EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Ünnepi ülés: 1./ Bárdos Lajosné köszöntése a Maróthi György díj november 22-i átvétele alkalmából NAPIREND: Napirend elfogadása Z1 427/2012.(XI.29.) sz. határozat 1./ Polgármesteri jelentés Z1 443/2012.(XI.29.) sz. határozat 2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is. D4 430/2012.(XI.29.) sz. határozattól - 441/2012.(XI.29.) sz. határozatig 3./ évi költségvetési rendelet módosítása B1 30/2012.(XI.29.) sz. rendelet 4./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester C4 428/2012.(XI.29.) sz. határozat 5./ Beszámoló a Szöghatár Kft III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Széles Szilvia ügyvezető C4 429/2012.(XI.29.) sz. határozat 6./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről Előadó: Nagy Miklós vezérigazgató C2 442/2012.(XI.29.) sz. határozat 1/72

2 7./ A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni eljárás szabályairól szóló 25/2012.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Z1 444/2012.(XI.29.) sz. határozat Z0 R 31/2012.(XI.29.) sz. rendelet A16 445/2012.(XI.29.) sz. határozat 8./ A közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Z1 446/2012.(XI.29.) sz. határozat D5 R 32/2012.(XI.29.) sz. rendelet 9./ Kérdések, interpellációk 10./ Egyebek 1./ évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása D1 447/2012.(XI.29.) sz. határozat 2./ Beszámoló a Fonyódligeti üdülő évi üzemeltetéséről Z1 448/2012.(XI.29.) sz. határozat C2 449/2012.(XI.29.) sz. határozat C2 450/2012.(XI.29.) sz. határozat 3./ Kérelem a Karácsonyi Vásáron résztvevő árusok helypénzének elengedésére Z1 451/2012.(XI.29.) sz. határozat 4./ Talentum Alapítvány kérelme Z1 452/2012.(XI.29.) sz. határozat 5./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleménye az általános iskola tanulók részére történő utazási költségtérítésről J1 453/2012.(XI.29.) sz. határozat 6./ Pausz Antal ingatlan megvételre való felajánlása Z1 454/2012.(XI.29.) sz. határozat 7./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme J1 455/2012.(XI.29.) sz. határozat 8./ Határozati javaslat kazánprogramban való részvételre A15 457/2012.(XI.29.) sz. határozat 9./ Mezei őrszolgálathoz fedezet biztosítása K4 458/2012.(XI.29.) sz. határozat K4 459/2012.(XI.29.) sz. határozat 10./ Idősek Karácsonya c. rendezvényhez kapcsolódó ajándékcsomagok költségének megelőlegezése Z1 460/2012.(XI.29.) sz. határozat 11./ Előirányzat módosítás - Damjanich úti napközi karbantartásának fedezetére Z1 461/2012.(XI.29.) sz. határozat évi tüdőszűrő villamos energia vételezésére Z1 462/2012.(XI.29.) sz. határozat 12./ Döntés a Caminus Zrt-vel történő megállapodásról Z1 463/2012.(XI.29.) sz. határozat 2/72

3 13./ Ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás D7 464/2012.(XI.29.) sz. határozat D7 465/2012.(XI.29.) sz. határozat 14./ Árajánlat az Egészségház szakrendelő előterében a fűtés megoldására Z1 466/2012.(XI.29.) sz. határozat 15./ ÉAOP-5.1.2/D jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása ((kiviteli terv készítés) D5 467/2012.(XI.29.) sz. határozat 16./ ÉAOP-5.1.2/D jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz a bíráló bizottság megválasztása. D5 468/2012.(XI.29.) sz. határozat 17./ Működési célú hitel lejárati idejének meghosszabbítása D7 469/2012.(XI.29.) sz. határozat 18./ Térfigyelő rendszer kiépítésének támogatást megelőlegező fejlesztési célú hitelfelvétele D7 470/2012.(XI.29.) sz. határozat 19./ Térfigyelő rendszer önerő fedezetére fejlesztési célú hitelfelvétel D7 471/2012.(XI.29.) sz. határozat 20./ Perlustro Kft. ingatlan megvételre való felajánlása A16 472/2012.(XI.29.) sz. határozat Z1 473/2012.(XI.29.) sz. határozat 21./ Előirányzat módosítás utak kátyúzására fedezet biztosítása D7 474/2012.(XI.29.) sz. határozat 22./ Előterjesztés a köztemetés keretösszegének megemelésére K6 475/2012.(XI.29.) sz. határozat 23./ Társadalmi munka, szociális étkeztetés bevezetése Z1 476/2012.(XI.29.) sz. határozat 24./ évi közbeszerzési terv módosítása D5 477/2012.(XI.29.) sz. határozat 25./ Szegedi-Szer Kft. kérelme D7 478/2012.(XI.29.) sz. határozat 26./ KA-SZI Kft. kérelme D7 479/2012.(XI.29.) sz. határozat 27./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatója hóeke vásárlásáról C8 456/2012.(XI.29.) sz. határozat 28./ Laptop memória átadás a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola részére D7 480/2012.(XI.29.) sz. határozat 29./ Előirányzat módosítás kóbor kutyák befogására Z1 481/2012.(XI.29.) sz. határozat 30./ Előirányzat módosítás személyi jellegű juttatásokra Z1 482/2012.(XI.29.) sz. határozat Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 5 képviselő jelen van. Holló János alpolgármester egészségügyi okok miatt, Kovács Sándorné, Dr. Hegyesi Kálmán, Gál-Szalai Erika képviselők munkahelyi elfoglaltság miatt késnek az ülésről. 3/72

4 Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Antal László és Hajduné Holló Katalin képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület: 1./ Perlustro Kft. ingatlan megvételre való felajánlása 2./ Előirányzat módosítás utak kátyúzására fedezet biztosítása 3./ Előterjesztés a köztemetés keretösszegének megemelésére 4./ Társadalmi munka, szociális étkeztetés bevezetése 5./ évi közbeszerzési terv módosítása 6./ Szegedi-Szer Kft. kérelme 7./ KA-SZI Kft. kérelme 8./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatója hóeke vásárlásáról 456/2012.(XI.29.) sz. határozat 9./ Bíró Pál hagyatéki ügye, amit zárt ülésen szükséges tárgyalni Hajduné Holló Katalin képviselő: Javasolja a napirendek közé felvenni az önkormányzati laptop vásárlás során felszabadult memóriák áthelyezését az iskolai gépekbe. A kóbor kutyák befogására kellene fedezet átcsoportosítani. Javasolja, hogy erről a napirendi pontról is tárgyaljon a Képviselő-testület. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki az elhangzott plusz napirendi pontokat elfogadja, illetve egyetért azzal, hogy a messziről érkező előadók napirendjeit vegyék előre a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjében, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 427/2012. (XI.29.) sz. határozata:. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is. 4/72

5 3./ évi költségvetési rendelet módosítása 4./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 5./ Beszámoló a Szöghatár Kft III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Széles Szilvia ügyvezető 6./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről Előadó: Nagy Miklós vezérigazgató 7./ A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni eljárás szabályairól szóló 25/2012.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 8./ A közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 9./ Kérdések, interpellációk 10./ Egyebek 1./ évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2./ Beszámoló a Fonyódligeti üdülő évi üzemeltetéséről 3./ Kérelem a Karácsonyi Vásáron résztvevő árusok helypénzének elengedésére 4./ Talentum Alapítvány kérelme 5./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleménye az általános iskola tanulók részére történő utazási költségtérítésről 6./ Pausz Antal ingatlan megvételre való felajánlása 7./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme 8./ Határozati javaslat kazánprogramban való részvételre 9./ Mezei őrszolgálathoz fedezet biztosítása 10./ Idősek Karácsonya c. rendezvényhez kapcsolódó ajándékcsomagok költségének megelőlegezése 11./ Előirányzat módosítás - Damjanich úti napközi karbantartásának fedezetére évi tüdőszűrő villamos energia vételezésére 12./ Döntés a Caminus Zrt-vel történő megállapodásról 13./ Ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 14./ Árajánlat az Egészségház szakrendelő előterében a fűtés megoldására 15./ ÉAOP-5.1.2/D jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása ((kiviteli terv készítés) 16./ ÉAOP-5.1.2/D jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz a bíráló bizottság megválasztása. 17./ Működési célú hitel lejárati idejének meghosszabbítása 18./ Térfigyelő rendszer kiépítésének támogatást megelőlegező fejlesztési célú hitelfelvétele 19./ Térfigyelő rendszer önerő fedezetére fejlesztési célú hitelfelvétel 5/72

6 31./ Perlustro Kft. ingatlan megvételre való felajánlása 32./ Előirányzat módosítás utak kátyúzására fedezet biztosítása 33./ Előterjesztés a köztemetés keretösszegének megemelésére 34./ Társadalmi munka, szociális étkeztetés bevezetése 35./ évi közbeszerzési terv módosítása 36./ Szegedi-Szer Kft. kérelme 37./ KA-SZI Kft. kérelme 38./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatója hóeke vásárlásáról 39./ Laptop memória átadás a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola részére 40./ Előirányzat módosítás kóbor kutyák befogására 41./ Előirányzat módosítás személyi jellegű juttatásokra Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester Napirendek tárgyalása: 1./ évi költségvetési rendelet módosítása A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a évi költségvetési rendelet módosítását. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítását. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok álláspontjával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 30/2012.(XI.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.5.) sz. rendeletének módosításának és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 6/72

7 1.. A költségvetési rendelet 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése az alábbi: Költségvetési bevételek összesen: eft Költségvetési kiadások összesen: eft Tárgyévi költségvetési hiány: eft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele - működési célra: eft - felhalmozási célra: eft Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Hitelek: - Működési célú hitelfelvétel: eft - Felhalmozási célú hitel felvétele: eft - Működési célú hiteltörlesztés: eft - Felhalmozási célú hiteltörlesztés: eft 2.. A költségvetési rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadásait előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft - Személyi jellegű kiadások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi jellegű kiadások e Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai 363 e Ft - Támogatásértékű működési kiadás e Ft - Működési célú pénzeszközátadás e Ft - Társadalom és szociálpolitikai juttatás e Ft - Támogatási kölcsönök nyújtása 400 e Ft - Működési célú hitel törlesztés e Ft 7/72

8 3.. A költségvetési rendelet 5.. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: Felhalmozási kiadások összesen: e Ft q Beruházások e Ft q Felújítások e Ft q Egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft 4.. A költségvetési rendelet 6.. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: Általános tartalék 462 e Ft: e Ft a évi rendezvények pályázatához kapcsolódó önerő Felhalmozási tartalék eft, e Ft ETKIKI N épület pellet tüzelésű kazán (önerő) e Ft Térfigyelő kamera (önerő) e Ft Szabadidős tér kialakítása (önerő) 5. A költségvetési rendelet 7.. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: - Polgármesteri Hivatal: 23 fő - ETKIKI Többcélú Intézmény: 68 fő - Önkormányzat: 3 fő Összesen: 94 fő - Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 176 fő A költségvetési rendelet 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8,12 számú mellékletei helyére e rendelet 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8,12 számú mellékletei lépnek. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 8/72

9 2./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirendet a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok álláspontjával egyetért, és a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Egyek Nagyközség Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2012. (XI. 29.) számú határozata Az Önkormányzat évi harmadik negyedéves gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény -a alapján a helyi önkormányzat évi harmadik negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési előirányzatainak harmadik negyedéves alakulása 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak harmadik negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat harmadik negyedéves teljesítés Teljesítés alakulása (%) Bevételek % Finanszírozási bevételek % 9/72

10 Bevételek főösszege: % Kiadások % Finanszírozási és pénzforgalom nélküli kiadások % Kiadások főösszege: % 2. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a harmadik negyedéves teljesítést, valamint - a teljesítés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a harmadik negyedéves teljesítést, valamint - a teljesítés alakulását a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 4. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak harmadik negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat harmadik negyedéves teljesítés Teljesítés alakulása (%) Összesen: % Ebből: - személyi jellegű kiadások % - munkaadókat terhelő járulékok % - dologi jellegű kiadások % - ellátottak pénzbeni juttatásai % - egyéb működési célú támogatások % - működési c.tám. kölcs. nyújtása - tartalék előző évi hitel törlesztés % A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellékletek szerint fogadja el. 5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak harmadik negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 10/72

11 Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Összesen: harmadik negyedéves teljesítés 83 Teljesítés alakulása (%) 845 Ebből: - felújítások % - beruházások % - felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamata, % - felhalmozási célú pénzeszközátadás % -felhalmozási célú támogatás értékű kiadás % - céltartalék % Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését, alakulását a 4. számú melléklet táblázati tartalmazzák, a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése 6. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 4., 5., számú mellékletek tartalmazzák. 7. Az önkormányzati hivatalhoz tartozó szakfeladatok költségvetésének alakulását szakfeladatonként bontásban a 6/1. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák. 8. Az önkormányzat önállóan működő intézményei költségvetésének alakulását a 6/2. sz. melléklet tartalmazza. 3./ Beszámoló a Szöghatár Kft III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Széles Szilvia ügyvezető A napirendet a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontját. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Szöghatár Kft III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 11/72

12 Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 429/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 4./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirend a közmeghallgatás anyaga is. A közmeghallgatáson megjelent a lakosság részéről 2 fő. A napirend a közmeghallgatás anyaga is. Ezt minden bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési szempontok alapján 3 igen szavazattal a következők szerint javasolja elfogadni: 1. A évi bevételek tervezési szempontjai: bevételek teljes körű felmérése, pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása, helyi adóbevétel tervezése a évi teljesítés szintjén, bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése, kintlévőségek behajtása. 2. A személyi-, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény-, illetve bérnövekedésen túl illetménykiegészítés tervezhető 10% / 20%-ban tervezhető. A tervezés során a megváltozott összegű garantált bérminimum figyelembevételével kell megvalósítani a tervezést. A tervezés során a jubileumi jutalomra való jogosultságot figyelembe kell venni. 3. Köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel kapcsolatos kiadás a évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön tervezésre. 4. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani szükséges a évi költségvetési rendelettervezetben. 12/72

13 5. A dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten tervezhetők, elhagyva a évben felmerülő egyszeri kiadásokat. 6. Beruházás, felújítás, karbantartás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadásokat szükséges tervezni. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel szükséges - a hitelfelvételi korlát szabályainak betartásával lehet tervezni. 7. A évi költségvetési rendelet tervezetben 500 ezer forint általános tartalékot szükséges megtervezni, valamint céltartalék tervezése szükséges ezer forint összegben, az ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése (Béke u. felújítása) önerejének fedezeteként. 8. Támogatási és működési célú pénzeszközök vonatkozásában a évben pénzügyileg realizált kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a évi eseti jelleggel felmerülő kiadásokat, az alábbiak szerint: Bursa Hungarica: Balmazújváros Többcélú Kist.Társ. Tiszacsegei Központi Ügyelet Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Önkéntes Tűzoltóság: Katasztrófavédelem Helyi önszerveződő közösségek ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 250 ezer forint ezer forint 9. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján tervezhető. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Módosító javaslat: a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető Gál-Szalai Erika képviselő és Dr. Hegyesi Kálmán képviselő megérkezett az ülésre. Jelen van 7 képviselő. Dr. Miluczky Attila polgármester köszönti a Nagy Miklós vezérigazgatót a Vízmű Zrt. részéről és Bárdos Lajosnét, az ünnepi ülés díszvendégét. Vitéz Zsolt képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé: - a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető - gépkocsi vásárlás tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - ÉAOP pályázathoz /védőnői szolgálat épületének felújítására/ tervezési díj 680 ezer forint + ÁFA. összegben történő tervezése 13/72

14 - volt kis-presszó /pizzéria/ épületének külső felújítására költség tervezése - köztisztviselők részére 20 %.-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő ablakok cseréjére forrás tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - Bizottság támogatja, hogy az Önkormányzat továbbra is a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásban tartsa fenn a szociális intézményeket, de törekedni kell a radikális költségcsökkentésre. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselőtestület felé: - a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető - gépkocsi vásárlás tervezése amennyiben a költségvetés megengedi - az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosító számú pályázathoz (védőnői szolgálat épületének felújítása) kapcsolódó tervezési díjra Ft + áfa összeg betervezése. - a volt kis presszó (pizzéria) épületének külső felújítására költség tervezése. - köztisztviselők részére 20%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi - képviselői, bizottsági tagsági, polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjakra a törvényszerinti legmagasabb összeg 75%-a kerüljön tervezésre, amennyiben a költségvetés megengedi - Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő ablakok cseréjére forrás tervezése, amennyiben a költségvetés engedi. - radikális költségcsökkentés céljából vizsgálják felül a társulási együttműködés lehetőségeit a szociális szolgáltatások területén - a közoktatási megállapodásban foglalt kötelezettségek vállalása, a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda pénzbeli támogatására Ft tervezése - a közoktatási megállapodásban foglalt kötelezettségek vállalása, iskolabusz beszerzésére, üzemeltetésére költség tervezése Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé: - A költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető - Gépkocsi vásárlás tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - ÉAOP pályázathoz /védőnői szolgálat épületének felújítására/ tervezési díj 680 ezer forint + ÁFA. összegben történő tervezése - Volt kis-presszó /pizzéria/ épületének külső felújítására költség tervezése - Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő ablakok cseréjére forrás tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - A közoktatási megállapodásban foglalt kötelezettségek vállalása, a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda pénzbeli támogatására ezer forint tervezése - Képviselői, polgármester, alpolgármester, bizottságok tiszteletdíjakra a törvényszerinti legmagasabb összeg 100 %.-a kerüljön tervezésre, amennyiben a költségvetés ezt megengedi 14/72

15 - Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a pénzügyi tervében szereplő ezer forint pénzeszközátadás tervezése - Köztisztviselők részére 10 %.-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés ezt megengedi - Bizottság támogatja, hogy az Önkormányzat továbbra is a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásban tartsa fenn a szociális intézményeket, de törekedni kell a radikális költségcsökkentésre. A tegnapi bizottsági ülésen arra jutottak, hogy inkább mindent fölé tervezzenek, mert abból lehet vissza lépni. Ez a 100% is annak tudható be. A napirend elején még a spórolásra törekedtek, a köztisztviselők részére ezért javasolták a 10%-os illetménykiegészítést. De jelen állás szerint, ha a költségek engedik, akkor ő is a 20% mellé hajlik. Tegnap 2 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett nem lett megszavazva, az a javaslat, hogy a civil szervezetek részére elkülönített 1.4 millió forintot emeljék fel 2 millió forintra. Képviselőként javasolja, hogy erről is szavazzon a Képviselő-testület. Javasolja, hogy amennyiben a költségvetés engedi, tervezzék be egy munkahely teremtési alap létrehozását, amit teljes egészében munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére fordítanának. Javasolja, hogy a kistérség működtetésébe ne mélyedjenek most el. Ma délelőtt a Balmazújvárosi Kistérségi Tanács ülésén, arra jutottak, hogy minden Képviselő-testület december 15-ig tárgyalja részletesen azt, hogy től a kistérség feladatait milyen módon kívánják ellátni. Javasolja, hogy az elhangzott módosító indítványokkal fogadják el a költségvetési koncepciót, és amikor lesznek ide vonatkozó törvények, akkor februárban megkülönböztető figyelemmel hozzák meg a végleges döntésüket, amire majd a évi költségvetés támaszkodik. Nagy Csaba könyvvizsgáló: Az önkormányzat eleget tett annak, hogy november 30-ig megtárgyalja a jövő évi költségvetési koncepcióját. Az előterjesztett anyag bemutatja a nemzetgazdasági tervezési feltételeket, és megpróbál eljutni az egyeki önkormányzat költségvetési szintjéig, és iránymutatást adni arra vonatkozóan, hogy a jövő évi költségvetés hogyan legyen megtervezve. Örül neki, hogy a bizottságok javaslatként fogalmazták meg a működési hiány nélküli tervezést, erre ő is fel akarta hívni a képviselők figyelmét, hiszen a január 1-től hatályba lépő önkormányzati törvény egyértelműen kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Úgy gondolja, hogy a jövő évi költségvetés végleges összeállításánál módszert kell váltani az előző évekhez képest. Javasolja átvenni azt, ami szintén az önkormányzati törvényben van megfogalmazva, és feladatfinanszírozás néven szerepel, mi szerint az állam a kötelezően ellátandó feladatokra feladatfinanszírozást ad. Kovács Sándorné képviselő megérkezett az ülésre. Jelen van 8 képviselő. Nagy Csaba könyvvizsgáló: Jövőre és az azt követő években továbbra is fejlesztéseket, beruházásokat kíván végrehajtani az önkormányzat, de ehhez a központi költségvetés nem biztosít fedezetet, ezeket az önerőket saját bevételből kell előteremteni. Itt minden esetben szükséges figyelembe venni a stabilitási 15/72

16 törvényben foglalt hitelkorlát feltételeit. Már a tervezés során számolni kell azzal, hogy a fejlesztéseire az önkormányzat igénybe fogja venni ennek a korlátnak teljes összegét, hiszen e nélkül nem tud fejlesztést végrehajtani. A tervezés során az itt rendelkezésre álló forrás úgy legyen majd elkülönítve, hogy ezekből fejlesztéseket kíván az önkormányzat végrehajtani. El lett fogadva egy törvénymódosítás a stabilitási törvényhez, ami megoldja az önkormányzatok likvid hitellel kapcsolatos problémáit. Az eddigi szabály szerint december 31-ig lehetett csak a likvidhitel, ez most megengedi, hogy június 30-ig legyen likvid hitele az önkormányzatnak, illetve az addig változatlan feltétel mellett felvett működési hitel likvid hitelnek számít. Az egyeki önkormányzatnál is mivel fő fölötti a település, el fog indulni egy egyeztető tárgyalás az adósság konszolidálására vonatkozóan, és 40-70% közötti mértékben fogja az állam átvállalni az önkormányzat adósságát, és ez fogja majd könnyíteni az önkormányzat jövő évi fizetési terheit. A felszabadult forrást fejlesztésre vagy más célra használhatja fel az önkormányzat. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban és a bizottsági javaslatokban elég konkrét dolgok kerültek megfogalmazásra, de nem minden esetben került mellé, hogy amennyiben a költségvetés erre forrást biztosít. De ez a határozati javaslat még mindig egy kicsit feltételes lesz a költségvetés összeállításakor, és úgy gondolja, hogy a költségvetés összeállítása előtt ezt a határozati javaslatot felül kell vizsgálni, hogy melyik legyen az a tétel, ami véglegesen bekerül a költségvetésbe. Ezzel a kiegészítéssel egyetért a koncepcióval és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Ez a napirendi pont a közmeghallgatás anyaga is, kéri, hogy aki a vendégek közül szeretne hozzászólni, azt tegye meg. Dr. Tóth Sándor: A koncepcióban megütötte a szemét a termőföld bérbeadásából származó jövedelem. Az a kérdése, hogy foglalkoztak-e a bizottságok azzal, hogy a termőföldek haszonbérleti díját meg kellene emelni tekintettel arra, hogy tavaly vagy tavalyelőtt Ft-ról Ft-ra emelték a földalapú támogatás összegét. Feltételezi, hogy inflációkövető a bérleti díj. Ha minimálisan Ft-ot emelnének, az Ft-ot jelentene évente, ennyivel növekedhetne az önkormányzat bevétele. Az emelés szóba került-e bármilyen szinten? Tóth Gábor: Áttanulmányozva a koncepciót a bevételi lehetőségek között nem találkozott a kommunális adóval. Az Egyekért Egyesület azt szeretné, ha a kommunális adót eltörölnék. Az összeg nem ér meg annyit, hogy emiatt széleskörű elégedetlenség legyen évek óta a faluban. Másrészt az elnevezést sem takarja az évi Ft. Amikor az önkormányzat fizette a szemétszállítás díját, akkor talán érthető volt. Kb. 50%-os bevételt tud elérni az önkormányzat, mert a többit képtelen behajtani. A közmunkások munkaerkölcs amiatt, hogy a fizetésükből rendszeresen le kell vonni ezeket a köztartozásokat, nagyon alacsony szinten van. Hivatkoznak is rá, hogy nem dolgoznak, mert úgy is levonják a fizetésükből. A lakosság arra is hivatkozik, hogy a szomszéd településeken nincs kommunális adó. Régen kénytelen volt az önkormányzat kommunális adót kivetni az ÖNHIKI miatt. Azt, hogy most hogyan lesz, nem tudjuk, mert sok mindent tudunk még erről a költségvetésről. Az idén is 2 millió forint van tervezve járdák építésére. Javasolják ennek az összegnek a megemelését legalább 4 millió forintra, mert kevés pénzből igen nagy szolgálatot tehetnénk a 16/72

17 falunak. Sok helyen nincs még járda, és sok olyan javításra szorulnak, ahogy a Fő utcán is megtörtént. Dr. Tóth Sándor hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy élő szerződése a föld bérlőjével, ami bizonyos feltételekkel megköttetett, és az érvényessége október 1-ig szól. Abban most bizonytalan, hogy egy ilyen élő szerződést egyoldalúan meg lehet-e változtatni, de vizsgálják felül. Abban biztos, hogy ha csökkent volna a földalapú támogatás, az önkormányzat nem mondaná azt, hogy ebből a bérleti díjból elenged. Amit Tóth Gábornak elmondott az Egyekért Egyesület képviseletében, azt részben tudja támogatni. Azt nem hiszi el, hogy a munkaerkölcs azért olyan, mert a fizetésükből le kell vonni a kommunális adót. Ha a fizetésükből elengednénk a kommunális adót, akkor is le kellene vonni a szemétszállítás díját, a talajterhelési díjat, és mindent. Úgy gondolja, hogy ezzel ezt a problémát nem tudnánk megoldani. Tapasztalatai szerint a közmunkások között is vannak, akik nagyon tisztességesen dolgoznak, és vannak olyanok, akiknek, ha lehoznák a csillagokat az égről, akkor is tennének egy nagyot mindenre, mert olyan a mentalitásuk. Céljának tekinti, hogy jövőre minden egyes program élére, arra alkalmas irányító embereket tegyenek. Nem egyszerű feladat 300 embert egyszerre mozgatni. Szerinte a legnagyobb probléma abból fakad országszerte, hogy a program bonyolítására van pénz, a közmunkás bért ki tudjuk fizetni, de az irányításra már nem kapunk megfelelő támogatást, és az irányításon múlik minden. Tiszacsegén a kommunális adó 12 ezer forint. Ott a helyi adókból származó bevétel 25 millió forinttal több, mint Egyeken. Tehát ők a lakosságot sokkal jobban megterhelik helyi adókkal. Azt gondolja, hogy ezen a területen ezzel a 7 ezer forinttal a középmezőnybe tartozunk, sőt annak az alsó részébe. Látva a lakosság teherbíró képességét nem kívánja emelni az adókat, csak akkor, ha feltétlenül indokolt. Inkább lenne indokolt az emelés, mint az, hogy elengedjük, mert ennek a településnek nagyon nagy szüksége lenne a fejlesztésekre, ehhez pedig szükség van minden forintra. Valóban 2 millió forint volt járdaépítésre az idén betervezve, ahhoz még tettek is hozzá pénzt. Ő maga is indokoltnak tartja, hogy jövőre, ha engedi a költségvetés, akkor tervezzenek be 4 millió forintot. Ebben az évben is több km járdát sikerült építeni olyan helyeken, ahol a járda már teljesen tönkre volt menve, vagy egyáltalán nem volt járda. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy ha lehet, akkor 4 millió forintot tervezzék be. Gál-Szalai Erika képviselő: Mivel a Művelődési Ház külön intézmény lett, tudomása szerint számára nincs elkülönítve külön pénz, továbbra is a pályázat figyelés van. Vagy valamennyi összeg nekik betervezve? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház együttesen fog egy költségvetéssel rendelkezni. Ebben fog szerepelni a művelődési ház személyi és dologi jellegű kiadása. Gál-Szalai Erika képviselő: Amennyiben ez be van tervezve, úgy az Antal László képviselő javaslatát, hogy a civil szervezetek részére 1,4 millió forintról 2 millió forintra emeljék az összeget, ő inkább a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésére fordítaná pluszba. 17/72

18 Most nem szükséges azt mondani, hogy a civil szervezetek terhére, ha azt a javaslatot nem támogatja, az rendben van, de elég, ha azt javasolja, hogy a könyvtár részére. Gál-Szalai Erika képviselő: Úgy érzi, hogy ez a terület egy kicsit mostohagyermek, ezért tette ezt a javaslatot. Vitéz Zsolt képviselő: A házasságkötő terem bútorzatának cseréjét javasolja. Amit a képviselők javasolnak, arról a Képviselő-testület szavaz. A lakosság részéről érkezett javaslatról akkor kell szavaznia a Képviselő-testületnek, ha a képviselők közül is valaki azt javasolja. Amit Tóth Gábor úr mondott, hogy járdaépítésre 4 millió forintot tervezzenek, javasolja, hogy arról szavazzon a Képviselő-testület. Ha valaki szeretne szavazni arról, hogy a kommunális adót eltöröljék, vagy arról, amit Dr. Tóth Sándor mondott, hogy emeljék meg a bérleti díjat, akkor azt valamelyik képviselőnek fel kell vállalnia, hogy javasolja. Hajduné Holló Katalin képviselő: A földbérleti díj megemelésével egyetért, és javasolja, hogy szavazzon róla a Képviselőtestület. Dr. Tóth Sándor: Polgármester Úr említette, hogy egyoldalúan nem kívánja módosítani a szerződést, mert a Ptkát nem akarja megsérteni. Minden valamire való földhaszonbérleti szerződésbe bele van foglalva az inflációval való emelés. A földalapú támogatás nemcsak a termelésre van, hanem többek között a bérleti díjra is. Kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy 40%-al emelték meg egyik évről a másikra a földalapú támogatást. Ha az infláció mértékével való emelést belevették a szerződésbe, ezzel akkor is valamit tenni kell szerinte. Úgy ő is tudja támogatni, ha a szerződés és a jogszabály lehetővé teszi az emelést, akkor emelik. Hajduné Holló Katalin képviselő: Kiegészítésül elmondja a javaslatához, hogy természetesen törvényes keretek között tartja ő is a javaslatát. Az adóbevételekkel kapcsolatos javaslattal is egyetért, hogy a lakosság közterheit csökkentsék. Nem tudja, hogy van-e rá lehetőség. Az is igaz, hogy egy része behajthatatlan. Illetve a következő évben az adóbevételek egy részét nem tarthatja magánál az önkormányzat. Javasolja, hogy inkább a bevételi oldalt erősítsék meg a bérleti díj emeléssel, és ha most egyenlőre a kommunális adót nem emelik, az is segítség a lakosság felé, ha ezen a szinten tartják a továbbiakban. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: A koncepcióval kapcsolatban egyetlen gondolata van. Meglehetősen problematikusnak, aggályosnak, sőt szégyenletesnek tartja, hogy Magyarország kb önkormányzatát ilyen helyzetbe hozta a kormány. Ekkora káosz, ilyen áttekinthetetlenség, ekkora jogbizonytalanság nem volt szerinte az országban az elmúlt 20 évben. Koncepciót tárgyalni ilyen jogszabályi, illetőleg gazdasági bázissal gyakorlatilag nem lehet. Olyan törvényi kötelezettséget kell 18/72

19 teljesíteni, aminek a feltételei kb. 80%-ban hiányoznak. Mivel a szavazás időtartama kb. negyedóra lesz, Bárdos Lajosnéra való tekintettel javasolja felfüggeszteni a napirend tárgyalását, és az ünnepi ülés megtartását. Ünnepi ülés: 1./ Bárdos Lajosné köszöntése a Maróthi György díj november 22-i átvétele alkalmából Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten élt a lehetőséggel a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés előtt és felterjesztették Bárdos Lajosné Erdős Juliannát a Maróthi György díjra. Örömét fejezte ki, hogy november 22-én Hajdúhadházon a Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén Bárdos Lajosné Erdős Julianna Egyek település javáért évtizedekig végzett munkássága elismeréseként átvehette a Maróthi György díjat. A Képviselő-testület nevében gratulál a Maróthi György díjhoz, és elmondja, hogy büszkék arra, hogy a településen ilyen értékes emberek éltek és élnek. Megköszöni Bárdos Lajosné Erdős Juliannának a település érdekében végzett munkáját. Bárdos Lajosné Erdős Julianna: Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy a Maróthi György díjra felterjesztették, és ezzel Egyek Nagyközség emlékezetében őt is megőrizték. Kíván jó egészséget, boldogságot, szerencsét, több pénzt az önkormányzatnak, hogy a Polgármester Úr és a Képviselő-testület által felvázolt sok szép terv megvalósulhasson. Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója c. napirend tárgyalásának folytatása Kéri, hogy ha a napirendhez valakinek még van javaslata, kérdése vagy hozzászólása azt tegye meg. Mivel nincs, javasolja, hogy kezdjék meg a szavazást. A legutolsó javaslat a földbérleti díjak emelése volt, ha azt a szerződés és a jogi szabályozás lehetővé teszi, ez által is növelve a költségvetés bevételi oldalát. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Következő javaslat volt a házasságkötő terem bútorzatának cseréje. Amennyiben a költségvetés engedi, akkor erre is tervezzenek. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 19/72

20 Következő a Művelődési Ház költségvetésének emelése, hogy intenzívebben valósuljon meg Egyeken a rendezvények szervezése. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a lehetőségek szerint emeljék a könyvtár költségvetését rendezvényszervezés céljára, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. A járdaépítéssel kapcsolatban módosító indítvány, hogy ha a költségvetés engedi, akkor 4 millió forintra emeljék a járdaépítésre fordítandó összeget. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. A járdaépítésre az eredeti javaslat 2 millió forint volt. Kéri, hogy aki az eredeti javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Az ő javaslata volt, hogy amennyiben a költségvetés engedi, munkahelyteremtő beruházás támogatására hozzanak létre egy alapot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 430/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítások kerüljenek bele: - a földbérleti díjak emelése, ha azt a szerződés és a jogi szabályozás lehetővé teszi - a házasságkötő terem bútorzatának cseréje amennyiben a költségvetés engedi - a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének emelése a lehetőségek szerint rendezvényszervezés céljára - járdaépítésre 4 millió forint tervezése, amennyiben a költségvetés engedi - munkahelyteremtő beruházás támogatására alap létrehozása, amennyiben a költségvetés engedi Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. 20/72

21 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Vannak olyan módosító javaslatok a kiküldött alap határozathoz képest, amelyek egységes álláspontot képviselnek a bizottságok tekintetében. Az alábbi javaslatokról szavazhat egyben a Képviselő-testület. - a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető - gépkocsi vásárlás tervezése amennyiben a költségvetés megengedi - az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosító számú pályázathoz (védőnői szolgálat épületének felújítása) kapcsolódó tervezési díjra Ft + áfa összeg betervezése. - a volt kis presszó (pizzéria) épületének külső felújítására költség tervezése - Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő ablakok cseréjére forrás tervezése, amennyiben a költségvetés engedi. - az Önkormányzat továbbra is a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásban tartsa fenn a szociális intézményeket, de törekedni kell a radikális költségcsökkentésre Kéri, hogy aki támogatja az elhangzott javaslatokat, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 431/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítások kerüljenek bele: - a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető - gépkocsi vásárlás tervezése amennyiben a költségvetés megengedi - az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosító számú pályázathoz (védőnői szolgálat épületének felújítása) kapcsolódó tervezési díjra Ft + áfa összeg betervezése - a volt kis presszó (pizzéria) épületének külső felújítására költség tervezése - Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő ablakok cseréjére forrás tervezése, amennyiben a költségvetés engedi - az Önkormányzat továbbra is a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásban tartsa fenn a szociális intézményeket, de törekedni kell a radikális költségcsökkentésre Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A többi javaslat tekintetében volt több alternatíva. Itt először a módosító majd az alapjavaslatokról kellene szavazni. Amennyiben mind két javaslat támogatottságot élvezne, akkor újra kell szavazni, mert csak egyféle költségvetést tudnak csak összeállítani. 21/72

22 Az eltérő javaslatok közül az első, a képviselői, bizottsági tagsági, polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak adható mértékének 100%-ig történő emelése, amennyiben a költségvetés megengedi. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 432/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítás kerüljön bele: A képviselői, bizottsági tagsági, polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak adható mértékének 100%-ig történő emelése, amennyiben a költségvetés megengedi. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A másik javaslat, a képviselői, bizottsági tagsági, polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak adható mértékének 75%-ig történő emelése, amennyiben a költségvetés megengedi. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 2 igen 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A következő javaslat a köztisztviselők részére 20%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 433/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítás kerüljön bele: 22/72

23 A köztisztviselők részére 20%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A következő javaslat a köztisztviselők részére 10%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 434/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítás kerüljön bele: A köztisztviselők részére 10%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Mivel mind két javaslatot elfogadta a Képviselő-testület, ezt a témát újra szavazásra kell bocsátania. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők illetménykiegészítésére vonatkozó újra szavazzon a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 435/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy a köztisztviselők részére megállapítandó illetménykiegészítés mértékének tervezéséről újra szavaz. A Képviselő-testület a 433/2012.(XI.29.) számú határozatát és a 434/2012.(XI.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester 23/72

24 Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők részére 20%-os illetménykiegészítés kerüljön tervezésre, amennyiben a költségvetés megengedi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 436/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítás kerüljön bele: A köztisztviselők részére 20%-os illetménykiegészítés tervezése, amennyiben a költségvetés megengedi. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők részére 10%-os illetménykiegészítés kerüljön tervezésre, amennyiben a költségvetés megengedi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 8 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Következő javaslat a civil szervezetek támogatásának megemelése 2 millió forintra, amennyiben a költségvetés engedi. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 437/2012. (XI.29.) sz. határozata: hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába az alábbi módosítás kerüljön bele: A civil szervezetek támogatására 2 millió forint tervezése, amennyiben a költségvetés engedi. Határidő: A évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. 24/72

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. december 17-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 9/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 10. 24-én 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság Nyilvános ülésén. Jelen vannak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL 7/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. augusztus 23.-án a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor László,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-21/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben