Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat évi zárszámadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása"

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 15.

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 88. (1) bekezdésben és 91. -ban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 56. (1) bekezdésében, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -a és 10. -a alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint foglaljuk össze: Az Áht. 23. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Elkülönültek továbbá a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. A évi költségvetési kiadási előirányzatokra év végéig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek az önkormányzat évi eredeti költségvetésébe kerültek beépítésre. A évi módosított rendeletben feltüntetett bevételi és kiadási előirányzatok a zárszámadás előtti módosításban szereplő költségvetési előirányzatoktól eltérnek a zárlati munkálatok során elvégzett Kincstári és számviteli egyeztetések miatt. Az önkormányzati központi gazdálkodásnál átcsoportosítás történt a Működési célú központi támogatás bevétele és a Felhalmozási célú központi támogatás bevétele között, valamint a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sora nőtt. A bevételnövekedéssel együtt nőtt a kiadási oldal eft-tal, valamint átcsoportosítás történt a Beruházási és Felhalmozási kiadások közt. Szervezeti változások évben Köznevelési ágazat A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezett arról, hogy január 1- jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A Kormány a KLIK-et jelölte ki a az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. A KLIK szegedi szervezetéhez kerültek az államosított köznevelési intézmények az óvodák kivételével. A év első fele a működéshez szükséges vagyontárgyak átadásával, részben használatba adással részben vagyonkezelésbe adással telt el. Újabb változás történt év közepén, amikor az év elején a KLIK-hez került két szakképző intézmény fenntartói joga továbbment a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Szociális ágazat A Dr. Waltner Károly Otthon január 1-jével állami fenntartásba került és ezzel együtt az ingó és ingatlan vagyon is teljes egészében állami tulajdon lett. A feladatátadás viszonylag zökkenőmentesen bonyolódott le, de a vagyon átadása és a birtokba vétel őszén valósult meg. Kulturális ágazat Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásból az Önkormányzat fenntartásába került január 1-jével a Móra Ferenc Múzeum. 2

3 I. Önkormányzati (központi) gazdálkodás költségvetési bevételei 1. Költségvetési bevételek A költségvetési évre vonatkozóan a bevételszerző lehetőségek feltárásáról, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapításáról, a követelések behajtásáról, az egyéb sajátos bevetélek növeléséről és módosításáról az alábbi előterjesztések készültek: december 1. közgyűlés 1./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata 2./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Szeged helyi közforgalmú közlekedésében január 1-től érvényes díjak meghatározása, közszolgáltatási szerződés módosítása 4./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása december 21. közgyűlés 1./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.14.) Kgy. rendelet módosítása 2./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása 3./ Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása február 22. közgyűlés 1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotása 2./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása A bevételek jogcím szerinti összetételét a rendelet-tervezet 3. sz melléklete mutatja. 1.1 Működési bevételek Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsönök visszatérüléssel, finanszírozási műveletekkel, pénzmaradványigénybevétellel és az előző évi támogatás visszatérülésekkel együtt számított működési bevétele eft összegben 99,6%-on teljesült Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételekből az egyéb igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek összességében 90,3 %-on, eft-on teljesültek. Jogcímcsoporton belül az Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak eft-os 88,6 %-os előirányzat teljesítésébe a gépkocsi elszállítási díjak önkormányzatunkat megillető hányada került elszámolásra, míg a Bírság bevételek eft-os 90,5%-os előirányzat teljesítése a közigazgatási-,szabálysértési-, közterület felügyeleti bírságok összegét foglalja magába. A helyi adóbevételek körébe tartozó bevételi előirányzatok eft összegben, 99,9 %-on, ezen belül az iparűzési adóbevételek eft-on 99,9 %-os mértéken teljesültek. A évi iparűzési 3

4 adóbevételben a december 20-ai feltöltési kötelezettség a évi 524 millió Ft-tal szemben évben 815,5 millió Ft-ban teljesült. Az építményadó bevételek az éves előirányzattal megegyező összegben, eft összegben, 100,0 %-on teljesültek. Az építményadó mértéke évben 1250 Ft/m2/év-ről 1395 Ft/m2/év-re változott. Új adómértékként jelentkezett a strandfürdő megnevezésű ingatlanok 0 Ft-os adómértéke, a szociális intézmény céljára szolgáló építmény 500 Ft/m2/éves adómértéke és a hitelintézeti tevékenység, pénzügyi vállalkozási tevékenység, egyéb pénzügyi tevékenység, biztosítási vállalkozás céljára szolgáló építmények és a 2000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi üzlet, bolt, ABC, üzletház céljára szolgáló építmény esetén a 1722 Ft/m2/éves adómérték. Az idegenforgalmi adó az előirányzatnak megfelelően, eft összegben, 100,0 %-on teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke 427 Ft/fő/vendégéjszakáról január 1-jével 450 Ft/fő/vendégéjszakára változott. Központi adók összesen eft összegben közel 100%-ban teljesültek. Ebből meghatározó tétel a gépjárműadóból származó bevétel eft összegben, 100,0 %-on teljesült. A évi központi költségvetési törvény új rendelkezéseinek egyike volt, hogy a gépjárműadó bevételt osztott bevételnek minősítette. Az ezen adóból származó bevételnek csak a 40%-a illeti meg évtől a beszedő önkormányzat költségvetését. Az új gépjárművek eladása évben sem emelkedett jelentősen. Jelentős emelkedés a használt autók értékesítésének területén történt, azonban ez döntően az idősebb korú személygépjárművekre koncentrálódott. A kormányintézkedések évközi bevezetése miatt a évi költségvetés tervezésekor még nem lehetett számolni azzal, hogy az e-útdíj kompenzálására július 1-től egyes tehergépjárművek adómértéke jelentős mértékben (1200 Ft-ról 850 Ft-ra) csökkent. Ez a csökkenés az önkormányzatot 5 millió Ft adókieséssel érintette. Bírságok, pótlékok (helyi adó) bevételi soron eft összeg folyt be. A közterület-használati díjak eft összegű 64,9 %-os teljesítése elmaradt az előirányzat eft összegétől. Az IKV Zrt-vel történő haszonbérleti díj elszámolások eFt összege kevéssel az előirányzat felett 101,1 %-on alakult, illetve a parkolási bevételek eft teljesítése 100%-os volt Intézményi működési bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz eft-ban 100%-on teljesült. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések eft tervezett összege eft összegben 97,6 %-ban teljesült. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett eft összege 100,6%-osan teljesült. Az Intézményi működési bevételek együttesen a tervezett eft összeggel szemben, eft összegben 97,8 %-on teljesültek Működési támogatás az önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása körében az önkormányzati hivatal működésének támogatására eft, az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozására eft támogatás érkezett. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására eft, óvodaműködtetés támogatására eft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására eft érkezett önkormányzatunkhoz. 4

5 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A pénzbeli szociális ellátásokhoz eft hozzájárulás, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére eft érkezett, ebből eft került felhasználásra, így a jövedelempótló támogatásból eft-t visszafizetési kötelezettség keletkezett. A gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása jogcímen eft került jóváírásra, az év végi elszámolás következtében a bölcsődei ellátás jogcímen az önkormányzat eft támogatásra jogosult, így eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Kulturális feladatok támogatása A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervek támogatására összesen eft érkezett. Ebből színházak, bábszínházak létesítmény-gazdálkodási támogatása eft, a művészet-ösztönző részhozzájárulás eft, az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása eft volt. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Móra Ferenc Múzeum) eft-ot, a megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár), a megyeszékhely megyei jogú városok közművelődésének támogatása, valamint a megyei könyvtár, kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása mintegy eft-ot tett ki. Központosított előirányzatok-működési célúak Az önkormányzat eft-ot kapott működési feladatokra. Ebből a helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására (bérkompenzáció) eft érkezett. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására eft hozzájárulásban részesültünk. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására eft, üdülőhelyi feladatok támogatására eft-ot kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatási jogcímen a évi bérkompenzációra eft, az Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozatra 400 eft és Erzsébet-utalvány formájában nyújtott szociális támogatásra eft került jóváírásra, de ezt csökkentette eft-tal a Szegedi Kistérségi Társulás kincstári támogatáselszámolása. A évről az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő áthúzódó támogatásból kötelezettséggel terhelt eft-ból évben eft került felhasználásra, a különbözetet, eft-ot vissza kell fizetni. A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás eft összegben a helyi közösségi közlekedés támogatását szolgálta. A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza Működési célú támogatási értékű bevétel A évi zárszámadás elszámolásával összefüggésben évi pénzmaradvány átvétele jogcímen eft összeg lett jóváírva Egyéb működési támogatás Egyéb támogatási soron eft összegű tételében elszámolt legnagyobb tétel a Vízügyi Alapból átvett forrás volt eft értékben. 5

6 1. 2. Önkormányzati (központi) gazdálkodás felhalmozási bevételei Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsönök visszatérüléssel, finanszírozási műveletekkel számított működési bevétele eft összegben 81%-on teljesült Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat 61,6 %-on, eft-on teljesült, ebből telekértékesítés 3,8%-on eft, ingatlanértékesítés 100%-on eft-on, áfa visszatérülések eft-on, egyéb értékesítés eft-on teljesült. Az Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei (vagyon bérbeadás, üzlethelység értékesítés) 108,9 %-on, eft-ra teljesültek. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből elszámolt bevétel összege eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett, majd üzemeltetésbe adott hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díjra eft összeg érkezett. Az elektromos tömegközlekedés általános forgalmi adó visszaigénylését megalapozó önkormányzati tulajdonban lévő sínpályaelemek bérleti díjára eft érkezett. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett eft összeggel szemben eft összegben 91,1%-on teljesültek. A teljesítés legnagyobb része osztalékbevétel előirányzaton jelentkezett. A Cserepes sori Piac Kft-től eft, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-től eft, a Szegedi Vízmű Zrt-től eft, a Dél-Alföldi Zrt.-től eft és az IKV Zrt-től eft. Üzletrész értékesítés soron a Biopolisz Kft. tőkeleszállítása miatti eft bevételelszámolás jelent meg Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból összesen eft támogatás érkezett. Ezen belül a lakossági közműfejlesztésre eft, a kompok, révek felújítására eft érkezett Egyéb felhalmozási bevételek Itt kerül elszámolásra az Európai unió támogatása államháztartáson keresztül operatív és az IPA programok eft összegű 73,8%-os teljesítése, az Európai unió támogatásához adott Központi támogatás államháztartáson belül eft összegű 74,5%-os teljesítése, saját erő kiváltására pályázható BM önerő eft. A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütemére eft, Városrehabilitáció II. projektre eft, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének kivitelezésére eft, az AGÓRA- TIOP projektre eft, a Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítésére eft, Szeged-Szőreg-Törökkanizsa kerékpárút építésre eft, TÁMOP Korszerű tudományos laboratórium kialakítására eft, TÁMOP Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban projektre eft, az Agóra-Keop energetikai projektre eft, Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár projektre eft, a Gróf palota rekonstrukciójára eft, Elővárosi vasút előkészítésére eft, Agrárlogisztika-RAL-SYSTEM programra eft, a Tisza-parti Ált. Iskola és Óvoda felújítására eft, Árvízvédelmi rendszer megvalósítására eft támogatás került folyósításra. A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet alapján Önkormányzatunkhoz a tárgyidőszakban az alábbi projektekhez kapcsolódóan érkezett mindösszesen eft támogatási összeg: Városrehabilitáció II. projektre eft, Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojektre 6

7 eft, Vásárhelyi Pál utca komplex felújításának II. ütemére , Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítésére eft, az Agóra energetikai projektre eft. A konyhai eszközök bérleti díjára kerekítéssel együtt eft került elszámolásra. Felhalmozási célú támogatás fejlesztési forrásképzése soron a Lakás alapból származó eft összeg átvétele került elszámolásra Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen eft bevétele származott önkormányzatunknak. A Szegedi Ifjúsági Ház Kft-től (felújítás) eft, a Szegedi Tourinform Kfttől eft, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-től eft, a Pick Kézilabda Zrt-től eft, a Szeged Pólus Nonprofit Kft-től eft, kölcsön visszatérülés került elszámolásra. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén összesen eft jóváírás érkezett, a teljesítés 55,7 %-os. Lakástámogatások törlesztésére eft érkezett. A Szegedi Vásár és Piac Kft eft tagi kölcsönt fizetett vissza önkormányzatunknak a közgyűlés által előírt eft-ból Finanszírozási bevételek Az Előző évek pénzmaradványának igénybevétele előirányzaton eft működési célú igénybevétel történt. Működési célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban eft bevétele származott. Az elszámolások a folyószámla- és rulírozó hitelek meghosszabbításához kapcsolódó lejáratkori elszámolásához kapcsolódtak. Felhalmozási célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban eft bevétele származott a következő jogcímekből: az Erste Banknál fennálló hitelkeretből eft, az iparosított technológiával épült lakóépületek évi felújítási programjának önkormányzati finanszírozására eft hitellehívásra került sor Alapok Parkoló alap A Parkoló alap előző évi pénzmaradvány igénybevételével tervezett bevételi előirányzata eft összegű, a teljesítés eft 2,1%, ezen belül a jármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett eft összeggel szemben eft került jóváírásra. A eft összegű pénzmaradvány nem került felhasználásra Lakásalap A Lakásalap működési célú bevételei eft összegben teljesültek, amelyből a kamatbevételek összege (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel) eft, a fordított áfa miatti elszámolások összege eft volt. A Lakásalap felhalmozási célú bevételi előirányzata eft összegben, 107,5 %-on teljesült, ami a Lakásértékesítések elszámolt bevételi összegének felel meg. Az év során eft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor. 7

8 Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap előző évi pénzmaradvány igénybevétellel tervezett eft bevétele, 78,6%-on eft összegben teljesült, ez teljes összegében felhalmozási célú bevétel volt. A Vízügyi Építési Alap felhalmozási bevételeinek meghatározó bevételi forrása a hálózatbérleti keretmegállapodás alapján a Szegedi Vízmű Zrt-től a víz és csatornahálózat üzemeltetéséből befolyó hálózatbérleti díj, amelynek évi összege eft. A csatornafejlesztésekre eft pénzeszköz átvétel történt a Szegedi Vízmű Zrt-től. A költségvetési év során eft összegű pénzmaradvány igénybevételére került sor Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett eft összegű bevételei 14,7 %-on eft összegben teljesültek. A Környezetvédelmi Alap működési bevételei 123,0 %-on eft összegben teljesültek, ezen belül környezetvédelmi bírság bevétele eft, talajterhelési díj jogcímen eft került jóváírásra. A költségvetési év során eft összegű pénzmaradvány igénybevételére került sor. Hozam és kamatbevételként eft került elszámolásra, ami az előirányzat 120,2 %-a. 2. Szegedi Önkormányzat Központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási előirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatmaradványainak kötelezettséggel terhelt tételei a évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati (rendelet szerinti) megoszlása a következő: Megnevezés Működési kiadások (4.sz. melléklet)* Felhalmozási kiadások (5.sz. melléklet) Felújítási kiadások (6.sz melléklet) Alapok (7.sz. melléklet) Költségv. Intézmények (9. sz. melléklet) Összesen ezer Ft Megoszlás % Fejlesztés ,8 Városüzem ,0 Egészségügy ,3 Szociális ,8 Köznevelés és sport ,6 Kultúra ,9 Egyéb feladatok ,1 Igazgatás ,5 Összesen ,0 *A költségvetési szerveknek folyósított e Ft támogatást nem tartalmazza 2.1. Önkormányzati (központi) gazdálkodás működési kiadásai Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsön átadásokkal, finanszírozási műveletekkel, pénzmaradványátadással és az előző évi támogatás visszatérülésekkel együtt számított működési kiadása eft összegben teljesült. 8

9 Az Önkormányzat fejlesztések előkészítési és tervezési feladataira eft-ot költött. A városrendezési tervek- és tanulmánytervek előirányzatainak teljesítése eft. A közlekedés tervezés előirányzatról eft kifizetés történt. A beruházások, pályázatok előkészítésén eft a teljesítés. Az előirányzatból kerültek biztosításra a beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv, szakértői anyag) elkészítésének díjai. Közmű nyilvántartás vezetésére eft-ot, földhivatali digitális térkép használatra eft-ot költött az önkormányzat. A helyközi járatok helyi személyszállítása előirányzaton a kifizetés összege eft. A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerződések alapján teljesített tevékenységekre együttesen eft-ot fordított az önkormányzat. A gazdasági társaságok önkormányzati finanszírozási körébe az alábbi előirányzatok tartoznak: Szegedi Közlekedési Kft támogatása, Repülőtér üzemeltetése, Környezetgazdálkodás működési támogatása, Közlekedésszervezés támogatása, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai, Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása, Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése, Ritek Zrt. támogatása, Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése, SZINT Kft. támogatása, Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása, VTV Nonprofit Kft., Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása, Szegedi Városkép Kft rendezvényei, Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft működési támogatása, Parkolási közszolgáltatás költségei, 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása. A hatályos közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi tömegközlekedés évi elszámolási különbözeteként a Tisza Volán Zrt-nek eft került átutalásra. A szerkezetátalakítási tartalékból kapott eft közösségi közlekedési támogatást a közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft támogatására ( eft), a Tisza Volán Zrt. támogatására ( eft) és a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht közlekedésszervezési ágazatának támogatására ( eft) fordította. A komp üzemeltetésére és felújítására eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra eft összegű kifizetés történt. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, bontása előirányzatra a beszámolási időszakban eft kifizetés történt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázcsatlakozó vezetékeinek és berendezéseinek felülvizsgálatára eft kiadás történt. IKV Zrt évi haszonbérleti díj elszámolása alapján eft kifizetés volt. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra évben összességében eft-ot fordított. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását eft összeg szolgálta, az előirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozásegészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. A Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja előirányzatból eft kifizetés történt. Az önkormányzat az egészségügyi feladatokra évben összességében eft-ot fordított. Szociális feladatokon belül a segélyezésre fordítható előirányzatokon az önkormányzatnál eft került kiadásra. Az ellátottak juttatásai előirányzatok (segély, lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás) évi felhasználására vonatkozó kimutatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szociális intézményi feladatok ellátására eft támogatást kapott. Gyermekek nyári étkeztetésére eft pályázati hozzájárulás történt. Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcsolatos feladatok támogatására eft kifizetés volt. 9

10 Az önkormányzat a központi gazdálkodási részben a szociális feladatokra évben összességében eft-ot fordított. Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatottak pályázati önrészére eft kiadás történt. Köznevelési és sport feladatok sorokról napi sportolásra, sportegyesületek és sportrendezvények támogatására eft került kifizetésre. Szeged Megyei Jogú Város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj címen eft-ot utalt át a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere által a 2012/2013. tanévre, valamint a 2013/2014. tanévre kiírt pályázat alapján a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért 100 fő felsőoktatási hallgató, havi ,- Ft/fő összegben városi tanulmányi ösztöndíjban részesül. A Városi ösztöndíjak előirányzat teljesítés összege eft volt. A Közgyűlés a 653/2007. (XII. 14.) Kgy. sz. határozatában döntött a Szegeden tanuló középiskolai és egyetemi tehetségek ösztöndíjban részesítéséről. Az egyetem részére a megállapodásban foglalt eft átutalása megtörtént. A 260/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés döntött arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP /2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati kiírásra. A Közgyűlés a pályázatban vállalt természettudományos laboratórium kialakításának, működtetésének helyszínéül a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó korábbi bölcsődei épület egy részét jelölte ki. A pályázat megvalósítására megítélt összeg eft, amelyből létrehozásra kerül Szeged város, a Szegedi kistérség és a régió iskolái számára egy korszerű természettudományos műszaki felszereltséggel rendelkező tanulókísérleti központ, kidolgozásra és publikálásra kerülne számos demonstrációs kísérlet, tananyag, valamint szakmai konferenciák, illetve pedagógus továbbképzések valósulhatnak meg. Az elfogadott támogatási intenzitás 100%. A beszámolási időszakban a TÁMOP / korszerű tudományos laboratórium előirányzaton eft kifizetés került elszámolásra. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP /2 kódszámú, Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívására. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai intézmények pedagógiai megújulását szolgáló projekt célok: színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása, a jól képzett szakemberek pedagógiai megújulása és megtartása, az óvodapedagógusok szakmai felkészültségének fejlesztése. A projekt 100%-os támogatottságú, az elnyert támogatás összege eft. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 50 óvodájából a projekt megvalósításában 25 tagintézmény vesz részt. A beszámolási időszakban az előirányzatról eft kifizetés történt. Sport keret: Az Ifjúsági és Sportbizottság a /2013. (III.06.) ISB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásáról. 20 sportszervezet részesült működési támogatásban, mindösszesen eft összegben. Rendezvények szervezéséhez, szabadidősport események lebonyolításához 17 szervezet eft összegű támogatásban részesült. Az utánpótlás-nevelés támogatása tárgyú pályázati felhívásra 30 pályázat érkezett, ebből 27 pályázót részesített eft összegű támogatásban. Ifjúsági támogatási keret: Az Ifjúsági támogatási keretre 44 pályázat érkezett. Az Ifjúsági és Sport Bizottság /2013. (VI. 19.) ISB, valamint a /2013. (VII. 10.) ISB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásról, 16 pályázót részesített támogatásban. Köznevelési és sport feladatokra összesen eft kiadás teljesült. 10

11 Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínű és sokrétű kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, évfordulós rendezvények, kiadványok, nemzetközi programok, ifjúsági rendezvények, egyéb rendezvények) összességében eft-ot biztosított az Önkormányzat. A kulturális együttműködések sorról eft kiadás volt rendezvényekre és támogatásokra. A MASZK együttes színházi rendezvényeinek támogatására eft, a Szegedi Jazznapokra eft kifizetés történt. A Kulturális támogatási keretből finanszírozott hirdetésre 75 pályázat érkezett. A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a /2013. (VI. 19.) KEKIB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásról, 61 pályázót részesített támogatásban. A szükséges igazolások beküldését követően 56 nyertes szervezet részére az elnyert támogatási összeg kiutalásra került. 5 szervezet nem vette igénybe a támogatást, 1 szervezet támogatását teljes egészében, 1 pedig részben visszautalta, mivel az elszámolási szabályoknak nem tudtak megfelelni eft került felhasználásra. Idegenforgalmi támogatási keret vonatkozásában a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a /2013. (IV. 10.) KEKIB sz. határozatával döntött arról, hogy a keretből eft-ot a Szőregi Rózsafesztivál támogatására kíván fordítani, míg eft felhasználására pályázatot ír ki. A évi Idegenforgalmi támogatási keret május 8-án meghirdetett pályázatára 10 pályázat érkezett. A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a /2013. (VI. 19.) KEKIB sz. határozatában döntött a keretösszeg felosztásáról, és 8 pályázót részesített támogatásban eft került felhasználásra. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett eft összeggel szemben 95,6%-os teljesítésű, eft összegű. A teljesítésben a legnagyobb összeg eft az intézmények számára biztosított finanszírozás, eft pénzmaradvány intézményi kiutalása, eft rulírozó hiteltörlesztés, eft folyószámlahitel visszafizetés, eft áfa kiadás valamint eft folyószámlahitel kamat és bankköltség. Az egyházak részére eft támogatást osztott szét a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a pályázatok alapján. A Parkolási közszolgáltatás költségeinek áfa részeként a Központi költségvetésbe eft befizetés történt. Per és egyéb költség kifizetésen belül legnagyobb összeg az egészségügyi feladat átadásakor fennálló orvosi kártérítéssel kapcsolatos peres eljárás miatt került kifizetésre. Központi kezelésű vagyontárgyak biztosítására eft biztosítási díjfizetés volt Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Az önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási kiadások teljesítése a tervezett eft összeggel szemben eft összegű 83,7 %. Fejlesztési Iroda által kezelt beruházások A kifizetések évben eft összegben teljesültek. A nagyobb projektek a következők voltak: Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezése eft Az utas tájékoztatás tender keretében a jelzőlámpás és egyéb tervezések jóváhagyása megtörtént április 29-én sikeresen lezajlott a szerződés I. részteljesítésben foglalt eszközök és építési munkák átvétele. A II. ütem feladatait a kivitelező folyamatosan végzi. 11

12 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. üteme eft A generálkivitelező a munkálatokat augusztus elején kezdte meg és szerződés szerint december elején fejezte be, a műszaki átadás-átvételi eljárás január 11-én zárult le. A forgalomba helyezési és használatbavételi eljárás lezárult. A számlák (kivitelezés számlái, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőr) kifizetése megtörtént. A támogatott költségek a pályázati elszámolások (elfogadott kifizetési kérelmek) nyomán átutalásra kerültek az Önkormányzat részére. Új autóbusz és villamos megállók, esőbeállók létesítése eft A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság /2013. (III. 14.) VFB sz. határozatában döntött keretösszeg felhasználásáról. Városrehabilitáció II. projekje (Biopolisz-park) eft április 27-én megtörtént a projekt fizikai zárása, május 27-én benyújtásra került a záró elszámolási csomag, amely tartalmazta a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést és a Záró Kifizetési Igénylést. A DARFÜ december 12. dátummal elfogadta a projekt lezárását, án megkezdődött a fenntartási időszak. Agóra-energetikai projektek eft A Szent-Györgyi Albert Agóra létesítmény megvalósítását három támogatási forrás finanszírozta, a kivitelezés azonban egy vállalkozási szerződés keretében történt. Kivitelező a KÉSZ Zrt. volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás szeptember 3-án kezdődött meg as év során a beruházás teljes költsége üzembe helyezésre és használatba átadásra került a Szent-Györgyi Albert Agóra részére. Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása (2009. év) eft 36 épület nyújtott be sikeres pályázatot, ebből egy pályázó visszalépett, az állam egy épület pályázatát formai okok miatt kizárta. Az állami támogatási rendszeren belül eddig 30 épületet hirdettek nyertesnek, ezek közül 9 épület kötött már Önkormányzatunkkal támogatási szerződést, részükre kifizetésre is került az önkormányzati támogatás. Elővárosi vasút előkészítése eft A projekt 100 %-os támogatottságú. Az előkészítés keretében a megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. A beszámoló időpontjáig a támogatás 52 %-ban került lehívásra. Tervezett befejezés: Agrárlogisztika RAL-SYSTEM eft Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében lebonyolított projekt. A műszaki megvalósítás év végén lezárult, az aktiválás és üzembe helyezés lezárult. A projekt nemzeti szintű pályázatos zárására első félévében, a projektszintű Temesvár Város Önkormányzata, mint Vezető Partner általi koordinált zárásra és a támogató felé történő elszámolásra a második félévben került sor. Árvízvédelmi rendszer megvalósítása eft A kétfordulós pályázati konstrukcióban támogatást nyert projekt Támogatási Szerződése október 13-tól hatályos. A projektben megvalósításra kerülő projektelemek szállítói kifizetésűek, így a Támogató a szállítónak közvetlenül utalja a benyújtott és jóváhagyott számlaértékeket. 12

13 Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja eft A pályázatot a Közreműködő szervezet elutasította, önkormányzatunk án indokolt kifogást nyújtott be a döntés ellen az NFÜ-höz. Az indokolt kifogásra nem érkezett válasz. Az előirányzatról ATT, tervezés, rehabilitációs szakmérnök, azbesztvizsgálat került kifizetésre. Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukciója eft SZMJV Önkormányzata a Századfordulós ékkövek- tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában című HUSRB/1203/212/121 kódszámú pályázatával, vezető partnerként támogatást nyert, Szabadka város partnersége mellett. A Támogatási szerződések (Uniós és társfinanszírozási) megkötésre kerültek, a támogatási előlegek beérkeztek az Önkormányzat számlájára december 31-ig a nyomdai munkák kivételével valamennyi szerződés megkötésre került. A projekt legnagyobb eleme a Gróf-palota tetőszerkezetének felújítása megtörtént, a számlák kifizetésre kerültek. Belvárosi mozi Balázs Béla terem digitalizálása eft A pályázat nyert az Önkormányzat az önrészt Ifjúsági Ház számlájára átutalta. Városüzemeltetési Iroda által kezelt beruházások és felhalmozási jellegű feladatok A kifizetések a évben eft összegben teljesültek. A nagyobb összegek a következők voltak: Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök, központi hulladéktelep pótlása és felújítása eft Az ISPA/Kohéhiós alap támogatásával megvalósult hulladékberuházás tárgyi eszközeinek bérleti díjait önkormányzatunk azok felújítására, értéknövelő beruházására fordítja. Mindezzel összefüggésben a beszámolási időszakban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére eft összegű kifizetés történt. Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész eft Tagi kölcsön a Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére eft A kormányzati intézkedések miatt nagyon nehéz helyzetbe került Szegedi Hőszolgáltató Kftnek eft összegű önkormányzati kölcsönt kellett nyújtani. Egészségügyi célú beruházások Az Önkormányzat eft-ot fordított évben. A Szegedi Tudományegyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására eft összegű pénzeszköz átadásra került sor. Egyéb fejlesztési feladatok A kifizetések a évben eft összegben teljesültek. A nagyobb összegek a következők voltak: -Terület-előkészítés, telekvásárlás előirányzat terhére eft kifizetés történt ingatlanok vásárlás, illetve kisajátítás útján történő megszerzésére. Jelentősebb összegű kifizetések: - Kiskundorozsma 6785 és 6786 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása összesen eft költséggel - A IV/4. Számú kútcsoport vonatkozásában kisajátítás: A 21013/5 hrsz-ú ingatlan 2372 m2-es területrészének vízgazdálkodási okból történő kisajátítása kapcsán eft került kifizetésre. 13

14 - A Széchenyi tér 9. sz. vegyes tulajdonú épület tető felújítása kapcsán a Szegedi Szimfonikus Zenekar helyiségcsoportjára eső tulajdoni hányadunknak megfelelően eft-ot térítettünk meg a Magyar Államkincstárnak. - A fejlesztési célú hitelek és kötvény adósságszolgálati kötelezettségeire eft-ot fordított önkormányzatunk. - A Hulladékgazdálkodási beruházás felújítási kötelezettségei a Vízügyi Építési Alap, az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt, és a Felhalmozási kiadások visszaigényelhető általános forgalmi adójára együttesen eft összeg került kifizetésre. - Egyéb értékesítés lebonyolítási díjára az IKV Zrt. részére eft utalására került sor. - Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatására eft pénzeszköz átadás történt. - Szegedi Vadaspark Kft fókabemutatójának kialakítására az önkormányzat eft támogatást adott 2.3. Felújítási kiadások A felújítási kiadások összességében eft összegben teljesültek, többek között egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, valamint köznevelési és sport intézmények rekonstrukciójára kerültek felhasználásra. A nagyobb összegek a következők voltak: - Szemünk fénye program keretében évben 10 általános iskolában valósult meg a világítótestek cseréje, illetve ahhoz kapcsolódóan az elektromos hálózatok felújítása, újraszerelvényezése, valamint a helyiségek teljes festése. A kifizetés öt év alatt részletekben történik, a évben a pénzügyi teljesítés összege eft volt. - Önkormányzati intézmények felújítása A e Ft-os előirányzat felosztására jogosult Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése értelmében egyedül a Gregor József Általános Iskola főépületének homlokzat szigetelése, -felújítása és a még meglévő régi homlokzati nyílászáróinak cseréje valósult meg. - Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje keretében a lakótelepeken szükség szerint padok felújítása, cseréje, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, sporteszközöket felújítása történt meg, eft összegben. - Játszótér felújítási és fejlesztési keret bizottsági döntés alapján a Tanító téren, a Balatoni utcában, a Római krt-n, a Bécsi krt. 33. sz. előtti területen, a Kolozsvári téren, az Erdélyi téren, a Vajda u sz. előtti közterületen, a Homonnai utcában, a Selyem u.-csaba u. által határolt tömbbelsőben, a Zsukov téren és a Lechner téren kerültek kihelyezésre új játszóeszközök. A játszótér felújítása folyamatban van még a Hont F. u sz. előtti területen, a Zsitva sor-ipoly sor által határolt területen, valamint a Vág u.-cső u. által határolt területen eft kifizetés történt. - A Kiskerti útkeretből eft került kifizetésre. - Közterületek és intézmények nyilvános közösségi tereinek rekonstrukciója Az előirányzat bizottsági felosztását követően a szerződés a Szeged Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel létrejött az alábbi területek vonatkozásában: 14

15 Gyálaréti-, Szerb utcai-, Magyar utcai-, Tompa Mihály utcai járdarekonstrukció, Szabadság téri futballpálya körül futókör kialakítása, Arany J. ált. isk. előtti járdajavítás és kézilabdapálya, Negyvennyolcas u előtti parkoló rekonstrukció, Evangélikus templom előtti tér területrendezés, Tápé, Piac tér tereprendezés, Olajos utca 4-6. padkarendezés, Árvácska u. 1-7 járdajavítás. A munkák többsége elkészült 2013-ban, eft kifizetés történt. - Belvárosi Híd burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem A Belvárosi Híd újszegedi oldal feljáró járda burkolat cseréje és korlát javítása valósult meg a rendelkezésre álló forrásból. A kivitelezést a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte eft értékben. - A Szociális intézmények felújítására eft összegben, többek között az alábbi felújítások valósultak meg: vízvezeték javítások, vízmelegítő cseréje, szennyvízhálózat javítás, nyílászáró csere, tetőfelújítás történt. - A köznevelési és sport feladatokra eft kifizetés történt. Nagyobb összegek a következőek voltak: sport decentrumok fejlesztése eft, Sólyom u. kazáncsere eft, Béke u. Ált. Iskola udvart lefedő kupola felújítása eft, Weöres Sándor Ált. Isk. tornacsarnok lapostető szigetelés eft, Deák F. Gimn. könyvtár padlószőnyeg csere eft, Bálint Sándor Ált. Isk torna terem parketta csere eft, Ortutay Koll. C épület lapostető szigetelés eft. - A kulturális ágazatban a évi előirányzat felhasználása eft volt, amelyből többek között Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás, Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítése, Somogyi Könyvtár, homlokzat sérülés helyreállítása, csapadékvíz elvezetés történt. - A Felújítási kiadások Egyéb feladatain eft értékű felújítás valósult meg, amelyből a legnagyobb összeg a Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása volt eft értékben Alapok A Parkoló alap A eft összegű tervezett kiadási előirányzata nem került felhasználásra, az alapról kifizetés nem történt Lakásalap A Lakásalapnál eft összegű teljesítés történt az alábbi feladatokra: - Lakóépületek felújításának tervezésére és kivitelezésére eft összeg került felhasználásra. Többek között az alábbi beruházások valósultak meg vagy indultak el: Tisza L. krt. 39. függőfolyosók és udvari homlokzat felújítása, Stefánia 1. elektromos hálózat csere, Kemes u. 3. és 5. burkolatok cseréje, Kemes u. 3/a és b lépcsőházakban ablakok részleges felújítása, Temesvári krt. 36. elektromos főkapcsoló és vágási szekrény cseréje, Vár u. 6. méretlen és mért elektromos hálózat cserének kivitelezése, Olajbányász tér 1. kazán-, 1. és 2. sz. kémények-, villámvédelmi rendszer felújítása, Székely sor 21. felvonók felújítása, Olajbányász tér 1. lépcsőházi burkolatok felújítása. - Bérlakás értékesítés költségeként az Önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Haszonbérleti szerződés keretében a bérlakások értékesítésének lebonyolítására eft került átutalásra. - Társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulása címén a vegyes tulajdonrészű ingatlanok tulajdoni hányadára eső költség került kifizetésre eft értékben. 15

16 - A Lakásalap elkülönített bankszámláján 873 eft bankköltség merült fel, a Bérlakás vásárlási, felújítási hitel tőke- és kamat fizetésére eft került felhasználásra - Központi gazdálkodás számára eft forrásátadás történt - Az Intervenciós keretből az év folyamán eft kifizetés volt Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap eft összegben tervezett kiadásai 58,7%-on eft összegben teljesültek. - Az Önkormányzat és a Szegedi Vízmű Zrt. közötti Keretmegállapodásnak megfelelően elkészített, az illetékes szakbizottság által jóváhagyott éves felújítási és rekonstrukciós feladatokra eft összegű elszámolás történt. - A Vízügyi Építési Alap beruházásaiban legnagyobb összegű kifizetés Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyűjtő csatorna II. ütemére történt eft összegben. - Központi gazdálkodás számára eft forrásátadás történt Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap eft összegben tervezett kiadásai 11,4 %-on eft összegben teljesültek. Az Infrastruktúra I/A hitel adósságszolgálatára eft került felhasználásra. II. Költségvetési szervek 1. A költségvetési szervek bevételei A költségvetési szervek bevételei, az irányítószervtől kapott támogatási bevételek figyelembevételével eft-on 99,3 %-os szinten teljesültek. A működési célú költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 127 %-ra teljesültek, ennek oka, hogy az előző évi pénzmaradvány átvétel a jogszabályi előírások alapján közgyűlési döntéssel történik, előirányzat nem képezhető. A hatósági jogkörhöz köthető bevétel időarányos szinten 98,4 %-ra teljesült. Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése (102,9%), az egyéb saját bevételek (99,9 %), az ÁFA bevétel, visszatérülése (100,8%) időarányos szintnek megfelelően teljesültek. A módosított előirányzathoz viszonyítva valamivel az elvárt szint felett teljesültek a hozam és kamatbevételek (103,9 %), valamint a pénzeszköz átvételek (100,1 %). A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a pénzeszköz átvételek felhalmozási célra teljes mértékben teljesültek. A támogatás értékű bevételek túlteljesülésének oka a működési bevételeknél már említett jogszabályi előírások. Az önkormányzati fenntartású intézményhálózat pénzforgalmi bevételeit a rendelet tervezet 8. melléklete, ágazatonkénti és jogcímenkénti megbontását pedig az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. Költségvetési intézmények kiadásai A költségvetési intézmények kiadásainak teljesítése 89,2%-os ( eft), a kiemelt előirányzatok a vizsgált időszakban, a támogatás értékű kiadás felhalmozási célra kiemelt előirányzat kivételével, a módosított előirányzat szintje alatt teljesültek. A működési pénzeszköz átadás túlnyomó része államháztartáson belüli pénzeszköz átadás formájában valósult meg. A felújítási és felhalmozási 16

17 kiadások forrását teljes egészében a különböző pályázatokból származó támogatások és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele képezte. Az intézmények kiadásainak teljesítési adatai költségtakarékos, az egyes előirányzatok felhasználására vonatkozóan az előző évhez képest is nagyobb figyelmet fordító intézményi gazdálkodást tükröznek. A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak alakulását a rendelet-tervezet 9. sz. melléklete, a kiadások ágazati bontását az előterjesztés 4. sz. melléklete mutatja be Céltámogatási előirányzatok felhasználása A költségvetési szervek céltámogatásainak felhasználását a rendelet-tervezet sz. mellékletei, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete szemlélteti. Felmentésre eft, végkielégítésre eft, prémium évek programra eft, jubileumi jutalomra eft, műszakpótlékra eft, a pedagógusok kiemelt munkájáért járó keresetkiegészítésre eft került felhasználásra. A kötött felhasználású támogatások tekintetében kedvezményes étkeztetésre eft került felhasználásra. A kötött felhasználású támogatások és a pályázat útján elnyert központosított támogatások kötelezettségvállalással nem terhelt, fel nem használt része a pénzmaradvány elszámolása során elvonásra, illetve a központi költségvetés felé visszafizetésre került. III. Önkormányzati feladatellátás értékelése 1. Az önkormányzati fenntartású intézmények által ellátott feladatok 1.1. Köznevelési ágazat Önkormányzatunk január 1-jétől a köznevelési törvény értelmében az óvodai ellátást, a gyermekvédelmi törvény szerint pedig az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési intézményekbe járó tanulók és gyermekek étkeztetését kötelező feladatként látja el. A köznevelési intézmények az óvodai ellátás kivételével az állam fenntartásába kerültek. A szakközépiskolák fenntartása és működtetése az állam feladata, az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok fenntartása állami feladat, de az ingó és ingatlan vagyon működtetése önkormányzati feladat. Kötelező önkormányzati feladat az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása. A és év között a következő köznevelési intézménystruktúra változás volt Szeged Város önkormányzati fenntartásában: - A évben: Intézményi gazdasági ellátó intézmény (NGSZ központ) és a hozzárendelt intézmények: 12 szakképző iskola, 24 általános iskola, 5 kollégium, 4 gimnázium (45 oktatási hely), 7 művelődési ház, 50+1 óvoda és 10 egyéb NGSZ telephely, összesen 114 telephely, 50 költségvetési szervként 50 költségvetéssel. Ráadásként 2012-ben még 3 általános iskola és egy gimnázium a Szegedi kistérséghez tartozott, kiadásai nem jelentek meg az NGSZ és a hozzárendelt intézmények költségvetésében, de az Önkormányzat támogatást nyújtott ezen iskolák működtetésére a kistérségnek. 17

18 évtől a 12 szakképző iskola a Klebelsberg Intézményfentartó Központ (KLIK) működtetésébe került, de a közétkeztetési feladat az NGSZ-hez lett rendelve, a megmaradt 33 oktatási célú telephely (iskola és kollégium) megszűnt költségvetési szervnek lenni, az NGSZ központ telephelyeivé váltak, működési kiadásaik a pedagógus bérek az NGSZ központ költségvetésébe kerültek. A korábbi 50 költségvetési szerv helyett jelenleg 9 van, 9 költségvetéssel. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezett arról, hogy január 1- jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerültek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A Kormány a KLIK-et jelölte ki a az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. A KLIK szegedi szervezetéhez kerültek az államosított köznevelési intézmények az óvodák kivételével. A év első fele a működéshez szükséges vagyontárgyak átadásával, részben használatba adással részben vagyonkezelésbe adással telt el. A KLIK szervezetének bürokratikus felépítése miatt, a vagyonkezelői és használatba vételi szerződések, az átadások és a pénzügyi elszámolások nehézkesen, sok időt és munkát igénylően készültek el. Ugyanakkor egyes közösen igénybevett szolgáltatásokból a KLIK-et illető költségeket a KLIK folyamatosan késlekedve fizeti ki, veszélyeztetve ezzel az Önkormányzat és intézményeinek likviditását. A KLIK lejárt és elismert tartozásállománya szeptember 30-án 28,6 millió forint, december 31-én 7,6 millió forint volt év közepén az év elején a KLIK-hez került két szakképző intézmény fenntartói joga átkerült a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A feladatellátásához szükséges vagyonkezelési eljárást és szerződést a Minisztérium és a KLIK azóta sem rendezte. Az óvodai férőhelyek száma 2013/2014. nevelési évben fő volt, amely az előző nevelési évhez képest nem változott Egészségügyi ellátás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat egészségügyi közfeladatainak ellátása, a közfeladat ellátását szolgáló vagyon kezelése október 1-jétől a Szegedi Tudományegyetemmel megkötött egészségügyi ellátási és vagyonkezelői szerződés útján történik. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény május 1. napjával a Magyar Állam tulajdonába adta a törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket, azok vagyoni értékű jogait és kötelezettségeit és az átvett feladat ellátáshoz bármilyen címen használt önkormányzati tulajdonban lévő vagyont. SZMJV Önkormányzat egészségügyi vagyonára a törvény hatálya nem terjed ki, mivel a törvény megalkotásakor már nem volt a fenntartásában fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény (kórház), mivel a vagyonelemek vagyonkezelői feladatát a Szegedi Tudományegyetem végezte és végzi most is. Önkormányzatunk a fekvőbeteg szakellátást nyújtó vagyonelemek tulajdonjogával továbbra is rendelkezik. A jogszabállyal kapcsolatos álláspontunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős Államtitkár úrnak, a Kincstárnak, a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is jeleztük. Államtitkár úr válaszában elismerte a probléma jogosságát, ígéretet tett kormányzati szintű megoldásra. Az ügy azonban mind a mai napig érdemben megoldatlan ill. megválaszolatlan maradt mindenki részéről. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással megkötött megállapodás alapján április 1-jétől az orvosi ügyeletet a Társulás működteti. 18

19 1.3. Szociális ellátás A Dr. Waltner Károly Otthon január 1-jével állami fenntartásba került és az ingó és ingatlan vagyon teljes egészében állami tulajdonba került. A feladat átadás viszonylag zökkenőmentesen bonyolódott le, de a vagyon átadása és a birtokba vétel őszén valósult meg. A Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása évben 15 telephelyen 982 férőhellyel, 87 csoportban valósult meg. A férőhely kihasználtság 707,9 fő gyermek ellátásával 72,1 %-os volt, ez gondozási napot jelent. Állami támogatás évben 697,1 főre (677, 8 normál és 19,3 fő sérült) és 84,5 fő kedvezményes étkezést igénybevevő után került igénylésre. A beíratott, de átmenetileg hiányzó bölcsődei helyeken alapfeladatként játszóházat működtet. Időszakos gyermekfelügyeletet 117 fő, és a korlátlan idejű egész napos gyermekellátást 19 fő 175 napban önköltséges áron (2700 Ft/fő) vette igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása integrációban minden bölcsődei csoportban biztosított. 1.4 Kulturális és egyéb intézmények A közművelődési tevékenységet ellátó művelődési házaknál a közösségi-művelődési feladatokat 26,5 álláshelyen foglalkoztatott közművelődési szakemberek és az állandó művelődési közösségek (klubok, művészeti csoportok, egyesületek, civil szervezetek) segítik. A évi rendezvények keretében a lakosság széles körét a művészeti, fotó, gyermekrajz és állandó kiállítások, különböző ismeretterjesztő előadások, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vetélkedők szervezése és lebonyolítása szolgálja. Somogyi Könyvtár A megyei könyvtári feladatok ellátását évtől az állam támogatja, így Somogyi Könyvtár költségvetése állami és önkormányzati támogatásból áll. A beiratkozott olvasóinak száma fő volt, a Központi Könyvtárat és a fiókkönyvtárakat fő kereste fel. Jelentős változást hozott az intézmény életében a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer működtetése. Az intézmény 25 településsel kötött szerződés alapján eft állami támogatásban részesült a lakosságszáma alapján. Szent-Györgyi Albert Agóra Az intézmény december 1-től a Százszorszép Gyermekház szakmai tevékenységét a Szent- Györgyi Albert Agórában végzi, mint az egyik városi kulturális központ. Ebben az évben is fő feladata volt a szakkörök, városi, megyei rendezvények, kulturális vetélkedők, gyermek- és ifjúsági néptáncfesztivál, színjátszók találkozója, városi gyermeknap, nyári táborok szervezése, és továbbra is népszerű Játéksziget működtetése. Az intézmény tevékenysége bővült, mivel a Neumann János Számítógépes Társasággal, az MTA-val és az SZTE-vel megkötött szakmai együttműködi megállapodás következtében Informatikai Történeti Kiállítás, Látványlabor és Informatórium is működik az intézménynél. Kövér Béla Bábszínház A évben a 191 előadásból 111 bérletes előadást tartottak, az előző évhez képest 9 előadással kevesebbet. Az előadásokat évben fizető néző látogatta, mely 1,4 %-több az előző évhez képest. Az év folyamán 8 továbbjátszott és 5 új darabot vittek színre. Az összes látogatószám fő volt, ebből 1390 fő ingyenes látogató, amely a IV. Szeged-Szabadka Gyermekfesztivál, valamint a külföldi vendégjátékok nézőiből tevődött össze. Szegedi Nemzeti Színház A évben 317 színházi előadást tartottak, a fizető nézők száma fő volt. Nagyszínházban a 160 előadást fizető látogató, a kisszínházban 157 előadást fizető látogató tekintette meg. 19

20 Az előadások műfaji megoszlása 142 prózai, 38 opera, 40 operett, 22 egyéb zenei előadás, 36 balett és 39 gyermek előadás. Szegedi Szimfonikus Zenekar A évben jogszabályban, illetve irányító szerv által kötelezően előírt feladatok teljesítésére összesen 191 előadást tartott, ebből a Szegedi Nemzeti Színházban 105 opera és zenésdarab, a Filharmónia szervezésében 28 hangverseny/ifjúsági hangverseny, 35 matiné hangverseny, 3 gyermekhangverseny, 9 külföldi- 2 fővárosi- és 8 vidéki hangverseny, külföldön 1 opera volt. Móra Ferenc Múzeum Az önkormányzat fenntartásába került január 1-jével a Móra Ferenc Múzeum, amely állami támogatásból és a saját bevételt tartalmazó költségvetésből gazdálkodott. Jelentős költségvetési elem a különböző régészeti feladatokból származó bevételekkel való gazdálkodás. Az időszaki és állandó kiállításokat 3 helyszínen szerveznek, ezen felül számos kiemelt rendezvénnyel népszerűsítik a múzeumi tevékenységet, mint múzeumok éjszakája, múzeumok őszi fesztiválja, szegedi egyetemi őszi fesztivál stb. Az állam ill. a nevében eljáró Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a múzeum vagyonát nem adta át az önkormányzatnak, vagyonkezelői szerződést az önkormányzat többszöri felszólítására és kérésére sem volt hajlandó kötni, a vagyon helyzete földhivatali, intézményi és számviteli szempontból rendezetlen Igazgatási feladatok A Polgármesteri Hivatalon belül elkülönítésre került a Hivatal kötelező feladataihoz tartozó intézményi költségvetés, a jegyző államigazgatási feladatai közt szereplő segélyezés, valamint a Járási Hivatal kialakítása miatt a szociális törvény kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtását szolgáló beruházások költségvetése. A Szeged Járás kialakításához, az átadandó feladatok ellátásához a szegedi önkormányzatnak 138 főtől kellett megválnia, amiből csak 88 főhöz kötődött törvényi változások miatti feladatátadás. Ugyanerre a feladatra a Kormányhivatal ennél lényegesen nagyobb létszámmal alakította ki a járási szervezetet. A létszámátadáson túlmenően pluszban igényelte még, hogy a város adja át a város által vásárolt és kialakított Huszár utcai ingatlan teljes részét, illetve az ott lévő ingóságokat (bútor, informatikai eszközök, gépjárművek, stb.). Az épület átadásához az önkormányzat hivatalának ki kellett volna költöztetnie az épületben működő azon szervezeti egységeit, amelyek munkája nem kapcsolódik a járás tevékenységéhez. A költöztetés költségigénye miatt a város közgyűlése úgy döntött, hogy csak akkor köthet a polgármester megállapodást a járás kialakításáról, ha a Kormányhivatal megtéríti a járási hivatal kialakításához kapcsolódó indokolt és igazolt költségeit. A kormánymegbízott nem vállalt kötelezettséget erre, sőt közölte, hogy csereingatlant sem tud megállapodás hiányában felajánlani. A megállapodást helyettesítő, a kormánymegbízott által kiadott határozat már reálisabb döntést tartalmazott, mint a Kormányhivatal korábbi igénye. A nagy ügyfélforgalmat lebonyolító szociális iroda megfelelő körülmények közé történő átköltöztetése valamint bútorokkal, irodai eszközökkel, informatikai kapcsolatokkal való ellátása a évben eft forintot igényelt Szeged Város Önkormányzatának szűkös költségvetéséből. 20

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 28. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Kiss László kérelme II. E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2013. ÁPRILIS 24.

SAJTÓREGGELI 2013. ÁPRILIS 24. SAJTÓREGGELI 2013. ÁPRILIS 24. I. 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A Magyar Országgyűlés 1993. március 23-án elfogadta és április

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben