ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: dr. Árpásy Tamás jegyző, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, Szirbek Tiborné egészségügyi referens, GAESZ, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2009.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül) e forint kiadással (függő, átfutó nélkül) e forint finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül) e forint finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül) e forint pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

3 (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5.. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 15. számú melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 17. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7.. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 26. számú táblázat mutatja be. 8.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, április Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

5 I. 1. Önkormányzat bemutatása Önkormányzat neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Államháztartási egyedi azonosító: Szakágazati besorolás: 8411

6 2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 1/2008. (II.11.) ÖK. rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott bevétel kiadás hiány finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás e forint e forint e forint e forint e forint volt. bevételi főösszege kiadási főösszege e forint e forint Az elfogadott költségvetés 5 alkalommal került módosításra. A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Kormány hatáskörében e forint Saját hatáskörben e forint A módosítások után a költségvetés módosított bevételei módosított kiadásai hiánya finanszírozási bevételei finanszírozási kiadásai módosított bevételi főösszege módosított kiadási főösszege került meghatározásra e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. számú törvény 43.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap évben forint volt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-jétől forint.

7 A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/pedagógus/év. 3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő évi változások Már a költségvetési koncepció elfogadásakor világossá vált, hogy szükség van a feladatellátás további racionalizálására, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat kötelező feladatait megfelelő színvonalon el tudja látni, át kellett gondolni a nem kötelező feladatok súlyát, valamint helyzetét a költségvetésen belül. Ennek következtében az alábbi változások történtek Önkormányzatunk intézményi struktúrájában: Zirc Városi Önkormányzat év végén, továbbá év elején sikeres tárgyalásokat folytatott a Veszprém Megyei Önkormányzattal a rendkívül nehéz helyzetben lévő Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Társulási Megállapdás megkötését követően a Megállapodásban a felek által tett vállalások teljesítése, továbbá a őszi vezetőváltás, a szigorú keretgazdálkodás bevezetése, a munkaerő és bérgazdálkodás racionalizálása, a teljesítmény növelése következtében az egészségügyi intézmény adósságállományát sikerült teljesen visszaszorítani. A települési önkormányzatok a nem távoli jövőben teljes körűen bekövetkező kistérségi oktatási integráció folyamatának elősegítése érdekében, Zirc Városi Önkormányzat Zirci Oktatási Központ elnevezésű projektjével is összhangban létrehozták a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút községek és Zirc város részvételével), valamint a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr községek és Zirc város részvételével). A Társulási Megállapodást az Ötv. 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ában foglaltak alapján önkéntes és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmények közös fenntartására kötötték. A társult önkormányzatok célja, a szakmai munka színvonalának javítása mellett, a gazdaságosság növelése, valamint a fenntartó önkormányzatok fajlagos költségeinek csökkentése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 228/2007.(VI.28.) számú határozatával, míg a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 227/2007.(VI.28.) számú határozatával fogadta el augusztus 31-től tovább bővült Lókút Község óvodájával a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás. A bővült intézmény költségvetésének elfogadása, mind a társult önkormányzatok, mind pedig önkormányzatunk részéről megtörtént.

8 4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő évi változások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan évben az alábbi módosításokat eszközölte: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tekintetében 1 fő pedagógus létszám került kivezetésre. A Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a fizikai dolgozók létszámkeretét 10 fővel csökkenteni volt szükséges az üres álláshelyek megszűntetése miatt, továbbá a 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében a közalkalmazotti létszámot mely szintén az intézmény fizikai dolgozói állományát érintette további 5 fővel csökkentette. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde létszámkerete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás bővülése kapcsán 3 fővel növekedett. A 147/2008.(VI.23.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően e keret további 1 fővel növekedett a bölcsődei feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A korábbi évek létszámcsökkentései évben is tovább folytatódtak. Egyrészt a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, másrészt a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet tekintetében. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk így e forint megtérült a személyi juttatások és járulékaik kiadásából. A Prémium évek program Önkormányzatunk 5 dolgozóját érintette évben. Ebből következően e forint támogatásban részesültünk. 5. Az Önkormányzat évi likviditási helyzete Önkormányzatunk évben is, a korábbi évekhez hasonlóan likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk közel 80 %-ban ki volt merítve. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázat sikeres volt, e forint támogatásban részesültünk. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeinket az ésszerű elvonásokat követően %-ban le tudtuk finanszírozni. A évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében forint többletigényünk, a kötött felhasználású támogatások tekintetében forint befizetési kötelezettségünk, a központosított előirányzatok vonatkozásában forintos befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunkat forintos támogatás illeti meg. Ez az adóerő képesség év végi kedvezőtlenebb alakulásának tudható be.

9 6. Bevételi források és azok teljesítése Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,46 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,45 ebből: helyi adók ,35 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,11 Állami támogatások, kiegészítések ,00 Működési célra átvett pénzeszközök ,93 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,03 Finanszírozási bevételek ,90 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,93 Összesen: ,43 Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,43 %-ban teljesültek. Jelentősebb negatív irányú eltérés a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, azon belül is az ingatlan értékesítések területén tapasztalható. Az önkormányzat által meghirdetett, ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 52,71 %-a az előirányzottnak. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 90,03 %-os teljesülését a 2008 évben megvalósult fejlesztések bevételi forrásainak évben történő realizálása magyarázza. A finanszírozási bevételek 91,90 %-os teljesülésének oka, az e forintos folyószámla-hitelkeretünk év végi 37,4 %-os kihasználtsága. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele esetében mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig a GAESZ teljesítése 100 %-os, ugyanakkor a Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pályázathoz kapcsolódó e forintos támogatása a fejlesztés megvalósulásának eltolódása miatt továbbra sem került felhasználásra. Ez okozza ezen bevételi jogcím esetében a 67,93 %-os teljesítést. Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja: Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevételek 6,85 6,19 6,69 Önkormányzat sajátos működési bevételei 23,59 20,63 21,69 ebből: helyi adók 11,90 10,91 11,56 Felh-i és tőke jellegű bevételek 2,57 2,69 2,32 Állami támogatások, kiegészítések 19,39 21,78 22,13 Működési célra átvett pénzeszközök 24,52 21,85 23,07 Felh-i célra átvett pénzeszközök 0,03 5,19 4,74 Finanszírozási bevételek 21,64 18,06 16,86 Előző évi pénzm. igénybevétele 1,41 3,61 2,50 Összesen: 100,00 100,00 100,00

10 Az állami támogatáson belül önkormányzatunk az alábbi jogcímeken részesült központosított, illetve egyéb kötött felhasználású támogatásban: Lakossági közműfejlesztés támogatása 64 Települési kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 227 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ebből: - létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázati támogatás Prémium évek program támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 403 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Vizitdíj visszatérítésének támogatása 45 Nyári gyermekétkeztetés évi bérpolitikai intézkedések támogatása ebből ténylegesen felhasznált: Központosított támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: év után járó 13. havi illetmény 6/12-ed részének elszámolása Egyszeri kereset-kiegészítések után járó támogatás Kiadások alakulása Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,54 Munkaadókat terhelő járulékok ,58 Dologi kiadások ,31 Működési célra átadott pénzeszközök ,52 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,71 Társ. és szoc. pol. juttatások ,05 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,17 Felújítások ,52 Felhalmozási kiadások ,02 Finanszírozási kiadások ,42 Tartalékok ,00 Összesen: ,44 Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,44 %-ban teljesültek. A felújítások tekintetében a 40,52 %-os teljesítést az e célra benyújtott pályázatok sikertelensége okozta. A finanszírozási kiadások esetében a 168,42 %-os teljesülés oka a folyószámla-hitelünk december 31-i e forintos állományának visszatöltése volt.

11 Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja: Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat Teljesítés Személyi jellegű kiadások 36,69 32,95 38,52 Munkaadókat terhelő járulékok 11,63 10,39 12,15 Dologi kiadások 21,57 22,58 25,79 Működési célra átadott pénzeszközök 3,99 4,45 5,31 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 3,77 4,12 4,87 Társ. és szoc. pol. juttatások 2,10 1,91 2,08 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,05 0,06 0,07 Felújítások 3,88 5,00 2,43 Felhalmozási kiadások 0,31 3,91 4,55 Finanszírozási kiadások 0,63 2,10 4,23 Tartalékok 15,38 12,53 0,00 Összesen: 100,00 100,00 100,00 A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 15,5 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál évben befejeződött Európai Uniós forrásból, illetve területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás. Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Zirc Városi Önkormányzat intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A beruházás év tavaszán teljes egészében befejeződött, az épület használatba vétele megtörtént. A pályázati végelszámolás, és az ehhez kapcsolódó ellenőrzések is megtörténtek március 31-én azonban az Olaszfalui Községi Önkormányzat gesztorságával működő intézményfenntartó társulás fenntartásában lévő Magas Bakony Szociális Szolgáltató Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, mint részben önálló költségvetési intézmény teljeskörű jogutódja a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ lett. Ez a projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződések módosításának sorát vonta maga után. A pályázat végelszámolásának pénzügyi rendezése ezért indokolatlanul elhúzódott évben

12 összességében e forint Uniós támogatásban részesültünk, amit a fejlesztés befejezéséhez igénybevett rulirozó hitel törlesztésére fordítottunk novemberében megtörtént a Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság évben e forint előleget folyósított számunkra évben megvásárolta az Önkormányzat azt a földterületet, mely helyet ad az új pályaudvarnak. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. Az új közbeszerzési eljárás eredményességét követően évben megkezdődött a kivitelezés. A Támogatási Szerződést több alkalommal módosítani kellett. A beruházás novemberében befejeződött. A végelszámolás és a kapcsolódó ellenőrzések megtörténtek. A végelszámolás pénzügyi rendezése áthúzódott év első negyedévére, melynek keretében önkormányzatunk e forint Európai Uniós támogatásban részesült, melyből megtörtént egyrészt a kivitelezői végszámlák kiegyenlítése, másrészt a lebonyolításhoz igénybevett rulirozó hitel törlesztése. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épület konyha felújítása állami támogatásból valósult meg évben e forint, évben 750 e forint, évben pedig e forint támogatást kapott önkormányzatunk. A fejlesztés évi költsége e forint volt. A felújítás befejeződött használatba vétele megtörtént. 8. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai évi helyesbített pénzmaradványunk e forint évi helyesbített pénzmaradványunk e forint A változást befolyásoló tényezők: A helyesbített pénzmaradvány előző évhez viszonyított magasabb összegét az önkormányzati kötvénykibocsátás miatti magasabb záró pénzkészlet magyarázza. 9. Hitelműveletek alakulása A likviditási gondok áthidalására évben is folyószámla-hitel került felvételre. A december 31-i állomány e forint. A fejlesztési célú finanszírozási bevételek között egyrészt a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés és kezelés megvalósításához kapcsolódó hitel e forint összegben, másrészt az önkormányzat évi fejlesztési célú értékpapír kibocsátása szerepel e forint összegben.

13 A finanszírozási kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze: rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése rulirozó hitel törlesztése (utófinanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó) e forint e forint e forint Az alábbi táblázat az önkormányzat adósságszolgálatának alakulását mutatja be hiteltípusonkénti bontásban: Hitel megnevezése évi tőketörleszés évi kamatfizetési alakulása kötelezettség alakulása Éven túli fejlesztési hitel ÖKIF B hitelcél (Utas hitel) ÖKIF A hitelcél (Csatorna hitel) Közkincs hitel (kamattámogatott) Rulirozó hitel Zirc Önkormányzati kötvény Fejlesztési hitelek összesen: Folyószámla hitel Működési hitelek összesen: Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele december 31-ig Bevétel évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból december 31-ig Felhasználás évben Egyenleg december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz december 31-én Hiány Összeg e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2358/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14

14 10. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás évtől már a POLISZ Tárgyi eszköz moduljával (BEFESZ program helyett). Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30..-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

15 II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A évi mérleg főösszege: A évi mérleg főösszege: e forint e forint Megnevezés Előző év Tárgyév Változás %-os I. Immateriális javak ,45 II. Tárgyi eszközök ,61 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,97 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,01 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ,70 I. Készletek ,80 II. Követelések ,80 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,23 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ,39 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,31 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,82 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,49 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: ,90 IV. Költségvetési tartalék ,58 V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ,58 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,04 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,85 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám ,98 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: ,57 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,82 Az eszközök között a pénzeszközök állománya év végén 457,23 %-a a év végi állománynak. Ennek fő oka a január 31-i fejlesztési célú önkormányzati kötvénykibocsátás (1 983 e CHF), melynek évben el nem költött bevétele elkülönített betétszámlán kamatozik. Fent említett önkormányzati kötvénykibocsátás miatt oly nagymértékű az eltérés a forrás oldalon a költségvetési tartalékok, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek tekintetében.

16 A rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ennek két oka van. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal beruházási szállítói tartozásállománya csökkent a Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása elnevezésű projekt évi pénzügyi rendezését követően, másrészt a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói tartozásállománya rendeződött az intézményt érintő évi változásoknak köszönhetően. a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató Saját tőke = Induló tőke x100 (I/1.) 97,29 % 91,71 % -5,58 % x100 (I/2.) 2,71 % 8,29 % +5,58 % x100 (I/3.) 89,88 % 80,69 % -9,19 % x100 (I/4.) 8,69 % 12,42 % +3,73 % x100 (I/5.) 92,39 % 87,98 % -4,41 % x100 (I/6.) 101,30 % 98,89 % -2,41 % x100 (I/7.) 3,02 % 10,27 % +7,25 % x100 (I/8.) 1099,64% 1054,59 % -45,05 % A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2007-ről 2008-ra növekedett Önkormányzatunknál.

17 b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató Követelések = x100 (I/12.) 7,33 % 36,78 % +29,45% Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató 11,32 % (I/13.) 160,93 % +149,61% Adós+Vevőállomány = x100 Szállító állomány Adósságállomány aránya Adósságállomány = x100 (I/14.) 2,42 % 11,03 % +8,61% Adósságállomány+saját tőke Likviditással kapcsolatos mutatók Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezettségek Mutató Előző év Tárgyév Változás (I/10.) 28,13 % 391,62 % +363,49% (I/11.) 47,57 % 472,60 % +425,03% Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya 36,78 %-ban fedezi az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Mindkét likviditási mutató esetében jelentős javulás következett be. Ennek oka egyrészt a záró pénzeszközök december 31-re történő jelentős növekedése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek állományának nagymértékű csökkenése. Itt tartom azonban fontosnak megemlíteni, hogy a záró pénzeszközök jelentős része kötött felhasználású, azok fejlesztési célokra fordíthatók. Önkormányzatunk likviditási helyzete nem kiegyensúlyozott.

18 2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök Befektetett eszközök állományának alakulása évben üzembe helyezett beruházások Zirc Reguly Antal Ált.Iskola F épület felújítása Autóbusz pályaudvar építése Belterületi utak felújítása Kardosrét csapadékvíz elvezetés Temető felújítás Járda építés Csapadékcsatorna fúrás Kardosrét ÖNO szennyvíz b.) Befejezetlen beruházások december 31-én az alábbiak: Kardosrét szennyvízcsatorna Tündérmajor szennyvízelvezetés Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház Oktatási Központ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Reguly Antal Múzeum felújítás Kerékpárút építése Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Rákóczi téri rekonstrukció Reguly Antal Ált.Iskola felújítása 96 Benedek Elek Óvoda felújítása 30 Multifunkciós épület felújítása II.ütem 708 Belterületi utak burkolatfelújítása II.ütem Járóbeteg szakellátó Intézet felújítása Zirc, Alkotmány utca felújítása Zirc város rendezési terve 240 GAESZ: Reguly Antal Múzeum 375 Kórház gk.vásárlás Összesen:

19 c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: 1. Részesedések állománya Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya munkáltatói kölcsön állománya lakásértékesítés állománya 94 - kisház árbevétel 428 Összesen: Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kft. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2008-ben önkormányzatunk értékvesztést nem számolt el. Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb rövidlejáratú követelések Összesen: Az adósok állományának összetevői: Építményadó Telekadó 235 Magánszemélyek kommunális adója 39 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 55 Idegenforgalmi adó 217 Egyéb bevételek 890 Tandíj visszatérítés 402 Összesen:

20 A vevők állományának összetevői: Követelés szolgáltatásból GAESZ 739 Kórház Összesen: Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön Összesen: Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: Végrehajtási bírság 130 Telefonköltség 12 Gondozási díj 41 Építésügyi bírság 504 Garancia-és kezességváll.szárm.követelés Összesen: A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után értékvesztést csak az adósokkal szembeni követelések esetében számoltunk el. Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Kötvénykibocsátásból szárm.fejl.c.tart Összesen:

21 b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitel állománya adatok ezer Ft-ban Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) Polgármesteri Hivatal 43 GAESZ Kórház Összesen: Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: Csatorna hitel Utas hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Összesen: Egyéb Iparűzési adó feltöltés miatt Építményadó 870 Telekadó 81 Magánszemélyek komm.adója 4 Idegenforgalmi adó 234 Iparűzési adó Termőföld bérbeadás 40 Gépjárműadó 701 Pótlék 93 Bírság 42 Talajterhelési díj 9 Illeték 4 Gondozási díj továbbutalási köt. 23 Telefonkészülék 12 Összesen:

22 3. Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A 25/2009.(II.23.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a szabad pénzmaradvány az intézménynél marad, azt tartalékként kezelve. Későbbi felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, április Ottó Péter polgármester

23 TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet évi zárszámadás pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése 5. sz. melléklet évi bevételi előirányzatának teljesítése 6. sz. melléklet évi kiadási előirányzatának teljesítése 7. sz. melléklet évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése 8. sz. melléklet Intézmények évi bevételi előirányzatának teljesítése 9. sz. melléklet Intézmények évi kiadási előirányzatának teljesítése 10. sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete évben Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évben Kimutatás a évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról 14. sz. melléklet Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat 15. sz. melléklet Mérleg 16. sz. melléklet Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 19. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 20. sz. melléklet Beruházások állományváltozásai 21. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök változása 23. sz. melléklet Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 24. sz. melléklet Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása december sz. melléklet Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása december sz. melléklet Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat évi mérlege 27. sz. melléklet Vagyonkimutatás

24 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2008.évi szöveges beszámoló Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését az 1/2008.( II.11.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-jétől forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/ pedagógus. A 49/2008. ( III.14.) Kormányrendelet a közszféra területén dolgozók évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról döntött. A támogatás a január 1-i statisztikai állományi létszámban szereplő foglalkoztatottak után volt igényelhető. A 162/2008.(VI.19.) és a 273/2008. (XI.19.) Korm. rendelet a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek évi szintjének évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg a helyi önkormányzatok, a települési, illetve a terület kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások részére. A évi eseti kereset-kiegészítésnek a támogatás megállapításánál figyelembe vett összege foglalkoztatottanként bruttó Ft, illetve bruttó Ft volt.

25 A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal augusztus 31-én megalakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2008.augusztus 31-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Lókút község is. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel ,75% Átvett pénzeszköz Működésre ,76% Felhalmozásra ,00% Intézményfinanszírozás ,00% Pályázati lehetőségek kihasználásával e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 110 e forint - Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány 539 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 743 e forint (különféle programok) - Műsorszolgáltatási Alap e forint - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Reguly Antal Emlékezete 330 e forint - Apáczai Könyvkiadó 148 e forint - Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása 280 e forint - Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány INFO-MAP 100 e forint - Reneszánsz hetek 62 e forint - Közép-Európai Iskolák Akadémiája Európa közelebb hozzánk 262 e forint

26 Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,94% Munkaadókat terhelő járulék ,71% Dologi kiadások ,16% Felhalmozási kiadások ,00% Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni. Évek óta problémát jelent az épületek elavult infrastruktúrájából eredő ( víz, villanyhálózat, nyílászárók ) többletkiadások finanszírozása december 31.-i szállítói elismert tartozásállomány e forint. Pénzmaradvány évi pénzmaradvány e Ft. A költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege : A költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege : A költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege: A költségvetési pénzmaradvány az előző évihez képest alacsonyabb, de a évi nem tartalmaz kiutalatlan költségvetési támogatást, mivel az intézmények finanszírozása teljes egészében megtörtént. A költségvetési passzív átfutó elszámolások és a költségvetési aktív függő elszámolások a december havi munkabér decemberben történő kifizetése, melyet az előírások szerint itt kell kezelni. Vagyon alakulása A befektetett eszközök állománya az előző évhez képest csekély növekedést mutat annak ellenére,hogy térítésmentes átvétel történt e Ft értékben ( F épület konyha felújítás e Ft, és 3 db Notebook szakmai informatikai eszközbeszerzés 441 e Ft). Az Óvodatársulás bővülésével az intézmények ingó és ingatlan vagyona nem szállt át a jogutódra, hanem a társulást megelőzően fenntartó önkormányzat tulajdonában maradt. A készletek állománya csökkent, mivel a legnagyobb tételt képviselő élelmiszer és fűtőolaj készlet mennyisége ( ebből adódóan a készlet értéke) jelentősen kevesebb az előző évinél..

27 A teljesen ( 0-ig) leírt eszközök bruttó értéke e Ft-ról e Ft-ra emelkedett évben Az ételszállításra használt gépjármű nullára leíródott ( 2002.beszerzés) A fenti adatokból látszik, hogy az eszközök korszerűsítésre szorulnak annak ellenére, hogy az évek során a pályázati forrásokból sikerült némi cserét végrehajtani. További használatuk egyre gazdaságtalanabbá teszi alkalmazásukat. Zirc, Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

28 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelés a évi költségvetési beszámolóhoz I./ Intézményi feladatellátás általános értékelése: évben intézményünk feladatköre változatlan maradt 2007 évhez képest. A hatályos ÁNTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés szerint: A Mozgásszervi rehabilitációs osztály 75 ágy kapacitással A Krónikus belgyógyászati osztály 62 ágy kapacitással Összesen a fekvőbeteg ellátás: 137 ágy kapacitással szerepel szerződésünkben. Az aktív ellátás szakfeladatán jelenítjük meg a évben elnyert egynapos sebészet gazdálkodási adatait. A járóbeteg szakellátás területén a kapacitások változatlanok maradtak. Működési engedélyünk és finanszírozási szerződésünk szerint továbbra is: 291 szakorvosi órával és 46 nem szakorvosi óra kapacitással rendelkezünk. A foglalkozás egészségügyi ellátási tevékenységünk, mely a vállalkozásokkal, intézményekkel, vállalatokkal megkötött szerződéseinken alapul, a saját bevételeink nagyságrendjét növeli. Intézményünkben a portaszolgálat korszerűsítésre került, melyek során létszám csökkentés is történt. A létszámcsökkentés kapcsán pályázatot nyújtottunk be, így a felmentési bér és végkielégítés összege visszatérült évben felhalmozási kiadásaink keretében: - szoftvert, számítógép konfigurációkat vásároltunk a beteg ellátás és a gazdálkodási terület informatikai helyzetének javítására, - hűtőszekrényeket az élelmezési üzem számára, - takarítási gépeket, eszközöket a beteg ellátás jobb kiszolgálására, - személygépkocsit a már rossz állapotban lévő korábbi személygépkocsi kiváltására.

29 A beruházások összesen ezer Ft összeg kifizetését jelentették áfával együtt az intézmény számára. A forrást, egyrészt az intézmény saját bevétele, másrészt a Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítványától átvett pénzeszköz biztosította. Az intézményi tartozásállomány kifizetésének segítésére a Veszprém Megyei Önkormányzattól 47 millió forint érkezett. Felügyeleti szervünktől támogatás és bérpolitikai intézkedések forrásaként összesen ezer forint átadása történt év januárban a finanszírozó elvont 13026,1 ezer forintot a 2006.évi struktúra támogatás összegét, mely elvonás jogosságát intézményünk vitatta, de az összeget visszanyerni még nem sikerült. Intézményünk 2008 év elején 13. havi bér kifizetéséhez 5.734,1 ezer forint illetmény előleget igényelt, a működési előleg címén igényelt ezer forintot hiánytalanul rendezte évvégére a finanszírozó OEP számára év végén az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kassza maradvány címen intézményünk 7.637,1 ezer forint támogatásban részesült év főbb bevételi, kiadási, számadatait, gazdálkodási mutatóit a következő táblázatokban foglaltuk össze. Intézményünk főbb gazdálkodási szám adatainak alakulása: II./ Bevételeink alakulása jogcímenként: adatok: ezer forintban Bevételi jogcímek: Eredeti előír. Mód.előir.: Teljesítés: % Intézményi működési bev: TB alaptól átvett pe.: Műk.-re átvett pénzeszk.: (önkormányzattól) Jármű értékesítése Műk.-re átv. pe.non.profit szervtől: Felügyeleti szervi finanszírozás.: Pénzmaradvány igénybev.: Összesen: A bevételi előirányzatok összességében 92 % -ban teljesültek.

30 A felügyeleti szervtől kapott támogatás - jogcímen érkezett bevételek a már említett tartozás állomány rendezésére és bérpolitikai intézkedések kiadásainak fedezetére szolgáltak forrásként. A pénz maradvány igénybevétele soron a ezer forint pályázati pénz nem került még felhasználásra 2008.évben. II:/ Kiadási előirányzat teljesítése. adatok: ezer forintban. a./ Eredeti előirányzat: Megnevezés: Személyi juttatás: Járulékok: Dologi és folyó Felhalm. műkőd: Összesen: kiadások: kiadás tartalék Kórház - RI b./módosított előirányzat: Kórház - RI c./ Teljesítés: Kórház - RI: d./ Teljesítés %-a: A kiadások teljesítésének százaléka összességében 92 %. A ezer forint tartalék teljesítése még nem történt meg. Pénzmaradvány alakulása: adatok : ezer forintban Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alakulása: évben: ezer Ft 2008.évben: ezer Ft Költségvetési pénzmaradvány alakulása: évben: ezer Ft 2008.évben: ezer Ft Befolyásoló tényezők: Záró pénzkészlet alakulása : évben: ezer Ft 2008.évben: ezer Ft Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét a - függő tételként kezelt pénzeszközök és a decemberben fizetett bértételek nagyságrendje alakítja.

31 Vagyoni helyzet alakulása: A mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása: Eszköz oldal: A befektetett eszközöknél csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, ami az eszközök avulását, kopását mutatja elsősorban. A készletek állománya szerény mértékben növekedett megelőző évhez képest amely, a beszerzések szigorításának következménye elsősorban. Forrás oldal: Forrás oldalon tartalék növekedés, rövid lejáratú kötelezettség csökkenés mutatkozik, s ez befolyásolja a vagyon alakulását döntően. Mutatószámok évi alakulása: Befektetett eszközök aránya: / = 95% Forgóeszközök aránya: / = 5% Saját tőke aránya: / = 94% Tartalék aránya: / = 5% Kötelezettség aránya: 9.060/ = 1 % A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és alig 1 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül. Összefoglalva a beszámolót: évben a szállítói tartozás állomány leírása megtörtént. A teljesítmények növekvő tendenciát mutatnak, a mérleg mutatók kedvezően alakultak, pénzügyi helyzetünk jelentősen javult. Kérjük beszámolónk elfogadását. Zirc, Dr. Tótth Árpád igazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató Stumpfné Mayer Mária-üzemgazdász

32 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a évben Zirc Városi Önkormányzatnál végrehajtott ellenőrzésekről

33 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknál évben az alábbi ellenőrzésekre került sor: Állami Számvevőszék által a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzése; Belső ellenőrzés; Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 3., 8. számú melléklete, illetve 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím alapján évben igénybevett, az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata; Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végrehajtott ellenőrzések; Veszprém Megyei Főügyészség által végrehajtott ellenőrzés. Az alábbiakban az ellenőrzések céljáról, eredményéről és az ellenőrzések tapasztalatairól készítettem összefoglalót. A közbeszerzési rendszer működésének Állami Számvevőszéki ellenőrzése Az Állami Számvevőszék a évi ellenőrzési terve alapján végezte márciusában Önkormányzatunknál a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzését. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék V-0375/2008. számú (témaszám: 888.) vizsgálati programjában foglaltak alapján az Állami Számvevőszék Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodája végezte. Az ellenőrzés jogszabályi alapja az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5) és a (9) bekezdései, 16. (1) bekezdése, a 17. (3) bekezdése és a 21. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a és 120/A. (1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, a központi intézményrendszerének és jogorvoslati rendszerének működése, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenőrzöttsége és monitoringjának kialakított rendje megfelelően szolgálják-e az európai közösségi és nemzeti közbeszerzési célkitűzések érvényesülését, hozzájárulnak-e korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez; az Önkormányzat felügyeleti, illetve belső kontrollja mennyiben hatékony eszköze közbeszerzési előírások betartatásának, a szabálytalanságok megelőzésének, jelzésének, a célszerű és gazdaságos közpénzfelhasználás biztosításának; az Önkormányzat belső kontrollrendszere fejlesztésében hasznosította-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait. Az ellenőrzés a közötti időszakra terjedt ki, de szükség szerint figyelembe vették a helyszíni ellenőrzésig terjedő időszak folyamatait is.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Kivonat a Városgazdálkodási Igazgatóság felügyelet jellegő

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben