PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából I. Pályázat tárgya A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található, kivett iroda megnevezésű, 110 m² alapterületű társasházi ingatlan bérbe adása határozatlan időre, vagy minimum 1 év, maximum 10 év határozott időtartamra. II. Pályázat jellege A pályázat nyílt pályázat. III. Pályázati ajánlat beadási formája A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. IV. Minimális bérleti díj A bérleti díj minimális összege Ft + áfa/hó, azaz havonta százhatvannégyezer forint plusz áfa. V. Óvadékfizetési kötelezettség A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére. VI. Kapcsolat A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Egeli Áron ingatlanfelelőstől kérhető, aki en keresztül a címen, míg telefonon a számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a honlapon a pályázati felhívás menüpontból. VII. Pályázat eredménytelensége, módosítása A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől. VIII. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja a) Helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A. b) Beérkezés ideje: március hó 25. nap óráig. c) Módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal. További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

2 RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 1107 Budapest, Üllői út 124/A. szám alatti, 38315/41/A/2 helyrajzi számú irodahelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 1. Pályázat tárgya A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található, kivett iroda megnevezésű, 110 m² alapterületű társasházi ingatlan bérbe adása határozatlan időre, vagy minimum 1 év, maximum 10 év határozott időtartamra. Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. 2. Minimális bérleti díj Az Ingatlan bérleti díjának minimális összege Ft + áfa/hó, azaz havonta százhatvannégyezer forint plusz áfa. 3. Óvadékfizetési kötelezettség A jelen részletes pályázati kiírásra ajánlatot tevők (a továbbiakban: ajánlattevő) közül a pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni ajánlatkérő részére. 4. Pályázat jellege A pályázat nyílt pályázat. 5. Az ingatlan adatai 5.1. Infrastruktúra Az ingatlan a kerület Gyárdűlő városrészében helyezkedik el, az Üllői úttal párhuzamos Zágrábi utcában. Közvetlen környezetében lakótelep és társasházak találhatóak. Az értékelt albetét a társasház földszintjén, a Zágrábi köz felőli részén, Zágrábi utcai bejárattal rendelkezik. Az Üllői út közelsége miatt elhelyezkedése jó. Megközelíthető tömegközlekedéssel M3 metró, illetve éjszakai buszjáratokkal valamint gépkocsival is. Parkolni az ingatlan közelében lehetséges a lakótelepi parkolókban, illetve a környező utcákban Közművek Fűtési rendszer: saját gázcirkó, hőleadó öntöttvas radiátorok. Világítás: káprázatmentes fénycsőarmatúrák, egyedi lámpatestek. Meleg víz: 200 literes elektromos bojler. 6. Az ingatlan leírása A Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló földszinti 110 m 2 alapterületű társasházi irodavagy üzlethelyiség, amely a József Attila lakóteleppel szemben található Az ingatlan előkertből nyílik. Három szoba, valamint konyha és zuhanyzós mellékhelyiség található benne. Az ingatlan saját bekerített előkerttel rendelkezik.

3 7. Az ingatlan bérbeadásának feltételei 7.1. Az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő rezsiköltségek valamint a közös költség Bérlő a bérleményben átalakítást és - a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével - értéknövelő beruházást kizárólag bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása mellett végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégzett munkálatok minden költsége a bérlőt terheli. A költségeknek a bérleti díjba történő beszámítására, vagy bármilyen megtérítésre és tulajdoni igény érvényesítésére nincs lehetőség 7.3. Az ajánlattevő a pályázatában írásban köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlatkérő által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban vállalja a) a bérleti díj megfizetését, b) a bérleti jogviszony megszűnése esetén a rendelkezésére álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával a bérlemény eredeti állapotában történő visszaszolgáltatását a bérbeadó részére, illetőleg annak elhagyását, valamint c) a közjegyzői okirat útján közölt bérbeadói felmondás kézbesítése tekintetében a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a közjegyzői okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A közjegyzői okirat kiállítása és annak ajánlatkérő felé, egy hiteles kiadmány átadásával történő igazolása a bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele Az ajánlatkérő, függetlenül a pályázat eredményességét megállapító határozattól, a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötési kötelezettségét kizárja Az ingatlanban folytatható tevékenységi körökre, illetve a működési engedély feltételeire, továbbá a tervezett felújítási munkákhoz szükséges hatósági engedélyekre vonatkozó információ a területileg illetékes önkormányzatnál szerezhető be Az ajánlatkérő az ingatlanban az ajánlattevő által folytatni kívánt tevékenységért, valamint az általa megvalósítani kívánt beruházások, építések, felújítások kapcsán szükséges hatósági engedélyek kiadásáért felelősséget nem vállal, a hatósági engedélyek beszerzése az ajánlattevő feladata A részletes pályázati kiírás mellékletét képezi tájékoztató jelleggel a bérleti szerződés tervezete. 8. Kapcsolat Az ingatlan előzetes egyeztetés után tekinthető meg. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Egeli Áron ingatlanfelelőstől kérhető, aki en keresztül a címen, míg telefonon a számon, munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. 9. Az ajánlattevők köre A pályázaton részt vehet bármely belföldi természetes személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi természetes személy, továbbá a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt átlátható szervezet vásárolhatja meg, valamint olyan belföldi vagy külföldi társaság, amely megfelel a fenti jogszabályban meghatározott feltételeknek. Amennyiben ajánlattevő Európai Unión kívüli személy, úgy a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.)

4 Kormány rendelet rendelkezései szerint Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét kell beszereznie ahhoz, hogy érvényes ajánlatot nyújthasson be. Olyan természetes személy, aki cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt áll nem nyújthat be pályázatot. A pályázati felhívásban vagy részletes pályázati kiírásban közölt feltételek nem, vagy nem megfelelő teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási vagy a pályázati eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség megszegése az érintett ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlat hivatalos nyelve a magyar. 10. A közjegyzői okirat bemutatásának határideje valamint az óvadék megfizetésének módja és határideje Közjegyzői okirat bemutatása A 7.3 pontban részletezett közjegyzői okirat egy példányát a nyertes ajánlattevő legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül köteles az ajánlatkérőnek átadni. Amennyiben az ajánlattevő által az ajánlatkérőnek átadott okirat tartalmát az ajánlatkérő nem fogadja el, úgy az ajánlattevő köteles haladéktalanul intézkedni az ajánlatkérő által közölt tartalmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő új okirat kiállítása iránt, és köteles az új okiratot az ajánlatkérő tartalmi kifogásainak közlésétől számított 10 munkanapon belül ismételten bemutatni Óvadékfizetési kötelezettség Az ajánlatevő az óvadékot átutalással a BFVK Zrt számú számlájára köteles megfizetni. A megfizetését legkésőbb a közjegyzői okirat ajánlatkérő részére történő átadásának napjáig (azaz legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül) hitelt érdemlően igazolni kell. 11. A pályázati ajánlat A pályázati ajánlat beadásának helye, ideje és módja Az ajánlatokat március hó 25. napján 10:00 óráig lehet benyújtani a BFVK Zrt Budapest, Attila út 13/A. szám alatti portáján személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal, zárt borítékban. Az Ajánlattevő ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban köteles az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. Az ajánlat két példánya közül az eredeti példány minden oldalát (a) gazdasági társaságok esetén a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelő cégszerű aláírással, (b) egyéb jogi személyek esetén a szervezet képviseletére jogosult személy vagy személyek eredeti aláírásával, (c) egyéni vállalkozók és magánszemélyek esetén a pályázó egyéni vállalkozónak, illetve magánszemélynek vagy érvényes - közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának (képviselőjének) aláírásával szükséges ellátni. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás lezárását követő 90 napig áll fenn. Az ajánlatkérő a pályázat során teljes körű teljes körű hiánypótlási, valamint a benyújtott ajánlat kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatos pontosítására lehetőséget biztosít, amennyiben ez nem sérti Budapest Főváros Önkormányzata érdekeit és a verseny tisztaságát.

5 Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a BFVK Zrt. társaságtól ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik Az ajánlat kötelező tartalmi elemei Ajánlat a bérleti díjra vonatkozóan; ajánlat a bérleti időtartamra vonatkozóan; nyilatkozat a folytatni kívánt tevékenységről; amennyiben az ajánlattevő ajánlata értéknövelő beruházást, vagy Bérbeadói engedélyhez kötött felújítást tartalmaz, úgy ajánlat a kialakítás tartalmára és költségeire vonatkozóan; az ajánlattevőre vonatkozó következő dokumentumok egy darab eredeti és egy darab másolati példánya: társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány; egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány. Magánszemély ajánlattevő esetében személyi igazolvány, lakcímkártya és adószámot tartalmazó dokumentum másolatai; Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, nincs adó és adók módjára behajtható köztartozása, nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, továbbá nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, valamint nem áll perben az ajánlatkérővel és az ajánlattevő nem tulajdonosa vagy tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, melynek Budapest Főváros Önkormányzata felé három hónapnál régebben lejárt tartozása van (a pályázathoz mellékelt 1. számú nyilatkozat kitöltésével); Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek a pályázat kiírását megelőző egy éven belül nem állt fenn az ajánlatkérővel, Budapest Főváros Önkormányzatával vagy a Budapest Főváros Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben helyiség vagy ingatlanhasználattal összefüggő 30 napot meghaladó tartozása (a pályázathoz mellékelt 2. számú nyilatkozat kitöltésével); Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja az óvadék határidőn belüli megfizetését (a pályázathoz mellékelt 3. számú nyilatkozat kitöltésével); Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja a megajánlott bérleti díjon felül minden, a helyiség használatával összefüggésben felmerülő közüzemi és üzemeltetési költség (társasház esetén közös költség) viselését (a pályázathoz mellékelt 4. számú nyilatkozat kitöltésével); Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadásáról (a pályázathoz mellékelt 5. számú nyilatkozat kitöltésével); Ajánlattevő nyilatkozata annak tudomásul vételéről, hogy a bérleti díj összege a szerződés hatálybalépésének napjától 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével módosul. Amennyiben a fogyasztói árindex módosulása nem eredményezi a bérleti díj emelkedését, abban az esetben a bérleti díj adott évre esedékes mértéke megegyezik az előző év díjának összegével (a pályázathoz mellékelt 6. számú nyilatkozat kitöltésével);

6 Ajánlattevő nyilatkozata arról, az épület műszaki állapotával tisztában van (a pályázathoz mellékelt 7. számú nyilatkozat kitöltésével); Jogi személy Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. értelmében átlátható szervezetnek minősül Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatkérő által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tesz a pályázathoz melléklet 9. számú nyilatkozatban meghatározott minimális feltételekkel Az ajánlatok érkeztetése, felbontása Az ajánlatok bontására március hó 25. napján 10:00 órakor kerül sor a BFVK Zrt Budapest, Attila út 13/A. szám alatt található székhelyén. Az ajánlatok felbontása zártkörűen történik, melyen csak a felbontását végző bizottság (a továbbiakban: bontó bizottság) tagjai és ajánlatkérő vetető tisztségviselői vehetnek részt Az ajánlatok értékelése Érvénytelen az ajánlat, ha a) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be; b) az Ajánlattevő nem ajánlotta meg a pályázati kiírásban szereplő minimális bérleti díjat; c) az Ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének; d) az Ajánlattevő perben áll az Ajánlatkérővel vagy elmulasztja a pályázati kiírásban előírt bármely nyilatkozat megtételét. Hiányos pályázat alapján megállapított érvénytelenség orvoslása érdekében az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására a felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül pótolhatja a hiányosságokat. Hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. A határidő elmulasztása, késedelmes teljesítése vagy a pályázat ismételten hiányos benyújtása esetén az érvénytelen ajánlatot a továbbiakban úgy kell tekinteni, mintha az érintett ajánlattevő nem tett volna ajánlatot az adott pályázati eljárás keretében A pályázatra benyújtott ajánlatokat a bontó bizottság véleményezi, bírálja el és rangsorolja. A bontó bizottság javaslata alapján a BFVK Zrt. vezérigazgatója a pályázat végleges elbírálására és a szerződés megkötésére vonatkozó javaslatát a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve elé terjeszti Eredménytelen a pályázati eljárás amennyiben a) a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot; b) a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek vagy c) az ajánlatkérő vagy a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve eredménytelennek nyilvánítja.

7 Eredményes a pályázati eljárás, ha a pályázati felhívásra a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett és a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó testülete eredményesnek nyilvánítja A pályázat elbírálásának szempontja a megajánlott legmagasabb nettó bérleti díj Eredményhirdetés A pályázat eredményéről, a nyertes Ajánlattevő személyéről és ez alapján a pályázat tárgyát képező szerződés megkötéséről a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve jogosult dönteni Az Ajánlatkérő a pályázat eredményéről az arról szóló döntést követő három munkanapon belül -ben vagy postai levélben értesíti az ajánlattevőket Ajánlatkérő és a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, sem az Ajánlatkérővel sem Budapest Főváros Önkormányzatával szemben A pályázati kiírást az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, vagy módosíthatja, oly módon, hogy az Ajánlattevőknek az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételétől számított legalább öt nap álljon rendelkezésére A BFVK Zrt. csak azzal az Ajánlattevővel köt szerződést, aki a pályázatot megnyerte. A pályázat nyertese az, akit a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes döntéshozó szerve nyertesnek nyilvánított. Budapest, hó napján BFVK Zrt. képviseletében Barts J. Balázs vezérigazgató

8 BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; rövidített cégnév: BFVK Zrt.; cégjegyzékszám: ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről [név, cégnév] ([személyes adatok/cégadatok]) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság /2016. ( ) számú határozata alapján, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel, annak rögzítése mellett, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és BFVK Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés és a április 16. napján aláírt Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján BFVK Zrt. jogosult Budapest Főváros Önkormányzatát a jelen szerződésen alapuló ügylet során Bérbeadóként képviselni. 1. A szerződés tárgya 1.1. A jelen szerződésen (a továbbiakban: Szerződés) alapuló bérleti jogviszony tárgyául a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található, összesen 110 m 2 alapterületű (a Szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt alaprajzon megjelölt) az ingatlan-nyilvántartás szerint iroda megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Bérlemény) bérbeadása szolgál Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt megtekintett és megismert állapotban, [*] céljára a Szerződés hatálybalépésének napjától számított [*] időtartamra A Bérlő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bérlemény az általa az 1.2. pontban meghatározott céllal folytatni kívánt tevékenység végzésére alkalmas A Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemény területén általa folytatni kívánt tevékenységre jogosított, valamint, hogy rendelkezik az e tekintetben szükséges hatósági és szakhatósági engedélyekkel, illetve azokat a tevékenység megkezdéséig saját költségén megszerzi. 2. A bérleti díj 2.1. A bérleti díj összege [*] Ft + áfa/hó, mely a Szerződés hatálybalépésének napjától 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítve módosul. Amennyiben a fogyasztói árindex módosulása nem eredményezi a bérleti díj emelkedését, abban az esetben a bérleti díj adott évre esedékes mértéke megegyezik az előző év díjának összegével A 2.1. pontban rögzített bérleti díjon felül a Bérlemény használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve a Bérlemény üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket a Bérlő a jelen szerződés 3.2. pontja szerint tartozik viselni.

9 2.3. Bérlő köteles óvadék címén háromhavi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz [*] Ft-ot megfizetni Bérbeadónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett számú számlájára. Az óvadék megfizetését legkésőbb Szerződés 7. pontjában meghatározott közjegyzői okirat Bérbeadó részére történő átadásának napjáig (azaz legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül) hitelt érdemlően igazolni kell A Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha valamely, a Szerződésből fakadó kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és a szerződésszerű állapotot a számára a kötelezettségszegés nyomán megküldött írásbeli felszólítás ellenére sem állítja helyre, illetve mulasztását nem pótolja, a Bérbeadó a szerződésszegésből folyó követelését az óvadék összegéből közvetlenül jogosult kielégíteni Amennyiben a Bérbeadó valamely követelését a pontban írtak értelmében a Bérlő által nyújtott óvadék összegéből elégíti ki, köteles erről a Bérlőt írásban értesíteni, azzal, hogy a Bérlő köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az óvadékból hiányzó összeget pótolni. Abban az esetben, ha a Bérlő az óvadék feltöltésére irányuló kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, mulasztása nyomán a Bérbeadó jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani A Bérlő a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj 2.1. pont szerinti korrekcióját követően a 2.3. pontban írt óvadék összegét a bérleti díj összegének a megváltozására tekintettel a korábban általa megfizetett óvadék, illetve a megváltozott bérleti díj alapulvételével kalkulált óvadék közti különbözet összegével a Bérbeadó erről szóló írásbeli felhívása nyomán, az annak kézhezvételétől számított 8 napon belül megfelelően kiegészíti Felek úgy rendelkeznek, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor az óvadék összege kamatmentesen a Bérlőt illeti, amennyiben annak felhasználására nem került sor, és Bérlő a szerződés megszűnésekor a Bérlemény birtokba visszaadási kötelezettségét teljesítette. A Bérlemény birtokba visszaadási kötelezettség nem teljesítése esetén Bérlő az óvadék visszatérítésére nem tarthat igényt. Az óvadék visszatérítésére a visszatérités feletételeinek fennállta esetén a Szerződés megszűnését követő 8 napon belül kerül sor.

10 3. A bérleti díj és az egyéb költségek (üzemeltetés, rezsi) megfizetése 3.1. Bérlő a bérleti díjat a Bérlemény birtokátruházásának napjától havonta, a számla kibocsátásától számított 15 napon belül köteles a Bérbeadó Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett számú elszámolási betétszámlájára átutalni A Bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos és a víz-, csatorna-, fűtés és elektromos energia költségeket Bérlő közvetlenül a Bérbeadó részére köteles számla ellenében, annak kiállításától számított 15 napon belül megfizetni. Bérlő köteles a közös költséget közvetlenül a társasházi közös képviseletnek megfizetni. 3.3.Felek úgy rendelkeznek, hogy a bérleti díj, illetve a Szerződésből fakadó egyéb fizetési kötelezettség így különösen a közös költség késedelmes megfizetése esetén Bérbeadó, a késedelembe esés időpontjától kezdve jogosult késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. -a irányadó. Amennyiben Bérlő késedelmi kamattal is tartozik és a megfizetett összeg nem fedezi az egész tartozást, azt elsősorban a késedelmi kamattartozásra és ezt követően a tőketartozásra kell elszámolni. 4. A Bérlemény birtokának átruházása 4.1. A Bérlemény birtokának átruházására egyéb megállapodás hiányában a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, részletes jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. 5. A Bérlemény használata, karbantartás 5.1. Bérlő a Bérleményben átalakítást és - a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével - értéknövelő beruházást kizárólag bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása mellett végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégzett munkálatok minden költsége a Bérlőt terheli. Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt köteles a Bérleményt a rendeltetésének megfelelően használni, annak az állapotát és állagát megőrizni. A Bérlő köteles megtéríteni mindazt a kárt, amely a rendeltetésellenes használat, vagy más nem szerződésszerű magatartás következménye A Bérlő a Bérleményt kizárólag a környezete szükségtelen zavarása nélkül használhatja. Ezzel összefüggésben a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérleményben folytatott tevékenységével kapcsolatosan, illetőleg arra visszavezethetően bármely hatóság kifogást emel, ennek következményeit maga köteles viselni, ahogyan a tevékenysége során harmadik személyeknek okozott esetleges károkért is maga tartozik helytállni A Bérlő a Bérleményben kizárólag a Szerződés 1.2. pontban meghatározottak szerinti tevékenységet jogosult folytatni. Ennek megszegése esetén a Bérbeadónak jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani A Szerződés fennállása alatt a Bérlőt terheli a Bérlemény fenntartásával együtt járó karbantartás és az állagmegóvás költsége. Bérlő a Bérlemény állagmegóvásához szükséges, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 23. (2) bekezdésében rögzített fenntartási, karbantartási munkákat ellátja, ezen munkálatoknak a költségeit viseli, míg a Bérbeadó ugyanezen rendelet 22. (2) bekezdése szerinti munkák ellátásáról és a költségek viseléséről köteles gondoskodni A Bérleményben lévő ingóságok biztosításáról saját költségén és felelősségére a Bérlő maga köteles gondoskodni, az ezekben esetlegesen bekövetkező károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal A Bérlő a Bérleményt harmadik személynek sem egészben sem részben albérletbe vagy más jogcímen használatba nem adhatja. Ennek megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11 5.7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő szükségtelen zavarása nélkül jogosult folyamatosan ellenőrizni a Bérlemény állapotát, valamint azt, hogy a Bérlő a Bérleményt rendeltetésszerűen, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja-e. Elemi kár vagy életveszély, illetve Bérlő szerződésszegő magatartása esetén Bérbeadó a bérleménybe a bérleti jogviszony időtartama alatt, hatósági tanúk jelenlétében bármilyen napszakban beléphet, hogy a kármegelőzés vagy kárenyhítés érdekében szükséges intézkedéseket megtegye A Bérleményre vonatkozó vagyon- és felelősségbiztosítást Bérlő köteles a birtokátruházás napjától számított 10 munkanapon belül megkötni, azt a bérleti jogviszony alatt folyamatosan fenntartani és az erről szóló igazolást köteles Bérbeadónak annak kérésére bármikor bemutatni Bérlő köteles a Bérlemény használatához kapcsolódó környezetvédelmi, tűzrendészeti, egészségügyi, baleset- és munkavédelmi, köztisztasági és egyéb releváns hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak mindenkor maradéktalanul eleget tenni, illetve az előbbi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a saját költségén biztosítani Bérlő tudomásul veszi, hogy reklámhordozót csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével helyezhet el Bérlő vállalja, hogy a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, valamint a Bérlemény hasznosításban - vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 6. A Bérlő átalakítási munkái [Amennyiben Bérlő az ingatlant fel kívánja újítani, úgy a munkálatok leírása, illetve mellékletként való csatolására utalás kerül ide.] 6.1. A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság [VAGY Fővárosi Közgyűlés] /2016. ( ) számú határozatával hozzájárult, hogy a Bérlő a Szerződés [*] számú mellékletében meghatározott szükséges átalakítási munkákat (a továbbiakban: Munkák) a saját költségén elvégezze az alábbiak szerint. A hozzájárulás nem terjed ki a Bérleménynek az épület szerkezetét érintő bővítésre, a felépítményhez történő hozzáépítésre, ráépítésre. Amennyiben Bérlő a Bérlemény bővítését, a felépítményhez történő hozzáépítést, ráépítést tervez, úgy a munkák megkezdését megelőzően, külön írásbeli megállapodás szükséges Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Munkák elvégzését jogában áll folyamatosan ellenőrizni, azzal, hogy az ellenőrzés érdekében a Bérlő köteles a Bérbeadó megbízottjával minden tekintetben, maradéktalanul együttműködni. A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzéséhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, illetve jóváhagyásokat a Bérlő köteles beszerezni. Ennek érdekében a Bérbeadó, a kapcsolódó ügyintézés során köteles a Bérlő számára a tőle telhető minden segítséget megadni, illetve az engedélyek, jóváhagyások megszerzése érdekében a Bérlővel egyébként is fokozottan együttműködni Az [*]. sz. mellékletben megjelölt Munkákkal kapcsolatosan Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Munkák elvégzése során maga, vagy az általa megbízott kivitelező olyan felelősségbiztosítással rendelkezzen, amely fedezetet nyújt a Munkákkal kapcsolatban a Bérleményben vagy az épületrészekben és az azokban lévő ingóságokban keletkezett károkra vonatkozóan. Továbbá fedezetet kell nyújtania az általa okozott személysérüléses károkra a Bérleményben dolgozó, vagy az azt bármilyen minőségben látogató személyekre vonatkozóan. A fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha az építés-szerelési munkákkal okozott felelősségi károk biztosítási összege legalább [*] Ft/kár/év biztosítási összeggel kerül megkötésre. A Bérlőnek a felelősségbiztosítási

12 fedezet meglétét a Munkák megkezdését megelőzően felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával, vagy a biztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezet igazolással kell a Bérbeadó felé annak átadásával igazolnia A bérleti szerződés megszűntével a Bérleményen elvégzett beruházás, átalakítás, felújítás térítés nélkül kerül a Bérbeadó tulajdonába. A térítés nélküli átadás után az átadás napján hatályos jogszabályok alapján az adófizetési kötelezettség különösen az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség a Bérlőt terheli. Bérlő a Bérleményen elvégzett beruházási, átalakítási, és felújítási munkálatival kapcsolatosan, sem a bérleti szerződés hatálya alatt, sem annak bármely okból történő megszűnése esetén semmilyen jogcímen Bérbeadóval szemben tulajdonjogi igényt nem támaszthat, ezzel a Felek a Bérlő részéről felmerülő tulajdoni igényt kizárják.. Bérlő erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában a Munkák ellenértékének megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti. 7. Bérlői kötelezettségek közjegyzői okiratba foglalása 7.1 Bérlő kötelezi magát arra, hogy Bérbeadó által elfogadható, az alábbi a), b) és c) pontokban meghatározott tartalommal, közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői okiratba (a továbbiakban: Okirat) foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal vállalja a) a Szerződés által a bérleti díj megfizetése vonatkozásában rögzített kötelezettségeinek teljesítését, valamint b) azon kötelezettségét, hogy a Szerződés megszűnése esetén a rendelkezésére álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában visszaszolgáltatja Bérbeadó részére a bérleményt, illetőleg azt elhagyja, valamint c) annak elismerését és tudomásulvételét, hogy a közjegyzői okirat útján közölt bérbeadói felmondás hatályára megfelelően irányadók a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezései. Bérlő köteles az Okirat egy példányát a Szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül átadni Bérbeadónak Amennyiben Bérlő által Bérbeadónak átadott Okirat tartalmát Bérbeadó nem fogadja el, úgy Bérlő köteles haladéktalanul intézkedni a Bérbeadó által közölt tartalmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő új okirat kiállítása iránt, és köteles az új Okiratot Bérbeadó tartalmi kifogásainak közlésétől számított 10 munkanapon belül ismételten bemutatni. Ha Bérlő elmulasztja a Szerződés 7.1. és 7.2. pontjaiban meghatározott határidőt, úgy Bérbeadó indoklás nélkül jogosult elállni a Szerződéstől. Ilyen esetben Bérlő nem élhet igazolással, illetve sem kártérítési, sem egyéb más igényt nem támaszthat Bérbeadó felé. Az Okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség kizárólag Bérlőt terheli, annak megtérítésére Bérbeadó nem kötelezhető. 8. Felmondás 8.1 Rendes felmondás: Bérbeadó a bérleti díj nem, vagy késedelmes fizetése esetén a Szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv.) 25. -ban szabályozott módon írásban felmondhatja. A Bérlő a Szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeinek megszegése esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további tizenöt napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő 30. napra szólhat. Ha a felmondás nem az előzőekben meghatározott határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő 30. nap végére felmondottnak kell tekinteni.

13 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést bármelyik Fél indokolás nélkül írásban felmondhatja. Ebben az esetben a Felek 60 napos felmondási határidőben állapodnak meg. [határozott idejű szerződés esetében: Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést figyelemmel a évi V. törvény 6:339. rendelkezéseire bármelyik fél indokolás nélkül írásban felmondhatja. Ebben az esetben a Felek 60 napos felmondási határidőben állapodnak meg.] 8.2 Azonnali hatályú felmondás: Azonnali hatályú felmondásnak van helye a Szerződés és 5.3. és 5.6. pontjában szabályozott esetekben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 11. (12) és a 11. (10) bekezdésében szabályozott esetben. Ennek értelmében a Bérbeadó a Szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha az ingatlan hasznosításában részt vevő bármely, a Bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél, szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, illetve ha a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a Nvtv. idevonatkozó előírásaira. Továbbá Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Bérlő a Szerződésben foglaltakkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban foglalt beszámolási, nyilvántartási adatszolgáltatási (ideértve a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alá kerülésről való tájékoztatást is) kötelezettségeket nem teljesíti, valamint a Bérleményt nem a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja. Ezen kötelezettségek megszegése, elmulasztása esetén Bérlő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé. Amennyiben a Bérlő csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alá kerül, úgy Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 8.3 A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles a Bérleményt a megszűnés időpontjában az ingóságaitól kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, azzal, hogy a megszűnés nyomán sem elhelyezésre, sem cserehelyiségre, sem pedig egyéb kártalanításra nem tarthat igényt. 8.4 Amennyiben a jelen bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlőnek tartozása van a Bérbeadóval szemben, úgy a Bérbeadó jogosult a Bérleményben lévő és a Bérlő tulajdonát képező vagyontárgyakat a tartozás rendezéséig visszatartani és törvényes zálogjogának valamennyi rendelkezésre álló törvényes eszközzel érvényt szerezni. 9. Hatálybalépés A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Bérlő által annak hitelt érdemlő igazolása, hogy az óvadék teljes összegét a Szerződés 2.3 pontjában meghatározott időpontig megfizette, továbbá a 7. pontban rögzített kritériumoknak maradéktalanul megfelelő Okiratot Bérbeadó részére átadta. 10. Kapcsolattartás 10.1 A Felek úgy rendelkeznek, hogy az egymás irányában a Szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben teljesítendő közléseiket, illetőleg értesítéseiket minden esetben írásban, , telefax üzenet, avagy ajánlott tértivevényes levél formájában, utóbb igazolható módon kötelesek teljesíteni. Az előbbiek szerinti közlések alapjául szolgáló adatok megváltozásáról az érintett fél a másik felet haladéktalanul köteles megfelelően értesíteni, azzal, hogy az értesítés elmaradása esetén az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget viselni köteles. Bérbeadó kapcsolattartója: Név, beosztás: Egeli Áron ingatlanfelelős Cégnév: BFVK Zrt. Értesítési cím: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

14 Telefon: Bérlő kapcsolattartója: Név, beosztás: [*] Cégnév: [*] Értesítési cím: [*] Telefon: [*] [*] 10.2 Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti jogviszonyukkal kapcsolatosan közölt jognyilatkozataikat egymásnak tértivevénnyel, postai szolgáltató útján vagy futárral kézbesítik Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton vagy futárral igazolt módon megküldött jognyilatkozatokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek, az abban közölt jognyilatkozatokat pedig közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ez esetben a közlés dátuma a küldemény átvétele megtagadásának napja Felek megállapodnak abban, hogy ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (a feladóhoz nem kereste elköltözött vagy a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek, az abban közölt jognyilatkozatokat pedig közöltnek kell tekinteni Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás keretében bizonyított elektronikus, illetve telefax útján megküldött levelezésüket hivatalos írásos formának tekintik. 11. Záró rendelkezések A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ltv., az Nvtv., továbbá a Helyiségrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek és esetleges módosításának adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint közérdekű adatok Bérlő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az Nvtv. 11. (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Nvtv. 3. (1) bekezdés szerinti átlátható szervezetnek minősül Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés kizárólag írásban módosítható, figyelemmel a Nvtv. 6. (8) bekezdésében foglalt korlátozásra Felek a Szerződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. A Szerződés hat példányban készült és került aláírásra, melyből két példány a Bérlőt, négy példány a Bérbeadót illet. Budapest, hó napján: Budapest, hó napján: Bérbeadó Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében BFVK Zrt. képviseli Bérlő képviseli

15 Barts J. Balázs vezérigazgató Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Budapest, hó napján: Verő Tibor főosztályvezető Pénzügyi Főosztály Mellékletek: 8. Alaprajz 9. Közjegyzői Okirat 10. Birtokátruházási jegyzőkönyv

16 Hatálybalépési záradék Felek kijelentik, hogy a Szerződés 2.3 pontja alapján Bérlő az óvadékot megfizette, valamint a Szerződés pontjában rögzített feltételeknek maradéktalanul megfelelő közjegyzői okirat egy hiteles példányát a Szerződésben előírt határidő betartásával a mai napon átadta a Bérbeadó részére, így Szerződés a mai napon hatályba lép. Budapest, hó napján: Bérbeadó Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében BFVK Zrt. képviseli Barts J. Balázs vezérigazgató Bérlő

17 1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása a fenti magánszemélynek/társaságnak. Nincsen továbbá adó és adók módjára behajtható köztartozása (illeték, vám stb.), valamint nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás. Nyilatkozom továbbá, hogy nem vagyok tulajdonosa vagy tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, melynek köztartozása, valamint Budapest Főváros Önkormányzata felé három hónapnál régebben lejárt tartozása van. Kijelentem továbbá, hogy a társaság nem áll, illetve magánszemélyként nem állok perben az ajánlatkérővel. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

18 2. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a pályázat kiírását megelőző egy évben nem állt fenn az ajánlatkérővel, Budapest Főváros Önkormányzatával vagy Budapest Főváros Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben ingatlanhasználattal összefüggő 30 napot meghaladó tartozása. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

19 3. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Kijelentem, hogy bérleti szerződés megkötése esetén a megajánlott bérleti díjon felül bruttó három havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését vállalom a pályázati kiírásban megjelölt határidőre. Tudomásul veszem, hogy az óvadék összegét minden évben az adott évre megállapított bérleti díj figyelembe vételével ki kell egészíteni. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

20 4. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Kijelentem, hogy bérleti szerződés létrejötte esetén a bérleti díjon felül a bérleménnyel kapcsolatos valamennyi közüzemi, továbbá közös költség megfizetését szerződésszerűen vállalom. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

21 5. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. A pályázati kiírásban szereplő 90 napos ajánlati kötöttséget elfogadom. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

22 6. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Tudomásul veszem, hogy a bérleti díj összege a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével 100 Ft-ra kerekítve módosul. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a fogyasztói árindex módosulása nem eredményezi a bérleti díj emelkedését, abban az esetben a bérleti díj adott évre esedékes mértéke megegyezik az előző év díjának összegével. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

23 7. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan műszaki állapotával teljes körűen tisztában vagyok. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

24 8. számú melléklet Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a fentiekben megnevezett társaság megfelel az ott meghatározott feltételeknek és átlátható szervezetnek minősül. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

25 9. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által a 38315/41/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 124/A szám alatt található helyiség hasznosítása tárgyában kiírt pályázati eljárásban. Vállalom, hogy az ajánlatkérő által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszek, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: a) vállalás a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, b) vállalás azon kötelezettségre vonatkozóan, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén bérlő a rendelkezésére álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában visszaszolgáltatja bérbeadó részére a bérleményt, illetőleg azt elhagyja, valamint c) tudomásul vétel, elismerés arra vonatkozóan, hogy a közjegyzői okirat útján közölt bérbeadói felmondás kézbesítése tekintetében a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény kézbesítési vélelemre vonatkozó rendelkezései alkalmazhatóak. Budapest, hó napján [cégszerű aláírás]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Ajánlatkérő BFVK Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A), a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. 2. Pályázat jellege: Nyílt pályázat 3. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT TALÁLHATÓ VEGYESPIAC ELÁRUSÍTÓ HELYEK SZOMBATI NAPRA SZÓLÓ BÉRLETÉRE

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben