J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Almási Pál, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Nagy-György József, Dr. Nagy Lajos, Orosné Spák Hedvig, Toldi János és Varga Zoltán települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai rendkívüli ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 20 fő. A megjelenési arány 83%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Gáspár Sándor és Kovács Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Gáspár Sándor és Kovács Sándor a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Gáspár Sándor és Kovács Sándor települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli ülésünk összehívását a kiküldésre került előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntés indokolta. Az ülésünk napirendje: Előterjesztések: 1. A nevelési oktatási intézmények IMIP-jének módosítása; 2. A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata; 3. Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Elektroglob Kft. fürdő földkábel kiváltás, fürdő transzformátor állomás kiváltás; 4. Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Közgép Zrt.; 5. A Ford T Touring modell megvásárlása; 6. Pályázat illegális hulladéklerakók megszüntetésére; 7. Pályázat beadása parlagfű mentesítésre; 8. Makó város részvétele a Nemzeti Vágtán; 9. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében rendelkezésre tartott kedvezményes kamatozású hitelek törlesztési ütemezésének módosítása. Tisztelt Testület! Kérdezem, hogy a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, vélemény? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Amennyiben nincs, akkor szavazzunk a napirendről. Kérem szavazzunk.

2 160/2009. (V.12.) MÖKT h. 2 Tárgy: A képviselő-testület május 12-i - rendkívüli - ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 12-i rendkívüli ülésének napirendje: Előterjesztések: 1. A nevelési oktatási intézmények IMIP-jének módosítása 2. A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata 3. Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Elektroglob Kft. fürdő földkábel kiváltás, fürdő transzformátor állomás kiváltás 4. Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Közgép Zrt. 5. A Ford T Touring modell megvásárlása 6. Pályázat illegális hulladéklerakók megszüntetésére 7. Pályázat beadása parlagfű mentesítésre 8. Makó város részvétele a Nemzeti Vágtán 9. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében rendelkezésre tartott kedvezményes kamatozású hitelek törlesztési ütemezésének módosítása - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 1. sz. előterjesztés A nevelési oktatási intézmények IMIP-jének módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: A nevelési és oktatási intézmény teljesítményértékelési szabályzatának a módosítása az, ami előttünk van. Megkérem a közoktatási osztály vezetőjét magyarázza el, hogy mi ez az IMIP. Tiéd a szó. Dr. Debrey Attila, a közoktatási osztály vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtestület! Az intézmény minőségirányítási programról van szó, ami természetesen az önkormányzati minőségirányítási programra épülve lett összeállítva és ebben az intézmények munkájának az értékeléséről van szó. Mivel a közalkalmazotti törvény változott és megköveteli a kormányrendelet, amire hivatkozunk, hogy be kell építeni a szempontokon túl az értékeléskor az adható maximális pontszámokat és a pontszámok alapján kialakítható értékelési rendszert építették be az intézmények a minőségirányítási programjukba. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, kérdés van-e Tisztelt Testület!

3 3 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 161/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: A nevelési oktatási intézmények IMIP-jének módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete A nevelési oktatási intézmények IMIP-jének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a következő Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 8., valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításának figyelembe vételével megtárgyalta és jóváhagyja a Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet intézményi minőségirányítási programját a mellékletben szereplő tartalommal, a Belvárosi Óvoda Intézet intézményi minőségirányítási programját a mellékletben szereplő tartalommal, az Újvárosi Óvoda intézményi minőségirányítási programját a mellékletben szereplő tartalommal. Határidő: május 15. Felelős: jegyző A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Makó város polgármestere Makó város alpolgármestere Makó város jegyzője Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztálya 2. sz. előterjesztés A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Jogszabályváltozás történt, amelyik kötelezővé teszi, hogy ez év május 15-ig döntsünk arról, hogy a törvénynek megfelelően átsoroljuk-e az intézményeinket vagy pedig megfelel nekünk így ahogy most van a közfeladat ellátás formája, szervezeti kerete. Most azt a döntést hozzuk meg, hogy egyelőre ez marad így és

4 4 amikor átszervezni akarunk vagy ezzel bővebben akarunk foglalkozni, akkor azt visszahozzuk a testület elé. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 162/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata. Makó Város Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a jelenleg állapot szerinti intézményi szervezeti formákat (költségvetési szerveket, intézményeket, társulásokat, gazdálkodó szervezeteket) változatlan formában fenntartja. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Irattár 3. sz. előterjesztés Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Elektroglob Kft. fürdő földkábel kiváltás, fürdő transzformátor állomás kiváltás Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A fürdőnél 2 transzformátor állomás is lesz. Lesz egy, amelyik a fürdőt látja el, lesz egy másik, amelyik ma a fürdőbe beépítetten az ottani, arra szervezett, rákötött lakosságot látja el. Ennek a munkának a tervezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás van előttünk. Kérdés van-e?

5 5 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy az 1. sz. határozati javaslatról szavazzunk. 163/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az ELEKTROGLO Kft. a gyógyfürdő rekonstrukció miatti közcélú földkábeles hálózat kiváltáshoz. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében valamint a 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó, Marczibányi tér gyógyfürdő miatti közcélú földkábeles hálózat kiváltáshoz a Makó, belterület 33/1, 33/3, 699 és 3 hrsz.-ú kivett közterület és a Makó, belterület 17 hrsz.-ú kivett strandfürdő megnevezésű ingatlanokra - az út és közműkezelői hozzájárulás alapján - az ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.) Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról. 164/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az ELEKTROGLO Kft. a gyógyfürdő rekonstrukció miatti transzformátor állomás kiváltáshoz. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében valamint a 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó, Marczibányi tér gyógyfürdő miatti közcélú transzformátor állomás kiváltáshoz a Makó, belterület 17 hrsz.-ú kivett strandfürdő megnevezésű ingatlanra - az út és közműkezelői hozzájárulás alapján - az ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

6 6 - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.) 4. sz. előterjesztés Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Közgép Zrt. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A Közgép Zrt. az M43-as autópályánál kéri, hogy járuljunk hozzá a mi tulajdonunkat érintő munkák elvégzéséhez. Tekintve, hogy M43-as autópályáról van szó, én azt gondolom, hogy azonnal szükséges. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 165/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése - Közgép Zrt. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében valamint a 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9 (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó, külterület 0168/1 és 0168/3 hrsz.-ú kivett töltés megnevezésű ingatlanokra - a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.)

7 5. sz. előterjesztés A Ford T Touring modell megvásárlása 7 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Marosvári Attila alpolgármester úr már előzetes tárgyalásokat is folytatott a múzeum igazgatójával, aki nagyon szeretne a múzeumba egy Ford T Touring modellt. Ennek helyességéről meggyőztek és én is úgy gondolom, hogy roppant helyes lenne, ha az előnyösnek számító, egyébként mindenben szakértők által eredetinek, dokumentált autót meg tudjuk vásárolni. Megdöbbentett engem is, hogy állítólag ez a valós ára a 4 millió Ft. Amerikában tömegesen lehet 2 millióért kapni. Annak idején ne felejtsétek el, hogy legyártottak ebből egy pár darabot. 2 millió Ft Amerikában ennek a mostani ára és másik 2 millió Ft a hajóút, meg a papírok hozzá, meg egyéb dolog, hogy eredetinek számító Ford T-modellhez jusson valaki. Van magánember, aki szintén szeretne ilyet vásárolni. Nem biztos, hogy rossz gondolat. Az, hogy Ford T-modell vagy Ford T-modell utánzatokon működjön egy taxi vállalat Makón, az nem tűnik rossz ötletnek. Én ezt mindenképp jó gondolatnak tartom. Rengeteget fogunk tudni majd arról beszélni, hogy hosszú távon ez hol legyen elhelyezve. Most egyelőre marad a múzeumban, de tudnod kell kedves igazgató úr, hogy tartósan mi más helyszínben gondolkodunk. Azért, mert ha megépül a fürdő, akkor az lenne a jó, hogyha látványosság, turisztikai érdekesség szempontjából több minden lenne széthúzva egy kicsit, hogy legyen miért sétálni este egyet a városban. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk. 166/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: A Ford T Touring modell megvásárlása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) rendelet 9. (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Sütő János Zoltán (5900 Orosháza, Hóvirág u. 11.) tulajdonában lévő 1919-es évjáratú Ford T Touring modellt (alvázszáma: ) megvásárolja bruttó ,- Ft. vételárért, melyhez szükséges fedezetet évi költségvetési rendeletének IX. cím EU pályázati alap terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, és egyúttal felhatalmazza arra, hogy a jármű József Attila Múzeumban történő a Képviselő-testületnek a

8 8 végleges helyen történő kiállításáról hozott döntéséig való térítésmentes elhelyezésére vonatkozó megállapodást kösse meg a József Attila Múzeum fenntartójával. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda Sütő János Zoltán (5900 Orosháza, Hóvirág u. 11.) József Attila Múzeum (6900 Makó, Megyeház u. 4.) Csongrád Megyei Önkormányzat (Szeged, Rákóczi tér 1.) 6. sz. előterjesztés Pályázat illegális hulladéklerakók megszüntetésére Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Nagyon rövid a beadási határidő, ezért van itt az előterjesztés. Én javaslom, hogy pályázzuk meg ezt a pénzt. Tavaly is megkaptuk, szebbé tudjuk tenni a kijáró utaknak a környékét. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 167/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Pályázat illegális hulladéklerakók megszüntetésére. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által évben meghirdetett Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Makó területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása

9 A fejlesztés forrásösszetétele: Összesen br. Ft Teljes költség: Támogatás 80%: Önerő 20%: A pályázathoz szükséges önerőt évi költségvetési rendeletének EU pályázati alap terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 7. sz. előterjesztés Pályázat beadása parlagfű mentesítésre Dr. Buzás Péter polgármester: Az egészséges környezetünk érdekében javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a pályázatot. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 168/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Pályázat beadása parlagfű mentesítésre. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium évi országos parlagfű mentesítési program keretében meghirdetett felhívásra történő

10 10 pályázat beadásának érdekében együttműködési megállapodást köt a Makói Kálvin Téri Alapítvánnyal. A pályázat célja: Parlagfűvel fertőzött területek felderítése, megtisztítása, utóellenőrzése, ismeretterjesztő iskolai előadások megtartása. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 8. sz. előterjesztés Makó város részvétele a Nemzeti Vágtán Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Foglalkoztunk korábban azzal az alapgondolattal, hogy indulunk. Utána, amikor karcsú lett a költségvetésünk, eldöntöttük, hogy nem indulunk. Most megkerestek bennünket a Nemzeti Vágta szervezői, akik azt mondták, hogy annak idején az érdeklődésünk és a tervezett pályázatunk olyan jóra sikerült, hogy Makót az elsők között szeretnék meginvitálni a Nemzeti Vágtára. Ők azt mondják, hogy el tudják engedni a 2 millió Ft-os nevezési díjat. Tehát 2 millió Ft + áfa, az 2,4 millió Ft + 1,5, 3,4-3,9. Az a helyzet, hogy amikor mi megkaptuk ezt, visszakérdeztünk, hogy ki az a szponzor, aki ezt megszponzorálja és elmondták, hogy bank vagy a Magyar Ászok vagy egy Orange nevű cég. Tehát nem olyan szponzor, akit ne lehetne felvállalni. Emellett a második kérdésünk az volt, ilyen ügyben egy önkormányzat nem teszi helyesen, ha szembe megy a lovasokkal. Én megkerestem Bárdossy Andrást, személyesen egyeztettem velük. Végigbeszéltük ezt. Mindketten egybehangzóan azt mondták, hogy ennyi idő alatt lovat már nem lehet egy ilyen versenyre felkészíteni. Ha nincs valakinek készen egy olyan ló, amelyik egyébként is edzett és rendszeresen hasonló versenyeken, gallopokon indul, akkor ezt nem lehet megoldani. Viszont Bárdossy András azt mondta, hogy az a fiú 2 hét alatt egy olyan lóval, amit ezek szerint a Nemzeti Galloptól vagy nem tudom kitől kapunk kölcsön erre a versenyre, az 2 hét alatt összejön a lóval, el tudna indulni. Ugyanakkor Makón jelenleg Góg Csaba doktor úr a lovas szakosztálynak a vezetője, aki megmondom őszintén jól viszi szerintem tovább ezt a sportágat a Bárdossy András után. Ő azt mondta, hogy ő szerinte a szponzorral most a megismerkedés, összebarátkozás ez legyen a cél, meg a feladat, ne hozzuk olyan lehetetlen helyzetbe ezt a fiút, hogy most akkor ez vagy sikerül neki vagy nem. Jövőre hátha szervezetten, felkészülve makói lovas, ne adj úristen makói lóval tudna indulni úgy, hogy ez a város által kibírható, felvállalható legyen. Tehát végül is a nálam történt egyeztetés úgy jött le, hogy ők támogatják ezt az ügyet azzal, hogy az idén fogadjuk el a szponzor pénzügyi támogatását, fogadjuk el azt, hogy ad kölcsön lovat és fogadjuk el azt is, hogy ad kölcsön lovast. A Bárdossy Andrásnak az volt a kitétele, hogy szeretnék megsimogatni a lovat és szeretnének kezet fogni a lovassal. Ennek az égvilágon semmi akadálya nincs. Nekem egy kérdésem volt, hogy ki az a szponzor, vállalható-e egy város által, Makó által az a szponzor. Erre kaptam azt a választ, amit az előbb elmondtam, hogy vagy a Magyar Ászok vagy egy bank vagy ez az Orange nevű, általam nem ismert egylet. A

11 11 lovasok ezt mondták, ennek a figyelembe vételével én azt gondolom, hogy nekünk még mindig célszerű ezen a rendezvényen részt venni, mert az összes városmarketing és a PR körülmény azért mindent összevetve olyan, hogy azért az hoz Makó városának. Igaza van Góg Csabának abban, hogy ez esetleg jövőre, ha közelebbi kapcsolatot sikerül kialakítani a szponzorral, könnyebb helyzetbe tud hozni bennünket a tekintetben, hogy jövőre már saját lóval, de mindenképpen saját lovassal tudjunk indulni. A helyett a döntés helyett, hogy igen vagy nem, a nem döntést meghozni az a rosszabb én úgy gondolom. Az igen döntés magában rejti azt, hogy nem makói a ló, meg nem makói a lovas, de hát én azt gondolom, mindent összevetve mégis a 2 érdekes döntés közül ez a kevésbé érdekes. Tessék parancsolni, kérdés van-e? Márton Imre települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselő-testület! Az előterjesztésben egy mondat van, az önkormányzatnak csupán a Vágta Korzón történő megjelenés költségeit kell biztosítani. Ez milyen nagyságrendű ez az összeg. Dr. Buzás Péter polgármester: Én úgy tudom, hogy ez olyan 200 ezer Ft körüli összeg. Gyakorlatilag 3 napig egy szokásos standon a makói tourinform jelenléte szükséges, városi szórólapok, stb., az ott lévő személyeknek szállása, ehhez hasonló, úgy 200 ezer Ft körüli költség. Más kérdés van-e? Nincs. Vélemény van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Muszáj még kimondani azt, hogy ha véletlenül a ló, meg a lovas megnyeri a versenyt, akkor azt tudni kell, hogy a nyereményhez is annyi közünk van, mint jelenleg a lóhoz, meg a lovashoz, meg a nevezési díjhoz, hogy egyértelmű legyen. Tehát ennek a tudatával kell neki indulni, hogy utána, hogyha megnyerik a 20 milliót, akkor ne mondjátok, hogy ebből most mit csinálunk. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor az a javaslatom, hogy szavazzuk meg, hogy Makó városa ilyen módon vegyen részt a Nemzeti Vágtán. Kérem szavazzunk. 169/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Makó város részvétele a Nemzeti Vágtán. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja nevezését a Nemzeti Vágta évi rendezvénysorozatára. A versenyen való részvétel költségeit Makó város képviselő-testülete évi költségvetése I. cím Igazgatási tevékenység 1. alcím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat terhére biztosítja. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

12 12 9. sz. előterjesztés Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében rendelkezésre tartott kedvezményes kamatozású hitelek törlesztési ütemezésének módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Megbeszéltük a kollegákkal és az a vélemény alakult ki, hogy érdemes ezzel a hitellel élni, mert összességében a hitel kamatlába a 2,8 uszkve 3 között van, 2,8 maradjunk annyiban. Jelenleg 11%-ért lehet befektetni, tehát érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Kérdés van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg az előterjesztést. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 170/2009. (V.12.) MÖKT h. Tárgy: Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében rendelkezésre tartott kedvezményes kamatozású hitelek törlesztési ütemezésének módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 18/2006. (II.15.) MÖKT határozat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében az OTP Nyrt-vel kötött kölcsönszerződések alábbiak szerinti módosítását kezdeményezi: a) szerződés számú Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 1. hitelcél, hitelkeret Ft, első törlesztési ütem augusztus 20. b) szerződés számú Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 2. hitelcél, hitelkeret Ft, első törlesztési ütem augusztus 20. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződések módosításának aláírására.

13 A határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó város képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Országos Takarékpénztár Nyrt. Irattár 13 Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Jelenlévők! Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést. Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk, az ülést bezárom. K. m. f. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző Gáspár Sándor jkv. hitelesítő Kovács Sándor jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. 11/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai Ádám és Varga

Részletesebben

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1 / 16 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. január hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 416-3/2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 03-án 9: 00 órakor megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. február 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 2. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. szeptember 29- én (kedden) 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. június 11-én (kedden)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. december 21-én 16.30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

kimunkálása, nem tanácsadói h anem team-munka. költségvetésünkkel kapcsolatban annyit tudok mondani,

kimunkálása, nem tanácsadói h anem team-munka. költségvetésünkkel kapcsolatban annyit tudok mondani, kimunkálása, s ez nem tanácsadói hanem team-munka. A költségvetésünkkel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a pénzösszegek felhasználását ezek után kell kidolgozni, és a felhasználást számlákkal igazoljuk.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben