MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák ) adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 01 A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivál értéke Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elolegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok Muszaki berendezések, gépek, jármuvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elolegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák ) Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 26 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elolegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevok) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idobeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idobeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat Források ( passzívák ) adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 53 D. Saját toke ( sor) I. JEGYZETT TOKE sorból : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) III. TOKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövobeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo 69 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat Források ( passzívák ) adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. a b c d e 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással 78 szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevoktol kapott elolegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo 88 vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idobeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idobeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye ( I.-II. ) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 09 Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi muveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi muveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendo kamatok és kamatjellegu ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi muveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elozo év Elozo év(ek) Tárgyév Dec. 31. módosításai a b c d e 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésu készletek állományváltozása Saját eloállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.±04.) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegu ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Orosháza, január 12. a vállalkozás vezetoje (képviseloje)

8 2 LINAMAR HUNGARY RT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2003 KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 1. Általános háttér-információ a) A társaság és tevékenysége A társaság a Magyar Köztársaságban bejegyzett cég, december 31-én alakult meg, székhelye Orosháza, Csorvási út 27. A Társaság precíziósan megmunkált alkatrészek gyártását és összeszerelését, értékesítését végzi az autóipar és egyéb iparágak számára, általános gépgyártással valamint mezogazdasági betakarító berendezések gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A Társaság cégneve 2003 év folyamán MEZOGÉP Autóipari és Gépgyártó Rt-rol Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Rt-re változott. b) Az anyavállalat A társaság a kanadai Linamar Corporation leányvállalata. A Linamar Corporation többségi részvénytulajdonosa maradt a társaságnak azt követoen is, hogy a részvényeket bevezették a Budapesti Értéktozsdére. A Linamar csoport a részvények 62,76 %-a felett rendelkezik. c) Az éves beszámoló elkészítésének alapja A társaság könyvvitele és nyilvántartásai a magyar törvényes eloírásokon alapulnak. A társaság éves beszámolója A típusú mérleg és A típusú összköltség és A típusú forgalmi-költség eljárás szerinti eredmény kimutatásból áll. A mérleg és eredmény kimutatás rendszerében, az elozo beszámolási idoszakhoz képest változás nem volt. d) Pénznem A beszámolóban foglalt adatok forintban, a Magyar Köztársaság pénznemében kerültek kifejezésre. e) Aláírási kötelezettség Az éves beszámoló aláírására jogosult személy Ivanics János vezérigazgató, lakóhelye Orosháza. 2. Számviteli politika A mérleg forduló napja december 31. A részvénytársaság éves mérlegkészítésének idopontja a tárgyévet követo 1-10 munkanap közötti idopontra esik. a) Tárgyi eszközök és értékcsökkenés A tárgyi eszközök az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva, kivéve a befejezetlen beruházásokat, amelyek a mérleg fordulónapi készültségi állapot szerinti bruttó értéket tükrözik, valamint földterületet, amely bekerülési értéken szerepel. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a hasznos élettartam alatt, havonta lineáris módszerrel történik, maradványérték nincs. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a feleslegessé vált, hiányzó, selejtezett muszaki berendezésekre történik. A számviteli politika értékcsökkenésre vonatkozó részét 2002-ben felülvizsgáltuk, annak érdekében, hogy jobban tükrözze azon gépek értékcsökkenését, melyeknél új termék elso évi termelését végezzük. Azon gépeknél, amelyeknél az elso évben termelt mennyiség lényegesen kevesebb, mint a tervezett mennyiség, akkor az adott évre vonatkozó értékcsökkenés a ténylegesen termelt mennyiséghez szükséges muszakszám, és nem a lineáris módszer alapján kerül elszámolásra. Ezáltal a gépekre elszámolt értékcsökkenés és a megtermelt árbevétel között az összemérés elve jobban érvényesül. Ez a politika csak az elso évben kerül alkalmazásra (elso alkalommal 2002-ben), a fent említett gépekre. A politika alkalmazásának hatása az volt, hogy csökkentette az éves amortizációs költségeket 2003-ban 62 millió forinttal, 2002-ben 404 millió forinttal. Az éves beszámoló elkészítéséhez alkalmazott becsült hasznos eszköz-élettartamok az alábbiak: Épületek, építmények Gépek Szerszámok Egyéb eszközök év 7 év 7 év 2-5 év

9 1 Stat. számjel: Cégjegyzék szám: ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTO MELLÉKLETE Linamar Hungary Rt Orosháza, január A vállalkozás vezetoje (képviseloje)

10 3 b) Pénzeszközök A pénzeszközök állománya pénztár, csekkek, valamint forint és devizaszámlák bankegyenlegeibol áll. A mérlegben a deviza számlákon lévo devizák a könyvszerinti értékben, az MNB által meghirdetett hivatalos árfolyamon kerültek elszámolásra. A pénzeszközök állománya az MNB év végi hivatalos árfolyamának megfeleloen, a számviteli törvény szerint meghatározott módon értékelésre kerül, a mérlegfordulónapi értékelésbol adódó különbözetek elszámolása a 2003-as üzleti évre is alkalmazásra került. Jelentosnek minosül, ha az eszközök árfolyamkülönbsége meghaladja az eszközök, átértékelés elotti könyv könyvszerinti értékének 5%-át. Minden esetben jelentosnek minosül az év végi átértékelésnél, ha az összevont árfolyamkülönbség meghaladja a mérleg foösszeg 1%-át. c) Követelések, kötelezettségek A belföldi követelések a kiszámlázott, a vevo által elfogadott forintértéken, a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) a kiszámlázott összegben szerepelnek. d) Készletek A készletek közül az alapanyagok és áruk súlyozott átlagáron szerepelnek, melyek mindig az utolsó beszerzési ár alapján újraszámított átlagos beszerzési árak. A sajáttermelésu készletek a tényleges önköltségen szerepelnek. A tényleges önköltség elemei: a költségek tartalmazzák a vásárolt anyagok költségét, bérköltséget, társadalombiztosítási járulékot, valamint a termeléshez közvetetten kapcsolódó általános üzemi költségek arányos részét. A Társaság a lassan mozgó készleteit rendszeresen áttekinti, ennek megfeleloen tartalékokat képez. e)devizakövetelések, kötelezettségek A külföldi követelések, kötelezettségek a szerzodés szerinti teljesítés napjára vonatkozó MNB által meghirdetett hivatalos árfolyamon kerültek elszámolásra. A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek állománya az MNB által közzétett év végi közép árfolyamának megfeleloen, a számviteli törvény szerint meghatározott módon értékelésre kerül, a mérlegfordulónapi értékelésbol adódó különbözetek elszámolása a 2003-as üzleti évre is alkalmazásra került. Jelentosnek minosül, ha a kötelezettségek árfolyamkülönbsége meghaladja a kötelezettségek, átértékelés elotti könyv könyvszerinti értékének 5%-át. Minden esetben jelentosnek minosül az év végi átértékelésnél, ha az összevont árfolyamkülönbség meghaladja a mérleg foösszeg 1%-át. f)céltartalék képzés A Társaság egyedi elbírálás, értékelés alapján dönt az adózás elotti eredmény terhére történo céltartalék képzésérol. Jelentosnek minosülnek a költségekre képezheto céltartalékok esetében azok a költségek, amelyek várhatóan az éves árbevétel 1%-át meghaladó költséget jelentenek. A képzett tartalék bemutatása a számszeru adatok részben történik. g)bevétel realizálása A termékek értékesítésébol származó bevételek a vevo felé történo kiszállításukkor realizálódnak. Valamennyi felmerült ráfordítás és egyéb bevétel az összehasonlítás elvének alkalmazásával az adott idoszakra vonatkozóan számolódik el. h)kutatás és fejlesztés A kutatási, fejlesztési költségek felmerülésükkor számolódnak el költségként ban ilyen jellegu költségek nem merültek fel, 2002-ben Ft volt. i)nettó részvényenkénti hozam (EPS) A nettó részvényenkénti hozam az év során forgalomban lévo részvények számának súlyozott havi átlagának figyelembe vételével számolódik ki. j)állami támogatás A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami támogatás elszámolása a Bank jóváírása alapján történik, a bevételként könyvelt összeg idobelileg elhatárolásra kerül. Elszámolása az eredmény kimutatásban a támogatás segítségével megvásárolt eszközök értékcsökkenésének felmerülésének idoszakában történik, és feloldásra kerül az idobeli elhatárolásból.

11 4 3. Tárgyi eszközök, immateriális javak 2003 Immateriális Ingatlanok Muszaki ber. Egyéb Beruházás Beruházásra Összesen javak Jármuvek berendezések adott eloleg Bruttó érték Egyenleg Növekmény Csökkenés Egyenleg Halmozott értékcsökkenés Egyenleg Növekmény Csökkenés Egyenleg Nettó érték Az ingatlanok oszlop 2003-ban és 2002-ben, Ft földterülethez kapcsolódó összeget tartalmaz. A befejezetlen beruházás értéke 2003-ban ( ), 2002-ben ( ). A növekedés, döntoen autóipari beruházáshoz kapcsolódik.

12 5 4. Készletek A vásárolt készletek értékébol az anyagkészlet tal, az árukészlet tal nott. Sajáttermelésu készletek növekedése , ebbol a befejezetlen- és félkész termék és a késztermék készletnövekedés. A készletekre adott elolegek állománya tal lett több. A jelentosebb készletnövekedés a Társaság megnövekedett értékesítési tevékenységét segíti elo. A mezogazdasági üzletághoz kapcsolódó készletnövekedés foként befejezetlen és félkésztermék, míg az autóipari üzletág növekedése alapanyag és késztermék körben következett be. A készletek 2003 évben , 2002 évben értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek. Összes készlet Anyagok Áruk Elolegek Befejezetlen termelés Késztermékek Követelések Az összes követelésállomány növekedése 2003-ban A követelések nagyobb hatással bíró tételei: a vevo állomány növekedése, beleértve a csoporton belüli követelések csökkenését is, a visszaigényelheto ÁFA összegének al történo növekedése, a határidos ügyletekkel kapcsolatos követelések növekedése. A vevoi követelések növekedésének csoporton kívüli összege , a vállalatcsoporton belüli követelések csökkenése Vevo követelésekre 2003-ban , 2002-ben értékvesztés került elszámolásra Vevok Vállalatcsoporton belüli követelések (14. kieg.) Visszaigényelheto áfa, áfa aktív elszám Egyéb adók Egyéb (munkav. eloleg, egyéb köv.) Határidos ügyletekkel kapcsolatos követelések A határidos ügyletekkel kapcsolatos követelések összege 2003 évben , ezek nem fedezeti elszámolású forward ügyletek pénzügyileg el nem számolt összegeit tartalmazzák. Az ügyletek elszámolt árfolyam nyeresége 2003-ban Az ügyletek az árfolyam ingadozás miatti eredmény kiszámíthatóság növelése, a külso körülményektol való függoség csökkentése érdekében keletkeztek, elszámolásuk a számviteli törvény eloírásai alapján történtek.

13 6 7. Pénzeszközök A pénzeszközök állomány növekedése , a növekedés a vevoi kintlévoségek befolyásából származik Pénzeszköz (Forint) Pénzeszköz (Deviza) Aktív idobeli elhatárolások Az aktív idobeli elhatárolások a 2002 évi összeghez képest tal összegre csökkent évi elhatárolások tartalma: járó kamatok 63, biztosítás elhatárolás 4.756, elofizetések 613 e Ft, vegyes tételek értékben. 9. Alaptoke A Társaság alaptokéje darab, egyenként 100 Ft névértéku névre szóló törzsrészvénybol áll. A os jegyzett tokébol a Linamar Corporation tulajdona , mely 62,76 %-os részesedést jelent, ami az elozo évhez képest nem változott. A Linamar Corporation, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfeleloen többségi irányítást biztosító befolyással bír, székhelye: 287 Speedvale Avenue W. Guelph, Ontario N1H 1 C5. Anyavállalaton kívül más kapcsolt vállalkozás (leányvállalat, közös vezetésu vállalkozás, társult vállalkozás) tulajdonosi részesedéssel Társaságunkban nem rendelkezik. A Társaság alaptokéjében év folyamán nem történt változás. Részvényopciós program A társaság részvényopciós programja keretében biztosított opciókból decemberében darab lehívásra került Ft/db áron. A további kintlévo, kibocsátott részvényopciók gyakorlásáról az opciók kedvezményezettjei az év vége elott lemondtak, így december 31-én nincs kibocsátott, és kintlévo részvényopció. A Társaság igazgatósága decemberében az alaptoke zártköru felemelésérol döntött annak érdekében, hogy a részvényopciós program keretében lehívott részvények kibocsátását biztosítsa. A cégbírósági bejegyzést követoen a Társaság alaptokéje darab, egyenként 100 forintos névértéku részvénnyel emelkedik. Az alaptoke emelés cégbírósági bejegyzése 2003 évben nem történt meg. A Társaság várakozásai szerint a bejegyzés és ezzel a kibocsátott részvények darabszámának növekedése 2004 év elején valósul meg. 10. Saját toke összetevoi: Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját toke

14 7 11. Céltartalék Céltartalék képzés jogcímei: Garanciális kötelezettségekre 2003-ban , 2002-ben képzés történt, vevoi reklamáción alapuló kötelezettségre 2003-ban céltartalék került elszámolásra évi APEH revízióra tekintettel e Ft céltartalék került elszámolásra. Céltartalék összesen: Környezetvédelemi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés, illetve felhasználás nem történt. 12. Hosszú lejáratú kötelezettségek KHB Bank Rt. beruházási hitel - - OTP Bank Rt. beruházási hitel ( EURO) KHB Bank Rt. beruházási hitel ( EURO) MKB /EXIM BANK/ EURO hitel ( EURO) MFB kamatmentes állami támogatású hitel ( Ft-os részletekben törlesztendo, negyedéves részletekben) Le: rövid lejáratú részek Megjegyzések: Hosszú lejáratú hitelek változása , az alábbiakból áll össze: KHB beruházási hitelfelvétel KHB beruházási hitel átértékelése OTP beruházási hitelfelvétel OTP beruházási hiteltörlesztés OTP beruházási hitel átértékelése MKB /EXIM BANK/ EURO hitel átértékelése MFB hiteltörlesztés Az MFB kamatmentes állami támogatású hitel közötti idoszakban a Gazdaságfejlesztési Pályázati Rendszer keretében, termék és technológiafejlesztés támogatására, a gépgyártó kapacitás bovítésére, valamint autóalkatrész gyártás, precíziós megmunkálás fejlesztésére nyújtott visszatérítendo támogatásból áll. A fenti hitelekbol eredo törlesztési kötelezettségek az alábbiak (): Összesen Beruházási hitelek Hosszú lejáratú forgóeszköz hitel GFC hitelek Az MFB kamatmentes állami támogatású hitel biztosítékaként a megvásárolt gépek felett 200 millió forintos jelzálogjog szolgál. A hosszú lejáratú hitelek fedezete árbevétel engedményezés és a beruházási hitelekbol megvásárolt gépek feletti jelzálogjog bejegyzés. Az Rt. pénzügyi finanszírozása érdekében évben hosszú lejáratú hitelek kerültek felvételre gépbeszerzésekhez, valamint forgóeszköz feltöltéshez évben a gépek beszerzési árának részeként ot kitevo hitelkamat került könyvelésre.

15 8 13. Rövid lejáratú kötelezettségek, passzív idobeli elhatárolások Kötelezettségek, kapott elolegek Kötelezettségek Kapott elolegek Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitel rövid része Hosszú lejáratú hitel rövid része (MFB) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb (bér, egyéb adók, levont tovább utalandó tételek) Vám Társadalombiztosítási járulék Munkavállalói járulék, munkaadói járulék, SZJA Csoporton belüli kötelezettségek (14. kiegészítés) Kötelezettségek Passzív idobeli elhatárolások Megjegyzések: Vállalatcsoporton kívüli szállító állomány növekedés , a vállalatcsoporton belüli szállító állomány csökkenése A növekedés foként az év végén beszerzett gépek miatti beruházási szállító állomány emelkedésének köszönheto. A szállítói kötelezettség változása a cash-flow-kimutatásban eft-al eltéro összegben került kimutatásra. Az eltérés a cash-flow-kimutatás Befektetett eszközök beszerzése sorban, a beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzési értékét módosította. Rövid lejáratú hitelek változásának összetevoi: Beruházási OTP hitel rövid lejáratú rész változása Beruházási OTP hitel rövid lejáratú rész átértékelése MKB /EXIM/ EURO hitel rövid lejáratú rész MKB /EXIM/ EURO hitel rövid lejáratú rész átértékelése Rövid lejáratú KHB EURO hitel átértékelése Rövid lejáratú KHB EURO folyószámla hitelfelvétel Rövid lejáratú MKB EURO rulírozó hitelfelvétel MKB folyószámlahitel felvétel KHB folyószámlahitel felvétel OTP folyószámlahitel törlesztés A Társaság folyószámla hiteleinek biztosítékaként árbevétel engedményezés szolgál. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedése (csoporton belüli változás kivételével), elobbibol vámfizetési kötelezettség növekedésébol, bér, egyéb adók, levont utalandó tételek növekedésébol, társadalombiztosítási befizetési kötelezettség növekedésbol adódó állományváltozás.

16 9 Passzív idobeli elhatárolás változása: A passzív idobeli elhatárolások a 2002 évi összeghez képest al összegre növekedett. Tartalma: jutalékok , könyvvizsgálat elhatárolt díja 4.150, közüzemi költségek (áram, gáz, telefon, víz, stb.) , fizetendo bankkamat, hitelkamat , GFC állami támogatás , egyéb vegyes tételek Halasztott bevétel: A Társaság a Széchenyi-Terv - Gazdaságfejlesztési Céleloirányzatból, pályázati rendszer keretében, évben autóalkatrész beszállítói program megvalósítására , évben precíziós alkatrészek megmunkálásának kapacitás bovítéséhez végleges fejlesztési támogatásban részesült, mely közötti idoszak alatt (az eredmény kimutatásban a rendkívüli bevételek között, az értékcsökkenés felmerülésének idoszakában) kerül elszámolásra. Ebbol eredo halasztott bevétel elhatárolás összege: 2002-ben , 2003-ban Vállalatcsoporton belüli egyenlegek A vállalatcsoporton belüli követelésekbol kapcsolt vállalkozásnak minosül a kanadai Linamar Corporation, mint többségi tulajdonos. A vállalatcsoporton belüli forgalom, a követelések és kötelezettségek és december 31-i egyenlegei az alábbiak voltak: Forgalom Forgalom Egyenleg Egyenleg Anyavállalattal szembeni követelés/bevétel Egyéb csoporttagokkal szembeni követelés/bevétel Anyavállalattal szembeni kötelezettség/beszerzés Egyéb csoporttagokkal szembeni kötelezettség /beszerzés A fentebb részletezett tranzakciókból az értékesítési árbevétel és anyagbeszerzés összegei az alábbiak: Árbevétel Beszerzés A vállalatcsoporton belüli árképzés többnyire a két társaság közti megegyezésen alapul. 15. Kötelezettség vállalások, kárigények: december 31-én a Társaságnak 196 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések alapján (2002 évben 6 millió forint).

17 Az árbevétel földrajzi megoszlása Export értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb export Devizafuvar Összes autóipari részegység és precíziós megmunkálás export Mezogazdasági gépgyártás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb export Devizafuvar Összes mezogazdasági gépgyártás export Export összesen Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezogazdasági gépgyártás Összes belföldi értékesítés Összes árbevétel Megjegyzés: Az összes árbevételen belül a szerszámértékesítés értéke 2003-ban , 2002-ben Az összes árbevételen belül a csoporton belüli értékesítés árbevétele 2003-ban , 2002-ben volt. 17. Anyagjellegu ráfordítások: A Társaság nettó árbevétele 2003 évben millió forintra növekedett 2002 év millió forintjához képest, az emelkedés millió forint, az önköltség növekedése millió forint. Fentiekkel összefüggésben az anyagjellegu ráfordítások millió forint összeggel növekedtek, melybol az anyagköltség millió forinttal.

18 Bérköltség és létszámadatok Létszám december 31.-én (fo) Csoportosítás állományonként Átlagos Bérköltség Átlagos Bérköltség Stat. Létszám Stat. létszám Teljes munkaidos (fizikai) Foglalkoztatott (szellemi) Teljes munkaidos összesen Nem teljes munkaidos (fizikai) Nem teljes munkaidos (szellemi) ,1 93 Részmunkaidos összesen Foglalkoztatott nyugdíjas (fizikai) Foglalkoztatott nyugdíjas (szellemi) Nyugdíjas összesen Fizikai összesen Szellemi összesen ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT Állományba nem tartozó Igazgatósági tagok tiszteletdíja MINDÖSSZESEN Bérjárulékok A részvénytársaságnál az Igazgatóság tagjai közül két fo részesül tiszteletdíjban, számukra eloleg, kölcsön folyósítás nem történt, nevükben vállalt garancia nincs. A Felügyelo Bizottság tagjai tevékenységükért nem részesülnek járandóságban. A Társaságnak korábbi vezeto tisztségviseloivel, igazgatósági, felügyelo bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége nincs. 19. Egyéb bevételek és ráfordítások: Az egyéb bevételek értéke 2003-ban volt a 2002-es hoz képest. A os változás jelentosebb tételei: Egyéb bevételek: Növekedés Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális javak és tárgyi eszközök eladásának többlet bevétele Céltartalék feloldás változása Egyéb ráfordítások összege 2003-ban e Ft, 2002-ben , a 2003 évi összegu változás jelentosebb tételei: Egyéb ráfordítások: Növekedés Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Helyi adók Céltartalék

19 Környezet védelemét szolgáló tárgyi eszközök, környezetvédelmi kiadások: (Kiemelés a tárgyi eszközökbol) Bruttó érték Egyenleg: Növekmény - - Csökkenés - - Egyenleg: Halmozott értékcsökkenés Egyenleg: Növekmény Csökkenés - - Egyenleg: Nettó érték: Környezet védelemre fordított kiadások bemutatása. A környezetirányítási rendszer kiépítésére (audit, tanácsadói díj) fordított összeg 2003-ban 631, 2002-ben Környezetvédelemre fordított kiadások, (hulladékártalmatlanítás, elszállítás, egyéb) 2003-ban , 2002-ben Környezetvédelmet szolgáló beruházás (veszélyes hulladéktároló) beruházási bruttó értéke: 1.936, évi értékcsökkenés összege 38, 2002-ben 38. Veszélyes hulladékok bemutatása: A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályok szerinti besorolása, valamint a évi mennyiségek mozgás nemek szerint, és azok ártalmatlanítására fordított költségek: Veszélyesség szerinti Nyitókészlet Nyitókészlet Keletkezés Elszállítás Zárókészlet Zárókészlet Ártalmatlan besorolás / kg / / Ft / / kg / / kg / / kg / / Ft / ítási költség / Ft / H 14 Veszélyes hulladék H 3-A Veszélyes hulladék H 4 Veszélyes hulladék Összesen Veszélyes hulladék

20 Adóalap korrekciók, 2003 évi társasági adó megállapítását módosító tételek bemutatása () Adózás elotti eredmény: a., Adózás elotti eredményt csökkento tételek Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg, valamint a követelések miatt várható veszteségek fedezetére korábban képzett céltartalék rendezése - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá bármely jogcímen történo kivezetéskor az eszköz könyvszerinti értéke - Behajthatatlanná vált követelésre befolyt összeg, a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Átmeneti rendelkezés alapján érvényesített értékvesztés összege A követelésekre az adóévben elszámolt értékvesztésnek elismert mértéke Adomány Az adóellenorzés, önellenorzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg b., Adózás elotti eredményt növelo tételek A várható kötelezettségekre képzett céltartalék Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá bármely jogcímen történo kivezetéskor az eszköz könyvszerinti értéke Jogeros határozatban megállapított bírság összege Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege, valamint az adóévet megelozo adóévben a 7 (1) ny, pontja alapján az adózás elotti eredményt csökkento tételként számításba vett összeg A behajthatatlan követelés adóévben leírt összege Az adóévben ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás összege - Az adóellenorzés, önellenorzés során megállapított, adóévi ráfordításként elszámolt összeg ADÓALAP: Számított adó:18 % 0 ADÓKEDVEZMÉNY: évi LXXXI. törvény 21. (11)-(12) bekezdése alapján. A Társaság 2002 évtol kezdodoen további 10 évre az között megvalósult beruházások alapján 100%- os társasági adókedvezményre jogosult. Magyarország május 1-i Európai Unióhoz való csatlakozásának bejelentését követoen jelentos változások fognak bekövetkezni a Linamar Hungary Rt. jelenlegi társasági adókedvezményét illetoen. A korábbi évek során, egészen 2001-ig bezárólag a Linamar Hungary Rt. 10 milliárd Ft-os nagyságrendu beruházásokat valósított meg, melyek a korábbi szabályozás alapján december 31-ig biztosították volna a társaság teljes társasági adókedvezményét. Az EU csatlakozással egyidejuleg az adókedvezmény konverziója valósul meg, melynek értelmében a Társaság az 1997 és 2005 között megvalósuló beruházásainak 75%-áig tud 100%-os adókedvezményt igénybe venni.

21 Pénzügyi muveletek eredménye, és rendkívüli eredmény tételei A pénzügyi muveletek eredménye (ráfordítás) 2002 évi ról ra emelkedett. A változás fo magyarázataként elmondható, hogy amíg 2002-ben a hitelekhez kapcsolódóan egyenlegében árfolyamnyereség keletkezett, addig 2003-ban árfolyamveszteséget számolt el a Társaság. A hiteleken elszenvedett árfolyamveszteséget kis mértékben ellensúlyozta a Társaság által kötött forward ügyletek elszámolásához kapcsolódó os árfolyamnyereség. A rendkívüli eredmény jelentosen nem változott 2002 évhez képest. A rendkívüli bevételek túlnyomó többségét ( ) a Gazdaság Fejleszto Pályázatokhoz kapcsolódó bevétel elszámolás teszi ki. 23. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Az eszközök összetétel alakulása kismértéku változást, arányeltolódást mutat. Az összetétel változásnak oka, hogy megkezdodött a évben aktivált beruházások teljes összegu amortizálása, aminek nagyságrendjét mérsékli a beruházások évi jelentos növekedése. A forgóeszközök részarány növekedése foként a készletek árbevétel arányos növekedését fedi le, mely mindkét üzletágban az új munkák megszerzésével, arányosan emelkedett. Eszközök összetételének alakulása () Megnevezés Elozo idoszak Részarány Tárgyidoszak Részarány A: Befektetett eszközök ,2% ,7% B: Forgóeszközök ,7% ,2% C: Aktív idobeli elhatárolások ,1% ,1% Eszközök összesen ,0% ,00% Készletek fordulatszáma, a forgási sebesség napokban kifejezett mutatója. A készlethatékonysági mutató az elozo évhez képest kismértékben változott, a napokban kifejezett forgási sebesség 3,32 nappal csökkent, a fordulatszám növekedett, a kedvezo változás foként a jelentos nagyságrendu árbevétel növekedéstol elmaradó készletnövekedésnek köszönheto. A: Készletek fordulatszáma: évi mutató: 6,33 Értékesítés nettóárbevétele Készletek kronológikus átlaga = 6,73 B: Készletek forgási sebessége napokban: évi mutató: 56, fordulatszám = 360 6,73 = 53,51 = Toke ellátottsági mutató évi mutató: 71,53%. A toke ellátottság mutatója az elozo évhez képest 3,09%-al csökkent. A hitelbol megvalósuló beruházások és az árbevétel arányos készletszint növekedés, az elért eredmény a mutató átmeneti romlását eredményezte. A 580 millió forintot kitevo készletemelkedés mindkét üzletág megnövekedett értékesítési tevékenységét segíti elo. Saját toke Befektetet t eszk. + készlet = 100 = 68,44%

22 15 Eladósodottság foka évi mutató: 43,06%. A kötelezettségekkel történo terheltség mutatója az elozo évhez viszonyítva 3,86% ponttal magasabb értéket mutat, mely változás nem szignifikáns év elején az alaptoke-emelésbol befolyó összeg miatt a mutatószám értékében kedvezo változás várható. Kötelezett ségek 100= Eszközök - aktívidobelielhat = 46,92% Likviditási mutatók: A mutatók a határértéken vannak, az elozo évhez viszonyítva 0,15% ponttal és 0,08% ponttal kismértékben változtak. A hitelek a folyamatos beruházásokkal összefüggésben prolongálásra kerülnek, a felvett hitelek döntoen deviza alapúak, kedvezo kamatozással. A Társaság a 2003 évet 840 millió forint feletti készpénzállománnyal zárta. Likviditási mutató I évi mutató: 1,17%. Pénzeszköz ök + követelések + rövidlejár atú ért.pap. + készletek Rövid lejáratú kötelezett ségek = = 1,02 Likviditási mutató II évi mutató: 0,71%. Pénzeszközök + követelések + rövid lejáratú ért. pap = = 0,63 Rövid lejáratú kötelezettségek Saját toke és a kötelezettségek alakulása A tokeerosség 4,6-al, a kötelezettségek összevont aránya 4%-al csökkent az elozo évhez viszonyítva. A tokeerosség javulása 2004-re várható, a Társaság igazgatósága 2003 decemberében az alaptoke zártköru felemelésérol döntött. A cégbírósági bejegyzést követoen a Társaság saját toke része 582 millió forinttal emelkedik. Az alaptoke emelés cégbírósági bejegyzése 2003 évben nem történt meg. A Társaság várakozásai szerint a bejegyzés 2004 év elején valósul meg. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése a beruházási hitelek 2004 évi törleszto részleteit tartalmazza. A 2004-ben megvalósuló beruházások finanszírozása hosszú lejáratú hitelekbol történik. Megnevezés Elozo idoszak Részarány Tárgyidoszak Részarány D: Saját toke ,7% ,1% E: Céltartalék ,3% ,8% F/I: Hátra sorolt kötelezettségek F/II: Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0% ,6% F/III: Rövid lejáratú kötelezettségek ,0% ,3% G: Passzív idobeli elhatárolások ,0% ,2% Összesen ,0% ,00

23 16 Eszközarányos jövedelmezoségi mutató évi mutató: 1,6%. Az eszközarányos jövedelmezoség az elozo évhez viszonyítva 0,1%-kal romlott, a negatív hatást az elért eredmény mellett a készletnövekmény, a követelés állomány növekedése együttesen eredményezte. Adózás elottieredmény Mérlegeszközeinek foösszege 100= = 1,5% Árbevétel-arányos jövedelmezoségi mutató évi mutató: 1,7%. A mutató az elozo évhez viszonyítva 0,4%-ot romlott. Az eredmény, a jelentos mértéku árfolyam veszteség, és az árbevétel növekedés együttesen a mutató romlását eredményezte. Értékesíté s nettó árbevétele + egyéb Adózás elotti eredmény bevételek + pü i muveletek bevétele + rendkívüli bevételek 100 = = 1,4% Tokearányos jövedelmezoségi mutató évi mutató: 2,9%. A mutató az elozo évhez viszonyítva nem változott. A tárgyévi eredmény csak mérsékelt saját toke növelést biztosított, mely a mutatóra hatást nem gyakorolt. Adózás elotti eredmény Saját toke = = 2,9%

24 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Linamar Hungary Rt. Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. ( év / hó / nap ) Cash-Flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Elozo év I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz-változás (Muködési cash flow, sorok ) Adózás elotti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív idobeli elhatárolás változása Vevokövetelés változása Forgóeszközök ( vevo és pénzeszköz nélkül ) változása Aktív idobeli elhatárolások változása Fizetett adó ( nyereség után ) 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz-változás ( sorok ) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Befektetett eszközök változása (adott kölcsönök) 10 III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz-változás ( sorok ) Részvénykibocsátás bevétele (tokebevonás) 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (GFC áll. tám.) Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása Pénzeszközök nyitó készlet Pénzeszközök záró készlet Orosháza, január 12. A vállalkozás vezetoje (képviseloje

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít.

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár Rt. ( a "Társaság") a magyar törvények szerint bejegyzett társaság. A Társaság 1992. január 1-én alakult részvénytársasággá, az 1989. évi XIII. (átalakulási)

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31.

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31. Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2001. december Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Nádor u.21. Kevélcím: 1397 Budapest Pf.503

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben