ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010."

Átírás

1 Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Szabó Edit könyvvizsgáló Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján az önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg, a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatív, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, az elfogadott költségvetésről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kell tájékoztatni a kormányt. A költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a bevételek jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. Az államháztartás működési rendjéről év végén a kormány új rendeletet alkotott, a működésre, gazdálkodásra a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak január 1-jétől az államháztartási szakfeladatok rendje a költségvetési reformfolyamat részeként megváltozott, az új rend felépítését, mutatószámok meghatározását a 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztatóval módosított 5/2009. (III.27.) PM tájékoztató tartalmazza. Az új szakfeladatok alapján a költségvetési szervek szakágazati besorolását módosítani kellett, az előző évi teljesítések és a tervezett adatok összevetése teljes körűen nem lehetséges. A képviselő-testület a 346/2009. (XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a évi költségvetési koncepcióját, melyben legfontosabb szempontnak az önkormányzat működőképességét tartja és elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátására biztosít fedezetet. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (4) bekezdése alapján az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskör ellátást. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről az Országgyűlés elfogadta a évi CXXX. törvényt. A törvény szerint az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai jelentősen, a év módosított előirányzathoz képest 212 millió forinttal csökkennek. Az önkormányzat működőképességének megőrzésére szolgáló támogatások között támogatás igényelhető a működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően, de csak azok az önkormányzatok nyújthatják be kérelmüket, melyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. A költségvetési rendelettervezet működési hiányt tartalmaz, a hiány összegére támogatási igény nyújtható be. A kapacitás kihasználtsági mutatók elérése mellett a kizáró feltételek tartalmazzák a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások egyensúlyát, tehát a beruházások, felújítások összege nem haladhatja meg az ilyen célú bevételek összegét. A képviselő-testület döntése alapján a kötvénykibocsátásból származó forrás csak az EU forrásból megvalósuló fejlesztésekre fordítható. A költségvetési rendelettervezetben a

3 felhalmozási egyensúly érdekében a folyamatban lévő beruházásokon kívül csak kisebb összegűeket terveztünk. A költségvetés összeállításánál az önkormányzat négy éves munkaprogramja mellett figyelembe vettük az Új korszak program feladatait, a költségvetési koncepció előírásait, azonban a rendelkezésre álló források erőteljesen befolyásolják az ezen célokra fordítható összeget. A kiemelt projektek közül a Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítésének előkészítése és a pályázat benyújtása után a kivitelezés az idei évben kezdődhet meg. A Művelődési Ház felújításának és az Új Kapos-menti Oktatási Rendszer kialakítása keretében az intézményi beruházások közbeszerzési eljárása folyik jelenleg. A szociális célú városrehabilitációra és a belvárosi funkcióbővítő városrehabilitációra az önkormányzat az I. fordulóban támogatásban részesült, a projektfejlesztési időszak tart még. Az intézményi szerkezetben az előző évben történt nagyobb változás a nyolc önkormányzat társulásával alapított Kapos-menti Oktatási Társulás, mely működése már éves szinten jelentkezik a költségvetésben Az önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból változatlanul a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján normatív állami hozzájárulást, a 8. számú melléklet szerint felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatást, a 4. számú melléklet alapján megosztott személyi jövedelemadót kap. A fenti forrásokból az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók és mutatószámok alapján eredeti előirányzatként évben összesen eft-hoz (2009. évi eredetinél eft-tal kevesebb) jut. Az Apáczai Oktatási Központ kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményei nélkül számítva a évi támogatás (mivel évben ezekre a feladatokra még nem Dombóvár kapta meg a támogatást) és az eredeti előirányzatok eltérése eft. A évi módosított előirányzathoz (2009- ben az iparűzési adóerőképesség évközi növekedése miatt jelentős összegű szja lemondásunk volt) képest eft a csökkenés összege. A támogatás jogcímenkénti összegét és az előző évi várható (lemondásokkal és pótigényléssel módosított) összeghez viszonyított változását az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be. A támogató szolgáltatásra, a szenvedélybetegek közösségi ellátására és a pszichiátriai betegek közösségi ellátására évtől már nem normatív támogatás jár, az önkormányzat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázaton nyert el eft támogatást, mely alaptámogatásból és feladatmutatók alapján járó teljesítménytámogatásból tevődik össze (előző évben: eft, a növekedés oka a vállalt feladatmutató emelése, a fajlagos összeg és az alaptámogatás nem változott) évtől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatnak, erre a feladatra is pályázati úton kellett a támogatást megigényelni az FSZH-tól. A vállalt 106 feladatmutató alapján eft-ot nyert el erre a célra az önkormányzat (2009. évi normatív támogatás eft 105 feladatmutatóra). Társulási megállapodások alapján továbbra is Dombóvár igényli a döbröközi, dalmandi, attalai, 2010-től a kaposszekcsői és csikóstőttősi általános iskolai, óvodai tagintézmények 3

4 éves normatíva összegét, valamint az Egyesített Szociális Intézmény gyulaji és szakcsi tagintézményeinek szociális normatíváit. A normatív állami hozzájárulások megállapításánál a jelentősebb változások az előző évhez képest az alábbiak voltak: A közoktatási teljesítménymutató összege január 1-jétől forintról forintra csökkent (-7,48%), valamint 2010 szeptemberétől már az iskolai oktatás 4. és 8. évfolyamán, a középiskola 12. évfolyamán és a harmadikat követő szakképző évfolyamon is alkalmazni kell a magasabb csoport átlaglétszámokat. A 4 évfolyamon 30%-os, a 8. évfolyamon 20%-os, a 12. évfolyamon 14%-os az elmaradás, emiatt az egy gyermekre jutó fajlagos összeg alacsonyabb. A normatívák fajlagos összege döntő többségben az előző évhez képest csökkent, növekedés egy jogcímnél sem volt, az étkeztetés támogatása és a tankönyvtámogatás mértéke az előző évivel megegyező január 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évfolyamos általános iskolások is ingyenes étkezetést kapnak, melyhez kiegészítő hozzájárulás jár. A évben külön támogatási jogcímen szereplő közösségi közlekedés, települési sportfeladatok és a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása beépült a település-üzemeltetési, igazgatási feladatok támogatásának jogcímébe. A fajlagos összeg viszont Ft helyett (a 3 feladatra 2009-ben összesen ennyi járt) csak 890 forinttal emelkedett, így a lakosságszám csökkenését is figyelembe véve eft-tal csökkent ezeknek a feladatoknak a támogatása (-38,3%). A körzeti igazgatás esetében a gyámügyi igazgatásnál 15%-kal, az építésügyi igazgatásnál 20%-kal csökken a támogatás. Az igazgatási feladatok esetében részben feladatarányos (ügyirat, döntés) a fajlagos összeg, az okmányirodai működésre az alap hozzájárulás esetében 9%-kal, az ügyiratszám alapján 15%-kal alacsonyabb. A pénzbeli szociális ellátások önkormányzatra jutó részének támogatására eft-al kevesebb támogatást kapunk ugyanakkor 2010-től az ápolási díjnak és járulékának 10%-a helyett már 25%-át kell az önkormányzatnak ebből a támogatásból fedeznie. Felhasználási kötöttséggel járó támogatást igényelhet az önkormányzat a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított előirányzatokból. Kiegészítő támogatás lehetséges többek közt lakossági közműfejlesztés támogatására, a nemzetiségi neveléshez, oktatáshoz (nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatása), könyvtári és közművelődési támogatás könyvtári állománygyarapításhoz, létszámcsökkentés miatti többletkiadásokhoz, a prémiumévek program kiadásainak támogatására, a helyi közösségi közlekedésre, érettségi és szakmai vizsgák bonyolítására (a keretösszeg szakmai vizsgáknál ez előző évi harmada, érettségi vizsgáknál a fele), 4

5 közoktatási informatikai fejlesztési célok támogatására (a keretösszeg 20%-kal csökken, a szakmai eszközökre már nem igényelhető támogatás), rászoruló gyermekek étkeztetésére (nyári gyermekétkeztetés), óvodáztatási támogatásra, alapfokú művészetoktatás támogatására (kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmények igényelhetik ill. támogatás kérhető a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes művészetoktatásához) Az EU Önerő Alap a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt csak forrást. A Dombóvári térségi szennyvízkezelésének kiépítése beruházás önkormányzati saját forrás részének legfeljebb 50%-ára, maximálisan eft összegben vehetünk igénybe támogatást. A központi költségvetés továbbra is biztosít támogatást a kisebbségi önkormányzatok működéséhez, de a keretösszeg másik fejezethez került átcsoportosításra. Az általános működési támogatás éves összege Ft, a feladatalapú támogatás mértékéről április 15-ig dönt a Kisebbségi Költségvetési Bizottság től megszűnt a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap (2009-ben eft támogatást kaptunk ezen a jogcímen). A fejlesztési célú előirányzatok között nem szerepel a belterületi közutak felújításának (TEUT) és a sportlétesítmények támogatása sem. Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére az előző évinél nagyobb keretösszegből lehet pályázni, melyre a képviselő-testület döntése alapján igényünket benyújtottuk. A központosított támogatások igénylésének, döntésének és felhasználásának szabályairól az érintett miniszterek rendeletben intézkednek az év során, így központosított előirányzatból önkormányzati bevételt csak a jóváhagyott mértékben terveztünk eredeti előirányzatként. A megosztott bevételek között a gépjárműadó 100%-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg, a gépjárműadó mértéke átlagosan 15%-kal emelkedik, emiatt nagyobb bevétellel számoltunk. Az önkormányzatok együttesen az adózók által évre bevallott személyi jövedelemadó 40%-át kapják meg. A személyi jövedelemadó megosztás részletes szabályait a költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzatoknak közvetlenül jár a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, mely Dombóvár esetében eft, az előző évit eft-tal haladja meg. Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen is jutnak személyi jövedelemadóhoz, ahol a személyi jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerő-képesség együttes összege nem éri el egy főre vetítve a törvényben településnagyság szerint meghatározott értékhatárt. Az értékhatár 1,8%-kal emelkedett az előző évhez képest, a térségi feladatot is ellátó önkormányzatnál az értékhatár tovább növekszik a feladatmutatók figyelembevételével. A jövedelem differenciálódás mérséklésére számított összeg eft, mely összeggel el kell számolni a mutatók és az iparűzési adóerő-képesség tényleges összegének 5

6 megfelelően. A évre igényelt módosított összeg eft, melynek végleges összege a beszámoló benyújtása után alakul ki. Az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai körében az egyes közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások közül a pedagógus továbbképzés támogatása évtől megszűnt, a pedagógiai szakszolgálat fajlagos összege 7%-kal csökkent. Szintén megszűnt a 2009-ben újra bevezetett diáksport támogatása (támogatás 2009-ben: 1,6 millió forint). A szociális továbbképzéshez biztosított támogatás fajlagos összege nem változott. A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzat igénylése alapján a Magyar Államkincstár megtéríti az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás meghatározott arányát. A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közteher 95%-át, a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás 90%-át, a rendelkezésre állási támogatás 80%-át, a törvény alapján járó ápolási díj és a fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-át fizeti utólag a költségvetés. Az ápolási díj és járulékára évben 90%-ot fizettek meg, az ápolási díj az ellátások között jelentős nagyságrendet képvisel (2009-ben 63 millió forint), azonban csak az alanyi jogon folyósított díj és járulék után jár a támogatás. Normatív, kötött felhasználású támogatás vehető igénybe a tűzoltóság támogatásához is. A normatívák külön járnak az állomány személyi juttatásaihoz (létszám arányosan az ÖM. rendeletben előírt létszámra), dologi kiadásokhoz. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó fajlagos összeg 5%-kal alacsonyabb az előző évinél. A dologi kiadások között az egyedi tűzoltójárművek és különleges szerek száma alapján a rendszeres felülvizsgálathoz és műszaki vizsgához, a tűzoltólaktanyák fenntartásához nyújtott hozzájárulás változatlan nagyságú. A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez karbantartásához biztosított támogatásnál a év futásteljesítményét kell figyelembe venni, ahol a működési terület 2008., illetve években csökkent a futásteljesítményt arányosan csökkenteni kell, azonban növekedés esetén a futásteljesítmény növelésére nincs mód. A tűzoltóság támogatása összességében 5,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A többcélú kistérségi társulások támogatását is kötött felhasználással biztosítja a költségvetés. A társulás az igényelt normatívát a feladatok alapján osztja meg a többcélú társulás tagjai között, az önkormányzat költségvetésébe a támogatásértékű működési bevételek közé épül be, az átadott pénz nagyságát a társulás által lehívott normatívák határozzák meg. A normatívák fajlagos összege a tavalyi összeghez képest kismértékben csökkent. A közoktatási intézményi feladatra intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén a bejáró tanulókra óvodás és 1-4. évfolyamos tanulók után Ft/fő/év, 5-8. évfolyamos tanulók után Ft/fő/év jár. A fő lakosságszám feletti önkormányzat területén működő intézménybe bejáró gyerekek, tanulók után akkor 6

7 vehető igénybe támogatás, ha a bejáró gyermek lakóhelye a társulásban résztvevő településen van, iskolabusszal utaztatott tanulók utáni támogatás Ft/fő/év. Iskolabusz szolgáltatást a dalmandi tanulók szállítására veszi igénybe az önkormányzat, tagintézményi támogatásként Ft/fő/év vehető igénybe az óvodába, iskola 1-4 évfolyamára járó gyermekek után. A hozzájárulás a döbröközi, kaposszekcsői óvoda, attalai, dalmandi és csikóstőttősi óvoda és iskola után számítható, a törvényjavaslatban nem szerepelt, de az elfogadott költségvetési törvénybe bekerült a kistelepülési tagintézményi támogatás Ft (illetve társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetén Ft) támogatás igényelhető az 1500 fő és az alatti községekben tagintézménybe járó óvodások és 1-4. évfolyamra járó iskolások után. A szociális alapszolgáltatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézménynél a támogatás fajlagos összege változatlan, azonban az intézményi társulás által fenntartott intézménynél csökkenés tapasztalható, kiemelkedő mértékben az időskorúak nappali intézményi ellátása (53%) és a gyermekjóléti szolgáltatások (43%) esetében (a évi eft hozzájárulás 2010-ben eft-ra csökkent). Önkormányzati saját bevételek A költségvetési hozzájárulások alacsonyabb összegben való meghatározását részben az önkormányzati mozgástér növelésére, valamint az ellátottak magasabb arányú tehervállalására vonatkozó szabályozás módosításával indokolták. Az önkormányzati saját bevételek között a helyi adók a jelentősebbek. A kommunális adók esetében az előző évi szabályozás nem változott, a lakások után differenciált, Ft közti, míg a garázs után Ft, a présházak után Ft az adó összege. A bevallások alapján az összes adó 76 millió forint lenne, melyek a év közötti lakosok 50%-os adókedvezménye 5 millió forinttal, a 72 év felettiek mentessége 12,6 millió forinttal csökkent. Az éves szintén képződő hátralék nem éri el a 10%-ot, a végrehajtások után a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójából 58 millió forintot várunk. Az építményadót a Gunarasfürdő területén lévő üdülők és a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek üzletei, műhelyei után fizetik. Az adó mértéke változatlanul 700 Ft/m 2, emiatt az előző évi bevételnek megfelelően 28 millió forintot terveztünk. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértékét (300 Ft/vendégéjszaka) nem módosította a képviselő-testület. Az adómentesség alól január 1-jétől kikerült a 70. életévet betöltött magánszemély. Az iparűzési adó tervezett összegének elérése a törvényi változások miatt az előző évinél nagyobb kockázatot jelent. Az adó mértéke a maximális 2%-on van, a képviselő-testület a 2,5 millió forint alatti adóalap esetén részesítette kedvezményben a vállalkozókat, de az emiatt kieső adó összege nem jelentős (2,7 millió Ft). A évben benyújtott adóbevallások alapján megállapított adóelőleg 470 millió forint. 7

8 A december végén esedékes feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg meghaladta a 60 millió forintot. A túlfizetés miatt visszafizetendő összeg a május 31-ig benyújtandó adóbevallás feldolgozása után derül ki. Az adózás rendjének módosítása miatt évhez a márciusi adóelőleget a vállalkozók az önkormányzathoz teljesítik, a évet az önkormányzat zárja le. Az iparűzési adóelőleg szeptemberben esedékes részletét már az állami adóhatóságnak kell befizetnie az adózónak. Az állami adóhatóság nem a befizetett, hanem a bevallott előleg összegét utalja át az önkormányzat számára, az előleg és a tényleges adó összegének eltérése esetén a különbözetet visszakövetelik. A túlfizetés összegét az önkormányzat részére nem küldik meg. Az egyes évek esetében jelentős különbség lehetséges a közszolgáltatók adófizetése miatt. A közszolgáltató szervezető adómentes, ha az adóévet megelőző adóévben a vállalkozási tevékenységből származó jövedelme után adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A közszolgáltató szervezetek közé tartozókat a helyi adókról szóló törvény határozza meg, pl. a vasúti pályahálózatot üzemeltető esetében évtől 75% helyett a nettó árbevétel 55%-ának kell származnia pályavasúti tevékenységből, hogy közszolgáltató kategóriába kerüljön. Az önkormányzati bevételek esetében az egyes intézmények által elérhető bevétel nagysága az intézményszerkezet és feladatellátás átalakulása miatt jelentősen változott. A József Attila ÁMK étkeztetését az Apáczai Oktatási Központ és az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, a térítési díjak már egész évben ennél a két intézménynél jelentkeznek, az Apáczai Oktatási Központon belül a kollégiumi intézményegységnél. Az intézményi bevételi előirányzat kialakításánál a normatív állami hozzájárulás szerint tervezett étkezői létszámot vettük figyelembe, emiatt az intézmények által jelzett összegek emelésére került sor. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a gyermek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A képviselő-testület felülvizsgálta a térítési díjakat, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kimutatása alapján a nyersanyag felhasználás a norma alatt maradt, a térítési díj emelését nem javasolták. A személyi térítési díj megállapításánál a normatív kedvezményeket is figyelembe kell venni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-7. évfolyam nappali iskolai oktatásban résztvevő (2010. évtől kibővülve a 7. évfolyammal) gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, a fentiekhez nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek és tanulók, három vagy többgyerekes családoknál gyerekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. Az igénylés alapján a hetedikes gyerekek esetében az előző évhez viszonyított kiesés nem éri el az 1 millió forintot. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásoknál a térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, az integrált intézmény esetében a közös költség elemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 8

9 arányában kell megosztani. A szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díj alapján a megállapítható személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át (előző évben 25%) étkeztetés, 25%-át (előző évben 20%) házi segítségnyújtás esetében. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át nappali ellátást, 30%-át nappali ellátást és ott étkeztetést, 60%-át az átmeneti elhelyezést, 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében. Az állami normatív hozzájárulás csökkenése miatt az elmúlt években az intézményi térítési díjak erőteljesen emelkednek, a ténylegesen fizetett személyi térítési díj a törvényi korlátok miatt egyenes arányban nem követi ezt. A szociális intézmények esetében kismértékű emelkedéssel számoltunk a bevételek körében. Az alapfokú művészetoktatásban a térítési díjakról szóló rendeletét a képviselő-testület módosította, a törvényi változás következtében 2010 szeptemberétől lehet a magasabb díjat szedni. Az intézményi egyéb bevételek esetében elvárt a legalább inflációnak megfelelő bevétel növekedés. A benyújtott költségvetések alapján az elmúlt évinél alacsonyabb összegű bevételt terveztek, kiadási oldalon a bevételekhez szükséges költségeket számításba vették, azonban a kiadáshoz megfelelő bevétel nem kapcsolódott. A parkoló megváltási díjakat és a közterület használati díjakat a képviselő-testület az inflációval egyezően emelte meg. Az elmúlt években végrehajtott szennyvízberuházások eszközei után az amortizációnak megfelelő bérleti díjat a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., az ivóvízminőség-javító program tárgyi eszközeire a felhasználás alapján a Dombóvári Vízmű Kft. fizet. A tárgyi eszközök és az ingatlanok értékesítése esetén volt a legnagyobb elmaradás az elmúlt évben az előirányzathoz viszonyítva. A befolyt összeg minimális volt, csak néhány kisebb telket vettek meg. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok között a meglévő 10 db önkormányzati telek értéke 20 millió forint, a Konda-völgyében 29 db építési telek kitűzése történt meg. A gazdasági tevékenységre hasznosítható ingatlanok között szerepel a Mária-lak, a tűzoltóságból leválasztott területek és a Kórház utca északi végén kialakított tömb. Az ingatlanok értéke eléri a 350 millió forintot, azonban érdeklődés hiányában az eddigi eladási kísérletek sikertelenek voltak. A tűzoltóság melletti területre ajánlat a mentőszolgálattól érkezett, térítésmentes átvételre. Az előirányzatban lévő 100 millió forint a Fő utcai közösségi ház vételárát is tartalmazza. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az intézményfenntartó társulások működési költségeire az állami hozzájárulást adja át, melynek összege évente csökken. Az intézményfenntartó társulások közül megszűnt a Kapospulával, Attalával és Nakkal közös Belvárosi általános iskolai társulás, valamint a Döbröközzel fenntartott egységes iskolai társulás, megalakult új feltételekkel az Apáczai Oktatási Központ nyolc önkormányzat tagságával, 12 intézményegységgel és tagintézménnyel. 9

10 A társulási megállapodást valamennyi önkormányzat aláírta, a pályázati támogatással bővülő vagyon érdekében. A megállapodás rendelkezett a költségek viselésének arányairól is. Az intézmény költségvetése Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetésébe épül be, az állami hozzájárulást Dombóvár igényli meg. A tagintézmények fenntartásához a társult önkormányzatok a normatíván és a saját bevételen felüli részt adják át, a tagintézménnyel nem rendelkező önkormányzatok a működéshez tanulói, illetve gyermeklétszám arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás összegét önkormányzatonként tüntetjük fel a rendelettervezetben. A társulási megállapodás alapján a működési költségeknek tartalmaznia kell a gazdálkodási feladatokra költségvetési főösszeg arányában felosztott költségeket (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kiadásai), valamint az étkezés, takarítás és a főigazgatóság költségeit. A társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek fedezetéről külön megállapodásban kell rendelkezni. A fenti költségeket mint működési költségre átvett pénzeszközt egy összegben tüntettük fel. A megállapodás tervezetét véleményezésre, valamint aláírásra a megalakulás óta három alkalommal küldtük meg a társulásban résztvevő önkormányzatok részére, azonban észrevételt nem tettek rá, ennek ellenére nem írták alá azt és a Társulási Tanács ülésén sem történt megegyezés a költségek viseléséről. A tagintézménnyel nem rendelkező önkormányzatok az általuk aláírt társulási megállapodással ellentétben a gazdasági szervezet és a főigazgatóság költségeinek megfizetését is méltánytalannak tartják, sőt a tanulók után fizetendő hozzájárulást is csökkenteni szeretnék a többcélú társulás által átadott, városi gyerekek után járó támogatás összegével. A közös fenntartás alapján valamennyi önkormányzatnak viselnie kellene a felmerülő költségeket is, melybe a gazdasági feladatok és az irányítás költségei is beletartoznak. A javasolt megállapodás tervezetét és a költségek felosztásának módszerét külön előterjesztésben mutatjuk be a képviselő-testületnek. A József Attila Általános Művelődési Központ társulásának tagja Attala és Dalmand önkormányzata. A dalmandi felső tagozat megszűnése után a tanulók a dombóvári tagintézménybe járnak. Az önkormányzat a bejáró tanulók utáni hozzájárulást és az iskolabusz saját forrását is fizeti. Az Egyesített Szociális Intézmény esetében Szakcs és Gyulaj tagintézményének költségvetése az érintett önkormányzatok jóváhagyása után épül be az intézmény költségvetésébe, a gazdasági feladatok ellátásának mértéke és költsége még vitatott. Az iskola egészségügyi ellátásra és a védőnői szolgálatra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyújt finanszírozást, az előző évi mértéket terveztük. Az iskolatej programot a képviselő-testület folytatja, a 100%-os támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja. A nem kötelező szociális feladatok köre évtől tovább bővült. Az elmúlt évben a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal szerződést kötött az önkormányzat a támogató szolgáltatás, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a pszichiátriai közösségi ellátás három éves fenntartására és finanszírozására, az idei évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is bekerült ezen feladatok közé. 10

11 A folyamatban lévő Európai Uniós pályázatok támogatásának előző évi keretmaradványát és az idei évi ütemét terveztük a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közé. A programokra érkezett fel nem használt előlegeket a tervezett pénzmaradvány tartalmazza. A 61-es számú főút és a Kórház utca csomópontjának átépítésével kapcsolatban két vállalkozás tett közérdekű kötelezettségvállalást, melyet évben csak az egyik teljesített. A közérdekű kötelezettségvállalásból hiányzó részt az idei költségvetésben figyelembe vettük. A támogatási kölcsönök visszatérülésénél a szerződés szerint lejárt, illetve évben lejáró kölcsönök összegét vettük számításba. A Kapos ITK Kht. részére és a Hamulyák Közalapítvány számára nyújtott kölcsön teljes megtérülésére kicsi az esély. A Gunaras Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése ebben az évben nem várható. Önkormányzati kiadások Az önkormányzati kiadások alakulását a bevételek csökkenése és a költségvetési törvény majd az ágazati törvények módosítása is befolyásolja. Az intézmények számított költségvetésüket benyújtották, mely felülvizsgálata alapján a rendelettervezetben szereplő kiemelt előirányzatokat javasoljuk megállapítani. Az előző évi és a kért előirányzatokkal történő összehasonlítást az előterjesztés melléklete tartalmazza, azonban az intézményi szerkezet és feladatváltás (étkezés) nem teszi lehetővé az összevetést. A javaslat kialakításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: az illetményalap és a közalkalmazotti illetménytábla nem változott, az illetmények csak a soros lépések miatt növekedhetnek, a minimálbér növekedése miatt a garantált bérminimum elérése érdekében forrást kell biztosítani, pedagógus kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés alapja nem módosult, Ft/fő/hó, pedagógus szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás Ft/fő/év helyett Ft/fő/évre csökkent, a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre eddig biztosított normatív támogatást törölték, eredeti előirányzatként új kötelezettségvállalás nem lehet, változik az érettségi vizsgáztatás lebonyolítása, a célra fordítható személyi juttatás alacsonyabb lesz, az elmúlt évi adatokban szerepel, az intézményi költségvetések helyett a céltartalékban javasoljuk képzését, a keresetkiegészítést a teljesített adatok tartalmazzák, a évi keresetkiegészítés összege kisebb lesz, éves mértéke 340 eft havi bruttó illetményig Ft, melyet két részletben, február és április hónap folyósítanak. Eredeti előirányzatként nem terveztük, központosított támogatásból valósul meg, a személyi jövedelemadó és a köztisztviselői törvény változása miatt a béren kívüli juttatási rendszer módosítását javasoljuk év első 10 hónapjában a versenyszférában a reálkereset 0,4 százalékkel emelkedett, a közszférában 8,1 százalékkal csökkent a megelőző év hasonló időszakához képest évben a keresetkiegészítés csökkenése a közszféra helyzetét tovább rontja. A béren kívüli juttatások esetén az előző évi szint fenntartását javasoljuk, a közalkalmazottak 11

12 esetében a havi Ft biztosítását meleg étkeztetés formájában juttatva a kedvezőbb adózási tétel miatt. A köztisztviselői törvény bevezette a cafetéria juttatást, mely nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A javaslat a szakszervezet véleményét is kikérve, a település nagyságát, ellátott feladatait, körzetközponti jellegét figyelembe véve, valamint a köztisztviselői pálya megítélésének további romlását és a fluktuációt megakadályozandó az illetményalap tízszeresét tartalmazza. A javaslat a közszférában az adóterhet is magában foglalja. Az intézményi álláshelyeket a várható feladatok szerint állapítottuk meg. Az üres álláshelyek és a túlóra, megbízási díj és a számlázott szellemi tevékenység összevetése alapján a tervezett többletek elvonását javasoltuk. Jelentős az üres álláshelyek száma az álláshelyekhez képest az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és az Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége esetében. A személyes gondoskodás szakmai létszámnormáit tartalmazó 1/2000. (I.9.) SZCSM rendelet módosítása szerint a házi segítségnyújtásban 9 ellátottra vetítve (előző évben 6) kell 1 fő szociális gondozót biztosítani. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ és Társulás által foglalkoztatott létszám nem felel meg a rendeletnek, a normatíva igénylésben szereplő ellátotti létszám lényegesen alacsonyabb a kimutatásban szereplőnél, emiatt a dolgozói létszám csökkentését javasoljuk. A rendelet alapján egy személy amennyiben több, különböző szolgáltatás vezetésének előírt feltételnek is megfelel elláthatja több szakmai egység vezetését is. Az intézmény vezetői struktúrájának felülvizsgálatát javaslom. A évi közfoglalkoztatási terv alapján 79 főre nyújtottak be igényt intézményeink közcélú munkára, a foglalkoztatás esetén a technikai feladatoknál létszám bővítés nem lehet. A és a évi adatok összevetésénél az elmúlt évben nyújtott központosított előirányzatokat, egyéb támogatásokat és az intézmények által átvett pénzeszközöket is figyelembe kell venni. A személyi juttatásokon belül egyes tételek eredeti előirányzatként nem tervezhetőek, illetve fedezetüket az alapilletményként biztosított összeg tartalmazza (munkavállalók betegsége idejére megillető juttatás). A társadalombiztosítási járulék mértéke július 1-jétől 29%-ról 27%-ra csökkent, a megtakarítás hatása nagyobb az előző évinél. A tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnt, egy havi mértéke számítható. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke jelentősen emelkedett, Ft/főről Ft/főre. A dologi kiadások emelésére forrás nem áll rendelkezésre, az intézmények jelentős összegű emelést terveztek, mely nem támogatható, csak a feladat változás hatását javasoljuk számításba venni. Továbbra is jelentős a szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére előirányzott összeg, a közszolgáltatások esetében jóval az inflációt meghaladó összeget állítottak be, nem vették figyelembe a távhő áfájának csökkentését. 12

13 Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegységének és a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményénél a felújítás miatt a dologi kiadásoknak, karbantartásnak csökkennie kell. Valamennyi intézményt érintő változás, hogy a kötelező eszköz és felszerelésjegyzék teljesítésének határidejét szeptember 1-jében határozták meg, valamint könnyítettek azokon a feltételeken, amelyek teljesítése más intézmény vagy szolgáltatás igénybe vételével is biztosíthatók. Ez alapján amennyiben az intézmény nem rendelkezik önálló tornaszobával, tornateremmel vagy orvosi szobával, és ez bérleti szerződés vagy megállapodás keretében megoldható, akkor nem szükséges beruházás keretében megteremteni a szükséges feltételeket, azt más intézménnyel vagy másik telephellyel történő megállapodás alapján is teljesítettnek tekintendő. A dombóvári intézmények az intézménytípusra megállapított kötelező felszerelések tekintetében kisebb hiányosságokkal küzdenek, melyek ütemezett beszerzése három év alatt biztosítható. Ezek fedezetét a következő évek költségvetésében biztosítani kell az intézmények számára. Az eszközjegyzékre vonatkozó halasztási lehetőség nem vonatkozik az után létrehozott intézményekre, ezért a 2003-ban alapított József Attila ÁMK esetében az eszközjegyzék apróbb hiányosságainak pótlását az intézmény költségvetésébe be kellett tervezni. A közoktatási törvény 52. (11) bekezdésében foglalt, az egyéni foglalkozásra fordítható órakeret mértéke a következő tanévtől utolsó alkalommal emelkedik egy százalékkal. A 2010/2011. tanévtől ez valamennyi évfolyam tekintetében a kötelező órák 12%-ában kerül megállapításra, amely csekély mértékű óraszám emelkedést okoz intézményenként, így a tanulócsoportok számától függően néhány százalékkal növeli a szükséges pedagógus álláshelyek számát. A közoktatási törvény 52. (3) bekezdésében előírt kötelező órák az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően általános iskolák esetében 95, középiskoláknál 93%-ban kerültek beszámításra. Az így kialakított ténylegesen igénybe vehető órák száma alapján kerültek megállapításra intézményenként a szükséges pedagógus álláshelyek. Az intézményi adatok alapján a József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában a következő évben nem kerül sor a maximális létszámok túllépésére, azonban a születési adatok alapján indokoltnak látszik további egy tanévre meghosszabbítani a Százszorszép Óvodai Intézményegység 6. gyermekcsoportjának működésére szóló engedélyt. Erről a Képviselő-testületnek a 2010/2011. tanévre szóló jelentkezések adatainak ismeretében, várhatóan 2010 áprilisának végén kell dönteni. A dombóvári iskolában ebben a tanévben 3 kilépő 8. évfolyamos tanulócsoport működik, a évi költségvetés tervezésekor szintén 3 belépő első osztállyal számoltunk. Ezzel együtt egy tanulócsoporttal nő az alsó tagozatos iskolaotthonos osztályok száma, amely indokolja a pedagógus álláshelyek növekedését. A községi tagintézmények struktúrája és létszáma várhatóan a jelenlegivel azonosan alakul, további átszervezésre nem kerül sor, így a pedagógus létszámszükségletben sem várható változás. Az Illyés Gyula Gimnáziumban ebben a tanévben egy osztállyal kevesebb indult a 4 évfolyamos tagozaton, mint a tavalyi tanévben. Megfelelő számú jelentkező hiányában nem sikerült indítani a szakképzési évfolyamon az utazási ügyintéző szakot, így ebben az évben az iskola nem jogosult a szakképzési hozzájárulás igénybe vételére. A következő tanévre a reális lehetőségek alapján az ideivel megegyezően terveztük az induló tanulócsoportok számát, így a pedagógus álláshelyekben nincs változás. 13

14 Amennyiben ebben a tanévben sem sikerül megfelelő létszámú jelentkezővel elindítani a szakképző évfolyamot, a következő tanév elején indokolt az intézmény profiljának és feladatellátásának felülvizsgálata. A kollégium jelenlegi kihasználtsága megfelelő ellátási körülmények mellett 66%-os, a következő tanévre szintén két kollégiumi tanulócsoporttal terveztük a szükséges pedagógus álláshelyeket. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium tanulólétszáma 58 fővel csökkent a tavalyihoz képest. Ezen belül 11 fővel nőtt a szakiskolai képzésben résztvevők száma, és 69 fővel csökkent a szakközépiskolások létszáma. A szakiskola évfolyamán csökkent, míg szakképzési évfolyamán nőtt a tavalyihoz képest a létszám. Szakközépiskola esetében a közismereti és a szakképzési évfolyamokon jelentősen csökkent az iskola tanulólétszáma. A következő tanévre a jelenlegivel azonosan egy induló szakközépiskolai osztállyal, és egy induló 11. évfolyamos terveztünk. A szakiskolai oktatásban kezdő tanulócsoportok számát szintén az ideivel azonos számban határoztuk meg, így eggyel emelkedik a szakiskolai osztályok száma. A Képviselő-testület szeptember 28-i testületi ülésén engedélyezte az intézmény számára az előrehozott (alternatív) szakképzés bevezetését a 2010/2011. tanévtől, melynek következtében várhatóan megnő az érdeklődés az új képzésben induló osztályok iránt. Ebben a konstrukcióban induló tanulócsoportok már szakképzési évfolyamnak számítanak, tényleges óraszámuk meghatározása csak a képzés Szakmai és vizsgakövetelményeinek megjelenése és az ennek megfelelően módosított helyi tantervben foglaltak szerint lehetséges. (A jogszabály megjelenése februárban várható.) A költségvetés tervezésekor ezekre a tanulócsoportokra a közoktatási törvény által a 9. évfolyamokra előírt óraszámait alkalmaztuk. Amennyiben a terveknek megfelelően a jelenlegi tanulólétszám nem, vagy csak kismértékben csökken a évfolyamon a szakképzésben, és a kezdő tanulólétszám is megközelítően azonos lesz az ideivel, abban az esetben a szakiskola szakképző évfolyamain a tanulócsoportok száma eggyel nő. Ezt a tervezést az a tény is alátámasztja, hogy februárjától bevezetésre kerül a szakiskolások tanulmányi ösztöndíja, amelyre a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban, szakképzési évfolyamon résztvevő, hiányszakmát tanuló, legalább 2,51-es tanulmányi átlaggal rendelkező tanuló jogosult, amennyiben nem tanév ismétlésére kötelezett, és igazolatlan óráinak száma nem haladja meg a 10-et, valamint nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság január 14-én a jelen tanév második félévére, és a következő tanév egészére vonatkozóan megállapította a régióban az alábbi hiányszakmákat: - Hegesztő - Ács-állványozó - Kőműves - Villanyszerelő - Burkoló - Gazda - Elektronikai - Gépi forgácsoló - Karosszéria műszerész - Szerszámkészítő lakatos 14 Az intézményben ezek közül a hegesztő, villanyszerelő és kőműves szakmákat oktatják, ebben a tanévben 94 tanuló kezdte meg a tanévet ezekben a képzésekben. A

15 szakiskolákban jellemző problémákat mutatja, hogy közülük jelenleg csak 64-en állnak tanulói jogviszonyban, a lemorzsolódás szakmánként a következőképpen alakult: Szakma megnevezése Tanévkezdő létszám Tanulólétszám január Lemorzsolódott tanulók száma Lemorzsolódás aránya 1. szakképzési évfolyam Szerkezetlakatos Hegesztő Szakács Pincér Cukrász ,5 Asztalos Élelmiszer eladó Villanyszerelő Szobafestő kőműves szakképzési évfolyam Szerkezetlakatos Hegesztő Szakács Pincér Asztalos Körny. véd Szakm. Cukrász Villanyszerelő Szobafestő kőműves szakképzési évfolyam Szerkezetlakatos Villanyszerelő Asztalos Szakács Pincér Cukrász Szobafestő kőműves A hiányszakmában tanulók közül 46 fő felel meg az ösztöndíj követelményeinek, melynek összegét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet bocsátja az iskola rendelkezésére. Az ösztöndíj valamennyi naptári hónapra megilleti a jogosult tanulót, összege a tanulmányi eredmény függvényében a következőképpen alakul: 15 Tanulmányi eredmény Ösztöndíj összege Ft/hó/fő

16 16 2,51 3, ,01 3, ,51 4, ,01 4, ,51 5, Jelen tanév második félévében az ösztöndíj mértéke egységesen Ft valamennyi jogosult tanuló esetében. Ez az ösztönző támogatási forma várhatóan segít abban, hogy ezekben a szakmai képzésekben csökkenjen a lemorzsolódás és az igazolatlan hiányzás, erősödjön a szakmaválasztás és a szakmai képzés motivációja. Az esti, valamint az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulócsoportok számát a jelenlegivel azonos számban terveztük, valamint a kollégiumi létszámban sem várható jelentős, pedagógus álláshelyet érintő változás. Az Apáczai Oktatási Központ községi tagintézményeinek tervezett költségvetési adatait az illetékes önkormányzatokkal egyeztettük, a évi záró adatokhoz képest feladatváltozást nem terveztünk. A tagintézmények óvodáiban a gyermekcsoportok létszáma várhatóan minden feladatellátási helyen eléri, vagy megközelíti a közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszámot. A községi általános iskolák tanulócsoportonkénti átlaglétszáma változó, általában a felsőbb évfolyamok esetében magasabb. Az óvodai adatok alapján a következő tanévben a döbröközi és a csikóstőttősi iskola első osztálya megfelelő létszámmal tud indulni, míg Kaposszekcsőn várhatóan kb. 10 gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A Bölcsőde működését a jelenlegi csoport és gyermeklétszám alapján, változatlan szakmai státuszokkal terveztük. A regisztrált igények alapján az intézmény képes ellátni a jelentkező gyermekeket, a napi jelenlétről készült kimutatás alapján feltöltöttsége december hónapban (beírt létszám) 96 %, míg kihasználtsága (napi jelenlét) 68 %-os. A dombóvári óvodai nevelési feladatot ellátó tagintézményekben várhatóan az óvodások létszáma az ideihez képest számottevően nem változik, a jelenleg működtetett gyermekcsoportok közel maximális kihasználtság mellett el tudják látni a jelentkező igényeket. Az óvodai nevelési feladatot ellátó tagintézmények pedagógus létszáma nem változik a évben. A leendő első osztályok létszáma várhatóan az idei adatokkal megegyezően alakul. Az APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményében egy osztállyal több végez, mint ahány osztály indítását reálisan tervezni lehet. Az orvosi szakvélemény alapján magántanulók száma eggyel csökken, így az előző tanévihez képest ez 1,5 álláshely csökkenését eredményezi. A költségvetés összeállításakor a tervezhető bevételek nagymértékű csökkenése miatt az intézményvezetők áttekintették a bevétel növelési és megtakarítási lehetőségeiket, és az Apáczai Oktatási Központ főigazgatója javaslatot tett a következő költségcsökkentés megvalósítására: A régióban is több, jól működő példa van arra, hogy többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény első számú vezetője az intézményvezetői és munkáltatói feladatok mellett munkaköri feladataként látja el valamelyik tagintézmény vezetését. Erre az APOK esetében most lenne lehetőség, hiszen a tagintézmények és intézményegységek vezetőinek egy tanévre szóló határozott idejű megbízásuk van, amely július 31.

17 napjával lejár. A vezetői beosztások meghirdetése február végén-március elején esedékes. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tagintézmény-vezetői feladatok kapcsolt munkakörként való ellátásával megbízza az intézmény főigazgatóját, abban az esetben egy pedagógus álláshely bérének megtakarítása érhető el. A főigazgató a feladat vállalásáról nyilatkozott. Tekintettel arra, hogy a közoktatási törvény 121. (1) 35. pontja értelmében az intézmény képviseletére jogosult vezető munkahelyét kell az alapító okiratban székhelyként megjelölni, és ennek változását a jogszabály átszervezésnek minősíti, ezért a testületi döntést követően a módosítást az alapító okiratban is át kell vezetni. Az Egységes Iskolai Intézményegységben a tervek szerint az ideivel azonos számú tanulócsoport kezdi meg tanulmányait a következő tanévben. Mivel több a kimenő, mint a kezdő osztályok száma, összességében eggyel csökken a tanulócsoportok száma a középiskolai oktatásban. A szakképzési évfolyamokon az ideivel azonos számú csoportot terveztünk, valamint a jelenlegi létszámot feltételeztük a kollégiumi nevelésben is. A Kollégiumi Intézményegység tanulólétszáma a 160 férőhelyen 81 fő volt a statisztikai adatközlés időpontjában. A beruházás végeztével a felvehető létszám 120 főre módosul, ebből 56 férőhely szállodai szolgáltatási színvonalnak felel majd meg. A város kollégiumainak létszámadatai a következőképpen alakulnak: Tanév Illyés 516. sz. Ipari Apáczai Összesen Kollégiuma Kollégiuma Kollégiuma 2009/2010. tanév Felvehető létszám Beruházást követő tanévben felvehető kollégisták száma Kollégisták létszáma Kihasználtság % 60 92,5 50,5 68 A költségvetési koncepció előterjesztésében már volt szó arról, hogy indokolt lenne legalább egy iskolapszichológus alkalmazása, aki az APOK állományába tartozna, de a tevékenysége a város valamennyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézményére kiterjedne. Az egy fő státuszát és bérét szeptember 1-jétől a Főigazgatóság sorára terveztük, így itt egy fővel nőtt a létszám. Az álláshely meghirdetése és a megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó felvétele az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az alapfokú művészetoktatásban a jelenlegi tanulólétszámmal számoltunk, amely 26 fővel kevesebb, mint tanévkezdéskor. Ez egy pedagógus álláshely csökkenést eredményez a 2009/2010. tanév 2. félévétől. A térítési és tandíjak emelkedése esetén további létszámcsökkenés elsősorban a zeneművészeti tanszakon várható, a színjátszás tanszak esetében a jelenlegi érdeklődés fenntartására és további egy kezdő csoport indítására van reális lehetőség. Amennyiben díjak emelkedésének következtében csökken a tanulólétszám, akkor elsősorban az óraadók száma csökken, határozatlan időre kinevezett dolgozó elbocsátásával nem kell számolni. Pedagógusok létszámának tervezett változása 17

18 18 Intézmény neve 2009/2010. tanév 2. féléve Pedagógus létszám József Attila ÁMK Dombóvár 61 61,5 Dalmand Attala 4,5 4,5 Illyés Gimnázium 49,5 49,5 Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság 3 4 Egységes Iskola Dombóvár Döbrököz Általános Iskola 15,5 15,5 Kollégium 5 5 Belvárosi Általános Iskola 68 64,5 Alapfokú művészetoktatás Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttősi Iskola 4,5 5 Óvodai Intézményegység Dombóvár 28,5 28,5 Kaposszekcsői Óvoda 3 3 Csikóstőttősi Óvoda 3 3 Bölcsőde sz. Ipari Szakképző Iskola Összesen 459,5 458 Városüzemeltetés 2010/2011. tanév 1. féléve Városüzemeltetés területére tervezett előirányzatok összegét az alábbiak határozzák meg: A város működéséhez kapcsolódó állandó jellegű kiadások (parkfenntartás, hulladékszállítás, közvilágítás üzemeltetés) az elmúlt év nagyságrendjében tervezhetők, az elmúlt év tapasztalatai alapján néhány esetben megnövelt keretösszeggel, az évközben megkötött szerződések hatásának átvezetésével, a szerződésekben foglalt inflációkövető emelések figyelembe vételével. A városüzemeltetés feladatainál vettük számításba a közműtérkép aktualizálását, híd kataszter elkészíttetését, a beruházásokat megelőző tervezési, előkészítő munkákat, a karácsonyi díszkivilágítást, a pályázatok előkészítő feladatait és logisztikai költségeit, valamint a szökőkutak üzemeltetését. A rendezési terv felülvizsgálata és szükséges módosítása is olyan feladat, amelyre mielőbb költség-keretet kell biztosítani a főépítésszel egyeztetve, hogy a város területén tervezett fejlesztések megvalósulhassanak. Közvilágítás bővítési igények jelentkezésével számolni kell, ezek megvalósítására minden évben indokolt előirányzatot beállítani. Többek közt a Radnóti utcai új soron, a Petőfi téren és a Gunarasban épülő kápolna kapcsán várható igény, továbbá az E.ON hálózatbővítésével együtt megoldandó a Zalka Máté utcai garázsoknál a közvilágítás kiépítése. Az idő közben felmerülő kisebb horderejű lakossági igényekkel is számolni kell. Parkfenntartás, zöldterület gondozás területén a helyi vállalkozásokból alakult konzorcium a tevékenységet magas színvonalon, szervezetten látja el, várható költsége a

19 tavalyihoz hasonló. A Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.- vel között szerződés is rögzít bizonyos feladatokat (táblarendszer, zöldfelületek, játszóterek karbantartása, zászlózások, gyepmesteri feladatok, stb.), amelyeken felül számtalan eseti megbízást kapnak városgazdálkodási területen, melyeknek költségvonzata szintén jelentős. Utak, járdák fenntartása, a közlekedés biztonsága terén a karbantartáshoz, állagmegőrzéshez kapcsolódó kiadások elengedhetetlenek, ennek fedezetét biztosítani szükséges: kátyúzás, útburkolati jelek festése, kopott jelzőtáblák cseréje, padkanyesés. Szilárd burkolatú úttestek felújítása többek közt az Ady utcában, a Fő utcában a Zrínyi utcában esedékes, megvalósulásuk pályázati forrás függvénye. A képviselőtestület döntése alapján a kisajátításokat követően megkezdődhet a Zalka Máté és Szent Gellért utcák megnyitása, utóbbit nagyságrendje miatt pályázati támogatással képzeljük el. Képviselő-testületi döntés és érvényes szerződések alapján megépülhet a Tanácsköztársaság téri és az Allende utcai parkoló. A pályázattal támogatott járdafelújítások mellett a bevált lakossági járdaprogramot is célszerű folytatni, emellett tovább folytatjuk a közmunka igénybevételével történő járdalapos járdajavításokat is. A lakossági járdaprogramot november végére fejezték be, a számlázás után a kifizetés már az idei évet terheli. A Népköztársaság útján befejeződhet a csomópontok akadálymentesítése. A kerékpárutak állapota sajnos éppúgy romlik, mint a közutaké, ezért ezeket is rendszeresen fel kell újítani. A gunarasi és szőlőhegyi kerékpárutak állapota jelentősebb beavatkozással javítható csak az elfogadható szintre. A kerékpárosok és gyalogosok biztonsága érdekében meg kellene kezdeni a szőlőhegyi bekötőút melletti kerékpárút megépítését, amihez a tervek rendelkezésre állnak, és a kisajátítás is előrehaladott állapotú. A Konda völgyi kerékpár ösvényt megszakítja a 61-es út, amihez a híd alatt kialakítandó átjárót terveztettünk a kerékpárosok biztonságos átjutása érdekében. A kivitelezés mintegy 10 millióba kerülne. Bár korábban koncepcionálisan évente 2 db új fedett buszváró beszerzését irányoztuk elő, idei lehetőségeinket számba véve 1 db megvalósítását tervezzük a Rákóczi utcai temetőnél. Több éve ismerős az Apáczai Szakközépiskola előtti gyalogos átkelés problémája, amelyet kijelölt gyalogátkelő hely kiépítésével lehet csak megnyugtatóan orvosolni évben készült a legutóbbi forgalmi rend felülvizsgálat, amit az idén a jogszabályok szerint ismét el kell végeztetnünk. Évenként jelentkező költség az utakkal kapcsolatos hóeltakarítás és síkosság-mentesítés, valamint nagy nyári melegben az utcák locsolása. A csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem témakörében évről-évre jelentkező állandó kiadás a Strandi-árok kotrása, illetve a Kandó Kálmán utcai csapadékvíz átemelő üzemeltetése, továbbá a zárt rendszer gépi tisztításának alkalmankénti biztosítása. Az eseti jellegű kisebb árokrendezések elvégzése évente jelentkező feladat, de néha a burkolt árkoknál is jelentkezik jelentősebb javítási igény (pl. Gorkij utcában). A zárt csapadékcsatorna rendszer műtárgyaival is egyre több a probléma (eltörnek, megsüllyednek, ellopják őket) ezért évente biztosítani kell a javításukra, pótlásukra költség fedezetet. A Szállásréti tó gátjának állapota erősen igényli a megerősítő javítást. Játszóterek felújítása terén ismét lépéseket kell tennünk a játszóeszközök biztonságának fokozása érdekében. A korábbi felülvizsgálati anyag alapján új játszóelemeket kell elhelyezni a régi, nem szabványos eszközök helyére. A korszerűsítések során az Allende utcai, az Ady utcai (Bujáki melletti) és a VI. utcai játszóterek fejlesztését tervezzük. Környezet- és természetvédelem: Állandó jellegű feladataink (kártevők elleni védekezés, 19

20 szúnyogírtás,..stb.) ellátásának fedezetét biztosítani kell. A szelektív gyűjtőszigeteket számát nem növelnénk, esetleg az átcsoportosításukra kerülhet sor az idén. Továbbra is feladat kell, hogy maradjon a szelektív hulladék-gyűjtés és a zöldhulladék gyűjtés propagálása. A kartonpapír gyűjtők terén további bővítést nem tervezünk. Továbbra is kiemelt feladat természetvédelmi területeink további rendezése, megújítása. Ismétlődően jelentkező feladat az illegális lerakatok felszámolása. Elkészült a települési hulladékgazdálkodási terv, amelyhez folyamatban van a környezeti vizsgálat, amit külső szakértő készít. A Kistérségi környezetvédelmi program összeállítása is folyik, elképzelhető, hogy az abban megfogalmazottak is feladatot rónak az Önkormányzatra. A bezárt Erzsébet utcai hulladék lerakó, a mezőőri szolgálat fenntartása, a gyepmesteri telep fejlesztése,a hulladékudvaron történő tereprendezések és mulcsozások, a szökőkutak üzemeltetése mind elvégzendő, és költségigénnyel jelentkező feladat. Intézményi felújítások tekintetében több projekt megvalósulása van folyamatba, pályázati támogatással történik meg az Új K.O.R., és a Hagyomány és megújulás program, melyek során oktatási intézmények és a Művelődési Ház felújítására kerül sor. Meg kell kezdeni a szociális intézmények akadálymentesítésére vonatkozó előkészítő munkákat. E területen komoly beruházások lesznek szükségesek, ha európai színvonalra törekszünk. Közterületeink rendezettségének növelése továbbra is fontos feladat, több szereplő együttműködésével. Kiemeljük a szükséges fanyesések elvégzését, a faállomány feltérképezését és állapotfelmérését. Sok problémát okoznak a védett fasorok, mert egyes egyedei elöregedtek, betegek, és veszélyeztetik a szomszédos épületeket és az alattuk álló járműveket. Költséget kell biztosítani a lakossági megkeresések és városszemlék alkalmával felmerülő egyéb hiányosságok megszüntetése is. Gondoskodnunk kell a helyi védett épületek támogatására bevált rendszer folytatásáról, valamint a Zrínyi utca 4-6. épület energiatakarékos felújításának megígért támogatásáról. A működéshez szükséges tervezések köre részben állandó költségekből áll, úgymint telekalakítási vázrajzok, értékbecslések, műszaki ellenőrzés, előre nem látható kisebb tervezési munkák, melyek fedezete a működés miatt biztosítandó. Aktualizálni szükséges az egyesített közműtérképet is, mivel költségtakarékossági okokból ezt néhány évig szüneteltettük. A Mágocs Dombóvári öszekötő út terveit a tervezőnek módosítania kellett a rendezési terv és a város igényei szerint. Erre a tervezési munkára fedezetet kell biztosítani a évi költségvetésből. Pályázattal támogatott munkákkal kapcsolatban is felmerülnek az önerőn túl is költségek. Az átalakítások idejére el kell költöztetni az intézményeket, ami bérleti díjat és szállítási költségeket jelent a városnak. Célszerű lenne beszerezni egy fa állapotvizsgáló (FAKOPP) szerkezetet, amellyel a közterületi fák állapota nyomon követhető, és a szükséges fakezelési munkák tervezhetővé válnak. A Zsidó imaház állapotának megóvása érdekében 2010-ben is kellene állagmegóvási munkákat végeztetni a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben (nyílászáró csere, tető javítás). A Platán otthon vizesblokkja alatt tavaly csőtörés volt, és a feltárás során kiderült, hogy a szennyvíz rendszer, cserére szorul. Ad-hoc javítást követően az idén ezt el kellene végeztetni az épület aláázásának megelőzése érdekében. A Hetényi utcai köztemető ravatalozójánál a megkezdett előtetőt és térburkolatot a tavasszal be kell fejezni, és el kell végezni a ravatalozókon a pályázattal támogatott felújítási munkákat. Meg kell kezdeni a közintézményeknél a pelenkázó helyiségek 20

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére 1 Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Talapka

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: Dombóvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 133/2015. Tárgy: A helyi adókról szóló 33/2012. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 209/2015. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. december 22-én,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben