PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Menyhárt László gazdasági osztályvezető

2 2 Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal -módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: a központosított okat összesen EFt-tal szükséges megemelni, melyből: - lakossági közműfejlesztési támogatás 37 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémium évek EFt, - bérkompenzációs támogatása EFt, a évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak: - a normatív támogatások a a 2011.évi adatközlések alapján EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a pedagógiai pótlékokra 429 EFt-tal csökkent, az önkormányzat fejlesztési feladatai közül a 4. Pápa, Városközpont rehabilitációja, Pápa Fő u számú épület, Pápa Deák Ferenc utca (Mozi), Pápa Fő tér feladat, illetve a 13. Kastély felújítás KDOP pályázat feladat esetében a beruházás kiadásainak következő évre történt átütemezése miatt a támogatásértékű felhalmozási önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátvétel ot EFt-tal szükséges csökkenteni, a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a műkődési célú folyószámlahitel kiadási át 2572 EFt-tal megemelni szükséges,

3

4 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a az alábbiak szerint módosul: "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg EFt-ban EFt-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg: (* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

5 - 2 - Bevételi ok EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 4.1. Támogatásértékű működési 4.2.Támogatásértékű felhalmozási Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

6 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozás i és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés 0 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás 0 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat 0 8. Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások 0 1 Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárőrség támogatása Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás ( Pápai Többcélú KT) Egyéb foglalkoztatottak feladatai 0 2 HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás Összesen

7 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi a EFt Cím,alcím 2011.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Száma Működési 1.1.Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tőkejellegű 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm. 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 500 Tárgyévi összesen Hitelek 7.1.Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kie-melt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

8 - 5 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Létszám keret (fő) 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

9 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. terh.jár. 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Spec. célú tám. Felújítás 7.Beruházás 9.Összesen 10. Kv.tám 1. Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárőrség támogatása Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás Összesen: Kiemelt száma, megnevezése 8. Felhalm. célú tám

10 - 7 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Előirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő 3. Dologi kiadások járulékok Kiemelt száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 5. Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere Kastély felújítás Norvég pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés évi 2013.évi Áthúzódó Áthúzódó kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás 10. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kiadások összesen 14. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.)hat TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Forgalomlassítók építése saját forrás Panel pályázatok önkormányzati támogatás Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés Városi közvilágítás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai PIP közmű és útépítés saját forrás Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Új feladatok: 25. Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel Csapadékcsatorna felújítás Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás Acsády Kollégium felújítás Kórház konzorciumi hozzájárulás Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások Fejlesztések összesen Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás

11 Cím Előirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés Működési célú folyószámlahitel Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Rehibilitációs hozzájárulás Kékfestő Múzeum müködtetése EFt 5.8.SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen

12 - 9 - Az önkormányzat kiadási ai kiemelt onként mindösszesen évben EFt 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen (4) évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Működési Felhalmozási célú célú Összesen Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

13 A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: " év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi működési Tárgyévi felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási összesen

14 (1) A Rendelet 7.. (6) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép "e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen EFt összegben, legfeljebb 20 éves futamidejű hitel/eke/t vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés/ek/ megkötésére." (2) A Rendelet 7. (6) bekezdése a következő f.) ponttal egészül ki "f.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdés e.) pontban foglalt hitel-felvétellel kapcsolatban, hogy a hitelfinanszírozásba bevont feladatokat, az azokhoz felvételre kerülő hitelek összegét és konstrukcióját a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretei között meghatározza." 4. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit június 30-tól kell alkalmazni. Pápa, június 29. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

15 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ GAESZ pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó jubileumi jut.1,5 hó feletti rész egészségügyi csomag vízuális csomag gőzgép Csókai Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Erzsébetvárosi Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Fáy A. ltp-i Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Huszár ltp-i Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Kéttornyúlaki Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Nátuskerti Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Tapolcafői Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Tókerti Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Vajda ltp-i Óvoda udvari játékok felülvizsgálata csoportszoba ablakcsere Szivárvány Óvoda udvari játékok felülvizsgálata Összesen: / 8

16 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 2. Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz lépcsőház burkolat járólapok javítása bérkompenzáció hó Beépülő jellegű: prémiuméves megszűnés Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó Plébánia Hivatal bérleti díj Beépülő jellegű: létszámbővítés 3 hó Összesen: Tarczy L. Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás jubileumi jutalom bérkompenzáció hó tervezési korrekció Beépülő jellegű: kötelező átsorolás 5 fő 11 hó prémiuméves megszűnés Összesen: Weöres S. Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó Beépülő jellegű: kötelező átsorolás 3 fő 11 hó Összesen: / 8

17 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Pápai Gazdasági Szakképző Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó közcélú foglalk.tám kazánfelújítás kollégium tisztasági festés nyesranyagköltség többlet tanbolt költségei új aula és tantermek költségei csatornarendszerhez csatlakozás gyűrű felszerelése tornaterem tornatermi parketta lakkozás Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradvány átvett pénzeszköz tervezési korrekció kamatbevételi többlet TIOP támogatás Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány átvett pe. közfoglalkoztatás átvett pe. támogatás átvett pe. közcélú bérkompenzáció hó Összesen: / 8

18 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 9. Jókai M. Művelődési Központ pénzmaradvány jubileumi jutalom átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás közcélú támogatás bérkompenzáció hó átcsoportosítás PH-tól érdekeltségnövelő pályázat önrész Pápai Játékfesztivál tervezési korrekció Beépülő jellegű: prémiuméves megyszűnés Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó Összesen: Városi Sportcsarnok pénzmaradvány bérkompenzáció hó Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás dec.havi közcélú foglalkoztatás évi közfoglalkoztatás hosszú időtartamú febr.-ápr évi közfoglalkoztatás rövid időtartamú márc.-ápr évi közfoglalkoztatás közvetlen ktg. márc.-ápr bérkompenzáció hó nyugdíjazás miatti bértöbblet átvállalt közüzemi költség többlet Vagyonkezelő átcsoportosítás szerver számítógépkonfiguráció kátyúzás játszótér karbantartás gyepmesteri telep (kutyaútlevél) / 8

19 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Petőfi Gimnázium előtti fahíd karbantartás eszközbeszerzés városi rendezvény ingatlan karbantartás (Hagyományok Hegye) fakivágás faültetés murvázott utak karbantartása zárt rendszerű csatorna karbantartás árokiszapolás köztéri berendezés Piac tér aszfalt burkolat helyreállítás illegális szemétlerakók megszűntetése forgalomtechnikai eszközök elhullott állatok elszállítása züldterület gondozás sportpályák érintésvédelmi munkálatai Házkezelőség felújítások Korvin u. bontás Intézmény összesen: / 8

20 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Barát u. 4- társalgó átalakítása ( Idősek Klub működési engedélyhez) ÁNTSZ előírás nővérhívó kiépítése Barát u. 4- bejárati kapu cseréje Barát u. 4- kaputelefon beszerelése közfoglalkoztatási támogatás évi közcélú foglalkoztatottak tovább foglalkoztatása (2011. január) felmentési időre járó munkabérek miatti többlet Barát u. 11. mozgássérült parkoló kialakítása (pályázati előírás) bérkompenzáció 11.hó érintésvédelmi vizsgálat 7 telephelyen pénzmaradvány Összesen: Eü. Alapellátási Intézet szűrő audiométer iskolaegészségügyi mérésekhez OEP jelentések készítéséhez számítógép és nyomtató vásárlás iskolafogászatra várótermi padok cseréje magzati szívhangvizsgáló vásárlása bérkompenzáció 11.hó pénzmaradvány Összesen: / 8

21 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 2. Bóbita Bölcsőde bérkompenzáció 11.hó pénzmaradvány Összesen: Fenyveserdő Bölcsőde bérkompenzáció 11.hó pénzmaradvány Összesen: Napsugár Bölcsőde bérkompenzáció 11.hó pénzmaradvány Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási pályázat 2 fő továbbképzések teljesítésének jutalmazása fertőtlenítő meszelés konyhában, csoportszobában Beépülő jellegű: ellenőrzés megállapítása alapján munkabér pótlások: távolléti díj ,- FT műszakpótlék 17000,- Ft Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közcélú foglalkoztatás hó bérkompenzáció 2011.I.fév pénzmaradvány igénybevétel diagnosztikai UH készülék Intézmény összesen: Tűzoltóság pénzmaradvány OKF támogatás vörösiszap katasztrófa védekezési ktg megtérítés bérkompenzáció hó Intézmény összesen: / 8

22 2011.évi kiadási póti többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Polgármesteri Hivatal Közművelődési és oktatási feladatok Kékfestő Múzeum üzemeltetése fő átcsoportosítás JMK-hoz Pápai Játékfesztivál átcsop Igazgatási tevékenység PH 0 0 anyakönyvek kötése iratmegsemmisítő Okmányiroda PIP Kft szolgáltatás vásárlás bérkompenzáció hó Vagyonkezelő, privatizációs feladatok : vagyonkezelés átcsop. Városgondnoksághoz Társadalmi szervezetek tám Vállalkozási Központ támogatása Egyházak támogatása Pápa Városi Polgárőrség támogatása Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása: /2011.(II.25.) határozat: JMK érdekeltség-növelő pályázat önrész Államháztartáson belüli pe.átadás /2011.(II.25.)határozat: Veszprémi Petőfi Színház támogatása Pénzmaradvány igénybe vétel Közfoglalkoztatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat megállapodás 10 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott 4 hóra Országos és területi kisebbségi választás Időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 8

23 2011.évi bevételi póti többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, működési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 4.2.Támogatásértékű felhalmozási visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Működési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-től átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülről államháztart.kívülről pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékű működési 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ GAESZ pénzmaradvány Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Tarczy L. Általános Iskola pénzmaradvány Összesen: Weöres S. Általános Iskola pénzmaradvány Összesen: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradvány átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz kamatbevétel Összesen: / 3

24 2011.évi bevételi póti többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, működési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 4.2.Támogatásértékű felhalmozási visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Működési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-től átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülről államháztart.kívülről pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékű működési 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 8. Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány átvett pénzeszköz átvett pe. közfoglalkoztatás Összesen: Jókai M. Művelődési Központ pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Városi Sportcsarnok pénzmaradvány Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság átvett pénzeszköz pénzmaradvány Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény közfoglalkoztatási támogatás pénzmaradvány Összesen: Eü. Alapellátási Intézet pénzmaradvány Összesen: Bóbita Bölcsőde pénzmaradvány Összesen: / 3

25 2011.évi bevételi póti többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, működési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 4.2.Támogatásértékű felhalmozási visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Működési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-től átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülről államháztart.kívülről pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékű működési 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Fenyveserdő Bölcsőde pénzmaradvány Összesen: Napsugár Bölcsőde átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő átvett pénzeszköz 0 0 pénzmaradvány igénybevétel Intézmény összesen: Tűzoltóság OKF támogatás vörösiszap katasztrófa védekezési ktg megtérítés pénzmaradvány Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybe vétel közfogl. átvett pénzeszköz időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 3

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

"3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének. bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.

3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének. bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

JJJ. számú előterjesztés

JJJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere JJJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 91. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben