A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!"

Átírás

1 A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (25-28) d.) Határozatai ( ) Tá rgysoroza t: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatás 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában 3.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 4.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 5.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és fizetendő térítési díjról rendeletének módosítása tárgyában Előadó: Bolváry Lászlóné GEI intézményvezető 6.) Előterjesztés a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 7.) Előterjesztés a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása tárgyában 8.) Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadása tárgyában 9.) Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában 10.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről Előadó: dr. Mátrai Zsolt gyermekorvos és a védőnők

2 ) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítása tárgyában 12.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Balkányi Szociális, Gondozási és Gyermekjóléti Központ ellenőrzési jegyzőkönyvének jóváhagyása tárgyában Előadó: Szőke Attila intézményvezető 13.) Előterjesztés beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában 14.) Előterjesztés pályázatok beadása tárgyában 15.) Előterjesztés Balkány Város CÉDE Óvodák belső rekonstrukciója tárgyában 16.) Kérelem köztér elnevezése tárgyában Előadó: Sajtos Sándor református lelkész 17.) Egyebek - Előterjesztés címzett támogatás lemondásáról - Tóth Sándorné Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme tárgyában Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának elbírálása tárgyában Kelt.: Balkány, december 15. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, ifj. Oláh János tanácsnok, Győri István, Halmos János, Járási Edit, Keszler János, Kékesi József, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, Szabóné Kala Margit irodavezető, Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője, Szőke Attila intézményvezető, Tóth Istvánné védőnő, Sajtos Sándor református lelkész Távol maradtak: Demendi László - igazoltan távol Hetey Vilma - igazoltan távol Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 10 fő, Demendi László és Hetey Vilma képviselők igazoltan vannak távol, Keszler János és Kékesi József képviselők nem jelezték távolmaradásukat. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra az alábbi módosítással. 14.) számú napirendi pontban a pályázatok beadása tárgyában című napirendi ponttal együtt tárgyalnánk a haszonbérleti szerződés jóváhagyása tárgyában című előterjesztést; 15.) Előterjesztés Balkány Város CÉDE Óvodák belső rekonstrukciója tárgyában; 16.) Kérelem köztér elnevezése tárgyában; 17.) Egyebek a.) Előterjesztés címzett támogatás lemondásáról; b.) Tóth Sándorné Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme tárgyában. Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirendi javaslattal kapcsolatosan kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, azt elmondani szíveskedjenek. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

4 - 2 - Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt el tudja fogadni, és a napirendre történő felvételével egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2009. (XII.15.) határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a december 15-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatás 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában 3.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 4.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 5.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és fizetendő térítési díjról rendeletének módosítása tárgyában Előadó: Bolváry Lászlóné GEI intézményvezető 6.) Előterjesztés a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 7.) Előterjesztés a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása tárgyában

5 - 3-8.) Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadása tárgyában 9.) Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában 10.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről Előadó: dr. Mátrai Zsolt gyermekorvos és a védőnők 11.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítása tárgyában 12.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Balkányi Szociális, Gondozási és Gyermekjóléti Központ ellenőrzési jegyzőkönyvének jóváhagyása tárgyában Előadó: Szőke Attila intézményvezető 13.) Előterjesztés beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában 14.) Előterjesztés pályázatok beadása tárgyában 15.) Előterjesztés Balkány Város CÉDE Óvodák belső rekonstrukciója tárgyában 16.) Kérelem köztér elnevezése tárgyában Előadó: Sajtos Sándor református lelkész 17.) Egyebek - Előterjesztés címzett támogatás lemondásáról - Tóth Sándorné Balkány, Ady köz 2/a. szám alatti lakos kérelme tárgyában Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának elbírálása tárgyában

6 - 4-1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 1/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet véleményezte az Ügyrendi Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

7 - 5 - Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük? Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 10 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2009. (XII.15.) határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatás A Képviselő-testület: 1.) a 207/2009.(XI.12.), a 212/2009.(XI.16.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Keszler János képviselő megérkezett az ülésterembe. 2.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

8 A napirendet a Pénzügyi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Rácz Imre a Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Közbeszerzési Bizottság is véleményezte a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte az előterjesztést, szintén a rendelettervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Felhívnám a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy mivel rendelet-módosításról van szó, így az elfogadásához minősített többségre van szükség. Aki Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására című rendelet-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

9 - 7 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2009.(XII.15.) számú rendelete Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetés elfogadásáig: a.) Balkány Város Önkormányzata bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse. b.) az intézmények finanszírozását a évi eredeti működési célú költségvetési támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt / csökkentett időarányos részének megfelelő összegben biztosítsa. Az időarányos támogatás kizárólag a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt illetményemelések ide értve a soros előrelépések miatti átsorolásokat is miatt léphető túl. c.) a non-profit szervezetek számára nyújtandó támogatás kiutalására a évi költségvetés elfogadását követően, az e célra képzett előirányzat felosztása alapján, a költségvetési rendeletben foglalt szabályozás szerint kerülhet sor. d.) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a évi előirányzatmaradványaik terhére kifizetést kizárólag a évi, írásos kötelezettségvállalással le nem kötött működési jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel, azokra új kötelezettség nem vállalható. e.) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési bevételeit és a helyi adóból származó bevételeket beszedje és a működési kiadásokat teljesítse. f.) a évben megkezdődött beruházásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a szerződések szerinti ütemezésekhez igazodóan, valamint a támogatás kiutalásának megfelelően kell teljesíteni. g.) a beruházások előkészítésére / folytatására a évi előirányzat terhére a költségvetési törvényben meghatározott egyszerű közbeszerzési értékhatárig, de legfeljebb a évi eredeti előirányzatának időarányos összegéig vállalhat kötelezettséget.

10 (2) A fentiekben kapott felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Balkány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáig kell alkalmazni. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 20.. napján. Balkány, 20.. Karóczkai Istvánné jegyző

11 - 9-3.) számú napirend: - Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A dátumban elírás történt, helyesen július 26-tól július 30-ig, valamint december 27-től december 31. napig. Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, véleménye? Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Aki Balkány Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetben foglaltakat a javításokkal együtt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

12 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009.(XII.15.) számú rendelete Balkány Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 41/A. (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Balkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra. 2. (1) A Hivatal évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet július 26. napjától július 30. napjáig tart. (2) A Hivatal évi munkarendjében a téli igazgatási szünet december 27. napjától december 31. napjáig tart. 3. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet január 1. napján hatályát veszti. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 20.. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Balkány, 20

13 Karóczkai Istvánné jegyző 4.) számú napirend: - Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Rácz Imre a Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Közbeszerzési Bizottság is véleményezte a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte az előterjesztést, szintén a rendelettervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Rácz Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen megtárgyaltuk, nem akarok most ebbe belemenni. Ebből kiemelném azt, hogy a beruházások elmaradása miatt csökkent a bevételünk, így a kiadásunk is, és az ÖNHIKI-s pályázaton, amit nyertünk összeget, így várhatóan a e Ft-os tervezett hiányunk, ha minden jól alakulna, akkor 160 millióra csökkenne. Köszönöm szépen. Ezt szerettem volna kiemelni.

14 Tátrainé Tálas Judit irodavezető: Elmondtam a bizottsági ülésen is, ez a szám az október 31-ei állapotnak felel meg. Lehet, hogy ez tovább csökkenthető, lehet, hogy ez így meg fog állni, de attól függően, hogy milyen bevételünk fog még bejönni, és esetleg milyen nem várható kiadások fognak még teljesülni, ez attól függően kismértékben növekedhet vagy csökkenhet. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Felhívnám a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy szintén rendeletet fogadunk majd el. Minősített többség szükséges az elfogadásához. Aki az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 25.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

15 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 25.) számú rendelet módosításáról Balkány Város Önkormányzata a többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a évi 5/2009. (II. 25.) számú önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 1. (1) Az 5/2009. (II. 25.) számú rendelet az Önkormányzat 2009 évi költségvetéséről 3. - ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket az alábbiak szerint módosítja: E Ft bevétel E Ft kiadás E Ft forráshiány E Ft működési E Ft felhalmozási (2) Az eredeti költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (3) Az eredeti költségvetési rendelet 2/a. és 2/b. melléklete helyébe jelen rendelet 2/a., 2/b. melléklete lép. (4) Az eredeti költségvetési rendelet 11/1, 11/2, 11/3 számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/1, 3/2, 3/3 számú melléklete lép. 2. (1) E rendelet december. -i hatállyal lép érvénybe. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve december. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

16 Balkány, december Karóczkai Istvánné jegyző 5.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és fizetendő térítési díjról rendeletének módosítása tárgyában Előadó: Bolváry Lászlóné GEI intézményvezető (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Formázott: Felsorolás és számozás Keszler János képviselő: Szerettem volna, hogyha megkapjuk mellé az idei évi érvényes díjakat, hogy össze tudjuk hasonlítani. Karóczkai Istvánné jegyző: 5 %-os emelést tartalmaz a rendelet-tervezet. Az előterjesztésben benne van. Keszler János képviselő: Az rendben van. Nem tudom, ezzel a vendégebéddel érdemes-e foglalkozni? Nem tudom, hányan szoktak igényelni vendégebédet. Vagy esetleg, hogyha akármelyik intézménynek is jönnek vendégei, akik hivatalosan jönnek tárgyalásra, stb. furcsának tartanám elkérni tőlük azt a kis ebéd-hozzájárulást. Megkérdezem a GEI vezetőjét, gyakran előfordulnak ezek a vendégebédeknek az igénylése? Mert ha nem, akkor van-e értelme ezzel foglalkozni? Köszönöm szépen.

17 Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: A vendégebéd éves szinten egy-kettő, ha szokott lenni. Ilyen, intézményi szintű vendégeknek nem szoktunk vendégebéd térítési díjat felszámolni. Az idei évben is csak egyetlen egy ilyen vendégebédünk volt, de azért be kell tenni. Legyen vendégebéd is, de ez nem jelenti azt, hogyha az intézményekhez bármilyen vendég érkezik, akkor mi velük ezt megfizettetjük. Keszler János képviselő: A másik kérdésem az lenne, hogy állunk az elmaradt étkezési térítési díjaknak a behajtásával? Mert hiába számolgatunk itt minden évben %-os emeléssel, ha tovább növekszik azon gyerekeknek a száma, akik nem fizetik, vagy csak részlegesen fizetik a hozzájárulást. És akkor ez csak a költségeket növeli. Hogy állunk ezzel? Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: Folyamatosan a felszólításokat küldjük. Most egy nagyobb összeg befolyt az egyszeri gyermekvédelmi támogatás során. Az egyik dolgozónk feljött ide, az Önkormányzathoz, aki kapja ezt az egyszeri támogatást, és volt tartozása, azok befizették. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk az óvodával, mert ott azt sem lehet csinálni, hogy étkezési jegyet nem adunk a gyereknek, mivel ott nem is kapnak, vagy ingyenesen étkeznek, vagy 50 %-os vagy 100 %-os térítési díjat fizetnek. Éppen ma volt egy ilyen, tárgyaltam az önkormányzattal. Tehát, a jövedelmi viszonyai a családnak nem indokolják azt, hogy sem az idén, sem tavaly nem fizetett térítési díjat. Az anyuka bent is volt, majd fog fizetni, nem tudunk mit csinálni. Ez elenyésző. Igyekszünk az intézmények vezetőivel, illetve gyermekvédelmiseivel felvenni a kapcsolatot, és én bízom abban, hogy december végére minimális tartozás lesz. Azok, akik egész évben nem fizettek, azok már decemberben sem fogják befizetni. Ez adódhat abból, hogy a szülő nem fektet nagy hangsúlyt arra, hogy esetleg megkérje a gyermekvédelmi határozatot, lehet, hogy nem tud róla, későn jutott a tudomására. Lehet, hogy van is neki ilyen határozata, csak arról nem lett tájékoztatva, illetve nem volt szülői értekezleten, hogy azt le kell adni a Gazdasági Irodában. Tehát, van olyan szülő, aki most hozza be a határozatot, és ez nagyon kellemetlen, mert ugye szeptember óta mindig számfejtjük neki, illetve készítjük a számlát, tehát, ilyen esetben nem tudunk mit tenni, vissza kell sztornírozni. De mondom, nem lesz sok tartozás. Tehát, aki már tartozik, az tényleg olyan, akitől már nem tudjuk behajtani. Keszler János képviselő: Magyarul, azt akarnám kérdezni, az intézmény vezetője szépen elmondta szövegesen, de számokban kifejezve mit jelent ez tulajdonképpen? Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: Nagyságrendileg most nem tudom, mert még sokan tartoznak a november-decemberivel, annak ellenére, hogy mindenhová kifüggesztettük, minden intézmény ajtajára, hogy december 10-ig be kell fizetni a térítési díjakat, igazából minden hónapban be kellene, mert előre

18 fizetünk, nem utólag, hát most számszerűen nem tudom megmondani, de bízom benne, hogy nem lesz annyi, mint tavaly Keszler János képviselő: Nem elégít ki a válasz, mert köntörfalazás van! Köszönöm szépen. Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: Nincs köntörfalazás! Most forintra nem tudom megmondani, de szünetben megkérdezem, hogy mennyi a mostani hátralék. Keszler János képviselő: Tudta, hogy mikor van testületi ülés, nem igaz, hogy nem lehet erre felkészülni! És az elmúlt évekről abszolút nem mond semmit! Abból az egyszeri ötezer forintból azt mindenki kitisztázta? Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: Dehogyis! Az minden év decemberében a mérlegben benne van, hogy mennyi a hátralék. Erről én tudok minden évben kimutatást mutatni, éves szinten is, sőt, havi szinten is kimutatjuk. Most, amit az önkormányzathoz behoztam, hátralékos listát, azt látta Polgármester Úr is, Jegyző Asszony is, az sem volt nagy összeg, abból már volt is befizetve, folyamatosan fizetik, mert ez naponta változik. Lehet, hogy hibáztam, hogy ma nem hoztam be a hátralékos listát, de mondom, szünetre itt lesz. Azzal zárnám be a vitát, hogy december 22-én kedden rendkívüli testületi ülést fogok összehívni, aminek az egyik napirendi pontja a GEI-vel kapcsolatos döntések meghozatala, és megkérném az intézményvezetőt, hogy akkor addigra erre a kérdésre számszakilag készüljön fel, és adjon Keszler Jánosnak kielégítő választ! Keszler János képviselő: Szerintem mindünknek. Szerintem jobb lenne ebben az esetben felfüggeszteni, logikusabb lenne. Én úgy gondolom, hogy a térítési díjról attól függetlenül szavazhatunk. A térítési díjak meghatározása, ne essünk abba a hibába, amibe máskor, más intézményeknél már hibába estünk, hogy elhalasztottuk a döntést. Én úgy gondolom, hogy a térítési díjak emelését, ezt az 5 %-ot meg tudjuk szavazni, de a GEI-re december 22-én részletesen vissza fogunk térni, és részletesen ki fogjuk elemezni. Ezt beszéltük a Pénzügyi Bizottság ülésén is, hogy belemehetünk különböző dolgokba, de a GEI vezetője készített egy olyan előterjesztést, és egy olyan javaslatot a GEI, mondhatjuk úgy, hogy átszervezésével, a gazdaságosabb

19 működésével kapcsolatban, amit mindenképpen a Képviselő-testület elé fogok terjeszteni. Így elfogadható, János? Keszler János képviselő: Köszönöm szépen. Igen Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Ismételten felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy rendelet-tervezetről van szó, tehát minősített többség szükséges az elfogadásához. Aki egyetért Balkány Város Önkormányzata által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

20 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2009.(XII.15.) számú rendelete Balkány Város Önkormányzata által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 147. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben az alábbi élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg: Megnevezés Nyersanyagnorma ÁFA (25 %) ÁFA-val növelt összeg Óvodai ellátás tízórai ebéd uzsonna Externátusi ellátás reggeli tízórai ebéd uzsonna Napközi tízórai ebéd uzsonna Menza - ebéd Menza + tízórai tízórai ebéd Időskorúak napközi otthonos ellátása

21 - ebéd Hivatali étkezők - ebéd Vendégebéd - ebéd A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Térítési díj ÁFA (25 %) ÁFA-val növelt összeg Óvodai ellátás tízórai ebéd uzsonna Externátusi ellátás reggeli tízórai ebéd uzsonna Napközi tízórai ebéd uzsonna Menza - ebéd Menza + tízórai tízórai ebéd Időskorúak napközi otthonos ellátása - ebéd Hivatali étkezők * - ebéd Vendégebéd * - ebéd * A hivatali étkezők térítési díja 68 % rezsiköltséget, míg a vendégebéd térítési díja 100 % rezsiköltséget tartalmaz. 3. Az étkezési szolgáltatás igénybevételét, valamint arról történő lemondást a Balkányi Gazdasági Ellátó Irodánál az élelmezést megelőző nap 10 óráig be kell jelenteni. Az igénybejelentés elmulasztása esetén nem jogosult az étkezésre az igénybevevő, illetve lemondás elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett szolgáltatásra is meg kell téríteni.

22 4. Az étkezési térítési díjak befizetése minden étkezési forma esetében a tárgy hónap 10-e (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009.(VII.17.) számú rendelete. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 20. napján. Balkány, 20.. Karóczkai Istvánné jegyző

23 ) számú napirend: - Előterjesztés a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Kékesi József képviselő megérkezett az ülésterembe. Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Keszler János képviselő: Szerintem 2008-ban, 2009-ben is volt már előterjesztés beterjesztve. Szeretném megkérdezni Jegyző Asszonytól, hogy milyen következtetéseket tudott ezekből levonni. Köszönöm szépen. Karóczkai Istvánné jegyző: A 2009-est most fogjuk értékelni, mert átfogó célokat határozott meg a képviselő-testület, és egyénenként lebontva, minden köztisztviselőnél értékelni kell december 31-ig. Most van az asztalomon, és egyénenként kell értékelni ezeket. És a 2010-es a következő évi, már átfogó célok. Keszler János képviselő: Köszönöm szépen. Rácz Imre képviselő: A 2. pontban van a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások színvonalának emelése, infrastrukturális fejlesztése, és ott van belterületi-, illetve települési

24 összekötő úthálózat minőségi javítása. Szóval, ezeket mind leírtuk egy évvel ezelőtt, amire utalt Keszler János, én is kíváncsi leszek arra az értékelésre, hogy mivel léptünk előre, és a funkcionális céloknál van a vagyongazdálkodás helyzetének áttekintése. Nagy a lemaradás, azt jegyeztem itt meg, van mit javítani. És a vagyonhasznosítással kapcsolatban meg javasolnám, hogy a bérbe adott területek, illetve az építményeket bérbevevő hogyan állnak a vállalt kötelezettségeikkel, és a Jegyző Asszonyt felkérném, hogy a következő rendes testületi ülésre készítsen egy olyan kimutatást a Képviselő-testületnek, hogy amit bérbe vettek, azok mennyire fizetnek, amit elvállaltak, azt mennyire tartsák be, a szerződésben foglaltakat, mert én úgy tapasztalom, meg úgy látom, biztos mindenki úgy látja, csak nem mondja, hogy ezen a téren nagy lemaradás van, és jó lenne, ha ebben az ügyben következetesen mindenkit egyforma mércével arra köteleznénk, amit a szerződésben vállalt. Köszönöm szépen. Karóczkai Istvánné jegyző: A következő rendkívüli testületi ülésre be fogom hozni. Egyénenként a pénzügyisek ki tudják mutatni, hogy a szerződések hogy vannak teljesítve. Rácz Imre képviselő: Köszönöm szépen. Bérleti díj elmaradásunk nincs. Tehát, ami bérbe van adva, a bérleti díj ki van fizetve a szerződésben foglaltak szerint. Rácz Imre képviselő: Akkor azt itt tisztáztuk, hogy bérleti díj elmaradás nincs. Akkor, amit más bérbe vett, és leírta, hogy milyen fejlesztéseket fog végrehajtani, az minden rendben van, állja a helyét? Karóczkai Istvánné jegyző: Képviselő Úr a piacra gondol. Ezért mondtam, hogy a következő testületi ülésre behozom. Rácz Imre képviselő: És ezt is a képviselő-testület úgy látja, aki megfordul a piacon, hogy be van tartva az, amit leírtunk 2008-ra, meg 2009-re is, meg várhatóan 2010-re is? Igaz? Úgy tapasztalja Jegyző Asszony? Karóczkai Istvánné jegyző: A Közbeszerzési Bizottságnak a hatásköre, és akkor be kell hozni. Rácz Imre képviselő: Akkor, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke, arra kérem a Jegyző Asszonyt, amit az előbb felolvastam.

25 Karóczkai Istvánné jegyző: Jó. Behozzuk, és akkor a Közbeszerzési Bizottságnak kell benne dönteni. Mert ahhoz joga van a bizottságnak, hogy felbontsa vele a szerződést, ha nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit Rácz Imre képviselő: A Bizottságnak van joga? A jegyzőnek van joga, a Bizottságnak nincs. Karóczkai Istvánné jegyző: Javaslattételi joga van. Kékesi József képviselő megérkezett az ülésterembe. Rácz Imre képviselő: De miért a Bizottság elnökének van javaslati joga, mikor a jegyzőnek a feladata. A jegyzőnek a feladata az, hogy amit én elvállaltam, bérbe vettem, úgy csinálom, ahogy elvállaltam, vagy nem úgy csinálom? Miért akarjuk ezt egy bizottsági tagra, vagy egy bizottsági elnökre hárítani? Mi baja van attól a jegyzőnek, ha valaki valamit nem tart be, akkor azt felszólítsa, hogy tessék következetesen betartani, amit elvállalt, nem kell semmi mást. Miért egy bizottsági tag tegye ezt meg? A jegyzőnek ugyanannyi marad a fizetése, ha ezt felszólításként megküldi, mintha nem. Miért akarunk minden felelősséget egy képviselőre áthárítani? Jussunk már el addig, hogyha valamit nem jónak látunk, azért vagyunk képviselők, hogy hozzuk a Polgármester Úr vagy a Jegyző Asszony tudomására, és a Jegyző Asszony intézkedjen! Ne azt mondjuk, hogy Rácz Imre kitalálta, hogy nem jó a piac! Mert holnap már azt mondja az egész város, meg a honlapon az lesz, hogy Rácz Imrének nem tetszik a piac. De én felvállalom a felelősséget, valóban, semmi mást nem kell tenni, csak amit leírtak, azt meg kell valósítani. Vagy ha nem, kérjen halasztást, kérje fel a Képviselő-testületet, hogy mit tudom én mi miatt, a 2010-es vállalt kötelezettségemet nem tudom teljesíteni. Én ilyen egyszerűnek látnám, de ezt a hamuba dugott fejünket, szóval ez nem tetszik. Van erre megoldás egyébként, gondolom, hogy nekünk jogunk lenne halasztást vagy bármit adni, de hogy nem csinálunk semmit, az a legrosszabb. Karóczkai Istvánné jegyző: A következő rendkívüli testületi ülésre behozzuk, és amit jegyzői hatáskörben felszólítást megtettem, azt is be fogom hozni. Rácz Imre képviselő: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

26 Aki egyetért a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt A Képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2009. (XII.15.) határozata (A17) a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. Felelős: jegyző, szervezési és lakossági kapcsolatok csoportvezető Határidő: március 31. az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése 7.) számú napirend: - Előterjesztés a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte az előterjesztést, és úgy döntöttünk, hogy új tagot nem választunk, maradjon a bizottság létszáma hét fő.

27 Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is véleményezte az előterjesztést, szintén hét főben javasolja meghatározni a bizottság létszámát Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, véleménye? Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat ezen pontjainak módosítását terjessze a képviselő-testület elé, határidő: következő rendes ülés, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2009. (XII.15.) határozata (A2) a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság (külső) tagjának megválasztása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat ezen pontjainak módosítását terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: következő rendes ülés 8.) számú napirend: - Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.

28 Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal a pontosítással, hogy a határozat-tervezetben az évszámot javítsuk 2010-re Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki a képviselő-testület évi ülésterve megállapításáról szóló határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2009. (XII.15.) határozata (Z1) a Képviselő-testület évi ülésterve megállapításáról A Képviselő-testület: 1.) a évi munkatervet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 9.) számú napirend: - Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Közbeszerzési Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Rácz Imre a Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Közbeszerzési Bizottság véleményezte a napirendet, a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

29 Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Keszler János képviselő: Azért ez nem egészen egy közbeszerzési tervnek tűnik. Ez három lap. Nyilván nem olyan részletesen, mint ahogy az üléstervet most elfogadtuk, hónapra lebontva, de többre gondolnék. Nem tudom, lett-e egyeztetve a Közbeszerzési Bizottsággal, vagy a Bizottság elnökével, hogy milyen közbeszerzési feladatokat kívánunk megvalósítani nagyvonalakban 2010-ben. Én így gondolnám a tervet. Rácz Imre a Közbeszerzési Bizottság elnöke: Ez az elnyert pályázatra vonatkozik. Két elnyert pályázatunk van jelen tudomásom szerint. Ezt a két elnyert pályázatot kell a tervben jelenleg megjeleníteni. Természetesen van több pályázatunk beadva, de azokban sem tervet, sem semmit nem lehet addig, amíg nem nyertük meg. Ha nyer, akkor módosítani kell a közbeszerzési tervet, ahogy megtettük eddig mindig. Keszler János képviselő: Én egy jó értelemben vett általánosságra mondom, gondolom kikörvonalazódik a vezetés előtt, hogy mik azok a konkrét célok, amiket szeretne megvalósítani. Én ezekre gondoltam. János! A közbeszerzési terv arra vonatkozik, amit tudunk most. Az, hogy mit szeretnénk, meg hogy ebből mi fog megvalósulni, azt még nem lehet tudni. Tervezni csak azt tudjuk, ami konkrét. Ami nem konkrét, azt nem tudjuk tervezni. Keszler János képviselő: A költségvetésben sem tudunk mindent konkrétan, de mégis kell tervezni. Jó. Más véleménye természetesen lehet. Rácz Imre képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, és kérném a Polgármester Urat, hogy nagyjából tájékoztasson erről a béketelepi beruházásról. Elég magas önereje van ennek. Sokan azt hiszik, hogy az egyházi épületről van szó.

30 Nem az egyházi épület. Ez a béketelepi általános iskola, művelődési ház, vagy klubház vagy ki hogy nevezi. Az iskolával szemben lévő épületnek a külső felújításáról van szó, az előtte lévő kerítés újraépítése, előtte egy parkoló és belül, a kerítésen belül pedig egy játszótér. Ebben volt még benne egy kemence, de a kemencét kihúzták a pályázatból, így kemence nélkül fog elkészülni. Tehát, klubház, kerítés, parkoló, belülre egy játszótér. Ez MVH-s pályázat, azért magas az önereje, mert az MVH soha nem támogatja az áfát. 25 % az áfa. Ugyanez lesz a mamutfenyő, és ugyanez lesz az abapusztai volt iskola. Mivel MVH-s pályázat, az önkormányzatnak a 25 %-os áfát hozzá kell tenni. Rácz Imre képviselő: Az előbb felsoroltakat hiányolja Keszler Úr, hogy mégis csak van más terv is, nem csak ez a kettő. De ezen kívül még több pályázatunk van beadva. De példának erre nagyon jó a béketelepi iskola, hogy benne volt a kemence, és végül kihúzták a kemencét belőle. Példa erre az óvoda, amelyben 54 millió forintra pályáztunk belső felújításra, és ebből kaptunk 15 milliót. Tehát, még tervezni sem lehet addig, míg nincs róla egy határozatunk, hogy ennyit nyertünk. Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki a tájékoztató a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában című határozattervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2009. (XII.15.) határozata (D5) a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában 1.) megismerte a évi közbeszerzési tervet, azt a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 10.) számú napirend: - Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről Előadó: dr. Mátrai Zsolt gyermekorvos és a védőnők

31 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezte az előterjesztést, a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Keszler János képviselő: Szerintem nagyon részletes és tartalmas előterjesztést vehettünk a kezünkbe, részletesen leírva, korcsoportonként megbontva. Az iskolaorvos feladatai között én egy kicsit furcsállom, ezt is biztos valamilyen törvény, rendelet írja elő, gondolom, hogy részt vesznek a testnevelési csoportbeosztás elkészítésében, gyógytestneveléssel, testneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásában, meg szeretném, ha valaki megvilágosítaná előttem, hogy mi a különbség a túlsúlyos és az elhízott gyerek között. A két szó között mi a különbség? Köszönöm szépen. Megkérdezzük a védőnőt, hogy tud-e rá válaszolni. Tóth Istvánné védőnő: Semmi különbség nincsen közte. Köszönjük szépen. Keszler János képviselő: Az általános személyi higiéniáról, ami itt le van írva, az nagyon lesújtó. Sajnos a gyerekek körme koszos, a haja koszos, sok a tetves gyerek, és ez baj. Van olyan gyerek, akin nincs alsónadrág, és sajnos ez szülői hiba elsősorban. Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

32 Aki a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2009. (XII.15.) határozata (K1) tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről A Képviselő-testület: 1.) a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 11.) számú napirend: - Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Most került kiosztásra egy három pontos új határozat-tervezet. A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte az előterjesztést, a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Halmos János képviselő: A határozat-tervezetben az van, hogy január 1-jétől tíz évre az ártalmatlanítást az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. fogja végezni. Ez lefordítva azt jelentené, hogy január 1-jétől már nem Szakolyba szállítják Balkányból a hulladékot, hanem Nyíregyházára.

33 A következő testületi ülés pont ezért van összehívva, ugyanis a Nyír-flop Kft. jelezte felém, hogy szokásos díjemelés, egyebek. Nekem jelenleg erről konkrét információm nincs. Szerintem a Nyír-flop Kft-nek 22-ig már valószínűleg lesz, arról, hogy mi lesz a szakolyi hulladéklerakó telepnek a sorsa. Annyit tudok róla, hogy megkérték, mivel a nyíregyházi nem fog megnyitni január 1-jétől, a Nyír-flop Kft. kérte, hogy a szakolyi hagy maradjon nyitva, de erről nekem jelen pillanatban írásos dokumentumom még nincs. Halmos János képviselő: Azért tartom furcsának, mert a mostani képviselő-testületi határozatban ezt megszavazzuk Ez egy társulási határozat, a társulásnak három telephelye van. Automatikusan a nyíregyházi nincs, mi annak idején úgy döntöttünk, hogy csak és kizárólag a nyíregyházihoz vagyunk hajlandóak beszállítani, és senki máshoz. Tehát, se Nagyecsedre, sem Kisvárdára nem vagyunk hajlandóak szállítani. Ez inkább a január 1. a kisvárdaira és a nagyecsedire vonatkozik, de ez társulás. Akik abba a körzetbe tartoznak, azok természetesen január 1-jétől már ez a cég fogja végezni a szolgáltatást, ennek a kettőnek. Mi, a nyíregyházit is valószínűleg ez fogja csinálni, ha megnyit. Rácz Imre képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy az idő minket kötelez, hogy most döntsünk ebben, ha 22-én ezt úgyis kitárgyalnánk? Nem előzzük meg a tárgyalásnak az eredményét azzal, hogy most elfogadjuk ezt a csatlakozást, és 22-én már okafogyottá fog válni, hogy mi hogy döntünk, vagy mit akarunk csinálni, szerintem. Két dologról van szó. Tehát, van egyszer egy Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, amelybe beléptünk 2006-ban, elmondtam már sokszor. Ez a Társulás elkezdte a tevékenységét, jelen pillanatban Nagyecsed és Kisvárda térségében január 1-jétől biztosan megnyit a két hulladéklerakó. A szakolyi hulladéklerakó van még egyelőre. Számomra is kétséges, illetve nem tudok még pontos információt ezzel kapcsolatban mondani, hogy mi lesz a szakolyi hulladéklerakó sorsa, ameddig az új, nyíregyházi meg nem nyit. Itt egy módosító okirat van az asztalon, amiről dönteni kell. A módosító okirat véleményem szerint semmi olyat nem tartalmaz, amit ne tudnánk most megszavazni, mert azokban különböző jogszabályok, jogszabályi változások vannak keresztülvezetve, amelyek most 22-én bármit dönthetünk ezzel kapcsolatban, az mindenképpen élni fog. A másik része a határozattervezetnek, hogy az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t bízzuk meg üzemeltetésre. Ezt pedig célszerű azért, mert ez a Környezetgazdálkodási Kft., ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak a kft-je, ezt a kft-t ugyanannyi önkormányzat alapította, ahány a társulásban részt vesz. Tehát, ha már valaki működteti a három nagy szilárdhulladék lerakót, akkor azok a tulajdonosok működtessék, akiknek a tulajdonában van, ne pedig oda kelljen adni egy harmadik, külsős személynek. A harmadik része a határozat-tervezetnek pedig az, hogy a közszolgáltatási szerződést módosítsuk. Ez természetesen majd Fodor Úrékkal, a Nyír-flop Kft-vel kell módosítani. Tehát, véleményem

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete A gyermek intézményi étkeztetéséről, valamint a szociális- és munkahelyi étkeztetésről Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 40/2012.(V.23.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. január 26. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 1/2012.(II.10.) A 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 10-8/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. április 18.-án megtartott ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 21/2012.(IV.18.) számtól 33/2012.(IV.18.) számig. T Á R G Y S O

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben