Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova"

Átírás

1 Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati ~WPXWDWy HO tuivdlw pv D EL]WRQViJL utasításokat!

2 2 Nem szabad, hogy kényelmetlennek vagy feleslegesnek tünjön ezen használati útmutató elolvasása és annak betartása; nem elegendö az, hogy másoktól azt halljuk vagy azt lássuk, hogy ez a gép jó és csak ezért megvenni, majd azt hinni, hogy minden megy magától. Így az érintett nem csak saját magát sodorná veszélybe, hanem elkövetné azt a hibát is, hogy egy esetleges kudarc után az okot a gépre hárítsa, ahelyett, hogy magában keresné a hibát. Hogy biztosak legyünk a sikerben, át kell érezni a dolog értelmét illetve meg kell ismerkedni a gépen található összes berendezés céljával és a használatukban gyakorlatot kell szerezni. Csak ezután lehetünk elégedettek saját magunkkal és a géppel. Hogy ezt elérjük ezt a célt szolgálja ez a használati útmutató LeipzigPlagwitz 872

3 (O V]y 3 (O V]y Tisztelt Vásárló! Az 8*RYDYRQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHN$0$=2(WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG iwirjywhuppnsdohwwimiqdnplq VpJLWHUPpNHL $KKR] KRJ\ D] ~MRQQDQ YiViUROW YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS HO Q\HLW WHOMHV PpUWpNEHQ NL tudja használni, olvassa el alaposan és tartsa be pontosan ezt a használati útmutatót a gép használatba vétele HO WW *\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ H]W D KDV]QiODWL ~WPXWDWyW PLQGHQ NH]HO HOROYDVVD PLHO WW D JpSHW KDVználatba vennék. A jelen használati útpxwdwyd]8*29$vrur]dw~yrqwdwrwwv]iqwyi OGLSHUPHWH] JpSHNUHpUYpQ\HV $0$=2(WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Copyright 2002 AMAZONENWERKE H. DREYER GmbH & Co. KG D49502 HasbergenGaste Germany / Németország Minden jog fenntartva

4 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék. $GDWRNDJpSU O...8. Felhasználási cél HQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODW $Q YpQ\YpG JpSUHQGHOWHWpVV]HU IHOV]HUHOWVpJH %L]RQ\RVQ YpQ\YpG V]HUHNKDV]QiODWiQak hatásai Gyártó Konformitási nyilatkozat Adatok észrevétel és rendelés esetén Jelölés Biztonság Veszélyes a biztonsági utasítások be nem tartása esetén h]hphowhw LNpSHVtWpVHN Utasítások jelölése a használati útmutatóban Általános veszélyjelölés Figyelemszimbólum Utasításszimbólum $JpSHQHOKHO\H]HWWILJ\HOPH]WHW MHO]pVHNpVXWDVtWyWiEOiN Biztonságtudatos munkavégzés Biztonsági utasítások a kezho UpV]pUH ÈOWDOiQRVEL]WRQViJWHFKQLNDLpVEDOHVHWPHJHO ]pvlho tuivrn H]HO berendezések Függesztett munkagépek / vontatmány A teljesítményleadótengely (TLT) Fékek Hidraulika berendezés Csavarkötések, abroncsok Elektromos berendezés Általános biztonsági és balesetphjho ]pvlho tuivrndnduedqwduwiv ]HPEH helyezés és ápolás során YpQ\YpG JpSV]iQWyI OGLQ YpQ\HNKH] Termékleírás *³NH]HO V]HUYHND]8*RYD 4500 típushoz Folyadékrendszer szivattyú "TG" NH]HO V]HUYHN szakaszoló szelepek hátul a szórószerkezet közepén szerelve Folyadékrendszer 2 szivattyú H]HO V]HUYHN NG NH]HO V]HUYHN TG NH]HO V]HUYHN SKSNH]HO GRER]RN SKS 50/70/90 NH]HO GRER] SKS 502/702/902 NH]HO GRER] AMACHECK II A Spraycontrol II A / AMATRON II A UXPilot ] U N ] U FVDSV]tYyROGDOLV] U $NH]HO EHUHQGH]pV QWLV]WtWyQ\RPyV] U MH HYHU V]HUNH]HWHN LGUDXOLNXVLQWHQ]tYNHYHU V]HUNH]HW OW WWVpJLV]LQWW OI JJ NHYHU rendszer (csak a " l/perc" szivattyúk esetén ) Az átmosóvíztartály UG 2200 Nova, UG 3000 Nova es UG 4500 Nova %HNHYHU tartály tartályöblítéssel...38

5 Tartalomjegyzék , 250, 370, 40, 420 und 460 l/ SHUFWHOMHVtWPpQ\ V]LYDWW\~N Vonórudak \RPN YHW YRQyU~G Univerzális vonórúd Vonóhorog és vezérelt vonórúd Fúvókák Háromállású szórófejtest (opció) Átvétel $NDSFVROyGRER]HO V]HUHOpVH $ODSNRQ]ROWDUWyNpVSURILORVYH]HW VtQ Akkumulátor csatlakozó kábel Kapcsolódoboz Kardántengely $NDUGiQWHQJHO\HOV IHOV]HUHOpVe és illesztése Nyombeállítás $Q\RPN YHW és az univerzális vonórúd kormányzási geometriájának illesztése a traktorhoz Fel és lekapcsolás Vonórúd Fel és leszerelés pwn U OpJIpN J]tW IpNNHOHOOiWRWWKLGUDXOLNXVIpNEHUHQGH]pV Világító berendezés Hidraulika csatlakozások Kapcsolószekrény AMACHECK II A Spraycontrol II A ill. AMATRON II A Haladás a szántóföldre szállítás közúton )XWyP IpNH]HWOHQWHQJHOO\HO )XWyP NpWN U OpJIpNNHOLOOKLGUDXOLNXVIpNEHUHQGH]pVVHO A hasznos terhelés kiszámítása Univerzális vonórúd Üzembevétel Áttekintés a többutas átkapcsoló csapok pozíciói A permetlé használata A beés utántöltési mennyiség kiszámítása Feltöltés vízzel Készítmények bekeverése... 7 A készítménytartály kiöblítése tartályöblítéssel Az egyennyomásv]huhoypq\ehiootwivdd]hov KDV]QiODWLOOPLQGHQI~YyNDFVHUHHVHWpQ (csak az "NG" szerelvényhez) A permetlé kijuttatása Utasítások az adagoló automatikához $NH]HO berendezések munkatartománya Intézkedések az elsodródás megakadályozására A folyadék felhasználás [l/ha] beállítása A kiadagolt folyadékmennyiség mérése A tényleges folyadék felhasználás [l/ha] megadása A tényleges traktorsebesség meghatározása Gyakorlati üzem az "AMACHECK II A"val (csak "NG"szerelvény esetén) Gyakorlati üzem a "Spraycontrol II A"val ill. "AMATRON II A"val Különleges utasítások a gyakorlati használathoz Maradékmennyiségek...87

6 6 Tartalomjegyzék 7.0. MaradékPHQQ\LVpJHNPHJV] QWHWpVH Tisztítás $SHUPHWH] JpSWLV]WtWiVDIHOW OW WWWDUWiO\HVHWpQ Téliesítés Szórószerkezet Qszórószerkezet és Qplusszórószerkezet) Qszórószerkezet, szórásszélesség 5 mig (beleértve a lengés kiegyenotw WpVD hidraulikus magasságállítást Munkálatok a nem szimmetrikusan kinyitott oldalsó szárnyakkal Elektromos d OpViOOtWiVRSFLyVIHOV]HUHOpV4szórószerkezet) Qplusszórószerkezet, fogásszélesség 5 mig (beleértve a lengésnlhj\hqotw W és a hidraulikus magasságállítást Qplus szórókeret Profiki és behajtással I (opciós felszerelés SuperS szórókeret, szórási szélesség 5 28 m SuperSGestänge, teljesen hidraulikusan nyitható szórókeret (Profinyitás nélkül) SuperSszórókeret Profiki és behajtással (0, I, II és III) (opciós felszerelés) Karbantartás, helyreállítás és ápolás Karbantartási munkák listája Karbantartási és üzemeltetési utasítások Légfékberendezés Hidraulikus fékberendezés A ProfiQ\LWiVRODMV] U MH Szivattyú karbantartás, tisztítás és javító intézkedések zavarok esetén $]RODMV]LQWHOOHQ U]pVH Olajcsere Tisztítás Segítség üzemzavar esetén Kapcsolódoboz, AMACHECK II A, SPRAYCONTROL II A és AMATRON II A karbantartás és hibaelhárítás zavarok esetén Hibaelhárítás zavarok esetén $]iwiro\ivppu NDOLEUiOiVD $]iwiro\ivppu NDOLEUiOiVDD]$0$&+(&,,$val és "Spraycontrol II A"val Az átiro\ivppu NDOLEUiOiVD$0$752,,$val Fúvókák A fúvóka szerelése $PHPEUiQV]HOHSNLV]HUHOpVHFVHSHJ I~YyNiNHVHWpQ $W OW WWVpJLV]LQWMHO] EHiOOtWiVD UWDVtWiVRNDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHOOHQ U]pVpKH] Opciós felszerelések SFLyVIHOV]HUHOpVDIRO\pNRQ\P WUiJ\i]iVhoz sugarú fúvókák és 8lyukú fúvókák (MW FV VV]HN WWHWpVNRPSOHWWHQV]iP~DGDJROyODSNiYDODNpV L IRO\pNRQ\P WUiJ\iYDOW UWpQ WUiJ\i]iVKR] DUEDPLGV] U $V]tYyFV FVDWODNR]WDWiVDDWDUWiO\feltöltéshez )HOW OW FVDWODNR]iVRN Feltöltési csatlakozás a vízhálózatra %HW OW HJ\VpJpVWDUWiO\ EOtWpV TankControl RVyEHUHQGH]pVN OV PRViVKR] HUPHWH] SLV]WRO\PKRVV]~SHUPHWH] FV YHOW PO QpON O Nyomóvezeték 0 barig $Q\RPyV] U EHWpW Ecomatic csatlakozó...56

7 Tartalomjegyzék 7. 0 V]DNLDGDWRN V]DNLDGDWRNDODSJpSpVDOYi] V]DNLDGDWRNDEURQFVRN V]DNLDGDWRNYRQyU~G V]DNLDGDWRNNH]HO V]HUHOYpQ\HN V]DNLDGDWRN szivattyúfelszerelés V]DNLDGDWRNV]yUyV]HUNH]HW Qszórókeret (beleértve a hidraulikus magasságállítást és a lengés kiegyenlítést) és Qplusszórókeret SuperS szórókeret, hidraulikus mozgatással (beleértve a hidraulikus magasságállítást és a lengéskiegyenlítést) V]DNLDGDWRNEHW OW V]LWDV] U Adatok a zajszinthez Szórási táblázat Szórási táblázat lapossugarú, elsodródás elleni és injektorfúvókákhoz, permetezési magasság 50 cm Szórási táblázat 3 sugarú fúvókához, szórási magasság 20 cm Szórási táblázat 5 és 8lyukúI~YyNiNPHJHQJHGKHW Q\RPiVWDUWRPiQ\2 bar) ]yUiVLWiEOi]DWNLMXWWDWyW PO UHQGV]HUKH]DMiQORWWQ\RPiVWDUWRPiQ\ 4 bar) Átszámítási táblázat folyékony ammónianitrátkarbamid oldat (UAN) kijuttatásához Utántöltési táblázat maradék területhez $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSUHQGHOWHWpVV]HU IHOV]HUHOpVH... 86

8 8 AdatokDJpSU O. $GDWRNDJpSU O. Felhasználási cél $] 8* 29$ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] Jé SHN Q YpQ\YpG V]HUHN URYDU O V]HUHN IXQJLFLdek, herbicidek) szuszpenzió, emulzió és keverékek formájában YDODPLQW IRO\pNRQ\ P WUiJ\D szállítására használható. $ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN PHJIHOHlnek a technika aktuális szintjének és a helyes gépbeállítás valamint a helyes adagolás esetén biztosítják azt a biológiai sikert, mely esetén gazdasájrv SHUPHWH] DQ\DJfelhasználás és kis PpUWpN N UQ\H]HWWHUKHOpVpUKHW HO... 5HQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODW $] 8* YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN Nizárólag szántóföldi használatra növényi kultúrák kezelésére használhatók...2 $Q YpQ\YpG JpSUHQGHOWHWpVV]e U IHOV]HUHOWVpJH Az UG 29$ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] Jé SHN UHQGHOWHWpVV]HU IHOV]HUHOWVpJH D] DOiEEL HOemek kombinációjából jön létre DODSJpSDKDMWyP YHO abroncsok, vonórúd, NH]HO felületek, szivattyúk, szórókeret és opciós felszerelések. Az egyes szerkezeti csoportok (pstw V]HNUpQ\elv) kombinálása által létrejött egyes típusokat a 2.2 es kombinációs mátrixban soroljuk fel. Az egyes típusok teljesítik a Biológia Szövetségi Intézet által megadott követelményeket Domboldali használat az alábbiak szerint lehetséges: rétegvonal haladási irány balra 20 % haladási irány jobbra 20 % Up]V YRQDO HPHONHG HQIHOIHOp 6 % OHMW QOHIHOp 20 % Minden ezen kívüli használat nem számít rendelte WpVV]HU QHN$]HEE OHUHG NiURNért a gyártó nem YiOODO IHOHO VpJHW (QQHN NRFNi]DWiW HJ\HG O D] ]HPHOWHW YiOODOMD $ UHQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODWKR] WDUWR]LN D J\iUWy iowdo HO tuw ]HPL, gépápolási és karbantartási feltételek betartása is, valamint kizárólag az eredeti AMAZONEalkatrészek használata. A gépen végzett önhatalmú változtatások, melyeket a gyártó nem engedélyezett, kizárják a J\iUWyQDN D] HEE O HUHG NiURNpUW YiOODOW IHOe O VVpJpW %H NHOO WDUWDQL D YRQDWNR]y EDOHVHWPHJHO ]pvl el írásokat, az egyébként általánosan elismert biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közútiközlekedésjogi szabályokat valamint a gép matricáin megadott biztonsági utasításokat. Adja tovább a biztonsági utasításokat a többi géphasználónak is.

9 Adatok a JpSU O 9.2 %L]RQ\RV Q YpQ\YpG V]HUHN használatának hatásai Az eszn ] J\iUWiViQDN LG SRQWMiEDQ D J\iUWy számára kevés, a BSZI által engedélyezett Q YpQ\YpG V]HU LVPHUW PHO\HN D V]iQWyI OGL permete] JpSV]HUNH]HWLDQ\DJDLUDNiURVKDWiVVDO lennének. Szeretnék utalni arra, hogy pl. az általunk ismert RO\DQQ YpQ\YpG V]HUek mint a Lasso, Betanal és Tramat, Stomp, Iloxan, Mudecan, Elancolan és Teridox hosszabb behatása következtében (20 óra) károsodásokat okozhatnak a szivattyúmembránonokon, a vezetékeken és a tartályon. A felsorolt példák a teljesség igénye nélküliek. Kül Q VHQ NpW YDJ\ W EE N O QE ] PHJ QHP engedett keverékek használatát kell kerülni. Nem szabad olyan anyagokat kijuttatni, melyek összeragadáshoz vagy megszilárduláshoz vezetnek..5 Adatok észrevétel és rendelés esetén LHJpV]tW EHUHQGH]pVHN YDJ\ DONDWUpV]HN UHQGelése esetén, kérjük adja meg gépének típusmegnevezését és gépszámát. ) A biztonságtechnikai követelményeket csak akkor lehet teljesíteni, ha a javítás során eredeti AMAZONE alkatrészeket használnak. Egyéb alkatrészek KDV]QiODWD D] HEE O HUHG következményenpuw W UWpQ IHOHO VVpJYiOODOiVPHJV] nését idézheti HO.6 Jelölés Fig.. ábra Típustábla a gépen. $] LO\HQ DJUHVV]tY Q YpQ\YpG V]HUHN használatakor a permetlé kijuttatása után MDYDVROMXNDYt]]HOW UWpQ DODSRVWLV]WtWiVW A szivattyúk pótlására vitonmembránok is UHQGHOKHW N (]HN HOOHQiOOQDN D] ROGyV]HUtartalmú növéq\ypg V]HUHNQHN(]HNpOHWWDUWDPiWD]RQEDQ D] DODFVRQ\ K PpUVpNOHW SO 8$ IDJ\RV LG hátrányosan befolyásolja. Az AMAZONE V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHNKH] használt szerkezeti anyagok és alkatrészek HOOHQiOOQDNDIRO\pNRQ\P WUiJ\iQDN.3 Gyártó ) $] VV]HVMHO OpVRNLUDWpUWpN H]pUWD]W nem szabad megváltoztatni vagy felismerhetetlenné tenni! $0$=2(:(5 ( H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 5, D49202 HasbergenGaste.4 Konformitási nyilatkozat Az UG NOVA vontatotw V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS megfelel a 98/37/EG gépirányvonalak követelményeinek.

10 0 Biztonság 2. Biztonság $ MHOHQ KDV]QiODWL ~WPXWDWy DODSYHW XWDVtWiVRNDW tartalmaz, melyeket a felszerelés, az üzemeltetés és a karbantartás esetén be kell tartani. Ezért a MHOHQ KDV]QiODWL ~WPXWDWyW D] ]HPEH YpWHO HO WW IHOWpWOHQ OHONHOOROYDVQLDDNH]HO QHNpVV]iPiUD D]WHOpUKHW YpNHOOWHQQL A jelen használati útmutató összes biztonsági utasítását a legpontosabban be kell tartani ill. követni kell. 2. Veszélyes a biztonsági utasítások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások be nem tartásának következményei lehetnek: személyekre, a környezetre és a gépre vonatkozó veszélyeztetés valamint. PLQGHQQHP NiUWpUtWpVLigény elvesztése. Ezen utasítások be nem tartása például az alábbi veszélyeztetéseket vonhatja maga után: személyek veszélyeztetése a nem biztosított munkaterületek miatt a gép fontos funkcióinak elégtelensége D NDUEDQWDUWiV V]iPiUD HO tuw PyGV]HUHN elégtelensége személyek veszélyeztetése mechanikai vagy vegyi hatások miatt. a környezet veszélyeztetése a hidraulikaolaj szivárgása miatt. 2.3 Utasítások jelölése a használati útmutatóban 2.3. Általános veszélyjelölés Az ebben a használati útmutatóban található azon biztonsági utasítások, melyek figyelembe nem YpWHOH V]HPpO\HN YHV]pO\H]WpVpW LGp]KHWLN HO, az általános veszélyjellel kerültek megjelölésre (DIN 4844W9 szerinti jel):! Figyelemszimbólum Azokat a biztonsági utasításokat, melyek figyelembe nem vétele a gép és annak P N GpVpQHN YHs]pO\H]WHWpVpW LGp]KHWLN HO D] alábbi figyelemszimbólummal jelöltük, Utasításszimbólum $]RNDW D JpSUH MHOOHP] VDMiWRVViJRNDW PHO\HNHW D JpS NLIRJiVWDODQ P N GpVH pughnpehq EH NHOO tartani, az alábbi figyelemszimbólummal jelöltük ) 2.2 h]hphowhw LNpSHVtWpVHN A gépet olyan személyek használhatják, tarthatják karban és helyezhetik üzembe, akik a géppel és annak használatával tisztában vannak és a YHV]pO\HNU ORNWDWiVWNDSWDN.

11 Biztonság 2.4 A gépen elhelyezett ILJ\HOPH]WHW MHO]pVHNpV utasító táblák A veszélyjelzések a gépnek azokon a helyein találhatók, ahol a kezelés vagy karbantartás során különösen gondosan kell eljárni. Ezeknek a jeleknek a figyelembevétele azoknak a személyeknek a biztonságát szolgálja, akik a géppel dolgoznak. A veszélyjelzések mindig valamilyen munkavédelmi szimbólummal együtt találhatók. A figyelem szimbólum a gép speciális MHOOHP] LUH KtYMD IHO D ILJ\HOPHW DPHO\HNQHN betartása a gép zavarmentes üzemelését biztosítja. Minden veszélyjelzést és szimbólumot szigorúan figyelembe kell venni!,vphuwhvvh D EL]WRQViJWHFKQLNDL HO tuivrndw D géppel dolgozó más személyekkel is! A veszélyjelzéseket és szimbólumokat tartsa mindig tisztán és olvasható állapotban! A sérült vagy hiányos veszélyjelzéseket és V]LPEyOXPRNDW UHQGHOMH PHJ D YHY V]ROJiODWWyO és tegye fel a régi helyére! (képszám = megrendelési szám A 2. és a 2.2 ábrák a veszélyjelzések és a V]LPEyOXPRN IHOHU VtWpVL KHO\HLW PXWDWMiN $ PHJIHOHO PDJ\DUi]DWRNDW D N YHtNH] ROGDODNRQ találhatja.

12 2 Biztonság MD 085 MD 082 MD 080 MD 094 MD 095 Fig. 2. MD 078 MD 078 MD 094 MD 078 MD 089 MD 084 Fig. 2.2

13 Biztonság 3 Képszám: MD 095 Magyarázat: $ JpS ]HPEHiOOtWiVD HO WW WDQXOmányozza át a EL]WRQViJWHFKQLNDLHO tuivrndw! MD 095 Képszám: MD 078 Magyarázat: Sohase nyúljon olyan helyre, ahol a keze bec VtS GKHWDPtJRWWPR]JyDONDtrészek lehetnek! MD 078 Képszám: MD 080 Magyarázat: 0 N G PRWRU HVHWpQ QHP V]DEDG QLFN WHU Oeten tartózkodni! MD 090 Képszám: MD 082 Magyarázat Munka közbeni együttutazás és a munkaeszkö ] QW UWpQ V]iOOtWiVQHPPHJHQJHGHWW MD 082 Képszám: MD 084 Magyarázat: Nem szabad a szórókeret billenési területén tartózkodni! MD 084 OGMHHODV]HPpO\HNHWDYHV]pO\HVWHU OHWU O! Képszám: MD 085 Magyarázat: Nem szabad felmászni a tartályra! MD 085

14 4 Biztonság Képszám: MD 089 Magyarázat: Nem szabad a megemelt, nem biztosított teher alatt tartózkodni! MD 089 Képszám: MD 090 Magyarázat: Használjon alátétékeket a gép lekapcsolása vagy lhiootwivdho WW! MD 090 Képszám: MD 094 Magyarázat: 7DUWVRQ PHJIHOHO WiYROViJRW D] HOHNWURPRV QDJ\IHV] OWVpJ YH]HWpNHNW O! MD 094

15 Biztonság Biztonságtudatos munkavégzés A jelen használati útmutató biztonsági utasításai mellett az illetékes szakmai egyesület nemzeti, iowdoiqrvpuypq\ PXQNDYpGHOPL és balesetmege O ]pvlho tuivdlwlvehnhoowduwdql A gépen elhelyezett matricákon látható biztonsági utasításokat követni kell. A közúti közlekedés során be kell tartani a minden NRULW UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWHO tuivrndw. 2.6 %L]WRQViJL XWDVtWiVRN D NH]HO részére 2.6. Általános biztonságtechnikai és EDOHVHWPHJHO ]pvlho tuivrn! Alapszabály: A munkagép és a traktor minden ]HPEHiOOtWiVD HO WW N ]OHkedési és üzembiztonsági szempontból át kell vizsgálni!. $ NH]HOpVL ~WPXWDWyEDQ WDOiOKDWy HO tuivrnrq W~OPHQ HQWDUWVDEHD]iOWDlánosan is érvényes biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályokat is! 2. $] HOKHO\H]HWW ILJ\HOPH]WHW pv MHO]WiEOiN fontos utalásokat tartalmaznak a gépek veszélytelen üzemeltetéséhez. Ezek figyelembevétele az Ön biztonságát szolgálja! 3. Közúti közlekedés esetén mindig vegye figyelembe a vonatkozó szabályokat! 4. $ PXQND PHJNH]GpVH HO WW HOOHQ UL]]HQ PLn GHQ EHUHQGH]pVW pv P N GWHW HOHPHW LOO e zek HO tuiv V]HULQWL P N GpVpW $ PXQNDIROy DPDWDODWWH]PiUW~ONpV 5. $ JpSNH]HO OW ]pnh WHVWUH VLPXOy OHJ\HQ HU OMHDOD]DOHQJ UXKDGDrabok viselését. 6. $ W ]YHV]pO\ HONHU OpVH pughnpehq WDUWVD D gépet mindig tiszta állapotban. 7.,QGXOiVHO WWpV ]HPEHiOOtWiVDNRUHOOHQ UL]]H a gép környékét, hogy nem tartózkodike ott illetéktelen személy (gyermek). Ügyeljen, hogy bizwrvtwydohj\hqdv] NVpJHVOiWyPH] 8. $ VHJpGYH]HW PXQND N ]EHQ pv D gép szállítása során nem tartózkodhat a munkaeszközön! 9. A munkaeszkö]w FVDN HO tuiv V]HULQW V]DEDG csatlakoztatni, a csatlakoztatáshoz csak meg IHOHO NDSFVROyberendezést szabad használni. 0. A munkaeszközök le vagy felkapcsolása a traktorról, vagy a traktorra minglj QDJ\ HO Yigyázatosságot igényel.. A támasztóberendezések fel vagy leszerelé VHNRUDJpSHWPHJIHOHO KHO\zetbe kell állítani (biztonságos állóhelyzet)! 2. $ V~O\RNDW JRQGRVDQ pv FVDN D] HO LUW U gzítési pontokra szabad szerelni! 3. A megengedett tengelyterhelést, összsúlyt és a szállítási méreteket vegye figyelembe! 4. Szállításkor a gépre fel kell szerelni és ellen UL]QL NHOO D] HO tuiv V]HULQWL EHUHQGH]pVHNHW PLQW SO YLOiJtWy WHVWHNHW ILJ\HOPH]WHW és e VHWOHJYpG berendezéseket! 5. A gyorskapcsoló kioldókötelét lazán kell hagyni és ügyelni kell arra, hogy alsó helyzetében önmagától ne oldódhasson ki! 6. +DODGiV N ]EHQ VRKDVHP V]DEDG D YH]HW ü lést elhagyni! 7. A függesztett, vagy vontatott munkagépek, valamint a felszerelt pótsúlyok megváltoztatják a traktor menettulajdonságait, kormányozhatóságát és a fékhatást. Ügyeljen a traktor kormányozhatóságára és a fékek meg IHOHO P N Gésére. 8. A háromponteszköz megemelésénél a traktor PHOOV WHQJHO\WHUKHOpVH D PpUHWW O I JJ HQ N O QE ] NpSSHQ OHV] WHKHUPHQWHVtWYH hjy HOMHQ D] HO tuiv V]HULQWL PLQLmális tengelyterhelés betartására (a tengelyterhelés a traktor üres tömegének minimálisan 20%a kell legyen)! 9. Irányváltoztatáskor legyen óvatos, nehogy a gép kisodródjon, vegye figyelembe a gép len J W PHJpW 20. Csak akkor állítsa a gépet üzembe, ha min GHQ YpG IHOV]HUHOpV IHO YDQ V]Hrelve és azok D]HO tuwkho\]hwehqydnnak! 2. A gép munkaterületén tartózkodni tilos! 22. Tilos a gép fordító pv OHQJ WHU OHWpQ WDrtózkodni 23. Hidraulikus kapcsolókereteket csak akkor V]DEDG P N GWHWQL KD D OHQJpVL WDUWRPiQyukban más személy nem tartózkodik! 24. A távvezérelt részeknél (pl. hidraulika) nyíróés zúzóhelyek találhatók! 25. $ WUDNWRU HOKDJ\iVD HO WW D PXQNDJpSHW D Walajra kell ereszteni, a motort le kell állítani és a gyújtáskulcsot ki kell húzni! 26. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a traktor a kézifékkel, vagy támasztóékkel elgurulás ellen ne lenne biztosítva! 27. A szórókeretet szállítási helyzetben rögzíteni kell! 28. A tartály feltöltésekor nem szabad túllépni a névleges szintet! 29. $ IHOOpS NHW FVDN D IHOW OWpVKH] V]DEDGKDVználni. Haladás k ]EHQ D VHJpGYH]HW VHP tartózkodhat a gépen!

16 6 Biztonság H]HO berendezések. $IpNKDWiVWD]HOLQGXOiVHO WWHOOHQ UL]QLNHOO! 2. /HMW Q OHIHOp M YHW YLVV]D NHOO NDSFVROQL HJ\ fokozottal! 3. A fékberendezés bármilyen meghibásodása esetén a traktort azonnal meg kell állítani! A hibát haladéktalaqxophjnhoov] QWHWQL Függesztett munkagépek / vontatmány. 0LHO WW D JpSHW D KiURPSRQW I JJHV]W berendezéséhez csatlakoztatná, a rendszer HPHO NDUWRO\DQKHO\]HWEHNHOOiOOtWDQLKRJ\D I JJHV]W P YpOHWOHQ HPHOpVH YDgy süllyesztése ki legyen zárva! 2. A hárompont függesztésnél a traktor és a munkagép csatlakozó méretei azonos kategóriájúak legyenek, vagy ha nem, a csatlakozó méreteket szakv]hu HQ HJ\H]WHWQL kell! 3. A munkaeszközök fel és lekapcsolásakor sérülésveszély áll fenn! 4. A vontatmányt elgurulás ellen biztosítani kell U J]tW IpNDOiWiPDV]Wyékek)! 5. A hárompontfüggesztés területén sérülés veszélye áll fenn a nyíró és zúzóhelyek miatt! 6. A traktor és a munkagép között senki nem WDUWy]NRGKDW DQpON O KRJ\ D MiUP HOJXrulás ellen ne lenne alátétékkel biztosítva! 7. A munkaeszközt és a vontatmányt csak az HO tuwehuhqgh]pvhqohkhwu J]tWHQL 8. A vontatmánycsatlakozás, a vonórúd és a vonóhorog maximális támasztó terhelésére ügyelni kell! 9. A vonórúdfelfüggesztés során ügyelni kell a I JJHV]W SRQWPHJIHOHO PR]JiVLWHU OHWpUH 0. $ YRQWDWPiQ\W HO tuivgv]hu HQ NHOO felkapcsolni. A vontatmány fékrendszerének P NöGpVpW HOOHQ UL]QL NHOO 9HJ\H ILJ\HOHPEH a gyiuwyho tuivdlw. 9RQWDWPiQQ\DO W UWpQ KDODGiV N ]EHQ D külön egy kerékre törwpq IpNH]pVQHN kizártnak kell lennie (a pedálokat reteszelni kell)! 2. ]~WL N ]OHNHGpV HO WW PLQGHQ EHUHQGH]pVW állítsunk szállítási helyzetbe! 3. ) JJHV]WHWW HV]N ] NNHO W UWpQ kanyarodáskor ezen kívül vegyük figyelembe az eszköz kinyúló részeit és a lendíw tömegét! 4. 6]iOOtWiVVRUiQDELOOHJ DONDWUpV]HNHWD]HUUH D FpOUD IRJDQDWRVtWRWW YHV]pO\W MHOHQW helyzetváltozás elleni biztosítékokkal biztosítani kell! 5. $ YpG EHUHQGH]pVHN KDV]QiODWD VRUiQ D zúzó és nyíróhelyek miatt veszély áll fenn! 6. A támasztó teherrel ellátott vonórudak PDJDVViJiOOtWiViW FVDN V]DNP KHO\EHQ OHKHW elvégeztetni! 7. (J\WHQJHO\ YRQWDWPiQ\RN HVHWpQ D WUDNWRU PHOOV WHQJHO\pQHN WHKHUPHQWHVtWpVpUH pv D támasztó teher általi kormányozhatóság befolyásolására ügyelni kell! 8. A kapcsolt eszközöket / vontatmányt stabilan kell leállítani! 9. Az üzembehelyezési, karbantartási és WLV]WtWiVL PXQNiODWRNDW YDODPLQW D P N GpVL ]DYDU HOKiUtWiViW DODSYHW HQ FVDN NLNDSFVROW hajtás, álló motor és lekapcsolt hidraulikavezetékek és kihúzott indítókulcs mellett szabad elvégezni! 20. $ YpG IHOV]HUHOpVHNHW KDJ\MXN D KHO\ N Q pv legyhqhnplqgljypg SR]tFLyEDQ A teljesítményleadótengely (TLT). &VDNDJ\iUWyiOWDOHO tuwypg EHUHQdezésekkel ellátott kardántengelyt szabad használni! 2. $ NDUGiQWHQJHO\ YpG FV YpQHN pv YpG Karangjának, valamint a teljesítmény OHDGy pv IHOYHY WHQJHO\FVRQNRN YpG VDSNijának mindig a helyükön kell lenniük és mindig kifogástalan állapotban kell tartani azokat! 3. A kardántengelyeknél ügyeljen a kardántengely csapos és hüvelyes részének szállítási és munkahelyzetben megvalósuló túlfedésére! (Tartsa be a kardántengely J\iUWy NH]HOpVL ~WPXWDWyMiEDQ OpY HO tuivrndw 4. A kardántengely felszerelésekor a TLT kikapcsolt állapotban kell legyen. A szerelés PHJNH]GpVHHO WWiOOtWVDOHDPRWRUWpVK~]]D ki a gyújtáskulcsot! 5. Szereléskor mindig ügyeljen a WHQJHO\FVRQNRNHO tuivv]hulqwlel]wrvtwisára!

17 Biztonság 7 6. $ NDUGiQWHQJHO\ YpG EXUNRODWiW D UHQGHOkezésre álló lánccal kösse ki az együttforgás megakadályozására! 7. 0LHO WWDNDUGiQWHQJHO\KDMWiViWEHNDSFVROQi J\ ] GMön meg arról, hogy a traktor kapcsolt TLT fordulatszáma és a munkagép megengedett fordulatszáma (üzemeltetési fordulatszám) megegyezike! 8. $] ~WWyO I JJ WHOMHVtWPpQ\leadó tengely használata esetén ügyeljen arra, hogy a TLT fordulatszáma a haladási sebesspjw OI JJpV a forgási irány hátramenetben megváltozik! 9. $ NDUGiQWHQJHO\ EHNDSFVROiVD HO WW J\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D JpS YHV]pO\]ynájában nem tartózkodik senki! 0. Sohasem szabad a TLTt álló motor mellett bekapcsolni!. A TLTYHO W UWpQ PXQNDYpJ]pV VRUiQ senki sem tartózkodhat a kardán vagy a TLT forgásterületén! 2. A TLTt mindig ki kell kapcsolni, ha túl nagy szögeltérések lépnek fel, vagy a kardántengely hajtása fölöslegessé válik! 3. 9LJ\i]DW $ 7/7 NLNDSFVROiViW N YHW HQ D forgó alkatrészek tehetetlenségük következtében még tovább forognak! (] LG DODWW WLORV D JpS N ]HOpEH OpSQL $ gépen csak akkor kezdje el a munkát, ha minden forgó és mozgó alkatrész már megállt! 4. A kardánmeghajtású munkagép vagy a kardántengely tisztítása, kenése vagy beállítása csak kikapcsolt TLT, leállított motor és kihúzott indítókulcs mellett történhet! 5. A lekapcsolt kardántengelyt helyezze a rendelkezésre álló tartóba! 6. Kanyarodás közben ügyeljen a megengedett szögbehajlásra és a tolóútra! 7. $NDUGiQWHQJHO\OHV]HUHOpVpWN YHW HQD7LT YpG VDSNiWWHJ\HDKHO\pUH 8. Az esetleges meghibásodásokat azonnal KiUtWVDHOPLHO WWDJpSHW ]HPEHiOOttaná! 9. $ V]pOHVV] J NDUGiQWHQJHO\ KDV]QiODWD HVHWpQ D V]pOHVV] J FVXNOyW PLQGLJ D hárompontfüggesztésen kell elhelyezni Fékek. Minden közlekegpv HO WW HOOHQ UL]] N D IpN P N Gését! 2. A fékrendszereket rendszeresen alaposan át kell vizsgálni! 3. A fékberendezés állítási és javítási PXQNiODWDLW FVDN V]DNP KHO\EHQ YDJ\ elismert fékszolgálatnál lehet elvégeztetni! 4. Közúti közlekedés során külön az egy kerékre W UWpQ IpNH]pVQHN NL]iUWQDN NHOO OHQQLH (pedálokat reteszeljük)! Hidraulika berendezés. A hidraulika berendezés nagy nyomás alatt áll! 2. A hidraulikahengerek és motorok csatlakoztatása során ügyeljünk a hidraulikavezetékek eo tuwfvdwodkozására! 3. A hidraulikavezetékek csatlakoztatása során ügyeljünk arra, hogy a hidraulika mind a traktor mind pedig az eszközoldalon nyomásmentes legyen! 4. A traktor és az eszköz közötti hidraulikus kapcsolódások esetén a csatlakozóhüvelytés a dugót meg kelomho OQLH]iOWDOHONHU OKHW helytelen a használat! A csatlakozások felcserélévh HVHWpQ D P N GpV HOOHQWpWHV tehát például felemelés helyett leengedés történik. Balesetveszély! 5. A hidraulika vezetékeket (csöveket) az eszköz HOV ]HPEH YpWHOH HO WW H]XWán legalább pyhqwh HOOHQ UL]WHWQL NHOO D PXQNDEL]WRV állapotát tekintve egy szakemberrel! Károsodás vagy elöregedés esetén cseréljük ki a hidraulikacsöveket! A cserevezetékeknek meg kell feohoql N D] HV]N ]J\iUWy P V]DNL követelményeinek! 6. Szivárgási helyek NHUHVpVpKH] PHJIHOHO segédeszközt kell használni a sérülések elkerülése érdekében! 7. A nagy nyomás alatt kiszivárgó folyadékok (hidrauolnd RODM iwkdwrokdwqdn D E U Q pv súlyos sérüléseket okozhatnak! Sérülés esetén azonnal keressük fel az orvost IHUW ]psveszély! 8. $ KLGUDXOLND EHUHQGH]pVHQ W UWpQ PXQND HO WW D] HV]N ]W WHJ\ N OH D EHUHQGH]pVW nyomásmentesítsük és a motort állítsuk le! 9. $ W PO YH]HWpNHN IHOKDV]QiOiVD LG WDUWDPD D KDW pyhw D PD[LPiOLVDQ NpW pyhv WiUROiVL LG esetén, ne lépje túl. A reqghowhwpvv]hu használat és a megengedett igénybe vétel esetén is ki van téve a vezeték a természetes UHJHGpVQHN H]iOWDO D WiUROiVL LG pv D felhaszqioivl LG LV NRUOiWR]RWW (WW O HOWpU HQ a felkdv]qioivl LG WDUWDPRW D WDSDV]WDODWL puwpnhnqhn PHJIHOHO en, különösen a veszélyességi potenciál figyelembe vételével is meg lehet állapítani. A termoplasztból készült vezetékek esetén más irányadó adatok lehetnek mérvadók.

18 8 Biztonság Csavarkötések, abroncsok. $] DEURQFVRNRQ W UWpQ MDYtWiVL PXQNiNDW csak szakemberek végezhetik speciális V]HUHO berendezésekkel! 2. Abroncsokon végzett munka során ügyeljünk arra, hogy a gép biztonságosan legyen leállítva és elgurulás ellen biztosítva (ékekkel)! 3. $] DEURQFVRN W~O PDJDV OHYHJ Q\RPiVD esetén robbanásveszély áll fenn! 4. $OHYHJ Q\RPiVWUHQGV]HUHVHQHOOHQ UL]] N 5. 0LQGHQ U J]tW FVDYDUW és anyát a gyártó HO tuivdv]hulqwnhooxwiqk~]ql 6. Ezt az utánhúzást minden kerékcsere után el kell végezni! Elektromos berendezés. $] HOHNWURPRV EHUHQGH]pVHQ YpJ]HQG munkák során az akkumulátort le kell NDSFVROQLDUHQGV]HUU OPtQXV]SyOXV 2. &VDN D] HO tuw EL]WRVtWpNRNDW V]DEDG használni. $ WyO HU V EL]WRVtWpNRN KDV]QiODWD HVHWpQ D] elektromos berendezés tönkremehet W ]YHV]pO\ 3. Ügyelni kell a helyes csatlakoztatásra HO V] UDSOXVV]sarut majd a mínuszsarut! Levételkor ellentétes a sorrend! 4. A plussz sarura el kell helyezni a borítást. Test csatlakoztatásakor robbanásveszély áll fenn! 5. Kerülni kell az akkumulátor közelében a nyílt OiQJRWpVDV]LNUDNpS] GpVW! Általános biztonsági és baleset PHJHO ]pvl HO tuivrn D karbantartás, üzembe helyezés és ápolás során. Az üzembehelyezési, karbantartási és WLV]WtWiVL PXQNiODWRNDW YDODPLQW D P N GpVL ]DYDU HOKiUtWiViW DODSYHW HQ FVDN NLNDSFVROW hajtás, álló motor és lekapcsolt hidraulikavezetékek és kihúzott indítókulcs mellett szabad elvégezni!. Az anyákat és a csavarokat rendszeresen HOOHQ UL]] NKHO\]HW NUHYRQDWNR]yDQpVDGRWW esetben húzzuk meg azokat! 3. A traktoron és az eszközön végzett elektromos hegesztési munkák során a traktor geneuiwruiq pv DNNXPXOiWRUiQ OHY NiEHOW OH kell venni! 4. A pótalkatrészeknek legalább az HV]N ]J\iUWy iowdo PHJKDWiUR]RWW P V]DNL követelményeknek meg kell felelniük! Ez például az EREDETIAMAZONEalkatrészekkel érkhw HO! YpQ\YpG JpS V]iQWyI OGL növényekhez. $ Q YpQ\YpG V]HU J\iUWyMiQDN DMiQOiVDLW figyelembe kell venni! 9pG UXKD! )LJ\HOPH]WHW MHO]pVHN! Adagolási, felhasználási és tisztítási HO tuivrn! 2. $ Q YpQ\YpGHOHPU O V]yOy W UYpQ\ utasításait be kell tartani! 3. Nyomás alatt álló vezetékeket nem szabad kinyitni! 4. Vezetékcsere esetén csak eredeti AMAZONEvezetékeket szabad felhasználni (hidraulikavezetékek 290 bar), melyek a vegyi, mechanikai és termikus igénybevételnek ellenállnak. Szereléskor DODSYHW HQ D 9$ YH]etékszorítót kell használni (A vezetékek megjelöléséhez és bekötéséhez lásd a "Folyadéksugárzók irányvonalai c. részt )! 5. $ SHUPHWOpWDUWiO\EDQ YpJ]HQG PXQNiNDW FVDN DODSRV WLV]WtWiV XWiQ pv OpJ]pVYpG maszkkal szabad elvégezni. Biztonsági okokból a munkálatokat egy második személynek a tartályon kívül felügyelni kell! 6. 2O\DQ SHUPHWH] N MDYtWiVD VRUiQ PHO\HNHW ammonitrátnduedplg IRO\pNRQ\ P WUiJ\iYDO használtak, az alábbiakat kell figyelembe venni: Az ammonitrátkarbamidoldatok maradványai a víz párolgása által sót képezhetnek a gépeken vagy gépekben. Ezáltal tiszta ammonitrát és karbamid keletkezik. Tiszta formában az ammonitrát szerves anyagokkal, mint pl. karbamiddal robbanékony, ha a javítási munkák során (pl. hegesztés, csiszolás, reszelés, stb.) elérik a kritikus K PpUVpNOHWHNHW.

19 Biztonság 9 Az ammonitrátkarbamidoldat vízben oldódik, WHKiW D JpS LOO D MDYtWiVUD punh] DONDWUpV]HN DODSRV Yt]]HO W UWpQ OHPRViViYDO H]W D YHV]pO\WPHJOHKHWHO ]QL(]pUWDMDYtWiVHO WW alaposan tisztítsa meg a gépet vízzel! 7. A tartály feltöltése során a névleges mennyiséget nem szabad túllépni., $ SHUPHWH] V]HUHN KDV]QiODWD VRUiQ KDV]QiOMRQ PHJIHOHO YpG UXKiW PLQW SONHV]W\ WYpG V]HP YHJHWVWE, 6]HOO ]pvl YHQWLOiWRURNNDO HOOiWRWW NDELQRVYRQWDWyNHVHWpQDIULVVOHYHJ V] U MpW DNWtYV]HQHV V] U UH NHOO cserélni., $ JpS SHUPHWH] V]HUHLQHN pv nyersanyagainak VV]HHJ\H]WHWKHW VpJpQHN DGDWDLW figyelembe kell venni!!, Nem szabad olyan anyagokat kipermetezni, melyek összeragadásra vagy megszilárdulásra hajlamosak.

20 20 Biztonság

21 Termékleírás 2 3. Termékleírás $]8*29$YRQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHW az alábbi helyeken lehet felkapcsolni a hátsó hárompont KLGUDXOLNiUDQ\RPN YHW és univerzális vonórúd), a traktor vonóhorgára (merev vonórúd) és a hidraulikusan vezérelt felfüggesztésre.

22 22 Termékleírás 3. *³NH]HO V]HUYHND]8*RYD 4500 típushoz ábra 3./. ábra.. KLGUDXOLNXVLQWHQ]tYNHYHU V]HUNH]HWWHOHOOiWRWW tartály 2 töltöttségiv]lqwmho] tartályszint [l] = kijelzett skálaérték x 00 3 IHOOpS 4 EHW OW IHGpO 5 kézmosóvíz tartály 6 az átmosó tisztavízwduwio\ehw OW Q\tOiVD 7 variokapcsolás az átmosó és hígító funkcióhoz 8 HOHNWURPRVDQWiYYH]pUOHWNH]HO * 9 szakaszoló szelepek 0 szivattyú supersszórószerkezet. Qszórószerkezet 2 Q\RPN YHW vonószerkezet

23 Termékleírás Folyadékrendszer szivattyú 3.2 ábra 3.2/. ábra permetlétartály 2 átmosó víz tartály 3 szívócsatlakozó 4 központi szívószelep 5 V]tYyV] U 6 membránszivattyú 7 szelepfeltöltéspermetezés 8 nyomásszabályzó 9 QWLV]WtWyQ\RPyV] U 0 szelepgyorsürítés átfolyt mennyiség érzénho MH 2 szakaszoló szelepek 3 Q\RPiVPpU 4 permetlévezeték 5 hatxwdvnhyhu V]HUNH]HW kapcsoló 6 injektor 7 injektor választószelep 8 bekeveu WDUWiO\ 9 szelepj\ U rotációs fúvóka 20 J\ U vezeték fúvóka 2 rotációs fúvóka 22 OH UtW FVDWODNR]y 23 választószelep visszafolyáshoz 24 szelep a tartálytisztításhoz 25 rotációs fúvóka tartályhoz 26 EHW OW V] U 27 fedél 32 gyorsleürítés csatlakozása 33 NH]HO GRER](Computer) 34 kézmosóvíz tartály 35 szappanadagoló 36 YpG UXKDdoboz (tiszta) 37 YpG UXKDdoboz (szennyezett) 38 tartály tartó 39 a tartály utóöblítés csapja 47 szeleptisztító kefe 50 töltöttségiv]lqwmho] 52 keveu V]HUNH]HWI~YyNDWDUWyFV

24 24 Termékleírás 3.2 "TG" NH]HO V]HUYHN szakaszoló szelepek hátul a szórószerkezet közepén szerelve ábra 3.3 /. ábra.. permetlétartály hidraulikus, intenzív NHYHU V]HUNH]HWWHO 2 töltöttségiv]lqwmho] tartályszint [l] = kijelzett skálaérték x 00 3 IHOOpS 4 EHW OW IHGpO 5 EOtW Yt]tartály 6 elektromosan távvezérelt adagolóautomatika (TG) 7 szakaszoló szelepek 8 Q\RPiVPpU DSHUPHWH] nyomás kijelzéshez 9 NH]HO IHO OHW D N O QE ] Nözponti beállításhoz (permetezés, öblítés, tisztítás, bekeverés, V]tYyYH]HWpNHQiWW UWpQ V]tYiV 0 EHW OW FVDWODNR]y 0. szívócsatlakozó EHNHYHU WDUWiO\ 2 szivattyú 3 kézmosó víz tartály 4 merev vonórúd 5 supersszórószerkezet

25 Termékleírás Folyadékrendszer 2 szivattyú Fig. 3.4 Fig. 3.4 /... permetlétartály 2 átmosó víz tartály 3 szívócsatlakozó 4 központi szívószelep 5 V]tYyV] U 6 membránszivattyú 7 szelepfeltöltéspermetezés 8 nyomásszabályzó 9 QWLV]WtWyQ\RPyV] U 0 szelepgyorsürítés átfolyt mennyiség érzénho MH 2 szakaszoló szelepek 3 Q\RPiVPpU 4 permetlévezeték 5 hatxwdvnhyhu V]HUNH]HW kapcsoló 6 injektor 7 injektor választószelep 8 EHNHYHU WDUWiO\ 9 szelepj\ U rotációs fúvóka 20 g\ U vezeték fúvóka 2 rotációs fúvóka 22 OH UtW FVDWODNR]y 23 választószelep visszafolyáshoz 24 szelep a tartálytisztításhoz 25 rotációs fúvóka tartályhoz 26 EHW OW V] U 27 fedél 28 NHYHU V]HUNH]HW 29 DNHYHU V]HUNH]HWI~YyNiMD 30 DNHYHU V]Hrk. szívósz U MH 3 membránszivattyú 32 gyorsürítés csatlakozása 33 NH]HO GRER](Computer) 34 Handwaschbehälter 35 szappanadagoló 36 YpG UXKDdoboz (tiszta) 37 YpG UXKDdoboz (szennyezett) 38 tartály tartó 39 DWDUWiO\XWy EOtW FVDSMD 40 EOtW fej ECOFILLhoz 4 csatlakozó az ECOFILLhoz YiODV]WyV]HOHSDKLGUiQVUyOW UWpQ betöltéshez 43 I HO]iUyV]HOHS 44 nyomáskiegy.rendszerszelep 45 Q\RPiVNLHJ\HQOtW rendszer 46 visszacsapószelep 47 szelep tisztítókefe 48 W PO GRE 49 tisztítókefe 50 töltöttségiszintmho] 5 FVDWODNR]y D KLGUiQVUyO W UWpQ betöltéshez 52 NHYHU V]HUNH]HWI~YyNDWDUWyFV

26 26 Termékleírás 3.3 H]HO V]HUYHN NH]HO V]HUYHNtávirányított SKS kapcsolószekrén y NG 500 / 700 / / 70 / 90 NG 500 / 700 / 900 átfolyásmér vel 50 / 70 / 90 TG 500 / 700 / / 70 / / 702 / 902 Áttekintés DNH]HO V]HUYHNKDV]QiODWLOHKHW VpJHL a supersszórókeret funkciói x x x x AMACHECK II A x x szabályzószámítógép SPRAYCONTROL II A x x x x x AMATRON II A x x x x x UXPILOT x x x

27 Termékleírás NG ke]ho V]HUYHN 3.5/.. ábra.. Adagolóautomatika az állandó felhasználási mennyiséghez [l/ha] adott traktorfokozaton belül. A permetezési nyomás beállítása és változ WDWiVD D NH]HO vezpuo GRER] VHJtWVpJpYHO történik NH]HO GRER]DWUDNWRUWyOpUNH] YH]HWpNNHO pvdpxqndjpsw OJ\RUVFVDWODNR]yYDODNH]HO dobozhoz Szabályozóanya a túlnyomásszelep beállításához (gyári beállítás Pmax =0 bar).. 5. EgyXWDV FVDS D WDUWiO\ HO WLV]WtWy fúvókákat ellátó vezetékez. 6. EgyXWDVFVDSDN OV PRVyEHUHQGH]pVKH] 7. Öntisztító nyomóv] U 8. Fokozatban állítható csap a hidraulikus NHYHU P K ] 9. Nem foglalt 0 Váltócsap az állandó nyomású szakaszolószabályozó egység ellátásához , A váltócsapot csak akkor szabad elzárni, ha a hidraxolnxv NHYHU P NHYHUpVL WHljesítményét a permetlé kiszórásakor meg kell növelni. Állandó nyomású egység. 2 Motoros szelepek a szakaszoláshoz. Az egyes szakaszolók be és kikapcsolása a motoros szelepekkel történik. A motoros szelepeket vagy külön a szakaszoló kapcsolókon vagy közösen a NH]HO dobozon található központi szórószerkezet bepvnlndsfvroyydoohkhwp N GWHtni. 3 5HFp]HWW IHM FVDYDU D] ioodqgy Qyomású V]HUHOYpQ\ EHiOOtWiViKR] D] HOV KDV]QiODW HO WW és minden fúvókacsere esetén. 4 $] ioodqgy Q\RPiV~ HJ\VpJE O YLVs]DYH]HW FV (J\ V]DNDV]ROy Nikapcsolása esetén az egyébként ehhez az egységhez eljutó permetlé PHQQ\LVpJ D] ioodqgy Q\RPiV~ HJ\VpJE O YLVV]DYH]HW FV Y Q iw YLVV]DiUDPOLN D szívóvezetékbh DQpON O KRJ\ D SHUPHWH] nyomás emelkedne. 5 Visszavezetés a szakaszolóból. Nyomáscsökkentéshez használható; kikapcsolt szórószerkezet esetén a szórószerkezetben maradó permetléq\rpivh]hqdylvv]dyh]hw FV Y Q keresztül csökken le és ezáltal gondoskodik a I~YyNiNEDQOpY PHPEUiQV]HOHSHNNHO VV]HN ttetésben a fúvókák csepegésmentes kikapcsolásáról ábra

28 28 Termékleírás TG ke]ho V]HUYHN 3.6/... ill. 3.7/.. ábrák.. Adagolóautomatika az állandó felhasználási mennyiséghez [l/ha] adott traktorfokozaton belül. 2. Elektromotorok a permetezési nyomás beállításához és változtatásához SKS 500/700/900, SKS 50/70/90 LOO6 6NH]HO GRER]RN 4. 7UDNWRUWyO punh] YH]HWpN J\RUVFVDWODNR]yYDO D NH]HO Gobozhoz. 5. AMATRON II A ill. SPRAYCONTROL II A szabályzószámítógépek. 6. Szabályozóanya a túlnyomásszelep beállításához (gyári beállítás Pmax =0 bar). 7. Egyutas csap a tartályho WLV]WtWy V]HOHSHN ellátó vezetékéhez. 8. EgyXWDV FVDS D N OV PRVyEHUHQGH]pVKH] (opciós felszereltség). 9. gqwlv]wtwyq\rpyv] U 0. Fokozatban állítható csap a hidraulikus NHYHU P höz.. Kapcsolócsap a részv]pohvtw V]HOHSHN ellátáshoz (gyorskiürítés opciós felszereltség). 2. 3utasátkapcsolócsap a Bypassszelephez (3) (visszafolyás a tartályba (gyári oldali helyzet), (visszafolyás a szivattyú szívóvezetékébe)). 3. Bypassszelep. 4. Nyomáscsatlakozás a permetezési nyomás NLMHO] K ] 5. 'LJLWiOLV SHUPHWH]pVL Q\RPiV NLMHO] RSFLyV felszereltség). 6. ÈWIRO\iVPpU D IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJ PHJKDWiUR]iViKR] $] iwiro\yppu iowdo literenként megadott impulzusokat [Imp./l] a gyár PiUPHJKDWiUR]WDpVD]iWIRO\yPpU Ki]iQDGWD meg. Amennyiben az impulzusok nem ismertek, D] iwiro\yppu W EH NHOO NDOLEUiOQL OG D] ÈWIRO\yPpU NDOLEUiOiVDIHMH]HWHW³, $ SHUPHWH] V]HU PDUDGpNDLQDN lerakódása miatt a felhasználási mennyiség meghatározásakor eltérések keletkezhetnek. Ezért azt ajánljuk, hogy az átfolyóppu NDOLEUiOiViW hektáronként, de évente legalább egyszer végezzék el. 7. Motoros szelepek a szakaszoláshoz. Az egyes szakaszolók be és kikapcsolása a motoros szelepekkel történik. A motoros szelepeket vagy külön a szakaszoló kapcsolókon vagy közösen a NH]HO GRER]RQ WDOiOKDWy N ]SRQWL V]yUyszerkezet bepvnlndsfvroyydoohkhwp N GWHtni. 8. Visszavezetés a szakaszolóból. Nyomáscsökkentéshez használható; kikapcsolt szórószerkezet esetén a szórószerkezetben maradó permetléq\rpiv H]HQ D YLVV]DYH]HW csövön keresztül csökken le és ezáltal JRQGRVNRGLN D I~YyNiNEDQ OpY membránszelepekkel összeköttetésben a fúvókák csepegésmentes kikapcsolásáról ábra ábra 3 4

29 Termékleírás SKSNH]HO GRER]RN, $NH]HO GRER]HOV V]HUHOpVpKH]OiVGD] ÄÈWYpWHOpVV]HUHOpV FtP IHMezetet 0 SKS NH]HO GRER]RNiWWHNLQWpVH SKS NH]HO GRER] elektromos távvezérlés a NH]HO V]HUYHNKH] szórókeret G OpVEHiOOttás DNH]HO GRER]IXQNFLyL Profi nyitás vonórúd vezérlés II KDEMHO] vontatmány U J]tW 500/700/900 x x elektromos x 50/70/90 x hidraulikus x x x 502/702/902 x hidraulikus x x x

30 30 Termékleírás SKS 500/700/900 NH]HO doboz ábra 3.8/.. ábra. SKS 700 NH]HO Goboz. 2 Az áramellátás be és kikapcsolója. Az "I" KHO\]HWEHQDSHUPHWH] ]HPNpV]HNNRUYLOiJtW DSLURVHOOHQ U] OiPSD (3). 3 (OOHQ U] lámpa (piros). 4 Automatikus / kézi üzem programkapcsolója., A programkapcsolót akkor kell az "AUTO" állásba kapcsolni, ha a kapcsolószekrény össze van kötve a "Spraycontrol II A" vagy "AMATRON II A" egységgel. Az összes többi használat esetén a programkapcsoló a "Handbetrieb / kézi üzem" állásban van. 5 ± gome D SHUPHWH] Q\RPiV EH ill. elállításához. 6 Központi szórókeret be és kikapcsolás. 7 Szakaszoló kapcsoló. A egyes szakaszolók beés kikapcsolásához. 8 (OOHQ U] OiPSD] OG$EHNDSFVROWV]DNDV]ROy HVHWpQDPHJIHOHO HOOHQ r] OiPSDYLOiJtW. 9 )RO\pNRQ\P WUiJ\iQDNHOOHQiOOyQ\RPiVPpU D SHUPHWH] nyomás kijelzéséhez a szórófejen elhelyezve. 0 'LJLWiOLVQ\RPiVNLMHO] RSFLyVIHOV]HUHOpV). (OOHQ U] OiPSD SLURV D V]yUyV]HUNH]HW reteszeléshez.

31 Termékleírás SKS 50/70/90 kezeo GRER] 3.9 ábra 3.9/.. ábra. SKS 70 NH]HO GRER]. 2 Az áramellátás be és kikapcsolója. Az "I" hely ]HWEHQ D SHUPHWH] ]HPNpV] HNNRU YLOiJtW D SLURVHOOHQ U] OiPSD (3). 3 (OOHQ U] lámpa (piros). 4 Automata / kézi üzem programkapcsolója., A programkapcsolót akkor kell az "AU TO" állásba kapcsolni, ha a kapcsolószekrény össze van kötve a "Spraycontrol II A" vagy "AMATRON II A" egységgel. Az összes többi használat esetén a programkapcsoló a "Handbetrieb / kézi üzem" helyzetben áll. 5 ± JRPE D SHUPHWH] Q\RPiV EH ill. e lállításához. 6 Központi szórókeret be és kikapcsolás. 7 Szakaszoló kapcsolók. A egyes szakaszolók beés kikapcsolásához. 8 (OOHQ U] OiPSD] OG$EHNDSFVROWV]DNDV]ROy HVHWpQDPHJIHOHO HOOHQ U] OiPSDYLOágít. 9 )RO\pNRQ\P WUiJ\iQDNHOOHQiOOyQ\RPiVPpU D SHUPHWH] nyomás kijelzéséhez a szórófejen elhelyezve. 0 (OHNWURKLGUDXOLNXV LOO HOHNWURPRV G OpVállítás. +DDG OpVállítás lehetséges, akkor a () zöld HOOHQ U] OiPSDYLOiJtW (). EOOHQ U] OiPSD] OGG OpVállítás. 2 Hidraulikus vonórúdvezérlés nem lehetséges D]HOHNWURPRVG OpVállítás esetén. 3 Hidraulikus szórókeret magasságállítás. 4 Az úszóhelyzet be kireteszelése. Ha az úszóhelyzet reteszelve van, akkor a (4) piros HOOHQ U] OiPSD YLOiJtW $ JRPERW D NLUHWHV]eléshez addig kell nyomva tartani, míg az elle Q U] Oimpa el nem alszik. 5 (OOHQ U] OiPSDSLURV~V]yKHO\]HWKH] 6 Jobboldali szárny be / kihajtása (csak Profi I/II). 7 Baloldali szárny be / kihajtása (csak Profi I/II). 8 Jobboldali szárny be / kizárása (csak Profi biztonsági zár "II" és "III" esetén). 9 Baloldali szárny be / kizárása (csak Profi biztonsági zár "II" és "III" esetén). 20 Jobboldali és Baloldali be / kihajtás (csak Profi 0/III). 2 +DEMHO] +D YLOiJtW D SLURV MREEROGDOL elleq r] OiPSD DNNRU D MREEROGDOL V]yUyNHUHW részen haladási irányban nézve hab pamac VRN MHOHQQHN PHJ +D D EDOROGDOL HOOHQ U] lámpa világít, akkor a hab pamacsok kiadása a baloldali szórókeret részen történik. 22 (OOHQ U] OiPSiNSLURV habjelzés.

32 32 Termékleírás SKS 502/702/902 NH]HO GRER] , , ábra 3.0/.. ábra. SKS 702 NH]HO GRER]. 2 Az áramellátás be és kikapcsolója. Az "I" hely ]HWEHQ D SHUPHWH] ]HPNpV] HNNRU YLOiJtW D SLURVHOOHQ U] OiPSD (3). 3 (OOHQ U] lámpa (piros). 4 Automata / kézi üzem programkapcsolója., A programkapcsolót akkor kell az "AU TO" állásba kapcsolni, ha a kapcsolószekrény össze van kötve a "Spraycontrol II A" vagy "AMATRON II A" egységgel. Az összes többi használat esetén a programkapcsoló a "Handbetrieb / kézi üzem" helyzetben áll. 5 ± JRPE D SHUPHWH] Q\RPiV EH ill. e lállításához. 6 Központi szórókeret be és kikapcsolás. 7 Szakaszoló kapcsolók. A egyes szakaszolók beés kikapcsolásához. 8 Ellen U] OiPSD] OG$EHNDSFVROWV]DNDV]ROy HVHWpQDPHJIHOHO HOOHQ U] OiPSDYLOiJtW 9 )RO\pNRQ\P WUiJ\iQDNHOOHQiOOyQ\RPiVPpU D SHUPHWH] nyomás kijelzéséhez a szórófejen elhelyezve. 0 (OHNWURKLGUDXOLNXV LOO HOHNWURPRV G OpVállítás. Ha a d OpVállítás lehetséges, akkor a () zöld HOOHQ U] OiPSDYLOiJtW (). (OOHQ U] OiPSD] OGG OpVállítás. 2 Be / kikapcsoló a vonórud automatikus Trail 7URQ YRQWDWPiQ\ U J]tW YH]pUOpVpKH] $], helyzetben az automatikus vonórúdvezérlés be van kapcsolva, eközben világít a (2) zöld elle Q U] OiPSD. 3 (OOHQ U] OiPSD] OG7UDLO7URQU J]tW K ]. 4 A vonórúd alaphelyzetének állítására szolgáló forgógomb (munkavégzés domboldalon, tolatási helyzet. 5 Hidraulikus szórószerkezet magasságállítás 6 Az úszóhelyzet be kireteszelése. Ha az úszóhelyzet reteszelve van, akkor a (6) piros HOOHQ U] OiPSD YLOiJtW $ JRPERW D NLUHWHV]eléshez addig kell nyomva tartani, míg az elle Q U] Oimpa el nem alszik 7 (OOHQ U] OiPSDSLURV~V]yKHlyzethez. 8 Jobboldali szárny be / kihajtás (csak Profi I/II). 9 Baloldali szárny be / kihajtás (csak Profi I/II). 20 Jobboldali szárny be / kizárása (csak Profi biztonsági zár "II" és "III" esetén). 2 Baloldali szárny be / kizárása (csak Profi biztonsági zár "II" és "III" esetén. 22 Jobboldali és baloldali szárny be / kizárása (csak Profi 0/III ). 23 +DEMHO] +D YLOiJtW D SLURV MREEROGDOL HOOe Q U] OiPSDDNNRUDMREEROGDOLV]yUyV]HUkezet részen haladási irányban nézve hab pamac VRN MHOHQQHN PHJ +D D EDOROGDOL HOOHQ U] lámpa világít, akkor a hab pamacsok a baloldali xzórószerkezet részen jelennek meg. 24 (OOHQ U] OiPSiNSLURV habjelzés.

33 Termékleírás AMACHECK II A $] $0$&+(&,, $ N ]YHWOHQ O D NH]HO GRER]RQ KHO\H]KHW HO$]$0$&+(&,,$HJ\LQIRUPiFLyVpV HOOHQ U] EHUHQGH]pV DPHO\ D N YHWNH] LQIRrmációkat tartalmazza: A pillanatnyi haladási sebesség [km/h] és a pillanatnyi kijuttatott mennyiség [l/ha]. A terület és az összterület meghatározása (pl. egy szezonban [ha]. A kijuttatott mennyiség és összmennyiség meghatározása (pl. egy szezonban [l]. $PXQNDLG PHJKDWiUR]iVD[h]. A pillanatnyi területteljesítmény kijelzése [ha/h]. A pillanatnyi kijuttatott mennyiség [l/min]. A szakaszolók állása. )RUGXODWV]iPHOOHQ U]pV 3.6 Spraycontrol II A / AMATRON II A A "Spraycontrol II A" azonosan, mint az "AMATRON II A" közvetlenül D NH]HO GRER]RQ KHO\H]KHW HO$ mindenkori számítógép átveszi a kijuttatandó mennyiség [l/ha] és terület specifikus szabályozását a halagivl VHEHVVpJW O I JJ HQ (KKH] D] HOHNWURPRWRUW D SHUPHWH] nyomás beállításához a V]iPtWyJpSDNH]HO GRER]RQiWYHzérli. Meghatározásra ill. tárolásra kerülnek: pillanatnyi haladási sebesség [km/h]. pillanatnyi kijuttatott mennyiség [l/ha] ill. [l/min]. kijuttatott mennyiség és összmennyiség [l]. beszórt terület [ha], összterület [ha]. megtett útszakasz [km]. PXQNDLG YRQWDWy PXQNDLG SHUPHWH] pv PXQNDLG YH]HW [h]. átlagos területteljesítmény [ha/h]. 3.7 UXPilot Az UX Pilot (3. ábra) beszereléséhez és kezeléséhez lásd a mellékelt külön használati útmutatót. 3. ábra

34 34 Termékleírás 3.8 6] U N A permetlé kifogávwdodq V] UpVH EL]WRVtWMD D Q YpQ\YpG SHUPHWH] JpS de különösen a fúvókák ]DYDUPHQWHVP N GpVpWpVH]iOWDOMHOHQW V mértékben befolyásolja a kezelés eredményességét. (]puw IHOWpWOHQ O KDV]QiOQL NHOO D] HO tuw V] U NHW pv D]RN P N GpVpW D UHQGV]HUHV Narbantartással biztosítani kell.., A nyomó pv I~YyNDV] U N PpUHWpQHN mindig kisebbnek kell lennie, mint a KDV]QiODWEDQ OHY I~YyNiN iwhuhv]w keresztmetszete., $ V] U N PHJHQJHGHWW NRPELQiFLyLW LOO azok méreteit és a növényvég V]HUgyártók ett O HOWpU DGDWDLW ILJ\HOHPEH NHOO venni ] U FVDSV]tYyROGDOLV] U ]tYyROGDOLV] U 3.2/.. ábra. 6]tYyROGDOL V] U N D SHUPHWOpD Yt] V] UpVpKH] SHUPHWH]pV LOO D WDUWiO\ V]tYyYH]HWpNHQ W UWpQ feltöltése közben (3.2/ ábra). 3.2 ábra

35 Termékleírás $ NH]HO berendezés öntisztító Q\RPyV] U MH A (3.3/) Q\RPyV] U QDJ\REEPHVK szám / zoll ODO UHQGHONH]LN PLQW D V]tYyROGDOL V] U pv PHJDNDGiO\R]]D D I~YyNDV] U N HOW P GpVpW D permete] I~YyNiNHO WW %HNDSFVROW KLGUDXOLNXV NHYHU P HVetén a V] U EHWpW EHOV ROGDOD IRO\DPDWRVDQ iw EOtWpVUH NHU O pv D IHO QHP ROGRWW SHUPHWH] V]HU és piszokszemcsék visszajutnak a tartályba., $ V]pULiEDQ V]HUHOW V] U EHWpW PHVK száma 0,36 mm 50 mesh / zoll érték PHOOHWW (] D Q\RPyV] U EHWpW alkalmas a,03, és az afeletti fúvókanagysághoz A,02, fúvókanagysághoz a 80 mesh / zollos Q\RPyV] U EHWpWV] NVpJHVRSFLyVIHOV]HUHOpV A,05, és,0, fúvókanagysághoz a 00 mesh / zoll RV Q\RPyV] U EHWpW V] NVpJHV RSFLyV felszerelés). )A 80 ill. 00 mesh / zollrvq\rpyv] U betétek alkalmazása során néhány SHUPHWH] V]HU HVHWpQ D KDWyDQ\DJ NLV] Uése IRUGXOKDW HO (]puwlo\hq egyedi esetekben kérjen információt a permetez szer gyártójától. Fig. 3.3

36 36 Termékleírás 3.9 HYHU V]HUNH]HWHN LGUDXOLNXVLQWHQ]tYNHYHU V]HUNezet 3.4/.. ábra. Fokozatban kapcsolható csap a hidraulikus intenzívnhyhu V]HUNH]HWKH] +DW NHYHUpVL fokozat állítható be: "0,, 2, 3, 4, 5". A "0" keverési fonr]dwedq D NHYHU V]HUNH]HW OH YDQ kapcsolva. A legnagyobb keverési fokozat az 5 V IRNR]DW $ V]LYDWW\~WyO I JJ HQ iootwvd D munkakeverési fokozatot " ill. 2" fokozatba., 3HUPHWH]pV VRUiQ PLQGLJ D SHUPHWH] nyomáshoz választott keverési fokozattal kell dolgozni. Ha a permetezés közben megváltoztatja a keverési fokozatot, akkor megváltozik a beállított permetezési nyomás is és ezáltal a kijuttatandó mennyiség is (l/ha). Ha a permetezés közben keverési fokozatváltoztatás történik, akkor a permetezési nyomást is újra be kell szabályozni. Haladás a szántóföldre bekapcsolt NHYHU V]HUNH]HWWHO: kapcsolja ki a szórókeretet. kapcsolja be a TLTt. állítsa be a kívánt keverési fokozatot., Ha ez a keverési fokozat eltér a permetezési nyomáshoz használt keverési fokozattól, akkor a keverési fokozatot a permetezésphjnh]gpvhho WW~MUDYLVV]D kell kapcsolni., $SHUPHWOpIHONHYHUpVHHO WWYHJ\HILJ\e OHPEH D SHUPHWH] V]HUgyártó utasításait! 3.4 ábra OW WWVpJL V]LQWW O I JJ NHYHU rendszer (csak a " l/perc" szivattyúk esetén ) $ W OW WWVpJL V]LQWW O I JJ 5 KUPDWLN NHYHU WHOMHVtt PpQ\H D SHUPHWOpWDUWiO\ W OW WWVpJLV]LQWMpW OI gj HQ automatikusan állítódik, tehát alacsonyabb töltöttségi szint NLVHEENHYHU WHOMHVtWPpQ\pVPDJDVDEEW OW ttségi szint nagyobb keverési teljesítmény. Ezáltal mindig a töltöttségl V]LQWKH] LJD]RGLN D NHYHU WHljesítmény és megakadályozható a habkép] GpV ) A teljesen fel nem töltött permetlétartály HVHWpQ D NHYHU WHOMHVtWPpQ\ Q YHOpVpKH] az úszót a "B" állásban kell rögzíteni (3.5 ábra). 3.5 ábra

37 Termékleírás Az átmosóvíztartály Az átmosóvíztartályba tiszta víz kerül. Ezzel a vízzel a vario NDSFVROiVP N GWHWpVpYHOOHKHW a tartályban maradó mennyiséget higítani, D] VV]HVSHUPHWH] IHMHWDV]iQWyI OG QPHJWLVztítani (kiöblíteni) feltöltött permetlétartály esetén is UG 2200 Nova, UG 3000 Nova es UG 4500 Nova 3.6/.. ábra. átmosóvíztartály 2 EHW OW Q\tOiVDFVDYDURVIHGpOOHO 3 OpJWHOHQtW V]HOHS 3.6 ábra 3 2

38 38 Termékleírás %HNHYHU tartály tartályöblítéssel 3.7/.. ábra.. $ ELOOHQWKHW EHNHYHU WDUWiO\ QDJ\ PHQQ\LVpJ karbamid vagy egyéb hatóanyagok gyors és kényelmes beöntéséhez, feloldásához és felszívásához. 2. ParalelogrammaNDU D EHNHYHU tartály HOIRUGtWiViKR] V]iOOtWiVL KHO\]HWE O IHOW OWpVL helyzetbe DUWyUXJy D EHNHYHU tartály szállítási helyzetéehq W UWpQ UHWHV]HOpVpKH] $ EHNHYHU tartio\ IHOW OWpVL KHO\]HWEH W UWpQ állításához meg kell fogni a kézi fogantyút, a tartórugót oldalra kell nyomni, a paralelogrammakart el kell billenteni. 4. Kézi fogantyú. 5. Szívóvezeték. 6. $IRUJyWDUWiO\ EOtW fúvóka ellátó vezetéke. 7. $ EHNHYHU WDUWiO\ J\ U V EOtW YH]HWpNének ellátó csöve. 8. 3XWDViWNDSFVROyFVDSDWDUWiO\ EOtW fúvóka ill. DJ\ U V EOtW YH]HWpNEH és kikapcsolásához. 9. Szívóvezeték a 3utas átkapcsoló csaphoz; a NH]HO V]HUHOYpQ\ LQMHNWRUiKR] YDQ csatlakoztatva PO YH]HWpN D SHUmetlétartályok átöblítéséhez; a frissvíztartályhoz van csatlakoztatva 3.7 ábra /... ábra. $OVy V] U PHJDNDGiO\R]]D U J N pv LGHJHQ tárgyak felszívását. 2. 7DUWiO\ EOtW fúvóka (forgó fúvóka). A tartályok vagy egyéb edények kiöblítéséhez a tartályt a tartályöbotw fúvókára rá kell tenni és lefelé kell nyomni. $ EHNHYHU tartály kiöblítéséhez a beke! YHU tartályt a csavaros fedéllel el kell ]iuql pv D WDUWiO\ EOtW fúvóka csapját a (3.7/9) ki kell nyitni! 3.8 ábra 3. Druckplatte. 4. Ringleitung zum Auflösen und Einspülen von Wirkstoffen.

39 Termékleírás , 250, 370, 40, 420 und 460 l/ SHUFWHOMHVtWPpQ\ V]LYDWW\~N Ezek a szivattyúk (3.9 ábra) membránszivattyúk, szállítóteljesítményük 20 és 250 l/perc. A 370, 40, 420 és 460 l/perc teljesítményt 22 szivattyú kombinációjával lehet elérni. Az összes olyan szerkezeti elem, amely közvetlen érintkezésbe kerül a permete ] V]HUUHO YDJ\ P DQ\DJ EHYRQDW~ QW WW DOXPtQi XPEyO LOO P DQ\DJEyO NpV] OW $ MHOHQOHJL LVPHUHWHN alapján ezek a szivattyúk alkalmasak a kereskede OHPEHQ NDSKDWy Q YpQ\YpG V]HUHN pv IRO\pNRQ\ trágyák kijuttatására. 3.9 ábra

40 40 Termékleírás 3. Vonórudak, $ Q\RPN YHW LOOHWYH D] XQLYHU]iOLV Yo QyUXGDNDW D] HOV KDV]QiODWNRU YDJ\ D] esetleges vontatótípusmegváltoztatásakor a vonórudak kormányzási geometriáját hozzá kell illeszteni a vontatóhoz. 0 B 3.. \RPN YHW YRQyU~G A Q\RPN YHW YRQyU~G D SHUPHWH] JpS Q\RPN YHW XWiQfutását jelenti a vontató mögött. A vonórúd hosszanti állításával hozzáigazítható a vontatóhoz a kormányzási geometria Univerzális vonórúd, $] HOV KDV]QiODW YDJ\ HVHWOHJ D YRQWDWy cseréjekor a vonórúd kormányzási geometriáját a vontatóhoz be kell állítani. Az univerzális vonórúd (3.2/) Q\RPN YHW vonórúd vagy anélküli hatásúként és hidraulikus YRQyU~GYH]pUOpVVHO G OW YH]pUOpVVHO vagy anélkül (opciós felszerelés) használható. Szériafelszereltségként ezt a vonórudat rögzített rúddal (3.2/2) szerelik fel ábra \RPN YHW KDWiV rögzített rúd ill. hidraulikus henger (3.34/3) az A helyzetben (szántóföld). \RPN YHW KDWiV QpON O rögzített rúd ill. hidraulikus henger a B helyzetben (közút). $ EiUPLNRU XWyODJ IHOV]HUHOKHW KLGUDXOLNXV Yonórúdvezérlés során a rögzített rudat (3.2/2) hidraulikus hengerre (3.2/3) cserélik. Meredek hegyoldalakon YpJ]HQG munka esetén (a permetlé lecsúszik D YRQyU~GYH]pUOpVVHO D YH]HW OpVE O HOYpJHz KHW DnyomköYHW XWiQIXWiVNp]LiOOtWiVD. $ PHJIHOHO Np]L XWiQállításkor a hidraulikus vonórúdvezérlés csökkenti az állományban a kárt, különösen a soros kultúrák esetén (pl. burgonya vagy zöldség) a haladiv LOO D VRURNEyO D VRURNED W UWpQ maq YHUH]pVN ]EHQ 3.2 ábra A 3 2 B 3 $ KLGUDXOLNXV YRQyU~GYH]pUOpV G OW YH]pUOpV NpWIpOHYiOWR]DWEDQpUKHW HO,YiOWR]DWDNHWW VP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGezéssel.,,YiOWR]DWDNH]HO GRER]]DOpVD] SKS 50/70/90. UG SB /2002

41 Termékleírás Vonóhorog és vezérelt vonórúd 3.22 ábra vezéreltvonórúd 3.23 ábra vonóhorogvonórúd A vonóhorgot és a vezérelt vonórudat merev vo QyU~GNpQWYDJ\Q\RPN YHW XWiQIXWiVVDOOHMW vezérléssel lehet alkalmazni. Széria felszerelésként a vonórudak rögzített rudazattal (3.35/ ill. 3.36/) vannak szerelve, így merevek. $ EiUPLNRU XWyODJ IHOV]HUHOKHW D KLGUDXOLNXV Yonórúdvezérlés a Q\RPN YHW XWiQIXWiV OHMW Yezérlés érdekében. Ennek során a rögzített rudat (3.28/ ill. 3.29/) hidraulikus hengerre (3.28/2 ill. 3/29/2) cserélik. A IRUGXOyEDQ YpJ]HQG PXQNiNQiOQLQFVQ\RPN YHW XWiQIXWiVés / vagy a meredek hegyoldalakon YpJ]HQG munkánál (a szórófej csúszik) a vonórúdvezérléssel a YH]HW OpVE OHOYéJH]KHW DnyomköYHW XWánfutás kézi utánállítása. $ PHJIHOHO Np]L XWiQállításkor a hidraulikus vonórúdvezérlés csökkenti az állományban a kárt, különösen a soros kultúrák esetén (pl. burgonya vagy ] OGVpJ D KDODGiV LOO D VRURNEyO VRURNED W UWpQ maq YHUH]pVN ]EHQ 3.22 ábra 2 A hidudxolnxv YRQyU~GYH]pUOpV OHMW YH]pUOpV NpWIpOH YiOWR]DWEDQpUKHW HO:,YiOWR]DWNHWW VP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGezéssel. II. változat SKS 50/70/90 kapcsolószekrénnyel. A vonóhorog és vezérelt vonórúdhoz UHQGHOKHW felszerelésként kapható az utólajihov]huhokhw Trail Controlszabályzóegység ill. a Trailtronvezérlés (0es fejezet). Ez a szabályzóegység gondoskodik az automatikus, Q\RPN YHW XWiQIXWiVUyO 0HUHGHN hegyoldalakon YpJ]HQG munka (a szórófej csúszik) a Trail ControlNH]HO HJ\VpJJHO D YH]HW OpVE O HOYpJH]Ke W DQ\RPN YHW XWiQIXWiVNp]LXWiQállítása (ld. a 0es fejezetet is) ábra

42 42 Termékleírás 3.2 Fúvókák, Az állandó nyomású szerelvényt minden fúvókacsere esetén be kell állítani. (ez nem szükséges a "TG"szerelvénynél) 3.24/...ábra. Fúvókatest bajonettzárral (szériafelszerelés). 2. 0HPEUiQRN +D D Q\RPiV D SHUPHWH] vezetékben kb. 0,5 bar alá csökken, akkor a (3) rugóelem a membránokat a fúvókatestben található (4) szelepülésre nyomja. Ezáltal a kikapcsolt szórókeret esetén a fúvókák csepegésmentes lezárását érhetjük el. 3. Rugóelem. 4. Membránülés. 5. Tolóka; tartja a teljes szelepet a fúvókatestben B )~YyNDV] U szériában 50 szem, alulról van betéve a fúvókatestbe ábra 7. Gumitömítés. 8. Fúvóka. 9. Színes bajonettfedél. 0. Bajonettcsatlakozó.. A rugóelem háza. ) $ I~YyNDQ\tOiV SHUPHWH] nyomása és az iwppu MH EHIRO\iVROMD D FVHSS QDJ\ViJiW és a kiszórt folyadék mennyiségét. Minél nagyobb a nyomás, annál kisebb a csep SiWPpU $ NLVHEE FVHSSHN HU VHEE QHP kívánt elsodródást szenvedhetnek el. 0 UG SB /2002

43 Termékleírás Háromállású szórófejtest (opció) A háromállású szórófejek (3.25 ábra) használata a N O QE ] I~YyNiNKDV]QiODWDVRUiQHO Q\ V0LQGLJ DI JJ OHJHVHQiOOyI~YyNDNDSDQ\DJRW$]yUDPXWa Wy MiUiViYDO HOOHQNH] LUiQ\ED W UWpQ HOIRUGtWiVVDO használható a másik fúvóka. A köztes kapcsolási helyzetben a háromállású fúvókafej kikapcsolt hely ]HWEHQ YDQ (]iowdo PHJYDQ DQQDN D OHKHW VpJH hogy a szórókeret fogásszélességét csökkenteni lehet., A háromállású szórófej másik fúvókára W UWpQ HOIRUGtWiVD HO tt a használt fúvókákat ki kell öblíteni! /...ábra 2. Fúvókatartó utasfúvókatartó. 3. OJ\ U 4. OJ\ U 5. Piros bajonettfedél , 8 6. Zöld bajonettfedél ábra 7. Fekete bajonettfedél. 8. Sárga bajonettfedél. 9. )~YyNDV] U V]pULiEDQPHVKPpUHW

44 44 Termékleírás UG SB /2002

45 Átvétel Átvétel $ JpS iwypwhoh VRUiQ PHJ NHOO J\ ] GQL DUUyO KRJ\ nincseneke szállítási sérülések és nem hiányoznake alkatrészek! Csak az azonnali, a szállítócégnél benyújtott reklamáclyhvhwpqohkhwv]yniuwputwpvu O pum N HOOHQ UL]]H D OHV]iOOtWRWWJpSWHOMHVVpJpWEHOeértve a megrendelt opciós felszereléseket is a szállítólevél alapján. 4. $NDSFVROyGRER]HO V]HUHOpVH 4.. Alapkonzol, tartók és profilos veze W VtQ Az alapkonzolt (4./) a tartóra (4./2) a profilos ve ]HW VtQQHO pv D] DNNXPXOiWRU WHVWkábelével (4./4) együtt úgy kell a vontatófülkében felszerelni, KRJ\DNDSFVROyGRER]DYH]HW OiWy és elérési területén legyen., A "AMACHECK II A", "SPRAYCONTROL II A" vagy "AMATRON II A" használata esetén az alapkonzolt úgy kell rögzíteni a ve]hw I ONpEHQ KRJ\ D PLQGHQNRUL fedélzeti számítógép és egy esetleg PHJOHY DGóYHY PLQWSpOGiXODQWHQQD közötti távolság legalább méter legyen Akkumulátor csatlakozó kábel A (4./6) akkumulátor csatlakozó kábelt közvetlenül a (2 V) vontató akkumulátorra kell csatlakoztatni és a kábelt rögzíteni kell. A (4./7) vezeték VV]HN W W D $ EL]Wosítékkal rá kell csatlakoztatni a barna vezetékre és a vontató akkumulátorának pozitív pólusával kell összekötni. A kék vezetéket a negatív pólussal (test) kell összekötni., $] DNNXPXOiWRU EHN WpVHNRU HO V] U D pozitív kábelt kell a pozitív pólusra csatlakoztatni. Ezután lehet a testkábelt a negatív pólusra csatlakoztatni. Az akkumulátor lekapcsolása fordított sorrendben történik., Az akkumulátor negatív pólusát a kerettel vagy az alvázzal kell összekötni. Ha a traktoron az akkumulátor testkábele egykapcsolós (pl. Zetor 80, 8045), a kék testkábelt közvetlenül az akkumulátor testével kell összekötni a (4./8) 3polusú dugaszolóaljzatot az (4./) alapkonzolon kell rögzíteni.

46 46 Átvétel 4..3 Kapcsolódoboz $ NDSFVROyV]HNUpQ\W D SURILORV YH]HW VtQ YH]HW KRUQ\iED NHOO EHWROQL pv D U J]tW FVDYDUUDO NHOO rögzíteni., $ GXJDV]ROy FVDWODNR]yN VV]HI ]pvekor a kapcsolószekrény áramellátásának (4./9) be és kikapcsolóját a "0" (AUS / KI) helyzetbe kell kapcsolni A (4./4) áramellátóvezetéket az akkumulátor csatlakozó vezetékének (4./8) csatlakozó aljzatával kell összekötni. A (4./) gépkábelt rá kell csatlakoztatni a kapcsolószekrényre "AMACHECK II A", "AMATRON II A vagy "SPRAYCONTROL II A" típusú fedélzeti számítógépek A (4./3) mindenkori fedélzeti számítógépet a 48lábú csatlakozóval kell a kapcsolószekrényre csatlakoztatni., A számítógép és a kapcsolódoboz összekapcsolása HO WW D IHGpO]HWL számítógép áramellátását ki kell kapcsolni. UG Nova SB /2002

47 Átvétel Kardántengely, Feltétlenül csak a leszállított Walterscheid WWE 2280 típusú kardántengelyt használja. Ez a kardántengely alkalmas a szántóföldi kanyarodásra, ha a permetezést nem kell megszakítani (vegye figyelembe a gyártó által megadott maximális szögbehajlást!).! $ NDUGiQWHQJHO\ YpG EXUNRODWiW D OiQF beakasztásával együttforgás ellen biztosítani kell!! $ 7/7 EHNDSFVROiVD HO WW YHJ\H ILJ\HOHmbe a 2. fejezet szerinti biztonsági utasításokat A TLTcsonkot meg kell tisztítani és zsírozni.. A kardántengelyfeleket a traktor TLTcsatlakozójára és a szivattyú TLTcsonkjára kell a helyes beépítési irányban feltenni. Az elv IHOV]ereléskorvagy a traktor cseréjekor a kardántengely beigazítását el kell végezni., +D D YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW Q\RPN YHW YRQyU~GGDO V]HUHOWpN fel, akkor a kardántengely nagy nytoivv] J FVXNOyMiWDJpSROGDORQDV]ivattyúra kell helyezni., +D D YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] gépet univerzális vonórúddal szerelték fel, DNNRU D NDUGiQWHQJHO\ QDJ\ Q\tOiVV] J csuklóját mindig a vonórúd bekötési pontjánál kell csatlakoztatni., Ha a vontawrww V]iQWyI OGL SHUPHWH] gépet vonóhorogvonórúddal (merev) szerelték fel, akkor a kardántengely nagy Q\tOiVV] J FVXNOyMiW D YRQWDWyUD NHOO helyezni., +D D YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] gépet vonóhorogvonórúddal (merev) és hidraulikus vonórúdvezérléssel szerelték fel, akkor a kardántengely nagy nytoivv] J FVXNOyMiWDJpSROGDORQDV]LYDttyúra kell helyezni., A max. megengedett TLTfordulatszám 540 /perc értékét be kell tartani!!!! A kardántengelyen elhelyezett, kardántengelygyártói szerelési és karbantartási utasításokat is be kell tartani! &VDN WHOMHVHQ YpGHWW KDMWyP YHO V]DEDG dolgozni! Használja a teljes kardántengelypv NLHJpV]tW YpG NHW D YRQWDWyQ pv a PXQNDJpSHQ $ YpG IHOV]HUHOpVHNHW D]Rnnal ki kell cserélni, ha azok megsérültek! A károsodások elkerülése érdekében a TLTt lassan, csak alacsony traktormotorfordulatszám mellett szabad csatlakoztatni.

48 48 Átvétel 4.2. $NDUGiQWHQJHO\HOV IHOV]HUHOpVHpV illesztése A széthúzott kardántengelyfeleket a traktor TLTcsatlakozójára és a szivattyú TLTcsonkjára kell he O\H]QLD]HO tuwehpstwpvlluiq\edq $ NDUGiQWHQJHO\W D] HOV IHONDSFVROiVNRU D ieud szerint kell a traktorhoz illeszteni. Ez a hozzáillesztés csak erre a traktortípusra érvényes. A kardántengelyillesztést a traktor típusának megváltoztatásakor meg kell ismételni.. A két kardántengelyfv HJ\PiV PHOOHWW WDUWiViYDO HOOHQ UL]QL NHOO KRJ\ D kardántengelycsövek tolóprofil átfedése a SHUPHWH] JpS minden állásában a traktor mögött az LO (LO = hossz betolt állapotban) legalább 40%ában biztosítotte. 2. Az összetolt helyzetben a kardántengelycsöveknek nem szabad a keresztcsukló villáival ütközniük. Be kell tartani a legalább 0 mmes biztonsági távolságot. 3. A hossz összeillesztéséhez a kardántengely IHOHNHW D OHJNLVHEE ]HPL P N GpVL Kelyzetben egymás mellé kell tartani és meg kell jelölni. 4. $ EHOV pv N OV YpG FV YHW XJ\DQRO\DQ mértékben kell megrövidíteni. 5. $ EHOV pv N OV WROySURILOW XJ\DQRO\DQ KRVVz EDQNHOPHJU YLGtWHQLPLQWDYpG FVövet. 6. Az elválasztó éleket le kell kerekíteni és a forgácsot alaposan el kell távolítani. 7. A tolóprofilokat meg kell zsírozni és egymásba kell tolni. 8. A tartóláncokat úgy kell beakasztani, hogy a NDUGiQWHQJHO\ PHJIHOHO IRUGtWiVL WHU OHWH PLn GHQP N GpVLKHO\]HWEHQEL]WRVtWRWWOegyen. 4.2 ábra 9. &VDN WHOMHVHQ YpGHWW KDMWyP YHO V]Dbad dolgozni: Használja a teljes kardántengely és NLHJpV]tW YpG IHOV]HUHOpVHNHWDWUDNWRURQpV a munkagépen., A TLTt lassan, csak alacsony traktormotorfordulatszám mellett szabad csatlakoztatni. 0 UG Nova SB /2002

49 Átvétel Nyombeállítás $ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS Q\RPV]pOHs VpJpW~J\NHOOEHiOOtWDQLKRJ\DSHUPHWH] NHUHNHLD vontató keréknyomainak közepén haladjanak. A nyomszélesség (9.5 R 44 abroncsméret esetén).500 mm mm között fokozatmentesen állítható be (UG 2200 Nova, UG 3000 Nova). $ EHiOOtWKDWy Q\RPV]pOHVVpJHN D NHUpN V]HUHOpVpW O függenek:.500 mm.960 mm között fokozatmentesen az. helyzeti kerékszerelés esetén (4.3 ábra) mm mm között fokozatmentesen a 2. helyzeti kerékszerelés esetén (4.3 ábra)., A kerékcsapszegeket 450 Nm nyomatékkal kell meghúzni. A nyomszélességbeállítást az alábbiak szerint kell elvégezni: &VDWODNR]WDVVDDSHUPHWH] WDYRQWDWyKR]. +~]]DEHDYRQWDWyU J]tW IpNpW A peuphwh] WHOJXUXOiVHOOHQpNNHOEL]WRVttsa. $ SHUPHWH] W HJ\ NRFVLHPHO YHO HJ\LN ROGDORQ emelje meg, míg az adott kerék a talajtól el nem emelkedik., $ NRFVLHPHO W D SHUPHWH] NHUHWpQ NHOO alkalmazni, nem a tengelyénél! 2OGMDPHJDU J]tW FVDvarokat. A tengely felét tolja be a kívánt helyzetbe ill. húzza D]W NL (KKH] D DODSNHUHW N OV popwo SHUPHWH] NHUpN N ]HSpLJ D] Ä[ puwpnhw PHJ NHOO határozni s eszerint kell betolni ill. kihúzni. 4.3 ábra 4.4 ábra x = kívánt nyomszélesség [mm].200 [mm] 2 $ U J]tW FVDYDURNDW 360 Nmes forgatónyomatékkal kell meghúzni az M 20csavaroknál. $ V]HPEHQOHY ROGDOL WHQJHO\felet ugyanilyen módon kell betolni ill. kihúzni.

50 50 Átvétel Az UG 4500 Nova típus esetén a nyomtávol ViJRWDPHJIHOHO NHUpNV]HUHOpVVHOiEUD kell beállítani: pozíció :.800 mm, pozíció 2: mm (4.3 ábra), A nem a gyárban szerelt kerekek esetén PHJ NHOO J\ ] GQLDUUyOKRJ\D) keréktárcsa ne feküdjön fel a (4.5/2) a fékdobon (4.5 ábra)! A keréktárcsa csak a (4.5/3) kerékagyra feküdhet fel., A nyomvonal beállítás során biztosítani kell azt, hogy a vontatott szántóföldi per PHWH] JpS KiWVy YLOiJtWyberendezéseinek világító pontja nincs mess ]HEEPLQWPPDMiUP N UYRQDOától). 4.5 ábra $ Q\RPN YHW és az univerzális vonórúd kormányzási geometriájának illesztése a traktorhoz $ WUDNWRU P J WW NDSFVROW SHUPHWH] JpS OHKHW OHg MREE Q\RPN YHWpVH ~J\ pukhw HO KD D YRQyU~G (4.6/) forgópontja pontosan a (4.6/2) traktor hátsó WHQJHO\H pv D YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS (4.6/3) tengelye közepénél helyezkedik el "a = b". Ehhez a (4.6/) forgópont és a (4.6/4) alsó függesz W NDUFVDWODNR]iVRNN ] WWLÄF WiYROViJRWD]DOiEELDN szerint lehet beállítani: D Q\RPN YHW YRQyU~G HVHWpQ ieud mmu OPPre (4 x 80 mmes lépésekben). az univerzális vonórúd esetén (4.8 ábra) 00 mmu OPPre (3 x 80 mmes lépésekben). A nem csatlakoztatott, a támaszlábakra állított szántóföldi SHUPHWH] JpS NRUPiQ\]iVL JHometriáját az alábbiak szerint lehet beállítani: $IRUJySRQWpVDYRQyU~GDOVyI JJHV]W NDUFVDtlakozása között beállítandó c távolságot meg kell határozni: c = a d a, b: A traktor hátsó tengelye és a vonórúd forgópontja közötti távolság ill. a vontatott szántóföldi SHUPHWH] JpSWHQJHO\HpVDYRQyU~GIRUJySRQtja közötti távolság. c: $ IRUJySRQW pv D YRQyU~G DOVy I JJHV]W NDU csatlakozása közötti távolság. d: A traktor hátsó tengelyének közepe és a traktor DOVyI JJHV]W NDr csatlakozása közötti távolság. 4.6 ábra d a c 4 $ U J]tW csavarokat meg kell oldani és el kell távolítani.8 $]DOVyI JJHV]W NDUWLOODYRQyUXGDWD c távol ViJQDNPHJIHOHO HQIHONHOOFVDYDUR]QL $U J]tW csavarokat 360 Nm forgatónyomatékkal kell M 20csavar esetén ill. 450 Nm forgatónyomatékkal M 22csavar esetén meghúzni. b 3 UG Nova SB /2002

51 Fel és lekapcsolás 5 5. Fel és lekapcsolás!! A fel és lekapcsoláskor be kell tartani a biztonsági utasításokat! A lekapcsoláskor a vontatott szántóföldi SHUPHWH] JpSHW D YpOHWOHQV]HU HOJXUXOiV ellen biztosítani kell D U J]tW fékkel és/vagy alátét ékkel! A szállításhoz az ékeket a kerettartóra kell rögzíteni rugós biztosítóval., Felkapcsoláskor valamint a közúti haladás N ]EHQ ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL D P V]DNL HO tuivrndw! 5. Vonórúd, $ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW nagyjából vízszintesen kell a traktorra akasztani, tehát párhuzamosan a talajjal futó kerettel.! Ügyeljen a max. megengedett támasztóterhelésre!, $ NDUGiQWHQJHO\ QDJ\ Q\tOiVV] J csuklóját mindig a vonórúd forgópontoldalára kell elhelyezni. 5.. Fel és leszerelés $ Q\RPN YHW és az univerzális vonórúdat a traktor hárompont I JJHV]W hidraulikájának alsó I JJHV]W NDUMDLEDQ kell rögzíteni. A hidraulikát kb. 5 cmrel kell megemelni. A vonóhorgot és a vezérelt vonórudat a traktor vonóhorgában ill. a gyorskapcsolón kell rögzíteni. Az (5./) WiPDV]WyOiEDW Q\RPN YHW és az univerzális vonórúd) ki kell reteszelni, fel kell tolni és a csapszeggel reteszelni kell. Az (5.2/) támasztólábat (vonóhorog és vezérelt vonórúd) a forgatókarral ellentétes irányba kell forgatni, ki kell reteszelni, felfelé kell tolni és a csapszeggel ismét reteszelni kell. A csapszeget a rugósbiztosítóval kell biztosítani. A hidraulikus vonórúdvezérlés esetén (I. változat) csatlakoztatni kell a hidraulikavezetékeket. A leszerelés fordított sorrendben történik. 5. ábra 5.2 ábra

52 52 Fel és lekapcsolás 5... A nyomköyhw és az univerzális vonórúd! $] 8* WtSXVQiO D Q\RPN YHW és az XQLYHU]iOLV YRQyUXGDW D Q\RPN YHW iooivedq FVDN D OpJIpNNHO UHQGHONH] KDj WyP YHO VV]HNDSFVROYDOHKHWKDV]QiOQL., A vonórúd kormányzási geometriáját a traktorhoz kell igazítani. 5.3 ábra, A traktor hárompont hidraulikájának alsó I JJHV]W NDUMDLW VWDELOL]iOy NLWiPDVztó rúddal vagy lánccal kell felszerelni. A trak WRUDOVyI JJHV]W NDUMDLWNLNHOOWámasztani a vontatott szántóföldi permewh] JpSLGHoda csapódásának megakadályozásához. 4 A Q\RPN YHW hatású univerzális vonórúd használata ábra 3 Az (5.4/) rögzített rudat ill. az (5.5/) hidraulika KHQJHUW HO O D] DOVy I JJHV]W NDU YH]HW VtQMpEH (5.4/2 ill. 5.5/2) kell rögzíteni., A forgópont ez esetben középen (5.4/3 ill. 5.5/3) található a vontatott szántóföldi SHUPHWH] JpS WHQJHO\H pv D WUDNWRU KiWVy tengelye között ) Sohasem szabad a rögzített rudat és a hidraulikus vonórúdyh]puopvwhj\lghm OHJ használni. 5.5 ábra A rögzített rúd használata során a vonórúdra egy (5.4/4) ellensúlyt kell szerelni. A hidraulika henger használata során a vonórúdba két (5.5/4) ellensúlyt kell szerelni. A Q\RPN YHW hatás nélküli univerzális vonórúd használata a haladási tulajdonságok javításához a QDJ\REEVHEHVVpJ V]iOOtWiVHVHWpQDMiQORWW Az (5.6/) rögzített rúd ill. a hidraulika henger hátul van rögzítve az alapgépen. Az (5.6/2) for JySRQWH]HVHWEHQDWUDNWRUDOVyI JJHV]W NDUMDL között található. 5.6 ábra 2

53 Fel és lekapcsolás pwn U OpJIpN Csatlakoztatás A NpWN U OpJIpNberendezést (ha van ilyen) a traktorra kell csatlakoztatni: Sárga csatlakozófej a fékvezetéken. Piros csatlakozófej készenléti vezetéken., A csatlakozófejeket a becsatlakoztatás HO WWWLV]WDViJUDHOOHQ UL]QLNHOOpV J\HOQL kell a helyes rögzítésre! 3 0 3, $ W PO YH]HWpNHN KHO\]HWpW HOOHQ UL]QL keoo $W PO YH]HWpNHN LGHJHQ WiUJ\DNKR] nem súrlódhatnak $ KDODGiV PHJNH]GpVH HO WW D] IpNHU V]DEiO\]yW D] Np]L HPHO NDUUDO D IHOW O W WWVpJL ioodsrwqdn PHJIHOHO HQ Np]]HO EH NHOO állítani. SHUPHWH] IHOW OWYH WHOMHVHU phuphwh] UpV]EHQIHOW OWYH félhu SHUPHWH] UHV üres $U J]tW féket (5.8/ ábra) meg kell oldani: A kézi forgatókart a keret oldalsó részén ütközésig balra körbe kell forgatni. 5.7 ábra, $KKR] KRJ\ D U J]tW IpN P N GpVpU O PHJ OHKHVVHQ J\ ] GQL HOOHQ UL]QL NHOO KRJ\ DIpNKX]DOEHK~]RWWU J]tW fék esetén feszüle. Ha ez nem így van, akkor a fékhuzalt a lyukas laposvason után kell állítani (ld. a Karbantartás fejezetet is). 2! A féken végzett mindenfajta szerelés után fékpróbát kell végrehajtani. Az alátétékeket el kell távolítani és a kereten OHY WDUWyNEDNHOOKHO\H]QLpVEL]WRVtWani. 5.8 ábra

54 54 Fel és lekapcsolás Lekapcsolás! $ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW DODSYHW HQ IHOW OWHWOHQ WDUWiOO\DO NHOO vízszintes talajra lekapcsolni és leállítani (borulásveszély)! $ OHNDSFVROiV HO WW D YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHWPLQGNpWDOiWpWpNNHOYpOHt OHQV]HU HOJXUXOiVHOOHQEL]WRVtWDQLNHOO %HNHOOK~]QLDU J]tW féket. A kézi forgatókart a keret oldalsó részén ütközésig jobbra körbe kell forgatni A lekapcsolás után a csatlakozófejeket le kell zárni ill. az üres csatlakozóba be kell akasztani. 5.7 ábra $ OHNDSFVROW OpJIpNH]HWW SHUPHWH] JpS PHJWolása A lekapcsolt és ezzel automatikusan lefékezett vontatott szántóföldi permhwh] JpS PHJWROiViKR] D IpNHU V]DEiO\]y Np]L HPHO NDUMiW / sen / kioldás"ra kell állítani., $PHJWROiVXWiQDNp]LHPHO NDUWLVPpWD kiinduló állásba kell tenni J]tW IpNNHO HOOiWRWW KLGUDXOLNXV fékberendezés Felkapcsolás A traktoroldalon szükség van egy hidraulikus fékbe UHQGH]pVUH DPHO\ D SHUPHWH] JpS KLGUDXOLNXV Ipkberendezését vezérli). A hidraulikus vontatmányfék hidraulikacsatlakozását a hidraulikus traktorfék hidraulikacsatlakozására kell csatlakoztatni., A csatlakozófejeket a becsatlakoztatás HO WW WLV]WDViJUD HOOHQ UL]QL NHOO pv Np]]HO jól meg kell húzni! 2! $W PO YH]HWpNHNKHO\]HWpWHOOHQ UL]QLNHOO $ W PO YH]HWpNHN LGHJHQ WiUJ\DNKR] QHP súrlódhatnak. 5.9 ábra $U J]tW féket (5.9/2) meg kell oldani: A kézi forgatókart a keret oldalsó részén ütközésig balra körbe kell forgatni.

55 Fel és lekapcsolás 55, $KKR] KRJ\ D U J]tW IpN P N GpVpU O PHJ OHKHVVHQ J\ ] GQL HOOHQ UL]QL NHOO KRJ\ DIpNKX]DOEHK~]RWWU J]tW fék esetén feszüle. Ha ez nem így van, akkor a fékhuzalt a lyukas laposvason után kell állítani (ld. a Karbantartás fejezetet is).! A féken végzett mindenfajta szerelés után fékpróbát kell végrehajtani.. Az alátét ékeket el kell távolítani és a kereten OHY WDUWyNEDNHOOKHO\H]QLpVEL]WRVtWani. 5.8 ábra 2 Lekapcsolás! A vrqwdwrww V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW DODSYHW HQ IHOW OWHWOHQ WDUWiOO\DO NHOO vízszintes talajra lekapcsolni és leállítani (borulásveszély)! A OHNDSFVROiVHO WWDYRQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPe WH] JpSHWPLQGNpWDOiWpWpNNHOYpOHWOHQV]e U HOJXUXOiVHOOHn biztosítani kell %HNHOOK~]QLDU J]tW féket A kézi forgatókart a keret oldalsó részén ütközésig jobbra körbe kell forgatni. A hidraulikus csatlakozást szét kell kapcsolni. 2 $OHNDSFVROWSHUPHWH] JpSPHJWROiVD A lekapcsolt vontatott sziqwyi OGL SHUPHWH] JpS PHJWROiViKR]PHJNHOOROGDQLDU J]tW féket., $ PHJWROiV XWiQ D U J]tW féket újra meg kell húzni. 5.9 ábra 0 2 3

56 56 Fel és lekapcsolás 5.4 Világító berendezés Az elektromos világítóberendezés áramvezetékét a traktorokhoz kell csatlakoztatni és ellen rizni kell anqdnp N GpVpW. 5.5 Hidraulika csatlakozások, $ EORNNFVDSRW HO NHOO ]iuql PLHO WW D hidraulikus magasságállítás csatlakozóját a traktor hidraulikus csatlakozójával össze ill. szétkapcsolja. Q szórószerkezet, kézi behajtással A magasságállítás hidraulikacsatlakozását a traktor HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez kell csatlakoztatni (ld. még a Szórószerkezet c. fejezetet is). Q szórószerkezet, hidraulikus behajtással (ld. még a Szórószerkezet c. fejezetet is). Teljesen hidraulikus szórószerkh]hw P N dtetés "I" (egyoldali behajtás a haladási i rányban balra lehetséges) 2. 7HOMHVHQ KLGUDXOLNXV V]yUyV]HUNH]HW P N dtetés "II" (egyoldali behajtás a haladási i rányban balra és jobbra lehetséges) A magasságállítás hidraulikacsatlakozását a traktor HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez kell csatlakoztatni. A szórókeret nyitózáró hidraulikacsatlakozásait a traktor NHWW V P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez kell csatlakoztatni. Q plus és SuperSszórókeret, teljesen hidraulikus nyitászárással A magasságállítás hidraulikacsatlakozását a traktor HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez kell csatlakoztatni. A szórókeret nyitózáró hidraulikacsatlakozásait a traktor NHWW V P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez kell csatlakoztatni. 5.6 Kapcsolószekrény A kapcsolódobozt a traktoron kell rögzíteni (az HOV V]HUHOpVNRUOGDIHMH]HWHW)., $ FVDWODNR]yN VV]HN WpVH HO WW D kapcsolódoboz áramellátásának be/kikapcsolóját "0" (AUS/KI) állásba kell kapcsolni Az áramellátó vezetéket az akkumulátor csatlakozóvezetékének aljzatával kell összekapcsolni. SKS 500 SKS 902: D NH]HO berendezés vezetékét és a hidraulikavezetéket a kapcsolódobozhoz kell csatlakoztatni. 5.7 AMACHECK II A Az "AMACHECK II A"t és a kapcsolódobozt a gép csatlakozóján keresztül kell egymással összekötni., Az "AMACHECK II A" kapcsolószek UpQQ\HO W UWpQ VV]HNDSFVROiVD VRUiQ az "AMACHECK II A" áramellátása kikapcsolva marad. ) 0LHO WW HONH]GHQH GROJR]QL D] "AMACHECK II A" berendezéssel, be kell táplálnia a gép adatait. 5.8 Spraycontrol II A ill. AMATRON II A A "Spraycontrol II A" ill. "AMATRON II A" gépicsatlakozóját össze kell kötni a kapcsolószekrénnyel., A "Spraycontrol II A" ill. "AMATRON II A" gépi csatlakozójának kapcsolódo ER]]DO W UWpQ VV]HNDSFVROiVD során a "Spraycontrol II A" ill. "AMATRON II A" feszültségellátása kikapcsolva marad Q plus és SuperSszórószerkezet Profi nyitózáró rendszerrel Az egyik hidraulikacsatlakozót az egyszeres P N GWHWpV YH]pUO berendezéséhez, a másik hidraulikacsatlakozót a traktor nyo PiVPHQWHV YLVV]DWpU ijied NHOO csatlakoztatni. ) 0LHO WW HONH]GHQH GROJR]QL D] "AMACHECK II A" és a "Spraycontrol II A" berendezéssel, be kell táplálnia a gép adatait

57 Haladás a szántóföldre szállítás közúton Haladás a szántóföldre szállítás közúton Vegye figyelembe az alábbi utasításokat. Így hozzájárulhat a közúti balesetek elkerüléséhez., A közúti közlekedés esetén figyelembe kell venni a TÜV szakvéleményezést!!! A közúti közlekedés során a traktornak és a munkagépnek meg kell felelniük a KRESZHO tuivdlqdn $] ]HPEHQWDUWypVDMiUP YH]HW MHHJy DUiQW IHOHO VHN D 5(6= W UYpQ\L UHQGHlkezéseinek betartásáért!!! A közlekedési, kormányzási és fékezési tulajdonságokat a vontatott vagy függesztett gépek és a pótsúlyok befolyásolják! Ezért üj\hoql NHOO D PHJIHOHO NRUPiQyzási és fékezési képességekre! A forgalomba helyezés szabályozása a lapján a traktornak /vagy más traktornak / biztosítania kell a feltöltött vontatmány UpV]pUHD]HO tuwipnh]pvlnpsleltetést. A forgalomba helyezés szaeio\r]iviqdnphjihoho HQ a több mint 3 tonna összsúllyal engedélyezett munkagépek (mint pl. a vontatott szántóföldi permetez gép) üzemi engedélyre kötelezettek.!!! A világító berendezésnek meg kell felelnie D 5(6=HO tuivdlqdn (OOHQ UL]]H D YLOiJtWyEHUHQGH]pVP N G képességét!. $ YRQWDWRWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS Paximális hasznos terhelését közúti haladás N ]EHQ ILJ\HOQL NHOO OHKHW OHJ FVDN részben feltöltött tartállyal szabad közlekedni.

58 58 Haladás a szántóföldre szállítás közúton 6. )XWyP IpNH]HWOHQWHQJHOO\HO Az UG Nova fékezetlen tengellyel UHQGHONH] PRGHllek vonatkozásában az alábbi korlátozások érvényesek: megengedett haladási sebesség: 25 km/h megengedett össztömeg összesen kg (2.600 kg tengelyterhelés és 400 kg támasztóterhelés). hasznos terhelés közúton: hasznos terhelés nem közúton: kg levonva az egyes szerkezeti csoportok önsúlyát (függetlenül a kiépítettségi variációtól, eh KH]OGD0 V]DNLDGDWRN FIHMH]HWHW munka közben (0 km/h vagy annál lassabban), nem korlátozott töltöttségi szint, bármely abroncsmérettel 6.2 )XWyP NpWN U OpJIpNNHO LOO hidraulikus fékberendezéssel $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW NpWN U légfékberendezéssel lehet felszerelni. A beépített IpNHU szabályzóval a féknyomást a töltöttségi V]LQWW O I gj HQ EH OHKHW KDWiUROQL D fékhengerekben. Az összekeverés elkerülése érdekében a vezetékcsatlakozávrndw N O QE ] színekkel (sárga és piros) jelöljük. A beállítható fokozatok. Die einstellbaren Stufen sind: SHUPHWH] IHOW OWYH WHOMHVHU SHUPHWH] UpV]EHQIHOW OWYH féleu SHUPHWH] UHV üres A teljes vontatóeszköz fékberendezését hetente HJ\V]HU W PtWHWWVpJUH HOOHQ UL]QL NHOO $ PHJHQJedett nyomásesés a legalább 5 bar túlnyomású WDUWiO\pVSHUFHVSUyEDLG HVHWpQEDU 6. ábra Azt a légtartályt (6./ ábra), amely a légrugót is táplálja, tartós üzem esetén naponta, egyébként pedig hetente vízteleníteni kell! A fékhengerek beállítása során figyelembe kell venni, hogy a megengedett löket a lehetséges fékhengerlöket 0 és 50%a között mozoghat. Ha átlépi az 50 %ot, akkor a mechanikus fékberendezést azonnal után kell állítani! A mechanikus fékelemek beállításakor az alábbiak szerint kell eljárni:. Az állítócsavart a fékhpho NDUQiOHONHOO fordítani. 2. $YpJUHKDMWRWWIpNEHiOOtWiVWN YHW HQHOOe Q ULzni kella két kerék ugyanolyan PpUWpN IpNKDWiViW

59 Haladás a szántóföldre szállítás közúton 59! Vegye figyelembe, hogy új gépek esetén a teljes fékhatás csak néhány féke ]pvxwiqpukhw HO A féken évente legalább egyszer elismert fékv]dnp KHOO\HO HO NHOO YpJHztetni a karbantartást!! (OOHQ UL]]H D IpNFV YHN KHO\]HWpW (]HN semmilyen idegen tárggyal nem súrlódhatnak!!! Mindenfajta szerelési munka után végezzen (üres állapotban) fékpróbát! Eközben a kerekek nem blokkolhatnak! Az összes, hidraulikus fékkel ellátott UG Nova PRGHOO DGDWDLW OiVG D N YHWNH] V UtWHWWOHYHJ táblázat "25 km/h" oszlopában. Ezek a modellváltozatok 25 km/h sebességig engedélyezettek. Az összes, légfékkel ellátott UG Nova modell DGDWDLWOiVGDN YHWNH] WiEOi]DWEDQ.

60 60 Haladás a szántóföldre szállítás közúton UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Abroncsméret Stützlast.000 kg Zul. Gesamtgewicht in kg Stützlast.000 kg Zul. Gesamtgewicht in kg Stützlast.500 kg Zul. Gesamtgewicht in kg Bei Luftdruck... in bar Bei Luftdruck... in bar Bei Luftdruck... in bar 25 km/h 40 km/h 50 km/h 25 km/h 40 km/h 50 km/h 25 km/h 40 km/h 50 km/h 230/95R44 (9,5R44) LI 34 A , , , ,2 270/95R42 (,2R42) LI 39 A , , , ,2 270/95R48 (,2R48) LI 42 A , , , , , ,6 300/95R46 (2,4R46) LI 45 A , , , , , ,6 420/85R38 (6,9R38) LI 4 A8 5500,2 5500,2 5500,2 6700,6 600,6 5700,6 7200,6 6600,6 6200,6 480/70R LI 45 A8,4,6,6,6,6,6 340/85R48 (3,6R48) LI 48 A , , ,6 460/85R38 (8,4R38) LI 46 A ,4 7000,6 6400,6 800,6 7500,6 6900,6 520/85R38 (20,8R38) LI 53 A ,2 7000,4 9600, ,6 300/95R52 (2,4R52) LI 48 A , , , ,6 650/65R LI 54 A8,2,,2

61 Haladás a szántóföldre szállítás közúton 6

62 62 Haladás a szántóföldre szállítás közúton 6.2. A hasznos terhelés kiszámítása hasznos terhelés [kg] = megengedett össztömeg [kg] önsúly [kg] Az önsúly függ a gép kiépítettségi variációtól. Ezt a típustábláról lehet leolvasni vagy a "0 V]DNLDGDWRN EDQV]HUHSO D]HJ\HVV]HUNH]HWLFVRSRUWRNV~O\iEyO kell kiszámolni. Példa: UG 4500 Nova légfékberendezéssel, 40 km/h kivitelben (490 kg), abroncsméret 460 / 85 R 38 (582 kg), vonóhorogvonórúd (80 kg), NH]HO V]HUHOYpQ\ TG 7 részes (38 kg), szivattyú 420 l/perc. (2 x 37,5 = 75 kg). SuperSszórószerkezet 27 m 7részes (624 kg). Önsúly = 490 kg kg + 80 kg + 38 kg + 75 kg kg = 2989 kg Hasznos terhelés = 7500 kg 2989 kg = 45 kg, $ SHUPHWH] JpS IRO\pNRQ\ WUiJ\iYDO törtpq WHOMHV IHOW OWpVH D] DEURQFVRN korlátozott teherbíró képessége miatt részben nem engedélyezett, mert ez meghaladja a hasznos terhelést. Egyedi HVHWHNEHQ YpJH]]HQ HOOHQ U]pVW OG D "Feltöltés" c. fejezetet").! A féken végzett munkálatok után mindig végezzen fékpróbát (üres állapotban)! Eközben a kerekek nem blokkolhatnak 6.3 Univerzális vonórúd! Közúti közlekedés esetén a rögzített (6.2/) rudat ill. a hidraulika hengert az A (nyomkö YHW SR]tFLyEyO D % PHUHY N ]~WL N ]OHNedés helyzetbe kell áttenni. 6.2 ábra 3 A B

63 Üzembevétel Üzembevétel, $Q YpQ\YpG V]HUHNV]DNV]HU NLMXWWatásának alapfeltétele a szántóföldi per PHWH] JpSUHQGHOWHWpVV]HU P N GpVH $SHUPHWH] JpSHWUHQGV]HUHVHQHOOHQ rizni kell a próbapadon és az esetleg IHOOpS KLinyosságokat azonnal meg NHOOV] QWHWQL, $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS KLEDPHn WHV P N GpVpW D SHUPHWOp NLIRJiVWDODQ V] UpVH EL]WRVtWMD(]pUWD] VV]HVIHOs ]HUHOWV] U WKDV]QiOQLNHOOpVH]HNP ködését rendszeres karbantartással biztosítani kell (ld. a "Karbantartás" c. fejezetet)., Az "NG"V]HUHOYpQ\ HVHWpQ D] HOV KDV]QiODWHO WWEHNHOOiOOtWDQLD]HJ\Hnnyomásszerelvényt (ld. a 7.6 fejezetet)!

64 64 Üzembevétel 7. Áttekintés a többutas átkapcsoló csapok pozíciói 7. ábra

65 Üzembevétel 65 Permetezés Bekeverés Öblítés Felszívás a 2 collos szívóvezetéken Felszívás a 3 collos szívóvezetéken )HOV]tYiVDV]tYyYH]HWpNHQpVDEHNHYHU WDUWiO\RQ

66 66 Üzembevétel 7.2 A permetlé használata $] DOiEE IHOVRUROW iowdoiqrv puypq\ XWDVtWiVRN PHllett figyelembe kell venni a növényvéd V]HU KDVz QiODWL ~WPXWDWyMiEDQ OHtUW WHUPpNMHOOHP] HOMiUiVL módokat is.. $]HO tuwyt] és készítményfelhasználási mennyi VpJHNHW D Q YpQ\YpG V]HU KDV]QiODWL ~WPutatójából kell kiolvasni. A szükséges víz és készítményfelhasználási mennyiségeket a növén\ypg V]HU KDV]QiODWL útmutatójából kell meghatározni. $NH]HOHQG WHU OHWKH]YDOyEHW OWHQG PHQQ\LVéget ki kell számolni. A permetlétartályt félig meg kell tölteni vízzel. %HNHOONDSFVROQLDNHYHU HJ\VpJHW A kiszámolt készítménymennyiséget hozzá kell adni. A hiányzó vízmennyiséget be kell tölteni. $NLSHUPHWH]pVHO WWDSHUPHWOpWDSHUPHWH] V]HU gyártójának utasítása alapján fel kel keverni., A készítmény használati útmutatóját el kell olvasni és a felsorolt biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni! A permetlé használatakor fokozott a kockázata annak, hogy a permetlével érintkezzünk. Ezért feltétlenül viselje a YpG NHV]W\ WpVDPHJIHOHO YpG UXKiW A kiürült készítménytartályt alaposan ki NHOO EOtWHQL SO WDUWiO\ EOtW berendezéssel) pv D] EOtW YL]HW DGMD hozzá a permetléhez! A szükséges betöltési ill. utántöltési mennyiségek pontos meghatározása a permetlémaradék elkerülését eredményezi! Az utolsó tartályfeltöltés tartályban megmaradó, felesleges maradékmennyiségét minimumra kell csökkenteni, mert a maradék mennyiségek környezetkíppo iuwdopdwodqtwivdqhkp]nhv, $ PHJPDUDGy WHU OHWHN NH]HOpVH HO WW az utolsó tartályfeltöltéshez szükséges utántöltési mennyiséget alaposan kell kiszámolni és lemérni! Eközben a V]yUyNHUHWE O V]iUPD]y P V]DNL hígítatlan maradék mennyiséget a NLV]iPROW XWiQW OWpVL PHQQ\LVpJE O OH kell vonni!, $ SHUPHWOpIHONHYHUpVHHO WWDSHUPHWe ] V]HU J\iUWyMiQDN XWDVtWiVDLW ILJ\elembe kell venni!

67 Üzembevétel A beés utántöltési mennyiség kiszámítása. példa: Adottak Tartály névleges térfogata Maradék a tartályban Vízmennyiség 300 l/ha Készítményigény / ha A permetanyag B permetanyag kérdés: 0 l 3000 l,5 kg,0 l Mennyi liter vizet, mennyi kg A és B permetanyagot kell 0 ha területhez betölteni? Válasz: Víz: 300 l/ha x 0 ha = 3000 l A:,5 kg/ha x 0 ha = 5 kg B:,0 l/ha x 0 ha = 0 l 2. példa : Adottak Tartály névleges térfogata 3000 l Maradék a tartályban 200 l Vízmennyiség 400 l/ha ajánlott koncentráció 0,5 % kérdés: Mennyi liter ill. kg készítményt kell egy tartályfeltöltéshez hozzáadni? 2 kérdés: 0HQQ\LKDWHU OHWUHHOHJHQG HJ\KRUGyfeltöltés, ha a tartályt a 20 liter maradékmennyiség kivételével üresre ki lehet permetezni? Kiszámítási képlet és válasz az. kérdésre: Vízutántöltési mennyiség [l] x koncentráció [%] 00 = készítményhozzáadás [l ill. kg] ( ) [l] x 0,5 [%] 00 = 4,2 [l bzw. kg] Kiszámítási képlet és válasz a 2. kérdésre: Rendelkezésre álló permetlémennyiség [l] maradékmennyiség [l] vízfelhasználás [l/ha] = NH]HOHQG WHU OHW[ha] 3000 [l] (tartály névleges térfogata) 20 [l] (maradékmennyiség) 400 [l/ha] vízfelhasználás = 7,45 [ha]

68 68 Üzembevétel 7.3. Feltöltés vízzel, Figyelembe kell venni a megengedett hasznos terhelést! Ügyeljen az egyes IRO\DGpNRNMHOOHP] W Pegeire. folyadék víz karba mid UAN NPoldat V U VpJ[kg/l] bis,,28,38, 0LQGHQ IHOW OWpV HO WW HOOHQ UL]QL NHOO D gépet károsodásokra (pl. tömítetlen tartályokra és vezetékekre valamint a NH]HO berendezések helyes helyzetére)., Feltöltés során a gépet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A kiválasztott vagy rendelkezésre álló feltöltési módszer ellenére ezt az DODSHOYHW PLQGHQ NH]HO QHN (használónak) be kell tartania., Annak érdekében, hogy a permetlé visszaáramlását a vezetékhálózatba meg lehessen akadályozni, nem szabad közvetlen kapcsolatot OpWUHKR]QLDW OW YH]HWpNpVDSHUPHWOptartály között. A szabad kifolyás a legnagyobb biztonságot nyújtja a visszafolyás HOOHQ KD D W OW YH]HWpNYpJpWOHJDOiEE 20 cmrel a permetléwduwio\ EHW OW nyílása fölött rögzítik., (O NHOO NHU OQL D KDENpS] GpVW Feltöltés során nem jöhet hab a WDUWiO\EyO$KDENpS] GpV HONHU OpVH pughnpehq QDJ\ NHUHV]WPHWV]HW tölcsért kell használni, amely egészen a tartály aljáig leér. A legveszélytelenebb az, ha a feltöltést a szántóföld V]pOpQ D YL]HV NRFVLEyO YpJ]L OHKHW OHJ szabadeséssel). A feltöltésnek ez a módja az alkalmazott permewh] V]HUW O I JJ HQ D Yt]YpGHOPL WHU OHWHNHQ QHP HQJHGpO\H]HWW eughno GM Q D vízvédelmi hivatalnál. 4 3 Meg kell határozni a pontos vízfelöltési mennyiséget (ld. a 7.3 fejezetet) Az UG Nova típusú vontatott szántóföldi permetez gépek esetében a permetlé (7.2/) és D] EOtW Yt]tartályt (7.2/2) mindig a (7.2/3) EHW OW Q\tOiVRQ keresztül ill. a (7.2/4) szabad kifolyású vízvezetéken át kell feltölteni ábra

69 Üzembevétel 69, A permetléwduwio\w D EHW OW V]LWD alkalmazása mellett szabad csak feltölteni $ WDUWiO\ WDUWDOPiW D PXWDWyQ OHY töltöttségiv]lqw NLMHO] VNiOiMiQ NHOl leolvasni tartálytartalom [l] = kijelzett skálaérték x ábra $EHW OW Q\tOiVRNDWFVDSy ill. csavarossal fedéllel kell elzárni. 7.4 ábra

70 70 Üzembevétel Az UG Nova vontatott szántóföldi SHUPHWH] JpSHN HVHWpQ D SHUPHWOpWDUWiO\ feltöltése a szívócsatlakozón át a szívóvezetékkel is lehetséges. A szívóvezetéket rá kell csatlakoztatni a szívócsatlakozóra. A többutas átkapcsoló csapokat a Ansaugen über saugschlauch / Szívás a szívóvezetéken keresztül pozícióba kell átkapcsolni. Be kell kapcsolni a szivattyút (kb. 400 /perc) és a permetlétartályt vízzel fel kell tölteni. Amikor a tartály megtelt, akkor a 3utas iwndsfvroy FVDSRNDW ieud PHJIHOHO PyGRQ át kell kapcsolni és a szivattyút ki kell kapcsolni. 7.5 ábra 7.6 ábra

71 Üzembevétel Készítmények bekeverése Az adott NpV]tWPpQ\W D EHNHYHU tartályon át a permetlétartály vizébe kell keverni. Itt különbséget teszünk a folyékony és porkészítmények ill. a karbamid bekeverése között. )Ha a karbamidv] U RSFLyEHYDQWpYH a tartályba, akkor a tartályfeltöltéshez elkészített karbamidmennyiséget N ]YHWOHQ ODEHW OW Q\tOiVRQiWEHOHKHW szórni a tartályba. A vízben oldódó fóliazacskókat P N G NHYHU V]HUNH]HW HVHWpQ N ]YHWOHQ O D WDUWiO\ED kell szórni. 7.7 ábra, A üres készítménytartályokat gondosan ki kell mosni, használaton kívül helyezni, VV]HJ\ MWHQL pv HO tuivv]hu HQ ártalmatlanítani. Nem szabad azokat más célra felhasználni., Ha a készítménytartály öblítéséhez csak a permetlé áll rendelkezésre, akkor HO V] U HO WLV]WtWiVW NHOO YpJH]QL $] alapos tisztítást csak akkor szabad elvégezni, ha tiszta víz áll rendelkezésre, SODN YHWNH] WDUWiO\IHOW OWpVHOYpJ]pVH HO WW LOO D] XWROVy WDUWiO\IHOW OWpV maradék mennyiségének hígításakor.

72 72 Üzembevétel Folyékony készítmények A permetlétartály félig fel kell tölteni vízzel. A központi szórókeret be és kikapcsolást 0 pozícióba kell kapcsolni. $EHNHYHU tartály fedelét ki kell nyitni. A többutas átkapcsoló csapokat a 7.8 ábrának PHJIHOHO HQNHOOHOIRUGtWDQL A tartályfeltöltéshez kiszámított és lemért készítmény ill. karbamidmennyiség igényt be kell tölwhqldehnhyhu tartályba (max. 34 l). A szivattyút kb. 400 /perc fordulaton kell P N GWHWQL pv D NHYHU V]HUNH]HWHNHW EH NHOO NDSFVROQL $ NHYHU WHOMHVtWPpQ\W iowdoiqrv D Ä keverési fokozat) növelni lehet. A 3utascsapot (7.9/5) az "" pozícióba kell HOIRUGtWDQLDJ\ U VYH]HWpNHWQ\LWQL A (7.0/) többutas átkapcsoló csapot a 7.0 ieuiqdnphjihoho HQNHOOHOIRUGtWDQLpVDWDUWDOPiW DEHNHYHU tartályból ki kell szívni). )A (7.0/) többutas átkapcsoló csapon OHY N ]WHV iooivrnndo OHKHW D V]tYiVL VHEHVVpJHWWHWV] OHJHVHQEHiOOtWDQL. A 3utascsapot a 3 pozícióba kell állítani (zárás). A (7.0/) többutas átkapcsoló csapot a 7.0 ieuiqdnphjihoho HQYLVV]DNHOOiOOtWDQL A hiányzó vízmennyiséget bele kell tölteni a tartályba.. $ NHYHU V]HUNH]HWHNHW QRUPiO HVHWEHQ D IHOW OWpVW O D SHUPHWH]pVL IRO\DPDW YpJpLJ bekapcsolva maradnak. Mérvadó a készítménygyártók adatai. 7.8 ábra 7.9 ábra 7.0 ábra

73 Üzembevétel 73 Porkészítmények és karbamid A permetlétartályt félig fel kell tölteni vízzel. A központi szórókeret be és kikapcsolást 0 pozícióba kell kapcsolni. $EHNHYHU tartály fedelét ki kell nyitni. A többutas átkapcsoló csapokat a 7.0 ábrának PHJIHOHO HQNHOOHOIRUGtWDQL A szivattyút kb. 400 /perc fordulaton kell P N GWHWQL pv D NHYHU V]HUNH]HWHNHW EH NHOO NDSFVROQL $ NHYHU WHOMHVtWPpQ\W iowdoiqrv D Ä keverési fokozat) növelni lehet. A 3utascsapot az "" pozícióba kell elfordítani (a J\ U VYH]HWpNHWQ\LWQL A (7.2/) többutas átkapcsoló csapot a 7.2 ábrának megihoho HQNHOOHOIRUGtWDQLpVDWDUWDOPiW DEHNHYHU tartályból ki kell szívni. )A (7.2/) háromutas átkapcsoló csapon OHY N ]WHV iooivrnndo OHKHW D V]tYiVL sebességet tetsz legesen beállítani. A tartályfeltöltéshez kiszámított és lemért készítmény ill. karbamidmennyiség igényt be kell W OWHQLDEHNHYHU tartályba (max. 34 l).. A 3utascsapot (7./5) a 3 pozícióba kell állítani J\ U VYH]HWpN]árása. 3 A (7.0/) háromutas átkapcsoló csapot a 7.0 ábriqdnphjihoho HQYLVV]DNHOOiOOtWDQL). A hiányzó vízmennyiséget bele kell tölteni a tartályba. $ NHYHU V]HUNH]HWHNHW QRUPiO HVHWEHQ D IHOW OWpVW O D SHUPHWH]pVL IRO\DPDW YpJpLJ bekapcsolva maradnak. Mérvadó a készítménygyártók adatai., 3HUPHWH]pV HO Wt a karbamidot folyadék átszivattyúzásával teljesen fel kell oldani. Nagyobb karbamidmennyiség IHOROGiVDNRU D SHUPHWOp K PpUVpNOHWH QDJ\RQ OHK O H]iOWDO D NDUEDPLG FVDN lassan oldódik fel. Minél melegebb a víz, annál gyorsabban és jobban oldódik fel a karbamid. 7.0 ábra 7. ábra 7.2 ábra

74 74 Üzembevétel A készítménytartály kiöblítése tartályöblítéssel UG 2200 Nova, UG 3000 Nova es UG 4500 Nova A szórókeretet ki kell kapcsolni. $V]LYDWW\~WNESHUFFHONHOOP N GWHWQL A (7.3/) 3utascsapot a 7.3 ábrának PHJIHOHO HQNHOOHOIRUGtWDni. A (7./5) 3utascsapot az "2" pozícióba kell elfordítani (tartályöblítés nyitása). A tartályt (7.4/) vagy az egyéb tárolóedényeket rá kell tenni a tduwio\ EOtW fúvókára és legalább 30 mpig lefelé kell nyomni. $EHNHYHU tartály utóöblítése A (7./5) 3utas kapcsolócsapot a 3as pozícióba kell elfordítani (zárni). $ IHGHOHW IHO NHOO FVDYDUR]QL D EHNHYHU tartályra. A (7.4/5) 3utas átkapcsoló csapot a 2es pozíciyednhooiwndsfvroqlwduwio\ EOtW fúvóka nyitása). A (7.4/5) 3utas átkapcsoló csapot vissza kel kapcsolni a 3as pozícióba. A (7.0/) 3utas átkapcsoló csapot a 7.0 ieuiqdnphjihoho HQYLVV]DNHOOiOOtWDQL. 7.3 ábra ábra

75 Üzembevétel ábra

76 ÜzembevételI Az egyennyomásszerelvény EHiOOtWiVD D] HOV KDV]QiODW LOO minden fúvókacsere esetén (csak az "NG" szerelvényhez) 2 $ UiNDSFVROW SHUPHWH] JpSHW NE O Yt]]HO IHO kell tölteni. A szórókeretet ki kell hajtani és a szivattyút üzemi fordulats]iprq SO SHUF NHOO P N GWHWQL $ NDSFVROyGRER]RQ OHY iudphooiwiv be/kikapcsolóját "I" állásba kell kapcsolni. A vörös YLVV]DMHO] fény felgyullad és a kapcsolódoboz üzemkész. A (7.5/2) programkapcsolót "Handbetrieb / kézi üzem" állásba kell kapcsolni. A központi szórókeret be és kikapcsolás (7.5/3) kapcsolóját a "I" állásba kell kapcsolni. Ki kell nyitql D] ROGDOV]iUQ\RQ OpY I~YyNiNDW pv D fúvókákból víz lép ki. $ NHYHU V]HUNH]HWHQ EH NHOO iootwdql D] NHYHUési fokozatot. $ JRPERW DGGLJ NHOO P N GWHWQL PtJ D permetezési nyomás nem mutat 4 bar értéket. Az egyennyomásszerelvényt a (7.6/) recézett IHM FVDYDURNNDO NHOO EHiOOtWDQL A szórókeret szárnyat a (7.5/5) szárny kapcsolóval kell lezárni. A permeth]pvl Q\RPiV NLMHO] MpQ megváltozik a beállított permetezési nyomás. $] HKKH] D UpV]V]pOHVtW fúvókához hozzárenghow HJ\HQQ\RPiV EHUHQGH]pV UHFp]HWW IHM csavarját addig kell elfordítani, míg a permetezési nyomás nem mutat pontosan 4 bar értéket. Ezután ezt a szárnyat ki lehet nyitni. A többi oldalszárny fúvóka egyennyomás berendezését ugyanilyen módon kell beállítani $ OH]DMORWW EHiOOtWiVW N YHW HQ D] VV]HV V]iUQ\DW a (7.5/3) kapcsolóval le kell zárni. A kijelzett nyomásnak 4 bar értéknek kell lennie. Ha ez nem így van, akkor az egyennyomásszerelvény beállítását meg kell ismételni ábra 7.6 ábra 4

77 Üzembevétel A permetlé kijuttatása, $ V]H]RQ PHJNH]GpVH HO WW LOO PLQGHQ fúvókacsere során a permetlé kijuttatását IRO\DGpNPHQQ\LVpJ PpUpVVHO HOOHQ UL]QL NHOO OG D Ä$ Q YpQ\YpG SHUPHWOp mérése" fejezetet)! A 3 m/s szélsebesség esetén további intézkedések szükségesek az elsodródás elkerülése érdekében (ld. az Intézkedések elsodródás ellen fejezetet)! A 5 m/s IHOHWWLiWODJVHEHVVpJ V]pOHVHWpQDNH]e OpVW PHJ NHOO V] QWHWQL D OHYHOHN pv D vékony ágak mozognak). A haladási sebesség ne legyen több mint 8 km/h! Egyrészt azért, hogy a szórókeretet mechanikusan ne vegyük túlzottan igénybe, másrészt azért is, hogy az e ORV]WiV HJ\HQOHWHVVpJpW D W~O HU V Penetszél ne befolyásolhassa hátrányosan. Kerülje a túladagolásokat (különösen átfedésekkel a nem pontos haladás miatt és/vagy a fordulókban tett kanyarok esetén bekapcsolt szórókeret mellett)! $ Q YpQ\YpG V]HUgyártó használati útmutatójában megadott készítmény felhasználási mennyiség (l ill. kg/ha) pontos HOpUpVpKH]DSHUPHWH]pVVRUiQHO tuwiroyadékfelhasználást [l/ha] pontosan be kell tartani. A szórókeretet csak haladás közben szabad be és kikapcsolni. A permetezési nyomásbeállításhoz el választott nyomásfokozatot és a keverési fokozatot pontosan be kell tartani, külön EHQ D NtYiQW IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJW O való eltérés jöhet létre! A permetezés során a permetlé fel KDV]QiOiVW D NH]HOHQG terület vonatkozásáedqioodqgydqhoohq UL]QLNHOO ) $]HJ\pUWHOP SHUPHWH]pVLQ\RPiVFV kkenéskor a tartály üres. Amennyiben a permetezési nyomás egyébként változatlan feltételek mellett esik, akkor vagy a szívóydj\dq\rpyv] U YDQHOGXJXOYD Az összes, a szórási táblázatban megadott felhasználási l/ha mennyiség a vízre YRQDWNR]LN $ PHJIHOHO puwpnhnhw 8$ esetén 0,88cal, NPoldatok esetén 0,85tel kell átszámítani. $ SHUPHWOpW HO tuivv]hu HQ D Q YpQ\YpG V]HUgyártó adatainak alapján kell összeállítani és elkeverni. A szórókeretet ki kell nyitni. A szórókeret munkamagasságát (a fúvókák és az állomány közötti távolság) a felhasznált I~YyNiNWyOI JJ HQDV]yUiVLWiEOi]DWDODSMiQNHOO beállítani. Be kell állítani a kívánt keverési fokozatot. A Traktormeteren le kell olvasni, hogy mely traktorfokozatok jöhetnek számításba a 6max. 8 km/h sebesség számára. A traktormotor fordulatszámát a szivattyúfordulatszám figyelembe vétele mellett (min. 350 /perc és max. 550 /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. $] HO tuw IRO\DGpN IHOKDV]QiOiVW D V]iPtWyJpSHQ ill. az "NG"szerelvény esetén a permetezési nyomással be kell állítani. $PHJIHOHO WUDNWRUIRNR]DWEDNHOONDSFVROQLpVHO kell indulni. Permetezés során a haladási sebességet pontosan be kell tartani. A szórókeretet a kapcsolódoboznál be kell kapcsolni Utasítások az adagoló automatikához $ WUDNWRU KDODGiVD N ]EHQ D KDODGiVL VHEHVVpJW O I JJ DGDJROiVW pukhw QN HO DPL D]W MHOHQWL KD D traktormotor fordulatszáma esik, pl. hegymenetben, akkor csökken a haladási sebesség mellett a vontató TLTfordulatszáma is és ezzel a szivattyúhajtásfordulatszáma is ugyanilyen arányban. Ezáltal a szivattyú szállítási mennyisége is változik ugyanilyen arányban és a kívánt felhasználási mennyiség [l/ha] állandó marad egy traktor sebességfokozaton belül. Eközben a beállított permetezési nyomás is változik., A kijuttatandó permetlé optimális hatásának eléréséhez és a szükségtelen környezetterhelés megakadályozásához 3 a beállított permetezési nyomás eltérése nem lehet több mint ±25 %. Ezt a ±25 %os nyomásingadozást ±2%os haladási sebességingadozással lehet elérni egy traktor sebességfokozaton belül. A több mint ±25 %os permetezési nyomásingadozás permetlécseppméretek nem kívánt PHJYiOWR]iViWLGp]KHWLHO

78 78 ÜzembevételI Példa: Ha a beállított permetezési nyomás pl. 3,2 bar, a köztes nyomási érték 2,4 és 4,0 bar között engedélyezett. Eközben semmi esetre sem szabad a beépített fúvóka megengedett nyomási tartományát elhagyni., A haladási sebesség növelésekor a legmagasabb megengedett szivattyúhajtás 550 /perc fordulatszámát nem szabad átlépni! $ NH]HO berendezések munkatartománya Nyomás : 7 bar Térfogatáram: l/perc. TLTfordulatszám: 300 bis 540 U/perc. max. eltérés a beállított IHOKDV]QiOiVLpUWpNW O: +/ 5 % megengedett sebességingadozás egy traktor sebességfokozaton belül: +/ 2 % megengedett nyomásingadozás a beállított permetezési nyomástól: +/ 25 % A folyadék felhasználás [l/ha] beállítása A folyadék felhasználás függ: a fúvókák átfolyásától [l/perc]. A fúvókaméret és a permetezési nyomás befolyásolják a fúvókaátfolyást. A szükséges permetezési nyomást a szórási táblázatból meg kell határozni a fúvóka típusának és méretének 3 figyelembe vétele mellett., A permetezési nyomás növelésével a fúvókaátfolyás növekszik, a csökkenésével csökken., $ PHJIHOHO I~YyND NLYiODV]WiVa függ a megcélzott folyadék felhasználástól. D KDODGiVL VHEHVVpJW O A traktor tényleges haladási sebességét feltétlenül HOOHQ UL]]HHJ\PpU V]akaszon. Ld. a 7.7 ("A traktor tényleges haladási VHEHVVpJpQHNHOOHQ U]pVHIHMH]HWHW "). A szórási táblázatok hasznos információkkal szolgálnak a fúvóka kiválasztásához és a permetezési nyomás alapbeállításához A táblázatok beállítási utasíwivdlw D SHUPHWH] JpS Yt]]HO W UWpQ folyadékmenq\lvpjppupvvhonhoohoohq UL]QLOGD "A permete] JpS iowdo NLMXWWatott folyadék mennyiség mérése" c. fejezetet") Intézkedések az elsodródás megakadályozására A kezeléseket a kora reggeli ill. esti órákban végezze el (ilyenkor általában kisebb a szél). Válasszon nagyobb fúvókákat és vízfelhasználási mennyiségeket. Csökkentse a permetezési nyomást. A szórókeret munkamagasságát pontosan be kell WDUWDQL PLYHO D Q YHNY I~YyNDWiYROViJJDO D] HOVRGUyGiVYHV]pO\HLVHU WHOMHVHQQ Csökkentse a haladási sebességet (8 km/h alá). Használjon ún. elsodródásmentes (AE) fúvókákat vagy injektor (ID) fúvókákat (magas durvacsepparányú fúvókákat). A mlqghqnrul Q YpQ\YpG V]HU WiYROViJL OHEHJ NpSHVVpJpWILJ\HOHPEHNHOOYHQQL A permetezési nyomás meghatározása A fúvóka típusának és nagyságának figyelembe vételével meg kell keresni a helyes táblázatot. Ki kell keresni a szükséges folyadékfelhasználást és le kell olvasni a permetezési nyomást., Az elszóródás miatti veszteségek elkerüléséhez válasszon alacsony haladási sebességet és kisebb permetezési nyomást!, Minél nagyobb a permetezési nyomás, annál kisebb a cseppiwppu $ NLVHEE FVHSSHNHU VHEEQHPNtYiQWHOVRGUyGiVW mutatnak!

79 79 Üzembevétel A permetezési nyomás beállítása A felhasználási mennyiséget a számítógépen ill. "NG"szerelvény esetén a permetezési nyomással be kell állítani. A (7.7/) áramellátó bekikapcsolót az "I" (EIN/BE) állásba kell kapcsolni. A (7.7/2) központi szórókeret beés kikapcsolásának kapcsolóját a "0" (AUS/KI) állásba kell kapcsolni. $ KLGUDXOLNXV NHYHU V]HUNH]HW NtYiQW NHYHUpVL fokozatát be kel állítani. Be kell kapcsolni a TLTt. A Traktormeteren le kell olvasni, hogy mely traktorfokozatok jöhetnek számításba a 6max. 8 km/h sebességhez. A traktormotor fordulatszámát a szivattyúfordulatszám figyelembe vétele mellett (min. 350 /perc és max. 550 /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. Az "NG"szerelvény használata esetén a szórási táblázatból kivett permetezési nyomást a (7.7/3) ± gombbal a (7.7/4) permetezési nyomás kijelz Q EH NHOO iootwdql Meg kell határozni a tényleges [l/min] fúvóka átfolyást és a kívánt fúvóka átfolyás mellett a SHUPHWH]pVL Q\RPiVW HQQHN PHJIHOHO HQ PHJ kell változtatni. Amennyiben a permetezési nyomás egyébként változatlan feltételek mellett esik, akkor a szívó vagy a nyomósz U W meg kell tisztítani! ábra, 3, 3 Az "NG"szerelvény használata esetén a helyesen beállított egyennyomásv]huhoypq\ IRQWRV HO IHOWpWHOH D permetezési nyomás beállításának.

80 80 Inbetriebnahme 7.6 A kiadagolt folyadékmennyiség mérése $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW D V]yUiVL WiEOi]DW alapján beállított permetezési nyomással kell beállítani (kimérni a V]H]RQPHJNH]GpVHHO WW minden fúvókacsere esetén, a tényleges és a kívánt felhasználási mennyiség [l/ha] közötti különbségek esetén A tényleges és a kívánt felhasználási mennyiség [l/ha] közötti különbségek okai lehetnek a tényleges haladási és a Traktormeteren kijelzett haladási sebesség közötti különbség és/vagy a perme WH] I~YyNiNWHUPpV]HWHVNRSiVD. Szükséges eszközök az adagok kiméréséhez: alkalmas felfogóeszközök, pl. vödör, PpU SRKiUYDJ\DGDJROyKHQJHU, stopperóra A tényleges folyadék felhasználás [l/ha] megadása HJKDWiUR]iVPpU V]DNDV]PHJWpWHOével A permewh] DQ\DJWDUWiO\WYt]]HOIHONHOOW OWHQL A szántóföldön le kell mérni pontosan a 00 méte UHVPpU V]DNDV]W$NH]G és végpontot meg kell jelölni. $V]yUyNHUHWHWEHNHOONDSFVROQLpVHOOHQ UL]QLNHOO KRJ\D] VV]HVI~YyNDNLIRJiVWDODQP N GLNe. A permetezési nyomást a kívánt felhasználási mennyiség vonatkozásában [l/ha] a szórási táblázatból ki kell olvasni és be kell állítani. A szórókeretet ki kell nyitni. A tartályt a kétoldali töltöttségi szintjelig (esetleg újat fel lehet rajzolni) vízzel fel kellw OWHQLNH]G és végpontot meg kell jelölni. A Traktormeteren le kell olvasni, hogy mely traktorfokozatok jöhetnek számításba a 6max. 8 km/h sebességhez. A traktormotor fordulatszámát a szivattyúfordulatszám figyelembe vétele mellett (min. 350 /perc és max. 550 /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. $ PpU V]DNDV]W QHP iooy KHO\]HWE O UHS O UDMWWDO D NH]G pv D YpJSRQW N ] WW HO UH beállított, állandó, a Traktormeteren leolvasott sebességgel meg kell tenni. Eközben a szórókeretet pontosan a mérési szakasz NH]G SRQWMiQ EH majd a végpontján ki kell kapcsolni (ld. a "Tényleges vontatósebesség meghatározása" fejezetet"). A kihordott vízmennyiséget a tartály újrafeltöltésével lehet meghatározni HJ\PpU HGpQ\VHJtWVpJpYHO, leméréssel vagy vízórával. a [l] x = folyadékfelhasználás [l/ha] b [m] x c [m] a: Yt]IRJ\DV]WiVDPpU V]DNDV]RQ[l] b: szórásszélesség [m] c: DPpU V]DNDV]KRVV]D[m] Példa: vízfogyasztás: 80 l szórásszélesség: PpU V]DNDV]: 20 m 00 m 80 l x m x 00 m = 400 [l/ha]

81 Üzembevétel A folyadékfelhasználás meghatározása álló helyzetben az egyes fúvókák átfolyásának mérésével Ha a traktor sebességét a szántóföldön pontosan ismerjük, akkor az adagolást vízzel az egyes fúvókák átfolyásának [l/min] lemérésével álló helyzetben lehet elvégezni. A felfogott fúvókaátfolyásból ki kell számítani a folyadékfelhasználást [l/ha] ill. közvetlenül a szórási táblázatból kell kiolvasni. A fúvóka átfolyását legalább 3 kül QE ] I~YyNiQ kell meghatározni. Ehhez egyegy fúvókát kell jobb és a bal szárnyon valamint a szórókeret közepén D]DOiEELDNDODSMiQHOOHQ UL]QL: A permetlétartályt vízzel fel kell tölteni. (OOHQ UL]QL NHOO KRJ\ D] VV]HV I~YyND NLIRJá VWDODQXOP N GLke. A permetezési nyomást a kívánt felhasználási mennyiséghez [l/ha] ki kell olvasni a szórási táblázatból és be kell állítani. Az egyes fúvóka átfolyást [l/min] több fúvókán is meg kell határozni, pl. stopperórával, adagoló KHQJHUUHOpVPpU SRKiUUDO Az átlagos fúvóka átfolyást [l/min] meg kell határozni. 2. A tényleges folyadékfelhasználás [l/ha] kiolvasása a szórási táblázatból az alábbiakhoz fúvókaméret '06', felfogott fúvóka átfolyás [2,8 l/min], tervezett haladási sebesség [6,5 km/h]. A szórási táblázatból kiolvasott folyadékfelhasználás: 57 l/ha. Ha a tényleges és a felfogott fúvóka átfolyás nem egyeznek, akkor a permetezési nyomást enqhnphjihoho HQNRUULJiOQLNHOO: a folyadékfelhasználás (fúvóka átfolyás) túl alacsony a permetezési nyomást növelni kell. a folyadékfelhasználás túl nagy permetezési nyomást csökkenteni kell. $ I~YyND iwiro\ivw DGGLJ NHOO HOOHQ UL]QLPtJD kiszámított és a kívánt folyadékfelhasználás nem egyeznek. Példa: Fúvókaméret: Tervezett ill. mért haladási sebesség: Fúvóka átfolyás a bal szárnyon: Fúvóka átfolyás középen: Fúvóka átfolyás a jobb szárnyon: Számított középérték: '06' 6,5 km/h 2,8 l/min 2,9 l/min 2,7 l/min 2,8 l/min. A tényleges folyadékfelhasználás kiszámítása d [l/min] x 200 folyadékfelhasználás = e [km/h] [l/ha] d: fúvóka átfolyásás (számított középérték) [l/min] e: haladási sebesség [km/h] 2,8 [l/min] x 200 6,5 [km/h] = 57 [l/ha]

82 82 Inbetriebnahme 7.7 A tényleges traktorsebesség meghatározása 0 00 m KRVV]~ViJ~PpU V]DNDV]W$NH]G és a végpontot meg kell jelölni. A Traktormeteren le kell olvasni, hogy melyik traktorfokozatok jöhetnek számításba a 6 max. 8 km/h sebesség számára. A traktormotor fordulatszámát a szivattyúfordulatszám figyelembe vétele mellett (min. 350 /perc és max. 550 /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. $PpU V]DNDV]WQHPiOOyKHO\]HWE OUHS O UDMWWDO DNH]G pvdypjsrqwn ] WWHO UHEHiOOtWRWWiOODndó, a Traktormeteren leolvasott sebességgel kell PHJWHQQL$]HKKH]V] NVpJHVLG WVWRSSHUUHONHOO megmérni. $ PpWHUHV PpU V]DNDV] PHJWpWHOpKHz szük VpJHV PHJKDWiUR]RWW LG YHO D WpQ\OHJHV KDODGiVL sebességet az alábbi táblázatból lehet kiolvasni. Táblázat a tényleges haladási sebesség megha WiUR]iViKR] D V]iQWyI OGL PpU V]DNDV] PHJWétele után km/h sec/00 m km/h sec/00m km/h sec/00 m 4,0 90,0 6, 59,0 8, 44,4 4, 87,8 6,2 58, 8,2 43,9 4,2 85,7 6,3 57, 8,3 43,3 4,3 83,7 6,4 56,3 8,4 42,9 4,4 8,8 6,5 55,4 8,5 42,4 4,5 80,0 6,6 54,5 8,6 4,9 4,6 78,3 6,7 53,7 8,7 4,4 4,7 76,6 6,8 52,9 8,8 40,9 4,8 75,0 6,9 52,2 8,9 40,4 4,9 73,5 7,0 5,4 9,0 40,0 5,0 72,0 7, 50,7 9, 39,6 5, 70,6 7,2 50,0 9,2 39, 5,2 69,2 7,3 49,3 9,3 38,7 5,3 67,9 7,4 48,6 9,4 38,3 5,4 66,7 7,5 48,0 9,5 37,9 5,5 65,5 7,6 47,4 9,6 37,5 5,6 64,3 7,7 46,8 9,7 37, 5,7 63,2 7,8 46,2 9,8 36,7 5,8 62, 7,9 45,6 9,9 36,4 5,9 6,0 8,0 45,0 0,0 36,0 6,0 60,0

83 Üzembevétel Gyakorlati üzem az "AMACHECK II A"val (csak "NG"szerelvény esetén) $ NH]HO HOHPHNHW ]HPNpV] ioodsrwedq V]iOOtWMiN $ V]iQWyI OGL PXQND PHJNH]GpVH HO WW D] "AMACHECK II A"t az "AMACHECK II A" felszerelési és használati útmutató alapján fel kell programozni. Kapcsolja ki az AMACHECK II A. DSFVROMD D SHUPHWH] JpSHW D YRQWDWyKR] D] "AMACHECK II A"t a gép csatlakozóján keresztül kösse össze a kapcsolódobozokkal. Kapcsolja be az AMACHECK II A. +DV]QiODWHO WWDGMDPHJD]DOiEELJpSadatokat: Imp./00 m Imp./l. szükséges érték Imp./l. között van. A betáplálás után a számítógép automatiku VDQ D )HOGVSULW]H V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS programot választja. Szórásszélesség [m]. A szórókeret osztások száma száma. 6, Ha a pillanatnyi szórásszélességet néhány dióda be vagy kikapcsolásával megváltoztatjuk, úgy felgyullad a dióda a szórókeretjelzésen (7.8/). Ezzel egyid EHQDXWRPDWLNXVDQLQIRUPiFLyWNDSHUU OD változásról az "AMACHECK II A". Maxi PXP V]yUyNHUHW RV]WiV YHKHW ILJ\elembe. 3 Kapcsolja a programkapcsolót (7.8/2) a "Handbetrieb / kézi üzem" állásba. Az indítási funkciót a C és az Eingabe / EHWiSOiOiV JRPERN HJ\LGHM OHQ\RPiViYDO válthatja kl(]]hohj\lghm OHJDKHNWiUV]iPOiOyD PXQNDLG pv D NLKRUGRWW PHQQ\LVpJ PHPyULiMD "0"ra áll vissza. A kapcsolódoboz feszültségellátásának (7.8/3) be/ki kapcsolóját "I" (EIN / BE) állásba kel kapcsolni. A központi szórókeret be és kikapcsolóját (7.8/4) a kapcsolószekrényen "0" (AUS / KI) állásba kell kapcsolni. %H NHOO iootwdql D KLGUDXOLNXV NHYHU V]HUNH]HW kívánt keverési fokozatát. A Traktormeteren le kell olvasni, hogy melyik traktorfokozatok jöhetnek számításba a 6 max. 8 km/h sebesség számára. A traktormotor fordulatszámát a szivattyúfordulatszám figyelembe vé tele mellett (min. 350 /perc és max. 550 /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. 7.8 ábra

84 84 Inbetriebnahme A kívánt felhasználási mennyiséghez be kell állítani a permetezési nyomást a ± gombbal (7.8/5) gombbal., A kijelzett és a kívánt felhasználási PHQQ\LVpJ N ] WWL HOWpUpV HVHWpQ HO tuw érték) a permetezési nyomást a ± gombbal JRPEEDO DGGLJ NHOO PHJIHOHO módon változtatni, míg a kijelzett érték és a kívánt felhasználási mennyiség nem egyeznek. 6, Bekapcsolt szórószerkezet mellett a dióda a fúvókaszimbólum (7.8/6) felett világít, ez azt jelenti, hogy a permete] JpS munkahelyzetben van ábra

85 Üzembevétel Gyakorlati üzem a "Spraycontrol II A"val ill. "AMATRON II A"val $ NH]HO HOHPHNHW ]HPNpV] ioodsrwedq V]iOOtWMiN A V]iQWyI OGL PXQND PHJNH]GpVH HO WW "Spraycontrol II A"t ill. "AMATRON II A"t a PHJIHOHO IHOV]HUHOpVL és használati útmutató alapján fel kell programozni. $] iwiro\ivppu "Imp./l" értékét már a gyárban megállapították; ez az érték a számítógépen már tárolva van, NLHJpV]tWpVNpSS D],PSO puwpn D] iwiro\ivppu házán is szerepel). Ha a "Imp./l" érték mégsem lenne ismert, akkor az iwiro\ivppu W NDOLEUiOQL NHOO OG DUEDQWDUWiV fejezetet). +DV]QiODW HO WW PHJ NHOO DGQL D JpSspecifikus értékeket az "Adatblokk gép"ben (ld. a "Spraycontrol II A" ill. "AMATRON II A" felszerelésiés használati útmutatóját). Az alábbi kezelési folyamat jön létre: A "Spraycontrol II A" ill. "AMATRON II A"t be kell kapcsolni. A gép fajtáját a gépi csatlakozón keresztül a rendszer automatikusan felismeri és a "Feldspritze / szántóföldi permetez JpS SURJUDPD] egyszer már betáplált adatokkal kiválasztásra kerül. A feladatra specifikus adatokat be kell táplálni a "Datenblock Auftrag / adatblokk megbízás"ba. 0HJ NHOO DGQL D QHYHW SDUWQHU YHY megnevezése). Be kell táplálni ill. felül kell vizsgálni a fel KDV]QiOiVLPHQQ\LVpJHO tuwpuwpn et. Meg kell adni a véleményeket., A nevet és a véleményt nem kell IHOWpWOHQ O PHJDGQL 'H D] HO tuw puwpnhw minghqhvhwehqhoohq UL]QLNHOO PHQQ\LVpJ HO tuw puwpnpuh YRQDWNR]yDQ D IHlhasználási mennyiség 0 %os lépésekben a "±0 %" gombbal változtatható meg. A "T2" (vége) gomb lenyomásával a megbízás lezárul és eltárolásra kerül. Eltárolásra kerülnek a végrehajtott megbízáshoz meghatározott ada WRNDPHJPXQNiOWWHU OHWDPXQNDLG DNLKRrdott mennyiség stb. Az új megbízáshoz a munkamemória (tároló) automatikusan visszaáll "0"ra. Az új megbízási szám kiadása automatikusan történik és a kezelési folydpdwho OU ONH]G GLN 7.9. Különleges utasítások a gyakorlati használathoz Az automatikus, terültre adott felhasználási mennyiségszabályozás alapján a haladási sebesség és a szivattyúhajtás fordulatszáma széles határok között szabadon választható meg. A szivattyú szállítási teljesítménye függ annak hajtási fordulatszámától. A szivattyúhajtás fordulatszámát úgy kell megválasztani (350 és 550 /perc között), hogy a szórószerkezethez és a KLGUDXOLNXV NHYHU V]HUNH]HW ]HPpKH] PHJIHOHO térfogatáram álljon rendelkezésre. Mindamellett figyelembe kell venni azt, hogy a gyors haladási sebesség és a nagy felhasználási mennyiség esetén több permetlevet kell szállítani. $ SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW D V]yUiVL táblázatból a közelebbi haladási sebesség és permetezési nyomástartományt kell megválasztani a fúvókaméret és a kívánt felhasználási mennyiség (célzott érték) figyelembe vétele mellett. Amennyiben a magas haladási sebesség és az alacsony szivattyúhajtásfordulatszám mellett a célzott értéket nem érjük el, akkor DNLMHO] Q GLs 3 SOD\ KLED ]HQHW MHOHQLN PHJ pv HJ\LGHM OHJ Ii J\HOPH]WHW MHO]pV KDOODWV]LN 6HJtWVpJNpSSHQ csökkentse a haladási sebességet és növelje a szivattyúhajtás fordulatszámát. A "Datenblock Auftrag / adatblokk megbízás" EyOD7ELOOHQW\ Yel közvetlenül el lehet érni a "Datenblock Arbeit / adatblokk munká"t. Az "Datenblock Arbeit / adatblokk munká"ban a 7ELOOHQW\ YHOHONHOOLQGtWDQLDPHJEt]iVW A permetezési folyamat során a fedélzeti számítógép össze funkciója megválasztható, a zsebszámológépé is. A betáplált felhasználási

86 86 Inbetriebnahme, Permetezés közben ügyelni kell arra, hogy a permetezési nyomás semmi esetre sem térjen el ± 25%kal a NH]HOpVKH] HO tuw SHUPHWH]pVL nyomástól. 3 Példa: $PHQQ\LEHQ D] HO tuw FpO]RWW SHUPHWH]pVL nyomás pl. 3,2 bar, akkor az összes permetezési nyomást 2,4 4,0 bar között engedélyezett., Az optimális állománykezelés biztosításához és a környezetterhelések csökkentéséhez a szórókeretbe beépített fúvókák megengedett nyomási tartományát nem szabad elhagyni. Például a 05 ös nagyságú fúvókaméret esetén a nyomási tartomány,0 5,0 bar van. 3 Az "NG" és 7* NH]HO IHO OHWHN esetén a szórókeretbe beépített fúvókák megengedett permetezési nyomását a manométeren kell leolvasni. A 'LJLWiOLVQ\RPiVNLMHO] YHOUHQGHONH] JpSHN eseén (opciós felszereltség) a szórókeretbe beépített fúvókák permetezési nyomását a rendszer felügyeli és az SKSen kijelzi. Az "AMATRON II A" használata esetén a fúvókák számára engedélyezett nyomási tartományt a "Datenblock Maschine / adatblokk gép"be kell betáplálni. Ha ezt a betáplált nyomási tartományt a permetezés során elhagyjuk, úgy a számítógép hallható és látható ILJ\HOPH]WHW MHO]pVWDG., A csak egy részv]pohvtw YHO W UWpQ permetezés során szükséges a kapcsolószekrényen a Handbetrieb / Np] ]HPUH W UWpQ iwndpcsolás A tartályban már csak kb. 00 l van A programkapcsolót az "Auto" állásból "Handbetrieb / kézi üzem" állásba kell átkapcsolni, ha a tartály tartalma már csak kb. 00 l., Az ilyen alacsony töltöttségi szint esetén a vízszint ingadozái miatt OHYHJ EHV]tYiV IRUGXOKDW HO (] D] iwiro\yppu P N GpVLKLEiMiWRNR]KDWMD és ezáltal rosszak a mérési értékek. 3 3 Az újból feltöltött tartály kipermetezése esetén a programkapcsolót újra az "Auto" állásba kell kapcsolni.

87 Üzembevétel Maradékmennyiségek Megkülönböztetjük a maradékmennyiségek két típusát:. A tartályban megmaradó, felesleges maradékmennyiség a permetezési folyamat végén V]DNL PDUDGpNPHQQ\LVpJ DPHO\ HJ\pUWHOP permetezési nyomás csökkenés esetén a tartály EDQDV] U FVDSEDQDV]LYDWW\~EDQDV]tYy és Q\RPyYH]HWpNEHQ D NH]HO V]HUHOYpQ\HNEQ pv D fúvókavezetékekben marad. Az egyes szerkezeti elemek maradékmennyiségeit OiVGDÄ0 V]DNL adatok fejezetben,és azokat össze kell adni. 7.9 ábra 7.0. MaradékPHQQ\LVpJHNPHJV] QWHWpVH Az alábbiak szerint kell eljárni: A központi szórószerkezet be és kikapcsolóját 0 állásba kell kapcsolni. $KLGUDXOLNXVNHYHU V]HUNH]HWet be kell kapcsolni. A tartályho WLV]WtWy I~YyNiNDW D] HJ\V]HUHV P N GpV FVDSSDOEHNHOONDSFVROQL A (7.9/ ábra) átkapcsoló csapot a "Spülen / öblítés" állásba kell kapcsolni. Be kell kapcsolni a TLTt. A tartályban megmaradt maradékmennyiséget legalább 0V]HUHV Yt]PHQQ\LVpJJHO D] EOtW Yt] tartályból fel kell hígítani. A (7.20/) átkapcsoló csapot a "Spritzen / permetezés" állásba kell kapcsolni a 7.20 ábra szerint. A felhígított maradékmennyiséget a már kezelt állományra kell kipermetezni megnövelt ha ODGiVL VHEHVVpJJHO D N YHWNH] WUDNWRUIRNR]DW megválasztásával. 00 l feletti maradékmennyiség esetén a hidrauli NXVNHYHU V]HUNH]HWHWOHNHOONDSFVROQL. )00 Liter tartályban maradt folyadékmennyiség felett a tartályüresper PHWH]pV NHYHU V]HUNH]HWpW NL NHOO kapcsolni és a permetezési nyomás beállítását javítani kell ábra

88 88 Inbetriebnahme, A szórószerkezet maradékmennyisége függ a szórószerkezet fogásszéle VVpJpW O pv PpJ KLJtWDWODQ NRQFHntrációban kerül ki. Ezt a maradékmennyiséget feltétlenül még nem kezelt területre kell kipermetezni. Az ennek a higítatlan maradékmennyiség a kipermetezéséhez szükséges útszakaszt a 0 V]DNL DGDWRNszórószerkezet" fe MH]HWE ONHOONLRlvasni ábra Ahhoz, hogy a tartályban maradó, higítoww P V]DNL maradékphqq\lvpjhw HJ\ PHJIHOHO IHOIRJy HGénybe le lehessen engedni, a többutas átváltó csapot (7.22/ ábra) az "Ablassen / leengedés" állásba kell fordítani (7.2/2 ábra). 3 A szivattyút, a szívó és nyomóvezetéket, a NH]HO HOHPHNHW pv D I~YyNavezetékeket vízzel való öblítéssel ki kell tisztítani., A maradékmennyiség kiürítésekor érvényesek a felhasználói védelemre vonatkozó intézkedések. Figyelembe kell YHQQL D SHUPHWH] V]HUgyártó UHQGHONH]pVHLW pv PHJIHOHO YpG UXKiW kell viselni. A felfogott permetlé maradékmennyiséget a vonatkozó jogi HO tuivrnv]hulqwnhooiuwdopdwodqtwdql3o alkalmas tartályokedq VV]HJ\ MWHQL KDJ\QL NLV]iUDGQL pv D] HO tuw KXOODGpN PHJVHPPLVtW EHHOMXttatni ábra

89 Üzembevétel Tisztítás 7.. $ SHUPHWH] JpS WLV]WtWiVD IHOW OW WW tartály esetén $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] Jépek élettartama és megbízhatósága DODSMiEDQ YpYH D SHUPHWH] V]HUQHN D JpS V]HUNH]HWL DQ\DJDLUD J\DNRUROW KDWiViWyO I JJ (QQHN D EHKDWiVQDN D] LG WDUWDPiW OHKHW VpJV]HULQWFV NNHQWHQLNHOOSOQDSLWLV]WtWiVHOYpJ]pVpYHOD permetezési munkák befejeztével. A permetlét nem szabad indokolatlanul hosszú ideig mondjuk éjszakára a tartályban hagyni. $SHUPHWH] JpSHWDODSRVDQPHJNHOOWLV]WtWDQLDNNRU KDPiVLNSHUPHWH] V]HUWNtYiQXQNNLMXWWDWQL $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS WpQ\OHJHV PHJWLV]WtWiVD HO WW PiU D V]iQWyI OG Q HO NHOO YpJH]QL D] HO WLVztítást. Ehhez a tartályban megmaradt maradékmennyiséget legalább 0szeres vízmennyiséggel az EOtW Yt]tartályból fel kell hígítani. Ezt a hígított maradékmennyiséget ezután ki kell permetezni (ld. a "Restmengen / maradékmennyiségek" fejezetet"). A tisztítást az alábbiak szerint kell elvégezni: A kiürített permetléwduwio\w HU V Yt]VXJiUUDO ÄPHJ kell dolgozni. A tartályt kb. 400 l vízzel fel kell tölteni. Leállított szórószerkezetet be és kikapcsolás mellett EH NHOO NDSFVROQL D NHYHU V]HUNH]HWHW D V]LYDWW\~W NE SHUF IRUGXODWRQ NHOO P N dtetni és a vizet többször át kell szivattyúzni. A szórószerkezet részek kapcsolási folyamatát, a KLGUDXOLNXV NHYHU V]HUNH]HW pv D N ]SRQWL szórószerkezet be és kikapcsolását többször végre kell hajtani. Ezzel minden gépalkatrészt tiszta vízzel át lehet öblíteni. 9pJ O D WDUWiO\ WDUWDOPiW D SHUPHWH] I~YyNiNRQ keresztül ki kell permetezni. $ V] U Ki]DW NL NHOO V]HUHOQL pv D V] U EHWpWHNHW meg kell tisztítani (ld. a "Karbantartás" fejezetet"). Szezononként ki kell szerelni a fúvókákat, a per PHWH] YH]HWpNHNHW iw NHOO EOtWHQL D I~YyNiNDW SLV]NROyGiVUD HOOHQ UL]QL NHOO pv DGRWW HVHWEHQ puha kefével meg kell tisztítani (ld. a "Karbantartás" fejezetet")., $ SHUPHWH] Yezetékeket minden fúvókacsere és más fúvókák beépítése HO WWiWNHOO EOtWHQL. $ SHUPHWH]pVL PXQNiN LG MiUiVWyO I JJ PHJV]DNtWiVD PLDWW D V] U FVDS D V]LYDWW\~ D NH]HO HOHPHN pv D SHUPHWH] YH]HWpNHN tisztítását feltétlenül el kell végezni. A V]iQWyI OG Q HOYpJ]HQG EOtW Yt]tartályból V]iUPD]y Yt]]HO W UWpQ WLV]WtWiVW D] DOiEELDN szerint kell elvégezni: Ki kell kapcsolni a szórószerkezetet. LNHOONDSFVROQLDKLGUDXOLNXVNHYHU V]HUNH]HWHW A többutas átváltó csapokat a "Spülen / öblítés" állásba kell kapcsolni (7.22 ábra). A szivattyút az üzemi fordulatszámon kell járatni (450 /perc). Kapcsolja be a legközelebbi traktor sebességfokozatot a haladási sebesség növeléséhez és induljon el. Kapcsolja be a szórószerkezetet. A most felszívott EOtW Yt]]HOPHJW UWpQLNDSHUPHWOpKtJtWiVDDPLD V] U FVDSEDQDV]tYyYH]HWpNEHQDV]LYDWW\~EDQ D Q\RPyYH]HWpNEHQ D NH]HO HOHPHNEHQ pv D visszafolyó vezetékben található. Ezt a higított permetlét növelt haladási sebességgel a már kezelt állományra kell kijuttatni., A szórószerkezet maradékmennyisége függ a szórószerkezet szórás V]pOHVVpJpW OpVPpJKLJtWDWODQNRQFHntrációban kerül ki. Ezt a maradékmennyiséget feltétlenül még nem kezelt területre kell kipermetezni. Az ennek a hígítatlan maradékmennyiségnek a kipermetezéséhez szükséges útszakaszt D 0 V]DNL DGDWRN szórószerkezet " IHMH]HWE ONHOONLRlvasni. 3

90 90 Inbetriebnahme 7.2 Téliesítés $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW D] ]HPHQ NtY O KHO\H]pVHO WWPHJIHOHO PyGRQPHJNHOOWLV]WtWDQL Az "Öblítési munkálatok" befejeztével és ha a SHUPHWH] I~YyNiNEyO PiU QHP M Q Yt] D V]LYDttyúkat TLTfordulatszám mellett (300 /perc) "le YHJ V]LYDWW\~]iVUDMiUDWQLNHOO $ NH]HO HOHPHN VV]HV IXQNFLyMiW NDSFVROQL NHOO ~J\ KRJ\ D] VV]HV SHUPHWH] V]HUtovábbító vezeték üresjáratban menjen. $ V]yUyV]HUNH]HW V]iUQ\UpV]HLEHQ OpY I~YyNDt HVWE ONLNHOOV]HUHOQLHJ\PHPEUiQV]HOHSHWD]pUW KRJ\ D V]yUyV]HUNH]HW SHUPHWH] YH]HWpNHL Ä Uesen menjenek. Ha a többszörös kapcsolások után a szórószer NH]HWE OPiU sehonnan sem távozik folyadék, akkor a TLTt ki lehet kapcsolni. Az (7.23/) anyát el kell távolítani és a manomé WHUKH] YH]HW Q\RPyYH]HWpNE O D IRO\DGpNRW OH kell engedni. A biztosítólemezt (7.24/ ábra) vissza kell nyomni, az átváltó csapot (7.24/2) lefelé kell fordítani és a maradék folyadékot ki kell engedni. $V] U Ki]DWpVDV] U EHWpWHNHWDV]tYyV] U U O le kell szerelni és meg kell tisztítani., $ WLV]WtWiV XWiQ D V] U Ki]DW pv D V] U EHWpWHW QHP NHOO ~MUD YLVV]DWHQQL hanem a permewh] JpS EHW OW V]LWiMiEDQ NHOO PHJ UL]QLDN YHWNH] használatig. A szivattyú nyomóvezetékét le kell szerelni, úgy, hogy a maradék vízmennyiség a nyomóvezeték E OpVDNH]HO V]HUNH]HWE ONLWXGMRQIRO\QL 0pJHJ\V]HUEHNHOONDSFVROQLDNH]HO V]HUHOYény összes funkcióját. $NHYHU V]LYDWW\~Q\RPyYH]HWpNpWOHNHOOV]HUHOQL A TLTt be kell kapcsolni és a szivattyút kb. ½ SHUFLJ P N GWHWQL NHOO PtJ D V]LYDWW\~ nyomóoldali csatlakozójából nem jön már több folyadék., A nyomóvezetékeket csan D N YHWNH] használatkor kell újra felhelyezni ábra ábra 7.24 ábra

91 Üzembevétel 9 A szivattyúk nyomócsatlakozásait piszkolódás ellen le kell takarni. A kardántengely csuklóit le kell kenni és a profilcsöveket hosszabb üzemen kívül helyezés esetén meg kell zsírozni. A téliesítés eo WW D V]LYDWW\~NEDQ RODMFVHUpW NHOO végezni.., ƒ&dodwwlk PpUVpNOHW HVHWpQ D GXJDttyús membránszivattyúkat üzembehe O\H]pV HO WW Np]]HO PHJ NHOO IRUJDWQL Dnnak megakadályozása érdekében, hogy a jégdarabok a dugattyúkat és a dugattyúmembránokat ne tegyék tönkre!, A kapcsolódobozokat, a manométereket és a további elektromos alkatrészeket fagymentesen kell tárolni! 3 3

92 92

93 Szórószerkezet Szórószerkezet $ V]yUyV]HUNH]HW UHQGHOWHWpVV]HU ioodsrwd YDOa PLQW IHOI JJHV]WpVH MHOHQW VHQ EHIRO\iVROMiN D permetlé elosztásának pontosságát. A teljes PpUWpN iwihgpv D V]yUyV]HUNH]HW KHO\HVHQ EHiOOtWRWW SHUPHWH]pVL PDJDVViJiYDO pukhw HO$ fúvókák a kereten 50 cmes távolságban helyezkednek el.,a permetezési magasságot (a fúvókák és az állomány közötti távolság) a szórási táblázat alapján kell beállítani. $] HO tuw SHUPHWH]pVL PDJDVViJ D] VV]HV I~YyNiQiO ~J\ pukhw HO KDD szórószerkezet a talajjal párhuzamosan van beállítva., A szórószerkezet beállítási munkáit lelkiismeretesen kell elvégezni., A szórószerkezet beállítási munkáit lelkiismeretesen kell elvégezni.! $ OHQJpVNLHJ\HQOtWpVW DODSYHW HQ reteszelni kell szállítási helyzetben. szállításkor! a keret behajtásakor és kinyitásakor!

94 94 Szórószerkezet 8. Qszórószerkezet és Qplusszórószerkezet) 8.. Qszórószerkezet, szórásszélesség 5 mig (beleértve a lengés kiegyen OtW W pv D KLGUDXOLNXV Pagasságállítást A kézzel kinyitott és a hidraulikusan nyitható V]yUyV]HUNH]HWHN XJ\DQRO\DQ IHOpStWpV HN D Q\itáshoz szükséges hidraulikus szerkezeti elemek kivételével. Traktoroldalon ej\ HJ\V]HUHV P N GpV YH]pUO Eerendezés szükséges a hidraulikus magasságállításhoz. 8./... ábra. Szórószerkezet tartó. 2. )HOV WN ] HOHPHN D QpJ\V] JSURILORN t N ] MHNpQWV]ROJiOQDNDOHQJpVLNLHJyenlítés (9) kireteszelésekor (ilyen csak a hidraulikusan nyitható szórószerkezetnél van). 3. Hidraulikus magasságállítás; a szórószerkezet permetezési magasságának beállításához. 4. $ PDJDVViJiOOtWiV HJ\V]HUHV P N GWHWpV hidraulikahengere. 5. Fojtószelep; a magasságállítás emelési és süllyesztési sebességének javításához. 6. Hidraulikus vezeték blokkcsappal a hidraulikus magasságállításhoz. A hidraulikus magasságállítást a blokkcsap felett bármely magasságban lehet reteszelni. 7. Négyszögprofilok a lengés kiegyenlítés lezáráshoz. 8. $OVy WN ] HOHPHN D NHUHWWDUWyQ N O QE ] magasságokban lehet rögzíteni és a lengési kiegyenlítés elzáráskor a négyszögprofilok (7) WN ] MHNpQWV]ROJiOQDN, $ EORNNFVDSRW OH NHOO ]iuql PLHO WW D hidraulikavezeték csatlakozóját a vontató hidraulikacsatlakozójával összekötik vagy szétkapcsolják. A magasságállítás emelési és süllyesztési sebességének beállítása Az emelési és süllyesztési sebesség a fojtószelepeknél (8./5 ábra) az imbuszcsavar be vagy kicsavarásával állítható be. Az emelési és süllyesztési sebesség csökkentése: imbuszcsavart be kell csavarozni. Az emelési és süllyesztési sebesség növelése: imbuszcsavart ki kell csavarozni. 8.. ábra

95 Szórószerkezet Aus und Einklappen! Az oldalsó szárnyak kinyitásakor és behajtásakor sérülés veszélye áll fenn. A szárnyakat kinyitáshoz és behajtáshoz kézzel csak a sárgán jelzett részeknél lehet megfogni.! $ OHQJpVNLHJ\HQOtWpVW DODSYHW HQ UHWHszelni kell szállítási helyzetben. szállításkor a szerkezet behajtásakor és kinyitásakor. Kinyitás A szórószerkezet a lezárt szállítási helyzetben található. A blokkcsapot ki kell nyitni. A jobboldali szárnyat ki kell nyitni. A baloldali szárnyat ki kell nyitni. A szórószerkezet permetezési magasságát a magasságállítással be kell állítani (a fúvókák és az állomány közötti távolság függ a szórási táblázat szerinti fúvókatípustól). A lengéskiegyenlítés most automatikusan le van zárva. A blokkcsapot el kell zárni. Ezáltal a magasságállítás lezárásra kerül és a beállított permetezési magasság pontosan tartható. Behajtás A blokkcsapot ki kell nyitni. A lengés kiegyenlítést el kell zárni. Ehhez a szórószerkezetet a legalsó állásba kell süllyeszteni (a négyszögprofilok az alsó WN ] HOHPHNHQWiPDV]NRGQDNIHO A baloldali szárnyat be kell hajtani. A jobboldali szárnyat be kell hajtani. A blokkcsapot el kell zárni.

96 96 Szórószerkezet Munkálatok a nem szimmetrikusan kinyitott oldalsó szárnyakkal A lengés kiegyenlítést a beállított ill. a! kívánt permetezési magasságban retes ]HOQLNHOOPLHO WWDV]yUyV]HUNH]HWROGDlsó szárnyait nem szimmetrikus módon nyitja ki vagy csukja be. A szórószerkezet szimmetrikusan kinyitott állapotban található. A szórószerkezetet a beállított permetezési magasságban reteszelni kell. Beide Vierkantprofile (8.2/) von Hand so weit als möglich hochschieben und in dieser Position durch Hochsetzen der Anschlagelemente (8.2/2) am Gestängeträger (8.2/3) arretieren. $ PHJIHOHO ROGDOVy V]iUQ\DW D NtYiQW KHO\]Htben be kell hajtani (eközben a szórószerkezet esetleg enyhén ferde helyzetet vehet fel). A blokkcsapot ki kell nyitni. A szórószerkezetet a magasságállítással a vízszintes beállításig le kell süllyeszteni. Ekkor PLQGNpW QpJ\V] JSURILO D IHOHPHOW WN ] HOemekre támaszkodik A blokkcsapot el kell zárni. Ha újra szimmetrikusan kinyitott szórószerkezettel kell dolgozni: A szórószerkezetet a magasságállítással kissé meg kell emelni. Az oldalsó szárnyakat újra ki kell nyitni. $ NHUHWWDUWyNRQ OHY ieud WN ] HOHPHNHW (3/2 ábra) mélyebbre kell helyezni. Be kell állítani a permetezési magasságot Munkálatok a nem szimmetrikusan kinyitott oldalsó szárnyakkal A hidraulikusan nyitható és behajtható szórószerkezet kétipohnlylwhoehqpukhw HO:. Teljesen hidraulikus szórószerkezet P N dtetés "I", az egyoldali nyitás haladási irányban balra lehetséges A traktoroldalról szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV pvnhww V P N d WHWpV YH]pUO V]HUNH]HW. 2. Teljesen hidraulikus szórószerkezet P N dtetés "II", az egyoldali nyitás haladási irányban balra és jobbra lehetséges A traktoroldalról szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV pv NHWW V P N d WHWpV YH]pUO V]HUNH]HW). 8.2 ábra 2 3

97 Szórószerkezet /...ábra +LGUDXOLNXV FVDWODNR]iV HJ\V]HUHV P N d WHWpV DPDJDVViJiOOtWiVKR]EORNNFVDSSDO. 2 +LGUDXOLNXV FVDWODNR]iVRN ] OG NHWW V P N d WHWpV D MREEROGDOL V]iUQ\ NLQ\LWiViKR] pv Eehajtásához (csak teljesen hidraulikus szórószerkezet P N GWHWpV "II" esetén. 3 +LGUDXOLNXVFVDWODNR]iVRNY U VNHWW VP N d WHWpV D EDOROGDOL V]iUQ\ NLQ\LWiViKR] pv EHKajtásához (csak teljesen hidraulikus szórószerkezet P N GWHWpV "II" esetén 2, $ EORNNFVDSRW HO NHOO ]iuql PLHO WW D hidraulikus magasságállítás csatlakozóját a traktor hidraulikus csatlakozójával össze ill. szétkapcsolja. 8.3 ábra Fig. 8.4/... 6]yUyV]HUNH]HWN ]psv UpV]. 2 %HOV V]iUQ\. 3 OV V]iUQ\ LGUDXOLNDKHQJHUEHOV ). 5 +LGUDXOLNDKHQJHUN OV ). 6 Fojtószelepek a szórószerkezet nyitási sebességének beállításához. 7 Nyitható visszacsapó szelep; összedolgozik a szórószerkezet nyitás hidraulikus hengereivel és gondoskodik a szórószerkezet lezárásáról becsukott és kinyitott állapotban a mindenkori végállásokban (szállítási és munkahelyzetben) ábra 3 8 Automatikus szállítási zárás; a becsukott szórókeretet automatikusan lezárja a legalsó helyzetehw UWpQ lesüllyesztés közben. Szórószerkezet nyitási sebességének beállítása $ J\iUWy UpV]pU O D V]yUyV]HUNH]HW Q\LWiVL VHEHs VpJpW PiU EHiOOtWRWWiN $ WUDNWRU WtSXViWyO I JJ HQ ennek a beállított nyitósebességnek a javítására szükség lehet. A szórószerkezet nyitósebessége beállítható a fojtószelepeknél (6/6 ábra) az inbuszcsavar be vagy kicsavarozásával. Nyitósebesség csökkentése inbuszcsavart becsavarozni. Nyitósebesség növelése inbuszcsavart kicsavarozni.

98 98 Szórószerkezet A hidraulikusan nyitható Qszórószerkezet behajtása és kinyitása! Kinyitáskor és behajtáskor a személye NHW D V]yUyV]HUNH]HW OHQJpVL WHU OHWpU O el kell küldeni! ! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWHWHWW nyitóalkatrésznél nyíró és zúzóhelyek találhatók! Sérülésveszély!! A szórószerkezetet sohasem szabad haladás közben kinyitni és behajtani! ) A szórószerkezet nyitási sebességét a fojtószelepekkel lehet beállítani (7/6 ábra. ) A szórószerkezetet kinyitott és behajtott állapotában a szórószerkezetnyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási és munkahelyzet) ábra 3! A szórószerkezetq\lwivnhww VP N GWe WpV YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP szabad a nyomásmentes visszafolyó állásba kapcsolni. Kinyitás A szórószerkezet lezárt szállítási helyzeten van. Nyissa ki a blokkcsapot. A becsukott szórószerkezetet meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés (8/4/8 ábra) a reteszelést el nem engedi (magasság a szórószerkezet tartóhosszának kb. 2/3a (8/2 ábra. 6]yUyV]HUNH]HWKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpssel I $WUDNWRURQOHY YH]pUO EHUHQGH]pVWP N GWHtni kell és a keret automatikusan kinyílik. B A 6]yUyV]HUNH]HWKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpssel II a (8.5/ ábra) kapcsolókart az "A" állásba kell kapcsolni és a jobboldali szárnyat ki kell nyitni DWUDNWRURQOHY YH]pUO EHUHQGH]pVP N GWetésével. a kapcsolókart a "B" helyzetbe kell kapcsolni és a baloldali szárnyat ki kell nyitni a trakto URQOHY YH]pUO EHUHQGH]pVP N GWHWpVpYHO D OHQJpVNLHJ\HQOtW W D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O NL NHOO reteszelni a szórószerkezet megemelésével a IHOV WN ] NHOOHQOG fejezetet). A szórószerkezet permetezési magasságát a magasságállítóval be kell állítani. A blokkcsapot el kell zárni. Ezáltal a ma JDVViJiOOtWiV UHWHV]HO GLN pv D EHiOOtWRWW SHUPHWezési magasságot be lehet tartani. 8.5 ábra

99 Szórószerkezet 99 Behajtás A blokkcsapot ki kell nyitni. A lengés NLHJ\HQOtW W D V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ reteszelni kell a szórószerkezet leengedésével a legalsó állásba (ld. a Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. fejezetet). SzórószerkezetKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpssel I $WUDNWRURQOHY YH]pUO EHUHQGH]pVWP N GWHtni kell és a szórószerkezet a megadott sorrend szerint automatikusan becsukódik a szállítási helyzetig. SzórószerkezetKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpssel II A (8.5 ábra) kapcsolókar a "B" állásban található. $ WUDNWRURQ OHY YH]pUO EHUHQGH]pVW P ködtetni kell és a baloldali szárnyat be kell hajtani. A (8. ábra) kapcsolókart az "A" állásba kell kapc VROQL $ WUDNWRURQ OHY YH]pUO EHUHQGH]pVW P ködtetni kell és a jobboldali szárnyat be kell hajtani. A blokkcsapot le kell zárni és a magasságállítót reteszelni kell Munka a nem szimmetrikusan kinyitott oldalsó szárnyakkal! $ OHQJpVNLHJ\HQOtW W D EHiOOtWRWW LOO D kívánt permetezési magasságban reteszelni kellplho WW D V]yUyV]HUNH]HW Rldalsó szárnyait kinyitja vagy behajtja. A szórószerkezet nem szimmetrikusan kinyitott állapotban van. Nyissa ki a blokkcsapot. $ OHQJpVNLHJ\HQOtW W D V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ UHWHszelni kell (ld. a fejezetet). A szórószerkezet permetezési magasságát a magasságállítóval be kell állítani. A blokkcsapot le kell zárni. 6]yUyV]HUNH]HWKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpVVHO³, A baloldali szárnyat kívánság szerint be kell csukni (csak a baloldali szárny behajtása lehetséges). SzórószerkezetKLGUDXOLNXVNHUHWP N GWHWpssel II Az oldalsó szárnyat kívánság szerint be kell hajtani. A szimmetrikusan kinyitott szórószerkezettel tör WpQ PXQNiQNKR]: Az oldalsó szárnyakat ismét ki kell nyitni. A blokkcsapot el kell zárni. A lengésklhj\hqotw W D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O NL NHOO nyitni (ld. a fejezetet). A szórószerkezet permetezési magasságát a magasságállítóval be kell állítani. A blokkcsapot el kell zárni.

100 00 Szórószerkezet A lengéskiegyenlítés be és kireteszelése a szállítási helyzetben A lengéskiegyenlítés reteszelése a szállítási helyzetben (8.6 ábra) A szórószerkezetet a magasságállítóval a legalsó állásba kell süllyeszteni, úgy, hogy mindkét négyszögelem (8.6/) D] DOVy WN ] HOHPHNUH támaszkodjon és a lezáró szerkezetek (8.6/2) beugorjanak. A négyszögprofilok zárszerkezeteinek! ÄEHNDWWDQiVDNRU HJ\pUWHOP HQ KDOOKDWy a záródó hang! A blokkcsapot el kell zárni ábra A lengéskiegyenlítés kireteszelése a szállítási KHO\]HWE O (Fig. 8.7) A blokkcsapot ki kell nyitni. $ V]yUyV]HUNH]HWHW D PDJDVViJiOOtWiVVDO D IHOV WN ] NLJ NHOO PHJHPHOQL $ NLUHWHV]HOpV DXWo PDWLNXV KD D QpJ\V] JSURILORN D] WN ] NQHN mennek és eközben átcsúsznak az elzáró szerkezeteken. 8.7 ábra

101 Szórószerkezet A szórószerkezet reteszelése a szállítási helyzetben ) 6]iOOtWiVLKHO\]HWEHQDODSYHW HQDV]yUyszerkezetet a legalsó állásba kell süllyeszteni (ld. a fejezetet). Automatikusan reteszelésre kerülnek a szórószerkezet lengéskiegyenlítése és az automatikus szállítási lezárás (8.8 ábra). 8.8 ábra Ráfutási biztosítás $ P DQ\DJ NDUPRN (8.9/2) OHKHW Yp WHV]LN D N OV szárnyak kitérését a kardántengely (8.9/3) körül 80 ig haladási irányban és ellentétesen munkahe O\]HWEHW UWpQ DXWRPDWLNXVYLVV]DYH]HWpVHVHWpQ ábra Beállítások a kinyitott szórószerkezeten. Beállítás a talajjal párhuzamosan A szabályosan (helyesen) beállított szórószerkezet esetén az összes fúvókának azonos, párhuzamos távolvijrwnhoopxwdwqlxndi OGW O. Ha ez nem így van, akkor a szórószerkezet beállítása ellensúlyokkal (8.0/) történik kireteszelt lengéskiegyenlítés mellett. Az ellensúlyokat PHJIHOHO Pódon a szárnyon kell rögzíteni. 8.0 ábra

102 02 Szórószerkezet 2. Vízszintes beállítás A haladási irányban nézve az összes szárnyrésznek egy vonalban kell elhelyezkednie. Az utóbeállítás szükséges lehet KRVV]DEEKDV]QiODWLLG WDUWDPXWiQYDJ\ a szórószerkezet durva talajérintkezései esetén. %HOV V]iUQ\DN A beállító csavar (8./6) ellenanyáját meg kell oldani. $ EHiOOtWy FVDYDUW DGGLJ NHOO D] WN ] N HOOHQ fougtwdql PtJ D EHOV V]iUQ\ D V]yUyV]HUNH]HW N ]psv UpV]pYHOHJ\YRQDOEDQHPHVLN. Az ellenanyát meg kell húzni. 8. ábra OV V]iUQ\DN $U J]tW KHYHGHU(8.2/8) csavarjait (8.2/7) meg NHOO ROGDQL $ EHiOOtWiV N ]YHWOHQ O D P DQ\DJ karmon történik (8.2/2) D U J]tW KHYHGHU hosszanti lyukai segítésével. A szárnyrészt be kell állítani. A csavarokat (8.2/8) meg kell húzni. 8.2 ábra

103 Szórószerkezet (OHNWURPRV G OpViOOtWiV RSFLyV felszerelés Qszórószerkezet) Változat I A, rendelési szám.: Kezelés közvetlenül az SKS 50 N ill. SKS 70 N kapcsolódobozzal (8.3 ábra) HGYH] WOHQWHUHSYLV]RQ\RNHVHWpQDV]yUyV]HUNH]HW KHO\]HWH D NH]HOHQG FpOWHU OHWWHO V]HPEHQ D] HOHNWURPRV G OpViOOtWiVVDO NRUULJiOKDWy a lengéskiegyenlítés akadályozása nélkül. Ezáltal a szórószerkezet mindig párhuzamosan halad a talajjal, pl. a különe ] Q\RPEDUi]GiEDQ LOO D barázdában egyoldalas haladás esetén is. $ G OpVEHiOOtWiVKR] D] HPHO RUVymotor eltolja a OHQJ NDUW(]iOWDODNpWUXJyN O QE ] UXJyIHV]tWpVW kap és a szórószerkezetet a kívánt pozícióba húzzák. $] HPHO RUVyPRWRUW D NDSFVROyGRER]RQ OHY forgógomb elfordításával lehet vezérelni (8.3/2). 8.3/... ábra SKS 70 N kapcsolószekrény. 2 Forgógomb. 3 Skála; a (2) forgógomb köré van elhelyezve. 4 0 állás.

104 04 Szórószerkezet A szórószerkezet beszabályozása a G OpVEHiOOtWiVVDO, $ V]yUyV]HUNH]HW G OpVpQHN EHiOOtWiVD FVDN D OHQJ NDU (8.4/) kioldott anyacsavarja és kireteszelt lengéskiegyenlítés mellett lehetséges. $NLQ\LWRWWV]yUyV]HUNH]HWG OpVpQHNEHiOOtWiViKR] a forgógombot (9/4 ill. 20/2 ábrák) kell elfordítani. A skála egyes pontjai mindig egy meghatározott V]yUyV]HUNH]HWG OpVV] JHWPXWDWQDN A szórószerkezet vízszintes helyzete a forgógomb iooived W UWpQ YLVV]DiOOtWiViYDO iootwkdwy EH D V]yUyV]HUNH]HW VV]HV G OpVL KHO\]HWpE O $ forgógomb "0" állásásban a szórószerkezetnek vízszintesnek kell lennie. Ha ez nem így van, akkor a forgógomb "0" állását be kell szabályozni., %HKDMWiVHO WWDV]yUyV]HUNH]HWHWPLQGLJ párhuzamosra kell beállítani a permetezési keretteog OpVbeállítást "0" állásba), mivel egyébként a szórószerkezetnek a szállítási KHO\]HWEHQ W UWpQ UHWHV]HOpVH N ]EHQ nehézségek adódhatnak (a támasztókat nem a támasztótartók veszik fel! $ NDSFVROyGRER]RQ OHY IRUJyJRPE állásának" utóbeszabályozása A szórószerkezetet a talajjal párhuzamosra kell beállítani (ld. a fejezetet). $IRUJyJRPEU J]tW FVDYDUMiWPHJNHOOOD]tWDQL A forgógomb mutatóját pontosan a "0" skálaér WpNUHNHOOiOOtWDQLpVDU J]tW FVDYDUWHEben a helyzetben meg kell húzni, A mutatót csak max. ± ponttal szabad eldönteni. Ha azt több mint ± ponttal kell elmozdítani, akkor a szórószerkezet EHiOOtWiVWV]DNP KHOO\HOYpJH]WHVVHHO.

105 Szórószerkezet Qplusszórószerkezet, fogásszélesség 5 mig (beleértve a lengés NLHJ\HQOtW W pv D KLGUDXOLNXV Pagasságállítást 8.5/...ábra Szórószerkezet tartó. 2 $ PDJDVViJiOOtWiV HJ\V]HUHV P N GWHWpV hidraulikahengere; a szórószerkezet permetezési magasságának beállításához (3). 3 6]yUyV]HUNH]HWN ]psv UpVz.. 4 Ki pv EHUHWHV]HOKHW OHQJpV NLHJ\HQOtW NDrbantartásmentes és gondoskodik a szórószerke]hwq\xjrgwphjyh]hwpvu O. 5 Ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] D OHQJpV kiegyen OtW K ]. 6 /HQJ NDU. 7 Huzórugók a vízszintes szórószerkezetbeállításhoz. 8 Lengéscsillapító. 9 Automatikus szállítási reteszelés; a becsukott szórószerkezetet automatikusan reteszeli a V]iOOtWiVLKHO\]HWEHW UWpQ OHHQJHGpVNRU. 8.6/... ábra Hydraulikschlauch mit Blockhahn für die hydraulische Höhenverstellung. Die hydraulische Höhenverstellung lässt sich in jeder Höhenlage ü ber den Blockhahn verriegeln. 2 Hydraulikschläuche für die Gestängeaus und einklappung. 8.5 ábra A traktoroldalról szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HW D PDgasságállításhoz. khww V P N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HW D V]yUyszerkezet kinyitásához és behajtásához., $ EORNNFVDSRW OH NHOO ]iuql PLHO WW D hidraulikavezeték csatlakozóját a traktor hidraulikacsatlakozójával összekötik vagy szétkapcsolják! ábra

106 06 Szórószerkezet Kinyitás és behajtás A blokkcsapot le kell zárni. Ezáltal a ma JDVViJiOOtWiV UHWHV]HO GLN pv D SHUPHWH]pVL Pagasságot pontosan be lehet tartani.! Kinyitáskor és behajtásakor a személyeket D V]yUyV]HUNH]HW OHQJpVL WHU OHWpU O HO NHOO küldeni!! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWHWHWW nyitóalkatrésznél nyíró és zúzóhelyek találhatók! Balesetveszély!!! A szórószerkezetet sohasem szabad haladás közben kinyitni és behajtani! )A szórószerkezet nyitási sebességét a fojtószelepekkel lehet beállítani (7/6 ábra). )A szórószerkezetet kinyitott és behajtott állapotában a szórószerkezetnyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállításiés munkahelyzet).! A szórószerkezetq\lwiv NHWW V P N d WHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP szabad a nyomásmentes visszafolyó állásába kapcsolni. Kinyitás A behajtott szórószerkezet egység lezárt szállítási helyzetben van. Nyissa ki a blokkcsapot. A becsukott szórószerkezet egységet a magasságállításhoz meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés a reteszelést el nem engedi (magasság a szórószerkezet tartóhosszának kb. 2/3). Behajtás A blokkcsapot ki kell nyitni. A szórószerkezetet a magasságállítóval egy közepes magassági helyzetbe kell megemelni. $G OpV beállítást "0"ra kell állítani (ha van ilyen). $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV Ne]HO emeo NDUMiWDGGLJNHOOD](LQNODSSHQEHFVXNiV pozícióban tartani, míg a két szórószerkezet kioldó egyes szelvényei teljesen össze nem csukódnak., $V]yUyV]HUNH]HWNLROGyEHFVXNiVDHO WW HO V] U D OHQJpVL NLHJ\HQOtWpV]iUyGLN OH automatikusan. Akkor van a lengés kiegyenlítés lezárva, ha a ki és beretesze OpVL NLMHO] Y U V UpV]pQHN PiU FVDN NE /3a látható. Az összecsukott szórószerkezet egységet az automatikus szállítási lezárással szállítási helyzetben kell reteszelni., Csak lezárt szállítási helyzetben szabad közlekedni! A blokkcsapot le kell zárni. $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGe]pV NH]HO HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] $XVNODSSHQ / kinyitás" pozícióban tartani, míg a két szórószerkezet kioldó egyes szelvényei teljesen ki nem nyílnak és a lengés kiegyenlítés ki nem reteszelt., A lengéskiegyenlítés akkor van kireteszelve, ha a ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] zöld része látható. ) A mindenkori hidraulikahengerek rögzítik a szórószerkezetet munkahelyzetben. A szórószerkezet permetezési magasságát a magasságállítással kell beállítani.

107 Szórószerkezet A szórószerkezetegység ki és bereteszelése a szállítási helyzete O Kireteszelés A becsukott szórószerkezet egységet a magasságállítással meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés (8.7) a szórószerkezet egységet el nem engedi (magasság a szórószerkezet tartóhosszának kb. 2/3a). Bereteszelés A szórószerkezetet a magasságállítással kb. 30 cmre kell leengedni (a szórószerkezet tartójának alsó popw O V]iPtWYDPtJD]DXWRPDWLNXs szállítási reteszelés (8.5/ ábra) a szórószerkezet egységet nem biztosítja.! A szállítást csak biztosított szórószerkezet egységgel szabad elvégezni! 8.7 ábra A lengéskiegyenlítés ki és bereteszelése A lengéskiegyenlítés (8.9/) kireteszelése a szállításikho\]hwe O ) Az egyenletes keresztirányú eloszlás csak a kireteszelt lengéskiegyenlítés esetén érhew HO. $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV NH]e O NDUMiW D V]yUyV]HUNH]HW WHOMHV NLQ\LWiVD XWiQ még 5 mpig "Ausklappen / kinyitás" állásban kell tartani., A lengéskiegyenlítés (8.9/), akkor van kireteszelve, ha a ki és bereteszelési NLMHO] ] OGUpV]HOiWKDWy 8.8 ábra 2 A lengéskiegyenlítés (8.20/) ) reteszelése a szállítási helyzetben., $V]yUyV]HUNH]HWNLROGyEHFVXNiVDHO WW HO V] U D OHQJpVNLHJ\enlítés záródik le automatikusan. Akkor van a lengéskiegyenlítés lezárva, ha a ki és beretesze OpVLNLMHO] Y U VUpV]HPiUFVDN kb. /3a látható. Fig ábra

108 08 Szórószerkezet Munka az egyoldalon becsukott szórószerkezet kioldóval A Qplusszórószerkezetet akadályok esetén vagy egyoldali permetezéshez jobb vagy baloldalon be lehet csukni. Csak a bal kioldó becsukása: $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGe]pV NH]HO HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] $XVNODSSHQ NLQ\LWiV pozícióban tartani, míg a két szórószerkezet kioldó egyes szelvényei teljesen ki nem nyílnak. A bal szórószerkezet kioldót újra teljesen vissza kell csukni. (KKH] D NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV NH]HO HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] (LQNODSSHQ becsukás" pozícióban tartani, míg a bal kioldó e gyes szelvényei teljesen be nem csukódnak. )A lengés kiegyenlítés automatikusan záródik a bal szórószerkezet kioldó becsunygivdho WW. Csak a jobb kioldó becsukása: $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGe]pV NH]HO HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] Ausklappen / kinyitás" pozícióban tartani, míg a két szórószerkezet kioldó egyes szelvényei teljesen ki nem nyílnak. $ V]yUyV]HUNH]HWHW D] HJ\V]HUHV P N GWHWpV vezéro V]HOHSSHODYpJKHO\]HWLJNHOOPHJHPHOQL $V]yUyV]HUNH]HWHWEHNHOOKDMWDQLPRVWHO V] r a jobb kidobó csukódik automatikusan). A vezérl berendezést addig kell az "Einklappen / becsukás" állásban tartani, míg a jobb kioldó teljesen be nem csukódik. A szórószerkezetet újra a permetezési helyzetbe kell lesüllyeszteni. A jobb kioldó újbóli kinyitásához a szórószerkezet meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés ki nem old (magassági helyzet a szórószerkezet tartóhosszának kb 2/3). ) $ V]yUyV]HUNH]HW V]iOOtWiVKR] W UWpQ teljes becsukása esetén az szükséges, hogy a szállítási irány szerinti bal szórószerkezet résszel kezdjünk. Ha a szórószerkezet jobboldalt egyoldalon YDQ EHFVXNYD ~J\ D]W HO V] U NL NHOO nyitni.

109 Szórószerkezet Ráfutási biztosítás $ P DQ\DJ NDURP (8.2/) OHKHW Yp WHV]L D N OV kioldók kitérését a kardántengely (8.2/2) körül haladási irányban és ellentétesen munkahelyzetbe tör WpQ DXWRPDWLNXVYLVV]DYH]HWpVHVHWpQ ábra

110 0 Szórószerkezet A hidraulikus fojtószelepek beállítása 2 A gyárban az egyes hidraulikafunkciók m ködtetésének sebességeit (a szórókeret kinyitása és behajtása, a lengéskiegyenlítés beés kireteszelése stb.) az egyes hidraulikus fojtószelepeken beállították $ WUDNWRU WtSXViWyO I JJ HQ azonban szükséges lehet ezen beállított sebességek változtatása. Az egyes hidraulikaixqnflyn P N GWHWpVpQHN sebessége az egyes hidraulikus fojtószelepeken az inbuszcsavarok be vagy kicsavarásával állítható be. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ FV NNHQWpVH inbuszcsavart be kell csavarozni. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ Q YHOpVH az inbuszcsavart ki kell csavarozni. 3, A szórókeret kinyitásának és behaj WiViQDN P N GWHWpVL VHEHVVpJpQHN D változtatásához mindig mind a három hidraulikus fojtószelepet (8.22/, 8.22/3 es 8.22/4) egyformán kell beállítani /...ábra hidraulikus fojtószelep szórókeretkioldó kinyitása. 2 hidraulikus fojtószelep lengési kiegyenlítés beés kireteszelése. 3 hidraulikus fojtószelep baloldali szórókeretkioldó becsukása. 4 hidraulikus fojtószelep jobboldali szórókeretkioldó becsukása. 5 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) ábra

111 Beállítások a kinyitott szórókereten. Beállítás a talajjal párhuzamosan A kinyitott, helyesen beállított szórókeret esetén az összes fúvókának azonos, párhuzamos távolságot kell mutatqlxndi OGW O. Ha ez nem így van, akkor a szórókeret beállítása ellensúlyokkal (8.23/) történik kireteszelt lengéskiegyenlítés mellett. Az HOOHQV~O\RNDW PHJIHOHO Pódon a szárnyon kell rögzíteni. 2. Vízszintes beállítás A haladási irányban nézve az összes szárnyrésznek egy vonalban kell helyezkedniük. Az utóbeállítás szükséges lehet KRVV]DEEKDV]QiODWLLG WDUWDPXWiQYDJ\ a szórókeret durva talajérintkezései esetén ábra 2 4 %HOV V]iUQ\DN A beállító csavar (8.24/) ellenanyáját meg kell oldani. $EHiOOtWyFVDYDUWDGGLJNHOOD] WN ] NHOOHQ IRUGtWDQL PtJ D EHOV V]iUQ\ D V]yUyNHUHW középv UpV]pYHOHJ\YRQDOEDQHPHVLN. Az ellenanyát meg kell húzni. OV V]iUQ\DN $U J]tW KHYHGHU(8.23/2) csavarjait (8.23/3) meg kell oldani. A beállítás közvetlenül a P DQ\DJ NDUPRQ W UWpQLN (8.23/4) D U J]tW heveder hosszanti lyukjai segítésével. A szárnyat be kell állítani. A csavarokat (8.23/2) meg kell húzni ábra

112 2 Szórószerkezet (OHNWURPRV G OpVEHiOOtWiV RSFLyV felszerelés) Kezelés közvetlenül az SKS (8.33 ábra) HGYH] WOHQ WHUHSYLV]RQ\RN HVHWpQ D V]yUyNHUHW KHO\]HWH D NH]HOHQG FpOWHU OHWWHO V]HPEHQ D] HOHNWURPRV G OpViOOtWiVVDO NRUULJiOKDWy a lengéskiegyenlítés akadályozása nélkül. Ezáltal a szórókeret mindig párhuzamosan halad a talajjal, pl. D N O QE ] PpOyVpJ Q\RPEDUi]GiEDQ LOO D barázdában egyoldalas haladás esetén is. $ G OpVEHiOOtWiVKR] D] HPHO RUVymotor (8.25/) HOWROMDDOHQJ NDUW(8.25/2). Ezáltal a két rugó (8.25/3) N O QE ] UXJyIHV]tWpVW NDS pv D V]yUykeretet a kívánt pozíclyed K~]]iN $] HPHO Rrsómotort a NDSFVROyV]HNUpQ\HQ OHY IRUJyJRPE (8.26/2) elfordításával lehet vezérelni (8.26/). Fig. 8.25/... (PHO RUVymotor. 2 /HQJ NDU. 3 Rugók ábra Fig. 85/... SKS 70 kapcsolódoboz. 2 Forgógomb. 3 Skála; a (2) forgógomb köré van elhelyezve. 4 0 állás. $V]yUyNHUHWEHV]DEiO\R]iVDDG OpVEHiOOtWiVVDO $ NLQ\LWRWW V]yUyNHUHW G OpVpQHN EHiOOtWiViKR] D forgógombot (8.26/2) kell elfordítani. A skála egyes pontjai mindig egy meghatározott V]yUyNHUHWG OpVszöget mutatnak.. A szórókeret vízszintes helyzete a forgógomb "0" iooived W UWpQ YLVV]DiOOtWiViYDO iootwkdwy EH D V]yUyNHUHW VV]HV G OpVL KHO\]HWpE O ábra UG Nova SB /2002

113 Szórószerkezet Qplus szórókeret Profiki és behajtással I (opciós felszerelés A Profiki és behajtás az alábbi funkciókkal rendelkezik: beés kihajtás, egyoldali szórókeret be és kihajtás, hidraulikus magasságállítás, KLGUDXOLNXVG OpVV] JiOOtWiV. a lengéskiegyenlítés reteszelése Az összes hidraulikus funkció kezelése elektromágneses szelepekkel a kapcsolódobozon (SKS 50 H (HA), SKS 70 H (HA)) át történik a WUDNWRU YH]HW I ONpMpE O (KKH] D PXQND VRUiQ D vezérl berendezést a traktoron kell rögzíteni. A traktoroldalon szükséges: 2 HJ\V]HUHVP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVD nyomóvezeték csatlakoztatásához (8.27/). nyomás nélküli visszafolyó a visszafolyó vezeték csatlakoztatásához (8.27/2)., Közúti közlekedés során az olaj keringtetést ki kell kapcsolni! 8.27 ábra A rendszerátállító csavar beállítása a hidraulika blokkon A rendszerátállító csavar beállítása (8.28 /) a hidraulika blokkon (8.28/2) ) függ a traktor hidraulikus UHQGV]HUpW O $ KLGUDXOLNXV UHQGV]HUW O I JJ HQ D rendszerátállító csavart ütközésig ki kell csavarozni (gyári beállítás) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek OpenCenter hidraulikus rendszerrel (állandó áramrendszer, fogaskerekes szivattyúhidraulika). LoadSensing hidraulikus rendszerrel (nyomáspv iudpyh]puopv EHiOOtWyszivattyú) RODMOHYpWHODYH]pUO EHUHQGH]pVHQNHUHV]W O. ütközésig be kell csavarozni (a gyári beállítással ellentétes) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek ClosedCenter hidraulikus rendszerrel (állandónyomásuhqgv]hu Q\RPiVYH]pUOpV beállítószivattyú). LoadSensing hidraulikus rendszerrel (nyomáspv iudpyh]puopv EHiOOtWy V]LYDWW\~ N zvetlen LoadSensing szivattyúcsatlakozással ábra

114 4 Szórószerkezet A szórókeret kinyitás és behajtása!!! Kinyitáskor és behajtáskor a személye NHW D V]yUyNHUHW OHQJpVL WHU OHWpU O HO kell küldeni! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWHWHWW nyitóalkatrésznél nyíró és zúzóhelyek találhatók! Balesetveszély!! A szórókeretet sosem szabad haladás közben kinyitni és behajtani! A szórókeret nyitási sebességét a fojtószelepekkel lehet beállítani. )A szórókeretet kinyitott és becsukott állapotában a szórókeretnyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban! (szállítási és munkahelyzet). A szórókeretnyitiv NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP V]DEDG D nyomásmentes visszafolyó állásába kapcsolni. Kinyitás, LQ\LWiVNRU HO V] U PLQGLJ D MREE PDMG csak azután a bal szórókeret szárnyat lehet kinyitni. A lengéskiegyenlítés a szállítási helyzetben reteszelve van. $] VV]HFVXNRWW V]iUQ\DNDW D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O ki kel reteszelni. (KKH] P N GWHVVH D (8.29/) gombot és a szórókeretet a hidraulikus magasságállítással emelje egy közepes magassági helyzetbe. A jobboldali szórókeret szárny kinyitása. Ehhez a (8.29/3) gombot addig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg a jobboldali szárny egyes részei teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeret a munkahelyzetben. A baloldali szórókeret szárny kinyitása. Ehhez a (8.29/2) gombot addig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg a baloldali szárny egyes részei teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeretet a munkahelyzetben. A lengéskiegyenlítést a (8.29/6) gombbal a V]iOOtWiVLKHO\]HWE ONLNHOOUHWHV]HOQL A szórókeret permetezési magasságát a hidraulikus magasságállítás v(8.29/) gombjával be kell állítani ábra UG Nova SB /2002

115 Szórószerkezet 5 Behajtás, %HKDMWiVNRU HO V] U PLQGLJ D EDO PDMG csak azután a jobb szórókeret szárnyat lehet kinyitni. 0 N GWHVVH D JRPERW pv H]]HO D szórókeretet a magassági helyzetbe kell mege PHOQL$G OpVEHiOOtWiVW"0"ra kell állítani, $ EHKDMWiV HO WW D V]yUyNHUHWQHN PLQGLJ SiUKX]DPRVQDN NHOO OHQQLH D SHUPHWH] kerettel! A lengéskiegyenlítés reteszelése a (8.29/6) gombbal szállítási helyzetben. A baloldali szórókeret szárny bezárása. Ehhez a (8.29/2) gombot addig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg a baloldali szárny egyes részei teljesen be nem záródnak. A jobboldali szórókeret szárny bezárása. Ehhez a (8.29/3) gombot addig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg a jobboldali szárny egyes részei teljesen be nem záródnak. Az összecsukott szórókeret egységet az automatikus szállítási zárral a szállítási helyzetben reteszelni kell ábra, Szállítást csak lezárt szórókerettel szabad végezni!

116 6 Szórószerkezet A szórókeret egység ki és bereteszelése DV]iOOtWiVLKHO\]HWE O Kireteszelés A szórókeret egységet a magasságállítással a (8.29/) gomb nyomásával meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés (8.30/) a szórókeretegységet el nem engedi (magasság a szórókeret tartóhosszának kb. 2/3). Bereteszelés A szórókeretet a magasságállítással a (8.29/) gomb nyomásával kb. 30 cmre kell leengedni (a szórónhuhw WDUWyMiQDN DOVy popw O V]iPttva), míg az automatikus szállítási reteszelés (8.3/) a szórókeret egységet nem biztosítja.! A szállítást csak biztosított szórókeret egységgel szabad elvégezni! 8.29 ábra 8.30 ábra 8.3 ábra UG Nova SB /2002

117 Szórószerkezet A szórókeret egység ki és bereteszelése a szállíwivlkho\]hwe O, $OHQJpVLNLHJ\HQOtWpVWDODSYHW HQUHWHszelni kell. a szórókeret szárnyak kinyitásához és behajtásához. az oldalsó szárnyak egyoldali NLQ\LWiVDEHKDMWiVDHO WWD]pUWKRJ\ a szóuynhuhwqhhj\rogdoud W GMpN., Az egyenletes keresztirányú eloszlás csak a kireteszelt lengéskiegyenlítés HVHWpQpUKHW HO 8 $OHQJpVNLHJ\HQOtWpVWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE OD gomb lenyomásával lehet ki és bereteszelni.. A kireteszeléshez a (8.29/6) gombot rövid ideig felfelé kell nyomni. A lengéskiegyenlítés (42/ ábra) akkor van kireteszelve, ha a ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] (8.32/) zöld része látható (8.32/2) sichtbar ist. A 8.32 ábra a kireteszelt lengéskiegyenlítést mutatja ábra 2 A bereteszeléshez a (8.29/6) gombot rövid ideig lefelé kell nyomni. A lengéskiegyenlítés (8.33 /) akkor van bereteszelve, ha a ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] (8.33/2) vörös részének már csak /3a látható. A 8.33 ábra a bereteszelt lengéskiegyenlítést mutatja ábra ábra

118 8 Szórószerkezet Munka a nem szimmetrikusan kinyitott szórókeret szárnyakkal, Csak reteszelt lengéskiegyenlítéssel szabad dolgozni. A lengéskiegyenlítést már az oldalsó szárnyak nem szimmetri NXV NLQ\LWiVD EHKDMWiVD HO WW UHWHV]HOQL kell, azért, hogy a szórókeret ne egy ROGDOUD W GMpN., A reteszelt lengéskiegyenlítés esetén el kell kerülni a szórókeret berezgését és a WDODMMDO W UWpQ pulqwnh]pvpw PHUW D] e gyenletes keresztirányú eloszlás már nem lenne biztosítható! Ehhez a a permetezési magasságot a föld felett legalább mre kell beállítani, a haladási sebességet le kell csökkenteni és a V]yUyNHUHWHW D G OpVEHiOOtWiVVDO ~MUD párhuzamosra kell állítani a talajjal. A szórókeret szimmetrikusan kinyitott állapotban van. 0 N GWHVVH D (8.29/6) gombot és a lengéskiegyenlítést szállítási helyzetben reteszelje. 0 N dtesse a (8.29/) gombot és a szórókeret permetezési magasságát a magasságállítással állítsa be. 0 N GWHVVH D (8.29/2 bzw. 8.29/3) gombot és a jobboldali ill. baloldali oldalsó szárnyat kívánság szerint csukja be.. A becsukott oldalsó szárnyrészeket D PHJIHOHO rész kapcsolókkal (8.29/8) kapcsolja ki. A szimmetrikusan kinyitott szórókerettel végzen G PXQNiNKR]: Az oldalsó szárnyat újra ki kell nyitni. 0 N GWHVVH D (8.29/6) gombot és a lengéskiegyenlítést szállítási helyzetben reteszelje ki. 0 ködtesse a (8.29/) gombot és a szórókeret permetezési magasságát a magasságállítással állítsa be. UG Nova SB /2002

119 Szórószerkezet A hidraulikus fojtószelepek beállítása A gyárban az egyes hidraulikaixqnflynp N GWetésének sebességeit (a szórókeret kinyitása és behajtása, a lengéskiegyenlítés be és kireteszelése stb.) a szelepblokk (Fig. 8.34) egyes hidraulikus fojtószelepein. beállították $ WUDNWRU WtSXViWyO I JJ HQ azonban szükséges lehet ezen beállított sebességek változtatása Az egy fojtószeleppárhoz hozzárendelt hidraulikafxqnflyn P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJHL az egyes fojtószelepek inbuszcsavarjának be vagy kicsavarásával állítható be. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ FV NNHQWpVH az inbuszcsavart be kell csavarozni. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ Q YHOpVH az inbuszcsavart ki kell csavarozni , (J\ KLGUDXOLND IXQNFLy P N GWHWpVL Vebességének javításához a fojtószeleppár mindkét fojtószelepét egyformán kell beállítani. 6 3 Fig. 8.34/... fojtószelep jobboldali szárny bezárása. 2 fojtószelep jobboldali szárny kinyitása. 3 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése. 4 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található). 5 hidraulikacsatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLkus hengerénél találhatók). 6 fojtószelep baloldali szárny bezárása. 7 fojtószelep baloldali szárny kinyitása ábra

120 20 Szórószerkezet ElektroKLGUDXOLNXVG OpVEHiOOtWiV HGYH] WOHQ WHUHSYLV]RQ\RN HVHWpQ D V]yUyNHUHW KHO\]HWH D NH]HOHQG FpOWHU OHWWHO V]HPEHQ D] e lektroklgudxolnxv G OpViOOtWiVVDO NRUULJiOKDWy a lengéskiegyenlítés akadályozása nélkül. Ezáltal a szórókeret mindig párhuzamosan halad a talajjal, pl. D N O QE ] PpO\VpJ Q\RPEDUi]GiEDQ LOO D Earázdában egyoldalas haladás esetén is. $G OpVEHiOOtWiVKR] a hidraulikahenger (8.35/) eltolja D OHQJ NDUW (]iowdo D NpW UXJy Nü O QE ] UXJyIHV]tWpVWNDSpVDV]yUykeretet a kívánt pozícióba húzzák. A hidraulikahengert a kapcso OyGRER]]DOJRPEP N GWHWpVpYHOOHKHWYH]érelni (8.35/2) ábra Fig. 8.36/... kapcsolódoboz SKS JRPEDG OpVEHiOOtWiVKR]. 3 világító diódákból álló skála; a (2) gomb körül helyezkedik el. 4 0állás; ha a szórókeret 0állásban van (párhuzamos a permetezési kerettel), akkor a "0" feletti dióda világít. $V]yUyNHUHWEHiOOtWiVDDG OpVEHiOOtWiVVDO 0 N GWHVVH D (8.36/2) gombot a kinyitott V]yUyNHUHWG OpVpQHNEHiOOtWiViKR]. ) Diódatávolságonként a magassági helyzet változása az egyes kidobóvégeken kb 05 cm. Ha a hidraulikahengert tovább mozgatjuk (kifelé vagy befelé) a mindenkori ütközési véghelyzetig, felgy XOODGDEDOYDJ\MREEN OV GLyGD $ N ]psv GLyGD (8.36/4) a szórókeret "0állását" jelzi. Ha a szórókeret párhuzamosan van beállítva a SHUPHWH]pVL NHUHWWHO pv D N ]psv GLyGiQ NtY O HJ\ másik gyullad fel, akkor szükséges a "0állás" utókalibrálása ábra A "0állás" utókalibrálása A lengéskiegyenlítést reteszelni kell és mindkét szórókeret szárnyat teljesen ki kell nyitni. A (8.36/2) gombbal a szórókeretet a permetezési kerettel párhuzamosra kell beállítani. Meg kell oldani a (8.35/4) csavarokat és a len J NDURQ WDOiOKDWy KRVV]DQWL O\XNDNEDQ OHY Sotenciómétert (8.35/5) PHJIHOHO PyGRQ HO NHOO fordítani. A (8.35/4) csavarokat újra meg kell húzni és a potenciómétert (8.35/5) az új helyzetben rögzíteni kell. ) +D D KRVV]DQWL O\XNDN iootwivl OHKHW Vé JHL QHP OHQQpQHN HOHJHQG HN DKKR] hogy a "0"állást be lehessen szabályozni, akkor a szórókeret beállítását YpJH]WHVVHHOV]DNP KHO\EHQ. UG Nova SB /2002

121 Szórószerkezet SuperS szórókeret, szórási szélesség 5 28 m 8.37/... ábra Szórókerettartó. 2 Befogózár; az egyes szárnyak reteszeléséhez szállítási helyzetben. 3 Befogópofa. 4 $ PDJDVViJiOOtWiV HJ\V]HUHV P N GWHWpV hidraulikahengere; a szórókeret permetezési magasságának beállításához. 5 Ki és bhuhwhv]hokhw OHQJpVNLHJ\HQOtWpV; karbantartásmentes és gondoskodik a szórókeret Q\XJRGWPHJYH]HWpVpU O. 6 Ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] D OHQJpVNLHJ\Hnlítéshez). 7 Húzórugók a vízszintes szórókeretbeállításhoz ábra Ráfutási biztosítás $ P DQ\DJ karmok (8.38/) OHKHW Yp WHV]LN D N OV szárnyak kitérését a kardántengely (8.38/2) körül haladási irányban és ellentétesen munkahelyzetbe W UWpQ DXWRPDWLNXVYLVV]DYH]HWpVHVetén SuperSGestänge, teljesen hidraulikusan nyitható szórókeret (Profinyitás nélkül) A traktoroldalról szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HW D magasságállításhoz. NHWW V P N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HW D V]yUykeret kinyitásához és behajtásához., $ EORNNFVDSRW OH NHOO ]iuql PLHO WW D hidraulikavezeték csatlakozóját a traktor hidraulikacsatlakozójával összekötik vagy szétkapcsolják ábra

122 22 Szórószerkezet Kinyitás és bezárás!! Kinyitáskor és becsukáskor a szemé O\HNHW D V]yUyNHUHW OHQJpVL WHU OHWpU O el kell küldeni! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWHWHWW nyitóalkatrésznél nyíró és zúzóhelyek találhatók! Balesetveszély!!! A szórókeretet sosem szabad haladás közben kinyitni és behajtani! A szórókeretet kinyitott és behajtott állapotában a szórókeretnyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási és munkahelyzet).! A szórókeretq\lwiv NHWW V P N GWHWé V YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP V]abad a nyomásmentes visszafolyó állásába kapcsolni. Kinyitás Nyissa ki a blokkcsapot. $V]yUyNHUHWHWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE ONLNHOOUHWHszelni. $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUendezés ke]ho HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] $XVNODSSHQ NLQ\LWiV pozícióban tartani, míg a két szárnyegység nincs lehajtva és az egyes részek teljesen ki nem nyitódnak valamint a lengéskiegyenlítés ki nem reteszelt. ) Az ) A egyes hidraulikahengerek rögzítik a szórókeretet a munkahelyzetben. kinyitás nem zajlik minden esetben szimmetrikusan. Bezárás A szórókeretet a magasságállítóval egy közepes magassági helyzetbe kell megemelni. $G OpVLEHiOOtWiVWra kell állítani (ha van ilyen). $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV Nezel HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] (LQNODSSHQ EHKDMWiV pozícióban tartani, míg az egyes elemek teljesen be nem csukódnak és mindkét szárny egység felhajtódik. A szórókeretet le kell engedni és így a szállítási helyzetben rögzíteni.! Csak lezárt szállítási helyzetben szabad közlekedni! A blokkcsapot le kell zárni. A szórókeret permetezési magasságát a magasságállítással kell beállítani. A blokkcsapot le kell zárni. Ezáltal a ma JDVViJiOOtWiV UHWHV]HO GLN pv D SHUPHWH]pVL magasságot pontosan be lehet tartani. UG Nova SB /2002

123 Szórószerkezet A szórókeret ki és bereteszelése a szállítási helyzetben Kireteszelés A szórókeretet a magasságállítással meg kell emelni, míg a befogózárak (8.39/) a befogópofákat (8.39/2) el nem engedik. 2 Bereteszelés A szórókeretet a magasságállítással teljesen le kell engedni, míg a befogózárak (8.40/) a befogópofákat (8.40/2) fel nem veszik. ) Amennyiben a befogózárak a befogópo IiNDW D G OpVEHiOOtWiVVDO HOOiWRWW SHUPe WH] QpO QHPYHV]LNIHODNNRUDV]yUyNe UHWHW D G OpVEHiOOtWiVVDO PHJIHOHO módon be kell állítani ábra! Csak lezárt szállítási helyzetben szabad közlekedni! A lengéskiegyenlítés ki és bereteszelése A lengéskiegyenlítés kireteszeléséhez D NHWW V P N GWHWpV NH]HO NDUW D V]yUyNHUHW WHOMHV NLQ\LWiVD után még 5 mpig az "Ausklappen / kinyitás" állásban kell tartani. A lengéskiegyenlítés (8.4/), akkor van kireteszelve, ha a ki és berhwhv]hopvlnlmho] Q(8.40/3) a zöld rész látható. A lengéskiegyenlítés automatikusan záródik a szóró NHUHWEH]iUyGiVDHO WW$OHQJpVNLHJ\HQOtWpV(8.4/2), ) akkor van bereteszelve, ha a ki és bereteszelési NLMHO] Q(8.40/3) a vörös résznek már csak kb. /3a látható ábra ábra

124 24 Szórószerkezet Munkavégzés csökkenetett szórásszélességgel, A szórókeret szárnyak szimmetrikus munkaszélességcsökkentéséhez szükséges a Kézi kapcsolás a SuperSszórókeret munkaszélességének állandó csökkentéséhez opciós felszereltség. Kinyitóhengerenként két gömbcsapott (8.42/ ill. 8.43/ ábrák) NHOOP N GWHWQL. $ V]iUQ\DN NLQ\LWiVD HO WW D PLQGHQNRUL J PEcsapokat (8.42/) DN OV FVXNOyNRQ pl. 24 mes PXQNDV]pOHVVpJU O PHVUH W UWpQ FV NNHntéshez, ill. a gömbcsapokat (8.43/) D EHOV szárnyrészen a 2 mes munkaszélességre tör WpQ FVökkentéshez el kell zárni ábra 8.43 ábra A magasságállítás emelési és süllyesztési sebessége A gyárban ezt a sebességet már beállították. A trak WRU WtSXViWyO I JJ HQ V] NVpJHV OHKHW HQQHN D Eeállításnak a javítása. A magasságállítás emelési és süllyesztési sebessége a fojtószelepen (8.44/), állítható be, az inbuszcsavar be vagy kicsavarásával. Az emelési és süllyesztési sebesség csökkentéséhez az inbuszcsavart be kell csavarozni. Az emelési és süllyesztési sebesség növeléséhez az inbuszcsavart ki kell csavarozni ábra UG Nova SB /2002

125 Szórószerkezet Szórókeret kinyitási és behajtási sebessége A gyárban ezeket a sebességeket már beállították. A traktor típusától I JJ HQ V] NVpJHV OHKHW HQQHN D beállításnak a javítása. Az összecsukott szórókeret szárnyak kinyitási és behajtási sebességét a fojtószelepeken (8.45/2, 8.45/3, 8.46/ és 8.46/2) az egyes inbuszcsavarok egyforma be és kicsavarásával az alábbiak szerint lehet beállítani: A kinyitási illetve behajtási sebesség csökkentéséhez az inbuszcsavart be kell csavarni. A kinyitási és behajtási sebesség növeléséhez az inbuszcsavart ki kell csavarni Az összecsukott szórókeret szárnyrészek felés lehajtási sebessége A fojtószelepeken (8.45/2 és 8.45/3) beállítható a szórókeret fel és lehajtási sebessége., Igény esetén mindkét fojtószelepet el kell fordítani ábra ábra 2. Az összecsukott szórókeret szárnyrészek kinyitási és bezárási sebessége A fojtószelepeken (8.46/ und 8.46/2) az összecsukott baloldali szórókeret szárnyrészek kinyitási és bezárási sebessége korrigálható..,a jobboldali szárnyrészek beállítását ugyanilyen módon kell elvégezni.

126 26 Szórószerkezet Beállítások a kinyitott szórókereten A szabályosan (helyesen) beállított szórókeret esetén az összes fúvókának azonos, párhuzamos távolságot kell mutatniuk a földdel. Ha ez nem így van, akkor a szórókeret beállítása ellensúlyokkal (8.47/) történik kireteszelt lengéskiegyenlítés mellett. Az ellensúlyokat megfeoho Pódon a szárnyon kell rögzíteni (OHNWURPRVG OpVEHiOOtWiV (opciós felszerelés) 8.47 ábra Kezelés közvetlenül az SKS (Fig ábra). HGYH] WOHQ WHUHSYLV]RQ\RN HVHWpQ D V]yUyNHUHW KHO\]HWH D NH]HOHQG FpOWHU OHWWHO V]HPEHQ D] e OHNWURPRV G OpViOOtWiVVDO NRUrigálható a lengéskiegyenlítés akadályozása nélkül. Ezáltal a szórókeret mindig párhuzamosan halad a talajjal, pl. a különbö] PpO\VpJ Q\RPEDUi]GiEDQ LOO D EDUi]GiEDQ HJ\Rldalas haladás esetén is /... ábra 8.48 ábra (PHO RUVymotor. 2 /HQJ NDU. 3 Rugók. $ G OpVEHiOOtWiVKR] D] HPHO RUVymotor (59/ ábra) HOWROMDDOHQJ NDUW(8.48/) Ezáltal a két rugó (8.48/2). (8.48/3N O QE ] UXJyIHV]tWpVWNDSpVDV]yUyNHUHWHW D NtYiQW SR]tFLyED K~]]iN $] HPHO RUVymotort a NDSFVROyGRER]RQ OHY IRUJyJRPE (8.49/2) elfordításával lehet vezérelni (8.49/) /... ábra SKS 70 kapcsolódoboz. 2 Forgógomb. 3 Skála; a (2) forgógomb köré van elhelyezve. 4 0 állás ábra UG Nova SB /2002

127 Szórószerkezet 27 A szórókeret beszabályozása a G OpVEHiOOtWiVVDO $ NLQ\LWRWW V]yUyNHUHW G OpVpQHN beállításához a forgógombot (8.49/2) kell elfordítani. A skála egyes pontjai mindig egy megkdwiur]rww V]yUyNHUHW G OpVV] JHW mutatnak. A szórókeret vízszintes helyzete a forgógomb iooived W UWpQ YLVV]DiOOtWiViYDO iootwkdwy EHDV]yUyNHUHW VV]HVG OpVLKHO\]HWpE O., %HKDMWiV HO WW D V]yUyNHUHWHWPLQGLJ párhuzamosra kell beállítani a SHUPHWH]pVL NHUHWWHO G OpVL beállítást "0" állásba), mivel egyébként a szórókeretnek a V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ W UWpQ reteszelése közben nehézségek adódhatnak (a befogópofákat nem a befogó zárak veszik fel)! ábra Szórókerettartó SuperS szórókeret rendelési szám.: 9 83 Für den getrennten Anbau von Spritzgeräten SuperSszórókeret Profiki és behajtással (0, I, II és III) (opciós felszerelés) A Profiki és behajtás az alábbi funkciókkal rendelkezik: be / és kihajtás, egyoldali szórókeret be és kihajtás (csak Profi I és II 24 mig), hidraulikus magasságállítás, KLGUDXOLNXVG OpVV] JiOOtWiV, a szórókeret szárnyak egyoldali, független szögállítása (csak Profi II és III). Az összes hidraulikus funkció kezelése e lektromágneses szelepekkel az (SKS) kapcsolódobozon keresztül történik a traktor ve ]HW I ONpMpE O(KKH]D munka során a vezér O EHUHQGH]pVWDWUDNWRURQNHOOU J]tWHQL.

128 28 Szórószerkezet A vontatóoldalon szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO EHUHndezés a nyomóvezeték csatlakoztatásához. nyomás nélküli visszafolyó a visszafolyó vezeték csatlakoztatásához., Közúti közlekedés során az olajkeringtetést ki kell kapcsolni! $] RODMV] U DPHO\ D V]yUyNHUHW MREE oldalán a hidraulikablokk közelében található, V]HQQ\H]HWWVpJL NLMHO] YHO YDQ IHOV]e UHOYH (]W UHQGV]HUHVHQ HOOHQ UL]QL NHOO ha a zöld heo\hww D Y U V J\ U OiWKDWy DNNRU D] RODMV] U WKDOadéktalanul ki kell cserélni., $] RODMV] U YL]VJiODWiW P N G traktor és bekapcsolt olajkeringtetés mellett kell végrehajtani!, $] RODMV] U W pyhqwh OHJDOiEE HJ\szer ki kell cserélni!! A rendszerátállító csavar beállítása a hidraulika blokkon ábra A rendszerátállító csavar beállítása (8.5/2) a hidraulika blokkon (8.5/) függ a traktor hidrau OLNXV UHQGV]HUpW O $ KLGUDXOLNXV UHQGV]HUW O I JJ HQDrendszerátállító csavart ütközésig ki kell csavarozni (gyári beállítás) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek OpenCenter hidraulikus rendszerrel (állandó térfogatáramú rendszer, fogaskerekes szivattyúhidraulika). LoadSensing hidraulikus rendszerrel (nyomás és térfogatáramú szabályozható szivattyú) olajelvezetés a YH]pUO EHUHQGH]pVHQNHUHV]W O ütközésig be kell csavarozni (a gyári beállítással ellentétes) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek ClosedCenter hidraulikus rendszerrel (állandónyomásrendszer, nyomásve ]puopv V]DEályozható szivattyú). LoadSensing hidraulikus rendszerrel (nyomáspvwpuirjdwiudpyh]puopv szabályozható szivattyú) közvetlen LoadSensing szivattyúcsatlakozással. 8.5 ábra 2 UG Nova SB /2002

129 Szórószerkezet A szórókeret kinyitása és behajtása!! Kinyitáskor és behajtásakor a személyeket a szórókeret lengésl WHU OHWpU O el kell küldeni! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWHWHWW nyitóalkatrésznél nyíró és zúzóhelyek találhatók! Balesetveszély!!! A szórókeretet sosem szabad haladás közben kinyitni és behajtni! )A szórókeretet kinyitott és becsukott állapotában a szórókeretnyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási és munkahelyzet). Kinyitás $V]yUyNHUHWHWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE ONLNHOOUHWHszelni (ld. a fejezetet). 0 N GWHVVH D (8.49/) gombot és ezzel emelje meg a szórókeretet a hidraulikus magasságállítással egy közepes magassági helyzetbe. Profi nyitás "0" 27/28 m ig A (8.49/2 vagy 8.49/3) egyik gombját olyan sokáig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg mindkét szárny lehajtódik és az egyes elemek teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeretet a munkahelyzetben. Profi nyitás "I" 24 m ig Die Taster (8.49/2 és 8.49/3) gombokat olyan sokáig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg mindkét szárny lehajtódik és az egyes elemek teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeretet a munkahelyzetben. Profi nyitás "II" 24 m ig A (8.49/4 és 8.49/5) gombokat olyan sokáig kell az "Abwinkeln / Szögállítás" állásban tartani, míg mindkét szárny vízszintesen le nem hajtódik. A (8.49/2 és 8.49/3) gombokat olyan sokáig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg mindkét szárny lehajtódik és az egyes e lemek teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeretet a munkahelyzetben ábra

130 30 Szórószerkezet Profi nyitás "III" 27/28 m ig A (8.49/4 és 8.49/5) gombokat olyan sokáig kell az "Abwinkeln / Szögállítás" állásban tarta QL PtJ PLQGNpW V]pOV V]iUQ\vízszintesen le nem hajtódik. A (8.49/2 vagy 8.49/3) egyik gombját olyan sokáig kell az "Ausklappen / kinyitás" állásban tartani, míg mindkét oldalsó szárny lehajtódik és az egyes elemek teljesen ki nem nyitódnak. Az egyes hidraulikahengerek lezárják a szórókeretet a munkahelyzetben. A lengéskiegyenlítést (8.49/6) gombjával ki kell reteszelni (ld. a fejezetet). A szórókeret permetezési magasságát a hidraulikus magasságállítás (8.49/) gombjával be kell állítani. Bezárás 0 N GWHVVH D (8.49/) gombot és ezzel emelje meg a szórókeretet a hidraulikus magasságállítással egy közepes magassági helyzetbe. $ G OpVEHiOOtWiV pv D I JJHWOHQ V]yUyNHUHWszögállítás (Profi nyitás "III") a "0" állásban vannak Fig. 8.49, %HKDMWiV HO WW D V]yUyNeretet mindig párhuzamosra kell beállítani a permetezési kerettel, mivel egyébként a szóróke UHWQHN D V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ W UWpQ reteszelése közben nehézségek a dódhatnak (a befogópofákat nem a befogó zárak veszik fel)! A lengéskiegyenlítést (8.49/6) gombjával be kell reteszelni (ld. a fejezetet). Profi nyitás "0" A (8.49/2 vagy 8.49/3) egyik gombját olyan sokáig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg az egyes elemek teljesen be nem záródnak és mindkét szárny fel nem hajtódik. Profi nyitás "I" 24 m ig A (8.49/2 és 8.49/3) gombjait olyan sokáig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg az egyes elemek teljesen be nem záródnak és mindkét szárny fel nem hajtódik. Profi nyitás "II" 24 m ig A (8.49/2 és 8.49/3) gombjait olyan sokáig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg az egyes elemek teljesen nem záródnak be. A (8.49/4 és 8.49/5) gombjait olyan sokáig kell az "Abwinkeln / Szögállítás" állásban tartani, míg mindkét szárny fel nem hajtódik. UG Nova SB /2002

131 Szórószerkezet 3 Profi nyitás "III" 27/28 m ig A (8.49/2 vagy 8.49/3) gombjait olyan sokáig kell az "Einklappen / bezárás" állásban tartani, míg az egyes elemek teljesen nem záródnak be. A (8.49/4 és 8.49/5) gombjait olyan sokáig kell az "Abwinkeln / Szögállítás" állásban tartani, míg mindkét szárny fel nem hajtódik. A szórókeretet leengedéssel a szállítási helyzetben reteszelni kell (ld. a fejezetet) A szórókeret ki és bereteszelése a szállítási helyzetben Kireteszelés A szórókeretet a magasságállítással meg kell emelni (8.49/) gombjával míg a befogó pofákat a befogó zárak (8.52) el nem engedik ábra 2 Bereteszelés A szórókeretet a magasságállítással (8.49/) gombjával teljesen le kell engedni, míg a befogó zárak a befogó pofákat (Fig. 8.53) fel nem veszik. ) Amennyiben a befogó zárak (8.49/7) a befogó pofákat nem veszik fel, akkor P N GWHVVH D JRPEMiW H]]HO DV]yUyNe UHWHW D G OpVEHiOOtWiVVDO SiUKX]DPRVUD kell állítani a talajjal ábra

132 32 Szórószerkezet A lengéskiegyenlítés ki és bereteszelése, Az egyenletes keresztirányú szóráseloszlás csak a kireteszelt lengés kiegyenlítés és szimmetrikusan kinyitott szórókeret oldalsó szárnyak esetén érhew O. A lengéskiegyenlítést a (8.54/6) gombjával lehet kiés bereteszelni. 8 A lengéskiegyenlítés akkor van kireteszelve, ha a kipvehuhwhv]hopvlnlmho] 8.54/8.; zöld része látható. A 8.54/8. es ábra a kireteszelt lengéskiegyenlítést mutatja ábra 2 A lengéskiegyenlítés (8.55/) akkor van kireteszelve, ha a ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] (8.55/2) zöld része látható. A 8.55 es ábra a kireteszelt lengéskiegyenlítést mutatja ábra A lengéskiegyenlítés (8.56/) akkor van bereteszelve, ha a ki pv EHUHWHV]HOpVL NLMHO] (8.56/2) vörös részének már csak /3a látható(fig. 8.56/8).. A 8.56 es ábra a bereteszelt lengéskiegyenlítést mutatja ábra UG Nova SB /2002

133 Szórószerkezet ElektroKLGUDXOLNXV G OpVEHiOOtWiV FVDN Profinyitás) HGYH] WOHQ WHUHSYLV]RQ\RN HVHWpQ D V]yUyNHUHW KHO\]HWH D NH]HOHQG FpOWHU OHWWHO V]HPEHQ D] e lektroklgudxolnxv G OpViOOtWissal korrigálható a lengéskiegyenlítés akadályozása nélkül. Ezáltal a szórókeret mindig párhuzamosan halad a talajjal, pl. D N O QE ] PpO\VpJ Q\RPEDUi]GiEDQ LOO D Earázdában egyoldalas haladás esetén is. $G OpVEHiOOtWiVKR]DKLGUDXOLNDKHQJHU eltolja D OHQJ NDUW (]iowdo D NpW UXJy Nü O QE ] UXJyIHV]tWpVW NDS pv D V]yUyNHUHWHW D NtYiQW pozícióba húzzák. A hidraulikahengert a kapcsolódo ER] JRPEMiQDN P N GWHWpVpYHO OHKHW YH]érelni. (8.58/2). A szórókeret beállítása a G OpVEHiOOtWiVVDO 0 N GWHVVH D (8.58/2 ) gombot a kinyitott V]yUyNHUHWG OpVpQHNEHiOOtWiViKR] ábra, Diódatávolságonként a magassági helyzet változása az egyes szárnyvégeken kb 05 cm. Ha a hidraulikahengert tovább mozgatjuk (kifelé vagy befelé) a mindenkori ütközési véghelyzetig, felgy XOODGDEDOYDJ\MREEN OV GLyGDm. 8.58/... ábra kapcsolódoboz (SKS 702) 2 JRPEDG OpVEHiOOtWiVKR]. 3 világító diódákból álló skála; a (2) gomb körül helyezkedik el 4 0 állás; ha a szórókeret 0állásban van (párhuzamos a permetezési kerettel), akkor a "0" feletti dióda világít. és az kapcsolódoboz SKS 50, SKS 70, SKS 90, SKS 502, SKS Fig

134 34 Szórószerkezet Munka a nem szimmetrikusan (egyoldalon) kinyitott oldalsó szárnyakkal 24 mig, Ha átmenetileg csak egy oldalsó szárnnyal dolgoznak, úgy a másik oldalsó szárnyat, mint egységet a szállítási hely]hwe OOHNHOOKDMWDQL, Csak reteszelt lengéskiegyenlítéssel szabad dolgozni. A lengéskiegyenlítést már az oldalsó szárnyak nem szimmetri NXV NLQ\LWiVD EHKDMWiVD HO WW UHWHV]HOQL kell, azért, hogy a szórókeret ne egyol GDOUD W djék., A nem szimmetrikusan kinyitott szórókeret oldalsó szárnyakkal és lezárt lengéskiegyenlítéssel végzett munka csak akadályokon való áthaladáskor, rövid LG UHHQJHGpO\H]HWW, A reteszelt lengéskiegyenlítés esetén el kell kerülni a szórókeret berezgését és a talajjal történ pulqwnh]pvpw PHUW D] e gyenletes keresztirányú szóráseloszlás már nem lenne biztosítható Ehhez a a permetezési magasságot a föld felett legalább mre kell beállítani, a haladási sebességet le kell csökkenteni és a V]yUyNHUHWHW D G OpVEHiOOtWiVVDO ~MUa párhuzamosra kell állítani a talajjal ábra A szárnya szögbeállítása (csak Profinyitás "II" és "III") +DDV]yUyNHUHWHWQDJ\RQNHGYH] WOHQWDODMYLV]RQ\RN esetén a magasságpvg OpViOOtWiVVDOPiUQHPOHKHW a talajjal párhuzamosra beállítani, akkor a szárnyakat a (8.49/5 és 8.49/6) gombjaival szögben állíthatjuk be., A kinyitott szárnyakat 20 feletti szögben ne állítsuk el!, Az összecsukott szárnyrészek fel és lehajtásának hidraulika hengerein elhe O\H]HWW NLMHO] PHJN QQ\tWL D V] JEHQ elállított szárnyak visszavezetését. UG Nova SB /2002

135 Szórószerkezet Hidraulikus fojtószelepek beállítása A gyárban az egyes hidraulikaixqnflyn P N dtetésének sebességeit (az összecsukott szárnyrészek fel és lehajtása, a szórókeret bezárása és kinyitása, a lengéskiegyenlítés be és kireteszelése stb.) a szelepblokk ( ) egyes hidraulikus fojtószelepein beállították. A traktor típusától füg J HQ D]RQEDQ V] NVpJHV OHKHW H]HQ EHiOOtWRWW Vebességek változtatása. Az egy fojtószeleppárhoz hozzárendelt hidraulika IXQNFLyN P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJHi az egyes fojtószelepek inbuszcsavarjának be vagy kicsavarásával állítható be. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ FV NNHQWpVH az inbuszcsavart be kell csavarozni. $ P N GWHWpVL VHEHVVpJ Q YHOpVH az inbuszcsavart ki kell csavarozni., Egy hidraulika funkció P N GWHWpVL Vebességének javításához a fojtószeleppár mindkét fojtószelepét egyformán kell beállítani.. Profi /... ábra fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése. 2 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található). 3 hidraulikacsatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLNXVKHQJerénél találhatók). 4 fojtószelep jobb és baloldali szárnyak kinyitása. 5 fojtószelep jobb és baloldali szárnyak bezárása ábra

136 36 Szórószerkezet 2. Profi I 8.60/... ábra fojtószelep jobboldali szárny bezárása. 2 fojtószelep baloldali szárny kinyitása. 3 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése. 4 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található). 5 hidraulikacsatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLNXVKHQJerénél találhatók). 6 fojtószelep baloldali szárny bezárása. 7 fojtószelep jobboldali szárny kinyitása ábra 3. Profi II 8.6/...ábra fojtószelep jobboldali szárny szögállítása. 2 fojtószelep baloldali szárny szögállítása. 3 fojtószelep jobboldali szárny behajtása. 4 fojtószelep baloldali kidobó kinyitása. 5 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése. 6 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található). 7 hidraulikacsatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLNXVKHQJerénél találhatók). 8 fojtószelep baloldali szárny behajtása. 9 fojtószelep jobboldali szárny kinyitása. 0 fojtószelep baloldali szárny szögállítása. fojtószelep baloldali szárny szögállítása. 8.6 ábra UG Nova SB /2002

137 Szórószerkezet Profi III 8.62/...ábra fojtószelep jobboldali szárny szögállítása. 2 fojtószelep baloldali szárny szögállítása. 3 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése. 4 hidraulikacsatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található). 5 hidraulikacsatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHN D G OpVEHiOOtWiV KLGUDXOLNXV hengerénél találhatók). 6 fojtószelep jobb és baloldali szárny behajtása. 7 fojtószelep jobb és baloldali szárny kinyitása. 8 fojtószelep baloldali szárny szögállítása. 9 fojtószelep baloldali szárny szögállítása ábra

138 38 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 9. Karbantartás, helyreállítás és ápolás A karbantartási, helyreállítási és ápolási munkák elvégzése során figyelembe! kell venni a biztonsági utasításokat, különös tekintettel a és fejezetekre! Minden javtwiv HO WW D SHUPHWH] EHUHQGH]pVW alaposan tisztítsa meg vízzel. $ SHUPHWH] EHUHQGH]pVHQ YpJ]HQG MDYtWiVRNDW DODSYHW HQ QHP P ködtetett szivattyú mellett végezze. Vezetékek cseréje esetén csak eredeti AMAZONE vezetékeket használjon. Szerelés közben alapve W HQ9$Yezetékszorítókat használjon. A permetléwduwio\ehovhmpehqypj]hqg PXQNiNDW csak alapos tisztítás után szabad elvégezni. A permetlétartályba bemászni nem szabad., $ WUDNWRURQ YDJ\ D SHUPHWH] JpSHQ YpJ]HQG KHJHV]WpVL PXQNiN HO WW D számítógépet és a kapcsolódobozt a PXQNDHV]N ]U OWUDNWRUUyOOHNHOOYHQQL. Figyelembe kell venni az alábbi csavarkötések forgatónyomatékát: tengely M 6 Ma = 20 Nm M 20 Ma = 360 Nm kerékanyák M 20 x,5 Ma = 450 Nm vonórúd M 20 Ma = 360 Nm M 22 Ma = 450 Nm havonta Nyomótartály nyomásthoohq UL]QL (csak BP 7) 9. Karbantartási munkák listája naponta szivattyú RODMV]LQWHWHOOHQ UL]QL RODMV] U 3URILQ\LWiV) ioodsrwhoohq U]pV tartály V]tYyV] U nyomássz U YH]HWpNV] U tisztítani ill. kiöblíteni (ha van) szivattyú NH]HO IHO OHW fúvókák légtartály légteleníteni / vízteleníteni Q\RPN YHW YRQyU~G lekenni univerzális vonórúd lekenni vonószemvonórúd lekenni vezéreltvonórúd lekenni kerekek kerékanyák helyzetét ell. abrrqfvq\rpivwhoohq U legalább évente estens szivattyú a dugattyúmembránokat HOOHQ UL]QL DGRWW HVetben cserélni V]HOHSHNHW HOOHQ UL]QL adott esetben cserélni RODMV] U kicserélni NH]HO IHO OHW PDQRPpWHUWHOOHQ UL]QL fúvókák keresztirányú szóráselo V]OiVW HOOHQ UL]QL DGRWW esetben cserélni üzemórák szerint szivattyúk olajcsere minden üzemóra után UG SB /2002

139 Karbantartás, helyreállítás és ápolás Karbantartási és üzemeltetési utasítások DSLNDUEDQWDUWiVpVHOOHQ U]pVHNPLQGHQLQGXOiV HO WW $] DOiEEL HOOHQ U]pVL, karbantartási és ápolási terv iowdoiqrv puypq\ pugpvhn HVHWpQ IRUGXOMRQ V]DNP KHO\KH]YDJ\DOpJIpNEHUHQGH]pVJ\iUWyMiKR] YDJ\pUWpNHVtW MpKH] Légfékberendezés 0LQGHQLQGXOiVHO WWD]DOiEELHOOHQ U]pVHNHWNHOO végrehajtani:. $ YRQWDWyHJ\VpJHQ OHY ]iuycsapot meg kell nyitni! 2. $ FVDWODNR]yIHMHNHW FVDWODNR]WDWiV HO WW WLV]Wa ViJUDpVDKHO\HVÄEHNDWWDQiVUD HOOHQ UL]QLNHOO! 3. A vezetékek nem súrlódhatnak idegen teste NKH]$YH]HWpNHNHOKHO\H]NHGpVpWHOOHQ UL]]H! 4. $ IpNHU szabályzó kézi karjának helyzetét el OHQ UL]]H! 5. $ SHUPHWH] JpS KDV]QiODWL LGHMpEHQ D OpJWDrtályt naponta víztelenítse! 6. Végezzen el fékpróbát! 7. (OOHQ UL]]H D IpNKHQJHU GXJDWW\~ HPHONHGpVpW Teljes fékezés esetén a teljes emelkedés /3 ½, legkés EEDWHOMHVHPHONHGpV elérésekor a kerékféket után kell állítani! A féket meg kell ROGDQL pv HOOHQ UL]QL NHOO KRJ\ D KHQJHU dugattyúja teljesen visszatére! A sérült gumi harmonikákat ki kell cserélni!! A fékeken végzett összes munka után végezzen fékpróbát! 8. Lekapcsolás után a csatlakozófejeket az üres csatlakozókba kell beakasztani! Heti karbantartás. $ FV YH]HWpNV] U N EHWpWHLW HOOHQ UL]]H pv WLVztítsa meg! 2. (OOHQ UL]]H D IpNEHUHQGH]pV W PtWHWWVpJpW /eállított motor és 5,3 bar tartálynyomás esetén a légnyomásméu PXWDWyMiQDN KiURP SHUFHQ Ee O OPR]GXODWODQXONHOOPDUDGQLD+DH]LG DODWW nyomásveszteséget észlelünk, akkor az okot HJ\V]DNP KHOO\HOPHJNHOOV] QWHWQL 3. (OOHQ UL]]H D IpNYH]HWpNHN NLIRJiVWDODQ iooapotát! A sérült fékvezetékeket ki kell cserélni! 4. A szerelvényeken és csöveken nem szabad hegeszteni vagy forrasztani! A sérült alkatrészeket ki kell cserélni! 5. HQpV HQ DQ\DJQDNKDV]QiOMDDV] UNHVSe FLiOLV ]VtUW D V UtWHWW OHYHJ YHO P N G JpSHkhez! Általános kenéskor a dugattyú hengerek vilodihmhlqohy FVDSV]HJHWRODMR]]DPHJ Hidraulikus fékberendezés 0LQGHQLQGXOiVHO WWD]DOiEELHOOHQ U]pVHNHWNHOO végrehajtani:. A hidraulikacsatlakozókat és hidraulika DOM]DWRNDW FVDWODNR]WDWiV HO WW WLV]WDViJUD pv D helyes bekatwdqivud HOOHQ Uizni kell! 2. A vezetékek nem súrlódhatnak idegen testek KH]$YH]HWpNHNHOKHO\H]NHGpVpWHOOHQ UL]]H!! A fékeken végzett összes munka után végezzen fékpróbát! Heti karbantartás. (OOHQ UL]]H D KLGUDXOLNDcsavarkötések tömítettségét! 2. (OOHQ UL]]H a hidraulikavezetékek kifogástalan állapotát! A sérült hidraulikavezetékeket ki kell cserélni! 3. A csöveken nem szabad hegeszteni vagy forrasztani! A sérült alkatrészeket ki kell cserélni! 4. A csöveken nem szabad hegeszteni vagy forrasztani! A sérült alkatrészeket ki kell cserélni A ProfiQ\LWiVRODMV] U MH A ProfiQ\LWiV RODMV] U MH V]HQQ\H]HWWVpJL NLMHO] YHO YDQIHOV]HUHOYH(]WUHQGV]HUHVHQHOOHQ UL]QLNHOO ha D ] OG KHO\HWW D Y U V J\ U OiWKDWy DNNRU D] RODMV] U WKDOadéktalanul ki kell cserélni., $] RODMV] U YL]VJiODWiW P N G WUDNWRU és bekapcsolt olajkeringtetés mellett kell végrehajtani! $]RODMV] U WpYHQWHOHJDOiEEHJ\V]HUNL kell cserélni!

140 40 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 9.3 Szivattyú karbantartás, tisztítás és javító intézkedések zavarok esetén 9.3. $]RODMV]LQWHOOHQ U]pVH $ QHP P N G pv Yt]V]LQWHVHn álló szivattyú esetén az olajszintnek a jelzésnél (9./) ábra) láthatónak kell lennie. Olaj betöltéséhez a (9./7) fedelet le kell venni., Csak márkás 20W30 olajat vagy a 5W40 univerzális olajat használja!, Ügyeljen a helyes olajszintre! Károsodást okozhat a túl alacsony, de a túl magas olajszint is. A szivattyúházban (9.2/4) található olajmennyivpj HJ\LGHM OHJ D V]LYDWW\~ V]iOOtWiVL folyamata közben D GXJDWW\~N HPHONHG mozgása által OpWUHM Y Q\RPiVFV~FVRN szükséges kiegyenlítésére ill. a berezgés csillapítására szolgál., A szivattyúk állandó szállítási mennyiségének biztosításához a helyes olajszintet be kell tartani! Olajcsere, Az olajcsere minden üzemóra után, de évente legalább egyszer esedékes! Szerelje ki a szivattyút. Vegye le a (9.2/2) fedelet. Eressze le az olajat. Fordítsa a fejére a szivattyút. A hajtótengelyt (9./8) addig forgassa kézzel, míg a fáradt olaj teljesen nem távozik. Ezenfelül van olyan lehet VpJ LV KRJ\ D] RODMDW D OHHUHV]W FVDYDUQiO HUHV]WM N le. Eközben azonban csekély maradékmennyiség is marad a szivattyúban, ezért inkább D]HOV HOMiUiVLPyGRWMDYDVROMXN. Állítsa a szivattyút egyenes felületre. A hajtótengelyt felváltva fordítsa jobbra és balra és lassan töltse fel friss olajjal. Az ola MV]LQW DNNRU PHJIHOHO KD D] RODM D V]LQWMHlzésnél látható., (OOHQ UL]]H D] RODMV]LQWHW QpKiQ\ üzemóra után, szükség esetén töltsön be olajat. UG SB /2002

141 Karbantartás, helyreállítás és ápolás Tisztítás A szivattyút minden használat után tiszta vízzel W UWpQ iwv]lydww\~]ivvdo DODSRVDQ NL NHOO WLV]Wítani Segítség üzemzavar esetén. A szivattyú nem szív 6] QWHVVH PHJ D] HOGXJXOiVW D] RGDPHQ YH]HWpNEHQ V]tYyV] U V] U EHWpW V]tYyYezeték. A szivdww\~ohyhj WV]tY. (OOHQ UL]]H D V]tYyFVDWODNR]yQ OHY V]ívóvezeték szívócsatlakozásának (opciós felszerelés) tömítettségét. 2. A szivattyúnak nincs teljesítménye 7LV]WtWVD PHJ D V]tYyV] U NHW V] U EHWpWHNHW. Szorult vagy sérült szelepek. Cserélje ki a szelepeket. $ V]LYDWW\~ OHYHJ W V]tY H] OiWKDWy D SHUPHWOpWDUWiO\EDQOHY EXERUpNRNRQ. (OOHQ UL]]H D V]tYyYH]HWpNHQ OHY vezetékcsatlakozások tömítettségét. 3. $ Q\RPiVMHO] HU VHQ XJUiO D V]yUiVN~S remeg A szivattyúnak nem egyenletes a szállítási mennyisége. A szívó és nyomásoldali szelepek HOOHQ U]pVH pv FVHUpMH (ld. a fejezetet). 9. ábra 4. OlajSHUPHWOp NHYHUpN D] RODMEHW OW FVRQNQiO LOO HJ\pUWHOP HQ PHJiOODStWKDWy olajfogyasztás Rosszak a szivattyúmembránok. Ez esetben aldsyhw HQ PLQG D KDW GXJDttyúmembránt ki kell cserélni (ld. a fejezetet) A szívó és nyomásoldali szelepek HOOHQ U]ése és cseréje Szerelje ki a szivattyút. Oldja meg a (9./9) csavart és távolítsa el a IHV]tW NHQJ\HOW. Vegye le a (9.2/5, 9.2/6) szívó és nyomáscsatornát. 9.2 ábra

142 42 Karbantartás, helyreállítás és ápolás, $ V]HOHSHN NLYpWHOH HO WW D PLQGHQNRUL beszerelési helyzetre ügyelni kell! Vegye ki a (9.2/7) szelepegységet. A (9.2/8) szelepüléket, a (9.2/9) szelepet, a (9.2/0) szeleprugót és a (9.2/) szelepvezetést károsodásra ill. elhasználódásra elle Q UL]]HpVWiYROtWVDHOD2J\ U W. A károsodott alkatrészeket cserélje ki. A sze OHSHJ\VpJHNHW HOOHQ U]pV pv WLV]WtWiV XWiQ szerelje vissza., Összeszereléskor figyeljen arra, hogy a (9.2/) szelepvezeték ne sérüljön meg. A sérülések a szelepek elzáródásához vezethetnek.. Helyezzen el új OJ\ U NHW. A nyomó (9.2/6) és a (9.2/5) szívócsatornát D V]LYDWW\~Ki]UD HU VtWVH IHO pv D IHV]tW NHQJ\HOWV]HUHOMHIHO A (9./9) csavarokat keresztben Nm nyomatékkal húzza meg., A csavarokat feltétlen keresztben húzza meg a megadott nyomatékkal. A FVDYDURN V]DNV]HU WOHQ PHJK~]iVD feszüléshez és ezáltal tömítetlenséghez vezethet. 9. ábra $ GXJDWW\~PHPEUiQRN HOOHQ U]pVH és cseréje A (9.2/3) dugattyúmembránok állapotát kiszereléssel évente legalább egyszer HOOHQ UL]QLNHOO. ) $GXJDWW\~PHPEUiQRNHOOHQ U]pVpWpV cseréjét minden dugattyúhoz külön kell elvégezni. Csak akkor lehet a N YHWNH] GXJDWW\~ OHV]HUHOpVpW PHJNH]GHQL KD D] HOOHQ U] WWHW ~Mra teljesen visszaszereltük. 9.2 ábra UG SB /2002

143 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 43 $GXJDWW\~PHPEUiQRNHOOHQ U]pVH Szerelje ki a szivattyút. ) $] HOOHQ UL]HQG GXJDWW\~W PLQGLJ felfelé kell fordítani, hogy a szivattyúházban található olaj ne folyjon ki. Oldja meg a (9./9) csavarokat. A (9./0) IHV]tW NHQJ\HOW YDODPLQW D 9.2/6) szívó és nyomócsatornát, beleértve a (9.2/) szelepegységet távolítsa be. A szívóés nyomóoldali szelepek beszerelési helyzetére ügyeljen! A (9.2/5) csavarok eltávolítása után vegye le a (9.2/4) hengerfejet. (OOHQ UL]]HDGXJDWW\~PHPEUiQRNDW., Ha csak egy membrán puffadt és porózus, akkor is az összes dugattyú membránját ki kell cserélni. A dugattyúmembránok cseréje Oldja meg a (9.2/6) csavart és a (9.2/3) dugattyúmembránokat a tartótárcsával együtt (9.2/7) vegye le a (9.2/8) dugattyúról. Ha a dugattyúmembrán el van törve úgy, hogy a permetlé és az olaj a szivattyúházban összekeverednek, akkor, az olajpermetlé keveréket engedje le a szivattyúházból. a (9.2/9) hengert vegye ki a szivattyúházból. a szivattyúházat tisztításhoz alaposan öblítse át dieselolajjal vagy petróleummal. D] VV]HV W PtW IHO OHWHW WLV]WtWVD meg. tegye vissza a hengert a szivattyúházba., Ügyeljen a hengerek hornyainak ill. IXUDWDLQDNPHJIHOHO KHO\]HWpUH Szerelje fel a (9.2/3) dugattyúmembránt. A dugattyúmembránt úgy kell a, tartótárcsával és a csavarral a dugattyún rögzíteni, hogy a (9.2/20) széle a (9.2/4) mutasson. 9. ábra A hengerfejet rögzítse a szivattyúházon és a csavarokat keresztben egyformán húzza meg.a ld. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Szerelje fel a szelepeket valamint a szívó és nyomócsatornát 9.2 ábra

144 44 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 9.4 Kapcsolódoboz, AMACHECK II A, SPRAYCONTROL II A és AMATRON II A karbantartás és hibaelhárítás zavarok esetén SKS kapcsolódoboz / munkagépcsatlakozó A kapcsolódoboz és a munkagépcsatlakozó nem igényelnek karbantartást. A dobozokat nedvességgel szemben óvni kell. A 48pólusú csatlakozót leszerelt állapotban le kell IHGQLDOHV]iOOtWRWWYpG VDSNiYDO. AMACHECK II A, SPRAYCONTROL II A és AMATRON II A számítógépek A számítógép karbantartásmentes. Van benne belül egy biztosítén 7pOUH D V]iPtWyJpSHW I W WW helyen kell tárolni. Ha nincs kapcsolódoboz ill. munkagépcsatlakozó csatlakoztatva, akkor a számítógép 48SyOXV~ FVDWODNR]yMiW YpG VDSNiYDO NHOO ellátni Hibaelhárítás zavarok esetén A szántóföldi munka folytatása hibás elektronika ill. rossz "AMACHECK II A" esetén Az "AMACHECK II A" számítógép kiesésének VHPPLO\HQ KDWiVD QLQFV D SHUPHWH] JpS P N GpVpUH D V]iQWyI OGL PXQNiW NRUOiWR]iVRN nélkül folytatni lehet A szántóföldi munka folytatása rossz "SPRAYCONTROL II A" ill. "AMATRON II A" esetén A "SPRAYCONTROL II A" ill. "AMATRON II A" V]iPtWyJpS NLHVpVH HVHWpQ D NH]HO HOHPHNHW Np]]HO NHOO P N GWHWQL D NDSFVROyGRER]RQ keresztül. Ehhez D NDSFVROyGRER]RQ OpY SURJUDPNDSFVROyW D "handbedient / kézi vezérlés" állásba kel átkapcsolni. 9.5 $]iwiro\ivppu NDOLEUiOiVD $] iwiro\ivppu iowdo OLWHUHQNpQW PHJDGRWW impulzusszámot (Imp./l) új kalibrálási eljárással újra meg kell határozni: D NH]HO HOHPHN pvydj\ D] iwiro\ivppu leszerelése után. hosszabb üzemszünet után ezáltal az átfolyásppu EHQ SHUPHWH] V]HUmaradványok lerakódása jöhet létre. a kívánt és a ténylegesen kihordott IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJ N ] WW IHOOpS különbségek esetén., $] iwiro\ivppu W pyhqwh OHJDOiEE egyszer kalibrálni kell $] iwiro\ivppu NDOLEUiOiVD D] "AMACHECK II A"val és "Spraycontrol II A"val A permetlétartályt vízzel (kb. 000 literrel) a NpWROGDORQ IHOW QWHWHWW MHO]HWW V]LQWLJ IHO NHOO tölteni. Nyomja meg az "Imp./l" gombot, tartsa Q\RPYD V HJ\LGHM OHJ Q\RPMD PHJ D "C" gombot. A TLT bekapcsooivdxwiqdnlmho] (display) "0"ra ugrik. Kapcsolja be a TLTt. 0 N G WHVVH D V]LYDWW\~W ]HPL IRUG u latszámon. EOYL]HWDW OW WWVpJLV]LQWPpU V]HULQW a szórókerettel permetezzen ki. A display muwdwmd D] ioodqgydq EHpUNH] LPSXO]XVokat. A kihordott vízmennyiséget a permetlétartály újrafeltöltésével lehet megállapítani PpU HGpQ\VHJtWVpJpYHO leméréssel vagy vízórával. A meghatározott vízmennyiség értékét, pl. OLWHUW D HV ELOOHQW\ ]HWWHO OHKHW betáplálni. Nyomja meg az "Eingabe / betáplálás" gombot. Az "AMACHECK II A" ill. "Spraycontrol II A" automatikusan kiszámítja az "Imp./l" értéket, kijelzi és elraktározza azt. Nyomja meg még egyszer az "Imp./l" gombot pv HOOHQ UL]]H D] HOWiUROWpUWpNHW$GLVSOD\HQ az "AMACHECK II A" ill. "Spraycontrol II A" kiszámított értéknek kell megjelennie. UG SB /2002

145 Karbantartás, helyreállítás és ápolás $] iwiro\ivppu NDOLEUiOiVD "AMATRON II A"val A permetlétartályt vízzel (kb. 000 literrel) a NpWROGDORQ IHOW QWHWHWW MHO]HWW V]LQWLJ IHO NHOO tölteni Kapcsolja be az "AMATRON II" és a kapcsolószekrényt. Válassza a "Datenblock Maschine / adatblokk gép"et. Nyomja meg többször a "T4" gombot, míg a NLMHO] QPHJQHPMHOHQLND],PSXOVHO $7ELOOHQW\ YHOYiODVV]DDNDOLEUiOiVLIROyamatot. Kapcsolja be a TLTt. 0 N GWHVVH D V]LYDWWyút üzemi fordulatszámon. EOYL]HWDW OW WWVpJLV]LQWPpU V]HULQW a szórókerettel permetezzen ki. A display muwdwmd D D] ioodqgydq EHpUNH] LPSXO]XVokat. A kijelzett impulzusértéket jegyezze fel., $ NLMHO]HWW LPSXO]XVpUWpN HOW QLN D permetez JpS V]iOOtWiVDNRU (]puw D SHUPHWH] JpSHW QH YLJ\ N HO D KHO\é U O PLHO WW D GLVSOD\HQ NLMHO]HWW PHghatározott impulzusértéket fel nem írtuk. A kihordott vízmennyiséget a permetlétartály újrafeltöltésével lehet megállapítani itteln PpU HGpQ\VHJtWségével, leméréssel vagy vízórával. A meghatározott vízmennyiség értékét, pl. OLWHUW D HV ELOOHQW\ ]HWWHO OHKHW EHWáplálni. Nyomja meg az "Eingabe / betáplálás" gombot. Az "AMATRON II A" automatikusan kiszámítja az "Imp./l" értéket, kijelzi és elraktározza azt.

146 46 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 9.6 Fúvókák 9.6. A fúvóka szerelése 2 $ I~YyNDV] U W DOXOUyO EH NHOO WHQQL D (9.3/2) szeleptestbe. A (9.3/3) fúvókát és a (9.6/4) bajonettzárat tegye a helyére., $ N O QE ] I~YyNiNKR] N O QE ] V]tQ EDMRQHWW]iUDWNtQiOXQN A (9.3/5) gumitömítést a fúvóka felett helyezze el. A gumitömítést nyomja be a bajonettzár ülésébe. A bajonettzárat a bajonett csatlakozóra tegye rá A bajonettzárat ütközésig fordítsa el. 9.3 ábra A membránszelep kiszerelése FVHSHJ I~YyNiNHVHWpQ A (9.3/6) membránülésen található lerakódás az oka a fúvókák nem csepegésmentes lekapcsolásának kikapcsolt szórókeret esetén. Ilyenkor az adott membránokat az alábbiak szerint kell megtisztítani: $WROyNiWDI~YyNDWHVWE OD bajonettzár irányában kell kihúzni. Ki kell venni a (9.3/8) rugóelemet és a (9.3/9) membránt. A (9.3/6) membránülést meg kell tisztítani. Az összeszerelés fordított sorrendben történik., Ügyeljen a rugós elem helyes beszerelési irányára. A (9.3/0) rugós elem házán található jobbra és balra váll, illetve horony, az élek illesztése után a szórókeret irányában kell betolni a rugós elemet. UG SB /2002

147 Karbantartás, helyreállítás és ápolás $ W OW WWVpJL V]LQWMHO] beállítása Töltsön be pontosan 500 l vizet a permetlétartályba. A (9.4/) skálán a (9.4/2) mutatónak az "5" skálaértéket (500 l) kell mutatnia. Ha a kijelzett töltöttségi szint eltér a betöltött vízphqq\lvpjw O, akkor a (9.4/2) mutatót a (9.4/3) csavar elfordításával pontosan az "5" skálaértékre kell beállítani. 9.4 ábra

148 48 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 9.8 Utasítások a szántóföldi SHUPHWH] JpSHOOHQ U]pVpKH] A vizsgálatot csak szakképzett hely végezheti el. Az alábbi törvényben szabályzott intervallumokat kell betartani: OHJNpV EE KyQDSSDO D] ]HPEHYpWHO XWiQ (ha a vásárláskor nem végezték el), minden további negyedévente. $PpU P V]HUHNKH]NDSFVROyGyDQNDSKDWyHJ\ YL]VJiODWL NpV]OHW D SHUPHWH] JpSKH] RSFLyV felszerelés), rendelési szám: (9.5 ábra). 9.8/... ábra FV FVDWODNR]R"x30 2 FVHUpOKHW EHWpW 3 zárófej 4 átfolyásppu FVDWODNR]y 5 Q\RPiVPpU FVDWODNR]y 9.5 ábra $V]LYDWW\~HOOHQ U]pVH $ V]LYDWW\~ WHOMHVtWPpQ\pQHN HOOHQ U]pVpKH] (szállítási teljesítmény, nyomás): A tartókapcsok eltávolítása után a nyomóvezetéket a csatlakozó véggel a NH]HO V]HUHlYpQ\E ONLNHOOYHQQL $ Q\RPyYH]HWpNHW D FV FVDWODNR]y VHJtWVpJpYHO D] HOOHQ U] P V]HUUH NHOO csatlakoztatni. $ NH]HO V]HUHOYpQ\ Q\RPyFVDWODNR]iViW D FVHUpOKHW EHWpWWHO el kell zárni. $]iwiro\ivppu HOOHQ U]pVH $]iwiro\ivppu HOOHQ U]pVpKH]: $Q\RPiVPpU HOOHQ U]pVH $Q\RPiVPpU HOOHQ U]pVpKH]: $ NH]HO V]HUHOYpQ\ HJ\LN ROGDOV]iUQ\ szelepének nyomóvezetékét a gyorscsatlakozónál le kell kapcsolni. A (9.5/5) manométer csatlakozóját a gyorscsatlakozó segítségével az oldalszárny szelepének csatlakozójára kell kapcsolni. $]HOOHQ U] Q\RPiVPpU WDEHOV FROORV menetbe kell becsavarozni. $ NH]HO V]HUHOYpQ\ ROGDOV]iUQ\ V]HOHSHLQHN összes nyomóvezetékét a gyorscsatlakozónál le kell kapcsolni. $ iwiro\ivppu FVDWODNR]yMiW HJ\ szárny szeleppel össze kell kötni pvhoohq U] P V]HUUHNHOOFVDWODNR]WDWQL A fennmaradó csatlakozásokat a (9.5/3) zárófejekkel el kell zárni. Az összes oldalszárny szelepet a "Spritzen / permetezés" állásba kell beállítani.

149 Karbantartás, helyreállítás és ápolás 49

150 50 Opciós felszerelések 0. Opciós felszerelések 0. Opciós felszerelés a IRO\pNRQ\P WUiJ\i]iVKR] $ IRO\pNRQ\ P WUiJ\i]iVKR] MHOHQOHJ DODSMiEDQ YpYH NpWIpOH IRO\pNRQ\P WUiJ\Dtípus áll rendelkezésre:. monnitratkarbamid oldat (UAN) 28 kg N / 00 kg UAN. 2. Egy NPoldat kg N és 34 kg P 2 O 5 / 00 kg NPoldat., +DDIRO\pNRQ\P WUiJ\i]iVDOHJ\e ] I~YyNiNNDO W UWpQLN DNNRU D V]yUiVL WiEOi]DWEDQ V]HUHSO 8$ l/ha felhasználási mennyiséget 0,88 cal, az NPoldatok esetén 0,85tel meg kell szorozni, mivel a felsorolt mennyiségek csak vízre érvényesek. $ODSYHW HQpUYpQ\HV $ IRO\pNRQ\ P WUiJ\iW GXUYD FVHSSHNEHQ NHOO NLMXWWDWQL D Q YpQ\HNHQ YpJEHPHQ PDUy Katások elkerülése érdekében. A nagy cseppek OHJXUXOQDNDOHYpOU OpVDW~ONLFVLNHU VtWLNJ\~j WyOHQFVH HIIHNWXVW $ W~O QDJ\ PHQQ\LVpJ P WUiJ\D NLMXWWDWiVD D P WUiJ\D VyNRQFHQWUiFiója miatt a leveleken maróhatást eredményezhet. $ODSYHW HQ QHP V]DEDG W EE IRO\pNRQ\ P WUiJ\iWNLMXWWDWQLPLQWSONJHKKH]OiVG A folyékoq\ P WUiJ\iN NLSHUPHWH]pVpKH] szükséges átszámítási táblázat ot). A I~YyNiNNDO W UWpQ 8$ XWyWUiJ\i]iV HVHWpQ minden esetben az ECStadium 39cel kell le ]iuql PLYHO D PDUy KDWiV D NDOiV]RNRQ OHY különösen nagy sugarú fúvókák A 3sugarú fúvókák használata a folyékony P WUiJ\D NLMXWWDWiViKR] DNNRU HO Q\ V KD D IRO\pNRQ\ P WUiJ\iQDN LQNiEE D J\ NHUHNHQ keresztül és nem a leveleken keresztül kell el MXWQLD D Q YpQ\EH $ I~YyNiED V]HUHOW S UJ WHVW három nyíláson át gondoskodik a folyékony P WUiJ\D PDMGnem nyomásmentes, durvacseppes elosztásáról. Ezáltal megakadályozható a nem kívánt permetezési köd és a kis cseppek NpS] GpVH $ sugarúfúvóka által létrehozott durva cseppek kisebb energiával érkeznek a Q YpQ\HNUH pv OHJXUXOQDN D]RN IHO OHWpU O Habár eközben a marási károsodásokat a OHJPHVV]HEEPHQ NLJHOOHKHWNHU OQLDNpVHL P WUiJ\i]iV VRUiQ QH KDVználja a 3sugarú I~YyNiNDWKDQHPD]HMW FV Yeket. Az összes alább felsorolt 3sugarúfúvókához kizárólag a fekete bajonettzárakatkat használja. Különböz sugarúfúvókák és azok használati területei 3 sugarú sárga, l UAN/ha, 3 sugarú vörös, l UAN//ha, 3 sugarú kék, l UAN/ha, 3 sugarú fehér, l UAN/ha,

151 Opciós felszerelések és 8lyukú fúvókák Az 5 és 8lyukú fúvókák használatának feltételei ugyanazok, mint a 3sugarú fúvókánál. A 3sugarú fúvókával ellentétben a (0. ábra) 5 és 8lyukú fúvóka esetén a kiszórási nyílások nem lefelé vannak irányítva, hanem oldalra. Ezáltal nagyon durva cseppek alakulnak a növényre ható NLVPpUWpN WN ]pvlhu PHOOHWW, Az adagolólapkák határozzák meg a felhasználási mennyiséget [l/ha]. Az alábbi fúvókák kaphatók: 5lyukú fúvóka, kompletten, fekete(adagolólapkával, száma 49645); rendelési szám ) 5lyukú fúvóka, kompletten, szürke (adagolólapkával, Nr ) rendelési szám: lyukú fúvóka, kompletten (adagolólapkával, száma 49655); rendelési szám: ) Fig. 0. Az alábbi adagolólapkák kaphatók: ø, l UAN/ha, rend. szám: ø, l UAN/ha, rend. szám: ø, l UAN/ha, rend. szám: ø, l UAN/ha, rend. szám: ø, l UAN/ha, rend. szám: ø 2, l UAN/ha, rend. szám: Az adagolólapkák az alábbiak szerint kombinálhatók a fúvókákkal: fúvóka típusa az adagolólapka száma lyukú fúvóka fekete x x 5lyukú fúvóka szürke x x x 8lyukú fúvóka x x x x x x, A permetezési magasság függ a felhasznált adagolólapkától (ld. a Szórási táblázat fejezetet, abban az 5 és 8lyukú fúvókák részt ).

152 52 Opciós felszerelések 0..3 (MW FV VV]HN WWHWpV NRPSOHWWHQ V]iP~ DGDJROyODSNiYDO D NpV L IRO\pNRQ\P WUiJ\iYDOW UWpQ WUiJ\i]iVKR] (adagolólapkával, száma Nr ) 0.2/...ábra 0.2/ Számozott, külön HMW FV FPes fúvókaés vezetéktávolsággal. Felszerelésre kerül az es számú balra kívül haladási irányban nézve mellé a 2es számú és így tovább.. 0.2/2 6]RUtWyDQ\iN D] HMW FV összeköttetés rögzítéséhez /3 &V FVDWODNR]iV D FV YH]HWpNHN összekapcsolásához. 0.2/4 Fém súlyok; ezek stabilizálják a FV YH]HWpNHN KHO\]HWpW D munka ideje alatt., Az adagolólapkák határozzák meg a felhasználási mennyiséget [l/ha]. 0.2 ábra 4 Az alábbi adagolólapkák kaphatók: ø 0, l UAN/ha, ø 0, l UAN/ha, ø, l UAN/ha,.( széria) ø, l UAN/ha, ø, l UAN/ha. Szórási táblázatok a]hmw FV YHN VV]HN WpVpKH]fejezet) DUEDPLGV] U rend. szám.: $MiQOMXN D ieud NDUEDPLG V] U KDV]QiODWiW azért, hogy a karbamid betöltésekor oldatlan P WUiJ\Drészecskék ne kerülhessenek be a szívórészbe és az adott körülmények között ne NiURVtWViNDiEUDV] U FVDSRW. $NDUEDPLGV] U EHV]HUHOpVH: 2 7iYROtWVD HO WDUWiO\WHNQ Q OHY ieud csavaros nyílásból a dugót. $ NDUEDPLG V] U W MREEUD IRUGtWiVVDO FVDYDUR]]D be a (0.3/3 ábra) lábba. $ NDUEDPLG V] U W D N YHWNH] permetezés során nem kell kiszerelni. ) 3 Fig

153 Opciós felszerelések $V]tYyFV FVDWODNR]WDWiVDD tartályfeltöltéshez szívóvezeték 2" (8m), rend. szám (0.4 ábra) 2 szívóvezeték 3" (8m), rend. szám (0.5 ábra), $ Q\LWRWW Yt]YpWHOL KHO\U O D V]tYyYH]HWpNHQ iw W UWpQ tartályfeltöltéskor vegye figyelembe az LGHYRQDWNR]y HO tuivrndw OG D] "Üzembevétel" fejezetet). 0.4 ábra H]HOpVL IRO\DPDW D V]tYyFV YHO YpJ]HQG tartályfeltöltés esetén Kapcsolja ki a központi szórókeret be és kikapcsolást. Kapcsolja be a TLTt. 2" szívóvezeték: a többutas átváltó csapot állítsa az "Ansaugen / szívás" állásba. 3 szívóvezeték: (O V] U D W EEutas átváltó csapot állítsa az "Ansaugen / szívás" állásba. Miután a szivattyú szívott fel folyadékot, a (0.6/ ábra) háromutas átváltó csapot állítsa szintén a (0.7/ ábra) "Ansaugen / szívás" állásba. 0.5 ábra, Feltöltéskor a berendezést ne hagyja felügyelet nélkül! 0.6 ábra 0.7 ábra

154 54 Opciós felszerelések 0.3 )HOW OW FVatlakozások 0.3. Feltöltési csatlakozás a vízhálózatra Rendelési szám $ieudehw OW FVDWODNR]yYDODSHUPHWOp vagy D] EOtW Yt] WDUWiO\W D YH]HWpNHV Yt]KiOy]DWEyO OHKHW vízzel feltölteni. Kezelési folyamat a tartály feltöltéskor Hozza létre a kapcsolatot a vízhálózattal a C csatlakozóval (0.8 ábra. A 3utas csapot (0.9 ábra)) a permetlétartály feltöltéséhez (0.9/A ábra) folyásirányba állítsa. D] EOtW Yt]tartály feltöltéséhez (0.9/B ábra) folyásiránnyal keresztbe állítsa. A töltpvl IRO\DPDWRW D Yt]KiOy]DW PHJIHOHO csapjaival lehet szabályozni., Feltöltéskor a berendezést ne hagyja felügyelet nélkül! Fig. 0.8 A B %HW OW HJ\VpJpVWDUWiO\ EOtWpV Rendelési szám Ehhez ld. a "Készítménytartályok öblítése a tartályfúvókával ". Fig. 0.9

155 Opciós felszerelések TankControl Rendelési szám::92057 A Tank&RQWURO HOQHYH]pV W OW WWVpJLV]LQW PpU EHUHQGH]pV OHKHW Yp WHV]L D SRQWRV PHQQ\LVpJ PHJKDWiUR]iViW D OHJN O QE ] EEIDMWiM~WDUWályok esetén is. A berendezés az összes YL]DODS~ROGDWWDOP N GLNPpJDYt]W OHOWpU VSHFLILNXVV U VpJJHO LV.DOLEUiOiVVDO PpJ D] LV OHKHWVpJHV KRJ\ N O QE ] pv szabálytalan formákat is használhassunk. A leghasználatosabb szabványwduwio\rn NDOLEUiOiVL DGDWDLW D NH]HO UpV] V]iPtWyJpSpEH betáplálták. Az összes szükséges kalibrálási folyamat a gyárban zajlik. Fig. 0.0 Az összes mérési adat (tartálytérfogat) igény esetén leolvasható a "TankControl" (0.0 ábra) digitális NLMHO] MpQ LOOHWYH D] $0$752,, $ EHUHQGH]pVHQ lehívható. A berendezés bekapcsolása után (SKS NH]HO V]HUHOYpQ\ EHNDSFVROYD HO V] UU YLGLG UHD KDV]QiOW pu]pnho DNWXiOLV PpUpVL WDUWRPiQ\D pv utána a tartálytérfogat jelenik meg. Ha a displayen a "9999" szám jelenik meg, akkor a maximálisan megengedett töltési szintet átlépte., A Tank&RQWURO KDV]QiODWED YpWHOH HO tt a mellékletként csatolt használati útmutatót gondosan el kell olvasni és pontosan be kell tartani., Az összes szükséges kalibrálási folyamat a gyárban történik 0. ábra 0.5 0RVyEHUHQGH]pVN OV PRViVKR] Rendelési szám.: ábra 7DUWDOPD]]D D W PO FVpYpO W, 20 m nyomóvezetéket és a mosókefét.

156 56 Opciós felszerelések 0.6 3HUPHWH] SLV]WRO\PKRVV]~ SHUPHWH] FV YHOW PO QpON O Rendelési szám.: Nyomóvezeték 0 barig Pl. szórópisztolyhoz, rendelési szám.: AP & V] YHWWHO QpYOHJHV iwppu EHO O PP kívül: 22 mm; falvastagság: 3,5 mm). A szórópisztoly nyomóvezetékét gépoldalon a NH]HO V]HUHOYpQ\ HJ\V]HUHV FVDSMiUD NHOO csatlakoztatni. A szórási nyomást a szokások szerint kell beállítani., A szórópisztolyt csak tisztításhoz V]DEDG IHOKDV]QiOQL $ Q YpQ\YpG V]HU pontos elosztása az egyéni használat miatt nem lehetséges 0.7 $Q\RPyV] U EHWpW Q\RPyV] U betét 50 mesh / coll (széria), rendelési szám.: ZF 479 Q\RPyV] U betét 80 mesh / coll (,02es fúvókamérethez), rendelési szám.: ZF 480 Q\RPyV] U betét 00 mesh / coll (,05, és,0es fúvókamérethez,), rendelési szám.: ZF Ecomatic csatlakozó Rendelési szám Kezelési folyamat a Ecomatic csatlakozóval W UWpQ SHUPHWH] V]HURGDMXWWDWiViUDYRQDWNR]y A többutas átváltó csapokat a bemutatott pozícióba kell elfordítani (0.3 ábra). Az Ecomatic csatlakozót a gyorskapcsolóra kell csatlakoztatni. A kétutas kapcsolót (0.3/ ábra) 90 kal el kell forgtwdqlptjdntyiqwshuphwh] V]HUmennyiséget fel nem szívjuk. Az Ecomatic csatlakozót le kell kapcsolni. A kétutas kapcsolót (0.3/ ábra) egyszer röviden az utófelszíváshoz ki kell nyitni. 0.3 ábra

157 Opciós felszerelések Közlekedésbiztonsági alkatrészek A forgalomban való részvételhez a KRESZ világító HJ\VpJHN KDV]QiODWiW tumd HO D PH] és HUG JD]GDViJEDQKDV]QiODWRVYRQWDWRWWPXQNDJpSek számára. A KRESZ törvényes szabályainak EHWDUWiVipUW D] ]HPEHQWDUWy pv D JpSNH]HO IHOHO VHN 0.9. Világító berendezés a Q és a Super S szórókerethez. Világító berendezés hátrafelé (0.4/ ábra), rendelési szám: (Q és SuperSszórókeret) Alkotórészei: világítókombináció jobbra és balra, parkolási ILJ\HOPH]WHW WiEOD UHQGV]iPWiEODtartó és csatlakozó vezetékvilágítókombináció jobbra és balud SDUNROiVL ILJ\HOPH]WHW WiEOD rendszámtáblatartó és csatlakozó vezeték. 2. Világító bereqgh]pv HO UHIHOp ieud rendelési szám: (csak Q szórókerethez szükséges) Alkotórészei: 3DUNROiVL ILJ\HOPH]WHW WiEOD ', V]HULQW határoló fénnyel jobbra balra és csatlakozó vezeték. 0.4 ábra

158 58 Opciós felszerelések 0. TávolságHOOHQ U], A távolsághoohq U] 'LVWDQFHControl) szabályozó berendezést csak a SuperS szórókerethez, a 0 vagy I profinyitással, a Jobcomputerrel és az UX Pilottal összekapcsolásban lehet használni. A távolsághoohq U] 'LVWDQFHControl) szórókeret szabályozó berendezés a szórókeretet automatikusan párhuzamosan tartja a célterülettel a kívánt távolságban. Két ultrahangpu]pnho PpULDWiYROViJRWDWDODMKR]LOO a növényi állományhoz. A kívánt magasság egyoldali eltérése esetén a DistanceControl vezérli a G OpViOOtWiVW D PDJDVViJKR]W UWpQ EHiOOtWiVKR]+D a terep mindkét oldal felé emelkedik, akkor a magasságállítás az egész szórókeretet megemeli. $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] IRUGXOyEDQ W UWpQ leállításakor a szórókeretet automatikusan kb. 50 cmrel megemeli. Bekapcsoláskor a szórókeret a beállított magasságra ereszkedik., $ WiYROViJ HOOHQ U] KDV]QiODWED YpWHOH HO WW D PHOOpNOHWNpQW FVDWROW KDV]QiODWL útmutatót gondosan el kell olvasni és pontosan be kell tartani., Karbantartási munkák során a kapcsolódobozt ki kell kapcsolni DEMHO] NpV] OpN 0.5 ábra 4 $] XWyODJ EiUPLNRU IHOV]HUHOKHW ieud KDEMHO] NpV] OpN OHKHW Yp WHV]L D SRQWRV szóráscsatlakozást a megjelölt haladási nyom nélküli szántóterület permetezése során. A jelölés habbal történik. A habpamacsokat a kb. 0 5 méter között beállítható távolságokban leteszi, ~J\ KRJ\ D] HJ\pUWHOP WiMpNR]yGiVL YRQDO OiWKDWy OHJ\HQ $ KDE EL]RQ\RV LG XWiQ IHOV]tYyGLN DQpON O hogy maradékok keletkeznének. 0.6/...ábra tartály 2 kompresszor 3 röj]tw WDUWy 4 hornyos csavar ábra

159 Opciós felszerelések 59 Kapcsoló a középállásban, az "Aus / ki" állásban 0.8/2 A kapcsolót tegye balra az An / be állásba, a bal szórókeret oldalon a haladási irányban nézve habpamacsok kerülnek lerakásra 0.8/2 A kapcsolót tegye jobbra az "An / be" állása, a jobb szórókeret oldalon a haladási irányban nézve habpamacsok kerülnek lerakásra 0.8/2. Az egyes pamacsok egymáshoz képesti távolságát a (0.6/4) hornyos csavarnál az alábbiak szerint lehet beállítani: jobbra forgatva WiYROViJQ, balra forgatva távolság csökken /... ábra OHYHJ pviro\dgpnnhyhu 2 KDMOpNRQ\P DQ\DJI~YyNiN 0.6 ábra 2 0.8/... ábra NH]HO HJ\VpJ 2 kapcsoló 0.9/... ábra SKS 702 kapcsolódobozon 2 kapcsoló 3 Kontrollleuchte (rot) 0.7 ábra ábra 0.9 ábra

160 60 Opciós felszerelések 0.4 'LJLWiOLVQ\RPiVNLMHO] D IRO\pNRQ\P WUiJ\iQDNHOOHQiOOy Q\RPiVpU]pNHO YHOD]6 6 SKS 70 és SKS90 kapcsolódobozon Rendelési szám.: Messzehordó fúvókák A messzehordó fúvókák NH]HOpVpKH]DNH]HO V]HUHl YpQ\HQ NLHJpV]tW HJ\V]HUHV FVDS V] NVpJHV E zeket az egyszeres csapokat az oldalszárny szele SHNNHOQHPOHKHWWiYYH]pUHOQL$SHUPHWH] V]HUQHND PHVV]HKRUGy I~YyNiNKR] W UWpQ HOMXWWDWiViQDN EHés kikapcsolása a traktor TLTjének be és kikapcsolásával történik., A messzehordó fúvókákat minden esetben össze kell hangolni a szórókereten KDV]QiOWSHUPHWH] I~YyNiNNDO.. 2 fúvóka A0C 40, rendelési szám használható az alábbi fúvókamérethez: '03' 2 x 6 mhvnlhjpv]tw munkaszélesség esetén '04' 2 x 5 mhvnlhjpv]tw PXQNDV]pOHVVpJHVHWpQ 2 2 fúvóka A0C 60, rendelési szám használható az alábbi fúvókamérethez: '05' 2 x 6 mhvnlhjpv]tw PXQNDV]pOHVVpJHVetén '06' 2 x 5 mhvnlhjpv]tw PXQNDV]pOHVVpJHVetén 2. 2 fúvóka A0C 80, rendelési szám használható az alábbi fúvókamérethez: '06' 2 x 6 mhvnlhjpv]tw PXQNDV]pOHVVpJHVetén '08' 2 x 5 mhvnlhjpv]tw PXQNDV]pOHVVpJHVetén A messzehordó fúvókák által a permetezési szélesség fúvókánként kb. 6mre növekszik. $ SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW D PHVV]HKRUGy fúvókák tényleges permetezési szélességét egy arra DONDOPDVWHU OHWHQPHJNHOOKDWiUR]QL(KKH]HO V] U a messzehordó fúvókák tartóinak beállítását kell elle Q UL]QL $ IHOV]HUHOW PHVV]HKRUGy I~YyNiN ps a per PHWH] I~YyNiNN ] WWLPDJDVViJLN O QEVpJQHN 400 mmnek kell lennie., A messzehordó fúvókák használata csak a repce teljes virágzásának kezelésekor speciális esetben (fungicidek és insekticidek) megengedett, mivel a keresztirányú szóráseloszlás megkö]hotw OHJ sem éri el egy lapossugarú fúvóka értékeit a szórókeret fúvókaosztása mellett.

161 Opciós felszerelések H]HWpNV] U DV]yUyNHUHWEHQ Rendelési szám $ ieud YH]HWpNV] U W UpV]V]pOHVtW NNpQW D szórókeretbe szerelik. Ez egy olyan további intézkedés azért, hogy a V]HQQ\H] GpVHNHWpVD]H]]HOHJ\ WWMiUyKHO\WHOHQ fúvóndp N GpVWPHJOHKHVVHQDNDGiO\R]QL $]DOiEELV] U EHWpWHNNDSKDWyN. V] U EHWpW PHVK FROO V]pULD NpN rendelési szám ZF V] U EHWpW PHVK FROO V] rke), rendelési szám. ZF V] U EHWpW PHVK FROO Y U V rendelési szám. ZF38, $ YH]HWpNV] U W QDSRQWD HJ\V]HU PHJ kell tisztítani., 7pOLHVtWpVNRUDV] U Ki]DWOHNHOOV]HUHl QL pv D V] U EHWpWHW V]iUD]RQ NHOO WiURlni folyamatos munkaszélességcsökkentés a SuperSszórókeret esetén csökkentés 24 mu O P PXQNDV]pOHsségre, rendelési szám.: 984 csökkentés 24 mu O P PXQNDV]pOHsségre, rendelési szám.: Lásd a "Szórókeret" fejezetet " ábra 0.8 6iUYpG WDUWiO\WDrtó Rendelési szám.: %HiOOtWKDWy ViUYpG N D N O QE ] NHUpN N OV iwppu NK ]pvnhuhv]wphwv]hwszélességhez. D FV tyhw NE FPHV WiYROViJUD NHOO D NHUpNW O felszerelni. 0.2 ábra

162 62 Opciós felszerelések 0.9 TrailTron ) Csak profinyitással együtt. 3 2 A TrailTron a vonórúd szögállását határozza meg a traktor haladási irányában nézve. A vonórúdsr]tflyqdn D WUDNWRU N ]pskho\]hwpw O YDOy eltérése esetén (vonórúd a traktor hossztengelyében) a vonórúdvezérlés hidraulika hengere addig mozog, míg a középhelyzetet el nem éri. Ezáltal a permete] JpSN ]HOQ\RPYRQDObiztos után IXWiVDpUKHW HOfordulóköriWPpU G fá UG 2200 / 3000 Nova esetén d wk > 6 m, UG 4500 Nova esetén d wk > 8 m. Felszerelés A (0.22/) vonószemvonórudat a traktor saját vonószemében kell rögzíteni.. A (0.22/2) szögér]pnho WDUWyMiW D YRQyV]HP SHUVHO\pEHNHOOWHQQLpVU J]tW FVDYDUUDO rögzíteni. A (0.23/) biztonsági sínt el kell távolítani. A vonórúdvezérlést (0.24/) kapcsolóval a kapcsolódobozon a "DeichselEin / vonórúdbe" állásba kell kapcsolni. ) A (0.24/2) forgógombbal a vonórúd alaphelyzetét lehet megváltoztatni PXQNDYpJ]pVOHMW QUHQGH] PXQNiN). Fig.0.22! Az automatikus vezérlést nem szabad közúti közlekedés során használni! Közúti (szállítási) közlekedéskor a (0.24/) kapcsolót a DeichselAus / vonórúdki állásba kell kapcsolni és a (0.23/) biztonsági sínt fel kell szerelni ábra ábra

163 Opciós felszerelések TrailControl LBShez A vonószem és a vezérelt vonórúdhoz kapható a (0.25 ábra) TrailControlszabályzóegység mint opciós felszerelés. A kezelése az UXPilottal történik. A (0.25/ ábra) S UJHWW\ W D WUDNWRURQ EDOUD szerelik fel. A vonószemyrqyu~g V]pULiEDQ U J]tW U~Gdal van IHOV]HUHOYH $ PHUHY UHQGV]HUQHN U J]tW U~G TrailControlhidraulikahengerrel W UWpQ kicserélésével (0.26/ ábra) az automatikus, Q\RPN YHW XWiQIXWiV pukhw az UG Power esetén 6 mes fordulóköriwppu W O 8* 0DJQD esetén 8 mes fordulóköriwppu PHOOHWW Kiegészítésképpen a meredek hegyoldalon végzett munka VRUiQ OHKHW VpJ YDQ DUUD KRJ\ D Q\RPN YHW utánfutást kézi utóvezérléssel bonyolítsuk le. A TrailControl csak a önzáró vonószemmel és a profinyitással együtt használható., A Trail&RQWUROKDV]QiODWEDYpWHOHHO WWD mellékletként csatolt használati útmutatót gondosan el kell olvasni és pontosan be kell tartani ábra, Szántóföldi használat során a (0.26/2) támaszlábat teljesen be kell húzni, egyébként a szöghajtás károsodhat. 2, Közúti közlekedéskor fel kell szerelni a (0.26/) biztonsági sínt. Ez a sín megakadályozza a gép akaratlan helyzeti megváltozását ábra 0.27 ábra

164 64 Opciós felszerelések 0.2 NyomásNLHJ\HQOtW UHQGV]HU (DUS) $ Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU D] HJ\HV ROGDOs ]iuq\dnkr] UHQGHOW EOtW csatlakozó vezetékek iowdo EL]WRVtWMD D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ az állandó keringést. A rendszert választható PyGRQ SHUPHWOpYHO YDJ\ EOtW Yt]]HO OHKHW használni. A nem hígítható maradékmennyiség ezzel a rendszerrel 2 literre csökken. Normál permetezési üzemben a rendszer általában be kapcsolt helyzetben van (0.29/). Így a permetlé mindig az összes fúvókánál rendelkezésre áll, ezáltal az egyforma szórási kép kez GHWW OIRJYDJDUDQWiOW(]]HOHJ\LGHM OHJD]iOODQGy folyagpniudpoivqdn N V] QKHW HQ D SHUPHWH]pVL YH]HWpNNiURVRGiVDLVHONHU OKHW 0.28 ábra $Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUI EEHOHPHL EOtW csatlakozó vezetékek (0.28/) 3utaskapcsoló (0.29/) Q\RPiVFV NNHQW szelep (0.30/) Ha a folyékonyp WUiJ\D NLMXWWDWiVKR] NLMXWWDWy FV UHQGV]HUW KDV]QiOXQNDNNRUDQ\RPiVNLHJ\Hn OtW UHQGV]HUWDFVDSSDOOHOHKHWNDpcsolni. A 0.29/2es kapcsolóállásban a rendszer le van kapcsolva. )A kijuttató csövek használatakor a Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUW NL NHOO kapcsolni! 0.29 ábra 2 A 0.30DVNDSFVROyiOOiVOHKHW YpWHV]LDUHQGV]HU leeresztését valamint üresre szívását téliesítéshez. $ Q\RPiVFV NNHQW V]HOHS J\iULODJ EH van állítva és a rendszernyomás bar ábra

165 Opciós felszerelések 65

166 66 0 V]DNL adatok. M V]DNLDGDWRN $ N YHWNH] WiEOi]DWRN D] HJ\HV V]HUNH]HWL FVRSRUWRN P V]DNL DGDWDLW WDUWDOPD]]iN $] egyes szerkezeti csoportok kombinálása által számos modellvariáció jöhet létre, ezért például az össztömeg meghatározásához az egyes szerkezeti csoportok tömegét össze kell adni. Az összes megadott tömeget és hosszat ezért +méret ként kell értelmezni.

167 0 V]DNL adatok V]DNL DGatok, alapgép és alváz típus UG Nova tartályténylegestérfogat névleges térfogat [l] betöltési magasság a talajtól DNH]HO HJ\VpJW O [mm] szerkezeti hossz [mm] a b c tömeg állítható tengely, nem fékezett állítható tengely, kétvezetékeslégfékberendezés, U J]tW IpN állítható tengely, hidraulikus fék*, U J]tW IpN merev tengely, kétvezetékeslégfékberendezés, U J]tW IpN merev tengely, hidraulikus fék*, [kg] P V]DNLPDUDGpNPHQQ\ EHOHpUWYHDV] U FVDSRW rétegvonal ** haladási irány balra haladási irány jobbra lejtés** OHMW QIHOIHOp OHMW QOHIHOp 0 % 6 l 0 % 7 l 0 % 2l 20 % 20 % 6 % 20 % 5 l 5 l 45 l 47 l * Németországban nem engedélyezett ** DV]i]DOpNRVDGDWDPHJDGRWWOHMW G OpVpUHYonatkozik 20 % 20 % 6 % 20 % 26 l 26 l 56 l 58 l 20 % 20 % 6% 20% 34 l 34 l 68 l 70 l

168 68 0 V]DNL adatok.2 0 V]DNLDGDWRNDEURQFVRN UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova kerékméret támaszteher.000 kg megeng. össztömeg kg támaszteher.000 kg megeng. össztömeg kg támaszteher.000 kg megeng. össztömeg kg OHYHJ Q\RPiVEDU OHYHJ Q\RPiVEDU OHYHJ Q\RPiVEDU 25 km/h 40 km/h 40 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h 230/95R44 (9,5R44) LI34 A , , , ,2 270/95R42 (,2R42) LI39 A , , , ,2 270/95R48 (,2R48) LI42 A , , , , , ,6 300/95R46 (2,4R46) LI45 A , , , , , ,6 420/85R38 (6,9R38) LI 4 A8 5500,2 5500,2 5500,2 6700,6 600,6 5700,6 7200,6 6600,6 6200,6 480/70R38 LI45 A ,4 6800,6 6300,6 7300,6 7300,6 6800,6 340/85R48 (3,6R48) LI48 A , , ,6 460/85R38 (8,4R38) LI46 A ,4 7000,6 6400,6 800,6 7500,6 6900,6 520/85R38 (20,8R38) LI53 A ,2 7000,4 9600, ,6 300/95R52 (2,4R52) LI48 A , , , ,6

169 0 V]DNL adatok V]DNLDGDWRNYRQyU~G a vonórúd típusa Q\RPN YHW vonórúd univerzális vonórúd vezéreltvonórúd tömeg [kg] (80*) 22 hossz d [mm] állítási hosszanti tartomány vonószemvonórúd hárompontcsatlakozási kategória 240 mm három 80 mm es lépésben II 60 mm, két 80 mmes lépésben II OHJNLVHEEIRUGXOyN UQ\RPN YHW XWiQIXWiVVDO[m] UG 2200/3000 Nova** 6 UG 4500 Nova** 8 * UG 4500 Nova ** vonószemvonórúd esetén szükséges a TrailControl hidraulikus vezérlés

170 70 0 V]DNL adatok.4 0 V]DNLDGDWRNNH]HO V]HUHOYpQ\HN H]HO V]HUHOYpQ\ NG ) TG központi kapcsolás x x egyennyomás ber. nélkül egyennyomás berendezéssel 5 / 7 5 / 7 / 9 nyomásállítás elektr. elektr. nyomásbeáll. tartomány [bar] 0,8 0 0,8 0 NHYHU V]HUNH]HWKLGUDXOLNXV x x manométer 08 / 25 bar ø 00 mm, folyékony P WUiJ\iQDNHOOHQiOOy x x Q\RPiVV] U szemszám 50/(80) 50(80) oldalsó szárny visszafolyás x x adagoló automatika x x tömeg [kg] 2 / / 38 / 39 maradékmennyiség [l] 3, / 4,5 4,2 / 4,5 / 4,8 lehetséges számítógép felszerelés AMACHECK II A x SPRAYCONTROL II A x x AMATRON II A x x Jobcomputer x iwiro\ivppu x x ) átfolyásméu XWyODJIHOV]HUHOKHW Rpció)

171 0 V]DNL adatok V]DNLDGDWRN szivattyúfelszerelés 40 l/ perc (250+60) vagy 460 l/ perc (250+20) 60 l/ perc 250 l/ perc BP 7 BP ,0 9, hengeres 6 hengeres V Wp WH G N dugattyúp membránszivattyú V Wp WH G N dugattyúp membránszivattyú nyomótartály olajos csillapítás,6,9 0,9,5 0,8 0,8 3,3 4, l/ perc (20+60) vagy 420 l/ perc (20+20) 20 l/ perc BP , hengeres Q Ui E P H P V Wp WH G N dugattyúp szivattyú olajos csillapítás,7 0,9 0,8 3,4 37,5 250 l/ perc BP ,8 34 V Wp WH G N P 6hengeres dugattyú membránszivattyú olajos csillapítás,9,5 0,8 4, l/ perc BP ,4 32 V Wp WH G N P szivattyú felszereltség szivattyú típusa szállítási mennyiség 540 /percnél 6hengeres dugattyú membránszivattyú olajos csillapítás,7 teljesítményigény tömeg szerkezeti típus berezgéscsillapítás maradékmennyiség szivattyú szívóvezeték nyomóvezeték szivattyúfelszerelés ges. összesen szivattyúfelszerelés, össztömeg 0,9 0,8 3,4 34 [l/min ] [kw] [kg] [l] [l] [l] [l] [kg] 2 bar 20 bar

172 72 0 V]DNL adatok.6 0 V]DNLDGDWRNV]yUyV]HUNH]HW.6. Qszórókeret (beleértve a hidraulikus magasságállítást és a lengés kiegyenlítést) és Qplusszórókeret.6... Qszórókeret, kézi mozgatással Qplus szórókeret hidraulikus mozgatással munkaszélesség [m] 2 2, ,5 5 részv]pohvtw N fúvókák száma / szárnyanként (balra jobbra haladási irányban) szállítási szélesség [mm] szerkezeti hossz [mm] leállított gép magassága [mm] fúvókamagassága tól ig [mm] 480/ / / / / /980 tömeg * [kg] 72* 74* 98* 20** 22** 236** maradékmennyiség * [l] 4,0 4,0 5,2 4,0 4,0 5,2 * D]HOHNWURPRVG OpViOOtWiVVDOUHQGHONH] JpSHVHWpQNJmal növekszik. a teljesen hidraulikusv]yuyv]hunh]hwp N GWHWpV, pvä,, HVHWpQQ YHNV]LNLOONJmal. ** D]HOHNWURPRVG OpViOOtWiVVDOUHQGHONH] JpSHVHWpQNJmal növekszik a profiq\lwivvdoä, UHQGHONH] JpSHVHWpQNJmal növekszik A szórószerkezetben maradt mennyiség kipermetezéséhez szükséges útszakasz hossza méterben: az összes munkaszélesség esetén: 00 l/ha 45 m 250 l/ha 8 m 50 l/ha 30 m 300 l/ha 5 m 200 l/ha 23 m 400 l/ha m Példa: 200 l/ha felhasználási mennyiség esetén a mindenkori szórószerkezet üresre permetezéséhez kb. 23 méteres útszakasz szükséges.

173 0 V]DNL adatok SuperS szórókeret, hidraulikus mozgatással (beleértve a hidraulikus magasságállítást és a lengéskiegyenlítést) munkaszélesség [m] szárnyak száma fúvókák száma / szárny (balról jobbra haladási irányban) szállítási [mm] szélesség szerkezeti hossz [mm] leállított magassága gép [mm] fúvókamagasság [mm] 500/ / / / / /2000 tól ig tömeg * [kg] maradékmennyiség [l] 6,2 7,2 7,6 7,9 7,9 9,2 * D]HOHNWURPRVG OpViOOtWiVVDOUHQGHONH] JpSHVHWpQNJmal növekszik. Profinyitás I esetén 26 kgmal ill. Profinyitás II esetén 36 kgmal növekszik.. szórásszélesség [m] szárnyak száma fúvókák száma / részszpohvtw (balra jobbra haladási irányban) szállítási szélesség [mm] szerkezeti hossz [mm] leállított magassága fúvókamagassá g tól ig gép [mm] [mm] 500/ / / / / /2000 tömeg * [kg] maradékmennyiség [l] 9,3 0,8,9 3,7 2,2 4, * D] HOHNWURPRV G OpViOOtWiVVDO UHQGHONH] JpS HVHWpQ NJmal növekszik profinyitás I esetén 26. kgmal ill. profinyitás II 36 kgmal növekszik A szórószerkezetben maradt mennyiség kipermetezéséhez szükséges útszakasz hossza méterben: az összes munkaszélesség esetén: 00 l/ha 45 m 250 l/ha 8 m 50 l/ha 30 m 300 l/ha 5 m 200 l/ha 23 m 400 l/ha m Példa: 200 l/ha felhasználási mennyiség esetén a mindenkori szórószerkezet üresre permetezéséhez kb. 23 méteres útszakasz szükséges. UG SB /2002

174 74 0 V]DNL adatok.7 0 V]DNLDGDWRNEHW OW V]LWDV] U felület, cm 2 mesh szélesség [mm] EHW OW V]LWD 3750,00 mesh szám típus V] U EHWpW 660 0,6 UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Q\RPyV] U betét, széria minden szerelvényben 26 0,35 50 NG / TG I~YyNDV] U karbamidv] U RSFLyV felszerelés) 5,07 5,07 5,00 0,5 0,35 0,50 760, Adatok a zajszinthez A munkahelyi emissziós érték (zajszint) 74 db (A), PpUYH ]HPL ioodsrwedq ]iuw NDELQ PHOOHWW D YH]HW fülénél. 0pU P V]HUWtSXVD237$&6/0 A zajszint értéke nagyban függ a használt traktortól.

175 0 V]DNL adatok 75 UG Nova S /2002

176 76 Szórási táblázat 2. Szórási táblázat 2. Szórási táblázat lapossugarú, elsodródás elleni és injektorfúvókákhoz, permetezési magasság 50 cm, Az összes, a szórási táblázatban megadott felhasználási l/ha mennyiség a vízuh YRQDWNR]LN $ PHJIHOHO puwpnhnhw UAN esetén 0,88cal, NPoldatok esetén 0,85tel kell megszorozni. 2. ábra Az optimális fúvókatípus, fúvókanagyság és nyomási tartomány kiválasztása.. A szükséges folyadékfelhasználás [l/ha] és a kiválasztott haladási sebesség [km/h] üzemi pontjának (2./ ábra) meghatározása 2. $] ]HPL SRQWRQ HJ\ I JJ OHJHV YRQDODW (2./2 ábra) kell lefelé húzni. Az üzemi pont KHO\]HWpW O I JJ HQ H] D YRQDO iwphj\ D Nü O QE ] I~YyNDWtSXVRNDWiEUi]ROyPH] N Q. 3. $NtYiQWSRUODV]WiVLMHOOHP] NDODSMiQILQRP, közepes vagy durva csepp) válassza ki az optimális fúvókatípust, a fúvókanagyságot és a nyomási tartományt. Példa: szükséges folyadékfelhasználás: 200 l/ha szándékolt haladási sebesség: 6 km/h SRUODV]WiVLMHOOHP] : durva csepp NLVPpUWpN HOVRGUyGiV kiválasztva: AI / ID 025

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat!

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat! Használati útmutató Függesztett szántóföldi permetez gép $0$=21( 8) 8) 8) 8) 8) MG 1080 SB 233.2 (HU) 04.03 Printed in Germany a h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati ~WPXWDWy HO

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200 Vontatott permetezőgép MG 2328 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 Special UX 4200 Special Vontatott permetezőgép MG 1738 BAG0035.0 11.06 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZA-M Profis Hydro Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró MG3460 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

TwinTerminal 3. Kezelési utasítás. AD-P Cayena Citan Cirrus

TwinTerminal 3. Kezelési utasítás. AD-P Cayena Citan Cirrus Kezelési utasítás az és TwinTerminal 3 AD-P Cayena Citan Cirrus MG4614 BAG0122.3 12.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A jövőbeni

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

AMABUS szoftver. Kezelési utasítás ZA-M AMAZONE

AMABUS szoftver. Kezelési utasítás ZA-M AMAZONE Kezelési utasítás AMAZONE AMABUS szoftver ZA-M MG4556 BAG0116.0 12.12 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást és vegye figyelembe az abban leírtakat!

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Kezelési utasítás. AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép. Fedélzeti számítógép

Kezelési utasítás. AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép. Fedélzeti számítógép Kezelési utasítás az AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép Fedélzeti számítógép MG3144 BAG0062.1 03.09 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást, és vegye

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super Kezelési utasítás az Vetőgépek AD 2500/3000 Special AD 3000/3500/4000 Super MG4101 BAH0042-3 08.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

AMAZONE. ED-Control. Használati útmutató. Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat!

AMAZONE. ED-Control. Használati útmutató. Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat! AMAZONE Használati útmutató ED-Control MG BAG00. 0. Printed in Germany Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat! hu Copyright 0 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Kezelési utasítás, szervizfüzet

Kezelési utasítás, szervizfüzet Kezelési utasítás, szervizfüzet az PROFIHOPPER PH SMARTCUT Fűnyíró és gyepszellőztető minden felhasználási célra MG5344 BAF0012.1 02.14 Nyomtatták Franciaországban hu Olvassa el és vegye figyelembe ezt

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany Használati utasítás AMADOS III-D Fedélzeti számítógép MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany HU Üzembehelyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS 2003 december 2004. szeptember FORGALMAZÓ: Dokument: 30221020 02(ME038034)mgyr 1 oldal t Müller Elektronik GmbH Bearing Kft. Felszerelési és kezelési utasítás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Rövidtárcsa Heliodor S & K - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02)

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Használati útmutató. Altalajlazító

Használati útmutató. Altalajlazító Használati útmutató Altalajlazító EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 89/392 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek. A

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 9 KA Version 2004 - HU - A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3932 HU-2/05.06 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AGRO SAT 2000 KFT 8948 NOVA 92-377434 József A út 5/A 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS és HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

UX 11200 vontatott permetezőgép

UX 11200 vontatott permetezőgép UX 11200 UX 11200 UX 11200 vontatott permetezőgép Új dimenzió a növényvédelemben SPEED spraying 2 3 Jövőbe mutató fejlesztés Az UX 11200 az AMAZONE 12 000 literes, tandemtengelyes futóművel szerelt permetezőgépe

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZA-X Perfect. ZA-X Perfect

ZA-X Perfect. ZA-X Perfect ZA-X Perfect Az AMAZONE ZA-X Perfect műtrágyaszóró a gyakorlati pontos, megbízható, kedvező árfekvésű. Az AMAZONE cég a műtrágyázási technikát a növények tápanyagellátásának optimalizálása érdekében fejlesztette.

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

ISOBUS szoftver a. verziókhoz

ISOBUS szoftver a. verziókhoz Kezelési utasítás az ISOBUS szoftver a ZA-TS verziókhoz ZG-TS MG4955 BAG0095.7 11.14 Printed in Germany hu Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze

Részletesebben

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni!

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! 6300 7387 0/00 HU Szakcég részére Szervizutasítás Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Figyelem: Az első üzembehelyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési utasítást és feltétlenül ügyeljen a biztonsági előírásokra! Az üzemeltetési utasítást gondosan őrizze

Részletesebben