Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801"

Átírás

1 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató HO tuivdlw pv D ELztonsági utasításokat! A további használathoz kérjük PHJ UL]QL 1

2 Nem szabad, KRJ\ NpQ\HOPHWOHQQHN YDJ\ IHOHVOHJHVQHN W QM Q H]HQ használati útmutató elolvasása és annak betartása; nem HOHJHQG D]KRJ\PiVRNWyOD]WKDOOMXNYDJ\D]WOiVVXNKRJ\ ez a gép jó - és csak ezért megvenni, majd azt hinni, hogy minden megy magától. Így az érintett nem csak saját magát sodorná veszélybe, hanem elkövetné azt a hibát is, hogy egy esetleges kudarc után az okot a gépre hárítsa, ahelyett, hogy magában keresné a hibát. Hogy biztosak legyünk a sikerben, át kell érezni a dolog értelmét illetve meg kell ismerkedni a gépen található összes berendezés céljával és a használatukban gyakorlatot kell szerezni. Csak ezután lehetünk elégedettek saját magunkkal és a géppel. Hogy ezt elérjük ezt a célt szolgálja ez a használati útmutató. Leipzig-Plagwitz 1872

3 Azonosító adatok Azonosító adatok: Gyártó címe Alkatrész információ: Gyártó: AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Gépazonosító szám: Típus: UF 1501 UF 1801 Megengedett üzemi nyomás bar: Gyártási év: Üzem: Gaste Teljesítmény kw: Önsúly kg: Megengedett össztömeg kg: AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG D Hasbergen Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) A postacímet lásd feljebb. Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Online alkatrész katalógus: Cím személyes elhozatalkor: Am Amazonenwerk 9-13 D Hasbergen Alkatrész megrendelése esetén kérjük mindig adja meg munkaeszközének gépszámát. Információk a használati útmutatóval kapcsolatban: Dokumentum száma: Copyright AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH & Co. KG 2003 Minden jog fenntartva. Utánnyomás, még részletekben is, csak a AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH & Co. KG engedélyével.

4 (O Vzó (O V]y Tisztelt Vásárló! Ön az AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG átfogó termékpalettájának PLQ VpJLWHUPpNHPHOOHWWG QW WW V] QM NFpJ QNIHOpNLIHMH]HWWEL]Dlmát. A gép átvétele során bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek-e szállítási sérülések vagy nem hiányoznak-h DONDWUpV]HN (OOHQ UL]]H OHV]iOOtWRWW PXQNDHV]N ]W YDODPLQW D UHQGHOW opciós felszerelések listáját a szállítólevél alapján! Csak az azonnali reklamációval érvényesítheti kártérítési igényét! $KKR] KRJ\ D] ~MRQQDQ YiViUROW I JJHV]WHWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS HO Q\HLW WHOMHV mértékben ki tudja használni, olvassa el alaposan és tartsa be pontosan ezt a használati útmutatót a gép használatba véteohho WW *\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\H]WDKDV]QiODWL~WPXWDWyWPLQGHQNH]HO HORlYDVVDPLHO WWD gépet használatba vennék. (VHWOHJHVHQ IHOPHU O NpUGpVHN YDJ\ SUREOpPiN HVHWpQ ODSR]]D iw H]W D KDV]QiODWL ~WPXWDWyWYDJ\HJ\V]HU HQKtYMRQIHOPLnket. A rendszeres karbantartás vagy a kopott ill. sérült DONDWUpV]HN LG EHQ W UWpQ FVHUpMH megnöveli munkaeszközének élettartamát! $] ]HPHOWHW Mavaslatai Igen Tisztelt Olvasónk! Használati útmutatóinkat rendszeresen aktualizáljuk. Ötleteivel, javaslataival segíti Önt munkákban és abban a törekvésünkben, hogy egyre jobb és felhasználóbarát használati útmutatót készítsünk. Kérjük javaslatait juttassa el részünkre faxon. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG D Hasbergen Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Utasítások az üzemeltew V]iPiUD A dokumentum célja $KDV]QiODWL~WPXWDWyEDQV]HUHSO LUiQ\MHO OpVHN Használt jelölések Általános biztonsági utasítások Kötelezettségek és felel VVpJYiOODOiV A biztonsági utasítások bemutatása HQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODW $Q YpQ\YpG JpSUHQGHOWHWpVV]HU IHOV]HUHOWVpJH %L]RQ\RVQ YpQ\YpG V]HUHNKDV]QiODWiQDNKDWiVDL Szervezési intézkedések Biztonsági-YpG EHUHQGH]pVHN Informális biztonsági utasítások $NH]HO V]HPpO\]HWNpS]pVH Biztonsági intézkedések normál üzemben Fennmaradó energia általi veszélyek Különleges veszélyes helyek Karbantartás, hibamegs] QWHWpV Szerkezeti változtatások Átalakítások és változtatások Pótalkatrészek és kopóalkatrészek, valamint segédanyagok Tisztítás és kivonás A] ]HPHOWHW PXQNDKHO\H Biztonsági szimbólumok és egyéb jelzések a munkaeszközön Veszélyek a biztonsági utasítások be nem tartása esetén Biztonság-tudatos munkavégzés %L]WRQViJLXWDVtWiVRNDNH]HO UpV]pUH ÈOWDOiQRVEL]WRQViJWHFKQLNDLpVEDOHVHWPHJHO ]pvlho tuivrn H]HO -berendezések Függesztett munkagépek / vontatmány A teljesítményleadó-tengely (TLT) Hidraulika berendezés Elektromos berendezés Karbantartás, üzembe helyezés és ápolás YpQ\YpG JpSV]iQWyI OGLQ YpQ\HNKH] Termékleírás Veszélyes területek A biztonsági szimbólumok és az egyéb jelzések elhelyezése Konformitás V]DNLDGDWRN Alapgép Q-plus-szórókeret (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WDKLGUDXOLNXVPDJDVViJiOOtWiVWYezetékmegvezetést és a szórókeret- tartót) Super-S-szórókeret, hidraulikusan nyitható (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WDKLGUDXOLNXV magasságállítást, vezeték-megvezetést és a szórókeret- tartót) Energia ellátás Súlypont-távolság Zajszint-adatok FeléStWpVpVP N GpV Töltöttségiszint-NLMHO] ,QWHQ]tYNHYHU V]HUNH]HW Szivattyúk ] U N %HW OW V]LWD ]tYyV] U gqwlv]wxoyq\rpyv] U )~YyNDV] U N $] EOtW -WDUWiO\DOMiQWDOiOKDWyV] U DUEDPLGV] U

6 Tartalomjegyzék 4.5 Átmosóvíz-tartály %HNHYHU -tartály Injektorral és tartályöblítéssel Kézmosóvíz tartály )HOMiUyOpSFV AMATRON+ terminál Az AMATRON+ hierarchiája $NH]HO -terminál leírása LMHO] GLVSOD\pVDIXQNFLyELOOHQW\ N %LOOHQW\ NDP V]HUHO OV ROGDOiQ %LOOHQW\ DP V]HUKiWVyROGDOiQ Az AMATRON+ bekapcsolása Betáplálás AMATRON Szöveg és számok betáplálása Opciók kiválasztása Funkciók be- és kikapcsolása (Toggle funkció) ) PHQ Az Auftrag / feladat menü Feladat betáplálása / indítása ill. az eltárolt feladat-adatok lehívása A Maschinendaten / gépadatok menü $G OpViOOtWiVNDOLEUiOiVD Literenkénti impulzusok A literenkénti impulzusok meghatározása iwiro\ivppu A literenkénti impulzusok manuális betáplálása iwiro\ivppu $YLVV]DIRO\iVPpU VV]HKDQJROiVDD]iWIRO\iVPpU YHO A literenkénti impulzusok manuális betáplálása -YLVV]DIRO\iVPpU $7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPD A 7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiQDNPHJDGiVD A TLT fordulatonkénti impulzusának betáplálása $7/7HO LUiQ\]RWW-IRUGXODWV]iPN O QE ] WUDNWRURNKR]W UWpQ HOWiUROiVD $7/7IRUGXODWRQNpQWLLPSXO]XVRNN O QE ] WUDNWRURNKR]W UWpQ HOWiUROiVD $7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiQDNYpV]MHO]pVLKDWiUiQDNHOWiUROiVD A 100 méterenkénti impulzusok A 100 méterenkénti impulzusok manuális betáplálása A 100 méterenkénti impulzusok meghatározása egy kalibrálási szakasszal $PpWHUHQNpQWLLPSXO]XVRNHOWiUROiVDN O QE ] WUDNWRURNV]iPiUD A szakaszolók állandó be- / kikapcsolása Magyarázat: "egyes szakaszolók szelektálása A permetlétartály utántöltése vízzel A Setup menü $V]LPXOiOWVHEHVVpJPHJDGiVDURVV]~WpU]pNHO HVHWpQ A munkagép alapadatainak megadása A géptípus kiválasztása A szórókeret-nyitás kiválasztása $W OW WWVpJLV]LQWMHO] MpQHNNRQILJXUiOiVD $W OW WWVpJLV]LQWMHO] MpQHNNDOLEUiOiVD A szakaszolónkénti fúvókák megadása Terminál-Setup $]$UEHLWPXQNDPHQ NLMHO] MH $N O QE ] V]yUyNHUHWWtSXVRNHJ\HVIXQNFLyPH] LQHNPDJ\DUi]DW Automata vagy kézi üzemmód Szórókeret elektromovg OpVEHiOOtWiVVDO Szórókeret Profi I szórókeret - nyitással Szórókeret Profi II szórókeret - nyitással Szórókeret Profi III szórókeret - nyitással Szórókeret Q-szórókeret, szórásszélesség 15 m-ig (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WpVDKLGUDXOLNXV magasságállítást) A szórókeret-egység ki-pvehuhwhv]hopvhdv]iootwivlkho\]hwe O A szórókeret kézi nyitása és behajtása A szórókeret hidraulikus kinyitása és behajtása A lejtéskiegyenlítés kireteszelése Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel A hidraulikus fojtószelepek beállítása

7 Tartalomjegyzék Beállítások a kinyitott szórókereten Q-plus-szórókeret Profi I nyitással (opciós felszerelés) A szállítás-biztosítás ki- és bereteszelése A lengéskiegyenlítés ki- és bereteszelése A szórókeret kinyitása és behajtása A permetezési magasság beállítása LGUDXOLNXVG OpVV] J-beállítás $V]yUyNHUHWEHiOOtWiVDDG OpV-beállítással $G OpVEHiOOtWiVW NU ]pvhohmw -tükrözés) Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel Hidraulikus fojtószelepek beállítása Super-S teljesen hidraulikusan nyitható szórókeret (Profi-nyitás nélkül) A szállítási biztosítás ki- és bereteszelése Kinyitás és behajtás A permetezési magasság beállítása Munkavégzés csökkenetett szórásszélességgel A magasságállítás emelési- és süllyesztési sebessége Szórókeret kinyitási és behajtási sebessége A kinyitott szórókeret beállítása párhuzamosan a talajjal Super-S-szórókeret Profi-ki- és behajtással (0, I, II és III) A szállítási biztosítás ki- és bereteszelése A lengéskiegyenlítés ki- és bereteszelése A szórókeret kinyitása és behajtása A permetezési magasság beállítása LGUDXOLNXVG OpVV] J-beállítás Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel (csak Profi-nyitás I és II 24 m-ig) A szórókeret szárnyak egyoldali, független szögbeállítása (csak Profi-nyitás II és III) Hidraulikus fojtószelepek beállítása HUPHWH] YH]HWpNHN V]DNLDGDWRN Egyállású szórófej Többállású szórófej Opciós felszerelések SFLyVIHOV]HUHOpVDIRO\pNRQ\P WUiJ\i]iVKR] sugarú fúvókák és 8-lyukú fúvókák (MW FV VV]HN WWHWpVNRPSOHWWHQ-V]iP~DGDJROyODSNiYDODNpV LIRO\pNRQ\ P WUiJ\iYDOW UWpQ WUiJ\i]iVKR] $V]tYyFV FVDWODNR]WDWiVDDWDUWiO\IHOW OWpVKH] HUPHWH] SLV]WRO\PKRVV]~SHUPHWH] FV YHOW PO QpON O Nyomóvezeték 10 bar-ig, pl. szórópisztolyhoz Közlekedésbiztonsági alkatrészek Világító berendezés a Q- és a Super-S szórókerethez DEMHO] NpV] OpN RVyEHUHQGH]pVDSHUPHWH] JpSN OV WLV]WtWiViKR] * UJ VNHUHWWDUWy DUWyDYpG UXKiNV]iPiUD Folyamatos munkaszélesség-csökkentés a Super-S szórókeret esetén $V]yUiVLPDJDVViJHOOHQ U]pVH A szórási magasság-hoohq U]pVEHiOOtWiVD NyoPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU Üzembevétel (OV ]HPEHYpWHO $WUDNWRU VV]W PHJpQHNDWUDNWRUWHQJHO\WHUKHOpVpQHND]DEURQFVWHUKHOKHW VpJQHNYDODPLQWD szükséges legkisebb pótsúlyozásnak a kiszámítása A kiszámításhoz szükséges adatok A G v min -DV] NVpJHVPHOOV OHJNLVHEESyWV~O\R]iVNLV]iPtWiVDDNRUPiQ\R]KDWyViJ biztosításához A T v tat -DWpQ\OHJHVPHOOV WHQJHO\-terhelés kiszámítása A traktor / függesztett munkagép kombináció tényleges össztömegének kiszámítása A T H tat - a tényleges hátsótengely-terhelés kiszámítása $]DEURQFVWHUKHOKHW VpJ

8 Tartalomjegyzék Táblázat Kardántengely $NDUGiQWHQJHO\HOV IHOV]HUHOpVHpVLOOHV]WpVH Az AMATRON+ felszerelése A számítógép és a konzol Akkumulátor - csatlakozókábel Az AMATRON+ összekapcsolása a munkagép számítógépével $]Ä; pu]pnho IHOV]HUHOpVHNDUGiQWHQJHO\NHUpND]~WV]DNDV]- ill. a haladási sebesség meghatározásához )HOV]HUHOpVD] VV]HNHUpNKDMWiVVDOQHPUHQGHONH] WUDNWRUUD Felszerelés összkerék hajtású traktorra ill. MB-trac-ra A munkagép adatainak betáplálása az AMATRON+ készülékbe Felkapcsolás Lekapcsolás és leállítás $SHUPHWH]pVHO NpV]tWpVH A permetlé használata A be-és utántöltési mennyiség kiszámítása Fennmaradó területek feltöltési táblázata $NH]HO HOHPHNPDJ\DUi]DWDDSHUPHWH] ]HPKH] VARIO-kapcsolás nyomóoldal VARIO-kapcsolás szívóoldal Átkapcsoló-csap phuphwh] ]HPSHUPHWOpWDUWiO\J\RUVNL UtWpV Átkapcsoló-FVDSSHUPHWH] ]HP EOtWpV Átkapcsoló-FVDSJ\ U VYH]HWpNWDUWiO\ EOtWpV Átkapcsoló-FVDSEHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVDV]tYyFVDWODNR]iVDSHUPHWOpWDUWiO\KR] $]HJ\HV ]HPPyGRNNH]HO HOHPHLQHNSR]tFLyL HUPHWH] ]HP $EHNHYHU -tartály leszívása $EHNHYHU -WDUWiO\EDQOHY NDUEDPLGIHOROGiVDpVOHV]tYiVDDJ\ U VYH]HWpNHQiW $WDUWiO\HO WLV]WtWiVDSHUPetlével a tartályöblítésen keresztül $EHNHYHU -WDUWiO\NL EOtWpVH EOtW Yt]]HODWDUWiO\ EOtWpVHQNHUHV]W O A permetlétartályban maradt maradék-phqq\lvpjktjtwivd EOtW Yt]]HO $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSWLV]WtWiVDIHOW OW WWSHUPHWOpWDUWiO\PHOOHWW A permetlétartály maradék-mennyiségének leengedése A permetlétartály kiürítése a szivattyúval, pl. egy tartálykocsiba A permetlétartály feltöltése a szívóvezetéken át a VARIO-kapcsolás szívóoldalának szívócsatlakozásánál A permetlétartály feltöowpvhdv]tyyyh]hwpnhqiwdehnhyhu WDUWiO\V]tYyFVDWODNR]iViQiO $WDUWiO\EHOV WLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO OV WLV]WtWiV EOtW Yt]]HO Feltöltés vízzel Készítmények bekeverése Készítmények bekeverése Poralakú készítmények és granulátumok bekeverése $WDUWiO\HO WLV]WtWiVDSHUPHWOpYHO $WDUWiO\WLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO HUPHWH] ]HP $IHODGDWI JJ DGDWRNEHWiSOiOiVDD]AMATRON+ készülékbe A permetlé kijuttatása Hibajelzések és hallható hangjelzések Intézkedések az elsodródás megakadályozására A folyadékmennyiség mérése A tényleges felhasználási mennyiség meghatározása [l/ha] A tényleges felhas]qioivlphqq\lvpjphjkdwiur]ivdppu V]DNDV]PHJWpWHOpYHO A folyadék-felhasználás meghatározása álló helyzetben az egyes fúvókák átfolyásának mérésével $]~WV]DNDV]pU]pNHO EHiOOtWiVD Maradék-mennyiségek A maradék-phqq\lvpjhnphjv] QWHWpVH Tisztítás $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSWLV]WtWiVDIHOW OW WWWDUWiO\HVHWpQ Téliesítés és üzemen kívül helyezés $V] U EHWpWWLV]WtWiVD

9 Tartalomjegyzék 7 Karbantartás, helyreállítás és ápolás Karbantartási munkák listája Szivattyú karbantartás, tisztítás és javító intézkedések zavarok esetén $]RODMV]LQWHOOHQ U]pVH Olajcsere Tisztítás Segítség üzemzavar esetén A szívó-pvq\rpivrogdolv]hohshnhoohq U]pVHpVFVHUpMH A dugatw\~phpeuiqrnhoohq U]pVHpVFVHUpMH Fúvókák A fúvóka szerelése $PHPEUiQV]HOHSNLV]HUHOpVHFVHSHJ I~YyNiNHVHWpQ WDVtWiVRNDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHOOHQ U]pVpKH] Szórási táblázat Szórási táblázat lapossugarú, elsodródás elleni, injektor és Airmix fúvókákhoz, permetezési magasság 50 cm Szórási táblázat 3 sugarú fúvókához, szórási magasság 120 cm Szórási táblázat 5- és 8-lyukú-fúvókák (megengegkhw Q\RPiVWDUWRPiQ\-2 bar) ]yUiVLWiEOi]DWNLMXWWDWyW PO UHQGV]HUKH]DMiQORWWQ\RPiVWDUWRPiQ\- 4 bar) Átszámítási táblázat folyékony ammónianitrát-karbamid oldat (UAN) kijuttatásához

10 8WDVtWiVRND] ]HPHOWHW UpV]pUH 1 Utasítások az üzemeltew V]iPiUD $]Ä8WDVtWiVRND] ]HPHOWHW V]iPiUD FtP IHMH]HWLQIRUPiFLyNDWQ\~MWDKDV]QiODWL útmutató kezelésével kapcsolatban. 1.1 A dokumentum célja A jelen használati útmutató leírja a munkaeszköz használatát és karbantartását fontos utasításokat tartalmaz a gép biztonságos és gazdaságos üzemeltetésével kapcsolatban a munkaeszköz része, melyet mindig a munkaeszközön ill. a traktoron kell tartani pvdpho\hwphjnhoo UL]QLM Y EHOL ]HPHltetéshez! $KDV]QiODWL~WPXWDWyEDQV]HUHSO LUiQ\MHO Oések $MHOHQKDV]QiODWL~WPXWDWyEDQV]HUHSO VV]HVLUiQ\MHO OpVWPLQGLJKDODGiVLLUiQ\EDQ kell értelmezni. 1.3 Használt jelölések $NH]HO V]HPpO\iOWDO végzett tevékenység és reakciók $ NH]HO V]HPpO\]HW iowdo HOYpJ]HQG OpSpVHNHW D V]iPR]RWW OLVWiN WDUWDOPD]]iN $ lépések sorrendjét be kell tartani. Az egyes tevékenyégre irányuló reakciót (választ) egy nyíl jelöli. Például: H]HO iowdoypj]hwwwhyékenység - 1. lépés ¼DPXQNDHV]N ]UHDNFLyMDD]NH]HO LWHYpNHQységre Felsorolások $N WHOH] VRUUHQGLVpJQpON OLIHOVRUROiVRNDWV]iPR]RWWSRQWRNNDOMHO OW N3pOGául: 1. pont 2. pont Az ábrákon található pozíció-számok $NHUHN]iUyMHOEHQOHY V]iPRNDz ábrán található pozíciós számokra utalnak. Például: (1) szerkezeti elem 10

11 Általános biztonsági utasítások 2 Általános biztonsági utasítások Ez a fejezet fontos utasításokat tartalmaz a munkaeszköz biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban. 2.1 Kötelezettségek és feleo VVpJYiOODOiV A használati útmutatóban található utasítások betartása $] DODSYHW EL]WRQViJRW pulqw XWDVtWiVRN pv D EL]WRQViJL HO tuivrn LVPHUHWH alapfeltétele a munkaeszköz biztonságos használatának és zavarmentes üzemeltetésének. $] ]HPHOWHW N WHOHVVégei $] ]HPHOWHW FVDN RO\DQ V]HPpO\HNQHN HQJHGpO\H]KHWL D PXQNDHV]N ]]HO W UWpQ munkavégzést, akik a munkabiztonsági és baleset-phjho ]pvl DODSYHW LVPHUHWHNNHO WLV]WiEDQ vannak DPXQNDHV]N ]]HOW UWpQ PXnkavégzésben részt vesznek a jelen használati útmutatót elolvasták és megértették. $JpSNH]HO N WHOHVVégei 0LQGHQ RO\DQ V]HPpO\ DNLW D PXQNDHV]N ]]HO W UWpQ PXQNDYpJ]pVVHO Et]WDN PHJ kötelezi magát, hogy a munkabiztonságról és a baleset-phjho ]pvu OV]yOyDODSYHW HO tuivrndwehwdutja a jelen használati útmutatóban szhuhso DEL]WRQViJRWpULQW IHMH]HWHNHWHOROYDssa és betartja. Amennyiben kérdések merülnek fel, kérjük forduljon a gyártóhoz. A munkaeszköz használata közbeni veszélyek A munkaeszközt a technika jelen állása és az elfogadott biztonságtechnikai szabályozások szerint gyártották. Ennek ellenére a munkaeszköz használata során HO IRUGXlhatnak DNH]HO pvkdrmadik személy életére magára a munkaeszközre anyagi/dologi értékre vonatkozó veszélyek és hátráq\rvdqehiro\ivroywpq\h] N Kérjük, hogy a munkaeszközt csak a rendeltetésének megfeleo HQpV üzembiztonsági szempontból kifogástalan állapotban használja. $]RQQDO V] QWHVVH PHJ D]RNDW D ]DYDURNDW PHO\HN D EL]WRQViJRW KiWUiQ\RVDQ befolyásolhatják. 11

12 Általános biztonsági utasítások *DUDQFLDpVIHOHO VVpgvállalás $ODSYHW HQD]ÄÈOWDOiQRV ]leti- és eladási feltételek az érvényesek. Ezen feltételek OHJNpV EEDV]HU] GpVPHJN WpVpQHNLG SRQWMiWyOD] ]HPHOWHW UHQGHONH]pVpUH állnak. A garanciális-pvihoho VVpJYiOODOiVLLJpQ\HNNL]iUYDKDD]RND]DOiEELHJ\ YDJ\W EERNUDYH]HWKHW NYLssza: DPXQNDHV]N ]QHPUHQGHOWHWpVV]HU KDVználata QHPV]DNV]HU IHOV]HUHOpV ]HPEHKHO\H]pVKDV]QiODWpVNDrbantartás a munkaeszköz használata sérült biztonsági berendezésekkel vagy nem UHQGHOWHWpVV]HU HQHOKHO\H]HWWYDJ\QHPP N G EL]WRQViJL- és YpG EHUHQGezésekkel a használati útmutatóban megadott, az üzembevételre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasítások be nem tartása a munkaeszköz végzett önhatalmú szerkezeti változtatása RO\DQV]HUNH]HWLHOHPHNQHPPHJIHOHO HOOHQ U]pVHPHO\HNNRSiVQDNvannak kitéve V]DNV]HU WOHQ OHOYpJ]HWWNDrbantartás katasztrófa-esetek idegen test általi hatás vagy vis maior miatt. 2.2 A biztonsági utasítások bemutatása $ EL]WRQViJRW pulqw XWDVtWiVRN HJ\ V]LPEyOXPPDO pv HJ\ YRQDWNR]y V]yYDO vannak ellátva. A megagrwwv]ydihq\hjhw YHV]pO\V~O\RVViJiUDXWDO$]HJ\HV szimbólumok jelentése: KözvetlenülIHQ\HJHW YHV]pO\V]HPpO\HNpOHWpUHpVHJpV]VpJpUH vonatkozóan (súlyos sérülések vagy halál). Ezen utasítások be nem tartásának súlyos egészségkárosító hatása lehet, ami akár életveszélyes sérülést is jelenthet. 9DOyV]tQ OHJIHOOpS YHV]pO\V]HPpO\HNpOHWpUHpVHJpV]VpJpUH vonatkozóan. Ezen utasítások be nem tartásának súlyos egészségkárosító hatása lehet, ami akár életveszélyes sérülést is jelenthet. 9DOyV]tQ OHJYHV]pO\HVKHO\]HWN QQ\ VpU OpVHNYDJ\GRORJLNiU (]HQXWDVtWiVRNEHQHPWDUWiViQDNN QQ\ VpU OpVYDJ\GRORJLNiUOHKHWD következménye. WHOH]HWWVpJN O QOHJHVYLVHONHGpVUHYDJ\DPXQNDHV]N ]V]DNV]HU használatára vonatkozóan. Ezen utasítások be nem tartása a munkaeszköz vagy a környezetének zavarához vezethet. Felhasználói tanácsok és különösen hasznos információk Ezen utasítások segítenek Önnek abban, hogy a munkaeszközének összes funkcióját optimálisan ki tudja használni. 12

13 Általános biztonsági utasítások 5HQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODW $ I JJHV]WHWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN Q YpQ\YpG V]HUHN URYDU O V]HUHN fungicidek, herbicidek) szuszpenzió, emulzió és keverékek formájában valamint IRO\pNRQ\P WUiJ\DV]iOOtWiViUDKDVználható. A függesztett szántóf OGL SHUPHWH] JpSHN PHJIHOHOQHN D WHFKQLND DNWXiOLV szintjének és a helyes gépbeállítás valamint a helyes adagolás esetén biztosítják D]WDELROyJLDLVLNHUWPHO\HVHWpQJD]GDViJRVSHUPHWH] DQ\DJ-felhasználás és kis PpUWpN N UQ\H]HWWHrKHOpVpUKHW HO A f JJHV]WHWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN NL]iUyODJ V]iQWyI OGL KDV]QiODWUD növényi kultúrák kezelésére használhatók. Domboldali használat az alábbiak szerint lehetséges: rétegvonal haladási irány balra 20 % haladási irány jobbra 20 % Up]V YRQDO emeonhg HQIHlfelé 20% OHMW QOHIHOp 20 % $UHQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODWKR]WDUWozik - a jelen használati útmutató összes utasításának betartása - DJ\iUWyiOWDOHO tuwjpsisroivl- és karbantartási feltételek betartása - kizárólag az eredeti AMAZONE-alkatrészek használata. Minden ezen kívüli használat tilos és nem számít rendeltetésszer nek. $QHPUHQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODWEyOHUHG NiUokért - a kockázatot egyedül az üzephowhw YiOODOMD - a gyártó nem vállal felel séget. $Q YpQ\YpG JpSUHQGHOWHWpVV]HU IHlszereltsége $ I JJHV]WHWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN UHQGHOWHWpVV]HU IHOV]HUHOWVpJH D] DOiEEL elemek kombinációjából jön létre: alapgép, NH]HO -felületek, szivattyúk, szórókeret és opciós felszerelések. $] HJ\HV V]HUNH]HWL FVRSRUWRN pstw V]HNUpQ\-elv) kombinálása által létrejött egyes típusokat a 13.0-as kombinációs mátrixban soroljuk fel. Az egyes típusok teljesítik a Biológia Szövetségi Intézet által megadott követelményeket. 13

14 Általános biztonsági utasítások %L]RQ\RVQ YpQ\YpG V]HUHNKDV]QiODWiQDNKatásai Az eszköz gyártásának LG SRQWMiEDQ D J\iUWy V]iPiUD NHYpV D %6=, iowdo HQJHGpO\H]HWW Q YpQ\YpG V]HU LVPHUW PHO\HN D Q YpQ\YpG V]HUHN V]HUNH]HWL anyagaira káros hatással lennének. 6]HUHWQpQN XWDOQL DUUD KRJ\ SO D] iowdoxqn LVPHUW RO\DQ Q YpQ\YpG V]HUHNPLQWD Lasso, Betanal és Tramat, Stomp, Iloxan, Mudecan, Elancolan és Teridox hosszabb behatása következtében (20 óra) károsodásokat okozhatnak a szivattyú- PHPEUiQRNRQ D YH]HWpNHNHQ SHUPHWH] YH]HWpNHNHQ pv D WDUWiO\RQ $ IHOVRUROW példák a teljesség igénye nélküliek. KüO Q VHQNpWYDJ\W EEN O QE ] PHJQHPHQJHGHWWNHYHUpNHNKDV]QiODWiWNHU OQL kell. Nem szabad olyan anyagokat kijuttatni, melyek összeragadáshoz vagy megszilárduláshoz vezetnek. $] LO\HQ DJUHVV]tY Q YpQ\YpG V]HUHN KDV]QiODWDNRU D SHUPHWOp NLMXWWDWiVD Xtán MDYDVROMXNDYt]]HOW UWpQ DODSRVWLV]Wítást. A szivattyúk pótlására desmopan-phpeuiqrn LV UHQGHOKHW N (]HN HOOHQiOOQDN D] oldószer-wduwdop~ Q YpQ\YpG V]HUHNQHN eohwwduwdpxndw D]RQEDQ D] DODFVRQ\ K PpUVpNOHWSO8$1IDJ\RVLG KiWUiQ\RVDQEefolyásolja. 2.5 Szervezési intézkedések Az AMAZONE V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHNKH] KDV]QiOW V]HUNH]HWL DQ\DJRN pv DONDWUpV]HNHOOHQiOOQDNDIRO\pNRQ\P WUiJ\ának. $] ]HPHOWHW QHN EL]WRVtWDQL NHOO D V] NVpJHV V]HPpO\HV YpG IHOV]HUHOpVHNHW PLQW például a vég V]Hmüveget bizwrqvijlfls W véd ruhát Np]YpG V]HUHNHWVWE A használati útmutatót mindig a munkaeszköz használati helyén kell tartani! PLQGLJ HOpUKHW Yp NHOO WHQQL D NH]HO pv D NDUEDQWDUWiVWYpJ] V]HPpO\HNUpV]ére! 5HQGV]HUHVHQ HOOHQ UL]] N D PHJOHY EL]WRQViJL berendezéseket! 2.6 Biztonsági-YpG EHUHndezések Hiányos biztonsági berendezések $ PXQNDHV]N ] PLQGHQ HJ\HV ]HPEH KHO\H]pVH HO WW D] VV]HV EL]WRQViJL- és YpG EHUHQGH]pVW IHO NHO V]HUHOQL pv D]RNQDN P N G NpSHVQHN NHOO OHQQL N 5HQGV]HUHVHQHOOHQ UL]] ND] VV]HV biztonsági-pvypg EHUHQGezést. A hiányos vagy a leszerelt biztonsági- pv YpG EHUHQGH]pVHN YHV]pO\HV KHO\]HWHNHW LGp]KHWQHNHO 14

15 Általános biztonsági utasítások 2.7 Informális biztonsági utasítások $ MHOHQ KDV]QiODWL ~WPXWDWyEDQ V]HUHSO EL]WRQViJL utasítások mellett vegyük figyelembe az általánosan érvényes valamint a helyi szabályozásokat a EDOHVHWPHJHO ]pvpvdn UQ\H]HWYpGHOHPWekintetében. 0LQGHQHNHO WW YHJ\ N ILJ\HOHPEH D 5(6= pv D V]DNPDL HJ\HV OHWHN EDOHVHW- PHJHO ]pvlxwdvtwásait. Tartsa olvasható állapotban a munkaeszközön elhelyezett összes biztonsági és veszélyre mutató utasítást. Cserélje ki szükség esetén ezeket. $NH]HO V]HPpO\]HWNpS]ése személyek Csak szakképzett és betanított személyek végezhetnek munkát a munkaeszközön / munkaeszközzho (J\pUWHOP HQ PHJ NHOO KDWiUR]QL D V]HPpO\HN LOOHWpNHVVpJpW D használatra és a karbantartásra vonatkozóan. A betanítandó személy csak tapasztalt személlyel együtt végezhet munkát a munkaeszközön / munkaeszközzel. speciálisan szakképzett személy betanított személy szakképzettséggel UHQGHONH] V]HPpO\HN (mechanika/elektrotechnik a) tevékenység szállítás X X X üzembe helyezés -- X -- beállítás X üzemeltetés -- X -- karbantartás X hibakeresés-pvphjv] QWetés X -- X kivonás X Biztonsági intézkedések normál üzemben Csak akkor üzemeltessük a munkaeszközt, ha az összes biztonsági- és YpG EHUHQGH]pVNLIRJiVWDODQXOP ködik. (OOHQ UL]] N D PXQNDHV]N ]W QDSRQWD OHJDOiEE HJ\V]HU D N OV IHOLVPHUKHW károsodásokra valamint az összes biztonsági- pv YpG EHUHQGH]pV P N G NpSHVVpJpW 15

16 Általános biztonsági utasítások 2.10 Fennmaradó energia általi veszélyek Ügyeljünk a mechanikus, hidraulikus, pneumatikus és elektromos / elektronikus maradék-hqhujld HO IRUGXOiViUD pum N WHJ\H PHJ D] LGHYRQDWNR]y PHJIHOHO intézkedévhnhw D NH]HO V]HPpO\]HW LQIRUPiOiViYDO $] LGHYRQDWNR]y UpV]OHWHV utasításokat a jelen használati útmutató egyes fejezetiben is megtalálja Különleges veszélyes helyek a munkaeszköz és a traktor közötti csatlakozási terület a felemelt munkaeszköz alatt a nyitható/zárható szerkezeti elemek nyitási/zárási tartományában a permetlé-tartályban. DUEDQWDUWiVKLEDPHJV] QWetés $] HO tuw LG SRQWRNEDQ NHOO D EHiOOtWiVL-, karbantartási- és inspekciós munkákat elvégezni. Az összes üzemi N ]O -DQ\DJRW PLQW SpOGiXO D V UtWHWW OHYHJ W pv D KLGUDXOLNiW YpOHWOHQV]HU ]HPEHKHO\ezés ellen biztosítani kell. $ QDJ\REE V]HUNH]HWL FVRSRUWRNDW FVHUH HVHWpQ JRQGRVDQ U J]tWV N D] HPHO - berendezéssel. $ PHJOD]tWRWW FVDYDUN WpVHN PHJIHOHO U J]tWpVpW HOOHQ UL]QL NHOO $ NDUEDQWDUWiVL PXQNiNHOYpJ]pVHXWiQHOOHQ UL]] NDEL]WRQViJLEHUHQGH]pVHNP N Gését Szerkezeti változtatások $ KDWyViJL P N GWHWpVL HQJHGpOO\HO UHQGHONH] JpSMiUP YHNQHN D] HO tuiv V]HULQWL állapotban kell lenniük Átalakítások és változtatások Az AMAZONEN-WERKE engedélye nélkül nem szabad a munkaeszközön semmilyen átalakítást végezni. Ugyanez vonatkozik a tartó alkatrészek hegesztésére is. Az össze fel- és átszerelési munkához az AMAZONEN-WERKE írásos engedélye szükséges. Csak a AMAZONEN-WERKE cég által jóváhagyott átépítési- és alkatrév]hnhw D]pUW KRJ\ D QHP]HWL pv QHP]HWN ]L HO tuivrn V]HULQWL ]HPHOWHWpVL engedélyek érvényben maradjanak. $ODSYHW HQWLORV a kereten ill. a vázon fúrási munkát végezni DNHUHWHQLOODYi]RQPHJOHY O\XNDNIHlfúrása tartó alkatrészeken végzeqg KHJHVztés. 16

17 Általános biztonsági utasítások Pótalkatrészek és kopóalkatrészek, valamint segédanyagok A nem kifogástalan állapotban található gépelemeket azonnal ki kell cserélni. Csak eredeti AMAZONEN-WERKE által kiadott pótalkatrészt ill. kopóalkatrészt szabad használni, vagy az AMAZONEN-WERKE által jóváhagyott alkatrészeket, azért, hogy a nemzeti és nemzetkö]l HO tuivrn V]HULQWL ]HPHOWHWpVL HQJHGpO\HN puypq\ehq PDUDGMDQDN OV V KDUPDGLN J\iUWyWyO V]iUPD]y SyWDONDtrészek ill. kopóalkatrészek esetén nincs biztosítva, hogy azok igényesen és a biztonságot pulqw HQPHJIHOHO HQNHU OWHNNLDODNtWiVUDpVOHJ\iUWisra. Az AMAZONEN-WERKE QHP YiOODO IHOHO VVpJHW RO\DQ NiURNpUW PHO\HN D QHP engedélyezett pótalkatrészek ill. kopóalkatrészek vagy segédanyagok használatából erednek Tisztítás és kivonás $IHOKDV]QiOWDQ\DJRNDWUHQGHOWHWpVV]HU HQNHOOKDV]QiOQLpVNLYRQQLN O Qösen DNHQ UHQGV]HUHNHQpV-EHUHQGH]pVHQYpJ]HQG PXQNDVorán ROGyV]HUHNNHOW UWpQ WLV]WtWiVHVHWpQ $] ]HPHOWHW PXQNDKelye A munkaeszn ]NH]HOpVpWNL]iUyODJHJ\V]HPpO\YpJH]KHWLDWUDNWRUYH]HW OpVéE O 17

18 Általános biztonsági utasítások 2.16 Biztonsági szimbólumok és egyéb jelzések a munkaeszközön Biztonsági szimbólumok Az alábbi, a munkaeszközön elhelyezett biztonsági szimbólumok olyan fennmaradó veszélyre figyelmeztetnek, amelyeket konstruktív módon nem lehet elhárítani. A biztonsági szimbólumok magyarázatait pv PHJIHOHO EL]WRQViJL XWDVtWiVDLW a képszám és a magyarázatok szolgáltatnak. A veszélyjelzéseket és szimbólumokat tartsa mindig tisztán és olvasható állapotban! A sérült vagy hiányos veszélyjelzéseket és szimbólumokat rendelje meg a vev szolgálattól és tegye fel a régi helyére! (képszám = megrendelési szám). A kép száma és magyarázata biztonsági szimbólum Képszám: MD 095 A gép üzepehiootwivd HO WW WDQXOmányozza át a EL]WRQViJWHFKQLNDLHO tuivokat! Képszám: MD 078 Sohase nyúljon olyan helyre, ahol a keze EHFVtS GKHWDPtJRWWPR]JyDONDWUpV]HNOHKHWQHN Képszám: MD 082 /HHVpV YHV]pO\HDPXQNDHV]N ] QW UWpQ XWD]iV esetén! $ODSYHW HQ WLORV D PXQNDYpJ]pV VRUiQ D munkaeszközön utazni más személyeknek! Képszám: MD 084 Nem szabad a szórókeret billenési területén tartózkodni! OGMHHODV]HPpO\HNHWDYHV]pO\HVWHU OHWU O 18

19 Általános biztonsági utasítások Képszám: MD 085 Nem szabad felmászni a tartályra! Képszám: MD 089 Nem szabad a megemelt, nem biztosított teher alatt tartózkodni! Képszám: MD 094 7DUWVRQPHJIHOHO WiYROViJRWD]HOHNWURPRV QDJ\IHV] OWVpJ YH]HWpNHNW O Képszám: MD 103 Nem ivóvíz! A mosótartályban található anyagok nem élelmiszerek! Csak tiszta vizet szabad betölteni! Sosem szabad Q YpQ\YpG -szert betölteni a tartályba! 19

20 Általános biztonsági utasítások Egyéb jelzések $]DOiEELMHO]pVHNDI JJHV]WHWWSHUPHWH] Jépen találhatók A munkaeszközön található CE-jelzés bizonyítja az érvényes EU-irányvonalak rendelkezéseinek betartását A megengedett legnagyobb szivattyú-hajtás fordulatszáma 550 1/perc $NHYHU P NHYHU IRNR]DWDLDIRNR]DW-kapcsolón. Az alábbi jelölések magyarázatát a A permetezés használati elemhlqhn PDJ\DUi]DWD FtP IHMH]Htben találja meg a 171. oldaltól VARIO-kapcsolás - nyomásoldal. 20

21 Általános biztonsági utasítások ÈWNDSFVROy FVDS SHUPHWH] ]HP SHUPHWOp-tartály gyorsürítés ÈWNDSFVROyFVDSJ\ U VYH]HWpNWDUWiO\ EOtWpV ÈWNDSFVROyFVDSSHUPHWH] ]HP EOtWpV ÈWNDSFVROy FVDS EOtW WDUWiO\ OHV]tYiV V]tYycsatlakozás a permetlétartály számára 21

22 Általános biztonsági utasítások 2.17 Veszélyek a biztonsági utasítások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások be nem tartásának következményei lehetnek: személyekre, a környezetre és a gépre vonatkozó veszélyeztetés valamint PLQGHQQHP NiUWpUtWpVL-igény elvesztése. Ezen utasítások be nem tartása például az alábbi veszélyeztetéseket vonhatja maga után: személyek veszélyeztetése a nem biztosított munkaterületek miatt a gép fontos funkcióinak elégtelensége DNDUEDQWDUWiVV]iPiUDHO tuwpygv]huhnhopgtelensége személyek veszélyeztetése mechanikai vagy vegyi hatások miatt a környezet veszélyeztetése a hidraulika-olaj szivárgása miatt Biztonság-tudatos munkavégzés A jelen használati útmutató biztonsági utasításai mellett az illetékes szakmai egyesület QHP]HWL iowdoiqrv puypq\ PXQNDYpGHOPL pv EDOHVHWPHJHO ]pvl HO tuivdlw LV EH NHOO tartani. A gépen elhelyezett matricákon látható biztonsági utasításokat követni kell. A közúti közlekedés során be kell tartani a mindenkori, törvényben meghatározott HO tuivrndw 22

23 Általános biztonsági utasítások %L]WRQViJLXWDVtWiVRNDNH]HO Uészére Alapszabály: $ PXQNDJpSHW pv D WUDNWRUW PLQGHQ ]HPEHiOOtWiV HO WW N ]OHkedési és üzembiztonsági szempontból át kell vizsgálni! ÈOWDOiQRVEL]WRQViJWHFKQLNDLpVEDOHVHWPHJHO ]pvlho tuások $ NH]HOpVL ~WPXWDWyEDQ WDOiOKDWy HO tuivrnrq W~OPHQ HQ WDUWVD EH D] iowdlánosan is érvényes biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályokat is! $] HOKHO\H]HWW ILJ\HOPH]WHW pv MHO] WiEOiN IRQWRV XWDOiVRNDW WDUWDOPD]QDN D JpSHN veszélytelen üzemeltetéséhez. Ezek figyelembevétele az Ön biztonságát szolgálja! Közúti közlekedés esetén mindig vegye figyelembe a vonatkozó szabályokat! A muqndphjnh]gpvhho WWHOOHQ UL]]HQPLQGHQEHUHQGH]pVWpVP N GWHW HOHPHWLOO H]HNHO tuivv]eulqwlp N GpVpW$PXQNDIRO\DPDWDODWWH]PiUW~ONpV $ JpSNH]HO OW ]pnh WHVWUH VLPXOy OHJ\HQ HU OMH D OD]D OHQJ UXKDGDrabok viselését. $W ]YHV]pO\HONHrülése érdekében tartsa a gépet mindig tiszta állapotban.,qgxoivho WWpV ]HPEHiOOtWiVDNRUHOOHQ UL]]HDJpSN Unyékét, hogy nem tartózkodike ott illetéktelen személy (gyermek). Ügyeljen, hogy biztosítva legyen a szükséges OiWyPH] $ VHJpGYH]HW PXQka közben és a gép szállítása során nem tartózkodhat a munkaeszközön! $PXQNDHV]N ]WFVDNHO tuivv]hulqwv]dedgfvdwodnr]wdwqldfvdwodnr]tatáshoz csak PHJIHOHO NDSFVROy-berendezést szabad használni. A munkaeszközök le- vagy felkapcsolása a traktorról, vagy a traktorra mindig nagy HO YLJ\i]DWRVVágot igényel! A támasztó-ehuhqgh]pvhn IHO YDJ\ OHV]HUHOpVHNRU D JpSHW PHJIHOHO KHO\zetbe kell állítani (biztonságos állóhelyzet)! $V~O\RNDWJRQGRVDQpVFVDND]HO LUWU J]tWpVLSRQWRNUDV]Dbad szerelni! A megengedett tengelyterhelést, összsúlyt és a szállítási méreteket vegye figyelembe! 6]iOOtWiVNRU D JpSUH IHO NHOO V]HUHOQL pv HOOHQ UL]QL NHOO D] HO tuiv V]HULQWL EHUHQGH]pVHNHW PLQW SO YLOiJtWy WHVWHNHW ILJ\HOPH]WHW - pv HVHWOHJ YpG - berendezéseket! A gyorskapcsoló kioldókötelét lazán kell hagyni és ügyelni kell arra, hogy alsó helyzetében önmagától ne oldódhasson ki! +DODGiVN ]EHQVRKDVHPV]DEDGDYH]HW OpVWHOKDJyni! A függesztett, vagy vontatott munkagépek, valamint a felszerelt pótsúlyok megváltoztatják a traktor menettulajdonságait, kormányozhatóságát és a fékhatást. hj\homhqdwudnwrunrupiq\r]kdwyvijiudpvdipnhnphjihoho P N GpVére. A hárompont-i JJHV]WpV PXQNDHV]N ] PHJHPHOpVHNRU D WUDNWRU PHOOV WHQJHO\WHUKHOpVHDPpUHWW OI JJ HQN O QE ] Néppen lesz tehermentesítve. Ügyeljen az el írás szerinti minimális tengelyterhelés betartására (a tengelyterhelés a traktor üres tömegének minimálisan 20%-a kell legyen)! Irányváltoztatáskor legyen óvatos, nehogy a gép kisodródjék, vegye figyelembe a gép OHQJ W Pegét. &VDN DNNRU iootwvd D JpSHW ]HPEH KD PLQGHQ YpG IHOV]HUHOpV IHO YDQ V]Hrelve és D]RND]HO tuwkhoyzetben vannak! A gép munkaterületén tartózkodni tilos! Tilos a gép fordító-pvohqj WHU OHWpQWDUWy]NRdni! Hidraulikus kapcsolókereteket cvdn DNNRU V]DEDG P N GWHWQL KD D OHQJpVL tartományukban más személy nem tartózkodik! 23

24 Általános biztonsági utasítások A távvezérelt részeknél (pl. hidraulika) nyíró- és zúzóhelyek találhatók! $WUDNWRUHOKDJ\iVDHO WWDPXQNDJpSHWDWDODMUDNHOOHUHV]WHQLDPRWRUWOHNHOOiOOtWani és a gyújtáskulcsot ki kell húzni! A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a traktor a kézifékkel, vagy támasztóékkel elgurulás ellen ne lenne biztosítva! A szórókeretet szállítási helyzetben rögzíteni kell! A tartály feltöltésekor nem szabad túllépni a névleges szintet! $ IHOOpS NHW FVDN D IHOW OWpVKH] V]DEDG KDV]QiOQL +DODGiV N ]EHQ D VHJpGYH]HW sem tartózkodhat a gépen! H]HO -berendezések $IpNKDWiVWD]HOLQGXOiVHO WWHlOHQ UL]QLNHOO /HMW QOHIHOpM YHWYLVV]DNHOONDSFVROQLHJ\IRNozattal! A fékberendezés bármilyen meghibásodása esetén a traktort azonnal meg kell állítani! A hibát haladéktaodqxophjnhoov] QWHWQL 24

25 Általános biztonsági utasítások Függesztett munkagépek / vontatmány 0LHO WW D JpSHW D KiURPSRQW-I JJHV]W EHUHQGHzéséhez csatlakoztatná, a rendszer- HPHO NDUW RO\DQ KHO\]HWEH NHOO iootwdql KRJ\ D I JJHV]W P YpOHWOHQ HPHOpVH YDJ\ süllyesztése ki legyen zárva. A hárompont-függesztésnél a traktor és a munkagép csatlakozó méretei azonos NDWHJyULiM~DNOHJ\HQHNYDJ\KDQHPDFVDWODNR]yPpUHWHNHWV]DNV]HU HQHJ\H]WHWQL kell! A munkaeszközök fel- és lekapcsolásakor sérülésveszély áll fenn! $YRQWDWPiQ\WHOJXUXOiVHOOHQEL]WRVtWDQLNHOOU J]tW IpNDOiWámasztó-ékek)! A hárompont-függesztés területén sérülés veszélye áll fenn a nyíró- és zúzóhelyek miatt! A traktor és a muqndjps N ] WW VHQNL QHP WDUWy]NRGKDW DQpON O KRJ\ D MiUP elgurulás ellen ne lenne alátét-ékkel biztosítva! $PXQNDHV]N ]WpVDYRQWDWPiQ\WFVDND]HO tuwehuhqgh]pvhqohkhwu J]íteni! A vontatmánycsatlakozás, a vonórúd és a vonóhorog maximális támasztó terhelésére ügyelni kell! A vonórúd-ihoi JJHV]WpV VRUiQ J\HOQL NHOO D I JJHV]W SRQW PHJIHOHO PR]JiVL területére! $ YRQWDWPiQ\W HO tuivv]hu HQ NHOO IHONDSFVROQL $ YRQWDWPiQ\ IpNUHQGV]HUpQHN P N GpVpWHOOHQ UL]QLNHOO9HJ\HILJ\HOHPEHDJ\iUWyHO tuásait! VRQWDWPiQQ\DO W UWpQ KDODGiV N ]EHQ D N O Q HJ\ NHUpNUH W UWpQ IpNH]pVQHN kizártnak kell lennie (a pedálokat reteszelni kell)! ]~WLN ]OHNHGpVHO WWPLQGHQEHUHQGH]pVWiOOtWVXQNV]iOOtWiVLKHO\]Htbe! ) JJHV]WHWW HV]N ] NNHO W UWpQ NDQ\DURGiVNRU H]HQ kívül vegyük figyelembe az eszköz kinyúló rév]hlwpvdohqgtw W PHJpW 6]iOOtWiV VRUiQ D ELOOHJ DONDWUpV]HNHW D] HUUH D FpOUD IRJDQDWRVtWRWW YHV]pO\W MHOHQW helyzetváltozás elleni biztosítékokkal biztosítani kell! $YpG EHUHQGH]pVHNKDV]QiODWDVRUiQD zúzó- és nyíróhelyek miatt veszély áll fenn! $ WiPDV]Wy WHKHUUHO HOOiWRWW YRQyUXGDN PDJDVViJiOOtWiViW FVDN V]DNP KHO\EHQ OHKHW elvégeztetni! (J\WHQJHO\ YRQWDWPiQ\RN HVHWpQ D WUDNWRU PHOOV WHQJHO\pQHN WHKHUPHQWHVtWpVpUH és a támasztó teher általi kormányozhatóság befolyásolására ügyelni kell! A kapcsolt eszközöket / vontatmányt stabilan kell leállítani! $] ]HPEHKHO\H]pVL NDUEDQWDUWiVL pv WLV]WtWiVL PXQNiODWRNDW YDODPLQW D P N GpVL ]DYDU HOKiUtWiViW DODSYHW HQ FVDN NLNDSFVROW KDMWiV iooy PRWRU pv OHNDpcsolt hidraulika-vezetékek és kihúzott indítókulcs mellett szabad elvégezni! $YpG IHOV]HUHOpVHNHWKDJ\MXNDKHO\ N QpVOHJ\HQHNPLQGLJYéG SR]tFLyEDQ 25

26 Általános biztonsági utasítások A teljesítményleadó-tengely (TLT) &VDN D J\iUWy iowdo HO tuw YpG EHUHQGH]pVHNNHO HOOiWRWW Nardántengelyt szabad használni! $NDUGiQWHQJHO\YpG FV YpQHNpVYpG KDUDQJMiQDNYDODPLQWDWHOMHVtWPpQ\-leadó és - IHOYHY WHQJHO\FVRQNRN YpG VDSNiMiQDN PLQGLJ D KHO\ kön kell lenniük és mindig kifogástalan állapotban kell tartani azokat! A kardántengelyeknél ügyeljen a kardántengely csapos és hüvelyes részének szállítási- és munkahelyzetben megvalósuló túlfedésére! (Tartsa be a kardántengely J\iUWyNH]HOpVL~WPXWDWyMiEDQOpY HO tuásokat!) A kardántengely felszerelésekor a TLT kikapcsolt állapotban kell legyen. A szerelés PHJNH]GpVHHO WWiOOtWVDOHDPRWRUWpVK~]]DNLDJ\~MWiskulcsot! 6]HUHOpVNRUPLQGLJ J\HOMHQDWHQJHO\FVRQNRNHO tuivv]hulqwlel]wosítására! $NDUGiQWHQJHO\YpG EXUNRODWiWDUHQGHONH]pVUHiOOyOiQFFDON VVHNLD]HJ\ WWIRrgás megakadályozására! 0LHO WW D NDUGiQWHQJHO\ KDMWiViW EHNDSFVROQi J\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D WUDNWRU kapcsolt TLT fordulatszáma és a munkagép megengedett fordulatszáma (üzemeltetési fordulatszám) megegyezik-e! $]~WWyOI JJ WHOMHVtWPpQ\-leadó tengely használata esetén ügyeljen arra, hogy a TLT IRUGXODWV]iPD D KDODGiVL VHEHVVpJW O I JJ pv D IRUJiVL LUiQ\ KiWUDPHQHWEHQ megváltozik! $ NDUGiQWHQJHO\ EHNDSFVROiVD HO WW J\ ] GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D JpS YHV]pO\]ynájában nem tartózkodik senki! Sohasem szabad a TLT-t álló motor mellett bekapcsolni! A TLT-YHOW UWpQ PXQNDYpJ]pVVRUiQVHQNLVHPWDUWy]NRGKDWDNDUGiQ- vagy a TLT forgásterületén! A TLT-t mindig ki kell kapcsolni, ha túl nagy szögeltérések lépnek fel, vagy a kardántengely hajtása fölöslegessé válik! Vig\i]DW $ 7/7 NLNDSFVROiViW N YHW HQ D IRUJy DONDWUpV]HN WHKHWHWOHQVpJ N N vetkeztében még tovább forognak! (] LG DODWW WLORV D JpS N ]HOpEH OpSQL $ JpSHQ FVDN DNNRU NH]GMH HO D PXQNiW KD minden forgó és mozgó alkatrész már megállt! A kardánmeghajtású munkagép vagy a kardántengely tisztítása, kenése vagy beállítása csak kikapcsolt TLT, leállított motor és kihúzott indítókulcs mellett történhet! A lekapcsolt kardántengelyt helyezze a rendelkezésre álló tartóba! Kanyarodás közben ügyeljen a megengedett szögbehajlásra és a tolóútra! $NDUGiQWHQJHO\OHV]HUHOpVpWN YHW HQD7/7YéG VDSNiWWHJ\HDKHO\pUH $]HVHWOHJHVPHJKLEiVRGiVRNDWD]RQQDOKiUtWVDHOPLHO WWDJpSHW ]HPEHillítaná. $ V]pOHVV] J NDUGiQWHQJHO\HN KDV]QiODWD HVHWpQ D V]pOHVV] J FVXNOyW PLQGLJ D forgópontra kell helyezni! 26

27 Általános biztonsági utasítások Hidraulika berendezés A hidraulika berendezés nagy nyomás alatt áll! A hidraulikahengerek- és motorok csatlakoztatása során ügyeljünk a hidraulikavezetékek HO tuwfvdwodnozására! A hidraulikavezetékek csatlakoztatása során ügyeljünk arra, hogy a hidraulika mind a traktor mind pedig az eszközoldalon nyomásmentes legyen! A traktor- és az eszköz közötti hidraulikus kapcsolódások esetén a csatlakozóhüvelyt- és D GXJyW PHJ NHOO MHO OQL H]iOWDO HONHU OKHW KHO\WHOHQ D KDV]QiODW $ FVDWODNR]isok IHOFVHUpOpVH HVHWpQ D P N GpV HOOHQWpWHV WHKiW SpOGiXO IHOHPHOpV KHO\HWW OHHQJHGpV történik. Balesetveszély! $KLGUDXOLNDYH]HWpNHNHWFV YHNHWD]HV]N ]HOV ]HPEHYpWHOHHO WWH]XWiQOHJDOiEE pyhqwh HOOHQ UL]WHWQL NHOO D PXQNDEL]WRV ioodsrwiw WHNintve egy szakemberrel! Károsodás vagy elöregedés esetén cseréljük ki a hidraulikacsöveket! A cserevezetékeknek meg kell IHOHOQL ND]HV]N ]J\iUWyP V]DNLN YHWHOPpQ\Hinek! 6]LYiUJiVL KHO\HN NHUHVpVpKH] PHJIHOHO VHJpGHV]N ]W NHOO KDV]QiOQL D VpU OpVHN elkerülése érdekében! A nagy nyomás alatt kiszivárgó folyadékok (hidudxolnd RODM iwkdwrokdwqdn D E U Q pv súlyos sérüléseket okozhatnak! Sérülés esetén azonnal keressük fel az orvost IHUW ]pvyhv]po\ $ KLGUDXOLND EHUHQGH]pVHQ W UWpQ PXQND HO WW D] HV]N ]W tegyük le, a berendezést nyomásmentesítsük és a motort állítsuk le! $ W PO YH]HWpNHN IHOKDV]QiOiVL LG WDUWDPD D KDW pyhw D PD[LPiOLVDQ NpW pyhv WiUROiVL LG HVHWpQ QH OpSMH W~O $ UHQGHOWHWpVV]HU KDV]QiODW pv D PHJHQJHGHWW LJpQ\EH YpWHO esetén is ki vaq WpYH D YH]HWpN D WHUPpV]HWHV UHJHGpVQHN H]iOWDO D WiUROiVL LG pvd IHOKDV]QiOiVL LG LV NRUOiWR]RWW (WW O HOWpU HQ D IHOKDV]QiOiVL LG WDUWDPRW D WDSDV]WDODWL puwpnhnqhn PHJIHOHO HQ N O Q VHQ D YHV]pO\HVVpJL SRWHQFLiO ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO LV meg lehet állapítani. A termoplasztból készült vezetékek esetén más irányadó adatok lehetnek mérvadók Elektromos berendezés $]HOHNWURPRVEHUHQGH]pVHQYpJ]HQG PXQNiNVRUiQD]DNNXPXOiWRUWOHNHOONDSFVROQLD UHQGV]HUU OPtQXV]Sólus)! &VDND]HO tuwel]wrvtwpnrndwv]dedgkdv]qioql$w~ohu VEL]WRVtWpNRNKDV]QiODWDHVHWpQ az elektromos berendezés tönkremehet -W ]Yeszély! Ügyelni kell a helyes csatlakoztatásra HO V] UDSOXV]-sarut majd a mínusz-sarut! Levételkor ellentétes a sorrend! A plusz sarura el kell helyezni a borítást. Test csatlakoztatásakor robbanásveszély áll fenn! Kerülni kell az akkumulátor közelében a nyílt lángot és a szikraképz dést! 27

28 Általános biztonsági utasítások Karbantartás, üzembe helyezés és ápolás Az üzembehelyezési, karbantartási és tisztítási PXQNiODWRNDWYDODPLQWDP N GpVL]avar HOKiUtWiViW DODSYHW HQ FVDN NLNDSFVROW KDMWiV iooy PRWRU pv OHNDSFVROW KLGUDXOLNDvezetékek és kihúzott indítókulcs mellett szabad elvégezni! $]DQ\iNDWpVDFVDYDURNDWUHQGV]HUHVHQHOOHQ UL]] NKHO\]HW NUHYRQDWNRzóan és adott esetben húzzuk meg azokat! A traktoron és az eszközön végzett elektromos hegesztési munkák során a traktor generátorán és akkumulátouiqohy NiEHOWOHNHOOYHQQL $ SyWDONDWUpV]HNQHN OHJDOiEE D] HV]N ]J\iUWy iowdo PHJKDWiUR]RWW P V]DNL követelményeknek meg kell felelniük! Ez például az eredeti AMAZONE alkatrészekkel pukhw HO 1 YpQ\YpG JpSV]iQWyI OGLQ YpQ\Hkhez $Q YpQ\YpG V]HUJ\iUWyMiQDNDMiQOiVDLWILJ\HOHPEHNHOOYHQQL 9pG UXKD )LJ\HOPH]WHW MHO]pVHN Adagolási-, felhasználási-pvwlv]wtwivlho tuások! $Q YpQ\YpGHOHPU OV]yOyW UYpQ\XWDVtWiVDLWEHNHOOWDUWDQL Nyomás alatt álló vezetékeket nem szabad kinyitni! Vezetékcsere esetén csak eredeti AMAZONE vezetékeket szabad felhasználni (hidraulika-vezetékek 290 bar), melyek a vegyi, mechanikai és termikus igénybevételnek ellenállqdn 6]HUHOpVNRU DODSYHW HQ D 9$ YH]HWpNV]RUtWyW NHOO KDV]QiOQL $ YH]HWpNHN megjelöléséhez és bekötéséhez lásd a "Folyadéksugárzók irányvonalai c. részt)! $ SHUPHWOpWDUWiO\EDQ YpJ]HQG PXQNiNDW FVDN DODSRV WLV]WtWiV XWiQ pv OpJ]pVYpG maszkkal szabad elvégezni. Biztonsági okokból a munkálatokat egy második személynek a tartályon kívül felügyelni kell! 2O\DQ SHUPHWH] N MDYtWiVDVRUiQPHO\HNHWDPPRQLWUiW-NDUEDPLGIRO\pNRQ\P WUiJ\iYDO használtak, az alábbiakat kell figyelembe venni: Az ammonitrát-karbamid-oldatok maradványai a víz párolgása által sót képezhetnek a gépeken vagy gépekben. Ezáltal tiszta ammonitrát és karbamid keletkezik. Tiszta formában az ammonitrát szerves anyagokkal, mint pl. karbamiddal robbanékony, ha a javítási munkák során (pl. hegesztés, csiszolás, reszelés, stb.) elérik a kritikus K PpUVpNOHWHNHW Az ammonitrát-karbamid-rogdw Yt]EHQ ROGyGLN WHKiW D JpS LOO D MDYtWiVUD punh] DONDWUpV]HN DODSRV Yt]]HO W UWpQ OHPRViViYDO H]W D YHV]pO\W PHJ OHKHW HO ]QL (]puw D MDYtWiVHO WWDODSRVDQWLV]WtWVDPHJDJpSHWYt]]HO A tartály feltöltése során a névleges mennyiséget nem szabad túllépni. 28

29 Általános biztonsági utasítások $ SHUPHWH] V]HUHN KDV]QiODWD VRUiQ KDV]QiOMRQ PHJIHOHO YpG UXKiW PLQW SO NHV]W\ WYpG Vzemüveget stb. 6]HOO ] YHQWLOiWRURNNDO HOOiWRWW NDELQRV WUDNWRURN HVHWpQ D IULVV OHYHJ V] U MpW DNWtYV]HQHVV] U UHNHOOFVerélni. $JpSSHUPHWH] V]HUHLQHNpVQ\HUVDQ\DJDLQDN VV]HHJ\H]WHWKHW VpJpQHNDGDWDLW figyelembe kell venni! Nem szabad olyan anyagokat kipermetezni, melyek összeragadásra vagy megszilárdulásra hajlamosak. $Q YpQ\YpG JpSHNHWD]HPEHUD]iOODWRNpVQ YpQ\HNYpGHOPHpUGHNében nem V]DEDGQ\tOWYL]HNE OIHOW OWeni! 9t]YH]HWpNE OV]iUPD]yYt]]HODQ YpQ\YpG JpSHNHWFVDNV]DEDGHVpVVHOVzabad feltölteni. 29

30 Termékleírás 3 Termékleírás (] D IHMH]HW iwirjy LQIRUPiFLyNDW Q\~MW D V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS IHOpStWpVpU O pum N KRJ\ H]W D KDV]QiODWL ~WPXWDWyW N ]YHWOHQ O D V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSPHOOHWWROYDVVDiWËJ\RSWLPiOLVDQLVPHUKHWLPHJ munkagépét. $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSD]DOiEELI V]HUNH]HWLFVRSRUWEyOiOO alapgép szivattyúk szókeret SHUPHWH] YH]HWpNDV]DNDV]ROyV]HOHSHNNHO A szerkezeti csoportok áttekintése 1.ábra (1) Permetlé tartály (2) )HOW OW Q\tOiVSHUPHWOpWDUWiO\FVDSyIHdéllel pvehw OW V]LWiYDO (3) %LOOHQWKHW EHNHYHU -tartály (4) Átmosó tisztavíz-tartály (5) Kézmosóvíz-tartály (6) Kézmosóvíz-WDUWiO\EH QW Q\tOiVFVDYDURV fedéllel (7) /H UtW FVDSDNp]PRVy-tartályhoz (8) Töltöttségi-V]LQWMHO] (9) )HOV I JJHV]W NDUFVDWODNR]iV csapszeggel, II. kat (UF 1501) ill. III. kat (UF 1801) (10) $OVyI JJHV]W NDUFVDWODNR]iV,,NDW (11) Dugattyús membrán szivattyú (12) Kihúzható támasztókerék (13) A kihúzható támasztókerék rögzítése (14) H]HO IHO OHW (15) LK~]KDWyIHOOpS (16) $NLK~]KDWyIHOOpS U J]tWpVH 30

31 Termékleírás A szerkezeti csoportok áttekintése - folytatás 2. ábra (1) Szórókeret itt Super-S-szórókeret (2) 3HUPHWH] YH]HWpN (3) 6]iOOtWiVLKHO\]HWU J]tW DV]iOOtWiVLKHOyzetbe összecsukott szórókeret rögzítése váratlan kinyúlás ellen itt bereteszelve (4) Oldható évu J]tWKHW OHQJpVFVLOODStWy (5) 9LOiJtWiVpVILJ\HOPH]WHW OiPSD (6) Számítógép (7) ÈWIRO\iVPpU DNLSHUPHWH]HWWIRO\DGpN meghatározásához [l/ha] (8) 9LVV]DIRO\iVPpU DSHUPHWOpWDUWiO\ED visszaáramló permetlé mérésére (9) Motoros szelepek a szakaszolók be- és kikapcsolásához (10) 9LVV]DYH]HW FV DIHOQHPKDV]QiOW permetlének a permetlétartály tartályba W UWpQ HOMXttatására (11) &V N WHJ 31

32 Termékleírás Áttekintés HOOiWyYH]HWpNHNDWUDNWRUpVV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSN ] WW 3. ábra (1) Hidraulikus csatlakozó (egy utas) a magasság állításához blokkcsappal (2) Hidraulikus csatlakozók (két utas) a szórókeret kinyitásához és behajtásához (3) Világítás-kábel (4) huhjhvwduwydklgudxolnxvfv YH]HWpNHNpVD]HOHNWURPRVNiEHOHNU J]tWpVéhez (5) 7DUWyGRER]DV]iPtWyJpSKH]iWYHY NDSFVROyNiEHOrészére 32

33 Termékleírás Áttekintés NH]HO ROGDO $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSIXQNFLyQDNKDV]QiODWDDNH]HO ROGDORQW UWpQLN 4. ábra (1) VARIO-kapcsolás szívóoldal (2) A VARIO-NDSFVROiVOHHUHV]W -nyílása a szívóoldalon (3) A VARIO-kapcVROiVIHOW OW -FVDWODNR]iVDDV]tYyFV UpV]pUH (4) 6]tYyV] U (5) VARIO-kapcsolás nyomóoldal (6) /HHUHV]W FVDSDNp]PRVyYt]WDUWiO\KR] (7) ÈWYiOWyFVDSSHUPHWH] ]HP EOtWpV (8) Permetezésinyomás-szabályozó (9) gqwlv]wtwyq\rpyv] U (10) &VDSDNHYHU V]HUNH]HWKH] (11) Átváltó csap: szórószerkezet / permetlétartály gyors ürítés (12) /HHUHV]W Q\tOiVDSHUPHWOpWDUWiO\J\RUV UtWpVpKH] (13) %L]WRVtWyOHPH]DOHHUHV]W Q\tOiVV]DEDGNLQ\LWiViUD $V]tYyV] U DPHPEUiQGXJDWW\~VV]LYDWW\~DSHUPHWH]pVLQ\RPiV-szabályzó és a fokozat nélküli kapcsolóval elliwrww QWLV]WtWyQ\RPyV] U NpSH]LNDV]tYy-egységet. 33

34 Termékleírás Áttekintés - alapfelszereltség 5. ábra (1) Permetlétartály (2) ÈWPRVy EOtW Yt]WDUWiO\ (3) %HW OW -csatlakozó a szívóvezetékhez (4) 6]tYyV] U (5) Membrán-dugattyús szivattyú (6) Nyomásszabályozó rendszer (7) gqwlv]wtwyq\rpyv] U (8) Szakaszoló szelepek (9) 3HUPHWH]pVLQ\RPiVpU]pNHO (10) 3HUPHWH] YH]HWpN (11) $NHYHU P YiOWyFVDSMD (12),QMHNWRUDEHNHYHU WDUWiO\NLPRViViUD (13) VARIO kapcsoló szívóoldal (14) VARIO kapcsoló nyomóoldal (15) %HNHYHU WDUWiO\ (16) ÈWYiOWyFVDSJ\ U VYH]eték / tartályöblítés (17) *\ U VYH]HWpN (18) Tartályöblítés (19) 3HUPHWOpWDUWiO\NHYHU WLV]WtWyUHQGV]HU (20) )RO\DGpNV]LQWMHO] (21) HYHU V]HUNH]HW (22) %H QW -V] U (23) AMATRON+ (24) A munkagép számítógépe (25) Átállító csap: szórószerkezet / permetlétartály gyors ürítés (26) /HHUHV]W Q\tOiVDSHrmetlétartály gyors ürítéséhez (27) Átváltó csap: szórószerkezet / öblítés (28) Permetezési nyomáshatározó szelep (29) ÈWIRO\iVPpU (30) 9LVV]DIRO\iVPpU (31) Kézmosóvíz-tartály (32) A kézmosóvíz-wduwio\ohhqjhg FVDSMD 34

35 Termékleírás 0 N GpVLHOY 6. ábra A membrán-dugattyús szivattyú (1) szívja a permetlét a VARIO-kapcsolás V]tYyROGDOiQ D V]tYyYH]HWpNHQ pv D V]tYyV] U Q iw D permetlétartályból (5). A felszívott permetlé a nyomóvezetéken (6) keresztül jut el a VARIO-kapcsolás nyomóoldalához (7). A VARIO-kapcsolás nyomóoldalán át (7) éri el a permetlé a nyomás-szerelvényt (8). A nyomásszerelvény (8) a permetezési nyomás-szabályzóból (9) és az öntisztító Q\RPyV] U E O ioo $ Q\RPiV-V]HUHOYpQ\W O D SHUPHWOp D] iwiro\ivppu Q NHUHV]W O MXW HO D V]DNDV]ROy-szelepekhez (12). A szakaszoló-v]hohshn LUiQ\tWMiN D] DGDJROiVW D] HJ\HV SHUPHWH] YH]HWpNHNKH]$YLVV]DIRO\iVPpU PXWDWMDDSHUPHWOpWDUWiO\ED visszavezetett permetlé mennyiséget alacsony felhasználási mennyiség esetén. %HNDSFVROW ioodsrwedq D NHYHU V]HUkezet (15) gondoskodik a SHUPHWOpWDUWiO\EDQ D KRPRJpQ SHUPHWOpU O $ NHYHU V]HUNH]HW NHYHU WHOMHVtWPpQ\pW IRNR]DWEDQ iootwkdwmxn EH D IRNR]DW-kapcsolójával (16). Az AMATRON+ (17) terminálon történik a a gépspecifikus adatok betáplálása a feladatjeoohp] DGDWRNEHWiSOiOiVD D V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS YH]pUOpVH D IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJ SHUPHWH] ]HPEHQW UWpQ PHJYiOWR]WDWiViKR] a szórókeret összes funkciójának kezelése az opciós felszerelés kezelése DV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSQHNDSHUPHWH] ]HPN zbeni felügyelete. $ SHUPHWOp HONpV]tWpVpKH] W OWV Q EH D EHNHYHU WDUWiO\ED D permetlétartály feltöltéséhez szükséges készítmény-mennyiséget és szívja fel azt a permetlétartályba (5). $] EOtW Yt]-WDUWiO\EyO V]iUPD]y IULVV Yt] D SHUPHWH] UHQGszer tisztítására szolgál. 35

36 Termékleírás 3.1 Veszélyes területek Veszélyes területek találhatók: DWUDNWRUpVDI JJHV]WHWWSHUPHWH] JpSN ] WWN O Q VHQDIHO- és lekapcsolás esetén. a mozgó szerkezeti elemek területén DPXQNDHV]N ]UHW UWpQ IHOOépés során a szórókeret fordulási tartományában DSHUPHWOpWDUWiO\EDQDYHV]pO\HVJ ] NPLDWW felemelt, nem biztosított munkagép ill. elemek alatt a szórókeret kinyitásakor és behajtásakor a szabadföldi vezetékek közelében, azok megérintése miatt- Ezeket a területeken állandó veszély áll fenn ilohwyhyiudwodqyhv]po\hnlvho IRUGXOKDWQDN A biztonsági szimbólumok jelzik ezeket a veszélyes területeket. Speciális biztonsági HO tuivrnlvpuypq\hvhn/ivgdrogdorqwdoiokdwyäèowdoiqrvel]wrqvijlxwdvtwivrn FtP IHMezetet. 3.2 A biztonsági szimbólumok és az egyéb jelzések elhelyezése Biztonsági szimbólumok Az alábbi ábrákon a biztonsági szimbólumok elhelyezkedése látható. 7. ábra 8. ábra 36

37 Termékleírás -HO]pVHNDNH]HO ROGDORQpVD] EOtW WDUWályon $]DOiEELiEUiNRQDNH]HO ROGDORQpVD] EOtW WDUWiO\RQWDOiOKDWyMHO]pVHN elhelyezkedése látható. 9.ábra 10. ábra Típustábla és a CE-jelölés Az alábbi ábrákon a típustábla és a CE-jelölés elhelyezkedése látható. A (11/1 ábra) típustábla valamint a (11/2 ábra) CE-MHO OpV D ieud EOtW WDUWiO\ P J WWL NHUHWHQ található. A típustáblán az alábbi adatok láthatók: gépazonosító szám típus megengedett üzemi nyomás, bar gyártási év gyártóüzem teljesítmény kw önsúly kg megengedett össztömeg kg tengelyterhelés hátul kg tengelyterhelés elöl, támterhelés kg 11. ábra 37

38 Termékleírás 3.3 Konformitás $]8)WtSXV~I JJHV]WHWWSHUPHWH] JpS az alábbi irányvonalak / szabványok követelményeit teljesíti: gépi irányvonalak, száma 98/37/EK EMV irányvonal, száma 89/336/EGK EN 907 EN EN

39 Termékleírás 0 V]DNLDGDWRN Alapgép $N YHWNH] WiEOi]DWRND]HJ\HVV]HUNH]HWLFVRSRUWRNP V]DNLDGDWDLWWDUWDOPDzzák. Az egyes szerkezeti csoportok kombinálása által számos modellvariáció jöhet létre, ezért például az össztömeg meghatározásához az egyes szerkezeti csoportok tömegét össze kell adni. Az összes megadott tömeget és hosszat ezért +méret - ként kell értelmezni. típus: UF tartálytényleges-térfogat [liter] névleges térfogat önsúly [kg] megengedett össztömeg megengedett [bar] 10 rendszernyomás betöltési magasság a talajtól DIHOOpS U O hossz* [mm] 950 szélesség 2280 magasság hárompont csatlakozás kategória II P V]DNLPDUDGpNPHQQ\ szívóber., (átkapcsolócsap SHUPHWH] ]HP EOtWpVD Spülen/öblítés állásban vízszintesen 9 [liter] rétegvonal ** 20% haladási irány balra %haladási irány jobbra 12 lejtés** OHMW QIHOIHOp OHMW QOHIHOp központi kapcsolás nyomásbeállítás elektromos, szakaszoló-szelepek összekapcsolása elektromos nyomásbeáll. tartomány [bar] 0,8-10 nyomás-kijelzés Q\RPiVV] U NHYHU V]HUNH]HW felhaszn. menny.-szabályz. digitális nyomás-kijelzés 50 (80) mash 6 keverési fokozat állítható be VHEHVVpJW OI JJ DIHGpO]HWLV]iPtWyJpSSHO * PpUHWD]DOVyI JJHV]W NDUWyO ** a százalékos addwdphjdgrwwyrqdog OpVpUHYonatkozik 39

40 Termékleírás Q-plus-szórókeret (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WDKLGUDXOLNXVPDJDVViJiOOtWiVWYH]etékmegvezetést és a szórókeret- tartót) fogásszélesség [m] 12 12,5 15 szállítási szélesség hossz 850 [mm] magas. leállított munkaeszköz 2460 fúvókamagasság tól.. ig 500 / 2100 tömeg* [kg] * növekszik opciós felszerelés esetén HOHNWURPRVG OpViOOtWiVHVHWpQNJ-mal Profi I ki- és behajtással 24 kg-mal Super-S-szórókeret, hidraulikusan nyitható (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WDKLGUDXOLNXV magasságállítást, vezeték-megvezetést és a szórókeret- tartót) fogásszélesség [m] / szállítási szélesség 2400 hossz [mm] magas. leáll. munkaeszköz J UGtW V]HUNH]HWQpON O fúvókamagasság tól.. ig 500 / / 2200 tömeg* [kg] * növekszik opciós felszerelés esetén HOHNWURPRVG OpViOOtWiVHVHWpQNJ-mal Profi I ki- és behajtással 26 kg-mal Profi II ki- és behajtással 36 kg-mal Profi III ki- és behajtással 36 kg-mal Energia ellátás Elektromos rendszer [V] 12 Hidraulika maximális üzemi nyomás [bar] 220 Q-plus és Super-Sszórókeret, teljesen hidraulikusan nyitható Q-plus és Super-Sszórókeret, Profi-nyitással Szükséges: 1 egyszeuhvp N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVD magasság-állításhoz NHWW VP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVD szórókeret-nyitáshoz Szükséges: 1 HJ\V]HUHVP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV 1 nyomás nélküli visszafolyó 40

41 Termékleírás Súlypont-távolság A súlypont-távolság a traktor össztömegének, a traktor tengelyterheléseinek és az abroncsok WHUKHOKHW VpJpQHNWpQ\OHJHVpUWpN-kiszámítására szolgál. UF típus Q-plus-szórókeret Super-S-szórókeret WiYROViJD]DOVyI JJHV]W NDUFVDWODNR]ySRQWMDpV az UF súlypontja között [mm] Zajszint-adatok A munkahelyi emissziós érték (zaj-szint) 74 db (A), mérve üzemi állapotban, zárt kabin PHOOHWWDYH]HW I OpQpO Mér P V]HUWtSXVD237$&6/0 A zajszint értéke nagyban függ a használt traktortól. 41

42 Felépítés és P N GpV 4 FeléStWpVpVP N GpV $N YHWNH] IHMH]HWDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSIHOpStWpVpU OpVD]HJ\HVV]Hrkezeti HOHPHNP NöGpVpU OV]yO 4.1 Töltöttségiszint-NLMHO] Tartálytartalom [liter] = kijelzett skálaérték x 10 A (12/1 ábra) töltöttségi-v]lqw NLMHO] MHO]L D permetlé-wduwio\edqohy V]LQWHWOLWHUEHQ2OYDVVDOH a (12/2 ábra) skálán a tartály szintjét a mutató (12/3 ábra) leolvasási széléu O,QWHQ]tYNHYHU V]HUNH]HW 12. ábra A bekapcsolt kever szerkezet átmossa a permetlétartályban található permetlét, így biztosítja a homogén permetlét. A keverési teljesítményt a (13/1 ábra) fokozatban kapcsolható csapnál lehet beállítani. Hat keverési fokozat állítható be: "0, 1, 2, 3, 4, 5". A "0" keverési fokozawedq D NHYHU V]HUNezet le van kapcsolva. A legnagyobb keverési fokozat az 5-ös fokozat. Állítsa be a 2 keverési fokozatot a SHUPHWH] ]HPKH] 13. ábra 42

43 Felépítés és P N GpV 4.3 Szivattyúk Válaszható módon kaphatók szivattyúk 210 l/perc és 250 l/perc szállítóteljesítménnyel. Az összes olyan szerkezeti elem, amely közvetlen pulqwnh]pveh NHU O D SHUPHWH] V]HUUHO YDJ\ P DQ\DJ EHYRQDW~ QW WW DOXPtQLXPEyO YDJ\ P DQ\DJEyO NpV] OW $ Melenlegi ismeretek alapján ezek a szivattyúk alkalmasak a kereskedelemben NDSKDWy Q YpQ\YpG V]Hrek és folyékony trágyák kijuttatására. Sosem szabad a legnagyobb megengedett szivattyú hajtófordulatszámot túllépni, ami 550 1/perc! 14. ábra 0 V]DNLDGDWRNV]LYDttyú-felszerelés A szivattyú 210 l/perc 250 l/perc szivattyú típusa BP 235 BP 280 szállítási mennyiség 540 1/percnél [l/perc] 2 bar esetén bar esetén teljesítményigény [kw] 8,4 9,8 szerkezeti típus berezgés-csillapítás 6-hengeres dugattyú-p N GWHWpV membrán-szivattyú olajos csillapítás maradék-mennyiség [liter] 6 6 össztömeg, szivattyú-felszerelés [kg]

44 Felépítés és P N GpV 6] U N +DV]QiOMDD] VV]HVPHJOHY V] U W7LV]WtWVDUHQGV]HUHVHQDV] U NHW OiVG D ROGDORQ WDOiOKDWy Ä7LV]WtWiV FtP IHMH]HWHW $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSSHO YpJ]HQG ]DYDUtalan munkát csak a permetlé NLIRJiVWDODQ V] UpVpYHO pukhwm N HO $ NLIRJiVWDODQ V] UpV MHOHQW V PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDDQ YpQ\YpG PXQNDVLNHUHVVégét. A nyomó-pvi~yyndv] U NPpUHWpQHNPLQGLJNLVHEEQHNNHOOOHQQLHPLQW DKDV]QiODWEDQOHY I~YyNiNiWHUHV]W NHUHV]WPHWV]HWH A 80 ill. 100 mesh / coll-rv Q\RPyV] U EHWpWHN DONDOPD]iVD VRUiQ QpKiQ\ SHUPHWH] V]HU HVHWpQ D KDWyDQ\DJ NLV] UpVH IRUGXOKDW HO (]puw LO\HQ HJ\HGL HVHWHNEHQ NpUMHQ LQIRUPiFLyW D SHUPHWH] V]HU gyártójától. %HW OW V]LWD $ ieud EHW OW V]LWD PHJDNDGiO\R]]D D permetlé elpiszkolódását a permetlé-wduwio\ EHW OW W VNpMpQNHUHV]W OW UWpQ IHOW OWpVHVRUiQ 15. ábra 6]tYyV] U $ieudv]tyyv] U V] UL a permetlét a szóróüzemben a vizet a permetlé-tartály szívóvezetéken W UWpQ IHOW OWpVHNRU a vizet az öblítés során 6] U IHO OHWPP 2 Szemtávolság: 0,60 mm 16. ábra 44

45 Felépítés és P N GpV gqwlv]wxoyq\rpyv] U $ QWLV]WXOyQ\RPyV] U PHJDNDGiO\R]]D D I~YyNDV] U N HOW P GpVpWDSHUPHWH] IúYyNiNHO WW nagyobb mesh-szám / coll-al rendelkezik, mint a szívóv] U %HNDSFVROW KLGUDXOLNXV NHYHU P HVHWpQ D V] U EHWpW EHOV ROGDOD IRO\DPDWRVDQ iw EOtWpVUH NHU O pv D IHO QHP ROGRWW SHUPHWH] V]HU- és piszokszemcsék visszajutnak a tartályba. 1\RPyV] U EHWpWHNiWWHNLQWpVH 17. ábra nyrpyv] U EHWpWPHVKFROOV]pULD 03 -DVYDJ\QDJ\REEI~YyNDPpUHWW O V] U IHO OHWPP 2 szemtávolság: 0,35 mm rendelési szám: ZF 150 Q\RPyV] U EHWpWPHVKFROO 02 -es fúvókamérethez V] U IHO OHWPP 2 szemtávolság: 0,20 mm rendelési szám: ZF 151 Q\RPyV] U EHWpWPHVKFROO 015 -ös vagy kisebb fúvókamérethez V] U IHO OHWPP 2 szemtávolság: 0,15 mm rendelési szám: ZF

46 Felépítés és P N GpV )~YyNDV] U N $ ieud I~YyNDV] U N PHJDNDGiO\R]]iN D perphwh] I~YyNiNHOW P GpVpW )~YyNDV] U NiWWHNLQWése 18. ábra I~YyNDV] U PHVKFROO 06 -RVYDJ\QDJ\REEI~YyNDPpUHWW O V] U IHO OHWPP 2 szemtávolság: 0,50 mm rendelési szám: ZF 091 I~YyNDV] U PHVKFROOV]pULD ös fúvókaméretig V] U IHO OHW5,07 mm 2 szemtávolság: 0,35 mm rendelési szám: ZF 091 I~YyNDV] U PHVKFROO 015 -ös vagy kisebb fúvókamérethez V] U IHO OHWPP 2 szemtávolság: 0,15 mm rendelési szám: ZF 169 $] EOtW -WDUWiO\DOMiQWDOiOKDWyV] U $] EOtW -tauwio\ DOMiQ WDOiOKDWy ieud V] U megakadályozza a csomók és idegen testek felszívását. 19. ábra 46

47 Felépítés és P N GpV DUEDPLGV] U Opciós felszerelés Rendelési szám: $ ieud NDUEDPLG V] U PHJDNDGiO\R]]D D NDUEDPLG EHW OWpVHNRU ROGDWODQ P WUiJ\Drészecskék bekerülését a szívórészbe és az adott N U OPpQ\HNN ] WWDV]tYyV] U HOW P dését. $NDUEDPLGV] U EHV]HUHOpVH 1. 7iYROtWVD HO WDUWiO\WHNQ Q OHY FVDYDURV nyílásból a dugót. 2. $ NDUEDPLG V] U W MREEUD IRUGtWiVVDO csavarozza be a lábba. V] U IHO OHW5 mm 2 szemtávolság: 0,32 mm 4.5 Átmosóvíz-tartály 20. ábra Az (21/1 ábra) átmosóvíz-tartályba tiszta víz kerül. Ezzel a vízzel lehet a tartályban maradó mennyiséget hígítani a permetezés befejeztével D] HJpV] SHUPHWH] JpSHW PHJWLV]WtWDQL (leöblíteni) a szántóföldön a szívóberendezést valamint a SHUPHWH] YH]HWpNHNHW PHJWLV]WtWDQL IHOW OW WW permetlétartály mellett. 21/.. ábra FVDYDURV IHGpO OpJWHOHQtW V]HOHSSHO D EeW OW nyíláshoz. 21. ábra 47

48 Felépítés és P N GpV %HNHYHU -tartály Injektorral és tartályöblítéssel 22/ ábra (1) BilOHQWKHW EHNHYHU -WDUWiO\ SHUPHWH] V]HUHN és karbamid betöltéséhez, feloldásához és felszívásához. (2) Csavaros fedél szórótáblázattal (a szórótábla használatához lásd a 222. oldalon található Ä6]yUyWiEOi]DW FtP IHMH]HWHW (3) Csavaros fedél-zár. (4) Kardáncsukló D EHNHYHU -tartály HOIRUGtWiViKR] V]iOOtWiVL KHO\]HWE O PXQNDKHO\]HWEH $ EHNHYHU -tartály mindig a vég-helyzetbe ugrik be. (6) ÈWNDSFVROy FVDS EHNHYHU -tartály leszívása / feltöltés-csatlakoztatás. (7) Feltöltés-FVDWODNR]WDWiVEHNHYHU -tartály. (8) $EHNHYHU -tartály szívóvezetéke. 22. ábra 23/ ábra (1) ÈWNDSFVROy FVDS J\ U V YH]HWpN tartályöblítés. (2) $WDUWiO\DOMiQOHY V] U (3) )RUJyWDUWiO\ EOtW I~YyNDWDUWiO\RNYDJ\HJ\pE edényzet kiöblítéséhez. (4) Nyomólap. (5) *\ U V YH]HWpN D Q YpQ\YpG V]HUHN pv D karbamid feloldásához és bekeveréséhez. (6) Csavaros fedél. 23. ábra Víz távozik a (23/3 ábra) WDUWiO\ EOtW I~YyNiEyOKD a tartály a (23/4 ábra) nyomólapot lefelé nyomja a lezárt (23/2 ábra) csavaros fedél a tarwio\ EOtW I~YyNiW lefelé nyomja. Zárja le a (23/6 ábra) csavaros fedelet, PLHO WW D EHNHYHU WDUWiO\W kiöblítené. 48

49 Felépítés és P N GpV 4.7 Kézmosóvíz tartály (24/1 ábra) kézmosóvíz tartály tiszta vízhez a kéz WLV]WtWiViKR] ieud OHHUHV]W FVDS segítségével. Csak tiszta vizet töltsön a kézmosóvíz tartályba! A kézmosótartály vizét sosem szabad ivóvíznek használni! A kézmosóvíz tartály anyagai nem élelmiszerek! 24. ábra 49

50 Felépítés és P N GpV )HOMiUyOpSFV LK~]KDWyIHOMiUyOpSFV DEHW OW W VNHHOpUpVpKH] Ne másszon bele a permetlé-tartályba! 6pU OpVYHV]pO\DYHV]pO\HVJ ] NPLDWW $ODSYHW HQ WLORV D] együtt-utazás a szántóföldi SHUPHWH] JpSHQ/HHVpVYHV]pO\HiOOIHQQ )HOWpWOHQ O J\HOMHQ DUUD KRJ\ D EHWROW IHOMiUy OpSFV D mindenkori (26/3 ábra) véghelyzetben záródjon! hj\homhq DUUD KRJ\ D EHWROW ieud IHOMiUy OpSFV D csapszegnek kialakított szállítási (26/4 ábra) zárban UHWHV]HO GM QEH 25. ábra (1) %HWROWIHOMiUyOpSFV (2) Fogantyú a biztosabb fellépéshez. 26. ábra (1) LK~]RWWOHKDMWRWWIHOMiUyOpSFV (2) 5XJyWHUKHOpV ]iu $ ]iu D O\XNDNED ugrik be és biztosítja a fellépést a PLQGHQNRULV]pOV KHO\]HWHNEHQ (3) Lyukak a fellépés biztosításához a PLQGHQNRULV]pOV KHO\]HWHNEHQ (4) 6]iOOtWiVLUHWHV]HOpVDEHWROWIHOMiUyOpSFV részére. 50

51 Felépítés és P N GpV 4.9 AMATRON+ terminál Az AMATRON+ terminálon keresztül történik a gép-specifikus adatok betáplálása. a feladatra vonatkozó adatok betáplálása. D V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS YH]pUOpVH D SHUPHWH] ]HP VRUiQ D IHOKDV]QiOiVL mennyiség megváltoztatásához. a szórókeret összes funkciójának kezelése. az opcionális funkciók kezelése. a szántyi OGLSHUPHWH] JpSIHO J\HOHWHSHUPHWH] ]HPEHQ Az AMATRON+ a munkagép számítógépét irányítja. A munkagép számítógépe megkapja az összes szükséges információt és átveszi a felhasználási mennyiség [l/ha] területre vonatkozó szabályozását a betáplált feokdv]qioivlphqq\lvpjho LUiQ\]RWW mennyiség) és a pillanatnyi haladási sebesség függvényében [km/h]. Az AMATRON+ közli: a pillanatnyi haladási sebességet [km/h]. a pillanatnyi felhasználási mennyiséget [l/ha] ill. [l/min]. a fennmaradó útszakaszt a permetlétartály kiürítéséig [m]. a tényleges permetlétartály-tartalmat [l]. a permetezési nyomást. a TLT fordulatszámát (csak jeladóval és NE 629-cel). Az AMATRON+ elraktározza az elindított feladatra vonatkozóan: a permetlé napi és összes kijuttatott mennyiségét [l]. DPHJP YHOWQDSLpV VV]HVWHU DQDSLpV VV]HVSHUPHWH]pVLLG az átlagos munkateljesítményt [ha/h]. Az AMATRON+iOODI PHQ E OpVQpJ\WRYiEELDOPHQ E OH]HNDIHODGDWDJpSL adatok, a setup és a munka. Menü Auftrag a Feladat menü A Menü Auftrag - a Feladat menüben IHODGDWRN KHO\H]KHW N HO pv PD[ feldolgozott feladatot közölt adatai kerülnek eltárolásra. Menü Maschinendaten - Maschinendaten (gépi adatok) menü A Menü Maschinendaten - a Gép adatok menüben a gép-specifikus beállítások táplálhatók be, választhatók ki vagy egy beállítási folyamattal határozhatók meg. Menü Setup - a Setup menü A Menü Setup - a Setup menüben történik az elemzési adatok betáplálása és kiolvasása valamint a munkagép alapadatainak kiválasztása és betáplálása. Ezeket az adatokat kizárólag a vev V]ROJálat kezeli. Menü Arbeit - a Munka menü A Menü Arbeit - a Munka menü MHO]LNLDSHUPHWH] ]HPVRUiQD] VV]HV szükséges adatot. A Menü Arbeit - az Arbeit menüben történik a szántóföldi SHUPHWH] JpSNH]HOpVHDSHUPHWH] ]Hmben. 51

52 Felépítés és P N GpV Az AMATRON+ hierarchiája ) PHQ Munka menü Feladat menü név megadása jegyzet beírása felhasználási mennyiség HO tuwphqq\phjdgisa a fúvóka b fúvóka (csak a többállású fúvókavezérlés esetén feladat megkezdése / folyt. feladat törlése napi adatok ill. feladatadatok mint a PHJP YHOWWHU OHW PXQNDLG munkateljesítmény kiszórt permetlémennyiség törlése Setup menü diagnosztika megadása diagnosztika kiadása sebesség-szimulátor GLVSOD\NLMHO] EHiOOtWiVRN (Setup) gépi bázisadatok géptípus kiválasztása szórókeret típusának kiválasztása tartályméret kiválasztása W OW WWVV]LQWMHO] EHNL és kalibrálása munkaszélesség megadása a szakaszolók számának megadása fúvóka / szakaszoló megadása D]iWIRO\iVPpU N számának kiválasztása nyomás-szabályozó állandók megadása peremfúvókák be/ki habjelzés be/ki komfortcsomag be/ki többállású fúvókavezérlés be/ki szórási magasság HOOHQ U]pVEHNL Gépadatok menü G OpV-beállítás / távolság HOOHQ U]pVNalibrálása, literenkénti impulzus meghatározása, mindkét iwiro\ivppu È0 7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWszámának megadása 100 m-kénti impulzus kalibrálása a szakaszolók állandó kikapcsolása az egyes szakaszolók szelektálása be/ki a töltöttségi szint vészjelzéshatárának megadása tartály utántöltése mennyiség-lépés megadása max. nyomás megadása min. nyomás megadása 52

53 Felépítés és P N GpV $NH]HO -terminál leírása LMHO] GLVSOD\pVDIXQNFLyELOOHQW\ N 27. ábra 27. ábra/... Display. A display a munka-glvsod\e OpVD IXQNFLyPH] NE OiOO Munka-display. A munka-glvsod\mho]lnldq YpQ\YpG SHUPHWH] JpSMHOHQOHJDNWtYIXQNFLyLW~J\PLQWD pillanatnyi haladási sebességet [km/h], a megtett YHOWWHU pillanatnyi TLT fordulatszámot [1/perc]. $IXQNFLyPH] NYDJ\HJ\QpJ\]HWDODN~PH] E O YDJ\HJ\iWOyVDQHOYiODV]WRWWQpJ\]HWDODN~PH] E O állnak. Utasítás! $NLMHO]HWWIXQNFLyPH] NI JJHQHNDJpSWtSXViWyOpVD mindenkori munkagép-ihov]huhowvpjw O 1pJ\]HWDODN~PH] +DDIXQNFLyPH] HJ\QpJ\]HWDODN~ PH] DNNRUFVDNDMREEROGDOLIXQNFLyPH] -ELOOHQW\ VRU aktív a funkcióph] LUiQ\tWiViKR] ÁWOyVDQHOYiODV]WRWWQpJ\]HWDODN~PH] +DDIXQNFLóPH] HJ\iWOyVDQHOYiODV]WRWWQpJ\]HWDODN~PH] DNNRU D IXQNFLyPH] W IHO O EDOUD D EDOROGDOL IXQNFLy- ELOOHQW\ VRUUDOOHKHWYH]pUHOQLLOOOHKtYQL DNNRU D IXQNFLyPH] W DOXO MREEUD D MREEROGDOL IXQNFió- ELOOHQW\ VRUUDOOHKHWYH]pUHOQLLOOOHKtYQL Jobboldali funkció-eloohqw\ VRU Baloldali funkció-eloohqw\ VRU Blättern - lapozás szimbólum. Ha megjelenik a Blätternlapozás a displayen, akkor Ön további menü-képeket hívhat le. 53

54 Felépítés és P N GpV %LOOHQW\ NDP V]HUHO OV ROGDOiQ EIN / BE (I) / AUS / KI (0) (28. ábra). Ezzel a ELOOHQW\ YHOOHKHWD]AMATRON+ be- és kikapcsolni. Bekapcsolt AMATRON+ esetén megjelenik a display. Kikapcsolt AMATRON+ esetén elalszik a display. (]DELOOHQW\ W bb funkcióval is rendelkezik: YLVV]DD]HO ] PHQ EH YiOWiV D] $UEHLWPXQND pv D +DXSWI PHQ között. 7DUWVD Q\RPYD D ELOOHQW\ W OHJDOiEE másodpercig az Arbeit/munka menübe W UWpQ iwoépéshez. Betáplálás megszakítása. (]]HODELOOHQW\ Yel további menü-képeket tud lehívni, ha megjelenik a Blätter-képek szimbólum 28. ábra 29. ábra a displayen, pl. 01/02 (1. oldal / 2) (27/8 ábra). 31. ábra/ ábra Kurzort tegyük a displayen jobbra. Kurzort tegyük a displayen balra. A felhasználási mennyiség növelése SHUPHWH] ]HPEHQDPHJYiODV]WRWW lépéssel (pl. 10%). A kurzort vigyük fel. A felhasználási mennyiség FV NNHQWpVHSHUPHWH] ]HPEHQD megválasztott lépéssel (pl. 10%). A kurzort vigyük lefelé. 31. ábra $NLYiODV]WRWWV]iPRNYDJ\EHW N átvétele. A kritikus vészjelzés nyugtázása. A felhasználási mennyiség visszaállítása az Arbeit/munka menüben 100%-ra. 54

55 Felépítés és P N GpV %LOOHQW\ DP V]HUKiWVyROGDOiQ $P V]HUKiWVyROGDOiQWDOiOKDWyD6KLIW-ELOOHQW\ (32/1 ábra). Utasítás! A Shift-bLOOHQW\ FVDND] Arbeit/munka és az Auftrag/feladat menüben aktív! Ha megnyomjuk a Shift-ELOOHQW\ WiEUDD displa\hqwryieelixqnflyph] NMHOHQQHNPHJ (]]HOHJ\LGHM OHJDIXQNFLyELOOHQW\ NMHOHQWése is megváltozik. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ HVetén a NLMHOH]HWWIXQNFLyNDPHJIHOHO IXQNFLyELOOHQW\ NNHODNWLYiOKDWy 32. ábra 33. ábra Az AMATRON+ bekapcsolása 1. Nyomja le a ELOOHQW\ W Æ Rákapcsolt munkagép-számítógép esetén megjelenik a Start-menü (34. ábra) a terminál verziószámával együtt (itt 2.22 verziószám látható). Kb. 2 másodperc múlva az AMATRON+DXWRPDWLNXVDQDI Penübe lép. 34. ábra 55

56 Felépítés és P N GpV Utasítás! új Ha az AMATRON+ a munkagép V]iPtWyJpSpE ODGDWRNDWROYDVEH megjeohqlnd]lwwoiwkdwynh]g NpS (35. ábra). Új adatok beolvasása munkagép-számítógép használata esetén, új AMATRON+-terminál használatakor, az AMATRON+ -terminál RESETelése után történik. 35. ábra Betáplálás AMATRON+ Utasítás! Az AMATRON+ használatához ebben a használati útmutatóban megjelennek az egyes IXQNFLyPH] N$IXQNFLyPH] K ] rendelt funkció-eloohqw\ WNHOO lenyomnia ahhoz, hogy a bemutatott funkciót végre tudja hajtani. Példa: IXQNFLyPH] Leírás: A szórókeret megemelése. 0 N GpV 36. ábra 1. 0 N GWHVVHD funkciómez höz rendelt funkcióbloohqw\ WiEUDD szórókeret megemeléséhez. 56

57 Felépítés és P N GpV Szöveg és számok betáplálása A szöveg-betáplálás (37/1 ábra) mindig akkor jelenik meg a displayen (37/2 ábra), ha szövegek és számok betáplálása szükséges az AMATRON+ készülékbe. $NLYiODV]WyPH] EHQiEUDW UWpQLND] HJ\HVEHW NpVV]iPRNNLYiODV]WiVD amelyeknek a betáplálási sorban (37/4 ábra) kell megjelenniük. 2. 9iODVV]DNLDV] NVpJHVEHW NHWYDJ\ V]iPRNDWDNLYiODV]WyPH] EHQiEUD, ELOOHQW\ NVHJtWVpJpYHOLll., $QDJ\pVNLVEHW NN ] WWLYiOWiVD ELOOHQW\ YHOW rténik. 3. Nyomja meg a ELOOHQW\ WiEUDD kiváodv]wrwwehw NYDJ\V]iPRNEHWiSOiOiV VRUEDW UWpQ iwypwhopkh]ibra). Æ A kurzor egy hellyel továbbugrik. 4. Ismételje meg a az 1. és 2. lépést addig, míg a teljes szöveget be nem táplálta. 37. ábra A ELOOHQW\ YHOOHKHWD]HJpV]VRUW törölni. $NLYiODV]WyPH] EHQWDOiOKDWy nyilakkal lehet (37/3 ábra) a betáplálási sorban mozogni (37/4 ábra). $NLYiODV]WyPH] EHQiEUDWDOiOKDWy nyíl törli az utolsó bejegyzést N GWHVVHD IXQNFLyPH] WDNpV] betáplálási sor AMATRON+ készülékbe W UWpQ itvételéhez Opciók kiválasztása 1. Helyezze el a kiválasztó nyilat a (38/1 ábra) a ill. ELOOHQW\ NVHJtWVégével. 2. Nyomja meg a ELOOHQW\ WiEUDD kiválasztott opció AMATRON+ készülékbe W UWpQ itvételéhez. 38. ábra 57

58 Felépítés és P N GpV Funkciók be- és kikapcsolása (Toggle funkció) Funkciók be- és kikapcsolása, pl. komfortcsomag 1. 0 N GWHVVHHJ\V]HUDIXQNFLyELOOHQW\ W(39/1 ábra). Æ A displayen megjelenik az "ein (be)" és ezzel a komfortcsomag funkció be van kapcsolva. 2. 1\RPMDPHJPpJHJ\V]HUDIXQNFLyELOOHQW\ W (39/1 ábra). Æ A displayen megjelenik az "aus (ki)" és ezzel a komfortcsomag funkció ki van kapcsolva. 39. ábra ) PHQ $I PHQ MHO]LNL a kiválasztott géptípust. az elindított feladat számát. D IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJ HO LUiQ\]RWW mennyiségét [l/ha]. D]iWIRO\iVPpU OLWHUHQNpQWLLPSXO]XViW a permetlétartály tartályméretét literben. a szórószerkezet részére megadott munkaszélességet [m]. $]Ä$XIWUDJ IXQNFLyPH] YHOKtYKDWMDOHD] Auftrag/feladat menüt (lásd az 59. oldalt). $Ä0DVFKL IXQNFLyPH] YHOKtYKDWMDOHD Maschinendaten/gépadatok menüt (lásd a 60. oldalt). $Ä6HWXS IXQNFLyPH] YHOKtvhatja le a Setup menüt (lásd a 76. oldalt). 40. ábra A "Hilfe/segítség" menü a szimbólummal érhew HO$+LOIHVHJtWVpJDEODNEDQYiODV]WKDW segítség a használathoz és segítség a hibajelentésekhez. 58

59 Felépítés és P N GpV Az Auftrag / feladat menü Az Auftrag/feladat menüben lehet új feladatot betáplálni és elindítani illetve folytatni. lehet az eltárolt feladat-adatokat lehívni. Maximálisan 20 feladat tárolható el (feladatszám 1-20-ig). Hívja le az Auftrag/feladat menüt és megjelennek az utoljára indított feladat adatai. Egy feladat indításakor ill. folytatásakor az aktuális feladat leáll és eltárolásra kerül. Utasítás! Feladat betáplálása / indítása ill. az eltárolt feladat-adatok lehívása 1. +tymrqohhj\whwv] OHJHVIHODGDW-számot vagy egy kért feladat-számot a szimbólum segítésével. 2. Törölje a feladat-adatokat a Löschen / törlés funkflyph] YHOKD~MIHODGDWRWV]HUHWQH megadni. Ugorja át a 2-5 lépéseket, ha a lehívott feladatot kívánja folytatni. 3. +tymdohdä1dphqpy IXQNFLyPH] WpV adjon meg új nevet (lásd az 57. oldalt). 4. +tymdohdä1rwl]mhj\]hw IXQNFLyPH] WpV adja meg a jegyzetet. 5. +tymdohd]äokd IXQNFLyPH] WpVDGMDPHJD IHOKDV]QiOiVLPHQQ\LVpJHO LUiQ\]RWW mennyiségét. 6. HtYMDOHDÄ6WDUWHQ IXQNFLyPH] WpVLQGtWVDHO a folyamatot ill. folytassa azt. Æ Ezen feladat számára meghatározásra és eltárolásra kerülnek.: DPHJP YHOW VV]WHU DWHOMHVSHUPHWH]pVLLG az átlagos munkateljesítmény [ha/h] a permetlé teljes kijuttatott mennyisége [l] D PHJP YHOW QDSL WHU OHWPHQQ\LVpJ (ha/nap) [ha] a permetlé napi kijuttatott mennyisége (mennyiség/nap) [l] DQDSLSHUPHWH]pVLLG 7. +tymdohdä7djhvgdwhqo VFKHQ IXQNFLyPH] W és törölje a napi adatokat az alábbiak vonatkozásában DPHJP YHOWQDSLWHU OHWKDQDS a permetlé napi kijuttatott mennyisége (mennyiség/nap) DQDSLSHUPHWH]pVLLG yudqds 41. ábra 59

60 Felépítés és P N GpV A Maschinendaten / gépadatok menü A gépadatokat a gyárban már betáplálták az AMATRON+ készülékbe. A Maschinendaten/gépadatok menüben Önnek D]HOV ]HPEHYpWHOHO WWEHNHOOWiSOiOQLDJpSVSHFLILNXVDGDWokat ill. beállításokat, azokat ki kell választani vagy kalibrálással meg kell határozni. szükség szerint a gépspecifikus adatokat ill. beállításokat javítani NHOOKDDSHUPHWH] JpSQHPP N GLNUHQGHOWHWpVV]HU HQ 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD 1HLJXQJVNDOLEULHUXQJ G OpV EHiOOtWása" (opció) (lásd a 62. oldalt) displayt i. Hívja le a funkcióph] YHOD],PSXOVH pro Liter ermitteln / eingeben - Literenkénti impulzus meghatározása / megadása" (DFM 1 és DFM 2) (lásd a 64. oldalt) displayt. ii. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD "Zapfwellensolldrehzahl eingeben / TLT HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPDOiVGDROGDOW displayt. 42. ábra iii. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOa "Wert für Impulse pro 100m eingeben oder automatisch kalibrieren - A 100 méterenkénti érték megadása vagy automatikus kalibrálása" (lásd a 71. oldalt) displayt. 5. A IXQNFLyPH] YHOD]HJ\HV szakaszolókat állandóra ki tudja kapcsolni. A kijelzett számérték (43/1 ábra) ad információt az általában kikapcsolt szakaszolók számáról (0 = nincs szakaszoló kikapcsolva) (lásd a 72. oldalt). 6. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND "selektieren einzelner Teilbreiten / az egyes szakaszolók be- és kikapcsolása" (lásd a 73. oldalt). Æ A displayen vagy az "ein/be" (43/2 ábra) (funkció bekapcsolva) vagy az "aus/ki" (funkció kikapcsolva). 43. ábra 60

61 Felépítés és P N GpV 7. Hívja le a IXQNFLyPH] YHODW OW WWVpJL szint vészjelzés-határának megadását. Adja meg az értéket (lásd az 57. oldalt). Æ $SHUPHWH] ]HPEHQYpV]MHO]pVKDOOKató, ha a töltöttségi szint a permetlétartályban a meg adott töltöttségi szint a vészjelzés-határa alá süllyed (itt 200 liter). 8. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%HKlOWHU nachfüllen / a tartály utántöltése" funkciót (lásd a 74. oldalt). 44. ábra 9. Hívja le a IXQNFLyPH] YHODPHQQ\LVpJlépés megadását. Adja meg a kívánt értéket (itt 10 %). Æ Nyomja meg a ill. ELOOHQW\ WpV D IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJ ELOOHQW\ OHQ\Rmásonként a megadott értékkel változik (itt mindig 10 %-kal). 10. Hívja le a és a funkflyph] YHOD szórószerkezetbe épített perphwh] I~YyNiN maximálisan és minimálisan megengedett nyomásának betáplálásához. Adja meg a szórószerkezetbe épített permewh] I~YyNiN maximálisan és minimálisan megengedett nyomásának értékeit. Æ $ SHUPHWH] ]HPEHQ YpV]MHO]pV KDOOKDWy D megengedett permetezési nyomás-értékek túllépése ill. el nem érése esetén. 45. ábra 61

62 Felépítés és P N GpV $G OpViOOtWiVNDOLEUiOiVD Az elektromos ill. a hidraulikusg OpViOOtWiVNLIRJiVWDODQ P N GpVpQHNIHOWpWHOHDG OpViOOtWiVKHO\HVHQHOYpJ]HWW kalibrálása (d lés-kalibrálás). 9pJH]]HHODG OpV-kalibrálást Utasítás! 1. D]HOV ]HPEHKHO\H]pVHO WW 2. a displayen megjelent szórókeret beállítás és a tényleges szórókweret beállítás közötti eltérés esetén. 1. Mittelstellung anfahren - Középhelyzet. 0 N GWHVVHD ill. IXQNFLyPH] WpV állítsa be a talajjal vízszintesre a szórókeretet. 2. Mittelstellung festlegen - Középhelyzet PHJKDWiUR]iVD0 N GWHVVHD funkcióme] W Æ A képhelyzet meghatározva. 3. Rechtsanschlag anfahren - Jobboldali WN ]pv0 N GWHVVHD funkcióph] W addig, míg a jobboldali távolságtartó enyhén érinti a talajt. 4. Rechtsanschlag festlegen - Jobboldali 46. ábra WN ]pvphjkdwiur]ivd0 N GWHVVHD IXQNFLyPH] W Æ A jobboldali ütközés meghatározva. 5. Linksanschlag anfahren - Baloldali ütközés. 0 N GWHVVHD ELOOHQW\ WDddig, míg a baloldali távolságtartó enyhén érinti a talajt. 6. Linksanschlag festlegen - Baloldali ütközés PHJKDWiUR]iVD0 N GWHVVHD IXQNFLyPH] W Æ A baloldali ütközés meghatározva. 62

63 Felépítés és P N GpV Literenkénti impulzusok Utasítás! Az AMATRON+ készüléknek szüksége van a Impulse pro Liter / /LWHUHQNpQWLLPSXO]XVRNNDOLEUiOWpUWpNUHD]iWIRO\iVPpU YLVV]DIRO\iVPpU V]iPiUD a felhasználási mennyiség meghatározásához és szabályozásához [l/ha]. a kijuttatott permetlé napi és összes mennyiségének meghatározásához [l]. Az Impulse pro Liter / Literenkénti impulzusok" kalibrált puwpnhw D] iwiro\ivppu YLVV]DIRO\iVPpU NDOLEUiOiViYDO NHOO meghatároznia, ha a kalibrált érték nem ismert. Az Impulse pro Liter / Literenkénti impulzusok" kalibrált puwpnhw D] iwiro\ivppu YLVV]DIRO\iVPpU V]iPiUD manuálisan is megadhatja az AMATRON+ számára, ha a kalibrált érték pontosan ismert. Fontos! A felhasználási mennyiség pontos átszámításához [l/ha] pyhqwh OHJDOiEE HJ\V]HU PHJ NHOO KDWiUR]QL D] iwiro\ivppu "Impulse pro Liter / Literenkénti impulzusok" kalibrált értékét. +DWiUR]]D PHJ D] iwiro\ivppu,psxovh SUR /LWHU Literenkénti impulzusok" kalibrált értékét aodsyhw HQ -D]iWIRO\iVPpU NLV]HUHOpVHXWiQ - KRVV]DEE ]HPV] QHW XWiQ PLYHO D] iwiro\ivppu EHQ SHUPHWH] DQ\DJ-PDUDGYiQ\RNOHUDNyGiVDIRUGXOKDWHO - a szükséges és a ténylegesen kijuttatott felhasználási mennyiség [l/ha] kö] WWIHOOpS N O QEVpJHVHWén. A permetlé-mennyiség pontos átszámításához [l] a visszafolyás-ppu W pyhqwh OHJDOiEE HJ\V]HU VV]H NHOO KDQJROQLDiWIRO\iVPpU YHO A visszafolyás-ppu WD]iWIRO\iVPpU YHOKDQJROMD VV]H - D] iwiro\ivppu,psxovh SUR /LWHU /LWHUHQNpQWL impulzusok" kalibrált értékének meghatározása után. -DYLVV]DIRO\iVPpU NLV]HUHOpVHXWiQ 63

64 Felépítés és P N GpV A literenkénti impulzusok meghatározása iwiro\ivppu 1. Töltse fel a permetlétartályt tiszta vízzel (kb l)a permetlétartályban jelzett szintig. 2. Kapcsolja be a TLT-WpVP N GWHVVHD szivattyút üzemi fordulatszámon (kb /perc) N GWHVVHD funkcióph] W Æ A kalibrálási folyamat elindul. 4. Kapcsolja be a szórószerkezetet és juttasson ki legalább 500 l vizet (a töltöttségiszint-mho] szerint) a szórószerkezeten keresztül. Æ A display a kijuttatott vízmennyiségimpulzusok folyamatosan meghatározott értékét mutatja. 5. Kapcsolja ki a szórószerkezetet és a TLT-t. 6. Határozza meg pontosan a kijuttatott vízmennyiséget a permetlétartálynak a jelzett V]LQWLJW UWpQ ~MUDIeltöltésével HJ\PpU P V]HUVHJtWVpJpYHO 47. ábra leméréssel vagy vízórával. 7. Adja meg a meghatározott vízmennyiségértéket, pl. 550 l. 8. Nyomja meg a ELOOHQW\ WpVD kalibrálási folyamat lezárul. Æ Az AMATRON+ automatikusan kiszámítja a literenkénti impulzus kalibrált értékét, kijelzi ezt az értéket majd eltárolja azt A literenkénti impulzusok manuális betáplálása iwiro\ivppu 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD],PSXOVH für Durchflussmesser 1 eingeben / Impulzusok megadása az 1-es átfol\ivppu számáudph] W 2. Adja meg a literenkénti impulzusok kalibrált értékét, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 48. ábra 64

65 Felépítés és P N GpV $YLVV]DIRO\iVPpU sv]hkdqjroivdd]iwiro\ivppu YHO 1. Váltson át a IXQNFLyPH] YHOD] "Abgleichen Durchflussmesser (DFM) 2 / A 2- HViWIRO\iVPpU VV]HKDQJROiVDPHQ UH 2. Töltse fel a permetlétartályt tiszta vízzel (kb l)a permetlétartályban jelzett szintig. 3. Kapcsolja be a TLT-WpVP N GWHVVHD szivattyút üzemi fordulatszámon (kb /perc). 49. ábra 4. 0 N GWHVVHD IXQNFLyPH] WpVD] összehangolás elindul. 50. ábra Utasítás! Ha megjelenik az alábbi kijelzés, akkor az összehangolás EHIHMH] G WW 5. Nyomja le a gombot és a YLVV]DIRO\iVPpU VV]HKDQJROiVD EHIHMH] dött. Æ Az AMATRON+ automatikusan kiszámítja a 2-HV iwiro\ivppu LPSXO]XVDLQDN NDOLEUiOW értékét, kijelzi ezt az értéket, majd eltárolja azt. 51. ábra 65

66 Felépítés és P N GpV A literenkénti impulzusok manuális betáplálása -YLVV]DIRO\iVPpU 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHO az "Impulse für Durchflussmesser 2 eingeben / Impulzusok megadása az 2-HViWIRO\iVPpU számáudph] W 2. Adja meg a literenkénti impulzusok kalibrált értékét, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 52. ábra $7/7HO LUiQ\]RWWIRUdulatszáma Utasítás! Három traktor számára tárolhatók el D7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPDLOiVGDROGDOW a TLT fordulatonkénti impulzusok, lásd a 68. oldalt. $]HOWiUROWWUDNWRUNLYiODV]WiVDHVHWpQHJ\LGHM OHJNHU OQHN iwypwhouh7/7ho LUiQ\]RWWfordulatszámainak és a 100 méterenkénti impulzusok eltárolt értékei. Az AMATRON+ felügyeli a 7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPRW. A SHUPHWH] ]HPEHQYpV]MHO]pVKDOOKDWyDPHJDGRWWKDWiUpUWpN túllépése vagy el nem érése esetén, lásd a 69. oldalt A 7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]ámának megadása 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Zapfwellensolldrehzahl eingeben / Kérjük adja PHJD7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiW PH] W 2. $GMDPHJD7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiW pl /perc. $7/7HO LUiQ\]RWWfordulatszám értékének adjon meg "0"-t, ha nincs TLT fordulatszám-pu]pnho nem szükséges a fordulatszám felügyelete, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 4. Adja meg a fordulatszám felügyelet vészjelzési határát (lásd a 69. oldalt). 53. ábra 66

67 Felépítés és P N GpV A TLT fordulatonkénti impulzusának betáplálása 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWHGLH Impulse pro Umdrehungen für die Zapfwelle eingeben / Kérjük adja meg a TLT IRUGXODWRQNpQWLLPSXO]XViWPH] W 2. Adja meg a TLT fordulatonkénti impulzusát, pl. 3 impulzus N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 54. ábra $7/7HO LUiQ\]RWW-IRUGXODWV]iPN O QE ] WUDNWRURNKR]W UWpQ HOWárolása 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Schlepper wählen / Kérjük válassza ki a WUDNWRUWPH] W 2. Helyezze el a kiválasztó-nyilat (56/1 ábra) a ill. a kívánt traktorhoz billenw\ NVHJtWVpJpYHO 55. ábra 3. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Zapfwellensolldrehzahl eingeben / Kérjük adja PHJD7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiW PH] W 4. $GMDPHJD7/7HO LUányzott fordulatszámát a kiválasztott traktorhoz, pl /perc. $7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPpUWpNpQHN adjon meg "0"-t, ha nincs TLT fordulatszám-pu]pnho nem szükséges a fordulatszám felügyelete, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W A IXQNFLyPH] YHOOHKHWD kiválasztott traktor nevét megváltoztatni. 56. ábra 67

68 Felépítés és P N GpV $7/7IRUGXODWRQNpQWLLPSXO]XVRNN O QE ] WUDNWRURNKR]W UWpQ HOWárolása 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Schlepper wählen / Kérjük válassza ki a traktruwph] W 57. ábra 2. Helyezze el a kiválasztó-nyilat (58/1 ábra) a ill. a kívánt traktorhoz. billenw\ NVHJtWVpJpYHO 3. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWHGLH Impulse pro Umdrehung für die Zapfwelle eingeben / Kérjük adja meg a TLT fordulatonkéqwllpsxo]xviwph] W 4. Adja meg a TLT fordulatonkénti impulzusát a kiválasztott traktor számára, pl. 2 imp./ford., lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W A IXQNFLyPH] YHOPHJWXGMD változtatni a kiválasztott traktor nevét. 58. ábra 68

69 Felépítés és P N GpV 4.$7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiQDNYpV]MHO]pVLKDWiUának eltárolása Utasítás! 3HUPHWH] ]HPEHQYpV]MHO]pVKDOOKDWyKDD]DNWXiOLV7/7 IRUGXODWV]iPDPHJDGRWW7/7HO LUiQ\]RWWIRUGXODWV]iPiQDN vészjelzési határértékét átlépi vagy azt nem éri el. 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWHGLH maximale Abweichung bis zum oberen Alarm der ZW eingeben / Kérjük adja meg a TLT PD[LPiOLVHOWpUpVpQHNIHOV KDWáUiWPH] W 2. $GMDPHJD7/7HO LUiQ\]RWW fordulatszámának maximálisan engedélyezett eltérést, pl. + 10% (legmagasabb megengedett TLT fordulatszám: 540 1/perc + 10% = 594 1/perc), lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 4. Ismételje meg az 1-3 lépéseket a funkcióme] V]iPiUDSO- 25% (legalacsonyabb engedélyezett TLT fordulatszám: 540 1/perc - 25% = 405 1/perc). 59. ábra 69

70 Felépítés és P N GpV A 100 méterenkénti impulzusok Utasítás! Az AMATRON+ készüléknek szüksége van a 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékére a tényleges haladási sebesség [km/h], az aktuális feladat számára megtett útszakasz [m], pvdphjp YHOWWHU OHWPHJKDWiUR]iViKR] Fontos! A 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékét manuálisan is betáplálhatja az AMATRON+ készülékbe, ha ez az érték pontosan ismert. A 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékét egy kalibrálási szakasszal kell meghatároznia, ha ez az érték nem ismert. $] $0$7521 KiURP N O QE ] WUDNWRU PpWHUHQNpQWL impulzusok kalibrált értékét tudja eltárolni (lásd a 72. oldalt). Az AMATRON+ átveszi a kiválasztott traktor eltárolt kalibrálási értékeit. A tényleges haladási sebesség [km/h], a megtett útszakasz pv D PHJP YHOW WHU OHW SRQWRV iwv]iptwivikr] PHJ kell határoznia az útszakasz-pu]pnho PpWHUHQNpQWL impulzusok kalibrált értékét. A 100 méterenkénti impulzusok pontos kalibrált értékét DODSYHW HQD kalibrálási szakasszal kell meghatároznia: D]HOV ]HPEHYpWHOHO WW - másik traktor használata esetén ill. a traktor abroncsméretének megváltoztatása esetén. - a meghatározott és a tényleges haladási sebesség / megtett útszakasz kö] WWIHOOpS HOWpUpVHk esetén. -DPHJKDWiUR]RWWpVDWpQ\OHJHVHQPHJP YHOWWHU OHWN ] WW IHOOpS HOWpUpVHNHVHWpQ -N O QE ] WDODMYLV]RQ\RNHVHWpQ A 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékét a tényleges használati körülmények között kell meghatároznia a szántóföldön. Ha a permetezés bekapcsolt összekerék-hajtás mellett zajlik, akkor a kalibrált érték meghatározása során is be kell kapcsolni az összkerék-hajtást. 70

71 Felépítés és P N GpV A 100 méterenkénti impulzusok manuális betáplálása 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Impulse pro 100m eingeben / A 100 méterenkénti imsxo]xvrnphjdgivdph] W 2. Adja meg a manuálisan a 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékét, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W 60. ábra A 100 méterenkénti impulzusok meghatározása egy kalibrálási szakasszal 1. A szántóföldön mérjünk le nagyon pontosan HJ\PpWHUHVPpU V]DNDV]W 2. -HO OMHPHJDNH]G - és végpontokat (61. ábra). 3. Hívja le a IXQNFLyPH] WpVLQGtWVDHOD kalibrálást. 4. 7HJ\ NPHJSRQWRVDQDPpU V]DNDV]WD NH]G SRQtjától a végpontjáig. Æ A display folyamatosan jelzi az impulzusokat. 5. Álljon meg pontosan a végpontnál. 61. ábra 6. Nyomja meg a ELOOHQW\ WpVH]]HO lezárul a kalibrálási folyamat. Æ Az AMATRON+ átveszi a meghatározott impulzusok számát és automatikusan kiszámítja a 100 méterenkénti impulzusok kalibrált értékét (jelen esetben imp/100m). 62. ábra 71

72 Felépítés és P N GpV $PpWHUHQNpQWLLPSXO]XVRNHOWiUROiVDN O QE ] WUDNWRURNV]iPiUD 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Schlepper wählen / Kérjük válasszon traktort" PH] W 2. Válassza ki a kívánt traktort, lásd az 57. oldalt. 3. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Schleppernamen eingeben / Kérjük adja meg DWUDNWRUQHYpWPH] W6] NVpJHVHWpQ változtassa meg a traktor nevét, lásd az 57. oldalt N GWHVVHa IXQNFLyPH] W 63. ábra 5. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Impulse pro 100m für diesen Schlepper eingeben / Kérjük adja meg ezen traktor részére a 100 méterenkénti impulzusokat" PH] W 6. Adja meg manuálisan a 100 méterenkénti impulzusokat, lásd az 57. oldalt ködtesse a IXQNFLyPH] W A szakaszolók állandó be- / kikapcsolása 1. Válassza ki a kívánt szakaszolót, amelyet bevagy ki akar kapcsolni, lásd az 57. oldalt. 2. Nyomja meg a ELOOHQW\ W Æ A kiválasztott szakaszoló mellett megjelenik az ein / be szó (szakaszoló bekapcsolva) vagy az "aus / ki" szó (szakaszoló kikapcsolva). 3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést, ha további szakaszolót szeretné be- vagy kikapcsolni N GWHVVHD IXQNFLyPH] W Æ 3HUPHWH] ]HPEHQ D] ÄDXV NL V]yYDO jelzett szakaszolók állandóan ki van kapcsolva. 64. ábra Utasítás! Az állandóra kikapcsolt szakaszolót ismét be kell kapcsolnia, ha azzal kíván dolgozni! 72

73 Felépítés és P N GpV Magyarázat: "egyes szakaszolók szelektálása Ha be van kapcsolva a "selektieren einzelner Teilbreiten / az egyes szakaszolók szelektálása" funkció, akkor az Arbeit/munka menüben megjelenik egy vízszintes vonal (65/1 ábra) a szakaszoló alatt. A vízszintes vonallal megjelölt szakaszolót (65/1 ábra) a billenw\ YHO tetszés szerint lehet be- és kikapcsolni, pl. üvegházi gyompermetezés során. Bármely szakaszolót be- és ki lehet kapcsolni a ELOOHQW\ YHOKDDYt]V]LQWHVYRQDODWiEUD PHJIHOHO PyGRQD és billenw\ YHO eltolja. 65. ábra 73

74 Felépítés és P N GpV A permetlétartály utántöltése vízzel Töltöttségi-szint jel] YHO 1. Hívja le a látható töltöttség-nlmho] W D funkflyph] YHO D] $UEHLW PXQND YDJ\ D 0DVFKLQHQGDWHQJpSDGDWRNPHQ E O 2. +DWiUR]]D PHJ D SRQWRV EHW OWHQG vízmennyiséget, lásd a 188. oldalt. 3. $GMD PHJ D PD[LPiOLV XWiQW OWKHW SHUPHWOptöltési szint jel] KDWiUiWLWWOiter). Æ A permetlétartály utántöltése esetén PHJV]yODO HJ\ YpV]MHO] KDQJ DPLNRU D SHUPHWOpV]LQWHOpULH]WDPHJDGRWWMHO] KDWiUW eléri. Az utántöltött permetlé-mennyiség HOOHQ U]pVH VHJtW PHJDNDGiO\R]QL D felesleges maradék mennyiségeket, ha Ön a MHO] KDWiUW SRQWRVDQ D NLV]iPtWRWW XWiQW OWpVL mennyiséghez állítja be. 4. $SHUPHWOpWDUWiO\WDEHW OW Q\tOiVRQiWW OWV N fel vízzel. Æ A feltöltési folyamat során meghatározásra kerül az utántöltött vízmennyiség és megjelenik "nachgefüllt / utántöltve:" szó (jelen esetben 355 liter). 5. )HMH]] N EH OHJNpV EE DNNRU D EHW OWpVW DPLNRUPHJV]yODODYpV]MHO] KDQJ 66. ábra 6. 0 N GWHVVH D IXQNFLyPH] W KRJ\ permetlétartály aktuális töltöttségi szintjének az értékét az AMATRON+ átvegye (jelen esetben 1352 liter). Æ Ezzel az aktuális töltöttségi szinttel az AMATRON+ kiszámítja azt a fennmaradó útszakaszt, amelyet az új tartálytöltettel le lehet permetezni. 74

75 Felépítés és P N GpV Töltöttségi-V]LQWMHO] QpON O 1. Hívja le a látható töltöttség-nlmho] WD funkflyph] Yel az Arbeit / munka vagy a Maschinendaten / gépadatok meq E O 2. +DWiUR]]DPHJDSRQWRVEHW OWHQG vízmennyiséget. 3. $SHUPHWOpWDUWiO\WDEHW OW Q\tOiVRQiWW OWVH fel vízzel. 4. Olvassa le az aktuális töltöttségi szintet a NLMHO] Q 5. Adja meg az aktuális töltöttségi szint értékét N GWHVVH D IXQNFLyPH] W KRJ\ permetlétartály aktuális töltöttségi szintjének az értékét az AMATRON+ átvegye. Æ Ezzel az aktuális töltöttségi szinttel az AMATRON+ kiszámítja azt a fennmaradó útszakaszt, amelyet az új tartálytöltettel le lehet permetezni. 67. ábra 75

76 Felépítés és P N GpV A Setup menü A Setup menüben történik a diagnózisadatok be- és kiadása a YHY V]ROJiODW V]iPiUD NDUEDQWDUWiV vagy zavarok esetén. a display beállításának megváltoztatása. a munkagép alapadatainak megválasztása és betáplálása vagy az opciós felszerelés be- ill. kikapcsolása FVDNDYHY V]ROJiODWUészére). $]HOV ROGDOMHO]LNLD] VV]HVDGDWRWD] ]HPEH vétel óta az alábbiak vonatkozásában: VV]HVHQPHJP YHOWWHU az összes kijuttatott permetlé mennyisége [liter]. $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS VV]HV permetezési ideje [h]. A és IXQNFLyPH] ND diagnózisadatok be- és kiadására V]ROJiOQDNpVH]HNDYHY V]ROJiODW részére vannak fenntartva. 68. ábra Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD szimulált sebesség "sim. km/h" rossz ~WpU]pNHO HVHWpQPH] WOiVGD oldalt). Hívja le a funkciómez vel a Maschinen-Basisdaten / munkagép DODSDGDWRNPH] WOiVGDROGDOW Információk a Terminal-Setuphoz a funkflyph] YHO 76

77 Felépítés és P N GpV A IXQNFLyPH] YHOOHKHWOehívni a RESET / TÖRLÉS funkciót. A RESET / TÖRLÉS funkció törli az összes Ön által betáplált és meghatározott adatot (feladatok, gépadatok, kalibrálási adatok, setup-adatok). Az AMATRON+ Reset-je visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett adatokra. Jegyezze fel Utasítás! a literenkénti impulzusokat 100 méterenkénti impulzusokat a TLT-fordulatonkénti impulzusokat a feladat adatait. Önnek az összes gép-alapadatot újból be kell táplálnia. 69. ábra A szimulált sebesség megadása (rovv]~wpu]pnho HVetén) Utasítás! A szimulált sebesség megadása OHKHW YpWHV]LDSHUPHWH]pV IRO\WDWiViWURVV]~WpU]pNHO HVHWpQ Amint az AMATRON+ újra LPSXO]XVRNDWNDSD]~WpU]pNHO W O úgy felhasználja az AMATRON+ ezeket az impulzusokat a haladási sebesség / útszakasz kiszámításához. 1. Húzza le a jeladó kábelt a traktor DODSIHOV]HUHOpVU O 2. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH gewünschte simulierte Geschwindigkeit eingeben / Kérjük adja meg a szimulált VHEHVVpJHWPH] W$GMRQPHJHJ\V]LPXOiOW sebességet, pl. 8,0 km/h, lásd az 57. oldalt N GWHVVHD IXQNFLyPH] W Æ Az Arbeit/Munka menüben megjelenik az invertált sebesség-szimbólum. Fontos! A megadott sebességet (pl. 8,0 km/h) a permetezési üzemben pontosan be kell tartani, mivel a felhasználási mennyiség szabályozása mindig ezen megadott sebesség mellett történik. 70. ábra 77

78 Felépítés és P N GpV A munkagép alapadatainak megadása 1. Hívja le a funkflyph] YHOD "Maschinentyp auswählen / A géptípus kiválasztása" me] WOiVGDROGDOW 2. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD*HVWlQJH- Klappung wählen / A szórókeret-nyitás kiválaszwivdph] WpVYiODVV]DNLD]WOiVGD 80. oldalt. 3. Válassza ki a funkclyph] YHODWDUWiO\ méretét. 4. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD) OOVWDQGVmelder konfigurieren / A töltöttségiszint MHO] MpQHNNRQILJXUiOiVDPe] WOiVGD oldalt. 71. ábra 5. Hívja le a IXQNFLyPH] YHO%LWWH Arbeitsbreite eingeben / Kérjük adja meg a munkaszélesséjhwph] W$GMDPHJD szórószerkezet munkaszélességét, lásd az 57. oldalt. 6. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWH Anzahl der Teilbreiten eingeben / Kérjük adja PHJDV]DNDV]ROyNV]iPiWPH] W$GMDPHJ a szórószerkezet szakaszolóinak számát, lásd az 57. oldalt. 7. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD' VHQSUR 7HLOEUHLWH)~YyNiNV]DNDV]ROyQNpQWPH] W lásd a 82. oldalt 72. ábra 8. A IXQNFLyPH] YHOYiODVV]DNLD PHJOHY iwiro\ivppu NV]iPiW Æ A displayen megjelenik vagy az "1" szám (1 iwiro\ivppu vagy a "2" szám (1 iwiro\ivppu pvylvv]diro\ivppu 78

79 Felépítés és P N GpV 9. Hívja le a funkflyph] YHOD%LWWH Wert für die Druckregelkonstante eingeben / Kérjük adja meg a nyomásszabályzóioodqgywph] W$GMDPHJDNRQVWDQV értékét, lásd az 57. oldalt. 10. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLNDV]pOV fúvókák (opciós felszerelés) be- és kikapcsolása. Æ A displayen megjelenik vagy az "ein / be" V]pOV I~YyNDYDQpVEHYDQNDSFVROYD YDJ\D]DXVNLV]yQLQFVV]pOV I~YyND ill. ki van kapcsolva). 73. ábra 11. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND habjelölés be- és kikapcsolása. 12. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND komfortcsomag be- és kikapcsolása. 13. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND többállású fúvókák szabályozása (opciós felszerelés). 14. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND "Distance Control / Szórási magasság HOOHQ U]pVHEH- és kikapcsolása (opciós felszerelés). 74. ábra 79

80 Felépítés és P N GpV A géptípus kiválasztása 1. Válassza ki a használni kívánt géptípust. Lásd az 57. oldalt N GWHVVHD ELOOHQW\ W Æ A kiválasztott géptípus mellett egy pipa jelenik meg (75/1 ábra) N GWHVVHD IXQNFLyPH] WKRJ\D kiválasztott gép típusát az AMATRON+ átvegye. 75. ábra A szórókeret-nyitás kiválasztása 1. Válassza ki a mejohy V]yUyNHUHW-nyitást. Lásd az 57. oldalt N GWHVVHD ELOOHQW\ W Æ A kiválasztott szórókeret-nyitás mellett egy pipa jelenik meg (76/1 ábra) N GWHVVHD IXQNFLyPH] WKRJ\D kiválasztott szórókeret-nyitást AMATRON+ átvegye. 76. ábra 80

81 Felépítés és P N GpV A töltöttségi szint jelz jének konfigurálása 1. A IXQNFLyPH] YHOW UWpQLND W OW WWVpJLV]LQWMHO] MH IHOV]HUHOWVpJEH- és kikapcsolása. Æ A displayen megjelenik vagy az "ein / be" (töltöttségiszint-mho] YDQpVEHYDQ kapcsolva) vagy az "aus / ki" szó (töltöttségiszint-mho] QLQFVLOONLYDQ kapcsolva). 2. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD "Füllstandsmelder kalibrieren / töltöttségi V]LQWMHO] NDOLEUiOiVDPH] WOiVGD oldalt). 77. ábra A töltöttségi szint jelz jének kalibrálása 1. Töltsön be egy pontosan meghatározott vízmennyiséget (legalább 500 liter) a permetlétartályba. 2. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD%LWWHGHQ aktuellen Füllstand eingeben / Kérjük adja PHJD]DNWXiOLVW OW WWVpJLV]LQWHWPH] W Adja meg a permetlétartályba betöltött vízmennyiség pontos értékét. 78. ábra A szakaszolónkénti fúvókák megadása Utasítás! $SHUPHWH] YH]HWpN szakaszolóinak számozása haladási LUiQ\EDQQp]YHEDOROGDONtY OU O jobboldal kívülre halad 79. ábra. 79. ábra 81

82 Felépítés és P N GpV 1. Adja meg a kívánt szakaszolót, lásd az 57. oldalt. 2. Nyomja meg a ELOOHQW\ W Æ A display átvált a "Bitte die Anzahl der Düsen für Teilbreite 1 eingeben / Kérjük adja meg az 1. szakaszoló fúvókáinak számát". 3. Adja meg az 1. szakaszoló fúvókáinak s]ipiwd]gqshuphwh] YH]HWpNpQHN számára, lásd az 57. és a 136. oldalt. 4. Ismételje meg addig az 1-3 lépést, míg meg nem adta az összes szakaszoló fúvókáinak számát N GWHVVHD ELOOHQW\ WD]pUWKRJ\ az egyes szakaszolók fúvókániak számát az AMATRON+ átvegye. 80. ábra Terminál-Setup 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHOD'LVSOD\ Einstellungen / beiootwivrnph] W 81. ábra Az alábbi beállítások hajthatók végre: a kontraszt beállítása ill.. DIpQ\HU EHiOOtWiVDD ill.. a display invertálása fekete fehér a funkflyph] YHO az eltárolt adatok a IXQNFLyELOOHQW\ YHO W U OKHW N/iVGDROGDOW Q\HOYEHiOOtWiVDÄ6SUDFKH IXQNFLyPH] YHO történik. 82. ábra 82

83 Felépítés és P N GpV Fontos! A Terminál-Reset (törlés) P N GWHWpVpYHOYLVV]DiOOPLQGHQ adat az alapértelmezett (gyári) beállításra. Gépadat nem veszik el. 83. ábra $]$UEHLWPXQNDPHQ NLMHO] MH sebesség fennmaradó útszakasz a permetlétartály kiürüléséig PHJP YHOWWHU OHW (napi számláló) TLT fordulatszáma G OpVEHiOOtWiV habjelzés balra bekapcsolva baloldallv]pov I~YyND bekapcsolva permetezési nyomás HO LUiQ\]RWWPHQQ\LVpJ (betáplált felhasználási mennyiség) aktuális kipermetezett felhasználási mennyiség %-ban; 100% = HO LUiQ\]RWWPHQQ\LVpJ 1) kézi- vagy automata üzemmód aktuális permetlétartály tartalom habjelzés jobbra bekapcsolva MREEROGDOLV]pOV I~YyND bekapcsolva aktuális feladat 1) Ha a permetezési üzem során a felhasználási mennyiséget a ill. a billenw\ YHO megváltoztatja, akkor ez a szimbólum tájékoztatja gqwd]ho tuw PHQQ\LVpJW OYDOy HOWpUpVU O szórószerkezet bekapcsolva szakaszoló kikapcsolva 84. ábra lejtéskiegyenlítés ki- ill. bereteszelve a szórószerkezet bekapcsolva (fekete) kikapcsolva (fehér) szakaszoló kikapcsolva (nincs) 83

84 Felépítés és P N GpV $N O QE ] V]yUyNHUHWWtSXVRNHJ\HVIXQNFLyPH] inek magyarázat Utasítás! Az Arbeit/munka menüben a kiválasztott szórókeret típustól füjj HQN O QE ] IXQNFLyPH] NMHOHQQHNPHJDKDV]QiODWKR] A követnh] UpV]HNH]HNHWPXWDWMDEH Automata vagy kézi üzemmód Utasítás! Bekapcsolt automata üzemmód esetén megjelenik az "Auto" szimbólum (85/1 ábra) a displayen. A munkagép számítógépe átveszi a felhasználási mennyiség szabályozását az aktuális haladási sebesvpjw OI JJ HQ Bekapcsolt kézi üzemmód esetén megjelenik a (86/1 ábra) valamint az [l/perc] adat (86/2 ábra) a displayen. Ön szabályozza a felhasználási mennyiséget a permetezési nyomás megváltoztatásával a ill. ELOOHQW\ YHO $Np]L ]HPPyGQHPKDV]QiOKDWyDSHUPHWH] ]HPKH]FVDND karbantartási és tisztítási munkákhoz. Az automata vagy a kézi üzemmódot a IXQNFLyPH] YHOOHKHW beállítani. 85. ábra 86. ábra 84

85 Felépítés és P N GpV Szórókeret elektroprvg OpVEHiOOtWiVVDO automata (Auto) vagy kézi üzemmód ( ). a szórókeret be- és kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNMREEUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNEDOUDW UWpQ EHNDSFsolása. 87. ábra V]DNDV]ROyNMREEUDW UWpQ bekapcsolása. szórókeret felemelése baloldalon. szórókeret felemelése jobboldalon. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ permetlétartály utántöltése. DG OpVEHiOOtWiVOHW NU ]pvhd IRUGXOyEDQOHMW W NU ]pvoivgdrogdow 88. ábra 85

86 Felépítés és P N GpV Szórókeret Profi I szórókeret - nyitással automata (Auto) vagy kézi üzemmód ( ). a szórókeret be- és kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNMREEUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNEDOUDW UWpQ EHNDSFVROása. 89. ábra V]DNDV]ROyNMREEUDW UWpQ bekapcsolása. szórókeret felemelése baloldalon. szórókeret felemelése jobboldalon. Lenyomott Shift-bLOOHQW\ a szórókeret leengedése. a szórókeret megemelése. DG OpVEHiOOtWiVDIRUGXOóEDQOHMW tükrözés), lásd a 114. és a 130. oldalt. 90. ábra 86

87 Felépítés és P N GpV mindkét szórókeret szárny behajtása. mindkét szórókeret szárny kinyitása. szórószerkezet leengedése. szórószerkezet megemelése. permetlétartály utántöltése. 91. ábra lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ baloldali szórókeret szárny kinyitása. jobboldali szórókeret szárny kinyitása. baloldali szórókeret szárny behajtása. jobboldali szórókeret szárny behajtása. 92. ábra lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. 87

88 Felépítés és P N GpV Szórókeret Profi II szórókeret - nyitással automata (Auto) vagy kézi üzemmód ( ). a szórókeret be- és kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNMREEUyOW UWpQ kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUDW UWpQ EHNDSFVROása. 93. ábra V]DNDV]ROyNMREEUDW UWpQ bekapcsolása. szórókeret felemelése baloldalon. szórókeret felemelése jobboldalon. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ a szórókeret leengedése. a szórókeret megemelése. DG OpVEHiOOtWiVDIRUGXOóEDQOHMW tükrözés), lásd a 130. oldalt. 94. ábra 88

89 Felépítés és P N GpV baloldali szórókeret szárny szögbeállítása felfelé. jobboldali szórókeret szárny szögbeállítása felfelé. baloldali szórókeret szárny szögbeállítása lefelé. jobboldali szórókeret szárny szögbeállítása lefelé. 95. ábra szórókeret leengedése. szórókeret megemelése. permetlétartály utántöltése. lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ baloldali szórókeret szárny kinyitása. jobboldali szórókeret szárny kinyitása. baloldali szórókeret szárny behajtása. jobboldali szórókeret szárny behajtása. 96. ábra lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. 89

90 Felépítés és P N GpV mindkét szórókeret szárny behajtása. mindkét szórókeret szárny kinyitása. mindkét szórókeret szárny szögbeállítása lefelé. mindkét szórókeret szárny szögbeállítása felfelé. 97. ábra szórószerkezet leengedése. szórószerkezet megemelése. lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. 90

91 Felépítés és P N GpV Szórókeret Profi III szórókeret - nyitással automata (Auto) vagy kézi üzemmód ( ). a szórókeret be- és kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUyOW UWpQ NLNDSFVROása. V]DNDV]ROyNMREEUyOW UWpQ kikapcsolása. V]DNDV]ROyNEDOUDW UWpQ EHNDSFVROása. 98. ábra V]DNDV]ROyNMREEUDW UWpQ bekapcsolása. szórókeret felemelése baloldalon. szórókeret felemelése jobboldalon. Lenyomott Shift-ELOOHQW\ a szórókeret leengedése. a szórókeret megemelése. DG OpVEHiOOtWiVDIRUGXOóEDQOHMW tükrözés), lásd a 130. oldalt. 99. ábra 91

92 Felépítés és P N GpV baloldali szórókeret szárny szögbeállítása felfelé. jobboldali szórókeret szárny szögbeállítása felfelé. baloldali szórókeret szárny szögbeállítása lefelé. jobboldali szórókeret szárny szögbeállítása lefelé ábra szórókeret leengedése. szórókeret megemelése. permetlétartály utántöltése. lejtéskiegyenlítés be- és kireteszelése. Lenyomott Shift-billeQW\ mindkét szórókeret szárny behajtása. mindkét szórókeret szárny kinyitása. mindkét szórókeret szárny szögbeállítása lefelé. mindkét szórókeret szárny szögbeállítása felfelé ábra szórókeret leengedése. szórókeret megemelése. 92

93 Felépítés és P N GpV 4.10 Szórókeret A szórókeret UHQGHOWHWpVV]HU ioodsrwd YDODPLQW IHOI JJHV]WpVH MHOHQW VHQ EHIRO\iVROMiN D SHUPHWOp HORV]WiViQDN SRQWRVViJiW $ WHOMHV PpUWpN iwihgpv D V]yUyNHUHW KHO\HVHQ EHiOOtWRWW SHUPHWH]pVL PDJDVViJiYDO pukhw HO $ I~YyNiN D kereten 50 cm-es távolságban helyezkednek el. $ V]yUyNHUHW NLQ\LWiVDNRU pv EHFVXNiVDNRU WDUWVRQ PHJIHOHO WiYROViJRW D V]DEDGWpUL YH]HWpNHNW O $ V]DEDGWpUL YH]HWpNHN pulqwpvh KDOiORV VpU OpVW okozhat! $OHQJpVNLHJ\HQOtWpVWDODSYHW HQUHWHV]HOQLNHOOV]illítási helyzetben szállításkor! a keret behajtásakor és kinyitásakor! Küldje el a személyeket a szórókeret kinyitásakor és behajtásakor a nyitási-zárási tartományából! Tilos a szórókeret kinyitása és becsukása haladás közben! Nyíró- pv ]~]ykho\hn WDOiOKDWyN D] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N Gtetett nyitó-záró alkatrésznél! A permetezési magasságot (a fúvókák és az állomány közötti távolság) a szórási táblázat alapján kell beállítani. $]HO tuwshuphwh]pvlpdjdvvijd] VV]HVI~YyNiQiO~J\pUKHW HOKDD szórókeret a talajjal párhuzamosan van beállítva. A szórókeret beállítási munkáit lelkiismeretesen kell elvégezni. Az egyenletes keresztirányú permetlé eloszlás csak kireteszelt lengés-kiegyenlítés esetén és szimmetrikusan kinyitott szórókeret szárnyakndopukhw HO Ráfutási biztosítás A ráfutási biztosítás óvja a szórókeretet azoktól a károsogivrnwyo DPLNRU D N OV V]iUQ\DN V]LOiUG DNDGiO\ED WN ]QHN $ ieud P DQ\DJ NDURP OHKHW Yp WHV]L D N OV NLROGyN NLWpUését a (102/2 ábra) kardántengely körül haladási irányban és ellentétesen PXQNDKHO\]HWEH W UWpQ automatikus visszavezetés esetén ábra 93

94 Felépítés és P N GpV Áttekintés - hidraulika-csatlakozások standard A hidraulika-ixqnflyn VV]HVP N GWHW VHEHVVpJpWDKLGUDXOLNDfojtószelepekkel lehet beállítani. Lásd a 107. oldalon található HidraulikafojtyV]HOHSHN FtP IHMH]HWHW 103/ ábra (1) Hidraulikus vezetékek a szórókeret kinyitásához és behajtásához. (2) Hidraulikus vezeték blokkcsappal a hidraulikus magasságállításhoz. A hidraulikus magasságállítást a blokkcsap felett bármely magasságban lehet reteszelni. A traktor-oldalról szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HW D magasságállításhoz. NHWW VP N GWHWpV YH]pUO V]HUNH]HWD szórókeret kinyitásához és behajtásához. $ EORNNFVDSRW OH NHOO ]iuql PLHO WW a hidraulikavezeték csatlakozóját a traktor hidraulika-csatlakozójával összekötik vagy szétkapcsolják ábra 94

95 Felépítés és P N GpV Áttekintés - hidraulika csatlakozások Profi-nyitásnál 104/ ábra A traktor-oldalon szükséges: HJ\V]HUHV P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV D 3 Q\RPyYH]HWpN csatlakoztatásához (104/1 ábra). 1 nyomás nélküli visszafolyó a (N) visszafolyó vezeték csatlakoztatásához (104/2 ábra). A rendszerátállító csavar beállítása a hidraulika blokkon A rendszerátállító csavar beállítása (105/1 ábra) a hidraulika blokkon (105/2 ábra) függ a traktor hidraulikus rendv]hupw O $ KLGUDXOLNXV UHQGV]HUW O I JJ HQDrendszerátállító csavart ütközésig ki kell csavarozni (gyári beállítás) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek Open-Center hidraulikus rendszerrel (állandó átfolyású-rendszer, fogaskerekes hidraulikaszivattyú). Load-Sensing hidraulikus rendszerrel (nyomás- és átfolyás-yh]puopv EHiOOtWyszivattyú) olajlevétel a YH]pUO EHUHQGH]pVHQNHUHVztül ábra ütközésig be kell csavarozni (a gyári beállítással ellentétes) olyan traktoroknál, melyek rendelkeznek Closed-Center hidraulikus rendszerrel (állandónyomás-uhqgv]hu Q\RPiVYH]pUOpV beállító-szivattyú). Load-Sensing hidraulikus rendszerrel (nyomás- pv iwiro\ivyh]puopv EHiOOtWy szivattyú) közvetlen Load-Sensing szivattyúcsatlakozással ábra 95

96 Felépítés és P N GpV Q-szórókeret, szórásszélesség 15 m-ig (beleértve a lengés-nlhj\hqotw WpVDKLGUDXOikus magasságállítást) Áttekintés - Q-plus-szórókeret A kézzel kinyitott és a hidraulikusan nyitható V]yUyNHUHWHNXJ\DQRO\DQIHOpStWpV HNDQ\LWishoz szükséges hidraulikus szerkezeti elemek kivételével. 7UDNWRUROGDORQ HJ\ HJ\V]HUHV P N GpV YH]pUO EHUHQGH]pV V] NVpJHV D KLGUDXOLNXV magasságállításhoz ábra/... (1) Szórókeret tartó, a szórókeret permetezési magasságának beállításához. (2) $ PDJDVViJiOOtWiV HJ\V]HUHV P N GWHWpV hidraulika-hengere a szórókeret permetezési magasságának beállításához. (3) Szórókeret -N ]psv UpV] (4) Zárható lengés- kiegyenlítés; karbantartás- PHQWHV pv D My NHUHWPHJYH]HWpVU O gondoskodik. (5) /HQJ NDU (6) Vonórugók a vízszintes szórókeret beállításhoz. (7) Lengéscsillapító. (8) Automatikus szállítási biztosítás; a behajtott szórókeretet rögzíti automatikusan lesüllyesztés közben a szállítási helyzetben ábra 96

97 Felépítés és P N GpV A szórókeret-egység ki- és bereteszelése a szállíwivlkho\]hwe O Kireteszelés Az összecsukott szórókeret-hj\vpjhw DODSYHW HQ D V]iOOítási-biztosítással UHWHV]HOQLNHOODV]iOOtWiVLKHO\]HWEHQPLHO WWDV]iOOtWiVWPHJNH]Gené! 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. A becsukott szórókeret-egységet a magasságállítással meg kell emelni, míg az automatikus szállítási reteszelés (107/1 ábra) a szórókeret-egységet el nem engedi (magasság a szórókeret tartóhosszának kb. 2/3-a). J A szállítási kireteszelés kireteszeli a szórókeret-hj\vpjhw D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O pv D szórókeretet ki lehet nyitni. A 107. ábrán a kireteszelt szállítási biztosítás látható. Bereteszelés 107. ábra 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. A becsukott szórókeretet a magasságállítással kb. 30 cm-re kell leengedni (a szórószerkezet tartójának alsó popw OV]iPttva), míg az automatikus szállítási reteszelés (108/1 ábra) a szórószerkezet egységet nem biztosítja. J A szállítási biztosítás bereteszeli a szórókeret-egységet a szállítási helyzetbe és megakadályozza a becsukott szórókeret- HJ\VpJYpOHWOHQV]HU NLQ\LWiViW 3. Zárja le a hidraulikus magasságállítás csapját. J Ezáltal záródik a magasságállítás és megakadályozza a szállítási biztosítás (108/1 ieudypohwohqv]hu NLUHWHV]HO GpVpW 108. ábra A 108. ábrán a bereteszelt szállítási biztosítás látható. 97

98 Felépítés és P N GpV A szórókeret kézi nyitása és behajtása Vigyázat! A szórókeretet nyitása-behajtása közben csak a jelzett területen szabad megfogni! A szórókeret nyitása-behajtása csak reteszelt állapotban! Vigyázat! A szórókeret magasságát úgy kell beállítani, hogy a jelzett területeken W UWpQ Np]L Q\LWiV-behajtás PHJIHOHO OHJ\HQ A szórókeret kinyitásának sorrendjét a 110. ábrán látható módon kell elvégezni! A behajtás fordított sorrendben történik! ábra A szórókeret kinyitása 1. A szállítási biztosítást a kengyel megemelésével ki kell reteszelni (111. ábra). 2. A jobboldali szárnyat ki kell nyitni. 3. A baloldali szárnyat ki kell nyitni. 4. A lengéskiegyenlítést a baloldali szárnyon található kézi karral ki kell reteszelni. J A 112. ábrán a lengéskiegyenlítés ki van reteszelve ábra 98

99 Felépítés és P N GpV Behajtás 1. A lengéskiegyenlítést a baloldali szárnyon található kézi karral be kell reteszelni. J A 113. ábrán a lengéskiegyenlítés be van reteszelve. 2. A baloldali szárnyat be kell hajtani. 3. A jobboldali szárnyat be kell hajtani. 4. $ EHKDMWiVW N YHW HQDUDNHOO J\HOQLKRJ\D szállítási biztosítás rendesen bekattanjon (114. ábra) ábra Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel Az egyoldalon kinyitott szórókerettel vég]hqg PXQND csak reteszelt lengéskiegyenlítés és DNDGiO\RNU YLGLGHM HOKDODGiVDHVHWpQHngedélyezett. Rögzítse a lhqjpvnlhj\hqotwpvwplho WWDV]yUyNHUHWHWHJ\ROGDORQ VV]HFVXNMD $ QHP UHWHV]HOW OHQJpVNLHJ\HQOtWpV HVHWpQ D V]yUyNHUHW HJ\ROGDOUD W GKHW +D D NLKDMWRWWROGDOV]iUQ\DWDODMKR] W GLNDV]yUyV]HUNH]HWV~O\RVDQNiURVRGKDW &V NNHQWVH MHOHQW VHQ D KDODGiVL VHEHVVpJHW D SHUPHWH] ]HPEHQ H]iOWDO elkerülheti a reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórószerkezet lengését és a I OGGHO W UWpQ pulqwnh]pvpw $ QHP HJ\HQOHWHVHQ PR]Jy V]yUyV]HUNH]HWWHO QHP biztosítható az egyenletes keresztirányú kiszórás. 99

100 Felépítés és P N GpV A szórókeret hidraulikus kinyitása és behajtása A szórókeret kinyitásakor és behajtásakor vegye figyelembe a 93. oldalon található beyh]hw XWDVtWiVDLWDÄV]yUyNHUHWU O A szórókeret-q\lwiv NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP V]DEDd a nyomásmentes visszafolyó állásba kapcsolni. A szórókeretet kinyitott és behajtott állapotában a szórókeret-nyitás hidraulikahengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási- és munkahelyzet). Kinyitás Az összecsukott szórókeret-egység lezárt szállítási helyzeten van. 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. Reteszelje ki a szállítási biztosítást. Lásd a 97. oldalon a Szállítási helyzet kireteszelése FtP UpV]W 3. $ NHWW V P N GpV YH]pUO EHUHQGH]pV NH]HO NDUMiW WDUWVD DGGLJ D] Ä$XVNODSSHQ kinyitás pozícióban, míg a két szórókeret szárny egyes szegmensei teljesen ki nem nyitódnak és DOHMWpVNLHJ\HQOtWpVNLQHPUHWHV]HO GLN $NLQ\LWiVVRUiQHO V] UDMREEROGDOLPDMGDEDOROGDOLV]iUQ\Q\LWyGLNNL A lejtéskiegyenlítés akkor van kireteszelve, ha a ki- EHUHWHV]HOpVL NLMHO] Q D ] OG PH] OiWKDWy Az egyes hidraulika hengerek rögzítik a szórókeret szárnyakat a munkahelyzetben. 4. ÈOOtWVDEHDV]yUyV]HUNH]HWSHUPHWH] PDJDVVágát a magasság-állítással. 5. Zárja le a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. J Ezáltal rögzül a magasságállítás és a beállított permetez PDJDVViJ SRQWRVDQ EH OHV] tartva. 100

101 Felépítés és P N GpV Behajtás 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. (PHOMHPHJDV]yUyV]HUNH]HWHWDPDJDVViJiOOtWiVVDOHJ\N ]psv PDJDVViJL helyzetig. 3. $G OpVLEHiOOtWiVWKDYDQLO\HQIHOV]HUHOpViOOttsa 0 -ra. 4. A kett VP N GpV YH]pUO EHUHQGH]pVNH]HO NDUMiWWDUWVDDGGLJD]Ä(LQNODSSHQ behajtás pozícióban, míg a két szórókeret szárny egyes szegmensei teljesen be nem csukódnak. $EHKDMWiVVRUiQHO V] UDEDOROGDOLPDMGDMREEROGDOLV]iUQ\FVXNyGLNEH A szórókerhwv]iuq\dnehkdmwivdho WWHO V] UDOHMWpVNLHJ\HQOtWpV automatikusan lezáródik. A lezárt lejtéskiegyenlítés esetén az AMATRON+ NLMHO] MpQHJ\]iUW]iUOiWKDWy(KKH]OiVGDROGDORQWDOiOKDWy $ lejtéskiegyenlítés ki- és berewhv]hopvh FtP UpV]W 5. Reteszelje be a szállítási biztosítást. Lásd a 97. oldalon a Szállítási helyzet NLUHWHV]HOpVH FtP UpV]W 101

102 Felépítés és P N GpV A lejtéskiegyenlítés (115/4 ábra) kireteszelése Az egyenletes keresztirányú elosztás csak kireteszelt lejtéskiegyenlítés PHOOHWWpUKHW el. A kireteszelt lejtéskiegyenlítés (115/1 ábra) esetén az AMATRON+ NLMHO] MpQHJ\NLQ\LWRWWODNDW-szimbólum (116/2 ábra) látható. 1. $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV ke]ho NDUMiW D V]yUyV]HUNH]HW WHOMHV NLQ\LWiVD után még 5 mp-ig "Ausklappen / kinyitás" állásban kell tartani, miután a szórókeret teljesen kinyílt. J A lejtéskiegyenlítés (115/1 ábra) NLUHWHV]HO GLN pv D NLQ\LWRWW V]yUyV]HUNH]HW D szórókeret tartóval szemben szabadon lenghet. A lejtéskiegyenlítés YpG EHUHQGH]pVpW D MREE OiWKatóság érdekében itt eltávolítottuk. A kireteszelt lejtéskiegyenlítés esetén az AMATRON+NLMHO] MpQHJ\Q\LWRWWODNDW-szimbólum (116/1 ábra) látható ábra 116. ábra 102

103 Felépítés és P N GpV A lejtéskiegyenlítés (117/1 ábra) reteszelése $ OHQJpVNLHJ\HQOtWpV DXWRPDWLNXVDQ UHWHV]HO GLN D V]yUyNHUHW V]iUQ\ EHKDMWiVDO WW Akkor van a lengéskiegyenlítés (117/1 ábra) lezárva, ha az AMATRON+ NLMHO] MpQiEUDHJ\]iUWODNDW-szimbólum látható. A reteszelt lejtéskiegyenlítés esetén az AMATRON+ NLMHO] MpQ HJ\ ]iuw ODNDW-szimbólum (118/1 ábra) látható ábra 118. ábra 103

104 Felépítés és P N GpV Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel Az egyoldalon kinyitott szórókerettel vég]hqg PXQND csak reteszelt lengéskiegyenlítés és DNDGiO\RNU YLGLGHM HOKDODGiVDHVHWpQHngedélyezett. Rögzítse a lengéskiegyenlítést, PLHO WW D V]yUyNHUHWHW HJ\ROGDORQ összecsukja. A nem reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret egyoldalra W GKHW +D D NLKDMWRWW ROGDOV]iUQ\ D WDODMKR] W GLN D V]yUyNHUHW súlyosan károsodhat. &V NNHQWVH MHOHQW VHQ D KDODGiVL VHEHVVpJHW D SHUPHWH] ]HPEHQ ezáltal elkerülheti a reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret OHQJpVpW pv D I OGGHO W UWpQ pulqwnh]pvpw $ QHP HJ\HQOHWHVHQ PR]Jy szórókerettel nem biztosítható az egyenletes keresztirányú kiszórás. Csak a jobboldali szórókeret szárny kinyitása A szórókeret teljesen nyitva van 1. Hajtsa be teljesen a baloldali szórókeret szárnyat. (KKH] WDUWVD D NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV Np]LNDUMiW DGGLJ D] Einklappen / behajtás pozícióban, míg a baloldali szórókeret szárny egyes szegmensei teljesen be nem záródnak. $OHMWpVNLHJ\HQOtWpVDXWRPDWLNXVDQUHWHV]HO GLNDEDOROGDOLV]yUyNHUHWV]iUQ\EHKDMWiVDHO WW 2. ÈOOtWVD EH D V]yUyV]HUNH]HW SHUPHWH] PDJDVViJiW ~J\ KRJ\ D V]yUyV]HUNH]HW D WDODMIHO OHWpW OOHJDOiEEP-es távolságban legyen. J Az automatikus szállítás biztosítás lezárja a behajtott baloldali szórókeret szárnyat. 3. Zárja le a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 4. Kapcsolja ki a baloldali szórókeret szárny szakaszolóit. 5. Haladjon lényegesen alacsonyabb sebességgel permete] ]HPEHQ 6. 5HWHV]HOMH NL LVPpW D] DXWRPDWLNXV V]iOOtWiV EL]WRVtWiVW PLHO WW D EDOROGDOL szórókeret szárnyat ismét kinyitná. Lásd a 97. oldalon a Szállítási helyzet NLUHWHV]HOpVH FtP UpV]W 104

105 Felépítés és P N GpV Csak a baloldali szórókeret szárny kinyitása A szórókeret teljesen nyitva van 1. Emelje meg a szórószerkezetet a magasságállítással a végállásig. J Ezáltal megváltozik a szórókeret nyitás/zárás kapcsolási logikája. 2. Hajtsa be teljesen ismét a jobboldali szórókeret szárnyat. Ehhez tartsa a NHWW V P N GWHWpV YH]pUO Eerendezés kézikarját addig az Einklappen / behajtás pozícióban, míg a jobboldali szórókeret szárny egyes szegmensei teljesen be nem záródnak. $ OHMWpVNLHJ\HQOtWpV DXWRPDWLNXVDQ UHWHV]HO GLN D MREEROGDOL V]yUyNHUHW V]iUQ\EHKDMWiVDHO WW 3. Állítsa be a V]yUyV]HUNH]HW SHUPHWH] PDJDVViJiW ~J\ KRJ\ D V]yUyV]HUNH]HWDWDODMIHO OHWpW OOHJDOiEEP-es távolságban legyen. J Az automatikus szállítás biztosítás lezárja a behajtott jobboldali szórókeret szárnyat. 4. Zárja le a hidraulikus magasság-állítás blokkcsapját. 5. Kapcsolja ki a jobboldali szórókeret szárny szakaszolóit. 6. +DODGMRQOpQ\HJHVHQDODFVRQ\DEEVHEHVVpJJHOSHUPHWH] ]HPEHQ 7. 5HWHV]HOMH NL LVPpW D] DXWRPDWLNXV V]iOOtWiV EL]WRVtWiVW PLHO WW D MREEROGDOL szórókeret szárnyat ismét kinyitná. Lásd a 97. oldalon a Szállítási helyzet NLUHWHV]HOpVH FtP UpV]W $ MREEROGDOL HJ\ROGDODVDQ EHFVXNRWW V]yUyNHUHW V]iUQ\DNDW HO V] U ~MUD Q\LVVD NL PLHO WW PLQGNpW V]yUyNHUHW V]iUQ\DW WHOMHVHQ VV]H QHP FVXNQi egy szórókeret egységgé. 105

106 Felépítés és P N GpV A hidraulikus fojtószelepek beállítása A gyárban az egyes hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJHLW (a szórókeret kinyitása és behajtása, a lengéskiegyenlítés be-és kireteszelése stb.) az egyes hidraulikus fojtószelepeken (119. és 120. ábra) beállították. A traktor WtSXViWyO I JJ HQ D]RQEDQ V] NVpJHV OHKHW H]HQ EHiOOtWRWW VHEHVVpJHN változtatása. Az egyes hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJH az egyes hidraulikus fojtószelepeken az inbuszcsavarok be- vagy kicsavarásával állítható be. $P N GWHWpVLVHEHVVpJFsökkentése inbuszcsavart be kell csavarozni. $P N GWHWpVLVHEHVVpJQ YHOpVH az inbuszcsavart ki kell csavarozni. 119/... ábra ill. 120/.. ábra (1) hidraulikus fojtószelep szórókeret-kioldó kinyitása. (2) hidraulikus fojtószelep lengéskiegyenlítés be- és kireteszelése. (3) hidraulikus fojtószelep baloldali szórókeretkioldó becsukása. (4) hidraulikus fojtószelep jobboldali szórókeretkioldó becsukása. (5) hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) ábra $ V]yUyNHUHW NLQ\LWiViQDN pv EHKDMWiViQDN P N GWHWpVL VHEHVVpJpQHN D változtatásához mindig mind a három hidraulikus fojtószelepet (119/1 és 119/3 ábrák) egyformán kell beállítani ábra 106

107 Felépítés és P N GpV Beállítások a kinyitott szórókereten 1. Beállítás a talajjal párhuzamosan 2. Vízszintes beállítás A kinyitott, helyesen beállított szórókeret esetén az összes fúvókának azonos, SiUKX]DPRVWiYROViJRWNHOOPXWDWQLXNDI OGW O Ha ez nem így van, akkor a szórókeret beállítása ellensúlyokkal (121/1 ábra) történik kireteszelt lengéskiegyenltwpvphoohww$]hoohqv~o\rndwphjihoho PyGRQDV]iUQ\RQNHOO rögzíteni. A haladási irányban nézve az összes szárny-résznek egy vonalban kell helyezkedniük. Az utóbeállítás szükséges lehet KRVV]DEEKDV]QiODWLLG WDUWDPXWiQYDJ\ a szórókeret durva talajérintkezései esetén. %HOV V]iUQ\DN A beállító csavar (122/1 ábra) ellenanyáját meg kell oldani. $ EHiOOtWy FVDYDUW DGGLJ NHOO D] WN ] N HOOHQ IRUGtWDQL PtJ D EHOV V]iUQ\ D V]yUyNHUHWN ]psv UpV]ével egyvonalba nem esik. Az ellenanyát meg kell húzni. OV V]iUQ\DN 1. $ U J]tW KHYHGHU ieud FVDYDUMDLW ieud PHJ NHOO ROGDQL $ EHiOOtWiV N ]YHWOHQ O D P DQ\DJ NDUPRQ W UWpQLN ieud D U J]tW KHYHGHU KRVV]DQWL furatai érintésével. 2. A szárnyat be kell állítani. 3. A csavarokat (121/2 ábra) meg kell húzni ábra 107

108 Felépítés és P N GpV Q-plus-szórókeret Profi I nyitással (opciós felszerelés) A Profi-ki- és behajtás az alábbi funkciókkal rendelkezik: a szórószerkezet be-és kihajtása, hidraulikus magasságállítás, KLGUDXOLNXVG OpVV] J állítás, egyoldali szórókeret be- és kihajtás, a lengéskiegyenlítés reteszelése. $] VV]HV KLGUDXOLNXV IXQNFLy NH]HOpVH D] $0$7521 P V]HUUHO W UWpQLN D WUDNWRU YH]HW I ONpMpE O $KKR] KRJ\ D KLGUDXOLNXV IXQNFLyNDW P N GWHWQL OHKHVVHQDSHUPHWH] ]HPEHQD]HJ\V]HUHVP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVW a traktoron kell rögzíteni. $] $0$7521 NLMHO] MpQ PHJMHOHQ V]LPEyOXPRN WiMpNR]WDWMiN gqw D mindenkor kiválasztott funkcióról. $ KLGUDXOLNXV IXQNFLyN VV]HV P N GWHWpVL VHEHVVpJpW D KLGUDXOLND IRMWyV]HOHSHLYHl OHKHW EHiOOtWDQL /ivg D Ä+LGUDXOLND IRMWyV]HOHSHLQHN EHiOOtWiVD FtP IHMH]HWHW D oldalon. Áttekintés Q-plus-szórókeret 123. ábra/ 1 Szórókeret tartó a szórókeret magasságállításához. 2 $ PDJDVViJiOOtWiV HJ\V]HUHV P N GWHWpV hidraulika-hengere; a szórókeret permetezési magasságának beállításához (3). 3 6]yUyV]HUNH]HWN ]psv UpV] 4 Ki- pv EHUHWHV]HOKHW OHQJpV- NLHJ\HQOtW karbantartásmentes és gondoskodik a szórókeret nyujrgwphjyh]hwpvu O 5 /HQJ NDU 6 Húzórugók a szórószerkezet vízszintes beállításához. 7 Lengéscsillapító. 8 Automatikus szállítási reteszelés; a becsukott szórószerkezetet automatikusan reteszeli a V]iOOtWiVLKHO\]HWEHW UWpQ OHHQJHGpVNRU 123. ábra 108

109 Felépítés és P N GpV A szállítás-biztosítás ki- és bereteszelése Az összecsukott szórókeret-egységet aldsyhw HQ D V]iOOtWiV-biztosítással reteszelni kell a szálotwivlkho\]hwehqplho WWDV]iOOtWiVWPHJNH]GHQp Kireteszelés 1. A becsukott szórókeret-egységet a magasságállítással meg kell emelni ( IXQNFLyPH] PtJ D] DXWRPDWLNXV szállítási reteszelés (124/1 ábra) a szórószerkezet egységet el nem engedi (magasság a szórószerkezet tartóhosszának kb. 2/3-a). ÆA szállítás-biztosítás kireteszeli a szóró- V]HUNH]HWHW D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O pv D szórószerkezet kinyitható. A 124. ábrán a kireteszelt szállításbiztosítás látható ábra Bereteszelés 1. A becsukott szórókeret-egységet a magasságállítással kb. 30 cm-re kell leengedni ( IXQNFLyPH] D V]yUyNHUHWWDUWyMiQDNDOVypOpW OV]iPtWYD míg az automatikus szállítási reteszelés (125/1 ábra) a szórókeret-egységet nem biztosítja. ÆA szállítás-biztosítás reteszeli a szórókeretet a szállítási helyzetben és megakadályozza az összecsukott szórókeret-hj\vpj YpOHWOHQV]HU kinyitódását. A 125. ábrán a bereteszelt szállításbiztosítás látható ábra 109

110 Felépítés és P N GpV A lengéskiegyenlítés ki- és bereteszelése A lengéskiegyenlítés kireteszelése 1. A lengéskiegyenlítést a IXQNFLyPH] YHONHOONLUHWHV]HOQL ÆAz Arbeit / munka menüben megjelenik a kinyitott lakat-szimbólum (126/1 ábra). A kinyitott szórókeret a szórókeret-tartóval szemben szabadon tud lengeni ábra A 127. ábrán a kireteszelt lengéskiegyenlítés látható ábra 110

111 Felépítés és P N GpV A lengéskiegyenlítés bereteszelése 1. A lengéskiegyenlítést a funkcióph] YHONHOOEHUHWHV]HOQL ÆAz Arbeit / munka menüben megjelenik a zárt lakat-szimbólum (128/1 ábra). Ha a lengéskiegyenlítés be van reteszelve, akkor szórószerkezet nem tud a szórókeret-tartóval szemben szabadon lengeni ábra A 129. ábrán a bereteszelt lengéskiegyenlítés látható ábra 111

112 Felépítés és P N GpV A szórókeret kinyitása és behajtása A szórókeret kinyitásakor és behajtásakor vegye figyelembe a 93. oldalon ley Ä6]yUyNHUHW IHMH]HWpQHNEHYH]HW MpEHQWDOiOKDWyXWDVtWiVokat! A kinyitás nem zajlik mindig szimmetrikusan. A szórókeretet kinyitott és becsukott állapotában a szórókeret-nyitás hidraulika-hengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási- és munkahelyzet). A szórókeret kinyitása Az összecsukott szórókeret-egység reteszelt szállítási helyzetben van. 1. Reteszelje ki a szállítási biztosítást. Lásd a 109. oldalt N GWHVVH DGGLJ D IXQNFLyPH] W PtJ PLQGNpW V]yUyNHUHW V]iUQ\ elemei teljesen ki nem nyitódnak. Æ A szórókeret munkahelyzetben van N GWHVVHD IXQNFLyPH] W Æ A lengéskiegyenlítés kireteszelt állapotban van. Lásd a 110. oldalt. 4. ÈOOtWVD EH D SHUPHWH]pVL PDJDVViJRW D V]yUiVL WiEOi]DWQDN PHJIHOHO HQ D ill. a IXQNFLyPH] NNHO A szórókeret behajtása 1. 0 N GWHVVH DGGLJ D IXQNFLyPH] W PtJ D V]yUyNHUHW HJ\ N ]HSHV magasságba nem kerül N GWHVVH HJ\V]HU D IXQNFLyPH] W pv D KLGUDXOLNXV G OpVEHiOOtWiV D szórókeret vízszintes helyzetbe állítja (0-pozíció) N GWHVVH DGGLJ D IXQNFLyPH] W míg az Arbeit/munka menüben a lezárt lakat-szimbólum meg nem jelenik. Æ A lengéskiegyenlítés reteszelt állapotban van N GWHVVH DGGLJ D IXQNFLyPH] W PtJ PLQGNpW V]yUyNHUHW V]iUQ\ elemei teljesen be nem csukódnak. 5. Reteszelje a szállítás biztosítást. Lásd a 109. oldalt. 112

113 Felépítés és P N GpV A permetezési magasság beállítása 0 N GWHVVH D ill. IXQNFLyPH] W DGGLJ PtJ D KLGUDXOLNXV magasságállítás (130/1 ábra) a szórókeretet a kívánt permetezési magasságba emeli ill. süllyeszti ábra HidrauliNXVG OpVV] J-beállítás A szórókeretet a talajjal ill. a célterülettel vízszintesre a hidraulikus G OpVEHiOOtWiVVDO OHKHW EHiOOtWDQL D NHGYH] WOHQ WDODMYLV]RQ\RN esetén, pl. N O QE ] PpO\VpJ Q\RPEDUi]GD LOO D EDUi]GiEDQ W UWpQ HJ\ROGDOL haladás esetén. $KLGUDXOLNXVG OpVEHiOOtWiVNLIRJiVWDODQP N GpVpQHNIHOWpWHOHD G OpViOOtWiVKHO\HVHQHOYpJ]HWWNDOLEUiOiVDG OpV-kalibrálás). Lásd a 62. oldalt. Végezze eldg OpV-kalibrálást D]HOV ]HPEHKHO\H]pVHO WW a displayen megjelent szórókeret beállítás és a tényleges szórókeret beállítás közötti eltérés esetén. 113

114 Felépítés és P N GpV A szórókeret beállíwivddg OpV-beállítással 1. 0 N GWHVVHDGGLJD ill. billeqw\ WPtJDV]yUyNHUHWSiUKX]DPRVDQQHP áll a célterülettel. Æ $] $UEHLWPXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (131/1 ábra) jelzi a kiválasztott V]yUyNHUHW G OpVW (] HVHWEHQ D EDO V]yUyNHUHW oldal van megemelve ábra $G Opsbeállítás tükrö]pvhohmw -tükrözés) (J\V]HU HQOHKHWDPHJYiODV]WRWWV]yUyNHUHW G OpVWDIRUGXOyEDQW UWpQ PDQ YHUVRUiQ OHW NU ]QLSOOHMW QYpJ]HWWSHUPeWH] ]HP VRUiQDOHMW QNHUHV]WEHQUpWHJYRQalon). Kiinduló helyzet: a szórókeret bal oldala van megemelve. 1. Nyomja meg egyszer a ELOOHQW\ W pvdklgudxolnxvg OpVEHiOOtWiVD szórókeretet vízszintesre állítja be (0- helyzet). Æ $] $UEHLWPXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (132/1 ábra) jelzi a szórókeret vízszintes beállítását. 2. Hajtsa végre a fordulást a fordulóban. 3. Nyomja meg ismét a billenw\ WpV DKLGUDXOLNXVG OpVEHiOOtWiVOHW krözi az HO EEKDV]QiOWV]yUyV]HUNH]HWG lést. Æ $] $UEHLWPXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (133/1 ábra) jelzi a tükrözött V]yUyNHUHW G OpVW 0RVW a szórókeret jobb oldala van megemelve. 114

115 Felépítés és P N GpV Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel Az egyoldalon kinyitott szórókerettel vég]hqg PXQND csak reteszelt lengéskiegyenlítés és DNDGiO\RN ID NDQGHOiEHU VWE U YLG LGHM HOhaladása esetén engedélyezett. 5 J]tWVH D OHQJpVNLHJ\HQOtWpVW PLHO WW D V]yUyNHUHWHW HJ\ROGDORQ összecsukja. A nem reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret egyoldalra W GKHW +D D NLKDMWRWW ROGDOV]iUQ\ D WDODMKR] W GLN D V]yUyNHUHW súlyosan károsodhat. &V NNHQWVH MHOHQW VHQ D KDODGiVL VHEHVVpJHW D SHUPHWH] ]HPEHQ ezáltal elkerülheti a reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret lengévpw pv D I OGGHO W UWpQ pulqwnh]pvpw $ QHP HJ\HQOHWHVHQ PR]Jy szórókerettel nem biztosítható az egyenletes keresztirányú kiszórás. A szórókeret teljesen ki van nyitva 1. Reteszelje be a lejtéskiegyenlítést. Lásd a 111. oldalt. 2. Emelje meg a szórókeretet a magasság-állítással egy közepes magassági helyzetbe ( IXQNFLyPH] 3. Nyomja meg a vagy a ELOOHQW\ W. Æ A kívánt oldalszárny összecsukódik. 4. ÈOOtWVDEHDV]yUyNHUHWHWDG OpViOOtWiVVDOSiUKX]DPRVUDDFpOWHU OHWWHOOiVGD 129. oldalt. 5. Állítsa be a permetezési magasságot úgy, hogy a szórókeret legalább 1 m WiYROViJUDOHJ\HQDWDODMIHO OHWpW O 6. Kapcsolja ki a behajtott oldalszárny szakaszolóit. 7. +DODGMRQMHOHQW VHQFV NNHQWHWWVHEHVVpJJHODSHUPHWH] ]Hmben. 115

116 Felépítés és P N GpV Hidraulikus fojtószelepek beállítása A gyárban az egyes hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJHLW (az összecsukott szárnyrészek fel- és lehajtása, a szórókeret bezárása és kinyitása, a lengéskiegyenlítés be- és kireteszelése stb.) a szelepblokk (134. ábra) egyes hidraulikus fojtószelepein beállították $ WUDNWRU WtSXViWyO I JJ HQ D]RQEDQ szükséges lehet ezen beállított sebességek változtatása. Az egy fojtószelep-párhoz hozzárendelt hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN sebességei az egyes fojtószelepek inbuszcsavarjának be- vagy kicsavarásával állítható be. $P N GWHWpVLVHEHVVpJFV NNHQWpVH az inbuszcsavart be kell csavarozni. $P N GWetési sebesség növelése az inbuszcsavart ki kell csavarozni (J\ KLGUDXOLND IXQNFLy P N GWHWpVL VHEHVVpJpQHN EHiOOtWiViKR] D fojtószelep-pár mindkét fojtószelepét egyformán kell beállítani. 134/... ábra (1) fojtószelep jobboldali szárnyak bezárása (2) fojtószelep jobboldali szárnyak kinyitása (3) fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése (4) hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) (5) hidraulika-csatlakozások G OpVEHiOOtWiVDIRMWyV]HOHSek a G OpVEHiOOtWiVKLdraulikus hengerénél találhatók) (6) fojtószelep baloldali szárnyak bezárása (7) fojtószelep baloldali szárnyak kinyitása ábra 116

117 Felépítés és P N GpV Super-S teljesen hidraulikusan nyitható szórókeret (Profi-nyitás nélkül) (1) 6]yUyNHUHW SHUPHWH] YH]HWpNkel (itt összecsukott szárny-egység) (2) Szórókeret-tartó a szórókeret magasságának beállításához. (3) Befogó-zár. A befogó zárak a (4) befogó-pofák felvételére szolgálnak az egyes szárnyak reteszeléséhez V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ D YpOHWOHQV]HU kinyitás ellen. (4) Befogó-pofák. (5) Ki- pv EHUHWHV]HOKHW lengéskiegyenlítés; karbantartásmentes és gondoskodik a szórókeret nyugodt megvezetéséu O (6) Távtartó ábra 117

118 Felépítés és P N GpV A szállítási biztosítás ki- és bereteszelése A szállítási biztosítás kireteszelése 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. Emelje meg a szórókeretet a magasságállítással, míg a befogó zárak (145/1 ábra) a befogó pofákat (145/2 ábra) el nem engedik. Æ A szállítási biztosítás kireteszeli a V]yUyNHUHWHWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE O 136. ábra A 136. ábrán a kireteszelt szórószerkezet látható. A szállítási biztosítás bereteszelése 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját. 2. Engedje le a szórókeretet a magasságállítással teljesen, míg a befogó zárak (146/1 ábra) a befogó-pofákat (146/2 ábra) fel nem veszik. Æ A szállítási biztosítás bereteszeli a szórókeretet a szállítási helyzetbe. A 137. ábrán a bereteszelt szórószerkezet látható ábra Szabályozza be a szórókeretet a G OpViOOtWiVVDOKDDEHIRJy]iUDN ábra) a befogó-pofákat (146/2 ábra) fel nem veszik Kinyitás és behajtás LQ\LWiVNRUpVEHFVXNiVNRUDV]HPpO\HNHWDV]yUyNHUHWOHQJpVLWHU OHWpU O el kell küldeni! $] VV]HV KLGUDXOLNXVDQ P N GWetett nyitóalkatrésznél nyíró- és zúzóhelyek találhatók! A szórókeretet sosem szabad haladás közben kinyitni és behajtani! A szórókeret-q\lwiv NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVpW VRKDVHP szabad a nyomásmentes visszafolyó állásába kapcsolni. A szórókeretet kinyitott és behajtott állapotában a szórókeret-nyitás hidraulika-hengerei tartják a mindenkori végállásokban (szállítási- és munkahelyzet). 118

119 Felépítés és P N GpV Kinyitás - Nyissa ki a blokkcsapot. - (PHOMH PHJ D V]yUyNHUHWHW H]iOWDO D V]yUyNHUHW D V]iOOtWiVL KHO\]HWE O kiuhwhv]ho GLN - $ NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV NH]HO -HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] "Ausklappen / kinyitás" pozícióban tartani, míg a két szárny-egység nincs lehajtva és az egyes részek teljesen ki nem nyitódnak valamint a lengéskiegyenlítés ki nem reteszelt. Az egyes hidraulikahengerek rögzítik a szórókeretet a munkahelyzetben. A kinyitás nem zajlik minden esetben szimmetrikusan. - A szórókeret permetezési magasságát a magasságállítással kell beállítani. - A blokkcsapot le kell zárni. Ezáltal a magasságáootwiv UHWHV]HO GLN pv D permetezési magasságot pontosan be lehet tartani. Bezárás - Nyissa ki a blokkcsapot. - A szórókeretet a magasságállítóval egy közepes magassági helyzetbe kell megemelni. - $G OpVLEHiOOtWiVW-ra kell állítani (ha van ilyen). - A kett V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pV NH]HO -HPHO NDUMiW DGGLJ NHOO D] "Einklappen / behajtás" pozícióban tartani, míg az egyes elemek teljesen be nem csukódnak és mindkét szárny egység felhajtódik. - A szórókeretet le kell engedni és így a szállítási helyzetben rögzíteni. - Zárja le a blokkcsapot. Csak lezárt szállítási helyzetben szabad közlekedni! $OHMWpVNLHJ\HQOtWpVDXWRPDWLNXVDQ]iUyGLNDV]yUyNHUHW VV]HFVXNiVDHO WW A permetezési magasság beállítása 1. Nyissa ki a hidraulikus magasságállítás blokkcsapját N GWHVVHDKLGUDXOLNXVPDJDVViJiOOtWiVYH]pUO V]HOHSpWDGGLJPtJDV]yUyNHUHW DNtYiQWSHUPHWH]pVLPDJDVViJEDHPHO GLNLOOV OO\HG 119

120 Felépítés és P N GpV Munkavégzés csökkenetett szórásszélességgel A szórókeret szárnyak szimmetrikus munkaszélesség-csökkentéséhez szükséges a Kézi kapcsolás a Super-S-szórókeret munkaszélességének állandó csökkentéséhez opciós felszereltség. Kinyitó-hengerenként két gömbcsapott (138/1 ill. 139/1 ieuinnhoop N GWHtni ábra $ V]iUQ\DN NLQ\LWiVD HO WW D PLQGHQNRUL J PEFVDSRNDWiEUDDN OV FVXNOyNRQ pl. 24 m-hv PXQNDV]pOHVVpJU O P-HVUH W UWpQ csökkentéshez, ill. a gömbcsapokat (139/1 ábra) D EHOV V]iUQ\UpV]HQ a 12 m-es munkaszélességre törwpq FV NNHQWpVKH] el kell zárni A magasságállítás emelési- és süllyesztési sebessége 139. ábra A gyárban ezt a sebességet már beállították. A WUDNWRUWtSXViWyOI JJ HQV] NVpJHVOHKHWHQQHND beállításnak a javítása. A magasságállítás emelésiés süllyesztési sebessége a fojtószelepen (140/1 ábra) állíwkdwyehd]ehov NXOFV-nyílású csavar bevagy kicsavarásával. - Az emelési- és süllyesztési sebesség csökkentéséhez a EHOV NXOFV-nyílású csavart be kell csavarozni. - Az emelési- és süllyesztési sebesség növeléséhez a EHOV NXOFV-nyílású csavart ki kell csavarozni ábra 120

121 Felépítés és P N GpV Szórókeret kinyitási és behajtási sebessége A gyárban ezeket a sebességeket már beállították. $WUDNWRUWtSXViWyOI JJ HQV] NVpJHVOHKHWHQQHN a beállításnak a javítása. Az összecsukott szórókeret szárnyak kinyitási és behajtási sebességét a fojtószelepeken (141/2, 141/3, 142/1 pv ieuin D] HJ\HV EHOV NXOFV-nyílású csavar egyforma be- és kicsavarásával az alábbiak szerint lehet beállítani: - A kinyitási illetve behajtási sebesség FV NNHQWpVpKH] D EHOV NXOFV-nyílású csavart be kell csavarni. - A kinyitási és behajtási sebesség növeléséhez DEHOV NXOFV-nyílású csavart ki kell csavarni ábra 1. Az összecsukott szórókeret szárnyrészek fel- és lehajtási sebessége A fojtószelepeken (141/2 és 141/3 ábrák) beállítható a szórókeret fel- és lehajtási sebessége. Igény esetén mindkét fojtószelepet el kell fordítani. 2. Az összecsukott szórókeret szárnyrészek kinyitási és bezárási sebessége A fojtószelepeken (142/1 és 142/2 ábrák) az összecsukott baloldali szórókeret szárnyrészek kinyitási és bezárási sebessége korrigálható. Igény esetén mindkét fojtószelepet el kell fordítani. A jobboldali szárnyrészek beállítását ugyanilyen módon kell elvégezni ábra 121

122 Felépítés és P N GpV A kinyitott szórókeret beállítása párhuzamosan a talajjal A kinyitott, szabályosan (helyesen) beállított szórókeret esetén az összes fúvókának azonos, párhuzamos távolságot kell mutatniuk a földdel. Ha ez nem így van, akkor a szórókeret beállítása ellensúlyokkal (143/1 ábra) történik kireteszelt lengéskiegyenlítés mellett. Az ellensúlyokat megfeoho PyGRQDV]iUQ\RQNHOOU J]tWHQL 143. ábra 122

123 Felépítés és P N GpV Super-S-szórókeret Profi-ki- és behajtással (0, I, II és III) A Profi-ki- és behajtás az alábbi funkciókkal rendelkezik: a szórókeret be-és kihajtása, hidraulikus magasságállítás, KLGUDXOLNXVG OpVV] JiOOtWiV egyoldali szórókeret be- és kihajtás csak Profi-nyitás I és II), a szórókeret szárnyak egyoldali, független szögállítása (csak Profi II és III).. $] VV]HV KLGUDXOLNXV IXQNFLy NH]HOpVH D] $0$7521 P V]HUUHO W UWpQLN D WUDNWRU YH]HW I ONpMpE O $KKR] KRJ\ D KLGUDXOLNXV IXQNFLyNDW P N GWHWQL OHKHVVHQDSHUPHWH] ]HPEHQD]HJ\V]HUHVP N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]ést a traktoron kell rögzíteni. $] $0$7521 NLMHO] MpQ PHJMHOHQ V]LPEyOXPRN WiMpNR]WDWMiN gqw D mindenkor kiválasztott funkcióról. Áttekintés Super-S-szórókeret (1) 6]yUyNHUHW SHUPHWH] YH]HWpNNHO LWW összecsukott szárny-egység). (2) Szórókeret-tartó a szórókeret magasságának beállításához. (3) Befogó-zár. A befogó zárak a (4) befogópofák felvételére szolgálnak az egyes szárnyak reteszeléséhez szállítási helyzetben a véletlenszeu NLQ\LWiVHOOHQ (4) Befogó-pofák. (5) Ki- pv EHUHWHV]HOKHW OHQJpVNLHJ\HQOtWpV; karbantartásmentes és gondoskodik a szórókeret nyugodt megvezewpvpu O (6) Távtartó ábra 123

124 Felépítés és P N GpV A szállítási biztosítás ki- és bereteszelése A szállítási biztosítás kireteszelése 1. Emelje meg a szórókeretet a magasságállítással ( IXQNFLyPH] PtJ D Eefogó zárak (145/1 ábra) a befogó pofákat (145/2 ábra) el nem engedik. Æ A szállítási biztosítás kireteszeli a V]yUyNHUHWHWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE O A 145. ábrán a kireteszelt szórókeret látható ábra A szállítási biztosítás bereteszelése 1. Engedje le a szórókeretet a magasságállítással teljesen ( IXQNFLyPH] PtJ D EHIRJy zárak (146/1 ábra) a befogó-pofákat (146/2 ábra) fel nem veszik. Æ A szállítási biztosítás bereteszeli a szórókeretet a szállítási helyzetbe ábra A 146. ábrán a bereteszelt szórókeret látható. Szabályozza be a szórókeretet a G OpVV] J-állítással, ha a befogó zárak (146/1 ábra) a befogó-pofákat (146/2 ábra) fel nem veszik. 124

125 Felépítés és P N GpV A lengéskiegyenlítés ki- és bereteszelése A lengéskiegyenlítés kireteszelése 1. A lengéskiegyenlítést a IXQNFLyPH] YHONHOONLUHWHV]HOQL ÆAz Arbeit / munka menüben megjelenik a kinyitott lakat-szimbólum (147/1 ábra) a kinyitott lejtéskiegyenlítés esetén. A lengéskiegyenlítés bereteszelése 147. ábra 1. A lengéskiegyenlítést a IXQNFLyPH] YHONHOOEHUHWHV]HOQL ÆAz Arbeit / munka menüben megjelenik a zárt lakat-szimbólum (148/1 ábra) a lezárt lejtéskiegyenlítés esetén ábra 125

126 Felépítés és P N GpV A szórókeret kinyitása és behajtása A szórókeret kinyitásakor és behajtásakor vegye figyelembe a 93. oldalon OHY Ä6]yUyNHUHW IHMH]HWpQHNEHYH]HW MpEHQWDOiOKDWyXWDVtWiVokat! A kinyitás nem zajlik mindig szimmetrikusan. A hidraulika hengerek rögzítik a szórókeretet a munkahelyzetben. A szórókeret kinyitása 1. Emelje meg a szórókeretet a magasságállítással egy közepes magassági helyzetbe ( funkcióph] J A befogó-zárak elengedik a befogó-pofákat és a szállítási biztosítás kireteszeli a V]yUyNHUHWHWDV]iOOtWiVLKHO\]HWE O Csak Profi-nyitás 0 27/28 m-ig és Profi-nyitás I 24 m-ig 0 N GWHVVHDGGLJD IXQNFLyPH] WPtJ mindkét szárny lehajtódik és az egyes elemek teljesen ki nem nyitódnak. J A szórókeret munkahelyzetben van. Csak Profi-nyitás II 24 m-ig és Profi-nyitás III 27/28 m-ig 2. 0 N GWHVVH D és IXQNFLyPH] NHW DGGLJ míg mindkét szárny vízszintesen le nem hajtódik. 0 N GWHVVHDGGLJD IXQNFLyPH] WPtJD]HJ\HVHOemek teljesen ki nem nyitódnak. J A szórókeret munkahelyzetben van. Profi-nyitás 0, I, II, III 3. 0 N GWHVVHD IXQNFLyPH] W J A lejtéskiegyenlítés ki van reteszelve. 4. Állítsa be a permetezési magasságot a szórási táblázat szerint a és IXQNFLyPH] P N GWHWpVpYHO 126

127 Felépítés és P N GpV A szórókeret behajtása 1. Emelje meg a szórókeretet a magasságállítással egy közepes magassági helyzetbe ( funkcióph] $G OpVEHiOOtWiV és a független szórókeret-szögállítás (csak Profi nyitás "II" és "III") a "0" állásban vannak. %HKDMWiVHO WWDV]yUyNHUHWHWPLQGLJSiUKX]DPRVUDNHOOEHiOOtWDQL-helyzet), PLYHO HJ\pENpQW D V]yUyNHUHWQHN D V]iOOtWiVL KHO\]HWEHQ W UWpQ UHWHV]HOpVH közben nehézségek adódhatnak (a befogópofákat nem a befogó zárak veszik fel)! 2. 0 N GWHVVHD IXQNFLyPH] W J A lejtéskiegyenlítés be van reteszelve. Csak Profi-nyitás 0 27/28 m-ig és Profi-nyitás I 24 m-ig 0 N GWHVVHDGGLJD IXQNFLyPH] WPtJ mindkét szárny fel nem hajtódik és az egyes elemek teljesen be nem záródnak. Csak Profi-nyitás II 24 m-ig és Profi-nyitás III 27/28 m-ig 3. 0 N GWHVVH D IXQNFLyPH] W DGGLJ PtJ PLQGNpW V]iUQ\ IHO QHP hajtódik. 0 N GWHVVH DGGLJ D és IXQNFLyPH] NHW PtJ Dz egyes elemek teljesen be nem záródnak. Profi-nyitás 0, I, II, III 4. 0 N GWHVVH D IXQNFLyPH] W DGGLJ PtJ D V]iOOtWiVL ELztosítás a szórókeretet a szállítási helyzetben reteszeli. J A befogó-zárak felveszik a befogó-pofákat és a szállítási biztosítás a szórókeretet a szállítási helyzetben reteszeli. 127

128 Felépítés és P N GpV A permetezési magasság beállítása 1. 0 N GWHVVH DGGLJ D és IXQNFLyPH] NHW PtJ D KLGUDXOLNXV magasságállítás (149/1 ábra) a szórókeretet a kívánt permetezési magasságba emeli ill. süllyeszti ábra 128

129 Felépítés és P N GpV HidrauliNXVG OpVV] J-beállítás A szórókeretet a talajjal ill. a célterülettel Yt]V]LQWHVUH D KLGUDXOLNXV G OpVEHiOOtWiVVDO OHKHW EHiOOtWDQL D NHGYH] WOHQ WDODMYLV]RQ\RN HVHWpQ SO küo QE ] PpO\VpJ Q\RPEDUi]GD LOO D EDUi]GiEDQW UWpQ HJ\Rldali haladás esetén ábra $KLGUDXOLNXVG OpVEHiOOtWiVNLIRJiVWDODQP N Gésének feltétele a G OpViOOtWiVKHO\HVHQHOYpJ]HWWNDOLEUiOiVDG OpV-kalibrálás). Lásd a 62. oldalt. 9pJH]]HHODG OpV-kalibrálást D]HOV ]HPEHKHO\H]pVHO WW a displayen megjelent szórókeret beállítás és a tényleges szórókeret beállítás közötti eltérés esetén. A szórókeret beállíwivddg OpV-beállítással 1. 0 N GWHVVHDGGLJD ill. ELOOHQW\ WPtJDV]yUyNHUHWSiUKX]DPRVDQQHP áll a célterülettel. Æ $] $UEHLWPXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (151/1 ábra) jelzi a kiválasztott szórókerew G OpVW (] HVHWEHQ D EDO V]yUyNHUHW oldal van megemelve ábra 129

130 Felépítés és P N GpV $G OpVEHiOOtWiVW NUö]pVHOHMW -tükrözés) (J\V]HU HQOHKHWDPHJYiODV]WRWWV]yUy- V]HUNH]HWG OpVWDIRUGXOyEDQW UWpQ PaQ YHU VRUiQOHW NU ]QLSOOHMW QYpJ]HWt permewh] ]HPVRUiQDOHMW QNHUHV]WEHQUpWHJYRQalon). Kiinduló helyzet: a szórókeret bal oldala van megemelve. 1. Nyomja meg egyszer a ELOOHQW\ W pvdklgudxolnxvg OpVEHiOOtWiVDV]yUyV]HUkezetet vízszintesre állítja be (0-helyzet). Æ Az Arbeit/PXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (152/1 ábra) jelzi a szórókeret vízszintes beállítását. 2. Hajtsa végre a fordulást a fordulóban. 3. Nyomja meg ismét a billenw\ WpVD KLGUDXOLNXVG OpVEHiOOtWiVOHW NU ]LD]HO EE használt szórókeret d lést. Æ $] $UEHLWPXQND PHQ EHQ D G OpVEHiOOtWiV szimbóluma (153/1 ábra) jelzi a tükrözött V]yUyNHUHW G OpVW 0RVW D V]yUyNHUHW MREE oldala van megemelve. 130

131 Felépítés és P N GpV Munkavégzés a nem szimmetrikusan kinyitott szórókerettel (csak Profi-nyitás I és II 24 m-ig) Az egyoldalon kinyitott szórókerettel vég]hqg PXQND csak reteszelt lengéskiegyenlítés csak akkor, ha a másik szórókeret szárny, mint egység, van lehajtva a V]iOOtWiVLKHO\]HWE O DNDGiO\RN ID NDQGHOiEHU VWE U YLG LGHM HOKDODGiVD HVHWpQ engedélyezett. 5 J]tWVH D OHQJpVNLHJ\HQOtWpVW PLHO WW D V]yUyNHUHWHW HJ\ROGDORQ összecsukja vagy kinyitja. A nem reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret egyoldalra W GKHW +D D NLKDMWRWW ROGDOV]iUQ\ D WDODMKR] W GLN D V]yUyNHUHW súlyosan károsodhat. &V NNHQWVH MHOHQW VHQ D KDODGiVL VHEHVVpJHW D SHUPHWH] ]HPEHQ ezáltal elkerülheti a reteszelt lengéskiegyenlítés esetén a szórókeret OHQJpVpW pv D I OGGHO W UWpQ pulqwnh]pvpw $ QHP HJ\HQOHWHVHQ PR]Jy szórókerettel nem biztosítható az egyenletes keresztirányú kiszórás. 1. Reteszelje be a lejtéskiegyenlítést. Lásd a 125. oldalt. 2. Emelje meg a szórókeretet a magasság-állítással egy közepes magassági helyzetbe ( IXQNFLyPH] 3. Nyomja meg a ill. a vagy ill. ELOOHQW\ W Æ A kívánt oldalszárny összecsukódik vagy kinyílik. 4. ÈOOtWVDEHDV]yUyNHUHWHWDG OpViOOtWiVVDOSiUKX]DPRVUDDFpOWHU OHWWHO 5. Állítsa be a permetezési magasságot úgy, hogy a szórókeret legalább 1 m WiYROViJUDOHJ\HQDWDODMIHO OHWpW O 6. Kapcsolja ki a behajtott oldalszárny szakaszolóit. 7. +DODGMRQMHOHQW VHQFV NNHQWHWWVHEHVVpJJHODSHUPHWH] ]Hmben. 131

132 Felépítés és P N GpV A szórókeret szárnyak egyoldali, független szögbeállítása (csak Profi-nyitás II és III) $ V]yUyNHUHW V]iUQ\DN HJ\ROGDOL I JJHWOHQ V] JEHiOOtWiVD OHKHW Yp WHV]L D szórókeret szárq\dn V] JEHiOOtWiViW D QDJ\RQ NHGYH] WOHQ WDODMYLV]RQ\RN HVHWpQ ha a szórókeret magasság- pv G OpV-EHiOOtWiViQDN EHiOOtWiVL OHKHW VpJHL D FpOWHU OHWWHOV]HPEHQPiUQHPHOHJHQG HN A kinyitott szárnyakat 20 feletti szögben ne állítsuk el! A hidraulika-hengereken található matricák a szórókeret szárnyaknak a Yt]V]LQWHVSR]tFLyEDW UWpQ EHiOOtWiViKR]V]ROJiOQDNWiMpNR]yGiVXO 0 N GWHVVH D] DOiEEL IXQNFLyPH] NHW HJ\LNpW DKKR] KRJ\ D NtYiQW V]yUyNHUHW szárny szögét be tudja állítani. funkcióme] DEDOROGDOLV]yUyNHUHWV]iUQ\QDJ\REEV] J-beállításához. IXQNFLyPH] DEDOROGDOLV]yUyNHUHWV]iUQ\NLVHEEV] J-beállításához. IXQNFLyPH] DMREEROGDOLV]yUyNHUHWV]iUQ\QDJ\REEV] J-beállításához. IXQNFLyPH] DEDOROGDOLV]yUyNHUHWV]iUQ\NLVHEEszög-beállításához. $]ROGDOVyV]iUQ\DNEHKDMWiVDHO WWDV]yUyNHUHWHW~MUDYt]V]LQWHVUHNHOOiOOtWDQL A szórókeret szárnyak egyes hidraulika-hengerein (154/2 ábra) található matricák ieuddyt]v]lqwhvsr]tflyedw UWpQ EHiOOtWáshoz szolgálnak tájékozódásul. 154/ ábra (1) A jobboldali szórókeret szárny matricája ábra 132

133 Felépítés és P N GpV Hidraulikus fojtószelepek beállítása A gyárban az egyes hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN VHEHVVpJHLW (az összecsukott szárnyrészek fel- és lehajtása, a szórókeret bezárása és kinyitása, a lengéskiegyenlítés be- és kireteszelése stb.) a szelepblokk ( ábrák) egyes hidraulikus fojtószelepein beállították $ WUDNWRU WtSXViWyO I JJ HQ azonban szükséges lehet ezen beállított sebességek változtatása. Az egy fojtószelep-párhoz hozzárendelt hidraulika-ixqnflyn P N GWHWpVpQHN sebességei az egyes fojtószelepek inbuszcsavarjának be- vagy kicsavarásával állítható be. $P N GWHWpVLVHEHVVpJFV NNHQWpVH az inbuszcsavart be kell csavarozni. $P N GWHWpVLVHEHVVpJQ YHOpVH az inbuszcsavart ki kell csavarozni (J\ KLGUDXOLND IXQNFLy P N GWHWpVL VHEHVVpJpQHN EHiOOtWiViKR] D fojtószelep-pár mindkét fojtószelepét egyformán kell beállítani. Profi-nyitás 0 155/... ábra 1 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése 2 hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) 3 hidraulika-csatlakozások G OpVEHiOOtWiV D IRMWyV]HOHSHN D G OpVEHiOOtWiV KLGUDXOLNXV hengerénél találhatók) 4 fojtószelep jobb és baloldali szárnyak kinyitása 5 fojtószelep jobb és baloldali szárnyak bezárása ábra 133

134 Felépítés és P N GpV Profi-nyitás I 156/... ábra 1 fojtószelep jobboldali szárny bezárása 2 fojtószelep jobboldali szárny kinyitása 3 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése 4 hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) 5 hidraulika-csatlakozások G OpVEHiOOtWiVD IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLNXV hengerénél találhatók) 6 fojtószelep baloldali szárny bezárása 7 fojtószelep baloldali szárny kinyitása ábra Profi-nyitás II 157/... ábra 1 fojtószelep jobboldali szárny szögállítása 2 fojtószelep jobboldali szárny szögállítása 3 fojtószelep jobboldali szárny behajtása 4 fojtószelep jobboldali szárny kinyitása 5 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése 6 hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) 7 hidraulika-csatlakozások G OpVEHiOOtWiVD IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHiOOtWiVKLGUDXOLNXV hengerénél találhatók) 8 fojtószelep baloldali szárny behajtása 9 fojtószelep baloldali szárny kinyitása 10 fojtószelep baloldali szárny szögállítása 11 fojtószelep baloldali szárny szögállítása 157. ábra 134

135 Felépítés és P N GpV Profi-nyitás III 158/... ábra 1 fojtószelep jobboldali szárny szögállítása 2 fojtószelep jobboldali szárny szögállítása 3 fojtószelep lengéskiegyenlítés reteszelése 4 hidraulika-csatlakozás magasságállítás (a fojtószelep a magasságállítás bal hidraulikus hengerénél található) 5 hidraulika-csatlakozások G OpVEHiOOtWiVD IRMWyV]HOHSHNDG OpVEHillítás hidraulikus hengerénél találhatók) 6 fojtószelep jobb és baloldali szárny behajtása 7 fojtószelep jobb és baloldali szárny kinyitása 8 fojtószelep baloldali szárny szögállítása 9 fojtószelep baloldali szárny szögállítása 158. ábra 135

136 Felépítés és P N GpV 3HUPHWH] YH]HWpNHN $V]yUyNHUHWHNHWN O QE ] SHUPHWH] YH]HWpNHNNHOOHKHWIHOV]HUHOQL$SHrPHWH] vezetékeket továbbá egyállású vagy többállású szórófejjel lehet felszerelni, az adott használati körülményekhez igazodva ábra 0 V]DNLDGDWRN hj\homhqduudkrj\dshuphwh] YH]HWpNEHQPDUDGWPDUDGpNPHQQ\LVpJ még hígítatlan koncentrációban kerül kipermetezésre. Ezért ezt a maradék mennyiséget feltétlenül egy kezeletlen területre permetezze ki$shuphwh] YH]HWpNPDUDGpNPHQQ\LVpJHI JJDV]yUyNHUHWPXQNDV]pOHVVpJpW O $SHUPHWH] YH]HWpNEHQPDUDGWKtJtWDWODQPDUDGpN-mennyiség kipermetezéséhez szükséges útszakasz hossza méterben az összes munkaszélesség esetén: 100 l/ha 45 m 250 l/ha 18 m 150 l/ha 30 m 300 l/ha 15 m 200 l/ha 23 m 400 l/ha 11 m Példa: 200 l/ha felhasználási mennyiség esetén a mindenkori szórókeret üresre permetezéséhez kb. 23 méteres útszakasz szükséges. Permetezési vezeték Q-plus szórókeret egyállású vagy többállású szórófejjel munkaszélesség [m] 12 12,5 15 szakaszolók száma 5 fúvókák száma szakaszolónként maradék mennyiség hígítható 4,5 [liter] nem hígítható 5,0 6,0 összesen 9,5 10,5 tömeg* [kg]

137 Felépítés és P N GpV Permetezési vezeték Super-S szórókeret egyállású vagy többállású szórófejjel munkaszélesség [m] / szakaszolók száma maradék mennyiség, beleértve a szerelvényt és a W PO W hígítható 4,5 5 5,5 5 5,5 nem hígítható 7,0 7,5 8,0 8, ,5 12,5 17, ,5 összesen 11,5 12,0 12,5 13,0 13, ,5 17, maradék mennyiség nyomáskieg\hqotw rendszer esetén, beleértve a szerelvényt és a W PO W hígítható 12,5 13,0 13,5 14, ,5 18, nem hígítható 1,0 1,5 2 összesen 13,5 14,0 14,5 15, , , súly SHUPHWH] YH]HWpN gvv]hvpdudgpnphqq\lvpjdodsjpsv]lydww\~shuphwh] YH]HWpNEHOHpUWYHDV]HUHOYpQ\WW PO W 137

138 Felépítés és P N GpV Egyállású szórófej 160/... ábra (1) Fúvókatest bajonett-zárral (széria-felszerelés). (2) 0HPEUiQRN +D D Q\RPiV D SHUPHWH] vezetékben kb. 0,5 bar alá csökken, akkor a (3) rugóelem a membránokat a fúvókatestben található (4) szelepülésre nyomja. Ezáltal a kikapcsolt szórókeret esetén a fúvókák csepegés-mentes lezárását érhetjük el. (3) Rugóelem. (4) Membránülés. (5) Tolóka; tartja a teljes szelepet a fúvókatestben. (6) )~YyNDV] U szériában 50 szem, alulról van EHWpYH D I~YyNDWHVWEH /ivg D Ä)~YyNDV] U FtP IHMH]HWHW (7) Gumitömítés. (8) Fúvóka; szériában LU-K (9) Bajonett-zár. (10) Színes bajonettfej. (11) A rugóelem háza ábra Többállású szórófej A háromállású szórófejek (161. ábra) használata a N O QE ] I~YyNiN KDV]QiODWD VRUiQ HO Q\ V $ KiURPiOOiV~I~YyNDWHVWEHQPLQGLJDI JJ OHJHVHQ álló fúvóka kap anyagot. A háromállású fúvókafejnek (161/1 ábra) az yudpxwdwy MiUiViYDO HOOHQNH] LUiQ\ED W UWpQ elfordítással használható a másik fúvóka. A köztes kapcsolási helyzetben a háromállású fúvókafej kikapcsolt helyzetben van. Ezáltal PHJYDQ DQQDN D OHKHW VpJH KRJ\ D V]yUyNHUHW fogásszélességét csökkenteni lehet. A háromállású szórófej másik I~YyNiUD W UWpQ HOIRUGtWiVD HO WW D SHUPHWH] YH]HWpNHW NL NHOO öblíteni! 161. ábra 138

139 Felépítés és P N GpV 162/... ábra (1) Fúvókatest bajonett-zárral (széria-felszerelés). (2) 3-utas fúvókatartó. (3) Membránok. Ha a nyomás a fúvóka-vezetékben kb. 0,5 bar alá csökken, akkor a (4) rugóelem a membránokat a 3-utas fúvókatestben található (5) szelepülésre nyomja. Ezáltal a kikapcsolt szórókeret esetén a fúvókák csepegés-mentes lezárását érhetjük el. (4) Rugóelem. (5) Membránülés. (6) Hollandi-anya; a teljes membrán-szelepet tartja a 3- utas fúvókatestben. (7) )~YyNDV] U szériában 50 szem. (8) Gumitömítés. (10) Bajonett-zár. (11) Színes bajonettfej - vörös. (12) Színes bajonettfej - zöld. (13) Színes bajonettfej - fekete. (14) Színes bajonettfej - sárga. (15) O-J\ U (16) O-J\ U 162. ábra 139

140 Opciós felszerelés 5. Opciós felszerelések Ez a fejezet a renghokhw RSFLyVIHOV]HUHOpVHNU ODGLQIRUPiFLyW 5.1 2SFLyVIHOV]HUHOpVDIRO\pNRQ\P trágyázáshoz $ IRO\pNRQ\ P WUiJ\i]iVKR] MHOHQOHJ DODSMiEDQ YpYH NpWIpOH IRO\pNRQ\P WUiJ\D-típus áll rendelkezésre: Ammonnitrat-karbamid oldat (UAN) 28 kg N / 100 kg UAN. Egy NP-oldat kg N és 34 kg P 2 O 5 / 100 kg NP-oldat. +D D IRO\pNRQ\ P WUiJ\i]iV D OHJ\H] I~YyNiNNDO W UWpQLN DNNRU D V]yUiVLWiEOi]DWEDQV]HUHSO 8$1OKDIHOKDV]QiOiVLPHQQ\iséget 0,88-cal, az NP-oldatok esetén 0,85-tel meg kell szorozni, mivel a felsorolt mennyiségek csak vízre érvényesek. $ODSYHW HQpUYényes: $ IRO\pNRQ\ P WUiJ\iW GXUYD FVHSSHNEHQ NHOO NLMXWWDWQL D Q YpQ\HNHQ YpJEHPHQ PDUyKDWiVRNHONHU OpVHpUGHNpEHQ$QDJ\FVHSSHNOHJXUXOQDND levélu O pv D W~O NLFVLN HU VtWLN J\~MWyOHQFVH HIIHNWXVW $ W~O QDJ\ PHQQ\LVpJ P WUáJ\D NLMXWWDWiVD D P WUiJ\D Vy-koncentrációja miatt a leveleken maróhatást eredményezhet. $ODSYHW HQ QHP V]DEDG W EE IRO\pNRQ\ P WUiJ\iW NLMXWWDWQL PLQW SO NJ 1 HKKH] OiVG Ä$ IRO\pNRQ\ P WUiJ\iNNLSHUPHWH]pséhez szükséges átszámítási táblázat -RW $ I~YyNiNNDO W UWpQ 8$1 XWyWUiJ\i]iV HVHWpQ PLQGHQ HVHtben az EC-Stadium 39-FHO NHOO OH]iUQL PLYHO D PDUy KDWiV D NDOiV]RNRQ OHY különösen nagy sugarú fúvókák A 3-sugarú fúvókák használata a foo\pnrq\p WUiJ\DNLMXWWDWiViKR]DNNRUHO Q\ V KD D IRO\pNRQ\ P WUiJ\iQDN LQNiEE D J\ NHUHNHQ NHUHV]W O pv QHP D OHYHOHNHQ NHUHV]W ONHOOHOMXWQLDDQ YpQ\EH$I~YyNiEDV]HUHOWS UJ WHVWKiURPQ\tOiVRQiW JRQGRVNRGLN D IRO\pNRQ\ P WUiJ\D PDMGQHP Q\RPiVPHQtes, durvacseppes elosztásáról. Ezáltal megakadályozható a nem kívánt permetezési köd és a kis FVHSSHN NpS] GpVH $ -sugarú-fúvóka által létrehozott durva cseppek kisebb HQHUJLiYDOpUNH]QHNDQ YpQ\HNUHpVOHJXUXOQDND]RNIHO OHWpU OHabár eközben a marási károsodásokat a legphvv]heephq NLJ HO OHKHW NHU OQL D NpVHL P WUiJ\i]iV VRUiQ QH KDV]QiOMD D -sugarú-fúvókákat, hanem az HMW FV YHNHW Az összes alább felsorolt 3-sugarú-fúvókához kizárólag a fekete bajonettzárakat használja. O QE ] -sugarú-fúvókák és azok használati területei: 3-sugarú sárga, l UAN / ha, rendelési szám: sugarú vörös, l UAN / ha, rendelési szám: sugarú kék, l UAN / ha, rendelési szám: sugarú fehér, l UAN / ha, rendelési szám:

141 Opciós felszerelés és 8-lyukú fúvókák 163. ábra Az 5- és 8-lyukú fúvókák használatának feltételei ugyanazok, mint a 3- sugarú fúvókánál. A 3-sugarú fúvókával ellentétben a (143. ábra) 5- és 8- lyukú fúvóka esetén a kiszórási nyílások nem lefelé vannak irányítva, hanem oldalra. Ezáltal nagyon durva cseppek alakulnak a növényre ható NLVPpUWpN WNö]pVLHU PHOOHWW adagolólapkák határozzák meg a felhasználási mennyiséget [l/ha]. A felhasznált adagolólapkák határozzák meg a permetezési magasságot (ld. a Szórási táblázat fejezetet, abban az 5- és 8-lyukú I~YyNiN FtP UpV]WDROGDORQ Az Az alábbi fúvókák kaphatók: Az alábbi adagolólapkák kaphatók: 5-lyukú fúvóka, kompletten, fekete (adagolólapkával, száma ); rendelési szám: lyukú fúvóka, kompletten, szürke (adagolólapkával, száma ); rendelési szám: lyukú fúvóka, kompletten (adagolólapkával, száma ); rendelési szám: ø 1, l UAN /ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: ø 2, l UAN/ha, rend. szám: Az adagolólapkák az alábbiak szerint kombinálhatók a fúvókákkal fúvóka típusa 5-lyukú fúvóka fekete X X az adagolólapka száma lyukú fúvóka szürke X X X 8-lyukú fúvóka X X X X X X 141

142 Opciós felszerelés (MW FV VV]HN WWHWpVNRPSOHWWHQ-V]iP~DGDJROyODSNiYDODNpV LIRO\pNRQ\ P WUiJ\iYDOW UWpQ WUiJ\i]iVKR] 164. ábra (1) 6]iPR]RWW N O Q HMW FV FP-es fúvóka- és vezetéktávolsággal. Felszerelésre kerül az 1-es számú balra kívül haladási irányban nézve, mellé a 2-es számú és így tovább. (2) 6]RUtWyDQ\iND]HMW FV -összeköttetés rögzítéséhez. (3) &V FVDWODNR]iVDFV YH]HWpNHN VV]HNDpcsolásához. (4) )ppv~o\rnh]hnvwdelol]iomindfv YH]HWpNHNKHO\]HWpWDPXQNDLGHMHDODWW Az adagolólapkák határozzák meg a felhasználási mennyiséget [l/ha]. Az alábbi adagolólapkák kaphatók: ø 0, l UAN/ha, rend. szám: ø 0, l UAN/ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: (széria) ø 1, l UAN/ha, rend. szám: ø 1, l UAN/ha, rend. szám: Lásd a Szórási táblázatok a]hmw FV YHN VV]HN WpVpKH] FtP fejezetet a 227. oldalon. 142

143 Opciós felszerelés $V]tYyFV FVDWODNR]WDWiVDDWDUWiO\IHOW OWpVKH] $Q\LWRWWYt]YpWHOLKHO\U ODV]tYyYH]HWpNHQiWW UWpQ WDUWiO\IHOW OWpVNRU YHJ\HILJ\HOHPEHD]LGHYRQDWNR]yHO tuivrndwogd]h]hpehypwhoftp fejezetet a 188. oldalon). 165/... ábra (1) 6]tYyFV P UHQGHOpVLV]iP (2) Gyorscsatlakozó. (3) 6]tYyV] U DIHOV]tYRWWYt]V] UpVpKH] (4) Visszacsapó szelep; megakadályozza a már a tartályban található folyadékmennyiség kifolyását, ha az alacsony nyomás a feltöltési folyamat közben hirtelen összeesne ábra H]HOpVLIRO\DPDWDV]tYyFV YHOYpJ]HQG WDUWiO\Ieltöltés esetén Feltöltéskor a berendezést ne hagyja felügyelet nélkül! +DDV]tYyFV YHWQHPNHOONLYHQQLDYt]Q\HO KHO\U ODNNRUHO V] UiOOtWVD a VARIO-kapcsolás szívóoldalát Spritzen / permetezés állásba és ezután szerelje le a szívóvezetéket a szívócsonkról. (1) A szívócsövet a gyorscsatlakozóval a V] U FVDS PHJIHOHO V]tYyFVRQNMiYDO VV]H kell kötni (166/1 ábra). (2) Kapcsolja ki a szórókeretet. (3) Kapcsolja be a TLT-t. (4) Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát a Saugschlauch / szívóvezeték pozícióba. Ha megtelt a tartály: (5) $ V]tYyFV NL NHOO YHQQL D IRO\DGpNEyO D]pUW hogy a szivattyú a vezetéket teljesen üresre szívja ki. (6) Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát a Spritzen / permetezés állásba. (7) Kapcsolja ki a TLT-t. (8) A szívócsövet vegye le a szívócsonktól ábra 143

144 Opciós felszerelés 3HUPHWH] SLV]WRO\PKRVV]~SHUPHWH] FV YHOW PO QpON O Nyomóvezeték 10 bar-ig, pl. szórópisztolyhoz $V]yUySLV]WRO\WFVDNWLV]WtWiVKR]V]DEDGIHOKDV]QiOQL$Q YpQ\YpG V]HU pontos elosztása az egyéni használat miatt nem lehetséges. 39& V] YHWWHO QpYOHJHV iwppu EHO O PP NtY O PP IDOYDVWDJViJ mm). Csatlakoztassa a szórópisztoly nyomóvezetékét a VARIO-kapcsolás nyomóoldalára. A szórási nyomás 10 bar, azon állítani nem lehet. 5.4 Közlekedésbiztonsági alkatrészek A forgalomban való részvételhez a KRESZ világító egységek használawiwtumdho DPH] - pv HUG JD]GDViJEDQ KDV]QiOatos vontatott munkagépek számára. A KRESZ törvényes szabályainak betartásáért az üzembentartó és a JpSNH]HO IHOel VHN A vontatott munkagépeknek az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük: HO UHpVKiWUDILJ\HOPH]WHW WiEOiNNDOpVKDWiUROy-lezáró fényekkel, ha D]RN ROGDOUD D MiUP KDWiUROy IpQ\HL iowdo PHJYLOiJtWRWW UpV]HLQHN OHJN OV SRQWMiWyOW EEPLQWFP-re kilógnak. ILJ\HOPH]WHW WiEOiNNDO pv YLOiJtWy-HJ\VpJHNNHO KD D MiUP ]iuyfényei el vannak takarva ill. a legkülv YpJ NDMiUP ]iuy-fényein több mint 1 m-re kilóg Világító berendezés a Q- és a Super-S szórókerethez Világító berendezés hátrafelé (167/1 ábra), rendelési szám: Alkotórészei: világító-kombináció jobbra- és balra, SDUNROiVLILJ\HOPH]WHW WiEOD rendszámtábla-tartó és csatlakozó vezeték. Határoló-világító berengh]pvho UHIHOp rendelési szám: (csak Q- szórókerethez szükséges) Alkotórészei: 3DUNROiVLILJ\HOPH]WHW WiEOD',1 szerint, határoló fénnyel jobbra - balra és csatlakozó vezeték ábra 144

145 Opciós felszerelés +DEMHO] NpV] OpN $] XWyODJ EiUPLNRU IHOV]HUHOKHW ieud KDEMHO] NpV] OpN OHKHW Yp WHV]L D pontos szóráscsatlakozást a megjelölt haladási nyom nélküli szántóterület permetezése során. A jelölés habbal történik. A hab-pamacsokat a kb méter között beállítható távolságokban leteszi, úgy, hogy az HJ\pUWHOP WiMpNR]yGiVL vonal látható OHJ\HQ $ KDE EL]RQ\RV LG XWiQ felszívódik anélkül, hogy maradékok keletkeznének ábra 169/... ábra (1) tartály (2) kompresszor (3) U J]tW WDUWy (4) hornyos csavar 169. ábra 145

146 Opciós felszerelés 170/...ábra (1) OHYHJ - és fro\dgpnnhyhu (2) KDMOpNRQ\P DQ\DJI~YyND Az egyes pamacsok egymáshoz képesti távolságát a (171/4 ábra) hornyos csavarnál az alábbiak szerint lehet beállítani: jobbra forgatva WiYROViJQ balra forgatva távolság csökken ábra 171. ábra 0RVyEHUHQGH]pVDSHUPHWH] JpSN OV WLV]WtWiViKR] Rendelési szám: DUWDOPD]]D D W PO FVpYpO W ieud méter nyomóvezetéket (172/2 ábra) és a mosópisztolyt (172/3 ábra). Üzemi nyomás: 10 bar Vízszállítás: 18 l/perc 172. ábra 146

147 Opciós felszerelés * UJ VNHUHWWDUWy * UJ VNHUHWWDUWy8)8)8)UHQGHOpVLV]iP 173. ábra 173/ ábra (1) RUPiQ\R]KDWyJ UJ N (2) 0HUHYJ UJ N (3) Kihúzható támaszok. (4) 5XJyVWHUKHOpV UHWHV]$UHWHV]PLQGLJDIXUDWRNEDNDWWDQEHXQGEL]WRVtWMD a támaszokat a mindenkori végállásban. Feltétlen ügyeljen arra, hogy a rugówhukhopv UHWHV] ieud beugorjon a furatokba és a támaszokat a mindenkori végállásban biztosítsa! 7DUWyDYpG UXKiNV]iPiUD Kialakított kis boksz (174/1 ábra) egy-egy fiókkal a WLV]WDpVV]HQQ\H]HWWYpG UXKi]DWV]iPiUD 174. ábra 147

148 Opciós felszerelés 5.9 Folyamatos munkaszélesség-csökkentés a Super-S szórókeret esetén csökkentés 24 m-u OPPXQNDV]pOHsségre, rendelési szám: csökkentés 24 m-u OPPunkaszélességre, rendelési szám: /ivgd6]yuynhuhwftp IHMH]HWHW

149 Opciós felszerelés $V]yUiVLPDJDVViJHOOHQ U]pVH A Distance-Control szórási magasság szabályzó berendezést csak a Profi 0, I, II és III nyitással együtt használható a Super-S szórókerettel. A szórási magasság-hoohq U]pV ]HPEHYpWHOH HO WW ROYDVVD HO és pontosan tartsa be a mellékelt használati útmutatót. A szórási magasság-hoohq U]pV EHUHQGH]pVH D V]yUyNHUHWHW automatikusan párhuzamosan tartja a célterülethez a beállított magasságban. pw XOWUDKDQJRV pu]pnho PpUL D WiYROViJRW D WDODMWyO LOO D Q YpQ\L állománywyo $ EHiOOtWRWW PDJDVViJWyO W UWpQ HJ\ROGDOL HOWpUpV HVHWpQ a szórási magasság-hoohq U]pV PHJHPHOL D G OpVEHiOOtWiVW D magasság-illesztéshez. Ha a talaj nem emelkedik mindkét oldalon, akkor a magasság-állítás a teljes szórókeretet megemeli. $ V]yUyNHUHWQHN D IRUGXOyEDQ W UWpQ NLNDSFVROiVD HVHWpQ D szórókeret automatikusan mintegy 50 cm-rel megemelkedik. Bekapcsoláskor a szórókeret leereszkedik a kalibrált magasságra A szórási magasság-hoohq U]pVEHiOOtWiVD A szórási magasság-hoohq U]pV NLIRJiVWDODQ P N GpVpKH] V] NVpJ YDQ D G OpVEHiOOtWiV KHO\HV NDOLEUiOiViUD V]yUiVL magasság-hoohq U]pVNDOLEUiOiVD Hajtsa végre a szórási magasság-hoohq U]pVNDOLEUiOiViW a]hov ]HPEHYpWHOVRUiQ $ GLVSOD\HQ PHJMHOHQ Yt]V]LQWHV V]yUyNHUHW EHiOOtWiV pv D tényleges szórókeret beállítás közötti eltérés esetén. 1. Hívja le a IXQNFLyPH] YHO D Neigungsverstellung kalibrieren / A G OpVEeiOOtWiVNDOLEUiOiVD PH] W Æ Megjelenik a Distance-Control (Szórási magasság-hoohq U]pVPHQ SRQW 175. ábra 149

150 Opciós felszerelés 2. A szórókeretet vigye középállásba. (KKH] P N GWHVVH D ill. a IXQNFLyPH] W pv iootwvd D szórókeret a talajjal vízszintesre. 3. Rögzítse a szórókeret középállását. EKKH] P N GWHVVH D funkcióme] W 176. ábra 4. 0 N GWHVVH D IXQNFLyPH] WPDQXiOLVNalibrálás). 5. Nyomja le kézzel a baloldali szórókeret szárnyat, míg a vészjelzés nem hallatszik. Æ A szórókeret szárny vége most kb. 40 cm-re van a talajtól. 6. Engedje el újra a szórókeret szárnyat. 7. Állítsa a szórókeretet kézzel ismét vízszintes helyzetbe N GWHVVH D IXQNFLyPH] W D kalibrálási folyama befejezéséhez. 150

151 Opciós felszerelés 1\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU DSFVROMD EH PLQGLJ D Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUWDQRUPiOSHUPeWH] üzemben. KapcVROMD NL PLQGLJ D Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUW WUDNWRUYH]HWpNHN használata esetén. $Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU OHKHW Yp WHV]L EHNDSFVROW Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU HVHWpQ D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ D] állandó keringést. Minden szakaszoló egy EOtW -csatlakozó vezetékhez (177/1 ábra) van hozzárendelve. választható módon permetlével vagy EOtW Yt]]HOKDV]QiOKDWy a nem hígítható maradékmennyiséget 2 literre csökkenti az összes permetezési-vezetékben. Az állandó folyadék-keringés HJ\IRUPD V]yUiVL NpSHW WHV] OHKHW Yp PiU NH]GHWW O IRJYD PLYHO D V]yUyNHUHW N ]YHWOHQ bekapcsolása után a permetlé az összes fúvókánál rendelkezésre áll. megakadályozza a permetezési vezeték károsodását ábra $Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUI EEHOHPHL EOtW -csatlakozó vezetékek (177/1 ábra szakaszolónként) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU iwndsfvroy FVDS (178/1 ábra) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU- nyomáshatároló szelep (178/2). Ez a szelep gyárilag fix állású és csöknhqwldq\rpivwdq\rpivnlhj\hqotw rendszerben 1 bar-ra. A 178/1-es kapcsolóállásban a rendszer be van kapcsolva. A 178/3-as kapcsolóállásban a rendszer le van kapcsolva ábra A 179/1-HV NDSFVROyiOOiVEDQ IRO\DGpN HQJHGKHW OHDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSE O 179. ábra 151

152 Opciós felszerelés Áttekintés -Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU 180. ábra (1) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU (2) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU- átkapcsoló csap (3) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU- nyomáshatároló szelep (4) Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU- visszacsapó szelep 152

153 Üzembevétel 6 Üzembevétel (EEHQDIHMH]HWEHQPXQNDJpSpQHN ]HPEHYpWHOpU OWDOiOLQIRUPiFLókat. $PXQNDJpS ]HPEHYpWHOHO WWD] ]HPHOWHW QHNHONHOOROYDVQLDpVPHJNHOO értenie a használati útmutatót. A munkagép fel- és lekapcsolása során vegye figyelembe a 25. oldalon található a Biztonsági utasítások az üzemeltew V]iPiUD FtP UpV]W A közlekedési, kormányzási és fékezési tulajdonságokat a vontatott vagy függesztett gépek és a pótsúlyok befolyásolják! Ezért ügyelni kell a PHJIHOHO NRUPiQ\]iVL- és fékezési képességekre! $WUDNWRUPHOOV pvydj\kiwvyupv]puhw UWpQ PXQNDJpS-elhelyezés esetén nem szabad túllépni a megengedett legnagyobb traktor össztömeget a megengedett legmagasabb traktor-tengelyterhelést a traktorabroncsok megengedett legmagasabb teherbíró képességét Határozza meg gondosan a traktor-össztömeg, a traktor-tengelyterhelés, az DEURQFVWHUKHOKHW VpJ WpQ\OHJHV puwpnpw pv OHJNLVHEE SyWV~O\R]iV puwpnpw UHV pv WHOL I JJHV]WHWW PXQNDJpS HVHWpQ PLHO WW D WUDNWRUI JJHV]WHWW munkagép kombinációt üzembe helyezné (vagy számítással vagy mérlegen W UWpQ Péréssel). Ehhez lásd a 154. oldalon található A traktorössztömegének, a traktor-whqjho\whukhopvpqhn D] DEURQFVWHUKHOKHW VpJQHN valamint a szükséges legkisebb pótsúlyozásnak a kiszámítása cíp fejezetet. A forgalomba helyezés szabályozása alapján a traktornak biztosítania kell a IHOW OW WWYRQWDWPiQ\UpV]pUHD]HO tuwipnh]pvlnpvohltetést. A közúti közlekedés során a traktornak és a munkagépnek meg kell felelniük a KRESZ el írásainak! A világító berendh]pvqhnphjnhooihohoqlhd 5(6=HO tuásainak! $] ]HPEHQWDUWy pv D MiUP YH]HW MH HJ\DUiQW IHOHO VHND 5(6=W UYpQ\L rendelkezéseinek betartásáért! A vontatott vagy függesztett munkagép maximális hasznos terhelését és a traktor tengelyterhelését közúti N ]OHNHGpV N ]EHQ ILJ\HOQL NHOO OHKHW OHJ csak részben feltöltött permetlé-tartállyal szabad közlekedni. )HOHPHOW PXQNDHV]N ]]HO W UWpQ N ]~WL N ]OHNHGpV VRUiQ D KiURPSRQW- KLGUDXOLNDNH]HO NDUMiWDYpOHWOHQV]HU OHV OO\HGpVPLDWWUHWHV]HOQLNHOO 153

154 Üzembevétel 6(OV ]HPEHYpWHO $WUDNWRU VV]W PHJpQHNDWUDNWRUWHQJHO\WHUKHOpVpQHND]DEURQFVWHUKHOKHW VpJQHN valamint a szükséges legkisebb pótsúlyozásnak a kiszámítása G V min [kg] DPHOOV V~O\OHJNisebb súlya G tat [kg] a teljes kombináció tényleges össztömege T V tat [kg] tényleges mells tengely-terhelés T H tat [kg] tényleges hátsótengely-terhelés A kiszámításhoz szükséges adatok T L [kg] traktor önsúlya n T V [kg] D] UHVWUDNWRUPHOOV WHQJHO\-terhelése n T H [kg] az üres traktor hátsótengely-terhelése n G H [kg] hátsó-i JJHV]WpV PXQNDJpS VV]W PHJH o G V [kg] PHOOV SyWV~O\ VV]W PHJH o a [m] DPHOOV SyWV~O\V~OySRQWMDpVDPHOOV WHQJHO\ közepe közötti távolság a 1 m] PHOOV WHQJHO\N ]HSpW OpVD]DOVyOHQJ NDU-csatlakozás közepéig tartó távolság np a 2 [m] D]DOVyOHQJ NDU-FVDWODNR]iVWyODPHOOV Sytsúly súlypontjáig tartó távolság (súlypont-távolság) o b [m] traktor keréktávolság np c [m] a hátsótengely-n ]HSHpVD]DOVyOHQJ NDU-csatlakozás közepe közötti távolság np d [m] D]DOVyOHQJ NDU-FVDWODNR]iVLSRQWN ]HSHpVPHOOV függesztett munkagép súlypontja közötti távolság (súlyponttávolság) o n o p lásd a traktor használati útmutatóját / forgalmi engedélyét lásd a Súlypont távolságokat a 41. oldalon le kell mérni 154

155 Üzembevétel A G v min -DV] NVpJHVPHOOV OHJNLVHEESyWV~O\R]iV kiszámítása a kormányozhatóság biztosításához G V min = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b Adja meg a táblázatban a G Vmin számértéket a kiszámított legkisebb SyWV~O\KR]DPHO\DWUDNWRUPHOOV ROGDOiQV] NVéges A T v tat -DWpQ\OHJHVPHOOV WHQJHOy-terhelés kiszámítása T V tat = G V (a + b) - T V b - G H (c + d) b $GMD PHJ D WiEOi]DWEDQ D NLV]iPtWRWW WpQ\OHJHV PHOOV WHQJHO\-terhelés V]iPpUWpNpW pv D WUDNWRU KDV]QiODWL ~WPXWDWyMiEDQ V]HUHSO PHJHQJHGHWW legmagasabb traktor melov WHQJHO\-terhelést (lásd a ) A traktor / függesztett munkagép kombináció tényleges össztömegének kiszámítása G tat = G V + T L + G H Adja meg a táblázatban a kiszámított tényleges össztömeg számértékét és a traktor használati útmutatójáedq V]HUHSO PHJHQJHGHWW OHJPDJDVDEE WUDNWRU össztömeget (lásd a ) A T H tat - a tényleges hátsótengely-terhelés kiszámítása T H tat = G tat - T V tat Adja meg a táblázatban a kiszámított tényleges hátsótengely-terhelés számértékét és a WUDNWRUKDV]QiODWL~WPXWDWyMiEDQV]HUHSO PHJHQJHGHWW legmagasabb traktor hátsótengely-terhelést (lásd a ) $]DEURQFVWHUKHOKHW VpJ $GMDPHJDWiEOi]DWEDQDPHJHQJHGHWWDEURQFVWHUKHOKHW VpJNpWV]HUHVNpW abroncs) (megtalálható az abroncsgyártó dokumentációjában) értékét (lásd a ). 155

156 Üzembevétel Táblázat a számítás szerinti tényleges érték megengedett érték a traktor használati útmutatója szerint kétszeres megengedett DEURQFVWHUKHOKHW Vp g (két abroncs) legkisebb pótsúlyozás PHOOV KiWVy / kg össztömeg kg kg -- PHOOV WHQJHO\-terhelés kg kg kg hátsótengely-terhelés kg kg kg $ WUDNWRUiQDN IRUJDOPL HQJHGpO\pE O ROYDVVD NL D WUDNWRU-össztömeg, a tengelyterhelés és az abroncsterkhokhw VpJPHgengedett értékeit. $ WpQ\OHJHV NLV]iPtWRWW puwpnhnqhn NLVHEEHNQHN HJ\HQO NQHN d) kell lenniük a megengedett értékekkel. Ha a tényleges kiszámított értékek nagyobbak a megengedett értéknél, akkor a felkapcsolt munkagép túl nagy az Ön traktora számára. A legkisebb pótsúlyozást mint felkapcsolt munkaeszközt vagy pótsúlyt kell a traktoron elhelyezni! $PHOOV IHONDSFVROWPXQNDHV]N ]V~O\iWDOHJNLVHEESyWV~O\R]iV súlyára kell növelnie (G V min KD D PHOOV PXQNDHV]N ]]HO * V ) a szükséges legkivheephoov SyWV~O\R]iVW* V min ) nem érjük el. A hátsó felkapcsolt munkaeszköz súlyát a legkisebb pótsúlyozás súlyára kell növelnie (G H min ), ha a hátsó munkaeszközzel (G H ) a szükséges legkisebb hátsó pótsúlyozást (G H min ) nem érjük el. Pótsúlyozza D WUDNWRUW PHOOV - vagy hátsó súllyal, ha a traktor tengelyterhelését csak az egyik tengelyen lépte át. 156

157 Üzembevétel Kardántengely Feltétlenül csak a leszállított Walterscheid W 100E típusú kardántengelyt használja. A max. megengedett TLT fordulatszám 540 1/perc értékét be kell tartani! A károsodások elkerülése érdekében a TLT-t lassan, csak alacsony traktormotor-fordulatszám mellett szabad csatlakoztatni! &VDN WHOMHVHQ YpGHWW KDMWyP YHO V]DEDG GROJR]QL +DV]QiOMD D WHOMHV kardántengely- pv NLHJpV]tW YpG NHW D WUDNWRURQ pv D PXQNDJpSHQ $ YpG IHOV]HUHOpVHNHWD]RQQDONLNHOOFVHUpOQLKDD]RNPHJVérültek. A kardántengelyen elhelyezett, kardántengely-gyártói szerelési- és karbantartási utasításokat is be kell tartani! $ NDUGiQWHQJHO\ YpG EXUNRODWiW D OiQF beakasztásával együttforgás ellen biztosítani kell! $ 7/7 EHNDSFVROiVD HO WW YHJ\H ILJ\HOHPEH D ROGDORQ WDOiOKDWy Ä%L]WRQViJL XWDVtWiVRN D] ]HPHOWHW V]iPiUD IHMH]HW 7/7-re vonatkozó biztonsági utasításait! 1. A TLT-csonkot meg kell tisztítani és zsírozni. 2. A kardántengely-feleket a traktor TLT-csatlakozójára és a munkagép TLT-csonkjára kell a helyes beépítési irányban feltenni. $] HOV IHOV]HUHOpVNRU YDJ\ D WUDNWRU FVHUpMHNRU D NDUGiQWHQJHO\ beigazítását el kell végezni. $NDUGiQWHQJHO\HOV felszerelése és illesztése $ NDUGiQWHQJHO\W D] HOV IHONDSFVROiVNRU D ieud V]HULQW NHOO D WUDNWRUKR] illeszteni. Ez a hozzáillesztés csak erre a traktortípusra érvényes. A kardántengely-illesztést a traktor típusának megváltoztatásakor meg kell ismételni. 1. A széthúzott kardántengely-feleket a traktor TLTcsatlakozójára és a munkagép TLT-csonkjára kell KHO\H]QLD]HO tuweeépítési irányban). 2. A két kardántengely-fv HJ\PiV PHllett tartásával HOOHQ UL]QL NHOO KRJ\ D NDUGiQWHQJHO\-csövek tolóprofil átfedése D SHUPHWH] JpS minden állásában a traktor mögött az LO (LO = hossz betolt állapotban) legalább 40%-ában biztosított-e. 3. Az összetolt helyzetben a kardántengely-csöveknek nem szabad a keresztcsukló villáival ütközniük. Be kell tartani a legalább 10 mm-es biztonsági távolságot. 157

158 Üzembevétel 4. A hossz összeillesztéséhez a kardántengely-feleket D OHJNLVHEE ]HPL P N GpVL KHO\]HWEHQ HJ\PiV mellé kell tartani és meg kell jelölni. 5. $ EHOV - pv N OV YpG FV YHW XJ\DQRO\DQ mértékben kell megrövidíteni. 6. A beov pv N OV WROySURILOW XJ\DQRO\DQ KRVV]EDQ NHOPHJU YLGtWHQLPLQWDYpG FVövet. 7. Az elválasztó éleket le kell kerekíteni és a forgácsot alaposan el kell távolítani. 8. A tolóprofilokat meg kell zsírozni és egymásba kell tolni. 9. A tartóláncokat úgy kell beakasztani, hogy a NDUGiQWHQJHO\ PHJIHOHO IRUGtWiVL WHU OHWH PLQGHQ P N GpVLKHOyzetben biztosított legyen. 10. &VDNWHOMHVHQYpGHWWKDMWyP YHOV]DEDGGRlgozni: Használja a teljes kardántengely- pv NLHJpV]tW YpG IHOV]HUHOpVHNHWDWUDNWRURQpVDPXQNDgépen ábra 158

159 Üzembevétel Az AMATRON+ felszerelése A számítógép és a konzol A traktor alapfelszereltség (182/1 ábra) felszerelésekor ügyeljen arra, DKRJ\ D] DGyHJ\VpJ LOO D YHY DQWHQQD N ] WWL WiYROViJ OHJDOiEE P legyen. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a számítógép háza a konzol felett egy YH]HW VV]HN W YHO UHQGHONH]]HQ D WUDNWRU JpSYi]iKR] 7iYROtWVD HO D festéket a szerelés helyén, azért, hogy elkerülhesse az elektrosztatikus feltölt dést. 1. Szerelje fel a traktor alapfelszereltségét (182/1 ábra) (konzolt az elosztóval) rezgésmentesen és elektromosságot vezetve úgy, hogy az a WUDNWRUI ONpEHQ D YH]HW W O MREEUD OiWy- és elérési területen legyen. 2. Tegye fel a számítógéppel együtt a tartót (182/2 ábra) a konzol csövére. 3. Billentse meg úgy a számítógépet, hogy optimális V] JEHQOHJ\HQOpWKDWyDNLMHO] GLVplay) ábra Akkumulátor - csatlakozókábel Az ellátó feszültség értéke 12 V. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozó kábelét közvetlenül a traktor akkumulátorára ill. a 12 V-os indító berendezésre. 1. Helyezze el és rögzítse az akkumulátor csatlakozó kábelét a traktor kabinjától a traktor akkumulátorához. Az akkumulátor csatlakozó kábelt a csatlakoztatás során nem szabad élesen megtörni. 2. Rövidítse meg az akkumulátor csatlakozó kábelt a szükséges hosszra. 3. A kábel végét kb mm-re le kell csupaszítani. 4. Szigetelje le a kábelvégeket 5 mm-re ábra 159

160 Üzembevétel 5. 7HJ\H D NpN NiEHOHUHW WHVW HJ\ OD]D J\ U V csatlakozóba (184/1 ábra). 6. A csatlakozót egy fogóval nyomja össze. 7. 7HJ\H D EDUQD NiEHOHUHW 9ROW D] WN ] - VV]HN W V]DYDGYpJpEHibra). 8. $] WN ] - VV]HN W WDIRJyYDOQ\Rmja össze. 9. $] WN ] -összek W W ieud HJ\ K IRUUiVVDO (öngyújtóval vagy hajszárítóval) zsugorítsa össze, míg ki nem jön a ragasztó. 10. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozó kábelt a traktor akkumulátorház: a barna kábeleret a + -ra a kék kábeleret a - ra ábra Az AMATRON+ összekapcsolása a munkagép számítógépével 1. Kösse össze a munkagép számítógépének csatlakozó kábelét (185/1 ábra) az AMATRON+ készülékkel. 2. Kösse össze a traktor jeladó-yhy kapcsolódoboztól vagy az X-pU]pNHO W O M Y MHOkábelt (185/2 ábra) a traktor-alapfelszereltségéhez. 3. $] VV]HN W NiEHO FVDWODNR]yMiW Wegye az AMATRON+ NpV] OpNHQ OHY -pólusú Sub-Dhüvelybe (185/4 ábra). A szériában található port (185/5 ábra) OHKHW Yp WHV]L HJ\ *36-terminál csatlakoztatását ábra 160

161 Üzembevétel $]Ä; pu]pnho IHOV]HUHOpVHNDUGiQWHQJHO\NHUpND]~WV]akasz- ill. a haladási sebesség meghatározásához +DDWUDNWRUHOHNWURQLNiMDOHKHW Yp WHV]L D WUDNWRU VDMiW VHEHVVpJpQHN D meghatározását, akkor az AMATRON+ Impulzusok 100 méterenként sebesség-jelzéseket az arra használt DIN 9684 számú jelcsatlakozónál lehet leolvasni. &VHUpOMH NL D V]pULD Ä; pu]pnho W NDUGiQWHQJHO\ NHUpN D WUDNWRUspecifikus adatkábelre (opciós felszerelés). Vegye figyelembe a]doieelxwdvtwivrndwd]ä; pu]pnho EHV]HUHOpVekor: $PiJQHVHNU J]tW FVDYDUMDLWD]pU]pNHO YpJpUHNHOOEHillítani. A mágnes -pu]pnho WiYROViJDOHJ\HQ- 10 mm. $ PiJQHVHN PR]JiVLUiQ\D D] pu]pnho K ] NpSHVW NHUHV]WLUiQ\~QDN NHOO lennie. A V4A-csavarokkal szállított mágneseket a vasra kell felszerelni. A mágnesek lakkozott oldalát látni kell. $]pu]pnho QHNOHJDOiEEPP-re ki kell állnia a tartóból. +HO\H]]H HO ~J\ D] pu]pnho NiEHOpW KRJ\ D] D NRUPiQ\ WN ]pv HVHWpQ ne sérüljön meg FeOV]HUHOpVD] VV]HNHUpNKDMWiVVDOQHPUHQGHONH] WUDktorra 1. Helyezze el egyenletesen a mágneseket (186/1 ieuddwudnwruphoov NHUHNpQHNO\XNN Uében. 2. Szerelje fel a mágneseket (186/1 ábra) nem mágneses anyagból készült csavarokkal (186/2 ábra) (réz- vagy V4A csavarokkal). A mágnesek száma a traktor kerekének PpUHWpW OI JJ A szomszédos mágnesek által megtett, 2 impulzus közötti útszakasz nem lehet több mint 60 cm. 3. A szükséges mágnesek számát az alábbiak szerint számíthatja ki: 186. ábra Kiszámítás: kerék kerülete [cm] 60 cm = a mágnesek száma Példa: 256 cm 60 cm = 427 = min. 5 mágnes 161

162 Üzembevétel 4. 6]HUHOMHIHOD]pU]pNHO WiEUDD]XQLYHU]iOLV WDUWyYDO ieud D WUDNWRU PHOOV NHUHNpQHN tengelycsonkjára - haladási irányban nézve a tengely mögött ábra Felszerelés összkerék hajtású traktorra ill. MB-trac-ra A mágnest csak olyan helyre szerelje, ahol a kardántengely nem végez szögmozgást. $PiJQHVpVD]pUWpNHO N ] WWLWiYROViJRW- 10 mm-re állítsa be. $]pu]pnho QHNOHJDOiEEPP-re ki kell állnia a tartóból J]tWVH D PiJQHVW ieud D FV ELOLQFFVHO (188/2 ábra) a kardántengelyen J]tWVH D] pu]pnho W ieud D] XQLYerzális WDUWyYDOiEUDDPiJQHVVHOV]HPEHQDMiUP vázán. 188.ábra 162

163 Üzembevétel A munkagép adatainak betáplálása az AMATRON+ készülékbe A munkagép adatait a gyárban már betáplálták az AMATRON+ készülékbe. /ivgd]ä$0$7521whuplqio FtP Iejezet az 51. oldalon. A munkagép adatait az AMATRON+ készülékben azonnal ki lehet választani be lehet manuálisan táplálni a betáplálási funkciók segítségével meghatározhatók egy kalibrálási eljárással. $NLYiODV]WRWWV]yUyNHUHWWtSXVWyOI JJ HQV]yUyNHUHWVSHFLILNXVIXQkciók állnak rendelkezésre. 163

164 Üzembevétel 6.2 Felkapcsolás 1. $ I JJHV]WHWW V]iQWyI OGL SHUPHWH] Jépet a traktor hátsó hárompont-hidraulikájára kell csatlakoztatni. A traktor alsó függeszt NDUMDLW D] DOVy I JJHV]W NDU csapszegekre kell helyezni (II. kategória) (189/1 ábra). 2. $ IHOV YH]HW NDURNDW FVDSV]HJJHO,, NDWHJyULD 8) 1201 és UF 1501 eseté n) (189/2 ábra) ill III. kategória (UF 1801 esetén) kell biztosítani. 3. $IHOV YH]HW NDURNKRVszát úgy kell beállítani, hogy a szórókeret-tartó a függesztett szántóföldi SHUPHWH] JpS PHJHPHOW ioodsrwiedq I JJ OHJHVHQ álljon. Küldjön el minden személyt a munkagép WHU OHWpU OKDDIHOV I JJHV]W NDUKRVV]iW állítja be. A traktor hárompont-hidraulikájának alsó I JJHV]W NDUMDLW VWDELOL]iOy WiPDVV]DO YDJ\ lánccal kell ellátni. A függesztett szántóföldi SHUPHWH] JpS NLHPHOW KHO\]HWében a traktor DOVy I JJHV]W NDUMDLQDN FVDN NHYpV holtjátéka lehet azért, hogy a permetez gép ide-rgd W GpVpWPHJOHKHssen akadályozni ábra 4. Mindkét leállító támaszt be kell tolni és le kell reteszelni (189/3 ábra). 5. Távolítsa el - ha van -DJ UGtW EHUHndezést (opciós felszerelés) Kardántengely (VHWOHJ WiYROtWVD HO D J UGtW EHUHQGH]pVW D kalászok kezelése vagy magas állomány esetén a gabonában okozandó kár elkerülése érdekében. 6. A kardántengelyt tolja fel a traktor TLT-ére. $] HOV V]HUHOpV VRUiQ D NDrdántengely hosszát állítsa be a traktorának PHJIHOHO HQ 7. $ NDUGiQWHQJHO\ YpG EXUNRODWiW D OiQF beakasztásával együttforgás ellen biztosítani kell. Világítás 8. Az elektromos világítóberendezés áramvezetékét a FVDWODNR]WDWQL NHOO pv HOOHQ UL]QL NHOO DQQDN P N GpVpW 164

165 Üzembevétel Hidraulika - csatlakozások Zárja el a hidraulika-w PO YH]HWpNHQ WDOiOKDWy EORNNFVDSRW PLHO WW HQQHN D vezetéknek a csatlakozóját a traktor hidraulikus csatlakozójával össze- ill. szétkapcsolja. Q-plus- és Super-S szórókeret 9. A magasságállítás hidraulika-csatlakozását az HJ\V]HUHV P N dwhwpv YH]pUO EHUHQGH]pséhez kell csatlakoztatni. 9.1 A szórókeret nyitás hidraulika-csatlakozóit egy NHWW V P N GWHWpV YH]pUO EHUHQGH]pVKH] kell csatlakoztatni. Q-plus- és Super-S szórókeret Profi-nyitással 9. Az egyik hidraulika-csatlakozót az egyszeres P N GWHWpV YH]pUO -berendezéséhez, a másik hidraulika-csatlakozót a traktor nyomásmentes YLVV]DWpU ijiednhoocsatlakoztatni. AMATRON+ Kapcsolja ki az AMATRON+ készülék feszültség-hooiwiviw PLHO WW D PXQNDJpS csatlakozóját csatlakoztatná az AMATRON+ készülékhez! 10. A munkagép gépcsatlakozóját kösse össze az AMATRON+ készülékkel. 11. Kapcsolja be az AMATRON+ készüléket. 12. Adj meg a megbízási adatokat az AMATRON+ részére. Adja meg a megbízás adatait az $0$7521 NpV] OpN V]iPiUD PLHO WW munkagép elkezdeni dolgozni. 165

166 Üzembevétel 6.3 Lekapcsolás és leállítás 1. Kapcsolja szét a traktor és munkagép közötti ellátó YH]HWpNHNHW pv WHJ\H EH D]RNDW D PHJIHOHO tartókba (190/1 ábra). 2. Mindkét leállító támaszt (190/2 ábra) ki kell húzni. $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW FVDN UHV tartályokkal és kihúzott, biztosított támaszokkal vízszintes és szilárd talajra szabad leállítani vagy továbbgördíteni! Fennáll az elborulás veszélye! 3. A függesztett szántóföldi permetez gépet állítsa le és kapcsolja le ábra 166

167 Üzembevétel $SHUPHWH]pVHO NpV]tWpVH $ Q YpQ\YpG V]HUHN V]DNV]HU NLMXWWDWiViQDN IHOWpWHOH D V]iQWyI OGL permewh] JpSUHQGHOWHWpVV]HU ]HPHOpVH(OOHQ UL]]HUHQGV]HUHVHQDV]iQWyI OGL permete] JpSHW D YL]VJDSDGRQ $]RQQDO V] QWHVVH PHJ D] HVHWOHJ IHOPHU O hiányosságokat. +DV]QiOMD D] HO tuw V] U NHW 7LV]WtWVD UHQGV]HUHVHQ D V] U NHW OiVG D Ä7LV]WtWiV FtP IHMH]HWHWDROGDORQ$V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSSHOYpJ]HQG ]DYDUWDODQ munniwfvdndshuphwopnlirjivwdodqv] UpVpYHOpUKHWM NHO$NLIRJiVWDODQV] UpV MHOHQW VPpUWpNEHQEeIRO\iVROMDDQ YpQ\YpG PXQNDVLNHUHVVpJpW 9HJ\H ILJ\HOHPEH D V] U N LOO D szemtávolság kombinációját. Az öntisztító Q\RPyV] U N pv D I~YyNDV] U N V]HPWiYROViJDLQDN PLQGLJ NLVHEEQHN NHOO OHQQLH mint a használt fúvókák fúvókanyílásai. $] QWLV]WtWyQ\RPyV] U NV]pULiEDQEHpStWHWWQ\RPyV] U -betéteinek 0,3 mm a szemtávolságuk 50 mevkfroo V]HPV]iP HVHWpQ(] D Q\RPyV] U -betét a 03 - as és afeletti fúvókaméret használatára alkalmas. A 02 -HV I~YyNDPpUHWKH] D PHVKFROO PpUHW Q\RPyV] U -betétre van szükség (opciós felszerelés). A 015 -ös és a 0,1 -es fúvókamérethez a 100 mesh/cooo PpUHW Q\RPyV] U - betétre van szükség (opciós felszerelés). A 80 ill. 100 mesh / coll-rv Q\RPyV] U EHWpWHN DONDOPD]iVD VRUiQ QpKiQ\ SHUPHWH] V]HU HVHWpQ D KDWyDQ\DJ NLV] UpVH IRUGXOKDW HO (]puwlo\hqhj\hgl esetekben kérjen információt a permetez szer gyártójától. /ivgdrogdorqwdoiokdwyä6] U N FtP IHMH]etet. $ODSRVDQ WLV]WtWVD PHJ D V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHW PLHO WW HJ\ PiVLN Q YpQ\YpG V]HUWNtYiQNLV]yUQLOiVGDÄ7LV]WtWiV FtP IHMH]HWHWDROGalon). Öblítse ki a fúvóka vezetékét minden fúvókacsere esetén. más fúvókák beépítése esetén. DKiURPiOOiV~I~YyNDIHMPiVI~YyNiUDW UWpQ HOIRUGtWiVDHO WW OiVGDÄ7LV]WtWiV FtP Iejezetet a 206. oldalon). 167

168 Üzembevétel A permetlé használata )HOWpWOHQ YLVHOMHQ YpG NHV]W\ W pv PHJIHOHO YpG Uuházatot! A permetlé használatakor fennáll annak a kockázata, hogy a permetlével érintkezzünk. $] DOiEE IHOVRUROW iowdoiqrv puypq\ XWDVtWiVRN PHOOHWW ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL D Q YpQ\YpG V]HU KDV]QiODWL ~WPXWDWyMiEDQ OHtUW WHUPpNMHOOHP] HOMiUiVL módokat is. $] HO tuw Yt]- és készítmény-ihokdv]qioivl PHQQ\LVpJHNHW D Q YpQ\YpG V]HU használati útmutatójából kell kiolvasni. A készítmény használati útmutatóját el kell olvasni és a felsorolt biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni! A szükséges betöltési- ill. utántöltési mennyiségek pontos meghatározása a permetlé-maradék elkerülését eredményezi! Lásd a 169. oldalon a A be-és utántöltési mennyiség kiszámítása cíp UpV]W Ajánljuk, hogy keresse fel honlapunkat a címen. Itt a be-és utántöltési mennyiséget egy programmal számíttathatja ki. Az utolsó tartályfeltöltés tartályban megmaradó, felesleges maradékmennyiségét minimumra kell csökkenteni, mert a maradék mennyiségek környezetkímpo iuwdopdtlanítása nehézkes. Az utolsó tartályfeltöltéshez szükséges utántöltési mennyiség kiszámításához használja a Fennmaradó területek feltöltési táblázata leírást! Ekkor a V]yUyNHUHWE O V]iUPD]y P V]DNL KtJtWDWODQ PDUDGpN PHQQ\LVpJHW D NLV]iPROW XWiQW OWpVLPHQQ\LVpJE OOHNHOOYRnni! Lásd a 170. oldalt. $SHUPHWOpIHONHYHUpVHHO WWDSHUPHWH] V]HUJ\iUWyMiQDNXWDVtWiVDLWILJ\elembe kell venni! A kiürült készítmény-wduwio\w DODSRVDQ NL NHOO EOtWHQL SO WDUWiO\ EOtW - EHUHQGH]pVVHOpVD] EOtW Yizet adja hozzá a permetléhez! Végrehajtás 1. A szükséges víz- és készítmény-ihokdv]qioivl PHQQ\LVpJHNHW D Q YpQ\YpG V]HU használati útmutatójából kell meghatározni. 2. $NH]HOHQG WHU OHWKH]YDOyEHW OWHQG PHQQ\LVpJHWNLNHOOV]iPROQL 3. A permetlé-tartályt félig meg kell tölteni vízzel. 4. %HNHOONDSFVROQLDNHYHU HJ\VpJHW 5. A kiszámolt készítmény-mennyiséget hozzá kell adni. 6. A hiányzó víz-mennyiséget be kell tölteni. 7. $ NLSHUPHWH]pV HO WW D SHUPHWOpW D SHUPHWH] V]HU J\iUWyMiQDN XWDVtWiVD DODSMiQ IHO NHOO keverni. 168

169 Üzembevétel A be-és utántöltési mennyiség kiszámítása Az utolsó tartályfeltöltéshez szükséges utántöltési mennyiség kiszámításához használja a Fennmaradó területek feltöltési táblázata leírást a 170. oldalon! 1. példa: 2. példa: Adottak: Adottak: Tartály névleges térfogata 1000 l Tartály névleges térfogata 1000 l Maradék a tartályban 0l Maradék a tartályban 200 l Vízmennyiség 400 l/ha Vízmennyiség 500 l/ha Készítmény-igény / ha Ajánlott koncentráció 0,15% A permetanyag B permetanyag Kérdés: 1,5 kg 1,0 l Mennyi liter vizet, mennyi kg A és B permetanyagot kell 2,5 ha területhez betölteni? 1. kérdés: Mennyi liter ill. kg készítményt kell egy tartályfeltöltéshez hozzáadni? Válasz: Víz: 400 l/ha X 2,5 ha = 1000 l A 1,5 kg/ha X 2,5 ha = 3,75 kg B 1,0 l/ha X 2,5 ha = 2,5 l 2. kérdés: 0HQQ\LKDWHU OHWUHHOHJHQG HJ\KRUGy-feltöltés, ha a tartályt a 20 liter maradék-mennyiség kivételével üresre ki lehet permetezni? Kiszámítási képlet és válasz az 1. kérdésre: Víz-utántöltési mennyiség [l] x koncentráció [%] 100 = készítmény-hozzáadás [l ill. kg] ( ) [l] x 0,15 [%] 100 Kiszámítási képlet és válasz a 2. kérdésre: Rendelkezésre álló permetlé-mennyiség [l] maradékmennyiség [l] vízfelhasználás [l/ha] = 1,2 [l ill. kg] NH]HOHQG WHU 1000 [l] (tartály névleges térfogata) - 20 [l] (maradékmennyiség) 500 [l/ha] vízfelhasználás = 1,96 [ha] 169

170 Opciós felszerelés Fennmaradó területek feltöltési táblázata Az utolsó tartályfeltöltéshez szükséges utántöltési mennyiség kiszámításához használja a Fennmaradó területek feltöltési táblázata leírást! Ekkor a szórófv E O V]iUPD]y P V]DNL KtJtWDWODQ PDUDGpN PHQQ\LVpJHW D NLV]iPROW XWiQW OWpVL PHQQ\LVpJE O OH NHOO YRQQL /ivg D ROGDORQ D Ä3HUPHWH] YH]HWpNHN FtP UpV]W A megadott utántöltési mennyiségek 100 l/ha felhasználási mennyiségre vonatkoznak. Egyéb felhasználási mennyiségek esetén az utántöltési mennyiség a többszörösére n het. útszakasz XWiQW V]yUyNHUHWHNKH] [m] 10 m 12 m 15 m 16 m 18 m 20 m 21 m 24 m ábra Példa: fennmaradó útszakasz: 100 m felhasználási mennyiség: 100 l/ha szórókeret: Q-plus szórókeret munkaszélesség: 15 m szakaszolók száma: 5 maradpnphqq\lvpjshuphwh] YH]HWpN 5,2 liter 1. Számítsa ki az utántöltési mennyiséget a feltöltési táblázat segítségével. A példában az utántöltési mennyiség 15 liter. 2. 9RQMD NL D NLV]iPtWRWW XWiQW OWpVL PHQQ\LVpJE O D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ PDUDGW PDUDGpN mennyiséget. Szükséges utántöltési mennyiség: 15 liter 5,2 liter = 9,8 liter.

171 Üzembevétel $NH]HO HOHPHNPDJ\DUi]DWDDSHrPHWH] ]HPKH] VARIO-kapcsolás nyomóoldal (1) 3HUPHWH] ]HP (2) OV WLV]WtWiV EOtW Yt]]HO+ 2 O) (3) %HNHYHU -tartály (4) 7DUWiO\EHOV WLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO+ 2 O) 192. ábra VARIO-kapcsolás szívóoldal (1) 3HUPHWH] ]HP (2) (QJHGMH OH D SHUPHWOpWDUWiO\EyO D P V]DNL maradék-mennyiséget (3) Engedje le anh]ho V]HUYE ODV]tYyW mo E OD V]LYDWW\~EyO pv D V]tYyV] U E O P V]DNL maradék-mennyiséget. (4) +tjtwvd EOtW Yt]]HO+ 2 2D] EOtW Yt]-tartályból (5) Töltse fel a permetlétartályt vízzel a szívóvezetéken át ábra 171

172 Üzembevétel Átkapcsoló-FVDSSHUPHWH] ]HPSHUPHWOpWDUWiO\J\RUVNiürítés (1) 3HUPHWH] ]HP (2) Permetlétartály gyorskiürítés szivattyún át, pl. egy tartálykocsiba 194. ábra Átkapcsoló-FVDSSHUPHWH] ]HP EOtWpV (2) 3HUPHWH] ]HP (3) geotwpv EOtW Yt]]HO+ 2 2D] EOtW Yt]-tartályból 195. ábra 172

173 Üzembevétel Átkapcsoló-csap gy U VYH]HWpNWDUWiO\ blítés (0) Nulla helyzet (1) Tartályöblítés (2) *\ U VYH]HWpN 196. ábra Átkapcsoló-FVDSEHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVDV]tYyFVDWODNR]iV a permetlétartályhoz (1) 3HUPHWH] ]HP (2) %HNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVD (3) Töltse fel a permetlétartályt vízzel a szívóvezetéken át 197. ábra 173

174 Üzembevétel Az egyes üzemmódoknh]ho HOHPHLQHNSozíciói 3HUPHWH] ]HP 198. ábra 174

175 Üzembevétel $EHNHYHU -tartály leszívása 199. ábra 175

176 Üzembevétel $EHNHYHU -WDUWiO\EDQOHY NDUEDPLGIHOROGiVDpVOHV]tYiVDDJ\ U VYezetéken át 200. ábra 176

177 Üzembevétel $WDUWiO\HO WLV]WtWisa permetlével a tartályöblítésen keresztül 201. ábra 177

178 Üzembevétel $EHNHYHU -WDUWiO\NL EOtWpVH EOtW Yt]]HODWDUWiO\ EOtWpVHQNHUHV]W O 202. ábra 178

179 Üzembevétel A permetlétartályban maradt maradék-mennyiség hígítása öblíw Yt]]HO 203. ábra 179

180 Üzembevétel 6.$V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSWLV]WtWiVDIHOW ltött permetlétartály mellett $V]tYyV] U DV]LYDWW\~DQ\RPiVV]DEiO\]ypVDSHUPHWH] YH]HWpNHNWLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO 204. ábra 180

181 Üzembevétel $V]tYyV] U DV]LYDWW\~pVDQ\RPiVV]DEiOyozó kiürítése 205. ábra 181

182 Üzembevétel A permetlétartály maradék-mennyiségének leengedése 206. ábra 182

183 Üzembevétel A permetlétartály kiürítése a szivattyúval, pl. egy tartálykocsiba 207. ábra 183

184 Üzembevétel A permetlétartály feltöltése a szívóvezetéken át a VARIO-kapcsolás szívóoldalának szívócsatlakozásánál 208. ábra 184

185 Üzembevétel $SHUPHWOpWDUWiO\IHOW OWpVHDV]tYyYH]HWpNHQiWDEHNHYHU WDUWiO\V]tYyFVDWODNR]ásánál 209. ábra 185

186 Üzembevétel $WDUWiO\EHOV WLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO 210. ábra 186

187 Üzembevétel OV WLV]WtWiV EOtW Yt]]HO 211. ábra 187

188 Üzembevétel 6.6. Feltöltés vízzel Figyelembe kell venni a feltöltés során a megengedett hasznos terhelést! Ügyeljen az HJ\HVIRO\DGpNRNMHOOHP] W Pegeire [kg/l]. $N O QE ] IRO\DGpNRNMHOOHP] W PHJpUWpNHL folyadék víz karbamid UAN NP-oldat V U 1 1,11 1,28 1,38 0LQGHQIHOW OWpVHO WWHOOHQ UL]QLNHOODJpSHWNiURVRGiVRNUDSOW PtWHWOHQWDUWályokra pv YH]HWpNHNUH YDODPLQW D NH]HO -berendezések helyes helyzetére. Lásd A NH]HO HOHPHNPaJ\DUi]DWDDSHUPHWH] ]HPKH] FtP UpV]WDROGDORQ Feltöltés során a gépet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Annak érdekében, hogy a permetlé visszaáramlását a vezetékhálózatba meg lehessen DNDGiO\R]QL QHP V]DEDG N ]YHWOHQ NDSFVRODWRW OpWUHKR]QL D W OW YH]HWpN pv D permetlétartály között. $ W OW YH]HWpN YpJpW OHJDOiEE FP-rel a permetlétartáo\ EHW OW Q\tOiVD I O WW rögzítse. A szabad kifolyás a legnagyobb biztonságot nyújtja a visszafolyás ellen. (ONHOONHU OQLDKDENpS] GpVW)HOW OWpVVRUiQQHPM KHWKDEDSHUPHWOpWDUWiO\EyO$ KDENpS] GpV HONHU OpVH pughnpehq QDJ\ NHUHV]WPHWV]HW W OFVprt kell használni, amely egészen a tartály aljáig leér. $SHUPHWOpWDUWiO\WFVDNEHKHO\H]HWWEHW OW V]LWiYDOV]DEDGKDV]QiOQL A legveszélytelenebb az, ha a feltöltést a szántóföld szélén a vizes kocsiból végzi OHKHW OHJ V]DEDGHVpVVHO $ IHOW OWpVQHN H] D PyGMD D] DONDOPD]RWW SHUPHWH] V]HUW O I JJ HQDYt]YpGHOPLWHU OHWHNHQQHPHQJHGpO\H]HWWeUGHNO GM QDYt] J\LKLYDWDlnál! (1) Meg kell határozni a pontos vízfelöltési mennyiséget (lásd A be-és utántöltési mennyiség kiszámíwivd FtP fejezetet). (2) Hívja le az AMATRON+IHOW OWpVLNLMHO] MpWDIXQNFLyJRPEÄ$UEHLWPXQND YDJ\DJpSadatok meq E O/iVGDÄ3HUPHWOpWDUWiO\XWiQW OWpVHYt]]HO FtP UpV]WDROGDORQ (3) A permetlé-pvd] EOtW Yt]-tartályt mindig a EHW OW Q\tOiVRQ keresztül a szabad kifolyású vízvezetéken át kell feltölteni. (4) Figyelje a tartály tartalmát a töltöttségi-szint kijel] Q (5) $EHW OW Q\tOiVRNDWFVDSy- ill. csavarossal fedéllel kell elzárni. 188

189 Üzembevétel 6.7 Készítmények bekeverése pv]twppq\hn EHNHYHUpVH N ]EHQ YLVHOMHQ PHJIHOHO YpG UXházatot, ahogy azt a Q YpQ\YpG V]HUJ\iUWyMDLVHO tumd Ha a karbamid-v] U RSFLy EH YDQ WpYH D WDUWiO\ED DNNRU D WDUWiO\IHOW OWpVKH] elkészített karbamid-phqq\lvpjhwn ]YHWOHQ ODEHW OW Q\tOiVRQiWEHOHKHWV]yUQL a tartályba. Lásd a Sz U N FtP UpV]WDROGDORQ 7HJ\H D Yt]EHQ ROGyGy IyOLD]DFVNyW MiUy NHYHU V]HUNH]HW PHOOHWW N ]YHWOHQ O D permetlétartályba. $] HJ\HV NpV]tWPpQ\HNHW D EHNHYHU WDUWiO\RQ iw D permetlétartály vizébe kell keverni. Ez esetben megkülönböztetjük a folyékony és porformájú készítmények ill. karbamid bekeverését. Az üres készítmény tartályok 212. ábra Az üres készítmény-tartályokat gondosan ki kell mosni, használaton kívül heo\h]ql VV]HJ\ MWHQL pv HO tuivv]hu HQ iuwdopdwodqtwdql 1HP V]DEDG D]RNDW más célra felhasználni. Ha a készítmény-tartály öblítéséhez csak a permetlé áll rendelkezésre, akkor HO V] U HO WLV]WtWiVW NHOO YpJH]QL $] DODSRV WLV]WtWiVW FVDN DNNRU V]DEDG elvéjh]ql KD WLV]WD Yt] ioo UHQGHONH]pVUH SO D N YHWNH] WDUWiO\IHOW OWpV HOYpJ]pVH HO WW LOO D] XWROVy WDUWiO\IHOW OWpV PDUDGpN PHQQ\LVpJének hígításakor. 189

190 Üzembevétel Készítmények bekeverése 213. ábra/ 1. Töltse fel félig a permetlétartályt vízzel. 2. Nyissa ki DEHNHYHU WDUWiO\IHGHOpW 3. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 4. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja az Einspül-%HKlOWHUEHNHYHU WDUWiO\ pozícióba. 5. A tartályfeltöltéshez kiszámított és lemért készítmény- ill. karbamid-mennyiség igényt be kell W OWHQLDEHNHYHU -tartályba (max. 34 liter). 6. A szivattyút kb /perc fordulaton kell P N GWHWQL pv D NHYHU V]HUNH]HWHW (7) be kell NDSFVROQL $ NHYHU WHOMHVtWPpQ\W iowdoiqrv D Ä keverési fokozat) növelni lehet. 7. $ SHUPHWH] ]HP SHUPHWOpWDUWiO\ J\RUV Uítése átkapcsoló-csapot (3) kapcsolja a Spritzbetrieb / SHUPHWH] ]HP pozícióba. 8. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (4) átkapcsoló-csapot kapcsolja 6SULW]EHWULHE SHUPHWH] ]HP pozícióba. 9. $ J\ U V vezeték / tartályöblítés (5) átkapcsolócsapot kapcsolja a 5LQJOHLWXQJ J\ U V vezeték pozícióba. 10. $ SHUPHWH] ]HP EHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVD feltöltési csatlakozó a permetlétartály számára (6) átkapcsoló-csapot kapcsolja addig a Einspül- Behälter DEVDXJHQ D EHNHYHU WDUWiO\ leszívása SR]tFLyED PtJ D EHNHYHU WDUWiO\EyO D teljes mennyiség ki nem ürül. 11. Töltse be a hiányzó vízmennyiséget a tartályba ábra 190

191 Üzembevétel Poralakú készítmények és granulátumok bekeverése $NDUEDPLGRWDSHUPHWH]pVHO WWIRlyadék átszivattyúzásával teljesen fel kell oldania. NaJ\REEPHQQ\LVpJ NDUEDPLGIHOROGiVDNRUDSHUPHWOpK PpUVpNOHWpQHN drasztikus csökkenése következhet be, ezáltal a karbamid csak lassan oldódik fel. Minél melegebb a víz, annál jobban és gyorsabban oldódik fel a karbamid ábra/ 1. Töltse fel félig a permetlétartályt vízzel. 2. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 3. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja az Einspül-%HKlOWHUEHNHYHU WDUWiO\ pozícióba. 4. $ SHUPHWH] ]HP SHUPHWOpWDUWiO\ J\RUV UtWése átkapcsoló-csapot (3) kapcsolja a Spritzbetrieb / SHUPHWH] ]HP pozícióba. 5. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (4) átkapcsoló-csapot kapcsolja 6SULW]EHWULHE SHUPHWH] ]HP pozícióba. 6. Nyissa ki a bekeyhu WDUWiO\IHGHOpW 7. A tartályfeltöltéshez kiszámított és lemért készítmény- ill. karbamid-mennyiség igényt be kell W OWHQLDEHNHYHU -tartályba (max. 34 liter). 8. A szivattyút kb /perc fordulaton kell P N GWHWQL pv D NHYHU V]HUNH]HWHW (7) be kell kapfvroql $ NHYHU WHOMHVtWPpQ\W iowdoiqrv D Ä keverési fokozat) növelni lehet. 9. $ J\ U V YH]HWpN WDUWiO\ EOtWpV (5) átkapcsolócsapot kapcsolja a 5LQJOHLWXQJJ\ U VYezeték SR]tFLyED $ IRO\DGpNRW V]LYDWW\~]]D EH D EHNHYHU tartályon át, míg a betöltött mennyiség teljesen fel nem oldódik. 10. Ha a betöltött készítmény teljesen feloldódott, a SHUPHWH] ]HP EHNHYHU WDUWiO\ OHV]tYiVD feltöltési csatlakozó a permetlétartály számára (6) átkapcsoló-csapot kapcsolja addig a Einspül- Behälter absaugen / DEHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVD SR]tFLyED PtJ D EHNHYHU WDrtályból a teljes mennyiség ki nem ürül ábra 11. Töltse be a hiányzó vízmennyiséget a tartályba. 191

192 Üzembevétel $WDUWiO\HO WLV]WtWiVDSHUPHWOpYHO 215. ábra/ 1. 0 N GWHVVHDV]LYDWW\~WNESHUFIRUGulaton. 2. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 3. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja az Einspül-%HKlOWHUEHNHYHU WDUWiO\ pozícióba. 4. $ SHUPHWH] ]HP SHUPHWOpWDUWiO\ J\RUV Uítése átkapcsoló-csapot (3) kapcsolja a Spritzbetrieb / SHUPHWH] ]HP pozícióba. 5. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (4) átkapcsoló-csapot kapcsolja 6SULW]EHWULHE SHUPHWH] ]HP pozícióba. 6. 1\LVVDNLDEHNHYHU WDUWiO\IHGHOpW 7. $ J\ U V YH]HWpN WDUWiO\ EOtWpV (5) átkapcsolócsapot kapcsolja a 5LQJOHLWXQJ J\ U V vezeték pozícióba. 8. A tartályt vagy az egyéb edényzetet a tartályöblítésen át le kell nyomni és legalább 30 mp-en át lefelé kell nyomni. 9. $ SHUPHWH] ]HP EHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVD feltöltési csatlakozó a permetlétartály számára (6) átkapcsoló-csapot kapcsolja addig a Einspül- %HKlOWHU DEVDXJHQ D EHNHYHU WDUWiO\ leszívása SR]tFLyED PtJ D EHNHYHU WDUWiO\EyO D teljes mennyiség ki nem ürül ábra 192

193 Üzembevétel $WDUWiO\WLV]WtWiVD EOtW Yt]]HO $WDUWiO\RN EOtW Yt]]HOW UWpQ WLV]WtWiVDKtJtWMDDSHUPHWOpNRQFHQWUiFLyMiW 215. ábra/ 1. 0 N GWHVVHDV]LYDWW\~WNESHUFIRUGulaton. 2. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a Verdünnen / hígítás pozícióba. 3. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja az Einspül-BehäOWHUEHNHYHU WDUWiO\ pozícióba. 4. $ SHUPHWH] ]HP SHUPHWOpWDUWiO\ J\RUV Uítése átkapcsoló-csapot (3) kapcsolja a Spritzbetrieb / SHUPHWH] ]HP pozícióba. 5. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (4) átkapcsoló-csapot kapcsolja Spülen / öblítés pozícióba. 6. NyissDNLDEHNHYHU WDUWiO\IHGHOpW 7. $ J\ U V YH]HWpN WDUWiO\ EOtWpV (5) átkapcsolócsapot kapcsolja a Kanisterspülung / tartályöblítés pozícióba. 8. A tartályt vagy az egyéb edényzetet a tartályöblítésen át le kell nyomni és legalább 30 mp-en át lefelé kell nyomni. 9. $ SHUPHWH] ]HP EHNHYHU WDUWiO\OHV]tYiVD feltöltési csatlakozó a permetlétartály számára (6) átkapcsoló-csapot kapcsolja addig a Einspül- %HKlOWHU DEVDXJHQ D EHNHYHU WDUWiO\ leszívása SR]tFLyED PtJ D EHNHYHU WDUWiO\EyO D teljes mennyiség ki nem ürül ábra 193

194 Üzembevétel 3HUPHWH] ]HP (OOHQ UL]]HDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHW V]H]RQPHJNH]GpVHHO WW a tényleges kijelzett permetezési nyomás a szórási táblázat szerint szükséges szórási nyomás közötti eltérések esetén $ SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW Sontosan határozza meg a felhasználandó PHQQ\LVpJHW D Q YpQ\YpG V]HU J\iUWyMiQDN KDV]QiODWL ~WPXWDWyMD DODSMiQ /ivgdä3huphwopkdv]qiodwd FtP IHMH]HWHWDROGDORQ Táplálja be a szükséges felhasználási mennyiséget az AMATRON+ készülékbe. Az AMATRON+ hibajelzést küld és hanggal is figyelmeztet, ha a felhasználási mennyiséget a permetezés során nem tartják be. $ V] NVpJHV IHOKDV]QiOiVL PHQQ\LVpJHW SRQWRVDQ WDUWVD EH D SHUPHWH] üzemben, azért, hogy a kezelés sikeressége optimális legyen hogy elkerülje a felesleges környezetterhelést Válassza ki a szükséges fúvókatípustdshuphwh]pvphjnh]gpvhho WWDV]yUiVL táblázatból D]HO LUiQ\]RWWKDODGiVLVHEHVVpJ a szükséges felhasználási mennyiség D YpJUHKDMWDQGy Q YpQ\YpG V]HU LQWp]NHGpVKH] KDV]QiOW Q YpQ\YpG V]HU szükséges szétporlasztási tulajdonságainak (finom-közepes-durva szemcsézet) figyelembe vétele mellett. Lásd a Szórási táblázat a lapossugarú-, elsodródás elleni-, injektor- és Airmix-fúvókákhoz részt a 221. oldalon. Válassza ki a szükséges fúvakaméretet D SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW D szórási táblázatból D]HO LUiQ\]RWWKDODGiVLVHEHVVpJ a szükséges felhasználási mennyiség a kívánt szórási nyomás figyelembe vétele mellett. Lásd a Szórási táblázat a lapossugarú-, elsodródás elleni-, injektor- és Airmixfúvókákhoz részt a 223. oldalon. Válasszon alacsony haladási sebességet és alacsony permetezési nyomást az HOVRGUyGiVPLDWWLYHV]WHVpJHNPHJHO ]pvpughnpehqlásd a Szórási táblázat a lapossugarú-, elsodródás elleni-, injektor- és Airmix-fúvókákhoz részt a 223. oldalon. A 3 m/s szélsebesség esetén további intézkedések szükségesek az elsodródás HONHU OpVHpUGHNpEHQOiVGD]Ä,QWp]NHGpVHNHOVRGUyGiVHOOHQ FtP IHMH]HWHWD 198. oldalon)! Az egyenletes keresztirányú elosztás csak kireteszelt lejtéskiegyenlítés mellett pukhw HO $ PV IHOHWWL iwodjvhehvvpj V]pO HVHWpQ D NH]HOpVW PHJ NHOO V] QWHWQL D levelek és a vékony ágak mozognak). 194

195 Üzembevétel A szórókeretet csak haladás közben szabad be- vagy kikapcsolni a túladagolás elkerülése érdekében. Kerülje az átfedések miatti túladagolást a permetezési nyomnak a másik SHUPHWH]pVL Q\RPKR] W UWpQ QHP SRQWRV FVDWODNR]iVD PLDWW pvydj\ kanyarodáskor a fordulóban bekapcsolt szórókeret esetén. A sebesség fokozása esetén ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az engedélyezett legmagasabb szivattyúhajtás fordulatszámát, melynek értéke 550 1/perc. $SHUPHWH] ]HPVRUiQiOODQGyDQHOOHQ UL]]HDWpQ\OHJHVSHUPHWOpIRJ\DV]WiVW a kezelt terület vonatkozásában. +DWiUR]]D PHJ D] iwiro\ivppu V]iPiUDDÄ/LWHUHQNpnti impulzusok -at a tényleges és a mért felhasználási mennyiség eltérései esetén. Lásd a Literenkénti impulzuvrn FtP UpV]WDROGDORQ Határozza meg az útszakasz-pu]pnho V]iPiUD D Ä PpWHUHQNpQWL impulzusok -at a tényleges és a kijelzett megtett útszakaszok eltérései esetén. /ivgdäppwhuhqnpqwllpsxo]xvrn FtP UpV]WDRldalon 7LV]WtWVD PHJ IHOWpWOHQ O D V]tYyV] U NHW D V]LYDWW\~W D V]HUHOYpQ\HNHW pv V SHUPHWH] YH]eWpNHWDSHUPHWH] ]HPLG MiUiVI JJ PHJV]DNtWiVDHVHWpQ A permetezési nyomás és a fúvókaméret befolyásolják a cseppek méretét és a kipermetezett folyadékmennyiséget. Minél nagyobb a permetezési nyomás, anqio NLVHEE D NLSHUPHWH]HWW SHUPHWOp FVHSSiWPpU MH $ NLVHEE FVHSSHN NL vannak téve a nem kívánt elsodródásnak. Ha növeli a permetezési nyomást, növekszik a felhasználási mennyiség is. Ha csökkenti a permetezési nyomást, akkor csökken a felhasználási mennyiség is. Ha a haladási sebességet ugyanolyan fúvókaméret és azonos permetezési nyomás mellett növeli, akkor csökken a felhasználási mennyiség. Ha a haladási sebességet ugyanolyan fúvókaméret és azonos permetezési Q\RPiVPHOOHWWFV NNHQWLDNNRUQ DIHOKDV]nálási mennyiség. A haladási sebességet és a szivattyúhajtás fordulatszámát széles határok között V]DEDGRQ YiODV]WKDWMD PHJ D] $0$7521 NpV] OpNHQ NHUHV]W O W UWpQ automatinxvpvwhu OHWI JJ IHOKDV]QiOiVLPHQQ\LVpJ-szabályozás alapján. A szivattyú szállítási teljesítménye függ a szivattyúhajtás fordulatszámától. Válassza meg a szivattyúhajtás-fordulatszámát (350 és 550 1/perc között) úgy, KRJ\ HOHJHQG PHQQ\LVpJ-áramlás álljon rendelkezésre a szórókeret és a NHYHU V]HUNH]HWV]iPiUD(N ]EHQIHOWpWOHQYHJ\e figyelembe, hogy a nagyobb haladási sebesség és nagy felhasználási mennyiség esetén több permetlét kell szállítani. $ NHYHU V]HUNH]HW QRUPiO HVHWEHQ D IHOW OWpVW O D SHUPHWH] ]HP YpJH]WpLJ bekapcsolva marad. Mérvadóak a készítmény gyártójának adatai. A SHUPHWOpWDUWiO\ DNNRU UHV KD D SHUPHWH]pVL Q\RPiV KLUWHOHQ MHOHQW VHQ csökken. A szívó- pv Q\RPyV] U DNNRU YDQ HOGXJXOYD KD D SHUPHWH]pVL Q\RPiV egyébként változatlan feltételek mellett esik. 195

196 Üzembevétel $IHODGDWI JJ DGDWRNEHWiSOiOiVDD]$0$7521NpV] lékbe $ SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW EH NHOO WiSOiOQL D IHODGDWI JJ DGDWRNDW D] AMATRON+ készülékbe. Lásd a Menü -IHODGDW FtP IHMH]HWHWD]Rldalon A permetlé kijuttatása &VDWODNR]WDVVDHO tuivv]hu HQDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHWDWUDktorra. Kapcsolja össze a munkagép számítógépét az AMATRON+ készülékkel. (OOHQ UL]]H D SHUPHWH]pV PHJNH]GpVH HO WW D] $0$7521 NpV] OpNEHQ D] alábbi gépi adatokat (lásd a Menü -JpSLDGDWRN FtP IHMezetet a 60. oldalon): mennyiség fokozatot a szórókeretbe pstwhww SHUPHWH] I~YyNiN PHJHQJHGHWW SHUPHWH]pVL Q\RPiVL tartományt a 100 méterenkénti impulzusok értékét. 7iSOiOMDEHKHO\HVHQDIHODGDWI JJ DGDWRNDWD]$0$7521NpV] OpNEH +R]]RQPHJIHOHO LQWp]NHGpVHNHWKDDSHUPHWH] ]HPN ]EHQD]$0$7521 készüopnhq KLEDMHO]pV MHOHQLN PHJ pv H]]HO HJ\LGHM OHJ ILJ\HOPH]WHW KDQJ LV KDOODWV]LN/iVGDÄ+LEDMHO]pVHNpVKDOOKDWyKDQJMHO]pVHN FtP Iejezetet a 198. oldalon. (OOHQ UL]]HDNLMHO]HWWSHUPHWH]pVLQ\RPiVWDSHUPHWH] ]HPN ]EHQ Ügyeljen arra, hogy a kijelzett permetezési nyomás semmi esetre sem térjen el ±25%-kal a szórási táblázatból vett kívánt permetezési nyomástól, pl. a felhasználási mennyiség (+) (- JRPERNNDO W UWpQ PHJYiOWR]WDWiVD HVHWpQ $ NtYiQW SHUPHWH]pVL Q\RPiVWyO W UWpQ QDJ\REE OHWpUpV Hsetén nem éri el az RSWLPiOLVNH]HOpVLVLNHUWpVQ DN UQ\H]HWWHUKHOpVLV Csökkentse vagy növelje a haladási sebesség addig, míg vissza nem tér a kívánt permetezési nyomás engedélyezett tartományába. Ne permetezze ki teljesen üresre a permetlétartályt (ez nem érvényes a SHUPHWH] ]HP EHIHMH]pVHNRU $ SHUPHWOpWDUWiO\W OHJNpV EE OLWHUHV töltöttségi-szint elérésekor töltse fel. $SHUPHWH] ]HPEHIHMH]pVHNRUNEOLWHUV]LQWW O DSHUPHWH] ]HP EOtWpViWNDSFVROy-csapot kapcsolja a Spülen / öblítés pozícióba NDSFVROMDNLDNHYHU V]HUNH]HWHW 196

197 Üzembevétel Példa: szükséges felhasználási mennyiség: 250 l/ha tervezett haladási sebesség: 8 km/h fúvóka típusa: AI fúvóka mérete: 05 DEHpStWHWWSHUPHWH] I~YyNiN min. nyomás 1 bar megengedett nyomástartománya: max. nyomás 5 bar kívánt permetezési nyomás: 2,3 bar engedélyezett permetezési nyomásértékek: 2,3 bar ±25% min. 1,7 bar és max. 2,9 bar 1. $SHUPHWOpWHO tuivv]hu HQDQ YpQ\YpG V]HU-gyártó adatainak alapján kell összeállítani és elkeverni/ivgdä3huphwopkdv]qiodwd FtP IHMezetet a 168. oldalon. 2. Állítsa be a kívánt keverési fokozatot (általában a 2 fokozatot). Lásd a Ä HYHU V]HUNH]HW FtP IHMH]HWHWDROGDORQ 3. Kapcsolja be az AMATRON+ készüléket. 4. Nyissa ki szórókeretet. 5. A szórókeret munkamagasságát (a fúvókák és az állomány közötti távolság) a felhasznált fúyyninwyoi JJ HQDV]yUiVLWiEOi]DWV]HULQWNHOOEHiOOtWDQL 6. (OOHQ UL]]H D] AMATRON+ készüléken a Mengenschritt / mennyiségfokozat értékét a felhasználási mennyiség százalékos változását a (+) (-) gombok egyszeri megnyomásával. 7. (OOHQ UL]]HD]AMATRON+ készüléken a 100 méterenkénti impulzusok értéket. 8. (OOHQ UL]]H D] AMATRON+ NpV] OpNHQ D V]yUyNHUHWEH pstwhww SHUPHWH] I~YyNiN megengedett permetezési nyomás tartományának max. nyomás és min. nyomás értékét. 9. Táplálja be az AMATRON+ készülékbe a szükséges felhasználási mennyiség Ä6ROOPHQJHNtYiQWpUWpNpW LOOHOOHQ UL]]HD]HOWiUROWpUWpNHW 10. Kapcsolja be a TLT-W pv P N GWHVVH D V]LYDWW\~W D V]LYDWW\~ ]HPL SHUF fordulatszámán. 11. DSFVROMRQDPHJIHOHO WUDNWRUIRNR]DWEDpVLnduljon el. 12. A szórókeretet az AMATRON+ készülék keresztül kapcsolja be. +DODGiVDV]iQWyI OGUHEHNDSFVROWNHYHU V]HUNH]HWHVHWpQ 1. Kapcsolja ki a szórókeretet. 2. Kapcsolja be a TLT-t. 3. Állítsa be a kívánt keverési fokozatot. ÈOOtWVDDKDODGiVKR]EHiOOtWRWWNHYHUpVLIRNR]DWRWDSHUPHWH] ]HPHO WWYLssza, ha ez a NHYHUpVLIRNR]DWDSHUPHWH] ]HPV] NVpJHVNHYHUpVLIRNR]DWától eltér. 197

198 Üzembevétel Hibajelzések és hallható hangjelzések Az AMATRON+ kpv] OpNHQ KLEDMHO]pV MHOHQLN PHJ pv H]]HO HJ\LGHM OHJ ILJ\HOPH]WHW KDQJLVKDOODtszik, ha a szükséges, betáplált felhasználási mennyiséget nem érjük el D V]yUyNHUHWEH pstwhww SHUPHWH] I~YyNiN SHUPHWH]pVL Q\RPiV-tartományát elhagyjuk. Erfordeliche Aufwandmenge wird nicht erreicht - A szükséges felhasználási mennyiséget nem érjük el Az AMATRON+ NpV] OpNHQ H] D KLEDMHO]pV MHOHQLN PHJ pv H]]HO HJ\LGHM OHJ ILJ\HOPH]WHW KDQJ LV KDOODWV]LN KD QDJ\ KDODGiVL VHEHVVpJ pv DODFVRQ\ V]LYDWW\~KDMWiV fordulatszám mellett a szükséges felhasználási mennyiséget nem érjük el. Segítség: 1. Csökkentse a haladási sebességet és növelje a szivattyú fordulatszámát, addig, amíg DKLEDMHO]pVpVDKDOOKDWyYpV]MHO] KDQJPiUQHPKDOODWV]LN Zulässigen Spriztdruck-Bereich der im Sprizt-Gestänge eingebauten Spritzdüsen verlassen - a V]yUyNHUHWEHpStWHWWSHUPHWH] I~YyNiNSHUPHWH]pVLQ\RPiV-tartományát elhagyva Az AMATRON+ NpV] OpNHQ H] D KLEDMHO]pV MHOHQLN PHJ pv H]]HO HJ\LGHM OHJ ILJ\HOPH]WHW KDQJLVKDOODWV]LNKDV]yUyNHUHWEHpStWHWWSHUPHWH] I~YyNiNSHUPHWH]pVL nyomás-tartományát elhagyjuk. Segítség: 1. Változtassa úgy haladási sebességet, hogy ismét abban a sebességtartományban haladjon, amely a permetezési üzem számára meghatározásra került Intézkedések az elsodródás megakadályozására A kezeléseket a kora reggeli ill. esti órákban végezze el (ilyenkor általában kisebb a szél). Válasszon nagyobb fúvókákat és vízfelhasználási mennyiségeket. Csökkentse a permetezési nyomást. A szórókeret munkamagasságát pontosan bh NHOO WDUWDQL PLYHO D Q YHNY I~YyNDWiYROViJJDOD]HOVRGUyGiVYHV]pO\HLVHU WHOMHVHQQ Csökkentse a haladási sebességet (8 km/h alá). Használjon ún. elsodródásmentes (AE) fúvókákat vagy injektor (ID) fúvókákat (magas durvacsepp-arányú fúvókákat). Az ej\hvq YpQ\YpG V]HUHNGRNXPHQWiFLyLWYHJ\HILJ\HOHPEH 198

199 Üzembevétel 6.9 A folyadékmennyiség mérése (OOHQ UL]]HDV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHW DV]H]RQPHJNH]GpVHHO WW minden fúvókacsere esetén, a szórási táblázat beállítási utasításainak elohq U]pVpKH] a tényleges és a kívánt felhasználási mennyiség [l/ha] közötti különbségek esetén. A tényleges és a kívánt felhasználási mennyiség [l/ha] közötti különbségek okai lehetnek a tényleges haladási és a Traktormeter-en kijelzett haladási sebesség közötti különbség és/vagy DSHUPHWH] I~Yókák természetes kopása. Szükséges eszközök az adagok kiméréséhez: (1) alkalmas felfogó-eszközök, pl. vödör (2) PpU SRKiUYDJ\DGDJROyKHQJHU (3) stopperóra. Munkamódszer: A tényleges felhasználási mennyiség meghatározása [l/ha] A tényleges felhasználási mennyiség [l/ha] egy mérési szakasz megtételével D] HJ\HV SHUPHWH] I~YyNiN I~YyND-kipermetezési állásából (az egyes fúvókák kipermetezései) határozható meg. 199

200 Üzembevétel A tényleges felhasználási mennyiség meghatározása mér szakasz megtételével 1. A kezeléshez szükséges felhasználási mennyiséget [l/ha] pontosan meg kell határozni és az AMATRON+ készülékbe be kell táplálni. 2. $GMDPHJDV]yUyNHUHWEHpStWHWWSHUPHWH] I~YyNiNPHJHQJHGHWWSHUPHWH]pVLQ\omás-tartományát az AMATRON+ készülékbe. 3. Töltse fel a permetlétartályt vízzel. 4. DSFVROMDEHDNHYHU V]HUNH]HWHW 5. $V]yUyNHUHWHWEHNHOONDSFVROQLpVHOOHQ UL]QLNHOOKRJ\D] VV]HVI~YyNDNLIRJiVWDODQP Nödik-e. 6. A szórókeretet ki kell kapcsolni. 7. A permetlétartályt a kétoldalon megadott töltöttségi jelzésig (ha nincs, adjunk meg újat) vízzel fel kell tölteni. 8. $V]iQWyI OG QOHNHOOPpUQLSRQWRVDQDPpWHUHVPpU V]DNDV]W$NH]G - és végpontot meg kell jelölni. 10. A traktormotor fordulatszámát a szivattyú-fordulatszám figyelembe vétele mellett (min /perc és max /perc) a kézi gázkarral állandóra kell beállítani. 11. $ PpU V]DNDV]W QHP iooy KHO\]HWE O UHS O UDMWWDO D NH]G - és a végpont között a kívánt VHEHVVpJJHOPHJNHOOWHQQL(N ]EHQDV]yUyNHUHWHWSRQWRVDQDPpUpVLV]DNDV]NH]G SRQWMán be majd a végpontján ki kell kapcsolni. 12. A kihordott vízmennyiséget a tartály újrafeltöltésével lehet meghatározni HJ\PpU HGpQ\VHJtWVpJpYHO leméréssel vagy vízórával. a [I] x b [m] x c [m] = felhasználási mennyiség [I/ha] a: vízfogyasztávdppu b: szórásszélesség [m] FDPpU Példa: vízfogyasztás a: szórásszélesség b: PpU V]DNDV]KRssza c: 80 l 20 m 100 m 80 [I] x [m] x 100 [m] = 400 [I/ha] 200

201 Üzembevétel A folyadék-felhasználás meghatározása álló helyzetben az egyes fúvókák átfolyásának mérésével $I~YyNDiWIRO\iViWOHJDOiEEN O QE ] I~YyNiQNHOOPHJKDWiUR]QL(KKH]HJ\-egy fúvókát kell jobb és a bal szárnyon valamint a szórókeret közespqhoohq UL]QL A tényleges felhasználási mennyiséget [l/ha] a felfogott fúvóka átfolyásból [l/min] kell kiszámítani és közvetlenül a szórási táblázatból kiolvasni. 1. Határozza meg pontosan a szükséges felhasználási mennyiség D YpJUHKDMWDQGy Q YpQ\YpG intézkedéshez. Lásd a Betöltési- és utántöltési menq\lvpjhnnlv]iptwivd FtP UpV]WDROGalon. 2. Táplálja be a szükséges felhasználási mennyiséget az AMATRON+ készülékbe. 3. $GMDPHJDV]yUyNHUHWEHpStWHWWSHUPHWH] I~YyNiNPHJHQJHGHWWSHUPHWH]pVLQ\omás-tartományát az AMATRON+ készülékbe. Lásd a Menü - gpsdgdwrn FtP UpV]WDROGDORQ 4. Határozza meg a szükséges permetezési nyomást. 5. Állítsa át az AMATRON+NpV] OpNHWD$8720$7, $8720$7, $ ]HPE OD+$1'-Betrieb / KÉZI üzemre. 6. Töltse fel a permetlétartályt vízzel. 7. DSFVROMDEHDNHYHU V]HUNH]HWiOWDOában a 2 fokozatba). 8. Adja meg kézi betáplálással a szükséges permetezési nyomást a +/- gombokkal az AMATRON+ készülékbe. 9. DSFVROMDEHDV]yUyNHUHWHWpVHOOHQ UL]]HKRJ\D] VV]HVI~YyNDNLIRJiVWaODQXOP N GLN-e. 10. Kapcsolja ki a szórókeretet. 11. Az egyes fúvóka átfolyást [l/min] több fúvókán is meg kell határozni, pl. stopperórával, adagolóhengerrel pvppu SRKiUUDO 12. Az átlagos fúvóka átfolyást [l/min] meg kell határozni. Példa: Fúvókaméret: 05 Tervezett haladási sebesség: 8,0 km/h Szükséges permetezési nyomás: 3,2 bar Fúvóka átfolyás a bal szárnyon: 1,9 l/perc Fúvóka átfolyás középen: 2,0 l/perc Fúvóka átfolyás a jobb szárnyon: 2,1 l/perc Számított középérték: 2,0 l/perc 1. A tényleges felhasználási mennyiség kiszámítása d [l/perc] x 1200 folyadék-felhasználás e [km/h] = [l/ha] d: fúvóka átfolyás (számított középérték) [l/min] e: haladási sebesség [km/h] 2,0 [l/perc] x ,0 [km/h] = 300 [l/ha] 2. A tényleges felhasználási mennyiség [l/ha] kiolvasása a szórási táblázatból az alábbiakhoz 1. HUHVVHNLDÄ6]yUiVLWiEOi]DW FtP IHMH]HWEHQDV]yUiVLWiEOi]DWRWDROGDORQ 2. A l/min (liter/perc) oszlopban keresse meg a 2,0 értéket. 3. Ebben a sorban menjen jobbra. A 8,0 km/h oszlop metszéspontjában olvassa le a 300 l/ha felhasználási mennyiséget. 201

202 Üzembevétel $]~WV]DNDV]pU]pNHO EHiOOtWiVD ÈOOtWVDEHD]~WV]DNDV]pU]pNHO WPpWHUHQNpQWLLPSXO]XV DWpQ\OHJHVpVD kijelzett megtett útszakasz közötti eltérés esetén. Lásd az AMATRON+ fejezetét 100 méterenkénti impulzusok a 70. oldalon. 100 méterenkénti impulzusok 202

203 Üzembevétel 6.11 Maradék-mennyiségek Megkülönböztetjük a maradék-mennyiségek két típusát: A tartályban megmaradó, felesleges maradék-mennyiség a permetezési folyamat végén. 0 V]aki maradék-phqq\lvpj DPHO\ HJ\pUWHOP SHUPHWH]pVL Q\RPiV FV NNHQpV HVHWpQ D SHUPHWOpWDUWiO\EDQ D V] U FVDSEDQ D V]tYyHJ\VpJEHQ pv D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ PDUDG $ V]tYyHJ\VpJ ioo D V]tYyV] U E O D V]LYDWW\~EyO pv D nyomásszabályzóból. Az egyes szerkezeti elemek maradék-mennyiségeit lásd a Ä0 V]DNL DGDWRN FtP IHMH]HWEHQ D ROGDORQ $GMD VV]H D] HJ\HV V]HUNH]HWL HOHPHNP V]DNLPDUadék-mennyiségeit A maradék-phqq\lvpjhnphjv] QWHWpVH hj\homhq DUUD KRJ\ D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ PDUDGW PDUDGpN-mennyiség még hígítatlan állapotban kerül kipermetezésre. Ezt a maradék-mennyiség feltétlenül egy kezeletlen területre permetezze ki. Olvassa ki a 136. oldalon található Ä0 V]DNL DGDWRN - SHUPHWH] YH]HWpNHN FtP IHMH]HWE O HQQHN D KtJtWDWODQ maradék-mennyiségnek a kipermetezéséhez szükséges útszakaszt. A SHUPHWH] Yezetékben található maradék-mennyiség független a szórókeret munkaszélesséjpw O DSFVROMDNLDNHYHU V]HUNH]HWHWDSHUPHWOpWDUWiO\ UHVUHSHUPHWH]pVpKH]KDD SHUPHWOpWDUWiO\EDQ OHY PDUDGpN-mennyiség már csak 50 liter. Bekapcsolt NHYHU V]HUNH]HW HVHWpQ Q YHNV]LN D P V]DNL PDUDGpN-mennyiség a megadott értékekkel szemben. Érvényben vannak a felhasználó védelmének intézkedései a maradék- PHQQ\LVpJ NL UtWpVHNRU 9HJ\H ILJ\HOHPEH D Q YpQ\YpG V]HU gyártóinak XWDVtWiVDLWpVYLVHOMHDPHJIHOHO YpG ruházatot. A felfogott permetlé maradék-phqq\lvpjhw D YRQDWNR]y MRJL HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ NHOO iuwdopdwodqtwdql $ SHUPHWOp PDUDGpN-mennyiséget arra alkalmas tartályokedq NHOO VV]HJ\ MWHQL +DJ\MD NLVzáradni a permetlé maradék-mennyiséget. Juttassa el a permetlé maradék-phqq\lvpjhw D] HO tuw ártalmatlanítóhoz. A permetlétartály maradt maradék-mennyiség hígítása és a hígított maradék-mennyiség NLSHUPHWH]pVHDSHUPHWH] ]HPEHIHMH]WpYHO A maradék-menq\lvpjktjtwiviwpvnlshuphwh]pvpwdshuphwh] ]HPEHIHMHztével az alábbi eljárás szerint végezze el: 1. A permetlétartályban maradt maradék-mennyiséget hígítsa fel 80 liter vízzel. 2. (O V] U D KtJtWDWODQ PDUDGpN-PHQQ\LVpJHW SHUPHWH]]H NL D SHUPHWH] vezetékb OHJ\NH]HOHtlen területre. 3. Ezután a hígított maradék-mennyiséget is permetezze ki a kezeletlen területre. 4. Hígítsa fel ismét a permetlétartályban maradt maradék-mennyiséget 80 liter EOtW Yt]]HO 5. Ezt a hígított maradék-mennyiséget ismét egy kezeletlen területre permetezze ki. 203

204 Üzembevétel 217. ábra/ 1. Kapcsolja ki a szórókeretet 2. Kapcsolja be TLT-t. 3. DSFVROMDEHNHYHU V]HUNH]HWHW(7). 4. $ SHUPHWH] ]HP SHUPHWOpWDUWiO\ J\RUV Uítése átkapcsoló-csapot (3) kapcsolja a Spritzbetrieb / SHUPHWH] ]HP pozícióba. 5. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a Verdünnen / hígítás pozícióba. 6. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja a Behälter-,QQHQUHLQLJXQJ WDUWiO\ EHOV tisztítása pozícióba. 7. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (4) átkapcsoló-csapot kapcsolja Spülen / öblítés pozícióba. 8. Hígítsa a permetlétartályban maradt mennyiséget NEOLWHUYt]]HOD] EOtW WDUWiO\EyO 217. ábra 218. ábra/ 9. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 10. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 11. $ SHUPHWH] ]HP EOtWpV (3) átkapcsoló-csapot kapcsolja 6SULW]EHWULHE SHUPHWH] ]HP pozícióba. 12. Permetezze ki a hígítatlan maradék-mennyiséget a SHUPHWH] YH]HWpNE OHJ\kezeletlen területre. 13. Ezután permetezze ki a hígított maradékmennyiséget szintén egy kezeletlen területre. 14. Kapcsolja ki a (7) NHYHU V]HUNH]HWHW KD D SHUPHWOpWDUWiO\EDQ OHY PDUDGpN-mennyiség már csak 50 liter. 15. Ismételje meg még egyszer a 3-14 lépéseket ábra 204

205 Üzembevétel $P V]DNLPDUDGpN-mennyiség leengedése 219. ábra/ 16. Helyezzen a VARIO-kapcsolás szívóoldal lehqjhg Q\tOiVDDOiHJ\PHJIHOHO IHOIRJyHGpQ\W 17. Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) a Spritzbrühe-Behälter entleeren / a permetlétartály kiürítése pozícióba, és engedje le D P szaki maradék-mennyiséget a SHUPHWOpWDUWiO\EyOHJ\PHJIHOHO HGpQ\EH 220. ábra/ 219. ábra 18. Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) a 6DXJILOWHU HQWOHHUHQ D V]tYyV] U NL UtWpVH SR]tFLyED pv HQJHGMH OH P V]DNL PDUadék- PHQQ\LVpJHW D SHUPHWH] YH]HWpNE O D V]HUHOYpQ\E O D V]tYy- pv Q\RPyW PO E O pv D szivattyúeyohj\phjihoho HGpQ\EH 220. ábra 205

206 Üzembevétel 6.12 Tisztítás 7DUWVDDKDWiVLG WDUWDPiWRO\DQU YLGHQDPHQQ\LUHFVDNOHKHWSpOGiXOQDSL WLV]WtWiVVDO D SHUPHWH] ]HP EHIHMH]WpYHO 1H KDJ\MD D SHUPHWOpW indokolatlanul hosszú ideig a permetlétartályban, például éjszakára. $ V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpSHN pohwwduwdpd pv PHJEt]KDWyViJD DODSMiEDQ YpYH D SHUPHWH] V]HUQHN D JpS V]Hrkezeti anyagaira gyakorolt hatásától függ. Hígítsa a permetlétartályban maradt maradék-mennyiséget és permetezze ki ezután a hígított maradék-mennyiséget (lásd Maradék-PHQQ\LVpJHN FtP fejezetet a 203. oldalon). $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSWpQ\OHJHVPHJWLV]WtWiVDHO WWPiUDV]iQWóföldön végezzen el tisztítást. Kezelje a szántóföldi SHUPHWH] JpS WLV]WtWiVD VRUiQ IHOJ\ OHPOHWW WLV]WtWiVL maradékanyagokat környezettudatosan. 6]HUHOMH NL D SHUPHWH] I~YyNiNDW V]H]RQRQNpQW OHJDOiEE HJ\V]HU (OOHQ UL]]HDNLV]HUHOWSHUPHWH] I~YyNiNHOV]HQQ\H] GpVpWV] NVpJHVHWpQ egy puha kefével tisztíwvdphjoivgdä DUEDQWDUWiV FtP IHMH]HWHWgEOtWVH iwdshuphwh] YH]HWpNHNHWEHpStWHWWSHUPHWH] I~Yókák nélkül ábra/ 1. geotwvh iw D NL UtWHWW SHUPHWOpWDUWiO\W HU V vízsugárral. 2. Töltsön a permetlétartályba kb. 400 liter vizet. 3. Kapcsolja be a TLT-t és a szivattyút járassa kb /perc fordulaton. 4. DSFVROMDEHDNHYHU V]HUNH]HWHW(7). 5. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. 6. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja a Behälter-Innenreinigung WDUWiO\ EHOV tisztítása pozícióba. 7. Váltogassa többször a VARIO-kapcsolás nyomóoldalán a Behälter-Innenreinigung / WDUWiO\ EHOV WLV]WtWiVD pozícióját és a Spritzbetrieb / permewh] ]HP pozícióját. Így az összes szerkezeti elemet át tudja öblíteni tiszta vízzel. 8. Változtassa meg többször a keverési fokozatot a fokozatkapcsolónál (7). 9. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát kapcsolja (2) a 6SULW]EHWULHE SHUPHWH] ]HP pozícióba és a permetlétartály tartalmát a szórókereten keresztül permetezze ki. 10. EngedMHOHDP V]DNLPDUDGpN-mennyiséget (lásd a Maradék-PHQQ\LVpJ PHJV] QWHWpVH FtP UpV]W a 203. oldalon) LV]WtWVD PHJ D V]tYyV] U W /ivg D Ä6]tYyV] U WLV]WtWiVD FtP UpV]WDROGDORQ 221. ábra 206

207 Üzembevétel $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSWLV]WtWiVDIHOW OW WWWDUWály esetén 7LV]WtWVDPHJIHOWpWOHQ ODV]tYyV] U NHWDV]LYDWW\~WDV]HUHOYpQ\HNHWpVD SHUPHWH] YH]HWpNHWDSHUPHWH] ]HPLG MiUiVI JJ PHJV]DNtWiVDHVHWpQ $V]iQWyI OGLWLV]WtWiVWD] EOtW Yt]WDUWiO\Yt]pYHOYpJH]]HHO Vegye figyelembe, hogy D SHUPHWH] YH]HWpNEHQ OHY PDUDGpN-mennyiség hígítatlan koncentrációban kerül kipermetezésre. Ezt a maradék-mennyiséget IHOWpWOHQ O NH]HOHWOHQ WHU OHWUH SHUPHWH]]H NL /ivg D Ä0 V]DNL DGDWRN - SHUPHWH] YH]HWpNHN FtP UpV]WDROGDORQROYDVVDNLHQQek a hígítatlan maradék-mennyiségnek a kipermetezéséhez szükséges útszakaszt ábra/ 1. Kapcsolja ki a permetezést. 2. DSFVROMDNLNHYHU V]HUNH]HWHW(7). 3. DSFVROMD NL D '86 Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQdszer) csapját a permetlé elkeveredésének megakadályozásához. 4. A VARIO-kapcsolás szívóoldalát (1) kapcsolja a Verdünnen / hígítás pozícióba. 5. A VARIO-kapcsolás nyomóoldalát (2) kapcsolja a 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba N GWHVVH D V]LYDWW\~W ]HPL IRUGXODWV]iPRQ (450 1/perc). 7. (O V] U D KtJtWDWODQ PDradék-mennyiséget permetezze ki egy kezeletlen maradék területre. 8. (]XWiQD] EOtW Yt]WDUWiO\YL]pYHOKtJtWRWWParadékmennyiséget permetezze ki szintén egy kezeletlen maradék területre. 9. (QJHGMH OH P V]DNL PDUDGpN-mennyiséget egy PHJIHOHO HGpQ\EH/iVGD205. oldalt LV]WtWVD PHJ D V]tYyV] U W /ivg D Ä6]tYyV] U WLV]WtWiVD FtP UpV]WDROGDORQ 11. 1\LVVD NL LVPpW D '86 Q\RPiVNLHJ\HQOtW rendszer) csapját ábra 207

208 Üzembevétel Téliesítés és üzemen kívül helyezés 1. $V]iQWyI OGLSHUPHWH] JpSHWDWpOLHVtWpVHO WW DODSRVDQPHJNHOOWLV]WtWDQL/iVGDÄ7LV]WtWiV FtP fejezetet a 206. oldalon. 2. 6]HUHOMH NL pv WLV]WtWVD PHJ D V]tYyV] U W ieud /ivg D Ä6]tYyV] U WLV]WtWiVD FtP UpV]W D 210. oldalon. 3. A szivattyúk 300 1/perc TLT-fordulatszám mellett "levej V]Lvattyúzásra" járatni kell., ha elvégezte az EOtWpVW pv D SHUPHWH] I~YyNiNEyO PiU QHP M Q folyadék. 4. Kapcsolja ki a TLT-t. 5. &VDYDUR]]D OH D NHYHU V]HUNH]HW W PO MpW ieud D SHUPHWOpWDUWiO\UyO $ NHYHU V]HUNH]HW W PO MH ieud VV]HN WL D IRNR]Dtkapcsolót (223/3 ábra) a permetlétartállyal. 6. &VDYDUR]]DOHDYLVV]DWpU -vezetéket (223/4 ábra) a SHUPHWOpWDUWiO\UyO$YLVV]DWpU -vezeték (223/4 ábra) VV]HN WL D SHUPHWH] ]HP EOtWpV iwndsfvolócsapot fokozatkapcsolót (223/5 ábra) a permetlétartállyal ábra 7. 7iYROtWVD HO D EHNHYHU WDUWiO\ OHV]tYiVD permetlétartály szívócsatlakozása átkapcsolócsapján található fedelet (22/1 ábra). Fordítsa el az átkapcsoló-csapot (224/2 ábra) a Saug-Anschluss für Spritzbrühe-Behälter / permetlétartály szívócsatlakozása pozícióba ábra 8. Távolítsa el a VARIO-kapcsolás nyomóoldal (223/6 ieud LOO ieud HOOHQ U] FVDWODNR]yMiQiO OHY fedelet (22/1 ábra) ábra 208

209 Üzembevétel 9. A szivattyú nyomóvezetékét (226/1 ábra) le kell szerelni, úgy, hogy a maradék vízmennyiség a nyrpyyh]hwpne O pv D 9$5,2-kapcsolás nyomóoldaláról ki tudjon folyni. 10. A TLT-t be kell kapcsolni és a szivattyút kb. ½ perfljp N GWHWQLNHOOPtJDV]LYDWW\~Q\RPyROGDOL csatlakozójából nem jön már több folyadék. $ Q\RPyYH]HWpNHNHW FVDN D N YHWNH] használatkor szabad újra felhelyezni. +~]]D OH D] VV]HV SHUPHWH] YH]HWpNHW D V]DNDV]ROy V]HOHSHNU O ieud pv V UtWHWW OHYHJ YHOI~YDssa ki. Szerelje ki az összes fúvókát. Váltogassa a VARIO-kapcsolás szívóoldalt (223/7 ábra) és a VARIO-kapcsolás nyomóoldalt (223/6 ábra) többször az összes kapcsolás pozíció között. Váltogasson az összes kapcsolási karon az összes kapcsolási pozíció között, mint pl. V]DNDV]ROyV]HOHSHN SHUPHWH] ]HP EOtWpV iwndsfvroivdnhyhu V]HUNH]HWIRNR]DWNDSFVolója ábra A leszeuhowv]tyyv] U WDN YHWNH] KDV]Qálatig a V]iQWyI OGL SHUPHWH] JpS EHW OW V]LWiMiEDQNHOO meg UL]QLH $ V]LYDWW\~ Q\RPiVFVDWODNR]yMiW V]HQQ\H] GpV ellen le kell fedni. +D D SHUPHWH] JpS Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HUUHO is rendelkezik, csavarozza ki a nyomávfv NNHQW V]HOHSHQ OHY OHHUHV]W FVDYDUW Q\LVVD NL D Q\RPiVNLHJ\HQOtW UHQGV]HU iwndpcsolócsapját. A kardántengely csuklóit le kell kenni és a profilcsöveket hosszabb üzemen kívül helyezés esetén meg kell zsírozni. $ WpOLHVtWpV HO WW D V]LYDWW\~NEDQ Rlajcserét kell végezni ábra ƒ& DODWWL K PpUVpNOHW HVHWpQ D GXJDWW\~V membránszivattyúkat üzembe-kho\h]pv HO WW kézzel meg kell forgatni annak megakadályozása érdekében, hogy a jégdarabok a dugattyúkat és a dugattyúmembránokat ne tegyék tönkre! Az elektromos alkatrészeket fagymentesen kell tárolni! 209

210 Üzembevétel $V] U EHWpWWLV]WtWiVD 7LV]WtWVDPHJDV] U EHWpWHWiEUDDQDSLSHUPHWH]pVLPXQNiNXWiQ 1. 0 N GWHVVHDV]LYDWW\~WSHUFIRUGXOaton). 2. 7HJ\HQ PHJIHOHO IHOIRJy HGpQ\W D 9$5,2- kapcsolás szívóoldalának kifolyó-nyílása alá. 3. Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát a 6DXJILOWHU HQWOHHUHQ D V]tYyV] U NL UtWpVH SR]tFLyED pv HQJHGMH OH D P V]DNL PDUadék- PHQQ\LVpJHW D V]HUHOYpQ\E O pv D V]tYy- és Q\RPyYH]HWpNE O SHUPHWOpWDUWiO\EyO HJ\ PHJIHOHO edénybe. 4. $ V]tYyV] U Q WDOiOKDWy V]iUQ\DV FVDYDUW ábra) lazítsa meg. 5. $ V] U NHO\KHW ieud HQ\KH MREED-balra mozgatással húzza le. 6. +~]]D NL D V] U EHWpWHW ieud pv Yt]]HO tisztítsa meg. 7. (OOHQ UL]]HD]2-J\ U NHWiEUDVpUülésre. 8. $ V]tYyV] U W IRUGtWRWW VRUUHQGEHQ LVPpW V]erelje össze ábra Ügyeljen az O-J\ U N ieud helyes használatára! 9. Kapcsolja a VARIO-kapcsolás szívóoldalát 6SULW]EHWULHESHUPHWH] ]HP pozícióba. Lásd a VARIO-NDSFVROiVV]tYyROGDOD FtP UpV]WD74. oldalon. 10. (OOHQ UL]]HDV]tYyV] U W PtWHWWVpJpW 210

211 Karbantartás 7 Karbantartás, helyreállítás és ápolás A karbantartási, helyreállítási és ápolási munkák elvégzése során figyelembe kell venni a biztonsági utasításokat, különös tekintettel a 28. oldalon található Ä1 YpQ\YpG JpSV]iQWyI OGLQ YpQ\HNKH] FtP IHMH]etre! 0LQGHQMDYtWiVHO WWDSHUPHWH] EHUHQGH]pVWDODSRVDQWLVztítsa meg vízzel! $ SHUPHWH] EHUHQGH]pVHQ YpJ]HQG MDYtWiVRNDW DODSYHW HQ QHP P N GWHWHWW szivattyú mellett végezze! Vezetékek cseréje esetén csak eredeti AMAZONE vezetékeket használjon. 6]HUHOpVN ]EHQDODSYHW HQ9$YH]HWpNV]RUtWyNDWKDVználjon. $ SHUPHWOpWDUWiO\ EHOVHMpEHQ YpJ]HQG PXQNiNDW FVDN DODSRV WLV]WtWiV XWiQ szabad elvégezni. A permetlétartályba bemászni nem szabad. A traktoron vaj\ D SHUPHWH] JpSHQ YpJ]HQG KHJHV]WpVL PXQNiN HO WW D] AMATRON+ készüléket a trakwruuyov]iqwyi OGLSHUPHWH] JpSU OOHNHOOYHQQL 7.1 Karbantartási munkák listája naponta szivattyú -RODMV]LQWHWHOOHQ UL]QL RODMV] U 6XSHU-S szórókeret (csak Profi-nyitás) -ioodsrwhoohq U]pV tartály V]tYyV] U nyomássz U YH]HWpNV] U (ha van) szivattyú NH]HO IHO OHW fúvókák - tisztítani ill. kiöblíteni -DEURQFVQ\RPiVWHOOHQ U legalább évente szivattyú RODMV] U NH]HO IHO OHW fúvókák átfolyás- és visszafolyás-ppu - a dugattyúmembránokat HOOHQ UL]QLDGRWWHVHWben cserélni - V]HOHSHNHWHOOHQ UL]QL adott esetben cserélni - kicserélni -PDQRPpWHUWHOOHQ UL]QL - keresztirányú V]yUiVHORV]OiVWHOOHQ UL]QL adott esetben cserélni D]iWIRO\iVPpU WEHiOOtWDQL DYLVV]DIRO\iVWPpU W hozzáállítani üzemórák szerint szivattyú - olajcsere minden üzemóra után, de évente legalább 1x 211

212 Karbantartás 7.2 Szivattyú karbantartás, tisztítás és javító intézkedések zavarok esetén $]RODMV]LQWHOOHQ U]pVH Csak márkás 20W30 olajat vagy a 15W40 univerzális olajat használjon! Ügyeljen a helyes olajszintre! Károsodást okozhat a túl alacsony, de a túl magas olajszint is ábra 1. (OOHQ UL]]H KRJ\ D QHP P N G pv Yt]Vzintesen álló szivattyú esetén az olajszint a jelzésénél (229/1 ábra) látható-e. 2. Vegye le a fedelet (229/2 ábra) és töltsön be olaja, ha az olajszint a jelzésénél (229/1 ábra) nem látható Olajcsere Az olajcsere minden üzemóra után, de évente legalább egyszer esedékes! (OOHQ UL]]H D] RODMV]LQWHW QpKiQ\ ]HPyUD XWiQ V] NVpJ HVHWpQ W OWV Q EH olajat! 1. Szerelje ki a szivattyút. 2. Vegye le a (229/2 ábra) fedelet. 3. Eressze le az olajat. 3.1 Fordítsa a fejére a szivattyút. 3.2 A hajtótengelyt (229/3 ábra) addig forgassa kézzel, míg a fáradt olaj teljesen nem WiYR]LN (]HQIHO O RO\DQ OHKHW VpJ LV YDQ KRJ\ D] RODMDW D OHHUHV]W FVDYDUQiO eresztjük le. Eközben azonban csekély maradékmennyiség is marad a szivattyúban, H]pUWLQNiEED]HOV HOMiUiVLPyGRWMDYasoljuk. 4. Állítsa a szivattyút egyenes felületre. 5. A hajtótengelyt felváltva fordítsa jobbra és balra és lassan töltse fel friss olajjal. Az RODMV]LQWDNNRUPHJIHOHO KDD]RODMDV]LQWMHO]pVQpOiEUDOiWKató. 212

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat!

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat! Használati útmutató Függesztett szántóföldi permetez gép $0$=21( 8) 8) 8) 8) 8) MG 1080 SB 233.2 (HU) 04.03 Printed in Germany a h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati ~WPXWDWy HO

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200 Vontatott permetezőgép MG 2328 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 Special UX 4200 Special Vontatott permetezőgép MG 1738 BAG0035.0 11.06 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZA-M Profis Hydro Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró MG3460 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super Kezelési utasítás az Vetőgépek AD 2500/3000 Special AD 3000/3500/4000 Super MG4101 BAH0042-3 08.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Kezelési utasítás. AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép. Fedélzeti számítógép

Kezelési utasítás. AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép. Fedélzeti számítógép Kezelési utasítás az AMATRON + a EDX szemenkénti vetőgép Fedélzeti számítógép MG3144 BAG0062.1 03.09 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást, és vegye

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Kezelési utasítás AMASET + Kapcsolódoboz

Kezelési utasítás AMASET + Kapcsolódoboz Kezelési utasítás az AMASET + Kapcsolódoboz MG2050 BAG0007.3 02.13 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és vegye figyelembe az abban leírtakat!

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

Kezelési utasítás, szervizfüzet

Kezelési utasítás, szervizfüzet Kezelési utasítás, szervizfüzet az PROFIHOPPER PH SMARTCUT Fűnyíró és gyepszellőztető minden felhasználási célra MG5344 BAF0012.1 02.14 Nyomtatták Franciaországban hu Olvassa el és vegye figyelembe ezt

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

AMABUS szoftver. Kezelési utasítás ZA-M AMAZONE

AMABUS szoftver. Kezelési utasítás ZA-M AMAZONE Kezelési utasítás AMAZONE AMABUS szoftver ZA-M MG4556 BAG0116.0 12.12 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást és vegye figyelembe az abban leírtakat!

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

TwinTerminal 3. Kezelési utasítás. AD-P Cayena Citan Cirrus

TwinTerminal 3. Kezelési utasítás. AD-P Cayena Citan Cirrus Kezelési utasítás az és TwinTerminal 3 AD-P Cayena Citan Cirrus MG4614 BAG0122.3 12.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A jövőbeni

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K ED 902-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K ED 902-K Használati útmutató az ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K ED 902-K Szemenkéntvető gépekhez MG 1305 BAH0002 10.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Használati utasítás KMS síkfalmetsző

Használati utasítás KMS síkfalmetsző Használati utasítás KMS síkfalmetsző Gyári szám: Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: 07634/505488-0 Fax: 07634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:www.kms-rinklin.de

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214*

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21334358_1214* Helyesbítés Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

A legnagyobb erejű könnyűsúlyú!

A legnagyobb erejű könnyűsúlyú! A legnagyobb erejű könnyűsúlyú! Legnagyobb erő a meggyőző méreteknek köszönhetően! az UF Osztályának legnagyobb tartályméretével és legnagyobb szórókeretével, valamint könnyű szerkezetével Ön a legjobb

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

AMAZONE. Használati útmutató Kompakt tárcsás borona CATROS 5500 CATROS 7500. MG1184 KGB 328.1 (H) 11.05 Printed in Germany

AMAZONE. Használati útmutató Kompakt tárcsás borona CATROS 5500 CATROS 7500. MG1184 KGB 328.1 (H) 11.05 Printed in Germany AMAZONE Használati útmutató Kompakt tárcsás borona CATROS 5500 CATROS 7500 MG1184 KGB 328.1 (H) 11.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Kezelési utasítás az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Függesztett permetezőgép MG2017 BAG0012.1 09.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Használati útmutató ZG-B 5500 ZG-B 8200. Precis. típusú nagy. területteljesítményű műtrágyaszóró gépekhez

Használati útmutató ZG-B 5500 ZG-B 8200. Precis. típusú nagy. területteljesítményű műtrágyaszóró gépekhez Használati útmutató ZG-B 5500 ZG-B 8200 Precis típusú nagy területteljesítményű műtrágyaszóró gépekhez MG 1358 BAG0002.1 10.05 Printed in Germany magyar Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG 1727 BAG0044.0 01.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Kezelési utasítás az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Függesztett permetezőgép MG3181 BAG0012.6 03.15 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Vontatott permetezőgép MG3416 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás EXS40 Szerelési és kezelési utasítás 1. Szimbólumok Veszély Figyelmeztetés Kézi működtetés További utasítások Motoros működtetés 2. Általános figyelmeztetések Ez a szerelési utasítás, képzett szakemberek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet

Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet Kezelési Utasítás KMS 100 x100-as hidraulikus tartószerkezet Gyártó: KMS GmbH Gewerbepark Breisgau Freiburger Srtraße 10 79427 Eschbach Tel.: 0049 7634 551611 Fax.: 0049 7634 551612 Forgalmazó: B A R T

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 11200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 11200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 11200 Vontatott permetezőgép MG4731 BAG0101.5 03.15 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A jövőbeni használat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Használati útmutató AMAZONE. Számítógép

Használati útmutató AMAZONE. Számítógép Használati útmutató AMAZONE Számítógép AMATRON + szántóföldi permetez gépekhez MG1667 BAG0037.0 (H) 10.06 Printed in Germany Olvassa el és vegye figyelembe az üzemeltetési útmutatót az első üzembe vétel

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben