PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje aug.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug."

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati utasítást és vegye figyelembe az abban és a biztonsági HO tuivedqohtuwdndw

2 2 Bevezetés

3 Bevezetés 3 1. Bevezetés Tisztelt Vásárló! Az AMAZONE BBG 3HJDVXV WUDNWRUUD I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU D] $0$=21( PH] JD]GDViJL gépcsalád széles termékskálájának újabb kiváló tagja. Kérem, ismerkedjen meg a gép helyes kezelésével és P N GpVpYHO ps]hwohqv]hppo\djpshwqh ]HPHOWHVVH A gépet mindig tartsa karban! A gépen önkényes átalakítást végezni tilos! Mindenféle önkényes átalakítás ves]po\hv OHKHW D JpS P N GpVH pvydj\ EL]WRQViJD V]HPSRQWMiEyO pv PHJU YLGtWKHWL D KDV]QRV pohwwduwdprw+ho\whohqkdv]qiodweyopvnduedqwduwiveyohuhg KLEiNJDUDQFLiOLVMDYtWiViWQHPYiOODOMXN Nem biztosítunk garanciális javítást az alábbi esetekben: ÖteOMHVN U KDV]QiOKDWyViJ Öhasználati utasítástól való eltérés Öönkényes technikai változtatás pugpvhlyhoirugxomrqdpiundnhuhvnhg MpKH]YDJ\DJ\iUWyKR] AMAZONE BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG Weidenweg Leipzig / Germany Telefon: (0341) Telefax: (0341) LHJpV]tW - vagy tartalék alkatrészek rendelésekor kérjük, tüntesse fel a munkagép nevét és gyártási számát! A típustábla a munkagép azonosítását szolgálja, ezért nem módosítható és nem takarható el. Kérjük, írja be ide PEGASUS gépének típusát és gyártási számát! Típus: A gyártás éve: Gyártási szám:

4 4 1. BEVEZETÉS JAVASLATOK A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁHOZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ JELEK RÉSZLETES ADATOK ALKALMAZÁSI TERÜLETEK A GYÁRTÓ KONFORMITÁSI NYILATKOZAT AZ INFORMÁCIÓKÉRÉS ÉS RENDELÉS MÓDJA CSÖKKENT HASZNÁLHATÓSÁG A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI TECHNIKAI ADATOK A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR ALKALMAZÁ6,/(+(7 6e*(, A HENGER ÉS A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁT250.g'e6( SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK ÁLTALÁ1260 g'e6,e6%,=7onsági TANÁCSOK A %,=7216È*,(/ Ë5È62. BE NEM TARTÁSÁBÓL Kg9(7.(= 9(6=e/<( A=h=(0(/7(7.e3=e6( FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK JELKÉPEI A GÉPEN BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK A=h=(0(/7(7 1( Általános biztonsági és baleset-phjho ]pvlwdqifvrn Függesztett munkagépek Hidraulikus rendszer Általános biztonsági-pvedohvhwypghoplho tuivrnjpshnnduedqwduwivdpvisroivd során TERMÉKLEÍRÁS ÁTVÉTEL, FELÉPÍTÉS ÉS ALAPBEÁLLÍTÁSOK A GÉP ÁTVÉTELE ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS A TRAKTOR HÁTSÓ RÉSZÉRE Tg0g5Ë7 +(1*(5(.)(/6ZERELÉSE ÉS A MUNKAMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA KONKÁV(HOMORÚ) TÁRCSÁK SZÁRNYAS KULTIVÁTORKAPA TÚLTERHELÉS ELLENI BIZTOSÍTÁS KAPASZÁR HIDRAULIKUSAN FELHAJTHATÓ FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR SZÁNTÓFÖLDI ÜZEMELTETÉS ÜZEMELTETÉSI TANÁCSOK A PEGASUS FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTORHOZ Általában / Biztonsági tanácsok UDNWRUHO NpV]tWpVH A Pegasus kultivátor traktorhoz kapcsolása A Pegasus kultivátor beállítása szállítási- és munkahelyzetbe Szárnyas kapák munkamélységének beállítása Konkáv tárcsák beállítása Karbantartás és ápolás BEÁLLÍTÁSOK A SZÁNTÓFÖLDÖN È7$/$ Ë7È60 g'e6,+(/<=(7% /6=È//ÍTÁSI HELYZETBE SZÁLLÍTÁS KÖZÚTON FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR TÁROLÁSA JAVÍTÁSI ÉS SZERELÉSI TANÁCSOK KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS... 24

5 Javaslatok a kézikönyv hasznüalatüahoz 5 2. Javaslatok a kézikönyv használatához A használati utasítást tartsa mindig kéznél. Ha munkagépét eladja, a használati utasítást is adja át az új tulajdonosnak. A kiadás pillanatában jelen kézikönyv minden adata és jelzése a legfrissebb állapotot tükrözi. Mivel az AMAZONE folyamatosan törekszik termékeinek fejlesztésére, az utólagos változtatások jogát teljes mértékben fenntartja. 2.1 A használati utasításban található jelek $ KDV]QiODWL XWDVtWiVEDQ VRN ILJ\HOPH]WHWpV HO YLJ\i]DWRVViJUD YRQDWNR]y MDYDVODW pv WDQiFV YDQ V]LPEyOXPRNNDO PHJMHO OYH(]HNMHOHQWpVHDN YHWNH] Általános veszély szimbólum (DIN 4844-W9) (] D ILJ\HOPH]WHW MHO D JpS EDOHVHWYHV]pO\HV részeire hívja fel a figyelmet. Az ilyen jellel megjelölt részek fokozott figyelemre intenek, így a jelzés figyelembevételével mindenki számára biztonságot nyújtanak a véletlen balesetek elkerülésére., Vigyázat szimbólum (] D MHO RO\DQ EL]WRQViJL HO tuivud XWDO DPHO\QHN EH QHP WDUWiVD D JpSHW pv DQQDN P N GpVpW veszélyezteti. ) Tájékoztatás szimbólum $ PXQNDJpS VSHFLiOLV WXODMGRQViJDLEyO N YHWNH] MDYDVODWRNDW MHO]L PHO\HNHW D KLEiWODQ P N GpV érdekében kell betartani. 1. ábra: Pegazus traktorra függesztett tárcsás kultivátor

6 6 Részletes adatok 3. Részletes adatok 3.1 Alkalmazási területek Az AMAZONE BBG Pegasus traktorra függesztett tárcsás kultivátor, az AMAZONE BBGW P UtW KHQJHUHNNHOHJ\ iowdoiqrvph] JD]GDViJLWDODMP YHO HV]N ] 3.2 A gyártó AMAZONE BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG Weidenweg 19 D Leipzig / Germany 3.3 Konformitási nyilatkozat A munkagép megfelel az Európai Unió 89/392/EC Gépészeti útmutatónak és a hozzá csatlakozó további útmutatóknak. 3.4 Az információkérés és rendelés módja LHJpV]tW - vagy tartalék alkatrészek rendelésekor tüntesse fel a gép típusát és gyártási számát. Munkagépének alkatrészei oly módon lettek összehangolva, hogy együttesen megfeleljenek az igen magas biztonsági követelményeknek. Kérem, vegye figyelembe, hogy bármiféle technikai változtatás az eredeti állapothoz képest befolyással lehet a munkagép biztonságosságára. Ez nem vonatkozik a szérián kívüli tartalék alkatrészekre, de YRQDWNR]LNRO\DQNLHJpV]tW NUHPHO\HNQHPUHQGHONH]QHNFpJ QNWDQ~VtWYiQ\iYDO ) Saját biztonsága érdekében ezért azt tanácsoljuk, hogy kizárólagosan csak eredeti AMAZONE BBG NLHJpV]tW NHWpVWDUWDOpNDONDWUpV]HNHWKDV]QiOMRQ LIHMH]HWWHQD]gQJpSpKH]NLIHMOHV]WHWWpVWHV]WHOWNLHJpV]tW NpVSyWDONDWUpV]HNiOOQDNUHQGHONH]pVpUH$]AMAZONE BBG iowdoqhpklwhohvtwhwwwduwdopndondwupv]hnnlhjpv]tw NpVV]HUHOYpQ\HNDONDOPD]iViEyOYDJ\EiUPHO\PiV QNpQ\HV WHFKQLNDLYiOWR]WDWiVEyOHUHG KLEipUWD]AMAZONE BBG QHPYiOODOIHOHO VVpJHW 3.5 Csökkent használhatóság Az AMAZONE BBG PegasuV WUDNWRUUD I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU NL]iUyODJRVDQ iowdoiqrv WDODMP YHOpVL FpORNDW V]ROJiO $ PXQNDJpS HWW O HOWpU KDV]QiODWD QHP PLQ V O UHQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVQDN $ J\iUWy QHP YiOODO IHOHO VVpJHWDQHPUHQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVEyOHUHG NiURNpUW(]HVHWEHQPLQGHQIHOHO VVpJDJpSHWP N GWHW V]HPpO\WWHUKHO5HQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVDODWWpUWHQG DJ\iUWyiOWDOHO tuwp N GWHWpVL-, karbantartási- és javítási HO tuivrnehwduwivdfvdn~j\plqwd]huhghwlamazone BBG alkatrészek kizárólagos alkalmazása. $JpSHQYpJ]HWW QNpQ\HViWDODNtWiVEyOHUHG NiURNpUWDJ\iUWyQHPYiOODOIHOHO VVpJHW ) +DV]QiODWHO WWpVN ]EHQHOOHQ UL]]HJpSpQHNNLIRJiVWDODQP N GpVpW

7 Részletes adatok A függesztett tárcsás kultivátor alkalmazási területei Az AMAZONE BBG Ä3HJDVXV WUDNWRUUDI JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUDONDOPD]iVDFVDNDW P UtW KHQJHUHNNHOHJ\ WW FpOV]HU 4. Technikai adatok [SURILORVDFpONHUHWNpWNXOWLYiWRUU J]tW U~GGDONHUHWPDJDVViJFP nyírócsapos biztosítás (S) vagy túlterhelés biztosítás csavarrugón keresztül (D) kombinált szárnyas kapafej 45 cm kapaosztással konkáv (homorú) tárcsapárok, mindegyiken egy jobbra és egy balra forgató tárcsával, a széleken pedig oldaltárcsával (közúti szállításkor behajtható) W P UtW KHQJHUHN WHWV] OHJHV VRUUHQGEHQ mm-ehq VSLUiORV FV IRJDV W P UtW KHQJHU pnj\ U V KHQJHUHO OV KRPORNWDQGHPLNHUVRURVVSLUiORVFV KiWVyU~G $0$=21(²%%* függesztett tárcsás kultivátor SG 301 SG 401 SG SG SG Munkaszélesség 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 Barázdanyitók/tárcsák száma 7 / 6 9 / 8 9 / 8 11 / / 12 Szállítási szélesség (cm) "S" tömeg nyírószeges biztosítással "D" tömeg csavarrugós biztosítással Teljesítményigény KW/HP (min.) /90 80/110 80/ / Munkamélység legfeljebb (cm) Munkasebesség (km/h) Területteljesítmény (ha/h) 2,8 3,8 3,8 4,8 5,8 Traktor függesztési kategória II II II II II/III 4.1 $I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUDONDOPD]iVLOHKHW VpJHL A függesztett tárcsás kultivátor alkalmas a talaj fellazítására, elkeverésére, és részben a frissen szántott talaj porhanyóssá tételére. Ugyancsak alkalmazható az enyhén tömörödött talajfelszín feltörésére, tarlóhántásra vagy P WUiJ\D EHGROJR]iViUD $ WDODM V]HUNH]HWpQHN MDYtWiVD PHOOHWW D I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU KDV]QiODWRV D PHFKDQLNDLJ\RPLUWiVEDQLVYDODPLQWDONDOPDVPpJOHJHO XJDUpVSDUODJWHU OHWHNP YHOpVEHYpWHOpUHLV$3HJDzus NXOWLYiWRURO\DQHV]N ]DPHO\D]DODSYHW WDODMP YHOpVHQIHO ODWDODMIHOV]tQP YHOpVpUHLVOHKHW VpJHWQ\~MW O Q VHQ D VRUEDQ YHWHWW WHUPpQ\ EHWDNDUtWiViW N YHW WDODMPHJPXQNiOiV pv HJ\HQJHWpV NLYiOy HV]N ]H D I JJHV]WHWW WiUFViV kultivátor. Bizon\RVIHOWpWHOHNN ] WWDJpSDONDOPDVDIRUJDWiVRVWDODMP YHOpVV]iQWiVKHO\HWWHVtWpVpUH 4.2 $KHQJHUpVDI JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUP N GpVH A szárnyas kultivátorkapák feladata a teljes talajfelület vágása, lazítása és intenzív keverése, boltozódás nélkül. A OpSFV ]HWHVHOKHO\H]pV pvv] JHWEH]iUyNRQNiYWiUFViNHJ\HQJHWLNNHYHULNpVYiJMiNDWDODMWYDODPLQWD]DEEDQpO Q YpQ\HNHW$KHQJHUHNEL]WRVtWMiNDPHJIHOHO ~MUDW P UtWpVWpVSRUKDQ\yVViJRWDPHOOHWWKRJ\SRQWRVDQEHKDWiUROMiN a szárnyas kultivátorkapák munkamélységét.

8 8 Szállítással kapcsolatos javaslatok 5. Szállítással kapcsolatos javaslatok %HUDNRGiVNRU D WDODMP YHO HV]N ] N HPHOpVH GDUXYDO W UWpQLN $ EHUHQGH]pV iwypwhohnru HOOHQ UL]]H QHP W UWpQW-e sérülés a szállítás során és minden alkatrész megvan-e. Csak az azonnali reklamációkat van módunkban figyelembe venni. ÈOWDOiQRVP N GpVLpVEL]WRQViJLWDQiFVRN $ SUREOpPDPHQWHV P N GWHWpV pughnpehq DODSRVDQ ROYDVVD HO D KDV]QiODWL XWDVtWiVW pv UDJDV]NRGMRQ D] DEEDQ OHtUWDNKR]*\ ] GM QPHJDUUyOKRJ\DJpSNH]HO megismerkedett-hdkdv]qiodwlxwdvtwivvdoplho WWDJpSHW ]HPEH helyezi. A kézikönyv számos javaslatot tartalmaz, melynek betartása biztosítja Önnek a gép problémamentes P N GWHWpVpW$PDJ\DUi]DWRNDWV]iPRVNpSHJpV]tWLNLKRJ\D] VV]HVDONDOPD]iVLWHrületet bemutassa, és segítse a EL]WRQViJRW pv D P N GWHWpVW D YiOWR]y ]HPHOWHWpVL IHOWpWHOHN DODWW puhp WDQXOPiQ\R]]D DODSRVDQ pv WDUWVD EH V]LJRU~DQH]HNHWDEL]WRQViJLHO tuivrndw $EL]WRQViJLHO tuivrnehqhpwduwivieyon YHWNH] YHV]pO\HN AEL]WRQViJLHO tuivrnehqhpwduwivd veszélybe sodorhat embereket, a környezetet vagy magát a munkagépet, mindenféle kártérítési jogosultság elveszítésével járhat. $EL]WRQViJLHO tuivrnilj\hophqnty OKDJ\iVDD]DOiEELYHV]pO\HNHWKRUGR]]DPDJiEDQ Hiba a gép fontos funkcióiban. Téves karbantartási és javítási intézkedések alkalmazása. Mechanikai sérülésveszély emberre. $FV S J KLGUDXOLNDRODMYHV]pO\WMHOHQWPLQGD]HPEHUUHPLQGDN UQ\H]HWpUH $] ]HPHOWHW NpS]pVH A használati utasításban szerhso WDODMP YHO HV]N ]W FVDN RO\DQ V]HPpO\ ]HPHOWHWKHWL WDUWKDWMD NDUEDQ YDJ\ javíthatja, aki a használati utasításban leírtakat ismeri és a lehetséges veszélyekkel tisztában van. 6.3 Figyelmeztetések és javaslatok jelképei a gépen $ ILJ\HOPH]WHW MHOHN D JpS YHV]pO\HV SRQWMDLW MHO OLN (]HN PLQGHQ D JpSHW NH]HO HPEHU EL]WRQViJiW V]ROJiOMiN $ WiMpNR]WDWyMHORO\DQSRQWRNPHOOHWWWDOiOKDWyPHO\HNUHDPXQNDJpSKLEiWODQP N GpVHpUGHNpEHQILJ\HOHPPHONHOOOHQQL 2OYDVVD HO D N YHWNH] ROGDODNRQ WDOiOKDWy PDJ\DUi]DWRNDW pv WHJ\H OHKHW Yp D]RN KR]]iIpUKHW VpJpW D] VV]HV IHOKDV]QiOy V]iPiUD *RQGRVNRGMRQ PLQGLJ D ILJ\HOPH]WHW MHO]pVHN pv WiMpNR]WDWy V]LPEyOXPRN PHJIHOHO pv WLV]WD állapotáról. A sérült vagy hiányzó jelzéseket pótolja szállítójától és illhvv]hd]rndwdjpsphjihoho SRQWMiUDDPLQWD]WD] alábbi kép is mutatja (képszám = rendelési szám).

9 Karbantartás és ápolás 9 ieud)lj\hoph]whw pvwimpnr]wdwyv]lpeyoxprn 6RKDQHiOOMRQDIRUJyOHQJ géprész mozgási tartományában A veszélyes területen való tartózkodás csak akkor PHJHQJHGKHW KDD]HPHO munkahenger biztonsági berendezése be van kapcsolva. Az üzemeltetés megkezdése HO WWROYDVVDHOILJ\HOPHVHQD használati utasítást és a EL]WRQViJLHO tuivrndw Soha ne tartózkodjon a kiemelt munkagép alatt (kibiztosítatlan teher). Soha ne nyúljon sérülési veszélyzónákba, amíg az alkatrészek mozgásban vannak. Szólítson fel másokat is a veszélyes terület elhagyására.

10 10 Szállítással kapcsolatos javaslatok 6.4 Biztonságos üzemeltetés Az ebben a használati utasításban megemlített biztonvijlho tuivrnrqnty OD]DGRWWRUV]iJpVD]LOOHWpNHVNHUHVNHGHOPL V] YHWVpJ iowdoiqrvdq puypq\ehq OHY ]HPHOWHWpVL EL]WRQViJL pv PHJHO ] LQWp]NHGpVHLW LV IHJ\HOHPEH NHOO YHQQL ]~WLV]iOOtWiVNRUWDUWVDEHDKD]iMiEDQpUYpQ\EHQOHY N ]OHNHGpVLV]DEiOyokat. %L]WRQViJLWDQiFVRND] ]HPHOWHW QHN Általános biztonsági és baleset-phjho ]pvlwdqifvrn Alapelv: %iuplo\hqp YHOHWPHJNH]GpVHHO WWPLQGLJHOOHQ UL]]HDEHUHQGH]pVV]iOOtWiVLpVP N GpVLEL]WRQViJiW 1. Az ebben a használati utasításban található javaslatokkal összefüggésben olvasson el és vegyen figyelembe PLQGHQpUYpQ\EHQOHY iowdoiqrvedohvhw-phjho ]pvlw UYpQ\W 2. $ILJ\HOPH]WHW pvwimpnr]wdwyv]lpeyoxprnirqwrvlqirupiflyndwq\~mwdqdndel]wrqvijrv ]HPHOWHWpVKH]H]pUWD] Ön biztonságát szolgálják! 3. Közúton való haladáskor vegye figyelembe a közúti közlekedési szabályokat. 4. $PXQNDPHJNH]GpVHHO WWLVPHUNHGMHQPHJPLQGHQIHOV]HUHOpVVHOEHUHQGH]pVVHONH]HO HOHPPHOYDODPLQWD]RN IXQNFLyLYDO0XQNDN ]EHQHUUHPiUQHPMXWLG 5. A gépüzemelthw QHYLVHOMHQOD]DOHOyJy OW ]pnhw 6. $W ]YHV]pO\HONHU OpVHpUGHNpEHQDJpSHWWDUWVDWLV]WiQ 7.,QGXOiVLOOHWYH ]HPEHKHO\H]pVHO WWHOOHQ UL]]HDJpSN UQ\H]HWpWJ\HUPHNHNhJ\HOMHQDMyNLOiWiVUD 8. $JpSHQYDOyXWD]iVDJpSNH]HO QNtY OLV]HPpO\HNV]imára munka és szállítás közben egyaránt tilos! 9. $JpSHWDYRQWDWyKR]D]HO tuivrnqdnphjihoho HQFVDWODNR]WDVVDpVDUUDFVDND]HO tuwv]hunh]hwhnhwhu VtWVHIHO 10. Különösen legyen óvatos a gép traktorhoz való fel- és lekapcsolásakor! 11. A támasztó-berendezéseket a gép fel- pv OHNDSFVROiVDNRU iootwvd D PHJIHOHO KHO\]HW NEH %L]WRQViJRV kitámasztás)! 12. $W PHJHNHWPLQGLJD]HO tuivrnv]hulqwd]duudnldodntwrwwkho\ NUHHU VtWVHIHO 13. Megengedett tengelyterhelést, össztömeget és a gép méreteit szállításkor vegye figyelembe! 14. $ V]iOOtWiVKR] V] NVpJHV IHOV]HUHOpVHNHW PLQW SpOGiXO YLOiJtWiV ILJ\HOPH]WHW EHUHQGH]pVHN HVHWOHJ YpG IHOV]HUHOpVHNV]HUHOMHIHOpVHOOHQ UL]]HD]RNP N GpVpW 15. A gyorstengelykapcsolók kioldókötele ne lógjon le lazán, és nem oldódhat ki önmagától! 16. 0XQNDN ]EHQDYH]HW OpVWHOKDJ\QLWLORV 17. Függesztett gépek és ballaszttömegek alkalmazásakor a vontató menettulajdonságai, irányíthatósága és IpNMHOOHP] LPHJYiOWR]QDNhJ\HOMHQH]pUWDNLHOpJtW LUiQ\tWKDWyViJUDpVIpNH]KHW VpJUH 18. A gép hárompontihoi JJHV]WpVpQHNIHOHPHOpVHNRUDYRQWDWyHOV WHQJHO\HWHKHUPHQWHV OhJ\HOMHQD]HOV WHQJHO\ NLHOpJtW WHUKHOpVpUHDPHO\OHJ\HQOHJDOiEE-a (Lásd a vontató Használati Utasítását) a vontató önsúlyának! 19. Kanyarban való haladáskor ügyeljen a gép kereszwluiq\~nlq\~oiviudpvydj\dohqj W PHJHNUH 20. $ JpSHW FVDN DNNRU KHO\H]]H ]HPEH KD DUUD YDODPHQQ\L YpG IHOV]HUHOpV IHO YDQ V]HUHOYH pv D]RN IHODGDWXN HOOiWiViUDPHJIHOHO iooivedqydqqdn 21. A gép munkatartományában tartózkodni tilos! A biztonsági távolságot tartsa be! 22. Tilos az eszköz forgási- és lengési tartományában tartózkodni! 23. $KLGUDXOLNXVDQ VV]HFVXNKDWyNHUHWHNHWFVDNDNNRUP N GWHVVHKDVHQNLVHPWDUWy]NRGLNDIRUJiVLWDUWRPiQ\EDQ 24. $ N OV YH]pUOpV IRUJyPR]Jy UpV]HN SpOGiXO D N O QE ] KLGUDXOLkusan mozgatott alkatrészek) mindig EHFVtS GpV- és nyírásveszélyes helyek! 25. $WUDNWRUHOKDJ\iVDHO WWDPXQNDJpSHWJpSHWHQJHGMHOHDWDODMUDDPRWRUWiOOtWVDOHpVD]LQGtWyNXOFVRWYHJ\HNL 26. A vontató és a gép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a traktor elgurulás ellen biztosítva ne lenne akár behúzott kézifékkel, akár kiékelt kerekekkel! 27. 0pO\VpJiOOtWiVQiOPLQGLJYHJ\HILJ\HOHPEHD] WN ] pvd]iootwyu~gn ] WWLEHFVtS GpVLYHV]pO\W

11 Karbantartás és ápolás Függesztett munkagépek 1. A munkagépek fel- és lecsatlanr]wdwivdnrujrqgrvnrgmrqduuyokrj\plqghqnh]ho NDURO\DQKHO\]HWEHQOHJ\HQ hogy azokkal véletlenül senki se tudjon emelni, vagy süllyeszteni! 2. Függesztett gép esetén, a felépítmény és a traktor kategóriáját mindig egyeztesse! 3. A hárompont-felfügghv]wpvuxgd]dwdlqdnn UQ\H]HWHEHFVtS GpV- és nyírásveszélyes hely! 4. A hárompont-ihoi JJHV]WpVKLGUDXOLNiMiQDNNtY OU OW UWpQ LUiQ\tWiVDNRUWLORVDPXQNDJpSpVDWUDNWRUN ]piooql 5. A gép szállítási helyzetbe való átalakításakor mindig ügyeljen a hárompont-ihoi JJHV]WpVUXGD]DWDLQDNPHJIHOHO oldalirányú rögzítésére! 6. ]~WRQIHOHPHOWJpSSHOYDOyKDODGiVNRUD]HPHO NDUWV OO\HV]WpVHOOHQNLNHOOEL]WRVtWDQL 7. $ JpSHW D YRQWDWyUD PLQGLJ D] HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ V]HUHOMH IHO LOOHWYH OH (OOHQ rizze a fékszerkezet P N GpVpW$J\iUWyHO tuivdlwyhj\hilj\hohpeh Hidraulikus rendszer 1. A hidraulikus berendezésben magas nyomás uralkodik! 2. +LGUDXOLNXV PXQNDKHQJHUHN pv PRWRURN FVDWODNR]WDWiVD VRUiQ J\HOMHQ D KLGUDXOLNDW PO N HO tuiv V]HULQWL csatlakozására! 3. $KLGUDXOLNDW PO NWUDNWRUKLGUDXOLNiUDW UWpQ FVDWODNR]WDWiVDVRUiQ J\HOMHQUiKRJ\PLQGDWUDNWRUPLQGSHGLJD gép hidraulikarendszere nyomásmentes legyen! 4. +LGUDXOLNXVIXQNFLyNDSFVRODWRNHVHWpEHQDYRQWDWyQpVDJpSHQOHY FVDWODNR]yDOMDNat és dugókat jelölésekkel kell HOOiWQL D WpYHV VV]HNDSFVROiVRN HONHU OpVH pughnpehq gvv]hfvhupow FVDWODNR]yN HVHWpQ IRUGtWRWW puwhop P N GpVHNIRUGXOKDWQDNHO SOHPHOpVV OO\HV]WpVDPLEDOHVHWYHV]pO\WMHOHQW 5. $PXQNDJpSHOV ]HPHOWHWpVHHO WWpVD]WN YHW HQpYHQWHOHJDOiEEHJ\V]HUDKLGUDXOLNDW PO NHWHJ\PHJIHOHO J\DNRUODWWDO UHQGHONH] HPEHUHOOHQ UL]]H P N GpVEL]WRQViJL V]HPSRQWEyO 6pU OpV YDJ\ UHJHGpV HVHWpQ D W PO NHWFVHUpOMHNL$FVHUHW PO NIHOHOMHQHNPHJDPXQNDJpSJ\iUWyiOWDOWiPasztott követelményeknek. 6. A szivárgási helyek keresésekor a sérülési veszélyek elkerülése érdekében használjon arra alkalmas segédeszközöket! 7. 0DJDV Q\RPiV DODWW OHY V]LYiUJy IRO\DGpNRN SO KLGUDXOLNDRODM iwkdwrokdwqdn D E U Q pv V~O\RV VpU OpVHNHW okozkdwqdn6pu OpVHVHWpQD]RQQDOIRUGXOMRQRUYRVKR])HUW ]pvyhv]po\ 8. $ KLGUDXOLNXV EHUHQGH]pVHQ YDOy PXQND HO WW D JpSHW HQJHGMH OH D WDODMUD D EHUHQGH]pVW WHKHUPHQWHVtWVH pv D motort állítsa le! 9. $KLGUDXOLNDW PO NKDV]QiOKDWyViJLLGHMHQHPKDODGKDWMDPeg a 6 évet, beleszámítva egy maximum 2 éves tárolási LG V]DNRW $ KLGUDXOLNDW PO N LOOHWYH D]RN FVDWODNR]iVDL V]DNV]HU WiUROiV pv D PHJHQJHGHWWQpO QHP QDJ\REE WHUKHOpVHNPHOOHWWLVHO UHJHGQHN(QQpOIRJYDDWiUROKDWyViJLpVKDV]QiOKDWyViJLLG NRUOiWR]ott. A használhatósági LG W HWW O HOWpU HQ D J\DNRUODWL WDSDV]WDODWRNUD pstwyh LV PHJ OHKHW KDWiUR]QL D] HEE O V]iUPD]y SRWHQFLiOLV YHV]pO\HNHWYLV]RQWQHPV]DEDGILJ\HOPHQNtY OKDJ\QL+ UHOiJ\XOyP DQ\DJW PO NUHpVKLGUDXOLNDYH]HWpNHNUH HWW OHOWpU értékek az irányadók.

12 12 Szállítással kapcsolatos javaslatok Általános biztonsági-pvedohvhwypghoplho tuivrnjpshnnduedqwduwivdpvisroivd során 1. DUEDQWDUWiViSROiVWLV]WtWiVpVDIXQNFLy]DYDURNHOKiUtWiVDDODSYHW HQFVDNNLNDSFVROWKDMWiVpVOHiOOtWRWWPRWRU mellett végezhet $J\~MWiVNXOFVRWK~]]DNL 2. $FVDYDURNpVFVDYDUDQ\iNPHJIHOHO IHV]HVVpJpWUHQGV]HUHVHQHOOHQ UL]]HpVD]RNDWDGRWWHVHWEHQK~]]DXWiQ 3. )HOHPHOW ioodsrwedq OHY JpSHQ YpJ]HWW NDUEDQWDUWiVL PXQNiNQiO PLQGLJ JRQGRVNRGMRQ D JpS PHJIHOHO alátámasztásáról! 4. 0XQNDYpJ] V]HUV]iPRN YiJiVVDO W UWpQ FVHUpMpW FVDN DUUD DONDOPDV V]HUV]iPPDO YpJH]]H 0XQNDYpGHOPL NHV]W\ KDV]QiODWDN WHOH] 5. A gép kenését rendszeresen végezze el (olaj-pvrodmv] U FVHUH]VtU]iV 6. (OHNWURPRVNpV] OpNHNHQYpJ]HWWPXQNDHO WWDIHV]ültséget mindig kapcsolja le! 7. $ YRQWDWyQ pv D] DKKR] NDSFVROW JpSHQ YpJ]HWW HOHNWURPRV KHJHV]WpV HO WW D JHQHUiWRUUyO pv D] DNNXPXOiWRUUyO vegye le a kábeleket! 8. $SyWDONDWUpV]HNHOpJtWVpNNLDJ\iUWyFpJiOWDOWiPDV]WRWWP V]DNLN YHWHOPpQ\HNHW(]EL]WRVttható például eredeti alkatrészek alkalmazásával! 3. ábra: Az SG 601-V]iOOtWiVLKHO\]HWEHQN ]OHNHGpVLOiPSiNNDOpVILJ\HOPH]WHW WiEOiNNDO

13 Àtvétel Termékleírás Az AMAZONE BBG Pegasus függesztett tárcsás kultivátorának alapmunkagépe a hárompont-felfüggesztéses 3 m PXQNDV]pOHVVpJ 6* MHO JpS $ NpWJHUHQGiV NHUHWKH] NDSFVROyGy NRQNiY WiUFViN pv W P UtW KHQJHUHN SiUKX]DPRVHOKHO\H]NHGpVHHJ\V]HU VtWLDPXQNDPpO\VpJEHiOOtWiViWpVSRQWRVPpO\VpJWDUWiVWEL]WRVtWDI JJHV]WHWW táufvivnxowlyiwruv]ipiud$siukx]dprvndsfvroivpldwwdw P UtW KHQJHUpVDNRQNiYWiUFViNHJ\HJ\VpJNpQWOHWWHN kialakítva, így a függesztett tárcsás kultivátor mélységállítása után nem kell külön beállítani az egyes tárcsákat is. A 100 mm-hvhu VDFpOQégyzet szelvény igen nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. 8. Átvétel, felépítés és alapbeállítások 8.1 A gép átvétele $ JpS iwypwhohnru HOOHQ UL]]H KRJ\ D] V]iOOtWiV N ]EHQ QHP VpU OW-e meg, és alkatrészei hiánytalanul megvannak-e. Ennek elmxodv]wivdhvhwpqvhpdj\iuwyvhpdv]iootwyqhpyioodoihoho VVpJHW(OOHQ UL]]HKRJ\DV]iOOtWiVLMHJ\]pNHQ V]HUHSO VV]HVDONDWUpV]PHJYDQ-e. 8.2 Üzembe helyezés 0LHO WWWDODMP YHO JpSpWKDV]QiODWEDYHQQpROYDVVDHOILJ\HOPHVHQDKDV]QiODWLXWDVtWiVWpVDEL]WRQViJLHO tuivrndw,vphunhgmhq PHJ D NH]HO V]HUYHN KHO\HV KDV]QiODWiYDO 6RKD QH HQJHGMH KRJ\ D JpSHW KR]]i QHP puw V]HPpO\ üzemeltesse. $ JpSHW WDUWVD PLQGHQNRU PHJIHOHO HQ NDUEDQ $ JpS PHJ QHP HQJHGHWW YiOWR]iVDL IXQNFLy]DYDURNKR] YH]HWKHtnek pvydj\ YHV]pO\W RNR]KDWQDN YDODPLQW FV NNHQWKHWLN D JpS pohwwduwdpiw $] ]HPHOWHWpVL KLEiEyO HUHG pótalkatrészigényeket visszautasítjuk. A gép jótállása kizárólag eredeti pót-loohwyhnrsydondwupv]hndondopd]ivdphoohww U]LPHJpUYpQ\HVVpJpW 8.3 Csatlakoztatás a traktor hátsó részére $ WDODMP YHO PXQNDJpS WUDNWRUUD YDOy FVDWODNR]WDWiVD HO WW DODSRVDQ ROYDVVD HO D EL]WRQViJL utasításokat. $ WDODMP YHO PXQNDJpSHW D] LVPHUW PyGRQ NDSFVROMD D WUDNWRU KiURPSRQW-IHOI JJHV]WpVpKH] $] HPHO NDU RUVyit egyformán állítsa be. A 3 m-hvpxqndv]pohvvpj 6*I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRU IHOV -pvdovyirujyfvdsmdd,,i JJHV]W NDWHJyULiKR]WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN A 4 m-hvpxqndv]pohvvpj 6*I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRr IHOV -pvdovyirujyfvdsmdd,,i JJHV]W NDWHJyULiKR]WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN SG 401-2, és függesztett tárcsás kultivátor KLGUDXOLNXVDQIRUJDWKDWyN OV NHUHWHJ\VpJHNNHOYDQHOOiWYDIHOV - és alsó forgócsapja a I,,,,I JJHV]W NDWHJyULiKR] WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN &VDWODNR]WDVVD D WUDNWRU I JJHV]W NDUMDLW D PXQNDJpS FVDSMDLUD PDMG UXJyV U J]tW V]HJHNNHO EL]WRVtWVD D]RNDW $ IHV]tW RUVyW ~J\ iootwvd EH KRJ\ D WDODMP YHO PXQNDJpS PXQNDKelyzetben párhuzamos legyen a talajfelszínnel, YDODPLQWDI JJHV]W NDURNQDJ\MiEyOSiUKX]DPRVDNOHJ\HQHNHJ\PiVVDOLOOHWYHDIHV]tW RUVyNLVVpOHMWVHQDWUDNWRUIHOp,O\HQEHiOOtWiVPHOOHWDPXQNDJpSWUDNWRUKLGUDXOLNiYDOW UWpQ HPHOpVHVRUiQDPXQNDJpSNLVVpHO UHG OH]]HOHOHJHQG hézagot biztosítva a henger és a talaj között.

14 14 Àtvétel 7 P UtW KHQJHUHNIHOV]HUHOpVHpVDPXQNDPpO\VpJEHiOOtWiVD 0XQNDN ]EHQDNXOWLYiWRUHJ\W P UtW KHQJHUHQWiPDV]NRGLNDPLEL]WRVtWMDD]HJ\HQOHWHVPXQNDPpO\VpJHW(]pUWD tdodmp YHO PXQNDJpSFVDNDN YHWNH] $0$=21(-%%*W P UtW KHQJHUHNNHO ]HPHOWHWKHW 7 P UtW KHQJHU 520 mm enj\ U VW P UtW KHQJHU 450 mm Pálcás henger 500 mm Tandem henger 420/300 mm $W P UtW KHQJHUWWDUWyNU J]tWLNDP YHO WiUFViNWDUWyNHUHWpKH]LO\PyGRQDONRWYDHJ\HJ\VpJHWD]RNNDO$WDODMP YHO gép munkamélység beállításához, a traktorhidraulikával emelje meg kissé a munkagépet, és helyezze a mélységállító FVDSRWDPpO\VpJKDWiUROyQpJ\V] JOHPH]PHJIHOHO IXUDWiED$EL]WRVtWiVWUXJyVU J]tW V]HJJel végezze. ) 0XQNDPpO\VpJ iootwivnru D] H[FHQWULNXV FVDSRQ W UWpQ HJ\ HJ\VpJQ\L YiOWR]WDWiV NE FP munkamélység változásnak felel meg. A csap pozíciójának változtatásakor az excentrikus csapot olyan módon tartsa, hogy a keze még véletlenül se kerülm QDFVDSpVDQpJ\V] JOHPH] WN ] N ]p ) $ QpJ\V] JOHPH] PLQpO OHQWHEE OpY IXUDWiED KHO\H]L D PpO\VpJiOOtWy FVDSRW DQQiO QDJ\REE lesz a gép munkamélysége. $] H[FHQWULNXV FVDS QpJ\V] J DODN~ IHMH N YHWNH]WpEHQ OHKHW VpJ YDQ D WDODMP YHO JpS PXQNDPpOységének ILQRPEHiOOtWiViUDDIXUDWRNN ] WWLSR]tFLyNQDNPHJIHOHO puwpnhnuhlv, $PpO\VpJiOOtWyFVDSRWPLQGHQ~MUDiOOtWiVXWiQU J]tWVHUXJyVU J]tW V]HJJHO 4. ábra: Mélységbeállítás 1. Excentrikus csap 2. Mélységhatároló négyszöglemezek

15 Àtvétel Konkáv(homorú) tárcsák $ NRQNiY WiUFViN NLYiOy NHYHU - HJ\HQJHW PXQNiW YpJH]QHN $] tj\ HO iooy finomszemcsés struktúra következtében egy optimális talajszerkezet alakul ki. A NRQNiYWiUFViNV]HUNH]HWLOHJHJ\HJ\VpJHWDONRWQDNDW P UtW KHQJHUUHOtJ\D leírt mélységállítás a konkáv tárcsák munkáját is szabályozza. A talajviszonyoktól I JJ HQ OHKHW VpJ YDQ D NRQNiY WiUFViN HJ\HGL PpO\VpJEHiOOtWiViUD LV $ finombeállítás 6mm-es egységekben történik., A konkáv tárcsák minden beállítása után az állítócsapokat rugós U J]tW V]HJHNNHONHOOU J]tWHQL 5. ábra: Konkáv tárcsák $]ROGDOWiUFViNRSFLRQiOLVDQYiODV]WKDWyN6HJtWVpJ NNHOHJ\HJ\HQOHWHVWDODMIHOV]tQpVWLV]WDROGDOP N GpVpUKHW HO$ WDODMWDPXQNDJpSQHPGREMDDPXQNDV]pOHVVpJHQW~OtJ\OHKHW VpJQ\tOLNWerméshez, szántóhatárhoz közeli területek megmunkálására is, valamint pontos csatlakozást biztosít a fordulók utáni visszatéréskor. Közúti szállításhoz az oldaltárcsák befelé behajthatók. Ez csökkenti a munkagép szélességét behajtható keretek esetén a munkagép magasságát és növeli a közúti szállítás biztonságát., Minden ki-pvehkdmwivxwiqdwiufvindwuxjyvu J]tW V]HJJHOU J]tWHQLNHOO 7. ábra: Oldaltárcsa belülre hajtva 6. ábra: Oldaltárcsa kihajtva (szállítási helyzet) (munkahelyzet)

16 16 Àtvétel 8.6 Szárnyas kultivátorkapa A szárnyas kultivátorkapák két sora teljes átfedéssel vágja ki a földréteget, ami egyenletes munkamélységet eredményez. A hosszú boltozat miatt a kultivátorkapa orra a teljes élettartam idejére megtartja eredeti munkaszélességpw $] HOW P GpV JiWOy YH]HW OHPH] MDYtWMD D kapák forgatómunkáját. A vágótalp a szárnyakhoz csatlakozik, a NDSDKHJ\HpVDYH]HW OHPH]SHGLJDNDSDV]iUKR](]OHKHW Yp teszi, hogy a kapa bármelyik részét szükség esetén egymástól függetlenül ki lehessen cserélni. A széles, elválasztott és lefelé mutató kapaszárnyak a talajban alapos vágó munkát végeznek. Ezáltal sekély munkamélység esetén is optimális forgatómunka pukhw HO 8. ábra: Szárnyas kultivátorkapa 1. Kapaszár 2. 9H]HW OHPH] 3. Vágótalp 4. Szárnyas kapa 5. Vágóorr 8.7 Túlterhelés elleni biztosítás A kultivátorkapák és tárcsák védelmére minden Pegasus-WtSXV IHOV]HUHOKHW D EL]WRQViJL Q\tUyFVDSRN KHO\HWW HJ\ NDUEDQWDUWiVWQHPLJpQ\O WHOMHVHQDXWRPDWLNXVN HOOHQLEL]WRQViJLEHUHQGH]pVVHO$NLROGyHU WDJ\iUban úgy állították be, hogy a gép az akadályokat azok talajfelszínre hozása nélkül tudja leküzdeni. Ezen kívül a kapák vagy csoroszlyák rezegnek is, aminek következtében könnyebben törik fel a talajt. ) A nyírócsapos biztonsági berendezések karbantartásánáosrqwrvdqhoohq UL]]HDQ\tUyFVDS HO tuwppuhwpwpvplq VpJpW )$WHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyEHUHQGH]pVHQYpJ]HWWMDYtWyPXQNiNXWiQJ\ ] GM QPHJ DUUyOKRJ\DPXQNDYpJpQDJ\iULUXJyHO IHV]tWpVOHJ\HQSRQWRVDQEHiOOtWYD Kultivátorkapa nyomórugójának hossza = 335 mm Konkáv tárcsa nyomórugójának hossza = 161 mm ieud1\rpyuxjyvn NLROGyEHUHQGH]pV 1. Nyomórugó 2. Nyírócsap

17 Àtvétel Kapaszár $ NDSDV]iU G OpVV] JpW NpWIpOHNpSSHQ LV OHKHW iootwdql -fokozatban a 9. ábrán látható excentrikus csappal, az axwrpdwlnxvn NLROGyEHUHQGH]pVMHO HOHPpYHOYDJ\-fokozatban a kultivátorkapa szárnyainak helyzetállításával). Ez garantálja, hogy a kapák nagy biztonsággal hatolhassanak a talajba még kemény talajviszonyok esetén is. A teljesen DXWRPDWLNXV N NLROGy V]HUNH]HW HVHWpEHQ D NXOWLYiWRU NDSDV]iU G OpVV] JH YDJ\ D V]iUQ\DN V] JEHiOOtWiVD NpWIpOHNpSSHQiOOtWKDWyEHD]H[FHQWULNXVFVDSVHJtWVpJpYHOiEUDHOHP/D]tWVDPHJD]H[FHQWULNXVFVDSRQOpY NpW U J]tW DQ\iW DPtJ D] H[FHQWULNXV FVDSRW D EDOROGDlon ki lehet venni a furatból és a kultivátorkapa irányába könnyedén elfordítható nem lesz 180 -DO$]H[FHQWULNXVFVDSKRPORNIHO OHWpQNLDODNtWRWWMHO]pVPXWDWMDDFVDSPHJIHOHO pozícióját. ) -HO]pVD]H[FHQWULNXVFVDSN OV ROGDOiQ HO UHG QW WWSR]tFLy = alapos behatolás a letaposott talajba KiWUDG QW WWSR]tFLy VHNpO\EHKDWROiVDSXKDN QQ\HQP YHOKHW WDODMED $NXOWLYiWRUNDSDG OpVV] JpWDEL]WRQViJLQ\tUyFVDYDUN UFLNNOHPH]EHQYDOyKHO\]HWpQHNiOOtWiViYDOOHKHWV]DEiO\R]QL (10. ábra / 4. elem). AWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWiWDODNtWiVDPHJROGKDWy ieud DSiNWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWWHO 1. Biztosító anya 2. Nyomórugó 3. Excentrikus csap, az automatikus EL]WRQViJLN NLROGyV] JKHO\]HWiOOtWiViUD 4. Furatok a nyírócsavar biztonsági kioldásának szöghelyzet állításához 5. Pótlólagos nyírócsap az automatikus N NLROGyV]HUNH]HWKH] 6. Furatok a nyírócsavaros biztonsági rendszerben való szöghelyzet állításhoz 8.9 Hidraulikusan felhajtható függesztett tárcsás kultivátor A hidraulikusan felhajtható függesztett kultivátorokat 4.0 m, 5.0 m és 6.0 m-es munkaszélességben lehet megvásárolni. $ IHOKDMWiVW NpW KLGUDXOLNXV PXQNDKHQJHU YpJ]L $ WUDNWRURQ OHY NHWW VP N GpV KLGUDXOLNXV PXQNDKHQJHU YH]pUO EORNNDO HOpJtWL NL D N YHWHOPpQ\HNHW A hidraulikus munkahengerek lágy, rángatásmentes be-, illetve kihajtást WHV]QHNOHKHW Yp$PHJIHOHO N ]~WLV]iOOtWiVpUGHNpEHQDN OV V]DNDV]RNDWN QQ\HQpVJ\RUVDQIHOOHKHWKDMWDQL$ felhajtott kereteket a gép automatikusan rögzíti biztonságos ellennyomaték szelepekkel.

18 18 Szántóföldi üzemeltetés 9. Szántóföldi üzemeltetés 9.1 Üzemeltetési tanácsok a Pegasus függesztett tárcsás kultivátorhoz Általában / Biztonsági tanácsok ) 0H] JD]GDViJLJpSHN ]HPHOWHWpVHNRUYHJ\HILJ\HOHPEHD]DGRWWRUV]iJEDQD]LOOHWpNHVV]DNPDL szervezet által NLGROJR]RWW iowdoiqrv puypq\ ]HPHOWHWpV EL]WRQViJL pv EDOHVHW PHJHO ]pvl XWDVtWiVRNDW D]RQRVtWiV közlekedési lámpák, biztonságos üzemeltetés, kilátás, stb,). A keret fel-loohwyhohkdmwivdnrudp N GpVLWHU OHWHQ tartózkodó embereket küldje el (sérülésveszély). ) Vegye figyelembe a munkagépen található tájékoztató szimbólumokat. ) A megengedett maximális szállítási sebesség 25 km/h. 7UDNWRUHO NpV]tWpVH ) +DV]QiOMRQDFpOQDNPHJIHOHO WUDNWRUW0HJMHJ\]pV-40 LE / munkaszélesség m ) Gondoskodjon arról, hogy a traktor abroncsai azonos nyomásúak legyenek. ) $] HPHO NDURN RUVyLW PLQGNpW ROGDORQ HJ\IRUPiQ pv D KHO\HV PpUHWUH iootwvd EH*RQGRVNRGMRQ D WDODMWyO YDOy NHOO WiYROViJUyO ) A traktor hárompont-felfüggesztésének alsó f JJHV]W NDUMDLW U J]tWVH VWDELOL]iOy UXGDNNDO LOOHWYH OiQFRNNDO $ PXQNDJpSPHJHPHOWiOODSRWiEDQD]DOVyI JJHV]W NDURNQDNFVDNNLVROGDOLUiQ\~MiWpNDOHKHW A Pegasus kultivátor traktorhoz kapcsolása ) Figyelem: Sérülésveszély a hárompont-felfügghv]wpvp N GpVLWDUWRPiQ\iEDQ ) Kapcsolja össze a munkagépet a traktor hárompont-felfüggesztésének hidraulikájával. $WUDNWRUDOVyI JJHV]W NDUMDLWWROMDDPXQNDJpSI JJHV]W FVDSMDLUDpVU J]tWVHD]RNDWUXJyVU J]tW V]HJHNNHO $PHJIHOHO EHiOOtWiVXWiQU J]tWVHDIHV]tW RUVyWDODNDWWDOPDMGEL]WRVtWVDD]W

19 Szántóföldi üzemeltetés A Pegasus kultivátor beállítása szállítási- és munkahelyzetbe ) $ N OV NHUHW IHO- pv OHKDMWiVD HO WW HPHOMH IHO D PXQNDJpSHW pv J\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D IRUJiVW YpJ] P N G UpV]HNQHNDPR]JiVKR]HOHJHQG KHO\iOO-e rendelkezésükre. ) $IHV]tW RUVyW~J\iOOtWVDEHKRJ\DNXOWLYiWRUNHUHWKRVV]DQWLpVROGDOLUiQ\~G OpVHN U OEHO OSiUKX]DPRVOHJ\HQ a talajjal. ) $YH]pUO HJ\VpJP N GWHW NDUMiWWDUWVDDÄOHKDMWiV SR]tFLyEDQPLQGDGGLJ amíg mindkét oldali keret teljesen le QHPKDMWyGRWW0XQNDKHO\]HWEHQPLQGHQPXQNDYpJ] UpV]QHND]RQRVWiYROViJUDNHOOOHQQLHDWDODMIHOV]tQW O Szárnyas kapák munkamélységének beállítása ) $W P UtW KHQJHUKRUGR]yNHUHWW OYDOyWiYROViJDPHJKDWiUR]za a szárnyas kultivátorkapák munkamélységét. A PXQNDPpO\VpJEHiOOtWiViKR]D]H[FHQWULNXVFVDSRWKHO\H]]HD]iOOtWyU~GPHJIHOHO IXUDWiED)LQRPDEEEHiOOtWiV pukhw HOD]H[FHQWHUIXUDWEDQW UWpQ SR]tFLRQiOiVD~WMiQ Figyelem: Sérülésveszély a mélységállító csapok és a tartókarok között! $YiOWR]yWDODMN U OPpQ\HNKH]YDOyDONDOPD]NRGiVpUGHNpEHQDNXOWLYiWRUWDJRNDWN O QE ] V] JEHQOHKHWU J]tWHQLD kerethez. Lásd a 8.8 Fejezetet Konkáv tárcsák beállítása ) $ W P UtW KHQJHUHN pv D NRQNiY WiUFViN HJ\ WWP N GpVH PLDWW D NRQNiY WiUFViN PXQNDPpO\VpJpW FVDN LJHQ ritkán kell utánállítani. Lásd a 8.5 Fejezetet Karbantartás és ápolás ) 5HQGV]HUHVHQHOOHQ UL]]HDFVDYDUN WpVHNHWpVDNHQpVLSRQWRNDW]VtUR]]DPHJ(]EL]WRVtWMDD3HJDVXVKRVV]~ élettartamát. ) Pót-, és kopóalkatrészek beszerzéséhez keresse fel szállítóját és válasszon az eredeti AMAZONE-BBG pótalkatrész katalógusunkból.

20 20 Szántóföldi üzemeltetés 9.2. Beállítások a szántóföldön A függesztett tárcsás kultivátort a traktor hárompont-felfüggesztésével úszó helyzetbe kell beállítani. A PpO\VpJV]DEiO\R]iVDW P UtW KHQJHUHNHQNHUHV]W OYDOyVXOPHJOiVGDIHMH]HWHW6]iQWyI OGL ]HPHOWHWpVNRUD traktor hidraulikus vezérlése a munkagépet a domborzati viszonyokat követve emeli/süllyeszti. ) $ I JJHV]W NDURN RUVyLYDO pv D IHV]tW RUVyYDO ~J\ NHOO EHiOOtWDQL D PXQNDJpSHW KRJ\ DQQDN I NHUHWH ]HPHOpV N ]EHQ SiUKX]DPRV OHJ\HQ D WDODMIHOV]tQQHO PLQG KRVV]DQWL PLQG SHGLJ keresztirányban. Ha a talaj túl kemény, és a munkagép nem hatol be a kívánt munkamélységig a WDODMEDDNNRUHU VHQG QWVHPHJD NXOWLYiWRUNDSiNDWD]H[FHQWULNXVFVDSYDJ\DQ\tUyFVDYDUVHJtWVpJpYHO$IHV]tW RUVyGUDV]WLNXVU YLGtWpVpYHOLVHOOHKHW puqldnxowlyiwrundsinphjihoho G QW WWVpJpWD]RQEDQHQQHNKiWUiQ\DKRJ\QDJ\PpUWpN PXQNDPpO\Végbeli eltérés DODNXONLD]HOV pvdpivrglnnxowlyiwrundsdvrun ] WW ieud6]iqwyi OGLP N GpV +D D NDSiNDW N YHW HQ EDUi]GiN DODNXOQDN NL DNNRU D NRQNiY WiUFViNDW iootwvd PDJDVDEE SR]tFLyED +D D NRQNiY tárcsák után maradnak barázdák, akkor állítsa mélyebbre azokat.

21 Javítási és szerelési tanácsok 21 ÈWDODNtWiVP N GpVLKHO\]HWE OV]iOOtWiVLKHO\]HWEH Fontos, hogy a munkagépet csak egyenletes talajon emelje fel. 7LV]WtWVDPHJDN OV V]iUQ\RQOHY NDSiNDWpVWiUFViNDW Hajtsa be az oldaltárcsákat, majd röj]twvhd]rndwuxjyvu J]tW V]HJJHO )LQRPDQ HPHOMH IHO D PXQNDJpSHW DPtJ D JpS HOHJHQG PDJDVViJED NHU O D WDODMWyO D] ROGDOVy V]iUQ\DN behajtásához. 7LV]WtWVDPHJDN ]psv NDSiNDWpVWiUFViNDW Szerelje fel a közlekedésbiztonsági kellékeket. Tisztítsa meg a lámpákat.

22 22 Szállítás közúton 11. Szállítás közúton ) Kérjük tartsa be a közlekedési szabályokat. Ezzel segíthet a közlekedési balesetek PHJHO ]pvpehq 1. A függesztett vagy vontatott munkagépek és a ballaszttömegek módosítják a traktor mozgási karakterisztikáját, irányíthdwyvijl pv IpNH]KHW VpJL MHOOHP] LW 9HJ\H ILJ\HOHPEH H]HNHW D WpQ\H] NHW pv NRUPiQ\R]]RQ LOOHWYH fékezzen óvatosan. 2. Egy munkagép hárompont-ihoi JJHV]WpVVHOW UWpQ IHOHPHOpVHNRUDWUDNWRUPHOOV WHQJHO\HDQQDNW PHJpW OI JJ mértékben tehermentesül. GonGRVNRGMRQ UyOD KRJ\ D WUDNWRU PHOOV WHQJHO\pQ PLQGHQ N U OPpQ\HN N ] WW HOHJHQG W PHJPDUDGMRQDWUDNWRUW PHJpQHN-D6] NVpJHVHWpQKDV]QiOMRQPHOOV WHQJHO\W PHJHNHW 3. A 3 m-qpo V]pOHVHEE MiUP V]HUHOYpQ\ N ]~WRQ YDOy KDODGiViKR] D] ~WIHO J\HO Vpg különleges engedélye szükséges. 4. Kanyarokban való haladáskor vegye figyelembe az oldalra sodródást és a munkagép forgó tömegét. 5. Függesztett munkagéppel való közúti közlekedéskor a traktornak és a munkagépnek meg kell felelnie a KRESZ HO tuivdlqdn 6. A 3m szállítási szélességet nem szabad meghaladni. 7. (OOHQ UL]]H V] NVpJ HVHWpQ V]HUHOMH IHO D V]iOOtWiVKR] V] NVpJHV EHUHQGH]pVHNHW PLQW SO KiWVy OiPSiN ILJ\HOPH]WHW NpV] OpNHNpVYpG IHOV]HUHOpVHN Vontatott munkagépek elejére fehér, hátuljára vörös csíkos fij\hoph]whw WiEOiNDWNHOOV]HUHOQL $ILJ\HOPH]WHW WiEODIHOV V]pOHpVDWDODMN ] WWLWiYROViJQHPKDODGKDWMDPHJD]PpWHUW$ILJ\HOPH]WHW WiEOD DPXQNDJpSN OV V]pOpW OOHJIHOMHEEFP-re lehet beljebb. Fordítson különös figyelmet arra, hogy a függesztett munkagép közúti szállítása során az nehogy eltakarja a traktor hátsó lámpáit. 8. (OOHQ UL]]HKRJ\P N GLN-e a világítás! 9. $ PXQNDJpS N ]~WRQ W UWpQ V]iOOtWiVDNRU D KLGUDXOLNXV HPHO NDUW NL NHOO UHWHV]HOQL D PXQNDJpS YpOHWOHQV]HU süllyesztésének megakadályozása érdekében! 10. 6]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ IRUGtWVRQ N O Q V ILJ\HOPHW DUUD KRJ\ D WUDNWRU DOVy I JJHV]W NDUMDL ROGDOLUiQ\~ NLPR]GXOiV HOOHQPHJIHOHO HQU J]tWYHOHJ\HQHN 11. Gyorskapcsolók kioldó kötelei nem lóghatnak szabadon, és nem oldódhatnak ki azok legmélyebb pozícióiban. 12. ábra: Közlekedési lámpák a felhajtható kultivátoron Közlekedési lámpa helye szállításkor Közlekedési lámpa helye munkavégzéskor

23 Javítási és szerelési tanácsok 23 6]HUHOMHIHODPXQNDJpSHOHMpQpVKiWXOMiQPLQGNpWROGDOUDDILJ\HOPH]WHW KiURPV] JHNHWRUV]iJRQNpQWN O QE ] 0LQGLJDPXQNDJpSWXODMGRQRVDYRQKDWyIHOHO VVpJUHDPXQNDJpSHQHOKHO\H]HWWYLOiJtWyWHVWHNpVDILJ\HOPH]WHW WiEOiN meglétéért. 12. Függesztett tárcsás kultivátor tárolása $I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUWiUROiVDHO WWDMiQODWRVIDOpFHNHWDJpSDOiKHO\H]QL+DDJpSHWKRVV]DEELG UHiOOtWMDOH akkor ajáqodwrvdnxowlyiwrundsinnruuy]lyypghoppu OLVJRQGRVNRGQL A hidraulikusan összehajtható függesztett tárcsás kultivátort csak szétnyitott állapotban szabad tárolni!

24 24 Javítási és szerelési tanácsok 13. Javítási és szerelési tanácsok Javítást, karbantartást, tisztítást, valamint funkcióhibák kiküszöbölését általánosan csak leállított motor és kihúzott gyújtáskulcs mellett lehet végezni! )HOHPHOWPXQNDJpSHQYpJ]HWWNDUEDQWDUWiVHO WWJRQGRVNRGMRQDQQDNEL]WRQViJRVDOiWiPDV]WiViUyO Az elektromos rendszeren végzett bármilyen javítási mxqndho WWK~]]DNLD]HOHNWURPRVFVDWODNR]yW $JpS~MUDIHVWpVHXWiQDILJ\HOPH]WHW pvwimpnr]wdwywieoindwsywroqlnhoo &VDSRNQiOHOOHQ UL]]HDV]RURVLOOHV]NHGpVWLOOHWYHD]RNNRSRWWViJiW A kopott vagy megrongálódott részeket ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket használjon. (OOHQ UL]]H UHQGV]HUHVHQ D FVDSV]HJ- és csavarkapcsolatokat. A kenési helyeket, csapágyperselyeket és csuklópontokat zsírozza meg. (OOHQ UL]]HDW PON NiEHOHN PHJIHOHO HOKHO\H]pVpW YDODPLQW D KLGUDXOLNXV W PO - pv FV Fsatlakozások tömítettségét. A kapákat és tárcsákat minden használat után tisztítsa meg. $ONDWUpV]HN OHV]HUHOpVH HO WW J\HOMHQ D]RN HVHWOHJHV HO IHV]tWHWWVpJpUH +DV]QiOMRQ PHJIHOHO VHJpGHV]N ] NHW 13.1 Karbantartás és ápolás Pegasus függesztett tárcsivnxowlyiwrunhqpvlwhuyhloohwyhdkdv]qiodqgynhq DQ\DJRNiWWHNLQWpVH Szám Leírás Kenési periódus PLQGHQ«yUiWN YHW HQ HQ DQ\DJ típusa 1 Támasztókerék peremes csapágya 100 SWA $N NLROGyV] JHPHO EHiOOtWiVD szükség esetén SWA Csuklós csatlakozás csapágyai jobb és baloldal** szükség esetén SWA ] JHPHO IHOV NDSFVROyNDU szükség esetén SWA Csapágypersely / kapaszár / túlterhelésvédelem* szükség esetén SWA Csapágyak/konkáv tárcsák 500 SWA Kapák csatlakozási pontjai 200 SWA 532 * ) JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWWHO ** Összehajtható függesztett tárcsás kultivátor

25 25

26 26

27 27

28 BBG Bodenbearbeitungsgerate Leipzig BmbH &Co. KG P.O. Box D Leipzig/Germany Tel.: +49 (0)341) Telefax: +49 (0)341) http\\: AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & Co. KG P.O. Box D Hasbergen-Gaste/Germany Tel.: +49 (0)54 05) Telefax: +49 (0)54 05) http\\: Cégeink a D Hude z D Leipzig z F Forbach címeken, és leányvállalatok Angliában, Franciaországban. 6]yUyJpSHNSHUPHWH] JpSHNYHW JpSHNWDODMP YHO HV]N ] NXQLYHU]iOLV tárolócsarnokok és kommunális gépek.

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Használati utasítás KMS síkfalmetsző

Használati utasítás KMS síkfalmetsző Használati utasítás KMS síkfalmetsző Gyári szám: Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: 07634/505488-0 Fax: 07634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:www.kms-rinklin.de

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 Mélyebb, gyorsabb és intenzívebb munka: Rubin 12 2 A rövidtárcsák korábban intenzíven és homogén módon keverték be a talajt és a szerves anyagokat körülbelül 12 cm munkamélységig.

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Rövidtárcsák Heliodor

Rövidtárcsák Heliodor Rövidtárcsák Heliodor A sokoldalúság az ütőkártya A rövidtárcsák forradalmasították a modern mezőgazdaságot immár több mint tíz évvel ezelőtt. Nincs más olyan talajművelő gép, amely hasonló keverési munkát

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

PÖTTINGER TERRADISC. Rövidtárcsa 97+237.10.0113

PÖTTINGER TERRADISC. Rövidtárcsa 97+237.10.0113 PÖTTINGER TERRADISC Rövidtárcsa 97+237.10.0113 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 / 5 A talajmegmunkálás mindenese Rövidtárcsa 3,0 6,0 méteres munkaszélességgel A termény betakarítás után szármaradványokat

Részletesebben

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez.

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Szárnyas késes grubber Dupla szív alakú kapás grubber 2 késsoros 3 késsoros 4 késsoros Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Rendkívüli technika a legmagasabb szintű igények kielégítésére. A Tukan

Részletesebben

Szántóföldi kultivátor (talajlazító) Pöttinger SYNKRO 97+220.10.0306

Szántóföldi kultivátor (talajlazító) Pöttinger SYNKRO 97+220.10.0306 Szántóföldi kultivátor (talajlazító) Pöttinger SYNKRO 97+220.10.0306 A föld az élet... A talajmegmunkálás klasszikus eszköze a talajlazító. A visszamaradt növényi részek felszíni bekeverése növeli a talaj

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Újdonság Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Nyírócsapos ekefejbiztosítás, 3-5 fejes kivitelben Könnyű Robosztus Egyszerűen kezelhető 2010 Az új Kverneland 150 B Könny, Robosztus, Egyszer en

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

C M Y K strana 1. extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE

C M Y K strana 1. extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE C M Y K strana 1 MAGÁGYKÉSZÍTÉS KOMPAKTOR LK KOMPAKTOR CAMBRIDGE HENGER DV HENGER extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE C M Y K strana 2 KOMPAKTOROK extra

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben. Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép

Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben. Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép Cirrus Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben A Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép 3-9 m munkaszélességgel rendelhető. A vetőgép nagy

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Intenzív grubber Karat

Intenzív grubber Karat Intenzív grubber Karat Tarlómegmunkálás napjainkban A tarlómegmunkálás célja az utóbbi években sok helyen megváltozott. Korábban főként a gyomnövények elleni védekezésül és talajlazításként szolgált. Napjainkban

Részletesebben

Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık

Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık A talajmővelés alapmőveletei és gépei Forgatás Ekék Ásógépek Keverés Tárcsák Talajmarók Boronák Lazítás Talajlazítók Kultivátorok Aprítás,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

991B. www.mchale.net. A professzionális választás. körbálacsomagoló sorozat

991B. www.mchale.net. A professzionális választás. körbálacsomagoló sorozat 991B körbálacsomagoló sorozat www.mchale.net A professzionális választás Diktálja az iramot A McHale 991 sorozat diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbálacsomagolás területén. A praktikus kialakítás,

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI REZGÉSMÉRÉSEK ÉS REZGÉSVIZSGÁLATOK KOVÁTS ATTILA Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 -

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Teherbírás. Magasság. (mm) (kg) 1.500 3.000 5.000 10.000 1.500 3.000 5.000 10.000. felár

Teherbírás. Magasság. (mm) (kg) 1.500 3.000 5.000 10.000 1.500 3.000 5.000 10.000. felár VS és KB fogasléces emelõk, hébér DIN 7355 szerint. Alacsony szerkezeti a KB típus esetében. Biztonsági hajtókar behajtható fogantyúval. Kívánságra racsnis hajtókarral is szállítható. 10/ Köröm (legalacsonyabb)

Részletesebben

Joker. Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez

Joker. Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez Joker Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez MICHAEL HORSCH: A rövidtárcsák sikeresen megalapozták helyüket a modern talajmegmunkálási technikák között. A gazdák nagyra értékelik a

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK TARTALOM. GRAMEGNA S.r.l. OLD. A GÉP LEÍRÁSA... 2 MŰSZAKI ADATOK... 4 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4 BIZTONSÁGI CÍMKÉK JELENTÉSE...

ELŐZMÉNYEK TARTALOM. GRAMEGNA S.r.l. OLD. A GÉP LEÍRÁSA... 2 MŰSZAKI ADATOK... 4 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4 BIZTONSÁGI CÍMKÉK JELENTÉSE... TARTALOM OLD. ELŐZMÉNYEK Köszönjük, hogy a termékünket választotta, és örülünk, hogy hűséges vevőink között üdvözülhetjük. A tőkék közötti műveléshez gyártott tárcsánk tervezése és kialakítása a legmodernebb

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2UV]iJRV0&V]DNL)HMOHV]WpVL%L]RWWViJ20)% Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 7 PÈ/

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

PHENIX. 2008-as sorozat. Vontatott X tárcsák GLB 03.07

PHENIX. 2008-as sorozat. Vontatott X tárcsák GLB 03.07 Vontatott X tárcsák 2008-as sorozat GLB 03.07 Historical Történelmi background háttér: : 150 years év szaktudása of know-how A A család d törtt rténete A RAZOL műhelyt 1855-ben alapított tották,, a franciaországi

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Forgattyús tengely alátámasztás: Állítható magasságú kézi fogantyú: Alumínium présöntvény ház:

Forgattyús tengely alátámasztás: Állítható magasságú kézi fogantyú: Alumínium présöntvény ház: Forgattyús tengely alátámasztás: A forgattyús tengely alátámasztása a tengelynek kiegészít, oldalsó stabilitást biztosít ez csökkenti a motor sérülésének kockázatát a forgattyús tengely elhajlása miatt,

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Rendelési katalógus. Pántok. Cikkcsoport. Kezdőlap. Kiadás 2008.05 YA.1

Rendelési katalógus. Pántok. Cikkcsoport. Kezdőlap. Kiadás 2008.05 YA.1 Rendelési katalógus Cikkcsoport Pántok.1 Tartalom Pántok Ajtópántok fa szerkezetekhez Ajtópánt állítható 3 irányban állítható ajtópánt 130 kg szárnysúlyig. 3 3 irányban állítható ajtópánt 1 kg szárnysúlyig.

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Müszaki könyv: Silók feletti porátadóhoz

Müszaki könyv: Silók feletti porátadóhoz Müszaki könyv Silók feletti porátadó Tervezö és kivitelezö: ENTRA-SYS Kft. Szeged Rigó u 29 Villeroy & Boch Magyarország Rt Padlóportöltö rendszer Oldal: 1 Müszaki könyv Silók feletti porátadóhoz 1. Müszaki

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben