ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y M U T A T Ó Oldal a RomáQLD+LYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiViQDN 2002-es évfolyama második félévében megjelent jogszabályokról Törvények... 6 UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHN... Kormányrendeletek... Kormányhatározatok... A központi közigazgatási szakszervek jogszabályai... Románia Nemzeti Bankjának jogszabályai... Újraközzétételek T Ö R V É N Y E K 132/ UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 72/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 126/2002. júl /2002. Törvény a bels N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 85/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 130/2002. júl /2002. Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások PHJiOODStWiViUyO pv E QWHWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy 103/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 149/2002. aug / UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy 119/1999. számú kormányrendelet 7. szakasza (3) bekezdése a) pontjának PyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 130/2002. júl. 11.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 150/ UYpQ\ D N ]VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 141/2002. júl / UYpQ\D]XWDNUHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWy pvnlhjpv]tw V]iP~NRUPiQ\UHQGHOet elutasításáról 164/2002. szept /2002. Törvény a találmányi szabadalmakról szóló 64/1991. számú törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 124/2002. júl / UYpQ\DV]HU] LMRJpVD] VV]HI JJ MRJRNMRJLNHUHWpQHNNLHJpV]tWpVpU O az audio és video, illetve a számítógépes programok területén való kalózkodás leküzdésére irányuló intézkedések elfogadásával tárgyú 124/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 138/2002. júl / UYpQ\ D NRUV]HU ELRWHFKQROyJLDL WHFKQikákkal genetikailag módosított V]HUYH]HWHN pv D] H]HNE O V]iUPD]y WHUPpNHN HO iootwiviqdn NLSUyEiOiViQDN IHOKDV]QiOiViQDN pv NHUHVNHGHOPL IRUJDOPD]iViQDN UHQGV]HUpU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 123/2002. júl / UYpQ\D5RPiQ5HQG UVpJV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 125/2002. júl / UYpQ\DV] O U OpVDERUUyODV] O - és borpiac közös szervezési rendszerében 142/2002. júl / UYpQ\ D PHJIHOHO VpJ puwpnhopvpyho NDSFVRODWRV DNNUHGLWálásról és infrastruktúráról szóló 38/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 128/2002. júl / UYpQ\ D PLQLV]WHUL IHOHO VVpJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ HJ\HV UHQGHONH]pVHLQHNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 123/2002. júl /2002. Törvény a Románia és az Amerikai Egyesült Államok között az Amerikai (J\HV OWÈOODPRN5RPiQLiEDQiOORPiVR]yKDGHU LQHNVWiWXViUyO:DVKLQJWRQEDQ október 30-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 138/2002. júl /2002. Törvény a nemevipphn UHQGV]HUpU O 5RPiQLiEDQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 129/2002. júl / UYpQ\ D KLWHOV] YHWNH]HWL V]HUYH]HWHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUgyú 272/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 131/2002. júl / UYpQ\ D E QFVHOHNPpQ\HN N YHWNH]WpEHQ NHOHWNH]HWW GROJRN PRViViUyO IHOIHGpVpU O OHIRJODOiViUyO pv HONRE]iViUyO 6WUDVERXUJEDQ QRYHPEHU -án aláírt európai megállapodás ratifikálásáról 133/2002. júl / UYpQ\ D 5RPiQLiED PHQHN OWHN VWiWXViUyO pv UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 147/2002. aug / UYpQ\ D YHW PDJYDN pv D] OWHW DQ\DJRN WHUPHV]WpVpU O IHOGROJR]iViUyO PLQ VpJ NHOOHQ U]pVpU OpVLJD]ROiViUyOYDODPLQWDQ YpQ\IDMWiNEHMHJ\]pVpU O 147/2002. aug /2002. Törvény a háborús áldozatok oltalmazására vonatkozó augusztus 12-i négy genfi megállapodással kapcsolatban Románia által megfogalmazott fenntartások visszavonásáról 133/2002. júl /2002. Törvény a reklámozásról szóló 148/2000. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 133/2002. júl /2002. Törvény a helyi közületi utasszállítási szolgáltatásokról szóló 86/2001. kormányrendelet jóváhagyásáról 207/2002. nov / UYpQ\ D 5RPiQ (QHUJLDKDWpNRQ\ViJL $ODS OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 128/2002. júl /2002. Törvény a közintézmények végrehajtható okiratokkal megállapított fizetési kötelezettségeinek végrehajtásáról szóló 22/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 129/2002. júl / UYpQ\DYpG HUG ViYRNUyO 137/2002. júl. 19.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UYpQ\ D PH] JD]GDViJL HUGpV]HWL pohoplv]hulsdul pv D Ä*KHRUJKH,RQHVFX ùlúhúwl $JUiUWXGRPiQ\L pv (UGpV]HWL $NDGpPLiKR] WDUWR]y NXWDWiVL-fejlesztési HJ\VpJHNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 152/2002. aug /2002. Törvény a helyi adók és illetékek elektronikus eszközökön keresztüli EHYpWHOH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 150/2002. aug /2002. Törvény az országos kutatási-fejlesztési intézetek bevételi és kiadási költségvetése jóváhagyási módjának megállapításáról 133/2002. júl /2002. Törvény a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvényt módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\ásáról 145/2002. aug /2002. Törvény az adó- pv LOOHWpNIL]HW N DGy J\L EHMHJ\]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 133/2002. júl /2002. Törvény a fizetési felszólítás eljárásáról szóló 5/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 135/2002. júl / UYpQ\ D 1HP]HWN ]L 6] O - és Borszervezet megalakulására vonatkozóan Párizsban, április 3-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 157/2002. aug /2002. Törvény a drogok törvényellenes gyártására használt prekurzorok jogi UHQGV]HUpU O 154/2002. aug / UYpQ\ D EHOV N Q\YYL]VJiODWUyO pv D PHJHO ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy 119/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 126/2002. júl / UYpQ\DJ\yJ\V]HUpV]HWLWHUPpNHNHO iootwiviqdnirujdopiqdnpvnhuhvnhghopl forgalmazásának rendszerét szabályozó 31/1995. számú kormányrendelet elutasításáról 137/2002. júl /2002. Törvény a k QQ\tWpVHN Q\~MWiViUyO D P WUiJ\iNDW Q YpQ\YpG V]HUHNHW pv PLQ VtWHWW PDJYDNDW pv OWHW DQ\DJRNDW V]iOOtWyNQDN WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 141/2002. júl /2002. Törvény a katonai szolgálatot az id V]DNEDQ D 0XQNDV]ROJiODWL 9H]pULJD]JDWyViJ NHUHWpEHQ WHOMHVtWHWW V]HPpO\HN HJ\HV MRJDLQDN HOLVPHUpVpU O pv megadásáról 135/2002. júl / UYpQ\DV]iP~N Q\YYLWHOLW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O szóló 61/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 135/2002. júl / UYpQ\ D KLYDWDORV VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 144/2002. aug / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek V]DEiO\R]iViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWypVNLHJpV]tW 37/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 145/2002. aug /2002. Törvény a járandóságok nyújtásáról az szeptember 6 és március 6 N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL RNRNEyO üldözött személyeknek tárgyú, a 189/2000. számú törvénnyel jóváhagyott V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 135/2002. júl / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek szabályozásáról szóló 128/1998. számú kormányrendeletet módosító 113/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 145/2002. aug / UYpQ\ D IRJ\DV]WyN YpGHOPpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 153/2002. aug / UYpQ\ D OpWH] pstwppq\dods WHUPLNXV UHKDELOLWiOiViUyO pv D K HQHUJLD PHJWDNDUtWiViQDN V]W Q]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 176/2002.szept.23

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 327/ UYpQ\ D N ]WLV]WYLVHO N MRJiOOiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 166/2002. szept /2002. Törvény az országos vonatkozási ár bevezetéséu ODODNRVViJQDNN ]SRQWRVtWRWW UHQGV]HUHQiWOHV]iOOtWRWWK HQHUJLDWHNLQWHWpEHQYDODPLQWDGHIDYRUL]iOWODNRVViJL NDWHJyULiNV]iPiUDQ\~MWDQGySpQ]VHJpO\HNU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 149/2002. aug / UYpQ\ D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp birtokába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek szabályozásáról V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 194/2001. számú sürg VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 149/2002. aug / UYpQ\ D N ]VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 154/2002. aug /2002. TörYpQ\D. O QOHJHV7iYN ]OpVL6]ROJiODWV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug /2002. Törvény a könyvtárakról 175/2002.szept /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 16/2002. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug / UYpQ\D]HPEHULKDV]QiODW~J\yJ\V]HUNpV]tWPpQ\HNU OV]yOyV]iP~ süuj VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 162/2002. szept / UYpQ\ D Q\LOYiQRV Q\XJGtMUHQGV]HUU O pv PiV WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MiUDQGyViJRNUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYihagyásáról 132/2002. júl /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW,,,V]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 153/2002. aug / UYpQ\D]HPEHULKDV]QiODW~J\yJ\V]HUNpV]tWPpQ\HNU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ kormányrendelet elutasításáról 155/2002. aug /2002. Törvény a nyilvános nyugdíjreqgv]huu O pv PiV WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MiUDQGyViJRNUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 133/2002. júl /2002. Törvény a költségvetési szektor személyzetének a évben nyújtandó IL]HWpVHPHOpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 155/2002. aug / UYpQ\ D J\yJ\I UG - G O - pv EDOQHRNOLPDWLNXV KHO\HNU O YDODPLQW D J\yJ\I UG L RUYRVL pv UHNXSHUiOiVL HOOiWiVUyO V]yOy 109/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 156/2002. aug /2002. Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások PHJiOODStWiViUyO pv E QWHWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]imú kormányrendelet jóváhagyásáról 149/2002. aug /2002. Törvény a munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel kapcsolatos biztosításról 181/2002.szept /2002. Törvény a dohánytermék-irj\dv]wivkdwivdlqdnphjho ]pvpu OpVOHN ]GpVpU O 161/2002. szept / UYpQ\ D URPiQLDL QHP]HWL NLW QWHWpVHN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ törvény módosításáról 152/2002. aug /2002. Törvény a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosítáviuyo WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 156/2002. aug / UYpQ\ D URPiQLDL RUV]iJRV V]DEYiQ\RVtWiVL WHYpNHQ\VpJU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 171/2002.szept.16.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. TörYpQ\ D] V]iP~ EDQN J\L W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 132/2002. júl /2002. Törvény a Nemzeti Levéltárról szóló 16/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítévpu O 158/2002. aug / UYpQ\DUHQG UMRJiOOiViUyO 140/2002. júl /2002. Törvény a garantálási alapok létrehozásáról szóló 23/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 155/2002. aug /2002. Törvény az útlevélkibocsátási és nyilvántartási kommunitáris közszolgálatok OpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 164/2002. szept / UYpQ\ D V UJ VVpJL KHO\]HWHNNHO IRJODONR]y NRPPXQLWiULV N ]V]ROJiODWRN léwhvtwpvpu OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 164/2002. szept /2002. Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 153/2002. aug / UYpQ\D]HOHNWURQLNXVNHUHVNHGHOHPU O 168/2002.szept / UYpQ\ D. O J\L +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 158/2002. aug / UYpQ\DNHUHVNHG NEHMHJ\]pVpYHOpVP N GpV NHQJHGpO\H]pVpYHONDSFVRODWRV HJ\HVDGPLQLV]WUDWtYDODNLViJRNHJ\V]HU VtWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 131/2002. júl / UYpQ\ D N ]P YHVtWpVL N ]V]ROJiODWRNUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 158/2002. aug /2002. Törvény a kommunitáris személy-nyilvántartási közszolgálatok létestwpvpu OV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 161/2002. szept / UYpQ\ D IHOQ WWHN V]DNNpS]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 169/2002.szept /2002. Törvény a hitelügynökségek akkreditálásáról a mikrohitel-folyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 158/2002. aug / UYpQ\ HJ\HV WLODOPDN EHYH]HWpVpU O D KHO\L YiODV]WRWWDN pv D N ]WLV]WYLVHO N tekintetében táuj\~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 138/2002. júl / UYpQ\ D PH] JD]GDViJRW V~MWy WHUPpV]HWL FVDSiVRN HVHWpQ Q\~MWDQGy NiUWpUtWpVU O 131/2002. júl /2002. Törvény az Idegen Beruházások Román ÜgynökségénHN OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 173/2002.szept /2002. Törvény a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezési UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~0. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 157/2002. aug / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVH PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O V]yOy D V]iP~ W UYpQQ\HO MyYiKDJ\RWW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet IV/1. számú melléklete módosításáról WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 157/2002. aug /2002. Törvény az állampolgárságról Strasbourgban, november 6-án elfogadott európai megállapodás ratifikálásáról 164/2002. szept / UYpQ\DV UJ VVpJLKtYiVRNHJ\VpJHVRUV]iJRVUHQGV]HUpQHNP N GpVpU OV]yOy 18/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 157/2002. aug /2002. Törvény a földalapról szóló 18/1991. számú törvénynek és a 169/1997. számú W UYpQ\QHN D] HO tuivdl V]HULQW LJpQ\HOW PH] JD]GDViJL I OGWHU OHWHN pv HUG WHU OHWHN IHOHWWL WXODMGRQMRJ KHO\UHiOOtWiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OYDODPLQWD]~MUDN ]]pwhwwv]ip~w UYpQ\ módosításáról pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 167/2002.szept.10.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 406/ UYpQ\HJ\HVN QQ\tWpVHNDONDOPD]KDWyViJiQDNPHJV] QpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 160/2002. aug /2002. Törvény a Románia Nemzeti Bankjának Alapszabályáról szóló 101/1998. számú W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 160/2002. aug /2002. Törvény a hatósijldgy J\LQ\LOYiQWDUWiVPHJV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy 75/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 163/2002. szept /2002. Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására 141/2002. júl /2002. Törvény a polgári hajózásról szóló 42/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 201/2002. okt / UYpQ\ D] XWDN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 170/2002.szept /2002. Törvény a nyereségadóról 130/2002. júl / UYpQ\D/HJIHOV EE+RQYpGHOPL7DQiFVV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 179/2002.szept /2002. Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény módosításáról tárj\~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug / UYpQ\D]iOODPUpV]YpQ\HVLUpV]YpWHOpYHOP N G NHUHVNHGHOPLEDQNWiUVDViJRN SULYDWL]iFLyMiUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN NLHJpV]tWpVpU O tárgy~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2002. aug /2002. Törvény a gazdátlan vagy az állam, illetve a területi közigazgatási egységek köz- YDJ\PDJiQELUWRNiKR]WDUWR]yWHU OHWHNHQHOKDJ\RWWJpSMiUP YHNMRJLUHQGV]HUpU O 166/2002. szept /2002. Törvény a vonatkozási kamat Románia Nemzeti Bankja általi megállapításáról 167/2002.szept / UYpQ\ D] HJ\HV GtMDN EHYH]HWpVpU O D N ]~WL V]iOOtWiVL LQIUDVWUXNW~UD használatáért tárgyú 15/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 185/2002. okt / UYpQ\ D] PiUFLXV pv GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ YLVV]DpOpVVHO iwyhww HJ\HV LQJDWODQRN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 167/2002.szept /2002. Törvény az egyes gazdasági társaságok helyzetének szabályozásáról szóló V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet jóváhagyásáról 167/2002.szept / UYpQ\DPDJiQYiOODONR]yN V]W Q]pVpU ONLVpVN ]HSHVYiOODODWRNOpWHVtWpVpUH és fejlesztésére tárgyú 133/1999. számú törvény 21. szakasza (3) bekezdésének PyGRVtWiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVégi kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2002.szept / UYpQ\ D] LSDUL WXODMGRQ J\L WDQiFVRVL V]DNPD PHJV]HUYH]pVpU O pv gyakorlásáról szóló 66/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2002.szept / UYpQ\ D WHMWHUPHO N WiPRJDWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 180/2002.szept /2002. Törvény a talajtani és agrokémiai tanulmányok kidolgozásáról és finanszírozásáról, valamintdph] JD]GDViJ LOOHWYH D] HUGpV]HW FpOMDLW V]ROJiOy talaj-terep-, illetve talaj-erdei növényzet-monitorozási országos rendszer finanszí- UR]iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 183/2002. okt /2002. Törvény a mh] JD]GDViJL M YHGHOHPDGyUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W módosító 8/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 175/2002.szept / UYpQ\ D] pstwppq\hn NLYLWHOH]pVpQHN HQJHGpO\H]pVpU O V]yOy ~MUDN ]]pwhww 50/1991. számú törvény 4. szakaszáqdn PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 5/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2002.szept / UYpQ\D]LYyYt]PLQ VpJpU O 194/2002. okt /2002. Törvény az Egészségügyi Minisztérium és a helyi közigazgatási hatóságok közötti HJ\ WWP N GpVU O D N ]HJpV]VpJ J\L V]DEiO\R]iVRN DONDOPD]iViEDQ WiUJ\~ 50/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 178/2002.szept.25

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. Törvény a pénz- és bankügyi rendszer terrorcselekmények finanszírozására való igénybe vételéqhn PHJHO ]pvpu O pv OHN ]GpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény az egészségvédelem finanszírozásáról szóló 22/1992. számú NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 178/2002.szept / UYpQ\ D] HOHNWURQLNXV iuyhupvvho W UWpQ N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 188/2002. okt / UYpQ\ HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O D V]HU] GpVHNNHO NDSFVRODWRV IHJ\HOHP PHJHU VtWpVpUH 163/2002. szept /2002. Törvény a közületi-pdjiq SDUWQHUL V]HU] GpVHNU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 189/2002. okt /2002. Törvény a tudományos és más kísérleti céllal használt állatok oltalmazásáról szóló 37/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 181/2002.szept / UYpQ\D]HJ\HVWHUURUFVHOHNPpQ\HNQHNpVDN ]UHQGHWVpUW FVHOHNPpQ\HNQHND E QWHWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 178/2002.szept /2002. Törvény a katonai káderek jogállásáról szóló 80/1995. számú törvény 29. szakasza e) pontjának módosításáról 168/2002.szept /2002. Törvény az anyakönyvi okiratokról szóló 119/1996. számú törvény módosításáról 182/2002. okt /2002. Törvény D V]HOOHPL psvpju O pv D] HOPHEiQWDOPDNEDQ V]HQYHG V]HPpO\HN oltalmazásáról 196/2002. okt / UYpQ\ D NULPLQDOLV]WLNDL V]DNpUW N HQJHGpO\H]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2002.szept /2002. Törvén\ D] J\YpGL IRJODONR]iV PHJV]HUYH]pVpU O pv J\DNRUOiViUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 176/2002.szept / UYpQ\ D] LSDUL SDUNRN OpWHVtWpVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 142/2002. júl / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL KiWUDOpNRN YLVV]DV]HU]pVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 7/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 146/2002. aug /2002. Törvény az orvosi hivatás gyakorlásáról, a Romániai Orvosok Kollégiumának OpWUHKR]iViUyO V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 178/2002.szept /2002. Törvény az orvosi asszisztensi szakma gyakorlásáról, a Romániai Orvosi $VV]LV]WHQVHN 5HQGMpQHN OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 179/2002.szept /2002. Törvény a gyógyszerészi hivatás gyakorlásáról, a Romániai Gyógyszerészek.ROOpJLXPiQDNOpWUHKR]iViUyOV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 176/2002.szept / UYpQ\DN ]SpQ] J\HNU O 159/2002. aug /2002. Törvény a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok YLVV]DV]ROJiOWDWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 217/2002. nov / UYpQ\ D] 2UV]iJRV.RUUXSFLyHOOHQHV hj\pv]vpju O V]yOy V]imú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 189/2002. okt / Médiatörvény 191/2002. okt / UYpQ\ D J\DNRUOy iwv]huyh]pvl pv IHOV]iPROiVL V]DNpUW N WHYpNHQ\VpJpQHN PHJV]HUYH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKagyásáról 182/2002. okt / UYpQ\ D JD]GDViJL WiUVDViJRN SULYDWL]iFLyV V]HU] GpVHLYHO YiOODOW N WHOH]HWWVpJHN YpJUHKDMWiViQDN Q\RPRQ N YHWpVpYHO NDSFVRODWRV LQWp]NHGpVHNU O szóló 25/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 189/2002. okt /2002. Törvény egyes gazdasági tevékenységek természetes személyek általi PHJV]HUYH]pVpU OpVNLIHMWpVpU O 185/2002. okt. 4.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 508/ UYpQ\DNR]PHWLNDLFLNNHNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpV NLHJpV]tWpVpU O 183/2002. okt / UYpQ\D]iOODQGyNHUHVNHGHOPL J\Q N NU O 195/2002. okt / UYpQ\ D NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQ HJ\pQL PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQUpV]HV O V]HPpO\HNV]RFLiOLVROWDOPD]iViUyOV]yOyV]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 181/2002.szept /2002. Törvény a szabályozott árupiacokról és a származékos pénzeszköz-piacokról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNormányrendelet jóváhagyásáról 196/2002. okt /2002. Törvény a kollektív értékpapír-ehihnwhwpvl V]HUYH]HWHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 188/2002. okt /2002. Törvény a városi és falusi helységekkel való gazdálkodásról szóló 21/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2002.szept /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOps NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 191/2002. okt /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRsításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 191/2002. okt /2002. Törvény a fogyatékos személyek különleges oltalmazásáról és munkába való EHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet jóváhagyásáról 197/2002. okt / UYpQ\DV]iP~WDQ J\LW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2002. okt /2002. Törvény a különleges fogyasztásldgynqdndoiyhwhwwhj\hvwhuppnhnho iootwiviydo LPSRUWMiYDOpVIRUJDOPiYDONDSFVRODWRVIHO J\HOHWLpVHQJHGpO\H]pVLUHQGV]HUU O 192/2002. okt / UYpQ\ D KHO\L DGyNUyO pv LOOHWpNHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 186/2002. okt / UYpQ\ D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 148/2002. aug / UYpQ\ D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyNUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL korpiq\uhqghohwhw PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 150/2002. aug /2002. Törvény az értékpapírokról, a pénzbefektetési szolgáltatásokról és a szabályozott SLDFRNUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMóváhagyásáról 193/2002. okt /2002. Törvény az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és a társult LQIUDVWUXNW~UiKR] YDOy KR]]iIpUpVU O YDODPLQW H]HN HJ\PiVKR] YDOy csatlakozásáról szóló 34/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 187/2002. okt /2002. Törvény az egészségvédelem finanszírozásáról szóló 22/1992. számú kormányrendelet 6. szakaszának módosításáról 201/2002. okt / UYpQ\ D] 2UV]iJRV /DNiV J\Q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ törvényt kiegészít V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 201/2002. okt /2002. Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvényt PyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 201/2002. okt / UYpQ\ D N RODM D JD]ROLQ D NRQGHQ]iWXP pv FVHSSIRO\yV HWiQ V]iOOtWiViYDO kereskedelmi forgalmazásával és visszanyerésével kapcsolatos tevékenységek UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 201/2002. okt /2002. Törvény a nyugdíjasok kölcsönös segélypénztárairól 222/2002. nov / UYpQ\DNROOHNWtYUHQGV]HU PHJWDNDUtWiVUyOpVKLWHOH]pVU ODODNiV J\WHUpQ 222/2002. nov /2002. Törvény a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvényt módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 221/2002. nov /2002. Törvény egyes büntetések és büntetési intézkedésekhohqjhgpvpu O 220/2002. nov. 26.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UYpQ\DNHJ\HOHPU OpVDNHJ\HOPLHOMiUiVUyO 213/2002. nov /2002. Törvény az állam köz-ydj\pdjiqydj\rqiwnpsh] PH] JD]GDViJLUHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJL WiUVDViJRN SUivatizációjáról és az Állami ) OGELUWRNRN hj\q NVpJpQHN OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 228/2002. dec /2002. Törvény a megyei vagy a helyi tanácsok által adminisztrált, állami tulajdont NpSH] YDODPLQWDKHO\LpUGHN QiOOyDQJD]GiONRGyHJ\VpJHNYDJ\RQiEDWDUWR]y kereskedelmi helyiségek és szolgáltatási helyiségek eladásáról 231/2002. dec / UYpQ\ D 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy 14/1992. számú törvény V]DNDV]iW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 228/2002. dec / UYpQ\D5RPiQLDQHP]HWYpGHOPpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 228/2002. dec / UYpQ\DURPiQLDLQHP]HWLV]DEYiQ\RVtWiVLWHYpNHQ\VpJU OV]yOyV]iP~ kormányrendeletet módosító 44/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 228/2002. dec / UYpQ\D% QWHW 7 UYpQ\N Q\YPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 233/2002. dec /2002. Törvény az IOVR-nyugdíjakról szóló 49/1999. számú törvény 3. szakaszának PyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUól 233/2002. dec /2002. Törvény az Európai Unió tagállamaiba és más államokba való belépés IHOWpWHOHLQHN D URPiQ ioodpsrojiurn iowdol WHOMHVtWpVpU O D] RUV]iJEyO YDOy NLOpSpV NNRUWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWNLHJpV]tWpVpU O 221/2002. nov / UYpQ\ LQWp]NHGpVHNU O D] $,'6-EHWHJVpJ WHUMHGpVpQHN PHJHO ]pvpuh Romániában és a HIV-IHUW ] WWYDJ\$,'6-beteg személyek oltalmazására 232/2002. dec /2002. Törvény a járandóságok nyújtásáról az szeptember 6. és március 6. N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL RNRNEyO üldözött személyeknek tárgyú 105/1999. számú kormányrendelet 1. szakasza c) pontjának módosításáról 242/2002. dec /2002. Törvény a romániai Takarék- pv /HWpWL 3pQ]WiU iwv]huyh]pvpu O EDQN J\L részvénytársasággá tárgyú 66/1996. számú törvény 2. szakaszának módosításáról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 242/2002. dec /2002. Törvény a kommunikációk általánrvv]deio\r]ivlnhuhwpu OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 227/2002. dec /2002. Törvény a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény módosításáról tárgyú 43/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 242/2002. dec /2002. Törvény a Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének a felekezeti templomok és LPDKi]DNDWHPHW NpVD]VLGyYDOOiVIHOHNH]HWLWHYpNHQ\VpJHNV]iPiUDUHQGHOWHWHWW egyéb javak feletti tulajdonjoga rende]pvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 230/2002. dec /2002. Törvény a 114/1996. számú lakásügyi törvény módosításáról szóló 44/1998. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 242/2002. dec / UYpQ\ D P YHO GpV pv P YpV]HW YDOOiV J\ ILOPP YpV]HW pv V]HU] L MRJ WHU OHWpUH YRQDWNR]y HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 242/2002. dec. 20.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 6h5* 66e*,.250È1<5(1'(/(7(. 55/ UJ VVpJLUHQGHOHWDYHV]pO\HVYDJ\DJUHVV]tYHEHNEtUODOiVLUHQGV]HUpU O 124/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD]2UV]iJRV/DNásügynökség létrehozásáról szóló 152/1998. V]iP~W UYpQ\NLHJpV]tWpVpU O 141/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWDURPiQLDL7DNDUpN-pV/HWpWL3pQ]WiUiWV]HUYH]pVpU OEDQN J\L részvénytársasággá tárgyú 66/1996. számú törvény 2. szakaszának módosításáról 137/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVUyOV]yOyV]iP~ törvény módosításáról 147/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D UH]LGHQFLiWXV D J\DNRUQRNL LG V]DN pv D] RUYRVL NXWDWiVL WHYpNHQ\VpJ PHJV]HUYH]pVpU O pv ILQDQV]tUR]iViUyO D] HJpV]VpJ J\L V]HNWRUEDQ WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWNLHJpV]tWpVpU O 147/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D],295-nyugdíjakról szóló 49/1999. számú törvény 3. szakaszának a módosításáról 141/2002. júl / UJ VVpJL UHQGHOHW D QHPHVIpPHN UHQGV]HUpU O 5RPiQLiEDQ WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVLKDWiULGHMpQHNHOQDSROiViUyO 153/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 156/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVUyOV]yOyV]iP~ törvény 45. szakasza a) pontjának módosításáról 160/2002. aug / UJ VVpJL UHQGHOHW D 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O szóló 14/1992. számú törvény 42. szakaszának módosításáról 158/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWD5RPiQLDQHP]HWYpGHOPpU OV]yOyVzámú törvény módosításáról 161/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW D KDOiOORPiQ\UyO D KDOiV]DWUyO pv D] DNYDNXOW~UiUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 160/2002. aug / UJ VVpJLUHQGHOHWDNRPPXQLNiFLyNiOWDOiQRVV]DEiO\R]iVLNHUHWpU O 174/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW HJ\DEODNRV UHQGV]HU SpQ]WiU OpWHVtWpVpU O 5RPiQLD államhatár-iwnho LQpO 239/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWDV]iP~N UQ\H]HWYpGHOPLW rvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 139/2002. júl / UJ VVpJLUHQGHOHWD% QWHW 7 UYpQ\N Q\YPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 163/2002. szept / UJ VVpJL UHQGHOHW D] iwoiwv]yvij EL]WRVtWiViUyO D] ioodpl VHJpO\ LOOHWYH D közhatóságok és a közületi vállalatok közötti pénzügyi kapcsolatok terén, valamint D]iOODPLVHJpO\U OV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 200/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWLQWp]NHGpVHNEHYH]HWpVpU ODJpSMiUP Lmport tekintetében 171/2002. szept / UJ VVpJLUHQGHOHWD]iOODPN ]-YDJ\PDJiQYDJ\RQiWNpSH] PH] JD]GDViJL UHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iFLyMiUyOpVD] Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséu OV]yOyV]iP~W UYpQ\ V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 203/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWD9pGHOPLpV UV]ROJiODWV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 210/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWDGXW\-IUHHUHQGV]HUEHQIRUJDOPD]RWWiUXNYiPUHQGV]HUpU O 206/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWHJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODV]HU] GpVHNNHONDSFVRODWRVIHJ\HOHP PHJHU VtWpVpUH WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ V]DNasza (1) bekezdésének módosításáról 195/2002. okt / UJ VVpJLUHQGHOHWDV]DUYDVPDUKiND]RQRVtWiViUyOpVEHMHJ\]pVpU O5RPiQLiEDQ 210/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HOKDJ\RWWV] O - és gyümölcsfaültetvények hasznosításáról 221/2002. nov. 27.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / UJ VVpJLUHQGHOHWD]~WOHYHOHNUHQGV]HUpU O5RPiQLiEDQWiUJ\~V]iP~ kormányrendelet 14. szakasza (1) bekezdése e) pontjának módosításáról 211/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OILQDQV]tUR]RWWH[SRUWWiPRJDWiVLpV HO PR]GtWiVLUHQGV]HUpQHNMyYiKDJ\iViUyO 211/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D JDUDQWiOW PLQLPiOLV M YHGHOHPU O V]yOy V]iP~ törvény módosításáról 222/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D] puwpnsdsturnuyo D SpQ]EHIHNWHWpVL V]ROJiOWDWiVRNUyOpVD V]DEiO\R]RWW SLDFRNUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW szakaszának módosításáról 228/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW LQWp]NHGpVHNU O D PH] JD]GDViJL pv HUG WHU OHWHNNHO kapcsolatos birtoklevelek kibocsátását célzó akciók gyorsítására 207/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWDKLWHO J\Q NVpJHNDNNUHGLWiOiViUyODPLNURKLWHO-folyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú kormányrendelet 15. szakaszának módosításáról 206/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D FpJMHJ\]pNU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ pv D NHUHVNHG N EHMHJ\]pVpYHO pv P N GpV N HQJHGpO\H]pVpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV DGPLQLV]WUDWtY DODNLViJRN HJ\V]HU VtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet módosításáról 224/2002. nov / UJ VVpJLUHQGHOHWD3ULYDWL]iOiVVDOpVD]ÈOODPLeUGHNHOWVpJ$GPLQLV]WUiOiViYDO )RJODONR]y +DWyViJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormiq\uhqghohwpygrvtwiviuyopvnlhjpv]twpvpu O 213/2002. nov / UJ VVpJL UHQGHOHW D] ioodp N ]- YDJ\ PDJiQYDJ\RQiW NpSH] PH] JD]GDViJL UHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iFLyMiUyOpVD] Állami FöldbirtokokhJ\Q NVpJpQHNOpWHVtWpVpU O szóló 268/2001. számú törvény V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 239/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D KHO\L DGyNUyO pv LOOHWpNHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 242/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWDIRJ\DV]WiVUDV]iQWPDJYDNWiUROiViQDNV]DEiO\R]iViUyOD] H]HN HOOHQpEHQ DGRWW OHWpWL MHJ\HN UHQGV]HUpU O pv D OHWpWL MHJ\HN JDUDQWiOiVL alapjának létrehozásáról 236/2002. dec / UJ VVpJL UHQdelet a fizetési felszólítás eljárásáról szóló 5/2001. számú NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 232/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y pv HJ\HV N O QW UYpQ\HN rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítésér ODILDWDONRU~DNQHPLYLVV]DpOpVVHO szembeni oltalmazása céljából 232/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWD]HJpV]VpJ J\LWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLUHQGV]HUV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU O 241/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D J\yJ\I UG L pv YLVV]DQ\HUpVL WXULV]WLNDL JD]GDViJL WiUVDViJRNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec / UJ VVpJL UHQGHOHW D J\yJ\I UG L pv YLVV]DQ\HUpVL WXULV]WLNDL JD]GDViJL WiUVDViJRNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec / UJ VVpJLUHQGHOHWD]ÈOODPWLWNRW.pSH],QIRUPiFLyN2UV]iJRV5HJLV]WHUpQHN +LYDWDODV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 235/2002. dec. 11. KORMÁNYRENDELETEK 43/2002. Rendelet a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény módosításáról 172/2002. szept. 17.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 53/2002. Rendelet a területi közigazgatási egység keret-alapszabályáról 207/2002. nov /2002. Rendelet a közösség hasznát szolgáló tevékenységek végzése büntetés és a kihágási fogházbüntetés jogiuhqgv]hupu O 209/2002. nov / HQGHOHWDWXGRPiQ\RVNXWDWiVUyOpVDWHFKQROyJLDLIHMOHV]WpVU O 211/2002. nov / HQGHOHW D] QNpQWHVVpJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 209/2002. nov / HQGHOHWD]HJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODV]HOOHPLWXODMGRQMRJRNWLV]WHOHWEHQWDUWiViQDN EL]WRVtWiViUDDYiPP YHOHWHNVRUiQWiUJ\~V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO 211/2002. nov / HQGHOHWDN OWVpJYHWpVLN YHWHOpVHNEHJ\ MWpVpU O 239/2002. dec / HQGHOHW D] DGy J\L HOOHQ U]pVU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW módosításáról 203/2002. okt / HQGHOHWD]HOQHYH]pVHNRGDtWpOpVpU OYDJ\PHJYiOWR]WDWiViUyO 197/2002. okt /2002. Rendelet az antikrppxqlvwd HOOHQiOOiV KDUFRVD PLQ VpJ PHJDGiViUyO D SROLWLNDL RNRNEyO HON YHWHWW E QFVHOHNPpQ\HNpUW HOtWpOW V]HPpO\HNQHN D]RNQDN D személyeknek, akik ellen politikai okokból önkényes adminisztratív intézkedéseket foganatosítottak, valamint akik részt vettek a Romániába bevezetett kommunista UHQGV]HUQHN YDOy IHJ\YHUHV HOOHQV]HJ OpVW LOOHWYH H UHQGV]HU HU YHO YDOy PHJG QWpVpWFpO]yDNFLyNEDQWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 184/2002. okt / HQGHOHW D SpQ] J\L N Q\YYL]VJiODWL WHYpNHQ\VpJU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 210/2002. nov / HQGHOHWD]HOHNWURQLNXVV]HPpO\D]RQRVViJLNiUW\iNMRJLUHQGV]HUpU O 204/2002. nov / HQGHOHWDPHJ\HLpVKHO\LpUGHN N ]HJpV]VpJ J\LHJ\VpJHNDGPLQLV]WUiOiViUyO 213/2002. nov / HQGHOHW D KHO\L pughn N ]- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 229/2002. dec /2002. RendHOHW D N ]SRQWRVtWRWWDQ HO iootwrww K HQHUJLiYDO HOOiWy N ]V]ROJiODWRN V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 230/2002. dec. 5. KORMÁNYHATÁROZATOK 445/2002. Határozat a Románia államhatáráról szóló 105 V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról 192/2002. okt /2002. Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerbeli nyugdíjak, az állami katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2002 júniusától 134/2002. júl / DWiUR]DW D NHUHVNHG N P N GpVpQHN HQJHGpO\H]pVpUH YRQDWNR]y HOMiUiVRN jóváhagyásáról 151/2002. aug /2002. Határozat a gazdasági társaságok privatizációjáról szóló, utólagosan módosított és klhjpv]twhww V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW pv D SULYDWL]iFLy J\RUVtWiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL metodológiai szabályainak jóváhagyásáról 143/2002. aug /2002. Határozat a hozzáadottérték-adóról szóló 345/2002. számú törvény alkalmazási szabályai jóváhagyásáról 127/2002. júl / DWiUR]DWD. O J\PLQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 184/2002. okt /2002. Határozat a szociális gyermekgondozási költségvetési egységek kollektív fogyasztásával kapcsolatos napi élelmezési átalányról 166/2002. szept / DWiUR]DWD0 YHO GpV-pV9DOOiV J\L0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O V]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 179/2002. szept. 26.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám / DWiUR]DW D],JD]ViJ J\L 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 207/2002. nov /2002. Határozat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény szerint állami magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és feltételeit szabályozó 128/1998. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, az 514/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegészítésér O 216/2002. nov / DWiUR]DWD0XQND J\LpV7iUVDGDOPL6]ROLGDULWiVL0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpV P N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyO 190/2002. okt /2002. Határozat a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról szóló 156/2000. számú törvény alkalmazására vonatkozóan a 384/2001. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 173/2002. szept /2002. Határozat utasítások jóváhagyásáról a nyereségadó kiszámítási metodológiájára 177/2002. szept /2002. Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerbeli nyugdíjak, az állami katonai nyugdíjak pvdodnrvvijhj\hvm YHGHOPHLLQGH[iOiViUyOV]HSWHPEHUpW O 188/2002. okt / DWiUR]DW V]DEiO\]DW MyYiKDJ\iViUyO D] HUG JD]GiONRGiVVDO pv D WHUPpV]HWHV LOOHWYH MRJL V]HPpO\HNHW D WXODMGRQXNEDQ OHY pv V]HU] GpVHV DODSRQ D] ioodpl HUGpV]HWL VWUXNW~UiNRQ NHUHV]W O DGPLQLV]WUiOW HUG NpUW PHJLOOHW DQ\DJL HU IRUUiVRNpVSpQ]IRUUiVRNHlosztásával kapcsolatos konkrét módra, valamint az említettek kötelezettségeire vonatkozóan 208/2002. nov /2002. Határozat a napi élelmezési átalány megállapításáról a szociális gondozási költségvetési egységek kollektív fogyasztása tekintetében 206/2002. nov /2002. Határozat a preuniverzitáris oktatás tekintetében szervezett nemzetközi iskolai olimpiákon kitüntetett tanulók és egyetemi hallgatók, valamint a rendkívüli NXWDWiVLHUHGPpQ\HNHWHOpUWGRNWRUDQGXVRN V]W Q]pVpU O 206/2002. nov / DWiUR]DWDQDSR]yNRQpVVWUDQGRNRQOHY PHQW SRQWRNpVHOV VHJpO\-nyújtási pontok megszervezésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról 203/2002. okt /2002. Határozat az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és a környezetet veszélyeztethhw WHUPpNHNpVV]ROJiOWDWiVRNUHQGV]HUpU O 199/2002. okt / DWiUR]DW D] (XUySDL,QWHJUiOyGiV J\L 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 199/2002. okt / DWiUR]DW D PXQNDQpON OLVpJL EL]WRVtWiVL UHQGV]HUU O pv D PXQNDHU IRJODONR]WDWiV V]W Q]pVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ alkalmazására vonatkozó, a 174/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegésztwpvpu O 225/2002. dec /2002. Határozat a drogok törvényellenes gyártására használt prekurzorok jogi UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL V]DEiO\]DWiQDN jóváhagyásáról 219/2002. nov / DWiUR]DWD] G O KHOyek attesztálási feltételeinek és eljárásának jóváhagyásáról, YDODPLQW HJ\HV KHO\VpJHN RUV]iJRV LOOHWYH KHO\L pughn G O KHO\HNNp nyilvánításáról 233/2002. dec / DWiUR]DWD0H] JD]GDViJ-, Élelmezés-pV(UG J\L0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU l pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyO 242/2002. dec /2002. Határozat a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, az 501/2002. számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítpvhnnho MyYiKDJ\RWW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról, valamint intézkedések megállapításáról a Különleges Visszaszolgáltatási Bizottság V]HUYH]pVpUHpVP N GpVpUH 218/2002. nov. 22.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. 1196/2002. Határozat általános szabályok jóváhagyásáról az élelmiszerek hivatalos HOOHQ U]pVpUH 235/2002. dec /2002. Határozat az állategészségügyi szabályokkal kapcsolatos kihágások PHJiOODStWiViUyOpVE QWHWpVpU O 234/2002. dec. 10. A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK JOGSZABÁLYAI FEJLESZTÉS- ÉS PROGNÓZISÜGYI MINISZTÉRIUM 264/2002. A fejlesztés- és prognózisügyi miniszter rendelete utasítások jóváhagyásáról az ipari park cím megadására és érvénytelenítésére 208/2002. nov. 8. KÖZMUNKÁLAT-, SZÁLLÍTÁS- ÉS LAKÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1019/2002. A közmunkálat-, szállítás- és lakásügyi miniszter rendelete a román polgári léghdmy]ivlv]deio\r]ivmyyikdj\iviuyodurpiqldluhs O WpULVORWRNNLXWDOiViUD RACR-ASAP 204/2002. nov. 1. KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM 1111/2002. A közpénzügyi miniszter rendelete a különleges fogyasztási adóknak alávetett HJ\HVWHUPpNHNHO iootwiviydolpsruwmiydopvirujdopiydondsfvrodwrviho J\HOHWL pv HQJHGpO\H]pVL UHQGV]HUU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ DONDOPD]iVL utasításainak jóváhagyásáról 220/2002. nov /2002. A közpénzügyi miniszter rendelete az adó- pv LOOHWpNIL]HW N DGy J\L EHMHJ\]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW 4/2002. számú kormányrendelet alkalmazási metodológiai szabályainak jóváhagyásáról 212/2002. nov A közpénzügyi miniszter rendelete az áruk duty-iuhh UHQGV]HU NHUHVNHGHOPL IRUJDOPD]iViUD YRQDWNR]y V]HUYH]pVL P N GpVL pv YiPHOOHQ U]pVL V]DEiO\RN jóváhagyására 238/2002. dec (= *$='$6È*-, ÉLELMEZÉS-e6(5' h*<,0,1,6=7e5,80 417/110/2002. $PH] JD]GDViJ-, élelmezés- pvhug J\L PLQLV]WHUQHN pv D] 2UV]iJRV Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökének rendelete sajátos szabályok jóváhagyásáról a N UQ\H]HWEDUiWPH] JD]GDViJLpOHOPLV]HUFLNNHNFtPNp]pVpUH 227/2002. dec /2002. $PH]JD]GDViJ-, élelmezés- pvhug J\L PLQLV]WHU UHQGHOHWH IHO J\HOHWL N YHWHOPpQ\HNpVHO YLJ\i]DWRVViJLLQWp]NHGpVHNMyYiKDJ\iViUyODN UQ\H]HWEDUiW PH] JD]GDViJL pohoplv]huflnnhn SLDFiQ WHYpNHQ\NHG RSHUiWRURNNDO NDSFVRODWRV felügyeleti és bejegyzési program keretében 240/2002. dec. 18.

15 VÁMÜGYI VEZÉRIGAZGATÓSÁG ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám /2002. A Vámügyi Vezérigazgatóság vezérigazgatójának döntése a közös tranzitórendszer alkalmazásáról Románia területén 214/2002. nov. 18. ROMÁNIA NEMZETI BANKJÁNAK JOGSZABÁLYAI SZABÁLYOK 16/ ]DEiO\RNDEDQNRNpVD]LGHJHQEDQNILyNRNPLQLPiOLVW NpMpU O 221/2002. nov. 27. Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K V]iP~W UYpQ\DPLQLV]WHULIHOHO VVpJU O 125/2002. júl /1 V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D JD]GDViJL YiOODONR]yN N WHOH]HWWVpJpU O elektronikus adóügyi pénztárgép használatára 134/2002. júl. 17. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D NHUHVNHG N EHMHJ\]pVpYHO pv P N GpV N engedélyezésével kapcsolatoshj\hvdgplqlv]wudwtydodnlvijrnhj\v]hu VtWpVpU O 136/2002. júl. 18. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDMHJ\] LWHYpNHQ\VpJEHQDONDOPD]RWWEpO\HJLOOHWpNHNU O 150/2002. aug /1991. számú könyvviteli törvény 165/2002. szept /2002. számú kormán\uhqghohwdkho\ldgynuyopvloohwpnhnu O 190/2002. okt. 11. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDIHOQ WWHNV]DNNpS]pVpU O 198/2002. okt /1998. számú kormányrendelet az adó-pvloohwpnil]hw NDGy J\LEHMHJ\]pVpU O 199/2002. okt /2000. számú törvény az energia hatékony felhasználásáról 200/2002. okt. 27. V]iP~W UYpQ\D0XQNDIHO J\HO VpJOpWUHKR]iViUyOpVV]HUYH]pVpU O 202/2002. okt. 29. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW D Q YpQ\YpGHOHPPHO pv D Q YpQ\HJpV]VpJ J\L karanténnaondsfvrodwrvwhypnhq\vpjhniwv]huyh]pvpu O 202/2002. okt. 29. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWD]LSDULWXODMGRQ J\LWDQiFVRVLV]DNPDPHJV]HUYH]pVpU OpV gyakorlásáról 205/2002. nov /1991. számú törvény a találmányi szabadalmakról 206/2002. nov. 6. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWDKLYDWDORVVWDWLV]WLNDPHJV]HUYH]pVpU O 215/2002. nov. 19. V]iP~ W UYpQ\ D 5RPiQ 6]RFLiOLV )HMOHV]WpVL $ODS OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O 223/2002. nov /2001. számú törvény az állami katonai nyugdíjakról 224/2002. nov /1990. számú törvény Románia belterületi tengeri vizeinek, területi tengerének, kontiguus YH]HWpQHNpVNL]iUyODJRVJD]GDViJL YH]HWpQHNMRJLUHQGV]HUpU O 225/2002. dec /1999. számú kormányhatározat a játékhasználók biztonságának biztosításáról 226/2002. dec /1994. számú törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól 229/2002. dec /1996. számú kormányhatározat az általános urbanisztikai szabályzat jóváhagyásáról 237/2002. dec. 13. A jelen számmal zárul Románia Hivatalos Közlönye I. Részének 2002-es évfolyama.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 243/2002. szám. O L V A S Ó I N K F I G Y E L M É B E! 5RPiQLD +LYDWDORV. ]O Q\H PDJ\DU Q\HOY NLDGiViQDN pyl HO IL]HWpVL GtMD KDJ\RPiQ\RV hordozón lej, negyedévenként lej. (O IL]HWpVHNHWIHOYHV]QHNDN YHWNH] N &203$1,$1$,21$/ 32ù7$520Æ1 S.A. - a postahivatalok révén RODIPET S.A. - valamennyi fiókja révén INTERPRESS SPORT S.R.L. -%XFXUHúWLVWU+ULVWR%RWHYQU - (telefon/fax: PRESS EXPRES S.R.L. - Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 - (telefon/fax: ) MT PRESS IMPEX S.R.L. -%XFXUHúWL%G%DVDUDELDQU (telefon/fax: INFO EUROTRADING S.A. -%XFXUHúWL6SODLXO,QGHSHQGHQ HLQU$ (telefon/fax: ) ZIRKON MEDIA S.R.L. -%XFXUHúWL%G1LFRODH*ULJRUescu nr. 29A, bl. N22, ap.38 (telefon/fax: ) ACTA LEGIS S.R.L. -%XFXUHúWL6WU%DQXO8GUHDQU (telefon/fax: ) CURIER PRESS S.R.L. -%UDúRYVWU7UDLDQ*UR] YHVFXQU (telefon/fax: 0268/470596) ELIDA S.R.L. -%UDúRYVWU%LVHULFLL5RPkQHQU (telefon/fax: 0268/477464) MIMPEX S.R.L. -+XQHGRDUDVWU,RQ&UHDQJ QUEODS - (telefon/fax: 0254/719243) CALLIOPE S.R.L. -3ORLHúWLVWU&DQGLDQR3RSHVFXQU (telefon/fax: 0244/514052, 0244/514801) 5RPiQLD +LYDWDORV. ]O Q\H HOHNWURQLNXV IRUPiEDQ LV PHJUHQGHOKHW D Q\RPWDWiViYDO HJ\LGHM OHJ -en továbbítandó PDF formátumban, amely az Acrobat Reader segítségével olvasható. Az HOHNWURQLNXVIRUPiUDYDOyHO IL]HWpVL módról információkat kapnak a internethonlapon, valamint a es telefonszámon. 6]HUNHV]W VpJ QNWHOHIRQV]iPD , címe pedig KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE Ã$Ã.e39,6(/ +È= 5HJLD$XWRQRP 0RQitorul Oficial, str. Izvor nr. 2-3DODWXO3DUODPHQWXOXLVHFWRUXO%XFXUHúWL cont nr /%DQFD&RPHUFLDO 5RPkQ - S.A. -6XFXUVDOD 8QLUHD %XFXUHúWL úlqu7uh]ruhuldvhfwru%xfxuhúwldorfdwqxpdlshuvrdqhorumxulglfhexgetare). $GUHVDSHQWUXSXEOLFLWDWH&HQWUXOSHQWUXUHOD LLFXSXEOLFXO%XFXUHúWL ùrvhdxd3dqgxulqueo3sduwhuvhfwruxowhohirqwhoid[ 7LSDUXO5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 243/2002. számának terjedelme 16 oldal. Ára lej ISSN

Microsoft Word - 前行广释7.doc

Microsoft Word - 前行广释7.doc ( 七 ) 华 智 仁 波 切 著 索 达 吉 堪 布 译 讲 前 行 广 释 目 录 积 累 资 粮 第 一 百 一 十 九 节 课...324 第 一 百 二 十 节 课...347 发 殊 胜 菩 提 心 第 一 百 零 五 节 课... 1 第 一 百 零 六 节 课... 23 第 一 百 零 七 节 课... 44 第 一 百 零 八 节 课... 64 第 一 百 零 九 节 课...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6CBA55FA5ABBDC3A5CDA9D22DB3AFAB46A9FDA142AA4CAED1B7EC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6CBA55FA5ABBDC3A5CDA9D22DB3AFAB46A9FDA142AA4CAED1B7EC2E646F63> 暑 期 社 區 醫 學 見 習 報 告 見 習 單 位 : 竹 北 衛 生 所 見 習 日 期 :20080901~20080905 見 習 組 員 姓 名 :494940127 陳 亭 昕 494940402 林 書 瑜 1 報 告 撰 寫 工 作 分 配 : 陳 亭 昕 --- 課 程 安 排 部 分 的 說 明 林 書 瑜 --- 前 言 部 分 的 說 明 照 片 總 整 理 一 前 言 :

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63> 天 堂 向 左, 深 圳 往 右 作 者 : 慕 容 雪 村 真 正 的 文 明 实 质 上 是 一 种 精 神 秩 序, 因 而 其 准 则 并 非 物 质 财 富, 而 是 精 神 洞 见 --------- 题 记 之 一 死 亡 不 是 无 知, 而 是 不 表 态 --------- 题 记 之 二 从 长 天 大 厦 到 太 子 山 庄, 开 车 五 十 分 钟, 坐 公 车 一 个 小

Részletesebben

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张 绿 耕 简 报 二 〇 一 五 年 八 月 第 一 期 广 东 绿 耕 社 会 工 作 发 展 中 心 城 乡 合 作 公 平 贸 易 共 创 生 态 文 明 与 可 持 续 生 活 新 龙 围 重 生 之 旅, 仍 在 继 续 从 化 连 南 四 川 云 南 沙 东 培 训 中 山 大 学 - 香 港 理 工 大 学 从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造

Részletesebben

1, ( 1) 2, ( 12 ) 3 ( 22 ) 4 ( 36 ) 5 ( 46 ) 6,, ( 57 ) 7,, ( 74 ) 8 ( 93 ) 9, ( 109) 10,,, ( 122) 11 100, ( 133) 12, ( 148) 13,, ( 160) 14 330, ( 174) 15 ( 187) 16, (200 ) 17 ( 211) 18 ( 220) 19, ( 229)

Részletesebben

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 010203 040506 070809 10 --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Microsoft Word - 功医检测问&答

Microsoft Word - 功医检测问&答 功 能 医 学 检 测 问 答 1 功 能 性 医 学 的 要 义 1 个 体 差 异 因 每 个 人 的 基 因 生 活 习 惯 先 天 体 质 饮 食 习 惯 生 活 环 境 等 等 都 与 别 人 不 同, 那 么 身 体 的 衰 老 的 速 度 程 度 及 所 发 生 的 疾 病 也 是 与 别 人 是 不 同 的, 功 医 是 依 个 人 体 质 状 况 量 身 制 定, 分 析 个 人

Részletesebben

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855-

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855- 序 号 西 安 交 通 学 现 代 远 程 教 育 奥 鹏 学 习 中 心 授 权 表 省 份 地 市 学 习 中 心 依 托 建 设 单 位 名 称 地 址 电 话 授 权 期 限 授 权 专 1 安 徽 省 安 庆 市 安 徽 安 庆 奥 鹏 学 习 中 心 [1] 安 徽 广 播 电 视 学 安 庆 市 分 安 徽 省 安 庆 市 锡 麟 街 119 号 2 安 徽 省 蚌 埠 市 安 徽 蚌

Részletesebben

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半 随 遇 而 安 全 集 作 者 : 孟 非 自 序 直 到 现 在, 我 仍 然 不 能 确 信 究 竟 有 多 少 人 能 看 得 下 去 这 么 平 淡 的 一 本 书 我 既 没 有 到 该 写 自 传 的 岁 数, 更 没 有 可 以 写 自 传 的 资 本, 只 是 因 为 今 年 正 好 无 可 避 免 地 迈 入 不 惑 之 年 的 门 槛, 似 乎 要 做 一 些 稍 微 特 别 点

Részletesebben

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达 5 天 四 夜 浪 漫 海 南 旅 游 攻 略 D1 海 口 第 一 天 自 行 乘 坐 交 通 工 具 到 达 美 丽 海 南 海 口 入 住 海 口 金 色 阳 光 温 泉 度 假 酒 店 ( 海 南 金 色 阳 光 泰 得 温 泉 度 假 酒 店 引 位 于 海 口 市 滨 海 大 道, 三 面 均 有 开 阔 的 海 景 面, 可 远 眺 海 口 湾 的 城 市 轮 廓 和 浩 瀚 的 大

Részletesebben

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药 世界科技研究与发展 第 卷 第 期 年 月 页 WORLDCI TECH R D V N J 盐酸小檗碱结肠定位包衣片的制备工艺和体外释放研究 刘 欣 薛红梅 王建明 高月娟 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 摘 要 目的 用丙烯酸树脂水分散体包衣技术制备 H敏感 时间控释型盐酸小檗碱结肠定位包衣片 评价其体外释药特性 方 法 采用滚转包衣机多层薄膜包衣技术制备结肠定位包衣片 以羟丙甲纤维素 HPMC作为隔离层

Részletesebben

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Részletesebben

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Részletesebben

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Részletesebben

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Részletesebben

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Részletesebben

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Részletesebben

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Részletesebben

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Részletesebben

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Részletesebben

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Részletesebben

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Részletesebben

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Részletesebben

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Részletesebben

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Részletesebben

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Részletesebben

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Részletesebben

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Részletesebben

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Részletesebben

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Részletesebben

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1990 -------------------

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

2005-11

2005-11 2005-11 看 不 见 的 星 球 告 诉 我 一 些 迷 人 的 星 球 吧, 我 不 喜 欢 残 酷 和 恶 心 的 场 面 你 说 好 吧, 我 笑 着 点 点 头, 当 然, 没 问 题 希 希 拉 加 希 希 拉 加 是 一 个 迷 人 的 星 球, 鲜 花 和 湖 泊 让 所 有 旅 人 过 目 不 忘 在 希 希 拉 加, 你 见 不 到 一 寸 裸 露 的 土 壤, 每 一 块

Részletesebben

untitled

untitled 11 12 12 14 14 16 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 26 33 38 39 42 44 49 52 54 55 55 87 99 132 141 141 143 144 146 147 148 152 158 159 159 160 161 161 162 162 165 172 173 173 174 183 184 184 185 199

Részletesebben

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36 16 11 6 9 1920 900 31 350 60 3 5 36 150 50 60 2000 1000 1974 8200 1978 25000 1983 2097 7 35 1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523

Részletesebben

除外責任修正條文對照.doc

除外責任修正條文對照.doc 宏 泰 人 壽 住 院 醫 療 保 險 附 約 除 外 責 任 本 次 送 審 條 文 前 次 送 審 條 文 說 明 第 十 一 條 : 被 保 險 人 因 下 列 原 因 所 致 之 疾 病 或 傷 害 而 住 院 診 療 者, 本 公 司 不 負 給 付 該 被 保 險 人 各 項 保 險 金 的 責 任 一 被 保 險 人 之 故 意 行 為 ( 包 括 自 殺 及 自 殺 未 遂 ) 二

Részletesebben

卫生监督信息2(12).FIT)

卫生监督信息2(12).FIT) 目 录 惠 州 监 督 信 息 匀 哉 陨 在 匀 韵 哉 陨 晕 云 韵 砸 酝 粤 栽 陨 韵 晕 韵 云 匀 耘 粤 蕴 栽 匀 陨 晕 杂 孕 耘 悦 栽 陨 晕 本 刊 专 稿 我 所 召 开 野 三 打 冶 工 作 推 进 会 专 题 专 栏 渊 1 冤 圆 园 员 2 年 第 2 期 渊 总 第 猿 7 期 冤 三 打 两 建 惠 州 卫 监 人 在 行 动 渊 2 冤 野 三 德 冶

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1.?,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 , ( ),, :,,,,,,,,,,, 2.?, 2 ,,,,,, (),, ;,,,,,,,, (1) : ; ; ; ;, (2) ( ),,, ( ),,, 3 , : 3.? (1),,,,,,, (2),, ;, ;,, (3),,, (4),, (5),,,,, 4 4.?,, (1),,,,,,, (2),,,,,,,,,,,,,,,

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

目 录 导 论 研 究 背 景...2 研 究 方 法...2 问 卷 分 析 基 本 信 息...3 服 务 内 容...6 人 员 结 构...9 资 金 状 况...14 组 织 制 度...16 工 作 模 式...18 组 织 发 展...29 研 究 发 现 与 建 议 研 究 发 现...33 建 议...36 结 语 致 谢 附 录 : 中 国 民 间 水 环 境 保 护 组 织 发

Részletesebben

1980 34 51 1980 34 51 1980 34 51 hu hu hu hu hu hu hu hu hu ( x) ( x) ( x) ( x) X X X X X X X X 1990 1990 X X X 1990 11 1

Részletesebben

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Részletesebben

10-04.indd

10-04.indd 1 02 03 13 17 25 31 35 40 45 54 60 65 69 72 24 30 34 53 59 64 2 奚 自 立 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42... 43 44 45 46 47

Részletesebben

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在 第 28卷 第 2期 2009年 4月 江汉大学学报 人文科学版 J our nalofj anghanun ver s t y Human t essc ences Vo l 28 No 2 Apr 2009 网络通俗小说的创作心理探究 李润霞 薛媛元 南开大学 文学院 天津 300071 摘 要 网络通俗小说数量众多 分类庞杂 如果 侧 重 创 作 目 的 和 心 理 的 考 察 而 非 仅 以

Részletesebben

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc 永 政 发 2016 48 号 各 功 能 区 管 委 会, 各 镇 ( 街 道 ) 人 民 政 府 ( 办 事 处 ), 县 政 府 直 属 各 单 位 : 县 教 育 局 制 定 的 2016 年 永 嘉 县 初 中 毕 业 升 学 考 试 与 高 中 招 生 实 施 方 案 已 经 县 人 民 政 府 同 意, 现 批 转 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 实 施 永 嘉 县 人 民 政 府

Részletesebben

元朗區議會環境改善委員會

元朗區議會環境改善委員會 會 議 記 錄 於 2015 年 9 月 1 日 獲 通 過, 無 需 修 訂 元 朗 區 議 會 二 零 一 五 年 度 第 三 次 會 議 記 錄 日 期 : 二 零 一 五 年 六 月 二 十 三 日 ( 星 期 二 ) 時 間 : 上 午 九 時 三 十 分 至 下 午 一 時 正 地 點 : 元 朗 橋 樂 坊 二 號 元 朗 政 府 合 署 十 三 樓 元 朗 區 議 會 會 議 廳 出

Részletesebben

L A TEX 2000 Tang 2

L A TEX 2000 Tang 2 PDF Tang L A TEX 2000 Tang 2 1834 0.3 0.5 10 13 3 3 21 1654 80 21 3 12 4 5 6 OK 7 8 88237876 8 3 7 6 10 220 (8 + 3 + 7) 220 9 10 284 220 2 12496 (8 + 3 + 7) 12496 1 1 1 220 284 220 1 2 4 5 10 11 20 22

Részletesebben

廉政课堂

廉政课堂 廉 政 课 堂 第 72 课 宜 昌 市 夷 陵 区 工 商 局 党 风 廉 政 建 设 领 导 小 组 宜 昌 市 夷 陵 区 工 商 行 政 管 理 局 二 0 一 三 年 十 一 月 一 日 本 期 导 读 勤 廉 采 风 区 工 商 局 商 标 发 展 工 作 建 议 获 评 全 区 建 我 城 乡 统 筹 发 展 示 范 区 金 点 子 凡 人 良 言 郭 勇 谢 青 严 政 汪 润 潇

Részletesebben

李 老 他 自 己 却 老 是 自 称 科 员, 老 说 我 李 科 员 怎 样 怎 样, 倒 好 像 这 是 一 个 值 得 他 夸 耀 的 什 么 官 衔 一 样 他 是 我 们 这 个 衙 门 里 资 格 最 老 的 科 员, 他 自 己 却 说 是 这 个 衙 门 里 最 没 有 出 息 的

李 老 他 自 己 却 老 是 自 称 科 员, 老 说 我 李 科 员 怎 样 怎 样, 倒 好 像 这 是 一 个 值 得 他 夸 耀 的 什 么 官 衔 一 样 他 是 我 们 这 个 衙 门 里 资 格 最 老 的 科 员, 他 自 己 却 说 是 这 个 衙 门 里 最 没 有 出 息 的 ------------ PDF 小 说 下 载 网 - PDF 下 载 网 http://www.pdfxz.com ------------ 夜 谭 十 记 作 者 : 马 识 途 姜 文 导 演 电 影 让 子 弹 飞 的 原 著 小 说, 让 子 弹 飞 系 改 变 自 本 书 的 盗 官 记 一 节 第 一 部 分 第 1 节 : 冷 板 凳 会 缘 起 (1) 冷 板 凳 会 缘 起 不

Részletesebben

untitled

untitled 版 權 所 有 亞 潮 潛 水 http://subtidal.divers.com.tw 前 言 奇 妙 的 寶 藏 生 命 的 肇 始 有 趣 的 共 生 無 脊 椎 動 物 海 綿 動 物 海 綿 腔 腸 動 物 珊 瑚 水 母 水 螅 海 葵 環 節 動 物 旋 毛 管 蟲 扁 形 動 物 扁 蟲 軟 體 動 物 貝 類 章 魚 烏 賊 芋 螺 海 麒 麟 節 肢 動 物 藤 壺 清 潔 蝦

Részletesebben

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

55

55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 54 CITY PLANNING REVIEW 55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 56 CITY PLANNING REVIEW 57

Részletesebben

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 4 5 8 12 8 3 24 94 B 0068511 (94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

Részletesebben

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Részletesebben

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Részletesebben

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Részletesebben

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Részletesebben

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Részletesebben

!!! #! #!!!!

!!! #! #!!!! !! 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 始 于 世 纪 末 的 汉 阳 铁 厂 以 及 之 后 的 汉 冶 萍 公 司 为 了 获 得 本 土 的 技 术 能 力 汉 冶 萍 公 司 先 后 选 送 了 约 名 中 国 学 生 赴 英 德 美 等 西 方 国 家 学 习 冶 金 技 术 从 而 产 生 了 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 的 首 批 本 土 工 程 师 这 批 工 程 师 在

Részletesebben

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施 全 國 幼 教 保 總 會 團 結 大 會 師 全 國 會 議 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 8 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9 時 10 分 ~11 時 30 分 地 點 : 臺 中 潮 港 城 國 際 美 食 廣 場 2 樓 ( 臺 中 市 南 屯 區 環 中 路 四 段 2 號 ) 主 席 : 施 文 仁 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 總 會 長 司 儀

Részletesebben

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 公 司 代 码 :601231 公 司 简 称 : 环 旭 电 子 环 旭 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 25 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

Részletesebben

北京农学院2014年就业质量年度报告

北京农学院2014年就业质量年度报告 前 言 北 京 农 学 院 是 一 所 农 科 特 色 鲜 明 多 科 融 合 的 北 京 市 属 都 市 型 高 等 农 业 院 校, 始 建 于 1956 年, 几 经 变 迁 数 易 校 名, 1965 年 正 式 升 格 为 大 学,1978 年 经 国 务 院 批 准 定 名 为 北 京 农 学 院 学 校 坐 落 于 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 镇, 毗 连 中 关 村 生 命

Részletesebben

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! #

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! # 欧 盟 新 老 成 员 国 养 老 保 险 制 度 改 革 比 较 仇 雨 临 黄 小 勇 面 对 人 口 老 龄 化 日 趋 严 重 经 济 与 社 会 结 构 的 变 化 以 及 全 球 化 和 区 域 一 体 化 的 挑 战 欧 盟 国 家 普 遍 进 行 了 养 老 金 制 度 的 改 革 新 老 成 员 国 由 于 既 遭 遇 相 同 问 题 又 面 对 不 同 挑 战 因 此 在 改 革

Részletesebben

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传 战 争 与 社 会 转 型 中 的 中 国 基 督 教 会 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 边 疆 服 务 研 究 年 代 后 期 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 发 起 了 一 场 旨 在 服 务 西 部 民 族 地 区 以 巩 固 抗 战 后 方 的 运 动 号 召 教 会 内 外 有 为 之 士 到 当 时 被 称 为! 边 疆 的 西 南 少 数 民 族 地 区 开 展 生

Részletesebben

!!!!!!!

!!!!!!! 思 想 意 识 形 态 与 历 史 两 个 初 步 的 问 题 之 二 包 弼 德 哈 佛 大 学 东 亚 语 言 文 明 系 美 国!!!! # !!!!!!! !!!!!!!!! # # !! & & !!! # # # !! & & # # #! # !!!!!!!!!!! # #! # # !!!!!! &! & # # # # # & #! # # # ( ) # #! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

!!! #! #!

!!! #! #! 主 持 人 段 成 荣 一 年 一 度 的 春 运 大 潮 又 来 临 了 近 期 国 家 发 改 委 铁 道 部 交 通 运 输 部 等 八 部 门 部 署 了 年 全 国 春 运 工 作 据 估 计 今 年 春 运 全 国 旅 客 运 量 将 达 到 亿 人 次 比 年 春 运 增 长 自 年 以 来 每 年 春 节 前 后 春 运 都 会 成 为 最 引 人 关 注 的 社 会 事 件 引 发

Részletesebben

数 据 库!!

数 据 库!! 黄 玺 瑛 魏 东 平 全 球 地 壳 应 力 状 态 对 于 地 学 及 相 关 领 域 科 学 研 究 意 义 重 大 因 此 测 量 全 球 地 壳 应 力 并 绘 制 全 球 地 壳 应 力 图 一 直 受 到 国 际 地 学 界 广 泛 关 注 年 开 始 实 施 的 世 界 应 力 图 计 划 以 下 简 称 经 各 国 专 家 多 年 合 作 和 努 力 工 作 现 已 出 版 了 最

Részletesebben

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动 以 左 心 房 漩 涡! 为 探 究 中 心 黄 雅 莉 新 竹 教 育 大 学 中 国 语 文 系 台 湾 新 竹 左 心 房 漩 涡! 一 书 在 擅 长 说 理 的 王 鼎 钧 绝 大 数 冷 静 的 文 风 中 是 少 有 的 浓 重 笔 墨 作 者 以 其 独 特 的 诗 化 笔 法 抒 情 亦 以 最 精 炼 的 文 字 与 独 特 的 结 构 来 写 他 对 人 生 的 感 悟 全 书

Részletesebben

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂 黄 仁 生 # #! 一 从 虞 集 的 写 韵 轩 记! 说 起 # 铏 用 于 其 所 作 文 言 小 说 集 之 名! 唐 之 才 人 于 经 艺 道 学 有 见 者 少 徒 知 好 为 文 辞 闲 暇 无 所 用 心 辄 想 象 幽 怪 遇 合 才 情 恍 惚 之 事 作 为 诗 章 答 问 之 意 傅 会 以 为 说 盍 簮 之 次 各 出 行 卷 以 相 娱 玩 非 必 真 有 是 事

Részletesebben

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用 教 師 人 事 法 規 簡 介 報 告 人 : 黃 韻 如 您 好, 歡 迎 光 臨! 人 事 室 同 仁 及 業 務 職 掌 介 紹 職 稱 姓 名 主 要 職 掌 電 話 主 任 黃 韻 如 綜 理 人 事 業 務 #2100 祕 書 吳 佩 君 組 織 編 制 聘 任 升 等 送 審 借 調 兼 課 兼 職 教 師 兼 行 政 主 管 聘 任 發 布 作 業 #2101 專 員 馬 君 敬 職

Részletesebben

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知 : * 潘 毅 内 容 提 要 : 本 文 试 图 创 造 一 种 抗 争 文 体 ( ) 一 种 期 望 打 开 个 体 抗 争 经 验 的 崭 新 可 能 性 的 次 文 学 ( ) 这 种 抗 争 文 体 浪 迹 于 一 个 身 体 痛 楚 的 地 带 : 当 前 中 国 经 济 特 区 工 厂 生 活 中 的 尖 叫 ( ) 和 梦 魇 ( ) 我 将 追 溯 一 个 来 自 农 村 的 打

Részletesebben

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc 組 員 : 周 樂 然 姜 歷 強 容 艷 娟 陳 曉 丹 謝 立 瓊 組 長 : 陳 春 苗 1 目 錄 家 庭 教 育 對 小 孩 成 長 的 影 響 3 朋 友 和 同 學 如 何 影 響 小 孩 子 的 成 長 5 電 視 文 化 對 小 孩 子 成 長 的 影 響 7 現 代 文 明 的 影 響 10 小 孩 子 的 教 育 情 況 12 附 件 1.. 拉 五 米 家 小 孩 子 生 活

Részletesebben

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 作 者 : 江 佩 珊 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 許 祐 甄 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 張 詠 晴 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 指 導 老 師 : 洪 雅 津 壹 前

Részletesebben

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝 年 第 期 南 洋 问 题 研 究 总 第 期 试 论 近 代 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 原 因 兼 与 华 人 移 民 东 南 亚 之 比 较 曹 善 玉 中 山 大 学 历 史 系 广 东 广 州 世 纪 年 代 到 世 纪 年 代 大 批 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 表 面 上 看 政 治 强 制 曾 是 导 致 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 突 出 原 因 但

Részletesebben

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄 # 谢 觉 哉 情 理 法 # 观 研 究 霍 存 福 谢 觉 哉 的 一 般 情 理 # 观 是 其 情 理 法 # 观 的 基 础 它 们 是 在 吸 收 中 国 文 化 传 统 的 优 秀 成 分 在 对 革 命 经 验 教 训 的 总 结 中 形 成 的 谢 老 指 出 革 命 不 排 斥 友 情 亲 情 传 宗 接 代 等 人 情 理 # 是 经 过 了 洗 练 的 情 # 对 肃 清 教

Részletesebben

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 庄 孔 韶 :,,, -., - -. - -.,,, - ',.,, -.,, -. : ( ),,,,,,,,,,,,?,?,, ( ) (, : ), ( ),,,,, ,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

Részletesebben

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构 拉 康 论 自 恋 侵 略 性 与 妄 想 狂 的 自 我 严 泽 胜 对 人 类 自 我 的 虚 幻 性 及 其 妄 想 狂 结 构 的 揭 示 是 拉 康 主 体 解 构 战 略 的 重 要 一 环 拉 康 认 为 自 我 的 虚 幻 性 源 于 它 是 基 于 自 恋 认 同 的 产 物 而 这 种 自 恋 认 同 模 式 又 生 发 出 自 我 的 侵 略 性 自 恋 与 侵 略 性 之 间

Részletesebben

!!

!! 万 小 雁 包 云 轩 严 明 良 袁 成 松 钱 玮 利 用 沪 宁 高 速 公 路 实 时 监 测 的 气 象 数 据 分 析 了 年 月 日 发 生 在 沪 宁 高 速 公 路 镇 江 段 团 雾 过 程 的 气 象 要 素 变 化 通 过 模 式 耦 合 三 种 不 同 陆 面 方 案 对 此 次 过 程 进 行 了 数 值 模 拟 旨 在 检 验 模 式 耦 合 陆 面 方 案 对 镇 江

Részletesebben

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1 : 沈 原 : 多 年 来, 人 们 对 改 革 开 放 以 来 所 创 造 的 经 济 奇 迹 谈 论 甚 多, 而 对 促 动 这 一 经 济 奇 迹 的 体 制 奇 迹, 即 权 力 与 市 场 的 结 合, 却 始 终 着 墨 很 少 转 型 社 会 学 企 图 面 对 这 一 体 制 奇 迹 及 其 所 引 发 的 诸 种 问 题 为 此, 必 须 努 力 寻 求 工 具 实 证 主 义

Részletesebben

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % &

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 葛 洪 义! # 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & # # # # % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 + + % & #, # 二 追 求 作 为 主 体 理 性

Részletesebben

李 自 然 % 试 论 乾 隆 对 回 民 的 政 策 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! # # # # #! # # & # # ( # # ) # # # # # & 清 高 宗 实 录 卷 清 高 宗 实 录 卷 ( 清 高 宗 实 录 卷

李 自 然 % 试 论 乾 隆 对 回 民 的 政 策 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! # # # # #! # # & # # ( # # ) # # # # # & 清 高 宗 实 录 卷 清 高 宗 实 录 卷 ( 清 高 宗 实 录 卷 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! 李 自 然 本 文 针 对 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! 一 文 中 乾 隆 # 歧 视 回 民 的 观 点 通 过 大 量 的 史 料 和 事 件 的 分 析 论 证 乾 隆 没 有 歧 视 回 民 乾 隆 回 民 歧 视 %! & & 美 乔 森 纳 % 李 普

Részletesebben

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,,

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, : 兼 评 边 燕 杰 丘 海 雄 的 企 业 的 社 会 资 本 及 其 功 效 刘 林 平,,,,,,,,,,, : (, ),,, : ; ; 书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, 社 会 学 研 究.,,,,, :,,,,,,, 1,,,,,,,, (. ),,,,,,,, (, : ) :,, 1 亚 当

Részletesebben

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,,

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,, : 1 王 春 光 : -,, ( ) ( ).,. -. -,.., -.,, (, : - )?,,,,,,, :, ;,,?,, 1,,, :,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ),

Részletesebben

第十二課:出埃及記第三十二章

第十二課:出埃及記第三十二章 摩 西 的 时 刻 出 32:1-35 在 人 的 一 生 中, 总 会 有 一 些 特 别 的 时 刻, 这 种 时 刻, 可 能 让 人 经 历 无 与 伦 比 的 成 功, 或 是 惨 不 忍 睹 的 失 败 在 出 埃 及 记 32 章 里, 摩 西 就 经 历 了 这 样 的 特 别 时 刻 他 在 西 奈 山 上, 为 着 以 色 列 民 众 在 神 面 前 的 祷 告, 是 他 一 生

Részletesebben

袁 华 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 琚 芬 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 段 强 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 张 盘 德 佛 山 市 第 一 人 民 医 院 潘 燕 霞 福 建 医 科 大 学 刘

袁 华 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 琚 芬 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 段 强 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 张 盘 德 佛 山 市 第 一 人 民 医 院 潘 燕 霞 福 建 医 科 大 学 刘 姓 名 工 作 单 位 邮 政 编 码 朱 咏 梅 安 徽 省 第 二 人 民 医 院 230001 倪 朝 民 安 徽 省 立 医 院 230001 吴 建 贤 安 徽 医 科 大 学 第 二 附 属 医 院 230601 林 惠 鞍 山 市 汤 岗 子 理 疗 医 院 114048 杜 艳 玉 鞍 山 市 汤 岗 子 理 疗 医 院 114048 陈 彦 平 包 头 市 第 四 医 院 014030

Részletesebben

( 六 ) 誰 該 做 佛 事? 50 ( 七 ) 誦 經 做 什 么? 53 ( 八 ) 拜 懺 做 什 么? 56 ( 九 ) 放 焰 口 做 什 么? 58 ( 十 ) 人 鬼 之 間 的 佛 事 60 兩 類 超 度 亡 與 存 ( 一 ) 前 言 64 ( 二 ) 超 度 亡 靈 64 (

( 六 ) 誰 該 做 佛 事? 50 ( 七 ) 誦 經 做 什 么? 53 ( 八 ) 拜 懺 做 什 么? 56 ( 九 ) 放 焰 口 做 什 么? 58 ( 十 ) 人 鬼 之 間 的 佛 事 60 兩 類 超 度 亡 與 存 ( 一 ) 前 言 64 ( 二 ) 超 度 亡 靈 64 ( 目 錄 ( 一 ) 04 ( 二 ) 認 識 生 命 的 實 相 04 ( 三 ) 生 從 何 處 來? 死 往 何 處 去? 10 ( 四 ) 佛 教 徒 的 生 死 觀 12 ( 五 ) 如 何 面 對 死 亡? 如 何 使 得 死 亡 有 尊 嚴?15 佛 化 奠 祭 ( 一 ) 前 言 22 ( 二 ) 冥 陽 兩 利 的 莊 嚴 佛 事 25 ( 三 ) 臨 終 關 懷 要 領 27 (

Részletesebben

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % &

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % & 欧 洲 穆 斯 林 头 巾 事 件 代 际 差 异 与 社 会 融 合 郭 灵 凤 自 世 纪 年 代 以 来 穆 斯 林 移 民 的 融 合 问 题 就 成 为 欧 洲 各 国 政 府 面 临 的 难 题 穆 斯 林 妇 女 坚 持 佩 戴 头 巾 挑 战 了 学 校 乃 世 俗 场 所 的 欧 洲 主 流 社 会 价 值 观 但 是 欧 洲 穆 斯 林 并 不 等 于 伊 斯 兰 极 端 分 子

Részletesebben

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % %

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % % 黄 正 林 位 于 黄 土 高 原 内 蒙 古 高 原 和 青 藏 高 原 交 会 处 的 甘 肃 宁 夏 青 海 是 一 个 农 业 牧 业 和 农 牧 交 错 的 地 区 又 是 一 个 少 数 民 族 集 聚 的 地 区 由 于 居 民 的 生 产 方 式 生 活 方 式 和 宗 教 信 仰 的 不 同 农 村 市 场 的 构 成 也 不 同 在 以 农 业 经 济 为 主 的 地 区 以 集

Részletesebben

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 &

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 & 晚 霞 还 是 晨 曦 对 早 期 启 蒙 说 三 种 质 疑 的 回 应 许 苏 民! 关 于 明 清 之 际 的 早 期 启 蒙 说 跨 越 晚 明 清 初 清 中 期 三 个 历 史 时 段 与 此 相 应 对 这 三 个 时 段 的 学 术 思 潮 是 否 具 有 启 蒙 性 质 的 质 疑 也 产 生 了 三 种 强 有 力 的 学 说 即 中 古 异 端 说 正 统 儒 家 说 和 遵

Részletesebben