J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők, Gömze Sándor polgármester. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Tölgyesi Attiláné, Pócsik Erika és Szabó Veronika intézményvezetők Fedor László: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin bejelentette távolmaradását, Polgármester Úr bármikor megérkezhet. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend módosítás nélküli tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 4/2013.(III.18.) költségvetési rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Három dolog miatt is módosítanunk szükséges a évi költségvetési rendeletünket. 1. Adósságkonszolidáció miatt technikai változást kellett megoldani, 2. Roma Telepprogramban dolgozók bér és járulék vonzatát, 3. Pedagógus életpálya bevezetésével az óvoda pedagógusok bérmódosítását kellett módosítani. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz? Mező József: A kiemelt előirányzatot nem lehet túllépni, ezért kell módosítani a rendeletünket, hogy szinkronban legyen. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást a képviselő-testület felé. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság összevont ülésen tárgyalta a rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottsággal, és szintén elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 1

2 Fedor László: Aki a évi költségvetési rendeletünk II. számú módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: e Ft-ról Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról nem változik Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás e Ft-ról nem változik Kamatkiadások e Ft-ról e Ft-ra Tartalékok e Ft-ról nem változik Változtatja meg. 2

3 A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. 4.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 27,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 3

4 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 59 fő 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik 4

5 - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit december 31-től kell alkalmazni. A évi költségvetési rendelet I. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. 2. A június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon módosítást igényelt. 3. A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata év II. Költségvetési Előirányzat módosítás Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Mód. EI Javasolt Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

6 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Mód. Módosítás Teljesítés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadás összesen: Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése Mindösszesen

7 2013.év II. sz Előírányzat módosítás Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/szoc.szoláltató Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/igk IGK működési támogatás Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7

8 4.sz. melléklet Egyéb bevételek Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat Könyvtár év I.-III. névi költségvetés teljesülése 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: Működési célú pénzeszköz átvétel 6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN:

9 Helyi adóbevételek Me.: ezer Ft 7.sz. melléklet Megnevezés Módosított javasolt módosítás Módosított Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat módosítása 8. sz. melléklet Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított Mód. javasolt módosítás Módosított Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Mód. javasolt módosítás Módosított 2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:

10 Mindösszesen szociális ellátás összege:

11 Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások II. előírányzat módosítás 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Bevétel Mód. javasolt módosítás Mód. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése KAMAT Összesen: Kiadás Mód. javasolt módosítás Mód. Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen: Tőketörlesztések Mód. javasolt módosítás Mód. MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás Összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen:

12 Önkormányzati Feladatok II. sz. Előírányzat módosítás KIADÁSI összesítő táblázata 10.sz. mell. Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Össz. kiadás MÓD. jav. mód. Módosít ott II. Személ yi jutt. MÓD. jav. mód. Mód. II. Munk. Járul. MÓD. jav. mód. Kiadások jogcímenkénti felosztása Képviselő testület működése Roma Telepprogram Tiszalöki Hírlap költsége Mód. II. Dologi kiad. MÓD. jav. mó d. Módos ított II. Közvilágítás Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb Orvosi ügyelet ellátása Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia, EÜ. Központ Szociális ellátások VSE, Civil E. támogatás RNÖ támogatás Közfoglalkoztatás és START program Összesen: Segély ek MÓD. jav. mód. Mód. II. PE. átad. MÓD. E. jav. mód Mód. II. Fogl. létsz. 12

13 2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése Jöv. Pótl. Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzforgalmi kiadás Felhalmozási kiadás 11.sz. melléklet Me.: ezer Ft FELADATOK Kiadás Ö. Mód Javasolt módosítás Mód. II. Szem. jutt. Mód Jav. mód. Mód. II. Munka adói Jár. Mód. Jav.m ód. Mód. II. Dologi Kiad. Mód. Jav. mód. Mód. II. Mód. Jav. mód. Mód. II. Mód. Jav.m ód. Mód. II. Mód. Jav.mód. Mód. II. Mód. Javm ód Mód. II. Tartalék ok Létsz ám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.Ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény ,5 Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK-Szoc.Szolg Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen: ,5 13

14 Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Már tárgyaltuk egyszer az idei költségvetést, de akkor nem fogadtuk el, mivel több befolyásoló tétel is kérdéses volt. Jogszabály szerint március 7-ig el kell fogadnunk az éves költségvetést. Mivel tisztázódtak a fontosabb kérdések, így sikerült egy elfogadható költségvetést összeállítani. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: A költségvetés tárgyalásának első alkalmával még kérdéses volt a gyermekétkeztetés költsége és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvállalása. Még ebben az évben is lehet pályázni a működő képesség megőrzését szolgáló támogatásra, amit meg is teszünk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal volt egy egyeztető tárgyalás a szakközép átvállalásáról. Ma kaptuk meg a megállapodást erről, de nem egyezik a szóbeli egyeztetésen elhangzottakkal. Javaslom a költségvetés elfogadását. Ha megkötjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a megállapodást, módosítani kell a rendeletet a megegyezés függvényében. Bede-Tóth Attila: 62 millió forráshiánnyal kezelhető a költségvetés. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 35 millió Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. 40 millió Ft-os számlatartozással kezdjük az évet, ami dicséretes, hiszen eddig a duplájával számolhattunk. A bizottsági ülésen szóba került a Városüzemeltetési Intézmény, mégpedig azért, mert nincs bevétele az intézménynek, csak az étkeztetésből. A telepprogramból 7 millió Ft megelőlegezett hozzájárulást fogunk visszakapni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a évi költségvetést. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a költségvetést. Cserés Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes ülésen tárgyaltuk a napirendet, és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Zrinszki István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tisztáztuk, hogy nem vagyunk megelégedve a Városüzemeltetési Intézmény működésével, de a évi költségvetést elfogadásra javasolta a bizottság. Fedor László: Zsugorodik évről évre a költségvetés. A működtetés a Városüzemeltetési Intézmény feladata. Annyit meg kell tennünk, hogy beszámoltatjuk az intézményt, megvizsgáljuk a működését és a jövőképét. A földterület értékesítés bevétele nem szerepel a költségvetésben. Ezt a bevételt újabb területek eladhatóvá tételére kell fordítani. Dr. Erdélyi Béla: Külön kell tárgyalni a Városüzemeltetési Intézmény működését a vezetőkkel együtt. A kiadásaink 40%-át az intézmény felé teljesítjük. A költségvetési rendeletet elfogadásra javaslom. 14

15 Mező József: A szennyvízberuházás nem szerepel a költségvetésben, mégpedig azért, mert ez 1,4 milliárdos fejlesztés. Kérdéses a BM önerő, a forrásösszetétel még nem 100%-os. Zrinszki István: Mikor indul a beruházás? Mező József: Optimális esetben, márciusban. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: e Ft.-ban 2. Összes bevételét: e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. 15

16 c.) Összes bevételből - Működési bevételét: e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3-9.,16. sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) összes kiadását: e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: e Ft.-ban - a felújításokat: e Ft.-ban - általános tartalék e Ft-ban - céltartalék e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: e Ft.-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg. 16

17 b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 9 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 61 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban 17

18 - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet március 1-től lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 18

19 BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

20 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése Költségvetési kiadás összesen: Mindösszesen

21 Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Eredeti Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés IGK. Feladat és műk. Támogatása Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok ezen belül - Közutak karbantartása Zöldterület kezelés/ Állat eü. tev. Szúnyogírtás Köztemető Köznevelési feladatok támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 435 Egyéb Önkormányzati feladatok ezen belül 16 - Közvilágítás Ár és belvíz elleni védekezési feladatok Települési vízellátás Szociális ellátás Lakott külterületi feladatok/üdülőhelyi feladatok 157 Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 21

22 Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ÖSZESEN: Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás ÖSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása

23 Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a 9000 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT Tagi kölcsön megtérülése KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖSSZESEN:

24 Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása EU. Támogatás roma telep-programra Összesen: Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Roma telep-program közösségiház Tartalék képzés Összesen:

25 Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás 11.sz. Önkormányzati Feladatok melléklet évi KIADÁSI összesítő táblázat Me.: ezer Ft Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testlet működése *** Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Település vízellátására Roma telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások Közfoglalkoztatás VSE támogatás RNÖ támogatás START program Összesen: *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Közös Önkormányzati Hivatal működése Összesen:

26 Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év 12. sz. melléklet Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított ellátások Eredeti ei. Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított 550 Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: Mindösszesen szociális ellátás összege: Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít. Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke Ft/év 26

27 Városüzemeltetési Intézmény 13.sz. melléklet évi KIADÁSI összesítő táblázat Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltató i járulékok Dologi kiadások Foglalkoz tatott létszám Összese n bevétel Önkormányzati kiegészítés Eü. Közp. Működése Teleki Blanka Gimnázium működése Kossuth L. Ált. Iskola működése Közutak karbantartása Önkormányzati lakásgazdálkodás Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése Fűrdő és strand szolgáltatás Önkormányzati rendezvények Takarítás , Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Növénytermesztési szolgáltatás Összesen: ,

28 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 14.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Összesen bevétel Bevételek jogcímenként OEP Finanszírozás Önk. PE. Átvétel Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása

29 2014. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet Me.: ezer Ft FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Összesen bevétel ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény , Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob- Tiszadada-Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen: ,

30 Feladatok megnevezése évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kiadás Feladat finanszíro zás Saját bevéte l OEP finanszírozás Települé si Önkorm ányzato k PE. átvétel Munkaü gyi Köz. mük. PE. átvétele BEVÉTELEK Mükö dési célú PE. átvétel Jövedel em pótló támogat ás Pályázatok BM önerő Felhalm ozási bevétel PE. átvétel Önkorm ányzat egyéb bevétele Összese n bevétel Kiadások és bevételek különbözete TÁMOP ÉAOP Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob- Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen:

31 2014. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kiadási Előírányzat Kiadás Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű pe. átadások Társadalom és szoc.pol. Juttatás Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen:

32 2014. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet Me.: ezer Ft Bevételi Előirányzat Bevételek Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Műkődési célú pe. átvétel Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás TÁMOP működési c.pe. átvétel Felhalmozási bevétel Helyi adóbevétel Gépjárműadó 40%-a Egyéb bevétel Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Összesen:

33 Tárgy: (3.tsp.) Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója az előző évi tevékenységéről. Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető Fedor László: A napirendet véleményezte az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, előadója Tölgyesi Attiláné intézményvezető. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Tölgyesi Attiláné: Nem kívánom szóban kiegészíteni az írásos anyagot, ha van kérdés, készséggel válaszolok rá. Cserés Csaba: Jó esztendők vannak mögöttünk. Maximálisan jól tervezett év volt. Az intézmény vezetőjének és dolgozóinak köszönetünket fejezzük ki. A beszámolót elfogadásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, és továbbra is jó munkát kívánunk. Zrinszki István: Valóban kellemes napirend volt ez az összevont bizottsági ülésen. A Polgárok Tiszalökért Egyesület együttműködési megállapodást kötött az Óvodával, és most már a Könyvtárral is fog. A beszámolót elfogadásra javasoltuk. Fercsákné Tomán Ildikó: Minden rendezvényen jelen vannak, és mindig elegánsan vannak felöltözve a dolgozók. Azt gondolom, hogy igazán hozzá járulhatnánk az alkalmi ruhák beszerzéséhez legalább évi Ft-tal. A beszámolót elfogadásra javaslom. Dr. Erdélyi Béla: Én is csak gratulálni tudok a munkájukhoz, és mint a Vadásztársaság elnöke, amivel tudok, segítek a rendezvényeken. Fedor László: A rendelkezésre álló forrásokhoz képest, tényleg színvonalas rendezvényeket tartanak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(II.27.) számú határozata A képviselő-testület Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolójáról megtárgyalta és elfogadta a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről. 33

34 Tárgy: (4.tsp.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Fedor László: A napirend előadója és előkészítője Mező József jegyző, a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendet. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: Felvetődött a kérdés, hogy miért kell a testületnek tárgyalnia ezt a napirendet, ha nem lehet módosító indítványt tenni. Erre azt válaszoltam, hogy mert a törvény így rendelkezik. Az új választási törvényben van benne, de én egyeztettem mielőtt a képviselő-testület elé terjesztettem a határozat-tervezetet. Dr. Erdélyi Béla: Ki tárgyalta meg előzetesen ezt a határozat-tervezetet? Mező József: Polgármester Úrral egyeztettem. Fedor László: Három választás lesz ebben az évben. Mindhárom választásra érvényes ez a határozat? Zrinszki István: Az őszi választás előtt módosítanunk kell. Mező József: Természetesen, ha a következő választások alkalmával összeférhetetlen a bizottságok bármely tagja, módosítjuk az összetételt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásával a határozattervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(II.27.) számú határozata A Képviselő-testület A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén működő Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi tagokat választja meg Szavazókör Tiszalök, Kossuth u. 43. Bársony Lászlóné Tiszalök, Damjanich u. tag Halmi László Józsefné Tiszalök, Vay Ádám u. tag Budai János István Tiszalök, Széchenyi u. tag 34

35 Körei Istvánné Tiszalök, Arany J. u. póttag Fekete Márta Tiszalök, Árpád u. póttag Tölgyesi Attiláné Tiszalök, Vay Ádám u. póttag 002. Szavazókör Tiszalök, Bocskai u. 17. Gombos Mihály Tiszalök, József A. u. tag Blaner Andrásné Tiszalök, József A. u. tag Putnoki Zsuzsanna Ágnes Tiszalök, Bocskai u. tag Mezei Attiláné Tiszalök, Klapka Gy. u. póttag Zrinszki Dezső Miklósné Tiszalök, Kossuth u. póttag 003. Szavazókör Tiszalök, Kossuth u. 79. Benyusz Tamás Tiszalök, Virág u. tag Fazekas Jánosné Tiszalök, Arany J. u. tag Szuhai Ferencné Tiszalök, Arany J. u. tag Perjési Sándorné Tiszalök, Arany J. u. póttag Béresné Takács Marianna Tiszalök, Bocskai u. póttag 004. Szavazókör Tiszalök, Ady E. u. 35. Jenei Zsigmond Tiszalök, Rákóczi u. tag Nagyné Bagdi Enikő Tiszalök, Honvéd u. tag Molnár Lászlóné Tiszalök, Kossuth u. tag Terebes Sándor Józsefné Tiszalök, Ady E. u. 5. póttag Dr. Szilágyi István Tiszalök, Bercsényi u. 10. póttag 005. Szavazókör Tiszalök, Igazság u. 3. Kacsó Mihályné Tiszalök, Egység u. 1. tag Császár Miklósné Tiszalök, Jókai u. 11. tag Koszta Mihályné Tiszalök, Kölcsey u. tag Varga Lajos Tiszalök, Wesselényi u. póttag Pócsik Erika Tiszalök, Kossuth u. póttag 35

36 006. Szavazókör Tiszalök, Akácfa u. 2. Kiss Tibor Tiszalök, Széchenyi u. tag Huri Andrásné Tiszalök, Klapka Gy. u. tag Veres József Tiszalök, Csokonai u. tag Horváth Attiláné Tiszalök, Gárdonyi G. u. póttag Türk Jánosné Tiszalök, Kossuth u. póttag Tárgy: (5.tsp.) A Tiszai Szabad-strand évi belépőjegy árainak véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: A strand, kalandpark, és hajókikötő árait kaptuk meg. Én korrektnek tartom ezeket az árakat, mindhárom vonatkozásban. A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság is úgy gondolja, hogy korrektek az árak. A határozat-tervezet A) változatát javasoltuk elfogadásra. Gyúróné Cserés Ágnes: A strand belépővel kapcsolatban kérdezném, hogy bérletben nem lehetne gondolkodni? Mert vannak olyan fiatalok, akik minden nap lemennének akár úszni, akár röplabdázni, vagy mást sportolni. Fedor László: A megállapított ár 8.00 órától óráig szól. Azok számára, aki csak munka után menne le, egy kedvezményes délutáni belépőt lehetne bevezetni. Aki csak ebédelni megy, annak nem kell belépőt fizetnie. Zrinszki István: A kedvezményes délutáni belépőről már tárgyaltunk, és a szolgáltatónak igazat adtunk abban, hogy a bevezetésével nem kívánatos személyek is megjelennének a területen, amit nem szeretnénk. Fedor László: A kalandpark belépő áraiba nem kell beleszólnunk, a befektető-üzemeltetőnek kell tudnia, hogy térül meg a befektetése. Dr. Erdélyi Béla: Egy-két szezon után fogja meglátni, hogy kell-e igazítania az árakon. Cserés Csaba: Úgy látom, hogy közép árat lőttek be, ez nagyon is megfelelő. Elfogadásra javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki egyetért azzal, hogy javasoljuk az üzemeltető felé a bérlet bevezetését, és az általa javasolt belépő árakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36

37 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(II.27.) számú határozata A Tiszai Szabad-strand évi belépőjegy árairól Az üzemeltető javaslata alapján egyetért a Tiszai Szabad-strand belépőjegy áraival, és javasolja, hogy vizsgálja meg az üzemeltető a strandbérlet váltás lehetőségét is kor megérkezett Gömze Sándor polgármester, a képviselő-testület 8 fő. Fedor László átadta a szót Gömze Sándor polgármesternek. Tárgy: (6.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Gömze Sándor: Azért késtem most az ülésről, mert Zsonda Főorvos Úrral a GYEMSZI-nél voltunk az EÜ-Központ pályázattal kapcsolatban egyeztetni, és még ellátogattunk egy orvosi műszereket gyártó céghez is. Január végén voltam a Megyei Fejlesztési Terv et tárgyaló ülésen. Uniós források a szaktárcákon keresztül érhetők el, és a Járásokkal egyeztetve a Megyei Önkormányzat fogja elosztani. Összhangban van a fejlesztési tervekkel, 60%-a gazdasági fejlesztésre megy, és munkahelyteremtésre. Hallottam a városban, hogy a polgármester nem tudta elrendezni, hogy a Tiszai híd itt legyen megépítve. Jelentem, két híd van tervezve, az egyik Tiszanagyfalunál, a másik Tiszalöknél. Február 2-án a Horgászegyesület közgyűlésén vettem részt. Jó terveik és elgondolásaik vannak. Február 4-én a Művelődési Házban rezsicsökkentő fórumot tartottunk, teltházzal. Február 5-én a Nyírségvíz munkaebédjén vettem részt, ahol beszámoltak a tavalyi eredményekről és az ez évi terveikről. Február 6-án Budapesten Lázár János helyettes államtitkárával, Héjj Dáviddal a turisztikai beruházásokról tárgyaltam. Február 11-én Kocsis Sándor Tankerületi Igazgató Úr számolt be a Tiszavasvári Tankerület munkájáról. Február 12-én megtörtént a Kormányablak átadás. Pár nappal később Kisvárdán is felavattunk egy Kormányablakot a Városháza épületével és a városközponttal együtt. 37

38 Február 13-án Tankerületi szakmai napon vettem részt, ahol a térség összes pedagógusa is jelen volt. Február 17-én az Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén vettem részt. Február 18-án Kőhegyi Edit Tankerületi Igazgatóval a középfokú intézményünk átadásáról egyeztettünk. A szándékunk, hogy biztonságban működjön a középfokú oktatás. Február 19-én Székesfehérváron voltam Vinginder Csabával, aki mint tudjátok lemondott az Ipari Park Kft ügyvezetői posztjáról, és itt adta át az iratokat, melyeket eddig ő kezelt. Janzsó Tamás továbbra is mindent megtesz azért, hogy visszafizesse a tagi hitelt. Február 20-án Debrecenben az Egészségügyi Központ terv módosításáról tárgyaltunk, új költségvetés tervezéssel az Opus Teamnél. Február 21-én pénteken az ÁROP pályázat közvélemény kutatási eredményeit beszéltük meg. Február 24-én hétfőn a LEADER akciócsoport ülésén voltam, ahol a működési problémákról esett szó. Február 25-én befektetőkkel találkoztam, akik földterületet vásárolnának. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a polgármester tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(II.27.) számú határozata A képviselő-testület Polgármester tájékoztatójáról a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről tudomásul vette. Kérdések, bejelentések Dr. Erdélyi Béla: Amikor a Kormányablak ünnepélyes megnyitója volt, véleményem szerint hibát követtek el a szervezők azzal, hogy az Országgyűlési Képviselőnket, Dr. Karakó Lászlót mellőzték, és úgy kezelték, mintha nem is ő volna már a képviselőnk. Fercsákné Tomán Ildikó: Van két háziorvosunk, akik 40 éve rendelkeznek itt praxissal. Azt gondolom, hogy illő volna megemlékezni róluk. 38

39 Zrinszki István: Az Ady Endre utca, ahogy régen hívták Lóger nagyon szemetes, tenni kell ellene. Én szóltam a hulladékszállítóknak, hogy nem vitték el a szelektív szemetet. A szennyvíz-szippantással kapcsolatban azt az információt kaptam, hogy az iszapot nem lehet szippantani, csak a folyékony szennyvizet. A Damjanich utca lakói kirakták az ágakat, melyeket az ottani park fáiról metszettek le, és nem vitte el a városgazdálkodás. Az utak állapota gyalázatos, és a járdáké is borzalmas. Fedor László: A biokazánban el lehetne égetni a lemetszett gallyakat. Gömze Sándor: Az útfelújítás iránt már érdeklődtem, és azt az információt kaptam, hogy március 18-án kevernek meleg aszfaltot, addig nem lehet hozzájutni. A március 15-i városi megemlékezés 13-órától lesz a Művelődési Házban Bayer Zsolt újságíró. Közmeghallgatást március 27-én órától tartjuk a Polgármesteri Hivatal nagytermében. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 14:45-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 39

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben