Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Nógrádi Tibor a bizottság tagja Pálmai Antal a bizottság tagja Virág András a bizottság tagja Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Börcsök Judit Jegyzői Iroda Nagy-Benkő Dóra Fejlesztési Iroda Dr. Igaz Ágnes Fejlesztési Iroda Frankó János Fejlesztési Iroda Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Hegyes-Gila Orsolya Dr. Tóth Kamilla Dr. Hudák Krisztina Éderle Attila IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Kecskeméti János Távollevők: Póda Jenő a bizottság tagja távollétét jelezte Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagja távollétét jelezte Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság ülése a jelenlévő 5 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétüket jelezték: Póda Jenő, Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagjai. Nyílt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Tulajdonosi hozzájárulás Homokhátsági vízpótló rendszer I-II. ütem Domaszéki csatorna vízgyűjtőjének vízpótlása projekthez kapcsolódó nyomócső elhelyezéséhez Tulajdonosi hozzájárulás Tisza Volán Zrt. kérelme a végállomásokon levő szociális helyiségek használatáról Csongrádi sgt sz. társasház határozatának módosítása Helyiség bérbeadása Egészségügyi-intézményi szolgálati garzonelhelyezés hosszabbítása Zárt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Igazolási kérelem panelrekonstrukciós programhoz Csereelhelyezés A kiküldött, a felvételre javasolt, illetve a levételre javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérdése? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 1

2 /2014. ( ) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága a április 14. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Nyílt ülés: 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (DABIC Nonprofit Kft., Amfora Zrt.) 2 Csereszerződés megkötése SZMJV Önkormányzata és Mobil Petrol 2000 Kft. között 3 Szeged II. kerület belterület 16242/2 hrsz.-ú, kivett sporttelep megjelölésű ingatlan hasznosítása 4 Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Radnóti u. 4. sz. alatti ingatlan földgázellátásának kiépítéséhez 5 Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Szérűskerti sor 9. sz. alatti ingatlan földgázellátásának kiépítéséhez 6 Tulajdonosi hozzájárulás Homokhátsági vízpótló rendszer I-II. ütem Domaszéki csatorna vízgyűjtőjének vízpótlása projekthez kapcsolódó nyomócső elhelyezéséhez 7 Tulajdonosi hozzájárulás Tisza Volán Zrt. kérelme a végállomásokon levő szociális helyiségek használatáról 8 Tájékoztató a március hónapban a bruttó 400 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű, a 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bek. a) pont alapján meghozott polgármesteri döntésekről 9 Kukorica u. 2. sz. társasház elismerhető bekerülési összegének és nyílászáró darabszámának változása (Előterjesztő: Fejlesztési Iroda) 10 Csongrádi sgt sz. társasház határozatának módosítása (Előterjesztő: Fejlesztési Iroda) 11 Helyiség bérbeadása (Kertész József) 12 Szeged, Gutenberg u. 8. sz. ép. A. fszt. ajtó 3. üres szükséglakás helyiség előterjesztése értékesítésre 13 Egészségügyi-intézményi szolgálati garzonelhelyezés hosszabbítása 2

3 Zárt ülés: 14 Igazolási kérelem panelrekonstrukciós programhoz (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: Fejlesztési Iroda) 15 Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 16 Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 17 Elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 18 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 19 Szolgálati lakásban történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 20 Szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 21 Határozati javaslat módosítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 22 Nyilvántartásba nem vett kérelmek (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) 23 Csereelhelyezés (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (DABIC Nonprofit Kft., Amfora Zrt.) A Dabic Nonprofit Kft. taggyűlése április 14. napján Szentesen lesz. Van-e valaki aki részt tud venni a taggyűlésen? Nincs rá jelentkező. Akkor írásban tesszük meg a javaslatainkat. Határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa? 3

4 Dr. Hegyes-Gila Orsolya: Szeretném mondani, hogy a határozatban azt kellene rögzíteni, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztatást a Bizottság tudomásul veszi. Nem kívánja képviseltetni a Bizottság az önkormányzatot. A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet pedig az Iroda kérje be. Köszönöm a hozzászólást. A kolléganő elmondta, hogy milyen határozatot kellene jóváhagynunk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon /2014. ( ) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetője által előterjesztett 01/ /2014. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (DABIC Nonprofit Kft., Amfora Zrt.)" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a DABIC Nonprofit Kft április 14-i taggyűlési meghívójában szereplő napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Városüzemeltetési Iroda kiegészítésével együtt tájékoztatásként tudomásul veszi. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a DABIC Nonprofit Kft április 14. napjára összehívott taggyűlésén nem kívánja képviseltetni az Önkormányzatot mint tulajdonost. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a társaság taggyűlésén történtekről a jegyzőkönyvet kérje be. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a DABIC Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Az Amfora Zrt. közgyűlése április 15. napján lesz Budapesten. A helyszínre, valamint a tulajdonosi arányra (2,1%) tekintettel nem kívánja képviseltetni magát az Önkormányzat a közgyűlésen. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2014. ( ) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetője által előterjesztett 01/ /2014. ikt. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (DABIC Nonprofit Kft., Amfora Zrt.) tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 4

5 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság az Amfora Ingatlanhasznosító Zrt április 15-i közgyűlési meghívójában szereplő napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Városüzemeltetési Iroda kiegészítésével együtt tájékoztatásként tudomásul veszi. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Amfora Ingatlanhasznosító Zrt április 15. napjára összehívott közgyűlésén a 2,1%-os tulajdonosi arányra és a budapesti közgyűlési helyszínre tekintettel nem kívánja képviseltetni az Önkormányzatot mint tulajdonost. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy az Amfora Ingatlanhasznosító Zrt. közgyűlésén történtekről a jegyzőkönyvet kérje be. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az Amfora Ingatlanhasznosító Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2 Csereszerződés megkötése SZMJV Önkormányzata és Mobil Petrol 2000 Kft. között Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Jóváhagyásra teszek indítványt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon /2014. ( ) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének 01/ /2013. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hagyja jóvá a 310/2012. (VI.22.) Kgy sz. határozat 3. pontja alapján megkötendő, jelen határozat mellékletét képező ingatlancsere szerződést (1. sz. melléket), illetve az ehhez kapcsolódó megállapodást (2. sz. melléket), tulajdonjog átruházási nyilatkozatot (3. sz. melléket), megbízási szerződést (4. sz. melléket) és letéti szerződést (5. sz. melléket). Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Mobil Petrol 2000 Kft. 5

6 /2014. ( ) VB. sz. határozat 1. sz. melléklete Csereszerződés Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , adószám: , KSH azonosító: , képviseletében: Dr. Botka László polgármester) mint cserélő fél a továbbiakban Önkormányzat másrészről MOBIL PETROL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6087 Dunavecse, Fő út 120., Cégjegyzékszám: , KSH szám: , adószám: képviseli: Kiss Zoltán László és Kollár Szilárd együttesen) mint cserélő fél a továbbiakban Beruházó között a mai napon az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények 1./ a./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy Önkormányzat a Beruházóval szeptember hónapban együttműködési megállapodást kötött, melyet SZMJV Közgyűlése a 492/2007. (IX. 14.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott. A megállapodás II/6 pontjában felek csereszerződés külön megállapodásban történő megkötésére vállaltak kötelezettséget. b./ Hivatkozott Együttműködési megállapodásukat felek november 25-én módosították, majd mivel az Együttműködési megállapodásban rögzített határidőig az abban foglaltak nem teljesültek, így a megállapodás megszűnt. A Felek július 31. napján egymással jogaik és kötelezettségeik rögzítésére Településrendezési szerződés -t kötöttek. c./ Felek a hivatkozott Együttműködési megállapodás alapján az érintett ingatlanokra vonatkozóan július 20-án csereszerződést kötöttek, melyet július 30-án és november 25.-én módosítottak, továbbá a csereszerződéssel érintett ingatlanokra vonatkozóan telekhatár rendezésére egymással Telekalakítási Szerződést kötöttek február 8-án. A telekalakítási megállapodás eredményeképpen a Szeged, I. ker hrsz.-ú, valamint a Szeged, I. ker hrsz.-ú, és a Szeged, I. ker hrsz.-ú ingatlanokból kialakításra került a Szeged, I. ker 1887/1 hrsz.-ú, és a Szeged, I. ker. 1887/2 hrsz.-ú ingatlan. d./ Az Együttműködési megállapodásban rögzített bontó feltételek beállása a csereszerződés megszűnését eredményezte. Felek kifejezetten nyilatkoznak a hivatkozott, június 20-án megkötött Csereszerződésükből eredően, annak mai napig számított nem teljesüléséből eredően kárt, vagyonjogi igényt, költséget egymással szemben nem érvényesítenek. A július 31-én kötött Településrendezési szerződéshez kapcsolódóan kerül megkötésre jelen csereszerződés, mely a korábbi csereszerződés részbeni hatályosulását figyelembe véve jön létre. e./ Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Csereszerződés tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában egymással június 20. napján Csereszerződést kötöttek, mely Csereszerződésük két alkalommal módosításra került. A hivatkozott eredeti Csereszerződés tárgyát az alábbi ingatlanok képezték: - Szeged, I. ker., belterület, 1186/1 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 1182 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, és a - Szeged, I. ker, belterület 1887 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 4234 m2 alapterületű, kivett, 6

7 beépítetlen terület megjelölésű ingatlan. A Szeged, I. ker., belterület 1887 hrsz. alatt felvett ingatlan később, a lentebb írtak szerint telekhatár rendezésre került. A Csereszerződés alapján Beruházó tulajdonjog bejegyzési kérelme Önkormányzat tulajdonjog fenntartása mellett az ingatlan-nyilvántartásba benyújtásra került, biztosítéki célból, tekintettel arra, hogy Beruházó az ellentételezésként meghatározott ingatlanok tulajdonjogának megszerzése előtt kiépíteni, megvalósítani vállalta a Szeged, Szőregi út Thököly utca körforgalmú csatlakozását. A tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye feljegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásban a Szeged, I. ker. 1186/1 hrsz. alatt felvett ingatlanra 65081/ sz. határozattal. 2./ Felek kifejezetten nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy jelen Csereszerződésükben rögzítettek szerint rendezik teljes körűen jogviszonyukat, a feleket terhelő jogok és kötelezettségek vonatkozásában; valamint jelen Csereszerződésben szabályozottak szerint szerzi meg Beruházó a Csereszerződéssel érintett ingatlanok tulajdonjogát, figyelemmel az időközben bekövetkezett telekhatár rendezésre, ingatlan-nyilvántartási változásokra. II. A szerződés tárgya 1./ Önkormányzat tulajdonában állnak a jelen szerződés tárgyát képező alábbi ingatlanok: a./ Szeged, I. ker., belterület 1186/1 hrsz alatt felvett, mindösszesen 1182 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan. b./ Szeged, I. ker., belterület1887/1 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 2706 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan, 4234/5470-ed tulajdoni illetősége. c./ Szeged, I. ker., belterület 1887/2 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 2764 m2 összterület, kivett zöldsáv művelési ágú ingatlan, 4234/5470-ed tulajdoni illetősége. 2./ Felek rögzítik, hogy a Szeged, I. kerület belterület 1887/2. valamint a Szeged, I. kerület Belterület 1887/1. hrsz-ú ingatlanok társtulajdonosa a W. W. IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (7361 Kaposszegcső, Liget lakótelep 10.). 3./ Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanokra az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az alábbi terhek vannak bejegyezve: a./ Szeged, I. ker., belterület 1186/1 hrsz. alatt felvett ingatlanra III/1. alatt tulajdon fenntartással történő eladás ténye van bejegyezve, jogosult: Mobil Petrol 2000 Kft (6087 Dunavecse, Fő út 120.), bejegyző határozat szám: 65081/ b./ Szeged, I. ker., belterület 1887/1 hrsz. ingatlan terhei: - Önálló szöveges bejegyzés Szeged m. Vár. Tan. VB. I. ker. Hiv. Műsz. o. 3x3 m méretű melléképület ideiglenes jellegű és kártalanítási tilalom alatt áll. Bejegyző határozat: 35483/ Önálló szöveges bejegyzés Szeged m. Vár. Tan. VB. Hiv /79 Ép. sz. mosókonyha építésére az engedély ideiglenes jelleggel, kártalanítás kizárásával megadva. Bejegyző határozat: 35483/ Önálló szöveges bejegyzés Szeged M. Vár. Tan. VB. Hiv. Ép. és Közl. O. 4831/83. sz. hat. 7

8 alapján. Az ingatlanra felépített melléképületre az ideiglenes jelleg áll fenn. A mindenkori tulajdonos köteles az építési hatóságok felszólítására kártalanítási igény nélkül lebontani. Bejegyző határozat: 35483/ c./ Szeged, I. ker., belterület 1887/2 hrsz. ingatlanra terhek nincsenek bejegyezve. 4./ Önkormányzat szavatosságot vállal azért, hogy a II/1. pontban megjelölt ingatlanok a jelen szerződésben írtakon felül per-, igény- és tehermentesek, és 3. személynek olyan jogot nem engedtek, amely Beruházó korlátozás mentes tulajdonszerzését és birtokba lépését akadályozza. Önkormányzat a tulajdonjogát december 10. napján az Országos TAKARNET hálózatból lehívott tulajdoni lapszemle másolattal igazolja. 5./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy jelen szerződést Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 310/2012 (VI. 22.) Kgy. határozatának felhatalmazása alapján., a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága /2014. (04.14.) sz. határozatával hagyta jóvá. 6./ Hivatkozott Településrendezési szerződésben írtak megvalósítása érdekében jelen szerződés aláírásával Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező Szeged I. ker. 1186/1 hrsz.-ú ingatlant (1/1 tulajdoni hányad), és 1887/1 hrsz.-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségét, továbbá a Szeged, I. ker. 1887/2 hrsz.-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségét a körforgalmi csomópont kiépítése céljából, csere jogcímén Beruházó tulajdonába adja figyelemmel arra, hogy felek között korábban létrejött megállapodás alapján Beruházó a vállalt útfejlesztési kötelezettségének részeként a beruházást megvalósította, útfejlesztési kötelezettségét teljesítette, így beruházásainak ellenértékének ellentételezéseként adja át Önkormányzat Beruházó tulajdonába a fenti ingatlanokat, ingatlan tulajdoni illetőségeket a kiépítésre került körforgalmi csomópont végleges használatbavételi engedélyének megszerzésével. III. Felek jogai és kötelezettségei 1./ Beruházó kötelezettséget vállalt arra, hogy a SZÉSZ 23. számú mellékletének szabályozási tervlapján feltüntetett településrendezési feladatot, a Szeged, Szőregi út Thököly utca kereszteződésének körforgalmi csomóponti kiépítését megvalósítja. 2./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy a már korábban hivatkozott Településrendezési szerződés alapján a szerződés tárgyát képező ingatlanokon Beruházó körforgalmi csomópont, illetve üzemanyagtöltő állomás kiépítését valósítja meg. Megállapítják továbbá a felek, hogy a körforgalmi csomópont út műszaki átadása megtörtént, a közforgalom számára átadásra került, azon a közúti forgalom jelenleg is folyamatos, azonban a végleges forgalomba helyezési engedély (használatbavételi engedély) még nem került kiadásra. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a körforgalom forgalomba helyezési engedélyét (használatbavételi engedélyét) megszerzi. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a körforgalom használatbavételi engedélyét kézhezvételt követő 8 napon belül Önkormányzat részére átadja. 3./ Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges nyilatkozatokat megtette, biztosította a beruházással érintett ingatlanok megközelítését, használatát a körforgalom kiépítése céljára. 8

9 IV. Vételár, fizetési feltételek 1./ Szerződést kötő felek a szerződés tárgyát képező ingatlanok vételárát, értékét az alábbiak szerint határozzák meg: a./ Szeged, I. ker. 1186/1 hrsz. alatt felvett ingatlan vételára: ,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó ,-Ft, azaz Hétmillió-négyszázkilencvenháromezer Forint. b./ Szeged, I. ker. 1887/1 hrsz. alatt felvett ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségének vételára: ,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó ,-Ft, azaz Tizenhárommilliókettőszázhetvenezer-kilencszázhúsz Forint. c./ Szeged, I. ker. 1887/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségének vételára: nettó ,- Ft(ezen értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli) Összesen a szerződés tárgyát képező ingatlanok bruttó vételára: ,- Ft, azaz Huszonhárommillió-négyszázhetvenháromezer-hatvanegy Forint. Beruházó által teljesített ellentételezés a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban: 3./ Felek a körforgalmi csomópont értékét, mint elszámolási értéket ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft, azaz Huszonhárommillió-négyszázhetvenháromezer-hatvanegy Forint. összegben határozzák meg. Felek megállapítják, hogy a IV/1. pontban írt ingatlanok bruttó értéke megegyezik a IV/3. pontban írt körforgalmi csomópont beruházási elszámolási bruttó értékével, így felek csereügylete bruttó egyenértékűség mellett jön létre. Felek rögzítik előzetes könyvvizsgálói vélemények, valamint Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Iroda Főépítészének igazolása beszerzését követően, hogy a körforgalmi csomópont nettó értékét terhelő ÁFA fizetési kötelezettségre, valamint a IV/1/a. és b. pontban írt ingatlanok nettó értékét terhelő ÁFA fizetési kötelezettségre az egyenes ÁFA fizetés szabályai érvényesülnek, nem a fordított adófizetési kötelezettség. 4./ Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Főépítésze által 01/ /2012. szám alatt kiadott tájékoztatás alapján - Szeged, belterület 1186/1 hrsz.-ú telek beépítésre szánt terület, építési teleknek minősül - Szeged, belterület 1887/1 hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt terület, építési teleknek minősül - Szeged, belterület 1887/2 hrsz.-ú földterület beépítésre nem szánt terület, építési teleknek nem minősül. 5./ Felek megállapítják, hogy közöttük megkötésre került hivatkozott Településrendezési szerződés alapján Beruházó a II. sz. beruházás részeként saját költségén elkészíttette és Önkormányzat részére átadta Szeged, Dél-Újszegedi Feltáró út, Szőregi út és a Diófa utca csatlakozásának körforgalmi kiépítésére vonatkozó útépítési engedélyezési tervet. 6./ Beruházó hivatkozott körforgalmi csomópont kiépítésével kapcsolatos engedélyezési és telekalakítási eljárás költségeit viselte. 9

10 7./ Felek megállapítják, hogy a bruttó egyenértékűség mellett történő csereügyletükkel kapcsolatban a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően egymással szemben további költségek viselésére nem kötelesek, felek megállapítják kölcsönösen, hogy mind Önkormányzat, mind Beruházó teljesítette a csereszerződésben rögzítettet, illetőleg Önkormányzat a II. fejezetben írt ingatlanok tulajdonjogának Beruházó részére történő átruházásával teljesíti szerződéses kötelezettségét. 8./ Felek rögzítik, hogy az ingatlan értékesítések csak a csereügylethez kapcsolódó elszámolások időpontjában valósulnak meg, azaz a csereügylethez kapcsolódó elszámolás időpontjában történik a számlakibocsátás és ÁFA fizetés, amint azt felek korábbi szerződésükben is azonosan rögzítették. A felek között július 31. napján létrejött Településrendezési szerződés II./6. pontja alapján az ingatlanok átadásából eredően az Önkormányzatot terhelő általános forgalmi adó megfizetését a Beruházó saját költségén vállalja. Az elszámolás időpontja a körforgalmi csomópontra vonatkozó forgalomba helyezési engedély Beruházó általi megszerzését követő 3. munkanap. Ezen fizetési kötelezettség Beruházó általi teljesítéséről Önkormányzat igazolást állít ki számláján történő jóváírást követő 8 napon belül melyet megküld Beruházó, illetve V/3. pontban írt letétkezelő részére. 9./ Felek megállapítják, hogy a közöttük létrejött Településrendezési szerződésben rögzített, Beruházót terhelő Szeged, Szőregi út - Thököly út kereszteződés körforgalmi csomópontjának megvalósítása teljesítésével a jogerős forgalomba helyezési engedély megszerzésével a vételárat rendezettnek tekintik, erre tekintettel a vételár beszámítással kerül rendezésre, a IV./8 pontban részletezett ÁFA fizetés kivételével, külön pénzügyi teljesítés a Beruházót nem terheli az Önkormányzat felé. V. Tulajdonjog átszállása, birtokba adás 1./ Felek rögzítik, hogy Önkormányzat Beruházó részére a körforgalmi csomópontra vonatkozó jogerős forgalomba helyezési engedély megszerzését követő 3 munkanapon belül birtokba adási jegyzőkönyv keretében bocsátja birtokba a szerződés tárgyát képező II. fejezetben megjelölt ingatlanokat. Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanokat Beruházó kizárólag a szerződés tárgyát képező körforgalmi csomópont kiépítése céljából használhatta közlekedés, építési munkálatok végzése céljából. 2./ Önkormányzat tulajdonjogát Beruházónak a Települési szerződésben foglalt útfejlesztési kötelezettségének teljesítéséig fenntartotta. Ezen tulajdonjog fenntartás a körforgalomra vonatkozó végleges forgalomba helyezési engedély beruházó általi megszerzéséig, illetve a jelen csereszerződés IV./8 pontjában vállalt ÁFA fizetési kötelezettség teljesítéséig áll fenn. Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz jelen szerződés aláírásával, hogy a szerződés tárgyát képező Szeged, 1186/1 hrsz.-ú ingatlan (1/1 tulajdoni aránya), és a 1887/1 hrsz.-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetősége, valamint a Szeged, I. ker. 1887/2 hrsz.-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségre Beruházó javára az ingatlan-nyilvántartásban, tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye bejegyzésre kerüljön. Felek rögzítik, hogy a Szeged 1186/1. hrszú ingatlanra korábban Beruházó javára bejegyzett tulajdonjog-fenntartással történő eladás ténye törlése folyamatban van, ezen tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényének törlését követően jelen csereszerződés alapján kerül ismételten bejegyzésre Beruházó javára a tulajdonjogfenntartással történő eladás ténye. 10

11 3./ Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén (körforgalomra vonatkozó jogerős forgalomba helyezési engedély Beruházó általi megszerzése és a vállalt ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésé) a csereügylet elszámolási időpontjában feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz (ügyvédi által ellenjegyzett okirati formában), hogy a szerződés tárgyát képező Szeged, belterület 1186/1 hrsz.-ú ingatlan (1/1 tulajdoni illetősége) és a Szeged, belterület 1887/1 hrsz.-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetősége, valamint a Szeged, I. kerület 1887/2 hrsz..-ú ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetősége tulajdonjoga Beruházó javára és nevére az ingatlan-nyilvántartásban csere jogcímén bejegyzésre kerüljön a korábban bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének ingatlannyilvántartási törlésével egyidejűleg. Önkormányzat jelen szerződés aláírásával ügyvédi letétbe helyezi a szerződés tárgyát képező Szeged, 1186/1, 1887/1 és 1887/2 hrsz.-ú ingatlanok jelen szerződésben megjelölt tulajdoni illetőségére vonatkozó tulajdonjog átruházó nyilatkozatát, ellenjegyzett okirati formában, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodánál, azzal a letevői utasítással, hogy Letéteményes abban az esetben jogosult és köteles a letétbe helyezett okiratokat Beruházó részére kiadni, illetőleg tulajdonjog bejegyzés iránti kérelemként benyújtani az illetékes Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatalához, amennyiben Beruházó Letéteményesnek átadja a szerződés tárgyát képező körforgalom jogerős forgalomba helyezési engedélyének 1 db eredeti példányát, valamint a jelen csereszerződés IV./8 pontjában vállalt ÁFA fizetési kötelezettség megfizetéséről szóló Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája által kiállított igazolást. 4./ Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanok birtokba adásáig az ingatlanok terheit az Önkormányzat viseli és szedi azok hasznait, míg a birtokbavételtől Beruházó viseli az ingatlanok terheit és szedi azok hasznait. 5./ A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy részére az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által /2012. sz. alatt kiadott vízjogi létesítési engedélynek megfelelően az átépítéssel/áthelyezéssel érintett, Önkormányzat tulajdonában álló vízilétesítmények (vízellátó, szennyvíz-elvezető, és szennyvízátemelő, valamint csapadékvízelvezető rendszerek) teljes körű megvalósítását, továbbá a főút melletti kerékpárút szakszerű átépítését a 1887/1. hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani tervezett üzemanyagtöltő állomás építésével egy időben megvalósítja. Azon átépített/áthelyezett vízilétesítményekre, ill. hozzá tartozó vezetékekre, melyek területileg a Beruházó 1/1 tulajdonába kerülő ingatlanokon valósulnak majd meg, a Beruházó térítésmentes szolgalmi jogot enged az Önkormányzat részére. Ezen csereszerződés alapján a Beruházó a tulajdonjogának átvezetése során egyúttal a nevezett szolgalmi jog (vízvezetési, műtárgy elhelyezési, ill. átjárási) bejegyzésére is köteles és jogosult, továbbá viseli az ezzel kapcsolatos mindennemű költséget. VI. Vegyes rendelkezések 1./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy SZMJV Önkormányzata, mint cserélő fél a Magyarország területén működő Önkormányzat, míg Beruházó a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Beruházó képviselői nyilatkoznak, hogy Beruházó jelenleg nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás hatálya alatt és Beruházó képviselőinek képviseleti jogosultsága a mai napon is fennáll. Az Önkormányzat képviselője 11

12 nyilatkozik, hogy jelen szerződés megkötéséhez szükséges közgyűlési felhatalmazással rendelkezik. 2./ Felek nyilatkoznak, hogy jelen Csereszerződés szerződéses akaratuknak mindenben megfelel, így azt ügyvédi tényvázlatként is aláírják. 3./ Szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben rögzített településrendezési célok, fejlesztések és kereskedelmi beruházások megvalósítása érdekében egymással együttműködnek és egymással minden olyan információt haladéktalanul közölnek, amely a célok megvalósulását befolyásolja vagy akadályozza. 4./ Szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésről, illetőleg annak alapján végzett tevékenységről, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomásra jutott adatokról, információkról Beruházó a sajtót és az elektronikus médiákat csak az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja. Az Önkormányzat által elfogadott, illetve testületi jóváhagyást igénylő településrendezési feladat testületi jóváhagyását követően a megvalósult célról az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés nélkül nyilatkozhat Beruházó. A Beruházó ezen tárgyban kiadott nyilatkozata azonban kizárólag az általa elvégzett munkálatok mindenkori állapotára vonatkozhat. 5./ Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen közvetlen egyeztetések útján kísérlik meg rendezni, ezek eredménytelensége esetén vitás kérdéseik eldöntésére hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 7./ Felek meghatalmazzák a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) jelen szerződés elkészítésével és Beruházó tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ügyében képviseletük ellátásával a Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala előtt, mely meghatalmazást az ügyvédi iroda a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Felek a jelen megállapodást átolvasást követően és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester... MOBIL PETROL 2000 Kft. képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd ügyvezetők 12

13 /2014. ( ) VB. sz. határozat 2. sz. melléklete Megállapodás Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , KSH azonosító: , adószám: , képviseletében : Dr. Botka László polgármester) mint cserélő fél a továbbiakban Önkormányzat másrészről MOBIL PETROL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6087 Dunavecse, Fő út 120., Cégjegyzékszám: , KSH szám: , adószám:, képviseli: Kiss Zoltán László és Kollár Szilárd együttesen) mint cserélő fél a továbbiakban Beruházó között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1./ a./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy Önkormányzat a Beruházóval szeptember hónapban Együttműködési megállapodást kötött, melyet SZMJV Közgyűlése a 492/2007. (IX. 14.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott. A megállapodás II/6 pontjában felek jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó Csereszerződés külön megállapodásban történő megkötésére vállaltak kötelezettséget. b./ Hivatkozott Együttműködési megállapodásukat felek november 25-én módosították, majd mivel az Együttműködési megállapodásban rögzített határidőig az abban foglaltak nem teljesültek és a IV. 3. pontjában foglalt bontó feltétel bekövetkezett, ezért a megállapodás megszűnt. A felek a korábbi megállapodásban foglalt beruházások megvalósítására július 31. napján egymással Településrendezési szerződést kötöttek. c./ Felek rögzítik továbbá, hogy egymással június 20. napján Csereszerződést kötöttek, mely Csereszerződésük három alkalommal módosításra került. Hivatkozott Csereszerződés tárgya a Szeged, I. kerület 1186/1 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 1182 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, valamint a Szeged, I. ker hrsz. alatt felvett, mindösszesen 4234 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan volt, azzal, hogy a Szeged, I. ker hrsz alatt felvett ingatlan a lentebb írtak szerint telekhatár rendezésre került. A Csereszerződés alapján Beruházó tulajdonjog bejegyzési kérelme Önkormányzat tulajdonjog fenntartása mellett az ingatlan-nyilvántartásba benyújtásra került. A tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye feljegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásban a Szeged, I. ker. 1186/1 hrsz. alatt felvett ingatlanra. d./ Felek rögzítik továbbá, hogy a Csereszerződéssel érintett ingatlanok vonatkozásában egymással Telekalakítási megállapodást kötöttek, mely Telekalakítási megállapodás eredményeképpen a Szeged, I. ker hrsz.-ú, valamint a Szeged, I. ker hrsz.-ú, és a Szeged, I. ker hrsz.-ú ingatlanokból kialakításra került a Szeged, I. ker 1887/1 hrsz.-ú, és a Szeged, I. ker. 1887/2 hrsz.-ú ingatlan. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Dr. Botka László polgármester.. MOBIL PETROL 2000 Kft. Képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd ügyvezetők 13

14 e./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy Mobil Petrol 2000 Kft. hivatkozott Település rendezési szerződésnek és Csereszerződésnek megfelelően a Szeged, Szőregi út Thököly út kereszteződésének körforgalmi csomópont kiépítését saját költségére megvalósította, a körforgalmi csomópontot a közforgalom számára átadta, a műszaki átadás megtörtént, jelenleg a szakhatósági hozzájárulások beszerzését követően a végleges használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban azzal, hogy a körforgalmú csomópont a közlekedők által jelenleg is használt. 2./ Felek tekintettel arra, hogy hivatkozott Csereszerződésükben rögzített határidők anélkül teltek el, hogy a Csereszerződés teljesedésbe ment volna, az Együttműködési megállapodásban rögzített bontó feltételek beállása miatt hivatkozott Csereszerződésük megszűnt. 3./ Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a korábbi, hivatkozott, június 20-án megkötött és azóta többször módosított Csereszerződésükből, annak megszűnéséből eredően egymással szemben költséget, kárt, vagyonjogi igényt nem érvényesítenek. 4./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező, Szeged, I. kerület Belterület 1186/1 hrsz-ú ingatlanra 65081/ számmal Beruházó javára bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének ingatlan-nyilvántartási törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják, és közösen kérik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének ingatlan-nyilvántartási törlését eredeti állapot helyreállítása jogcímén. 5./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatos költségek Beruházót terhelik. 6./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy SZMJV Önkormányzata, mint cserélő fél a Magyarország területén működő önkormányzati, míg Beruházó a Magyarország területén bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Beruházó képviselői nyilatkoznak, hogy Beruházó jelenleg nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás hatálya alatt és Beruházó képviselőinek képviseleti jogosultsága a mai napon is fennáll. Az Önkormányzat képviselője nyilatkozik, hogy jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Dr. Botka László polgármester.. MOBIL PETROL 2000 Kft. Képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd ügyvezetők 14

15 7./ Felek rögzítik, hogy a június 20. napján kötött Csereszerződés alapján tekintettel arra, hogy szerződésük az ingatlan-nyilvántartásba benyújtásra, és a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye Beruházó javára feljegyzésre került az Illetékhivatal az 4./ pontban érintett ingatlanokra vonatkozóan (a Csereszerződés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan) az illetéket kiszabta, mely illetéket Beruházó megfizetett. Jelen megállapodásra, valamint arra tekintettel, hogy Beruházó javára kizárólag a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye került bejegyzésre és Beruházó nem szerzett tulajdonjogot, így visszterhes illetékfizetési kötelezettsége sem keletkezett, erre tekintettel jogosulttá vált az általa befizetett illeték visszaigénylését kérni a NAV-tól. 8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 9./ Felek meghatalmazzák a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) jelen megállapodás elkészítésével és Beruházó javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének törlése érdekében a Szegedi Járási Földhivatal előtti képviseletük ellátásával, mely meghatalmazást az ügyvédi iroda a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Felek a jelen megállapodást átolvasást követően és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Dr. Botka László polgármester.. MOBIL PETROL 2000 Kft. Képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd ügyvezetők Ellenjegyzem, Szeged, /2014. ( ) VB. sz. határozat 3. sz. melléklete Tulajdonjog átruházási nyilatkozat Alulírott, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , adószám: , KSH azonosító: , képviseletében: Dr. Botka László polgármester) az alábbi tulajdonjog átruházáshoz hozzájáruló nyilatkozatot 15

16 tesszük: Nyilatkozunk, hogy a MOBIL PETROL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (6087 Dunavecse, Fő út 120., Cégjegyzékszám: , KSH szám: , adószám: képviseli: Kiss Zoltán László és Kollár Szilárd együttesen) napján csereszerződést kötöttünk, mely csereszerződés alapján hozzájárulásunkat adtuk ahhoz, hogy a - Szeged, I.ker., belterület, 1186/1 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 1182 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, - Szeged, I. ker., belterület1887/1 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 2706 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan, 4234/5470-ed tulajdoni illetőségére, valamint - Szeged, I. ker., belterület 1887/2 hrsz. alatt felvett, mindösszesen 2764 m2 összterület, kivett zöldsáv művelési ágú ingatlan, 4234/5470-ed tulajdoni illetőségére A MOBIL PETROL 2000 Kft. javára tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A hivatkozott csereszerződés V/2. pontja alapján jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a szerződés tárgyát képező Szeged, I. ker., belterület 1186/1 hrsz. alatt felvett 1/1 tulajdoni illetőségére, a Szeged, I. ker., belterület1887/1 hrsz. alatt felvett ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségére, valamint a Szeged, I. ker., belterület 1887/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 4234/5470-ed tulajdoni illetőségére a MOBIL PETROL 2000 Kft. tulajdonjoga csere jogcímén az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Dr. Botka László polgármester Ellenjegyzem: Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda 6722 Szeged, Kálvária sgt. 19. Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Rt számlaszám: Telefon: 62/ /2014. ( ) VB. sz. határozat 4. sz. melléklete. Megbízási szerződés Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László Polgármester) és Mobil Petrol 2000 Kft. (6087 Dunavecse, Fő út 120., képv.: Kiss Zoltán és Kollár Szilárd ügyvezetők) mint megbízók másrészről 16

17 Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) mint megbízott, között az alábbi feltételek szerint: 1./ A megbízás tárgya: Szeged, I. kerület, belterület 1186/1., 1887/1., 1887/2 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó csereszerződés, valamint a Szeged, Szőregi út Thököly u. kereszteződésének körforgalmi csomóponti kiépítése, a csereszerződés tárgyát képező ingatlanok vételárának ellentételezése. 2./ A megbízás időtartama: az ügy befejezéséig 3./ A megbízás teljesítésének helye: szükség szerint. 4./ Az Ügyvédi Iroda tevékenységéért járó megbízási díj: A megbízási díjat Mobil Petrol 2000 Kft. viseli. A Mobil Petrol 2000 Kft. megbízó ezen felül a felmerült készkiadásokat (pl. illeték, szakértői díj, utazási, szállásköltség stb.) megfizetni tartozik. Az ügyintéző ügyvéd, vagy munkatársa kiküldetése esetén saját személygépkocsi használati költséget jogosult felszámolni. 5./ A megbízói díj fizetésének módja: átutalással 6./ Megbízók a Pmt. 8. (1) bek. előírásának megfelelően nyilatkoznak, hogy jelen ügylet során saját nevükben járnak el. Megbízók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy okiratszerkesztő ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról másolatot készítsen, adataikat a jelen ügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás teljesítése keretében rögzítse, kezelje. 7./ A megbízók tudomásul veszik, hogy a megbízást az ügyvédi iroda bármely munkatársa, így, Dr. Juhász János, Dr. Császár Mátyás, Dr. Csvila István, Dr. Brassay-Kovács Kinga, Dr. Juhász Péter, valamint Dr. Takács Róbert révén elláthatja. 8./ A megbízók az üggyel kapcsolatban a következőket adják elő: Kiss Zoltán és Kollár Szilárd (Mobil Petrol 2000 Kft.): A Mobil Petrol 2000 Kft. beruházó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött, mely együttműködési megállapodás az eltelt idő alatt módosításra került. Tekintettel arra, hogy a korábban megkötött együttműködési megállapodásban rögzített határidőig az abban foglaltak nem teljesültek, felek külön okiratban megállapították a megállapodás megszűnését, majd ezt követően jogaik és kötelezettségeik rögzítésére vonatkozóan július 31- én településrendezési szerződést kötöttek egymással. Ezen településrendezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan felek csereszerződést kötöttek egymással június 20. napján, mely csereszerződésük szintén az abban foglaltak nem teljesülése miatt megszűnt, a megszűnés 17

18 megállapítását felek külön okiratban rögzítették. Felek a július 31. napján megkötött településrendezési szerződés hatályosulása érdekében egymással csereszerződést kötnek, mely csereszerződés alapján a Mobil Petrol 2000 Kft. korábbi vállalásának megfelelően vállalta a SZÉSZ 23. számú mellékletének 48-2 szabályozási tervlapján feltüntetett településrendezési feladatot, azaz a Szeged, Szőregi út Thököly u. kereszteződésének körforgalmi csomóponti kiépítését, ennek megvalósítását. A Mobil Petrol 2000 Kft., mint beruházó ezen településrendezési feladatot megvalósította a körforgalmat kiépítette, annak használatbavételi engedélye beszerzése folyamatban van, a körforgalom a közforgalom számára átadásra került. Beruházó vállalja továbbá ellentételezésként a körforgalmi csomópont megépítésén túlmenően, hogy Szeged dél-újszegedi Feltáró út, Szőregi út és Diófa utca csatlakozásának körforgalmi kiépítésére vonatkozó útépítési, engedélyezési tervet saját költségén elkészítteti, mely tervet a csereszerződés megkötéséig beruházó elkészítette. Felek megállapodása, hogy a Szeged, I. kerület, belterület 1186/1 hrsz-ú, valamint a Szeged, I. kerület, belterület 1887/1 hrsz-ú ingatlan 4234/5475 tulajdoni illetősége, továbbá a Szeged, I. kerület, belterület 1887/2. hrsz. alatti ingatlan 4234/5470 tulajdoni illetősége beruházó Mobil Petrol 2000 Kft. tulajdonába kerül, ezen ingatlanok tulajdonjogát Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházó részére átadja. Felek értékbecslés elkészítését követően megállapították, hogy a Szeged, I. kerület 1186/1. hrsz-ú ingatlan értéke, elszámolási ára bruttó ,- Ft, a Szeged, I. kerület 1887/1. hrsz-ú ingatlan 4234/5470 tulajdoni illetőségének elszámolási vételára ,- Ft, míg a Szeged, I. kerület 1887/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 4234/5470 tulajdoni illetőségének elszámolási vételára bruttó ,- Ft. Összesen: ,- Ft. Ezzel azonos értéket képvisel a körforgalmi csomópont kiépítésének elszámolási értéke, bruttó ,- Ft-tal. Felek megállapodtak abban, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanok, ingatlan tulajdoni illetőségek ellenértéke, valamint a körforgalmi csomópont kiépítésének ellenértéke bruttó egyenértékűség mellett kerül elszámolásra azzal, hogy Önkormányzatot terhelő ÁFA fizetésének költségét beruházó vállalja, azt megtéríti Önkormányzat részére. Önkormányzat, illetőleg beruházó a szerződésben szereplő értékekről, vállalkozói díjról számlát köteles kiállítani. Önkormányzat tulajdonjog fenntartással él az ingatlanokat érintően a körforgalmi csomópont használatba vételi engedélyének megszerzéséig. Önkormányzat tulajdonjog átruházáshoz hozzájáruló nyilatkozatát ügyvédi letétbe helyezi a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodánál (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.), azzal a letevői utasítással, hogy az abban az esetben adható ki beruházó részére, illetőleg továbbítható az illetékes Szegedi Járási Földhivatal felé, amennyiben a csereszerződéssel érintett körforgalom jogerős forgalomba helyezési engedélyének 1 db eredeti példánya átadásra került Önkormányzat részére, valamint a csereszerződés IV./8 pontjában vállalt ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája külön nyilatkozattal igazolta. Önkormányzat hozzájárulását adja a csereszerződésben ahhoz, hogy a csereszerződéssel érintett ingatlanokra a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Botka László Polgármester: A fentebb előadottak megfelelnek a valóságnak. Szeged Város Önkormányzata az érintett ingatlanok vonatkozásában értékbecslést készített, ennek megfelelően történik meg felek között a körforgalmi csomópont kiépítésének és az érintett ingatlanok átruházásának elszámolása. Felek a szerződés tervezeteket egyeztették, illetőleg a szerződés megkötéséhez Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága e szerződés megkötéséhez. számú határozatával hozzájárult, azt jóváhagyta. Magunk is kérjük a szerződés elkészítését. Dr. Csvila István ügyvéd: A megbízást elfogadjuk. 18

19 Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Mobil Petrol 2000 Kft. Képviseletében Dr. Botka László Képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd Polgármester ügyvezetők megbízó megbízó. Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda Dr. Csvila István ügyvéd megbízott /2014. ( ) VB. sz. határozat 5. sz. melléklete Letéti szerződés Amely létrejött egyrészről, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , adószám: , KSH azonosító: , képviseletében: Dr. Botka László polgármester) mint letevő a továbbiakban mint Letevő másrészről MOBIL PETROL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6087 Dunavecse, Fő út 120., Cégjegyzékszám: , KSH szám: , adószám: képviseli: Kiss Zoltán László és Kollár Szilárd együttesen) mint jogosult a továbbiakban Jogosult és Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) mint letéteményes a továbbiakban mint Letéteményes között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy Letevő Jogosulttal december napján csereszerződést kötött a Szeged, I. ker., belterület 1186/1 hrsz alatt felvett, Szeged, I. ker., belterület1887/1 hrsz. alatt felvett és Szeged, I. ker., belterület 1887/2 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozóan. Hivatkozott csereszerződés jelen letéti szerződés mellékletét képezi. 2./ Az 1./ pontban hivatkozott csereszerződés V/3. pontjára hivatkozással Letevő ügyvédi letétbe helyezi az 1./ pontban írt ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog átruházáshoz hozzájáruló nyilatkozatát ügyvéd által ellenjegyzett okirati formában 5 eredeti példányban, mely okiratok átvételét Letéteményes jelen szerződés aláírásával igazolja és elismeri. 3./ Letéteményes abban az esetben jogosult és köteles a letétbe helyezett iratokból 1 db eredeti példányt Jogosult részére kiadni, illetőleg 2 db eredeti példányt a Szegedi Járási Földhivatal felé 19

20 tulajdonjog bejegyzés érdekében továbbítani, amennyiben Szeged, SZÉSZ 23. számú mellékletének 48-2 szabályozási tervlapján feltüntetett településrendezési feladat megvalósulásaként Szeged, Szőregi út Thököly u. kereszteződésének körforgalmi csomópontjára vonatkozóan a jogerős használatba vételi engedély 1 példánya Letevő részére igazoltan átadásra került, valamint az 1. pontban meghatározott csereszerződés IV./8 pontjában vállalt ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája külön nyilatkozattal igazolta. A jogerős használatba vételi engedélyre vonatkozó igazolás módja: Letevő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a jogerős használatbavételi engedély átvételéről, avagy a jogerős használatba vételi engedély 1 db hitelesített példányának Letéteményes részére történő átadása. (Utóbbi esetben Letéteményes köteles az eredetivel megegyező hiteles példányt Letevő részére 3 munkanapon belül továbbítani). 4./ Abban az esetben, amennyiben a letét kiadásának feltételei legkésőbb március 30-ig nem teljesülnek, úgy Letéteményes a letétbe helyezett nyilatkozatokat kizárólag Letevő részére jogosult és köteles kiadni. 5./ Letéteményes a letét kiadásának feltételeit kizárólag felek egyező előzetes írásbeli utasítására térhet el. 6./ Letéteményes a letét kezeléséért díjat nem számít fel. 7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. valamint az ügyvédi törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen szerződést elolvasást követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Dr. Botka László polgármester Letevő.. MOBIL PETROL 2000 Kft. Képviseletében Kiss Zoltán és Kollár Szilárd Jogosult Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda Letéteményes 20

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés!

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés! 14253461 S algó Vagyon Kft. S algótarján S V / 6 9 3 12016. Javaslat a 6902 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó m egállapodás

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére

Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére Ózd, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 21-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-11/2012. Sorszám: 19. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben