MÁK program Készült: óra 53 perc Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás"

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

2 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

3 3.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. nak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

4 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

5 5.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre ( ) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0

6 6.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre( ) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre ( ) Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

7 7.Lap 07 Működési bevételek a és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

8 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. ( ) Felhalmozási és töke jellegű bevételek ( )

9 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű ok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. tól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

10 10.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól ( ) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0

11 11.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen ( ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű tól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. tól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

12 12.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. nak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás ( ) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív

13 13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (74+75) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

14 14.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű működési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi - és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól

15 15.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 45. Felhalm. célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( ) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (65+66)

16 16.Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár,betét. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = )

17 17.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű nak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( )

18 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű ok támogatása 0 0 0

19 19.Lap Cím,alcím:0100 Központi Statisztikai Hivatal ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés ezer ft 109. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)ok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(110) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest 722304 1051 11 0500 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM... Budapest 598273 1051 15 2200 751315 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Budapest... 598273 1051 15 2200 751315 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 5 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak)

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3146025 3144392 1406373 2. Illetménykiegészítések 1197492 1196675 520347 3. Nyelvpótlék 203607

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 228.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 1298786

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 58276 1251 1 27 8521 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Vajda Péter Ének - Zenei

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 622.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest. 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest. 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 752017 1051 14 0500 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2098 Pilisszentkereszt

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 307716 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2009.04.21-án 10:51:06-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 721538 Szektor 1051 Űrlap 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : BUGAC ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 2.Lap Fejezet: 13 Szektor:1051 Törzsszám:130101 Cím,alcím:0101 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása ÁHT azon.:058991 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás MÁK program Készült: 21.3.3 9 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 2 Szektor:151 Törzsszám:329837 Cím,alcím:2 Budapesti Műszaki Főiskola ÁHT azon.:23287

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 800.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyé v ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat 2002. évi Kormány döntéssel módosított előir. I-XII. 31.-ig % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés Szaká: 910200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2010.3 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest... 309754 1051 21 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház #MÁK program Készült: 211.3.1 11 óra 21 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi beszámolója (21.2. időszak) 1.Lap Megye: 7 Szektor:1251 Törzsszám:3623 Pénzügyi k.:91 Fejér Megyei Szent György

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 18 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK program Készült: óra 18 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) MÁK program Készült: 2009.03.06 15 óra 18 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.12 08 óra 43 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.12 08 óra 43 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2009.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 735715 1254 1 27 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Budapest Főváros VIII.kerület

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.05.20-án 09:24:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 426343 Űrlap 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.09 09 óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.09 09 óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2010.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat

Részletesebben