Enying Város Önkormányzata évi bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei"

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 1 I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele Szolgálató Intézmény saját bevétel Köztemetı fenntartás Települési hulladék Helyi közút Szenyvíz kezelése (kieg.tev) Iskolabusz kisegitı tev Étkeztetés Városgazdálkodás kiegészítı tev Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fıs ESZI saj bev Házigondozás Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (telefonok) Tszlázott közüzemi c) ÁFA bevétel ig,tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási b1) Adóbehajtásból származó bevétel

2 zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 39 - ebbıl: felhalmozási c) Iparőzési adó c1) Iparőzési adó behajtás d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz II. Támogatások (Önk. Elszám.) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám Érdekeltségnövelı támogatás (könyvtár) Óvódáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedések Központi bérpolitikai támogatás Esélyegyenlıségi Érettségi támog Közoktatás fejlesztési Gyermekszegénység Ped. ösztönzése c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad d) Fejlesztési célú támogatások e) Müködésképtelen Önkorm. támogatása III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ Lakásértékesítés (részletre) Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités (Touinform)

3 zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 79 - Ingatlanértékesités Madarász telek Telekértékesítés, földértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer Köszhasznú foglalkoztatás támogatása Településır TBtıl: Iskolaegészségügy Szf TBtıl: Védınık Szf Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf évi Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés OGY választás ÖNKO választás Kisebbségi választás Mozgáskorlátozott támogatás (közlekedési támogatás) Pénzbeli ellátás Bursa visszautalás Okt Min támog Kríziskezelı központ Tartásdíj megelızés Kisebbségi önkormányzat támogatása Városgazd átvett alaptecv HBF Iskola átvett Mőv Ház átvett Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010) Bölcsöde beruházás Othhonteremtési támogatás HBF Iskola felhaml Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Közfoglalkoztatási Közalapítvány Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 114 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési 116 =- ebbıl: felhalmozási ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele (likvdid hitel)

4 zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei Mód. Ei. összesen Intézmények teljesítés Polg. Hiv. teljesítés Teljesítés összesen 120 Müködési hitel (rövid lejáratú) Folyószámlahitel Bérhitel (likviditási hitel) Forgóeszközhitel (hosszú lejáratú mőködési célra) rövd lejáratú része Felhalmozás célú hitel, kölcsön felvétele Madarász Viz felhalmozási hitel Sportpálya (OLLÉ) felhalmozási hitel egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforg Pénzmaradvány ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 2. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 3 Feladat, cél Polgármesteri Hivatal Enying Város Önkormányzata évi kiadásai Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 4 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadás Mőködési kamatkiadás Felhalmozási kamatkiadás Különféle dologi és folyó kiadások Ingatlanok kiadásai Ingatlanok továbbszámlázott kiadásai Tszlázott telefon Szennyviz kiadásai Kisebbségi önkormányzat kiadásai Elızı évi visszafizetés Hegyi per Adóhátralék behajtás költsége Speciális célú támogatások évi támogatás MTKT Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü EVSE támogatása Orvosok támogatása Egyéb spec. célú támogatás Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás HBF Iskola Müködési tartalék Általános tartalék Hivatali zárolt kiadások Intézményi zárolt kiadások Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár) 0 41 Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya pályázati dij kigiz Mőfüves pálya Szennyviz Gömbös szerzıdás Szabadi utca mközmúterv

6 A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 49 - Madarász utcai ivóviz kivitelezés Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: évi 4324) Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom Telep.rend.terv Üv. eszköz (viharkár miatt) Felújítási kiadások (áfás) Óvoda pályázat önrész Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij Bölcsıde pályázati terv Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: 60 -Buszöbölpár Városi Bölcsıde pályázat önrész Ügyelet pályázat önrész Szennyvíz pályázat Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) 65 -Általános fejlesztési tartalék 66 Felújítási célok: 67 Felhalmozási péneszközátadás Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Madarász víz törl Hosszú lejáratú mőködési hitel törlesztése Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 80 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felmozási célú támogatás Felhalmozási kamatkiadás Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 96 Szolgáltató Intézmény 97 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások

7 A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 99 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Beruházás áfával Árokásó Mőv Ház parkolo (befejezetlen) Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások 117 Munkaadókat terhelı járulékok 118 Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Pályázati önrész játszótér Főnyiró lizing Felhalmozási kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz

8 A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 161 Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás? Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély 181 = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka =- Óvodáztatási támogatéás Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi) Ápolási díj (méltányossági) Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély Átmeneti segély (polgármester) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyszeri gyermekvédelmi Közgyógyellátás Köztemetés Tartásdíj megelılegzése Közlekedés támogatás Közmő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Természetbeni átmeneti segély 203 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Követelés elengedés (dologi) Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (ügyvitel) Felújítás áfával Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

9 A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 218 Felhalmozási kiadások áfával (laptop) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI gyermekjóléti) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI 19 fıs Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (számitógép) Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

10 A B C D E F G G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. Mód. Ei. Tény 280 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával (szgép, projektor) Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 297 Felhalmozási kiadások áfával (projektor) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Követelés elengedés Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Müködési kamatkiadás Követelés elengedés Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Felhalmozási kamatkiadások Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

11 Megnevezés BEVÉTELEK: 3. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethezati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi bevételi és kiadási mérlege A B C D E tény ered.ei. mód.ei tény 1 2 I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos mőködési bev Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele (likvid hitel) Müködési célú hitel felvétele (forgóeszközhitel, hosszú lejáratú) Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: 35 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Müködési kamatkiadás Követeléselengedés Speciális célú támogatás Mőködési tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Müködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 4. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez yzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege Ezer Ft A B C D E F G H 1 Mőködési célú bevételek: Ered.ei. Mód ei Teljesítés Mőködési célú kiadások Ered.ei. Mód ei Teljesítés 2 3 Intézményi müködési bevételek Személyi jellegő kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevétel Munkaadókat terhelı járulékok Müködési Támogatások Dologi jellegő kiadások Müködési célú támogatásértékő bevétel Müködési kamakiadás Véglegesen mük.re átvett péneszközök Követeléselengedés Támogatási kölcsön visszatérülése Speciális célú támogatás Müködési pénzmaradvány Általános tartalék Mőködési célú bevételek össsz Mőködési célú kiadások össsz Müködési célú hitel Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú bevételek mindössz Mőködési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek: Ered.ei. Mód ei Teljesítés Felhalmazási célú kiadások: Ered.ei. Mód ei Teljesítés Mőködési bevételekbıl felhalm.. célú Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásértékő felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Felhalmozási kamatkiadás Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Felhalmazási célú kiadások össz Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú bevételek mindössz Felhalmazási célú kiadások mindössz Bevételek összesen Kiadások összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

13 Ezer Ft 37 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

14 5. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi költségvetési létszámkerete és teljesítése Fı A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y V W X Y 1 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 2 3 Létszámkeret Polgármesteri Hivatal , , , , , , ,5 5 Enying Város Szolgáltató Intézménye Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola ,75 7 Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény ,5 10 Mővelıdési Ház és Könyvtár ,75 11 Önkormányzat összesen: , , , , , , ,50 12 Közfoglalkoztatás Önkormányzat mindösszesen:

15 6. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya A B C D Intézmény, megnevezés: Rövid lej. Hosszú lej. Összesen 1 Polgármesteri Hivatal: 2 ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Phare hitel (OTP NyRt) Vizmő hitel (OTP NyRt) Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Madárász Viktor Víz hitel (MTB Zrt) Müfüves pálya (MTB Zrt) Fejlesztési hitelek össz Hosszú lejárató kölcs. (fejl) Városk.Alap.Szfvár Hosszú lejárató müködési hitel Folyószámlahitel (likvid hitel) Bérhitel (likvid hitel) Likvid hitelek összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szolgáltató Intézmény: 16 Árokásó lizing Szolgáltató Intézmény összesen Önkormányzat mindösszesen

16 7. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen 1 Lakás és egyéb helyiség értékesítés (háztartásoknak) Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Alsótekeresi viziközmő (háztartásoknak) Összesen

17 8. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 1 I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Mőemlék épületek Forgalomképtelen építmény: erdı Forgalomképtelen egyéb építmények /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Mőemlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes egyéb épitmények /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdı Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képzımőv. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek 32 II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 51 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl)

18 A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 52 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 53 I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 63 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függı elszámolások /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tartós tıke Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 87 I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 89 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 90 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen 95 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: likvid hitelek

19 A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 111 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 116 ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 125 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

20 9. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon évi változásáról A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 1 I. Immateriális javak ,78% 2 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,44% 3 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,81% 4 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,89% 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok ,02% 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,23% 7 3. Jármővek ,33% 8 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások ,15% Beruházásra adott elılegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ,85% Egyéb tartós részesedés ,00% Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön ,87% Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,24% 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,78% 19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,99% Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) ,86% 25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 26 I. Készletek összesen ,86% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,13% Adósok ,21% Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,94% 31 Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet ,11% 32 különféle egyéb követelések ,73% 33 II. Követelések összesen ,96% Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 36 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,71% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,40% 41 IV. Pénzeszközök összesen ,49% 42 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások ,00% 43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,83% 44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,04% 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,45% 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,10% 1

21 A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka Induló tıke ,58% Tıkeváltozás ,31% 51 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ,13% Költségvetési tartalék elszámolása ,18% 53 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,18% 54 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 59 I. Költségvetési tartalékok összesen ,90% Vállalkozási tartalék elszámolása 61 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 62 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 66 II. Vállalkozási tartalékok összesen 67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,90% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek ,89% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,16% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,39% -ebbıl likvid hitel ,39% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,03% 76 Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek ,63% 77 tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek ,24% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,00% 80 Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 81 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei ,45% 82 hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt ,00% ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés ,95% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55% 86 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,28% 87 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások ,00% 88 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások ,99% Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,78% 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,44% 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,10% 2

22 10. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl A B C D Megnevezés Bruto Értékvesztés Nettó 1 A.III.3.Egyéb tartósan adott kölcsönbıl: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök után megtérülı része Alsótekeresi viziközközmőhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2010 után megtér.része A.III.5. Egyéb hosszú lejáratú követelésbıl: 0 5 lakástörlesztés egy helyiségtörlesztés B.I.2. Áru, közvetített szolgálatásokból: Továbszámlázandó közüzemi díjakhivatal Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények B.II.1. Vevıkbıl: Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevıkövetelései B.II.2. Adósokból: Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek Illeték hátralék Helyiségbér hátralék Garázsbérlet Lakbér Egyéb bérleti dij Szolg. Int. adóskövetelések 0 27 B.II.4. Egyéb rövid lejáratú követelésbıl: Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztı részlete 0 30 Különféle követelések egyéb Hivatal Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései 0

23 Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata, szöveges indoklással, éves bontásban melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Feladat, cél Szerz. Fennálló évi évi évi évi2016. évi2017. évi2018. évi2019. évi2020. évi2021. évi szer.köt terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv 1 Hitelek: 2 Folyószla hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Madarász Viktor hitel (MTB) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Városi Bölcsıde (MTB) Szennyvíz (Városkörnyiki Alap) Forgóeszközhitel (MTB) Bérmegelılegzési hitel (Next F.) Lizing: 0 14 Caterpillar árokásó traktor Várható kamatok Összesen

24 12. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) A B Jogcím Összeg 1 Kommunális adó Iparőzési adó 6 3 Gépjármőadó 5 4 Póték 19 5 Összesen 1 384

25 13. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A B C B Jogcím Ered.elıir. Mód.elıir Teljesítés Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Támogatásértékő kiadás Felhalmozási kiadás (számítógépek) 0 0 Kiadások összesen Bevételek: Állami támogatás Pénzmaradvány 0 0 Bevételek összesen

26 14. melléklet a 10/2011 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelıen meghatározott feladatait látta el évben. Mőködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mezıszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég, Lepsény. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket mőködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola - Városi Bölcsıde - Egyesített Szociális Intézmény - Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat látott el. Az okmányiroda ellátja a választási feladatok lebonyolítását is. A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat láttunk el, ezek: házi segítségnyújtás, jelzırendszeres segítségnyújtás, Családsegítés és gyermekvédelem. ügyeleti tevékenység, logopédiai feladatok ellátása, pályaválasztási tanácsadás, októberéig mőködött az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melyhez kapcsolódó feladatok szintén ellátásra kerültek. A évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében: A Kistérségi feladatellátás további bıvítésre került, a családsegítés mellett a gyermekjóléti feladatok ellátása is térségi szinten történik. Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkentek. A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekszik az adókintlévıségeit csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenységet 1 fı jogi végzettségő szakemberrel megerısítette. A Szolgáltató Intézmény az elızı évek gyakorlatát folytatva szervezte a közhasznú és közcélú munkavégzést, mely tovább bıvült az aktív korúak ellátásban részesülı személyek közfoglalkoztatásával. Ehhez kapcsolódóan benyújtásra került a Közfoglalkoztatás-

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy E lıterjesztés Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetés III. negyedéves

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.)számú rendeletének módosításáról Enying Város

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. (IX.15..) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. (IX.15..) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. (IX.15..) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés 1. melléklet Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata évi bevételei

Enying Város Önkormányzata évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei zat A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei.

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 A válllkozás megnevezése A válllkozás címe, telefonszám ÉSZAKERDİ Erdıgzdsági Zrt 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 MÉRLEG 2009.12.31 2009. üzleti évrıl

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben