ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25 i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1. (1) A október december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított bevételeit módosított kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza,

3 - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Központosított ei. (2009. évi kereset-kiegészítés) Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Központosított ei. (Közműfejlesztési támogatás) 12 - Központosított ei. (Szakmai és informatikai célok tám.) Központosított ei. (Óvodáztatási támogatás) 20 - Központosított ei. (Települési kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása) 9 B.I. Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (közcélú foglalkoztatás) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (egyes jövedelempótló támogatások) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (2009. évi kereset-kiegészítés) Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (közműfejlesztési támogatás) 12 - Működési célra átadott pe. (Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat) 9 - Fejlesztési kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) Dologi kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) Ellátottak pénzbeli juttatásai (Óvodáztatási támogatás) 20 K.I. Összesen:

4 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Előző évi pénzmaradvány (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 B.II.1. Összesen: - 1 B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások GAESZ - Kamatbevétel 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Intézményi bevétel Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Intézményi bevétel 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Intézményi bevétel 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb saját bevétel Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: B.II.2. Összesen: B.II.3. B.II.3.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - KÖZKINCS kamattámogatás 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 B.II.3.1. Összesen: 699

5 B.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Olaszfalu Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Teljesítmény motiváció) Szakértői bizottság működtetése Prémium évek (Korrekció) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálat támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Tempus Közalapítvány (Egész életen át tartó tanulás program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - MÖK (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Működési célra átvett pénzeszközök (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - TB finanszírozás Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Kiegészítő állami támogatás 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 B.II.3.2. Összesen: B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változása:

6 K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Működési tartalék (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 K.II.1. Összesen: - 1 K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások GAESZ - Dologi kiadások 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Dologi kiadások 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: K.II.2. Összesen: K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.3.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (KÖZKINCS kamattámogatás) 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 K.II.3.1. Összesen: 699

7 K.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Általános Iskola (Olaszfalu) személyi juttatások (Teljesítmény motiváció) Általános Iskola (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok (Teljesítmény motiváció) Személyi juttatások (Szakértői bizottság) Működési tartalék (Prémium évek korrekció) Ellátottak pénzbeli juttatásai (gyermekvédelmi támogatás) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Dologi kiadások (Egész életen át tartó tanulási Program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Dologi kiadások (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Személyi juttatások (Kiegészítő támogatás) 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 K.II.3.2. Összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása:

8 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások) Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások) Pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó (Zirc) 32 - Működési céltartalék 219/2009.(X.26.)Kt.hat Működési célra átadott pénzeszközök ( Sportegyesületek támogatása ) Dologi kiadások ( Sportegyesületek támogatása ) Működési céltartalék 220/2009.(X.26.)Kt.hat Működési célra átadott pénzeszközök ( Civil Pályázati Alap ) Dologi kiadások ( Civil Pályázati Alap ) Okt-i és civil kapcs. ref. munkaad. terh. jár Okt-i és civil kapcs. ref. személyi juttatások 18 - Működési tartalék Dologi kiadások (közvilágítás) Működési tartalék Síkosságmentesítés Működési tartalék (Gyermekvédelmi támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai (Gyermekvédelmi támogatás) 11 - Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Elektronikus földkönyv) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Szennyvízelvezetés és kezelés) Működési tartalék Felújítási kiadások (Reguly Múzeum fejlesztése) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Kerékpárút) 88 - Működési tartalék Felújítási kiadások (Járda felújítás) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Járóbeteg ellátás fejlesztése) Működési tartalék -9 - Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) 9 - Fejlesztési kiadások (ÁROP) Dologi kiadások (ÁROP) Pályázati Tartalék Alap Fejlesztési kiadások (Kerékpárút terv) Pályázati Tartalék Alap Felújítási kiadások (Járdafelújítás pályázati díj) 78 - Pályázati Tartalék Alap Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) Pályázati Tartalék Alap - 72

9 - Felújítási kiadások (Békefi utca felújítása pályázati díj) 72 - Pályázati Tartalék Alap 222/2009.(X.26.)Kt.hat Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) Működési céltartalék 242/2009.(XI.30.)Kt.hat Működési célra átadott pe. (Helyijárat üzemeltetés) Működési tartalék 257/2009.(XII.10.)Kt.hat Dologi kiadások (H1N1 elleni oltóanyag) Működési tartalék 266/2009.(XII.21.)Kt.hat Működési célra átadott pe. (Judo Club eszközfejlesztés) GAESZ működési tartalék GAESZ dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) működési tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) személyi juttatások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) fejlesztési kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) működési tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) személyi juttatások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) felhalmozási kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) személyi juttatások 61 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) személyi juttatások 96

10 - Városi Könyvtár működési tartalék Városi Könyvtár dologi kiadások Városi Könyvtár személyi juttatások Stúdió KB működési tartalék Stúdió KB dologi kiadások Reguly Múzeum működési tartalék Reguly Múzeum munkaadókat terhelő jár Reguly Múzeum személyi juttatások Reguly Múzeum dologi kiadások Kórház dologi kiadások Kórház felújítási kiadások (Kórterem átalakítás) ZNNÖ működési célra átadott pe ZNNÖ személyi juttatások 1 - ZNNÖ dologi kiadások 29 Összesen: 0 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

11 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben normatív, kötött felhasználású támogatások címén jóváhagyott előirányzat terhére, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen belül önkormányzatunk havonta igénylést nyújt be. Ennek következtében a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatát e forinttal, kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a működési tartalék előirányzatát pedig e forinttal emeli. A 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítésének megállapítására, elszámolására vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletének 23. pontja, a évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A rendelet 5. (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján előlegként folyósítja a.) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterhekkel növelt együttes bruttó összegét, b.) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét. c.) A július-november hónapok vonatkozásában az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett az azokban meghatározott összeg és az 5/A. (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét. Fentiek alapján a szeptember, október, november hónapokban Önkormányzatunk részére nyújtott támogatás összege bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait: Előirányzat összege e forintban Intézmény neve Munkaadókat terhelő Személyi juttatások járulékok Működési tartalék Polgármesteri Hivatal Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

12 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen benyújtott önkormányzati igényünket megvizsgálta. Az igény kedvező elbírálásban részesült, ezért önkormányzatunk részére e forint vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása előirányzat összegét emeli e forinttal, míg kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli. Az Önkormányzati Minisztérium ÖM/2/88 (2009.) számú leiratával a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül Lakossági közműfejlesztés támogatása címén az önkormányzat igénylése alapján 12 e forint összegű pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 12 e forinttal, míg kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok 17. Jogcímén belül Szakmai és informatikai célok támogatása címén önkormányzatunk részére e forint összegű támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát e forinttal növeli. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a 27. pont alapján Óvodáztatási támogatás jogcímén 20 e forint támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása kiemelt tétel terhére 9 e forint összegű támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának előirányzatával kapcsolatosan kerekítési eltérésből adódó korrekció vált szükségessé. Ez bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti 1 e forinttal.

13 B.II.2.-K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A GAESZ vonatkozásában kamatbevétel realizálása miatt az intézményi működési bevételek előirányzatát 60 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli e forinttal. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) esetében bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 54 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár esetében várhatóan realizálódó intézményi működési többletbevétel az intézményi működési bevételek előirányzatát emeli 350 e forinttal, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát összességében e forinttal emeli. Ez a módosítási igény egyrészt kamatbevételek (1 244 e forint), ÁFA bevételek, visszatérülések kapcsán (5 267 e forint), továbbá egyéb saját bevételekkel (4 378 e forint) összefüggésben merült fel. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig e forinttal növeli. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.1.-K.II.3.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása kapcsán felvett KÖZKINCS hitellel összefüggésben kamattámogatásra jogosult. A évi elszámolás, valamint a évi tényleges igény ismeretében 699 e forint támogatás került megállapításra az OKM részéről. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. B.II.3.2.-K.II.3.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményét érinő teljesítmény motivációs támogatás 981 e forintos összegével kapcsolatban a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel emeli, ugyanakkor a tagintézmény személyi juttatásainak előirányzatát 743 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 238 e forinttal növeli. A Prémium évek program tervezése kapcsán a július 1-től érvényes járulékcsökkenés következményeként korrekció vált szükségessé. Ez a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 92 e forinttal, míg a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

14 A pénzbeli gyermekvédelmi támogatás évi bevétele a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli e forinttal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli meg. Az önkormányzat gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működéséhez 230 e forint összegű támogatást igényelt. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 e forintos támogatása emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Tempus Közalapítványtól az Egész életen át tartó tanulás program kapcsán kapott 196 e forintos támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megyei Önkormányzattól Szünidei akció szervezésére kapott 35 e forint összegű támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár a Nyugdíjasklub, illetve a Foltvarró Klub tevékenységének patronálására 43 e forint összegű támogatásban részesült. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a TB-től december 31-ig a tervezett előirányzatnál több támogatást realizálhatott. A többletbevétel összege e forint. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében az év végén kapott kiegészítő támogatás 9 e forint összege bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondás eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 25 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 32 e forint összegben Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Zirc) emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 110 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 390 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban.

15 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (2) bekezdésében foglalt Civil Pályázati Alap kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 200 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 300 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban. Az oktatási és civil kapcsolatok referenssel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, míg e célhoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A Közvilágítás biztosításával összefüggésben a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ezen összeggel növeli. A Síkosság mentesítés, valamint a hóeltakarítási feladatokkal összefüggésben felmerülő dologi kiadások előirányzatát a működési tartalék terhére e forinttal emeli. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatással összefüggésben a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 11 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A évben megvalósított fejlesztésekkel összefüggésben az alábbi előirányzat korrekciók váltak szükségessé: Elektronikus földkönyv vásárlása következtében a fejlesztési kiadások előirányzatát 121 e forinttal emeli, ezzel szemben a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A szennyvízelvezetés és kezelés kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 144 e forinttal növeli, a működési tartalék előirányzatát pedig ezen összeggel csökkenti. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház - Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése - fejlesztése kapcsán, a pályázati dokumentáció elkészítésével összefüggésben felmerülő 288 e forint a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. A kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos eljárási díj 88 e forintos összege a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ezzel egyidejűleg a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. A járda felújítással összefüggésben a felújítási kiadások előirányzatát 200 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben felmerülő engedélyezési és egyéb díjak kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 755 e forinttal növeli, míg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A bölcsődei fejlesztéssel kapcsolatban felmerült építési eljárás engedélyezési díj realizálása a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli 9 e forinttal, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát csökkenti. A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

16 E rendelet módosításával egyidejűleg a Pályázati Tartalék Alap terhére az alábbi Képviselőtestületi határozatok alapján nevesít előirányzatot: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2009.(II.23.)Kt. számú határozata értelmében, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével összefüggésben készített terv ellenértéke a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli meg a Pályázati Tartalék Alap terhére 350 e forint összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2009.(V.28.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a közterületi járdák felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 78 e forinttal. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben évben felmerült, pályázatban elszámolható kiadások arányos része a Pályázati Tartalék Alap terhére e forint összegben emeli a fejlesztési kiadások előirányzatát. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2009.(VI.25.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a belterületi közutak felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 72 e forinttal. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött a KDOP /B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázaton való részvételről, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épület bölcsődei részének fejlesztése céljából. A pályázati tervdokumentáció elkészítésének e forintos ellenértéke a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 242/2009.(XI.30.)Kt. számú határozatában a szolgáltató beszámolója alapján 304 e forint összeggel járul hozzá a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés I-III. negyedévi üzemeltetési költségeihez. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2009.(XII.10.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően legfeljebb e forinttal járul hozzá a Zirc városában élők H1N1 elleni vakcinával történő térítésmentes biztosításához. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 266/2009.(XII.21.)Kt. számú határozatában e forint visszatérítendő forrással járul hozzá a Vincze Judo Club eszközfejlesztéséhez. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, míg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(II.23.)Kt. számú a évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználási feltételeiről szóló határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: A GAESZ esetében a működési tartalék előirányzatát 291 e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások

17 előirányzatát e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 847 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát (Notebook) pedig 130 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 893 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 512 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig 140 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 554 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 61 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 61 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 554 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu) vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát 78 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a személyi juttatások előirányzatát 96 e forinttal növeli. A Városi Könyvtár kapcsán a működési tartalék előirányzatát 869 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 200 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 669 e forinttal emeli. A Stúdió KB vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 661 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 288 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 80 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 160 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 208 e forinttal emeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában kórterem átalakítás miatt e forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 30 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 29 e forinttal emeli. Zirc, január Ottó Péter polgármester

18 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) Tourinform műk MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám Munkaügyi Központ Szakértői bizottság támogatása EP választások Közcélú fogl-ok támogatása Gáz érdekeltségi hozzájár FVM fásítás Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Köztemetés ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám

19 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész évi kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program CÉDE Városi Temető felújítás TEUT Útfelújítás Szakmai szolgáltatás igénybevétele Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Új Tudás-Műveltség program Közműfejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérl.d Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Kiviteli tervdokumentáció ért Ingatlanértékesítés

20 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) HEFOP OSZK Kulturális szakemberek képzése Testvérvárosi találkozó ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) ZKTT átvett pe. egyéb (PV) Pü-i befektetések bevétele Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

21 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés Szemétszállítás Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Kistelepülési településkép javítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üz. És felújítás Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Óvodáztatási támogatás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Adósságcsökkentési tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell

22 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 elleni oltóanyag Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj HEFOP elszámolás Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hungarica Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány "Bakony Te Szép Hazám" A Bakonyi Természettud. Múzeum

23 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Vp.M.Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület Nevelési Tanácsadó Zirc "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Vincze Judo Club eszközfejlesztés Sportegyesületek támogatása* Civil pályázati Alap* Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

24 "SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA" ÉS "CIVIL PÁLYÁZATI ALAP" ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK FELOSZTÁSA 6/1. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím Működési szám szám évi évi évi évi Dologi célra Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos kiadások átadott ei. ei. ei. pénzeszköz 1 8 "Sportegyesületek támogatása" Football Club Zirc Vincze judo Club Wings Dart Club Zirc kézilabda SE Bakony Turisztikai és Sportegyesület Tenisz Szakosztály Zirc Bakonyi Lovasklub Baranta Zirc-Akli Sportklub Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak "Civil Pályázati Alap" Erdélyi Baráti Kör Barótért "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány Bakonyi Harmónia Kulturális Egy Nevelgető Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány "A BULI '91" Alapítvány "Segítő Kezek Zirc" Alapítvány "Ők is emberek" Alapítvány Német Nemzeti Kisebbségi H. Egy Bakonyi Finnbarátok Köre "Gyűszűkék" Foltvarró Klub Vöröskereszt Területi Szervezete Mozgáskorlátozottak Zirci Csop Özvegy Klub R.kat.Plébánia Árpádházi Szt.E.Kat Vakok és Gyengénlátók Zirc T.CS Zirc Városi Ifjúsági Fórum Zirc Városi Nyugdíjas Klub Zirci Zabhegyező és Gyermekanim Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak Összesen:

25 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. sz. melléklet adatok ezer forintban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hivatali irattár kialakítása Elektronikus földkönyv Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP Otthonteremtési támogatás Felhalmozási céltartalék (csatorna) Felhalmozási tartalék Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Rendezési terv Pályázati saját erő : Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Belváros rekonstrukció Kistelepülési településkép javítása Kerékpárút hálózat fejlesztése TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) Utfelujitás Kerékpárút fejlesztése Óvoda infrastrukturális fejlesztése Bölcsőde fejlesztése Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése Közműfejlesztési támogatás Járdaépítés, Járdafelújítás Kistelepülési településkép javítása (Reguly Múzeum) Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás Városi Temető felújítás Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása Városüzemeltetési feladatok összesen

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint.

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben