J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: október 6-án órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott üléséről Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz Lajos alpolgármester Bózsics Ferenc, Burjánné Szigethy Mónika, Dr. Nagy Gergely, Széphegyi Istvánné képviselők dr. Kállai Erik jegyző Tamás Istvánné, jegyzőkönyvvezető Kiss Béla igazgató Hengster Zsuzsanna óvodavezető Az ülésről távol maradását előre jelezte: Bakos Lászlóné képviselő Major Gábor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, így a testület határozatképes. A napirendi pontok elfogadása előtt átadja a szót Dr. Nagy Gergely képviselőnek. Dr. Nagy Gergely képviselő: Ünnepi beszédet mond a tizenhárom aradi vértanú halálának 162. évfordulója alkalmából. Major Gábor polgármester: Ezt követően ismerteti a tervezett napirendi pontokat és 3 további napirendi pont felvételét javasolja, figyelemmel arra, hogy azok a meghívók és előterjesztések megküldését követően érkeztek: 1. Gönyűi Nyugdíjasklub támogatási kérelme az önkormányzat évi költségvetésének terhére 2. Az Eon Erőművek Kft. gönyűi telephelyén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt veszélyességi övezetnek, Gönyű Község településrendezési tervében történő feltüntetése 3. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének a családsegítő szolgálattal kapcsolatban elkészített költségkimutatásának ismertetése, és döntés a várható többlet költségek mellett a szolgálat elindításáról 1

2 Major Gábor polgármester javasolja, hogy az újonnan felvett első két napirendet elsőként tárgyalja meg a testület, a családsegítő szolgálattal kapcsolatos kérdést pedig a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítását követően. A Képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja, s az alábbi napirendi pontok megtárgyalását határozza el: Napirendi pont: 1. Gönyűi Nyugdíjasklub támogatási kérelme az önkormányzat évi költségvetésének terhére Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság állásfoglalását ismerteti: Burjánné Szigethy Mónika elnök 2. Az Eon Erőművek Kft. gönyűi telephelyén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt veszélyességi övezetnek, Gönyű Község településrendezési tervében történő feltüntetése 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: dr. Kállai Erik jegyző Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását ismerteti: Széphegyi Istvánné elnök 5. Településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése Előadók: Dénes Lajosné könyvtáros a közművelődési egyesületek elnökei Szórádi Csaba a Honismereti Egylet elnöke, Sátor Norbert a Gönyűért Egyesület elnöke Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság állásfoglalását ismerteti: Burjánné Szigethy Mónika elnök 6. Az önkormányzat döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terv végrehajtásának értékelése Előadók: Kiss Béla igazgató Hengster Zsuzsanna óvodavezető Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság állásfoglalását ismerteti: Burjánné Szigethy Mónika elnök évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 8. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, valamint Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel megtárgyalása 2

3 10. Gönyű község területén meglévő térfigyelő kamerás rendszer karbantartási munkálatainak elvégzése 11. A Kossuth L. u. 48. sz. alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat megvitatása 12. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 13. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének a családsegítő szolgálattal kapcsolatban elkészített költségkimutatásának ismertetése, és döntés a várható többlet költségek mellett a szolgálat elindításáról 14. Aktuális ügyek 15. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról Zárt ülés személyi kérdés megtárgyalása Napirend tárgyalása: 1. Gönyűi Nyugdíjasklub támogatási kérelme az önkormányzat évi költségvetésének terhére Major Gábor polgármester: A i testületi ülésen már tárgyaltunk a helyi civil szervezetek részére adott és a évi önkormányzati költségvetést érintő céljellegű támogatásokról, azonban akkor azt a döntést hozta a Képviselő-testület, hogy a Gönyűi Nyugdíjasklub mindaddig nem részesülhet támogatásban, amíg nem bejegyezett szervezet. A Gönyűi Nyugdíjasklub eleget tett a jogszabály által előírt feltételeknek, ezáltal nincs akadálya annak, hogy közpénzből támogatásban részesüljön. Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll a támogatás fedezete mint szerződéssel le nem kötött, támogatásra előirányzott összeg. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a Gönyűi Nyugdíjasklub kérelmét és döntése alapján ,- Ft támogatást javasol a Képviselő-testületnek elfogadni, melyet utazásra, kórus fellépésre használhatnak majd fel. 3

4 82/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Gönyűi Nyugdíjasklubnak a évi költségvetése terhére ,- Ft céljellegű támogatást nyújt. 2. Az E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. gönyűi telephelyén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt veszélyességi övezetnek, Gönyű Község településrendezési tervében történő feltüntetése Major Gábor polgármester: Elmondja, hogy az ülés előtt mindenkinek kiosztotta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának levelét, melyben a hatóság az E.ON Erőművek Kft. gönyűi telephelyére kijelölte a jogszabályban előírt veszélyességi övezetet. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdése értelmében (2) a hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településrendezési tervben való feltüntetését. A levél szerint nyilatkoznunk kell arról is, hogy a veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének határán belül az önkormányzat tervez-e fejlesztést. A polgármester szerint a csatolt légifelvétel szerint a kijelölés elsősorban az E.ON saját területét érinti, továbbá a Győr-Gönyű Kikötőt és Gönyűt. Véleménye szerint a veszélyességi övezetnek a rendezési tervben való feltüntetésének költségeit az E.ON Erőműveknek kell viselnie. 83/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület megismerte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának levelét, melyben a hatóság az E.ON Erőművek Kft. gönyűi telephelyére (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 2/A. 1173, 1174, 1175, 1187, 1188, 1189 hrsz.) kijelölte a veszélyességi övezetet. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének határán belül nem tervez fejlesztést. A Képviselő-testület kéri Major Gábor polgármester intézkedését, hogy a veszélyességi övezet Gönyű község településrendezési tervében feltüntetésre kerüljön, és az ezzel kapcsolatos költségeket az E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. állja. 4

5 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról dr. Kállai Erik jegyző: A részletes beszámolót kiegészíteni nem kívánom, amennyiben valakinek van kérdése, szívesen válaszolok. Dr. Nagy Gergely képviselő: Mit takar a lakcím fiktiválás? dr. Kállai Erik jegyző: A jegyzőnek a lakcímrendezéssel kapcsolatos feladatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény és a végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.23.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák. A polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, ahol él, tartózkodási helye pedig annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A bejelentett lakó-, tartózkodási helynek - jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós, lehetőség van a lakcím törlésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett "fiktiválás". Ennek célja, hogy minden állampolgár okirata (lakcímet igazoló hatósági igazolványa) a valós állapotot tükrözze és a népesség nyilvántartás is a valós adatokat tartalmazza. Széphegyi Istvánné képviselő: Mit jelent az, hogy nem teljesítették a tankötelezettséget? dr. Kállai Erik jegyző: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. A jegyző nyilvántartást vezet a tanköteles korú gyermekek beíratásáról. A szülő gyermekének iskolába iratását iskola látogatási igazolás - sal igazolja, melyet, ha nem nyújt be, akkor szabálysértési eljárás indul ellene. Dr. Nagy Gergely képviselő: Javaslom, hogy a Felvidéken lakó magyarok honosítását segítsék a hivatal dolgozói, tegyék minél gördülékenyebbé az ügyintézést számukra, mert nekik ez nagy segítséget jelenthet. Továbbá szeretném megtudni, hogy jelenleg érvényben van-e a tűzgyújtási tilalom? Azt tapasztalom, hogy a község területén nem lehet már délutánonként sem levegőt venni, szinte minden háznál égetnek valamit. Elviselhetetlen füstszag van a faluban. Tudatosította valaki az itt lakókkal, hogy szigorúan tilos a tűzgyújtás? dr. Kállai Erik jegyző: A rendelkezésünkre álló fórumokon ismételten fogjuk hirdetni, hogy tűzgyújtási tilalom van. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 84/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót és a hatósági ügyintézésről szóló tájékoztatót elfogadja. 5

6 4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása dr. Kállai Erik jegyző: Aktuálissá vált a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata, melynek tervezetében szabályozásra került többek között a kiadmányozás módja, valamint a bélyegzőhasználat rendje. Az elmúlt időszakban olyan nagy mértékűvé vált az ügyfélforgalom, hogy a kollégáimmal azt tapasztaltuk, hogy a tájékoztatás mellett alig marad idő a napi hatósági feladatok ellátására. A jövőben azt szeretnénk, hogy a szerdai napon kívül legyen még két szabad fél nap a hivatalban, amikor szünetel az ügyfélszolgálat. Az ügyfelek érdekeit is szolgálja, hogy a hatósági munka ezáltal felgyorsul, a határozatok előbb elkészülnek. A folyamatosan változó jogszabályi környezet nagy kihívást jelent a hatósági munkában, ahhoz, hogy naprakészek tudjunk lenni, munkaidőben képezni is kell magunkat. Széphegyi Istvánné képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Magam is sokszor tapasztaltam, hogy milyen mértékben nehezíti a dolgozók munkáját a folyamatos ügyfélfogadás. A lakosság érdekeit szolgálja szerintem is a változtatás. Tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét érintő változtatásokat és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 85/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: dr. Kállai Erik jegyző Határidő: október Településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadta Dénes Lajosné által készített tájékoztatót a könyvtárban folyó közművelődési munkáról és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 86/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a településen folyó közművelődési tevékenységről szóló könyvtári tájékoztatót elfogadja. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadta Sátor Norbert elnök által készített tájékoztatót a Gönyűért Egyesület közművelődési munkájáról és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 6

7 Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 87/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Gönyűért Egyesület közművelődési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadta Szórádi Csaba elnök által készített tájékoztatót a Honismereti Egylet közművelődési munkájáról és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 88/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Honismereti Egylet közművelődési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 6. Az önkormányzat döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terve végrehajtásának értékelése Kiss Béla igazgató: Az írásban előterjesztett anyagot szóban kiegészíteni nem kívánom. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Széchenyi István Általános Iskola Igazgatója által előterjesztett értékelését. 89/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terv végrehajtásáról adott értékelését elfogadja. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Kék Duna Intézményvezetője által előterjesztett értékelését. 7

8 90/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Kék Duna Óvoda önkormányzati döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terv végrehajtásáról adott értékelését elfogadja évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása Major Gábor: Az írásos előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom. 91/2011.(X.6.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében elvégezendő belső ellenőrzésre vonatkozó évi belső ellenőrzési tervet, az alábbiakban hagyja jóvá. 1.) Költségvetési szerv: Gönyű Község Önkormányzata, Kék Duna Óvoda, Széchenyi István Általános Iskola, Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, Gönyű és Nagyszentjános Szennyvíz-csatornázási Önkormányzati Társulás - ellenőrzési témakör: humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások felülvizsgálata - ellenőrzés időpontja: március 2.) Költségvetési szerv: Gönyű Község Önkormányzata, Kék Duna Óvoda, Széchenyi István Általános Iskola, Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, Gönyű és Nagyszentjános Szennyvíz-csatornázási Önkormányzati Társulás operatív gazdálkodás felülvizsgálata - ellenőrzési témakör: operatív gazdálkodás felülvizsgálata - ellenőrzés időpontja: március Felelős: dr. Kállai Erik jegyző Határidő: november 15. 8

9 . 8. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, valamint Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása dr. Kállai Erik jegyző: Kiss Béla Igazgató Úr javaslatait figyelembe véve a szakértő felülvizsgálta az intézkedési tervet és az esélyegyenlőségi programot. Eleget tettünk a társadalmi egyeztetési kötelezettségünknek. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak megküldjük az esélyegyenlőségi Programot. 92/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület Gönyű Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Tervét évekre szakmai és társadalmi megvitatását követően az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 93/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programját évekre szakmai és társadalmi megvitatását követően az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel megtárgyalása Major Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat általános szerződési feltételei lényegében nem változtak az előző évi pályázati kiíráshoz képest. Az előterjesztések között a képviselők kézhez kapták a pályázati kiírást. 9

10 94/2011.(X.6.) határozata Gönyű Község Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban foglaltaknak megfelelően jár el. Határidő: általános szerződési feltételek szerint 10. Gönyű község területén meglévő térfigyelő kamerás rendszer karbantartási munkálatainak elvégzése Major Gábor polgármester: A CSL System Kft tett ajánlatot a térfigyelő kamerák karbantartására, amely negyedévente Ft + ÁFA lenne. A szerződést egyelőre határozott időre, december 31-ig kötnénk meg. Felmerült az igény a kamerák számának bővítésére, hogy hatékonyabban tudja segíteni a rendőrök munkáját a közbiztonság érdekében. Jelenleg 7 db kamera üzemel, amelyeknek bővítését tervezzük. 12 db kamera után minden további kamera felszerelését követően a mindenkori díj 10%-kal nőne. Ezt a díjat december 31-ig biztosítaná a Kft. A kamerák bővítésével kapcsolatos igénnyel helyi vállalkozó keresett meg, aki hajlandó lenne a költségekhez hozzájárulni. Terveink szerint, amennyiben a forrást a helybeli vállalkozók tudják biztosítani, a kamerarendszer üzemeltetését tudja vállalni az önkormányzat. 95/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület felhatalmazza Major Gábor polgármestert, hogy a CSL System Kft-vel megbízási szerződés kössön a térfigyelő kamerás rendszer karbantartási munkálatainak elvégzésére az ajánlatban szereplő megbízási díj mellett. 10

11 11. A Kossuth L. u. 48. sz. alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat megvitatása Major Gábor polgármester: Ismerteti Kertay Zoltán levelét, amelyben a Gönyű, Kossuth L. u. 48. szám alatti 1147 hrsz-ú ingatlant felajánlotta az önkormányzatnak megvételre. Az ingatlannak 11 tulajdonosa van, a levél szerint közülük ketten elhunytak, azonban utánuk a hagyaték átadása nem történt meg. Az ingatlan részben özvegyi joggal terhelt. dr. Nagy Gergely képviselő: Az ingatlan vételára 4,5 millió Ft, amely összeget az idei költségvetésbe nem terveztük be. Aggályosnak mondható az is, hogy az ingatlan tulajdonjoga rendezetlen. 96/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület Kertay Zoltán által felkínált Gönyű, Kossuth L. u. 48. szám alatti ingatlan vételi lehetőségével nem kíván élni. 12. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása Major Gábor polgármester: A Társulási Megállapodás módosítására egyrészt azért van szükség, mert Nagyszentjános Község Önkormányzata jelezte, hogy januárjától szeretne egy családi napközi telephelyet biztosítani. Másrészt amiatt, hogy bizonyos pályázatokban a kistérség minden települése részt tudjon venni, szükséges, hogy a Társulás központi győri székhelye mellett, társszékhelyeket is megjelöljön a megállapodás. Mivel társszékhelyek csak úgy jöhetnek létre, hogy ahhoz feladatellátás is kapcsolódik, ezért Ikrényt és Győrújbarátot célszerű megjelölni, mivel a gyermekjóléti intézmények központjai is itt találhatóak. A határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza. Kérte a testületet, hogy azt változatlan tartalommal fogadja el. - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 97/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a Győri Többcélú Kistérségi Társulás i Tanácsülésén a 4. számú napirendi pont alatt - megtárgyalt Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 11

12 13. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének a családsegítő szolgálattal kapcsolatban elkészített költségkimutatásának ismertetése, és döntés a várható többlet költségek mellett a szolgálat elindításáról Major Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta, azt kiegészíteni nem kívánom. Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 98/2011.(X.6.) határozata Gönyű Község Önkormányzata a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének a családsegítő szolgálattal kapcsolatban elkészített költségkimutatását megismerte és megerősíti azt az elhatározását, hogy a várható többlet költségek mellett is vállalja a szolgálat elindítását. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a családsegítő szolgálat költségeinek finanszírozására a évi költségvetési rendelet tervezésekor ,- Ft/év összeget és a szolgálat beindításával a évhez kapcsolódó, de évet terhelő összeget a kiadási oldalon különítsen el. Felelős: Major Gábor 14. Aktuális ügyek Major Gábor polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt.-vel sikerült megegyezni és Ft-ot visszautaltak az önkormányzat részére a kimaradt közvilágítási szolgáltatás fejében. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk egy új szerződés megkötéséről, miszerint, ha december 31-ig szerződésben marad velük az önkormányzat, ezt követően megvehetjük a lámpatesteket 100 Ft+ ÁFA értékben darabonként. Javaslom a szerződésünk módosítását, mivel az előnyös az önkormányzat számára. Mivel más hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el és a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 99/2011. (IV.28.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt. között fennálló közvilágítási szerződés módosításához miszerint a szerződés határozott ideig, 12

13 ig szól, és az Önkormányzat a Zrt. tulajdonában álló közvilágítási aktív elemeket a szerződés lejártakor 100 Ft+ ÁFA értékben megvásárolja hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Burjánné Szigethy Mónika képviselő az ülésteremből 16 óra 20 perckor távozott, így a képviselő-testület létszáma 5 főre csökkent, azonban továbbra is határozatképes. Major Gábor polgármester: Az Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos ügyben felmerült, hogy nem csak a közvilágítás, hanem az önkormányzat intézményeinek áramellátása költségein is spórolhatna az önkormányzat. A takarékos gazdálkodást szem előtt kell tartanunk, ezért amennyiben a jelenleg érvényben lévő áramszolgáltatási szerződésnél előnyösebb ajánlatot kapunk, úgy kérem a képviselő-testület hozzájárulását egy új megállapodás megkötéséhez. napirendről, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 100/2011.(X.6.) határozata A képviselő-testület felhatalmazza Major Gábor polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat Intézményeinek áramellátását szolgáló jelenleg érvényes áramszolgáltatási szerződésnél előnyösebb ajánlat érkezik, az ajánlattevővel szerződést kössön. Határidő: folyamatos Major Gábor polgármester: Kiss Béla Igazgató Úr tájékoztatott róla, hogy egy új, az INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN" (TIOP ) PÁLYÁZAT kiírása van folyamatban. A pályázat célja az informatikai készségek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, valamint a közismereti tárgyakba beépülő Infokommunikációs Technológiák (IKT) által támogatott pedagógiai módszertan elterjesztéséhez, a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges, közel egységes alapinformatikai infrastruktúra biztosítása minden közoktatási intézmény számára. A pályázat keretében lehetőség nyílna a tanári kar és a tanulók számára többek között laptopok, valamint az iskolai oktatásban jól hasznosítható úgynevezett szavazótáblák megvásárlására. Nagyságrendileg egy 8-10 milliós vissza nem térítendő pályázatról van szó, mely önrészt nem igényel. Az önkormányzatot mindösszesen csak a pályázatírás díja terhelné, ami kb. 200 ezer Ft. Javaslom, hogy vegyünk részt a pályázaton. 13

14 napirendről, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 101/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a kiírást követően az INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN" (TIOP ) elnevezésű pályázatot be kívánja nyújtani, amennyiben önrész biztosítása nem szükséges. Az Önkormányzat a pályázat megírásához szükséges, ,- Ft-ot a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: pályázati kiírás szerint Major Gábor polgármester: Hóeltakarító vonólapot kellene vásárolnia az önkormányzatnak a nagy traktorhoz, hogy az utakat télen hómentesíteni tudjuk. A jelenlegi kisméretű vonólap csak a kerékpárút letakarítására alkalmas. Az új vonólap 3 m széles lenne, így az utakon mindkét irányban csak egyszer kellene végig menni ahhoz, hogy járhatóak legyenek utána. A költségvetésben 1 millió Ft van tartalékként, ennek a terhére szeretném megvásárolni ,- Ft+ÁFA áron, amennyiben a képviselők egyetértenek a beszerzéssel. napirendről, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 102/2011.(X.6.) határozata Gönyű Község Önkormányzata felhatalmazza Major Gábor polgármestert, hogy a hó eltakarításhoz szükséges 3 m szélességű vonólapot vásároljon Ft+ÁFA értékben. A beruházás forrását a évi tartalékalap képezi. Dr. Nagy Gergely képviselő: Szeretném ismertetni a Jobbik Magyarországért Mozgalom győri szervezetének a felajánlását, miszerint a község nevét rovásírással felíratnák egy táblára, melyet mindhárom Gönyű tábla alatt, az önkormányzatnak kellene elhelyezni. A táblán semmi más szöveg nem szerepel, kizárólag a község neve. Az önkormányzatnak pénzébe nem kerülne, csak a táblák felszerelésének költségeit kell állnia. 14

15 napirendről, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 103/2011.(X.6.) határozata Gönyű Község Önkormányzata elfogadja a három rovásírással készült táblát, melyeknek elhelyezéséről gondoskodik a községet jelző Gönyű táblák mellett. Határidő: folyamatos Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Széchenyi István Általános Iskola néhai alkalmazottja, a május 3-án elhunyt Járóka Gabriella részére Kiss Béla igazgató Úr még március 25-én ,- Ft illetményelőleget biztosított, melyet 6 hónap alatt lett volna köteles visszafizetni. Az illetményelőlegen kívül Járóka Gabriella a számára juttatott év 2. negyedévre vonatkozó étkezési utalványt (14.000,- Ft x 3=42.000,- Ft) is átvette. Igazgató Úr jelezte, hogy az illetményelőleg és az étkezési hozzájárulás időarányos részének visszafizetésétől eltekint. A polgármester kérte a képviselőtestületet, hogy a Járóka Gabriellával szemben fennálló, mindösszesen ,- Ft összegű követelését engedje el. napirendről, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 104/2011.(X.6.) határozata A Képviselő-testület a május 3-án elhunyt Járóka Gabriellával (sz.: Vontszemüova Gabriella, an: Lévay Katalin, 9071 Gönyű, Zrínyi u. 5. sz. alatti lakos) szemben fennálló ,- Ft összegű követelését elengedi. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat könyvvezetésében az összeg kivezetésre kerüljön. 15

16 14. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról Major Gábor polgármester: Az írásos tájékoztatót nem kívánta szóban kiegészíteni. A képviselő-testület testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 105/2011.(X.6.) határozata A képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a legutóbbi ülés óta végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Major Gábor polgármester: Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nincs, mindenkinek megköszöni a munkát, az ülést 17 órakor bezárja és a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. K. m. f Major Gábor dr. Kállai Erik polgármester jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-12/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. június 29-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben