PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje aug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug."

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati utasítást és vegye figyelembe az abban és a biztonsági HO tuivedqohtuwdndw

2 2 Bevezetés

3 Bevezetés 3 1. Bevezetés Tisztelt Vásárló! Az AMAZONE BBG 3HJDVXV WUDNWRUUD I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU D] $0$=21( PH] JD]GDViJL gépcsalád széles termékskálájának újabb kiváló tagja. Kérem, ismerkedjen meg a gép helyes kezelésével és P N GpVpYHO ps]hwohqv]hppo\djpshwqh ]HPHOWHVVH A gépet mindig tartsa karban! A gépen önkényes átalakítást végezni tilos! Mindenféle önkényes átalakítás ves]po\hv OHKHW D JpS P N GpVH pvydj\ EL]WRQViJD V]HPSRQWMiEyO pv PHJU YLGtWKHWL D KDV]QRV pohwwduwdprw+ho\whohqkdv]qiodweyopvnduedqwduwiveyohuhg KLEiNJDUDQFLiOLVMDYtWiViWQHPYiOODOMXN Nem biztosítunk garanciális javítást az alábbi esetekben: ÖteOMHVN U KDV]QiOKDWyViJ Öhasználati utasítástól való eltérés Öönkényes technikai változtatás pugpvhlyhoirugxomrqdpiundnhuhvnhg MpKH]YDJ\DJ\iUWyKR] AMAZONE BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG Weidenweg Leipzig / Germany Telefon: (0341) Telefax: (0341) LHJpV]tW - vagy tartalék alkatrészek rendelésekor kérjük, tüntesse fel a munkagép nevét és gyártási számát! A típustábla a munkagép azonosítását szolgálja, ezért nem módosítható és nem takarható el. Kérjük, írja be ide PEGASUS gépének típusát és gyártási számát! Típus: A gyártás éve: Gyártási szám:

4 4 1. BEVEZETÉS JAVASLATOK A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁHOZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ JELEK RÉSZLETES ADATOK ALKALMAZÁSI TERÜLETEK A GYÁRTÓ KONFORMITÁSI NYILATKOZAT AZ INFORMÁCIÓKÉRÉS ÉS RENDELÉS MÓDJA CSÖKKENT HASZNÁLHATÓSÁG A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI TECHNIKAI ADATOK A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR ALKALMAZÁ6,/(+(7 6e*(, A HENGER ÉS A FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁT250.g'e6( SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK ÁLTALÁ1260 g'e6,e6%,=7onsági TANÁCSOK A %,=7216È*,(/ Ë5È62. BE NEM TARTÁSÁBÓL Kg9(7.(= 9(6=e/<( A=h=(0(/7(7.e3=e6( FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK JELKÉPEI A GÉPEN BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK A=h=(0(/7(7 1( Általános biztonsági és baleset-phjho ]pvlwdqifvrn Függesztett munkagépek Hidraulikus rendszer Általános biztonsági-pvedohvhwypghoplho tuivrnjpshnnduedqwduwivdpvisroivd során TERMÉKLEÍRÁS ÁTVÉTEL, FELÉPÍTÉS ÉS ALAPBEÁLLÍTÁSOK A GÉP ÁTVÉTELE ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS A TRAKTOR HÁTSÓ RÉSZÉRE Tg0g5Ë7 +(1*(5(.)(/6ZERELÉSE ÉS A MUNKAMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA KONKÁV(HOMORÚ) TÁRCSÁK SZÁRNYAS KULTIVÁTORKAPA TÚLTERHELÉS ELLENI BIZTOSÍTÁS KAPASZÁR HIDRAULIKUSAN FELHAJTHATÓ FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR SZÁNTÓFÖLDI ÜZEMELTETÉS ÜZEMELTETÉSI TANÁCSOK A PEGASUS FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTORHOZ Általában / Biztonsági tanácsok UDNWRUHO NpV]tWpVH A Pegasus kultivátor traktorhoz kapcsolása A Pegasus kultivátor beállítása szállítási- és munkahelyzetbe Szárnyas kapák munkamélységének beállítása Konkáv tárcsák beállítása Karbantartás és ápolás BEÁLLÍTÁSOK A SZÁNTÓFÖLDÖN È7$/$ Ë7È60 g'e6,+(/<=(7% /6=È//ÍTÁSI HELYZETBE SZÁLLÍTÁS KÖZÚTON FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR TÁROLÁSA JAVÍTÁSI ÉS SZERELÉSI TANÁCSOK KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS... 24

5 Javaslatok a kézikönyv hasznüalatüahoz 5 2. Javaslatok a kézikönyv használatához A használati utasítást tartsa mindig kéznél. Ha munkagépét eladja, a használati utasítást is adja át az új tulajdonosnak. A kiadás pillanatában jelen kézikönyv minden adata és jelzése a legfrissebb állapotot tükrözi. Mivel az AMAZONE folyamatosan törekszik termékeinek fejlesztésére, az utólagos változtatások jogát teljes mértékben fenntartja. 2.1 A használati utasításban található jelek $ KDV]QiODWL XWDVtWiVEDQ VRN ILJ\HOPH]WHWpV HO YLJ\i]DWRVViJUD YRQDWNR]y MDYDVODW pv WDQiFV YDQ V]LPEyOXPRNNDO PHJMHO OYH(]HNMHOHQWpVHDN YHWNH] Általános veszély szimbólum (DIN 4844-W9) (] D ILJ\HOPH]WHW MHO D JpS EDOHVHWYHV]pO\HV részeire hívja fel a figyelmet. Az ilyen jellel megjelölt részek fokozott figyelemre intenek, így a jelzés figyelembevételével mindenki számára biztonságot nyújtanak a véletlen balesetek elkerülésére., Vigyázat szimbólum (] D MHO RO\DQ EL]WRQViJL HO tuivud XWDO DPHO\QHN EH QHP WDUWiVD D JpSHW pv DQQDN P N GpVpW veszélyezteti. ) Tájékoztatás szimbólum $ PXQNDJpS VSHFLiOLV WXODMGRQViJDLEyO N YHWNH] MDYDVODWRNDW MHO]L PHO\HNHW D KLEiWODQ P N GpV érdekében kell betartani. 1. ábra: Pegazus traktorra függesztett tárcsás kultivátor

6 6 Részletes adatok 3. Részletes adatok 3.1 Alkalmazási területek Az AMAZONE BBG Pegasus traktorra függesztett tárcsás kultivátor, az AMAZONE BBGW P UtW KHQJHUHNNHOHJ\ iowdoiqrvph] JD]GDViJLWDODMP YHO HV]N ] 3.2 A gyártó AMAZONE BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG Weidenweg 19 D Leipzig / Germany 3.3 Konformitási nyilatkozat A munkagép megfelel az Európai Unió 89/392/EC Gépészeti útmutatónak és a hozzá csatlakozó további útmutatóknak. 3.4 Az információkérés és rendelés módja LHJpV]tW - vagy tartalék alkatrészek rendelésekor tüntesse fel a gép típusát és gyártási számát. Munkagépének alkatrészei oly módon lettek összehangolva, hogy együttesen megfeleljenek az igen magas biztonsági követelményeknek. Kérem, vegye figyelembe, hogy bármiféle technikai változtatás az eredeti állapothoz képest befolyással lehet a munkagép biztonságosságára. Ez nem vonatkozik a szérián kívüli tartalék alkatrészekre, de YRQDWNR]LNRO\DQNLHJpV]tW NUHPHO\HNQHPUHQGHONH]QHNFpJ QNWDQ~VtWYiQ\iYDO ) Saját biztonsága érdekében ezért azt tanácsoljuk, hogy kizárólagosan csak eredeti AMAZONE BBG NLHJpV]tW NHWpVWDUWDOpNDONDWUpV]HNHWKDV]QiOMRQ LIHMH]HWWHQD]gQJpSpKH]NLIHMOHV]WHWWpVWHV]WHOWNLHJpV]tW NpVSyWDONDWUpV]HNiOOQDNUHQGHONH]pVpUH$]AMAZONE BBG iowdoqhpklwhohvtwhwwwduwdopndondwupv]hnnlhjpv]tw NpVV]HUHOYpQ\HNDONDOPD]iViEyOYDJ\EiUPHO\PiV QNpQ\HV WHFKQLNDLYiOWR]WDWiVEyOHUHG KLEipUWD]AMAZONE BBG QHPYiOODOIHOHO VVpJHW 3.5 Csökkent használhatóság Az AMAZONE BBG PegasuV WUDNWRUUD I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU NL]iUyODJRVDQ iowdoiqrv WDODMP YHOpVL FpORNDW V]ROJiO $ PXQNDJpS HWW O HOWpU KDV]QiODWD QHP PLQ V O UHQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVQDN $ J\iUWy QHP YiOODO IHOHO VVpJHWDQHPUHQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVEyOHUHG NiURNpUW(]HVHWEHQPLQGHQIHOHO VVpJDJpSHWP N GWHW V]HPpO\WWHUKHO5HQGHOWHWpVV]HU IHOKDV]QiOiVDODWWpUWHQG DJ\iUWyiOWDOHO tuwp N GWHWpVL-, karbantartási- és javítási HO tuivrnehwduwivdfvdn~j\plqwd]huhghwlamazone BBG alkatrészek kizárólagos alkalmazása. $JpSHQYpJ]HWW QNpQ\HViWDODNtWiVEyOHUHG NiURNpUWDJ\iUWyQHPYiOODOIHOHO VVpJHW ) +DV]QiODWHO WWpVN ]EHQHOOHQ UL]]HJpSpQHNNLIRJiVWDODQP N GpVpW

7 Részletes adatok A függesztett tárcsás kultivátor alkalmazási területei Az AMAZONE BBG Ä3HJDVXV WUDNWRUUDI JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUDONDOPD]iVDFVDNDW P UtW KHQJHUHNNHOHJ\ WW FpOV]HU 4. Technikai adatok [SURILORVDFpONHUHWNpWNXOWLYiWRUU J]tW U~GGDONHUHWPDJDVViJFP nyírócsapos biztosítás (S) vagy túlterhelés biztosítás csavarrugón keresztül (D) kombinált szárnyas kapafej 45 cm kapaosztással konkáv (homorú) tárcsapárok, mindegyiken egy jobbra és egy balra forgató tárcsával, a széleken pedig oldaltárcsával (közúti szállításkor behajtható) W P UtW KHQJHUHN WHWV] OHJHV VRUUHQGEHQ mm-ehq VSLUiORV FV IRJDV W P UtW KHQJHU pnj\ U V KHQJHUHO OV KRPORNWDQGHPLNHUVRURVVSLUiORVFV KiWVyU~G $0$=21(²%%* függesztett tárcsás kultivátor SG 301 SG 401 SG SG SG Munkaszélesség 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 Barázdanyitók/tárcsák száma 7 / 6 9 / 8 9 / 8 11 / / 12 Szállítási szélesség (cm) "S" tömeg nyírószeges biztosítással "D" tömeg csavarrugós biztosítással Teljesítményigény KW/HP (min.) /90 80/110 80/ / Munkamélység legfeljebb (cm) Munkasebesség (km/h) Területteljesítmény (ha/h) 2,8 3,8 3,8 4,8 5,8 Traktor függesztési kategória II II II II II/III 4.1 $I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUDONDOPD]iVLOHKHW VpJHL A függesztett tárcsás kultivátor alkalmas a talaj fellazítására, elkeverésére, és részben a frissen szántott talaj porhanyóssá tételére. Ugyancsak alkalmazható az enyhén tömörödött talajfelszín feltörésére, tarlóhántásra vagy P WUiJ\D EHGROJR]iViUD $ WDODM V]HUNH]HWpQHN MDYtWiVD PHOOHWW D I JJHV]WHWW WiUFViV NXOWLYiWRU KDV]QiODWRV D PHFKDQLNDLJ\RPLUWiVEDQLVYDODPLQWDONDOPDVPpJOHJHO XJDUpVSDUODJWHU OHWHNP YHOpVEHYpWHOpUHLV$3HJDzus NXOWLYiWRURO\DQHV]N ]DPHO\D]DODSYHW WDODMP YHOpVHQIHO ODWDODMIHOV]tQP YHOpVpUHLVOHKHW VpJHWQ\~MW O Q VHQ D VRUEDQ YHWHWW WHUPpQ\ EHWDNDUtWiViW N YHW WDODMPHJPXQNiOiV pv HJ\HQJHWpV NLYiOy HV]N ]H D I JJHV]WHWW WiUFViV kultivátor. Bizon\RVIHOWpWHOHNN ] WWDJpSDONDOPDVDIRUJDWiVRVWDODMP YHOpVV]iQWiVKHO\HWWHVtWpVpUH 4.2 $KHQJHUpVDI JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUP N GpVH A szárnyas kultivátorkapák feladata a teljes talajfelület vágása, lazítása és intenzív keverése, boltozódás nélkül. A OpSFV ]HWHVHOKHO\H]pV pvv] JHWEH]iUyNRQNiYWiUFViNHJ\HQJHWLNNHYHULNpVYiJMiNDWDODMWYDODPLQWD]DEEDQpO Q YpQ\HNHW$KHQJHUHNEL]WRVtWMiNDPHJIHOHO ~MUDW P UtWpVWpVSRUKDQ\yVViJRWDPHOOHWWKRJ\SRQWRVDQEHKDWiUROMiN a szárnyas kultivátorkapák munkamélységét.

8 8 Szállítással kapcsolatos javaslatok 5. Szállítással kapcsolatos javaslatok %HUDNRGiVNRU D WDODMP YHO HV]N ] N HPHOpVH GDUXYDO W UWpQLN $ EHUHQGH]pV iwypwhohnru HOOHQ UL]]H QHP W UWpQW-e sérülés a szállítás során és minden alkatrész megvan-e. Csak az azonnali reklamációkat van módunkban figyelembe venni. ÈOWDOiQRVP N GpVLpVEL]WRQViJLWDQiFVRN $ SUREOpPDPHQWHV P N GWHWpV pughnpehq DODSRVDQ ROYDVVD HO D KDV]QiODWL XWDVtWiVW pv UDJDV]NRGMRQ D] DEEDQ OHtUWDNKR]*\ ] GM QPHJDUUyOKRJ\DJpSNH]HO megismerkedett-hdkdv]qiodwlxwdvtwivvdoplho WWDJpSHW ]HPEH helyezi. A kézikönyv számos javaslatot tartalmaz, melynek betartása biztosítja Önnek a gép problémamentes P N GWHWpVpW$PDJ\DUi]DWRNDWV]iPRVNpSHJpV]tWLNLKRJ\D] VV]HVDONDOPD]iVLWHrületet bemutassa, és segítse a EL]WRQViJRW pv D P N GWHWpVW D YiOWR]y ]HPHOWHWpVL IHOWpWHOHN DODWW puhp WDQXOPiQ\R]]D DODSRVDQ pv WDUWVD EH V]LJRU~DQH]HNHWDEL]WRQViJLHO tuivrndw $EL]WRQViJLHO tuivrnehqhpwduwivieyon YHWNH] YHV]pO\HN AEL]WRQViJLHO tuivrnehqhpwduwivd veszélybe sodorhat embereket, a környezetet vagy magát a munkagépet, mindenféle kártérítési jogosultság elveszítésével járhat. $EL]WRQViJLHO tuivrnilj\hophqnty OKDJ\iVDD]DOiEELYHV]pO\HNHWKRUGR]]DPDJiEDQ Hiba a gép fontos funkcióiban. Téves karbantartási és javítási intézkedések alkalmazása. Mechanikai sérülésveszély emberre. $FV S J KLGUDXOLNDRODMYHV]pO\WMHOHQWPLQGD]HPEHUUHPLQGDN UQ\H]HWpUH $] ]HPHOWHW NpS]pVH A használati utasításban szerhso WDODMP YHO HV]N ]W FVDN RO\DQ V]HPpO\ ]HPHOWHWKHWL WDUWKDWMD NDUEDQ YDJ\ javíthatja, aki a használati utasításban leírtakat ismeri és a lehetséges veszélyekkel tisztában van. 6.3 Figyelmeztetések és javaslatok jelképei a gépen $ ILJ\HOPH]WHW MHOHN D JpS YHV]pO\HV SRQWMDLW MHO OLN (]HN PLQGHQ D JpSHW NH]HO HPEHU EL]WRQViJiW V]ROJiOMiN $ WiMpNR]WDWyMHORO\DQSRQWRNPHOOHWWWDOiOKDWyPHO\HNUHDPXQNDJpSKLEiWODQP N GpVHpUGHNpEHQILJ\HOHPPHONHOOOHQQL 2OYDVVD HO D N YHWNH] ROGDODNRQ WDOiOKDWy PDJ\DUi]DWRNDW pv WHJ\H OHKHW Yp D]RN KR]]iIpUKHW VpJpW D] VV]HV IHOKDV]QiOy V]iPiUD *RQGRVNRGMRQ PLQGLJ D ILJ\HOPH]WHW MHO]pVHN pv WiMpNR]WDWy V]LPEyOXPRN PHJIHOHO pv WLV]WD állapotáról. A sérült vagy hiányzó jelzéseket pótolja szállítójától és illhvv]hd]rndwdjpsphjihoho SRQWMiUDDPLQWD]WD] alábbi kép is mutatja (képszám = rendelési szám).

9 Karbantartás és ápolás 9 ieud)lj\hoph]whw pvwimpnr]wdwyv]lpeyoxprn 6RKDQHiOOMRQDIRUJyOHQJ géprész mozgási tartományában A veszélyes területen való tartózkodás csak akkor PHJHQJHGKHW KDD]HPHO munkahenger biztonsági berendezése be van kapcsolva. Az üzemeltetés megkezdése HO WWROYDVVDHOILJ\HOPHVHQD használati utasítást és a EL]WRQViJLHO tuivrndw Soha ne tartózkodjon a kiemelt munkagép alatt (kibiztosítatlan teher). Soha ne nyúljon sérülési veszélyzónákba, amíg az alkatrészek mozgásban vannak. Szólítson fel másokat is a veszélyes terület elhagyására.

10 10 Szállítással kapcsolatos javaslatok 6.4 Biztonságos üzemeltetés Az ebben a használati utasításban megemlített biztonvijlho tuivrnrqnty OD]DGRWWRUV]iJpVD]LOOHWpNHVNHUHVNHGHOPL V] YHWVpJ iowdoiqrvdq puypq\ehq OHY ]HPHOWHWpVL EL]WRQViJL pv PHJHO ] LQWp]NHGpVHLW LV IHJ\HOHPEH NHOO YHQQL ]~WLV]iOOtWiVNRUWDUWVDEHDKD]iMiEDQpUYpQ\EHQOHY N ]OHNHGpVLV]DEiOyokat. %L]WRQViJLWDQiFVRND] ]HPHOWHW QHN Általános biztonsági és baleset-phjho ]pvlwdqifvrn Alapelv: %iuplo\hqp YHOHWPHJNH]GpVHHO WWPLQGLJHOOHQ UL]]HDEHUHQGH]pVV]iOOtWiVLpVP N GpVLEL]WRQViJiW 1. Az ebben a használati utasításban található javaslatokkal összefüggésben olvasson el és vegyen figyelembe PLQGHQpUYpQ\EHQOHY iowdoiqrvedohvhw-phjho ]pvlw UYpQ\W 2. $ILJ\HOPH]WHW pvwimpnr]wdwyv]lpeyoxprnirqwrvlqirupiflyndwq\~mwdqdndel]wrqvijrv ]HPHOWHWpVKH]H]pUWD] Ön biztonságát szolgálják! 3. Közúton való haladáskor vegye figyelembe a közúti közlekedési szabályokat. 4. $PXQNDPHJNH]GpVHHO WWLVPHUNHGMHQPHJPLQGHQIHOV]HUHOpVVHOEHUHQGH]pVVHONH]HO HOHPPHOYDODPLQWD]RN IXQNFLyLYDO0XQNDN ]EHQHUUHPiUQHPMXWLG 5. A gépüzemelthw QHYLVHOMHQOD]DOHOyJy OW ]pnhw 6. $W ]YHV]pO\HONHU OpVHpUGHNpEHQDJpSHWWDUWVDWLV]WiQ 7.,QGXOiVLOOHWYH ]HPEHKHO\H]pVHO WWHOOHQ UL]]HDJpSN UQ\H]HWpWJ\HUPHNHNhJ\HOMHQDMyNLOiWiVUD 8. $JpSHQYDOyXWD]iVDJpSNH]HO QNtY OLV]HPpO\HNV]imára munka és szállítás közben egyaránt tilos! 9. $JpSHWDYRQWDWyKR]D]HO tuivrnqdnphjihoho HQFVDWODNR]WDVVDpVDUUDFVDND]HO tuwv]hunh]hwhnhwhu VtWVHIHO 10. Különösen legyen óvatos a gép traktorhoz való fel- és lekapcsolásakor! 11. A támasztó-berendezéseket a gép fel- pv OHNDSFVROiVDNRU iootwvd D PHJIHOHO KHO\]HW NEH %L]WRQViJRV kitámasztás)! 12. $W PHJHNHWPLQGLJD]HO tuivrnv]hulqwd]duudnldodntwrwwkho\ NUHHU VtWVHIHO 13. Megengedett tengelyterhelést, össztömeget és a gép méreteit szállításkor vegye figyelembe! 14. $ V]iOOtWiVKR] V] NVpJHV IHOV]HUHOpVHNHW PLQW SpOGiXO YLOiJtWiV ILJ\HOPH]WHW EHUHQGH]pVHN HVHWOHJ YpG IHOV]HUHOpVHNV]HUHOMHIHOpVHOOHQ UL]]HD]RNP N GpVpW 15. A gyorstengelykapcsolók kioldókötele ne lógjon le lazán, és nem oldódhat ki önmagától! 16. 0XQNDN ]EHQDYH]HW OpVWHOKDJ\QLWLORV 17. Függesztett gépek és ballaszttömegek alkalmazásakor a vontató menettulajdonságai, irányíthatósága és IpNMHOOHP] LPHJYiOWR]QDNhJ\HOMHQH]pUWDNLHOpJtW LUiQ\tWKDWyViJUDpVIpNH]KHW VpJUH 18. A gép hárompontihoi JJHV]WpVpQHNIHOHPHOpVHNRUDYRQWDWyHOV WHQJHO\HWHKHUPHQWHV OhJ\HOMHQD]HOV WHQJHO\ NLHOpJtW WHUKHOpVpUHDPHO\OHJ\HQOHJDOiEE-a (Lásd a vontató Használati Utasítását) a vontató önsúlyának! 19. Kanyarban való haladáskor ügyeljen a gép kereszwluiq\~nlq\~oiviudpvydj\dohqj W PHJHNUH 20. $ JpSHW FVDN DNNRU KHO\H]]H ]HPEH KD DUUD YDODPHQQ\L YpG IHOV]HUHOpV IHO YDQ V]HUHOYH pv D]RN IHODGDWXN HOOiWiViUDPHJIHOHO iooivedqydqqdn 21. A gép munkatartományában tartózkodni tilos! A biztonsági távolságot tartsa be! 22. Tilos az eszköz forgási- és lengési tartományában tartózkodni! 23. $KLGUDXOLNXVDQ VV]HFVXNKDWyNHUHWHNHWFVDNDNNRUP N GWHVVHKDVHQNLVHPWDUWy]NRGLNDIRUJiVLWDUWRPiQ\EDQ 24. $ N OV YH]pUOpV IRUJyPR]Jy UpV]HN SpOGiXO D N O QE ] KLGUDXOLkusan mozgatott alkatrészek) mindig EHFVtS GpV- és nyírásveszélyes helyek! 25. $WUDNWRUHOKDJ\iVDHO WWDPXQNDJpSHWJpSHWHQJHGMHOHDWDODMUDDPRWRUWiOOtWVDOHpVD]LQGtWyNXOFVRWYHJ\HNL 26. A vontató és a gép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a traktor elgurulás ellen biztosítva ne lenne akár behúzott kézifékkel, akár kiékelt kerekekkel! 27. 0pO\VpJiOOtWiVQiOPLQGLJYHJ\HILJ\HOHPEHD] WN ] pvd]iootwyu~gn ] WWLEHFVtS GpVLYHV]pO\W

11 Karbantartás és ápolás Függesztett munkagépek 1. A munkagépek fel- és lecsatlanr]wdwivdnrujrqgrvnrgmrqduuyokrj\plqghqnh]ho NDURO\DQKHO\]HWEHQOHJ\HQ hogy azokkal véletlenül senki se tudjon emelni, vagy süllyeszteni! 2. Függesztett gép esetén, a felépítmény és a traktor kategóriáját mindig egyeztesse! 3. A hárompont-felfügghv]wpvuxgd]dwdlqdnn UQ\H]HWHEHFVtS GpV- és nyírásveszélyes hely! 4. A hárompont-ihoi JJHV]WpVKLGUDXOLNiMiQDNNtY OU OW UWpQ LUiQ\tWiVDNRUWLORVDPXQNDJpSpVDWUDNWRUN ]piooql 5. A gép szállítási helyzetbe való átalakításakor mindig ügyeljen a hárompont-ihoi JJHV]WpVUXGD]DWDLQDNPHJIHOHO oldalirányú rögzítésére! 6. ]~WRQIHOHPHOWJpSSHOYDOyKDODGiVNRUD]HPHO NDUWV OO\HV]WpVHOOHQNLNHOOEL]WRVtWDQL 7. $ JpSHW D YRQWDWyUD PLQGLJ D] HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ V]HUHOMH IHO LOOHWYH OH (OOHQ rizze a fékszerkezet P N GpVpW$J\iUWyHO tuivdlwyhj\hilj\hohpeh Hidraulikus rendszer 1. A hidraulikus berendezésben magas nyomás uralkodik! 2. +LGUDXOLNXV PXQNDKHQJHUHN pv PRWRURN FVDWODNR]WDWiVD VRUiQ J\HOMHQ D KLGUDXOLNDW PO N HO tuiv V]HULQWL csatlakozására! 3. $KLGUDXOLNDW PO NWUDNWRUKLGUDXOLNiUDW UWpQ FVDWODNR]WDWiVDVRUiQ J\HOMHQUiKRJ\PLQGDWUDNWRUPLQGSHGLJD gép hidraulikarendszere nyomásmentes legyen! 4. +LGUDXOLNXVIXQNFLyNDSFVRODWRNHVHWpEHQDYRQWDWyQpVDJpSHQOHY FVDWODNR]yDOMDNat és dugókat jelölésekkel kell HOOiWQL D WpYHV VV]HNDSFVROiVRN HONHU OpVH pughnpehq gvv]hfvhupow FVDWODNR]yN HVHWpQ IRUGtWRWW puwhop P N GpVHNIRUGXOKDWQDNHO SOHPHOpVV OO\HV]WpVDPLEDOHVHWYHV]pO\WMHOHQW 5. $PXQNDJpSHOV ]HPHOWHWpVHHO WWpVD]WN YHW HQpYHQWHOHJDOiEEHJ\V]HUDKLGUDXOLNDW PO NHWHJ\PHJIHOHO J\DNRUODWWDO UHQGHONH] HPEHUHOOHQ UL]]H P N GpVEL]WRQViJL V]HPSRQWEyO 6pU OpV YDJ\ UHJHGpV HVHWpQ D W PO NHWFVHUpOMHNL$FVHUHW PO NIHOHOMHQHNPHJDPXQNDJpSJ\iUWyiOWDOWiPasztott követelményeknek. 6. A szivárgási helyek keresésekor a sérülési veszélyek elkerülése érdekében használjon arra alkalmas segédeszközöket! 7. 0DJDV Q\RPiV DODWW OHY V]LYiUJy IRO\DGpNRN SO KLGUDXOLNDRODM iwkdwrokdwqdn D E U Q pv V~O\RV VpU OpVHNHW okozkdwqdn6pu OpVHVHWpQD]RQQDOIRUGXOMRQRUYRVKR])HUW ]pvyhv]po\ 8. $ KLGUDXOLNXV EHUHQGH]pVHQ YDOy PXQND HO WW D JpSHW HQJHGMH OH D WDODMUD D EHUHQGH]pVW WHKHUPHQWHVtWVH pv D motort állítsa le! 9. $KLGUDXOLNDW PO NKDV]QiOKDWyViJLLGHMHQHPKDODGKDWMDPeg a 6 évet, beleszámítva egy maximum 2 éves tárolási LG V]DNRW $ KLGUDXOLNDW PO N LOOHWYH D]RN FVDWODNR]iVDL V]DNV]HU WiUROiV pv D PHJHQJHGHWWQpO QHP QDJ\REE WHUKHOpVHNPHOOHWWLVHO UHJHGQHN(QQpOIRJYDDWiUROKDWyViJLpVKDV]QiOKDWyViJLLG NRUOiWR]ott. A használhatósági LG W HWW O HOWpU HQ D J\DNRUODWL WDSDV]WDODWRNUD pstwyh LV PHJ OHKHW KDWiUR]QL D] HEE O V]iUPD]y SRWHQFLiOLV YHV]pO\HNHWYLV]RQWQHPV]DEDGILJ\HOPHQNtY OKDJ\QL+ UHOiJ\XOyP DQ\DJW PO NUHpVKLGUDXOLNDYH]HWpNHNUH HWW OHOWpU értékek az irányadók.

12 12 Szállítással kapcsolatos javaslatok Általános biztonsági-pvedohvhwypghoplho tuivrnjpshnnduedqwduwivdpvisroivd során 1. DUEDQWDUWiViSROiVWLV]WtWiVpVDIXQNFLy]DYDURNHOKiUtWiVDDODSYHW HQFVDNNLNDSFVROWKDMWiVpVOHiOOtWRWWPRWRU mellett végezhet $J\~MWiVNXOFVRWK~]]DNL 2. $FVDYDURNpVFVDYDUDQ\iNPHJIHOHO IHV]HVVpJpWUHQGV]HUHVHQHOOHQ UL]]HpVD]RNDWDGRWWHVHWEHQK~]]DXWiQ 3. )HOHPHOW ioodsrwedq OHY JpSHQ YpJ]HWW NDUEDQWDUWiVL PXQNiNQiO PLQGLJ JRQGRVNRGMRQ D JpS PHJIHOHO alátámasztásáról! 4. 0XQNDYpJ] V]HUV]iPRN YiJiVVDO W UWpQ FVHUpMpW FVDN DUUD DONDOPDV V]HUV]iPPDO YpJH]]H 0XQNDYpGHOPL NHV]W\ KDV]QiODWDN WHOH] 5. A gép kenését rendszeresen végezze el (olaj-pvrodmv] U FVHUH]VtU]iV 6. (OHNWURPRVNpV] OpNHNHQYpJ]HWWPXQNDHO WWDIHV]ültséget mindig kapcsolja le! 7. $ YRQWDWyQ pv D] DKKR] NDSFVROW JpSHQ YpJ]HWW HOHNWURPRV KHJHV]WpV HO WW D JHQHUiWRUUyO pv D] DNNXPXOiWRUUyO vegye le a kábeleket! 8. $SyWDONDWUpV]HNHOpJtWVpNNLDJ\iUWyFpJiOWDOWiPDV]WRWWP V]DNLN YHWHOPpQ\HNHW(]EL]WRVttható például eredeti alkatrészek alkalmazásával! 3. ábra: Az SG 601-V]iOOtWiVLKHO\]HWEHQN ]OHNHGpVLOiPSiNNDOpVILJ\HOPH]WHW WiEOiNNDO

13 Àtvétel Termékleírás Az AMAZONE BBG Pegasus függesztett tárcsás kultivátorának alapmunkagépe a hárompont-felfüggesztéses 3 m PXQNDV]pOHVVpJ 6* MHO JpS $ NpWJHUHQGiV NHUHWKH] NDSFVROyGy NRQNiY WiUFViN pv W P UtW KHQJHUHN SiUKX]DPRVHOKHO\H]NHGpVHHJ\V]HU VtWLDPXQNDPpO\VpJEHiOOtWiViWpVSRQWRVPpO\VpJWDUWiVWEL]WRVtWDI JJHV]WHWW táufvivnxowlyiwruv]ipiud$siukx]dprvndsfvroivpldwwdw P UtW KHQJHUpVDNRQNiYWiUFViNHJ\HJ\VpJNpQWOHWWHN kialakítva, így a függesztett tárcsás kultivátor mélységállítása után nem kell külön beállítani az egyes tárcsákat is. A 100 mm-hvhu VDFpOQégyzet szelvény igen nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. 8. Átvétel, felépítés és alapbeállítások 8.1 A gép átvétele $ JpS iwypwhohnru HOOHQ UL]]H KRJ\ D] V]iOOtWiV N ]EHQ QHP VpU OW-e meg, és alkatrészei hiánytalanul megvannak-e. Ennek elmxodv]wivdhvhwpqvhpdj\iuwyvhpdv]iootwyqhpyioodoihoho VVpJHW(OOHQ UL]]HKRJ\DV]iOOtWiVLMHJ\]pNHQ V]HUHSO VV]HVDONDWUpV]PHJYDQ-e. 8.2 Üzembe helyezés 0LHO WWWDODMP YHO JpSpWKDV]QiODWEDYHQQpROYDVVDHOILJ\HOPHVHQDKDV]QiODWLXWDVtWiVWpVDEL]WRQViJLHO tuivrndw,vphunhgmhq PHJ D NH]HO V]HUYHN KHO\HV KDV]QiODWiYDO 6RKD QH HQJHGMH KRJ\ D JpSHW KR]]i QHP puw V]HPpO\ üzemeltesse. $ JpSHW WDUWVD PLQGHQNRU PHJIHOHO HQ NDUEDQ $ JpS PHJ QHP HQJHGHWW YiOWR]iVDL IXQNFLy]DYDURNKR] YH]HWKHtnek pvydj\ YHV]pO\W RNR]KDWQDN YDODPLQW FV NNHQWKHWLN D JpS pohwwduwdpiw $] ]HPHOWHWpVL KLEiEyO HUHG pótalkatrészigényeket visszautasítjuk. A gép jótállása kizárólag eredeti pót-loohwyhnrsydondwupv]hndondopd]ivdphoohww U]LPHJpUYpQ\HVVpJpW 8.3 Csatlakoztatás a traktor hátsó részére $ WDODMP YHO PXQNDJpS WUDNWRUUD YDOy FVDWODNR]WDWiVD HO WW DODSRVDQ ROYDVVD HO D EL]WRQViJL utasításokat. $ WDODMP YHO PXQNDJpSHW D] LVPHUW PyGRQ NDSFVROMD D WUDNWRU KiURPSRQW-IHOI JJHV]WpVpKH] $] HPHO NDU RUVyit egyformán állítsa be. A 3 m-hvpxqndv]pohvvpj 6*I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRU IHOV -pvdovyirujyfvdsmdd,,i JJHV]W NDWHJyULiKR]WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN A 4 m-hvpxqndv]pohvvpj 6*I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRr IHOV -pvdovyirujyfvdsmdd,,i JJHV]W NDWHJyULiKR]WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN SG 401-2, és függesztett tárcsás kultivátor KLGUDXOLNXVDQIRUJDWKDWyN OV NHUHWHJ\VpJHNNHOYDQHOOiWYDIHOV - és alsó forgócsapja a I,,,,I JJHV]W NDWHJyULiKR] WDUWR]yWUDNWRURNI JJHV]W NDUMDLKR]LOOHV]NHGLN &VDWODNR]WDVVD D WUDNWRU I JJHV]W NDUMDLW D PXQNDJpS FVDSMDLUD PDMG UXJyV U J]tW V]HJHNNHO EL]WRVtWVD D]RNDW $ IHV]tW RUVyW ~J\ iootwvd EH KRJ\ D WDODMP YHO PXQNDJpS PXQNDKelyzetben párhuzamos legyen a talajfelszínnel, YDODPLQWDI JJHV]W NDURNQDJ\MiEyOSiUKX]DPRVDNOHJ\HQHNHJ\PiVVDOLOOHWYHDIHV]tW RUVyNLVVpOHMWVHQDWUDNWRUIHOp,O\HQEHiOOtWiVPHOOHWDPXQNDJpSWUDNWRUKLGUDXOLNiYDOW UWpQ HPHOpVHVRUiQDPXQNDJpSNLVVpHO UHG OH]]HOHOHJHQG hézagot biztosítva a henger és a talaj között.

14 14 Àtvétel 7 P UtW KHQJHUHNIHOV]HUHOpVHpVDPXQNDPpO\VpJEHiOOtWiVD 0XQNDN ]EHQDNXOWLYiWRUHJ\W P UtW KHQJHUHQWiPDV]NRGLNDPLEL]WRVtWMDD]HJ\HQOHWHVPXQNDPpO\VpJHW(]pUWD tdodmp YHO PXQNDJpSFVDNDN YHWNH] $0$=21(-%%*W P UtW KHQJHUHNNHO ]HPHOWHWKHW 7 P UtW KHQJHU 520 mm enj\ U VW P UtW KHQJHU 450 mm Pálcás henger 500 mm Tandem henger 420/300 mm $W P UtW KHQJHUWWDUWyNU J]tWLNDP YHO WiUFViNWDUWyNHUHWpKH]LO\PyGRQDONRWYDHJ\HJ\VpJHWD]RNNDO$WDODMP YHO gép munkamélység beállításához, a traktorhidraulikával emelje meg kissé a munkagépet, és helyezze a mélységállító FVDSRWDPpO\VpJKDWiUROyQpJ\V] JOHPH]PHJIHOHO IXUDWiED$EL]WRVtWiVWUXJyVU J]tW V]HJJel végezze. ) 0XQNDPpO\VpJ iootwivnru D] H[FHQWULNXV FVDSRQ W UWpQ HJ\ HJ\VpJQ\L YiOWR]WDWiV NE FP munkamélység változásnak felel meg. A csap pozíciójának változtatásakor az excentrikus csapot olyan módon tartsa, hogy a keze még véletlenül se kerülm QDFVDSpVDQpJ\V] JOHPH] WN ] N ]p ) $ QpJ\V] JOHPH] PLQpO OHQWHEE OpY IXUDWiED KHO\H]L D PpO\VpJiOOtWy FVDSRW DQQiO QDJ\REE lesz a gép munkamélysége. $] H[FHQWULNXV FVDS QpJ\V] J DODN~ IHMH N YHWNH]WpEHQ OHKHW VpJ YDQ D WDODMP YHO JpS PXQNDPpOységének ILQRPEHiOOtWiViUDDIXUDWRNN ] WWLSR]tFLyNQDNPHJIHOHO puwpnhnuhlv, $PpO\VpJiOOtWyFVDSRWPLQGHQ~MUDiOOtWiVXWiQU J]tWVHUXJyVU J]tW V]HJJHO 4. ábra: Mélységbeállítás 1. Excentrikus csap 2. Mélységhatároló négyszöglemezek

15 Àtvétel Konkáv(homorú) tárcsák $ NRQNiY WiUFViN NLYiOy NHYHU - HJ\HQJHW PXQNiW YpJH]QHN $] tj\ HO iooy finomszemcsés struktúra következtében egy optimális talajszerkezet alakul ki. A NRQNiYWiUFViNV]HUNH]HWLOHJHJ\HJ\VpJHWDONRWQDNDW P UtW KHQJHUUHOtJ\D leírt mélységállítás a konkáv tárcsák munkáját is szabályozza. A talajviszonyoktól I JJ HQ OHKHW VpJ YDQ D NRQNiY WiUFViN HJ\HGL PpO\VpJEHiOOtWiViUD LV $ finombeállítás 6mm-es egységekben történik., A konkáv tárcsák minden beállítása után az állítócsapokat rugós U J]tW V]HJHNNHONHOOU J]tWHQL 5. ábra: Konkáv tárcsák $]ROGDOWiUFViNRSFLRQiOLVDQYiODV]WKDWyN6HJtWVpJ NNHOHJ\HJ\HQOHWHVWDODMIHOV]tQpVWLV]WDROGDOP N GpVpUKHW HO$ WDODMWDPXQNDJpSQHPGREMDDPXQNDV]pOHVVpJHQW~OtJ\OHKHW VpJQ\tOLNWerméshez, szántóhatárhoz közeli területek megmunkálására is, valamint pontos csatlakozást biztosít a fordulók utáni visszatéréskor. Közúti szállításhoz az oldaltárcsák befelé behajthatók. Ez csökkenti a munkagép szélességét behajtható keretek esetén a munkagép magasságát és növeli a közúti szállítás biztonságát., Minden ki-pvehkdmwivxwiqdwiufvindwuxjyvu J]tW V]HJJHOU J]tWHQLNHOO 7. ábra: Oldaltárcsa belülre hajtva 6. ábra: Oldaltárcsa kihajtva (szállítási helyzet) (munkahelyzet)

16 16 Àtvétel 8.6 Szárnyas kultivátorkapa A szárnyas kultivátorkapák két sora teljes átfedéssel vágja ki a földréteget, ami egyenletes munkamélységet eredményez. A hosszú boltozat miatt a kultivátorkapa orra a teljes élettartam idejére megtartja eredeti munkaszélességpw $] HOW P GpV JiWOy YH]HW OHPH] MDYtWMD D kapák forgatómunkáját. A vágótalp a szárnyakhoz csatlakozik, a NDSDKHJ\HpVDYH]HW OHPH]SHGLJDNDSDV]iUKR](]OHKHW Yp teszi, hogy a kapa bármelyik részét szükség esetén egymástól függetlenül ki lehessen cserélni. A széles, elválasztott és lefelé mutató kapaszárnyak a talajban alapos vágó munkát végeznek. Ezáltal sekély munkamélység esetén is optimális forgatómunka pukhw HO 8. ábra: Szárnyas kultivátorkapa 1. Kapaszár 2. 9H]HW OHPH] 3. Vágótalp 4. Szárnyas kapa 5. Vágóorr 8.7 Túlterhelés elleni biztosítás A kultivátorkapák és tárcsák védelmére minden Pegasus-WtSXV IHOV]HUHOKHW D EL]WRQViJL Q\tUyFVDSRN KHO\HWW HJ\ NDUEDQWDUWiVWQHPLJpQ\O WHOMHVHQDXWRPDWLNXVN HOOHQLEL]WRQViJLEHUHQGH]pVVHO$NLROGyHU WDJ\iUban úgy állították be, hogy a gép az akadályokat azok talajfelszínre hozása nélkül tudja leküzdeni. Ezen kívül a kapák vagy csoroszlyák rezegnek is, aminek következtében könnyebben törik fel a talajt. ) A nyírócsapos biztonsági berendezések karbantartásánáosrqwrvdqhoohq UL]]HDQ\tUyFVDS HO tuwppuhwpwpvplq VpJpW )$WHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyEHUHQGH]pVHQYpJ]HWWMDYtWyPXQNiNXWiQJ\ ] GM QPHJ DUUyOKRJ\DPXQNDYpJpQDJ\iULUXJyHO IHV]tWpVOHJ\HQSRQWRVDQEHiOOtWYD Kultivátorkapa nyomórugójának hossza = 335 mm Konkáv tárcsa nyomórugójának hossza = 161 mm ieud1\rpyuxjyvn NLROGyEHUHQGH]pV 1. Nyomórugó 2. Nyírócsap

17 Àtvétel Kapaszár $ NDSDV]iU G OpVV] JpW NpWIpOHNpSSHQ LV OHKHW iootwdql -fokozatban a 9. ábrán látható excentrikus csappal, az axwrpdwlnxvn NLROGyEHUHQGH]pVMHO HOHPpYHOYDJ\-fokozatban a kultivátorkapa szárnyainak helyzetállításával). Ez garantálja, hogy a kapák nagy biztonsággal hatolhassanak a talajba még kemény talajviszonyok esetén is. A teljesen DXWRPDWLNXV N NLROGy V]HUNH]HW HVHWpEHQ D NXOWLYiWRU NDSDV]iU G OpVV] JH YDJ\ D V]iUQ\DN V] JEHiOOtWiVD NpWIpOHNpSSHQiOOtWKDWyEHD]H[FHQWULNXVFVDSVHJtWVpJpYHOiEUDHOHP/D]tWVDPHJD]H[FHQWULNXVFVDSRQOpY NpW U J]tW DQ\iW DPtJ D] H[FHQWULNXV FVDSRW D EDOROGDlon ki lehet venni a furatból és a kultivátorkapa irányába könnyedén elfordítható nem lesz 180 -DO$]H[FHQWULNXVFVDSKRPORNIHO OHWpQNLDODNtWRWWMHO]pVPXWDWMDDFVDSPHJIHOHO pozícióját. ) -HO]pVD]H[FHQWULNXVFVDSN OV ROGDOiQ HO UHG QW WWSR]tFLy = alapos behatolás a letaposott talajba KiWUDG QW WWSR]tFLy VHNpO\EHKDWROiVDSXKDN QQ\HQP YHOKHW WDODMED $NXOWLYiWRUNDSDG OpVV] JpWDEL]WRQViJLQ\tUyFVDYDUN UFLNNOHPH]EHQYDOyKHO\]HWpQHNiOOtWiViYDOOHKHWV]DEiO\R]QL (10. ábra / 4. elem). AWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWiWDODNtWiVDPHJROGKDWy ieud DSiNWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWWHO 1. Biztosító anya 2. Nyomórugó 3. Excentrikus csap, az automatikus EL]WRQViJLN NLROGyV] JKHO\]HWiOOtWiViUD 4. Furatok a nyírócsavar biztonsági kioldásának szöghelyzet állításához 5. Pótlólagos nyírócsap az automatikus N NLROGyV]HUNH]HWKH] 6. Furatok a nyírócsavaros biztonsági rendszerben való szöghelyzet állításhoz 8.9 Hidraulikusan felhajtható függesztett tárcsás kultivátor A hidraulikusan felhajtható függesztett kultivátorokat 4.0 m, 5.0 m és 6.0 m-es munkaszélességben lehet megvásárolni. $ IHOKDMWiVW NpW KLGUDXOLNXV PXQNDKHQJHU YpJ]L $ WUDNWRURQ OHY NHWW VP N GpV KLGUDXOLNXV PXQNDKHQJHU YH]pUO EORNNDO HOpJtWL NL D N YHWHOPpQ\HNHW A hidraulikus munkahengerek lágy, rángatásmentes be-, illetve kihajtást WHV]QHNOHKHW Yp$PHJIHOHO N ]~WLV]iOOtWiVpUGHNpEHQDN OV V]DNDV]RNDWN QQ\HQpVJ\RUVDQIHOOHKHWKDMWDQL$ felhajtott kereteket a gép automatikusan rögzíti biztonságos ellennyomaték szelepekkel.

18 18 Szántóföldi üzemeltetés 9. Szántóföldi üzemeltetés 9.1 Üzemeltetési tanácsok a Pegasus függesztett tárcsás kultivátorhoz Általában / Biztonsági tanácsok ) 0H] JD]GDViJLJpSHN ]HPHOWHWpVHNRUYHJ\HILJ\HOHPEHD]DGRWWRUV]iJEDQD]LOOHWpNHVV]DNPDL szervezet által NLGROJR]RWW iowdoiqrv puypq\ ]HPHOWHWpV EL]WRQViJL pv EDOHVHW PHJHO ]pvl XWDVtWiVRNDW D]RQRVtWiV közlekedési lámpák, biztonságos üzemeltetés, kilátás, stb,). A keret fel-loohwyhohkdmwivdnrudp N GpVLWHU OHWHQ tartózkodó embereket küldje el (sérülésveszély). ) Vegye figyelembe a munkagépen található tájékoztató szimbólumokat. ) A megengedett maximális szállítási sebesség 25 km/h. 7UDNWRUHO NpV]tWpVH ) +DV]QiOMRQDFpOQDNPHJIHOHO WUDNWRUW0HJMHJ\]pV-40 LE / munkaszélesség m ) Gondoskodjon arról, hogy a traktor abroncsai azonos nyomásúak legyenek. ) $] HPHO NDURN RUVyLW PLQGNpW ROGDORQ HJ\IRUPiQ pv D KHO\HV PpUHWUH iootwvd EH*RQGRVNRGMRQ D WDODMWyO YDOy NHOO WiYROViJUyO ) A traktor hárompont-felfüggesztésének alsó f JJHV]W NDUMDLW U J]tWVH VWDELOL]iOy UXGDNNDO LOOHWYH OiQFRNNDO $ PXQNDJpSPHJHPHOWiOODSRWiEDQD]DOVyI JJHV]W NDURNQDNFVDNNLVROGDOLUiQ\~MiWpNDOHKHW A Pegasus kultivátor traktorhoz kapcsolása ) Figyelem: Sérülésveszély a hárompont-felfügghv]wpvp N GpVLWDUWRPiQ\iEDQ ) Kapcsolja össze a munkagépet a traktor hárompont-felfüggesztésének hidraulikájával. $WUDNWRUDOVyI JJHV]W NDUMDLWWROMDDPXQNDJpSI JJHV]W FVDSMDLUDpVU J]tWVHD]RNDWUXJyVU J]tW V]HJHNNHO $PHJIHOHO EHiOOtWiVXWiQU J]tWVHDIHV]tW RUVyWDODNDWWDOPDMGEL]WRVtWVDD]W

19 Szántóföldi üzemeltetés A Pegasus kultivátor beállítása szállítási- és munkahelyzetbe ) $ N OV NHUHW IHO- pv OHKDMWiVD HO WW HPHOMH IHO D PXQNDJpSHW pv J\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D IRUJiVW YpJ] P N G UpV]HNQHNDPR]JiVKR]HOHJHQG KHO\iOO-e rendelkezésükre. ) $IHV]tW RUVyW~J\iOOtWVDEHKRJ\DNXOWLYiWRUNHUHWKRVV]DQWLpVROGDOLUiQ\~G OpVHN U OEHO OSiUKX]DPRVOHJ\HQ a talajjal. ) $YH]pUO HJ\VpJP N GWHW NDUMiWWDUWVDDÄOHKDMWiV SR]tFLyEDQPLQGDGGLJ amíg mindkét oldali keret teljesen le QHPKDMWyGRWW0XQNDKHO\]HWEHQPLQGHQPXQNDYpJ] UpV]QHND]RQRVWiYROViJUDNHOOOHQQLHDWDODMIHOV]tQW O Szárnyas kapák munkamélységének beállítása ) $W P UtW KHQJHUKRUGR]yNHUHWW OYDOyWiYROViJDPHJKDWiUR]za a szárnyas kultivátorkapák munkamélységét. A PXQNDPpO\VpJEHiOOtWiViKR]D]H[FHQWULNXVFVDSRWKHO\H]]HD]iOOtWyU~GPHJIHOHO IXUDWiED)LQRPDEEEHiOOtWiV pukhw HOD]H[FHQWHUIXUDWEDQW UWpQ SR]tFLRQiOiVD~WMiQ Figyelem: Sérülésveszély a mélységállító csapok és a tartókarok között! $YiOWR]yWDODMN U OPpQ\HNKH]YDOyDONDOPD]NRGiVpUGHNpEHQDNXOWLYiWRUWDJRNDWN O QE ] V] JEHQOHKHWU J]tWHQLD kerethez. Lásd a 8.8 Fejezetet Konkáv tárcsák beállítása ) $ W P UtW KHQJHUHN pv D NRQNiY WiUFViN HJ\ WWP N GpVH PLDWW D NRQNiY WiUFViN PXQNDPpO\VpJpW FVDN LJHQ ritkán kell utánállítani. Lásd a 8.5 Fejezetet Karbantartás és ápolás ) 5HQGV]HUHVHQHOOHQ UL]]HDFVDYDUN WpVHNHWpVDNHQpVLSRQWRNDW]VtUR]]DPHJ(]EL]WRVtWMDD3HJDVXVKRVV]~ élettartamát. ) Pót-, és kopóalkatrészek beszerzéséhez keresse fel szállítóját és válasszon az eredeti AMAZONE-BBG pótalkatrész katalógusunkból.

20 20 Szántóföldi üzemeltetés 9.2. Beállítások a szántóföldön A függesztett tárcsás kultivátort a traktor hárompont-felfüggesztésével úszó helyzetbe kell beállítani. A PpO\VpJV]DEiO\R]iVDW P UtW KHQJHUHNHQNHUHV]W OYDOyVXOPHJOiVGDIHMH]HWHW6]iQWyI OGL ]HPHOWHWpVNRUD traktor hidraulikus vezérlése a munkagépet a domborzati viszonyokat követve emeli/süllyeszti. ) $ I JJHV]W NDURN RUVyLYDO pv D IHV]tW RUVyYDO ~J\ NHOO EHiOOtWDQL D PXQNDJpSHW KRJ\ DQQDN I NHUHWH ]HPHOpV N ]EHQ SiUKX]DPRV OHJ\HQ D WDODMIHOV]tQQHO PLQG KRVV]DQWL PLQG SHGLJ keresztirányban. Ha a talaj túl kemény, és a munkagép nem hatol be a kívánt munkamélységig a WDODMEDDNNRUHU VHQG QWVHPHJD NXOWLYiWRUNDSiNDWD]H[FHQWULNXVFVDSYDJ\DQ\tUyFVDYDUVHJtWVpJpYHO$IHV]tW RUVyGUDV]WLNXVU YLGtWpVpYHOLVHOOHKHW puqldnxowlyiwrundsinphjihoho G QW WWVpJpWD]RQEDQHQQHNKiWUiQ\DKRJ\QDJ\PpUWpN PXQNDPpO\Végbeli eltérés DODNXONLD]HOV pvdpivrglnnxowlyiwrundsdvrun ] WW ieud6]iqwyi OGLP N GpV +D D NDSiNDW N YHW HQ EDUi]GiN DODNXOQDN NL DNNRU D NRQNiY WiUFViNDW iootwvd PDJDVDEE SR]tFLyED +D D NRQNiY tárcsák után maradnak barázdák, akkor állítsa mélyebbre azokat.

21 Javítási és szerelési tanácsok 21 ÈWDODNtWiVP N GpVLKHO\]HWE OV]iOOtWiVLKHO\]HWEH Fontos, hogy a munkagépet csak egyenletes talajon emelje fel. 7LV]WtWVDPHJDN OV V]iUQ\RQOHY NDSiNDWpVWiUFViNDW Hajtsa be az oldaltárcsákat, majd röj]twvhd]rndwuxjyvu J]tW V]HJJHO )LQRPDQ HPHOMH IHO D PXQNDJpSHW DPtJ D JpS HOHJHQG PDJDVViJED NHU O D WDODMWyO D] ROGDOVy V]iUQ\DN behajtásához. 7LV]WtWVDPHJDN ]psv NDSiNDWpVWiUFViNDW Szerelje fel a közlekedésbiztonsági kellékeket. Tisztítsa meg a lámpákat.

22 22 Szállítás közúton 11. Szállítás közúton ) Kérjük tartsa be a közlekedési szabályokat. Ezzel segíthet a közlekedési balesetek PHJHO ]pvpehq 1. A függesztett vagy vontatott munkagépek és a ballaszttömegek módosítják a traktor mozgási karakterisztikáját, irányíthdwyvijl pv IpNH]KHW VpJL MHOOHP] LW 9HJ\H ILJ\HOHPEH H]HNHW D WpQ\H] NHW pv NRUPiQ\R]]RQ LOOHWYH fékezzen óvatosan. 2. Egy munkagép hárompont-ihoi JJHV]WpVVHOW UWpQ IHOHPHOpVHNRUDWUDNWRUPHOOV WHQJHO\HDQQDNW PHJpW OI JJ mértékben tehermentesül. GonGRVNRGMRQ UyOD KRJ\ D WUDNWRU PHOOV WHQJHO\pQ PLQGHQ N U OPpQ\HN N ] WW HOHJHQG W PHJPDUDGMRQDWUDNWRUW PHJpQHN-D6] NVpJHVHWpQKDV]QiOMRQPHOOV WHQJHO\W PHJHNHW 3. A 3 m-qpo V]pOHVHEE MiUP V]HUHOYpQ\ N ]~WRQ YDOy KDODGiViKR] D] ~WIHO J\HO Vpg különleges engedélye szükséges. 4. Kanyarokban való haladáskor vegye figyelembe az oldalra sodródást és a munkagép forgó tömegét. 5. Függesztett munkagéppel való közúti közlekedéskor a traktornak és a munkagépnek meg kell felelnie a KRESZ HO tuivdlqdn 6. A 3m szállítási szélességet nem szabad meghaladni. 7. (OOHQ UL]]H V] NVpJ HVHWpQ V]HUHOMH IHO D V]iOOtWiVKR] V] NVpJHV EHUHQGH]pVHNHW PLQW SO KiWVy OiPSiN ILJ\HOPH]WHW NpV] OpNHNpVYpG IHOV]HUHOpVHN Vontatott munkagépek elejére fehér, hátuljára vörös csíkos fij\hoph]whw WiEOiNDWNHOOV]HUHOQL $ILJ\HOPH]WHW WiEODIHOV V]pOHpVDWDODMN ] WWLWiYROViJQHPKDODGKDWMDPHJD]PpWHUW$ILJ\HOPH]WHW WiEOD DPXQNDJpSN OV V]pOpW OOHJIHOMHEEFP-re lehet beljebb. Fordítson különös figyelmet arra, hogy a függesztett munkagép közúti szállítása során az nehogy eltakarja a traktor hátsó lámpáit. 8. (OOHQ UL]]HKRJ\P N GLN-e a világítás! 9. $ PXQNDJpS N ]~WRQ W UWpQ V]iOOtWiVDNRU D KLGUDXOLNXV HPHO NDUW NL NHOO UHWHV]HOQL D PXQNDJpS YpOHWOHQV]HU süllyesztésének megakadályozása érdekében! 10. 6]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ IRUGtWVRQ N O Q V ILJ\HOPHW DUUD KRJ\ D WUDNWRU DOVy I JJHV]W NDUMDL ROGDOLUiQ\~ NLPR]GXOiV HOOHQPHJIHOHO HQU J]tWYHOHJ\HQHN 11. Gyorskapcsolók kioldó kötelei nem lóghatnak szabadon, és nem oldódhatnak ki azok legmélyebb pozícióiban. 12. ábra: Közlekedési lámpák a felhajtható kultivátoron Közlekedési lámpa helye szállításkor Közlekedési lámpa helye munkavégzéskor

23 Javítási és szerelési tanácsok 23 6]HUHOMHIHODPXQNDJpSHOHMpQpVKiWXOMiQPLQGNpWROGDOUDDILJ\HOPH]WHW KiURPV] JHNHWRUV]iJRQNpQWN O QE ] 0LQGLJDPXQNDJpSWXODMGRQRVDYRQKDWyIHOHO VVpJUHDPXQNDJpSHQHOKHO\H]HWWYLOiJtWyWHVWHNpVDILJ\HOPH]WHW WiEOiN meglétéért. 12. Függesztett tárcsás kultivátor tárolása $I JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUWiUROiVDHO WWDMiQODWRVIDOpFHNHWDJpSDOiKHO\H]QL+DDJpSHWKRVV]DEELG UHiOOtWMDOH akkor ajáqodwrvdnxowlyiwrundsinnruuy]lyypghoppu OLVJRQGRVNRGQL A hidraulikusan összehajtható függesztett tárcsás kultivátort csak szétnyitott állapotban szabad tárolni!

24 24 Javítási és szerelési tanácsok 13. Javítási és szerelési tanácsok Javítást, karbantartást, tisztítást, valamint funkcióhibák kiküszöbölését általánosan csak leállított motor és kihúzott gyújtáskulcs mellett lehet végezni! )HOHPHOWPXQNDJpSHQYpJ]HWWNDUEDQWDUWiVHO WWJRQGRVNRGMRQDQQDNEL]WRQViJRVDOiWiPDV]WiViUyO Az elektromos rendszeren végzett bármilyen javítási mxqndho WWK~]]DNLD]HOHNWURPRVFVDWODNR]yW $JpS~MUDIHVWpVHXWiQDILJ\HOPH]WHW pvwimpnr]wdwywieoindwsywroqlnhoo &VDSRNQiOHOOHQ UL]]HDV]RURVLOOHV]NHGpVWLOOHWYHD]RNNRSRWWViJiW A kopott vagy megrongálódott részeket ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket használjon. (OOHQ UL]]H UHQGV]HUHVHQ D FVDSV]HJ- és csavarkapcsolatokat. A kenési helyeket, csapágyperselyeket és csuklópontokat zsírozza meg. (OOHQ UL]]HDW PON NiEHOHN PHJIHOHO HOKHO\H]pVpW YDODPLQW D KLGUDXOLNXV W PO - pv FV Fsatlakozások tömítettségét. A kapákat és tárcsákat minden használat után tisztítsa meg. $ONDWUpV]HN OHV]HUHOpVH HO WW J\HOMHQ D]RN HVHWOHJHV HO IHV]tWHWWVpJpUH +DV]QiOMRQ PHJIHOHO VHJpGHV]N ] NHW 13.1 Karbantartás és ápolás Pegasus függesztett tárcsivnxowlyiwrunhqpvlwhuyhloohwyhdkdv]qiodqgynhq DQ\DJRNiWWHNLQWpVH Szám Leírás Kenési periódus PLQGHQ«yUiWN YHW HQ HQ DQ\DJ típusa 1 Támasztókerék peremes csapágya 100 SWA $N NLROGyV] JHPHO EHiOOtWiVD szükség esetén SWA Csuklós csatlakozás csapágyai jobb és baloldal** szükség esetén SWA ] JHPHO IHOV NDSFVROyNDU szükség esetén SWA Csapágypersely / kapaszár / túlterhelésvédelem* szükség esetén SWA Csapágyak/konkáv tárcsák 500 SWA Kapák csatlakozási pontjai 200 SWA 532 * ) JJHV]WHWWWiUFViVNXOWLYiWRUWHOMHVHQDXWRPDWLNXVN NLROGyV]HUNH]HWWHO ** Összehajtható függesztett tárcsás kultivátor

25 25

26 26

27 27

28 BBG Bodenbearbeitungsgerate Leipzig BmbH &Co. KG P.O. Box D Leipzig/Germany Tel.: +49 (0)341) Telefax: +49 (0)341) http\\: AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & Co. KG P.O. Box D Hasbergen-Gaste/Germany Tel.: +49 (0)54 05) Telefax: +49 (0)54 05) http\\: Cégeink a D Hude z D Leipzig z F Forbach címeken, és leányvállalatok Angliában, Franciaországban. 6]yUyJpSHNSHUPHWH] JpSHNYHW JpSHNWDODMP YHO HV]N ] NXQLYHU]iOLV tárolócsarnokok és kommunális gépek.

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat!

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat! Használati útmutató Függesztett szántóföldi permetez gép $0$=21( 8) 8) 8) 8) 8) MG 1080 SB 233.2 (HU) 04.03 Printed in Germany a h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati ~WPXWDWy HO

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Használati utasítás KMS síkfalmetsző

Használati utasítás KMS síkfalmetsző Használati utasítás KMS síkfalmetsző Gyári szám: Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: 07634/505488-0 Fax: 07634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:www.kms-rinklin.de

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 Mélyebb, gyorsabb és intenzívebb munka: Rubin 12 2 A rövidtárcsák korábban intenzíven és homogén módon keverték be a talajt és a szerves anyagokat körülbelül 12 cm munkamélységig.

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Élvezetes teljesítmény!

Élvezetes teljesítmény! Jobb, gyorsabb, hatékonyabb... Kompakt tárcsás borona Élvezetes teljesítmény! Nagyszerű manőverező képesség, kompakt és értéket ad a pénzért. Meggyőző technológia... ezeket a kritériumokat tartottuk szem

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák

TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák Kezelési karbantartási utasítás KNT 2,8 0560 KNT 2,8 0610 KNT 3,0 0560 KNT 3,0 0610 KNT 3,2 0560 KNT 3,2 0610 KNT 3,4 0560 KNT 3,6 0560 KNT 3,8 0560 KNT 4,0 0560

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Tiger - Master - Master Pro - Maxer. Vontatott magágykészítő kombinátorok

Tiger - Master - Master Pro - Maxer. Vontatott magágykészítő kombinátorok Tiger - Master - Master Pro - Maxer Vontatott magágykészítő kombinátorok Kverneland Tiger - az univerzális magágykészítő TIGER magágykészítő kombinátor A Tiger magágykészítő kiváló választás azoknak a

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez.

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Szárnyas késes grubber Dupla szív alakú kapás grubber 2 késsoros 3 késsoros 4 késsoros Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Rendkívüli technika a legmagasabb szintű igények kielégítésére. A Tukan

Részletesebben

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket!

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Long Life Kések kopásának összehasonlítása Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! A BEDNAR vállalat nagy hangsúlyt fektet a kopó

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

Kezelési utasítás AMASET + Kapcsolódoboz

Kezelési utasítás AMASET + Kapcsolódoboz Kezelési utasítás az AMASET + Kapcsolódoboz MG2050 BAG0007.3 02.13 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és vegye figyelembe az abban leírtakat!

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Újdonság Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Nyírócsapos ekefejbiztosítás, 3-5 fejes kivitelben Könnyű Robosztus Egyszerűen kezelhető 2010 Az új Kverneland 150 B Könny, Robosztus, Egyszer en

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

Allrounder 600 / 750 - profiline -

Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Az ALLROUNDER -profiline- a magas és tágas vázszerkezete miatt (vázmagasság 60 cm) nem egy klasszikus magágykészítő, hanem inkább egy

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket!

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Long Life Kések kopásának összehasonlítása Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! A fokozottan abrazív hatású talajokon folytatott

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben