Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 18. Hatályba lépés dátuma: február 18. Dokumentum készült: március 9.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2010 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban

3 A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft 1., A költségvetési létszámkeretet 211,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 251,5 főben határozza meg. A január 1.-i állapot szerint. 2., A költségvetési létszámkeretet 197,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főben határozza meg. A február 1.-i állapot szerint. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es, 4/a, 4/b számú mellékletek tartalmazzák A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát január 1-től 71 főben határozza meg. - költségvetési létszámát február 1-től 62 főben határozza meg.

4 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát január 1-től 33,5 főben határozza meg. - költségvetési létszámát február 1-től 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát január 1-től 52 főben határozza meg. - költségvetési létszámát február 1-től 50,5 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. 7./ A közhasznú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 992 e Ft-ban - dologi kiadásokat 0 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 2 főben határozza meg.

5 8./ A TÁMOP évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást az 5./a számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 13/a számú melléklet tartalmazza.

6 12.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Az Áht.125. (4) bekezdése alapján az önkormányzat az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

7 Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a /2010. (II.11.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. A 2008., 2009, évi bevételek kiadások összehasonlítását a 9/a, 10/a számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az Általános Iskola által beszedett vendégétkeztetés bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel ben: A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a évben teljesüléséhez képest a évi alacsonyabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelőlen került kiszámításra az SZJA kiegészítés évi összege. Helyi adóbevételek 2010-ben: A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2010-ben A működési célú pénzeszköz átvételénél a nagyarányú növekedés az előző évi irányzathoz viszonyítva a TÁMOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti. Működési célú pénzeszköz átvétel ben Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami magasabb, mint a évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA növekedés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek ben A normatív állami támogatás kevesebb, mint a évi tényleges, mivel a évben lecsökkentek a normatívák, illetve az Általános Iskolai tanulói létszámcsökkenés. A Gimnázium esetében megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg kompenzálta, és pozitívan befolyásolta az lőző évivel összehasonlított negatív egyenleget. Normatív állami támogatás ben Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. A kereset kiegészítés összege és létszámcsökkentési pályázatból nyert pénzeszköz található meg, ezen előirányzaton belül. Egyéb bevételek A működési célú bevételek összesen: Működési hitelfelvétel Működési bevétel összesen

8 Adatok e Ft-ban Működési kiadások évi tervezett összege: Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások TÁMOP Működési célú kiadások összesen A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a es évet érintő törlesztő részlet e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF e Ft - TESZI Alapítvány támogatása e Ft Mindösszesen a évben fizetendő kötelezettségek e Ft. A kiküldött anyaghoz képest a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegébe az intézményi /TÁMOP,TIOP/ pályázatok beépítésre kerültek, e Ft tal lett több az egyenleg mindkét oldalon. A felhalmozási célra kötvényfelhasználás összege nem változott ennek következtében, mivel nincs önerő szükséglete. A felhalmozási bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adó összege e Ft kimaradt, így bedolgozás után e Ft-tal kevesebb lett a felhalmozási célú kötvényfelhasználás összege. Az uniós pályázatok mellékletében szerepel a pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása pályázat számlái a év decemberében nagyrészt rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak évben realizálódik az utófinanszírozás miatt.

9 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

11 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium 950 Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZES EN:

12 2/a.sz.mell. Me: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat ÖSSZES EN:

13 2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi Normatív támogatások Létszám Fajlagos ö Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a évf.-on / 8 hóra / Középiskola a évf.-on / 4 hóra / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola évfoly. / 8 hó / Szakközépi skol a évfoly. / 8 hó / Szakiskola évfoly. / 4 hó / Szakközépi skol a évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk évf. kedvezményes étkezéséhez Kieg. hozzájár. az ált isk. 7. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ ÖSSZESEN

14

15 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Összes kiadás Szem. jutt. KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Dologi kiad jan febr. 1. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő fő M.a.terh.jár. Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 30 Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium ,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhal mozási cél ú ki adások Felhalmozási célú pénzügyi művel etek Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 237,5

16 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Vendégétkeztetés Nappali 1-4 évf Nappali 5-8 évf SNI 1-4 évf SNI 5-8 évf Felnőttoktatás 1-4 évf Felnőttoktatás 5-8 évf Művészetoktatás zene Művészetoktatás tánc, dráma Ált. isk. napköziotthonos nev Ált. isk. tanulószobai nev Összesen:

17 Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen: Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt Szakiskolai okt Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk Összesen

18 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program 500 Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ TESZI alapítványnak /megállapodás szerint Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katolikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat beadva/ TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ ÉAOP-5.1.1/E Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra Önkormányzati önerő és ÁFA Holtág rehabilitáció (100%) Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Összesen:

19 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás ÉAOP-5.1.1/E Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány / e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő / e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) / e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen

20

21 Tiszalök Város Önkormányzatának évi Európai Uniós pályázati támogatások 4/b számú melléklet adatok e Ft-ban Beruházás Bruttó összege Támogatás összege Pályázat önerő szükséglete Megnevezés Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Ft Ft Ft támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Ft Ft 0 Ft TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés Ft Ft 0 Ft TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben Ft Ft 0 Ft TIOP /1 Tanulói laptop program Ft Ft 0 Ft TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.- i intézményben Ft Ft 0 Ft Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Ft Ft Ft ÉAOP-5.1.1/E Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Ft Ft Ft Holtág rehabilitáció Ft Ft Ft Mindösszesen Ft Ft Ft

22 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSSZESEN: 8 350

23 5/a sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás(ok) kimutatása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a kommunlis adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. Alapján a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás összege /700fő*1600Ft= Ft/ e Ft.

24 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolsái díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / Mindösszesen

25 Tiszalök Város Önkormányzat 7.sz. melléklet Me.:ezer Ft 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF TESZI Alapítvány támogatása Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

26 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

27 Sorszám I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható Ezer forintban! Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet: évi terv

28 Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei 9/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés évi teljesítés évi módosított évi tervezett Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Keresetkiegészítés Bérkorrekció /13. havi/ Működésképtelen támogatás ÖNHIKI+egyéb bevétel Választás támogatása Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 10/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés évi teljesítés évi módosított évi tervezett Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség Kamatkiadások Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

30 Sorszám II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény 10. számú melléklet évi várható Ezer forintban! 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés 15. Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet: évi terv

31 Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadáso k 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

32 Megnevezés Sorszám 12. sz. melléklet Ezer forintban! évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése

33 Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

34 13. sz. melléklet Előirányzat-f elhasználási ütemterv e zer forintban (tervezett adatok alapján) évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

35 13/a sz. melléklet adatok e Ft-ban Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi pénzellátásának terve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátmány Összesen

36 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben

37 Zöldterület kezelés Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 170 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 400 Áfa 325 Összesen Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 420 Áfa 295 Összesen Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 200 Reprezentáció 500 Reklám és propaganda kiadások 300 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 680 Áfa 320 Összesen Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 430 Összesen Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa 420 Összesen Közvilágítás Ezer Ft Villamos energia ( 700e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen Fizikoterápiás szolgáltatás Ezer Ft Megbízási dijak 480 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 70 Összesen Ifj úság- egészségügyi gondozás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705

38 Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Illetmény kiegészítés 294 Védőnők területi pótléka 540 Jubileumi jutalom 1 fő 324 Cafeteria juttatás 174 összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 150 összesen: Mindösszesen Állat-egészségügyi ellátás Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 85 Összesen Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) 526 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 480 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300

39 Nyomtatványok 53 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14056=950, Tiszadob 3039 fő Tiszadada 2438 fő Tiszaeszlár 2755 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés Köztisztviselők egyéb pótlék Köztisztviselők nyelvpótléka Mtvk. Alapill. 4 fő fő jubileumi jutalom 727 Munkatv.-es túlmunka 850 Illetménykiegészítés ktv Illetménykiegészítés Mtv. 368 Ktv. Cafeteria Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen Személyi juttatás összesen Munkáltatói járulékok Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárol t közszol gál tatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft) Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben