Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15."

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete /továbbiakban: önkormányzat 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/r/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A /R/ 3,4,5, 7, 43. -i helyébe az alábbi -ok és táblázatok kerülnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak f összegét Hitelm veletekkel eft-ban Hitelm veletek nélkül eft-ban állapítja meg. Ebb l : a) beruházások összege: eft b) felújítások összege: eft c) intézményi felhalmozási kiadások összege: eft d) m ködési kiadások összege eft ebb l da) személyi jelleg kiadás eft db) munkaadókat terhel járulék eft dc) dologi jelleg kiadás eft de) ellátottak pénzbeni juttatása eft df) m ködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft dg) támogatás ért.m k.kiadás eft dh) m ködési célú hiteltörl eft di) kötelez tartalék - eft dj) társadalmi és szocpol. juttatás eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási f összeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek f összegét Hitelm veletekkel e Ft-ban, Hitelm veletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Ebb l I. M ködési bevételek eft 1. Intézményi m ködési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját m ködési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft

2 Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos m ködési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított ok - eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7 M ködésképtelen önk. kieg. támogatás eft 1.8 Egyéb központi támogatás eft III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft 5. Egyéb felhalmozási bevétel - eft IV. Támogatásérték bevételek eft 1. Támogatásérték m ködési bevétel eft 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülr l 400 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr l eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VII. Hitelek eft 1. M ködési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - eft 1. El z évi pénzmaradvány igénybevétele - eft 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft IX. Kiegészítések, visszatérülések - eft El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi f összeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képvisel -testület

3 3 Tárgyévi hiány: e Ft Tárgyévi m ködési hiány: - e Ft, többlet: e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: e Ft Hitelm veletekkel - e Ft-ban Hitelm veletek nélkül e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képvisel -testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza A képvisel -testület a 100%-os tulajdonában lév Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerz déskötéséhez, illetve a megvalósításához a szükséges id pontban e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít. 2.. Ez a rendelet április 30-án lép hatályba. Pásztó, április 20. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes f jegyz Záradék: A rendelet kihirdetésének napja április 30. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes f jegyz

4 1/A melléklet költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/A melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen M ködési célra átvett pénzeszközök m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) ÁH-on kívülr l Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) ÁH-on kívülr l Különböz visszatérülések (kölcsönök) El z évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 14 Közp. okból várható tám M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 0 Bevételek (finanszározási célú m veletek és pénzmaradvány nélkül) El z évi pénzmaradvány igénybevét. El z évi m ködési célú pénzm. átvétele intézményt l Bevételek öszesen Hitelm veletek bevételei 17 M ködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelm víeletek bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék M ködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási m veletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i m veletek 1. Adósságszolgálat (m ködési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási m veletek öszesen Hitelm veletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 1/B melléklet költségvetés m ködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1/B melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 M ködési célra átvett pénzeszközök M k.c.tám.ért.bev.(áh.on belülr l) ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (m k.célú) visszatér El z évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 12 Központosított okból várható 0 m ködési célú támog. 13 M k désképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) 0 Tárgyévi m ködési célú bevételek El z évi m ködési célú pénzmaradvány igénybevételek El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt l M ködési célú pénzmaradvány összesen M ködési bevételek öszesen M ködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m k. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl - nem intézményi- m ködési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi m veletek M ködési célú hitel törlesztés Finanszírozási m veletek kiadása összesen Hitelm veletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhel járulékok dologi kiadás M k.c. tám. ért.kiadás M k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr l m ködési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

6 1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1/C melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 6. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelm veletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás - Beruházás Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi m vel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelm veletek kiadása Hitelm veletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak 1/D melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -El z évi maradvány Egyéb bevétel (m k. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pe.-áh-on belülr l ÁH-on kívülr l 2. OEP támogatás m ködési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülr l) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. M ködési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülr l) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. sz. melléklet I./1. oldal

9 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2. Véd n i szolgálat M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Id sek átmeneti otthona 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. M ködési költségvetés 1 Intézményi m k. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülr l) 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 3. Szociális segélyezés M ködési költségvetés Intézményi m k. bevételek Átvett pénzeszközök 1. M k.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülr l ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülr l ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : sz. melléklet I./2. oldal

10 5. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l Felhalmozási és t ke jelleg bevételek El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 4. Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

11 5. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 5. Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülr l - ÁH-n kívülr l Felhalmozási célr átvett pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Fel gyeleti szervt l kapott támogatás Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele -El z években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

12 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és M v. Közp M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülr l ÁH-on kívülr l 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l 3. Felhalm. t ke jelleg bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : sz. melléklet III./1. oldal

13 5. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás M ködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás M ködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele El z -évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök M k.c.átvett pe.(áh belülr l)közhasznú fogl.átv M k.c.átvett pe.(erd gazd.)áh kívülr l 3. Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülr l 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

14 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev M ködési bevételek Hatósági fel-hoz köthet bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./* * 6 Önkorm. sajátos m k. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)** ** 7 Pásztó Város 600 éves évfordulója 8 Egyéb bevétel 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) M ködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi ipar zési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)*** *** 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedés SZJA 2. SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárm adó Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Önkorm. lakás ért.-b l szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-b l szárm. bev Földértékesítésb l származó bevétel (erd, szántó) 4. Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 7. Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) 8. Közm fejlesztési hozzájárulás 5. sz. melléklet V./1. oldal

15 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 9. Járm értékesítés 10. Gép, berendezés értékesítés bev. 11. Számítógép értékesítés bevétele 4. Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - - Id skorúak járadéka - - Rendszeres szoc segély - - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - - Ápolási díj - - Normatív lakásfenntartási támogatás - - Rendelkezésre állási támogatás - - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított ok - - Könyvtári és közm vel dési érdekeltség növel támogatás - - Osztályf nöki pótlékra jogosultság - - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - - EU öner alap - - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - - Lakossági közm fejlesztés támogatása - - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - - Prémiumévek program támogatása - - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - -Teljesítménymotivációs pályázat - - Min ségbisztosítás mérés, értékelés - - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - - Sajátos nevelési igény tanulók tankönyv támogatása - 4. ÖNHIKI támogatás - 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. - Csillag téri körforgalom - Muzslai területre felv. Úti felújítás M v.ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés 6. Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása - 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 8. M ködésképtelen önkorm. egyéb támogatása CÉDE tám/zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/iskolacentrum f tésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) - 5. Átvett pénzeszközök sz. melléklet V./2. oldal

16 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 1. M ködési célra átvett pénzeszközök M ködési c.támogatásérték bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet m k.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (bels ell.feladatok) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 8 Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) 9 Jegyz k által m k szakért. biz tám 10 EP választásra átvett 11 Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-t l) 12 Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) 13 Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezett l átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Megyei fenntart. Int.m ködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-t l) 16 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) 17 Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház) Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház) Kistérségi közm v. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat M ködési célra átvett ÁH-on kívülr l TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására Külföldr l átv. (Nemzetközi kapcsolatok) 2. Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülr l Közkincs pályázat ( M vel dési Ház villamoshálózat felújítás ) 2. Zagyvántúli terület csapadékelvezetés - CÉDE 3 Iskolacentrum f tésrendszerének szétválasztása (CÉDE) 4 Ph akadálymentesítése (ÉMOP) 5. Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közm kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda f tés-korszer sítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Öner Alap) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülr l Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok - 5. sz. melléklet V./3. oldal

17 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 2. Viziközm Társulat megsz n miatt (Viziközm sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) 4. PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 5. Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.) OTP-t l felhalmozási célra átvett pe. (szök kút építésre) Rendezési terv módosításra átvett El z évi pénzmaradvány igénybevétele Ebb l - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. El z években képzett tartalékok maradványa 8. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétel 9. El zp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés 4 Finanszírozási m v.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Ei. * 2010 Óvoda: Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás 3600 Ált isk: 5483 Hivatásos önkormányzati T zoltóság támogatása Összesen: **2010 E.i. ++ ebb l évr l áthúzódó bevétel: Birság: 300 Talajterh díj: 4000 Normatív állami hozzájárulás Összesen: lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött ***2010 ei Pótlék birság: 2000 Idegenforg. Adó: évt l támogatásérték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l Egyéb bev (Helyszíni és szabálysértési bírság) Összesen: sz. melléklet V./4. oldal

18 5. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3. Átvett pénzeszköz 1. M ködési célú tám.ért.bev. 2. Polgári védelmi tevékenység 2 Intézményi m k bev Átvett pénzeszköz M k.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* 2. M k.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN * Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

19 5. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve zat port- szám VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍT SZOLGÁLAT, T ZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete M ködési bevételek 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati T zoltóság M ködési bevételek 1. M ködési bevételek 3 Felhalmozási és t ke jelleg bevétel 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

20 5. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Helyi kisebbségi önkormányzat 1. M ködési költségvetés 1. Alaptevékenység bev. 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök - 1. M k.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervt l * 2. Felhalmozási célra átvett pe. 3. M k.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ 4. M ködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülr l; B nmegel zési Alapítványól) - - VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * évben központosított ként szerepelt az V. fejezetben

21 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások gép, m szer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok járm épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 2. Véd n i szolgálat M ködési költségvetés sz. melléklet I./1. oldal

22 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Id sek átmeneti otthona 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 3. Szociális segélyezés M ködési költségvetés Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre m k. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 4.sz. melléklet I./2. oldal

23 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) 7. Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés 8. Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) ÁH-n 4. kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pe.átadás, egyéb tám.(m k.célú) -felhalmozási célú 4. sz. melléklet II./1. oldal

24 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás érték m k. kiadás (El z 8. évi pénzmaradvány átadása) 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( m k. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m k.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /m k.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások 4. sz. melléklet II./2. oldal

25 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : sz. melléklet II./3. oldal

26 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és M v. Központ M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( m ködési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni érték jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásérték m k. kiad. (el z évi pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásérték m k. kiad Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

27 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mez gazdasági szolgáltatás M ködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása M ködési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás M ködési költségvetés Dologi kiadások M k.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás M ködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m k.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás M ködési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m ködési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelez feladatokra 6. Köztemet fenntartás M ködési költségvetés

28 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás M ködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -m ködési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok M ködési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok M ködési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások M ködési célú pénzeszközátadás ÁH-n 4. kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás M ködési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

29 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet M ködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közm fejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képvisel -testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV m ködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadás M k.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata sz. melléklet V./1. oldal

30 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Fels oktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás m ködési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezet k prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Tám.érték m ködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetend ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) 13 Kolostor bérleti díja 3. Dologi kiadás - m ködési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre M ködési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes T zoltóság támogatása Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok 3 Dologi kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhel jár. 17 Társulatok támogatása M ködési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás 4. sz. melléklet V./2. oldal

31 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás - M k. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre 20 Kollégiumi f tés korszer sítés pályázat öner 50%-a Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár öner +kártérítés 3. Dologi kiadás 4. M ködési célú támogatásérték kiadás 22 Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képvisel választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel jár Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Országgy lési képvisel választás Személyi kiadás Munkáltatót terhel jár Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár Területi Gondozási Központ m ködési célú támogatása 4 M ködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH rzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások sz. melléklet V./3. oldal

32 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3 Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása 3. Dologi kiadás 4 M k.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj M k. Célú pénzeszköz átadás M ködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres 3 Dologi kiadás 38 Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 M ködési célú pénzeszköz átadás M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. + kamat 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közm v. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály eft öner eft) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat m ködési kiadása sz. melléklet V./4. oldal

33 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 1 Személyi kiadás sz. melléklet V./5. oldal

34 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 2 Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet ) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás t ketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 M ködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat m k.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.m k.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * Csillag téri körforg.közm kivált./dél-nógrádi Vízm Kft. ált. váll. kívül/ 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkciób vít település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 15 Kékesi út támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. El készítés 17 Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv 21 Kollégium gázmér hely kialakítása 22 Óvoda f téskorszer sítés öner Szök kút építés sz. melléklet V./6. oldal

35 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber Kövicses patak vis maior öner Kövicses patak mederfenék helyreáll. 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció öner biztosításához Felújítási kiadások Irinyi út felújítás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört magv Csermely út felújítás (öner ) Muzsla út felújítás (öner ) 6 Esze Tamás út felújítás (öner ) Nyomda út felújítás (öner ) Strand aszfaltozás Iskolához vezet út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium F úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.öner +pály.díj) 18 Vis maior saját er (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) M v. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó 20 expressz) Hajós A. úti sporttelep f tésrendszer felújítás, 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének 22 felújítása, saját er 23 Nyírfácsfa utca felújítása saját er Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 Személygépkocsi beszerzés 4. sz. melléklet V./7. oldal

36 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés T ketörlesztés Kamattartozás Viziközm társulás hiteltörlesztés T ketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése T ketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Ter.Gond.Központ 7244 Gyermekek átm.otthona Id sek Otthona Öner "Sz l és Bor Ünnepe" pályázathoz sz. melléklet V./8. oldal

37 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység * 1. M ködési költségvetés 1 Személyi kiad Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások M k. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk * 2. Konferencia és gyakorlati bemutaró 3. Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN * 1391 eft-ból 690 eft évi maradvány 4. sz. melléklet VI./1. oldal

38 4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegít Szolgálatai, T zvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati T zoltóság M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( véd felszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.26.) ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2010. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben