Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2 4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 2/A. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. november hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

3 Jánoshalma Város Önkormányzat 18 /28.(IX. 12.) sz. rendelete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet III. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4 4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. szeptember hó 11. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 28. szeptember 12. Dr. Benda Dénes jegyző

5 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 28.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés Szolgáltatás Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 3 3 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

6 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 9 9 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9 9 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárk. tám Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás

7 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból 3 3 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 5 5 Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

8 2.sz. melléklet 28. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret) Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás 2 2 Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön nyújtás Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

9 28. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő Óvodai dajka Pedagógiai szakszolg Bölcsődei gondozónő Bölcsődei kisegítő Óvodatitkár Udvaros Intézm.összesen: Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető Szakács Konyhai kisegítő Gépkocsi vezető Takarítónő Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus Takarítónő Ált. iskolai oktatás - Pedagógus Pedagóg.asszisztens - Iskolatitkár Takarítónő Portás Fűtő, karbantartó Technikus Középisk. oktatás - Pedagógus Iskolatitkár Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő Gyermekfelügyelő Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) Fogyatékos gyerm.oktatása

10 Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus Takarítónő Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester Köztisztviselő (teljes munkaidős) Köztisztviselő (részmunkaidős),75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) Takarítónő (részmunkaidős),5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 25,5 25,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 25,5 25,5 25,5

11 Polgármesteri Hivatal 28. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. Műk.c. hitel v. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,75 Kisebbségi Önkormányzat Országgy. képviselővál. kapcs. fea Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) , Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás , Település vízell., vízminőség véd Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat ,5 Ügyeleti szolgálat , Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat , Egészségügyi ellátás egyéb fea Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 2 2 Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: ,25 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,25 Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Részesedés Felh.c. átadás Felh.c. kölcsön Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám

12 4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 65 Műk. c. támogatásértékű bev. 5 Összesen 65 Összesen 65

13 Tervezett tartalékok 28. év 5. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 Jánoshalmi Rádióklub támogatása -48 Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés -1 Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása -5 Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása -5 Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása -4 Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása -2 Borverseny támogatása -5 Lengyel útra gépkocsi bérleti díj -5 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés -1 Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba -391 Működési tartalék összesen: 191 Fejlesztési tartalék "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt -2 5 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme -784 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való biztosítása 328/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben -3 fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő -3 biztosítása Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

14 6. sz. melléklet 28. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 25 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 2 311/27(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 1 Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek 3 Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) 1 58 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 12 Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan 1 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 1 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 28. évi része /27.(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (27. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 24 Rendezési Terv átdolgozása 15 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 4 8 Homokbánya engedély meghosszabítása 8 Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet 2 94 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 5 Lámpatestek felszerelése 35 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 1 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 5 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása /27(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 9 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 2 312/27(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) /27(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó kialakítása 53 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 5 369/27(XII.2.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 5 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 2 Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) 2 55 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés HEFOP pályázat maradványa 1 8 HEFOP /5/ /1. sz. projekt 3 Szoftver vásárlás 54 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: 17 42

15 Megnevezés Összeg Felújítás Polgármesteri Hivatal Központi játszótér felújítása 1 28 Bérlakás felújítás 326 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének felújítása /28. (IX.11.) Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai épületének felújításához önerő 3 317/27(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj /27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés /27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány /28. (IX.11.) Kt.sz. hat. HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő 3 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 45 24/28.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész 784 Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 32 Sportcsarnok vizesblokk felújítása /27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) /27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 515 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 515 Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 26.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 28.évi törlesztőrészlete MFB hitel 28. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 6 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 2 Otthonteremtési támogatás 1 58 Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása 4 54 Összesen: 4 54 Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás 1 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés 1 Összesen: 2 Mindösszesen:

16 7. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelkamat Normatív kötött felhasználású tám Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Hitelvisszafizetés Egyéb központi támogatás Leghátr. helyz. kist. felzárk. tám Beruházás Céljellegű decentralizált támogatás 8. Címzett támogatás Felújítás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Felhalmozás célú Átengedett központi adók pénzeszköz átadás SZJA - átengedett 8 % Részesedés vásárlás 2 2 SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Fejlesztési tartalék Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalmozási célú Felhalm.és tőke jellegű bevételek kölcsön nyújtás 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 5 5 Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen Mindösszesen:

17 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 28. évre 8. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. 9 9 Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Leghátrányosabb helyz. kist. felzárk. tám Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Részesedés vásárlás 2 2 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

18 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 9. sz. melléklet Megnevezés 28. évi irányszám 29. évi irányszám Adatok E Ft-ban 21. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése 25 Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel 5 98 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása 25 Céltartalék (működési) 191 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 9 Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója 27 6 Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózttásánk tám Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 5 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás 2 Felhalmozási c. kölcsön nyújtás 4 54 Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

19 1. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 28. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 199. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó E Ft Iparűzési adó E Ft Pótlék, bírság E Ft 2. Gépjárműadó E Ft 3. Kamatbevétel E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér E Ft Saját folyó bevétel: E Ft 1. Tőketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel) E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel) E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: E Ft Csökkentett saját folyó bevétel E Ft Korrigált saját folyó bevétel: E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 7 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa: E Ft

20 11. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad b) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás 3 3 ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás 1 94 b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola 6 25 e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók 24 b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 3 84 d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 48

21 Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4 8 II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen:

22 1. oldal 12.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola mutató fajlagos Ft összeg Ft száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad b) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés 17, , b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon 36, , c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás 98 23, Iskolaotthonos oktatás , Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. összeg Ft

23 mutató fajlagos Ft összeg Ft mutató 2. oldal Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. száma megnevezése Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók,66 24, b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 6, , d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. 6, , , e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 3, Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt , , , Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 115, , Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 25, , Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk , , b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz , , Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx összeg Ft

24 3. oldal Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad. b) Közösségi közlekedési feladatok 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 1. Közművelődési és közgy.i fea. 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás 16. Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen , ,6 2 55, , , ,

25 4. oldal Jogcím száma megnevezése Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 17. Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen , , , , , , , , xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , , , , xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

26 I n d o k o l á s a 28. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 189/28(IV.24.)Kt.sz. hat. Jánoshalmi Rendőrőrs támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 28. évi költségvetéséből 2.,- Ft támogatást nyújtott a jánoshalmi Rendőrőrs részére Jánoshalma város bel- és külterületén történő járőrözés benzin költségének fedezése céljából. A támogatási szerződés án megkötésre került. Fedezete: a költségvetésben meghatározott non-profit szervezetek támogatási kerete. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 2 eft Működési célú támogatásértékű kiadás szakfeladat 2 eft 324/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Egészségügyi Központhoz önerő biztosítás Jánoshalma Város Önkormányzata a TIOP / Kistérségi járóbetegszakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges ,-Ft önerőt a költségvetési fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Az önerőt tagi kölcsön formájában nyújtja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 4.54 eft Felh. c. támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre szakfeladat 4.54 eft 328/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Iskolafűtés korszerűsítés Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményében fűtéskorszerűsítést kíván megvalósítani. Az előzetes számítások alapján a szükséges önerő 3. eft. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 3. eft

27 2 Felújítási kiadás szakfeladat 3. eft 329/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Óvoda felújításra benyújtandó pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével meg kívánja valósítani a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújítását. A szükséges felújítási munkák elvégzéséhez 3. eft-ot biztosít önerőként, a 28. évi költségvetés fejlesztési tartalékából. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 3. eft Felújítási kiadás szakfeladat 3. eft 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A.2 kódszámú pályázati felhívásra. Pályázati önerőként 1. eft-ot biztosít az önkormányzat 28. évi költségvetésében. Fedezetéül a határozat hitelfelvételt jelölt meg, de a szükséges önerő a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belüli belső átcsoportosítással biztosítható. (Számítástechnikai eszközbeszerzés és közutak üzemeltetése szakfeladat előirányzat maradványából.) Beruházási kiadás szakfeladat 8 eft Dologi kiadás szakfeladat 2 eft Beruházási kiadás szakfeladat 1. eft 351/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák Jánoshalma Város Önkormányzata elvégezteti a Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkákat, melyre eft összeget biztosít. Fedezete: az építési törmeléklerakó kialakításának költségvetési előirányzata. Beruházási kiadások szakfeladat eft Dologi kiadás szakfeladat eft

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban 2012. 2013. 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben