Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22."

Átírás

1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: 1-1 pld pályázati felhívás, pályázati anyag, bérleti szerződés tervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság MAKÓ Tisztelt Bizottság! I. A Makó, Béke utca 9. szám alatti, irodaház megnevezésű, 1227 m 2 telekterületű 278,57 m² alapterületű ingatlan Makó Város Önkormányzata tulajdonában áll. Az épület az Egyesített Népjóléti Intézmény központi telephelye volt, mely ingatlan az Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltözésével megüresedett, tekintettel erre az érintett ingatlan közvetlenül kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja. A tavalyi évben a hasznosításra kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. A fenti üres épület is a turizmus fejlesztését szolgálhatná, ha az épület bérleteztetése ezen cél megvalósítása érdekében kerül kiírásra. A pályázatot az alábbi feltételekkel javasolt kiírni: - bérlet időtartama: határozott idejű legfeljebb 5 éves bérleti jogviszony, - hasznosítás jellege: turisztikai tevékenység, - bérleti díj: ,- Forint + Áfa/hó (575,- Forint + Áfa/m²/hó) II. Ugyancsak Makó Város Önkormányzata tulajdonában áll a Makó József Attila u. 2. szám alatti egyenként 111,36 m² és 139,49 m² alapterületű két üzlethelyiség. Mivel ezen üzlethelyiségek évben kiírt pályázatai is eredménytelenek voltak ismételten szükség van a pályázati kiírások közzétételére az alábbi feltételek mellett: - bérlet időtartama: határozott idejű legfeljebb 5 éves bérleti jogviszony, - hasznosítás jellege: turisztikai tevékenység, - bérleti díj: - a 7/A/3 hrsz.-ú helyiség esetében ,- Forint+Áfa/hó (825,- Forint +Áfa/m²/hó), - a 7/A/4 hrsz.-ú helyiség esetében ,- Forint+Áfa/hó (825,- Forint +Áfa/m²/hó) Fenti pályázatok újbóli kiírását a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdés a) pontja akként teszi lehetővé, hogy a döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét ingatlan és ingó vagyon esetén hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés támasztja alá. A bérbeadásra vonatkozó aktualizált 2 független ingatlanforgalmi szakértő által elkészített értékbecslések rendelkezésre állnak. A pályázatok benyújtási határideje egységesen június óra. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 A pályázatok kiírása a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság hatáskörébe tartozik. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatok elfogadását! 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a tulajdonát képező Makó, belterület 5425 hrsz. alatti kivett irodaház megnevezésű, Makó, Béke utca 9. közigazgatási jelzéssel rendelkező, 1227 m 2 telekterületű 278,57 m² alapterületű ingatlan bérbeadására egyfordulós, nyílt pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. Az épület havi bérleti díját ,- Forint+Áfa (575,- Ft + Áfa/m²/hó) összegben határozza meg, legfeljebb 5 évi határozott idejű bérleti jogviszony mellett. A Képviselő-testület Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a Makó, Béke u. 9. szám alatti fenti üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására a pályázati felhívást jelentesse meg a Makói Hírekben, valamint tegye azt közzé Makó Város honlapján. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda - Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 9. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a tulajdonát képező Makó belterület 7/A/3 helyrajzi számon és 7/A/4 helyrajzi számon felvett, természetben Makó, József Attila u. 2. szám alatti 111,36 m 2 alapterületű és 139,49 m 2 alapterületű üzlethelyiségek bérbeadására egyfordulós, nyílt pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. A Bizottság a 7/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiség havi bérleti díját ,- Forint+Áfa (825,- Ft + Áfa/m²/hó) összegben határozza meg, legfeljebb 5 évi határozott idejű bérleti jogviszony mellett. A Bizottság a 7/A/4 helyrajzi számú üzlethelyiség havi bérleti díját ,- Forint+Áfa (825,- Ft + Áfa/m²/hó) összegben határozza meg, legfeljebb 5 évi határozott idejű bérleti jogviszony mellett. A Képviselő-testület Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a Makó, József Attila u. 2. szám alatti fenti üzlethelyiségek bérlet útján történő hasznosítására a pályázati felhívást jelentesse meg a Makói Hírekben, valamint tegye azt közzé Makó Város honlapján. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda - Irattár Makó, május 14. Baranyi Sándor bizottsági elnök HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező makói 5425 helyrajzi számon felvett, a természetben MAKÓ, BÉKE U. 9. SZÁM ALATTI, 1227 m 2 TELEKTERÜLETŰ, 278,57 m² alapterületű KIVETT IRODAHÁZ MEGNEVEZÉSŰ INGATLAN bérlet útján történő hasznosítására 1./ A pályázat benyújtásának határideje: június :00 óra 2./ A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. iroda) 3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. 4./ A pályázati anyag átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. iroda, 62/ ) Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit. 5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

5 PÁLYÁZATI ANYAG Makó Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező makói 5425 helyrajzi számon felvett, a természetben Makó, Béke u. 9. szám alatti 1227 m² telekterületű 278,57 m² alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan bérbeadására az alábbi feltételek mellett: 1./ Jelen pályázat alapján köthető bérleti szerződés határozott időtartamra, max. 5 évre szól, de legfeljebb az ingatlan egyéb irányú hasznosításáig. 2./ A bérleti díj legkisebb összege: ,- Forint + Áfa/hó (575,- Forint + Áfa/m²/hó) 3./ A pályázat nyertese a pályázati tárgyaláson résztvevők közül az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot. 4./ Pályázó tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület a bérleti díjat minden év március 1-jével a piaci viszonyok figyelembe vételével legfeljebb a Ptk. 6:47. (2) bekezdésében meghatározott kamat mértékével emeli. 5./ A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben bérleti díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a bérbeadó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 6:336. (3) bekezdése, valamint a 6:339. -a alapján - a bérleti szerződést felmondhatja. 6./ A helyiségben végzendő tevékenység jellege: turisztikai. 7./ A pályázat akkor érvényes, ha a havi bérleti díj háromszorosának megfelelő pályázati biztosítékot, a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg a pályázó megfizeti az alábbiak szerint: 5425 hrsz. esetében: ,- Ft+ÁFA, pályázati biztosítékot, a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg a pályázó megfizeti Makó Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt. makói fiókjánál vezetett számú számlájára, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába és a befizetést igazoló bizonylatot pályázatához csatolja. 8./ a) A ,- Ft+ÁFA összegből ,- Ft+ÁFA a bérleti jog megszerzésének ellenében fizetendő egyszeri pénzbeli térítés összege, a fennmaradó ,- Ft+ÁFA az első havi bérleti díjba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték - kivéve, ha a pályázó visszalép - a pályázat eredményhirdetését követően visszafizetésre kerül a nem nyertes pályázó részére. A nyertes pályázó visszalépése esetén a következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázó a helyébe lép. A nyertes pályázó visszalépése esetén az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszti, és az önkormányzatot illeti meg. Ugyanez érvényes a pályázati tárgyalás időpontjáig visszalépő vagy azon részt nem vevő pályázókra is. 9./ Pályázó tudomásul veszi és vállalja, a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását, illetve hogy az végrehajtási záradékkal kerül ellátásra, amelynek költségei pályázót terhelik. 10./ A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 122. szoba (6900

6 Makó, Széchenyi tér 22.). A borítékon szerepelnie kell a "Pályázat Makó, Béke u hrsz. megnevezésnek. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, címét, adatait, - a tevékenység folytatásához a helyiségben végzendő beruházás, átalakítás, felújítás leírását, összegét - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, - a pályázó nyilatkozatát a tevékenység gyakorlására vonatkozóan, - a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az épületben szükséges átalakításokat, felújításokat saját költségen, későbbi beszámítási igény nélkül elvégzi, - a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket beszerzi, - a pályázó által aláírt bérleti szerződéstervezetet, - a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, - a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát (vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány), vagy ezek beszerzésére vonatkozó nyilatkozatot, - 30 napnál nem régebbi, a helyi adó befizetését tanúsító igazolást, - 30 napnál nem régebbi nemleges NAV-igazolást, - nyilatkozatot, hogy a cég és vezetője ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás, - nyilatkozatot arról, hogy a cég ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt, - nyilatkozatot arról, hogy amennyiben a bejegyzett tevékenységi körétől eltérően más tevékenységi körben kívánja az ingatlant hasznosítani, a pályázó vállalja, hogy 30 napon belül ezt a Cégbíróságon átvezetteti, - pályázó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény előírásainak megfelelően átlátható szervezetnek minősül, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásához, illetve arról, hogy vállalja a közjegyzői díj megfizetését, - pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát. 11./ Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetőleg a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja. 12./ A pályázat benyújtási határideje: június óra. A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. Eredményhirdetés időpontja: Városfejlesztési, Városüzemelési Lakásügyi, és Turisztikai Bizottság soron következő ülése.

7 HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Törzskönyvi azonosító szám (PIR): , statisztikai számjel: , adószám: , fizetési számlaszám: , képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) másrészről... (székhely:...,képviseli:..., nyilvántartási szám:..., adószáma:...) mint bérlő (továbbiakban: bérlő) [bérbeadó és bérlő a továbbiakban együttesen: szerződő felek] között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Felek egyezően rögzítik, hogy Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Makó, belterület hrsz. alatt felvett, 6900 Makó, Béke u. 9. közigazgatási jelzésű, 1227 m² telekterületű 278,57 m² alapterületű kivett irodaház. 2. Bérbeadó - Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési és Turisztikai Bizottsága...VVLTB. határozata alapján - bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi az 1. pont szerinti ingatlant (a továbbiakban: bérlemény). 3. a) Felek jelen helyiségbérleti szerződést év... napjával kezdődő időponttal év...napjáig terjedő... évi időtartamra kötik. b) Bérbeadó köteles a bérlet kezdő napján a bérleményt bérlő részére birtokba adni, bérlő pedig köteles azt birtokba venni, amelyről felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és abban a közüzemi mérőóra-állásokat is rögzíteni. Amennyiben bérbeadó nem adja határidőben birtokba a bérleményt, a bérlet kezdő időpontja és a birtokba adás közötti időre vonatkozó időarányos - bérleti díjat nem követelheti, míg a bérlő jogosult a szerződéstől elállni. Az elállási jog bérbeadót is megilleti, amennyiben a bérleményt bérlő a bérlet kezdő napján nem veszi birtokba, ebben az esetben bérbeadót a kezdő időpont és az elállása közötti időre vonatkozó időarányos bérleti díj megilleti. c) A bérleményt bérlő jogszabályba nem ütköző módon turisztikai tevékenység folytatására használhatja. 4. Szerződő felek a bérleti díj vonatkozásában az alábbiak szerint állapodnak meg: a) A helyiség bérleti díja a szerződés megkötésekor ,- Forint + Áfa/hó (575,- Forint + Áfa/m²/hó) b) Felek megállapodnak abban, hogy bérlő kéthavi bérleti díjat, ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Forintot, jelen szerződés aláírásának napján, óvadék jogcímén megfizet Bérbeadó részére, amely fizetés a birtokbaadás feltétele. E kötelezettség teljesítéséig a szerződést úgy kell tekinteni, hogy a bérleményt bérlő elmulasztotta birtokba venni (szerződés 3/b. pont). Bérbeadó jogosult az óvadék összegéből a bérleti szerződés időtartama alatt a Bérlővel szemben keletkezett követelését kielégíteni, illetve a Bérlő által az ingatlanban okozott kárt helyreállítani. Egyebekben az óvadék a bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő részére kamatmentesen visszajár.

8 c) Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleményt köteles (a bérlet teljes időtartama alatt) turisztikai tevékenység folytatására használni, köteles azt saját költségére - a jelen szerződés aláírásától számított legrövidebb időn belül turisztikai tevékenység folytatására alkalmassá tenni (felújítani). d) Felek megállapodnak abban, hogy a bérlő által vállalt felújítás, mint értéknövelő beruházás kapcsán akár a jogviszony alatt, akár annak megszűnését követően értéknövelő beruházások megtérítésére nem tarthat igényt, sem tulajdonjogi, sem pedig kötelmi jogi igényt (pl. kártérítés, kártalanítás, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése stb.) nem támaszthat bérbeadóval szemben, kizárólag az általa létesített és állagsérelem nélkül elmozdítható tartozékok és egyéb ingóságok vonatkozásában elviteli jogosultsága áll fenn a bérlet megszűnésekor. Az el nem vitt illetve el nem vihető ingóságok és értéknövelő beruházások a bérbeadó tulajdonába kerülnek. 5.) Bérlő a havi bérleti díjat egy összegben előre esedékesen minden naptári hónap 15. napjáig tartozik Bérbeadó részére megfizetni. Ettől eltérően amennyiben ezen időpontig a bérleti díjra vonatkozó számla nem kerül feladásra bérlő részére, a fizetési határidő a számla feladásától számított 8. nap. 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a képviselő-testület a helyiségbér mértékét minden év március 1-jével - legfeljebb a határozathozatal időpontjában hatályos Ptk.-ban (2013. évi V. törvény: 6:47. (2)) meghatározott kamat mértékével emeli, kivéve a bérleti szerződés aláírása évét követő naptári évet. Az emelés abban az esetben is hatályos, ha arról bérlő csak a felemelt összeget tartalmazó számla átvételekor értesült. 7. A Bérlő mint felhasználó a közszolgáltatási szerződéseket (villany, gáz, távhő, víz és csatorna, szilárd hulladékszállítás, stb.) köteles a szolgáltatóval saját nevében megkötni (a szerződéseket bérbeadó részére másolatban megküldeni), és ezen jogviszonyból eredő díjfizetési kötelezettségének eleget tenni. Ezen közüzemi díjak bármelyike megfizetésének (bármilyen összegű) elmulasztását felek úgy tekintik, hogy bérlő a bérleményt nem szerződésszerűen használja és így bérbeadó jogosult a szerződést a 14/c pont szerint felmondani. Felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben amennyiben bérlő elmulasztja megfizetni a díjakat a szolgáltató felé és emiatt a szolgáltató külön jogszabály alapján a díjakat bérbeadóval szemben érvényesítheti, a bérbeadó által a bérlő helyett a szolgáltató felé megfizetett díjaknak bérlő által bérbeadó részére történő megtérítéséért a bérlő jelen szerződést aláíró törvényes képviselői, mint magánszemélyek kezességet vállalnak a jelen szerződés aláírásával (a kezesek helytállása egyetemleges). A közszolgáltatási szerződésnek nem minősülő őrzési, távfelügyeleti, takarítási, telefon-, internet-szerződések stb. megkötése és teljesítése bérlőt terhelik saját költségén. 8. Bérlő a jelen szerződés megkötésekor a bérleményt és az abban lévő berendezéseket megvizsgálta és azokat rendeltetésszerű használatra és bérlés céljára alkalmasnak találta. A helyiség-berendezések, valamint az épület központi berendezéseinek listáját a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Bérlő a bérleményre vonatkozó energia-hatékonysági tanúsítvány kiállítását kifejezetten nem kérte. 9. Bérlő a bérlemény albérletbe adására (vagy azt más jogcímen 3. személy birtokába adni) csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult. 10. A Bérlő a helyiséget rendeltetésszerűen és az együttélés követelményei szerint más személyeknek a szükséges mértéket meghaladó zavarása nélkül használhatja.

9 Bérbeadó köteles gondoskodni a bérleti jogviszony időtartama alatt az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, a helyiségek berendezéseiben bekövetkezett hibák elhárításáról. 11. Társasházban lévő bérlemény esetén a tulajdonosi, illetőleg a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a társasházak működésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell gyakorolni. A társasházakban lévő helyiségek tekintetében a vonatkozó alapító okiratban meghatározott közös költséget a Bérbeadó viseli. 12. A Bérlő saját költségén - köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt gondoskodni a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről. Minden egyéb olyan költség is bérlőt terhel, amelyet jogszabály vagy a szerződés alapján nem a bérbeadó köteles megfizetni. 13. A bérleti jogviszony megszűnik a bérleti jogviszony fennállása alatt bármikor a felek ilyen tartalmú, kifejezett megállapodásával, azzal, hogy Bérbeadó döntéshozatalra jogosult testülete a bérleményre vonatkozó visszaadási szándék, illetőleg a közös megegyezéssel való szerződésmegszüntetés iránti igény bejelentését követő soros (rendes) ülésén határoz leghamarabb a megszüntetésről. A bérleményre kötött tulajdon-átruházási szerződés megkötésével a jelen szerződés hatályát veszti a tulajdon-átruházási szerződés aláírásától számított 60. napon. A tulajdon-átruházási szerződés megkötéséről a kötéstől számított 5 napon belül köteles bérbeadó bérlőt értesíteni. 14. Bérbeadó jogosult a szerződést felmondani a) a helyiségbér (és/vagy az egyszeri pénzbeli térítés havi részlete) fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 25. (1) és (5) szerint; b) ha a bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, az Ltv. 25. (3) szerint; c) a bérlő egyéb szerződésszegése (vagy jogszabályon alapuló kötelezettségének megszegése) esetén 15 napos felmondási idővel, feltéve hogy a szerződésnek/jogszabálynak megfelelő magatartás tanúsítására a felmondás feladását megelőzően bérbeadó a bérlőt írásban felszólította és ebben határidőt szabva a jogkövetkezményekre figyelmeztette. 16. Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény bérbeadó részére történő birtokba adására a bérbeadó felmondása esetén, a felmondásban meghatározott határidőben és egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés és a felmondás is közjegyzői okiratba lett foglalva abban az esetben az ingatlan kiürítése a Vht. 23/C. szerint végrehajtható. Az előző mondatban meghatározott közjegyzői okiratba foglalás(ok) költségeit bérlő viseli. 17. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a címzett jognyilatkozatok (értesítések, számlaküldések) abban az esetben is kézbesítettnek minősülnek, amennyiben a küldemény átvételét a címzett megtagadta illetőleg a küldemény címzett ismeretlen, nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladó részére, feltéve hogy azokat a cégjegyzékben (nem cég esetében egyéb hatósági nyilvántartásban) bejegyzett címre kézbesítették. Ezekben az esetekben a címzett jognyilatkozatok a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek. 18. A helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén a Bérlő a helyiséget - külön megállapodás hiányában - tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó részére visszaadni.

10 19. Arra az esetre amennyiben a 16. pont szerinti közjegyzői okiratba foglalásra nem kerül sor, vagy bármely ok alapján a bérlemény kiürítésére vonatkozó végrehajtási záradék nem kerül kiállításra, és bérlő a bérlemény kiürítéséről nem gondoskodna, úgy a jelen szerződés aláírásával bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérbeadó az ingatlant - a bérlő költségére felnyissa, a zárakat lecserélje, a bérleményt kiürítse, és az abban fellelt ingóságokat letétbe vegye ugyancsak bérlő költségére, azzal, hogy 30 nap őrzés után az ingóságok bérbeadó tulajdonába kerülnek és ezzel kapcsolatban bérlő semmilyen megtérítésre nem tarthat igényt. 20. Felek jogvita esetén a Makói Járásbíróság illetékességét kötik ki. 21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi V. törvény (Ptk.), a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, az Ltv., valamint a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Mellékletek száma: 1 Szerződés példányainak száma: 6 Makó, 2014 Makó Város Önkormányzata bérbeadó képviseletében: bérlő képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester _ bérlő Pénzügyi ellenjegyzés: Juhászné Kérdő Edina Pénzügyi Osztály osztályvezető

11 1. sz melléklet: A lakásberendezések általában a következők: a.) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); b.) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.); c.) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha); d.) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WCcsésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel); e.) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.); f.)beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.); ) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); g.) a redőny, vászonroló, napvédő függöny; h.) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke; i.) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak Az épület központi berendezései általában a következők: a.) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is; b.) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is; c.) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is; d.) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés; e.) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is; f.) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal; g.) a személy- és teherfelvonó; h.) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés; i.) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel; j.) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező makói 7/A/3 helyrajzi számon és a 7/A/4 helyrajzi számon felvett, a természetben MAKÓ, JÓZSEF ATTILA U. 2. SZÁM ALATTI, 111,36 m 2 ALAPTERÜLETŰ és 139,49 m 2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLETHELYISÉG bérlet útján történő hasznosítására 1./ A pályázat benyújtásának határideje: június :00 óra 2./ A pályázat beadásának helye: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. iroda) 3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. 4./ A pályázati anyag átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 122. iroda, 62/ ) Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit. 5./ A helyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

13 PÁLYÁZATI ANYAG Makó Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező makói 7/A/3 helyrajzi számon és a 7/A/4 helyrajzi számon felvett, a természetben Makó, József Attila u. 2. szám alatti 111,36 m 2 alapterületű és 139,49 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására az alábbi feltételek mellett: 1./ Jelen pályázat alapján köthető bérleti szerződés határozott időtartamra, max. 5 évre szól, de legfeljebb az ingatlan egyéb irányú hasznosításáig. 2./ A bérleti díj legkisebb összege: a) 7/A/3 hrsz. esetében: ,- Forint + Áfa/hó (825,- Forint +Áfa/m²/hó) b) 7/A/4 hrsz. esetében: ,- Forint + Áfa/hó (825,- Forint +Áfa/m²/hó) 3./ A pályázat nyertese a pályázati tárgyaláson résztvevők közül az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot. 4./ Pályázó tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület a bérleti díjat minden év március 1-jével a piaci viszonyok figyelembe vételével legfeljebb a Ptk. 6:47. (2) bekezdésében meghatározott kamat mértékével emeli. 5./ A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben bérleti díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a bérbeadó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 6:336. (3) bekezdése, valamint a 6:339. -a alapján - a bérleti szerződést felmondhatja. 6./ A helyiségben végzendő tevékenység jellege: turisztikai. 7./ A pályázat akkor érvényes, ha a havi bérleti díj háromszorosának megfelelő pályázati biztosítékot, a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg a pályázó megfizeti az alábbiak szerint: a) 7/A/3 hrsz. (játékbolt) esetében ,- Ft+ÁFA, b) 7/A/4 hrsz. (használtruha üzlet) esetében ,- Ft+ÁFA pályázati biztosítékot, a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg a pályázó megfizeti Makó Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt. makói fiókjánál vezetett számú számlájára, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába és a befizetést igazoló bizonylatot pályázatához csatolja. 8./ a) A 7/A/3 hrsz. (játékbolt) esetében a ,- Ft+ÁFA összegből ,- Ft+ÁFA a bérleti jog megszerzésének ellenében fizetendő egyszeri pénzbeli térítés összege, a fennmaradó ,- Ft+ÁFA az első havi bérleti díjba beszámításra kerül, b) A 7/A/4 hrsz. (használtruha üzlet) esetében a ,- Ft+ÁFA összegből ,- Ft+ÁFA a bérleti jog megszerzésének ellenében fizetendő egyszeri pénzbeli térítés összege, a fennmaradó ,- Ft+ÁFA az első havi bérleti díjba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték - kivéve, ha a pályázó visszalép - a pályázat eredményhirdetését követően visszafizetésre kerül a nem nyertes pályázó részére. A nyertes pályázó visszalépése esetén a következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázó a helyébe lép. A nyertes pályázó visszalépése esetén az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszti, és az önkormányzatot illeti meg.

14 Ugyanez érvényes a pályázati tárgyalás időpontjáig visszalépő vagy azon részt nem vevő pályázókra is. 9./ Pályázó tudomásul veszi és vállalja, a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását, illetve hogy az végrehajtási záradékkal kerül ellátásra, amelynek költségei pályázót terhelik. 10./ A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda I. emelet 122. szoba (6900. Makó, Széchenyi tér 22.). A borítékon szerepelnie kell a "Pályázat Makó, József Attila u. 2. 7/A/3 hrsz. megnevezésnek, vagy a "Pályázat Makó, József Attila u. 2. 7/A/4 hrsz. megnevezésnek A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, címét, adatait, - a tevékenység folytatásához a helyiségben végzendő beruházás, átalakítás, felújítás leírását, összegét - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, - a pályázó nyilatkozatát a tevékenység gyakorlására vonatkozóan, - a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az épületben szükséges átalakításokat, felújításokat saját költségen, későbbi beszámítási igény nélkül elvégzi, - a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket beszerzi, - a pályázó által aláírt bérleti szerződéstervezetet, - a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, - a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát (vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány), vagy ezek beszerzésére vonatkozó nyilatkozatot, - 30 napnál nem régebbi, a helyi adó befizetését tanúsító igazolást, - 30 napnál nem régebbi nemleges NAV-igazolást, - nyilatkozatot, hogy a cég és vezetője ellen nincs folyamatban polgári peres vagy büntetőeljárás, - nyilatkozatot arról, hogy a cég ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt, - nyilatkozatot arról, hogy amennyiben a bejegyzett tevékenységi körétől eltérően más tevékenységi körben kívánja az ingatlant hasznosítani, a pályázó vállalja, hogy 30 napon belül ezt a Cégbíróságon átvezetteti, - pályázó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény előírásainak megfelelően átlátható szervezetnek minősül, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásához, illetve arról, hogy vállalja a közjegyzői díj megfizetését, - pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát. 11./ Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni; illetőleg, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetőleg a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja. 12./ A pályázat benyújtási határideje: június óra. A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk.

15 Eredményhirdetés időpontja: Városfejlesztési, Városüzemelési Lakásügyi, és Turisztikai Bizottság soron következő ülése.

16 HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Törzskönyvi azonosító szám (PIR): , statisztikai számjel: , adószám: , fizetési számlaszám: , képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) másrészről... (székhely:...,képviseli:..., nyilvántartási szám:..., adószáma:...) mint bérlő (továbbiakban: bérlő) [bérbeadó és bérlő a továbbiakban együttesen: szerződő felek] között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Felek egyezően rögzítik, hogy Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Makó, belterület 7/A/... hrsz. alatt felvett, 6900 Makó, József Attila u. 2. közigazgatási jelzésű,... m² alapterületű üzlethelyiség. 2. Bérbeadó - Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési és Turisztikai Bizottsága...VVLTB. határozata alapján - bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi az 1. pont szerinti ingatlant (a továbbiakban: bérlemény). 3. a) Felek jelen helyiségbérleti szerződést év... napjával kezdődő időponttal év...napjáig terjedő... évi időtartamra kötik. b) Bérbeadó köteles a bérlet kezdő napján a bérleményt bérlő részére birtokba adni, bérlő pedig köteles azt birtokba venni, amelyről felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és abban a közüzemi mérőóra-állásokat is rögzíteni. Amennyiben bérbeadó nem adja határidőben birtokba a bérleményt, a bérlet kezdő időpontja és a birtokba adás közötti időre vonatkozó időarányos - bérleti díjat nem követelheti, míg a bérlő jogosult a szerződéstől elállni. Az elállási jog bérbeadót is megilleti, amennyiben a bérleményt bérlő a bérlet kezdő napján nem veszi birtokba, ebben az esetben bérbeadót a kezdő időpont és az elállása közötti időre vonatkozó időarányos bérleti díj megilleti. c) A bérleményt bérlő jogszabályba nem ütköző módon turisztikai tevékenység folytatására használhatja. 4. Szerződő felek a bérleti díj vonatkozásában az alábbiak szerint állapodnak meg: a) A helyiség bérleti díja a szerződés megkötésekor...,- Forint + ÁFA/hó (...,- Forint + Áfa/m²/hó) b) Felek megállapodnak abban, hogy bérlő kéthavi bérleti díjat,...,- Ft + ÁFA, azaz bruttó... Forintot, jelen szerződés aláírásának napján, óvadék jogcímén megfizet Bérbeadó részére, amely fizetés a birtokbaadás feltétele. E kötelezettség teljesítéséig a szerződést úgy kell tekinteni, hogy a bérleményt bérlő elmulasztotta birtokba venni (szerződés 3/b. pont). Bérbeadó jogosult az óvadék összegéből a bérleti szerződés időtartama alatt a Bérlővel szemben keletkezett követelését kielégíteni, illetve a Bérlő által az ingatlanban okozott kárt helyreállítani. Egyebekben az óvadék a bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő részére kamatmentesen visszajár. c) Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleményt köteles (a bérlet teljes időtartama alatt) turisztikai tevékenység folytatására használni, köteles azt saját költségére - a jelen szerződés

17 aláírásától számított legrövidebb időn belül turisztikai tevékenység folytatására alkalmassá tenni (felújítani). d) Felek megállapodnak abban, hogy a bérlő által vállalt felújítás, mint értéknövelő beruházás kapcsán akár a jogviszony alatt, akár annak megszűnését követően értéknövelő beruházások megtérítésére nem tarthat igényt, sem tulajdonjogi, sem pedig kötelmi jogi igényt (pl. kártérítés, kártalanítás, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése stb.) nem támaszthat bérbeadóval szemben, kizárólag az általa létesített és állagsérelem nélkül elmozdítható tartozékok és egyéb ingóságok vonatkozásában elviteli jogosultsága áll fenn a bérlet megszűnésekor. Az el nem vitt illetve el nem vihető ingóságok és értéknövelő beruházások a bérbeadó tulajdonába kerülnek. 5.) Bérlő a havi bérleti díjat egy összegben előre esedékesen minden naptári hónap 15. napjáig tartozik Bérbeadó részére megfizetni. Ettől eltérően amennyiben ezen időpontig a bérleti díjra vonatkozó számla nem kerül feladásra bérlő részére, a fizetési határidő a számla feladásától számított 8. nap. 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a képviselő-testület a helyiségbér mértékét minden év március 1-jével - legfeljebb a határozathozatal időpontjában hatályos Ptk.-ban (2013. évi V. törvény: 6:47. (2)) meghatározott kamat mértékével emeli, kivéve a bérleti szerződés aláírása évét követő naptári évet. Az emelés abban az esetben is hatályos, ha arról bérlő csak a felemelt összeget tartalmazó számla átvételekor értesült. 7. A Bérlő mint felhasználó a közszolgáltatási szerződéseket (villany, gáz, távhő, víz és csatorna, szilárd hulladékszállítás, stb.) köteles a szolgáltatóval saját nevében megkötni (a szerződéseket bérbeadó részére másolatban megküldeni), és ezen jogviszonyból eredő díjfizetési kötelezettségének eleget tenni. Ezen közüzemi díjak bármelyike megfizetésének (bármilyen összegű) elmulasztását felek úgy tekintik, hogy bérlő a bérleményt nem szerződésszerűen használja és így bérbeadó jogosult a szerződést a 14/c pont szerint felmondani. Felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben amennyiben bérlő elmulasztja megfizetni a díjakat a szolgáltató felé és emiatt a szolgáltató külön jogszabály alapján a díjakat bérbeadóval szemben érvényesítheti, a bérbeadó által a bérlő helyett a szolgáltató felé megfizetett díjaknak bérlő által bérbeadó részére történő megtérítéséért a bérlő jelen szerződést aláíró törvényes képviselői, mint magánszemélyek kezességet vállalnak a jelen szerződés aláírásával (a kezesek helytállása egyetemleges). A közszolgáltatási szerződésnek nem minősülő őrzési, távfelügyeleti, takarítási, telefon-, internet-szerződések stb. megkötése és teljesítése bérlőt terhelik saját költségén. 8. Bérlő a jelen szerződés megkötésekor a bérleményt és az abban lévő berendezéseket megvizsgálta és azokat rendeltetésszerű használatra és bérlés céljára alkalmasnak találta. A helyiség-berendezések, valamint az épület központi berendezéseinek listáját a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Bérlő a bérleményre vonatkozó energia-hatékonysági tanúsítvány kiállítását kifejezetten nem kérte. 9. Bérlő a bérlemény albérletbe adására (vagy azt más jogcímen 3. személy birtokába adni) csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult. 10. A Bérlő a helyiséget rendeltetésszerűen és az együttélés követelményei szerint más személyeknek a szükséges mértéket meghaladó zavarása nélkül használhatja.

18 Bérbeadó köteles gondoskodni a bérleti jogviszony időtartama alatt az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, a helyiségek berendezéseiben bekövetkezett hibák elhárításáról. 11. Társasházban lévő bérlemény esetén a tulajdonosi, illetőleg a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a társasházak működésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell gyakorolni. A társasházakban lévő helyiségek tekintetében a vonatkozó alapító okiratban meghatározott közös költséget a Bérbeadó viseli. 12. A Bérlő saját költségén - köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt gondoskodni a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről. Minden egyéb olyan költség is bérlőt terhel, amelyet jogszabály vagy a szerződés alapján nem a bérbeadó köteles megfizetni. 13. A bérleti jogviszony megszűnik a bérleti jogviszony fennállása alatt bármikor a felek ilyen tartalmú, kifejezett megállapodásával, azzal, hogy Bérbeadó döntéshozatalra jogosult testülete a bérleményre vonatkozó visszaadási szándék, illetőleg a közös megegyezéssel való szerződésmegszüntetés iránti igény bejelentését követő soros (rendes) ülésén határoz leghamarabb a megszüntetésről. A bérleményre kötött tulajdon-átruházási szerződés megkötésével a jelen szerződés hatályát veszti a tulajdon-átruházási szerződés aláírásától számított 60. napon. A tulajdon-átruházási szerződés megkötéséről a kötéstől számított 5 napon belül köteles bérbeadó bérlőt értesíteni. 14. Bérbeadó jogosult a szerződést felmondani a) a helyiségbér (és/vagy az egyszeri pénzbeli térítés havi részlete) fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 25. (1) és (5) szerint; b) ha a bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, az Ltv. 25. (3) szerint; c) a bérlő egyéb szerződésszegése (vagy jogszabályon alapuló kötelezettségének megszegése) esetén 15 napos felmondási idővel, feltéve hogy a szerződésnek/jogszabálynak megfelelő magatartás tanúsítására a felmondás feladását megelőzően bérbeadó a bérlőt írásban felszólította és ebben határidőt szabva a jogkövetkezményekre figyelmeztette. 15. Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény bérbeadó részére történő birtokba adására a bérbeadó felmondása esetén, a felmondásban meghatározott határidőben és egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés és a felmondás is közjegyzői okiratba lett foglalva abban az esetben az ingatlan kiürítése a Vht. 23/C. szerint végrehajtható. Az előző mondatban meghatározott közjegyzői okiratba foglalás(ok) költségeit bérlő viseli. 16. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a címzett jognyilatkozatok (értesítések, számlaküldések) abban az esetben is kézbesítettnek minősülnek, amennyiben a küldemény átvételét a címzett megtagadta illetőleg a küldemény címzett ismeretlen, nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladó részére, feltéve hogy azokat a cégjegyzékben (nem cég esetében egyéb hatósági nyilvántartásban) bejegyzett címre kézbesítették. Ezekben az esetekben a címzett jognyilatkozatok a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek. 17. A helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén a Bérlő a helyiséget - külön megállapodás hiányában - tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó részére visszaadni.

19 18. Arra az esetre amennyiben a 16. pont szerinti közjegyzői okiratba foglalásra nem kerül sor, vagy bármely ok alapján a bérlemény kiürítésére vonatkozó végrehajtási záradék nem kerül kiállításra, és bérlő a bérlemény kiürítéséről nem gondoskodna, úgy a jelen szerződés aláírásával bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérbeadó az ingatlant - a bérlő költségére felnyissa, a zárakat lecserélje, a bérleményt kiürítse, és az abban fellelt ingóságokat letétbe vegye ugyancsak bérlő költségére, azzal, hogy 30 nap őrzés után az ingóságok bérbeadó tulajdonába kerülnek és ezzel kapcsolatban bérlő semmilyen megtérítésre nem tarthat igényt. 19. Felek jogvita esetén a Makói Járásbíróság illetékességét kötik ki. 20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi V. törvény (Ptk.), a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, az Ltv., valamint a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Mellékletek száma: 1 Szerződés példányainak száma: 6 Makó, 2014 Makó Város Önkormányzata bérbeadó képviseletében: bérlő képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester _ bérlő Pénzügyi ellenjegyzés: Juhászné Kérdő Edina Pénzügyi Osztály osztályvezető

20 1. sz melléklet: A lakásberendezések általában a következők: a.) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); b.) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.); c.) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha); d.) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WCcsésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel); e.) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.); f.)beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.); ) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); g.) a redőny, vászonroló, napvédő függöny; h.) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke; i.) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak Az épület központi berendezései általában a következők: a.) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is; b.) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is; c.) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is; d.) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés; e.) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is; f.) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal; g.) a személy- és teherfelvonó; h.) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés; i.) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel; j.) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata

Rábapatona Község Önkormányzata Szerződés lajstromszáma: BÉRLETI SZERZŐDÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGRE amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata (székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 17., adószáma: 15727842-2-08)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. Tulajdoni lap másolat

1. SZ. MELLÉKLET. Tulajdoni lap másolat MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET Tulajdoni lap másolat 2. SZ. MELLÉKLET Helyszínrajz 3. SZ. MELLÉKLET Az ingatlan részletes leírása Az üdülő férőhelyei A épület: 59 férőhely Földszint 3 db 3 férőhelyes

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé 1 Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé Pályázati azonosító: KPH-JO-2590/2016 a dunaszentbenedeki 0106 hrsz. alatti Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan bérbeadására,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés. 2./ Bérlő neve:... (anyja neve:. szül. helye, ideje:

Lakásbérleti szerződés. 2./ Bérlő neve:... (anyja neve:. szül. helye, ideje: 6. melléklet a 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Lakásbérleti szerződés 1./ Bérbeadó: Várpalota Város Polgármestere: 2./ Bérlő neve:.... (anyja neve:. szül. helye, ideje: 3./ Az együttköltöző

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. sz. 3/3. számú alatti, 59 m 2 alapterületű, 2 szobás egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos önkormányzati lakás bérbevételére 1./ A költségelven meghatározott

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, V. ker. Dorottya u. 9. szám 24482/0/A/4;5;6 helyrajzi szám alatt elhelyezkedő nem

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2003. (V.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Bujtosi Városliget vállalkozói célú hasznosításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben