KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, Tóth Gábor ügyvezető igazgató

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

3 Független Könyvvizsgálói Jelentés Készítette: Dr. Kalász Imre Bejegyzett könyvvizsgáló 4032 Debrecen, Böszörményi u. 47. MKVK tagszám: A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. (Cégjegyzék száma: ) Székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. (részvényeseinek): Elvégeztem a Kartonpack Dobozipari Rt (továbbiakban a Társaság") december 31.-i mérlegének melyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredménye eft (nyereség) -, valamint az évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének (továbbiakban, az éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet ( Társaság ) évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámolónak (amely a pénzügyi kimutatásból és az üzleti jelentésből áll) az elkészítése az ügyvezetés feladata. Az én feladatom a pénzügyi kimutatás véleményezése könyvvizsgálatom alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és a Magyar Nemzteti Könyvvizsgálati Standardok, valamint az egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz lényeges hibás állításokat (jelentős mértékű tévedéseket). A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló (szúrópróbaszerű) vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott, és nem tartalmazz egyéb, nem a gazdálkodó szervezet auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

4 Véleményezés: A KARTONPACK DOBOZIPARI RT (Cégjegyzék száma: ) Székhely: 4030 Debrecen, Galamb u december 31.-i éves beszámolójára A könyvvizsgálat során a társaság éves beszámolóját, annak részeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Debrecen, április 22. Dr. Kalász Imre Bejegyzett könyvvizsgáló 4032 Debrecen, Böszörményi u. 47. MKVK tagszám:

5 Mérleg A Kartonpack Dobozipari Rt (Cégjegyzék száma: , Székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11.) december 31.-i könyvvizsgáló által véleményezett éves beszámoló főbb adatai adatok E Ft.-ban Eszközök (Aktívák) Források (Passzívák) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke B. Forgóeszközök E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolás F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Eredménykimutatás adatok E Ft.-ban A. Üzemi (üzleti) Tevékenység eredménye B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény A beszámoló készítés időpontja: április 22. A könyvvizsgálat befejezés időpontja: április 22. Dr. Kalász Imre Bejegyzett könyvvizsgáló 4032 Debrecen, Böszörményi u. 47. MKVK tagszám:

6 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT a éves jelentésre vonatkozóan Kijelentjük, hogy az éves jelentésben szolgáltatott adatok, információk legjobb tudomásunk szerint: - a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat teljes körűen tartalmazza és - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal. Kijelentjük továbbá, hogy nem hallgatunk el és nem manipuláltunk olyan tényt, amely a KARTONPACK Rt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Debrecen, április 23. Tóth Gábor ügyvezető igazgató

7 KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK Debrecen, (Oldalak száma: 3) Tóth Gábor ügyvezető igazgató

8 A Társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Részvénytársaság A Társaság átalakulásának időpontja: A Részvénytársaság az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A részvénytársaság tevékenységét december hó 31. napján kezdte meg. A Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. Telephelye: 4031 Debrecen, Bán u. 28. Alapszabály kelte: Az eredeti Alapszabály december 20. napján kelt. Utolsó módosítás kelte szeptember 24. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és helye: Cg /82 szám, Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság, május 28. Alapításkori alaptőke: Ft Aktuális alaptőke: Ft Tevékenységi kör: Fő tevékenység: Egyéb tevékenység: Papír csomagolóeszköz gyártás Egyéb papírtermék gyártása Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés befejező műveletek Egyéb nyomdai tevékenység Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A Társaság működése határozatlan időre szól. A Társaság a részvénykönyvét maga vezeti. Az auditor cég neve és címe: Dr. Kalász Imre bejegyzett könyvvizsgáló és igazságügyi könyvszakértő, Debrecen, Böszörményi út 47. I/5. Jogtanácsos: Dr. Erdélyi Ildikó

9 A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye: Magyar Tőkepiac IKSZ a BÉT információs szolgáltatása A Társaság vezető állású személyeinek megnevezése és részvénytulajdonuk : Név Munkáltató Beosztás Részvénytulajdon, Ft A részvénytársaság igazgatósága Mészáros János az igazgatóság elnöke Britton Kft. 0 Tóth Gábor Kartonpack Rt. ügyvezető igazgató Futó Erika Novoprint Rt. A részvénytársaság felügyelőbizottsága Dr Kovács Zsigmondné AUDITEX Kft. 0 Dr Erdélyi Ildikó Egyéni vállalkozó 0 Köbli Réka Press'o Rt. 0 A részvénytársaság könyvvizsgálója Dr. Kalász Imre Egyéni vállalkozó 0 A Társaság vezető tisztségviselőiben a április 19-én megtartott közgyűlésen a meghozott határozatok alapján a következő változások történtek. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Bruzsáné Kajtár Gabriella (an.: Demeter Edit, 1039 Budapest, Lukács Gy. u /17. alatti lakos) igazgatósági tag és Michael Schmidt (an.: Inge Schulz, 1025 Budapest Szeréna u. 3. alatti lakos) Fb tag lemondását, visszahívta Bacsa István (an.: Swerlihowszky Jolán, 4033 Debrecen Gyűrű u. 3.) igazgatósági tagot, és elfogadta Köbli Réka (an.: Lukács Katalin, 1027 Budapest Varsányi Irén u.19/a.) Fb taggá történő kinevezését 5 évi időtartamra.

10 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Debrecen, (Oldalak száma: 7) Tóth Gábor ügyvezető igazgató

11 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eftban A tétel megnevezése Változás 2002/2001 e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) % 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok % 06. Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előleg 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok % 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek % 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások % 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön % 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sor) % 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) % 28. Anyagok % 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek % 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek % 32. Áruk % 33. Készletekre adott előlegek % 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) %

12 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) % 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben % Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 37. vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések % 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) % 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír % 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) % 46. Pénztár, csekkek % 47. Bankbetétek % 48. C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) % 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása % 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása % 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezető igazgató MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eftban A tétel megnevezése Változás 2002/2001 e 53. D. Saját tőke ( sor) % 54. I. JEGYZETT TŐKE % 54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 55. névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK % 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 62. E. Céltartalékok ( sorok) 0 0

13 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a várható költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) % 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 68. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 69. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 70. szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) % 81. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek % 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) % 86. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 90. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) % 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása % 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása % 93. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) %

14 Debrecen, Tóth Gábor ügyvezető igazgató Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat adatok eftban Tételszám év év Változás 2002/2001 e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. Saját előállítású készletek állományváltozása % 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) % III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke % 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % VII. sorból értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) % 13. Kapott osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek % 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) %

15 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások % 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások % D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) % E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) % 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) % Debrecen, Tóth Gábor ügyvezető igazgató

16 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Debrecen, (Oldalak száma: 17) Tóth Gábor ügyvezető igazgató

17 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása: A KARTONPACK Dobozipari Részvénytársaság december 20-án az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A társaság fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása (nyomtatott kartondoboz, hullám- és mikrohullámlemez dobozok, kasírozott dobozok), könyvkötészeti tevékenység, különböző méretű papír-alapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. 2. A Kartonpack Rt. a Budapesti Értéktőzsdén: A Budapesti Értéktőzsde, a 45/1999. számú határozata alapján, a Kartonpack Dobozipari Rt. mint kibocsátó 200,- forint névértékű, ,- forint össznévértékű, névre szóló A sorozatú törzsrészvényét a Budapesti Értéktőzsde C kategóriájába február 10. napjával bevezette és a Tőzsdei Értékpapír Listára felvette. Az értékpapírok első tőzsdei kereskedési napja: február 10. volt. A részvények tickerkódja: KPACK. A részvények névértéke 200,- Ft, kötésegysége 1, árlépésköze 5, az értékpapírok ISIN kódja: HU A Budapesti Értéktőzsde Titkárságának vezetője 77/2001. sz. határozatában a Kartonpack Dobozipari Rt. részvényeit április 1-i hatállyal a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájába sorolta. 3. A Kartonpack Rt. értékpapírstruktúrája A Társaság jegyzett tőkéje Ft Az értékpapír fajtája törzsrészvény Az értékpapír típusa névre szóló Előállítás módja nyomdai úton Darabszáma Névértéke 200 Ft Tőzsdei értékpapír igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) február 10. Sorozat és sorszáma "A" sorozat Az értékpapírhoz kapcsolodó jogok felsorolása teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító

18 4. Tulajdonosi összetétel: Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,77% Magyarország Britton Interinvest LLC ,58% USA Steven Richard Kopits ,31% USA Belföldi magánszemély ,33% Magyarország Összesen ,00% ben 2 kötés alkalmával db Kartonpack részvény cserélt gazdát ,-Ft árfolyam érték mellett. Tulajdonosi összetétel december 31-én az ismert adatok alapján Részvények névértéke Részvényesek Ft. % Ország Britton Capital & Consulting Kft ,77% Magyarország Britton Interinvest LLC ,58% USA Steven Richard Kopits ,31% USA Belföldi magánszemély ,33% Magyarország Összesen ,00% Az évi éves beszámoló, illetve annak főbb adatai, a következetesség (összehasonlíthatóság) elvének megfelelően, az előző évek beszámolóival egyező szerkezetben készült el. A társaság évi nettó árbevétele 3 %-kal, üzemi eredménye 42 %-kal, a pénzügyi műveletek eredménye 40 %-kal, ennek következményeként az adózás előtti eredmény 38 %-kal csökkent. 5. A számviteli politika fő vonásai: A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Az üzleti év Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A könyvvezetés módja Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

19 A költségelszámolás választott módszere: A költségeket elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály, másodlagosan pedig a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveljük. A beszámoló formája Vállalkozásunk Éves beszámolót és üzleti jelentést készít. A mérleg és eredménykimutatás Amérleg A mérleg formája A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg tagolása A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. Az eredménykimutatás Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az eredménykimutatás formája összköltség eljárás esetén Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az eredménykimutatás tagolása Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. A mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja Számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a világosság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó

20 elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.

21 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki. Minősítési ismérvek A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely nem haladja meg az 50 eft-ot. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a 300 eft-ot. Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 50 eft, akkor az 50 eft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A valuta-és devizatételek értékelése A valutát, a devizát a számlavezető bank által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán kell forintra átszámítani.

22 Céltartalékok képzése Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben - A várható kötelezettségekre - A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt) Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre Az adózás előtti eredmény terhére, a jövőbeni költségekre nem képeztünk céltartalékot. KÜLÖNÖS, SZAKMAI RÉSZ 6. Tisztségviselők tiszteletdíja: Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjjak. Tisztségviselők Kifizetett tiszteletdíj összege, eft Igazgatóság (5 fő) Felügyelő bizottság (3 fő) Összesen: A menedzsment a Kartonpack Rt.-től kölcsönt évben nem vett fel. 7. Felvett hitelek, kapott támogatások: A Kartonpack Rt. április hónapban 3 db. Iveco Euro Cargo 75E13 teher gépjárműt vásárolt a Prim Truck Kft.-től. A gépjárművek megvásárlása zártvégű lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Raiffeisen Lízing Rt. (1054 Budapest Akadémia u. 6.). A finanszírozás devizaneme Euro. A gépjárművek nettó vételára Ft azaz Hatmillió-kilencszáztizennyolcezer Ft. A lízing futamideje 3 év. A Kartonpack Rt. a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett folyószámláján eft értékű folyószámla hitelkeretet nyittatott. A Kartonpack Rt évben a Gazdasági Minisztérium Széchenyi Terv mikro-, kis- és középvállalkozások technikai korszerűsítését eredményező műszaki berendezések, gépek beszerzésének támogatására kiírt SZT-VE-18 pályázaton egy 5 színes ofszet ívnyomógép (KBA Rapida Modell RA 104-5) beszerzésére eft támogatást nyert el. A támogatás pénzügyi rendezése évben megtörtént. A támogatás fedezetére a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd utca ) a lezáró jegyzőkönyv felvételének időpontjáig március 31. jelzálogjogot jegyeztetett be a Kartonpack Rt hrsz. Debrecen Galamb utca 15. számú ingatlanjára.

23 8. Az Rt. pénzügyi helyzete: Az Rt. értékpapírjai és pénzeszközei én Megnevezés Érték, Ft Értékpapírok D Diszkont Kincstárjegy, CA-IB Rt CAPPA, CA-IB Rt Pénzeszközök Bankszámlák HVB Bank Rt Elszámolási Betétszámla CA-IB Értékpapír számla, CA-IB Rt Raiffeisen Bank Rt Elszámolási Betétszámla Látra szóló Lekötött betét Deviza számla (14,68 EUR) OTP Bank Rt Lakásépítési Alapszámla Házi Pénztár A CA-IB Értékpapír Rt.- nél vezetett (1054 Budapest Nagysándor József u. 10) értékpapír számlán lévő Ft értékű CAPPA és Ft számlapénz tartozást január 03. a HVB Bank Rt.-nél vezetett elszámolási betétszámláról kiegyenlítésre került. 9. A foglalkoztatottak létszáma: Foglalkoztatottak létszáma január június december fő 103 fő 102 fő Foglalkoztatottak átlatos statisztikai létszáma és bérköltsége 2002-ben Megnevezés Átlagos éves statisztikai létszám, fő Bérköltség, eft Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

24 10. Befektetett pénzügyi eszközök, részesedések A Kartonpack Rt. a Novoprint Rt.-vel (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) és a Britton Capital & Consulting Kft.-vel (1137 Budapest, Újpesti rakpart 1.) közösen Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságot (1124 Budapest, Lejtő út 17/A) alapított, amelyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg számú cégjegyzékszámmal november 11 nyilvántartásba vett. A eft jegyzett tőkéjű cégben a Kartonpack Rt. részesedése 49%. 11. A befektetett eszközök mérlegtételeinek értékcsökkenését az alábbi táblázatok mutatják: Bruttó érték, eft Megnevezés Növekedés Csökkenés Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Összesen: Értékcsökkenés, eft Megnevezés Halmozott Tárgyévi Nettó érték Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek berendezések Egyéb gépek berendezések Összesen: A beruházási számla évi nyitó összege eft, év végi záró összege eft 12. Az évben üzembe helyezett nagyobb értékű beruházások ben összesen eft értékben történt beruházás. Megnevezés Bruttó érték eft Üzembe helyezés napja Megjegyzés 5 színes ofszet ívnyomógép KBA Rapida Modell RA db. Iveco Euro Cargo 75E Transzformátor, elektromos berendezések Lemezmásológép, Montakop Maradványérték: eft Maradványérték: eft/db Transzformátorház Fázisjavító berendezés

25 13. A részvénytársaság működésének rövid elemzése: A részvénytársaság ben a piaci igények bővülése mellett, piaci részesedését megtartva, változatlanul stabil vagyoni és pénzügyi feltételek mellett működött. Legnagyobb partnerei továbbra is a magyar gyógyszeripar, amely a értékesítésének nettó árbevételéből közel 77 %-ot adott. A saját tőke összege 10 %-kal emelkedett. 14. Az export országonkénti megoszlása: évben az export értékesítés árbevétele eft volt. Megnevezés Export értéke, eft Ausztria Németország Hollandia Összesen: Árbevétel kapcsolt vállalkozástól A Britton Capital & Consullting Kft. részére az Rt. 259 eft + ÁFA értékben, a piaci áron reklám anyagokat készített. A Press o Sales & Services Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. részére 339 eft + ÁFA értékben értékesített terméket piaci áron 16. Értékvesztés: A évben értékvesztésként elkönyvelt tételek behajtására a jogi lépéseket a Kartonpack Rt évben megtette. Elszámolt értékvesztés Társaság megnevezése Összeg, Ft Megjegyzés Klastrom Pincészet Ft Klastrom Pincészet Ft Kállai könyvkiadó Bt Ft Kállai könyvkiadó Bt Ft Egyéb kötelezettség vállalása: A Kartonpack Rt. a menedzsmenti motivációs rendszer keretében, a januártól hatályos SZJA törvény rendelkezéseivel összhangban, adott feltételrendszer teljesülése esetén lehívható, értékpapírra vonatkozó vételi jogot biztosító szerződést kötött a felső vezetőkkel.

26 18. A környezetvédelem: A Kartonpack Rt. a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően folytatja tevékenységét. A környezetvédelmi politika a hozzá kapcsolódó környezetvédelmi intézkedések kidolgozása és a környezetvédelmet is magába foglaló MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási integrált rendszer kiépítése folyamatban van. 19. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események: A Kartonpack Dobozipari Rt. Igazgatósági határozatával összhangban nyomdaipari akvizíciót hajtott végre. Megvásárolta a Britton Interinvest Ltd.-től és a Globe International Investment Ltd.-től a tulajdonukban lévő 28,2%-os illetve 22,98%-os Novoprint Rt. részvénycsomagot. A vétel - amely a könyv szerinti érték körüli áron történt meg - eredményeként a Kartonpack Dobozipari Rt. tulajdonába került a Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Részvénytársaságnak (2510 Dorog, Esztergomi út 15.) az 51,18%-a. A Kartonpack Dobozipari Rt én az Igazgatósága által jóváhagyott részvényvásárlás keretében ,- Ft értékben darab Pannonplast Műanyagipari Rt. (1225 Budapest, Nagytétényi út Fővárosi Cégbíróságon cégjegyzékszámon bejegyezve) részvényt vásárolt (5,01%-os tulajdoni hányad). A vétel előtt a Kartonpack Rt.-nek tulajdoni hányada nem volt. A tranzakció forrása a tulajdonos Britton Capital & Consulting Kft.-től erre a célra felvett kölcsön. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók Vagyoni helyzet alakulása Befektetett eszközök értéke 1. Befektetett eszközök aránya = Összes eszköz értéke MÉRLEG 01. Befektetett eszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A befektetett eszközök aránya 01./52. 0,23 0,44

27 Saját tőke 2. Tőkeerősség (Tőke ellátottság) = Mérlegfőösszeg (Összes forrás) MÉRLEG 53. Saját tőke Mérlegfőösszeg Tőke ellátottság 53./94. 0,90 0,79 Saját tőke 3. Saját tőke aránya = Idegen tőke MÉRLEG 53. Saját tőke Idegen tőke Saját tőke aránya 53./Idegen tőke. 9,38 4,92 Idegen tőke 4. Tőkefeszültség mutató = Saját tőke MÉRLEG Idegen tőke Saját tőke Saját tőke aránya Idegen tőke./53. 0,11 0,20

28 Összes kötelezettség 5. Eladósodottság = Saját tőke MÉRLEG 66. Kötelezettségek Saját tőke Eladósodottság 66./53. 0,10 0,20 Működő tőke 6. Befektetett eszközök fedezettsége = Befektetett eszközök MÉRLEG 53. Saját tőke Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezettsége 53./01. 3,98 1,79 Saját tőke 7. Saját tőke növekedése = Jegyzett tőke MÉRLEG 53. Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke növekedése 53./54. 6,43 6,55

29 Pénzügyi helyzet alakulása Likvid pénzeszközök 8. Likviditási mutató I. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 45. PÉNZESZKÖZÖK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Likviditási mutató I. 45./80. 3,84 1,97 Pénzeszközök, követelések, értékpapírok 9.Likviditási gyorsráta (Likviditási mutató II.) = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 34. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Likviditási mutató II. ( )/80. 6,87 3,03 Forgóeszközök 10. Likviditási mutató III. = Rövid lejáratú kötelezettségek MÉRLEG 26. Forgóeszközök RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Likviditási mutató III. 26./80.. 8,27 4,01

30 Hatékonysági mutatók Nettó árbevétel 11. Élőmunka hatékonysága I. = Létszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele Éves létszám Élőmunka hatékonysága I. E Ft/fő Nettó árbevétel 12. Élőmunka hatékonysága II. = Bérköltség "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele Bérköltség Élőmunka hatékonysága II./10. 8,6 7,6 Nettó árbevétel 13 Eszközhatékonyság = Tárgyi eszközök átlaga "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele MÉRLEG 10. TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTLAGA Eszközhatékonyság ER.I./ÁTL(MÉRL.10.) 5,7 3,6

31 Nettó árbevétel 14. Készletek forgási sebessége = Átlagos készletérték "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele Átlagos készletérték Készletek forgási sebessége 10,9 9,7 Jövedelmezőségi mutatók: Üzemi eredmény 15. Jővedelmezőség= Nettó árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I. Értékesítés nettó árbevétele Jövedelmezőség A./I. 7,69% 4,61% Értékesítés költsége 16. Értékesítés költségszintje = Árbevétel "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Értékesítés összes költsége (IV.-VIII.) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Árbevétel (I.+II.+04.) Értékesítés költségszintje 92,36% 95,44%

32 Szokásos vállalkozási eredmény 17. Tőkearányos nyereség = Saját tőke "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY MÉRLEG 53. Saját tőke Tőkearányos nyereség Ered.C./Mér ,3% 9,4% Adózott nyereség 18. Alaptőke jövedelmezősége = Jegyzett tőke "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS F. ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG 53. Jegyzett tőke Tőkearányos nyereség Ered.F./Mér ,1% 61,7% CASH-FLOW KIMUTATÁS Tételszám I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, sorok Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék-képzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása

33 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Fínanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 18. bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 27. kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)

34 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Debrecen, (Oldalak száma: 6) Tóth Gábor ügyvezető igazgató

35 A Kartonpack Rt. éves beszámolójának értékelése: évben a mérleg szerinti eredmény eft volt. Az üzemi tevékenység eredménye eft ami eft-tal, a pénzügyi eredmény eft ami pedig eft-tal kevesebb, mint az előző évben. A társasági adó értéke évben eft, a jóváhagyott osztalék eft. Az üzemi eredménycsökkenést elsősorban az árbevétel csökkenése és az amortizáció jelentős növekedése eredményezi. Az első számú megrendelőink körében a piaci részesedését a társaság megtartotta. Az Rt. a eft adózás előtti eredményét eft induló saját tőkével, eft forgóeszköz-állomány és eft értékű befektetett eszköz működtetésével érte el. A befektetett eszközök állománya eft-tal nőt, a forgóeszközök állománya eft-tal csökkent, a saját tőke a mérleg szerinti eredménnyel, eft-tal nőtt év végén a cég az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki, értékhelyesbítést nem hajtott végre. Az eredménykimutatás elemzése: BEVÉTELEK: " A " EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám Változás eft Változás % e f 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,8% 02. Export értékesítés nettó árbevétele ,9% I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,1% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,0% III. Egyéb bevételek ,3% Összesen:(I.+II.+III.) ,8% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,7% X. Rendkívüli bevételek Összesen:(I.+II.+III.+VIII:+X.) ,4% Össz.: (Aktiv. saját telj. nélkül)(i.+ii.+viii:+x.) ,6% A cég összköltség A változat szerint készítette el az eredménykimutatását. A fő tevékenység összes bevétele eft. Ebből eft a belföldi értékesítés nettó árbevétele és eft az exportértékesítésé. Tehát az értékesítés 96,18 %-a a belföldi értékesítésből származik. Az értékesítés nettó árbevétele 3,1 %-kal, ezen belül a belföldi értékesítés 2,8 míg az export 10,9 %-kal csökkent. Az egyéb bevételek összege eft. Ezen kívül a pénzügyi műveletek bevétele eft, míg rendkívüli bevételek összege eft volt amelyből eft a Széchenyi Tervben elnyert eft-os támogatás évre eső összege.

36 A saját teljesítmények aktivált értéke eft ami a saját termelésű készletek állományának változásából adódik, amely év végén eft év végén eft volt. Az összes bevétel (az aktivált saját előállítású készletek állományváltozása nélkül) eft, ez eft-tal azaz 3,6 %-kal kevesebb, mint évben. A bevételszerkezet alakulása: fő tevékenységből 97,1 %, a pénzügyi műveletekből 2,5 %, rendkívüli bevételből 0,4 % származott. KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK: "A"EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám Változás eft Változás % e f 05. Anyagköltség ,0% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke ,8% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,8% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,0% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,5% 10. Bérköltség ,9% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,1% 12. Bérjárulékok ,7% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,8% VI. Értékcsökkenési leírás ,9% VII. Egyéb ráfordítások ,8% Fő tev. össz. ráford. (IV.+V.+VI.+VII.) ,5% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,4% XI. Rendkívüli ráfordítások ,9% A cég összes fő tevékenységgel összefüggő ráfordítása eft volt. Ebből eft a anyagjellegű ráfordítások, eft a személyi jellegű ráfordítások, eft az értékcsökkenési leírás, eft az egyéb ráfordítások összege. Az anyagjellegű ráfordítások eft anyagköltségből, eft értékű igénybe vett szolgáltatásból, eft egyéb szolgáltatások és eft eladott árúk beszerzési értékből tevődik össze. A pénzügyi műveletek ráfordítása eft, míg a rendkívüli ráfordítás eft. Az összes ráfordítás 99,28 %-a a fő tevékenységgel összefüggő ráfordítás, míg a pénzügyi műveletek ráfordításai 0,6 %-ot és a rendkívüli ráfordítások pedig 0,12 %-ot tesznek ki.

37 Az mérleg elemzése: A vagyoni helyzet alakulása MÉRLEG Eszközök (Aktívák) Változás eft Változás % e f 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,5% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,2% 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,7% 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK ,3% 26. B. Forgóeszközök ( sor) ,4% 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) ,8% 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,0% 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) ,9% 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,4% A cég vagyona nagyobbrészt forgóeszközökből kisebb részt befektetett eszközökből áll. Az eszközstruktúrán belül a forgóeszközök aránya 55,9 %, a befektetett eszközök aránya pedig 44,1 %. MÉRLEG Források (Passzívák) Változás eft Változás % e f 53. D. Saját tőke ( sor) ,8% 54. I. JEGYZETT TŐKE ,0% 57. III. TŐKETARTALÉK ,0% 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,3% 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,2% 66. F. Kötelezettségek ( sor) ,6% 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT. ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) ,5% A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya, azaz a tőkeerősség 79 %. Az eladósodás mértéke jelentéktelen. Az idegen tőke saját tőkéhez viszonyított aránya 20 %. A befektetett eszközök fedezettsége 1,79 amely a saját tőke és a befektetett eszközök aránya. A saját tőke jegyzett tőke aránya 6,55.

38 A pénzügyi helyzet MÉRLEG Eszközök (Aktívák) 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) II. KÖVETELÉSEK ( sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) MÉRLEG Források (Passzívák) 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT. ( sorok II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Az Rt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek 1,97 szeresét, pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek 3,03-szorosát fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek több mint 4,01-szeresét fedezi. Ebből következik, hogy pénzügyi helyzet jó, likviditási problémák nincsenek, a cég fizetőképes. Az átlagos beszedési idő 44 nap, ami a vevőállomány fizetőképességét mutatja. A szállítók (kötelezettségek) átfutási ideje 32 nap. Az év végi vevő és szállító állomány egymáshoz viszonyított aránya 1,53. A hatékonyság A tárgyi eszközöket a cég hatékonyan működteti. Az eszközhatékonyság 3,6 ami azt mutatja hogy egy egység tárgyi eszközre 3,6 egység árbevétel esik. Az élőmunka hatékonysága: A nettó árbevétel a létszámra vetítve eft/fő azaz minden dolgozóra eft árbevétel esik. A nettó árbevétel és a bérköltség aránya 7,6. A készletek forgási sebessége 9,7.

39 A jövedelmezőség A szokásos vállalkozási eredmény a saját tőke 9,4 %-a. A jegyzett tőke jövedelmezősége 61,7 %, ami jónak mondható. Az üzemi eredmény és a nettó árbevétel aránya 4,61 %. Az értékesítés költségszintje 92,36 %-ról 95,44 %-ra romlott. Összegezve: A Kartonpack Rt. egy eredményes évet zárt ben. Debrecen, Tóth Gábor ügyvezető igazgató

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi első féléves gyorsjelentése TARTALOMJEGYZÉK I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi... 5 III. Vállalatvezetés,

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben