A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN

2 Mérleg Eszközök (aktívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,78 I. Immateriális javak ,86 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke ,03 3. Vagyoni értékű jogok ,93 4. Szellemi termékek ,45 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ,31 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,40 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,20 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,86 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,61 6. Beruházásokra adott előlegek ,67 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ,51 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés ,81 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön ,62 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 8. különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK ,79

3 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) I. Készletek ,64 1. Anyagok ,28 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,13 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek ,38 5. Áruk ,38 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések ,22 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1. (vevők) ,31 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések ,00 5. Egyéb követelések ,54 6. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési 7. különbözete III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő 4. értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök ,01 1. Pénztár, csekkek ,61 2. Bankbetétek ,53 C. Aktív időbeli elhatárolások ,35 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,67 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ,67 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,79

4 Mérleg Források (passzívák) "A" változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) D Saját tőke ,26 I. Jegyzett tőke ,00 Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék ,00 IV. Eredménytartalék ,46 V. Lekötött tartalék ,03 VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény ,11 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,98 I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,86 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,00 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,56 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 6. szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

5 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. Index (%) III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,29 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek ,44 3. Vevőktől kapott előlegek ,00 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 6. vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben , ,00 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,37 9. Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési 10. különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ,08 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,70 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,97 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ,79

6 Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,56 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Saját termelésű készletek állományváltozása , Saját előállítású eszközök aktívált értéke ,85 Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 II. ± 04) ,68 III. Egyéb bevételek ,63 Ebből: visszaírt értékvesztés , Anyagköltség , Igénybevett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,26 Anyagjellegű ráfordítások ( IV ) , Bérköltség , Személyi jellegű egyéb kifizetések , Bérjárulékok ,67 Személyi jellegű ráfordítások ( V. 12 ) ,20 VI. Értékcsökkenési leírás ,53 VII. Egyéb ráfordítások ,06 A. Ebből: értékvesztés ,53 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

7 16. A tétel megnevezése Előző év 2005.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.XII.31. adatok E Ft-ban Index (%) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,43 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek bevételei ( VIII ) ,14 Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége 2 0 0,00 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 38 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,80 Ebből: értékelési különbözet 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 18 + IX. 19 ± ) ,39 Pénzügyi műveletek eredménye ( B. VIII - IX. ) ,64 Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A C. ± B ) ,96 X. Rendkívüli bevételek ,38 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) ,38 E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) ,13 XII. Adófizetési kötelezettség ,57 F. Adózott eredmény ( ± E - XII. ) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F ) ,11

8 Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" változat Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,56 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,26 Értékesítés közvetlen költségei II. ( ) ,87 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) , Értékesítési, forgalmazási költségek , Igazgatási költségek , Egyéb általános költségek ,28 Értékesítés közvetett költségei IV. ( ) ,12 V. Egyéb bevételek ,63 Ebből: visszaírt értékvesztés 13 0,00 VI. Egyéb ráfordítások ,06 A. Ebből: értékvesztés ,53 Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,69 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,43 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei ( VII ) ,14

9 14. Megnevezés Előző év 2005.I.1-XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2006.I.1-XII.31. adatok E Ft-ban Index (%) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 0,00 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,80 Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 14 + VIII. 15 ± ) ,39 B. C. Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - VIII. ) ,64 Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) ,96 IX. Rendkívüli bevételek ,38 X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) ,38 E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) ,13 XI. Adófizetési kötelezettség ,57 F. Adózott eredmény ( ± E - XI. ) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F ) ,11

10 I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Működési forma A Társaság a hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai szerint alapított nyilvánosan működős részvénytársaság. A Társaság részvényeinek száma db, azaz kilencszázharmincháromezer db, melyeknek névértéke 1000 Ft/db, azaz egyezer forint/db. A Társaság által kibocsátott részvényfajták és azok megoszlása: A típusú: névre szóló törzsrészvény, B típusú: névre szóló osztalék elsőbbséget biztosító részvény, C típusú: névre szóló likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvény, D típusú: névre szóló szavazat elsőbbséget biztosító részvény, E típusú: névre szóló elővásárlási jogot biztosító részvény. Részvényes A részvény B C részvény D részvény Szavazati arány részvény Belföldi társaság ,22% Belföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők ,58% 80 0,01% Egyéb ,19% Összesen ,00% A Társaság az üzleti évről szóló éves beszámolóját a magyar számviteli jogszabályok szerint készítette el. A Társaság által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott személy: Név: Szemerei Judit pénzügyi és számviteli osztályvezető Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 11. fsz. 11. PM regisztrációs szám: Könyvvizsgáló adatai: Név: Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 22. Kamarai bejegyzési szám: Felelős könyvvizsgáló:tóth Erzsébet MKVK száma:004682

11 1.2 A Társaság fő tevékenységi köre, piaci helyzete Főtevékenység: Gyorsfagyasztott zöldség gyümölcs feldolgozás, értékesítés További tevékenységi körök:gyorsfagyasztott készétel gyártása, értékesítés Piaci helyzet bemutatása: A termékeink 74%-a belföldi, 26%-a az export piacokon kerül értékesítésre. A magyarországi kiskereskedelemben a piaci részesedésünk 21-22%. A belföldi piacon a Globus csoport, export területén pedig a Pentafrost Kft a legfőbb versenytársunk. Belföldi legnagyobb vevőink a Mirbesz Kft /410 millió Ft/, a SPAR Magyarország Kft /310 millió Ft/ és a METRO Kft /220 millió Ft/. Exportértékesítésnél a legfőbb partnereink az Apetit Pakaste OY /96 millió Ft/, a LEDO PLC /114 millió Ft/ és a MADREX / 71 millió Ft/. A termékeink 70-80%-a szerződés szerint, előre lekötve kerül értékesítésre, a fennmaradó rész kerül szabadon eladásra. Mivel az értékesítési szerződések már az év első negyedévében megkötésre kerülnek, a fedezetvásárlás elkerülése miatt sem törekszünk nagyobb hányad lekötésére. Az alapanyag legnagyobb része a környékbeli termelőktől kerül beszállításra, de vannak olyan termények, mint pl. a kukorica, vagy a gyökérfélék, amelyek km távolságból tudunk csak felvásárolni. Zöldségek esetén január-február hónapban megkötésre kerülnek a fixáras termeltetési szerződések, gyümölcsök esetében viszont az árak meghatározása csak közvetlenül a beszállítást megelőzően történik. 2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 2.1 A Társaságra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra befolyással rendelkező tagok Befolyás mértéke Társaság neve Székhely Jegyzett tőke összege Közvetlen irányítást biztosító befolyás FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 1121Budapest, Dolgos u. 2. V. ép. 2/12. Szavazati arány Ft 89,7807% Többségi irányítást biztosító befolyás Jelentős befolyás Dél-Pannon Zrt. 1121Budapest, Dolgos u. 2. V. ép. 2/ Ft 89,7807% FEVITAL Kft. (2005. december 31-i adatok ezer Ft-ban) o 1121 Budapest, Dolgos u. 2. V. ép. 2/12. o Saját tőke: o Jegyzett tőke o Eredménytartalék 0 o Mérlegszerinti eredmény o Közvetlen szavazatok aránya 89,7807 %

12 Dél-Pannon ZRt. (2005. december 31-i adatok ezer Ft-ban) o 1121 Budapest, Dolgos u. 2. V. ép. 2/12. o Saját tőke: o Jegyzett tőke o Tőketartalék 325 o Eredménytartalék o Mérlegszerinti eredmény o Közvetett szavazatok aránya 89,7807 % 2.2 A Társaság, mint befolyással rendelkező tag GT-ben Befolyás mértéke Társaság neve Székhely Jegyzett tőke Szavazati arány összege Közvetlen irányítást biztosító befolyás Többségi irányítást biztosító befolyás Jelentős befolyás MIRELITE Külkereskedelmi 1053 Budapest, Kár ,70 % Zrt. olyi M. u A Társaság részesedései Társult vállalkozások: Mirelite Külkereskedelmi ZRt Budapest, Károlyi M. u. 17. MIRELITE Külkereskedelmi Zrt (2005. december 31-i adatok ezer Ft-ban) o 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 17. o Saját tőke: o Jegyzett tőke o Tőketartalék o Eredménytartalék o Lekötött tartalék o Értékelési tartalék o Mérlegszerinti eredmény o Közvetett szavazatok aránya 26,70 % Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások: 1. RéDol Kft Székesfehérvár, Raktár u Öko-Pack Kht Budapest, Teréz krt. 54.

13 3. A számviteli politika alapelvei A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló évi C törvény alapján került kialakításra. Célok A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés Beszámoló formája: éves beszámoló Mérleg fordulónap: december 31. Mérlegkészítés napja: január 31. Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1sz.melléklet A változat Eredmény kimutatás választott formája : Számviteli törvény 2.sz.melléklete alapján összköltség eljárás A típusú, valamint a 3. sz. melléklete alapján forgalmi eljárás A típusú. A Társaság a költségeket elsődlegesen az 5. Költség nemek számlaosztály, másodlagosan pedig a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveli. A költségek az év végi zárás keretében a számviteli törvény előírásainak megfelelően átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztályba. A társaság anyavállalata FEVITAL Kft. nem készít összevont konszolidált éves beszámolót, ezért a vállalkozás mentesül konszolidációba bevonás alól. 4. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A jelentős összegű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak.

14 A fajlagosan kis értékű készletek Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek egyedi beszerzési ára vagy közvetlen önköltsége 1.000,-Ft alatt van. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Fizetési felszólítás eredménytelensége esetén Ft, fizetési meghagyás sikertelensége esetén a Ft az a határérték, amely alatt a követelés leírásra kerül. A vevőállomány tartozásait egy-egy adott időszakban számítógép nyilvántartással folyamatosan figyelni kell, a tartozások behajtása érdekében szükséges felszólítást el kell küldeni, a felszólítás után a ki nem fizetett tartozásokat a jogász felé átadásra kerül. A fennálló követelésekről folyamatosan lista készül, mely alapját képezi a ki nem fizetett tételek behajtására tett és teendő intézkedéseknek. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek év végi átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet akkor minősül jelentősnek és könyvelendő tételnek, ha annak összege meghaladja a mérleg fordulónapi összes devizakövetelés, kötelezettség, és a devizaszámlán levő összeg egyenlegének 1%-át. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke Az adott évre vonatkozó rendkívüli tételek jelentős eredmény hatásának küszöbértékét Ftban határozzuk meg. Behajthatatlan követelések, peresítés folyamata A kamatszámlák évente két alkalommal készülnek: Félévi kamatszámla készítés időpontja / augusztus 31.-ig/ a III. negyed év vége. /Ezen időpontban csak az Ft t meghaladó összegű kamatszámlák készülnek el./ Félévi kamatszámla készítésének időpontja / december 31.-ig / évet követő január 31. /Teljes körű számlázás./ A kamatszámla legkisebb összege Ft. A ki nem egyenlített kamatszámlákra a fizetési határidőt követő 5. nap után fizetési felszólítás készül. A peresítés folyamata: A fizetési felszólítás után 5 nappal nem fizető vevők közül: - a Ft feletti összeggel tartozó vevőktől az összeg behajtása bírói úton, a jogi képviselőn keresztül történik. - A Ft alatti összeggel tartozó vevők tartozásai leírásra kerülnek. / Az összeg nagysága a felmerülő költségekkel nem áll arányban./ Az üzleti évet követően készített kamatszámlákra beérkező kamatok a befolyáskori év eredménye javára könyvelendők.

15 5. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek Eszköz- és forrásfajták megnevezése Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházás, felújítások Beruházásra adott előleg Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előleg Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Külföldi vevői követelés Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Beszerzési érték, elszámoló ár, + - elszámolóár különbözet - értékvesztés Előállítás tényleges követlen önköltsége Előállítás tényleges követlen önköltsége Beszerzési érték - értékvesztés Átutalt összeg Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés

16 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel szemben Egyéb adott előleg Egyéb követelések Forgatási célú értékpapírok Pénztárak Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalék várható veszteségekre Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Belföldi szállító Külföldi szállító Rövid lejáratú hitelek Részesedési viszonyban lévők felé tartozás Egyéb rövid lejár. köt. Passzív időbeli elhatárolások Értékelési eljárás leírása Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Átutalt összeg Könyv szerinti érték Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - számla szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - bizonylat szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek

17 5.1 Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az eszköz maradvány értékét- az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére az üzembe helyezés időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. 1. Társaságunknál a szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla. 2. A tárgyi eszközök maradvány érétkének megállapítása minden esetben egyedi elbírálás alá esik. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Alkalmazott leírási módszer(ek) Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést a hónap utolsó napján üzemben levő eszközökre számolunk el a következő hó első napjától a hó utolsó napjáig, lineárisan, naptári napok figyelembe vételével. Terven felüli értékcsökkenés a következő esetekben számolandó el: - tárgyi eszköz, immateriális jószág vagy beruházás értéke tartósan lecsökken, - tárgyi eszköz, immateriális jószág vagy beruházás megrongálódott, megsemmisült, selejtezésre került. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról külön melléklet készül évenként. Az előző esetekben selejtezési jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ez szolgál a terven felüli értékcsökkenés bizonylatául. 5.2.Értékvesztés A befektetett pénzügyi eszközeinket a kibocsátóktól évente kapott jegyzett tőke saját tőke információ alapján értékeljük, és értékvesztést számolunk el, ha tartós csökkenés mutatkozik ezen adatok arányában. Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb / 20%-kal és 6 hónapon túl/ mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készleteink bekerülési/ előállítási /, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

18 A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, a kölcsönként, az előlegként adott összegeknél, értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke, és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében. A fizetési meghagyáson levő, peresített, illetve felszámolás vagy végrehajtási helyzetbe jutott vevőinkkel szemben fennálló követeléseinkre a következő módon számolunk el értékvesztést: A követelés értékének: 60%: fizetési meghagyás kibocsátása előtt, 70%: fizetési meghagyás kibocsátása után, 90%: peresített eljárás, végrehajtás, felszámolás esetén. A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél a vevők, az adósok összevont minősítése alapján az értékvesztés összegét a Tao tv. által elfogadott mértékben állapítjuk meg. Visszaírás A mennyiben az üzleti év mérlegforduló napján az egyedi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja /30%-kal/ a könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilván tartásba vételekor számításba vett értékéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig kell növelni / visszaírás összege. / 5.3. A valuta-és devizatételek értékelése A devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el: A valutát, a devizát az MNB által meghirdetett árfolyamon számítjuk át forintra. A devizabetét-számlán levő összegből való felhasználás forintosítása FIFO módszerrel történik, a nyilvántartáshoz átlagárfolyamot képezünk. Ha a mérlegforduló napon fennálló, külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek és a deviza számlán levő eszközök értékelése során összevontan, az előzőekben meghatározott mértékű árfolyam nyereség keletkezik, akkor az összeget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben a tárgyév eredményében elszámoljuk. Ha összevontan árfolyam veszteség keletkezik, azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell könyvelni.

19 6. A számviteli politika alkalmazása A Társaság a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. A devizás mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott. A társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel. A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével a társaság nem élt. Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 7. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatók a következő táblázatok szemléltetik: A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Befektetett eszközök Saját tőke D Befektetett A fedezettsége eszközök 79,85% 80,24% Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke D Tárgyi eszközök AII 89,14% 86,51% Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A Összes eszköz A+B+C 44,24% 36,54% Saját tőke aránya I. Saját tőke D Összes forrás D+E+F+G 35,32% 29,32% Tőkeszerkezeti mutató I. Kötelezettségek F Saját tőke D 176,85% 231,04% Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt. FII Saját tőke D 167,53% 229,42%

20 MUTATÓ MEGNEVEZÉS A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 88,68% 92,62% Kötelezettségek F Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök B 93,61% 93,27% Rövid lejáratú köt. FII Rövid távú likviditás II. Forgóeszk-követ. B-BII. 67,52% Rövid lejáratú köt. FII. 67,95% Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt. BIV.+BIII. 2,20% 6,27% FII. Vevők és szállítók aránya Vevők B II ,88% 156,27% Szállítók F II. 2. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA adatok eft-ban AZ EREDMÉNY FŐBB TÁRGY ELŐZŐ ÉV ÖSSZETEVŐI ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA EREDMÉNY HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Er. A -4,02% 2,80% Nettó árbevétel Er. I. Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény Er. A -12,79% 8,90% Saját tőke D Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Er. A -4,52% 2,61% Összes eszköz A+B+C

21 A tárgyévben végrehajtott jelentős összegű beruházások hatására a tárgyi eszközök saját tőkéhez viszonyított aránya megnőtt, ami a befektetett eszközök viszonyításánál jóval enyhébb emelkedést mutat a forgóeszközök közé átsorolt MIRELITE Külker. Zrt. részvényei miatt. Szintén az átsorolás, illetve a forgóeszközök, azon belül is a saját termelésű készleteink emelkedése miatt a befektetett eszközök aránya a teljes eszköz állományon belül csökkent. Kötelezettségeink, elsősorban a szállítói-, illetve faktoring tartozásunk növekedése folytán az idegen forrás aránya számottevően nőtt. Pénzügyi helyzetünk a bázisidőszakhoz képest többé-kevésbé javulást mutat, a vevői követelésünk nagyobb mértékben emelkedett, mint a szállítói tartozások értéke. A vállalkozás tárgyévi működése, a tevékenységek (üzemi, pénzügyi, rendkívüli) mind pozitív eredményt mutatnak, amit a jövedelmezőségi mutatók jelentős emelkedése is tükröz. A nettó árbevétel nem nőtt számottevően, de az összes árbevételen belüli aránya a saját termelésű készletek jelentős növekedése miatt csökkent. A tárgyévi meg növekedet nyersanyag feldolgozás következtében mind az anyagjellegű ráfordítások körében, illetve más költség nemeknél is rendre növekedés történt ugyan, de a hatékonyabb működés az egységnyi költség csökkenését eredményezte, minek következtében üzemi eredményünk erőteljesen javult.

22 II. Specifikus rész A Társaság beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival, az értékelési elvekben nem történt változás. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK 1.1. Befektetett eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének alakulását, valamint a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a következő táblázatok szemléltetik: IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA Mérlegtétel (E Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált 0 0 értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Összesen:

23 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ALAKULÁSA Mérlegtétel (e Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált 0 0 értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások 0 0 Beruházásokra adott előlegek 0 0 Tágyi eszközök Összesen: Az üzleti évben az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél értékcsökkenési leírás változtatása nem történt. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt, az értékcsökkenési leírás a következő: (adatok ezer Ft) kisértékű eszközök egyösszegű leírása lineáris leírás Összesen A Társaság mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel. Kutatás és kísérleti fejlesztés során a tárgyévben a készételgyártáshoz kapcsolódó költségek kerültek aktiválásra a befektetett eszközök közé. Megnevezés Összeg (E Ft) Különféle anyagköltség Munka- és védőruha 338 Szakértői díjak Informatikával kapcsolatos költségek 690 Bérleti díjak 566 Oktatás, továbbképzés díjai 330 Munkabér és járulékai Értékcsökkenési leírás Egyéb szolgáltatások 18 Összesen Az üzleti évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására, illetve visszaírására nem került sor. A befektetett pénzügyi eszközök között értékvesztés elszámolása nem történt.

24 A Társaság az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott. A mérlegben tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel Forgóeszközök A készletek között értékvesztés elszámolása nem történt. KÖVETELÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKVESZTÉSEK ALAKULÁSA Adatok E Ft-ban Jogcím Bekerülési érték Könyv.sz.érték Tárgyévi elszámolás Értékvesztés visszaírása Halmozott értékvesztés Követelések mérlegtételenként Összesen: KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Adatok E Ft-ban Megnevezés Anyavállalattal Leányvállalattal Összesen szemben szemben Mirelite Külkereskedelmi ZRt Összesen A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben nem szerepel. A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvénnyel Befektetett pénzügyi eszközök, készletek, forgatási célú értékpapírok értékvesztésének változása A bázisévben még a befektetett eszközök közé sorolt MIRELITE Külkereskedelmi Zrt E Ft könyv szerinti értékű részvénycsomag a tárgyévben átsorolásra került a forgatási célú értékpapírok közé. A vállalkozásnál a mérlegkészítés időpontjában figyelembe vett információk és az elvégzett értékelések alapján értékvesztés elszámolására nem került sor.

25 1.4. Aktív időbeli elhatárolások BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ÉS HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK TÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Változás Változás %-ban Bevételek aktív időbeli elhatárolása: ,67% Folyamatos szolgáltatások árbevétele ,95% Egyéb tételek Költségek, ráfordítás időbeli elhatárolása: ,67% Bankgarancia ,15% Felmentésre járó bér + járulékok ,00% Faktorálás költségei Szoftverkövetés ,22% Előfizetési díjak ,00% Biztosítási díj Bérleti díj Egyéb tételek ,18% Összesen ,35% Az aktív időbeli elhatárolás emelkedését elsősorban a következő időszakban kiszámlázott, de még a tárgyévet érintő bevétel elszámolása, illetve a megemelkedett szállítói tartozások pénzügyi rendezését segítő faktorálás költségeinek figyelembe vétele okozott. FORRÁSOK 1.5. Saját tőke A saját tőke alakulását a következő táblázat tartalmazza. Saját tőke változásának bemutatása adatok ezer Ft-ban Saját tőke Nyitó Növekedés Csökkenés Záró JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - - TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Összesen:

26 Az eredménytartalékból a számviteli előírásoknak megfelelően átvezetésre került a lekötött tartalékba a befektetett eszközök között aktivált kutatási-kísérleti fejlesztésből még le nem írt részt, E Ft. Ennek jelentős része, E Ft a tárgyévben felmerült, a készételgyártás üzletág indításához kapcsolódó költségek aktiválásából adódik Céltartalékok Társaságunknál céltartalék képzésére annak indokolatlansága miatt nem került sor Kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN adatok E Ft-ban Megnevezés Anyavállalattal Leányvállalattal Összesen szemben szemben HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Fevital Kft HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Mirelite Külkereskedelmi ZRt Összesen A mérlegben az alábbi hosszú lejáratú kötelezettségek szerepelnek: Kötelezettség (E Ft) Teljes összeg Következő öt éven Öt éven túl belül esedékes esedékes Egyéb hosszú lejáratú hitelek Összesen A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségek fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztésének átsorolására az alábbiak szerint került sor: Kötelezettség (E Ft) Teljes összeg Átsorolt összeg Hosszú lejáratú összeg Egyéb hosszú lejáratú hitelek Összesen

27 Zálogjoggal, vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségek az alábbiak: Biztosított kötelezettség megnevezése Beruházási hitel SAPARD támogatás Összege(E Ft) Kedvezményezett CIB Bank ZRt Forgóeszköz hite Forgóeszközhitel Folyószámlahitel Mezőgazdasági és Vidékfejl. Érintett vagyon tárgy Biztosíték megnevezése megnevezése Biztosíték értéke Ingó zálogjog Keretbizt.jelzálo Ingatlan Zálogjog csomagológép és fagyasztógép csomagológép és fagyasztógép E Ft E USD E EUR E Ft Hivatal Jelzálog ingatlan E Ft Exim Bank ZRt. CIB Bank Garancia Engedményezés Késztermék Engedményezés Árbevétel Engedményezés Vevői követelés Vételi jog alapítáingatlan CIB Bank ZRt. Keretbizt.jelzálo Ingatlan Keretbizt.jelzálo Ingatlan Vagyont terhelő jelzálogjog Általános vagyon E Ft E Ft E Ft E Ft E USD E EUR E Ft E Ft A társaság nem kapott támogatási program keretében visszafizetési kötelezettséggel járó összeget. A tárgyévi kötelezettségek között nem szerepel olyan, amelynél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

28 1.8. Passzív időbeli elhatárolások KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ÉS HALASZTOTT BEVÉTELEK TÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Megnevezés Előző év Tárgy év Változás Változás %- ban Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,30 ÉMÍR pályázati bevétel ,84 SAPARD pályázati bevétel * ,00 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: ,97 Utólag adott engedmény, reklámköltség ,65 Folyamatos szolgáltatások költsége ,07 Bankkamat, bankköltség ,17 Egyéb tételek ,74 Halasztott bevételek: SAPARD pályázati bevétel * Összesen ,08 A SAPARD támogatásokból származó pénzbefolyásokat év közben halasztott bevétellé minősítettük. 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével a társaság nem élt. Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

29 2.1. Bevételek A tárgyévi bevételek alakulását és annak összetételét a következő táblázat tartalmazza: BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Tétel szám A tétel megnevezése Előző év adatok ezer Ft-ban Tárgy év adatok ezer Ft-ban Előző év (%) Tárgyév (%) a b C d e f I. II. BLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ,96% 66,96% ,93% 23,85% ,28% 7,29% III. EGYÉB BEVÉTELEK ,91% 1,02% VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ,40% 0,42% X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ,07% 0,47% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% 100,00% A tárgyévben a bevételek kapcsolt vállalkozásokkal szemben a következő képpen alakultak: BEVÉTELEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Megnevezés Anyavállalatt al szemben Társult vállalkozással szemben Adatok E Ft-ban Összesen ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Pénzügyi műveletek egyéb bevételei RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Halasztott bevételek Összesen Kapcsolt vállalkozással szembeni árbevételünk kizárólag a MIRELITE Külkereskedelmi Zrt. felé történő értékesítésből származott.

30 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETEZÉSE FŐBB TEVÉKENYSÉGEK SZERINT Megnevezés Összeg (E Ft) Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Saját termék értékesítése Szolgáltatásból származó bevételek Áru értékesítés Egyéb tevékenység Export értékesítés nettó árbevétele: Saját termék értékesítése Szolgáltatásból származó bevételek Áru értékesítés Egyéb tevékenység 0 Összesen EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETEZÉSE Adatok E Ft-ban Megnevezés EU értékesítés EU-n kívüli Összesen értékesítés Termék export bevétele (saját és vásárolt) Szolgáltatás export bevétele Export értékesítés nettó árbevétele Bevételeink meghatározó része a saját előállítású termékek értékesítéséből adódik, ezt követi belföldön a vásárolt készleteink eladásából, illetve a szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel. Exportálásunkban jelentősebb a bérmunka bevétele, a külföldre történő értékesítés nagyobb része az Európai Unió országaiba történik. Támogatási program keretében véglegesen kapott támogatások: Támogatás jogcímenként (E Ft) Teljes összeg Felhasznált összeg/évenkénti bontásban/ Rendelkezésre álló összeg ÉMÍR támogatás ban ben ben ban SAPARD támogatás 2004-ben ben ban Összesen

31 Rendkívüli bevételek tételei összeg (E Ft) ÉMÍR pályázati bevétel tárgyévi része 64 SAPARD pályázati bevétel tárgyévi része Egyéb 75 Összesen Költségek és ráfordítások A tárgyévi költségek, ráfordítások alakulását és ennek összetételét a következő táblázat tartalmazza: Tételszám IV. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA A tétel megnevezése Előző év adatok ezer Ft-ban Tárgy év adatok ezer Ft-ban Előző év (%) Tárgyév (%) a b c d e f ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ,06% 67,02% V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ,48% 23,66% VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ,53% 3,35% VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ,17% 2,61% IX. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ,75% 3,35% RENDKÍVÜLI XI. RÁFORDÍTÁSOK ADÓFIZETÉSI XII. KÖTELEZETTSÉG KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00% 0,00% ,01% 0,00% ,00% 100,00% IMPORT BESZERZÉS RÉSZLETEZÉSE adatok E Ft-ban Megnevezés EU-n belülről EU-n kívülről Összesen beszerzés beszerzés Termék import Szolgáltatás import Import beszerzés összesen A társaság nem számolt el támogatott export árbevételt, így ehhez kapcsolódó közvetlen költséget sem.

32 Támogatási program keretében a cég semmilyen céllal nem nyújtott támogatást. A társaságnál a tárgyévben nem történt olyan gazdasági esemény, melynek elszámolása a rendkívüli ráfordítások közé tartozik Adófizetési kötelezettség AZ ÉRTÉKELÉS, VALAMINT A RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TÉTELEI MIATT A TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL MÓDOSÍTÓ TÉTELEK Kiemelt adóalap csökkentő tételek A társasági adótv. 1-2.sz.melléklete szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege /7. (1) d)/ A nyilvántartásból bármely jogcímen kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékének a készletre vett haszonanyag értékét meghaladó része /7. (1) d)/ A követelés kiegyenlítésekor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. /7. (1) n)/ A követelés bekerülési értékéből a Számv.tv.alapján behajthatatlanná vált rész. /7. (1) n)/ Adatok: E Ft-ban Kiemelt adóalap növelő tételek A számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás /8. (1) b)/ A tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való bármilyen jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti értéknek a készletre vett haszonanyag értéket meghaladó része /8. (1) b)/ Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /8. (1) e)/ A számviteli törvény szerint az adóévre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege /8. (1) gy)/ Az adóalap módosító tételek jövőbeni számszerűsített hatásuk nincsen. A tárgyévben a Társaság összesen E Ft negatív adóalapot realizált, amely korlátlan ideig elhatárolható.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben