Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének november 23-án megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas Marianna képviselő Bellai Ferenc képviselő Nebehaj László képviselő köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a testület határozatképes, s az ülést megnyitja. Javasolja a napirend elfogadását a kiküldött meghívó alapján az alábbiak szerint 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az előző ülés óta történtekről Előadó: 2. Az önkormányzat és a körjegyzőség ¾ éves pénzügyi jelentésének elfogadása, valamint a költségvetés módosítása Előadó: 3. A évi koncepció tárgyalása Előadó: 4. Adórendelet felülvizsgálata Előadó: 5. Óvoda fenntartásával kapcsolatos tájékoztatás Előadó: 6. A KTKT helyzetéről tájékoztatás Előadó: 7. Közös hivatal alakítása Súrral és Rédével szándéknyilatkozat elfogadása Előadó: 8. Szociális rendelet és a zárszámadási rendelet módosítása Előadó: 9. Határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásnál lévő önkormányzati részvények letétbe helyezéséről. Előadó:

2 2 10. Határozat Kiss Dénes építési tervével kapcsolatosan Előadó: 11. Egyebek 12. Szociális ügyek (zárt ülés) Előadó: A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a második, majd a harmadik napirendi pontot tárgyalja először. A képviselő-testület a napirendi pontokat öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. köszönti a jelenlévőket és tájékoztatja a testületet, hogy a jegyző úr bírósági tárgyaláson vesz részt, ezért később fog érkezni. Köztisztviselők többen is vannak jelen az ülésen, ezért az ülés elkezdhető. 2.napirendi pont Az önkormányzat és a körjegyzőség ¾ éves pénzügyi jelentésének elfogadása, valamint a költségvetés módosítása Előadó: -A képviselő testület az írásos anyagot megkapta. A képviselő-testület az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót áttekintve, meghozza döntését. A képviselő testület öt igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú határozatot hozza: 156/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásról szóló ¾ éves pénzügyi beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős:

3 3 Ezt követően a körjegyzőség ¾ éves gazdálkodásáról szóló pénzügyi jelentés megvitatása történik. A képviselő testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú határozatot hozza: 157/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat képviselő testülete a Réde-Bakonybánk Körjegyzőség ¾ éves gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: A költségvetés módosítása szükséges. Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megalkotja a öt igen szavazattal 23/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletét Bakonybánk Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 15/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. napirendi pont A évi koncepció tárgyalása Előadó: kor érkezik. Major László alpolgármester -Nagyon konkrét dolgokat még nem tudunk, ezért javaslom, hogy fogadjuk el a koncepciót, amelyen majd a számok konkrét ismeretében a későbbiekben változtathatunk. A képviselő testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi egyhangú határozatot hozza: 158/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős:

4 4 1. napirendi pont Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az előző ülés óta történtekről Előadó: -Október10-én Pákozdi Szabolcs tartott tájékoztatást a járások kialakításával kapcsolatban. Elvileg 2013 január 1-től kezdi meg működését a kormányablak 8-20 óráig lesz a nyitva tartás ideje. -Október 18-án állampolgári eskütétel volt ünnepélyes keretek között, román állampolgárok vették fel a magyar állampolgárságot. -Idősek napi rendezvény jól sikerült. -Október 23-án Bakonybánkon külön nem tartottunk megemlékezést a nemzeti ünnepen, az iskolások részére Rédén volt ünnepély. -Az óvodában beüzemelésre került a bio kazán. A kazánt egyedileg kellett legyártani, a szabványos méretnél keskenyebbet, mert a pinceajtón nem fért volna be. -Két fő-t tudunk alkalmazni 8 órában, 1 évre a kazánprogram keretében, amely november 5-én indult. -December 31-ig 4 fő közmunkást alkalmazunk, 6 órában. -A KTKT-tól igényeltünk 2 db számítógépet, az óvoda és a könyvtár részére. -Egy tatabányai vállalkozó keresett meg, hogy kültéri és beltéri játékokkal szeretné támogatni az óvodát, egy alapítványon keresztül. Az óvodásokat elvinné Tatabányára, karácsonyi ünnepségre. Ez az úr a G+G ponyvakészítő cég vezetője, aki az alapítvány tagja. -A ravatalozó felújítási munkálatai megkezdődtek, a kiállított számlák utalása megtörtént. A ravatalozóhoz tudunk venni használt ablakokat, amelyeket Ausztriából hoznak be. Az ablaktok új, az ablak használt, az ára e Ft/db, és három db kell belőle. -18-án KTKT. ülés volt. Az iskolák konszolidálására kellett utalni Ft-ot, a KTKT. részére, mert a társulás számláján nem volt pénz. Döntés szükséges az utalás engedélyezéséhez. 159/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák konszolidálására későbbi elszámolás címén, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás részére Ft átutalásával egyetért. Határidő: azonnal Felelős:

5 5 -Bakonybánk község Ft-ot kapott az OTP-től a Gázépítők Szövetsége számlájáról, amely cég már nem működik, a gázberuházás befejeződött, most lehetett kifizetni az összeget. -A Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) fennmaradásáról döntöttünk, régóta fennáll, nem akarjuk megszüntetni. Részesedés címén Ft-ot utaltak a számlánkra. -27-én ismét lesz KTKT ülés, Ft-ot be kellett fizetnünk a KTKT fele, nem tudjuk miért tartozunk. -A Családsegítő Szolgálat által benyújtott pályázat keretében szükséges a mozgáskorlátozott WC kialakítása ha nem csináltatjuk meg, akkor bukik a pályázat, ez egy szociális program része, a határidő november 30.-a. Testületi döntés kell hozzá. 160/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul a mozgáskorlátozott WC kialakításának folytatásához, a kialakításhoz szükséges anyagi fedezetet biztosítja. Határidő: folyamatos Felelős: -A sertésteleppel ismét gondok vannak, szóbeli bejelentések sorban érkeznek. Valakinek a kutyáját széttépték a sertéstelep tulajdonos kutyái. -Írásos bejelentés szükséges ahhoz, hogy intézkedni tudjunk. Kit ért kár, stb. Értetlenül állok az együttműködés hiányával szemben. -Voltunk kint a fő állatorvos helyettesével, aki megállapította, hogy nem tartják be a szabályokat. -Az állattartónak kell gondoskodni, hogy az állat ne kóboroljon az utcán. -A Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tatabányán tájékoztatást tartott a közfoglalkoztatottakról. -A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Könyvtárától kerestek meg, hogy 1000 fő alatti települések jelentkezhetnek, Ft/fő támogatást kapnak azok, akik a könyvtári ellátás biztosítására, a megyei József Attila könyvtárral szerződést kötnek. November 26-ig kell a szándéknyilatkozatot visszaküldeni. A támogatás összegét könyvtárral kapcsolatos dolgokra lehet felhasználni.

6 6 -Ez egy mozgókönyvtári támogatás, ezt jelenleg a Vass Alberten keresztül látjuk el. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Könyvtára közvetlenül szerződik a felekkel, szándéknyilatkozat alapján. A szerződéskötés dátuma december 31. Major László alpolgármester -Már van egy szerződésünk mozgókönyvtári szolgáltatásra. Ebből nem lesz probléma? A kistérségen belül működő mozgókönyvtári szolgáltatást nem kell megszüntetni? -Nem. A kistelepülések a évi könyvtárellátási szolgáltatására a megyei könyvtárral köthetnek megállapodást. 161/2012. (XI. 23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtárral megállapodást kíván kötni, a évi könyvtári ellátásra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, beküldésére. Határidő: 2012.november 26. Felelős: -ÉD Vízmű ZRT tájékoztatást tartott. A jegyző úr felé van egy kérésük, hogy szorgalmazni kell a vízrákötéseket, mivel a közkutakat meg akarják szüntetni július 1-ig, aki bekötteti a vizet az ingatlanába, és nem a közkutakat használja, annak anyagköltségi áron megcsinálják a vízóra aknát. A megmaradó közkútakról a fogyasztás összegét, az önkormányzatra testálják. Órásítva lesz, a vízdíjat az önkormányzat fizeti. A kormány szabja meg, hogy mennyiért adhatja a vízmű a vizet, ennyi összegből gazdálkodhat, és ebből kell eltartani magát. -Székesfehérváron, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási ülés volt. 87 önkormányzatból, 79-en voltunk jelen, ezért határozatképtelen volt az ülés. Szemétszállítási díjat kellett volna megszavazni. -27-én KTKT. ülés lesz. -A házi segítségnyújtás be fog indulni Ft-ért vettünk 3 db asztalt, a kultúrotthonba. -Az ebek chip-el való ellátásának kérdése merült fel a faluban, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy az állatorvos házhoz menjen, mivel ezt január 1-ig kötelező elvégeztetni. Ebben az ügyben egyeztetéseket folytatok, az állatorvossal.

7 7 -Ünnepi megyei ülés volt, a minisztériumból Csizmadia Norbert tartotta az előadást, a as időszakról beszélt. -Több panasz érkezett, hogy nem tudtak telefonálni az önkormányzathoz, a telefonközpontunk elromlott, már megjavították. -November 17-én színházlátogatáson voltunk Kisbéren a nyugdíjasokkal, és a helyi Vöröskereszttel, a költségvetésben betervezett összeg terhére. Összesen 14 fő volt jelen. A képviselő-testület öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a polgármester beszámolóját. 4. napirendi pont Adórendelet felülvizsgálata Előadó: A képviselő-testület szükségesnek tartja a helyi adók tekintetében az emelést, a nehéz gazdasági helyzet következtében. A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál, 60 %-a a központi költségvetésé lesz. A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről dönt, amelynek mértéke adótárgyanként Ft/év. A telekadó mértékét 20 Ft/m 2 -ről - 25 Ft/m 2 -re emeli, a maximum értéke: Ft/év. A telekadónál a korábban bevezetett kedvezmények megmaradnak, a Bakonybánkon állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére. Az állandó jelleggel folytatott iparűzési tevékenység után az iparűzési adó mértéke: 1,8 %-ról - 1,9 %-ra emelkedik. Az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység után az adó mértéke: Ft /nap. Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megalkotja a öt igen szavazattal 24/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról

8 8 5. napirendi pont Óvoda fenntartásával kapcsolatos tájékoztatás Előadó: -Az óvónői állásra kiírásra került a pályázat október 25-én, amelyhez minisztériumi engedély is kellett. November 30-ig lehet benyújtani a pályázatot, és december 7-ig kell elbírálni. Jelenleg három jelentkező van. A pályázatot Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda címére kell benyújtani, Rédére. A szerződést az idei évben kell megkötni, az óvónővel. December 3-4-e körül tervezzük a jelentkezők meghallgatását. A képviselő-testületből kell egy fő, aki a polgármesterrel együtt részt vesz a meghallgatáson. Major László alpolgármester jelentkezik, hogy részt kíván venni. -Az alapító okiratot módosítani kell 25 fő óvodai létszámra, amelyet január 1-től tudunk megtenni. Mindenképpen szükség van az egy fő óvónőre. Nagyné Farkas Marianna képviselő -Óvoda fejlesztési támogatásra több község is jelentkezett, Bakonybánk is? -Igen, mi is jelentkeztünk. 6. napirendi pont A KTKT helyzetéről tájékoztatás Előadó: -Folyik az elszámolás a Kistérségen belül. Az óvodával kapcsolatban nem tudni, hogyan lesz a későbbiekben, mikortól lesz önkormányzati feladat az óvoda fenntartása.

9 9 7. napirendi pont Közös hivatal alakítása Súrral és Rédével szándéknyilatkozat elfogadása Előadó: -Településünk, Réde községgel együtt sem éri el a 2000 fő-t. Bakonyszombathely községgel már a tavalyi évben folytattunk tárgyalásokat, sikertelenül. Székhely kérdésben nem sikerült megegyezni, ezért nem jött össze a közös hivatal kialakítása. Súr község társulna hozzánk, ők már elfogadták a szándéknyilatkozatot, és Réde is elfogadta. A testületnek dönteni kell. 162/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Réde, Bakonybánk, Súr községek közös önkormányzati hivatal létrehozására beterjesztett szándéknyilatkozatát jóváhagyja. A szándéknyilatkozat a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az érintett települések polgármestereivel készítse elő és azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény ainak hatálybalépését követő 45 napon belül terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február 15. Felelős: -Átszervezés miatt január 1-től Bakonybánkon 1 fő látja el a hivatali feladatokat. Meglátjuk, hogyan alakul a költségvetésünk, 1 fő hivatalsegédet kell alkalmazni. 8. napirendi pont Szociális rendelet és a zárszámadási rendelet módosítása Előadó: -A beiskolázási segélyekről hozott 127/2012.(VIII.28.) sz. kt. határozatot vissza kell vonni, mert a beiskolázási segélyeket a szociális rendeletbe bele kell foglalni.

10 10 163/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a beiskolázási segélyekről hozott 127/2012.(VIII.28.) sz. kt. határozatát. Határidő: azonnal Felelős: Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megalkotja a öt igen szavazattal 25/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletét A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2009.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról -A zárszámadási rendeletünket módosítani kell, hatályon kívül kell helyezni a rendelet 16. és a 17. paragrafusát. Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megalkotja a öt igen szavazattal 26/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 18/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

11 napirendi pont Határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásnál lévő önkormányzati részvények letétbe helyezéséről. Előadó: -A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tagi részvényeinek letétbe helyezését kérte a bank. 164/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásnál lévő önkormányzati részvények banki letétbe helyezésével egyetért. Határidő: azonnal Felelős: 11. napirendi pont Határozat Kiss Dénes építési tervével kapcsolatosan Előadó: -Kiss Dénes és Dr. Kiss Katalin tulajdonában lévő Bakonybánk, Dózsa Gy. u. 11. szám (28. helyrajzi szám) alatti ingatlanon lévő épületek átalakításához, bővítéséhez, az eredeti tervet az előző testület jóváhagyta. Kiss Dénes módosítani szeretné a tervet, mert az építkezés során kiderült, hogy a tető és a kémény szöge megváltozott, kérelmét a kisbéri építési hatósághoz benyújtotta. Az építési hatóságnak határozat szükséges, hogy nem ellentétes a rendeletünkkel a módosítás, és a tervmódosításhoz hozzájárulunk. 165/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Kiss Dénes és Dr. Kiss Katalin tulajdonában lévő Bakonybánk, Dózsa Gy. u. 11. szám (28. helyrajzi szám) alatti ingatlanon meglévő lakó - és gazdasági épületek átalakítása, bővítése, módosított építése a módosításról szóló tervdokumentáció alapján, nem ellentétes Bakonybánk Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatával. A képviselő-testület a módosított tervek szerinti továbbépítéshez, hozzájárul. Határidő: 15 napon belül Felelős:

12 napirendi pont Egyebek - -Vissza kell vonni a 136/2012.( IX.14.) és a 146/2012.(X.2.) sz. kt. határozatot, mert a határozat úgy szólt, hogy az alpolgármester úr és a képviselők részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, de költségtérítés igen. A költségtérítést pedig magasabb jogszabály rendezi. 166/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 136/2012.( IX.14.) és a 146/2012.(X.2.) sz. kt. határozatát. Az alpolgármester és a képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Nebehaj László képviselő -A Bakonyéren lévő híddal problémák vannak, 3 deszka le van szakadva, balesetveszélyes. Garanciában meg kell csináltatni. -Szerintem szűk körben kell megoldani, megcsináltatjuk. Major László alpolgármester -A ravatalozó felújítása folyik, megbeszéltük, hogy a kegyeleti szertartást nem hátráltathatja a felújítás. Mégis volt egy olyan probléma, hogy a halottat nem tudták elhelyezni a ravatalozóban, és vissza kellett vinni, egyik másik település ravatalozójába. -Mindennek nem lehet megfelelni. A helyzethez képest rendet raktak, az e heti temetésnél, már nem volt probléma. A jövőben a temetkezési szolgáltatót megkeresem, és figyelünk, hogy olyankor mindig rend legyen. Bellai Ferenc képviselő -A felső buszmegállónál az úton az aszfalt ki van vágva a buszról, ahogy leszállnak az utasok, abba lépnek bele. Nagyon balesetveszélyes.

13 13 -A KPM-nél voltam személyesen bent kétszer, a Kisteleki úr ígéretet tett az út kijavítására. Bellai Ferenc képviselő -Az idősek sokat utaznak, nehogy baj történjen. Valahogyan meg kell javítani. -Rendben. A csatorna beruházás után, ha elkészülne az útjavítás, nagyon jó lenne. Nebehaj László képviselő -Tegyünk egy közös falubejárást, ezt minden új képviselőkkel meg szoktuk tenni. -Megbeszélünk egy időpontot, és megoldjuk. Major László alpolgármester -Falukarácsony lesz az idén? -Igen a Jaros tanárnő tanítja a gyerekeket, az iskolások műsorral készülnek. -Egy vállalkozó keresett meg, mart aszfalt bedolgozva tonnánként Ft+ áfa-ba kerülne. A Hamuházi útra jó lenne. Nebehaj László képviselő -Támogatom, de csak tavasszal, vagy nyáron kell a munkálatokat elvégeztetni. Az időjárás miatt most nem aktuális. Major László alpolgármester -Később térjünk vissza rá. Nebehaj László képviselő -Az érintésvédelemnek nézzünk utána, mert kemény bírságokat kell fizetni, ha nincs róla írásos dokumentáció. -Egy magánszemély megvásárolta a külterületi utakat a felszámolótól. Az előző képviselő-testület hozott határozatot arról, hogy az utakért cserébe árokpartot adnánk. Az önkormányzatnak akkor nem volt pénze, és ezért nem tudta megvenni a felszámolótól az utakat, így megvette más. Igazából azóta nem történt intézkedés a magánszemély részéről, most újra felvetette a témát.

14 14 -Akkoriban a gazdák részéről jelentős igény mutatkozott arra, hogy a stratégia fontosságú külterületi utakat az önkormányzat valamilyen módon vegye vissza, a saját tulajdonába. -21 ingatlanról van szó. Nebehaj László képviselő -Az összes átírási díjat, és minden költséget a magánszemély fizet, akkor úgy egyeztünk meg. -Igen. - Most nem kell döntést hozni, csak tájékoztattam a testületet. -Az összes önkormányzati tulajdonban lévő épület biztosítva van, a groupama biztosítónál. Tavaly Ft biztosítási díjat fizettünk ki. Villámcsapás következtében a telefonközpont meghibásodott, és még több műszaki dolog is, de a biztosító korrekt módon megtérítette a keletkező kárt. Maradjunk e a groupama biztosítónál továbbra is, vagy keressünk másik biztosító társaságot? A képviselő-testület nem szeretne változtatni. -A Jókai utcában van egy épület, amely önkormányzati tulajdonú volt, most magánszemély tulajdona. Régóta nem használják. Az önkormányzatnak szüksége lenne olyan helyre, ahol az önkormányzat tulajdonában lévő traktort lehetne tárolni, valamint a tüzelőanyagot, a fát. Ezen a telken van egy istálló, amelynek rossz az állapota, beázik, a tetejét meg kell csináltatni, hogy tárolásra alkalmas legyen. Bellai Ferenc képviselő -A kazán fűtéséhez fatároló létesítése szükséges, mert nem tudjuk a tűzifát, hol tárolni. Major László polgármester -Mennyiért adnák el, az ingatlant? Ft-ra sikerült lealkudni. Major László polgármester -Az önkormányzat vagyona gyarapodna, ha megvennénk, és rendbe tennénk.

15 15 167/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Ft értékben a Bakonybánk, 65/3 helyrajzi számú ingatlant, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: 15 napon belül Felelős: Balogh Szabolcs és Vendel Petra Bakonybánk, József A. u. 14. szám alatti lakosok, a Kossuth L. u. 21. szám alatti önkormányzati lakást szeretnék bérelni. Jelenleg van hol lakniuk. 168/2012.(XI.23.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Szabolcs és Vendel Petra Bakonybánk, József A. u. 14. szám alatti lakosok részére a Bakonybánk, Kossuth L. u. 21. szám alatti önkormányzati lakást nem tudja bérbe adni. Tekintettel a két kiskorú gyermekre, az épület jelenlegi állapotában a jog szerint, nem alkalmas lakhatásra. Határidő: 15 napon belül Felelős: -Vissza kell vonni Nagy Erika volt alpolgármester bankszámla feletti betekintési jogát. A takarékszövetkezet a jegyző úr írásos kérelmét várja. -A takarékszövetkezet írja meg, és én aláírom. -A Bakonybánkért Közalapítvány -hoz két tagot és még egy fő gazdasági felelőst szükséges megnevezni. A tisztségviselőkön kívül szükséges még három fő, a bíróság jelzése alapján. Nagyné Farkas Marianna képviselő -Majd utána járok, hogy ki vállalná el. -Köszönöm. -Elektronikai hulladékok gyűjtéséből Ft érkezett az alapítvány számlájára, amely az óvodának lett felajánlva. Nagyné Farkas Marianna képviselő -Karácsony előtt szeretnénk átadni a pénzt, az óvodának.

16 16 -Kisbéren a takarékszövetkezetnél lehet elintézni, a pénzfelvételt. -Bakonyszombathelyről keresett meg Szabó Árpád, óvodai ebédszállítás ügyében. Most nem aktuális a dolog, közöltem vele. Ezt követően a polgármester zárt ülést rendel el. Kmf. Kovács Kálmán polgármester dr. Cserhalmi Antal körjegyző

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-33/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 18-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben