MÁK program Készült: óra 17 perc Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) Szükített lista elölapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja"

Átírás

1 1.Lap Szükített lista elölapja án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám Szektor 1051 Szakágazat Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700

2 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.űrl.nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0

3 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

4 4.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

5 5.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek ( ) M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

6 6.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll

7 7.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

8 8.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek ( ) M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll

9 9.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105) F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen ( )

10 10.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások TB-, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra ,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogat-k, kiadások( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra ,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55) Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) 0 0 0

11 11.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 68. Felhalmozási célú kamatkiadások Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog ,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog ,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi felh.célú előir-, pénzmaradvány átvétel összesen Felh.célú átvett pénzesz.non-profit szerv.-től,egyházaktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz( ) Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0

12 12.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 133. Tartós részesedések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( =142) Tárgyévi kiadások (76+162) Tárgyévi bevételek ( ) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 5 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.05.20-án 09:24:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 426343 Űrlap 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak)

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3146025 3144392 1406373 2. Illetménykiegészítések 1197492 1196675 520347 3. Nyelvpótlék 203607

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak) MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 307716 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 370048 1251 08 3000 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511412 1251 01 0011 853100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 752017 1051 14 0500 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2098 Pilisszentkereszt

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2012......

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

2013 Féléves beszámoló

2013 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 327361 1091 02 02/00 049302 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 679989 1251 01 0011 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 513009 1251 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680363 1249 01 0011 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: A BUDAVÁRI,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 2.Lap Fejezet: 13 Szektor:1051 Törzsszám:130101 Cím,alcím:0101 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása ÁHT azon.:058991 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 35082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722667 1051 14 07/00 229979 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak:

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: Összesítő riport Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 542221 1051 10 08/02 747910 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás MÁK program Készült: 21.3.3 9 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 2 Szektor:151 Törzsszám:329837 Cím,alcím:2 Budapesti Műszaki Főiskola ÁHT azon.:23287

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 733283 1254 17 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7100 Szekszárd

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 311805 1051 33 01/05 39860 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 228.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 766481 1051 10 08/02 747965 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek.

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Hivatal Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : BUGAC ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0300 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 1298786

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722931 1051 14 12/00 230924 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355036 1051 20 1002 751395 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest 722304 1051 11 0500 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.04.30 12 óra 51 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház #MÁK program Készült: 211.3.1 11 óra 21 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi beszámolója (21.2. időszak) 1.Lap Megye: 7 Szektor:1251 Törzsszám:3623 Pénzügyi k.:91 Fejér Megyei Szent György

Részletesebben

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 735715 1254 1 27 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Budapest Főváros VIII.kerület

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2009.04.21-án 10:51:06-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 721538 Szektor 1051 Űrlap 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI

Részletesebben

2013 PMINFO - II. negyedév

2013 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 680978 1251 01 0013 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Részletesebben

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 58276 1251 1 27 8521 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Vajda Péter Ének - Zenei

Részletesebben