Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002"

Átírás

1 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002

2 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés oldal Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata 1.sz. mellékletének adatai 56. oldal

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Győr, Kandó Kálmán u / december 31. Éves beszámoló Keltezés: Győr, január 14. a vállalkozás vezetője

4 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I/1. Alapítás átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője

5 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. MÉRLEG Források (passzívák) Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ÖSSZKÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezetője

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. FORGALMI KÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Győr, január 14. vállalkozás vezet

8 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT E. ON Csoport egységes szerkezetű kiegészítő melléklet

9 Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság december 31-vel záródó gazdasági évről készített éves beszámoló részét képező, E.ON Csoport szinten egységes szerkezetű kiegészítő mellékletében mutatja be részletesen a gazdálkodására vonatkozó főbb információkat. vállalkozás vezetője 2002.december 31. 2/47

10 Tartalomjegyzék A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 5 A.1. A társaság főbb cégjogi jellemzői... 5 A.2. A társaság tevékenysége... 5 A.3. A társaság számviteli politikájának fő vonásai... 6 A.3.1. Könyvvezetés... 6 A.3.2. Mérlegkészítés időpontja... 6 A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása... 6 A.3.4. Amortizációs politika... 6 A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése... 7 A.3.6. Követelések értékelése... 7 A.3.7. Céltartalékok... 9 A.3.8. Kötelezettségek értékelése... 9 A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája... 9 A Minősítő kategóriák B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B.1. Befektetett eszközök B.1.1. Immateriális javak B.1.2. Tárgyi eszközök B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Egyéb tartós részesedés B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök B.2. Forgóeszközök B.2.1. Készletek állományváltozása B.2.2. Követelések B Vevőkövetelések B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B Egyéb követelések B.2.3. Értékpapírok B.2.4. Pénzeszközök B.3. Aktív időbeli elhatárolások B.4. Saját tőke alakulása B.4.1. Jegyzett tőke összetétele B.5. Céltartalék B.6. Kötelezettségek B.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek B Beruházási és fejlesztési hitelek B Egyéb hosszú lejáratú hitelek B.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek B Rövid lejáratú hitelek B Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból B Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben B Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek B.7. Passzív időbeli elhatárolások B.8. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek C. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK C.1. Üzletágak eredményének értékelése C.2. Villamosenergia forgalom C.3. Árbevétel elhatárolás módszere C.4. Egyéb bevételek és ráfordítások értékelése C.5. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C.6. Rendkívüli eredmények értékelése C.7. Aktivált saját teljesítmények C.8. Költségek költségnemenkénti részletezése C.8.1. Anyagjellegű ráfordítások C.8.2. Személyi jellegű ráfordítások december 31. 3/47

11 C.8.3. Értékcsökkenési leírás C.9. A társasági adó alapjának levezetése C.10. Jóváhagyott osztalék C.11. KApcsolt vállalkozásokkal szembeni tételek D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D.1. Vagyoni és tőkestruktúra mutatószámai D.2. Pénzügyi helyzet alakulása, cash flow kimutatás D.3. Jövedelmezőségi mutatók D.4. Cash flow-kimutatás E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma E.2. Környezetvédelem E.3. Környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközök E.4. Veszélyes hulladékok F. Az éves beszámolót aláírni köteles személyek neve, címe december 31. 4/47

12 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. Cég: A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Székhely: Győr Cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. Cégbíróság: Győr- Moson Sopron megyei Cégbíróság cégjegyzékszám: /08. Átalakulás időpontja: december 31. Alaptőke: Közvetlen irányítást : gyakorló tulajdonos: Felügyelő Bizottság: Igazgatóság: Ft db Ft névértékű részvénynek felel meg 90,6335 %-ban E.ON Hungária Energetikai Rt. székhelye: Budapest, Széchenyi rakpart dr. Matos Zoltán Geiszhauer Éva Andrej Devecka Dr. Manfred Heiszler Künszler Béla Dr. Szőllősi László A.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A Társaság hat megyére kiterjedően látja el a villamos energia ellátásához kapcsolódó tevékenységeket. Ellátási területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyékre terjed ki, mintegy ,39 km 2 nagyságban. A fogyasztók száma Az értékesítésre vonatkozó részletes adatokat a kiegészítő melléklet C.2 pontja tartalmazza december 31. 5/47

13 A.3. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A.3.1. Könyvvezetés A számviteli törvény értelmében társaságunk kettős könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetés során költségnem elszámolást alkalmaz. Ez az elszámolási mód megfelel, a választott összköltség elvű eredmény-kimutatás követelményeinek. A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésben és a hozzá kapcsolódó döntően számítógépes feldolgozásokban alapbizonylatokról folyamatosan történik. Az ellenőrzés és az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetés lehetősége biztosított. A számviteli törvényre alapozott társasági számlarend biztosítja a gazdasági események elszámolásának egységességét és segíti a számviteli információs rendszer működését. A Társaság konszolidált éves beszámolót készít. A.3.2. Mérlegkészítés időpontja Az év végi könyvviteli zárlat időpontja, a mérlegkészítés napja: január 5., amennyiben hétvégére esne az azt megelőző munkanap. A.3.3. A befektetett eszközök értékelése és forgóeszközök elhatárolása Az eszközök besorolásának egyetlen ismérve az elhasználódási idő. Ha az eszköz tartósan, vagyis 1 éven túl szolgálja a társaság vállalkozási tevékenységét, akkor a befektetett eszközök, ha 1 évnél rövidebb ideig, akkor a forgóeszközök közé került besorolásra. A tárgyi eszközök bekerülési értéken, illetve előállítási költségen a leírásokkal csökkentve kerülnek kimutatásra. Az eszközök bekerülési értéke tartalmazza a beszerzési árat, a járulékos költségeket illetve az árengedményeket. A.3.4. Amortizációs politika A tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozóan a bruttó eszközérték utáni lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert alkalmazzuk az alábbi indokokkal: - a lineáris leírási mód a villamos energia elosztás technológiai eszközeinél a fizikai és erkölcsi avulást általában jól tükrözi, - az értékcsökkenési leírás tervezése könnyen megoldható, - a módszert már sok éves tapasztalattal alkalmazza a Társaság december 31. 6/47

14 A leírási kulcsok meghatározása a várható hasznos élettartam alapján történik. Kiegészítő melléklet A terv szerinti leírás lineárisan, a tárgyi eszközök rögzített használati idejének éveire elosztva kerül figyelembe vételre. A kis értékű, 50 E Ft-os beszerzési költséghatár alatti tárgyi eszközök beszerzéskor azonnal ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenés havonta kerül könyvelésre. A tervezett leírást meghaladó, terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél, beruházásnál elszámolni akkor, ha a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan és jelentősen lecsökken, vagy a tárgyi eszköz, a beruházás a tevékenységi kör változása miatt feleslegessé vált, megrongálódás, megsemmisülés miatt rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. A.3.5. Készletek nyilvántartása, értékelése A vásárolt készleteket a Társaság mennyiségben és értékben tartja nyilván a súlyozott átlagár módszerével. A vásárolt készletek beszerzési költsége (beszerzési ára) tartalmazza mindazokat a ráfordításokat, amelyek az eszköz (termék) megszerzése érdekében a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, a félkész- és késztermékek) előállítási költségen szerepelnek a mérlegben. Az előállítási költség minden esetben az utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség. A készletekre értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a nyilvántartások szerinti beszerzési ár. A.3.6. Követelések értékelése Az egyedi értékelés elveinek megfelelően az ügyfelekkel szembeni követeléseket egyedenként (számlánként) kell értékelni. Ez magában foglalja a követelések minősítését. A minősítést az alábbi kategóriák szerint történik: Elismert követelés az, amelynek teljesítésével kapcsolatban a vevő (partner, fogyasztó) - a fizetési határidőig a számlázott érték ellen kifogást nem emelt. - a vevő az egyenlegközlőre tartozás-elismeréssel válaszol, vagy nem küld negatív tartalmú választ. - a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a számlát kiegyenlítette. - a reklamált számláról a reklamált értékről helyesbítő számlát kapott december 31. 7/47

15 Határidőn túli a követelés, ha a szerződés, vagy jogszabály szerinti fizetési határidő lejárt. A határidőn túli követelésekre a vevő, az adós egyedi minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a követelés könyv szerinti összege és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű. A vevőnként adósonként kisösszegű követeléseknél (értékhatár 1 M Ft) a vevők, az adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható. A Társaság a következő csoportos vevőminősítést alkalmazza: A határidőn túli követeléseknél, az egyedenkénti értékelést követően meghatározott csoportokat kell képezni az értékvesztés mértékének meghatározására. A csoportképzés a mérleg fordulónapjához (december 31.) képest bekövetkezett fizetési határidő túllépés szerint történik. Követelés fizetési határidő túllépése (nap) Értékvesztés százalékos mértéke (%) Felszámolás alatt álló vevőkkel szembeni követelés 90 Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. Kétesnek minősülnek mindazok a követelések, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy a társaságnak veszteséget okozna, de mértékük pontosan nem ismert, a kockázat valószínűségét a fizetési határidő túllépése mellett egyéb körülmények is jelzik (pl.: csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás, peresítés, végrehajtás). A kétes követelésekre értékvesztést kell elszámolni. A behajthatatlanná vált követeléseket a mérlegben nem lehet szerepeltetni, egyéb ráfordításként a vevő nyilvántartásból ki kell vezetni. Elengedett követelés, ha a behajthatatlanság ténye ugyan a Szv. tv. 2 (3) 10. pontja szerint nem bizonyítható, ennek ellenére a követelés behajtásától eltekintünk december 31. 8/47

16 A.3.7. Céltartalékok A Társaság céltartalékot képez a számviteli törvény szerint kiemelten korengedményes nyugdíjra, végkielégítés fedezetére, jubileumi jutalomra egyéb jovőbeni kötelezettségekre (pl. örökjáradék) A.3.8. Kötelezettségek értékelése A hosszú lejáratú kötelezettségek értékét könyv szerint kell megállapítani. A külföldi pénzértékre szóló hitel, kölcsön összegeket a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes deviza közép árfolyamon kell értékelni. A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségeket a fordulónapon érvényes deviza középárfolyamon kell a mérlegben szerepeltetni. A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közötti elszámolás után a következő üzleti év(ek) árfolyamveszteségének fedezetére időbelileg el kell határolni. (A Számviteli törvény évtől érvényes szabályai szerint az árfolyamnyereséget nem kell elhatárolni.) Az áruszállításból forintban keletkezett kötelezettségeket könyv szerint kell értékelni. A devizában keletkezett tartozás esetén a devizában kiállított számlákat a számla teljesítési dátuma szerinti deviza közép árfolyamon kell forintra átszámítani. A számla kiegyenlítését a bank által közölt közép árfolyamon kell figyelembe venni. Az évközben kiegyenlített számlák árfolyam-különbözetét a számla kiegyenlítésekor kell a Számviteli törvénynek megfelelően elszámolni. A.3.9. Az eredmény-kimutatás választott formája A számviteli törvény szerint választható két eredmény-kimutatási módszer közül a Társaság az összköltség elven alapuló módszer A változatát alkalmazza. Ennek megfelelő a számlarend felépítése is. Bővebb tájékoztatás céljára készül forgalmi tipusú eredmény-kimutatás is december 31. 9/47

17 A Minősítő kategóriák A társaság a gazdálkodásában azokat a hibákat és azokat a hibahatásokat minősíti jelentősnek, amelyek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét olyan mértékben befolyásolják, hogy elszámolásuk együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve 500 M Ft-ot. Lényeges minden olyan adat, információ, melynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a társaság vezetőségének döntéseit. A beszámolóban lényeges adatnak, információnak tekintendő a saját tőke legalább 20%-kal történő változása (csökkenése, növekedése) A számviteli törvény szerint a fizetési határidőt meghaladó és vevőnként, adósonként kisöszszegű követelések (vevőnként <=1 M Ft) esetén az értékvesztés összege az ilyen követelések értékének százalékában is meghatározható. A fajlagosan kisértékű kategóriát a Társaság nem használja, a készletek értékvesztésének elszámolásánál egyedi értékelést alkalmaz. Nem jelentős a külföldi pénznemre szóló követelés, tartozás és a devizakészlet értékelési különbözete akkor, ha az nem haladja meg a követelés, a tartozás és a devizakészlet 5%-át. Követelésekre, tartozásokra vevőnként és szállítónként egyedileg kell megállapítani a különbözetet. Rendkívüli kategória, amit a Számviteli törvény meghatároz és az előbbiekből következően nem szokásos december /47

18 B. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Megnevezés Változás eft % eft % eft % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök , , ,8 Immateriális javak , , ,2 Tárgyi eszközök , , ,6 Befektetett pénzügyi eszközök , , ,9 Forgóeszköz , , ,1 Készletek , , ,3 Követelések , , ,0 Értékpapírok ,2 0 0, ,0 Pénzeszközök , , ,0 Aktív időbeli elhatárolások , , ,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , , ,5 FORRÁSOK Saját tőke , , ,8 Jegyzett tőke , ,8 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett 0 0,0 0,0 0 0,0 Tőketartalék , ,9 0 0,0 Eredménytartalék , , ,6 Értékelési tartalék 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény , , ,8 Céltartalékok , , ,5 Kötelezettségek , , ,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek , , ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek , , ,6 Passzív időbeli elhatárolások , , ,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN , , ,5 Az eszközök 79,7 %-át a befektetett eszközök teszik ki, az összes eszköz 74,4 %-a tárgyi eszköz. Az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközözök minimális, együttesen 5,3 %-ot részarányt képviselnek. Az arány kis mértékben változott az előző évhez viszonyítva, a befektetett eszközök részaránya az összes eszközön belül nőtt, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások részaránya csökkent december /47

19 B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B.1.1. Immateriális javak Állományváltozás megnevezése IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Alapítás átsz.akt.ért. Kisérleti fejlesztés akt.értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Immat.jav.adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Mérleg sor december /47

20 B.1.2. Tárgyi eszközök Állományváltozás megnevezése Ingatlanok TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Ingatl.hoz Műszaki gépek kapcs. vagyoni be-rendezések, értékű jogok járművek Egyéb berendezések, felszere-lések, járművek Beruházások Az eszközök megoszlása is mutatja a tevékenység nagy lekötött eszköz igényét. Beruházás-ra adott elő-legek Ezt tükrözi a tárgyi eszközök hatékonyságának (160,56 %) mutatója is, mivel ,5 millió forint tárgyi eszköz működtetésével ,0 millió forint nettó árbevételt ért el a Társaság. Az eszközök minden egyes forintjára 1,60 forint árbevétel jut. Az immateriális javak és tárgyi eszközök - a befejezetlen beruházások és a beruházásokra adott előlegek változásán túl - összességében millió Ft-tal nőttek nettó értékben. A nyitó érték az évközi aktiválások értékével emelkedett (beruházás, fejlesztés), ez millió Ft bruttó értékben 2002-ben. A nyitó bruttó értéket tovább növelte a térítés nélkül átvett eszközök (522,4 millió Ft), az egyéb növekedések értéke (48,2 millió Ft), míg a selejtezések (850,6 millió Ft), értékesítések (469,9 millió Ft) és a térítés nélküli átadások értéke (36,3 millió Ft) valamint az apportba adás és egyéb csökkenések (47 millió Ft) csökkentette. Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Terv szerint Terven felül Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Nyitó Változás +/ Záró Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg sor december /47

21 B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök értéke Változás % december 31-én december 31-én Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban ,3 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,1 Egyéb tartós részesedés ,0 Egyéb befektetett pénzügyi eszköz ,8 Összesen ,9 A Társaság egyéb befektetett pénzügyi eszközeit áttekintve megállapítható, hogy azok minden tétele már a korábbi években realizálódott, továbbá, hogy azok alapvetően nem a vállalkozás szabad pénzeszközeinek üzleti célú lekötéseként jöttek létre. B Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2002.december /47

22 Részesedés értéke Növekedés Csökkenés Részesedés értéke Részesedés megnevezése Villamos Szerelési Kft EH-SZER Kft TraMer Kft Erőmű Szolgáltató Kft Győri Fűtőerőmű Kft Soproni Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft Energa Kft "Veszprém-Kogeneráció" Energiatermelő Rt Csornai Kogenerációs Erőmű Kft Energetikai Rendszerfejlesztő Kft Szombathelyi Erőmű Rt Kaptár "A" Energetikai Kft Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft Ornátus Kft Részesedés kapcsolt vállalkozásban Győri Erőmű Kft Egyéb tartós részesedés december /47

23 Név/Jellemzők EH-SZER Kft. TraMer Kft. ÉDÁSZ Energa Kft Szolgáltató Kft Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 49,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tevékenység Villamos hálózat építés, karbantartás Transzformátor és mérőjavítás Vendéglátás, ingatlan- és gépjármű üzemeltetés Székhely Debrecen Győr Győr Győr Működési terület országos Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék Tanácsadás, közvilágítási projektek Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala, Fejér, Veszprém. Komárom- Esztergom megyék 2002.december /47

24 Név/Jellemzők Győri Fűtőerőmű Kft. Soproni Fűtőerőmű Kft. Erőmű Szolgáltató Kft. "Veszprém- Kogeneráció" Energiatermelő Rt. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% Tevékenység Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Fűtőerőművek tevékenységének koordinálása Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Sopron Győr Győr Működési terület Győr Sopron Győr Veszprém 2002.december /47

25 Név/Jellemzők Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. Energetikai Rendszerfejlesztő Kft. Szombathelyi Erőmű Rt. Kaptár "A" Energetikai Kft. Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Részesedés aránya 50,00% 100,00% 80,00% 51,00% Tevékenység Hő és villamosenergia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Hő és villamos energia termelés Székhely Győr Mosonmagyaróvár Szombathely Budapest Működési terület Csorna Mosonmagyaróvár Szombathely Komárom 2002.december /47

26 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. jegyzett tőkéje ezer forint. Tevékenysége hő és villamos energia termelés Szombathelyi telephellyel. B Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Hitel igénybevevő Állomány Növekedés Csökkenés Éven belüli Állomány 2001.dec.31. törlesztés 2002.dec.31. Győri Fűtőerőmű Kft ÉDÁSZ Szolgáltató Kft Energetikai Rendszerfejlesztő Kft Összesen B Egyéb tartós részesedés A Társaság egyéb tartós részesedéssel nem rendelkezik. A január 1-én a részesedések között nyilvántartott 17,2 %-os részesedést jelentő Győri Erőmű Kft év folyamán végelszámolással került megszűntetésre. B Egyéb befektetett pénzügyi eszközök A fogyasztásösztönzés érdekében fűtéskorszerűsítésre adott kölcsönök állománya 888 ezer Ft, mely az előző évhez viszonyítva az új folyósítás (1 800 ezer Ft), valamint a törlesztések hatására 46 ezer forinttal alacsonyabb, mint az előző időszaki érték. A dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához adott kölcsönök összege évben ezer Ft-tal csökkent annak következtében, hogy az új kölcsönök összegét meghaladta a dolgozók által visszafizetett összeg. A nettó könyv szerinti érték további növekedését okozta, a vagyonértékelés során visszadiszkontált törlesztő részek átértékelési különbözete, melyet az értékelésnél figyelembe vett évekre kell egyéb bevételként elszámolni. Az évi egyéb bevételként elszámolt különbözet ezer Ft december /47

27 B.2. FORGÓESZKÖZÖK B.2.1. Készletek állományváltozása Megnevezés Készletek Változás % dec. 31-én dec. 31-én Anyagok ,6 Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0,0 Késztermékek 0 0 0,0 Áruk ,4 Készletre adott előlegek 0 0 0,0 Összesen ,3 A vásárolt készleteket beszerzési értéken értékeljük, amely magában foglalja a vásárlási árat, a vámot, belső tranzitot, tárolási díjat, a szállítási díjat és a raktározás során felmerült általános költségek (az érték 8 %-a) egy részét. Az árukészlet teljes egészében a betétdíjas göngyölegekből származik (kábeldobok) év során 113,3 millió Ft értékben számoltunk el selejtezési veszteséget készleteink után. Az év végi készletértékelés eredményeként a lassan mozgó készletek miatt értékvesztés elszámolására került sor 30,4 millió forint értékben, így a készletek értéke nem magasabb a piaci értéknél. B.2.2. Követelések Megnevezés Követelések Változás % dec. 31-én dec. 31-én Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,2 Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ,5 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 0 0 0,0 Váltókövetelések 0 0 0,0 Egyéb követelések ,9 Összesen , december /47

28 B Vevőkövetelések Megnevezés Vevőkövetelések Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia vevők ,9 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,0 Egyéb belföldi vevők ,5 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben ,6 Külföldi egyéb vevők ,1 ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0,0 Összesen ,0 A vevőkövetelések 37 %-kal növekedtek, mely elsősorban a villamosenergia vevők növekedéséből adódott. A vevőkövetelések összetételét és lejárat szerinti csoportosítását a következő táblázat mutatja: Megnevezés Változás % dec. 31-én dec. 31-én Határidőn belüli ,7 Határidőn túli, ebből , napos , napos , napos ,9 361 napos ,8 Összesen ,0 A vevőköveteléseknél a határidőn túli kintlevőségek jelentősen nőttek, ezen belül is a 90 és 180 napon belüli kategória növekedett legnagyobb mértékben, melyet az új számlázási rendszerből kiadott számlák torlódása is befolyásolt. Elszámolt értékvesztés a vevők minősítése alapján: Megnevezés ebből felszámolás alatt Értékvesztés számvitel szerint eft Értékvesztés adótörvény szerint eft Vevőállomány Határidőn túli (egyedi minősítésű köv.), ebből napos napos napos napos Összesen december /47

29 B Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Követelések Változás % dec. 31-én dec. 31-én Energia vevő követelés leányvállalattal szemben ,0 Egyéb vevőkövetelés leányvállalattal szemben ,6 Kölcsön követelés leányvállalattal szemben ,4 Kölcsön követelés közös vezetésű vállalattal szemben ,0 Összesen ,5 A leányvállalatokkal szembeni kölcsönkövetelés jelentős növekedését a hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök évben esedékes törlesztőrészletei (329 millió forint), valamint a Szombathelyi Erőmű Rt. által felvett 300 millió kölcsön okozta. B Egyéb követelések Megnevezés Egyéb követelések Változás % dec. 31-én dec. 31-én Munkavállalókkal szembeni követelés ,5 Költségvetési kiutalási igények, ebből ,7 ÁFA ,8 Helyi adó ,0 Társasági adó ,2 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szembeni követelés 0 0 0,0 Különféle egyéb követelés ,0 Összesen ,9 A különféle egyéb követelés legnagyobb tétele a rövidtávú befektetési céllal, visszavásárlási garanciával kötött repo ügyletekből származó követelés (2001-ben ezer forint, 2002-ben ezer forint) A mérlegsor értékének csökkenését még jelentősen befolyá 2002.december /47

30 solta a visszaigényelhető általános forgalmi adó értéke, melynek legfőbb oka, hogy évben a beruházási számlák nagy része év végén érkezett be a Társasághoz december /47

31 B.2.3. Értékpapírok Megnevezés Értékpapírok Változás % dec. 31-én dec. 31-én Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0,0 Egyéb részesedés 0 0 0,0 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0,0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,0 Összesen ,0 A Társaság év végén nem rendelkezik rövidtávú befektetési célból vásárolt értékpapírral, a szabad pénzeszközeit lekötött betétként tartja nyilván. B.2.4. Pénzeszközök Megnevezés Pénzeszközök Változás % dec. 31-én dec. 31-én Pénztár, csekkek ,9 Bankbetétek ,8 Összesen ,0 A bankbetétek az elszámolási betétszámlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket, és lekötött betéteket foglal magában. A villamos energia törvény és végrehajtási rendelete szerint 500 millió forint értékben kell elkülönített pénzeszköznek rendelkezésre állnia 2002.decemberétől a közüzemi engedélyes tevékenység biztosítékaként. A Társaság rövidtávú befektetésként lekötött betétekkel rendelkezik év végén millió forint értékben -, melyek lejárata nem haladja meg az egy hónapot december /47

32 B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összetétele a következő: Megnevezés Aktív időbeli elhatárolások Változás % dec. 31-én dec. 31-én Villamosenergia árbevétel ,0 Nem realizált árfolyamveszteség 0 0 0,0 Árfolyam nyereség 0 0 0,0 Egyéb bevétel ,9 Kamatok ,8 Biztosítás ,1 Bérleti díjak ,1 Folyóirat, hírlapelőf izetés ,0 Egyéb ráfordítások 0 0 0,0 Összesen ,4 Az aktív időbeli elhatárolások értéke jelentősen csökkent, melynek legfőbb oka a fogyasztók által elfogyasztott, de a mérleg fordulónapig ki nem számlázott villamos energia értékének csökkenése évben a számlázási rendszer változásának hatására az elhatárolás iránya megváltozott, melynek indoklását a C.3. pont tartalmazza. B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Megnevezés Saját tőke Változás % dec. 31-én dec. 31-én Jegyzett tőke ,0 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0 0,0 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,6 Lekötött tartalék 0 0 0,0 Értékelési tartalék 0 0 0,0 Mérleg szerinti eredmény ,8 Összesen ,8 A saját tőke elemei között a változást a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átsorolása, illetve a tárgyévi mérleg szerinti eredmény együttes hatása okozta december /47

33 B.4.1. Jegyzett tőke összetétele Tulajdonos neve Birtokolt Tulajdonosi Tulajdonosok darab hányad száma E.ON Hungária Rt ,6% 1 Egyéb külföldi jogi személyek 400 0,0% 1 Egyéb belföldi jogi személyek ,1% 16 Letétkezelők ,8% 25 Nem regisztrált ,4% 1 Önkormányzatok ,1% 31 Munkavállalók ,2% 436 Belföldi magánszemélyek ,7% Külföldi magánszemélyek ,1% 409 Nem nevesített ,0% 6 Nem forgalomképes részvények 147 0,0% 1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 1 0,0% 1 Összesen ,0% A teljes kibocsátott darabszámot növeli még a Magyar Állam (tulajdonosi jog gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) tulajdonában levő 1 db szavazatelsőbbségi részvény. A fent részletezett tulajdonosokon kívül nem rendelkezik egyéb tulajdonos 5 %-nál nagyobb tulajdoni hányaddal. Nem forgalomképes részvényként tartjuk nyilván a KELER kimutatása alapján az érvénytelenített vagy megsemmisített részvényeket, melyek pótlására a részvénytulajdonos kérésére azonos értékben, illetve címletben kerül sor december /47

34 B.5. CÉLTARTALÉK Megnevezés Céltartalék Változás % dec. 31-én dec. 31-én Céltartalék várható kötelezettségekre ,5 ebből: garanciális kötelezettségekre 0 0 0,0 környezetvédelemre 0 0 0,0 végkielégítésre 0 0 0,0 korengedményes nyugdíjra ,3 jubileumi jutalom ,0 örökjáradék ,8 egyéb 0 0 0,0 Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0 0,0 Egyéb céltartalék 0 0 0,0 Összesen ,5 A várható kötelezettségekre képzett céltartalék mintegy megkétszereződött év végére. Legnagyobb tétele a Társasággal terhére bíróság által megállapított, a jövőben kártérítésként fizetendő örökjáradékok összege. A jubileumi jutalom a Kollektív szerződés szerint a dolgozóknak nyugdíjazáskor várhatóan folyósítandó egy havi munkabér kalkulált értékét és annak járulékait tartalmazza. B.6. KÖTELEZETTSÉGEK B.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Hosszú lejáratú kötelezettségek Változás % dec. 31-én dec. 31-én Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0,0 Átváltoztatható kötvények 0 0 0,0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,6 Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,2 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0,0 Összesen , december /47

35 B Beruházási és fejlesztési hitelek Hitel fajták Nyitó egyenleg Felvét Árfolyam különbözet Törlesztés Záró egyenleg Éven túli tartozás Éven belüli tartozás Világ banki kölcsön Közvilágítás korszerűsítési hitel Összesen: A világbanki kölcsönt az üzemirányítás korszerűsítésére vette fel a Társaság az MVM Rt-n keresztül, folyamatosan 1995-től. A futamidő lejárata január. Az aktuális kamat mértéke 4,97 %. A közvilágítás korszerűsítésre felvett beruházási hitelt a Kereskedelmi és Hitelbanktól vette fel a Társaság. A hitel lejárata A hitel kamata: 3 hónapos BUBOR + 0,15 % B Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hitel fajták Nyitó egyenleg Felvét Árfolyam különbözet Törlesztés Záró egyenleg Éven túli tartozás Éven belüli tartozás AUDI hitel Összesen: A Társaság leányvállalata a Győri Fűtőerőmű Kft. által az AUDI hőellátását biztosító beruházás finanszírozására felvett hitelt a Raiffeisen Bank Rt. és az ERSTE Bank Rt. folyósította. Lejárata A hitel kamata mindkét bank felé 3 hónapos BUBOR + 0,15 % december /47

36 B.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Rövid lejáratú kötelezettségek Változás % dec. 31-én dec. 31-én Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0,0 ebből: átváltoztatható kötvények 0 0 0,0 Rövid lejáratú hitelek ,1 Vevőktől kapott előlegek 0 0 0,0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,5 Váltótartozások 0 0 0,0 Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0,0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,9 Összesen ,6 B Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelként a B és B pontokban részletezett hosszú lejáratú hitelek évben esedékes törlesztőrészét tartja nyilván a Társaság ezer forint értékben, valamint 300 millió forint rövid lejáratú hitelt melyet a Magyar Külkereskedelmi Banktól vett fel és a Szombathelyi Erőmű Rt. mint a Társaság 80 %-os tulajdonában levő leányvállalata finanszírozására fordított. B Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés Szállítói állomány összetétele Változás % dec. 31-én dec. 31-én Belföldi szállítók ,9 Külföldi szállítók ,2 Nem számlázott szállítók ,5 Összesen ,5 A belföldi szállítók csökkentek, mivel az MVM Rt a vásárolt villamos energia ellenértékét csak a mérlegkészítés határnapja után számlázta, emiatt a decemberi vásárlás értéke tárgyévi költségek között az időbeli elhatárolásokkal szemben jelenik meg december /47

37 B Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Megnevezés Kötelezettségek kapcsolt vállalko- Változás % zással szemben dec. 31-én dec. 31-én Anyavállalat 0 0 0,0 Leányvállalat ,9 Társult vállalkozás 0 0 0,0 Közös vezetésű vállal kozás ,0 Összesen ,8 A kapcsolt vállakozásokkal szembeni kötelezettségek kizárólag szállítói kötelezettségeket tartalmaznak. B Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Változás % dec. 31-én dec. 31-én Személyi jövedelemadó ,2 Társasági adó 0 0 0,0 ÁFA 0 0 0,0 Társadalombiztosítási kötelezettség ,0 Helyi adók ,0 Osztalék ,7 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás ,4 Szakképzési hozzájárulás ,9 Munkaadói járulék ,3 Munkavállalói járulék ,4 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 0 0 0,0 Egyéb ,3 Összesen ,9 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 10 %-kal csökkentek az előző időszakhoz viszonyítva. Legnagyobb tétele a jóváhagyott, fizetendő tárgyév után járó valamint a korábbi évek után még ki nem fizetett osztalék értéke. Az egyéb kötelezettségek a követel egyenlegű vevők értékét jelentik december /47

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben