ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat összevont működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének ca) bevételi főösszegét ezer forintban és cb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. (3) Az Önkormányzat által a évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt ok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat felhalmozási költségvetését

3 ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) 0 e forint működési egyenleggel, ad) e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 842 ezer forint működési hiánnyal, ad) 842 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.

4 5. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) 276 e forint működési hiánnyal, ad) 127 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 149 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel és a felhalmozási költségvetésének többletével fedezi. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit október 31. napjától kell alkalmazni. Zirc, november Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lép hatályba. Zirc, hó nap Sümegi Attila jegyző

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához A július október 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos változásokból, továbbá a kiadási ok közötti átcsoportosításokból állt. Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi a ezer forinttal, míg kiadási a ezer forinttal került megemelésre. A működési költségvetés hiánya ezer forinttal emelkedett. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások ai az államháztartáson belüli megelőlegezések kapcsán ezer forinttal emelkedtek. Az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetésének bevételi át ezer forinttal, a kiadási át ezer forinttal szükséges növelni. A felhalmozási költségvetés hiánya ezer forinttal csökkent. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre. Zirc, november 3. Ottó Péter polgármester

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához A július október 31. között pótként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Saját bevételek miatti módosítások Átvett pénzeszközök miatti módosítások Finanszírozási bevételek miatti módosítások (Megelőlegezések) Kiadási ok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások (számadatok ezer forintban értendőek) B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Köznevelési feladatok támogatása (Óvodatársulás bővülése) Köznevelési feladatok támogatása (Májusi pótigény) Támogatásértékű működési célra átvett pe Gyermekétkeztetés támogatása Köznevelési feladatok támogatása (Óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógus végzettséggel rendelkező) Köznevelési feladatok támogatása (Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (Szociális ágazati pótlék + szociális kiegészítő ágazati pótlék) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Helyi közösségi közlekedés támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Múzeumok szakmai támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iskolai infrastruktúra fejlesztés) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (KEOP-5.5.0/B EU önerő támogatás) Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pe. (KEOP-5.5.0/B EU önerő támogatás) Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZLÓ bővülése) Általános működési tartalék 819

8 - Működési céltartalék (Gyermekétkeztetés) Általános működési tartalék (Gyermekétkeztetés) Általános működési tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció) Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 47 - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció) Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció) 62 - Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 17 - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció) Működési céltartalék ( bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék) Működési céltartalék (szociális ágazati pótlék) Általános működési tartalék (szociális ágazati pótlék) Könyvtár fejlesztési kiadások (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Működési célra átadott pe. (Helyi közösségi közlekedés támogatása) Dologi kiadások (Múzeumok szakmai támogatása) Beruházási kiadások (Múzeumok szakmai támogatása) Dologi kiadások (Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása) Beruházási kiadások (Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program) Felújítási kiadások (Iskolai infrastruktúra fejlesztés) Összesen: II. Saját hatáskörű módosítások(számadatok ezer forintban értendőek) B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételek Zirc Városi Önkormányzat összesen: B.II.1. Összesen: 1 857

9 B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Közfoglalkoztatás támogatása Szociális kiegészítő ágazati pótlék Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - NKA pályázati támogatás (Múzeumok éjszakája) 150 Reguly Antal Múzeum összesen: 150 B.II.2.1. Összesen: B.II.2.2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - KÖZOP (Kerékpárút építése) KEOP /N/14 (Napelemes rendszerek telepítése) VERGA támogatása (Közterületi kamerarendszer kiépítése) KEOP-2.4.0/B (Szilárd hulladék lerakó) KEOP-5.5.0/B (Általános iskola energetikai fejlesztése) Kölcsönök visszatérülése (Lakás) 75 Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - NKA pályázati támogatás (Állományvédelmi eszközök beszerzése) Reguly Antal Múzeum összesen: B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: B.II.3. Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások - Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás) B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változás:

10 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Dologi kiadások Lakásgazdálkodás kiadásai Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.2.1. K.II.2.2. K.II.1. Összesen: Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Személyi juttatások (közfoglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) Dologi kiadások (közfoglalkoztatás) Működési céltartalék (közfoglalkoztatás) Támogatási célú működési célra átadott pe. (ZJÖT kiegészítő szociális ágazati pótlék) Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások (Múzeumok éjszakája) 150 Reguly Antal Múzeum összesen: 150 K.II.2.1. Összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Beruházások (Kerékpárút építése KÖZOP) Dologi kiadások (Kerékpárút építése KÖZOP) Személyi juttatások (Kerékpárút építése KÖZOP) Munkaadókat terhelő járulékok (Kerékpárút építése KÖZOP) Felújítási kiadások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Dologi kiadások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Személyi juttatások (Napelemes rendszerek telepítése - KEOP) Munkaadókat terhelő járulékok (Napelemes rendszerek telepítése KEOP) Beruházások (Közterületi kamerarendszer kiépítése) Beruházások (Szilárd hulladéklerakó KEOP-2.4.0/B) Felújítások (Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/B Munkáltatói lakásalap tartalék 75 Zirc Városi Önkormányzat összesen: Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások (Állományvédelmi eszközök beszerzése) Fejlesztési kiadások (Állományvédelmi eszközök beszerzése) 1 351

11 Reguly Antal Múzeum összesen: K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: K.II.3. Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (Közfoglalkoztatás) Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Beruházások közterületi kamerarendszer kiépítése Általános felhalmozási tartalék 202/2015.(VII.16.) Beruházási kiadások Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve Általános felhalmozási tartalék 206/2015.(VII.16.) Beruházási kiadások Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetési probléma megoldása Általános felhalmozási tartalék 212/2015.(VII.16.) Felújítási kiadások Bakonybéli, Vasútsor, Pápai J. utca murvás felületeinek kétrétegű felületi bevonattal való ellátása Általános felhalmozási tartalék 216/2015.(VIII.19.) Működési célra átadott pe. Civil Pályázati Alap Működési céltartalék 222/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Együtt a Könyvtárért Alapítvány 223/2015.(IX.17.) 91 - Működési célra átadott pe. Segítő Kezek Zirc Alapítvány 224/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 225/2015.(IX.17.) Működési célra átadott pe. Dudari Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítvány 226/2015.(IX.17.) Személyi juttatások képviselői tiszteletdíj lemondás Munkaadókat terhelő járulékok képviselői tiszteletdíj lemondás Beruházások Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati kivitelezés feladatai Általános felhalmozási tartalék 229/2015.(IX.17.) Dologi kiadások Állomás utca melletti, valamint Állomás - Alkotmány utca közötti kerékpárút műszaki ellenőrzés Általános felhalmozási tartalék 234/2015.(IX.24.) Felújítások Általános Iskola tornaterem felújítás Általános felhalmozási tartalék 235/2015.(IX.24.)

12 - Működési célra átadott pe. Zirci Zeneiskoláért Alapítvány 242/2015.(X.15.) Személyi juttatások tiszteletdíj lemondás Munkaadókat terhelő járulékok tiszteletdíj lemondás 48 - Dologi kiadások Véradók Napja Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 243/2015.(X.15.) Ellátottak juttatásai Karácsonyi Szeretetakció Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 244/2015.(X.15.) Dologi kiadások Karácsonyi programok Általános működési tartalék 248/2015.(X.15.) Dologi kiadások KEOP-2.0.4/B korrekció Beruházások KEOP-2.0.4/B korrekció Dologi kiadások KEOP-5.5.0/B korrekció Általános felhalmozási tartalék KEOP-5.5.0/B korrekció Felújítások KEOP-5.5.0/B korrekció Ellátottak juttatásai Szociális juttatások önrésze működési céltartalék ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő szja kiadásai) ZKÖH dologi kiadások Könyvtár fejlesztési kiadások Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze felhalmozási céltartalék Összesen: 0 B.I. K.I. Állami támogatások miatti módosítások Ezen okon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között az állami támogatások évközi módosításával, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak aival kapcsolatos módosítások. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal összefüggésben számos pályázati támogatás került osításra. Ezen támogatások szakmai támogatások, melyek egy része működési, más része pedig fejlesztési célú. Előirányzatosításra került továbbá a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téren található tornatermének felújításával összefüggésben elnyert infrastruktúra fejlesztését célzó pályázati támogatás is. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos módosítások Itt került osításra a lakásgazdálkodással kapcsolatos lakbérbevételek, melyek kiadási oldalon a dologi kiadások át emeli.

13 B.II.2. K.II.2. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos módosítások Jelen módosítás működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött. A működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás összege, mely kiadási oldalon az ezzel kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások át emeli. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került osításra a kerékpárút kiépítése kapcsán a KÖZOP pályázaton elnyert támogatás ezer forint összege, valamint a napelemes rendszerek telepítése tárgyában a KEOP pályázaton elnyert vissza nem térítendő 100 %-os támogatási intenzitású támogatás ezer forint összege. Ezen pályázati támogatásokkal összefüggésben kiadási oldalon a támogatási megállapodásban rögzített költségvetési soroknak megfelelően kerültek rögzítésre az ok. Szükség volt két, már lezárt projekttel összefüggésben az ok korrekciójára a tényadatok tükrében. Itt mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon csökkenteni volt szükséges a projektekkel kapcsolatos okat. B.II.3 K.II.3. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos módosítások A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges osítani az államháztartás általi megelőlegezéseket, melyek a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összege. Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a július 1. és október 31. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási ok működési céltartalékból történő átcsoportosítására, illetve korrekciókra. Zirc, november 3. Ottó Péter polgármester

14 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: I. 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A július október 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos változásokból, továbbá a kiadási ok közötti átcsoportosításokból állt. Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi a ezer forinttal, míg kiadási a ezer forinttal került megemelésre. A működési költségvetés hiánya ezer forinttal emelkedett. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások ai az államháztartáson belüli megelőlegezések kapcsán ezer forinttal emelkedtek. Az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetésének bevételi át ezer forinttal, a kiadási át ezer forinttal szükséges növelni. A felhalmozási költségvetés hiánya ezer forinttal csökkent. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre.

15 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését érintő július 1. és október 31. közötti - döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat gazdálkodásához. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

16 1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H I Rovat Megnevezés évi eredeti 1 2 B.4 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek B.3 2.) Közhatalmi bevételek B.1 3.) Működési támogatások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: B.5 II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek B.1 2.) Felhalmozási támogatások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalm. célú bevételek összesen: B.6 III. Kölcsönök B.8 IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek évi teljesítés 23 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: évi teljesítés 1. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez módosított módosítás

17 1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban J K L M N O P Q R Rovat I. Működési költségvetés Megnevezés K.1 1.) Személyi juttatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok K.3 3.) Dologi kiadások K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási költségvetés K.6 1.) Beruházások K.7 2.) Felújítások K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú kiadások összesen: évi teljesítés évi évi teljesítés eredeti módosított módosítás K.5 III. Kölcsönök melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez IV. Finanszírozási kiadások K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG:

18 3. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F Megnevezés eredeti módosított módosítás 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások 10 Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása Központosított okból működési célúak 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek 17 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 20 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27 Pénzügyi befektetések bevételei 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 29 2.) Felhalmozási támogatások 30 Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 37 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

19 44 Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Felhalmozási célú 52 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: 53 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 54 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 55 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 56 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: 57 KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 5. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2015.( ) önkrományzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B D E F G H I J K L Rovat Megnevezés eredeti módosított módosítás módosított 1 2 B.4 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek K.1 I. Működési költségvetés 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.9 7.) Fenntartói működési támogatás K.5 8.) Általános működési tartalék K.5 9.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: B.5 II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 II. Felhalmozási költségvetés 1.) Beruházások B.2 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.9 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök B.8 IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 IV. Finanszírozási kiadások 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Rovat Megnevezés eredeti módosítás

21 3. melléklet a /2015.( )önkormányzati rendelethez TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATA Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F G Előirányzatból: Megnevezés évi évi évi évi Dologi Műk-i célra eredeti módosított módosítás kiadások átadott ei. ei. ei. pe. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 1 (Képviselői tiszteletdíj lemondás) "Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány 2 (Képviselői tiszteletdíj lemondás) Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Képviselői tiszteletdíj 3 lemondás + Civil Pályázati Alap) Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Dercen) "BULI '91" Közhasznú Alapítvány Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport (Beiskolázási támogatás + Civil 6 Pályázati Alap) Bakonyi Polgárőr Egyesület + Civil Pályázati Alap Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás 9 + Civil Pályázati Alap) Együtt a Könyvtárért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj 10 lemondás + Civil Pályázati Alap) Bakony Szíve Turisztikai Szövetség (Civil Pályázati Alap) Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Civil Pályázati Alap) Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület (Civil Pályázati Alap) Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci 14 Evangélikus Leányegyház (Civil Pályázati Alap) Diabétesz Klub (Civil Pályázati Alap) Gyűszűkék Foltvarró Klub (Civil Pályázati Alap) HANGszóró Közhasznú Alapítvány (Civil Pályázati Alap) MTTSZ Területi Klub Zirc (Civil Pályázati Alap) Ők is emberek Alapítvány (Civil Pályázati Alap) "WINGS" Dart Club (Civil Pályázati Alap) Zirci Országzászló Alapítvány (Civil Pályázati Alap) Zirci Református Misszió Egyházközösség (Civil Pályázati 22 Alap) Zirci Színjátszók (Civil Pályázati Alap) Zirci Tenisz Club SE (Civil Pályázati Alap) Zirc Városi Nyugdíjas Klub (Civil Pályázati Alap) Zirc Város Öregfiúk Labdarúgó Csapata (Civil Pályázati Alap) Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj 27 lemondás) Összesen:

22 6. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások ) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás Fenntartói finanszírozá Zirc Borzavár Lókút Összesen:

23 7. melléklet az 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás

24 8. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám A Megnevezés REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI adatok ezer forintban B C D E F G H I J eredeti módosított módosítás Megnevezés eredeti módosított 1 2 I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek I. Működési költségvetés ) Személyi juttatások ) Fenntartói működési támogatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ) Működési céltartalék 8 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások ) Fenntartói felhalmozási támogatások ) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosítás

25 10. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Döntés száma ból Sor- Feladat megnevezése évi módosított Fejlesztési Működési szám eredeti módosítás előiányzat Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék kiadások eszk.átadás 1 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal /2015.(I.29.) 2 Informatikai fejlesztés Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 70/2015.(III.26.) 5 Városháza bővítés tervezése /2014.(I.27.); 85/2015.(III.26.) 6 Sporttelephely felújítása /2015.(III.26.) 7 Tanuszoda bővítés tanulmányterv /2014.(XII.16.) 8 Zirci Felső temető járda felújítás /2015.(III.5.) 9 Alkotmány u. 14. Lőtér fűtési rendszer kiépítése /2015.(III.26.) 10 Stratégiai terv felülvizsgálata Városháza-Apátság járdaszakasz, Rákóczi tér Apátság előtti térrész 65/2015.(III.26.) 11 tervezése /2015.(III.26.) 12 Városközpont tömbrehabilitációs terv /2015.(III.26.) 13 Kossuth utca rendezése tanulmányterv /2015.(V.7.) 14 Rákóczi téri játszótér körüli térburkolat fejlesztése /2015.(III.26.) 229/2015.(IX.17.) 15 Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati terve + kivitelezés /2012.(V.21.) 16 KEOP-2.4.0/B/2F/ Hulladéklerakó rekultivációja /2013.(II.13.) 17 KEOP-5.5.0/B/ Általános Iskola épületenergetikai felújítása /2015.(III.26.) 18 Általános Iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve /2015.(V.28.) 19 Tornaterem padlózat felújítása /2015.(IV.9.) 20 Óvoda kerítésépítés /2015.(V.28.) 21 Óvoda befejező konyha kialakítása /2015.(V.7.) 202/2015.(VII.16.) 22 Térfelügyeleti rendszer kiépítése (Közterületi és közintézményi) /2014.(XII.16.) 23 Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok /2014.(XII.16.) 24 Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány /2014.(XII.16.) 25 Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás /2015.(III.26.) 26 Csapadékvíz elvezetés tervezés Üdülő utca-alkotmány u.-pepe Cukrászda csapadékvíz elvezetés és járda 129/2015.(V.7.) 27 felújítása /2015.(V.7.) 28 Szabadság utca 3. előtti csapadékvíz elvezetés /2015.(VII.16.) 29 Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetés /2015.(V.7.) 30 Zirc-Akli Kőris u támfalas árok /2015.(V.7.) 31 Eötvös K. u.-köves J. u. útszélesítés /2015.(V.28.) 32 Üdülő utca felújítása /2015.(VIII.19.) 33 Bakonybéli u.-vasútsor-pápai J. utca kétrétegű felületi bevonat adatok ezer forintban

26 A B C D E F G H I J K Döntés száma ból Sor- Feladat megnevezése évi Fejlesztési Működési módosított szám eredeti módosítás előiányzat Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék kiadások eszk.átadás 263/2014.(XII.16.) 34 Közlekedési feltárás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.) /2015.(III.26.) 35 Kerékpárút, vegyes forgalmú kerékpárút tervezés /2015.(V.28.) 36 Önálló kerékpárút Zirc-Kardosrét belterületén /2015.(VIII.19.) 234/2015.(IX.24.) 37 KÖZOP Kerékpár út építése Zircen KEOP /N/14 Napelemes rendszerek telepítése /2015.(VII.16.) 39 Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve /2014.(XII.16.) 40 Alkotmány u hrsz. terület rendezés tervdokumentáció /2014.(XI.27.) 41 Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata /2015.(III.26.) 42 Hulladékudvar tervezési feladatai /2014.(II.11.) Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 43 rendelet /2015.(IV.9.) 44 RAMNAH udvari szárnyának felújítása RAMNAH pénztárhelyiség kialakítása RAMNAH - múzeumok szakmai támogatása RAMNAH - Kubinyi Ágoston Program /2015.(III.26.) /2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés Teljesítési biztosíték visszautalása Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap 53 Általános felhalmozási tartalék Vagyonkezelési feladatok 56 Munkáltatói lakásalap Munkáltatói kölcsön Lakásalap /2015.(III.5.) 59 Alkotmány u. 3/A. II. em. 1. lakás felújítása /2015.(V.7.) 60 Damjanich u. 1/A. lakás felújítás Zirc Városi Önkormányzat összesen: Érdekeltségnövelő támogatás terhére megvalósított fejlesztések /2015.(V.7.) 64 Digitális jelátalakító berendezés Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Informatikai fejlesztés Állományvédelmi eszközök beszerzése Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 09-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Győrújbarát Község Önkormányzat képviselőtestületének /2016.

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 00 Veszprém, Óváros tér. Tel: /- zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 0. szeptember -ai Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-10/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A temető használatának és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 12-ÉN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:.. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/998-1/2014/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladathoz kapcsolódó fejlesztésre (4/2014. (I.31.)

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 15/2015.

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben