Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az ra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Címrend 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: aa) i b) önállóan működő költségvetési szerv ba) Könyvtár és Művelődési Ház bb) dc) i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2) Város és az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő intézmények különkülön címet alkotnak. 3. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítése 3. (1) Város Képviselőtestülete az, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét ezer Ftban melyből: aa) a működési bevételt ezer Ftban ab) a felhalmozási bevételt ezer Ftban ad) a finanszírozási bevételt ezer Ftban ad) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket ezer Ftban b) kiadási főösszegét ezer Ftban melyből: ba) a működési kiadást ezer Ftban melyből: baa) a személyi juttatásokat ezer Ftban bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót ezer Ftban bac) a dologi kiadásokat ezer Ftban bad) egyéb működési célú kiadásokat ezer Ftban bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ftban bb) a felhalmozási kiadást ezer Ftban

2 2 melyből: bba) felújításokat ezer Ftban bbb) beruházásokat ezer Ftban bbc) egyéb felhalmozási kiadásokat 12 ezer Ftban bd) a finanszírozási kiadást ezer Ftban be) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat ezer Ftban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2 6. melléklete tartalmazza. (4) A költségvetési szervek évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza 4. (1) Az önkormányzat támogatás értékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 5. (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a december 31i állapotnak megfelelően a 13. melléklet szerint fogadja el. 8. Az önkormányzat 2013ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 14. melléklet szerint fogadja el. 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el. 10. (1) Az önkormányzat a december 31ei állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet szerinti vagyonmérlegben, valamint a 17. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján ezer Ftban állapítja meg. (2) Mivel Város tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz. 11. Az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 12. Az önkormányzat évi pénzeszközváltozását a 19. melléklet szerint tudomásul veszi. 2

3 3 13. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet melléklete tartalmazza. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. (3) Város ának évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni, valamint az Állami Számvevőszék részére megküldeni. 4. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Csányi Kálmán polgármester Vezér Ákos jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: április 25. Vezér Ákos jegyző 3

4 4 1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 1 Megnevezés Város és intézményei évi összevont mérlege A B C D E évi tény adat évi előirányzat évi tény adat ezer Ftban Teljesülés aránya 2 I. Működési bevételek ,7% 3 Intézményi működési bevétel ,8% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,5% ,0% Előző évi pénzmaradvány átvétele Működési célú támogatásértékű bevétel ,0% 9 Működési célú átvett pénzeszközök ,0% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,1% ,0% 12 Közhatalmi bevétel ,6% 13 Közhatalmi bevétel Igazgatási szolgáltatási díj ,8% 14 Közhatalmi bevétel Bírságbevétel) ,3% 15 oknak átengedett közhatalmi bevétel (SZJA,gépjármű adó) ,7% 16 Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság ,2% 17 II. Felhalmozási bevételek ,8% 18 Felhalmozási bevételek ,6% 19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfával) ,0% 20 Egyéb felhalmozási bevételek ,6% 21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 ok felhalmozási költségvetési támogatása ,0% ,0% 23 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,8% 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,3% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,3% 26 Költségvetési bevételek összesen: ,1% 27 I. Működési kiadások ,4% 28 Személyi juttatások ,2% 29 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9% 30 Dologi kiadások ,9% 31 ebből: kamatkiadások ,9% 4

5 5 32 Egyéb működési kiadások ,6% 33 Működési célú támogatás értékű kiadások ,5% Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,8% ,4% 36 Működési célú tartalék 354 0,0% 37 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% 38 II. Felhalmozási kiadások ,2% 39 Felújítások (Áfával) ,7% 40 Beruházások (Áfával) ,8% 41 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,0% 42 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,0% 44 Felhalmozási célú céltartalék ,0% 45 Költségvetési kiadások összesen: ,8% 46 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 47 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ,1% ,8% 48 Hitelek törlesztése ,0% 49 Finanszírozási kiadások összesen: ,0% 50 Maradvány működési célú igénybevétele ,0% 51 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,0% 52 Finanszírozási bevételek összesen: ,0% 53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi bevételek: ,3% 56 Tárgyévi kiadások: ,1% 5

6 6 2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 1 Megnevezés Város évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E évi tény adat évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Intézményi működési bevétel ,5% 3 ok működési költségvetési támogatása ,0% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel ,6% 5 Előző évi kvi kiegészítés Előző évi pénzmaradvány átvétele Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen: ,6% ,0% ,1% ,2% 11 Igazgatási szolgáltatási díj ,0% 12 ok átengedett közhatalmi bevétele ,7% 13 Helyi adók ,6% 14 Talajterhelési díj ,1% 15 Adópótlék és bírság ,3% 16 Közhatalmi bevételek összesen: ,6% 17 Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj) ,6% 18 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: ,6% 20 ok felhalmozási költségvetési támogatása ,0% 21 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,8% 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 23 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,0% ,3% 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: ,3% 25 Költségvetési bevételek összesen: ,9% 26 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,0% 27 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,0% 28 Finanszírozási bevételek összesen: ,0% 29 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen: ,2% 31 Személyi juttatások ,9% 32 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ,9% 33 Dologi kiadások ,4% 34 Működési célú támogatás értékű kiadások ,6% 6

7 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,8% ,4% 37 Működési célú tartalék 354 0,0% 38 Ellátottak pénzbeli juttatása ,4% 39 Működési kiadások összesen: ,0% 40 Felújítások (Áfával) ,0% 41 Beruházások (Áfával) ,0% 42 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% 44 Felhalmozási célú céltartalék ,0% 45 Felhalmozási kiadások összesen: ,4% 46 Költségvetési kiadások összesen: ,3% 47 Irányítószervi támogatás (finanszírozás) ,9% 48 Hiteltörlesztés ,0% 49 Finanszírozási kiadások összesen: ,5% 50 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen ,2% 7

8 8 3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez i évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés évi tény adat évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel ,4% 4 Közhatalmi bevétel igazgatási szolgáltatási díj ,0% 5 Közhatalmi bevétel bírság ,3% 6 Működési célú támogatás értékű bevétel ,0% 7 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Áfával) ,0% 8 Maradvány működési célú igénybevétele ,0% 9 Irányítószervi támogatás ,4% 10 Bevételek összesen: ,6% 11 Kiadások 12 Személyi juttatások ,7% 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% 14 Dologi kiadások ,8% 15 Működési célú támogatás értékű kiadások ,0% 16 Ellátottak pénzbeli juttatása ,9% 17 Felújítások (Áfával) ,0% 18 Beruházások (Áfával) ,5% 19 Kiadások összesen: ,3% 8

9 9 4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési Ház évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés évi tény adat évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel ,7% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel ,0% 5 Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ,0% 6 Maradvány működési célú igénybevétele ,0% 7 Irányítószervi támogatás ,7% 8 Bevételek összesen: ,7% 9 Kiadások 10 Személyi juttatások ,0% 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 12 Dologi kiadások ,8% 13 Működési célú támogatás értékű kiadások ,2% 14 Kiadások összesen: ,7% 9

10 10 5. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés évi tény adat évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevételek ,9% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel ,8% 5 Maradvány működési célú igénybevétele ,0% 6 Irányítószervi támogatás ,1% 7 Bevételek összesen: ,7% 8 Kiadások 9 Személyi juttatások ,2% 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,8% 11 Dologi kiadások ,7% 12 Működési célú támogatás értékű kiadások ,0% 13 Felújítások (Áfával) ,7% 14 Beruházások (Áfával) ,0% 15 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: ,1% 10

11 11 6. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés évi tény adat évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevételek ,4% 4 Irányítószervi támogatás ,7% 5 Bevételek összesen: ,9% 6 Kiadások 7 Személyi juttatások ,7% 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4% 9 Dologi kiadások ,6% 10 Beruházások (Áfával) ,0% 11 Kiadások összesen: ,4% 11

12 12 7. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város költségvetési szerveinél a évi foglalkoztatottak létszáma A B C D E F G 1 Könyvtár és Művelődési Ház i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Összesen: 2 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 3 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 0,5 9,0 1,0 16,0 1,0 27,5 4 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 0,5 9,0 1,0 16,0 1,0 27,5 5 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 6 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 5,0 21,0 2,0 24,0 8,0 60,0 7 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3,5 20,0 2,0 22,0 8,0 55,5 8 Létszám összesen: 9 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 5,5 30,0 3,0 40,0 9,0 87,5 10 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 4,0 29,0 3,0 38,0 9,0 83,0 11 Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő) ,0

13 13 8. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei évi támogatásai és átvett pénzeszközei 1 Megnevezés ezer Ftban A B C D évi előirányzat évi tény adat Teljesül és aránya 2 MEPtől védőnői ellátásra ,0% 3 MEPtől gyermekorvosi ellátásra ,0% 4 III. számú háziorvosi körzet működtetéséhez OALItól ,0% 5 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,9% 6 TÁMOP /22011 Város Óvoda ,8% 7 TÁMOP /22011 Általános iskola ,0% 8 TÁMOP /12012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége ,0% 9 Általános Iskola évi ÁFA visszatérülése ,0% 10 Általános Iskola évi pénzmaradványa ,0% 11 KIM Időközi polgármester választás lebonyolításához ,0% 12 Iskolagyümölcs program támogatás ,0% 13 Intézményektől elvont évi maradvány Központi költségvetésből kapott támogatás ,0% 15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,5% 16 KDOP3.1.1/C Játszótér építésére ,0% 17 Központi költségvetésből kapott támogatás ,0% 18 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,0% 19 Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása a Szabolcs Fesztivál megrendezéséhez ,0% 20 HPV védőoltásra átvett támogatás lakosságtól ,0% évi orgonakoncert fel nem használt támogatása ,0% 22 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,0% 23 Egészségért Alapítvány ,0% 24 Közös költség Mátyás k. utcai ikerház fenntartásához magánszemélytől ,0% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,3%

14 14 9. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei ezer Ftban 1 Megnevezés A B C D évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat % 3 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás % 4 i hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez % 5 Előző évi pénzmaradvány átadás önkormányzatnak % 6 Általános iskola TÁMOP pályázati előleg átutalása KIK részére % 7 KDV i Társulás % 8 Működési célú támogatás értékű kiadások összesen: % 9 Római Katolikus Egyházközség Közösségi házban folyó tevékenység támogatása % 10 Közös költség önkormányzati üzletek után % 11 Alba Caritas Hungarica i csoportja % 12 Erőnlét Sportegyesület % 13 Harmónia Nyugdíjas Egyesület % 14 Kotta Egyesület 20 0% 15 i Kutyabarát Klub % 16 Magyar Rákellenes Liga i Szervezete % 17 Önkéntes Tűzoltó Egyesület % 18 i Polgárőrség % 19 i Sport Club % 20 i Szabadidősport Egyesület % 21 Tiszta utak, Élő Táj alapítvány % 22 Öreg Diákok Baráti Egyesülete 20 0% 23 Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány % 24 Puszta Lovas Egyesület 60 0% 25 Sebes Folyó Alapítvány % 26 Római Katolikus Egyházközség évi orgonakoncert sorozat megrendezése % 27 Római Katolikus Egyházközség templom harang javításra % 28 Nyelvi kultúra fejlesztéséért alapítvány % 29 Támogatás háziorvosoknak % DRV Zrt. részére évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: % % 32 Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése % 33 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: % 14

15 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei évi teljesített beruházási kiadásai A B C D ezer Ftban 1 Beruházások megnevezése Viziközmű fejlesztés ( e Ft maradvány e Ft évi eszközhasználati díj bevétel e Ft Kt határozatok szerinti döntések felújítások közül a 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója e Ft.) 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4es és 2es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái 298/2012.(VIII.30.) Kt. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat önerő évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya ,0% 612 0,0% ,5% 5 353/2012.(X.10.) Kt viziközmű tolózárak cseréje ,6% /2012.(XI.29.) Kt. ABS AS 10 típusú szivattyú a 6os átemelőben 106/2013.(II.28.) Kt. 2 db Flyght szivattyú és tartozékai beszerzése a XII. átemelőben ,2% ,0% 8 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása ,0% 9 159/2013.(III.28.) Kt. szennyvíz szivattyú ,0% /2013.(V.30.) Kt.KEOP7.1.0/ projektmenedzsment áfa összege 319 0,0% /2013.(V.30.) Kt. szennyvíz bekötő vezeték építése ,0% /2013.(VIII.29.) Kt.csatorna csonk létesítése ,0% /2013.(VIII.29.) Kt. Szennyvíztelepi szivattyú alkatrész csere Befejezett viziközmű beruházás (13 e Ft maradvány + 80 e Ft évi bevétel 93 e Ft az útépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére június 30i átvezetéssel) Környezetvédelmi alap (1.717 e Ft maradvány e Ft évi bevétel e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére március 30, június 30, október 30, december 31i átvezetésekkel) 152 0,0% 16 Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás Játszótérépítés ,4% 18 Orvosi rendelő építés, átépítés terveztetés ,0% 19 Házi gyermekorvosi rendelő felszerelésének biztosítása ,7% informatikai fejlesztése/ TÁMOP /22011 pályázat informatikai eszközök/ ,5% ,0% 22 LSU motoros szívó ,8% 23 Játszótér és pihenőpark területén 4db térfigyelő kamera ,5% 24 Temető bővítés terveztetése ,0% 25 Informatikai fejlesztés és fénymásoló vásárlása/i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ,0% 15

16 /2013.(VIII.29.) Kt. Egészségügyi centrum tervezése ,0% 27 Manóvár Óvoda gázterv készítése, szükséges gépészeti és épületfizikai átalakítások 110 0,0% 28 3 db építési telek visszavásárlás ,9% 29 Országzászló emlékmű ,0% 30 Óvodák akadálymentesítésének terveztetése/ ,5% 31 Beruházások összesen: ,8% 16

17 17 11 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei évi teljesített felújítási kiadásai 1 Felújítások megnevezése ezer Ftban A B C D évi előirányzat évi tény adat Teljesülés aránya 2 informatikai eszközeinek felújítása/ ,0% 3 Manóvár Óvoda nyílászáró csere/ ,1% 4 Manóvár Óvoda 1 db fürdőszoba felújítása/ ,8% 5 Zsiráf Óvoda tornaszoba kialakítása/ ,0% 6 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója a viziközmű fejlesztési előirányzatból ,0% 7 Mária utcai buszmegálló felújítása ,0% 8 Kistraktor felújítása ,3% 9 Felújítások összesen: ,7% 17

18 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ftban A B C D E F G H I J 1 Feladat Összes kiadás Ebből ig terv évi számított 3 Intézmények világítási berendezésének bérlete Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért ( ezer Ft) bérbe adta az önkormányzatnak. A bérlet díja évente az inflációval növelt összegben került megállapításra. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Város részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

19 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város által felvett hitelállomány alakulása lejárat, a Stabilitási tv. 3. a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásának december 31i állapota ezer Ftban A B C D E F G H I J K L 1 Megnevezés Hitelt nyújtó bank Felvét éve Lejárat Összesen Összege Tény Számított 2012ig Fejlesztési Tőke Hitel Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Kamat Csapadékelvezetés Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Belterületi utak építése, 7 önkormányzati ingatlan felújítása Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Összesen Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújtott az i Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására. A kimutatás a december 31i állapotot mutatja be, egyezően az önkormányzat évi mérlegében kimutatott kötelezettségekkel. Város december 31i állapotnak megfelelő adósságállomány és járulék összegét a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 60%ban átvállalta. Az átvállalt összeg Ft. Az erre vonatkozó megállapodást az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel Város polgármestere február 28án írta alá. 19

20 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város évi Európai Uniós projektjei ezer Ftban A B C D E F G Bevétel Kiadás 1 Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből évi támogatás évi kiadás évi kiadás További években 2 on belül megvalósuló projektek 3 KDOP3.1.1/C Kistelepüléseken a településkép javítása KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség TÁMOP /12012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP7.1.0/ Szennyvíztelep bővítése és fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP4.10.0/A/ Manóvár Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP4.10.0/A/ Zsiráf Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

21 melléklet a 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Város évi közvetett támogatásai A B C D E F G Ftban 1 A támogatás kedvezményezettje Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2 2 vállalkozás Helyi körzeti megbízottak vállalkozás magánszemély Összesen: (2) A Sport u. 2/2 III/1. és 2. szú üzlet ( m2) bérleti díjának 10 %os mérséklése ( 42 Ft/m2)az egyik üzlet alacsony komfortfokozata, valamint a másik üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra. (3) Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére, internet hozzáférést biztosított és a használat díját megfizette (4) 1 vállalkozás iparűzési adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott (5) a magánszemély gépjármű adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott 21

22 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város vagyonmérlege év december 31én ezer Ftban A B C D E 1 ESZKÖZÖK 2 Sor sz. Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték változás mértéke 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok ,1% 6 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 8 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 9 I. Immateriális javak összesen ,1% 10 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,7% 11 2 Gépek, berendezések, felszerelések ,8% 12 3 Járművek ,1% 13 4 Tenyészállatok 14 5 Beruházások, felújítások ,2% 15 6 Beruházásra adott előlegek 16 7 Állami készletek, tartalékok 17 8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 II. Tárgyi eszközök összesen: ,3% 19 1 Tartós részesedés ,0% 20 ebbőltartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: ,0% Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök ,2% 28 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök ,2% 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) ,7% Anyagok Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok 33 4 Késztermékek 34 5/a. Áruk,betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 35 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36 I. Készletek összesen Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,5% Adósok ,4% Rövid lejáratú adott kölcsönök ,2% 40 ebből tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek Egyéb követelések ,2%

23 23 42 II. Követelések összesen ,4% 43 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,3% Költségvetési pénzforgalmi számlák ,7% 46 ebből költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke ,7% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,5% 49 IV. Pénzeszközök összesen ,5% Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,9% Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív püi elszámolások 54 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ,9% 55 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) ,9% 56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,6% 57 FORRÁSOK 58 Sor sz. Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték változás mértéke Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje ,0% 61 I. Tartós tőke: ,0% Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása ,0% Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása ,7% 64 II. Tőkeváltozások ,3% Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka 67 III. Értékesítési tartalék 68 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.) ,2% Költségvetési tartalék elszámolása ,0% 70 ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,0% 71 előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzatmaradvány 76 I. Költségvetési tartalékok összesen: ,0% Vállalkozási tartalék elszámolása 78 ebből tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 79 előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás 83 II. Vállalkozási tartalékok összesen 84 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II) ,0% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 23

24 Beruházási és fejlesztési hitelek ,0% Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 91 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ,0% Rövid lejáratú kapott kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,4% ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,4% ,5% ,4% 97 tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kifizetések ,6% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,6% 99 ebből: váltótartozások 100 munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 101 költségvetéssel szembeni kötelezettségek 102 helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek ,9% 103 támogatási program előlege miatti kötelezettségek ,0% 104 előfinanszírozás miatti kötelezettségek 105 szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő részletei tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,8% egyéb különféle kötelezettségek 112 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ,6% Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,0 % Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ,5% 117 ebből: Költségvetésen kívüli letéti elszámolások ,1% III. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) ,6% 120 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) ,1% 121 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,6% 24

25 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város tételes vagyonkimutatása év december 31én A B C D E 1 I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon 2 A vagyon 3 Megnevezése Bruttó érték Értékcsökkenés Könyv szerinti érték Megjegyzés 4 Ft 5 Utak Zöldterület, parkok Gyalogoshíd, árok, áteresz Közvilágítás lámpák db információs tábla db buszváró db gyalogos átkelőhely Játszótér + játékok Ingatlanok összesen: Forgalomképtelen ingatlanvagyon ezer forintban: I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Szabolcs liget 50. földterület Szabolcs liget 50. lakás ingatlan Szabolcs liget 50. rendőr iroda ingatlan Mátyás király utca. Ikerházban bérlakás Béke utca bérlakás földterülete Béke utcai bérlakás ingatlan Városháza fölterület Városháza épület Városháza kerítés IKK földterület IKK épület Művelődési ház földterület Művelődési ház udvar Művelődési ház kerékpártároló Művelődési ház kerékpár tároló Művelődési ház kerítés Művelődési ház ingatlan Adonyi út tanácsadó földterület Adonyi út tanácsadó épület Kastély földterület Kastély épület Kastély kerítés Szennyviztisztító épület alatti terület Szennyvíztisztító körüli földterület Szennyvíztisztító kerítése

26 26 41 Középiskola földterület Középiskola épülete Középiskola kerítése Általános iskola tornaterem Általános iskola főépülete Általános iskola lapos tetejű épülete Általános iskola udvar területe Általános iskola tornapálya Általános iskola kerítése Általános iskola kézilabda pálya MÁV iskola drótkerítése MÁV iskola betonkerítése Zsiráf óvoda földterülete Zsiráf óvoda épülete Zsiráf óvoda kerítése Manóvár Óvoda földterülete Manóvár óvoda épülete Manóvár óvoda vízhálózata Manóvár Óvoda kerítése Óvodák udvari játékai Gépkocsi tároló Temető földterülete Temető ravatalozó épülete Temető járda, kerítés Fedett ravatalozó Kastély komposztáló Ingatlanok összesen: Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon ezer forintban: Tűzoltó autó Járművek összesen: Korlátozottan forgalomképes járművek ezer forintban: Szennyvíztisztító telep, viziközmű hálózat Szennyvíztisztító hálózaton további gépek, berendezések Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök ezer forintban: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: i törzsvagyon összesen: A,) forgalomképtelen törzsvagyon : B,) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: Törzsvagyon összesen : Törzsvagyon ezer forintban: Szirén könyvtári rendszer Könyvtár honlap Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház 26

27 27 84 Portál Taninform szoftver Taninforn szoftver Élelmezési program Számítógép konfigurációk általános iskola Települési hulladékgazdálkodási terv Viktória betegnyilvántartó program Település rendezési terv Iktató program Immateriális javak össszesen: I. Immateriális javak ezer forintban: Hulladéklerakó telep földterület Külterületi szántók a Rózsadomb és a temető között 031 hrsz. számú "Pedagógusföld" Gyep, árok a Rózsadomb alatt Külterületi szántó a Szt.István út végében Felhagyott szeméttelep Szabolcs puszta Szántó Szabolcs puszta Régi orosz temető, kiserdő Adonyi úti régi iskola udvara Adonyi úti rendelő földterülete Adonyi úti rendelő mögötti terület a Szt.István utcában Arany J. utca vége, Kutyaklub területe Köztársaság utca vége Velencei u. 32. földterület Gárdonyi utca vége Névtelen utca beépítetlen terület Belterületi telek Árok utca Belterületi erdő Zrínyi utca Építési telek 1621/6 hrsz Építési telek 1621/5 hrsz Építési telek 1609 hrsz Építési telek 1604 hrsz Volt vízmű földterülete Földterület Árok u. 1/ Tűzoltószertár földterület Földterület Szt.István Földterület Adonyi u MÁV iskola mögötti földterületek Volt vízmű épülete Bérlakás Adonyi u Orvosi rendelő Adony u

28 Bérlakás Velencei út Orvosi rendelő Velencei u Bérlakás Árok u.1/ Tűzoltószertár MÁV iskola földterülete Bérlakás Szabolcs liget db Bérlakás Sport u 2/2 2 db Üzlet Sport u. 2/2 4 db Bérlakás Szt.I. u db Üzlet Szt.I.u Irodahelyiség Adonyi u Szeméttelep út Szeméttelep kerítés Mentőállomás térburkolat Garázs az Adonyi utcai rendelőnél Tüzoltószertár kerítése Máv iskola épülete Ingatlanok összesen: Üzleti vagyon ingatlan ezer forintban: Könyvtár és 145 Laptop Művelődési Ház Könyvtár és 146 Phonic poverpod Művelődési Ház Könyvtár és 147 Hangfal szett Művelődési Ház Könyvtár és 148 Projektor Művelődési Ház Tudásdepo számítógép 5 Könyvtár és db Művelődési Ház Könyvtár és 150 Indukciós erősítő Művelődési Ház Könyvtár és 151 Hangfal deck Művelődési Ház Könyvtár és 152 Könyvtár riasztó Művelődési Ház 153 Szekrénysor művelődés szervező Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és 154 Sharp ar206 fénymásoló Művelődési Ház Könyvtár és 155 Zongora roland Művelődési Ház db notebook db projektor db nyomtató db fényképezőgép db spirálozó db számítógép db nyomtató db monitor db fénymásoló db hűtőszekrény db fűnyíró Indezit R Mozgásfejlesztő Riasztóberendezés Képek az anyanyelvi

29 29 neveléshez 2 db 171 Varrógép Telefon Minitorony db minimatt képességfejlesztő db termoszláda db mosógép Videolejátszó db televízió Riasztóberendezés Hűtőszekrény Kombinált mászóka db ételszállító edény Villamos Irásvetítő db számítógép db monitor Anyakönyvi asztal Telefon + fax Videokamera Telefonközpont Mikrovoks szavazó rendszer Szünetmentes tápegység db számítógép db fénymásoló Szünetmentes tápegység Informatikai hálózat Riasztóberendezés db nyomtató Szervergép Hőkötőgép Erősítő berendezés Telefon számláló Klíma berendezés db hangosító berendezés db zászló db fényképezőgép VPP erősítő Telefon alközpont db számítógép db számítógép Televízió Hűtőgép Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 29

30 db termoszláda 214 Riasztóberendezés 215 Telefon + fax Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 216 Számítógép Gyermekorvos számítógépe Kopjafa os emlékmű II. világháborús emléktábla Országzászló Rendezvénysátor db FS40 Still fűrész Középiskola konyha riasztó berendezés Térfigyelő kamera rendszer EKG készülék háziorvos Hőlég sterilizátor védőnők Játszótéri térfigyelő kamera Fűnyíró traktor db pedagógus notebook általános iskola Mimio interaktív tábla általános iskola Processzor általános iskola HPO általános iskola Szerver általános iskola TFT Monitor 17" általános iskola 2 db tanulói laptop általános iskola Fűkasza általános iskola db projektor általános iskola Rákszűrő készülék védőnők Cusco tükör védőnők Dagasztógép konyha Mélyhűtő láda konyha Hűtőszekrény konyha Univerzális konyhagép konyha db alumínium konténer konyha 246 Tanácsadó riasztóberendezés 247 Streetball palánk Audióméter Utánfutó Közvilágítási lámpák db temetői konténer Hűtőláda konyha Érdopler védőnők

31 Látásvizsgáló tábla védőnők Hűtőkamra konyha Számítógép védőnők Minidopler védőnők Gáztűzhely konyha db diagnosztikai táska háziorvosok 260 Vérsejt számláló háziorvosok 261 Bioptron lámpa háziorvosok db fizikoterápiás kezelési egység háziorvosok db érvizsgáló háziorvosok 264 Heine mini készülék háziorvosok 265 Sürgősségi táska háziorvosok 266 EKG készülék háziorvosok 267 Hőlég sterilizátor háziorvosok db notebook háziorvosok db számítógép háziorvosok 270 Orvosi mentőláda háziorvosok db tanulói számítógép általános iskola db TFT Monitor 17" általános iskola db laptop általános iskola db interaktív tábla általános iskola db projektor általános iskola db tanulói laptop általános iskola 277 Konténer általános iskola db Hp laser jet nyomtató általános iskola db monitor általános iskola db számítógép általános iskola 281 Informatikai hálózat általános iskola 282 Sharp ar 5516 fénymásoló általános iskola db notebook általános iskola 284 Lapolvasó általános iskola Elektrovaria általános iskola 286 Irásvetítő vászon általános iskola 287 Zongora általános iskola Iratszéf általános iskola Petrof zongora általános iskola 290 Kézilabda kapu általános iskola db védőháló általános iskola 292 Nyelvi labor általános

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2007.évben nem volt,

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben