A Közgyűlés április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27"

Átírás

1 Érdi VI. évfolyam. 7. szám Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról /2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről...24 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához...37 Melléklet a Közgyűlés 91/2016. (IV.28.) határozatához...39 Melléklet a Közgyűlés 92/2016. (IV.28.) határozatához...41 Melléklet a Közgyűlés 93/2016. (IV.28.) határozatához...43 Melléklet a Közgyűlés 94/2016. (IV.28.) határozatához...45 Melléklet a Közgyűlés 95/2016. (IV.28.) határozatához...47 Melléklet a Közgyűlés 96/2016. (IV.28.) határozatához...50 Mellékletek a Közgyűlés 98/2016. (IV.28.) határozatához...53 Mellékletek a Közgyűlés 100/2016. (IV.28.) határozatához...65 Mellékletek a Közgyűlés 101/2016. (IV.28.) határozatához...71 Mellékletek a Közgyűlés 102/2016. (IV.28.) határozatához...77 Mellékletek a Közgyűlés 103/2016. (IV.28.) határozatához...82 Mellékletek a Közgyűlés 104/2016. (IV.28.) határozatához...88 Mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához...97

2 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: (3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. Érdi Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét ,- e Ft-ban kiadási főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként és államigazgatási felada- tok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit a Polgármesteri Hivatal kivételével intézményenként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza. (15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza. 4 (17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a melléklet, a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális aihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza. (20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 3. Az Önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa eft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa eft-ban, összes maradványa eft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Hatályát veszti a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 2 3

3 4 5 I. Rendeletek 1. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B ,00 100,00 98,65 99,64 2. célú támog. áht-n belülről B ,00-100,00 100,00 3. Közhatalmi bevételek B ,00 100,00-100,00 4. Működési bevételek B ,00 99,95 99,64 99,79 5. Felhalmozási bevételek B , ,00 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B ,00-100,00 100,00 7. célú átvett pénzeszközök B , ,00 8. Költségvetési bevételek ,00 99,95 99,14 99,80 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B ,00 100,00 100,00 100, Maradvány igénybevétele - felhalmozási B , , Áht.-n belüli megelőlegezések B , , Intézményfinanszírozás B ,01 98,57 98, Intézményfinanszírozás kiszűrése B ,01 98,57 98, BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 99,96 99,18 99, ,00 99,96 99,17 99, ,00-99,94 100, ,00 99,96 99,18 99,83 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K ,70 99,92 99,94 99,85 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K ,67 99,89 99,88 99,76 3. Dologi kiadások K ,24 92,65 97,58 96,29 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,99 99,95 95,50 96,09 5. Egyéb működési célú kiadások K ,86-100,00 62,93 6. Beruházások K ,91 85,01 72,71 71,49 7. Felújítások K ,33 100,00 44,46 77,78 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K , ,92 8. Költségvetési kiadások ,92 97,44 97,43 89,78 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K , , Belföldi finanszírozás kiadásai K , , Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K , ,00 12 Intézményfinanszírozás K , ,41 13 Intézményfinanszírozás kiszűrése , ,41 14 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,03 97,44 97,43 90, ,03 98,12 98,70 90, ,96 85,18 64,28 84, ,36 97,44 97,43 89, ,69 98,10 98,31 302, ,54 85,17 64,01 43, ,10 97,41 96,05 - Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind-össz. % évi teljesítés Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények évi teljesítés Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Intézmények Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Megnevezés Működési célú kiadások Sorszám VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Sorszám Megnevezés Önkormányzat Számlaszám Mind Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Mind Polg. Hivatal Polg. Hivatal Polg. Hivatal Rovatszám Intézmények Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban évi módosított előirányzat Mind évi eredeti előirányzat Intézmények Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények évi módosított előirányzat Önkormányzat 2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám ,00 100,00 B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám ,00 100,00 B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei ,00 100,00 B Tel. önk. kulturális ainak tám ,00 100,00 B Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog ,00 100,00 B Elszámolásból származó bevételek ,00 100,00 B11 Önk. működési támogatásai ,00 100,00 B Elvonások és befizetések bevételei ,00 100,00 B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel ,00 100,00 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről ,00 100,00 100,00 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL ,00 100,00 100,00 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00 100,00 B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről ,00 100,00 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ,00 100,00 Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók ,00 100,00 B Értékesítési és forgalmi adók ,00 100,00 B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók ,00 100,00 B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,00 100,00 B35 Termékek és szolgáltatások adói ,00 100,00 B Egyéb közhatalmi bevételek ,00 100,00 100,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 100,00 100,00 Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke ,00 100,00 100,00 B Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,00 100,00 100,00 B Tulajdonosi bevételek ,00 100,00 B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó ,00 99,93 100,00 B Általános forgalmi adó visszatérítése ,00 100,00 B Kamatbevételek ,97 95,45 99,95 B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés ,00 99,80 99,96 B Egyéb működési bevételek ,00 99,88 99,96 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,98 99,95 99,97 Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése ,00 100,00 B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 100,00 100,00 B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 100,00 100,00 Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból B Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,00 100,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ ,00 100,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból ,00 100,00 B Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív ,98 99,98 B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 100,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN ,00 100,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll ,00 100,00 B Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről ,00 100,00 Belföldi értékpapírok bevételei - B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért B Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért B Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igény ,00 100,00 100,00 B Előző év vállalkozási maradványának igény B813 Maradvány igénybevétele ,00 100,00 100,00 B Áht-n belüli megelőlegezések ,00 100,00 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás ,01 98,01 B Lekötött bankbetét megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási B Tulajdonosi kölcsönök bevételei B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,00 98,02 100,00 B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 98,03 99,77 % Önkormányzat Polg. Hivatal Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban évi teljesítés Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat Mind Rovatszám Számlaszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3. számú melléklet Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstári jegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN % Önkormányzat Polg. Hivatal Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban évi teljesítés Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Megnevezés Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4.a. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.támÁ ht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog KK funkcióra nem sorolhaató Áht-n k Önk. Funkcióra nem sorolható Áht-n k Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Mind Államig. Államigazgatási Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Államigazgatási Mind KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat COFOG kód ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Mind Államig. 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4a. sz. melléklet

4 6 7 I. Rendeletek 5.a. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.támÁ ht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Mind Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat COFOG kód Megnevezés Államigazgatási évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási évi módosított előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Mind Államig. 5.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Foglalkoztatást elős. képzések és egyéb tám Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Mind- Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Államigazgatási évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal évimódosított előirányzat évi módosított előirányzat Mind Államig. 6.a. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sport tev. támog. Közter. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Civil program Egyházak támog. Ösztöndíj Önk.Ph. ig.tev. Int Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Rovatszám Számlaszám Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Mind összsen Államig évi eredeti előirányzat 6.b. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Közter. Sportev. tám. Paralimp. Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int. Önk.Ph. ig.tev. Elszámolás KK.-vel Hulladék Szennyvíz gyűjtése Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Közter. Sportev. tám. Paralimp. Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int Államig. Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó évi normatíva visszafizetés K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 203/2015 kgy havi utalvány visszafizetés MÁK részére K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium ( évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 10 éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub Béke-Barátság Nyugdíjas klub Sasvárosi Nyugdíjas klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub Csuka Zoltán Nyugdíjas klub Életmód Nyugdíjas klub Petőfi Nyugdíjas klub Életet az éveknek Nyugdíjas klub Pedagógus Nyugdíjas klub Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub Tusculanum Nyugdíjas klub Barátkozzunk Nyugdíjas klub Aranyősz Nyugdíjas klub Csángó Bál Cinka Panna Cigány Színház, Színházi előadások Érd és környéke Horgászegyesület, családi nap halászlé főzés Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám Szilas Judit, turisztikai fesztivál Homoki Dénes, turisztikai fesztiválon részvétel Bonton tánc sportegyesület, terembérleti díj Bíró András - könyv kiadás Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, terembérleti díj Tóth Ferenc, sakkverseny utiköltség Érdi görög Önk., Mikulás rendezvény Delta Röplabda Sportegyesület perc röplabda Civil keret - tartalékok 0 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével Görög önk. Karácsony K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Mind Rovatszám összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban % Államig. Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Megnevezés Számlaszám összsen Államig. Mind évi módosított előirányzat évi teljesítés 4.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások, tám Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Mind Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Mind Államig. Államigazgatási ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat 4b. sz. melléklet 5a. sz. melléklet 5b. sz. melléklet 6a. sz. melléklet 6b. sz. melléklet 4

5 8 9 I. Rendeletek 7.a. számú melléklet 1 Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Munkáltató i kölcs. Vízterm., kez., ell. Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Számlaszám Rovatszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Mind összsen Államig évi eredeti előirányzat Megnevezés 7.b. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltató i kölcs. Egyházak támog. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Önk.Ph. ig.tev. Int. Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk. Vagyong. Közter. Munkáltató i kölcs. Egyházak támog. Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Önk.Ph. ig.tev. Int Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás 0 0 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 0 0 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 0 0 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és hrsz.) Magasles mezőőri okhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Batthyány Iskola talajvizsgálat Fácán köz óvodatervezés Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 0 Geodéziai tanulmányterv Papi földek Papi földek vázlatterv Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz VMG tornaterem közmű önrész Mély út pince elektromos bővítés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat 0 Laptop beszerzés Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Védőmői laptop beszerzés Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Nyomtató Polgári védelem K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 0 Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Diákönkormányzat eszközök 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás 0 0 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) 0 0 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 0 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat 0 Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 0 Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei 0 0 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Nyomtató Polgári védelem Diákönkormányzat eszközök 0 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Batthyány Iskola talajvizsgálat Fácán köz óvodatervezés Geodéziai tanulmányterv Papi földek Papi földek vázlatterv VMG tornaterem közmű önrész Mély út pince elektromos bővítés ÁFA hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 0 0 MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 0 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 0 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 0 0 Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Térfigyelő rendszer felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 0 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 0 0 Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 0 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása Térfigyelő rendszer felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása 0 0 Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön Vismaior visszatérítendő támogatás K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 0 Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN % Államig. Mind évi módosított előirányzat Megnevezés Számlaszám évi teljesítés összsen Államig. Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 7a. sz. melléklet 7b. sz. melléklet 4

6 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 8.a. számú 8a. sz. melléklet 8b. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla Államig. Megnevezés Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls évi módosított előirányzat évi teljesítés Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Adó Pályázat Közterület Adó Közterület ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. Rovatszászám Mind- Mind- Számla- Megnevezés Államig Államig. % összsen összsen Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) Forrás SQL költségvetési tervezési modul K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 0 0 Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver 0 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 0 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) Mobil telefon K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 0 Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Kutyachip leolvasó K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció/ Forrás SQL ÁFA Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 0 0 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Mobil telefon Áfa Kutyachip leolvasó K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi teljesítés évi teljesítés 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei évi költségvetés 6. mód évi költségvetés 6. mód. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Mind Sorszám Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Mind Pénzm. Mind Pénzm. Pénzm. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 Sorszám juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Egyéb felh. Felújí-tások Felújí-tások Mind- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Egyéb felh. Felújí-tások Felújí-tások Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Megnevezés juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. Mind % Felújí-tások Felújí-tások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. Mind K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai évi költségvetés 6. mód évi költségvetés 6. mód. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai évi teljesítés évi teljesítés % 10. számú melléklet 11. számú melléklet Érdi Közlöny I. Rendeletek 9. sz. melléklet 9. számú melléklet 12a. sz. melléklet 12.a. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft- ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi eredeti eredeti Rovatszászám 18/ / / / / /2016. maradvány 18/ / / / / /2016. maradvány Előirányzat Számla- 1. mód. 2.mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat 1. mód. 2.mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat Megnevezés előir. előir. 6/ /2015. (V.29.) (VI.30.) (IX.30.) (XI.27.) (I.28.) (II.25.) (V.29.) (VI.30.) (IX.30.) (XI.27.) (I.28.) (II.25.) maradvány (II.13.) (II.13.) vállalat Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) Diák polgármester Természetvédelmi ok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm évi bérkompenzáció hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények évi bérkompenzáció 04. hó A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet ( Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények évi bérkompenzáció 05. hó Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs étkezési kölségek finanszírozására Intézmények évi bérkompenzáció 06. hó Intézmények évi bérkompenzáció 07. hó Közfoglalkoztatás önrész PH hó hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények hó hó Intézmények évi bérkompenzáció 08. hó Szociális ágazati pótlék VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás Szociális Ágazati pótlék Intézmények évi bérkompenzáció 09. hó évi bérkompenzáció 10. hó évi bérkompenzáció 11. hó K TARTALÉKOK ÖSSZESEN sz. melléklet 11. sz. melléklet Megnevezés Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks évi eredeti előirányzat Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Számlaszám Rovatszám Mind 12 13

8 14 15 I. Rendeletek 12.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF-temető emlékfal ÉKF-piac portásfülke ÉKF - Csontkamra K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép MFM Szünetmentes MFM Egyéb kisértékű eszközök ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés IG Számítógép szoftverekkel IG Egyéb kisértékű eszközök Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szivárvány óvoda külső Win. 1db Szivárvány óvoda egyéb kisértékű eszközök Csuka Z.Városi könyvtár Szg.+.+nyomtató 4db Csuka Z.Városi könyvtár Nyomtató 1 db Csuka Z.Városi könyvtár Monitor 1 db Csuka Z.Városi könyvtár egyéb inf.eszközök Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Szepes Gy. MK kisértékű egyéb eszközök Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor Kincses óvoda egyéb kisértékű eszközök K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF-BC2 Mérőműszer ÉKF-Bomag tandemhenger ÉKF-Motorfűrész, magassági ágvágó ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés ÉKF-Kisértékű TE Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc.Gond.Kp.-elektromos berendezések,felszer Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr.Romics-shaver Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás IG Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Kincses óvoda Hallásvizsgáló készülék 7db Kincses óvoda gyerekbútorok Kicses óvoda ágynemű Kicses óvoda árnyékoló 27db Kincses óvoda homokozó takaró ponyvák Kincses óvoda mikrohullámú sütő 1db Kincses óvoda mosógép 1db Kincses óvoda porszívó 1db Kincses óvoda HIFI berendezés 1db Kincses óvoda CD rádió 6db Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Szivárvány óvoda hallásvizsgáló készülék 4db Szivárvány óvoda homokozó takaró ponyvák Szivárvány óvoda mikrohullámú sütő 2db Szivárvány óvoda hűtőszekrény 2db Szivárvány óvoda iratmegsemmesítő 1db Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Szepes MK.-év végi korrekció Év végi felújítás előirányzat módosítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti Otthona-felújítása Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Év végi felújítás előirányzat módosítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Mind Mind évi módosított előirányzat % évi teljesítés 13. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 fő fő fő Közfoglk. Közfogl. Közfogl. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Választott tisztségviselők Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 100% 2. Önkormányzat 7,00 5,00 12,00 7,00 7,00 14,00 7,00 15,00 7,00 29,00 207% 3. Szociális Gondozó Központ 179,00 21,00 200,00 181,00 20,00 201,00 180,00 15,00 195,00 97% 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 195,00 0,00 195,00 82% 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139,00 100% 6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 8,00 8,00 100% 6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 2,00 13,25 11,00 1,00 12,00 91% 6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25 14,25 3,00 17,25 14,00 2,00 16,00 93% 6.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18,50 14,00 3,00 17,00 92% Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142,00 125,00 10,00 135,00 95% 6.19 Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 121,00 12,00 133,00 96% 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 282,00 11,00 28,00 321,00 95% 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 806,95 11,25 141, ,40 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 101, ,20 15,00 150,00 27,00 771,00 11,00 75, ,00 95% Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Sorszám Megnevezés évi engedélyezett létszám % évi módosított létszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Polgármesteri Hivatal Intézmények Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Önkorm ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 14. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési % Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Európai Uniós pályázat Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Európai Uniós pályázat Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési % Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. % B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KEOP Üzemelő vízbázisok Európai Uniós pályázat ÁROP-3.A Európai Uniós pályázat ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások évi teljesítés Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár évi teljesítés Bevételek Kiadások % Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Megnevezés Megjegyzés évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Megnevezés Megjegyzés évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások 15. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Városfejl. Kft ÉTH Sport Kft Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Rádió TV % % évi teljesítés Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások % évi teljesítés Bevételek Kiadások % Önkorm. hozzájár évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Megnevezés évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Megnevezés évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. 16. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség e Ft-ban év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Érd és Térsége szennyvíztisztítási Társulás Érd és Térsége szilárd Hulladékkez. Önk. Társulás Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Lízingdíj Kezességvállalás ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Kötelezettség jogcíme 12b. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 4

9 I. Rendeletek Megnevezés Működési célú bevételek Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat 17.b számú melléklet e Ft-ban évi teljesítés Műk. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele - működési Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Áht.-n belüli megelőlegezések Működési célú kiadások Működési célú bevételek : Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Felhalmozási célú bevételek Számlaszám Sorszám Rovatszám Számlaszám évi teljesítés Megnevezés évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés % ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú kiadások : II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat 17.a számú melléklet 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B ,64 1. Személyi juttatások K ,85 2. célú támog. áht-n belülről B ,00 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó K ,76 3. Közhatalmi bevételek B ,00 3. Dologi kiadások K ,29 4. Működési bevételek B ,79 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,09 5. Felhalmozási bevételek B ,00 5. Egyéb működési célú kiadások K ,05 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B ,00 6. Beruházások K ,49 7. célú átvett pénzeszközök B ,00 7. Felújítások K ,78 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban évi teljesítés célú támog. áht-n belülről Felhalmozási bevételek célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - felhalmozási évi teljesítés évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K ,92 8. Költségvetési bevételek ,80 9. Költségvetési kiadások ,86 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. B , Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K , Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. B Belföldi értékpapír kiadásai K Maradvány igénybevétele - működési B , Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. K , Maradvány igénybevétele - felhalmozási B , Intézményfinanszírozás K , Áht.-n belüli megelőlegezések B , Intézményfinanszírozás kiszűrése , Intézményfinanszírozás B , Intézményfinanszírozás kiszűrése ,41 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,27 Megnevezés Sorszám Rovatszám Kiadások 17a. sz. melléklet % 17b. sz. melléklet Működési célú hiteltörlesztés év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 18. számú melléklet Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Egyéb ok: határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 1. Társulat Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények 3. működtetése év év év Delta Informatikai Zrt év Grep Green Zrt. Közvilágítás év Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány év E-Star ESCO Kft év MÉR-NE év CPR Vagyonértékelő Kft év Telenor Magyarország Zrt év International Cert Hungary Kft. (minőségbizt. rendsz. felülviszg.) év Erandó Kft év Delta Services Kft év Raduc Mix Kft év Invitel Távközlési Zrt év Destra Kft. (SPAD) év Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. 19. PH-Érd Konzorcium, Svájci Alap 2015.év Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Kiadás vonzata évenként 2014.év _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban Önkormányzat Polgárm. Hivatal Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Intézményi Gondnokság Magyar F. Múzeum Csuka Z. V. Könyvtár Kincses Óvoda 18. sz. melléklet e Ft-ban 19. sz. melléklet 19. számú melléklet Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) Szivárvány Óvoda 0 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek : Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Felhalmozási célú kiadások : Város bevételei : Város kiadásai : _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1

10 I. Rendeletek 20a. sz. melléklet 20.a számú melléklet 20c. sz. melléklet 20.c számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális aihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai ( ) Lakossági közműfejlesztés támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 05. önkormányzati ot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása 07. Egyes önkormányzati okhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás ( ) Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések (18+19) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Múzeumok szakmai támogatása Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai ( ) 13. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési ainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása ( ) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) Megnevezés Költségvetési törvény alapján átvétellel/fel adatát-adással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Május 15. Támogatás évközi változás Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,- Eltérés ) mutatószám (támogatásban és szerint támogatás felhasználás szerint) (=6-(3+4+5)) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 20b. sz. melléklet 20.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa adatok Ft-ban Megnevezés Az önkormányzat által a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi) Ebből évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls

11 I. Rendeletek 21a. 21.a számú sz. melléklet melléklet 21.b 21b. számú melléklet sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS adatok eft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS Változás %- Sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév a ESZKÖZÖK 01. I. Immateriális javak , II. Tárgyi eszközök (3+25) , II/1. Törzsvagyon ( ) , a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) , Út, híd, járda, alul-és felüljárók , Közforgalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok , c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) , Vízellátás közművel , Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai , Sportlétesítmények , Állat és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek , Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Üzleti vagyon (26+30) , a./ Forgalomképes ingatlanok ( ) , Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek , Épületek , Folyamatban lévő ingatlan beruházás b./ Egyéb tárgyi eszközök ( ) , Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Tenyészállatok Beruházások, felújítások , Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) , III/1. Törzsvagyon (37+38) , a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes (39) , Tartós részesedések , III/2. Üzleti vagyon (41+42) , Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok , Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök , A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ( ) , I. Készletek , II. Értékpapírok B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) , I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek , III. Forintszámlák , IV. Devizaszámlák , C.) Pénzeszközök ( ) , I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) ,61 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) ,11 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások , D.) Követelések ( ) , E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások , F.) Aktív időbeli elhatárolások , Eszközök : ( ) ,15 FORRÁSOK 78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke , II. Nemzeti vagyon változásai , III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai , IV. Felhalmozott eredmény , V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény , G.) Saját tőke ( ) , I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra ,78 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra , III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások , H.) Kötelezettségek ( ) , I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J.) Passzív időbeli elhatárolások , Források : ( ) ,15 sorszám ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 0 A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (12+13) 11 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 0 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) 14 "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) ESZKÖZÖK adatok eft-ban adatok eft-ban A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok B/I. Készletek ( ) Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok ÖSSZESEN (1+2+6) ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a számlacsoportba nyilvántartott eszközökről I. Befektetett eszközök ( ) 1 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) 6 1. Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 Megnevezés Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről adatok eft-ban adatok eft-ban Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak Régészeti leletek ( ) Megnevezés Bruttó érték sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) adatok eft-ban sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről Nettó érték I. Függő követelések (2+3) Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Egyéb függő követelések II. Biztos (jövőbeni) követelések III. Függő kötelezettségek ( ) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek El nem ismert tartozások Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Egyéb függő Kötelezettségek (1+4+5) _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls

12 I. Rendeletek 22. számú melléklet 23. számú melléklet 22. sz. melléklet 23. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Változás Megnevezés állományi érték (%-ban) ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok ,39 02 A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f ) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített D/I/4b szolgáltatások - ebből: ellenértékére költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f ) D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére D/II/7 Költségvetési államháztartáson évet követően kívülről esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f ) D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/III Pénzeszközök átvezetési számla E/IV Azonosítás alatt álló tételek E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/VI) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 173 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9m) H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+ +H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls _rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1

13 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmény) nettó forint értékhatárt meghaladó építési beruházásaira, felújításaira, valamint az ezzel összefüggő és e tevékenység keretében történő szolgáltatás- és árubeszerzéseire, kivéve, ha jogszabály vagy jelen rendelet másként rendelkezik, illetőleg országos hatáskörű szerv jogszabályban meghatározott hatásköre alapján eltérően dönt. A rendelet előírásait kell alkalmazni a beruházási megvalósításának folyamatában. 2. E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében a számvitelről szóló, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény fogalom meghatározásai az irányadóak azzal, hogy jelen rendeletben a beruházás, a felújítás, egységesen beruházás névvel kerül megjelölésre. 3. (1) A részben vagy egészben központi költségvetési juttatásból vagy Európai Uniós támogatásból megvalósuló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok az irányadóak, a nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) Az egy beruházási hoz tartozó részokat és az ahhoz tartozó költségeket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni. E rendelet szabályainak megkerülése céljából a beruházást részekre bontani nem lehet. 4. Az 1. -ban meghatározott szervek a beruházásaikat, illetve azok előkészítését csak a jelen rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmány birtokában kezdhetik meg. 2. Beruházó és lebonyolító szervek 5. (1) A beruházó az engedélyezett célokmányban megjelölt önkormányzat vagy az intézmény. (2) Pályázati támogatással megvalósítandó beruházások esetén a pályázati felhívásokban foglaltak szerint kell eljárni. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott, a beruházót terhelő jogok és kötelezettségek: a) ha a beruházó az önkormányzat a polgármestert, b) ha a beruházó az intézmény az intézmény vezetőjét/ jegyzőt illetik. (2) Amennyiben a beruházó indokoltnak tartja, a beruházás megvalósításához lebonyolító közreműködését veheti igénybe. A lebonyolításhoz szükséges szerződések csak a beruházási célokmány elfogadását követően köthetők meg. 3. A beruházás előkészítése, engedélyezése 7. (1) A beruházás előkészítése során a beruházás szükségességéről, céljáról kell dönteni. (2) Az önkormányzat és intézményei körében felmerülő beruházási igényekre javaslatot tehet: a) a polgármester, b) a közgyűlés bármely bizottsága, c) az intézményvezető, e) a jegyző, vagy f) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezetője. (3) Az előkészítésre kijelölésről a rendelkezésre álló anyagi források figyelembe vételével a polgármester dönt. 8. (1) A beruházási célokmány előkészítésére vonatkozó javaslat alapján az előkészítésre kijelölt beruházásra vonatkozóan a jegyző az 1. melléklet szerinti tartalommal beruházási célokmány tervezetet készít. (2) A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségeket az általános forgalmi adóval növelten kell feltüntetni. A beruházás megvalósítás időtartamától, valamint a bizonytalansági tényezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal növelten is meg lehet tervezni. A 100 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházásoknál a költségeket 10%-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal növelten kell megtervezni. (3) A beruházási költségek része különösen a megvalósíthatósági vagy előkészítési tanulmány(ok), az engedélyes, illetve kiviteli tervek készítési, a terület tulajdonjogának (használatának) megszerzési költsége, valamint bármely építési vagy bontási munka, kisajátítás, kártalanítás, beruházás, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, beszerzések, üzembe helyezés, közbeszerzési eljárás költsége, illetve a megvalósított ingatlanhoz tartozó eszközök értéke. (4) A beruházás megindításához szükséges iratok teljes körű összeállításáért a beruházási célokmány készítője a felelős. 9. (1) A beruházási célokmány elfogadásáról a polgármester előterjesztésére, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a beruházás szakmai vonatkozása tekintetében érintett szakbizottság állásfoglalásának kikérése után a Közgyűlés dönt. (2) A beruházási célokmányban jóváhagyott költségek előirányzatát az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni kell. (3) A beruházási célokmány elfogadását követően, a döntéstől függően az adott beruházással kapcsolatos szerződéses kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. Az intézményi beruházásoknál a szerződéses kötelezettségvállalásra az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadóak. (4) A beruházási tevékenység irányítására, ellenőrzésére a beruházó jogosult és köteles. 10. (1) Az elfogadott beruházási célokmányt minden esetben módosítani kell, ha: a) a beruházási cél módosul, b) a megvalósulási határidő túllépés várhatóan meghaladja a hat hónapot, vagy c) a beruházás költségeinek megváltozása azt indokolttá teszi. (2) A beruházási célokmány módosítására a 8-9. rendelkezései irányadóak azzal, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a módosítás okainak részletes elemzését is. 4. A beruházás megvalósítása, üzembe helyezés 11. (1) A beruházás megvalósítása az elfogadott célokmány alapján történik. (2) A megvalósult beruházást a vagyonkezelő költségvetési szervnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog-bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában a beruházó köteles gondoskodni. 4 (3) A beruházásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi. 12. (1) A beruházások fontosabb adatairól a beruházók nyilvántartást kötelesek vezetni, melynél minimális követelmény a számviteli rendnek megfelelő analitikus nyilvántartás, a szerződés-nyilvántartás, és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetése. (2) A beruházások lebonyolítása során a beruházási célokmány alapján az előkészítési, tervezési, építési, beszerzési, hatósági ok, a beruházás költségeinek bemutatása, a források részletezése, a beruházás lebonyolításának ütemezése, az egyes okért felelős munkatársak, külső szervek meghatározása érdekében beruházási adatlapot kell nyitni, melynek naprakész vezetéséért ha a beruházó az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal a jegyző, ha a beruházó az intézmény, az intézmény vezetője a felelős. 5. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 14. Hatályát veszti a 21/2011. (III.25) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 24 25

14 II. Határozatok 1. A beruházó neve és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: CÉLOKMÁNY 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m 2 ), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges okat és az előkészítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: 4 1. melléklet a 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez Nyilvántartási szám: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 79/2016. (IV.28.) az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló évi beszámolóját elfogadja. 2. A Közgyűlés aggályosnak tartja az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnál tapasztalható jelentős létszámhiányt, különös tekintettel a parancsnokság működési területének nagyságára és veszélyességi jellemzőire. Ezért felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatónál kezdeményezze a létszámhiány mielőbbi enyhítését és megszüntetését. Határidő: határozat közlésére május 6. Felelős: T. Mészáros András polgármester 80/2016. (IV.28.) a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői ainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői intézményvezetői teendőinek ellátásával május 2-től május 1-ig Wolf Katalint bízza meg. A Közgyűlés Wolf Katalin illetményét Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 6. számú melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. (1) bekezdés f) pontjára, valamint 62. és 65. -ra figyelemmel a F fizetési osztály 3 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kjt. 74. (5) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 6. sz. melléklete alapján alapilletmény: ,- Ft. Kjt. 70. (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz ,- Ft. Kjt. 74. (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegenynyelv-tudás pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz ,- Ft Mind: ,- Ft/hó. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 81/2016. (IV.28.) az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, eft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, eft-ot elvonja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 26 27

15 II. Határozatok 82/2016. (IV.28.) a szabad maradvány összegének felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi beszámoló szerinti eft szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel: Maradvány felhasználása Szociális Gondozó Központ pályázati összeg Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján eft Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint Támogatás Ukrajnai település részére Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása Béke téri óvoda tető felújítása Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere Temető sorompó kiskapu beszerzése Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba Felszíni víz elvezetése Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása Intézményi ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés Intézményi ingatlanok karbantartása Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása Poros utak portalanítása Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok Polgármesteri keret emelése I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv Város kártya VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése Lakótelep rehabilitációjának évi üteme Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 83/2016. (IV.28.) a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 84/2016. (IV.28.) az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy túlnyomórészt a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából megindítja az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak Szabályozási Terv (SZT) melléklete módosítását az alábbi területeken: 1.) A Modern Városok programhoz kapcsolódóan a volt sóskúti 014/1, és 015/2 hrsz-ú egykori honvédségi használatú területek és környezetének területfelhasználási és övezeti módosítása a közelmúltban lezajlott tervezési folyamat egyeztetési dokumentációjában foglaltaknak megfelelően a természet és környezetvédelmi szempontok mellett figyelemmel az önkormányzati tulajdonba kerülő terület távlati fejlesztési lehetőségeire; 2.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Köves földek és Elvirapuszta területén 200 ha egybefüggő, gazdaságfejlesztésre alkalmas terület kialakítása a már kijelölt területek bővítésével; 3.) A város különböző területein 073/91, hrsz. az ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása a kialakult állapot indokán gazdasági tevékenység végzésére alkalmas övezeti besorolásba. A 0110/103, 0111/6 és 0111/5 hrsz-ú különleges hulladékkezelő Kh övezetek területének bővítése a szomszédos mezőgazdasági területek irányába; 4.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Tolmács utca tervezett nyomvonalának szabályozási korrekciója az útépítési, és a sportcsarnok környezetére vonatkozó beépítési tervek készítésével párhuzamosan; 5.) Az Ilona és Jusztina utcákat összekötő Izabella utca hiányzó szakaszának kedvezőbb kialakítása érdekében a szabályozás korrekciója; 6.) A Burkoló utca tervezett szélesítését célzó szabályozási vonal a szélesítés megvalósításának jelentős anyagi terhei indokával törlése a Szabályozási Tervről

16 II. Határozatok A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintett területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. Határidő: tervező kiválasztására irányuló eljárás megindítása 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 85/2016. (IV.28.) az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek) záportározó és rekreációs központ kialakítása céljára megvásárolja a 02/21 hrsz-ú, 1465m 2 nagyságú, és a 07/14 hrsz-ú 2365m 2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat. A Közgyűlés az ingatlanok vételáraként 300 Ft/m 2 összeget ajánl meg. Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fogadja el, a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár a évi költségvetés terhére rendelkezésre áll. Ezzel egyidejűleg a 62/2016. (III.24.) határozatból a 02/21 és a 07/14 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 86/2016. (IV.28.) az érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében elvi hozzájárulását adja, hogy az M6-os autópálya lehajtó és a volt téglagyár területe között egy új, alternatív megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az út kialakításával kapcsolatos tanulmánytervet készíttesse el, amelyben kitér az alternatív nyomvonalak, a tulajdonviszonyok, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is. A Közgyűlés a tanulmányterv készítéséhez szükséges forrást a évi szabad maradvány terhére biztosítja eft összegben. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 87/2016. (IV.28.) a Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Velencei úton tervezett beruházás keretében hozzájárulását adja, hogy a Tolmács utcának a Jegyző utcától a Velencei útig terjedő szakaszán egy új megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a Tolmács utcának a Velencei út Jegyző utca közötti szakasz kiépítés útépítési- forgalomtechnikai, csapadék-vízelvezetési engedélyezési tervet elkészíttesse és az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítja. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a évi szabad maradvány terhére biztosítja eft összegben. Határidő: a Városfejlesztési Kft megbízására azonnal a terv elkészíttetésére: november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 88/2016. (IV.28.) a volt Téglagyár területének rehabilitációjáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, érdi 24601, 24604, helyrajzi számú ingatlanok ( volt Téglagyár ) rehabilitációs munkálatait, az esetleges balesetveszély elhárítását szolgáló munkálatokat végeztesse el. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a évi szabad maradvány terhére biztosítja eft összegben. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a lebonyolítással kapcsolatos szerződést kösse meg az Érdi Városfejlesztési Kft-vel. Határidő: április 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 89/2016. (IV.28.) a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Favágó utca 936 helyrajzi számú ingatlanon tervezett új óvoda építéséről szóló, a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 90/2016. (IV.28.) a polgármester felhatalmazásáról a VEKOP kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a VEKOP kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 91/2016. (IV.28.) az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átalakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 92/2016. (IV.28.) az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakítására, bővítésére, 12 tantermes gimnáziummá történő kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 93/2016. (IV.28.) a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építésére vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 94/2016. (IV.28.) Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncentrált szolgáltatást nyújtó Szociális Gondozó Központ kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 95/2016. (IV.28.) az Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében új ásványvíz kút létesítése céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 30 31

17 II. Határozatok 96/2016. (IV.28.) Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 97/2016. (IV.28.) az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27. -a alapján ,- Ft összegű támogatást nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére az Érdi Rendőrkapitányság Ford Ranger típusú RB forgalmi rendszámú szolgálati gépjárműje javítási költségeinek fedezetére a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás nyújtásáról szóló szerződést írja alá. Határidő: április 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 98/2016. (IV.28.) háziorvosi rendelők létesítéséről a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a 11. (dr. Deák Gábor), a 12. (dr. Deák Erzsébet) és a 13. (dr. Sziráki Csaba) számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében az érdi ingatlan-nyilvántartásban hrsz alatt felvett, 847 m 2 alapterületű, belterületi, gyógyszertár, orvosi rendelő, udvar megnevezésű, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon létesítendő épületben kívánja ellátni. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.), mint beruházóval szerződést köt, melynek értelmében a beruházó az 1. pont szerinti egészségügyi komplexumra legkésőbb szeptember 30-ig a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az illetékes hatóságtól megkéri, és annak jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül ingyenesen 25 évre szóló haszonélvezeti jogot szerez kettő felnőtt orvosi rendelőre, és a hozzájuk tartozó helyiségcsoportra. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészségház megvalósításához szükséges szerződéseket jelen határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja, illetve a további nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 99/2016. (IV.28.) az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 10%-os üzletrészének társaság általi megvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. (2) bekezdése értelmében az alábbi határozatot hozza: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a női kézilabda nemzeti bajnokság NB.I/B. bajnoki osztályú indulási (nevezési) jogának átruházása érdekében névértéken megvásárolja a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszámú Cg ; székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) törzstőkéjének 10%-át kitevő , Ft névértékű üzletrészét. A vételár az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervében rendelkezésre áll. Az Alapító felhatalmazza az ügyvezetést az üzletrész átruházási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető 100/2016. (IV.28.) a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 10/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 101/2016. (IV.28.) a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 288/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 102/2016. (IV.28.) az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 103/2016. (IV.28.) a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 293/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 104/2016. (IV.28.) a évi nyári napközis tábor megrendezéséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a június 20. és augusztus 12. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes ülésére benyújtja. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat ,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 105/2016. (IV.28.) hatáskör átruházásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásának jogát a Köznevelési és Művelődési Bizottságra ruházza át. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 32 33

18 II. Határozatok 106/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal -ellátási szerződést köt július 1-jétől június 30-ig terjedő határozott időtartamra a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. A ot személyesen ellátó házi gyermekorvos: dr. Gyöngyössy Eszter. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy Zs. út 47. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban a házi gyermekorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási szerződés megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 107/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről iskolaegészségügyi ok ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal július 1-jétől június 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet dr. Gyöngyössy Eszter látja el. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 108/2016. (IV.28.) fogorvosi alapellátási ok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: , képviseli: dr. Dávid Attila ügyvezető) december 16-án vegyes fogorvosi alapellátási ok ellátása tárgyában (dr. Süle Zsófia Katalin alkalmazott) megkötött szerződést június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a -ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. Határidő: június 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 109/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi ainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi ainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Koronafürt u. 9/A., Cg.: ) -ellátási szerződést köt július 1-jétől öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Dávid Attila fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal annak érdekében, hogy dr. Dávid Attila fogorvos az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a ellátási előszerződés, valamint a -ellátási szerződés aláírására. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. képviseletében Dr. Dávid Attila a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap, a szerződés megkötésére július 1-jéig Felelős: T. Mészáros András polgármester 110/2016. (IV.28.) a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek évi belső ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A határozat mellékletei: 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának évi belső ellenőrzési jelentése; 2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi belső ellenőrzési jelentése; 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény évi belső ellenőrzési jelentése; 4. Intézményi Gondnokság évi belső ellenőrzési jelentése; 5. Szociális Gondozó Központ évi belső ellenőrzési jelentése. 111/2016. (IV.28.) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 112/2016. (IV.28.) a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: a határozat továbbítására: azonnal 113/2016. (IV.28.) az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és szakigazgatási szervei együttes elhelyezésnek megoldására az ÁFÉSZ-ELSZER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonát képező, Érd, Budai út 7. szám alatti társasházban található: 19247/3/A/13 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát ,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/19 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát ,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/25 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát, ,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/29 hrsz-ú 950m 2 összterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlan 30/39-ed tulajdoni hányadát ,- Ft+ÁFA, Ft+ÁFA vételáron tehermentesen megvásárolja. Az ingatlanok vételárának fedezetét az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat és a január 15-én a Miniszterelnökség által aláírt Támogatói Okirat biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 290/2015. (XII.17.) számú határozatát visszavonja. Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 114/2016. (IV.28.) az érdi Szabadság tér 7. szám alatti helyrajzi számú ingatlan kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében, bíróság és ügyészség kialakítása céljára megvásárolja az Érd, Szabadság tér 7. szám alatti helyrajzi számon nyilvántartott 943 m 2 nagyságú, lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A Közgyűlés az ingatlan vételáraként 27,9 millió forint összeget ajánl meg

19 III. Mellékletek Amennyiben a tulajdonosok a felajánlott vételárat nem fogadják el, a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár fedezetét a évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 115/2016. (IV.28.) az Év Családja Díj évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat évben Kardos Botond Szabolcs és családja részére adományozza. Határidő: a díjak átadására a Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 4 116/2016. (IV.28.) Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, és kezdeményezi Máté Ottilia énekesnő munkásságának Kossuth-díjjal történő elismerését. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket az arra jogosultaknál tegye meg. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 1. A beruházó megnevezése és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: beruházás felújítás árubeszerzés szolgáltatás megrendelés 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos ok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) az összegek Áfával növelten értendőek Célokmány Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1 3. Az érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének indokoltsága: A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel. Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A május 1-jén hatályba lépő HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület. Az építész műleírás és a jogerős építési engedély fogja tartalmazni. A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 60 m 2 -es csoportszoba kerül kialakításra. Az új óvoda nettó hasznos alapterülete: 742 m 2. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Engedélyes terv Ft Kiviteli tervek, tervezői művezetés: Ft Közbeszerzés: Ft Kivitelezés Ft Független műszaki ellenőr Ft Közműfejlesztés Ft Eszközbeszerzés: Ft Nyilvánosság Ft Informatika és telekommunikációs rendszer Ft Hatósági díjak Ft Épületkerámiák Ft Általános tartalék Ft

20 III. Mellékletek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) Európai Uniós forrás: VEKOP Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: Ft. Modern Városok Program keretén belül: Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói okirat terhére: Ft. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésének terhére: Ft A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (Kbt.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás. Az építész műleírás és jogerős építési engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még elkészítés alatt áll. 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Önkormányzati saját ingatlan. 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, A beruházáshoz szükséges előkészítés: tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolá- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése sa, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges Ft okat és az előkészítés költségeit, amelyekre Kiviteli tervek, tervezői művezetés: Ft a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére Az ingatlan nem közművesített. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda. 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) Tervezett átadás évben..próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása Érd Megyei Jogú Város költségvetése 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista Nem releváns 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) A projekt lezárását követően számolható ki. Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, április 28. T. Mészáros András polgármester 4 Melléklet a Közgyűlés 91/2016. ( IV.28) határozatához Célokmány Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. A beruházó megnevezése és címe: 2030 Érd, Alsó utca A beruházás megnevezése, jellege: Érd Fácánköz utca 1. (terület: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és beruházás 18223/7 hrsz.) ingatlanon található általános iskola és óvoda felújítás épületállományának bontásával, sportcsarnok felújításával, árubeszerzés új 24 tantermes sporttagozatos, általános iskola és gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók elhelyezésével. szolgáltatás megrendelés A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása a tanulókat. A beruházás ütemezve az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható, az új óvoda helyszíne a jelenlegi focipálya (18223/1 hrsz.) lesz. 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a A meglévő iskola területén a tervek szerinti telepítéssel és területkijelölés indokai, a területkészítéssel ütemezéssel az új intézmény felépíthető, és a folyamatos kapcsolatos ok, a funkcionális és működés is biztosítható. üzemeltetői igények, stb. ): 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) az összegek Áfával növelten értendőek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): A kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása tartalmazza. Az iskola tervezett hasznos alapterülete: 9942 m 2 (16 tt. általános iskola és kápolna: 5145 m 2, 8 tt. gimnázium: 3377 m 2, sportcsarnok felújítás: 1420 m 2 ) + tanuszoda: 1180 m 2 Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján millió Ft Tömbterv (elkészült, Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Építési engedélyezési terv: folyamatban, telj. határidő: , tervezési díj Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Kiviteli tervek, tervezői művezetés (1003/2016. (I.13.) kormányhatározat, bruttó Ft) Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: iskola: Ft+ÁFA = Ft (bútorozással) tanuszoda: Ft+ÁFA = Ft Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) Központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja 38 39

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2014. évi eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. november 27. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben