ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI Határozat a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K H A T Á R O Z A T A I ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról x) Románia újraközzétett Alkotmányának 108. cikke alapján, Románia Kormánya elfogadja ezt a határozatot. 1. cikk Jóváhagyja a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének szeptember 1-ji 797. számában újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, e határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt módszertani szabályokat. 2. cikk A minisztériumok, a központi közigazgatás szakszervei, illetve a természetben történő visszaszolgáltatásban vagy a törvény által előírt kártérítések fizetésében implikált entitások teljesítik e határozat rendelkezéseit. 3. cikk E határozat hatálybalépésének időpontjában a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, módszertani szabályokat jóváhagyó, a Monitorul Oficial al României I. Részének április 13-i 312. számában közzétett 269/2005. számú kormányhatározat hatályát veszti. Bukarest, 2005 szeptember szám CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU MINISZTERELNÖK Ellenjegyi: Aleodor Marian Frâncu a Miniszterelnöki Kancellária vezetője Vasile Blaga közigazgatási és belügyminiszter, Gheorghe Flutur mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter Ingrid Zaarour Tulajdon-visszaszolgáltatási Országos Hatóság elnöke Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu közpénzügyi miniszter x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének október 17-i 926. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám 3 MÓDSZERTANI SZABÁLYOK MELLÉKLET a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására Sürgősségi rendelet: 1. cikk (1) A romániai nemzeti kisebbségek közösségeinek tulajdonát képező ingatlanokat, amelyeket a román állam, szövetkezeti egységek vagy bármilyen más jogi személy, jogcímmel vagy ennek hiányában, szeptember 6. és december 22. közötti időszakban jogtalanul elkobzott, e sürgősségi kormányrendelet előírásai értelmében visszaszolgáltatják egykori tulajdonosaiknak. (2) E sürgősségi rendelet értelmében ingatlanoknak minősülnek a helységek belterületén, a jogtalan elkobzás időpontjában bármilyen rendeletetésű, létező épületek és az ezekhez tartozó telkek, illetve a jogtalan elkobzás időpontjában a helységek belterületén létező, e törvény hatályba lépéséig vissza nem szolgáltatott telkek. Az épületekhez hozzátoldott részek visszaszolgáltatása azok ellenértékének kifizetése mellett történik, csak akkor, ha azok nem haladják meg a kiterített felület 50%-át. Ellenkező esetben a visszaszolgáltatás nem lehetséges, az ingatlan újnak minősül. Nem sorolhatók ezen kategóriába a szokásos, alapvető karbantartási, megerősítési, eredeti térbeli felosztást módosító, feljavítási és egyéb, ilyen jellegű munkálatok. (3) Nemzeti kisebbségi közösség a román jogszabályok szerint alapított és szervezett, nemzeti kisebbségi közösség tagjainak érdekeit képviselő magánjogi jogi entitás, amelynek ingatlanait jogtalanul elkobozták, és bizonyítani tudják, hogy a jogosult jogi személynek, amelytől az állam elvette javait elismert jogutódja. A magát az egykori tulajdonos jogutódjának valló magánjogi jogi entitás folytonosságát elismerő hatóság az a bírósági hatóság, amely jóváhagyta ennek működését az március 6. és december 22. között jogtalanul elkobzott ingatlanok jogi rendjéről szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 10/2001. számú törvény 3. cikke (1) bekezdése c) pontjában előírt feltételek között. (4) Miden esetben, az (1) bekezdésben foglalt ingatlan visszaigénylési kérelmeket a Romániai vallásfelekezetek tulajdonában volt ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet alapján létesített különleges restitúciós bizottsághoz kell benyújtani e sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül. Ezen határidő után nem lehet visszaigénylési és visszaszolgáltatási kérelmet benyújtani. Az igényelt jogokat bizonyító okiratokat a bizottság által megállapított törvényes határidőn belül kell benyújtani. (5) Ha a visszaszolgáltatott ingatlanok oktatási vagy egészségügyi, helyi vagy központi költségvetésből finanszírozott vagy társfinanszírozott közérdekű céloknak szolgáltak az új tulajdonos köteles azok eddigi rendeltetését a visszaszolgáltató döntés kihirdetésétől számított, maximum 5 évig megtartani. Erre az időszakra a tulajdonos bérleti díjat kap a kormányhatározat által megállapított összegben. Erre az időszakra, az ingatlan karbantartási költségei a felhasználót terhelik.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám Módszertani szabályok: 1. Az újraközzétett, 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke 1. bekezdésének alkalmazási területe az március 6. és december 22. közötti időszakban, a továbbiakban hivatkozási időszak, történt jogtalan elkobzások. 2. Jogtalannak minősülnek a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező, jogi vagy államigazgatási szabályok alapján vagy hatásaként, a hivatkozási időszakban történt ingatlanok elkobzása, ha ezek átvételének időpontjában nem történt jogos és méltányos kártalanítás. Abban az esetben, ha kártérítést fizettek, azonban ennek mértéke nem elégséges, a természetben vagy esetenként a 247/2005. számú törvény VII. fejezete címében előírt kártérítések nyújtása a kapott kártérítések visszaszolgáltatásának vagy értékének csökkentése feltételéhez van kötve, ugyanazon törvényes előírás feltételei mellett. Ha az ingatlan átvételét elrendelő okirat előírja a kártérítés fizetését, azonban ez nem került kifizetésre vagy felvételre, a jogosult személy saját felelősségére, közjegyző előtt hitelesen nyilatkozik ezzel kapcsolatba. Jogtalan elkobzásnak minősülnek a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képező ingatlanoknak, a hivatkozási időszakban érvényes jogcím nélkül, vagy az átvétel időpontjában hatályos törvényi előírások megszegésével, valamint az államigazgatási hatóságok helyi szerveinek rendelkezésével, törvényes alap nélkül történt átvételek is. 3. Az újraközzétett, 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai nem vonatkoznak azon ingatlanokra melyek más, kártalanítási törvények által előírt visszaszolgáltatás tárgyát képezték vagy képezik, illetve a lebontott épületek. 4. A járulékos telek kifejezés alatt a visszaszolgáltatandó építményhez kapcsolódó földterület értendő, a létező bekerítés határain belül. 5. Nem képezik az újraközzétett, 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet tárgyát jelenleg vagy a jogtalan elkobzás időpontjában a helységek külterületén található ingatlanok, mivel ezek a földtulajdon visszaszolgáltatására vonatkozó különtörvények tárgyát képezik. A 247/2005. számú törvény II. címe IV. cikkének a rendelkezései előírják, hogy a visszaszolgáltatási kérelmeket, amelyeknek tárgyát a következők képezik: az átvétel időpontjában a településen kívül fekvő földterületek, valamint a településen kívüli bármely építmény amelyek mezőgazdasági kitermelések tulajdonát képezik és az állam tulajdonába vették át, az erdőterületeken levő építmények, amelyek az állam tulajdonába kerülése időpontjában az erdőkitermelés részét képezték, a különleges restitúciós bizottság, megoldás végett, 60 napos határidőn belül a földalapról szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 18/1991. számú törvény és a földalapról szóló 18/1991. számú törvény az utólagosan módosított és kiegészített 169/1997. számú törvény előírásai szerint igényelt mezőgazdasági földterületek és erdőterületek feletti tulajdonjog helyreállításáról szóló 1/2000. számú törvény szerint létesített községi, városi és municípiumi bizottságokhoz továbbítja. A 60 napos határidő attól az időponttól folyik, amelyen a különleges restitúciós bizottság megkapta a jogi iratot, amelyből kitűnik, hogy az illető ingatlan külterületi vagy sem. Ezen rendelkezések a 247/2005. számú törvény hatálybalépése előtt, az újraközzétett, 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikkének (4) bekezdésében említett határidőben fogalmazott visszaigénylési kérelmekre vonatkoznak. Az új kérelmeket, melyek tárgyát a 247/2005. számú törvény III. címe IV. cikke által előírt ingatlanok képezik, tekintettel, hogy nem képezik tárgyát az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendeletnek, a magukat jogosultnak vélő személyek közvetlenül nyújtják be a földalapról szóló törvények szerint megoldásukra illetékes entitásokhoz, betartva a tárgyköri eljárást és határidőket. Ezen kérelmeket a különleges restitúciós bizottság, megoldás végett, 60 napos határidőn belül a földalapról szóló törvények előírásai szerint létesített bizottságokhoz továbbítja. A 60 napos határidő attól az időponttól folyik, amelyen a különleges restitúciós bizottság megkapja a jogi iratot, amelyből kitűnik e rendelkezések hatályossága.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám 5 6. Az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet egyéb, előző kártérítési jogszabályokhoz képest kiegészítő jellegű. Tekintettel arra, hogy, az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (2) bekezdésében foglalt vissza nem szolgáltatott kifejezéssel, a törvényhozó figyelembe vette azon ingatlanokat is, amelyek még nem kerültek visszaszolgáltatásra, következik, hogy e sürgősségi kormányrendelet szabályozási területe kiegészítő jelleggel is rendelkezik az ingatlanok tárgykörére vonatkozó kárjóvátételi jellegű többi jogszabályhoz viszonyítva, beleértve a földalapra vonatkozó jogszabályokat is, olyan értelemben, hogy ennek szabályozási területe fedi azokat a földterületeket is, amelyek mind az elkobzás időpontjában, mind pedig a 247/2005. számú törvény elfogadásának időpontjában a településen belül voltak, és nem voltak teljes egészükben visszaszolgáltatva a jogosult személyeknek. Ugyanakkor, az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (2) bekezdésében említett vissza nem szolgáltatott földterületek kifejezés azokra a helyzetekre is vonatkozik, melyekben a kérelmezők az előző kártérítési jogszabályok előírásaiban részesültek (a tulajdonjog helyreállítása más fekvésű ingatlanok tekintetében). E jogszabályok alapján kárjóvátételben részesülő személyek már nem részesülnek e sürgősségi kormányrendelet előírásaiban. Ez esetekben a jogosult személy saját felelősségre, hiteles formában nyilatkozatot tesz, amelyből kitűnik, hogy nem részesült az előző speciális kárjóvátételi jogszabályokban előírt intézkedésekben. 7. Elkobzott ingatlanhoz viszonyított új ingatlan azon építmény, melynek eredeti alakjához képest tégla vagy egyéb anyagokból készített, a jelenlegi kiterített felület 50%-át meghaladó (emeletépítés és/vagy vízszintesen hozzátoldott) épületrészeket toldottak. Nem minősül új ingatlannak az elkobzott ingatlanhoz viszonyított építmény, melyhez vízszintesen és/vagy függőlegesen független vagy függetlenül felhasználható, kiegészítő épülettesteket toldottak az eredeti alakjához képest. Ebben az esetben a kérelmező által, az elkobzás időpontjában birtokolt felület természetben történő visszaszolgáltatását rendelik el. Az elkobzott épület-ingatlanokhoz, az elkobzást követően, a jelenlegi kiterített felület 50%-át nem meghaladó hozzátoldások esetén a visszaszolgáltatásra jogosult személy az egész ingatlanra nyeri vissza tulajdonjogát, azzal a kötelezettséggel, hogy kifizesse a hozzátoldási munkálatok ellenértékét a volt tulajdonosnak. Ennek következtében, a különleges restitúciós bizottság vagy az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikkében említett bírlaló egység döntésével a volt birtokló a hozzátoldási munkálatok ellenértékével kapcsolatos követelési jog jogosultja lesz. A hozzátoldások értékét a visszaszolgáltatás jogosultja által készített, bíróságon kívüli szakvéleményezéssel állapítják meg, amelyen részt vesz a volt birtokló is. Az ezzel kapcsolatos vitás ügyek a közönséges jog előírásai alapján kerülnek megoldásra. 8. A romániai vallásfelekezetek tulajdonában volt ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján létesített különleges restitúciós bizottság teljes körű illetékességgel rendelkezik a nemzeti kisebbségekhez tartózó állampolgárok közösségei által benyújtott visszaigénylési kérelmek közigazgatási szakaszának megoldásában az elkobzások jogos vagy jogtalan, jogcímmel vagy jogcím nélküli voltának megállapításával kapcsolatban. 9. A visszaszolgáltatás iránti kérelmeket 66/2004. számú törvény hatálybalépésétől számított 6 hónapos határidőn belül, illetve október 4-ig lehetett benyújtani a különleges restitúciós bizottsághoz. A 247/2005. számú törvény III. címének II. cikkével egy újabb 6 hónapos határidőt állapítottak meg, az új visszaszolgáltatási kérelmek benyújtására, mely időpontot a törvény hatálybalépésétől számítanak. Ennek alapján a visszaszolgáltatási kérelmeket a különleges restitúciós bizottsághoz lehet benyújtani január 25-ig. 10. Az újraközzétett, 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (4) bekezdésének utolsó mondatában említett igazoló okiratok kifejezés alatt értendők az alábbiak: a) bármilyen okirat, amely a kérelmezőnek az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogát bizonyítja a jogtalan elkobzás pillanatában (adásvételi szerződés, megállapodás, ajándékozás, telekkönyvi kivonat, magánokirat és egyéb ilyen jellegű okiratok); b) bármilyen jogügylet vagy nyilatkozat, melynek alapján az elkobzás jogtalannak, jogcímmel vagy jogcím nélkülinek minősül;

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám c) bármilyen okirat mely feltételezi a kérelmező tulajdonjogának létezését a jogtalan elkobzás pillanatában (telekkönyvi kivonat, pénzügyi nyilvántartás kivonata, az elkobzás pillanatában kötött jegyzőkönyv, bármilyen más, hatóság által, a hivatkozási időszakban szerkesztett okirat mely közvetlen vagy közvetett módon igazolja, hogy az illető javak a kérelmező tulajdonát képezték, vidéki környezet esetében pedig a mezőgazdasági nyilvántartási kivonat, írott bizonyíték kezdetek, hiteles, közjegyzői tanúvallomások); d) okiratok, amelyek megengedik a visszaszolgáltatás kedvezményezettje minőség elismerését: a kérelmező entitás alapító okirata, működési és szervezési alapszabálya, bizonyíték, hogy a visszaszolgáltatást kérő entitás annak a jogi személynek a jogutódja, amelytől az állam és más hasonlók átvették a javakat. Bizonyító erővel csak azon bírói határozat eredetije vagy hitelesített másolata rendelkezik, amellyel elismerik annak a magánjogi jogi entitásnak a folytonosságát, amely a tulajdonjog volt jogosultja utódjának vallja magát. Az illetékesség ilyen értelemben azé a bírói hatóságé, amely engedélyezte a kérelmező entitás működését, az újraközzétett 10/2001. számú törvény 3. cikke (1) bekezdése c) pontjában foglalt feltételek között; e) bírósági vagy bíróságon kívüli szakvéleményezés, amellyel a kérelmező alátámasztja kérését; f) bármilyen okirat vagy irat melyet a kérelmező felhasznál kérése bizonyítása érdekében. 11. A tulajdonjogot és a visszaszolgáltatásra jogosult nemzeti kisebbségi közösség minőséget bizonyító okiratokat csak hiteles vagy az eredetivel való megfelelőség szempontjából ellenjegyzett másolatban fogadják el. 12. Egyes komplex helyzetek esetén a különleges restitúciós bizottság, teljes körű illetékessége alapján, elrendelheti tapasztalt történészek és/vagy jogászok által, az elkobzás történelmi és jogi alakulására vonatkozó különféle jelentések és tudósítások elkészítését. Úgyszintén, a különleges restitúciós bizottság olyan, jól tájékozott személyek, illetve szakemberek kihallgatását rendelheti el, akik hasznos adatokkal szolgálhatnak, és elrendelheti szakemberek helyszíni kiszállását ténymegállapítási jegyzékek elkészítése érdekében. A fent említett eljárások alkalmával elkészített iratok a visszaszolgáltatás közigazgatási szakasza bizonyító okiratainak minősülnek. 13. Az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (5) bekezdése előírásai hatálya alá esés minősítése a különleges restitúciós bizottság feladata. Ebben az időszakban az új tulajdonos, a romániai vallásfelekezetek ingatlan javainak visszaszolgáltatásáról szóló 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak összegének megállapítására vonatkozó 244/2004. számú kormányhatározattal meghatározott bérleti díj kedvezményezettje lesz. Abban az esetben, ha a megállapított időszak alatt megszűnik a közérdekű rendeltetés megtartásának szükségessége, a felhasználó lemondhat a biztosított kedvezményről és nem köteles többet bérleti díj fizetésére. 14. Az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (5) bekezdésében említett esetben közérdekű rendeltetés megtartásának kötelezettsége a tulajdonba helyezésig tart, de a döntés kibocsátásától számított 5 évet meg nem haladón. 15. Ha két kérelmező ugyanazon nemzeti kisebbségi közösség képviselőjének vallja magát, mely közösségtől jogtalanul elkobozták a birtokolt ingatlanokat, a visszaigénylési kérelmek megoldása csak az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendeletnek 1. cikke (4) bekezdésében előírt, a 247/2000. számú törvény III. címe II. cikkével módosított határidő lejárta után történik. 16. Karbantartási költségeknek minősülnek az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján az ingatlanban lebonyolított tevékenységek megfelelő körülmények közötti lefolytatásához, valamint az ingatlannak a visszaszolgáltatási döntés kibocsátásától a birtokba helyezésig ugyanolyan állapotban való konzerválásához szükséges kiadások. A csatornahálózat, a vízellátó berendezések- beleértve a szanitereket is -, a központi fűtésrendszer vagy kályhák, a megrongálódott faajtók és ablakok helyettesítési vagy módosítási munkálatai, a fedélszerkezet és tető, a borítók és esőcsatornák javítása, a belső és külső falak újravakolása csak az új tulajdonos beleegyezésével lehetséges.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám Egyenértékben történő kárjóvátétel a 247/2000. számú törvény Jogtalanul elkobzott ingatlanok után járó kártérítés megállapítása és fizetése VII. címének előírásai alapján lehetséges. Sürgősségi rendelet: 2. cikk (1) A különleges restitúciós bizottság vagy, az esetnek megfelelően, a bírlaló egység elemzi a kérelmezők által benyújtott dokumentációt minden ingatlan tekintetében, és indokolt döntéssel elrendeli az igényelt ingatlanok visszaszolgáltatását, a visszaigénylési kérelem elutasítását, ha úgy véli, hogy ez nem indokolt, vagy egyenértékben történő jóvátételi intézkedések megadását javasolja, különtörvénnyel megállapított feltételek között. (2) A különleges restitúciós bizottság döntéseit a visszaigényelt ingatlan körzete szerint illetékes közigazgatási bíróságon lehet megtámadni, a közléstől számított 30 napon belül. A közigazgatási bíróság határozata az 554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény szerinti jogorvoslatnak van alávetve. (3) A minisztériumok, prefektúrák, polgármesteri hivatalok, kataszteri szolgálatok és telekkönyvi irodák, illetve a többi közintézmény köteles megadni a visszaszolgáltatás tárgyát képező ingatlanok jogi helyzetére vonatkozó adatokat, a döntések megalapozása érdekében, a különleges restitúciós bizottság és/vagy a kérelmező írásba foglalt kérésére, 30 napon belül. (4) Ha az ingatlan a történelmi műemlékek jegyzékébe van feltüntetve, a visszaszolgáltatási döntés tartalmazni fogja, hogy a tulajdonost a törvény által előírt jogok és kötelezettségek terhelik. Alkalmazási szabályok: 1. Ha a visszaigénylési kéréshez bizonyító okiratok is mellékeltek és a kérelmező pontosítja, hogy nincs több bizonyítéka, a különleges restitúciós bizottság indokolt döntéssel rendelkezik a kérelmező kérésével kapcsolatban, a kérelem leadásától számított 60 napon belül. 2. Ha úgy vélik, hogy a mellékelt dokumentáció nem elégséges, és szükséges ennek kiegészítése, a 60 napos határidőt a különleges restitúciós bizottság által kért, a kiegészítő okiratok leadásától számítják. 3. A különleges restitúciós bizottság kérésére, ennek döntésének indoklása érdekében, a minisztériumok, prefektúrák, polgármesteri hivatalok, kataszteri szolgálatok és telekkönyvi irodák, illetve a többi közintézmény köteles, a kéréstől számított 30 napon belül, a birtokló egységekre, az ingatlanok elhelyezésére, a járulékos telekre vagy bármilyen más, az ingatlanok jogi és bérleményi állapotára vonatkozó adatokat szolgáltatni. Abban az esetben, ha az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikke (3) bekezdésében említett személyek a különleges restitúciós bizottság és/vagy a kérelmező írott kérésére nem biztosítják a visszaszolgáltatás tárgyát képező ingatlanok jogi helyzetére vonatkozó adatokat, a kéréstől számított 30 napon belül, a kötelezettség betartásának elmulasztásáért vétkes intézmény, vagy az esetnek megfelelően, az intézmény vezetője kihágási felelősséggel tartozik. Sürgősségi rendelet: 3. cikk A romániai vallásfelekezetek ingatlan javainak visszaszolgáltatásáról szóló, újraközzétett 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (4)-(7) és (11) bekezdésének, 2. cikkének, 3. cikke (5), (8) és (9) bekezdésének, 4. cikke (2)-(5) bekezdésének és cikkének előírásai megfelelőképpen alkalmazandók.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 262/2005. szám Módszertani szabályok: Az újraközzétett 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (4)-(7) és (11) bekezdésének, 2. cikkének, 3. cikke (5), (8) és (9) bekezdésének, 4. cikke (2)-(5) bekezdésének és (5)-(11). cikkének az alkalmazására vonatkozó, az utólagosan módosított és kiegészített 1164/2002. számú kormányhatározat 1. számú mellékletében foglalt módszertani szabályok megfelelőképpen alkalmazandók. Sürgősségi rendelet: 4. cikk (1) E sürgősségi kormányrendelet jóváhagyására vonatkozó törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül a Kormány alkalmazási módszertani szabályokat bocsát ki. (2) Ugyanazon határidőn belül, megfelelő módon, ugyancsak kormányhatározat alapján kiegészítendő a különleges restitúciós bizottság hatásköre és szabályzata. (3) A különleges restitúciós bizottság működési és ellátmányozási feltételeinek biztosítása érdekében a Közigazgatási és Belügyminisztérium költségvetése megfelelőképpen kiigazítandó. (4) Abban az esetben, ha a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségei tulajdonát képező egyes ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló, a 458/2003. számú törvénnyel jóváhagyott 13/1998. számú sürgősségi kormányrendeletben és e sürgősségi rendeletben előírt eljárások tárgyát képező ingatlanok tekintetében a visszaszolgáltatási eljárások különböző okokból kifolyólag nem konkretizálódtak, az ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket a különleges restitúciós bizottság veszi át és határoz e tekintetben. Módszertani szabályok: Az újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 4. cikke (4) bekezdése alapján leadott visszaigénylési kérelmek által kezdeményezett visszaszolgáltatási eljárások, amelyek különféle okokból nem finalizálódtak, a 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelettel létesített különleges restitúciós bizottság által kerülnek megoldásra, a kérések leadásának időpontjában érvényes jogszabályok szerint. MEGJEGYZÉS: E szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 926. számából tartalmaz kivonatokat. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE A KÉPVISELŐHÁZ Regia Autonomă Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti IBAN: RO75RNCB Banca Comercială Română - S.A. Sucursala Unirea Bucureşti şi IBAN: RO12TREZ XXX Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) &JUYDGY Tel /150, fax , Internet: Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon , , tel/fax şi Tiparul: Regia Autonomă Monitorul Oficial Románia Hivatalos Közlönye 262/2005. számának terjedelme 8 oldal. Ára 2,22 új lej/ régi lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 94. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 27., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 51. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. június 30., hétfő ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 119. szám Szám 117. Törvény a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei:

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: HONOSÍTÁS Az ügy rövid leírása Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár. A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 33. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. május 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek az ingatlanfedezetes hitel illetve vissza nem térítendő

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra érvényes CSOK KIVÉTELÉVEL Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett)

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:...

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Hatályos: 2016.január 11-től Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN TÁJÉKOZTATÓ

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN TÁJÉKOZTATÓ ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN TÁJÉKOZTATÓ Anyakönyvezés: Az anyakönyvvezető a születést és a halálesetet a bejelentést követően azonnal, a házasságot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi. 1. Születés anyakönyvezése

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek az ingatlanfedezetes hitel igénylés befogadásához szükséges

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE

KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE 1. Bevezetés A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a 2015/2016 tanévre vonatkozó felvételi szabályzatának előírásaihoz

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS Ki jogosult rá? Bárki élhet fogyasztóvédelmi panasszal vagy közérdekű bejelentéssel, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. A fogyasztóvédelmi törvénytől

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az iskolaépítési projektből eredő helyi feladatok végrehajtásáról. Tisztelt

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

a magyar állampolgárságot honosítással vagy visszahonosítással megszerezni szándékozók részére

a magyar állampolgárságot honosítással vagy visszahonosítással megszerezni szándékozók részére TÁJÉKOZTATÓ a magyar állampolgárságot honosítással vagy visszahonosítással megszerezni szándékozók részére Ön elhatározta, hogy a jövőben magyar állampolgárként kíván Magyarországon élni? Engedje meg,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 4390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám II. Törvények 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, az Áe. (1957. évi IV. tv.) helyett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

AZ OTTHONKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÜZLETSZABÁLYZAT)

AZ OTTHONKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÜZLETSZABÁLYZAT) AZ OTTHONKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÜZLETSZABÁLYZAT) 1. Az Otthonkártya célja (1) A Otthonkártya szerződés célja az otthonteremtés elősegítése, megvalósítása.

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

Nagykapos, Kaposkelecsény, Mátyóc-Vajkóc, Csicser, Feketemező, Budaháza, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Ptruksa.

Nagykapos, Kaposkelecsény, Mátyóc-Vajkóc, Csicser, Feketemező, Budaháza, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Ptruksa. Elérhetőségeink: Az anyakönyvi hivatal a városi hivatal első emeletén van. Tel.: 056 628 24 21 Ügyintézők: Zuzana Šipošová, e-mail: zuzy@centrum.sk Ügyfélfogadás: Hétfő csütörtök: 7.30 órától 16.00 óráig,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392569-2011:text:hu:html HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben