2010. évi egyszerűsített beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi egyszerűsített beszámoló"

Átírás

1 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Mátraszentimre,

2 Községi Önkormányzat Mátraszentimre D.) Saját tőke összesen. Induló tőke 2. Tőkeváltozások Előző évi Beszámoló záró adatai EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai z adatok ezer forintban Tárgyévi Tárgyévi auditált beszámoló egyszerűsített auditálási beszámoló záró eltérések adatai E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Mátraszentimre,

3 200. évi egyszerűsített beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat Mátraszentimre EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGLMI JELENTÉS z adatok ezer forintban. Sorszám Megnevezés B Eredeti ei. C Mód. ei. D Teljesítés. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson kívüli végleges műk. pénze. átadás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson. kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 0. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékű bevétel Államházt. kívüli végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ből önk. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel Felhalm. célú támogatás ért. bev. egyéb támogatás Államházt. kív. végleges felhalm.-i pé. Átvétel Támogatások, kiegészítések ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen: Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev

4 33. Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek : Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE FINNSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE KTÍV ÉS PSSZÍV PÜ. MŰVELETEK EGYENLEGE Mátraszentimre,

5 200. évi egyszerűsített beszámoló 3. melléklet Mátraszentimre Község az 5 /20 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzata EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMRDVÁNY - KIMUTTÁS z adatok ezer forintban. Megnevezés B Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai C Tárgyévi egyszerűsített besz. auditálási eltérések D Előző évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai E Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+,-2-3-4) 7. Finanszírozásból származó korrekció (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 2. Módosított pénzmaradvány ( ) sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány sorból szabad pénzmaradvány Mátraszentimre, F Tárgyévi egyszerűsített besz auditálási eltérések G Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai jegyző

6 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a. Intézmény működési bevételek ,82 2. Intézmények ellátási díja ,5 3. lkalmazottak térítése ,25 4. laptevékenység egyéb sajátos bevételei , 5. Áru és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke ,42 7. Bérleti és lízingdíj bevételek ,89 8. Továbbszámlázott szolgáltatás Működési c.pe. államházt. kívülről ,50 0. Értékesített eszközök áfája Kiszámlázott termékek és szolg. áfája, áfavisszatérülés ,24 2. Realizált árfolyamnyereség Kamatbevételek ,2 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,36 5. Építményadó ,00 6. Telekadó ,35 7. Kommunális adó ,2 8. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,94 9. Idegenforgalmi adó épület után , Iparűzési adó ,98 2. Pótlékok, bírságok , Személyi jövedelemadó helyben maradó része , Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése , Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság,talajterh. díj, építési bírság , Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , Ingatlanok értékesítése , Gépek, berendezések felszerelés értékesítése Járművek értékesítése Önk.lakás, egyéb helyiség értékesítés, csere Önk. lakótelek értékesítés Felhalmozási pe. átvétel vállalkozásoktól , Felhalmozási pe. átvétel háztartásoktól ,77 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

7 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a 36. Részesedések értékesítése Vagyoni ért jog értékesítés, vagyonhasználat bevétele Hozam, és osztalékbevétel Támogatások kiegészítés és tám.ért. bevét , Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 4. Előző évi központi költségvetési. visszatérülések Tám.ért. műk. bev. Közp.költségvetési szervtől , Tám.ért. műk. bevétel társbizt. alapból , Tám. ért. működési bev. Eu-s pr-ból (TÁMOP, TIOP) , Támogatásértékű bevétel helyi önk és ktsgv szerveitől Tám.ért. bevétel fejezeti kez. előirányzattól , Tám.ért. felhalmozási bevétel Eu-s programból (ÉMOP) , Tám. ért.felhalm. bevétel fej. kez előirányzattól (TEUT) , Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése Hitelek felvétele ,59 5. Befektetési célú belf. Értékpapír kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ , Függő bevétel Átfutó bevétel (telek előleg) Költségvetési bevételek összesen ,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

8 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Menetrendsz. közúti személyszáll Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás. Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel 4. Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel 5. Önk. sajátos működési bevételei 6. Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Felhalmozási célú pe. átvétel ból tám. ért, felhalmozási bevétel ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív.. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 5. Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése 6. Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől 7. Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek 23. Bevételek összesen pénzügyi fogalmazó

9 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen I J K L M N O P Egyéb vendéglátás Saját ingatlan adásvétele Lakóingatla n bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önk. választáshoz kapcs. tev Önkormányz ati igazgatási tevékenység pénzügyi fogalmazó

10 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Q R S T U V W Kisebbségi önk.-i igazgatási tevékenység 8433 Helyi adó kivetés és beszedés Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények Közvilágítás i feladatok Város és községgazdálk Önkorm. és többcélú kistérség elszámolása i Finanszírozás i műveletek pénzügyi fogalmazó

11 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen X Y Z B C D Bűnmegelőzés 850- Támogatás óvodai neveléshez Támogatás iskolai oktatáshoz Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás támogatása Ifjúság egészségügy gondozás támogatása Rendszeres szociális segély pénzügyi fogalmazó

12 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése E F G H I J Kiegészítő Mozgáskorlátozottak gyermekvédelmi támogatás támogatása Szociális étkeztetés Közművelő - dési tevékenység Köztemető fenntartás és működtetés Összesen Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen pénzügyi fogalmazó

13 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a.. Személyi juttatások ,4 2. Rendszeres személyi juttatások ,29 3. Nem rendszeres személyi juttatások ,20 4. Külső személyi juttatások ,26 5. Munkaadókat terhelő járulékok ,88 6. Társadalombiztosítási járulék ,24 7. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások ,74 0. Készletbeszerzés,egyéb kiadás ,7. Kommunikációs szolgáltatások ,29 2. Szolgáltatási kiadások ,6 3. Vásárolt közszolgáltatások ,48 4. Általános forgalmi adó összesen ,49 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,8 6. Egyéb dologi kiadás ,00 7. Egyéb folyó kiadások ,3 8. Különféle költségvetési befizetések Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ,4 20. dók, díjak, egyéb befizetések ,72 2. Kamat kiadások , Árfolyamveszteség Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás , Támogatás értékű működési kiad. államh. belülre , Támogatás ért. felhalmozási kiad. önk. és költsv. szerveinek Támog. ért. felhalmozási kiadás Eu-s programra , Felhalmozási célú pe. átadás állh. kívülre , Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 29. Önkormányzatok által folyósított ellátások , Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Felújítás összesen , Ingatlanok felújítása , Gépek, berendezések felújítása Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

14 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a. 34. Felújítások áfája ,9 35. Felhalmozási kiadások , Ingatlanok vásárlása létesítése ,8 37. Járművek vásárlása Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések vásárlása , Beruházások áfája ,6 4. Pénzügyi befektetések , Rövid lejáratú hitelek visszafizetése , Céltartalékok , Hosszú lejáratú belföldi értékpapír beváltás , Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

15 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Út, autópálya építés Menetrendsz. közúti személyszáll Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 4 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás 2 Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája 33 6 Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai 8 Kiadások összesen Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

16 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen I J K L M N O Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés 842- Önkormányzati jogalkotás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

17 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen P Q R S T U V 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önkormányzati választás Önkormányzat i igazgatási tevékenység Kisebbségi önk.- i igazgatási tevékenység dók, illetékek kiszabása, beszedése Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

18 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen W X Y Z B C Közvilágítási feladatok Város és községgazdálk Finanszírozás kiadásai Bűnmegelőzé s Óvodai nevelés intézményi támogatása 850- Óvodai nevelés Nemzetiségi óvodai nevelés Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

19 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen D E F G H I J K lapfokú oktatás intézményi támogatása Ált.iskolai oktatás -4. évfolyam SNI-s gyermekek oktatása - 4. évfolyam Nemzetiségi oktatás -4. évfolyam Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam SNI-s gyermekek oktatása 5-8. évfolyam Nemzetiségi oktatás 5-8. évfolyam Sport, szabadidős képzés Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

20 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 6.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen L M N O P Q R S Általános iskolai napközis nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Ifjúság egészségügyi gondozás 880- Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

21 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 7.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen T U V W Z B BB Kiegészítő Gyermekvéd. támogatás Temetési segély Mozgáskorl. közlekedési támogatása Egyéb eseti pénzbeli ellátása Közgyógye llátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

22 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 8.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen BC BD BE BF BG BH Falugondnoki szolgálat Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenység Iskolai diáksport tevékenység Köztemető fenntartás és működtetés Összesen Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó

23 Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. év pénzforgalom egyeztetése 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez Mátraszentimre, 20. április 20. Sorszám Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztár egyenlege Pénzkészlet ti.elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Költségvet. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Devizabetét számlák egyenlege Pénkészlet a tárgyidőszak végén 9 Pénztár egyenlege 0 Pénzkészlet összesen datok ezer forintban! B Összeg pénzügyi fogalmazó

24 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 9. melléklet a az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Önkormányzatának Címrendje B C Cím lcím Cím, alcím neve 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ágazat 4 2. Kisebbségi Önkormányzat 5 3. Szociális ellátás 6 4. Községgazdálkodás 7 5. Munkahelyi vendéglátás 8 6. Könyvtári tevékenység 9 7. Települési hulladékok kezelése 0 8. Települési igazgatás 9. Általános iskolai étkeztetés 2 0. Óvodai étkeztetés 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 4 2. Választásokkal kapcsolatos tevékenységek 5 2. Általános iskola és óvoda 6. Napközi otthon 7 2. Iskola 8 3. Óvoda pénzügyi fogalmazó dr. Bekecs ndrea

25 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek teljesülése bevételi jogcímenként B C D Cím Nettó bevétel Áfa Bruttó bev. 2 Polgármesteri Hivatal 3 Óvodai étkeztetés Ált. iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkezés Bérleti díj Továbbszámlázott szolg Hozam és kamatbevételek Vízdíj bevétel Szennyvíz bevétel Hulladék begyűjtés 3 Eü. Szolgáltatási díj Egyéb szolgáltatások ellenértéke Temetőhasználati díj Értékesített eszközök Áfája Műk.célú pénzeszköz átvétel állh.kívülről Egyéb sajátos bevétel Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek: Helyi adó bevételek: Ebből - Telekadó Kommunális adó Idforg.adó tart.után Idforg. adó épület után Iparűzési adó Építményadó Pótlék, bírság SZJ helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Környvédelmi, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költsvetési visszatérülések Támogatás értékű működési bevétel 37 központi költségvetéstől Támogatás értékű működési bevétel 38 társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel uniós programból Támogatás értékű működési bevétel 40 önkormányzattól és költségvetési Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatás értékű működési bevételek Működési célú hitelfelvétel gazd. ea.

26 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 44 Működési célú pénzmaradvány felhasználás Függő, átfutó bevételek egyenlege Működési bevételek összesen: datok ezer forintban! gazd. ea.

27 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló Kiadások kiemelt előirányzatonként. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez B 200. évi eredeti ei. z adatok ezer forintban! C 200. évi módosított ei. D 200. évi teljesítés Sorsz Megnevezés. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Áfával Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által foly.ell., egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pe.átadás államháztartáson kívülre Általános működési tartalék Működési célú kamatkiadások Hiteltörlesztés (működési) Függő, átfutó kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ebből - Egyház támogatása Egyéb támogatás Felhalmozási kamatkiadások (kötvény) Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen pénzügyi fogalmazó

28 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 200. évi működési kiadások teljesítése címenként, és alcímenként Cím, alcím B Megnevezés C Személyi jellegű kifizetések D Munkaadót terhelő járulékok E Dologi kiadások F Egyéb kiadások (segélyek, támogatások, hiteltörlesztés) G Összesen Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Kisebbségi Önkorm Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Községgazdálkodás Város és községgazdálk Vízellátás, vízmin. véd Közvilágítás Köztemető fenntartás utóbusz üzemeltetés Közutak üzemeltetése Ingatlangazdálkodás Zöldterület kezelés Bűnmegelőzés Önkormányzati rendezvények Munkahelyi vendégl Könyvtári, közműv. tev Tel. hulladékok kezelése Települési igazgatás Jogalkotási tevékenység dók kiszabása, beszedése Önk-i igazgatási tev Ált. Isk. étkeztetés Óvodai étkeztetés Önk. által folyósított ellát Rendsz. pénzbeni ell Eseti pénzb. ellátás Egyéb szoc. szolg Választásokkal kapcs

29 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 36 2 Ált. Iskola és Óvoda Napközi otthon Iskola Óvoda Mindösszesen:

30 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 3. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! Felhalmozási célú kiadások feladatonként Megnevezés B Nettó C ÁF D Bruttó teljesítés Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok vásárlása, építése Vásárolt gép berendezés Mindösszesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Római Kat. Egyház Vállalkozások támogatása Lakáshozjutás támogatása Összesen: Támogatás értékű felhalmozási kiadás Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Támogatás Szent Imre településeknek szobor készítéshez Összesen: Kötvény tőke- és kamattörlesztés Megnevezés B 200. március 3. C 200. szeptember 30. D Összesen Szent Imre kötvény tőketörlesztés Szent Imre kötvény 2 kamattörlesztés Összesen: gazd. fogalmazó

31 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Önkormányzat 200. évi beszámolójának felújítási kiadásai célonként z adatok ezer forintban! B C D Megnevezés Nettó Fizetendő ÁF Bruttó teljesítés Útfelújítás Hivatal és iskola villámhárító Óvoda kapcsolószekrény ÉRV szennyvízhálózat felújítás ÉRV vízhálózat felújítás Mindösszesen: gazd. fogalmazó

32 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 5. melléklete az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban 200. évi kiadások teljesítése az önkormányzat által folyósított ellátásoknál B C D Cím, alcím Megnevezés Mód. Előir. Teljesítés 2. Önkormányzat által folyósított ellátások: 3 Rendszeres pénzbeni ellátások Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási tám, Mozgáskorl.tám Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeli átmeneti segélyek Temetési segély 7 20 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben ny. átmeneti segély Egyéb szociális szolgáltatás Közgyógyellátás Egyéb rászorultságtól függő ellátás Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Cím összesen: Szociális ellátások Szociális étkeztetés támogatása Pénzbeli juttatások összesen: gazd.fogalmazó Dr. Bekecs ndrás

33 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 6. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek éves bontásban z adatok ezer forintban B C D E F G Évek összesen 2 Kötvény Bérleti szemétsz.autó 4 Hosszú lej kez.váll 204. március -ig évi 790 e Ft 206. április 30-ig évi e Ft kezesség-vállalás Digitroll Kötvény lejárata 207. szeptember évi árfolyam kiszámítása: CHF x 222,68 Ft/CHF (200. december 3-i árf.) 202. évi árfolyam kiszámítása: CHF x 22,03 Ft/CHF (20. január 27-i árf.) gazd.fogalmazó

34 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 200. évi működési, és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése Sorsz Megnevezés B 200. évi eredeti e.i. C 200. évi módosított e.i. D 200. évi teljesülések Normatív állami támogatások Átengedett SzJ összesen Központosított előirányzatok Szociális feladatok kiegészítő támogatása Támogatások és támogatásértékű bevételek Egyéb központi támogatások Intézményi működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Építésügyi bírság Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Finanszírozási bevételek (hitelfelvételek) Pótlék, bírság Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek (működési) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Részesedések értékesítése és kapott osztalék Pénzforgalom nélküli bev(felhalmozási) Támogatások, visszatérítések Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Kamatkiadások (működési) Önkormányzati ellátások,tám Átadott pénzeszközök Támogatásértékű működési kiadás Hiteltörlesztések gazd. fogalmazó

35 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 35 Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Működési kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Tartalékok Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) Felhalmozási kamatfizetés(kötvény) Felhalmozási kiadások összesen: KIDÁSOK ÖSSZESEN: gazd. fogalmazó

36 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! Sorsz. Bevételek és kiadások bemutatása intézményenként E F G Polg.Hiv. Teljesítés Ált. Iskola Teljesítés Megnevezés Saját bevétel (adó+működési) Működési célú hitel Normatív támogatás Felhalmozási bevétel TB támogatás és egyéb pe. átvétel Önk-i kiegészítés Egyéb központi előirányzat és 6 támogatások Pályázati támogatások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összes kiadás Önkormányzati kiegészítés (iskola és óvoda bevételei - 4 iskola és óvoda kiadásai) Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea

37 Mátraszentimre Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített gazdasági mutatók Mutató megnevezése 2009.év adatok (e Ft) mutató % 200. évi beszámoló 9. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 200.év adatok (e Ft) mutató % Index(%) 200/2009 Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszköz x 00/ Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök x 00/ Összes eszköz / =93, x00/ =95,63 02, x00/ =6, x00/ =4,37 65,6 Saját források aránya = Saját tőke + tartalék x 00/Összes forrás x00/ =90, x00/ =88,20 97,92 Eladósodás mértéke = Hosszúlejáratú + rövidlejáratú köt. x 00/Összes forrás x00/ =9, x00/ =0,65 08,90 Tőkeváltozás aránya = Tőkeváltozások x 00/ Saját tőke Fedezeti mutató I. Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke x 00/Befektetett eszközök 22792x00/ =99, x00/246994=90, x00/28890=99,06 99, x00/246048=88,66 98,06 Készpénz likviditás = Költségvetési pénzeszközök x 00/ Rövid lej.köt. Likviditási mutató = Forgóeszközök x 00 / Rövid lej.köt x00/56974=256,69 825x00/89064=92,20 35, x00/56974=309, x00/89064=26,3 40,87

38 Mátraszentimre Önkormányzat Vagyonkimutatása 200. év 20. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban B C D E F B á z i s é v T á r g y é v I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009 db eft db eft % ESZKÖZÖK 2 /I.IMMTERIÁLIS JVK ,58 3 Vagyonértékű jogok ,57 4 Szellemi termékek Folyamatban lévő beruházás ,27 6 /II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 Földterületek ,80 8 Forgalomképtelen földterületek ,3 9 Erdők-korlátozottan forgalomképes ,00 0 Erdők-forgalomképes ,2 Korlátozottan forgalomképes képes földterületek ,96 2 Forgalomképes földterületek ,45 3 Épületek ,8 4 Forgalomképtelen ,64 5 Korl.forg.képes Forgalomképes 7 Építmények ,58 8 Forgalomképtelen ,7 9 Korl.forg.képes Forgalomképes Beruházásra adott előleg Képzőművészeti alkotások ,00 23 Ügyvitel számítástechn.eszk ,9 24 Egyéb gépberendezés , ig leírt vagyonértékű jogok ig leírt szellemi termékek ig leírt ügyviteli gépek ra leírt gépek Járművek , ig leírt járművek FORGLOMKÉPTELEN VGYON ,25 KORLÁTOZOTTN 32 FORGLOMKÉPES VGYON ,68 33 TÖRZSVGYON ÖSSZESEN ,3 34 FORGLOMKÉPES VGYON ,24 35 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 gazd. e.a.

39 Bázisév Tárgyév I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009. db eft db eft % /III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 36 ESZKÖZÖK ,02 37 Részesedések: ,36 38 Önk.lakásép.kölcsön ,00 39 Egyéb felh.kölcsön Dolgozóknak adott kölcsön 0 0 /IV.ÜZEMELTETÉSRE, ,59 4 KEZELÉSRE ÁTDOTT ESZKÖZ 42 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,67 43 B/FORGÓESZKÖZÖK 44 I. Készletek: ,63 45 élelmezési anyagok ,04 46 tüzelőanyagok ,69 47 Továbbszámlázott szolgáltatások II. Követelések ,02 49 Vevők: 50 ingatlan vételár ,00 5 termékértékesítés és szolgáltatás ,25 52 Vevők összesen: ,0 53 dósok: 54 idegenforgalmi adó tartózk.után ,8 55 magánsz komm.adója ,70 56 telekadó ,66 57 iparűzési adó ,75 58 építmény adó ,92 59 gépjármű adó ,2 60 egyéb ,00 6 idegenforg. építmény után ,4 62 egyéb térítési díj követelések ,73 63 dósok összesen: ,50 64 Egyéb követelés ,97 - ebből:hosszúlejáratú követelés tárgyévi esedékes összeg 66 Rövid lejáratú kölcsönök III. Értékpapírok (forgatási célú) IV. Pénzeszközök 69 - ksv pü.eszközök , idegen pü.eszközök Püi.eszközök összesen: ,5 72 Ksv. aktív függő elszámolások ,67 73 Ksv. aktív átfutó elszámolások ,6 74 V.ktív püi.elszámolás összesen: ,90 75 B/Forgóeszközök összesen: ,42 76 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,34 gazd. e.a.

40 M e g n e v e z é s Bázisév Tárgyév Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték I n d e x 200/2009. db eft db eft % 77 FORRÁSOK 78 Tartós tőke ,00 79 Tőkeváltozás ,72 80 D/ Saját tőke összesen ,74 8 E/Tartalékok 82 - tárgyévi ktsgvetési tartalék , előző évi kor.tart.elsz , költségvetési pénzmaradvány ,9 85 Költségvetési tartalékok összesen ,6 86 F/Kötelezettségek 87 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 88 -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0, egyéb hosszúlej.kötelezettség ,43 -kötelezettség fejl. célú ,69 90 kötvénykibocsátásból Hosszú lejáratú kötelezettségek ,24 9 összesen: 92 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 rövid lejáratú hitel ,38 94 szállítók ,03 95 ebből: -tárgyévi ksv-t terhelő ,56 -tárgyévet követő évet terhelő beruházási szállító ,4 98 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,92 99 Ezen belül: beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztése kötvénykibocsátás következő évi ,2 0 törlesztése hosszú lejáratú kötelezettség következő ,00 02 évben esedékes része tárgyévet követő évet terhelő rövid ,43 03 lejáratú kötelezettség tárgyévi ktgvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség 05 támogatási program előlege építményadó túlfizetés pótlék, bírság ,25 08 magánsz.komm.adó túlfizetés ,75 09 idegenfordalmi adó ,8 0 iparűzési adó túlfizetés ,64 telekadó túlfizetés ,72 2 gépjárműadó túlfizetés 39 28,2 3 egyéb helyiadó túlfizetés ,00 költségvetéssel szembeni kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség össz ,32 6 III. Költségvetési függő bevételek gazd. e.a.

41 Költségvetési passzív függő elsz ,29 7 Költségvetési passzív átfutó elsz Költségvetési kiegyenlítő bevét Ktsgvetésen kívüli passzív elsz Kötelezettségek összesen: ,56 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,29 23 Kötelezettség kezességvállalásból ,00 gazd. e.a.

42 Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi létszámkeret kimutatás 2. melléklet az 5/200.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Általános iskolai oktatás Általános iskolai Napköziotthon Iskola óraadó tanárai Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése Általános iskola és napk otth. Óvoda Közművelődési könyvtár főállás Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali szociális ellátás Falugondnoki szolgálat, Házi segítségn Háziorvosi szolgálat -főállású Háziorvosi szolgálat -részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási szolgálat összes Polgármesteri Hivatal összesen: Összes főfoglalkozású Összes részmunkaidős ÖSSZLÉTSZÁM B C 200.évi tényl.létsz. 200.év.munk.j.létsz Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben