ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24"

Átírás

1 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 III. MELLÉKLETEK 30 Melléklet a Közgyűlés 202/2014. (VIII.21.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 203/2014. (VIII.21.) határozatához 32

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 25/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét , az előző évi maradvány igénybevételét , a felhalmozási célú hitelfelvételét 0, a bevételi főösszegét e Ftban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait , a finanszírozási kiadásait , a kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 3. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a augusztus 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, augusztus 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Melléklet a 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez módosított el irányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. M k. célú támog. áht-n belülr l B Felhalm. célú támog. áht-n belülr l B Közhatalmi bevételek B M ködési bevételek B Felhalmozási bevételek B M k. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülr l - felhalm. B Maradvány igénybevétele - m ködési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kisz rése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN M ködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb m ködési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi értékpapír kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kisz rése KIADÁSOK ÖSSZESEN M ködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN M ködési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE számú melléklet 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 2 3

3 4 5 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások K Választott tisztségvisel k juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb küls személyi juttatások K Küls személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 0 K Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K M k. célú el zetesen felsz. ÁFA K Fizetend általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb m ködési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K M k. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb m k. célú tám. áht-n belülre K M k. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb m ködési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K Áht-n belüli megel legezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megel legezések visszafizetése 0 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - KIADÁSOK Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 2. számú melléklet Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok m ködési támogatásai B Helyi önkorm. m ködésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B M ködési célú központosított el irányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B11 Önk. m ködési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B M k. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülr l 0 0 B M k. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B M k. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb m k. célú támog. bevételei áht-n belülr l B1 M K. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLR L Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülr l 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülr l B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLR L Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók 0 0 B Gépjárm adók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN M ködési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 0 0 B Egyéb m ködési bevételek B4 M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megsz néséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN M ködési célú átvett pénzeszközök B M k. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülr l 0 0 B M k. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B6 M K. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülr l 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülr l Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B El z év költségvetési maradványának igénybev B El z év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megel legezések 0 0 B Áht-n belüli megel legezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rovatszám Számlaszám Önkormányzat Mind - BEVÉTELEK Mind Önkormányzat 1

4 Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat évi módoított el irányzat évimódosított el irányzat COFOG Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Mind Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. Mind- Államig. Államig. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev évi módoított el irányzat M k.c.tá Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tá Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tá Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tá Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tá Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. COFOG Mind Államig. Államig. Mind máht-n Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. máht-n Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. máht-n Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. máht-n Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. máht-n Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humáner -gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képvisel vál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási m veletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Épít ipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és el városi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begy jt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek meg rz. és fennt Lakáshoz jutást segít támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közm ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények m ködtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal él k versenysport tev. tám Rádióm sor szolgáltatás és támogatása Televízió-m sor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek m ködési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttm ködés Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. m k. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefügg ell Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenl ség el segít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. m v Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 4.a. számú melléklet A közszolg. egyetemes humáner -gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képvisel vál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási m veletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Épít ipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és el városi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begy jt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek meg rz. és fennt Lakáshoz jutást segít támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közm ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények m ködtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal él k versenysport tev. tám Rádióm sor szolgáltatás és támogatása Televízió-m sor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek m ködési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttm ködés Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. m k. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefügg ell Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenl ség el segít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. m v Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat _rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 4.b. számú melléklet ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 6 7

5 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. Államig. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. házások tások felh. c. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. Államig. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb m k Beruházásotások felh. c. kiad. COFOG Mind Mind- juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám Közhatal. M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Államig. Mind Mind- Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Államig. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humáner -gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képvisel választás Támogatási célú finanszírozási m veletek Közterület rendjének fenntartása Épít ipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. m k. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefügg ellát KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 5.a. számú melléklet Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humáner -gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képvisel választás Támogatási célú finanszírozási m veletek Közterület rendjének fenntartása Épít ipar támogatása Vízellátással kapcs. közm ép, fennt., üzemelt Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. m k. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefügg ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal _rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 5.b. számú melléklet ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

6 I. RENDELETEK 6. számú melléklet Egyéb m ködési célú kiadások - Önkormányzat Egyéb m ködési célú kiadások - Önkormányzat évimódosított el riányzat Város és Sportlétesí Sportev. Sportev. Civil Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. k.g. mns tmény tám. tám. program Rovatszászám Számla- Finansz. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb m ködési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények m k. befiz K M k. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K M k. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K Egyéb m k. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények m k. befiz. 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - m ködési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - keretmegállapodás mód. K M k. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb m ködési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0 SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgár rség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerz dés szerint fizetend összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás /2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm Érdi Spartacus Sport Club támogatás Polgármesteri keret felhasználása Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó Hétszínvirág Alapítvány- El adó szállásdíj, tiszteletdíj Novotny Tihamér - Könyvkiadás Zrínyi Nyugdíja Klub - Fürd bérlet Béket-Szabaság Nyugdíja Kulb - Fürd bérlet Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Életmód Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Pet fi Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürd bérlet Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürd Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Sz l virág Ünnep Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs. Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár megrendezése Temesvári Gerg - Közösségépít rendezvény Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen Meskó Patrik - Rock and roll Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap halászléf z v. Sakkverseny támogatása K5 EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN évi eredeti el riányzat Hulladék Szennyvíz Sportlétesí Sport Kft, Sportev. Civil Int. Közter. Paralimp. tmény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla- Finansz. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb m ködési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K M k. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb m k. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények m k. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - m ködési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K M k. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb m ködési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgár rség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerz dés szerint fizetend összeg K5 EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN endelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 10 11

7 12 13 I. RENDELETEK Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Épít ipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf. projekt Vízell. Közm Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda ÁROP Önk. Vagyong. Kiemelt rendezv. Int. Finansz. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil m k. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Szociális foglalk. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesít adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerz dés Közm csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Érd, Jolán u hrsz.-ú ingatlan vás. - Temet Érd, Jolán köz hrsz.-ú ingatlan vás.-temet K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése SAN b vítés: TV, Rádió Informatikai eszközök beszerzése - Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképez gép Toyota lízingdíj 0 Rádió m ködtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa Béke tér 8/a. gázt zhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN b vítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképez gép Rádió m ködtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerz dés 0 Közm csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa Informatikai eszközök beszerzése - Rádió Béke tér 8/a. gázt zhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Diósdi út 83. új Óvoda makettjei K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda fér helyb vítése, felújítása Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Fels utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás 0 ÉTV viziközm vagyon felújítás Térfigyel kamerarendszer felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyel kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Fels utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkel hely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépít Program keretében m füves pálya építés öner 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépít Program keretében m füves pálya építés öner Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményez korszer sítéséhez és felújításához szükséges tám Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN összsen Államig. - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Rovatszám Számlaszám év módosított el riányzt Mind 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 7. számú melléklet Önk. Vagyong. Közter. Épít ipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf.projekt Vízell. Közm Város és k.g. mns Sportlétesí tmény Sportev. tám. Óvoda ÁROP Közter. KÖZOP Munkálta tói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesít adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése SAN b vítés: TV, Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképez gép Toyota lízingdíj Rádió m ködtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN b vítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképez gép Rádió m ködtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda fér helyb vítése, felújítása Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkel hely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN év eredeti el riányzt Számlaszám Mind Rovatszám - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások összsen Államig. 1

8 I. RENDELETEK 8. számú melléklet - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi módosított el iárányzat Int. Épít ipar Vízell. Gimn.m k Int. Int. Gyv.pénzb Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP Finansz. támog. Közm felad. Finansz. Rovatszászám Számla- Finansz.. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN b vítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptet rendszer b vítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptet rendszer b vítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN b vítés) Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi eredeti el iárányzat Int. Adó Pályázat Választás Közterület Épít ipar Gimn.m Int. Int. Gyv.pénzb Mnélk.akt Lakásf. Egyéb ÁROP Finansz. támog. k felad. Finansz. Rovatszászám Számla- Finansz.. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN elet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 14 15

9 I. RENDELETEK 9. számú melléklet 10. számú melléklet Számlaszám Rovatszám Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind Tartalékok el irányzatai Államig. Államig. Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok /2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási id szak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" cím pályázat Intézmények bevételei Intézmények bevételei M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. M k. célú. Felh. célú. Finansz. Sorszám Mind- Pénzm. Pénzm. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula M vel dési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN _rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind Peres eljárások Id sügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövel pályázat önrész Közm vel dési érdekeltségnövel pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Öner s járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, els sorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvéd Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények hó; havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékm átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Fels u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történ ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. M vel dési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közm vel dési és múzeumi. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján Bérkompenzáció hó - Intézmények Közm vel dési érdekeltségnövel tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezet i szakképzettség 2-2 f részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat el készít tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész K TARTALÉKOK ÖSSZESEN

10 12. számú me ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 11. számú melléklet Mind Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai Sorszám Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások felh. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. m k. kiad. házások tások felh. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. m k. kiad. házások tások felh. kiad. juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. m k. kiad. házások tások felh. kiad. Egyéb Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb Mind Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb Mind- juttatás szoc.hj.ad kiadások pénzb. m k. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula M vel dési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN _rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell 1 - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ Érdi Közter.- fennt. Int. dr. Romics L. Egészs. Intézm. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db f kasza K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db f kasza K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Közter.- fennt. Int. Rovatszám Számlaszám K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 I. RENDELETEK 12. számú melléklet 13. számú melléklet - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Létszámkeret Létszámkeret f f évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 131,00 37,00 131,00 37,00 1. Polgármesteri Hivatal 168,00 168,00 2. Önkormányzat 18,00 18,00 6,00 12,00 6,00 12,00 3. Szociális Gondozó 14,00 188,50 14,00 193,00 Központ 174,50 179,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 1,00 12,25 1,00 12,25 11,25 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1,00 14,75 1,00 15,25 13,75 14, Szepes Gyula M vel dési Központ 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 23,00 23, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27, Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 125,00 24,00 149, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 0,00 0, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 33,00 33, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 13,00 13, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14, Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 122,00 19,00 141,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 282,25 11,25 51,00 344,50 Mind 797,45 11,25 292,00 077,40 806,45 11,25 292,00 091,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 2 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 2 Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Rovatszászám Gondnoks. Gondnoks. Számla- Intézm. Intézm. Mind- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvel program Intézményi Gondnokság FOKA könyvel program 187 K Ingatlanok beszerzése, létesítése Temet kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellen rzés miatt K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép Informatikati beruházás Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Ófalusi Óvoda laptop Szepes közm v.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közm v.érd.növ. 1 db tablet K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db f kasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Billencs tehergépjárm Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes M vel dési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/ NRSZH h t szekrény /2013 EMMI kis és nagyérték TE Harkály Ó. kis és nagyérték TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyérték TE. átcsoportosítás Csuka könyvtári érdekeltség növel tárgyi eszköz Sószóró/hótoló felépítmény Árokásó-rakodó gép K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db f kasza CGR Integrált Könyvel program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temet kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellen rzés miatt Billencs tehergépjárm Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvel program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tet felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes M vel dési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/ NRSZH h t szekrény /2013 EMMI kis és nagyérték TE Harkály Ó. kis és nagyérték TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyérték TE. átcsoportosítás Ófalusi Óvoda laptop Csuka könyvtári érdekeltség növel tárgyi eszköz Szepes közm v.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közm v.érd.növ. 1 db tablet Sószóró/hótoló felépítmény K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tet felújítás Hivatalnok u. 42. tet felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tet felújítás Hivatalnok u. 42. tet felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 I. RENDELETEK 14. számú melléklet 15. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztet ügyletekb l és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. m k. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. m k. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Az Európai Uniós 1. érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenl ség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának fér helyb vítése, Európai Uniós felújítása KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának fér helyb vítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP /2 pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A Adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (t ke tartozás) 2. 0 Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztet ügyletekb l származó fitetési kötelezettség különbsége Svájci-Magyar Együttm ködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út 12. KAB-KEF - Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. m k. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. m k. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemel vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat Európai Uniós 3. ÁROP-3.A pályázat Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni érték jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származ bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6. 0 Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztet ügyletekb l származó fitetési kötelezettség különbsége 1_rendelet_2014_ktgv_2_mod_25_2014_mell

13 II. HATÁROZATOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 193/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat nevelési intézményeinél, valamint Földrajzi Múzeumában teljesítendő informatikai üzemeltetési ok ellátására közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás nyertesével az Önkormányzat október 1-jétől november 30-ig terjedő időtartamra köt szerződést. A szolgáltatás becsült értéke eft, amelynek fedezetét évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a város évi a költségvetésébe betervezi. Határidő: határozat közlésére: azonnal 194/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal fénymásolási, nyomtatási ait bérelt eszközparkkal látja el, amelyre vonatkozóan közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzési eljárás nyertesével a Polgármesteri Hivatal december 1-jétől június 30-ig terjedő időtartamra köt szerződést. A szolgáltatás becsült értéke eft + Áfa, amelynek fedezetét évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a város éve költségvetésébe betervezi. Határidő: határozat közlésére: azonnal 195/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal irodaszerek, nyomtatványok, bélyegzők beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzési eljárás nyertesével a Polgármesteri Hivatal szeptember 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időtartamra köt szerződést. A szolgáltatás becsült értéke eft + Áfa, amelynek fedezetét évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a évben a város költségvetésébe betervezi. Határidő: határozat közlésére: azonnal 196/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzati intézményekben kötelezően betartandó tűz-és munkavédelmi előírások érvényesítése és az azokkal összefüggő szolgáltatások biztosítása érdekében október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időtartamra szolgáltatási szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke eft + Áfa, amelynek fedezetét évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a és években a város költségvetésébe betervezi. Határidő: határozat közlésére: azonnal 197/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a városrendészeti ok ellátásához továbbra is bérleti konstrukcióban kívánja igénybe venni a szükséges gépjárműveket, ezért október 1-jétől december 31-ig terjedő időtartamra bérleti szerződést köt a városrendészeti ok ellátására alkalmas 2 darab gépjárműre vonatkozóan. A szolgáltatás becsült értéke 130 eft + Áfa/hó/autó, amelynek fedezetét évben az Általános Tartalék terhére biztosítja, valamint a évben a város költségvetésébe betervezi. Határidő: határozat közlésére: azonnal 198/2014. (VIII. 21.) éven túli áthúzódó kötelezettségvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzati ingatlanokat (Főtér, Főtéri sétány, Polgárok háza belső udvar) érintő vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti okra vonatkozóan július 1-jétől január 31-ig terjedő időtartamra szolgáltatási szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke eft, amelynek évi fedezete a város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, a és években a város költségvetésébe betervezésre kerül. Határidő: határozat közlésére: azonnal 199/2014. (VIII. 21.) az Érdi Sport Kft. egyes alapítói döntéseinek meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság jegyzett tőkéjének emelése, a Társaság székhelyének áthelyezése, új felügyelő bizottsági tag választása és az Alapító okirat új jogszabályhoz (Ptk.) való hozzáigazítása következtében az alábbi határozatokat hozza: 1. Alapító a Társaság hatékony működésének elősegítése és pénzügyi erejének növelése érdekében a jelen határozattal elhatározza a Társaság törzstőkéjének és saját tőkéjének ,- Ft, azaz hétszázötmillió-hatszázkilencvenötezer forint jegyzési érték nagyságú nem vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló felemelését. Alapító megállapítja, hogy a üzleti évben Ft., azaz négyszázhatvankettőmillió forint, míg a üzleti évben ,- Ft., azaz hatszázhuszonnyolcmillió-ötszázezer forint (mindöszszesen tehát ,- Ft, azaz egymilliárd-kilencvenmillió-ötszázezer forint) összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társaság részére, amely összegek még nem kerültek az alapító részére visszafizetésre. Alapító megállapítja, hogy a fenti tagi kölcsönök összege iránti követelése elismert követelés. Alapító elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését oly módon, hogy a fenti összegű tagi kölcsönök visszafizetése iránti követelése részlegesen apportálásra kerül, mint nem pénzbeli szolgáltatás tőkeemelés ill. tőketartalékba helyezés céljából. Alapító elhatározza, hogy a ,- Ft, azaz hétszázötmillió-hatszázkilencvenötezer forint jegyzési értékből a törzstőke-emelés névértéke ,- Ft, azaz kilencmillió forint, amelynek eredményeképpen a társaság jelenlegi ,- Ft, azaz egymillió forint összegű törzstőkéje ,- Ft-ra, azaz tízmillió forintra módosul. Figyelemmel arra, hogy az Alapító törzsbetéte teljes egészében befizetésre került, a törzstőke felemelésének törvényes akadálya nincs. A jegyzési érték és a névérték különbözetét, ,- Ft, azaz hatszázkilencvenhatmillió-hatszázkilencvenötezer forint összeg a számvitelről szóló évi C. törvény 36. (1) bekezdése alapján a társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre, oly módon, hogy az ugyancsak apportálására kerül, mint nem pénzbeli hozzájárulás a fenti összegű tagi kölcsön visszafizetése iránti követelésből. Az Alapító a mai nappal az Alapító Okirat módosítását határozza el, akként, hogy annak a társaság törzstőkéjére vonatkozó 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz tízmillió forint, amelyből ,- Ft., azaz egymillió forint vagyoni hozzájárulásból (készpénzből) amely a törzstőke 10%-a míg ,- Ft., azaz kilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás (apport), amely a törzstőke 90%-a. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A tag törzsbetétje Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A törzsbetét összege: ,- Ft. A törzsbetét ,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből)) és ,- Ft., azaz kilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás (apport) áll. A törzsbetét teljes mértékben befizetésre került. 2. Az Alapító a mai nappal az Alapító Okirat módosítását határozza el, akként, hogy annak a társaság székhelyére vonatkozó 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.2. A társaság székhelye: 2030 Érd, Velencei út A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is 3. Alapító Klész László felügyelő bizottsági tag időközben sajnálatosan bekövetkezett elhalálozása miatt Klész László helyett a mai naptól kezdődően november 19. napjáig terjedő határozott időtartamra Gurubi Flóriánt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat pontjának módosítását: A felügyelőbizottság tagjai: Név: Gurubi Flórián Anyja neve: xxx xxxx Lakcím: xxxxx A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: augusztus 21. A megbízatás lejárta: november

14 II. HATÁROZATOK 4. Alapító a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel elhatározza az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását, így az Alapító Okiratot érintő tartalmi és formai változásokat, továbbá Alapító elhatározza a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést. Határidő: határozat továbbítására azonnal. 200/2014. (VIII. 21.) az Érdi Sport Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a tagi kölcsön részleges apportálása miatt Társasággal február 28-án megkötött ,- Ft összegű tagi kölcsön szerződést ,- Ft összegre módosítja, melynek aláírására a Közgyűlés felkéri a polgármestert. Határidő: határozat továbbítására azonnal, szerződés megkötésére 30 nap 201/2014. (VIII. 21.) Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. egyes Alapítói döntéseinek meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója a Társaság telephelyének törlés és új telephelyek létesítése, a Társaság jegyzett tőkéjének emelése, új felügyelő bizottsági tag választása és az Alapító Okirat új jogszabályhoz (Ptk.) való hozzáigazítása következtében a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint: 1. Alapító elhatározza a Társaság 2030 Érd, Kossuth L. u. 42/a. szám alatti telephelyének ezen telephelyen korábban végzett tevékenység megszűnése folytán történő törlését, valamint új telephelyek létrehozását a 2030 Érd, Velencei út , a 2030 Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlanokon, amelynek megfelelően Alapító elhatározza az Alapító Okirat társaság telephelyeire vonatkozó 1.3. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra: 1.3) A Társaság telephelyei: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b Érd, Ercsi út Érd, Velencei út Érd, Budai út Alapító Badics Kálmán felügyelő bizottsági tag megbízatásának lejárta miatt Badics Kálmán helyett a mai naptól kezdődően július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Bada Zoltánt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat felügyelő bizottságra vonatkozó pontjának módosítását az alábbiakra: A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A felügyelőbizottság elnöke: Név: Borsitzky Kálmán Anyja neve: xxx xxx Lakcím: xxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: október 31. A megbízatás lejárta: október 31. A felügyelőbizottság tagjai: Név: Bada Zoltán Anyja neve: xxx xxx Lakcím: xxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: augusztus 21. A megbízatás lejárta: július 1. Név: Percz Antal Anyja neve: xxx xxxx Lakcím: xxxx A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: november 25. A megbízatás lejárta: október 5. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 3. Alapító a Társaság hatékony működésének elősegítése és pénzügyi erejének növelése érdekében, valamint az időközben hatályba lépett jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel a jelen határozattal elhatározza a Társaság törzstőkéjének ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték nagyságú felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére. A társaság törzstőkéjének felemelése a társaság törzstőkén felüli vagyonából történik és vagyoni (teljes egészében pénzbeli) hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg. Alapító megállapítja, hogy a társaság december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámlója alapján a társaság rendelkezik olyan nagyságú tőketartalékkal (eredménytartalékkal), amely a jelen tőkeemelés alapjául szolgálhat. Alapító megállapítja, hogy a jelen határozat alapján felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság december 31-i (vagyis hat hónapnál nem régebbi) fordulónappal készült beszámolója igazolja. Az ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték teljes egészében megegyezik a törzstőke-emelés névértékével, amelynek eredményeképpen a társaság jelenlegi ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje ,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra emelkedik. Az Alapító rögzíti, hogy a törzstőke emelés törvényi feltételei fennállnak. A Társaság törzstőkéjének ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési értékben a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére elhatározott felemelésére oly módon kerül sor, hogy a társaság tőketartalékából (eredménytartalékából) a jegyzési érték összege átvezetésre került a társaság törzstőkéjébe. Alapító a törzstőke felemeléséről szóló jelen döntésre tekintettel elhatározza a Társaság Alapító Okirata 6. és 7. pontjának módosítását az alábbiakra: 6. A társaság törzstőkéje 6.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz hárommillió forint, amelyből ,- Ft., azaz kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli betétből, míg ,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 7. A tag törzsbetétje Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A törzsbetét összege: ,- Ft. A törzsbetét ,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből) és ,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll. 4. Alapító a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel elhatározza az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását, így az Alapító Okiratot érintő tartalmi és formai változásokat, továbbá Alapító elhatározza a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést. Határidő: a határozat továbbítására azonnal 202/2014. (VIII. 21.) döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉRD és TÉRSÉGE Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉTV Kft.) tulajdonában lévő, a határozat 1. számú mellékletét képező rendszerfüggő víziközmű-vagyon ellenértékét a május 31-ei könyv szerinti értéke 40%-ának megfelelő összegben, azaz ,- Ft-ban javasolja megállapítani. Ennek ellenértékeként pedig megvásárlásra kínálja fel az ÉTV Kftnek ugyancsak ,- Ft-ért a határozat 2. számú melléklete szerinti rendszerfüggetlen víziközmű-vagyont (szivattyúk). A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés döntését a augusztus 31-i könyv szerinti érték figyelembevételével az ÉTV Kft. taggyűlésén képviselje. Határidő: a határozat továbbítására 15 nap 203/2014. (VIII. 21.) új döntés meghozataláról az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó terület vonatkozásában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben meghatalmazott köz ellátása, a közbiztonság fokozása érdekében térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az önkormányzat tulajdonát képező érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a 26 27

15 II. HATÁROZATOK határozat melléklete szerinti vázrajz alapján 1136 m 2 nagyságú ,- Ft forgalmi értékű területet. A Közgyűlés a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés tartalmát elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően az ennek megfelelő tartalmú szerződést írja alá. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerinti döntésére tekintettel a 69/2014.(III.20.) számú határozatát visszavonja. Határidő: telekalakítást követő 30 nap 204/2014. (VIII. 21.) az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP /A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP /A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozatát visszavonja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 205/2014. (VIII. 21.) az SH/3/32 regisztrációs számú Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az SH/3/32 Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében című pályázat során felmerült árfolyamveszteséget ( ,- Ft) felhasználja és biztosítja az ,- Ft nagyságú önerő keretösszeget a további rekonstrukciós ok elvégzése érdekében. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 206/2014. (VIII. 21.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról érdi egészségügyi intézmény működését támogató alapítvány részére székhely használatához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 2030 Érd, Felső u szám alatti ingatlanára az Érdi Egészségügyi Intézmény Működését Támogató Alapítvány a székhelyét a Budapest Környéki Törvényszéknél bejegyeztesse, és az ennek alapjául szolgáló határozatlan idejű, önköltségszámításon alapuló bérleti szerződést az intézményvezető az alapítvánnyal megkösse. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 31/2014. (II.05.) határozatát visszavonja. Határidő: 30 nap 207/2014. (VIII. 21.) a hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról a temető területének bővítése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú rendelet 25. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, temető-bővítés céljára megvásárolja a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd Jolán köz 6. szám alatt található ingatlant. A Közgyűlés az ingatlan vételárát forintban állapítja meg. Az ingatlan megvásárláshoz szükséges fedezet a költségvetés általános tartaléka terhére kerül átvezetésre. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére, az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: szerződéskötésre: 30 nap 208/2014. (VIII. 21.) Érd Megyei Jogú Város területére vonatkozó településrendezési eszközök Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról, módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. (1) bekezdésében foglaltakra, a következő döntéseket hozza: - A Közgyűlés kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök - a 233/2010. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és annak Szabályozási Terv melléklete felülvizsgálatát, módosítását; - A Közgyűlés a tervezés díjának évre vonatkozó költséghányadát a évi költségvetésben biztosítja. Határidő: közbeszerzésre, szerződéskötésre: 45 nap 209/2014. (VIII. 21.) a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 23. -a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: - dr. Csigi Zsolt Attila - dr. Szabó Oszkár Levente - dr. Vajda Ádám A Közgyűlés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választja meg: - dr. Kocsis Gábor - Tóthné Zsohár Ildikó Határidő: a döntés közlésére azonnal Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 4 210/2014. (VIII. 21.) a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1), valamint a alapján a nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: - Bákai Ferenc - Balla Imre - Bukor Rita - Metzl Ádám - Tóth Botond Határidő: a döntés közlésére azonnal Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 211/2014. (VIII. 21.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése évben Bada Zoltán részére javasolja adományozni Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díjat. Határidő: a határozat továbbítására szeptember 1. T. Mészáros András polgármester 28 29

16 Érd és Térsége Víziközmű Kft. GYÁRI SZ v. JELLEMZŐ ADATOK / KAT TE kódja Mennyiség (db) Vezetékhossz (fm) AZONOSÍTÓ / Átmérő ANYAG VÍZBEKÖTÉS ,19 Érd 22834, 22689, 22600/2, 22601/1, /2, 22617/1, 22622, 22582/4, 22784, 22691/1, 22746, 22822, 22787, 24151/2, 24234, 24236/1, 24237/3, 24238/4, 24239/2, 24101, 24149, 24150/1, 24383, 24382, 24102, 23712, 23731, 23730, 24535, 24534, 24525, 24526, 23104, 23091, 24422, 24528, 24522, 24521, 24520, 24518, 24503, 24503, 24506, 24507, 24502, 24501, 24509, 24499, 24494, 24510, 23098/7, 24042/1, 24038,23727, 23123/1, 23136, 23137, 24027, 24082, 24081, 24080, 24079, 24078, 24075, 24046, 24057, 24056, 24050, 24539, 24540, 24541, 24530, 24547, 24545, 24239/2, 24239/2, 24338, 24251, 24252, 24256, 24323/1, 24322, 24279/1, 24279/1, 24312, 24311, 24279,5, 24307, 24306/1, 24295, 24354, 24353, 24350, 24343, 24359, 24342, 24341, 24370, 24369, 24352, 24368, 24351, 24367, 24355, 24373, 24372, 24339, 24340, 24610, 24349, 24611, 24336, 24365/2, 24348, 24364, 24347, 34363/1, 34362/2, 24346, 24345, 24361/1, 24344, 24360/2, 24358/1, 24606/1, 050, 051/5, 054/1, 24606/2, 24429/1, 24586/2,24586/1, 24579, 24578/2, 24592, 24591, 24511, 24459/1, 24456, 24578/1, 24577, 24532, 24589, 2455/1, 24587, 24585, 24584, 24454, 24584, 24582, 24581, 24524, 24517, 24515, 24459/2, 24453, 24452, 24469, 24451, 24464, 24449, 24463, 24448, 24445, 24461, 24443, 24505, 24455, 24549, 24486, 24484, 24482, 24479, 23949, 23962/1, 23963, 23965, 23971, 23972, 24435, 24434/2, 24440, 24439, 23956, 24468, 23957, 24466, 23962/2, 24430/2, 24438, 24356/3, 24551, 24548/1, 056, 24442, 24552, 24446, 23972, 24487, 24485, 24122/2, 24167, 23959/2, 23983, 23984, 23968/3, 24490, 24483, 24482, 24496, 24475, 24473, 24474, 22847, 22845, 22862, 22863, 22871, 24151/1, 24247, 24258, 24275/ , 22689, 22600/2, 22601/1, /2, 22617/1, 22622, 22582/4, 22784, Bekötővezeték 3/4 KPE ,22 Érd Alsó utca 22691/1, 22746, 22822, /2, 24234, 24236/1, 24237/3, 24238/4, 24239/2, 24101, 24149, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 39,63 Érd Arató utca 24150/1, 24383, 24382, Bekötővezeték 3/4 KPE 3 25,61 Érd Dózsa György utca 23712, 23731, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 20,19 Érd Eke köz 24535, 24534, 24525, Bekötővezeték 3/4 KPE 2 24,33 Érd Felső utca 23104, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 5,30 Érd Fő utca , 24522, 24521, 24520, 24518, 24503, 24503, 24506, 24507, 24502, Bekötővezeték 3/4 KPE ,24 Érd Gereblye utca 24501, 24509, 24499, 24494, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,97 Érd Ilona utca 23098/ Bekötővezeték 3/4 KPE 2 19,10 Érd Iskola köz 24042/1, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 25,83 Érd József Attila utca 23727, 23123/1, 23136, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 1,50 Érd Kastély utca Bekötővezeték 3/4 KPE 4 30,06 Érd Kasza utca 24082, 24081, 24080, 24079, 24078, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 60,28 Érd Kengyel köz 24046, 24057, 24056, Bekötővezeték 3/4 KPE 6 73,45 Érd Kerék utca 24539, 24540, 24541, 24530, 24547, /2, 24239/2, 24338, 24251, 24252, 24256, 24323/1, 24322, 24279/1, Bekötővezeték 3/4 KPE ,08 Érd Külső Római út 24279/1, 24312, 24311, 24279,5, 24307, 24306/1, , 24353, 24350, 24343, 24359, 24342, 24341, 24370, 24369, 24352, 24368, 24351, 24367, 24355, 24373, 24372, 24339, 24340, 24610, 24349, 24611, 24336, 24365/2, 24348, 24364, 24347, 34363/1, 34362/2, 24346, Bekötővezeték 3/4 KPE ,94 Érd Mecset utca 24345, 24361/1, 24344, 24360/2, 24358/1, 24606/1, 050, 051/5, 054/1, 24606/2, 24429/ Bekötővezeték 3/4 KPE ,55 Érd Molnár utca Bekötővezeték 3/4 KPE ,69 Érd Római út Település Hely / utca / Helyrajzi szám 24586/2,24586/1, 24579, 24578/2, 24592, 24591, 24511, 24459/1, 24456, 24578/1, 24577, 24532, 24589, 2455/1, 24587, 24585, 24584, 24454, 24584, 24582, 24581, 24524, 24517, 24515, 24459/2, 24453, 24452, 24469, 24451, 24464, 24449, 24463, 24448, 24445, 24461, 24443, 24505, , 24486, 24484, 24482, 24479, 23949, 23962/1, 23963, 23965, 23971, 23972, 24435, 24434/2, 24440, 24439, 23956, 24468, 23957, 24466, 23962/2, 24430/2, 24438, 24356/3, 24551, 24548/1, 056, 24442, 24552, 24446, 23972, 24487, Elszámolt értékcsökkenés Aktiválás kelte Fkv.szám ÉCS fkv.szám ÉCS_ktg.hely ÉCS_ktg.nem Gazd.e. Bruttó érték (Ft) (Ft) Közműfejlesztési hozzájárulásból, átvett pénzeszközből, térítés nélküli eszközátadásból megvalósult vagyonhányad Elszámolt értékcsökkenés Bruttó érték (Ft) Nettó érték (Ft) (Ft) SEGÉDOSZLOP {térítésmentesen átruházandó Térítés ellenében tervezett vagyonhányad, amely közműfejlesztési átruházandó vagyonhányad hozzájárulásból, átvett pénzeszközből, térítés nélküli (Ft) eszközátadásból valósult meg (Ft)} Bekötővezeték 3/4 KPE ,68 Érd Szántó utca 24122/2, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 38,14 Érd Szapáry utca 23959/2, 23983, 23984, 23968/ Bekötővezeték 3/4 KPE 7 94,24 Érd Szent Mihály tér 24490, 24483, 24482, 24496, 24475, 24473, Bekötővezeték 3/4 KPE 5 41,79 Érd Teréz utca 22847, 22845, 22862, 22863, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 25,37 Érd Vető utca 24151/1, 24247, 24258, 24275/ VÍZVEZETÉK KM-PVC 100 KM-PVC 304,78 Érd Bölömbika utca 16754, , 2127, 9126, 8331, 934, 9481, 7921, 12475/2, 14056, 325, 10438, 12043, VÍZBEKÖTÉS ,32 Érd 2747, 10504, 1805, 5973, 19812, 1239, 357/3, 6924, 4570, 247, 246, 4643, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 10,68 Érd Ács utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 6,20 Érd Bádogos utca Bekötővezeték 1 8,02 Érd Bokor utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 13,44 Érd Eperfa utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 13,70 Érd Fényező utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 11,20 Érd Fügefa utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 10,19 Érd Fűzfa utca Bekötővezeték 1 8,19 Érd Hajnalka utca 12475/ Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,50 Érd Hunor utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 13,03 Érd Iparos utca Bekötővezeték 1 9,46 Érd Kadarka utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,15 Érd Kankalin utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 5,95 Érd Kárpitos utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 5,91 Érd Kéknyelű utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 6,84 Érd Kőműves utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 16,34 Érd Lőcsei utca Bekötővezeték 1 6,93 Érd Mályva utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 10,68 Érd Műszerész utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,74 Érd Művezető utca 357/ Bekötővezeték 3/4 KPE 1 12,32 Érd Regőci utca Bekötővezeték 1 7,27 Érd Szigetvári utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 27,92 Érd Szövő utca 247, Bekötővezeték 1 8,61 Érd Temesvári utca Bekötővezeték 3/4 m 1 11,05 Érd Ürmös utca , 8888, 8748, 7317, 6215/2, 6199/6, 24099, 23751, 23616, 20486, VÍZVEZETÉK KM-PVC 1015 fm KM 80 cső 1 005,51 Érd /3, 20466, 0191/62, 17966, 17936/1, 15676/1, Gerincvezeték 100 ac 87,01 Érd Akácfa utca Gerincvezeték 100 KM-PVC 100,67 Érd Avar utca 8888, Gerincvezeték 100 KM-PVC 162,04 Érd Bajcsy - Zsilinszky út Gerincvezeték 100 KM-PVC 86,13 Érd Debrői köz 6215/2, 6199/ Gerincvezeték 100 KM-PVC 0,22 Érd Fő utca Gerincvezeték 100 KM-PVC 180,54 Érd Hősök tere 24099, 23751, Gerincvezeték 100 KM-PVC 236,92 Érd Néra utca 20486, 20717/3, Gerincvezeték 80 KM-PVC 60,99 Érd Sas utca 0191/62, 17966, 17936/ Gerincvezeték 100 KM-PVC 0,25 Érd Sugár utca Gerincvezeték 80 KM-PVC 90,74 Érd Szent László utca 15676/1, VÍZVEZETÉK KM-PVC 361,88 Érd 11545/1, Gerincvezeték 100 KM-PVC 4,20 Érd Tárnoki út 11545/ Gerincvezeték 200 KM-PVC 357,68 Érd Tárnoki út; Csaba utca 11545/1, , 20642, 20597, 20641, 20600, 20601, 20638, 20637, 20604, 20634, VÍZVEZETÉK KM-PVC ,23 Érd 20605/2, 20633, 20609,20629, 20612, 20622, 20617, 20616,9789, 9772, 9618, , 9059, 9043, 9013, 8553, 8542, 8530, 20486, 20618, 20466, Gerincvezeték 80 PVC 845,97 Érd Barackfa utca 9789, 9772, 9618, 9078, 9059, 9043, 9013, 8553, 8542, Gerincvezeték 100 KM-PVC 232,73 Érd Marcal utca 20486, 20618, Közkút Gerincvezeték 100 KM-PVC 500,74 Érd Selmeci utca , 20642, 20597, 20641, 20600, 20601, 20638, 20637, 20604, 20634, /2, 20633, 20609,20629, 20612, 20622, 20617, Bekötővezeték 3/4 hga ,79 Érd Marcal utca 18454, 18432/2, 17841, 17840, 17792, 18225, 18239, 18243, 18244, 18449, 18343, 18284, 18057, 18053, 18012, 18050, 18049, 18011, 18048, 18001, 17844, 17847, 17881, 1878/5, 1878/4, 1878/3, 1878/2, 1830, 1833, 1849, 1876, 1875/2, 1875/1, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870/2, 1831, 1832, 1836, 1837, 1854, 1855, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1703, 1705, 1706, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683/1, 1683/2, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1665, 1667, 1668, 1671/2, 2,1643, 1644, 1645,1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1502/2, 1526, 1527, 1528, VÍZBEKÖTÉS ,18 Érd 1529,1497, 1499, 1501, 1502/1, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1513, , 1479, 1480, 1481, 1484, 1486, 1487, 1488, 1491, 1494, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1395/2,1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297/2, 1278, 18286, 18176, 18167, 17985/1, 18306, 18307, 18134, 17801, 17814, 17811, 1330, 1332, 1869, 1868, 1690, 1689, 1655, 1654, 1316, 1315, 1862, 1859, 17795, 1847, 1850, 1851, Bekötővezeték 3/4 KPE 2 15,61 Érd Csalogány utca 18454, 18432/ Bekötővezeték 3/4 KPE 3 13,87 Érd Fehérvári út 17841, 17840, Bekötővezeték 3/4 KPE 4 30,33 Érd Fogoly utca 18225, 18239, 18243, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,24 Érd Fülemüle utca , 18284, 18057, 18053, 18012, 18050, 18049, 18011, 18048, Bekötővezeték 3/4 KPE 10 91,67 Érd Fürj utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 20,77 Érd Karvaly utca 17844, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 8,34 Érd Keselyű utca /5, 1878/4, 1878/3, 1878/2, 1830, 1833, 1849, 1876, 1875/2, 1875/1, Bekötővezeték 3/4 KPE ,27 Érd Kovács utca 1874, 1873, 1872, 1871, 1870/2 1831, 1832, 1836, 1837, 1854, 1855, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1691, 1692, Bekötővezeték 3/4 KPE ,20 Érd Kőműves utca 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1703, 1705, , 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683/1, 1683/2, 1684, 1685, Bekötővezeték 3/4 KPE ,45 Érd Köszörűs utca 1686, 1687, 1688, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1665, 1667, 1668, 1671/2 1639, 1640, 1641, 1642,1643, 1644, 1645,1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, Bekötővezeték 3/4 KPE ,20 Érd Kövező utca 1652, 1653, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1502/2, 1526, 1527, 1528, , 1499, 1501, 1502/1, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1513, 1514, Bekötővezeték 3/4 KPE 21 95,42 Érd Kubikus utca 1479, 1480, 1481, 1484, 1486, 1487, 1488, 1491, , 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, Bekötővezeték 3/4 KPE ,33 Érd Lakatos utca 1476, 1395/2,1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, , 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, Bekötővezeték 3/4 KPE ,76 Érd Mázoló utca 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, , 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, Bekötővezeték 3/4 KPE ,81 Érd Mester utca 1314, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297/ Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,69 Érd Műszerész utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 11,46 Érd Pacsirta utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 15,14 Érd Papagáj utca 18176, Bekötővezeték 3/4 KPE 3 26,29 Érd Páva utca 17985/1, 18306, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,08 Érd Pintyőke utca Bekötővezeték 3/4 KPE 3 28,76 Érd Sólyom utca 17801, 17814, Bekötővezeték 3/4 KPE 2 28,59 Érd Szövő utca 1330, Bekötővezeték 3/4 KPE 8 49,10 Érd Tetőfedő utca 1869, 1868, 1690, 1689, 1655, 1654, 1316, Bekötővezeték 3/4 KPE 2 7,65 Érd Tímár utca 1862, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 8,27 Érd Turul utca Bekötővezeték 3/4 KPE 4 18,88 Érd Vájár utca 1847, 1850, 1851, , 9759, 6746, 1194/1, 9663, 9652, 8943, 6708, 5892, 5992, 8208, 8175/2, VÍZBEKÖTÉS ,41 Érd 712, 700, 9560, 8915, 638, 9304, 1105, 1154/1, 2942, 1746, 10284, 7674, 7673, , 2827, 4629, 4616, 4615, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,47 Érd Almafa utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 5,64 Érd Bogyó utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 14,40 Érd Brassói utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 10,11 Érd Burkoló utca 1194/ Bekötővezeték 3/4 KPE 2 18,66 Érd Citromfa utca 9663, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 13,18 Érd Cseresznyefa utca Bekötővezeték 3/4 KPE 3 25,48 Érd Cserhalmi utca 6708, 5892, Bekötővezeték 3/4 KPE 2 23,25 Érd Eperfa utca 8208, 8175/ Bekötővezeték 3/4 KPE 1 11,08 Érd Favágó utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 8,23 Érd Fazekas utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 23,69 Érd Fenyőfa utca 9560, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,19 Érd Festő utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,10 Érd Folyondár utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 15,16 Érd Fűtő utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 14,78 Érd Gépész utca 1154/ Bekötővezeték 3/4 KPE 1 11,87 Érd Kárpitos utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,24 Érd Kőműves utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 8,70 Érd Muskotály utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 22,21 Érd Narancsfa utca 7674, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 9,51 Érd Radnai utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 8,19 Érd Takács utca Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,77 Érd Temesvári utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 20,90 Érd Torockói utca 4616, Bekötővezeték 3/4 KPE 1 7,60 Érd Törcsvári utca Anódvédelem 600-as vezetékre Érd 029, 024/22, 024/21, 024/20, 024/9, 023/2, , 24015,23943, 24016, 23941, 23938, 24089, 23937, 23936, 23934, 710 fm NA 100 nyomócső, 290 fm 23933, 23931, 23930, 23929, 23928, 23927/3, 23926, 23925, 23924, 23923, VÍZVEZETÉK KPE + 35 db bekötés ,77 Érd NA 25 cső, 1 db NA 100 tűzcsap 23922, 23921, 23919, 23918, 23917, 23916, 23913, 23912, 23911, 23910, Gerincvezeték 110 KPE 164,96 Érd Járom utca; Kastély utca 23948, Gerincvezeték 110 KPE 294,10 Érd Járom utca ,23943, 24016, 23941, 23938, 24089, 23937, 23936, 23934, 23933, 23931, 23930, 23929, 23928, 23927/3, 23926, 23925, 23924, 23923, 23922, Bekötővezeték 3/4 KPE ,71 Érd Járom utca 23921, 23919, 23918, 23917, 23916, 23913, 23912, 23911, 23910, fm NA 100 cső, 40 fm NA 25 cső, 1 db NA 100 tűzcsap, 4 db NA VÍZVEZETÉK KM-PVC 408,41 Érd 22081/1, 22251, 22259, 22082/1, tűzcsap, 3 db NA 80 ffeletti tűzcsap Gerincvezeték 100 ac 309,97 Érd Ágnes utca 22081/1, 22251, 22259, 22082/ Gerincvezeték 100 ac 98,44 Érd Budai út 22263, 22081/ , 040, 24301/1, 24300/1, 24300/2, 24197/2, 24197/1, 5273, 4889, 4865, VÍZVEZETÉK AC / KM-PVC 5 112,83 Érd , 16881, 16779, 042/75, 13681, Gerincvezeték 200 ac 2 466,00 Érd Fehérvári út Gerincvezeték 200 ac 148,66 Érd Fehérvári út; Zámori út 17777, Gerincvezeték 400 ac 146,48 Érd Széles utca 24301/1, 24300/1, 24300/2, 24197/2, 24197/ Gerincvezeték 100 KM-PVC 1 093,95 Érd Törcsvári utca 5273, 4889, 4865, Gerincvezeték 100 ac 1 001,36 Érd Vadlúd utca 16881, Gerincvezeték 200 ac 11,89 Érd Vadlúd utca; Zámori út 16881, 042/ Gerincvezeték 100 ac 244,49 Érd Vince utca 13681; fm NA25 és 25 fm NA ;12307;12324;14943;14938;18534;14180;18715;22436;18490/20; VÍZBEKÖTÉS KPE vízcső felújítás ,50 Érd 20/1;22916;15901;15700;15152;15534;14379;14575;22143;22185;18528; havi vízbekötés felújítások Bekötővezeték 3/4 KPE 5 18,19 Érd Arany János utca 15152; Bekötővezeték 3/4 KPE 3 10,56 Érd Bella utca Bekötővezeték 3/4 KPE 4 14,71 Érd Bíró utca 18534; Bekötővezeték 3/4 KPE 2 8,83 Érd Borbála utca Bekötővezeték 3/4 KPE 3 10,1 Érd Előd utca Bekötővezeték 3/4 KPE 3 11,65 Érd Erzsébet utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 7,68 Érd Hunor utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 7,8 Érd Hunyadi János utca Bekötővezeték 3/4 KPE 6 24,43 Érd Ilona utca 22920/1; Bekötővezeték 3/4 KPE 3 9,09 Érd Imre utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 8,83 Érd Iszalag utca Bekötővezeték 3/4 KPE 4 12,65 Érd Jácint utca Bekötővezeték 3/4 KPE 7 27,77 Érd Koppány utca 14940; Bekötővezeték 3/4 KPE 2 8,31 Érd Kossuth Lajos utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 7,7 Érd Mérnök utca Bekötővezeték 3/4 KPE 2 9,09 Érd Petőfi Sándor utca Bekötővezeték 3/4 KPE 3 9,25 Érd Tárnoki út Bekötővezeték 3/4 KPE 2 7,86 Érd Technikus utca 18490/20 Zónamérésekhez saját rezsis AKNAK zónaméréshez Érd Széles u., Mély u., Kaktusz u., Angyal u ; 23458; 12124; 22082/ Zónamérésekhez m.szám: Szajkó u. - Páva u. sarok; Dunapart CSŐKÚT FU. Sasváros V,VII. kút Érd 0191/ VII. kút CSŐKÚT FU. VII. Érd Dunapart VII. kút 0191/ CSŐKÚTAK FU. I. II. IV. Érd Dunapart I. II. IV. kút 17968;17789/3; FORRASFOGLALAS FU. Érd Keserűfű utca GEPHAZ + KLORPALACK TÁROLÓ FU Érd Dunaparti vízmű telep, Mecset utca MÉLYFÚRÁSÚ KÚT FU. SASVAROS I. Érd Fehérvári út SZOLGALMI JOG Érd 2580 hrsz, SZOLGALMI JOG Érd 2580 hrsz, Aszfaltozó u SZOLGALMI JOG Érd 26285/9 hrsz, 26285/ VEDŐCSŐ 800-s Érd M0 autópálya alatt 0199/2; 207/28; 207/45; VÉDTERÜLET + KERITÉS+TART Érd Fehérvári u. 63.b-c VÍZTÁROLÓ FU. Érd Mecsek utca VÍZTÁROLÓ FU. Érd Fonó utca 1/ ÉRD VÍZ Nettó érték (Ft) Megjegyzés Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd 1. számú melléklet augusztus 31-i állapot ÉRDI KÖZLÖNY III. MELLÉKLETEK 1. sz. Melléklet a Közgyűlés 202/2014. (VIII.21.) határozatához 2. sz. Melléklet a Közgyűlés 202/2014. (VIII.21.) határozatához Érd és Térsége Víziközmű Kft. Kimutatás az Önkormányzatok által az ÉTV Kft. részére átruházandó rendszerfüggetlen víziközművekről Érd 1. számú melléklet Ssz. Hely Hrsz. Szivattyúk típusa Mennyiség (db) Gyártási év Becsült pótlási érték (Ft) 1 Érd, Bakonyi úti régi gépház 5623 WILO COR-NP80/250V nyomásfokozó (3 x 55 kw) + 3 frekvenciaváltó Érd, Bakonyi úti új gépház 5623 DAK-250 (220 kw) 1+2 tartalék Érd, Bakonyi úti új gépház 5623 KSB Etanorm G G11 (75 kw) Érd, Bakonyi úti új gépház 5623 WILO NP 100/250-75/2(75 kw) Érd, Nyírfa u.-i régi gépház 7339 WILO NP V (30 kw) Érd, Nyírfa u.-i régi gépház 7339 WILO NP V (30 kw) Érd, Nyírfa u.-i új gépház 7734/1, 7735 WILO CO-4MVI 7003 nyomásfokozó(4x18 kw) Érd, Fonó u.-i gépakna 1/2 Grundfos MPC-S 4 CRI20-3 nyomásfokozó ( 4 x 4 kw) Érd Dunaparti vízbázis partiszűrésű kutak 029/1 11 db VOGEL 68 TG-11 HF ( 7,5 kw) Érd, Keserűfű utcai forrásfoglalás 11758, 11759, 11760, WILO TWI DM-B (4 kw) Érd, Sasvárosi I. sz. kút -Fehérvári u.63 b-c Grundfos SP (18,5 kw) Érd, Sasvárosi II. sz. kút -Turul u /2 WILO TWI B (11 kw) Érd, Sasvárosi VI. sz. kút -Szajkó u. 0191/3 Grundfos SP30-8 (7,5 kw) + Grundfos CR 322-2(4 kw) Érd, Kossuth L. u WILO TWI DM-B (5,5 kw) Érd víz :

17 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 203/2014. (VIII.21.) határozatához 3./ Ajándékozott az Ingatlanrész tulajdonjogát jelen szerződés aláírásával Ajándékozótól köszönettel elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintette, annak állagát ismeri. AJÁNDÉKOZÁSI ÉS TELEKHATÁR MÓDOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: ; statisztikai számjel: ,; adószám: ; képviseletében: T. Mészáros András polgármester) mint Ajándékozó - továbbiakban Ajándékozó -, másrészről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; statisztikai számjele: ; törzskönyvi nyilvántartási szám: ; adószám: ; alapító okirat száma: A-150/1/2012., kelte: március 21.; képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) mint Ajándékozott - továbbiakban Ajándékozott -, együttesen Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: Előzmények Szerződő Felek együttesen rögzítik, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában illetve Ajándékozott vagyonkezelésében áll az Érd belterület helyrajzi számú 2152 m 2 területű kivett rendőrség megnevezésű ingatlan, amely ingatlanon Ajándékozott az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezését szolgáló épületet kívánja megvalósítani. Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy Ajándékozó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi az Érd belterület 18893/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2904 m2 területű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). Ajándékozó az Ingatlanból a Mérne Betéti Társaság által 7/2014. munkaszámú változási vázrajz alapján (1. számú melléklet) meghatározott 1136 m 2 területnek (továbbiakban: Ingatlanrész) a tulajdoni jogát - a Felek között folytatott előzetes egyeztetések alapján - az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezése érdekében Ajándékozottnak ajándékozás jogcímén át kívánja ruházni. Ajándékozott az Ingatlanrészt a vagyonkezelésében lévő Érd belterület hrsz.-ú 2152 m2 területű kivett rendőrség megnevezésű ingatlannal telekalakítás útján egyesíteni kívánja. Ezzel egyidejűleg az Ajándékozó a 18893/4 helyrajzi számú ingatlan 568 m 2 részét telekalakítás útján egyesíteni kívánja a szintén Ajándékozó 1/1 kizárólagos tulajdonát képező 18893/3 helyrajzi számú 1 ha 3786 m 2 területű kivett közterület megnevezésű ingatlannal. Telekalakítással érintett érdi ingatlanok: hrsz. Változás előtt terület ha. m 2 Tulajdonos Vagyonkezelő vagy. kez hányad hrsz. Változás után terület ha. m 2 Tulajdonos Vagyonkezelő Vagy. kez hányad 18893/ Érd MJV nincs nincs 18893/ Érd MJV nincs nincs 18893/ Érd MJV nincs nincs 18893/ Érd MJV nincs nincs Magyar Állam Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1/ Magyar Állam Pest Megyei rendőr-főkapitányság 2152/ / Fenti előzményeket követően, Ajándékozó a kizárólagos tulajdonában álló Ingatlan 391/1000 tulajdoni hányadát (az 1136 m2 területű Ingatlanrészt)./2014. (VIII.21.) számú közgyűlési határozata alapján térítésmentesen Ajándékozottnak ajándékozza azzal, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 2. (2) bekezdése és 28. (5) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonjogának megszerzése a Magyar Állam javára történik, amelynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) az Ingatlanrészre vonatkozóan Ajándékozottal nem visszterhes vagyonkezelési szerződést köt. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy Ajándékozott az Ingatlanrészt az 1. pontban foglalt rendőrségi szerv elhelyezése érdekében annak köza ellátása céljából fogja használni, illetve beruházást fog végrehajtani. 4./ Szerződő Felek jelen ajándékozás tárgyát képező Ingatlanrész 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értékét bruttó ,- Ft-ban, azaz tizenkettőmillió-hétszázezer forintban határozzák meg. 5./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanrész birtokbaadására jelen szerződés aláírását követő 10. napon kerül sor, melyről együttesen átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 6./ Ajándékozó szavatol az Ingatlanrész per-, teher és igénymentességéért, valamint azért hogy annak tulajdonjogára, használatára és hasznai szedésére, harmadik személynek érvényes jogcíme nincsen. Ajándékozó egyben kijelenti, hogy az Ingatlanrészt adók és adók módjára behajtható köztartozások, közüzemi díjtartozások nem terhelik. 7./ Ajándékozó jelen ajándékozási szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1./ pontban meghatározott Ingatlanrész a Mérne Betéti Társaság által 7/2014. munkaszámú változási vázrajzon feltüntetett változás után az Érd hrsz-ú ingatlan 1136/3288 tulajdoni hányadára a Magyar Állam tulajdonjogát ajándékozás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék, azzal, hogy a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja az MNV Zrt. útján. 8./ Ajándékozott kijelenti, hogy jelen jogügylet megkötésével az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. -a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előzetesen egyetértett. 9./ Ajándékozó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, jogi személy, szerződéskötési képessége korlátozás alatt nem áll, jelen szerződés megkötése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat képviseletében annak közgyűlése /2014. (VIII.21.) határozata (2. számú melléklet) alapján T. Mészáros András polgármester jogosult eljárni. 10./ Ajándékozott kijelenti, hogy jogi személy, önállóan működő központi költségvetési szerv, szerződéskötési képessége korlátozás alatt nem áll. 11./ Ajándékozott kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlanrész tulajdonjogának elfogadásáról Belügyminiszter úr BM/ /2014. számú nyilatkozatában döntött. 12./ Ajándékozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nem áll fenn, továbbá nyilatkozik arról, hogy hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez. 13./ Ajándékozott kijelenti, hogy az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdés c) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, a vagyonszerzést megelőző adóévben eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 14./ Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a szerződés aláírását megelőzően nem jutott tudomásukra olyan tény, vagy adat, amelynek ismeretében a jelen szerződést nem kötötték volna meg, továbbá nem ismernek olyan tényt, vagy körülményt, amely a szerződésben foglalt jogok, és kötelezettségek teljesülését hátrányosan érintené. 15./ Felek meghatalmazzák jelen szerződés ellenjegyzésére és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő képviseletre dr. Pintér Gábor r. százados jogtanácsost. 16./ Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik egyeztetés útján rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét

18 III. MELLÉKLETEK 17./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen - 3 oldalból álló és 9 eredeti példányban készült - ajándékozási szerződést elolvasták, rendelkezéseit közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Érd, Budapest, P. H. P. H. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében T. Mészáros András polgármester Ajándékozó Pest Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Dr. Mihály István r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány rendőrségi főtanácsos Ajándékozott Gazdasági részről ellenjegyzem: Dr. Németh Gyula r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes gazdasági igazgató Ellenjegyzem: Budapest, Ellenjegyzem: Budapest, Készült: 9 példányban Kapják: 1-3. pld. Ajándékozó 4-7. pld. Ajándékozott 8. pld. MNV Zrt. 9. pld. ORFK dr. Pintér Gábor r. százados jogtanácsos jogtanácsos 4 IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (06-23) Fax: (06-23) A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN X 35

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2014. évi eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. február 5. ÉRDI V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. november 27. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez - 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) 3 705 917 Ft x 12 hó = Jegyző, aljegyző és (19-4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 3 309 599 x 12 hó 39

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I.

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 21.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. BEVÉTELEK 1.m. a 19/211.(V.5.) ök.rendelethez 21.évi eredeti ktv

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés .m.a../29.() ök.rendelethez.m.29.kv.. Mérleg.m. a 4/29.(III.2.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása 29.évi 29.évi ktv.

Részletesebben

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Bevételek Kiadások Int. mködési bevételek 110 395 121 915 115 781 Személyi juttatások

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben