmiydopvirujdopiydondsfvrodwrviho J\HOHWL pv HQJHGpO\H]pVL UHQGV]HUU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL utasításainak jóváhagyásáról 220/2002. nov /2002. A közpénzügyi miniszter rendelete az adó- pv LOOHWpNIL]HW N DGy J\L EHMHJ\]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW 4/2002. számú kormányrendelet alkalmazási metodológiai szabályainak jóváhagyásáról 212/2002. nov A közpénzügyi miniszter rendelete az áruk duty-iuhh UHQGV]HU NHUHVNHGHOPL IRUJDOPD]iViUD YRQDWNR]y V]HUYH]pVL P N GpVL pv YiPHOOHQ U]pVL V]DEiO\RN jóváhagyására 238/2002. dec (= *$='$6È*-, ÉLELMEZÉS-e6(5' h*<,0,1,6=7e5,80 417/110/2002. $PH] JD]GDViJ-, élelmezés- pvhug J\L PLQLV]WHUQHN pv D] 2UV]iJRV Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökének rendelete sajátos szabályok jóváhagyásáról a N UQ\H]HWEDUiWPH] JD]GDViJLpOHOPLV]HUFLNNHNFtPNp]pVpUH 227/2002. dec /2002. $PH]JD]GDViJ-, élelmezés- pvhug J\L PLQLV]WHU UHQGHOHWH IHO J\HOHWL N YHWHOPpQ\HNpVHO YLJ\i]DWRVViJLLQWp]NHGpVHNMyYiKDJ\iViUyODN UQ\H]HWEDUiW PH] JD]GDViJL pohoplv]huflnnhn SLDFiQ WHYpNHQ\NHG RSHUiWRURNNDO NDSFVRODWRV felügyeleti és bejegyzési program keretében 240/2002. dec. 18.

15 VÁMÜGYI VEZÉRIGAZGATÓSÁG ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. A Vámügyi Vezérigazgatóság vezérigazgatójának döntése a közös tranzitórendszer alkalmazásáról Románia területén 214/2002. nov. 18. ROMÁNIA NEMZETI BANKJÁNAK JOGSZABÁLYAI SZABÁLYOK 16/ ]DEiO\RNDEDQNRNpVD]LGHJHQEDQNILyNRNPLQLPiOLVW NpMpU O 221/2002. nov. 27. Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K V]iP~W UYpQ\DPLQLV]WHULIHOHO VVpJU O 125/2002. júl /1 V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D JD]GDViJL YiOODONR]yN N WHOH]HWWVpJpU O elektronikus adóügyi pénztárgép használatára 134/2002. júl. 17. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D NHUHVNHG N EHMHJ\]pVpYHO pv P N GpV N engedélyezésével kapcsolatoshj\hvdgplqlv]wudwtydodnlvijrnhj\v]hu VtWpVpU O 136/2002. júl. 18. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDMHJ\] LWHYpNHQ\VpJEHQDONDOPD]RWWEpO\HJLOOHWpNHNU O 150/2002. aug /1991. számú könyvviteli törvény 165/2002. szept /2002. számú kormán\uhqghohwdkho\ldgynuyopvloohwpnhnu O 190/2002. okt. 11. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDIHOQ WWHNV]DNNpS]pVpU O 198/2002. okt /1998. számú kormányrendelet az adó-pvloohwpnil]hw NDGy J\LEHMHJ\]pVpU O 199/2002. okt /2000. számú törvény az energia hatékony felhasználásáról 200/2002. okt. 27. V]iP~W UYpQ\D0XQNDIHO J\HO VpJOpWUHKR]iViUyOpVV]HUYH]pVpU O 202/2002. okt. 29. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D Q YpQ\YpGHOHPPHO pv D Q YpQ\HJpV]VpJ J\L karanténnaondsfvrodwrvwhypnhq\vpjhniwv]huyh]pvpu O 202/2002. okt. 29. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWD]LSDULWXODMGRQ J\LWDQiFVRVLV]DNPDPHJV]HUYH]pVpU OpV gyakorlásáról 205/2002. nov /1991. számú törvény a találmányi szabadalmakról 206/2002. nov. 6. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDKLYDWDORVVWDWLV]WLNDPHJV]HUYH]pVpU O 215/2002. nov. 19. V]iP~ W UYpQ\ D 5RPiQ 6]RFLiOLV )HMOHV]WpVL $ODS OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O 223/2002. nov /2001. számú törvény az állami katonai nyugdíjakról 224/2002. nov /1990. számú törvény Románia belterületi tengeri vizeinek, területi tengerének, kontiguus YH]HWpQHNpVNL]iUyODJRVJD]GDViJL YH]HWpQHNMRJLUHQGV]HUpU O 225/2002. dec /1999. számú kormányhatározat a játékhasználók biztonságának biztosításáról 226/2002. dec /1994. számú törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól 229/2002. dec /1996. számú kormányhatározat az általános urbanisztikai szabályzat jóváhagyásáról 237/2002. dec. 13. A jelen számmal zárul Románia Hivatalos Közlönye I. Részének 2002-es évfolyama.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. O L V A S Ó I N K F I G Y E L M É B E! 5RPiQLD +LYDWDORV. ]O Q\H PDJ\DU Q\HOY NLDGiViQDN pyl HO IL]HWpVL GtMD KDJ\RPiQ\RV hordozón lej, negyedévenként lej. (O IL]HWpVHNHWIHOYHV]QHNDN YHWNH] N &203$1,$1$,21$/ 32ù7$520Æ1 S.A. - a postahivatalok révén RODIPET S.A. - valamennyi fiókja révén INTERPRESS SPORT S.R.L. -%XFXUHúWLVWU+ULVWR%RWHYQU - (telefon/fax: PRESS EXPRES S.R.L. - Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 - (telefon/fax: ) MT PRESS IMPEX S.R.L. -%XFXUHúWL%G%DVDUDELDQU (telefon/fax: INFO EUROTRADING S.A. -%XFXUHúWL6SODLXO,QGHSHQGHQ HLQU$ (telefon/fax: ) ZIRKON MEDIA S.R.L. -%XFXUHúWL%G1LFRODH*ULJRUescu nr. 29A, bl. N22, ap.38 (telefon/fax: ) ACTA LEGIS S.R.L. -%XFXUHúWL6WU%DQXO8GUHDQU (telefon/fax: ) CURIER PRESS S.R.L. -%UDúRYVWU7UDLDQ*UR] YHVFXQU (telefon/fax: 0268/470596) ELIDA S.R.L. -%UDúRYVWU%LVHULFLL5RPkQHQU (telefon/fax: 0268/477464) MIMPEX S.R.L. -+XQHGRDUDVWU,RQ&UHDQJ QUEODS - (telefon/fax: 0254/719243) CALLIOPE S.R.L. -3ORLHúWLVWU&DQGLDQR3RSHVFXQU (telefon/fax: 0244/514052, 0244/514801) 5RPiQLD +LYDWDORV. ]O Q\H HOHNWURQLNXV IRUPiEDQ LV PHJUHQGHOKHW D Q\RPWDWiViYDO HJ\LGHM OHJ -en továbbítandó PDF formátumban, amely az Acrobat Reader segítségével olvasható. Az HOHNWURQLNXVIRUPiUDYDOyHO IL]HWpVL módról információkat kapnak a internethonlapon, valamint a es telefonszámon. 6]HUNHV]W VpJ QNWHOHIRQV]iPD , címe pedig KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE Ã$Ã.e39,6(/ +È= 5HJLD$XWRQRP 0RQitorul Oficial, str. Izvor nr. 2-3DODWXO3DUODPHQWXOXLVHFWRUXO%XFXUHúWL cont nr /%DQFD&RPHUFLDO 5RPkQ - S.A. -6XFXUVDOD 8QLUHD %XFXUHúWL úlqu7uh]ruhuldvhfwru%xfxuhúwldorfdwqxpdlshuvrdqhorumxulglfhexgetare). $GUHVDSHQWUXSXEOLFLWDWH&HQWUXOSHQWUXUHOD LLFXSXEOLFXO%XFXUHúWL ùrvhdxd3dqgxulqueo3sduwhuvhfwruxowhohirqwhoid[ 7LSDUXO5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 243/2002. számának terjedelme 16 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben