Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei"

Átírás

1 1. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett bevételei % 1 Intézményi működési bevételek % 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei % 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei % 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei % 2.1. Helyi adók % 2.2 Átengedett központi adók % 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek % Működési bevételek összesen (1+2) % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése % 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei % 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek % 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről % 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről % 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése % 8 Felügyeleti szervtől kapott támogatás/intézményi finanszírozás/ % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) % 9 Pénzforgalom nélküli bevételek % B Költségvetési bevételek összesen (A+9) % 10 Finanszírozási bevételek % Hitelek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10) % :54

2 2. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett kiadásai Működési kiadások % 1.1. személyi juttatások % 1.2. munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. támogatásértékű kiadások % 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás költségvetési szervnek folyósított támogatás % 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása % 2. Felhalmozási kiadások % 2.1. intézményi beruházások % 2.2. önkormányzati beruházások % 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások % 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre kölcsönnyújtás % 3. Felújítás % 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások % A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) % 4. Céltartalékok működési felhalmozási Általános tartalék B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások I. (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai % 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai % 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) % Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció % 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) % % :54

3 3. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/ % 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.1. Hatósági bevétel % 1.2. Temető sírhely értékesítés % 1.3. Eü. szolgálat % 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek % 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja % 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb 2. Helyi adók % 2.1. Építményadó % 2.2. Telekadó % 2.3. Iparűzési adó % 2.4. Idegenforgalmi adó % 3. Átengedett központi adók % 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része % 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére % 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó % 4. Egyéb sajátos bevételek % 4.1. Lakbér % 4.2. Közterület használat Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Bírságok (környezetvédelem, építés) Működési bevételek összesen ( ) % 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 5.1. Normatív állami hozzájárulások % 5.2. Központosított előirányzatok Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz Cél- címzett támogatások 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 6.1. Ingatlan értékesítés % 6.2. Egyéb telek értékesítés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev % 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás % Helyiség bérleti díj % Pincék bérleti díja % ÉTV bérleti díj + alapdíj ( ) Önkormányzati lakás értékesítés % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( ) % :54

4 3. számú melléklet Cím/alcím: 1/ % 8. Működési célú támogatás értékű bevételek % 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től % 8.2. Kistérségi normatíva % 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) % 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) % 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök Iskolatej támogatás % 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi normatíva visszatérülés Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen ( ) % 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről % Felhalm. pe. átvétele % Pályázatok % ebből Főutca projekt Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ( ) % 13. Kölcsönök visszatérülése % Lakáscélú hitel visszafizetése % Munkáltatói hitel visszafizetése % Egyéb kölcsön visszafizetése % Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen % 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) #### Költségvetési bevételek összesen % 15. Finanszírozási bevételek % Működési hitel Felhalmozási hitel Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen % :54

5 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 % Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként % 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül % 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása % 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) % 2.3. Budaörs Kistérség belső ell % 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) Rendőrség támogatása % 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása % 2.7. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre % 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása % 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása ( ) % 4.3. Busz támogatások % Helyi járat támogatása % Volánbusz Érdi Igazgatóság % BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) % 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása % 4.5. Elit Basket Kft. támogatása % 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása % 4.7. Légimentő bázis támogatása % 4.8. Egyházak támogatása % 4.9. Térfigyelő rendszer működtetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen ( ) % 6. Önkormányzati beruházások % 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül % 8.1. Tűzoltóság támogatása % 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása % 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre Törökbálinti Városfejlesztő Zrt Kölcsönök nyújtása % Kamatmentes kölcsön dolgozók részére Kamatmentes kölcsön lakosság részére % Felhalmozási kiadások összesen ( ) % 11. Önkormányzati felújítási kiadások % Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen % :54 5

6 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/ Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások Általános tartalék működésre Céltartalék működésre Céltartalék felhalmozásra % Költségvetési kiadások összesen % 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai % Működési hitel Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) % 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás % 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) % :54 6

7 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Létszám Köz-foglalkoztatás létszáma Személyi juttatások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás e. ei e. ei % % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % 1/2/14 Választás, népszavazás % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :54

8 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás e. ei % e. ei % % % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % % % % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás % % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása % 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % % % % % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % % % 53 1/2/14 Választás, népszavazás % % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése % 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % % :54

9 4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Működési kiadások összesen % 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % % % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás % % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása % 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat % % % % 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények % % % 1/2/14 Választás, népszavazás /2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése % 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :54

10 4/2. számú melléklet Céltartalék Cím/alcím:1/5 1. Működési célú céltartalék Polgármesteri keret Polgármester általános helyettese kerete Alpolgármesteri keret VFKB keret OKSB keret JÜB keret OKSB keret ünnepségek SZEB keret PGB keret Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ellenőrzés Kisebbségi Ök-k tám Kártalanítás Szociális biztonság Környezetvédelmi alap Annahegyi Vízközmű Felhalmozási célú céltartalék Kis értékű felújítási, beruházási keret Pályázati önrész Beruházási tartalék Későbbi döntést igénylő alternatív beruházásra Összesen: :54 10

11 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím 1/ % Engedélyezett létszámkeret /fő/ 26,5 26,5 26,5 100% Közfoglalkoztatás létszáma % Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek % 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % :54

12 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

13 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

14 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Bóbita Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

15 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

16 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

17 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/ % % % % % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

18 5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/ % % % % % % Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

19 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Zimándy Ignác Általános Iskola % Engedélyezett létszámkeret /fő/ % Közfoglalkoztatás létszáma % Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek % 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) % 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5. Pénzforgalom nélküli bevételek % Költségvetési bevételek % 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -67 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás 2.2. Intézményi beruházás Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % :54

20 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Bálint Márton Általános és Középiskola % % % % % % % % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai % % % % Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre % % Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :54

21 6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Szőnyi Erzsébet Zeneiskola % 16,5 16,5 16,5 100% % % % % % % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % % % % % :54

22 7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások % Önkormányzati támogatás % Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések % 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % 1/16 % 7. kisebbseg :54 22

23 7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 1/ % % % % % % % % % % % % % 7. kisebbseg :54 23

24 8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban s.sz e. ei % 1. Városháza építése (+ egyéb ktgek., pl. promóció,. 0. menedzsment stb.) Főutca rehabilitációja (közműépítés, útépítés stb.) % 3. Plébánia II. sz. épületrész rehabilitációja (örökségvédelem) Főutca projekt összesen % Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskola + 4. sportcentrum: I. ütem +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki felügyelő., stb.) % 5. Tükörhegyi elmaradt fejlesztések kompenzációja Hatcsoportos óvoda építése (KMOP /2. pályázathoz "B" komponens) + kapcsolódó infrastruktúra építése % 7. Kápolna u-i belső, szerviz út (a Kastély u.-tól az Árpád u-ig) közvilágításának kivitelezése Téglagyár u.-val szemben középszigetes gyalogátkelő helyek létesítése % 9. Bajcsy-Zs. u. melletti játszótér, Szt. László játszótér Géza fejedelem út autóbusz öböl, gyalogátkelő, a Családsegítő parkoló csatlakozó részén további parkoló kialakítás % 11. Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötése E-önkormányzat informatikai fejlesztései % 13. Térfigyelő rendszer kiépítése % 14. Országzászló talapzat+ térburkolás, zöldterület rendezés % 15. a téglagyár területére átvezető, ideiglenes lehordó út építés % 16. Árpád u.-i új óvoda 1 db játszóudvar bővítés Dulácska major szemétmentesítése % 18. Bajcsy-Zs.- u. (Deák F. u.) autóbuszváró bontás és egyéb feladatok % 19. Temető szennyvíz csatorna tervezése és kiépítése /1. hrsz. Szolgalmi jog (4600 eft)+felszíni csapadékcsatorna kiépítés(15400 eft) % 21. Fejlesztési jellegű tervezési feladatok % 22. Hulladékudvar betonozása Blaha - Széles u. - Köztársaság tér gyalogátkelőhely % 24. TTC vízmelegítő csere Kápolna u. parkosítása % 26. Virágtanya autóbuszmegálló Önkormányzati telek (Zengő u. 39.) csatorna bekötés % 28. Urnafal építése % :54

25 8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban s.sz e. ei % 29. József A. utcai Orvosi rendelő mögötti parkoló. 0. kiegészítése % 30. Zajvédőfal építése a Bajcs-Zs. u. 44, Petőfi u Árpád u-i közmű és egyéb fejlesztések 32. Bajcsy-Zs. u. 44. szennyvíz bekötés összesen: % :54

26 8/A. sz. melléklet Tájékoztató a évi fejlesztési jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban s.sz e ei. % 0 1. TSZT és HÉSZ módosítása % 2. Városüzemeltetési Csoport telephelye tervezése % 3. Fácán u.-i közmű tanulmány % 4. Köles-dűlői körforgalom kiviteli terv % 5. Pistály részszabályozási terv, vizsgálati tanulmány % 6. Egyéb tervezési feladatok % 7. Szabadházi út fennmaradási eng. Terv % 8. közvilágítási terv Raktárvárosi körforgalomtól a Kastély utcáig % 9. közvilágítási terv volt, Diósdi úti laktanyától a Pannon körforgalomig a Kápolna u.-ig % 10. Dózsa Gy. u. közvilágítás terv % 11. Major u. közvilágítás terv % hrsz. Ing. (hivatal mögötti - Szent István tértől - területre parkoló és sport terület, stb.) tervezése, engedélyezési és kiviteli terv + kivitelezés % 13. Árpád u. fennmaradási engedélyterve % 14. Fő utca rehabilitáció (kiviteli, stb. tervek) % 15. Szabadházi út víz, csatorna fennmaradási eng. terv % 16. Ideiglenes buszvégállomás (autóbusz öböl, gyalogátkelő, parkolók) % 17. Felsővár u. parkolók (forgalmi rend változásra tanulmányterv) % 18. Tölgyfa utcai tervezett bölcsőde tanulmányterve % 19. Talajvédelmi tervek készítése (Égettvölgy, Anna-hegy Szabadházi hegy) % 20. Energiamegtakarításhoz hatástanulmány készítés, felmérés % 21. Szabadság tér körforgalom tervezés, koncepció % 22. Közlekedési koncepció tervezése összesen: %

27 9. sz. melléklet a.../2010. (...) törökbálinti ör-hez Felújítási előirányzatok célonként e Ft-ban % 1. Bálint Márton Iskola könyvtár részének fűtése és gyengeáramú ellátása % 2. Zimándy I. Iskola homlokzat felújítás % 3. Bajcsy-Zs. u. 48. sz. alatti óvoda (régi Bóbita Óvoda) épület felújítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) CKÖ iroda kialakítás % Ft-os útfelújításokból Köztársaság tér felújítása + áthúzódók % 6. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k (bonyolító,műszaki ell., pályázati önrész, stb.) % Dózsa Gy. u., Rác tér, Munkácsy M. u. 7. közötti szakasz teljes átépítése az utca ideiglenes kétirányúvá tétele % 8. Pince téri játszótér felújítása Alsóerdősor u. útfelújítás I. ütem pótmunkái Nyár u. közbesz. Eljárás lebonyolítás II forduló ÉTV bérleti díj terhére víziközmű felújítás 11. (bérleti díjból eft, alapdíjból eft) Szent István u. 2., 2. sz. lakás felújítása % 13. Árkok, átereszek felújítása % Külterületi utak felújítása (pl.: 14. Komposzttelepre vezető út, Villányi út., stb.) Árpád u. 20 KV, 0,4KV kiváltása, kandelláber 15. kiépítés Bálint Márton Általános és Középiskola, volt 16. ABC épület átalakítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) % 17. Felújítási jellegű tervezési feladatok % József A. utcai Orvosi rendelő főbejárati 18. lépcső javítása % 19. Rendőrség épület felújítása 20. Viharkárok miatti felújítások Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz 21. csatorna bekötése GL Outlet 1. pavilon felújítása 750 összesen: % :54 27

28 9/A. sz. melléklet Tájékoztató a évi felújítási jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban e. ei % Városi csapadékvíz-elvezetés tanulmányterve vízjogi engedéllyel együtt % Walla Óvoda felújítás (pályázat, megval. Tanulmány, tervek) % Kazinczy u. földkábelezése, erős és gyengeáram+közvilágítás % Ft-os utcák tervezése % 5. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k % összesen: %

29 11. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési működési bevételek összesen Finanszírozási működési bevételek Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Költségvetési működési kiadások összesen Finanszírozási működési kiadások Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből Főutca projekt Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) ebből Főutca projekt Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: :54 29

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

PÉNZÜGYI KERETEK AKTUÁLIS HELYZETE (képviselő-testületi és bizottsági döntések alapján) 2009.08.19

PÉNZÜGYI KERETEK AKTUÁLIS HELYZETE (képviselő-testületi és bizottsági döntések alapján) 2009.08.19 PÉNZÜGYI KERETEK AKTUÁLIS HELYZETE (képviselő-testületi és bizottsági döntések alapján) 2009.08.19 ÁLTALÁNOS TARTALÉKKERET felhasználása 2009. forrás: általános tartalék (működési célokra) 60 000 000 ssz.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 201 évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Eredeti ktv. ktv. BEVÉTELEK sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Eredeti

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben