Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305"

Átírás

1 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel

2 2. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi kiadási ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadok Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadások

3 Intézmény 3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

4 4. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai ezer Ft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2014.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

5 e Ft Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /1 melléklet a /201.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11) Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (17+18) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( )

6 Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai e Ft Megnevezés Sorszám 30 Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Likvidhitel felvétel Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszirozási bevételek Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen(38+40 )

7

8

9 e Ft Megnevezés 5/2 melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Családi támogatások Kiegészítő Gyermekvédelmi tám Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Közgyógy ellátás Ápolási díj Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. lakásfenntartási tám Adósságkezelési szolgáltatás

10 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft Lakbértámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Köztemetés 3300 Bursa Egyéb nem intézményi ellátások Köztemetés 3300 Rendszeres szoc.segély Önkormányzati segély / pénzbeli Önkormányzati segély / pénzbeli Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Bursa Szívbetegekért Közalapítvány Ezüstkapocs Közalapítvány Megbékélés Szeretetotthon Rendőrség működését elősegítő támogató alap Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Kiadvány /Ipartestület/ Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Egyéb működési célú kiadások Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Úszószakosztály Karate klub Kerékpárosok Tömegsport

11 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai e Ft Lovas Szakosztály Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú péneszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44 ) Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés Likvidhitel törlesztés Államháztartáson belüli mesgelőlegezés visszafízetése Finanszírozási kiadások összesen(46+47) Költségvetési kiadások összesen ( ) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Kiadások mindösszesen( )

12

13

14

15 Ssz. I. 1. F e l a d a t 3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) módosítot Önkormányzati forrás Vasút u. csapadékvíz átvezetés tervezés Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése 2014-ben határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 7. Víziközmű vagyonértékelése Külső forrás Csapdékvíz elvezetés ivóvíz-szennyvíz közművekrekonstrukciója koncessziós díj terhére 6. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez VÍZÜGYI ÁGAZAT Forrás megnevezése E ft KEOP-1.2.0/ (nettó eft), BM EU önerő ( eft), ÁFA DRV koncessziós díj Összesen: Ssz. II F e l a d a t Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, Horvátkúti buszváró építése Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése Puskás T. utca Liszt F. utca - NOA telephely között járda tervezés Önkormányzati forrás Külső forrás Szent János árok 2. híd szélesítés tervezése Ssz. III. Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel műszaki ellenőrzés, eljárási díjak Összesen: F e l a d a t KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Forrás megnevezése E ft KÖZOP-3.2.0/c : eft, Kéthely: eft, Forrás megnevezése E ft 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés Belterületi fásítás Buszváró tervezés és építés a Vicze ABC előtt, a Boronkai utca D-i oldalán és a Focska kanyarban, Horvátkúti buszfellépő Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése KEOP %, Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése E-Kata vagyongazdálkodásirendszer program beszerzése Lehel utca 027/2 hrsz. Telekhatár rendezés, gáz-, villamos energia ellátás kiépítése Horvátkúti sportpálya telekalakítás Focska kanyar ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés Költségvetés készítő program upgrade Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztés Mákos köz közvilágítás Gazdaságélénkítő program kidolgozása Pályázati forrás /BM/

16 15. Kamerarendszer bővítése Mikszáth iskola tetőfelújítás Járőrellenőrző rendszer Szoftverbeszerzés Árop.1.A Összesen:

17

18 7. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Ssz. I F e l a d a t Orgona u számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása Széchenyi u társasház energetikai felújítás - Panelprogram, önkormányzati önrész, Templom utca vízjogi engedéllyel rendelkező északi és déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Horvátkúti u között bedőlt burkolt árok és járda felújítása Puskás Tivadar utcában a Liszt - József A. utcák között járda felújítás, árok burkolás Széchenyi u. déli oldalon járda felújítás (Baglastól a Csoba papírig) csapadékvíz elvezetéssel Európa park szökőkutak kőburkolatának és filagóriák faszrekezetének felújítása 2014.évi Önkormányz a-ti forrás Külső forrás Forrás megnevezése KEOP-2012/ KEOP-2012/ Sport utcai birkózócsarnok tetőhéjazat felújítása Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére Erste Bank / áthúzódó tétel / Kékmadár épület felújítás Orvosi rendelő tető szigetelés Noszlopy G. Általános Iskola vizesblokk felújítása Mikszáth utcai Ált.Isk.tornaterem lapostetső felújítása Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szerver felújítása FELÚJÍTÁS E ft Csak legalább 50% pályázati támogatás esetén DRV koncessziós díj Összesen:

19

20 S.sz ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszám ai I n t é z m é n y Szabadidőközpont Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott Összesen: Közfoglalkoztatottak Részmunkai dőben foglakoztatott A Múzeum enegedélyezett 7 fő létszámából 1 fő foglalkoztatása pályázat függvénye

21 9/1. melléklet a /2015.(II) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások e Ft 2014.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett Egyéb működési célú pénzeszközök kiadás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadás Finanszírozási bevételek ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

22 Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9/2. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Bevételek e Ft Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés Kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

23 Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) 9/3. melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

24 Ssz. 10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatások, projektek E ft 10. sz. melléklet a /2015.(II) önkormányzati rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Megnevezés EU támogatás összege Me.: ezer Ft Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA Egyéb külső forrás Saját forrás 1. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt 3. része) 2013 évben: évben: évben: Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása Összesen: Az EU-s projektek megvalósításához szükséges, tervezett saját forrás összege: Eft 2014 évben: évben: 0 Összesen:

25 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek általános és céltartalék felhasználása Sorszám Megnevezés Célja Összege ezer Ft 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék ( ) Választókerületi alap támogatása Városrészi önkormányzatok támogatása áthúzódó tételek Városrészi önkormányzatok támogatása Összesen (1+2):

26 13. melléklet a /2015 (II. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2014.évre ezer Ft Sorszám Megnevezés J anuár Február Már cius Ápr ilis Május J únius J úlius Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson b Felhalmozási lül ől célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadások 14 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

27 14. melléklet a /2015 (II ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege behajtás, végrehajtás bevétele magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó talajterhelési díj Összesen:

28 15. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása e Ft Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

29 16. melléklet a /2015(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya e Ft Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

30 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Oktatási pályázat Sport pályázat 17.melléklet a /2015.(II.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és álamigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Sport egyesületek Felnőtt sport építményadó e Ft Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000

31 Marcali Város Önkormányzata Építéshatósági feladat Összesen

32 Sorszám Megnevezés 1. melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi bevételei e Ft 2014.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Müködési célú támogatásértékű bevétel Tárgyévi bevételek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Finanszírozás Bevételek összesen

33 2. Melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2014 évi 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Müködési célú pénzeszközátadás e Ft 26 Költségvetési kiadások összesen ( )

34 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/ Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) rendeletének módosításáról szóló../2015. (II..) rendeletének INDOKOLÁSA A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1/ Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében /e Ft-tal csökken. Működési célú támogatás Ezen belül: Működési célú központi támogatás csökken - Nyári gyermekétkeztetés Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő havi bérkompenzáció nő 1.982/e Ft évi bérkompenzáció előleg visszafizetése csökken 1.106/e Ft - ágazati pótlék nő 1.919/e Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken (ezen belül: csökken /e Ft, nő /e Ft) 653/e Ft 4.080/e Ft 2.795/e Ft /e Ft 2/ Közhatalmi bevételek összességében /e Ft-tal növekedtek. Ezen belül: vagyoni típusú adó nő 2.768/e Ft, értékesítési és forgalmi adó nő /e Ft, gépjármű adó csökken 2.000/e Ft, egyéb közhatalmi bevétel csökken 724/e Ft. 3/ Működési bevétel 3.759/e Ft-tal nőtt, mely az intézmények többlet szolgáltatási bevételéből adódik. ( Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 724/e Ft, Városi Könyvtár 1.367/e Ft, Kulturális Központ 1.668/e Ft)

35 II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási összességében /e Ft-tal növekedett. A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a likvidhitel valamint a tartalék változása okozza. Marcali, február 13. Dr. Sütő László polgármester

36 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 2214/1/ számú előterjesztés a Képviselő-testület i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot a finanszírozási kiadást /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban

37 2 a felhalmozási célú bevételt Ebből: előző évi pénzmaradványt /e Ft-ban /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a pénzügyi befektetések kiadásai (részesedés) a felújítások összegét az egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a /e Ft összegű központi elvonást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek: 2. - Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ 41/e Ft - GAMESZ 347/e Ft - Kulturális Központ 96/e Ft - Városi Könyvtár 118/e Ft - Múzeum 35/e Ft - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 334/e Ft - Marcali Város Önkormányzata 2.930/e Ft többlettámogatást állapít meg - Marcali Város Önkormányzatának /eFt elvonást állapít meg. 3. A Képviselő-testület az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett. 4. (1) A 2. -ban a Városi Önkormányzat részére megállapított /e Ft központi elvonás terhére a Képviselőtestület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi - Személyi juttatás nő 280/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Munkaadókat terhelő járulék nő 76/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő 2.574/e Ft ( SZESZK: bérkompenzáció 509/e Ft, ágazati pótlék 1.919/e Ft Óvodai Központ: bérkompenzáció 146/e Ft) - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő /e Ft - Tartalék csökken /e Ft - Értékesítési és forgalmi adó nő 4.147/e Ft

38 3 (2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Egyéb működési célú kiadás csökken ( Közművelődési pályázat) 840/e Ft - Intézményi támogatás nő 840/e Ft = Kulturális Központ 200/e Ft = Városi Könyvtár 90/e Ft = Városi Múzeum 550/e Ft - Likviditású célú hitel felvétel nő /e Ft - Likviditási célú hitel visszafizetése nő /e Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések nő /e Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nő /e Ft - Tartalék csökken - Intézményi támogatás nő 1.480/e Ft = Kulturális Központ 1.480/e Ft - Vagyoni típusú adó nő 2.768/e Ft - Értékesítési és forgalmi adó nő /e Ft - Gépjárműadó csökken 2.000/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belülre nő /e Ft - Dologi kiadás nő /e Ft - Elvonások, befizetések nő /e Ft - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken /e Ft (3) A 2. -ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási okat az alábbiak szerint módosítja. Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.776/e Ft ( havi bérkompenzáció 96/e Ft, Közművelődési pályázat 200/e Ft közüzemi díjra 1.480/e Ft) - Személyi juttatás nő 76/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 20/e Ft - Dologi kiadás nő 1.680/e Ft Városi Könyvtár - Irányító szervtől kapott támogatás nő 208/e Ft ( havi bérkompenzáció 118/e Ft, Közművelődési pályázat 90/e Ft) - Személyi juttatás nő 93/e Ft

39 4 - Munkaadókat terhelő járulék nő 25/e Ft - Dologi kiadás nő 90/e Ft Múzeum - Irányító szervtől kapott támogatás nő 585/e Ft ( havi bérkompenzáció 35/e Ft közművelődési pályázat 550/e Ft) - Személyi juttatás nő 28/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 7/e Ft - Dologi kiadás nő 550/e Ft GAMESZ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 347/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 273/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 74/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő ( havi bérkompenzáció) 41/e Ft - Személyi juttatás nő 32/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 9/e Ft Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - Irányító szervtől kapott támogatás nő 334/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 263/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 71/e Ft (4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő átcsoportosításokat engedélyezi: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - Közhatalmi bevétel csökken 724/e Ft - Működési bevétel nő 724/e Ft ( Közvetített szolgáltatások ellenértéke 615/e Ft, egyéb működési bevétel nő 109/e Ft) Kulturális Központ - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 974/e Ft (Munkaügyi Központ 102/e Ft, TÁMOP pályázat 872/e Ft - Személyi juttatás nő 947/e Ft (nyári diákmunka, pályázat megbízási díja) - Munkaadókat terhelő járulék nő 27/e Ft - Működési bevétel nő 1.668/e Ft - Dologi kiadás nő 2.143/e Ft - Felhalmozási kiadás csökken 475/e Ft

40 5 Városi Könyvtár - Dologi kiadás csökken 676/e Ft - Beruházás nő 676/e Ft (bútor, számítógép vásárlás) - Működési bevétel nő 1.367/e Ft (szolgáltatás) - Dologi kiadás nő 1.400/e Ft - Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 33/e Ft Múzeum - Dologi kiadás csökken 1.693/e Ft - Személyi juttatás nő 633/e Ft - Beruházás nő 1.060/e Ft (Szkenner, LED TV, üvegezett tároló, rögzítő rendszer vásárlás) - Dologi kiadás nő 420/e Ft - Személyi juttatás csökken 270/e Ft - Munkaadókat terhelői járulék csökken 150/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Személyi juttatás csökken 790/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 1.000/e Ft - Dologi kiadás csökken 500/e Ft - Beruházás nő 500/e Ft - Egyéb működési célú támogatás nő 210/e Ft 5. (1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését. Költségvetési hatás Környezeti, egészségügyi következmények: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. Egyéb hatás: A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan a nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Nincs.

42

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére 16/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben