Független Könyvvizsgálói Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független Könyvvizsgálói Jelentés"

Átírás

1 Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: Fax: Cg Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége 3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. 4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. A member firm of Ernst & Young Global Limited

2 5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény 6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Banif Plus Bank Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb ügyek 7.) A Társaság évi éves beszámolóját más könyvvizsgáló auditálta, aki arról május 13-án korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés 8.) Elvégeztük a évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a Banif Plus Bank Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, március 21. Virágh Gabriella Virágh Gabriella Ernst & Young Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tagsági szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.

3 ÉVES BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI ÉVRE December 31.

4 MÉRLEG - ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS Pénzeszközök Állampapírok 0 0 a) forgatási célú 0 0 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból elszámolóházzal szemben 0 0 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú ab) éven túli lejáratú b) befektetési szolgáltatásból 0 0 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 0 0 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 0 aa) forgatási célú 0 0 ab) befektetési célú 0 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 0 0 ba) forgatási célú 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 bb) befektetési célú 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0 b) változó hozamú értékpapírok 0 0 ba) forgatási célú 0 0 bb) befektetési célú 0 0 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 0 (ezer forintban) március / 32

5 MÉRLEG - ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ac) beruházások 0 0 ad) beruházásra adott előlegek 0 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 0 0 ba) ingatlanok 0 0 bb) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek 0 0 bc) beruházások 0 0 bd) beruházásra adott előlegek 0 0 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés /A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások 0 0 Eszközök összesen Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1 + 2.a) + 3.a) + 3.ba) + 3.c) + 4.aa) + 4.b) + 5.aa) + 5.ba) + 6.a) + 6.ba) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] 11,724,768 8,154,715 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] (ezer forintban) március / 32

6 MÉRLEG - FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló 0 0 b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból elszámolóházzal szemben 0 0 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 1 1 a) takarékbetétek 1 1 aa) látra szóló 1 1 ab) éven belüli lejáratú 0 0 ac) éven túli lejáratú 0 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 0 0 ba) látra szóló 0 0 bb) éven belüli lejáratú 0 0 bc) éven túli lejáratú 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0 cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 a) kibocsátott kötvények 0 0 aa) éven belüli lejáratú 0 0 ab) éven túli lejáratú 0 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 ba) éven belüli lejáratú 0 0 bb) éven túli lejáratú 0 0 (ezer forintban) március / 32

7 MÉRLEG - FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 0 0 ca) éven belüli lejáratú 0 0 cb) éven túli lejáratú Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben szövetkezeti formában mûködő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 b) éven túli lejáratú 0 0 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 0 0 c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 a) alárendelt kölcsöntőke 0 0 b) szövetkezeti formában mûködő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék 0 0 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 0 0 b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (+-) 0 0 Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a) + 1.ba) + 1.c) + 1/A + 2.aa) +2.ab) + 2.ba) + 2.bb) + 2.c) + 2/A + 3.aa) +3.ba) + 3.ca) + 4.a) + 4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7] SAJÁT TŐKE [ ] (ezer forintban) március / 32

8 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK MEGNEVEZÉS Mérlegen kívüli követelések Rendelkezésre álló hitelkonstrukciók Függővé tett és lejárt kamatok Kapott biztosítékok: kapott óvadék ingatlan jelzálog finanszírozott járművek referencia értéke egyetemleges készfizető kezesség Spot ügyletek miatti követelések Egyéb függő tételek Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek Felmondható hitelkeret harmadik partner részére Függő kötelezettség Spot ügylet miatti kötelezettség (ezer forintban) március / 32

9 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegû bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból 0 0 a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0 b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0 c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0 b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól értékelési különbözet 0 0 b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak értékelési különbözet 0 0 c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet 0 0 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) egyéb bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása 0 0 (ezer forintban) március / 32

10 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS Általános igazgatási költségek a) személyi jellegû ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegû egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek 0 0 a TB költségekből nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0 ac) bérjárulékok Ebből: - társadalombiztosítási költségek a TB költségekből nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegû ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0 b) egyéb ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalék felhasználása függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre /A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 0 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő 14. értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ b) b) ] NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 0 [7.a)-10.a)] Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+15+18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás () Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény (+21-/ ) 0 0 (ezer forintban) március / 32

11 CASH-FLOW KIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása és követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) Befektetési szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék Mûködési pénzáramlás Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 0 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 0 Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 0 Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 0 Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 0 Nettó pénzáramlás ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása (A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni, a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását pedig a bruttó értékben kell meghatározni.) (ezer forintban) március / 32

12 Kiegészítő melléklet Általános információk A Banif Plus Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban Bank Plus Zrt. ) a Tecnicrédito Magyarország Pénzügyi Zrt. pénzügyi vállalkozásból bankká történő átalakulásával keletkezett augusztus 11-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján (engedély referenciaszáma: PSZÁF E-I-711/2006). A társaság neve Bank Plus Zrt ről Banif Plus Bank Zrt-re változott, amely a Tecnicrédito SGPS, S.A. a Banif pénzügyi csoportba történő integrálódásának a következménye. A cégnévváltozás bejegyzése megtörtént, március 29. nappal vált hatályossá. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, Cégbíróságon bejegyzett cégjegyzékszáma: , adószáma: A az alábbi tevékenységek végrehajtására jogosult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján: Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Pénzügyi lízing Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység A Bank, a 2010-es üzleti év folyamán kezdte meg zárt végű lízing tevékenységét. A termék piac általi elfogadása azóta folyamatosan növekedett, 2013-ban a zárt végű pénzügyi lízingszerződések 77%-ot tettek ki (2012: 62%-ot tett ki). Mindkét tevékenység esetében a fő eladási csatornát az ügynökök (gépjármű-kereskedések) képezték, akik a Bank termékeit értékesítik. Ennek elősegítésére a egy speciális szoftvert használ, amelynek segítségével a pénzügyi közvetítő Interneten keresztül elküldheti a hitelkérelmeket, és on-line módon figyelemmel kísérheti az engedélyezést. A hitelelbírálási folyamathoz a Bank szintén kifejlesztette a sokévi autófinanszírozási tapasztalatán alapuló saját belső scoring rendszerét, amely erős támogatást nyújt a hitelek aláírási folyamatának. A Bank a magyar piacon az átlagos gépjárművek finanszírozását célozza meg. A jóváhagyott új gépjármű finanszírozáshoz kapcsolódó hitel átlagos összege 2013-ban 737 ezer forint volt (2012-ben: 753 ezer forint), ami azt jelenti, hogy a portfoliója és ügyfélbázisa meglehetősen elaprózódott. A Bank folyamatosan figyelemmel kíséri a portfolióját, figyelve az esetleges visszaélések jeleit; és mihelyt ilyet tapasztal, azonnal megteszi a szükséges lépéseket a kintlévőség behajtására. A egy egyszerűsített kategorizálási módszert alkalmaz a kintlévőség osztályozására, amely a késedelmes napok számán alapul, de ez nem jelenti azt, hogy a biztosíték végrehajtása ne indulna meg, mihelyt a Bank megkárosításának lényeges jelei tapasztalhatóak lennének. Ilyen esetekben a Bank újrakategorizálja a követeléseket. A fiókhálózatot tart fenn az üzleti tevékenysége támogatására. A Banif Plus Bank Zrt. jelenleg az alábbi bejegyzett címmel rendelkezik, illetve az alábbiakban felsorolt fiókirodákat üzemelteti. 10 / 32

13 Székhely: HU 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. C torony 5. em. Telephelyei: HU 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B torony fszt. Fióktelepei: HU 4024 Debrecen, Csapó u. 63 fszt.4 HU 7626 Pécs, Felsővámház u HU 3526 Miskolc, Arany János tér 1. HU 6000 Kecskemét, Nyíri u. 4. HU 9700 Szombathely, Jászi Oszkár u. 1. A Bank a Banco Banif Mais, S.A., a Portugál Köztársaság törvényei szerint bejegyzett hitelintézet (cégjegyzékszámmal és adó számmal: ) leányvállalata (100%-os szavazati aránnyal), melynek bejegyzett címe: PT Lisszabon, Avenida 24 de Julho no. 98. A Bank a Banif Pénzügyi Csoporthoz tartozik, amely holding pénzügyi társasága a BANIF Banco Internacional do Funchal S.A. (regisztrált szám: , székhely: Portugália, Madeira, Funchal, Rua de João Tavira, no. 30), konszolidált beszámolót készít a csoportról, és ebbe a Banco Banif Mais S. A. is beletartozik ben egyesülés történt, a BANIF SGPS,SA beolvadt a Banif Banco Internacional do Funchal S.A.-ba. Ezzel a beolvasztással a Banif Banco Internacional do Funchal S.A. lett a cégcsoport vezető társasága. A 2012-es év végén történt továbbá, hogy a Portugál Pénzügyminisztérium bejelentette a Portugál Kormánnyal elvben együttműködők felekkel kötött egyezségét a feltőkésítésről, mely megállapodás szerint a Banif Banco Internacional do Funchal S.A. 700 millió EUR értékben jegyez új speciális részvényeket (Coer Tier 1) és 400 millió EUR értékben elsődleges tőkének számító tőke instrumentumokat (átváltható kötvénykontingenseket) bocsájt ki január végéig. Valójában a Csoport január 16-i részvényesi közgyűlésén a feltőkésítési terv jóváhagyásra került a következő második szakasszal együtt, amely júniusig terjedően kizárólag magánbefektetők általi további 450 millió EUR tőkeemelés bevonását jelentette. Továbbá a fentieknek megfelelő, a portugál állam részvételével történő feltőkésítési folyamat január 25. napon fejeződött be. A év során így a következő tőkeemelésekre került sor: júniusban 100 millió EUR értékben a korábbi meghatározó részvényesek által, júliusban 100 millió EUR értékben nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás során, augusztusban 40,7 millió EUR értékben zártkörű részvénykibocsátással, valamint októberben 0,7 millió EUR értéken átváltható kötvények bevonása mellett további 70,8 millió EUR értékben különböző értékpapírok részvényekre történő nyilvános cseréjével. Az év végén Banif - Banco Internacional do Funchal, SA jegyzett tőkéje elérte az ,43 EUR összeget. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. augusztusban visszafizette az átváltható kötvénykontingens első részletét a portugál állam részére. 150 millió EUR étékben A Bank nem rendelkezik részesedéssel más gazdasági társaságokban. A Bank az éves beszámoló könyvvizsgálatára kötelezett.. A könyvvizsgálója az Ernst and Young Kft. (hivatalos cím: 1132 Budapest, Váci út 20, cégjegyzékszám: ). A könyvvizsgálatért felelős kijelölt természetes személy Virágh Gabriella (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74.), Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma A 2013-as pénzügyi évre meghatározott könyvvizsgálat díja EUR+áfa volt. 11 / 32

14 A Bank nevében a számviteli osztály irányításáért és vezetéséért felelős természetes személy: Varga Zsuzsanna (regisztrálási szám: MK ). A Bank vezérigazgatója Mr. Pedro Serra Campos. A Bank ügyvezetője Ferencz Zoltán, Kovács Tibor, Mr. Francisco Fonseca és Gáti Tamás György (további adatok a Kiegészítő melléklet végén). Az Igazgatóság további tagjainak adatai a Kiegészítő melléklet végén találhatók. Az éves beszámolót az Igazgatóság köteles aláírni. A Bank egyéb adatai megtalálhatóak az alábbi Internet oldalon: 2. Számviteli Politika A számvitelről szóló évi C. törvény, és a 250/2000 számú Kormányrendelet szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján elkészített Számviteli Politika főbb rendelkezései a következők: A pénzügyi jelentés fordulónapja: december 31. A pénzügyi jelentés készítésének időpontja január 08. A pénzügyi tranzakciók könyvelése a kettős könyvvezetés szabályai alapján történnek; A Bank könyvvezetése magyar forintban történik. Más devizában denominált tranzakciók a tranzakció teljesítésének napján esedékes árfolyamon kerülnek átszámításra: a külföldi devizában denominált eszközök és források a december 31-i Magyar Nemzeti Bank árfolyamán kerültek átértékelésre. Az átszámításhoz kapcsolódóan a Bank árfolyamveszteséget ill. árfolyamnyereséget számol el. A tárgyi eszközök az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva; A befektetett eszközök és immateriális javak értékcsökkenésének kiszámításakor a Bank az eszközök hasznos élettartamát figyelembe vette. Ennek alapján a fő eszközcsoportokra az alábbi leírási kulcsok használatosak: Immateriális javak o Szoftver 20, 00% o Vagyoni értékű jogok 16, 67% Tárgyi eszközök o Idegen ingatlanon végzett beruházások 6, 00% o Gépjárművek 20, 00% o Számítástechnikai eszközök 33, 00% o Gépek és felszerelések 14, 50% o Irodai berendezések 14, 50% o Egyéb irodai gépek, berendezések 14, 50% A Bank az értékcsökkenést lineáris módon számolja. A kis értékű tárgyi eszközök ( forint alatt) a használat évében teljes mértékben amortizálásra kerültek. Az értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. A Bank által nyújtott hiteleket hitelkövetelésként, és értékvesztéssel csökkentett értéken mutatja ki. Az évi CXII törvény 75. -ának megfelelően a Bank megképezte a 10%-os általános tartalékot az adózás utáni eredményből; 12 / 32

15 A Bank a valós értéken való értékelést nem alkalmazta a tárgyév folyamán. A számviteli politika értelmében minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő - csökkentő együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió forintot. Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Év közben a kamatok és kamat jellegű jutalékok még nem esedékes, időarányosan járó összegét legalább havonta az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamat jellegű bevételek között el kell számolni. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata és a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek kamata időarányos része el lett határolva. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata az eredménykimutatásban a 250/2000. Kormányrendelet 17. -nak megfelelően került kimutatásra. Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi; a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra; a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a Bankkal szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget; továbbá a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát. Devizában fennálló, beruházáshoz kapcsolódó hiteltartozáshoz kapcsolódó nem realizált árfolyamveszteséget a Bank nem határol el. A számviteli politikához kapcsolódóan a Bank az alábbi szabályzatokat készítette el a jogszabályi előírások alapján: Hitelezési szabályzat, Adósminősítési szabályzat, Fedezetértékelési szabályzat, Értékvesztésképzési szabályzat, Követelések minősítési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Szigorú számadási bizonylatok szabályzata, Határidős, opciós és swap ügyletek szabályzata, Önköltségszámítási szabályzat. 13 / 32

16 3. Mérleg 3.1. Eszközök A Bank eszközei nincsenek elzálogosítva vagy más biztosítékkal megterhelve Forgóeszközök A forgóeszközök részletezése a következő: Pénzeszközök Hitelintézetek részére nyújtott kölcsönök és előlegek Ügyfelek részére nyújtott kölcsönök és előlegek (1 évnél rövidebb hátralévő futamidővel) Egyéb eszközök Forgóeszközök összesen Készpénz és Betétek Ezen tétel összetevői: Pénzeszközök Hitelintézetek részére nyújtott kölcsönök és előlegek A hitelintézetek részére nyújtott kölcsönök és előlegek a hátralévő futamidejük tekintetésben 3 hónapon belül lejárónak voltak besorolva és év végén Ügyfelek részére nyújtott kölcsönök és előlegek A hátralévő futamidő szerint: 3 hónapon belül hónap és 1 év között év és 5 év között év felett Összes jövőbeni kintlévő tőkekövetelés Lejárt követelések Minősített követelésekhez kapcsolódó értékvesztés Teljes portfolió (1000 f orintban) Az értékvesztés-számítás alapja a minősített követelések teljes tőkekövetelése, (nemcsak a lejárt esedékességű követelések), a táblázatban bemutatott kategóriák szerint. 14 / 32

17 Kintlevő Értékvesztés December 31. tőkekövetelés összege Fogyasztási hitel Lizing követelések Készletfinanszírozás Összesen Ebből újratárgyalt szerződés: Kintlevő Értékvesztés December 31. tőkekövetelés összege Fogyasztási hitel Lizing követelések Készletfinanszírozás Összesen Ebből újratárgyalt szerződés: Az értékvesztés tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: Nyitó egyenleg Leírás Visszaírás Kivezetés Záró egyenleg (1000 f orintban) Az alábbi táblázatban bemutatjuk a jövőbeni kinnlevő tőkekövetelések részletezését devizanemenként. Az EUR és CHF címszó alatt szereplő összegek deviza alapú szerződésekre vonatkoznak: december 31. HUF EUR CHF TOTAL 3 hónapon belül hónap és 1 év között év és 5 év között év felett Összes jövőbeni kintlévő tőkekövetelés Összes jövőbeni kintlévő tőkekövetelés %-a 33.98% 2.17% 63.85% % december 31. HUF EUR CHF TOTAL 3 hónapon belül hónap és 1 év között év és 5 év között év felett Összes jövőbeni kintlévő tőkekövetelés Összes jövőbeni kintlévő tőkekövetelés %-a 53.44% 1.91% 44.65% % 15 / 32

18 Az alábbi táblázatban a lejárt követeléseket mutatjuk be a szerződéskötés szerinti devizanemenként. A lejárt követeléseket a Bank forintban tartja nyilván, azok után további árfolyamkülönbözet nem számolódik. CHF EUR HUF Lejárt követelések összesen (1000 f orintban) Immateriális javak és tárgyi eszközök Az alábbi táblázat bemutatja az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásait: Br. nyitóegyenleg (2013. január 1.) Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Immateriális javak összesen Gépek, berend. felszer. Gépjárm űvek Idegen ingatlanon végzett beruházás Tárgyi eszközök összesen Növekedés Csökkenés Br. záróegyenleg (2013. december 31.) Écs. nyitóegyenleg (2013. január 1.) Növekedés Csökkenés Écs záróegyenleg (2013. december 31.) Nettó nyitóegyenleg (2013. január 1.) Növekedés Csökkenés Nettó záróegyenleg (2013. december 31.) A és a év végén nem volt beruházásra adott előleg Egyéb eszközök Előlegek és betétek bérleti célokra Előlegek az autókereskedők részére Túlfizetések és egyéb ügyfelekkel kapcsolatos követelések Adó túlfizetések Követelés fejében visszavett eszközök Összesen (1000 f orintban) 16 / 32

19 Aktív időbeli elhatárolások Hitelek kamata Egyéb kamatjellegű bevételek Szolgáltatások előlegei, és egyéb költségek Összesen (1000 f orintban) 3.2. Források és a Saját tőke Tartozások hitelintézetek felé Ezen kategória részletezése: Rövid lejáratú kötelezettségek: Látra szóló 0 0 Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé (1000 f orintban) Részletezés lejárat szerint 3 hónapon belül hónap és 1 év között év és 5 év között Összes tartozások hitelintézetek felé (1000 f orintban) A 2013-es év folyamán a Bank 32 millió euró (2012: 50 millió euró) összegű hitelkeret megállapodással rendelkezett a tulajdonos Banco Banif Mais, S.A.-val. A Bank ebből CHF-t és HUF-ot (2012: CHF és HUF) használt fel 2013 év végéig. Banif Plus Bank az év végén nem használt fel más finanszírozó által biztosított hitelkeretet, A hitelintézetek felé fennálló kötelezettség részletezését devizanemenként az alábbi táblázatok tartalmazzák: December 31 HUF CHF TOTAL Rövid lejáratú kötelezettségek: Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (unit: '000 HUF) 17 / 32

20 2013. December 31. HUF CHF TOTAL Rövid lejáratú kötelezettségek: Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (unit: '000 HUF) A Bank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amelynek a hátralévő futamideje meghaladná az öt évet. A Bank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amely zálogjoggal, jelzáloggal, vagy egyéb hasonló joggal van biztosítva Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Jóváhagyott osztalék Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Társasági adó befizetési kötelezettség Személyi Jövedelemadó TB és egyéb járulékok Egyéb adók és díjak Összesen ban a Bank forintot fizetett ki osztalékként a részvényesek részére a as eredményből és a korábbi évek eredménytartalékából. A 2013-es adózás utáni eredmény, és a korábbi évek eredménytartalékának terhére a javasolt fizetendő osztalék összege forint, amely a részvényes Banco Banif Mais, S.A. részére kerül kifizetésre. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (2013. október 1-től MNB) felügyeleti díjként a Bank ezer forintot (2012-ben: ezer forintot) fizetett ki a tárgyévben Passzív időbeli elhatárolások Hitelekre fiz. Kam. és egyéb kamatjell. kiadások Egyéb szolg-hoz kapcs elhat. és egyéb költségek Összesen Céltartalékok Nyitó egyenleg Visszaírás Felhasználás Záró egyenleg ban a Bank teljesen felhasználta az általános kockázati céltartalékot azoknak a követeléseknek a veszteség leírásával kapcsolatban, amelyeknél nem volt értékvesztés képezve (2013-ban 111 millió forint értékben, 2012: 0 forint) 18 / 32

21 Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok: Eredménytartalék Általános tartalék Év nettó eredménye 0 0 Összes saját tőke december 31-én a alaptőkéjének 100%-os tulajdonosa a Banco Banif Mais, S.A. A alaptőkéjét részvény képviseli 2000 forintos névértékkel ban a Bank ezer forint osztalékot fizetett ki, a 2012-es nettó eredmény és az eredmény tartalék terhére, miután a kötelező általános tartalékot megképezte. A 2013-es pénzügyi évre vonatkozóan a javasolt osztalék kifizetés összege ezer forint ezer forintértékben a tárgyévi nettó eredmény, ezer forintértékben az eredménytartalék terhére. A 2013-es pénzügyi év adózott eredmény értéke elérte a ezer forintot, amely felhasználása az alábbiak szerint javasolt: - Általános tartalék (10%): ezer forint; - Osztalék: ezer forint Eredménytartalék igénybevétel osztalékra ezer forint A Bank nem rendelkezik, és nem vásárolt vissza saját részvényeket. A saját tőke tárgyévi változásait a következő tábla mutatja be: Egyenleg december 31.-én Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Saját tőke összesen Tárgyévi eredmény Általános tartalék Jóváhagyott osztalék Egyenleg december 31.-én Tárgyévi eredmény Általános tartalék Jóváhagyott osztalék Egyenleg december 31.-én / 32

22 4. Eredménykimutatás 4.1. Kamatkülönbözet Kamatok és kamatjellegű bevételek Bankbetét Fogyasztási hitel és készletfinanszírozás Lizing követelések Fizetett kamatok és kamatjellegű kiadások Kamatkülönbözet A Bank a kapcsolt válllakozásokkal szemben ezer forint kamat és kamatjellegű bevételt (2012: ezer forint), és ezer forint fizetett kamat és kamatjellegű kiadást számolt el 2013-ban (2012: ezer forint) Jutalékok eredménye Kapott vagy esedékes jutalékok és díjak Fizetett vagy fizetendő jutalékok Jutalékok eredménye A Bank 193 ezer forint jutalék ráfordítást számolt el kapcsolt vállalkozásokkal szemben a as pénzügyi évben (2012: ezer forint). A pénzügyi évben a Bank rendelkezett a K&H Bank által biztosított hitelkeret megállapodásal, melyet kapcsolt vállalkozás által nyújtott garancia biztosított. A Bank 2013-ban nem fizetett garancia díjat kapcsolt vállalkozásnak Pénzügyi műveletek eredménye Árfolyamkülönbözet Határidős és opciós árfolyamügyletek eredménye 0 0 Pénzügyi műveletek eredménye A kapcsolt vállalkozásokkal szemben a pénzügyi évben árfolyamkülönbözetként a Bank 44,756 ezer forint veszteséget (2012: 663,185 ezer forint nyereséget) számolt el. 20 / 32

23 4.4. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Egyéb bevételek: Eladott eszközök eladási ára Pénzügyi lízing árbevétel Működésből származó egyéb bevételek Biztosítási események bevételei Előző évből eredő bevételek Összesen: Egyéb ráfordítások: Eladott eszközök könyv szerinti értéke Pénzügyi lízing ráfordításai Működésből származó egyéb ráfordítások Leírt követelések Immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezése Egyéb adók és díjak Összesen: A Banknak 2013-ban az egyéb bevételeiből ezer forint származott kapcsolt vállalkozástól (2012: 0 forints) Általános adminisztratív költségek Ezen tételek részletezése: Bérköltség és kapcsolódó járulékai Egyéb: Irodabérlet Rezsiköltség bérelt telephelyekhez kapcsolódó költségek Irodai fogyasztási cikkek Egyéb bérelt eszközök Kommunikációs költségek Szállítási és utazási költségek Reklámozás és egyéb marketing költségek Könyvvizsgálati díj Karbantartás és kapcsolódó szolgáltatások Biztosítási költségek Jogi szolg. és peres eljárásokkal kapcs. költségek Speciális szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Felügyeleti díj és egyéb tagsági díjak Összes adminisztratív költség A Bank 2013-ban a Banco Banif Mais, S.A.-tól igénybevett szolgáltatásként tárgyévben ezer forintot (2012: ezer forint) számolt el. A Bank tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, azonban az alacsony összegű ügyfélbetét állománya miatt nem volt dijfizetési kötelezettsége 2013-ban (2012: 0 forints). 21 / 32

24 Személyi jellegű további információk A személyi jellegű ráfordításokból ezer forint (2012: ezer forint) az Igazgatóság tagjainak bérköltsége és a kapcsolódó járulékai. A Bank nem rendelkezik nyugdíj kötelezettséggel, nem folyósított előleget, kölcsönt és nem nyújtott garanciát volt vezető tisztségviselő Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag részére. A munkavállalók átlagos száma (fő) Külföldről beszerzett áruk és szolgáltatások Portugália IT szolgáltatás Összesen (unit: 000 HUF) 5. Általános kockázati céltartalék Az általános kockázati céltartalék összege a és évi mérlegben az alábbi: Általános kockázati céltartalék (1000 f orintban) 2013-ban a Bank teljesen felhasználta az általános kockázati céltartalékot azoknak a követeléseknek a veszteség leírásával kapcsolatban, amelyeknél nem volt értékvesztés képezve (2013-ban 111 millió forint értékben, 2012: 0 forint) 6. Osztalék és eredménytartalék Az adózott eredmény értéke 2013-ben elérte a ezer forintot, melynek javasolt felhasználása az alábbi: - Általános tartalék (10%): ezer forint; - Osztalék: ezer forint Az eredménytartalék igénybevétel osztalékra: ezer forint. A részvénytulajdonos részére kifizetendő osztalék összege ezer forint. 22 / 32

25 7. Társasági adó különadó és hitelintézeti adó Az eredmény terhére fizetendő adók összetétele a következő: Adózás előtti eredmény Adó alap növelő tételek: Büntetések, késedelmi kamatok Reprezentációs költség 0 0 Értékcsökkenési leírás Adó alap csökkentő tételek: Értékvesztés (*) Előző évre vonatkozó bevételek Hitelintézeti különadó Értékcsökkenési leírás Társasági adó alap társasági adó alap 10% Társasági adó alap 19% Társasági adó összesen Hitelintézeti különadó Hitelintézeti különadó összege Adófizetési kötelezettség (*) értékvesztéssel kapcsolatos korrekció, amelyet még, mint pénzügyi vállalkozásként képzett a Bank, a kötelező pénzügyminisztériumi előírásnak megfelelően. A társasági adó alapot 2013-ban és 2012-ben is két részre kellett megbontani: 500 millió forintig a társasági adó mértéke: 10%, ezt meghaladó részre 19% adófizetési kötelezettség áll fenn ben került bevezetésre a hitelintézeti különadó. Az adó alapja a tárgyévi nettó eredmény növelve a pénzintézeti különadó összegével. Az adó mértéke 30%, de legfeljebb a 2011-es pénzintézeti különadó összege. A pénzintézeti különadó összegéből a hitelintézeti különadó összege levonható. 8. Mérlegen kívüli tételek 8.1. A főbb mérlegen kívüli tételek részletezése december 31. Követelések Kötelezettségek Rendelkezésre álló hitelkonstrukciók Felmondható hitelkeret harmadik partner részére Speratív jutalék Függővé tett és lejárt kamatok Kapott biztosítékok Kapott óvadék 0 Ingatlan jelzálog Finanszírozott járművek referencia értéke Egyetemleges készfizető kezesség Egyéb függő tételek Spot ügylet miatti követelések Spot ügylet miatti kötelezettségek / 32

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 2013. február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Tevékenységi engedély jogerőre emelkedés napja: 2004. december 17. Az Igazgatótanács tagjai: Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr.Ferencz Beatrix elnök Dr. Ferencz

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben