Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról"

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását ezer forint bevételi főösszeggel, ezer forint kiadási főösszeggel, valamint ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el. (2) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletének a végrehajtását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 2. (1) A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az Önkormányzati Hivatal létszámát évre együttesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 106 fő. 1

2 4. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait ezer forint összeggel a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 5. (1) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásának adatát feladatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat teljesített bevételének adatát feladatonként a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat állami támogatásának az elszámolását a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. 2

3 (5) Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 8. (1) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 25. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 27. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 28. számú melléklete tartalmazza (5) Az Önkormányzat évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 29. számú melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 30. számú melléklete tartalmazza. 3

4 9. A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell. 10. (1) 1 E rendelet május 2 - án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének az 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről, valamint az azt módosító 7/2010. (III. 26.), 12/2010. (VI. 28.), 14/2010. (X. 01.), 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletek. Dévaványa, április 20. Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet április 29-én kihirdettem. Dévaványa, április hó 29. nap Balogh Csilla jegyző 1 Módosította: 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos: május 2-től. 4

5 5

6 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi juttatások II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Munkaadókat terhelő járulék III. Támogatás értékű bevételek III. Dologi kiadás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Egyéb kiadások V. Kiegészítések, visszatérülések V. Működési célú tartalék 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Fejlesztési céltartalék 0 VII. Értékpapírok bevételei VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás VIII. Hitelek (működési) VIII. Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás IX. Pénzforgalom nélküli bevételek ebből felhalmozási célú: ebből működési célú: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 Sorszám 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről A Intézmény működési bevételek összesen (1...7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér ) B Önkormányzat sajátos műk. bevételei összesen (8...11) I. Működési bevételek összesen (A+B) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Támogatásértékű bevétek összesen (15+16) IV. Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része CÉDE Helyi önkormányzati fejlesztési és vis maior feladatok tám Egyéb központi támogatás, működésképtelen önk. támogatás LEKI V. Önkormányzatok költségvetési támogatás ( ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ +VI) VII. Értékpapírok bevételei VIII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII+VIII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

8 Sorszám 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz Kiadási jogcímek KIADÁSOK Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Rendszeres személyi juttatás 2. Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Felosztott ktg.(tájékoztató adat) I. Személyi juttatások összesen (1...3) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Felosztott ktg.(tájékoztató adat) II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4...7) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Felosztott ktg. (tájékoztató adat) III. Dologi kiadások összesen (8...15) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül Működési célú pü. átadás ÁHT- on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen ( ) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) Működési kiadás összesen (I+ +V) Tartalék (cél) VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Intézményi beruházások Intézményi beruházások Áfa kiadása Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata VII. Felhalmozási kiadás összesen ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+ +VII) Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (33+34) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ +VIII) Létszámadatok (fő)

9 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei zárszámadáshoz Sorszám Bevételi jogcímek 1. Önkormányzat működési bevételei Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír bevétel ( ) Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

10 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi kiadásai zárszámadáshoz évi Sorszám Kiadási jogcímek Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

11 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma évben zárszámadáshoz 5/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet évi tényleges létszám adatok= fő Intézmény Ktv. Kjt. Mt. 34 Űrlap / 14 sora hatálya alá tartozók Összesen Ktv. Kjt. Mt. 35 Űrlap /13 sora hatálya alá tartozók Összesen Prémium-évesek /tájékoztató adat/ Közfoglalkoztatottak Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

12 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Sorszám Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz Intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások K i a d á s o k Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék j o g c í m e n k é n t Működési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Sorszám Finanszírozási kiadások Mindösszesen Létszám (fő) Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

14 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Polgármesteri Hivatal Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa Felújítás: Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében DAOP-4-2-1/2F-2f Belterületi - kapacitást nem növelő - közutak felújítása TEUT/2009/ Vízmű rendszeren értéknövelő felújítás (gépeken) Vízmű rendszeren rekonstrukció (építményeken) Felújítás összesen: Beruházás: Fásított ingatlan vásárlás (131/2010. (III. 25.) Kt. határozat 568 Fásítási tervkészítés Város revitalizáció költségvetés készítés Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével DAOP-5.1.2/B Befejező munkálatok könyvvizsgálói és mérnöki díj Dévaványa közúthálózatának fejlesztése DAOP Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése - LEKI/2009/ Teremts esélyt Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A UMVP IV. tengely célterület Ifjúsági tábor kialakításának tervezete Alkotmány utca betontörmelékből épített útalapjának megerősítési munkái Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem (13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet) Belterületi belvízrendezési célok támogatása II. ütem vízjogi engedély Buszpályaudvar építésének befejezési munkálata - könyvvizsgálói díj Kerékpártároló beszerzése (Buszpályaudvar) KEOP Szennyvíz beruházás 1. forduló (8-10. öblözet) Trianon emlékmű megvalósítása Szoftver vásárlás (TAKARNET, MEDITOR 5, Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer) Klíma vásárlása (adócsoport) Számítástechnikai eszközök beszerzése Intézménynél megvalósuló felhalmozási kiadás (ÁMK számítástechnikai eszközbeszerzés) Elszívó berendezés vásárlása (ÁMK) Hótoló Bozótvágó Fa aprító Nagynyomású mosó Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - ülőgarnitúra Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - étkező Díszkivilágítás TANINFORM szoftver felhasználási joga ( év) Tenyészkos vásárlás TOYOTA ételszállító gépkocsi vásárlása Beruházás összesen: Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

15 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez oldal Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Strandfürdő és gyógyászat Felújítás: Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa B-28 hévízkút felújítás Strandfürdőnél csúszda felújítás 300 Felújítás összesen: Beruházás: Mosógép vásárlás Beruházás összesen: Általános Művelődési Központ Felújítás: Strandfürdő és gyógyászat mindösszesen: ÁMK - nál óvodai telephelyeken nyílászárók cseréje Felújítás összesen: Beruházás: Számítógép vásárlás Nyomtató vásárlás Vírusirtó program Klíma vásárlás Tekerőlant Rönk játék Televízió vásárlás Fűnyíró traktor vásárlás Interaktív tábla Beruházás összesen: Általános Művelődési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA - ja Felújítás összesen Beruházási kiadás összesen: Beruházási kiadás ÁFA - ja Beruházási kiadás összesen Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (felújítás) Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (beruházás) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - on belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívül 757 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Mindösszesen:

16 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj járulékok nélkül Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segélyek évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Gyermektartásdíj megelőlegezése Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés költségeinek számlái Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen ( ): Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Dévaványa Lakosaiért Közműfejlesztési Alapítvány Szociális Otthonnál férőhely visszaminősítés miatti visszafizetés Viharkárt szenvedett lakóház tetőszerkezetének javítási költségei Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (DÉKE) támogatása Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete támogatása Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezetének támogatása Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének támogatása Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Toronyóra támogatás 48 16

17 2. oldal Dévaványai Múzeumbarátok Körének támogatása Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezetének támogatása Tartós Betegségben Élők Dévaványai Egyesületének támogatása Őszi Napfény Nyugdíjas Klub támogatása Békés Megyei Nők Dévaványai Egyesületének támogatása Gyermekétkeztetési Alapítvány Római Katolikus Egyház támogatása Kapocs Egyesület támogatása Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány támogatása Polgárőrség támogatása Dévaványai Sportegyesület támogatása Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány támogatása Manófalva Oktatási Alapítvány Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Csoportjának támogatása Egészséges Életmód Egyesület Dévaványai Nők Baráti Köre Kerékpársport 2000 Egyesület Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület támogatása Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 40 = ) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Dévaványai Víziközmű Társulat Dévaványai Víziközmű Társulat (7-es öblözet) DÉSZOF Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. munkahelyteremtő támogatása Közép - Békési Térség Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás 629 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen ( ): Ecsegfalva évi elszámolásából adódóan Kompetencia alapú oktatás intézmény részére átadás (TÁMOP) "Vasúttisztasági - idegenforgalmi közmunkaprogram" miatti átadás Szimulációs szemüveg készlet (Szarvasi Önkormányzat) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Soponya Község támogatása 100 III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen ( ): ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

18 11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Szakfeladat száma Dévaványa Város Önkormányzat évi teljesített kiadásának adata feladatonként zárszámadáshoz Szakfeladat megnevezése 18 Összeg Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó kiadások előirányzata 1000 e Ft.) Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezőgazdasági támogatások Közvilágítás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon járulékokkal Ápolási díj méltányossági alapon járulékokkal Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (Iskolatej) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés ÁFA - val Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka (Szeghalommal közös pályázat: munkaruha és szerszám vásárlása) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat Köztemető fenntartás és működtetés Felhalmozási kiadások Összesen:

19 12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi teljesített bevételének adata feladatonként zárszámadáshoz Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Összeg Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület - kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Pénzforgalom nélküli bevételek Mezőgazdasági támogatás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Ár - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Háziorvosi alapellátás (Ártalmatlanítási szolgáltatás térítési díja) Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély visszafizetése Ápolási díj alanyi jogon járó ellátás visszafizetése Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás visszafizetése Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés költségeinek megtérítése Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5 fő foglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat, fürdő porta épület Összesen:

20 13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz december 31. ESZKÖZÖK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyoni értékű jogok ,2 2. Szellemi termékek ,9 3. Egyéb immateriális javak 3. I. Immateriális javak összesen (1+2+3) ,0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,0 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,9 3. Járművek ,0 4. Tenyészállatok ,1 5. Beruházások, felújítások ,1 6. Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 12. II. Tárgyi eszközök összesen (5+ +12) ,7 1. Egyéb tartós részesedés ,0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,5 4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,8 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,6 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök ,5 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon - kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök ( ) ,7 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,2 20

21 2. oldal 1. Anyagok ,8 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,7 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok ,1 4. Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások ,0 I. Készletek összesen ( ) ,3 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,9 2. Adósok ,5 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések: ,2 - tartósan adott kölcsönből mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések támogatási programelőlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv garancia és kezességvállalásból származó követelések ,2 II. Követelések összesen: ( ) ,5 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (44+45) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,9 2. Költségvetési bankszámlák ,9 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái ,9 IV. Pénzeszközök összesen: ( ) ,5 1. Költségvetési aktív függő elszámolások ,9 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 55. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,9 38. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ( ) ,5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57) ,4 21

22 3. oldal FORRÁSOK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke ,7 2. Tőkeváltozások ,5 3. Értékelési tartalék 61. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,7 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,9 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 67. I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,9 1. Vállalkozási tartalék elszámolása ,3 2. Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 72. II. Vállalkozási tartalékok összesen: ( ) ,3 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73) ,2 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból ,2 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek ,7 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ( ) ,4 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,9 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,6 22

23 4. oldal 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8 - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek ,0 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés ,6 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség hosszú lejáratú kölcsön következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei , , tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt egyéb különféle kötelezettségek ,8 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások ,5 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,8 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ,0 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás ,9 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 109. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,6 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: ( ) ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,4 23

24 MEGNEVEZÉS 14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz Bruttó érték Növekedés Csökkenés Bruttó érték összesen Elszámolt értékcsökkenés összesen december 31. Eszközök nettó értéke összesen Nullára leírt eszközök bruttó értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba A. Befektetett adott eszközök eszközök: összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen: * Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. 24

25 15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz Sorszám MEGNEVEZÉS Tulajdoni részesedés adatok: forintban Tulajdoni hányad % - os arány 1. E. ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen Déli - Autópálya, Debrecen Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt ,11 4. OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt Kistermelők Sertésfelvásárló Szövetkezet ,3 6. Békés Megyei Vállalkozási Övezet KHT Békés Megyei Vízművek Zrt., Békéscsaba ,5 8. Csabai Raktárszövetkezet Összesen:

26 16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások évi zárszámadáshoz Sorszám Bevétel jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges bevétel Adott kedvezmény Elengedés Kedvezmény Tényleges Összes bevétel % - ban (összes közvetett közvetett támogatás / támogatás tényleges bevétel) 1. Helyi adók ,3 - Magánszemély kommunális adója ,1 - Gépjármű adó ,1 2. Intézményi bevételek ,3 - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege , , , ,0 3. Egyéb közvetett támogatások ,3 Összesen: ,0 26

27 17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz Önkormányzat kötelezettségei Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Lejárat Megnevezés Dévaványai Közműfejlesztési Közalapítvány támogatása Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztési idő: 20 év) Komposztáló építéséhez MFB hitel, Törlesztés kezdete: évben Kötvény kibocsátás (kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft / CHF Köztemető fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerződés) Összeg Összeg vonatkozó év előző év Lejárat Megnevezés vonatkozó év előző év XII XII XII XII analitika szerint analitika szerint analitika szerint analitika szerint analitika szerint Belvizes lakásépítési kölcsön Egyéb támogatási kölcsön (szociális kölcsön, víz, kamat, viharkár) Magánszemélyeknek kölcsön Lakásépítési kölcsön (munkáltatói) Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) Református Egyház Összes kötelezettség: Összes követelésállomány:

28 18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi állami támogatásának elszámolása zárszámadáshoz adatok: forintban Megnevezés Mutatók Igénylés Lemondás / pótigény mutató Lemondás / pótigény Tényleges mutatók Tényleges igénylés Különbség mutató Különbség ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás Gyermekek napközben - ingyenes bölcsődei étkeztetés Óvoda 8 hó - 8 óra nevelési év Óvoda 4 hó - 8 óra nevelési év Általános Iskola 8 hó évfolyam Általános Iskola 8 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 8 hó évfolyam Általános Iskola 8 hó - 7. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 8. évfolyam Általános Iskola 4 hó évfolyam Általános Iskola 4 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 4 hó évfolyam Általános Iskola 4 hó - 7. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 8. évfolyam Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény Napközis foglalkozás 8 hó évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 8 hó évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 4 hó évfolyam napközis foglalkozás

29 Napközis foglalkozás 4 hó évfolyam napközis foglalkozás Sajátos nevelési igényű 8 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényű 4 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényű 8 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett Sajátos nevelési igényű 4 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett Sajátos nevelési igényű 8 hó - testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó t esti, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN oldal Sajátos nevelési igényű 8 hó - korai fejlesztő gondozás - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - fejlesztő felkészítés - ÖSSZESEN Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Hozzájárulás egyes - 8 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Hozzájárulás egyes - 4 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Szociális juttatás - 12 hó kedvezményes étkeztetés ÖSSZESEN Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT évfolyam Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT 7. évfolyam Szociális juttatás 12 hó - Ingyenes tankönyv ellátás Szociális juttatás 12 hó - Általános tankönyv hozzájárulás Pegagógiai szakszolgálat 8 hó Pegagógiai szakszolgálat 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben