M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1

2 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft évi gazdálkodásáról A Társaság tevékenységi keretei nem változtak. Fő tevékenységét három városi ingatlana és a nemesvámosi ingatlanegyüttes bérbeadása révén fejtette ki. Év közben döntés született a Társaság 100%-os leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. beolvadásáról, melyet a Veszprémi Törvényszék november 12. napján bejegyezett. A beolvadás időpontja december 31. Jelen Üzleti Jelentés csak a Társaság beolvadástól független tevékenységét értékeli. A Társaság a beolvadó leányvállalattal közös, összevont Üzleti Jelentést is készít. A Társaság nettó árbevétele eft, 7,1%-os növekedés mellett. Az egyéb bevételek az előző években történt ingatlanértékesítések miatt a bázisban nagyobb értékkel szerepelnek, a tárgyévi érték nulla. A Társaság összes költsége, ráfordítása eft, az előző évi eft-ról. A növekedés eft, mértéke 22,6%. A Társaság üzleti eredménye eft, eft csökkenés mellett. A csökkenés mértéke 8%. Az üzleti eredmény csökkenése kizárólag a költségek erőteljes növekedésének következménye. A tárgyévi üzleti tevékenységi eredmény teljes egészében működési tevékenységből származik. A Társaság gazdálkodása stabil, bérlői évek óta változatlanok, fizetőképességük és -készségük példaértékű. A bérleti szerződések néhány évre szólnak, de ez a multinacionális bérlők üzletpolitikájából, stratégiájából következik, a bérlők már évek óta rendre megújítják bérleti szerződéseiket. A Veszprém, Kossuth u. 6. szám alatti bérleményre új Bérlővel kötött a Társaság szerződést. Az új Bérlő, a Napcsillag Kft., az Eurofamily hálózat működtetője. Az ingatlanok műszaki értéke évről évre nő. A beruházások évben a Veszprém, Házgyári úti bérlőváltáshoz kapcsolódóan folytatódtak. 1. A Társaság bevételei A Társaság bevételei döntően bérleti díjbevételek, kisebb részben bérlők felé közvetített szolgáltatások és még kisebb arányban tárgyi eszközértékesítésből származó egyéb bevételek. A bevételek szerkezetének alakulását, szerkezeti változásait a következő táblázat mutatja: XII XII XII. 31. Nettó árbevétel eft eft eft Ebből: Bérleti díjbevétel eft eft eft Anyageladás bevétele eft 0 eft 0 eft E.ON visszatérítés 0 eft 0 eft 350 eft Közvetített szolgáltatás eft eft eft Egyéb bevételek eft 602 eft 46 eft Ebből: Tárgyi eszköz értékesítés eft 4 eft 0 eft Káreseménnyel kapcs.bevétel 88 eft 179 eft eft Egyéb, nem részletezett 62 eft 419 eft 46 eft 2

3 A bérleti díjbevételek évről évre növekednek az infláció mértékét megközelítő mértékben. Bérleti díjbevételek alakulása: Ingatlan címe Bérlő Alapterület m évi tényleges bérleti díj Veszprém, Kossuth u. 3. Invitel Zrt eft Veszprém, Kossuth u. 6. Napcsillag Kft eft Tapolca Fő tér 4. és 6-8. Raiffeisen Bank Zrt eft Városi ingatlanok összesen: eft Nemesvámosi ipari ingatlanok: 841/4 hrsz. raktárcsarnok /34 hrsz. raktárcsarnok /30 hrsz. raktárcsarnok /30 hrsz. raktárcsarnok eft MTD Hungária Kft. 841/30 hrsz. raktárcsarnok /31 hrsz. raktárcs /31 hrsz. iroda /4 hrsz. raktárcsarnok és iroda eft MTD Hungária Kft. bérlemény összesen: eft 010/1 hrsz. volt lucernapajta Kovács Zoltán eft Nemesvámosi bérleti díjbevételek összesen: évi bérleti díjbevétel: évi bérleti díjbevétel: eft eft eft A bérleti díjnövekmény mértéke az előző évhez viszonyítva 4,98%, összege eft. A továbbszámlázott szolgáltatások nettó árbevétele eft, az előző évi érték eft. Az egyéb bevételek alakulása: XII XII. 31. Ingatlanértékesítés külső, harmadik személy felé 4 eft 0 eft Támogatás (Veszprém, Kossuth u. homlokzat felújítás) 0 eft 46 eft Elszámolt értékvesztésre és egyéb követelésre befolyt összeg 393 eft 0 eft Káreseményekkel kapcsolatos bírság, kötbérbevétel 205 eft 0 eft Egyéb bevételek összesen: 602 eft 46 eft 2. Költségek, ráfordítások alakulása 2.1. Anyagjellegű ráfordítások alakulása Az anyagjellegű ráfordítások összege eft, 19% növekedés mellett, a növekedés összege eft. 3

4 Az anyagjellegű ráfordítások részletezése az előző két évi értékkel párhuzamba állítva: Anyagköltség (energia, nyomtatvány, irodaszer) eft 701 eft 923 eft Igénybevett szolgáltatás eft eft eft Ebből: Szállítás, rakodás, egyéb 50 eft 0 eft 0 eft Bérleti díj 980 eft 0 eft 0 eft Hirdetés, reklám 45 eft 29 eft eft Rendészet, őrzésvédelem, tűzvédelem 720 eft 720 eft 720 eft Társasházi közösköltség 94 eft 94 eft 100 eft Fenntartási költség,takaritás 981 eft 975 eft eft Posta, telefon, internet 51 eft 0 eft 0 eft Ügyvédi költség, könyvvizsgálat 612 eft 490 eft eft Ügyviteli szolgáltatás eft eft eft Egyéb szolgáltatások költsége, szakértői díj, értékbecslések, közvetítés 439 eft eft 525 eft Egyéb szolgáltatások értéke eft eft eft Ebből: Hatósági díj, illeték 266 eft 30 eft 96 eft Pénzügyi befektetési szolg eft eft eft Biztosítás 400 eft 217 eft 235 eft ELÁBÉ 0 eft 0 eft 0 eft Közvetített szolgáltatás eft eft eft Anyagjellegű ráfordítás összesen: eft eft eft Az igénybe vett szolgáltatásoknál a növekedés eft. Két jelentős területe a fenntartási költségek eft többlet és az ügyvédi költség, könyvvizsgálat eft többletköltsége a beolvadáshoz kapcsolódóan. Az igénybevett szolgáltatások értékben eft, 29% növekedéssel. A közvetített szolgáltatások értéke eft, a növekedés eft, mértéke 13,2% Személyi jellegű ráfordítások alakulása A személyi jellegű ráfordítások az ügyvezetés díjazását tartalmazzák. Személyi jellegű ráfordítások részletezése: Bérköltség eft eft eft Személyi jellegű egyéb kifizetések 238 eft 23 eft 0 eft Bérjárulékok 539 eft eft 80 eft Személyi jellegű ráfordítások összesen eft eft eft 2.3. Értékcsökkenési leírás változása és alakulása A tárgyi eszközöknél elszámolt értékcsökkenés eft. Az értékcsökkenés elszámolt értéke az előző évi értékéhez hasonlítva a növekedést mutat mértéke 1 % Értékcsökkenési leírás eft eft eft 2.4. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege eft. A növekedés értékben eft, mértéke 40%. A növekedés konkrét területei évben eft a követeléseknél elszámolt értékvesztés, magánszemélynek nyújtott kölcsön és kamat. Társaság 2013 évben eft támogatást nyújtott. 4

5 Az egyéb ráfordítások részletezése: Bírság, káresemény, kötbér 60 eft 3 eft 1 eft Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés eft 0 eft eft Értékesített tárgyi eszköz érték eft 0 eft 0 eft Építményadó eft eft eft Ebből: Nemesvámos eft eft eft Veszprém 388 eft 388 eft 388 eft Tapolca 161 eft 161 eft 322 eft Iparűzési adó eft eft eft Ebből: Nemesvámos 668 eft eft eft Veszprém eft eft eft Tapolca 81 eft 273 eft 229 eft Különféle egyéb ráfordítások 1 eft 0 eft eft Egyéb ráfordítások összesen eft eft eft 2.5. Összes költség és ráfordítás Az összes költség és ráfordítás összege eft. A növekedés értékben eft, mértéke 22,57% Költségek és ráfordítások mindösszesen eft eft eft A változás az igénybevett szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások, valamint a személyi jellegű és az egyéb ráfordítások növekedésének következménye. 3. Az üzleti tevékenység eredménye A Társaság ügyleti tevékenységének eredménye eft, az előző évi érték 98%-a. A működési tevékenység üzleti eredménye: Üzleti tevékenység eredménye eft eft eft Ebből ingatlanértékesítés eredménye eft 0 eft 0 eft Működési tevékenység eredménye eft eft eft Az üzleti tevékenység működéséből származó eredmény csökkenése a költségek növekedésének következménye. 4. A pénzügyi tevékenység bevételei, ráfordításai, eredménye A pénzügyi tevékenység bevételei eft értékkel az előző évi érték 53%-a. Az évközbeni átmeneti pénzeszközök elhelyezéséből és a Csoporton belüli kölcsönkihelyezésekből származó kamatbevételek eft értékkel, jelentősen csökkent az előző évhez képest, amely a Csoport tagjainak pénzügyi stabilitását mutatja. A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinél jelentkező eft, a lekötött betétek, határidős ügyletek eredménye. 5

6 A pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése: Kapott osztalék eft eft 0 eft Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek eft eft eft Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott eft eft eft Pénzügyi műveletek egyéb bevételei eft eft eft Pénzügyi műveletek bevételei összesen eft eft eft A pénzügyi műveletek ráfordításai az előző évi érték 44%-a, eft összegben zártak. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai körben a Raiffeisen Banknál fennálló beruházási hitel évben kiegyenlítésre került, ennek következménye a fizetett kamatok jelentős csökkenése. Az előző évi eft pénzügyi bevételből eft az osztalékbevétel a Házgyár-Székhely Kft.-től évben a beolvadás miatt ilyen osztalékbevétel nem keletkezik. A pénzügyi ráfordítások részletezése: Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások eft eft eft Ebből: kapcsolt vállalkozásnak fizetett 110 eft 0 eft 449 eft Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai eft eft eft Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen eft eft eft Pénzügyi műveletek eredménye eft eft eft A pénzügyi műveletek eredménye az előző évi érték 44%-a, elsősorban és döntő részben az előző évben kapott 160 MFt osztalék elmaradásának következménye. 5. Adózás előtti eredmény, A Társaság adózás előtti eredménye eft, az előző évi érték 67%-a. Az adózás előtti eredmény részletezése: Adózás előtti eredmény eft eft eft Ebből: Üzleti eredmény eft eft eft Pénzügyi eredmény eft eft eft Rendkívüli eredmény 0 eft 0 eft 0 eft 6. A Társaság eszközei, az eszközállomány változása A Társaság összes eszközértéke eft, az előző évi érték 80%-a. A befektetett eszközök értéke eft, az előző évi érték 99%-a, az összes eszközértéken belül képviselt aránya 98,6%. A tárgyi eszközök körében a eft összegű csökkenés a normál értékcsökkenés elszámolásnak következménye. A befektetett pénzügyi eszközök értékében változás nem történt. 6

7 A befektetett eszközök alakulása: Immateriális javak 0 eft 0 eft 0 eft Tárgyi eszközök eft eft eft Ebből: Ingatlanok eft eft eft Műszaki gépek, berendezések eft eft eft Egyéb berendezés, felszerelés 418 eft 354 eft 289 eft Beruházások 202 eft eft 0 eft Befektetett pénzügyi eszközök eft eft eft Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, Házgyár-Székhely Kft-ben (100%) eft eft eft Befektetett eszközök összesen eft eft eft A forgóeszközök záróértéke eft az előző évi eft, 4,78%-a. Szerkezeti változásai: Készletek 0 eft 0 eft 0 eft Követelések eft eft eft Ebből: Vevők eft eft eft Kapcsolt vállalkozásal szemben fennálló eft eft 33 eft Egyéb követelések eft eft 0 eft Értékpapírok 0 eft 0 eft 0 eft Pénzeszközök eft eft 213 eft Forgóeszközök összesen eft eft eft A Társaság kapcsolt vállalkozások felé fennálló követelései december 31-én: Markovszky Ingatlan Zrt. vevőkövetelés 33 eft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összesen 33 eft 7. A Társaság forrásai és a források változásai A saját tőke záróértéke eft, 0,43% növekedést mutat. A saját tőke alakulása: Jegyzett tőke eft eft eft Eredménytartalék eft eft eft Lekötött tartalék 0 eft eft eft Mérleg szerinti eredmény eft eft eft Saját tőke összesen eft eft eft A kötelezettségek záróértéke eft, értéke saját tőke 19,73%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek eft, az előző évi eft 40%-a évben teljes egészében kifizetésre került a Társaság, Raiffeisen Banktól felvett beruházási hitele. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség az előző évi eft-ról eft-ra csökkent. A jelentős csökkenés oka az osztalékfizetési kötelezettség csökkenése. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség eft előző évhez viszonyítottan jelentős mértékű növekedést mutat. 7

8 A kötelezettségek alakulása: Hosszú lejáratú kötelezettség eft 0 eft 0 eft Ebből: bankhitel eft 0 eft 0 eft Rövid lejáratú kötelezettség eft eft eft Ebből: hitel eft eft eft vevői előleg eft eft eft szállítók 169 eft 268 eft 10 eft kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 5 eft eft eft egyéb rövid lejáratú kötelezettség eft eft eft Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség részletezése: Mar&S Vagyonkezelő Kft. osztalék kötelezettség eft Markovszky Ingatlan Zrt. szállitói kötelezettség eft MARK-ET Holding Zrt kölcsön kötelezettség eft MARK-ET Holding Zrt szállitói kötelezettség 83 eft Összesen: eft 8. A Társaság tulajdonosi, likviditási, jogi és piaci helyzete A Társaság többségi tulajdonosa, a Mar&S Vagyonkezelő Kft., a törzsbetétek 89,1%-át tulajdonolja. Kisebbségi tulajdonosok Dr. Markovszky György és Dr. Fekete-Markowszky Eszter. A Társaság a Mar&S Vagyonkezelő Kft.-n keresztül a MARK-ET Holding Zrt. által képviselt Csoporthoz tartozik. Konszolidált beszámolót nem készít és leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. sem kötelezett konszolidált beszámoló készítésére. A Csoport egészére a MARK-ET Holding Zrt. készít konszolidált beszámolót. A Társaság társvállalkozásai a Markovszky Ingatlan Zrt. és annak 100%-os tulajdoni arányú leányvállalata, a Batta-CASYS Kft. A Társaság likviditása, hosszabb ideje tartós kapcsolatú bérlői fizetőkészsége okán biztosított. Ezt bizonyítja a saját tőke folyamatos, erőteljes növekedése. A Társaság piacán ipari bérlemények általában rövid, max. 2-3 éves szerződéseket kötnek a bérlők. Ugyanakkor a Társaság bérlőivel többévi folyamatos kapcsolat áll fenn, és rendre megújítják bérleti szerződéseiket. A Társaság a bérlők érdekében folyamatos beruházásokat végez, javítja a bérlemények műszaki színvonalát, komfortját. A Társaságba december 31. napjával beolvadt 100%-os leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. A Veszprémi Törvényszék a beolvadást november 12. napján bejegyezte. A Társaság jelen Üzleti Jelentésen kívül összevont beszámolót, Üzleti Jelentést is készít, melyben bemutatja saját és a beolvadó Társaság együttes adatait, és a végleges vagyonmérleg szerinti eszközforrás értékeket. Veszprém, február 14. 8

9 M-Spirit Szolgáltató Kft. mérlegadatok ESZKÖZÖK (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás A. Befektetett eszközök ,14% I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,98% Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok ,10% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,56% Egyéb berendezések, felszerelések ,64% Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,00% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00% Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.áll v Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Bef. pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ,78% I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész term Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,96% Követelések áruszáll. és szolg. (vevők) ,15% Követelések kapcsolt váll-sal szemben Követelések egyéb rész.visz-ban lévő váll-sal Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.p Bázis index IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek ,00% Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,03% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,33% 9

10 M-Spirit Szolgáltató Kft. mérlegadatok FORRÁSOK (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás D. Saját tőke ,43% I. JEGYZETT TŐKE ,00% ebből: visszavásárol tulajdoni rész. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,49% E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,62% I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt. kapcs. vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb r.visz-ban lévő váll Hátrasorolt köt. egyéb gazd-val szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.sz Tartós köt. egyéb r.visz-ban lévő váll.szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,62% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,99% Vevőtől kapott előlegek ,29% Kötelezettségek áruszállításból és szolg ,73% Váltótartozások Rövid lejáratú köt. kapcs.vállalk-val szemben ,89% Rövid lej. köt. egyéb rész.visz-ban lévő váll Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Bázis index G. Passzív időbeli elhatárolások ,77% Bevételek passzív időbeli elhatárlása ,76% Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh ,73% Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ,33% 10

11 M-Spirit Szolgáltató Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,07% Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ,07% Saját term. készletek állományvált Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítm. értéke Egyéb bevételek ,64% Ebből: Visszaírt értékvesztés Anyagköltség ,67% Igénybe vett szolg. értéke ,44% Egyéb szolgáltatások értéke ,77% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,15% Anyagjellegű ráfordítások ,96% Bérköltség ,00% Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék ,63% Személyi jellegű ráfordítások ,38% Értékcsökkenési leírás ,03% Egyéb ráfordítások ,04% ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE ,00% Kapott osztalék és részesedés ,00% Részesedés értékesítésének árf.nyeresége Bef. pénzügyi eszk. kamatai és árf.nyer Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét ,55% ebből: kapcsolt vállalk-tól kapott ,34% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,58% Pénzügyi műveletek bevételei ,61% Bef. pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford ,80% ebből: kapcsolt vállalk-nak adott Rész-ek, ért.papírok, bankbetétek ért.veszt Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,22% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,28% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,07% SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY ,32% Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Bázis index ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,32% Adófizetési kötelezettség ,01% ADÓZOTT EREDMÉNY ,57% Eredménytart.igénybev.oszt-ra, rész-re Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés ,23% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,49% 11

12 M-Spirit Szolgáltató Kft. CASH FLOW KIMUTATÁS (adatok: ezer Ft-ban) Működési cash flow Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 0 0 Céltartalékok növekedése 0 0 Bef. tárgyi eszk. értékesítésének eredménye 0 0 Bef. eszk.-ben bekövetkezett káresemény miatti veszteség 0 0 Apportált eszközök miatti veszteség 0 0 Térítés nélkül átadott eszköz értéke 0 0 Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevői követelés változása Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása Vevőktől kapott előlegek változása 0 0 Kapott osztalékként elszámolt összeg kiszűrése 0 0 Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék Működési tevékenység nettó pénzeszköz változása Befektetett tev.-ből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Részesedések változása 0 0 Kapott osztalék 0 0 Egyéb értékpapírok értékesítéséből befolyt pénzeszköz 0 0 Pénzeszközök kölcsönadása 0 0 Kölcsönadott pénzeszközök visszafizetése 0 0 Befektetési tevékenység által felhasznált nettó pénzeszköz Finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó cash flow Jegyzett tőke változása, tőkeemelés 0 0 Hitelfelvétel Beruházási és fejlesztési hitel 0 0 Rövid lejáratú hitel és kölcsön 0 0 Beolvadás miatt különbözetek kiszűrése eredm.tartalékból 0 0 Visszavásárolt saját részvény 0 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 Hitel visszafizetése 0 0 Finansz. tevékenység által biztosított nettó pénzeszköz Pénzeszközök változása Pénzeszközök nyitó állománya Pénzeszközök záró állománya

13 M-Spirit Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő ingatlanok kimutatása 8248 Veszprém Kossuth u /A/9 hrsz. 129 m 2 üzlethelyiség 8200 Veszprém Kossuth u /A/5 hrsz. 224 m 2 üzlethelyiség 8300 Tapolca Fő tér 4. A. ép. 1/A/7 hrsz. 147 m 2 üzlethelyiség 8300 Tapolca Fő tér 6-8. fsz. 3. 2/1/A/3 hrsz. 83 m 2 üzlethelyiség 8248 Nemesvámos Belterület 840/3 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/4 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/5 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/7 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 840/8 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/9 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/10 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 841/4 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/8 hrsz m 2 kivett beépítetlen terület 8248 Nemesvámos Belterület 841/17 hrsz. 404 m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/20 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/21 hrsz. 629 m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/26 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/27 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/28 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/29 hrsz. 222 m 2 kivett gázfogadó 8248 Nemesvámos Belterület 841/30 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/31 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/32 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/34 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Külterület 010/1 hrsz m 2 kivett major (gazdasági épület) m 2 13

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Részletesebben

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Részletesebben

untitled

untitled 1 a. 2008 2009 1 1 23 27 321 39 1 27 2 3 7 8 15 16 17 18 1 2009 1 12009 7 1 1 Cash Flow Statement Statement of Cash Flows 3 27 8 14 2 132 1. a. 200840 2009 7 1 2009 2 2010 3 24 4 32 5 1 6 1 7 8 2 6 9 7-14

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben