ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 119. szám Szám 117. Törvény a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 155/2008. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról Elnöki rendelet a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 155/2008. számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény kihirdetéséről /2008. Sürgősségi rendelet a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról... 35/1994. számú törvény az irodalmi, a filmművészeti, a színházi, a zenei, a folklór-, a képzőművészeti, az építőművészeti és a szórakoztatóipari bélyegről /1999. számú törvény a papság bérezését célzó állami támogatásról... I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK T A R T A L O M TÖRVÉNYEK ÉS ELNÖKI RENDELETEK LEGI ŞI DECRETE december 24., csütörtök Oldal Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK RENDELETEI ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK REPUBLICĂRI Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iulie Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 3 iunie

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. T Ö R V É N Y E K É S E L N Ö K I R E N D E L E T E K ROMÁNIA PARLAMENTJE A KÉPVISELŐHÁZ A SZENÁTUS T Ö R V É N Y a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 155/2008. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen cikk Jóváhagyjuk a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 20-i 778. számában közzétett, november 12-i 155. számú sürgősségi kormányrendeletet xx), az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel: 1. Az I. cikk 3. pontja után be kell iktatni a következő szövegű 3 1. pontot: 3 1. Az 1. számú melléklet 5. folyószámának szövege a következő lesz: Folyószám Tisztség Az állások maximális száma Havi juttatás lej»5. Püspöki helytartó, segéd-társpüspök, segédpüspök, főpaphelytartó «2. Az I. cikk 4. pontjának szövege a következő lesz: 4. A 2. és 3. számú melléklet szövege a következő lesz:»2. számú MELLÉKLET AZ EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK MAGAS RANGÚ KÖZTISZTVISELŐKKEL AZONOSÍTOTTAKTÓL ELTÉRŐ VEZETŐSÉGI SZEMÉLYZETE Folyószám Egyházi tisztség 1. Egyesületi alelnök, kiküldött, patriarchátusi adminisztratív helytartó, fő helytartó, főtitkár, patriarchátusi tanácsos, vezető rabbi 2. Patriarchátusi titkár, egyházi főfelügyelő, egyházmegyei (egyházkerületi) adminisztratív helytartó, püspöki helytartó Az állások A megfelelő didaktikai állás maximális száma 46 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és legkevesebb 40 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 41 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és éves tanügyi x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének április 29-i 279. számában. xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének jelen számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 3 szolgálati idővel rendelkező tanár 3. A Patriarchátusi Kancellária titkára, egyházmegyei (egyházkerületi) tanácsos, egyházmegyei (egyházkerületi) titkár, egyházmegyei (egyházkerületi) felügyelő, exarcha, esperes 715 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 4. Kolostorfőnök, zárdafőnök, házfőnök 466 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és 2 6 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 3. számú MELLÉKLET A ROMÁNIÁBAN ELISMERT EGYHÁZAK INTÉZMÉNYEIBEN ALKALMAZOTT EGYHÁZI SZEMÉLYZET Folyószám Egyházi tisztség Pap, diakónus, lelkipásztor, igehirdető, imám, rabbi, kántor, szertartást végző személy Az állások maximális száma A megfelelő didaktikai állás 1. Felsőfokú tanulmányokkal: Felsőfokú tanulmányokkal rendelkező tanár 1.1. I. fokozatú I. didaktikai fokozat 1.2. II. fokozatú II. didaktikai fokozat 1.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 1.4. pályakezdő pályakezdő 2. Középfokú tanulmányokkal: Középfokú tanulmányokkal rendelkező tanító, pedagógus, szakoktató 2.1. I. fokozatú 663 I. didaktikai fokozat 2.2. II. fokozatú 783 II. didaktikai fokozat 2.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 2.4. pályakezdő pályakezdő

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. M E G J E G Y Z É S: Az egyházi személyzet havi bértámogatását az egyház keretében letöltött szolgálati időnek megfelelő osztályokban, a tanszemélyzet szolgálati idő szerint meghatározott osztályok alapján, törvénnyel megszabott alapbéréhez hasonlóan, a jelen törvény feltételei között kell meghatározni.«a jelen törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és a 76. cikke (2) bekezdésének az előírásait betartva fogadta el. ROBERTA ALMA ANASTASE A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE MIRCEA-DAN GEOANĂ A SZENÁTUS ELNÖKE Bukarest, április szám ROMÁNIA ELNÖKE R E N D E L E T a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 155/2008. számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény kihirdetéséről x) Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke e l r e n d e l i: Egyetlen cikk Kihirdetjük a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 155/2008. számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, és elrendeljük közzétételét a Monitorul Oficial al României I. Részében. Bukarest, április szám TRAIAN BĂSESCU ROMÁNIA ELNÖKE * R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K R E N D E L E T E I ROMÁNIA KORMÁNYA S Ü R G Ő S S É G I R E N D E L E T a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról xx) Tekintettel azon alkotmányos előírásokra, amelyek kimondják, hogy az egyházak az állam támogatását élvezik, x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének április 29-i 279. számában. xx) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének november 20-i 778. számában.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 5 figyelembe véve annak kívánalmát, hogy a papság bérezését célzó állami támogatás szintje és a költségvetési személyzet bérének szintje közötti egyenlőtlenségek fokozatosan csökkenjenek, felismerve, hogy a papok hagyományosan fontos szellemi, nevelő, szociális és kulturális szerepet töltenek be a közösségben, mivel az anyagi lehetőségek hiánya megnehezíti számos egyházi intézmény működését és értelemszerűen az egyházi személyzet bérének biztosítását, kiemelve, hogy mindezen elemek a közérdeket célozzák, és olyan rendkívüli helyzetet képeznek, amelynek szabályozása nem tűr halasztást, Románia újraközzétett Alkotmánya 115. cikkének (4) bekezdése alapján, Románia Kormánya elfogadja a jelen sürgősségi rendeletet. I. cikk A papaság bérezését célzó állami támogatásról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének július 29-i 361. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 142/1999. számú törvény x) módosul a következők szerint: 1. A 2. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának szövege a következő lesz: b) az egyházaknak az a) pontban említettől eltérő vezetőségi személyzete a betöltött tisztségnek megfelelő havi bértámogatásban részesül, amely a 2. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint megegyezik az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérével; c) az egyházi intézményekben tevékenykedő egyházi személyzet havi bértámogatásban részesül, amelynek összege a 3. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint egyenlő az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérének 65%-ával, figyelembe véve az érintettek tanulmányait, elnyert szakmai fokozatait és a romániai egyházak kötelékében teljesített szolgálati időt. 2. A 2. cikk (3) bekezdése hatályát veszti. 3. A 2 1. cikk (1), (5) és (6) bekezdésének szövege a következő lesz: 2 1. cikk (1) A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjától való eltéréssel, az alacsony jövedelemmel rendelkező egyházi intézményekben tevékenykedő egyházi személyzet az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérének 80%-ával egyenlő havi bértámogatásban részesülhet, a 3. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint, figyelembe véve az érintettek tanulmányait, elnyert szakmai fokozatait és a romániai egyházak kötelékében teljesített szolgálati időt.... (5) A központi egyházi intézmények, az évente közölt állások száma alapján, a Művelődési és Vallásügyi Minisztériumnak megindokolt javaslatokat továbbítanak, azon intézmények megnevezésével, amelyek egyházi személyzete számára az (1) bekezdés szerint havi bértámogatást igényelnek, és amelyek teljesítik az (1) és (2) bekezdésben ismertetett feltételeket és szempontokat. (6) Az (1) bekezdés szerinti bértámogatásban részesülő egyházi személyzetet magába foglaló egyházi intézmények jegyzékét és annak módosítását a központi egyházi intézmények javaslatára, művelődési és vallásügyi miniszteri rendelettel kell jóváhagyni. 4. A 2. és 3. számú melléklet helyébe a jelen sürgősségi rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. II. cikk A jelen sürgősségi rendelet január 1-jén lép hatályba. III. cikk A papaság bérezését célzó állami támogatásról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének július 29-i 361. számában közzétett, utólagosan és a jelen sürgősségi rendelettel módosított x) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének szeptember 7-i 147. számában.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. és kiegészített 142/1999. számú törvényt a jelen sürgősségi rendelet törvénnyel történő jóváhagyását követően újra közzé kell tenni, a szövegrészek újraszámozásával. CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Adrian Iorgulescu művelődési és vallásügyi miniszter Mariana Câmpeanu munkaügyi, családügyi és esélyegyenlőségi miniszter Varujan Vosganian gazdasági és pénzügyminiszter Bukarest, november szám 1. számú MELLÉKLET (A 142/1999. számú törvény 2. számú melléklete) AZ EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK MAGAS RANGÚ KÖZTISZTVISELŐKKEL AZONOSÍTOTTAKTÓL ELTÉRŐ VEZETŐSÉGI SZEMÉLYZETE Folyószám Egyházi tisztség 1. Egyesületi alelnök, kiküldött, patriarchátusi adminisztratív helytartó, fő helytartó, főtitkár, patriarchátusi tanácsos, vezető rabbi 2. Patriarchátusi titkár, egyházi főfelügyelő, egyházmegyei (egyházkerületi) adminisztratív helytartó, püspöki helytartó 3. A Patriarchátusi Kancellária titkára, egyházmegyei (egyházkerületi) tanácsos, egyházmegyei (egyházkerületi) titkár, egyházmegyei (egyházkerületi) felügyelő, exarcha, esperes Az állások A megfelelő didaktikai állás maximális száma 46 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és legkevesebb 40 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 41 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 715 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 4. Kolostorfőnök, zárdafőnök, házfőnök 466 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és 2 6 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 7 A ROMÁNIÁBAN ELISMERT EGYHÁZAK INTÉZMÉNYEIBEN ALKALMAZOTT EGYHÁZI SZEMÉLYZET 2. számú MELLÉKLET (A 142/1999. számú törvény 3. számú melléklete) Folyószám Egyházi tisztség Pap, diakónus, lelkipásztor, igehirdető, imám, rabbi, kántor, szertartást végző személy Az állások maximális száma A megfelelő didaktikai állás 1. Felsőfokú tanulmányokkal: Felsőfokú tanulmányokkal rendelkező tanár 1.1. I. fokozatú I. didaktikai fokozat 1.2. II. fokozatú II. didaktikai fokozat 1.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 1.4. pályakezdő pályakezdő 2. Középfokú tanulmányokkal: Középfokú tanulmányokkal rendelkező tanító, óvónő, pedagógus, szakoktató 2.1. I. fokozatú 663 I. didaktikai fokozat 2.2. II. fokozatú 783 II. didaktikai fokozat 2.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 2.4. pályakezdő pályakezdő M E G J E G Y Z É S: Az egyházi személyzet havi bértámogatását az egyház keretében letöltött szolgálati időnek megfelelő osztályokban, a tanszemélyzet szolgálati idő szerint meghatározott osztályok alapján, törvénnyel megszabott alapbéréhez hasonlóan, a jelen törvény feltételei között kell meghatározni. *

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K 35/1994. számú T Ö R V É N Y az irodalmi, a filmművészeti, a színházi, a zenei, a folklór-, a képzőművészeti, az építőművészeti és a szórakoztatóipari bélyegről x) 1. cikk (1) A jelen törvény tárgyát képező 8 bélyegkategória meghatározása a következő: a) az irodalmi bélyeg az egyes könyvek eladási árának 2%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz; b) a filmművészeti bélyeg az egyes jegyek árának 2%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz; c) a színházi bélyeg az egyes jegyek árának 5%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz; d) a zenei bélyeg az egyes jegyek árának 5%-át és az egyes, folklórtól eltérő zenei témájú lemezek, nyomtatványok, videó és audió kazetták árának 2%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz; e) a folklórbélyeg az egyes jegyek árának 5%-át és az egyes, folklór témájú lemezek, nyomtatványok, videó és audió kazetták árának 2%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz; f) a képzőművészeti bélyeg az egyes műalkotások eladási árának 0,5%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz xx) ; g) az építőművészeti bélyeg a beruházás értékének 0,5 -ét kitevő összeg, a kedvezményezettől vagy rendeltetésétől függetlenül; h) a szórakoztatóipari bélyeg a belépőjegy árának 3%-át kitevő összeg, amelyet hozzá kell adni az illető árhoz. (2) Az irodalmi bélyeget az országban vagy külföldön kiadott, bármilyen terjesztőegységen keresztül értékesített szépirodalmi könyv minden példányára alkalmazni kell. (3) Az (1) bekezdés b) e) pontjában előírt bélyeget az országban szervezett filmművészeti, színházi, zenei vagy folklórelőadásra eladott minden egyes jegyre alkalmazni kell, és azt hozzá kell adni a jegy eladási árához. (4) Az (1) bekezdés g) pontjában előírt bélyeg értékét hozzá kell adni a beruházás értékéhez, és azt az építési engedélyezés díjával együtt kell kifizetni. (5) Az (1) bekezdés h) pontjában előírt bélyeg a más bélyegtípus hatálya alá nem esőktől eltérő valamennyi művészi és sportelőadásra és az országban szervezett cirkuszi előadásokra eladott minden egyes jegyre alkalmazni kell, és hozzá kell adni a jegy eladási árához. 2. cikk (1) A bélyeg ellenértékeként bevételezett összegeket azok bevételezői havonta, a Művelődési és Vallásügy Minisztérium által a Közpénzügyi Minisztériummal együttműködésben és az x) Újraközzététel a szövegrészek átszámozásával az irodalmi, a filmművészeti, a színházi, a zenei, a folklór- és a képzőművészeti bélyegről szóló 35/1994. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének szeptember 2-i 427. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének október 10-i 174. számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének március 25-i 198. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének május 9-i 87. számában közzétett 121/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, a Monitorul Oficial al României I. Részének február 21-i 88. számában helyesbített 123/2000. számú kormányrendelet III. cikke alapján. A 35/1994. számú törvény a Monitorul Oficial al României I. Részének június 14-i 150. számában volt közzétéve. Az újraközzététel megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének július 7-i 507. számában. A fordító szerkesztőség megjegyzése: A törvény gyakorlatilag (bélyeg)-illetékek-ről szól. xx) Lásd a művelődési és vallásügyi miniszter és a közpénzügyi miniszter 2823/1566/2003. számú együttes rendeletével jóváhagyott módszertani szabályok 6. számú mellékletét.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 9 alkotói szervezetek megkérdezésével kidolgozott módszertani szabályok x) szerint átutalják az alkotói szervezetek számláira. (2) Amennyiben egy kulturális területen több törvényesen megalakult alkotói szervezet is működik, a bevételezett összegek alkotói szervezetek közötti elosztásáról a szerzői jog, illetve az azzal összefüggő jogok jogosultjai vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok rendelkeznek. Azon klasszikus művek vagy fordítások esetében, amelyek törvényes szerzői jogvédelmi időszaka lejárt, az irodalmi bélyeg ellenértékeként bevételezett összegek rendeltetéséről a kiadó határoz. Azon klasszikus művek esetében, amelyek törvényes szerzői jogvédelmi időszaka lejárt, a terjesztő által fizetett zenei bélyeg rendeltetése a következő: a) külföldi film esetében a bélyeg ellenértéke a filmművészeti alapba fizetendő be; b) zenei hangfelvételek esetében a rendező határoz; c) az országban szervezett előadások esetében a rendező határoz a szerzői jog azon része tekintetében, amely már nem áll védelem alatt, a többi szerzői jog, illetve az azokkal összefüggő jogok tekintetében azok jogosultjai vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok rendelkeznek. (3) Valamennyi alkotói szervezet köteles az illető bélyegre pénzügyi szervet létrehozni. (4) Annak érdekében, hogy részesüljenek a bélyeg ellenértékét képező összegekben, az alkotói szervezeteknek egyidejűleg teljesíteniük kell az alábbi feltételeket: a) tagjaik legkevesebb 90 százalékának szerzői joggal vagy azzal összefüggő jogokkal kell rendelkezniük, illetve olyan személyeknek kell lenniük, akik szakmájukból kifolyólag közvetlenül részt vesznek azon terület műalkotásainak létrehozásában, amely tekintetében a bélyegek ellenértékét beszedik; b) az alapszabállyal meghatározott célkitűzéseikben a 3. cikkben számba vett tevékenységeknek is szerepelniük kell. (5) A művelődési és vallásügyi miniszter rendeletével létrehozott bizottság felügyeli, hogy a bélyeg ellenértékét képviselő összegekben részesülő alkotói szervezetek eleget tesznek-e a (4) bekezdésben előírt feltételeknek. 3. cikk Az alkotói szervezeteket megillető összegeket a következőkre kell felhasználni: a) nemzeti érdekű kulturális projektek támogatására; b) hazai és külföldi előadói és alkotói versenyeken való részvételre; c) a határon túli románság részvételével szervezett egyes tevékenységek támogatására; d) a filmművészet, a színművészet és a zeneművészet támogatására és védelmére; e) a fiatal művészek, előadók és performerek tevékenységének támogatására szánt alapok kiegészítésére; f) a nyugállományba vonult művészek, előadók és performerek anyagi támogatására; g) az alkotói szövetségek szakfolyóiratainak anyagi támogatására; h) az értékes műalkotások hazai és nemzetközi körforgásba való bevezetésének támogatására; i) a román kultúra és a nemzeti kisebbségek kultúrája kiemelkedő személyiségei emlékének tiszteletére és a róluk való megemlékezésre mind az országban, mind pedig külföldön; j) a romániai népművészeti és folklórkincs érvényre juttatására; k) román szerzőknek vagy a romániai nemzeti kisebbségek képviselőinek műveit bemutató előadások pénzügyi támogatására; l) a művészek és előadók díjazásához való anyagi hozzájárulásra. x) Lásd az irodalmi, a filmművészeti, a színházi, a zenei, a folklór-, a képzőművészeti, az építőművészeti és a szórakoztatóipari bélyeg alkalmazásából eredő összegek kirovására, beszedésére, felhasználására, nyilvántartására és rendeltetésének ellenőrzésére, valamint a szerzői jogok, illetve az azokkal összefüggő jogok jogosultjainak vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok álláspontjának kikérési és közlési eljárására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének december 9-i 873. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2823/1566/2003. számú művelődési és vallásügyi miniszteri és közpénzügyi miniszteri együttes rendeletet. A központi közigazgatás átszervezését célzó egyes intézkedések meghatározásáról szóló, a 98/2008. számú törvénnyel jóváhagyott 24/2007. számú sürgősségi kormányrendelet 15. cikke a) pontjának megfelelően a Közpénzügyi Minisztérium megnevezést a Gazdasági és Pénzügyminisztérium megnevezés váltja fel.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 4. cikk Az irodalmi, filmművészeti, színházi, zenei, folklór-, képzőművészeti, építőművészeti és szórakoztatóipari bélyegekből megvalósított bevételek adómentesek. 5. cikk (1) Amennyiben elkövetésük körülményeiből adódóan a büntetőtörvény értelmében nem minősülnek bűncselekménynek, kihágást képeznek, és 500 lejtől lejig x) terjedő bírsággal büntetendők az alábbi cselekmények: a) az arra kötelezett természetes vagy jogi személyek elmulasztják kikérni a szerzői jogok, illetve az azokkal összefüggő jogok jogosultjainak vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok álláspontját; b) az arra kötelezett természetes vagy jogi személyek megtagadják tiszteletben tartani a szerzői jogok, illetve az azokkal összefüggő jogok jogosultjainak vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok álláspontját; c) az arra kötelezett természetes vagy jogi személyek elmulasztják beszedni és átutalni a jelen törvényben előírt bélyegek ellenértékét. (2) A bélyegek ellenértékét képező összegeknek a 3. cikkben előírtaktól eltérő célokra való felhasználása kihágást képez, ha elkövetése körülményeiből adódóan a büntetőtörvény értelmében nem minősül bűncselekménynek, és lejtől lejig x) terjedő bírsággal büntetendő. (3) A bevételezett és tartozott összegek határidőn belüli átutalásának elmulasztása esetén minden késedelmi napért 0,2 százalékos késedelmi kamatot kell felszámolni, amely az állami költségvetés bevételét képezi. (4) A jelen cikk kihágásokra vonatkozó előírásai kiegészülnek a kihágások jogi rendszeréről szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 2/2001. számú kormányrendelet rendelkezéseivel, a 28. és 29. cikk kivételével. 6. cikk (1) Az 5. cikkben említett kihágások megállapításáról és bírságolásáról a Gazdasági és Pénzügyminisztérium szakszervei gondoskodnak. (2) Az alkotói szervezetek megbízott képviselőinek, a minisztériumokhoz és a központi közigazgatás többi szakszervéhez tartozó dekoncentrált szolgálatok képviselőinek és a Román Szerzői Jogvédelmi Hivatal képviselőinek jogukban áll ellenőrizni, hogy az arra kötelezett természetes vagy jogi személyek miként kérték ki és tartották tiszteletben a szerzői jogok, illetve az azokkal összefüggő jogok jogosultjainak vagy, az esetnek megfelelően, a jogutódok álláspontját, valamint a bélyegek ellenértékének beszedési és átutalási műveletei tisztességességét, kötelesek lévén megkeresni a kihágások megállapításában és bírságolásában illetékes szerveket, amennyiben szabálytalanságokat észlelnek. (3) A Művelődési és Vallásügyi Minisztérium megbízottjainak ellenőrizniük kell, hogy az alkotói szervezetek a bélyegek ellenértékeként bevételezett összegeket a 3. cikkben előírt rendeltetések szerint használták-e fel. 7. cikk A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában a tudományos, irodalmi és művészeti alkotói tevékenység ösztönzéséről, valamint az írók irodalmi bélyegének létrehozásáról szóló 31/1949. számú rendelet III. cikkét módosító 262/1957. számú rendelet, a 262/1957. számú rendelet 2. cikke 2. bekezdését módosító 977/1968. számú rendelet, a 262/1957. számú rendelet 2. cikkét módosító 93/1990. számú törvényerejű rendelet, a Színházi bélyeg bevezetéséről szóló 94/1990. számú törvényerejű rendelet, a Filmművészeti bélyeg bevezetéséről szóló 142/1990. számú törvényerejű rendelet, a Zenei bélyeg bevezetéséről szóló 62/1991. számú törvény, valamint a Folklórbélyeg bevezetéséről szóló 63/1991. számú törvény hatályát veszti. 8. cikk A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzétételétől számított 90 nap elteltével lép hatályba. x) A nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének július 23-i 664. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének augusztus 11-i 148. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 348/2004. számú törvény rendelkezései értelmében a bírságok új lejben vannak kifejezve.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám /1999. számú T Ö R V É N Y a papság bérezését célzó állami támogatásról x) 1. cikk (1) A papság bérezése céljából a román állam kérésre támogatja a vallásszabadságról és az egyházak általános rendjéről szóló 489/2006. számú törvény értelmében elismert egyházakat. (2) A jelen törvény előírásaiban részesülő egyházi személyzet megőrzi az elismert egyház keretében betöltött alkalmazotti minőségét. (3) A Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztérium az elismert egyházak központi intézményei javaslata alapján, és figyelembe véve az egyes egyházak a legutóbbi népszámláláskor megállapított híveinek számát, valamint az egyházak valós szükségleteit és az ilyen célból kiutalt alapot évente meghatározza azon egyházi állások számát, amelyek bérezése tekintetében az állam támogatást biztosít. x) Újraközzététel a szövegrészek átszámozásával a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 20-i 778. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének jelen számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének április 29-i 279. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének jelen számában közzétett 117/2009. számú törvénnyel jóváhagyott 155/2008. számú sürgősségi kormányrendelet III. cikke alapján. A papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény a Monitorul Oficial al României I. Részének július 29-i 361. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének szeptember 7-i 147. számában volt közzétéve, azt követően pedig még az alábbi jogszabályokkal eszközölt módosítások és kiegészítések tárgyát képezte: a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének június 6-i 251. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének július 11-i 116. számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének január 16-i 21. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének február 19-i 33. számában közzétett 647/2001. számú törvénnyel jóváhagyott 66/2000. számú sürgősségi kormányrendelet; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 20-i 580. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének december 14-i 219. számában közzétett, a Monitorul Oficial al României I. Részének január 16-i 21. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének február 19-i 33. számában közzétett 765/2001. számú törvénnyel elutasított 197/2000. számú sürgősségi kormányrendelet; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító, a Monitorul Oficial al României I. Részének február 18-i 128. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének április 4-i 67. számában közzétett, módosításokkal a Monitorul Oficial al României I. Részének június 18-i 424. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének augusztus 23-i 156. számában közzétett 354/2002. számú törvénnyel jóváhagyott 10/2002. számú sürgősségi kormányrendelet; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény szerint bérezett egyházi személyzetnek 2003-ban nyújtandó béremelésekről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének február 24-i 114. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének április 7-i 55. számában közzétett, módosításokkal a Monitorul Oficial al României I. Részének július 7-i 484. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének július 29-i 124. számában közzétett 299/2003. számú törvénnyel jóváhagyott 4/2003. számú sürgősségi kormányrendelet; a költségvetési személyzetnek nyújtandó béremelésekről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének december 22-i 919. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének január 26-i 16. számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének május 19-i 446. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének június 21-i 115. számában közzétett 164/2004. számú törvénnyel jóváhagyott 123/2003. számú sürgősségi kormányrendelet; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének július 10-i 522. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének október 2-i 93. számában közzétett 132/2008. számú törvény; az egyházi személyzetre vonatkozó ágazati referenciaérték indexálásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 13-i 821. számában közzétett 1221/2002. számú kormányhatározattal sor került az egyházi személyzetre vonatkozó ágazati referenciaérték indexálására. Az újraközzététel megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének június 3-i 375. számában. A fordító szerkesztőség megjegyzése: A jelen jogszabály szövegében alkalmazott terminológiának a tárgyköri más jogszabályok fogalmaival való összehangolása érdekében a jogszabály korábbi, többé-kevésbé hasonló címe a továbbiakban, akár a korábbi formára való hivatkozások esetében is egységesen az itt használt lesz.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 2. cikk (1) A törvény szerint elismert romániai egyházak keretében az országban tevékenykedő egyházi személyzet bérezése céljából az állam által nyújtott támogatás a következőképpen határozandó meg: a) az egyházaknak a magas rangú köztisztségbe besoroltakkal azonosított vezetőségi személyzete az 1. számú mellékletben részletezett havi juttatásban részesül. Az illető személyzet tekintetében a havi juttatás az egyedüli javadalmazási forma és a bérjövedelem függvényében megszabott járandóságok és kötelezettségek meghatározási alapját képezi; b) az egyházaknak az a) pontban említettől eltérő vezetőségi személyzete a betöltött tisztségnek megfelelő havi bértámogatásban részesül, amely a 2. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint megegyezik az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérével; c) az egyházi intézményekben tevékenykedő egyházi személyzet havi bértámogatásban részesül, amelynek összege a 3. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint egyenlő az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérének 65%-ával, figyelembe véve az érintettek tanulmányait, elnyert szakmai fokozatait és a romániai egyházak kötelékében teljesített szolgálati időt. (2) Az egyházi személyzet állásszámát az állami költségvetési törvénnyel évente növelni lehet. (3) Az (1) bekezdésben előírt, állami költségvetésből kiutalt havi juttatásokat és bértámogatásokat bruttó összegben kell meghatározni, és azok a törvény értelmében adókötelesek. 3. cikk (1) A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjától való eltéréssel, az alacsony jövedelemmel rendelkező egyházi intézményekben tevékenykedő egyházi személyzet az állami kötelező oktatásban dolgozó tanszemélyzet törvény szerint meghatározott alapbérének 80%-ával egyenlő havi bértámogatásban részesülhet, a 3. számú mellékletben részletezett megfeleltetések szerint, figyelembe véve az érintettek tanulmányait, elnyert szakmai fokozatait és a romániai egyházak kötelékében teljesített szolgálati időt. (2) A jelen törvény módszertani végrehajtási utasításaiban x) meg kell határozni azokat a szempontokat, amelyek alapján az (1) bekezdésnek megfelelően az egyházi intézményeket alacsony jövedelemmel rendelkezőknek lehet minősíteni. (3) A 3. számú mellékletben előírt, állami költségvetésből kiutalt bértámogatásban részesített egyházi állások összességének 30%-a részesülhet az (1) bekezdés előírásaiban. (4) A (3) bekezdésnek megfelelően meghatározott állásszámot az egyes egyházaknak a legutóbbi népszámláláskor megállapított hívei száma és a valós szükségletek függvényében kell elosztani az egyházak között. (5) A központi egyházi intézmények, az évente közölt állások száma alapján, a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztériumnak megindokolt javaslatokat továbbítanak, azon intézmények megnevezésével, amelyek egyházi személyzete számára az (1) bekezdés szerint havi bértámogatást igényelnek, és amelyek teljesítik az (1) és (2) bekezdésben ismertetett feltételeket és szempontokat. (6) Az (1) bekezdés szerinti bértámogatásban részesülő egyházi személyzetet magába foglaló egyházi intézmények jegyzékét és annak módosítását a központi egyházi intézmények javaslatára, művelődési, vallásügyi és nemzeti örökségi miniszteri rendelettel kell jóváhagyni. (7) Nem részesül az (1) bekezdés előírásaiban azon egyházi intézmények egyházi személyzete, amelyek tulajdonuk bérbeadásával, haszonbérbe adásával és koncesszióba adásával jövedelmet valósítanak meg. 4. cikk A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egyházi személyzet tekintetében a szakmai fokozatok elnyerésének feltételeit az elismert egyházak javaslatára, a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztérium hagyja jóvá. 5. cikk Az állami költségvetésből a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztérium költségvetésén keresztül csakis a 2. és 3. cikkben előírt feltételek között meghatározott járandóságok biztosítandók, ideértve az állami társadalombiztosítási, az egészségbiztosítási, a munkanélküliségi segélyalaphoz való hozzájárulást, valamint a törvény által a munkáltató számára előírt egyéb hozzájárulásokat is. x) Lásd a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény rendelkezései módszertani végrehajtási utasításainak jóváhagyásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének december 31-i 655. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1070/1999. számú kormányhatározatot.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám cikk (1) Azon határon túli román egyházi létesítmények támogatása érdekében, amelyek kiemelkedő tevékenységet folytatnak a határon túli románság kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzése érdekében, havonta ki kell utalni az állami költségvetésből, a romániai központi egyházi intézményen keresztül, egy euró lejegyenértékét kitevő összeget. (2) Az (1) bekezdésben előírt összeget az elismert egyházak központi intézményeinek a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztérium költségvetésén keresztül kell kiutalni. (3) Az (1) bekezdésben előírt összeg rendeltetését az elismert egyházak központi intézményei határozzák meg, a határon túli egyházi intézmények vezetőségével együtt, az összeget ezt követően az illető intézmények egyházi személyzete bérének kiegészítésére használják, a törvény által előírt állami társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, a munkanélküliségi segélyalaphoz való hozzájárulás, valamint a törvény által a munkáltató számára előírt egyéb hozzájárulások kifizetését is ideértve. Az említett összeg felhasználása igazolásának kötelezettsége a romániai központi egyházi intézményre hárul azáltal, hogy benyújtja a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztériumnak a hatályos jogszabályok által előírt dokumentumokat. (4) Az (1) bekezdésben előírt összeget, illetve annak lej-egyenértékét az állami költségvetési törvénnyel évente módosítani lehet. 7. cikk A jelen törvény hatályba lépésének időpontjától a 2. és 6. cikkben említett egyházi személyzet már nem részesül az állami költségvetési hozzájárulás nyújtásáról a hazai egyházi intézmények személyzete és a tevékenységét külföldön kifejtő ortodox egyházi személyzet bérének kiegészítéséhez tárgyú, a 88/1994. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 4/1993. számú kormányrendelet x), valamint a pénzügyi támogatási formák megállapításáról az alacsony jövedelmű vagy jövedelem nélküli egyházi intézményeknek és juttatások nyújtásáról az egyházak vezetőségébe tartozó egyes főpapoknak és vezető személyeknek tárgyú, módosításokkal és kiegészítésekkel a 130/1994. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 38/1994. számú kormányrendelet alapján nyújtott állami költségvetési támogatásban. 8. cikk A költségvetési intézmények alkalmazott egyházi személyzete nem részesül a jelen törvény előírásaiban, esetében az illető intézmények személyzetének bérezését szabályozó törvényi rendelkezések az irányadók. 9. cikk A hatályos törvényi rendelkezések értelmében meghatározott járandóságok továbbra is megilletik a törvénynek megfelelően a romániai egyházak azon alkalmazott személyzetét, amely tekintetében a jelen törvény előírásai nem alkalmazandók. 10. cikk A jelen törvény szerint kiutalt állami költségvetési alapok felhasználási módját a Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Örökségi Minisztérium és más illetékes szervek felügyelik. 11. cikk Az 1 3. számú melléklet a jelen törvény szerves részét képezi. 12. cikk A Vallásügyi Államtitkárságnak az érintett egyházakkal történő egyeztetés nyomán tett javaslata alapján a Kormány kidolgozza a jelen törvény módszertani végrehajtási utasításait xx). x) A 4/1993. számú kormányrendeletet a romániai egyházak alacsony jövedelmű vagy jövedelemmel nem rendelkező egyházi intézményei számára nyújtott egyes anyagi támogatási formák meghatározásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének augusztus 29-i 407. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének szeptember 18-i 158. számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének június 1-jei 289. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének június 11-i 127. számában közzétett 244/2001. számú törvénnyel jóváhagyott 72/2000. számú kormányrendelet hatályon kívül helyezte. A 72/2000. számú kormányrendeletet a romániai elismert egyházakhoz tartozó egyházi intézmények számára nyújtott egyes anyagi támogatási formák meghatározásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének szeptember 1-jei 543. számában közzétett, módosításokkal és kiegészítésekkel a Monitorul Oficial al României I. Részének március 25-i 198. számában közzétett 125/2002. számú törvénnyel jóváhagyott 82/2001. számú kormányrendelet hatályon kívül helyezte. xx) Lásd a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény rendelkezései módszertani végrehajtási utasításainak jóváhagyásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének december 31-i 655. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1070/1999. számú kormányhatározatot.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. 1. számú MELLÉKLET AZ ELISMERT EGYHÁZAK ÉS A KÖZPONTI EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK MAGAS RANGÚ KÖZTISZTVISELŐKKEL AZONOSÍTOTT VEZETŐSÉGI SZEMÉLYZETÉNEK JUTTATÁSAI Folyószám Tisztség Az állások maximális száma Havi juttatás lej 1. A Román Ortodox Egyház pátriárkája A Román Ortodox Egyház és a Római Katolikus Egyház metropolitája és vezető érseke 3. Érsek, vallásfelekezet-vezető (metropolita, püspök, mufti, főrabbi, egyesületi elnök, elnök) 4. Püspök, patriarchátusi püspöki helytartó Püspöki helytartó, segéd-társpüspök, segédpüspök, főpaphelytartó számú MELLÉKLET AZ EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK MAGAS RANGÚ KÖZTISZTVISELŐKKEL AZONOSÍTOTTAKTÓL ELTÉRŐ VEZETŐSÉGI SZEMÉLYZETE Folyószám Egyházi tisztség 1. Egyesületi alelnök, kiküldött, patriarchátusi adminisztratív helytartó, fő helytartó, főtitkár, patriarchátusi tanácsos, vezető rabbi 2. Patriarchátusi titkár, egyházi főfelügyelő, egyházmegyei (egyházkerületi) adminisztratív helytartó, püspöki helytartó 3. A Patriarchátusi Kancellária titkára, egyházmegyei (egyházkerületi) tanácsos, egyházmegyei (egyházkerületi) titkár, egyházmegyei (egyházkerületi) felügyelő, exarcha, esperes Az állások maximális száma A megfelelő didaktikai tisztség 46 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és legkevesebb 40 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 41 Felsőfokú tanulmányokkal, I. didaktikai fokozattal és éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 715 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár 4. Kolostorfőnök, zárdafőnök, házfőnök 466 Felsőfokú tanulmányokkal, II. didaktikai fokozattal és 2 6 éves tanügyi szolgálati idővel rendelkező tanár

15 Folyószám ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám számú MELLÉKLET A ROMÁNIÁBAN ELISMERT EGYHÁZAK INTÉZMÉNYEIBEN ALKALMAZOTT EGYHÁZI SZEMÉLYZET Egyházi tisztség Az állások maximális száma A megfelelő didaktikai tisztség Pap, diakónus, lelkipásztor, igehirdető, imám, rabbi, kántor, szertartást végző személy 1. Felsőfokú tanulmányokkal: Felsőfokú tanulmányokkal rendelkező tanár 1.1. I. fokozatú I. didaktikai fokozat 1.2. II. fokozatú II. didaktikai fokozat 1.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 1.4. pályakezdő pályakezdő 2. Középfokú tanulmányokkal: Középfokú tanulmányokkal rendelkező pedagógus, szakoktató 2.1. I. fokozatú 663 I. didaktikai fokozat 2.2. II. fokozatú 783 II. didaktikai fokozat 2.3. véglegesen kinevezett véglegesen kinevezett 2.4. pályakezdő pályakezdő tanító, M E G J E G Y Z É S: Az egyházi személyzet havi bértámogatását az egyház keretében letöltött szolgálati időnek megfelelő osztályokban, a tanszemélyzet szolgálati idő szerint meghatározott osztályok alapján, törvénnyel megszabott alapbéréhez hasonlóan, a jelen törvény feltételei között kell meghatározni. M E G J E G Y Z É S: Az alábbiakban olyan előírásokat közölünk, amelyek nem képezik a 142/1999. számú törvény újraközzétett szövegének részét, de a módosító jogszabályok sajátjaiként továbbra is alkalmazandók: a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő 66/2000. számú sürgősségi kormányrendelet II. cikke: II. cikk A jelen sürgősségi rendelet hatályba lépésétől a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt jogokban részesülhet az ugyanazon törvény 1. cikke (3) bekezdésének hatálya alá eső, a papság bérezését célzó állami támogatásban nem részesült egyházi személyzet is. ; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító 10/2002. számú sürgősségi kormányrendelet III. cikke: III. cikk (1) A jelen sürgősségi rendeletet március 1-jétől kell alkalmazni. (2) Az (1) bekezdésben előírt időpontban a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének június 6-i 251. számában közzétett, módosításokkal a Monitorul Oficial al României I. Részének január 16-i 21. számában közzétett 647/2001. számú törvénnyel jóváhagyott 66/2000. számú sürgősségi kormányrendelet I. cikkének 2 2. és 2 3. pontja és I 1. cikke hatályát veszti. ; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő 132/2008. számú törvény II. cikke:

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 119/2009. szám. II. cikk A jelen törvény hatályba lépésétől számított 60 napos határidőn belül a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium az egyházakkal való tanácskozást követőn jóváhagyásra x) a Kormány elé terjeszti a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény rendelkezései a Monitorul Oficial al României I. Részének december 31-i 655. számában közzétett 1070/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításainak módosítását és kiegészítését. ; a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvényt módosító 155/2008. számú sürgősségi kormányrendelet II. cikke: II. cikk A jelen sürgősségi rendelet január 1-jén lép hatályba. x) Lásd a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény rendelkezéseinek az 1070/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításait módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének december 15-i 843. számában közzétett 1617/2008. számú kormányhatározatot. MEGJEGYZÉS: E szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 507. és 778., valamint évi 279. és 375. számából tartalmaz kivonatokat. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE A KÉPVISELŐHÁZ Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB Banca Comercială Română - S.A. Sucursala Unirea Bucureşti és IBAN: RO12TREZ XXX Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (kizárólag költségvetési jogi személyek számára) &JUYDGY ] Tel /150, fax , Honlap: Hirdetés feladási cím: Centrul pentru relaţii cu publicul (Közönségkapcsolati Központ), Bucureşti, şos. Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5. Telefon és , fax és Nyomda: Monitorul Oficial R.A. Románia Hivatalos Közlönye 119/2009. számának terjedelme 16 oldal. Ára 3,20 lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

B. Román jogi szabályozás

B. Román jogi szabályozás B. Román jogi szabályozás 2005. július 12-i 75. számú sürgõsségi rendelet az oktatás minõségbiztosításáról * Tekintetbe véve annak szükségességét, hogy az oktatás minõségét egy olyan jogi keret biztosítsa,

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ü É É É É ü ü Ú ű ú Í Á ú Ö Ö Ö Á Í Á ú ú ú ú Á Ö ű ú ú ú ü ű ú ű ű ü ú ű ú ú ü ú ú ű ú ú ü ü ü ú Ü Í Ö ü Ö Ú ü ú Ö ú ü ü Ö Á ú ű ú ü ú ű Ü ú ú ú ú ú ú ü ú Ü ű Ű ú ú ú ű ú ú ü ü ü ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ü ö É í ü ö ö í Í ü ö ü ú í ű ö É ú í í í í ü ö Ú ü ö ö ö Í ú í Á ö ö í Í í í í ö í í í í í í ü ü ú ö ö Í ö Á ö Á Í í Á í ö í ö í ü ö Í ö ö ü í í í Íü ö í Í í í í ö ü ú í í í í í ö í ü í ö Ü öí ű ü í í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben