A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Székesfehérvári Hűtőipari Rt Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/ évi beszámoló Székesfehérvár, március 16. Rengel István s.k. vezérigazgató 2

3 Székesfehérvári Hűtőipari Rt Mérleg Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év 2003.I.1-XII. 31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2004.I.1- XII.31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 1. jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt 2. vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK

4 A tétel megnevezése Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. Tárgyév 2004.I.1- XII.31. I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1. (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban 3. lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő 4. értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 Székesfehérvári Hűtőipari Rt Mérleg Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év 2003.I.1- XII. 31. adatok E Ft-ban Tárgyév Előző évek 2004.I.1- korr. XII.31. D Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható 1. kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 2. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

6 A tétel megnevezése Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. Tárgyév 2004.I.1- XII Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt 6. vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú 8. kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és 4. szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek 6. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli 1. elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív 2. időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 Székesfehérvári Hűtőipari Rt Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással Sorszám Megnevezés Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2004.I.1- XII Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások A. Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) Kapott (járó) osztalék és részesedés 40 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének 10. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 11. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 7

8 Sorszám Megnevezés Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. Tárgyév 2004.I.1- XII.31. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 12. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( ) Befektetett pénzügyi eszközök 14. árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű 15. ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 16. értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± VIII ) Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - B. VIII. ) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) IX. Rendkívüli bevételek 347 X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( ± E - XI. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 18. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F )

9 Székesfehérvári Hűtőipari Rt Eredménykimutatás összköltség eljárással Sorszám Megnevezés Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2004.I.1- XII Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 II. ± 04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások ( V. 12 ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 40 - Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - 9

10 Sorszám Megnevezés Előző év 2003.I.1- XII. 31. Előző évek korr. Tárgyév 2004.I.1- XII.31. Részesedések értékesítésének 14. árfolyamnyeresége - - Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége - - Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( VIII ) Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége - - Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - Fizetendő kamatok és kamatjellegű 19. ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( IX. ± ) B. Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII - IX. ) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( ± E - XII. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés - - G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F )

11 Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános kiegészítések Működési forma: részvénytársaság Társaság alakulásának időpontja: április 1. Bejegyezve: július 26. Beszámoló készítésének fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja:: február 28. Beszámoló aláírására jogosult személy: Rengel István vezérigazgató Lakhelye: Székesfehérvár, Radványi u. 14. A társaság jegyzett tőkéje: A társaság teljes jegyzett tőkéje e Ft. A korábbi A és B sorozatú részvények megszüntetésre kerültek. Jelenleg folyik a dematerializáció, melynek befejezése március 31-re várható. Tulajdonviszonyok: Az 1967-ben épített és átadott Hűtőipari Országos Vállalat Székesfehérvári Gyára ma Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaságként működik, 1988-tól önállóan ben részvénytársasággá alakult, állami tulajdonosi körrel. A privatizáció folyamán több tulajdonosváltás után a jelenlegi tulajdonosi kör a következő: Név Cím Névérték % e Ft RéDol Kft Székesfehérvár, Raktár u ,53 Mirelite Külkereskedelmi Rt. Agrarcommerz AG Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt Budapest, Károlyi M. u , Zürich, Baumackerstrasse , Székesfehérvár, Váralja sor ,79 Carota B. T Székesfehérvár, Agyag u ,42 Gorsium Kereskedelmi Kft. Tó-Coop Kereskedelmi Kft Székesfehérvár, Ady E. u , Gárdony, Lévai u ,53 11

12 Név Cím Névérték % e Ft Magánszemélyek ,33 Egyéb kisebb társaságok ,71 Összesen: ,00 Főbb tevékenységi körök: Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Szállítmányozás Társaságunk alaptevékenysége gyorsfagyasztott termékek előállítása és forgalmazása. Az eltelt időszakban állandóan kiváló minőségen tartott termékeinkkel nemzetközi elismerésre is szert tettünk, amit bizonyít a nyugati piacokon való jelentős részvételünk. Megbízhatóságunkat bizonyítja, hogy több mint 30 éve veszünk részt a belföldi piacokon is a közellátás megoldásában. Éves termelési kapacitásunk közel tonna. Áruösszetételünk kb. 80 %-a zöldségféle, kb. 15 %-a gyümölcs, 5 %-a félkész- és készétel. A késztermékek előállítását külön erre a célra létesített korszerű üzemben végezzük. Társaságunk tároló kapacitása 18 ezer tonna. Nyersanyagainkat termeltetési szerződések alapján szerezzük be, így biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs alapanyagot. Az utóbbi időben feldolgozó gépparkunkat szinte teljesen kicseréltük a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Zöldségféléink előfőzésére a legkorszerűbb forró vízpermetes, illetve gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozó gépeket használjuk. Üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut kínáljunk vevőink részére. Ezt a fő szempontot figyelembe véve bővítettük szín szerinti osztályozó berendezésünk kapacitását, mely a legkorszerűbb technikával szűri ki az idegen anyagokat, illetve a nem megfelelő, hibás alapanyagokat, biztosítva ezzel a késztermékeink kifogástalan, élelmiszer biztonsági szempontból is kiváló minőségét. Székesfehérvár, március 16. Rengel István s.k. vezérigazgató 12

13 VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSAI /88. (2)/ MUTATÓSZÁM MEGNEVEZÉSE SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA MUTATÓ ÉRTÉKE MUTATÓ ÉRTÉKE TÁRGY ELŐZŐ ÉV előző év tárgy év [ % ] Eszközcsoportok aránya Forgóeszközök Befektetett eszközök 1,67 1,66 0,99 Befektetett eszközök leírtsági mutatója Befektetett eszk.écs. Befektetett eszk.bruttó 0,07 0,05 0,74 Tárgyi eszközök megújítási mutatója Tárgyi eszköz id.beruh. Tárgyi eszk.id.écs.leir. 0,29 0,70 2,44 Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Eszköz átlagos értéke 1,17 1,05 0,90 Eszközmegtérülés Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszk. + készletek 1,57 1,29 0,82 Tőkeellátottság Saját tőke Osszes forrás 0,49 0,39 0,79 Követelések az árbevétel arányában Követelések Értékesítés nettó árbevétele 0,15 0,14 0,91 Tőkefeszültség mutatója Idegen tőke Saját tőke 1,04 1,57 1,51 Készpénz likviditás mutató Pénzeszközök Rövid lejáratú köt. 0,03 0,03 0,87 Likviditási ráta Pénze. + Köv. +É.p. + Kész. Rövid lejáratú köt. 1,23 1,08 0,88 Likviditási gyorsráta Pénze. + Köv. +É.p. Rövid lejáratú köt. 0,38 0,27 0,71 13

14 VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88. (2)/ adatok: E Ft ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) JANUÁR 1. DECEMBER 31. ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁS A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI III. ESZKÖZÖK B.) FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK C.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

15 VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88. (2)/ adatok: E Ft FORRÁSOK (PASSZIVÁK) JANUÁR 1. DECEMBER 31. ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁS D.) SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, BE NEM FIZ.TŐKE 0 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E.) CÉLTARTALÉKOK 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. RÖVID LEJÁRATÚ G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

16 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA /88. (4)/ Eszköz- és forrásfajták megnevezése Értékelési eljárás leírása Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházás, felújítások Beruházásra adott előleg Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Egyéb tartós részesedés Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Egyéb tartósan adott kölcsön Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg 16

17 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA /88. (4)/ Eszköz- és forrásfajták megnevezése Értékelési eljárás leírása Anyagok Beszerzési érték, elszámoló ár, + - elszámolóár különbözet - értékvesztés Befejezetlen termelés és félkész termékek Előállítás tényleges követlen önköltsége Késztermékek Előállítás tényleges követlen önköltsége Áruk Beszerzési érték - értékvesztés Készletre adott előleg Átutalt összeg Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Külföldi vevői követelés Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel szemben Egyéb adott előleg Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Átutalt összeg Egyéb követelések Könyv szerinti érték 17

18 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA /88. (4)/ Eszköz- és forrásfajták megnevezése Értékelési eljárás leírása Forgatási célú értékpapírok Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Pénztárak Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz Bankbetétek Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően Aktív időbeli elhatárolások Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek Jegyzett tőke Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján Tőketartalék Könyv szerinti érték Eredménytartalék Könyv szerinti érték Lekötött tartalék könyv szerinti érték Mérleg szerinti eredmény Könyv szerinti érték 18

19 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA /88. (4)/ Eszköz- és forrásfajták megnevezése Értékelési eljárás leírása Céltartalék várható veszteségekre Könyv szerinti érték Hátrasorolt kötelezettségek Könyv szerinti érték Hosszú lejáratú hitelek Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Vevőtől kapott előlegek Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon Belföldi szállító Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - számla szerinti - jogos tartozás Külföldi szállító Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően Rövid lejáratú hitelek Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Részesedési viszonyban lévők felé tartozás Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - bizonylat szerinti - jogos tartozás Egyéb rövid lejár. köt. Könyv szerinti érték Passzív időbeli elhatárolások Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek 19

20 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSAI /88. (4), 60. (6)/ A.) ESZKÖZÖK ESZKÖZFAJTÁK MEGNEVEZÉSE ÚJ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS árfolyameltérés összege (E Ft) AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA vagyonra pénzügyi helyzetre eredményre Pénzeszközök től a deviza betétszámlák forgalmát MNB - 36 pénzeszköz állománya csökkent árfolyammal számítjuk át forintra től a devizában fennálló Vevői követelések követeléseinket MNB árfolyammal számítjuk át forintra 238 követelés állománya nőtt javította javította Összesen 202 eszközállomány nőtt javította javította B.) FORRÁSOK FORRÁSFAJTÁK MEGNEVEZÉSE ÚJ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA vagyonra pénzügyi helyzetre eredményre 20

21 ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSI RENDJE /88. (4)/ A számviteli törvény alapján E Ft-ban Sor BEFEKTETETT Bruttó Leírási Kulcs écs. Terv Terven Halmozott Nettó szám ESZKÖZÖK érték mód % elszámolás szerinti felüli écs. érték CSOPORTJA gyakorisága écs écs I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke lineáris 20 havi Vagyoni értékű jogok 559 lineáris 14,5 havi Szellemi termékek lineáris 10 havi Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek 0 0 IMMAT.JAVAK ÖSSZESEN II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok épületek lineáris 2; 3 havi építmények lineáris 2; 3; 4; 8 havi 2. Műszaki berend., gépek, járművek lineáris 11,11; 14,29; 14,5 havi Egyéb berend., felszer., járművek Üzemi gép, berendezés, felszerelés lineáris 14,29; 14,5 havi Egyéb járművek lineáris 14,29; 14,5; 15,89; 20 havi Irodai, igazg.berend., felsz., járművek lineáris 14,5; 33 havi 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások, + előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

22 ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT ÖSSZEGEK EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88. (5)/ E Ft Ellenőrzés során feltárt tételek Ellenőrzés során Tárgyévre előző, érintett évekre gyakorolt hatása Érintett gyakorolt eredménysor hatása Összesen összktges eredménykimutatás - belföldi árbevétel - - export árbevétel - - egyéb bevétel - - anyagjellegű ráfordítások - - személyi jell.ráfordítások - - értékcsökkenési leírás - - egyéb bevétel egyéb ráfordítás rendkívüli bevétel, ráfordítás - - társasági adó - Eredmény forgalmi ktges eredménykimutatás - belföldi árbevétel - - export árbevétel - - egyéb bevétel - - érték.elsz. ktlen önköltsége - - elábé - - közvetített szolg.értéke - - értékesítési forgalm.ktgek - - igazgatási költségek - - egyéb általános ktgek - egyéb bevétel egyéb ráfordítás rendkívüli bevétel, ráfordítás - - társasági adó - Eredmény

23 ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT ÖSSZEGEK ESZKÖZÖKRE, FORRÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88. (5)/ Ellenőrzés során Ellenőrzés során feltárt tételek Tárgyévre előző, érintett évekre gyakorolt hatása érintett gyakorolt mérlegsor hatása Összesen A, Eszközök - immateriális javak - - tárgyi eszközök - - befektetett pénzügyi eszközök - - készletek - - követelések értékpapírok - - pénzeszközök - - aktív időbeli elhatárolások - E Ft - Eszközök összesen B, Források - saját tőke - - céltartalékok - - hátrasorolt kötelezettségek - - hosszú lej.kötelezettségek - - rövid lej.kötelezettségek passzív időbeli elhatárolások - Források összesen

24 Cash-flow kimutatás /88. (6)/ I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow sorok) előző év adatok: E Ft tárgyév Adózás elötti eredmény (+/-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) Szállítói kötelezettség változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) Vevőkövetelés változása (+/-) Forgóeszközök(vevő és pénzeszköz nélkül) változása (+/-) Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) Fizetett adó (nyereség után) (-) Fizetett osztalék, részesedés (-) - 17 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) 40 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 19. Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett (-) bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú (+/-) kötelezettség változása 113 IV. Pénzeszközök változása ( I.+II.+III. sorok) (+/-)

25 LEÁNYVÁLLALKOZÁSOK / 89. (1) a)/ sorsz. Vállalkozás Tényl.tul. A minősítés Szavazati jog hányad Befektetések Megnevezése Székhelye alapja %-ban Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke - Összesen KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁSOK /89. (1) b)/ sorsz. Vállalkozás Tényl.tul. A minősítés Szavazati jog hányad Befektetések Megnevezése Székhelye alapja %-ban Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke - Összesen TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK /89. (1) c)/ sorsz. Vállalkozás Tényl.tul. A minősítés Szavazati jog hányad Befektetések Megnevezése Székhelye alapja %-ban Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke - Összesen EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK /89. (1) d)/ Tényl.tul. sorsz. Vállalkozás A minősítés Szavazati jog hányad Befektetések Megnevezése Székhelye alapja %-ban Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke MIRELIT KÜLKER. RT Budapest, Károlyi M.u ,7 26, RÉDOL KFT Székesfehérvár, Raktár u. 1. 1,75 1, ÖKO-PACK KHT Budapest, Teréz krt ,09 2, BAKONYI ERŐMŰ RT 3 3 Összesen

26 A TÁRSASÁGNÁL BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAGOK BEMUTATÁSA /89. (2) a-c)/ Jelentős befolyással rendelkező tagok (részvényesek) Sorszám Megnevezése Székhelye Szavazati aránya (%) 1. RÉDOL KFT Székesfehérvár, Raktár u ,53 Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok (részvényesek) Sorszám Megnevezése Székhelye Szavazati aránya (%) Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok (részvényesek) Szavazati aránya (%) 26

27 AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG JELENTŐS BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89. (3) a)/ Társaság Az ellenőrzött társaság szavazati aránya (%) Sorszám Megnevezése Székhelye Jegyzett tőkéje (E Ft) MIRELIT 1. KÜLKERESKEDELMI RT Budapest, Károlyi M. u ,70 AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG TÖBBSÉGI IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89. (3) b)/ Az ellenőrzött társaság Sorszám Megnevezése Székhelye Jegyzett tőkéje (E Ft) Társaság szavazati aránya (%) AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89. (3) c)/ Társaság Az ellenőrzött társaság szavazati aránya (%) Sorszám Megnevezése Székhelye Jegyzett tőkéje (E Ft) 27

28 IGAZGATÓSÁGGAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGGAL, KÖNYVVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK /89. (4) a-c)/ Megnevezés Létszám ( fő ) Üzleti év járandósága ( E Ft ) Folyósított előlegek ( E Ft ) Nyújtott kölcsönök ( E Ft ) nyitó összege felvétel törlesztés záró összege kamat mértéke IGAZGATÓSÁG jegybanki alapkamat + 5% FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLAT Ö S S Z E S E N

29 A TÁRSASÁG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY(EK), AKI(K) AZ ÉVES BESZÁMOLÓT KÖTELESEK ALÁÍRNI /89. (4) d)/ Képviseletre jogosult személy Neve Lakóhelye RENGEL ISTVÁN 8000 Székesfehérvár, Radványi u

30 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE /90. (1) a-b)/ Az elhatárolások fajtái Nyitó Záró Értékek: E Ft Tárgyidőszakra járó árbevétel, kamat- és egyéb bevétel Tárgyidőszakban elszámolt, de a következő időszakot terhelő költségek Tárgyidőszakban elszámolt, de a következő időszakot terhelő ráfordítások Névérték alatt vásárolt diszkont értékpapírok névértéke és vételára közötti különbözet tárgyévre jutó része /32. (2)/ Véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség Beruházáshoz kapcsolódó tartozások nem realizált árfolyamvesztesége ÖSSZESEN

31 A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE /90. (1) c-d)/ Az elhatárolások fajtái Nyitó Értékek: E Ft Záró Következő évet illető árbevétel, bevétel Tárgyévet terhelő, de csak a következő időszakban elszámolható költségek Tárgyévet terhelő, de csak a következő időszakban elszámolható ráfordítások Az üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igény, késedelmi kamat, kártérítés, bírósági költség Tárgyévhez kapcsolódó, kötelezettségként ki nem mutatott prémium, jutalom és azok járulékai Egyéb bevételként elszámolt, költségek, ráfordítások fedezetére kapott, de a tárgyévben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeg Névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok névértéke és vételára közötti - elszámolt értékvesztéssel csökkentett - különbözet tárgyévre jutó része /44. (3)/ Fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átvett pénzeszköz összege Elengedett kötelezettség, amennyiben az beszerzett eszközökhöz kapcsolódik Térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értéke Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke

32 Ö S S Z E S E N : KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖLCSÖNÖK, KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE /90. (2)/ A részesedési viszony megnevezése Tartósan adott kölcsön Követelések Összesen adatok: E Ft Anya- és leányvállalat - Közös vezetésű vállalat - Társult vállalkozások - Egyéb részesedési visz. vállalkozások Összesen

33 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA /90. (2)/ A részesedési viszony megnevezése Hátrasorolt kötelezettségek Tartós kötelezettségek adatok: E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Anya- és leányvállalat - Közös vezetésű vállalat - Társult vállalkozások - Egyéb részesedési visz. vállalkozások Összesen

34 A MÉRLEGBEN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK /90. (3) a)/ E Ft Kötelezettségekből Kötelezettségek Kötelezettségek egy éven belül egy éven felül öt éven felül teljes összege esedékes de öt éven belül esedékes jogcímei kötelezettségek esedékes kötelezettségek értéke köt. értéke értéke Bérleti szerződések Lízing szerződések Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerződések Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések Elkerülhetetlen kötbérek Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség) Zálogjoggal, jelzáloggal, óvadékkal bizt. kötelezettség vállalás (kezesség vállalás) Nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek Kamat kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Kezességvállalások Ö s s z e s e n

35 MÉRLEGBEN KIMUTATOTT, ZÁLOGJOGGAL VAGY HASONLÓ JOGOKKAL BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK /90. (3) a)/ Kötelezettség Kötelezettségekből Mérlegtétel záró állománya jelzáloggal zálogjoggal óvadékkal (E Ft) biztosított rész II/ III/ E Ft hitelbiztosíték II/ III/ E Ft III/ E Ft III/ III/ III/ E USD, E EUR + export árualap III/ CIB garancia III/ III/ III/ E Ft E Ft hitelbiztosíték készletre, E Ft hitelbiztosíték gépre Összesen

36 MÉRLEGBEN KIMUTATOTT HOSSZÚ- ÉS RÖVIDLEJÁRATÚ HITELEK RÉSZLETEZÉSE /90. (3) a)/ adatok: E Ft Hitel Hitel Hitelnyújtó 2005-ben Hitel Tárgyévben dec. 31-én esedékes lejárata fajtája célja pénzintézet fizetett kamat hátralévő összeg törlesztőrész beruházási hitel (SAPARD) beruházás célú CIB Bank Rt forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás OTP Bank Rt HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÖSSZESEN folyószámla hitel forgóeszközfinanszírozás KHB Rt folyószámla hitel forgóeszközfinanszírozás OTP Bank Rt folyószámla hitel forgóeszközfinanszírozás CIB Bank Rt folyószámla hitel forgóeszközfinanszírozás MKB Rt deviza forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás CIB-EXIM Bank Rt Ft kamattámogatásos forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás EXIM Bank Rt forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás MKB Rt forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás CIB Bank Rt RÖVID LEJÁRATÚ ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

37 A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK /90. (3) b-c)/ Kötelezettségekből Kötelezettségek Kötelezettségek egy éven belül egy éven felül öt éven felül teljes összege esedékes de öt éven belül esedékes jogcímei kötelezettségek esedékes kötelezettségek Bérleti szerződések Lízing szerződések Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerődések Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések Elkerülhetetlen kötbérek Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség) Zálogjoggal, jelzáloggal, óvadékkal bizt. kötelezettség vállalás (kezesség vállalás) Nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek Kamat kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Kezességvállalások E Ft értéke köt. értéke értéke Ö s s z e s e n

38 A SAJÁT TŐKE ÁLLOMÁNYÁNAK RÉSZLETEZÉSE /(90. (3) d), 90. (6)/ Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény adatok: E Ft-ban SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Nyitó 2003.évi mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék kifizetése Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt rész /38. (3) c)/ évi mérleg szerinti eredmény Változások összesen Záró

39 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK /90. (8)/ E Ft képzés jogcíme képzett Előző évben ebből felhasznált Tárgyévben képzett garanciális kötelezettség ÖSSZESEN

40 MUNKAVÁLLALÓKKAL ÉS ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK /91. a)/ ÁLLOMÁNYI CSOPORTOK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM fő TÁRGYÉV TERHÉRE ELSZÁMOLT BÉRKÖLTSÉG E Ft TÁRGYÉV TERHÉRE ELSZ. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS E Ft TÁRGYÉV TERHÉRE ELSZ. BÉRJÁRULÉKOK E Ft SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN E Ft Fizikai Szellemi I. Munkaváll. összesen Állományon kívüli Saját jogú nyugdíjas - Egyéb jogcímen II. Egyéb összesen MINDÖSSZESEN ( I.+II.)

41 TÁRSASÁGI ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK /91. c)/ M E G N E V E Z É S A társasági adótv. 1-2.sz.melléklete szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege /7. (1)d)/ A nyilvántartásból bármely jogcímen kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékének a készletre vett haszonanyag értékét meghaladó része /7. (1) d)/ A számviteli tv. szerint behajtahatatlanná vált követelés ráfordításként elszámolt összege /7. (1) n)/ A követelésre visszaírt értékvesztés, valamint a követelés átruházásakor a könyv sz. értéket meghaladóan elsz. bevétel, legfeljebb a korábban elsz.értékvesztésnek az adóalapnál behajthatatlanság miatt érvényesített összeggel csökkentett része /7. (1) n)/ A követelésre elszámolt értékvesztésnek a társasági adótv. szerint elismert mértéke /7. (1) ny)/ A bírságnak, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedése miatt elszámolt bevétel /7. (1) r)/ Az adóellenörzés, önellenörzés során megállapított, bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként elszámolt összeg /7. (1) u)/ Az adomány 100 %-a közhasznú szervezet, 150 %-a kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, és tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől az adomány további 20 %-a, legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-a /7. (1) z)/ ÖSSZEG (E Ft) Összes csökkentő korrekcíós tétel TÁRSASÁGI ADÓALAPOT NÖVELŐ TÉTELEK /91. c)/ M E G N E V E Z É S A számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás /8. (1) b)/ A tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való bármilyen jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti értéknek a készletre vett haszonanyag értéket meghaladó része /8. (1) b)/ Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /8. (1) e)/ A számviteli törvény szerint az adóévre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege /8. (1) gy)/ Az előző adóévben a társasági adó megállapításánál adóalap csökkentő tételként /7. (1) ny)/ számításba vett értékvesztés összeg /8. (1) gy)/ ÖSSZEG (E Ft) A behajthatatlan követelések és az elengedett követelések leírt összege /8..(1) h)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszköz /8. (1) n)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás és térítés nélkül átadott eszköz könyv sz.értéke, valamint az átvállalt kötelezettség eredmény terhére elszámolt összege /8. 35 (1) n)/ Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg /8. (1) p)/ Összes növelő korrekciós tétel

42 A RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ALAKULÁSA /91. d), 86. (8)/ E Ft JOGCÍM ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE TÁRSASÁGBA BEVITT VAGYONTÁRGY TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKE SAPARD PÁLYÁZAT ALAPJÁN VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TÁRGYÉVRE JUTÓ RÉSZE ÉMÍR PÁLYÁZAT ALAPJÁN VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TÁRGYÉVRE JUTÓ RÉSZE ELENGEDETT KÖTELEZETTSÉG ÉRTÉKE EGYÉB RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKIVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 A RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA /91. d), 86. (8)/ E Ft JOGCÍM ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ RÉDOL KFT-NEK * TÁRSASÁGBA BEVITT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE TARTOZÁS ELENGEDÉS 179 ÁLLAMI ALAPJUTTATÁS UTÁNI FIX JÁRADÉK RÉDOL KFT ÜGYNÖKI JUTALÉK RENDEZÉSE ELŐZŐ ÉVEKRE * ÁTVÁLLALT TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG ÉRTÉKE EGYÉB RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKIVÜLI RÁFORDITÁSOK ÖSSZESEN * Nem jelent eredménymódosítást, mindössze az eredménykimutatás sorának változása 43

44 BEFEKTETÉSI TÜKÖR /92. (1)/ BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉCS. adatok: E Ft-ban NETTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS Tárgyévi Tárgyévi Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Záró Alapítás-átszervezés akt. ért Kísérleti fejl. aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Ingatlanok Műszaki gép, berend. jármű Egyéb berend, felszer, jármű Beruházások + beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N MEGJEGYZÉS 44

45 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK KIMUTATÁSA /92. (1)-(2)/ adatok: E Ft ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEGE BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE lineáris degresszív teljesítményarányos egyéb módszer terv szerinti écs.összesen terven felüli écs. terven felüli écs. visszaírása mindösszesen I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejl aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti v. cégérték - - II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki ber. gépek,járművek Egyéb ber. felsz. járművek Beruházások - - ÖSSZESEN

46 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) adatok: E Ft Részesedési Lejárat szerinti Belföldi Külföldi viszonyban álló részletezés vevők vevők vevők Összesen nem lejárt nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) adatok: E Ft Lejárat szerinti Belföldi Külföldi részletezés Részesedési viszonyban álló szállítók szállítók szállítók Összesen nem lejárt nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Összesen

47 ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA /55. (4); 92. (3)/ E Ft ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Értékvesztés nyitó összege növekedése Tárgy évi értékvesztés csökkenése visszaírt összege Nyilvántartott értékvesztés Befektetett pénzügyi eszközök Anyagok Áruk Befejezetlen és félkésztermékek Követelések Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok Ö S S Z E S E N

48 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA PIACI SZEGMENS ÉS FIZETÉSI ESZKÖZ SZERINT /93. (1) a)/ Devizában Valutában Forintban Összesen PIACI SZEGMENSEK MEGNEVEZÉSE elszámolt nettó árbevétel (E Ft) Európa ebből: Európai Unió Ázsia Amerika ÖSSZESEN

49 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE FŐBB TEVÉKENYSÉGI BONTÁSBAN /93. (1) b)/ Tevékenység TEÁOR szerint Árbevétel (E Ft) Megoszlás (%) 15.1 Húsfeldolgozás és tartósítás , Gyümölcs-zöldségfeldolgozás , Egyéb élelmiszer gyártás , Villamosenergia ellátás-szolgáltatás , Építőipari szolgáltatás 455 0, Gépjárműjavítás, gépjárműkereskedelem , Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelem , Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelem , Egyéb nyílt árusítású vendéglátás , Rakománykezelés, tárolás, raktározás , Szállítási tevékenység , Egyéb pénzügyi tevékenység 4 0, Járműbiztosítás 249 0, Egyéb gépkölcsönzés , Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás , Felnőtt és egyéb oktatás 143 0, Sportpályák, stadionok működtetése ,50 Ö S S Z E S E N ,00 49

50 TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL KAPOTT ÖSSZEGEK ALAKULÁSA /93. (3)/ adatok: E Ft Előző évről Tárgyévben Tárgyév végén Jogcím rendelkezésre kapott /pénzügyileg felhasznált rendelkezésre álló rendezett/ támogatás támogatás álló SAPARD TÁMOGATÁS OMFB TÁMOGATÁS Összesen: TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ ÖSSZEGEK ALAKULÁSA /93. (3)/ adatok: E Ft Előző évről Tárgyévben Tárgyév végén Jogcím rendelkezésre kapott /pénzügyileg felhasznált rendelkezésre álló rendezett/ támogatás támogatás álló Összesen:

51 TÁMOGATOTT EXPORTÁRBEVÉTEL KÖZVETLEN KÖLTSÉGÉNEK BEMUTATÁSA /93. (2)/ E Ft Tárgyévben elszámolt Támogatás jogcíme export támogatás Támogatott export Támogatott export árbevétel árbevétel közvetlen költsége Összesen A KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE /93. (4)/ Kutatási és kísérleti fejlesztési területek Tárgyévi összeg (E Ft) Kímélő élelmiszerek előállítása 148 Ö S S Z E S E N

52 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉS A KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE /93. (5)/ K Ö L T S É G N E M E K Összeg (E Ft) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyag jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás

53 KÖRNYEZETVÉDELMET KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK /94. (1)/ BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉCS. NETTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS Tárgyévi Tárgyévi Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Záró Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen

54 VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA /94. (2)/ Érték: E Ft-ban T á r g y é v i Megnevezés Menny. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet egység Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték Menny. Érték ásványolaj alapú, klórvegy.nem tartalmazó motor-, hajtómű-, kenőolajok kg egyéb hidraulika olajok kg halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok kg veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner kg szerves oldószereket, ill. más veszélyes anyagokat tartalmazó festékhulladékok kg veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők veszélyes fémből készült kiürült hajtógázas palackok kg kg olajszűrők kg Ólomakkumulátorok nikkel-kadmium elemek fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok Injekciós tű kg kg kg kg Összesen

55 VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE KÉPZETT ÉS FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉK /41. (8)/ adatok: E Ft Céltartalékképzés jogcíme Előző évben Tárgyévben Tárgyév végi képzett ebből felhasznált képzett céltartalék állomány Garanciális kötelezettség Függő kötelezettség Biztos (jövőbeni) kötelezettség Korengedményes nyugdíjak, végkielégítések Környezetvédelmi kötelezettség Fenntartási, átszervezési költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek Beruházásokhoz kapcsolódó devizahitel tartozások nem realizált árfolyamvesztesége ÖSSZESEN

56 A HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEKBŐL A MÉRLEGBEN RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ ÁTSOROLT TÉTELEK / 42. (3)/ Érték: E Ft Jogcím Csökkenő mérlegtétel Kötelezettség teljes összege Átsorolt összeg Növekvő mérlegtétel Eredeti mérlegtételen maradó hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési hitel II/ III/ hosszú lejáratú forgóeszközhitel II/ III/ ÖSSZESEN

57 ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK ALAKULÁSA /59. (1)/ adatok: E Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értékü jogok Szellemi termékek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések Összesen

58 Független könyvvizsgálói jelentés a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság tulajdonosai részére Elvégeztük a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság mellékelt december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft (veszteség) -, valamint a 2004 évre vonatkozó eredmény kimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a társaság évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése a társaság vezetésének felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó dokumentációk mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. Záradék: A könyvvizsgálat során a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság december 31- én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, március 21. DIAMANT Könyvvizsgáló KFT (1221. Budapest, Tanító utca 17./A Kamarai nyilvántartási száma:000089) nevében: Szakolcainé Bárány Terézia s.k. ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai ig. száma:

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben