kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása"

Átírás

1 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): Igénylő neve Társigénylő neve Az igényelt családok otthonteremtési kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény): Az igényelt Adó-visszatérítési támogatás (továbbiakban: támogatás): Típusa Használt lakás vásárlása, bővítése, új lakás vásárlása/ építése esetén Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye 2 Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Családok otthonteremtési kedvezménye 3 Új lakás vásárlása, vagy építése esetén legalább 3 gyermek után igényelhető támogatás 1 10 M Ft - Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye 4 10 M Ft - Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 10 M Ft - Családok otthonteremtési kedvezménye 5 Összege Ft Használt, legalább komfortos lakás vásárlása Új összkomfortos lakás vásárlása ha az ingatlan a kérelem benyújtásakor után kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik Célja Új összkomfortos lakás építése ha az építkezés után kiadott építési engedély alapján valósul meg Lakásbővítés meglévő használt lakás a kérelem benyújtását követően megkezdett, legalább 1db minimum 8 négyzetméter alapterületű szobával történő bővítése ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is -, ha a kedvezménnyel érintett ingatlan legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a támogatásra jogosult 1 Amennyiben az ügyfél új lakás vásárlására/építésére legalább 3 gyermek után igényel támogatást, akkor a támogatási összeg 10 M Ft 2 Az igényléskor fiatal házaspár (legalább egyikőjük 40 év alatti) a meglévő gyermekei számától függetlenül használt lakás vásárlása/bővítése esetén legfeljebb 2, új lakás vásárlása/építése esetén legfeljebb 3 születendő gyermeket vállalhat 3 Meglévő gyermek után igényelhető kedvezmény, melyet házaspárok/ élettársak/ gyermeket nevelők vehetnek igénybe (az igénylő életkorától függetlenül) 4 Az igényléskor fiatal házaspár (legalább egyikőjük 40 év alatti) a meglévő gyermekei számától függetlenül használt lakás vásárlása/bővítése esetén legfeljebb 2, új lakás vásárlása/építése esetén legfeljebb 3 születendő gyermeket vállalhat 5 Meglévő gyermek után igényelhető kedvezmény, melyet házaspárok/ élettársak/ gyermeket nevelők vehetnek igénybe (az igénylő életkorától függetlenül) 1 / 20 oldal

2 Adóvisszatérítési támogatás Kapcsolódó hiteligény Bank tölti ki! Új lakás építése esetén Adó-visszatérítési támogatást igényel Az igényelt támogatás összege 6 : Ft. Ebből az építési telek adásvételi szerződésében szereplő ÁFA összege: Ft. A lakáscél megvalósításához a kedvezmény mellett hitel igénybevételére is sor kerül A hitelnyújtó(k) neve(i):. Új lakás építése esetén NEM kerül sor adó-visszatérítési támogatás igénybevételre A lakáscél megvalósításához a kedvezmény mellett NEM kerül hitel igénybevételre Kapcsolódó EBH hitel(ek) CJK száma:... Új lakás vásárlása esetén a támogatott cél: osztatlan közös tulajdonú albetétesített projektben történő lakásvásárlás, a projektfinanszírozó neve:. Használt lakás vásárlás esetén a kedvezménnyel érintett ingatlan: albetétesített osztatlan közös tulajdonú Lakásépítés / lakásbővítés esetén a kedvezménnyel érintett ingatlan: kizárólag az igénylők tulajdonában van osztatlan közös tulajdonban lévő építkezés / ráépítés osztatlan közös tulajdonú társasházi lakásépítés 6 Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb forint. 2 / 20 oldal

3 Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt, támogatást igénylő 1. IGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI Vezetéknév:... Utónév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, idő:... Neme: Férfi Nő Személyi ig. szám:... Lakcímkártya száma:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adóazonosító jel (csak támogatott hitelnél):... Állampolgárság:... Jogállása 7 :... Állandó lakcím: Állandó lakcímen: Tulajdonos, Családtag, Társtulajdonos Albérlő, Egyéb:.. Levelezési cím: Megegyezik az állandó lakcímmel... cím:... Vezetékes telefonszáma:... Mobil telefonszáma:... Családi állapot: Egyedülálló, Élettársi kapcsolat, Bejegyzett élettársi kapcsolat, Házas, Elvált, Özvegy Társigénylővel (ha van) fennálló kapcsolat 8 : A társigénylőnek én a(z), Házastársa, Élettársa, Bejegyzett élettársa, Egyéb.. vagyok. Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt, támogatást igénylő 2. TÁRSIGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI Vezetéknév:... Utónév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, idő:... Neme: Férfi Nő Személyi ig. szám:... Lakcímkártya száma:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adóazonosító jel (csak támogatott hitelnél):... Állampolgárság:... Jogállása :... Állandó lakcím: Állandó lakcímen: Tulajdonos, Családtag, Társtulajdonos Albérlő, Egyéb:.. Levelezési cím: Megegyezik az állandó lakcímmel... cím:... Vezetékes telefonszáma:... Mobil telefonszáma:... Családi állapot: Egyedülálló, Élettársi kapcsolat, Bejegyzett élettársi kapcsolat, Házas, Elvált, Özvegy Igénylővel fennálló kapcsolat: Az igénylőnek én a(z) Házastársa, Élettársa, Bejegyzett élettársa, Egyéb.. vagyok 7 Bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekült, oltalmazott 8 Házastárs/ élettárs/ bejegyzett élettárs igénylők esetén 3 / 20 oldal

4 GYERMEKEK ADATAI Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, valamint Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén Vállalt gyermekek száma 9 Egy Kettő 10 M Ft 10 támogatási összeg igénylése esetén gyermekszámtól függetlenül Gyermekvállalási idő új lakás építésénél / bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani 4 év 8 év 10 év Családok otthonteremtési kedvezménye, valamint Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén az igénylőkkel közös háztartásban élő, általuk eltartott, a kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylőkkel együtt költöző gyermekek 11 adatai: Eltartott gyermek neve Születési hely Személyi száma Adóazonosító jel Gyermek jogállása (vér szerinti/ örökbefogadott ) Vissza nem térítendő lakáscélú kedvezményt a gyermek után 12 igénybe vettünk nem vettünk igénybe 9 Az igényléskor a fiatal házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti, a meglévő gyermekei számától függetlenül legfeljebb 3 születendő gyermeket vállalhat 10 Új lakás vásárlása, építése esetén az igénylők három gyermek születését vállalhatják. A vállalt gyermekek számától függetlenül ebben az esetben a vállalási határidő 10 év. 11 Gyermek: aki az igénylő eltartottja, és a 20. életévét még nem töltötte be, VAGY a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, VAGY a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg 12 Kérjük, a megfelelő választ X-szel jelölje (A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.) 4 / 20 oldal

5 Családok otthonteremtési kedvezménye, valamint Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén magzati gyermek(ek) adatai 13 : Magzat(ok) száma Terhesség betöltött hete Várható születési idő 1. Vissza nem térítendő lakáscélú kedvezményt a gyermek után 14 igénybe vettünk nem vettünk igénybe KEDVEZMÉNNYEL, TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT INGATLANBA BEKÖLTÖZŐK Az együttköltözők száma az igénylőkkel együtt: Az igénylőkön és az igénylőkkel közös háztartásban élő, általuk eltartott, a kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylőkkel együtt költöző gyermekeken kívül további együttköltözők adatai: Név Születési hely Személyi szám Adóazonosító jel Rokonsági fok 13 A terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat írható be 14 Kérjük, a megfelelő választ X-szel jelölje (A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.) 5 / 20 oldal

6 A kedvezmény, támogatás célját képező ingatlan adatai Ingatlan címe:... Helyrajzi száma:... Ingatlan: Belterületi Külterületi Ingatlan osztatlan közös tulajdonú: Nem Igen Ingatlan jellege: Családi ház Ikerház Sorház Társasházi lakás (nem panel) Panellakás Lakóház/lakás nettó alapterülete 15 : m 2 Lakóház/lakás hasznos alapterülete (építés/ bővítés esetén a munkálatok megvalósulása után) 16 : m 2 Komfortfokozat (építés/ bővítés esetén a munkálatok megvalósulása után): Komfort nélküli Komfortos 17 Összkomfortos 18 Házastárssal/ élettárssal az ingatlanra megkötött vagyonjogi megállapodással rendelkezik: Fennálló vagyonjogi megállapodás esetén a megállapodás a vagyonjogi nyilvántartásba bejegyzett Ingatlan tehermentes: Nem Igen Nem Igen Igen, Nem; ha nem, akkor a terhelés jellege: Jelzálogjog, Elidegenítési és terhelési tilalom, Elővásárlási jog, Öröklési jog Haszonélvezeti jog, Egyéb:... Kedvezménnyel, támogatással érintett ingatlan tulajdonosai Az alábbi személyek válnak a kedvezménnyel, támogatással érintett lakóingatlan földhivatal által bejegyzett tulajdonosaivá: Név Anyja leánykori neve Születési hely Születési idő Tulajdoni hányad mértéke Forrásösszetétel 15 A helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. 16 A nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m és ezen belül a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, melyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül találhatóak (előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjámrűtárolót és a pinceszinti helyiséget) 17 Komfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával; b) Az OTÉK 8- (2) bekezdése szerinti teljes vagy részleges közművesítettséggel; c) Közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással; d) melegvíz-ellátással; és e) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel). 18 Összkomfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával; b) Az OTÉK 8- (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) Közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással d) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és e) központi fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel). 6 / 20 oldal

7 1.) Kedvezménnyel, támogatással érintett ingatlan vételára/ építési költsége Használt lakás vásárlása /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt használt lakás vásárlására igénylik./ Az ingatlan teljes vételára Ft Új lakás vásárlása / Új lakás építése /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt, támogatást új lakás vásárlására vagy építésére igénylik./ Nettó vételár/ bekerülési költség ÁFA Bruttó vételár/ bekerülési költség Telek ára Ft Ft Ft Felépítmény vételára/ építési költsége telekár nélkül Ingatlan teljes vételára, építési költsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lakásbővítés/Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt lakásbővítésre igénylik./ Nettó bekerülési költség ÁFA Bruttó bekerülési költség Bővítés költsége Ft Ft Ft 2.) Saját erő összetétele: - készpénz: Ft - elkészült munka értéke: Ft - helyszínen tárolt, még be nem épített anyag: Ft - családok otthonteremtési kedvezménye/ megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye Ft - lakástakarék-pénztári megtakarítás: Ft - lakástakarék-pénztári kölcsön: Ft - munkáltatói kölcsön/támogatás: Ft - önkormányzati kölcsön/támogatás: Ft - mozgáskorlátozottak támogatás: Ft - Adó-visszatérítési támogatás: Ft - EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú kölcsön: Ft -.. hitelintézettől igényelt lakáscélú kölcsön: Ft - egyéb:.. Ft A saját erő a vételár/építési költség százalékában (%):.. 7 / 20 oldal

8 Az adásvételi szerződés aláírásának dátuma: HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt használt lakás vásárlására igénylik./ ÚJ ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt új lakás vásárlására igénylik./ Az adásvételi szerződés aláírásának dátuma: Használatbavételi engedély kiadásának időpontja: Használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja: ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt, támogatást új lakás építésére igénylik./ Építési engedély kiadásának időpontja: Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja: Építkezés befejezésének várható időpontja: Kivitelezési mód:* Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás), illetve az építtető elszámolásával vállalkozó alkalmazása egyes munkanemekre Szervezett: az építtető megbízása alapján egy generálkivitelező cég (Kft, Rt, egyéni vállalkozó, Bt, Kkt) végzi el az összes munkálatot. * Szervezett kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez. Kivitelezői szerződés esetén Adó visszatérítési támogatás nem igényelhető. LAKÁBŐVÍTÉS ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt meglévő használt lakás legalább egy lakószobával történő bővítésére igénylik./ A bővítési munkálatok megkezdődtek: Nem Igen, dátuma:. Bővítés esetén a lakószobák száma jelenleg:.., valamint a bővítést követően:. Építési engedély köteles bővítési munkálatok esetén: - Építési engedély kiadásának időpontja: - Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja: - Bővítési munkálatok megkezdésének várható időpontja: Nem építési engedély köteles bővítési munkálatok esetén: - Bővítési munkálatok megkezdésének várható időpontja: Bővítési munkálatok befejezésének várható időpontja: Kivitelezési mód:* Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás), illetve az építtető elszámolásával vállalkozó alkalmazása egyes munkanemekre Szervezett: az építtető megbízása alapján egy generálkivitelező cég (Kft, Rt, egyéni vállalkozó, Bt, Kkt) végzi el az összes munkálatot. * Szervezett kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez. 8 / 20 oldal

9 IGÉNYLŐK NYILATKOZATAI Alulírott, büntető és polgári jogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. A Lakásépítési támogatásról szóló, 256/2011. (XII.6.) számú Kormányrendeletben foglalt, családok otthonteremtési kedvezményére és/vagy megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény), adó-visszatérítési támogatás (továbbiakban: támogatás) vonatkozó alábbi feltételek tudomásul vételét jelen nyilatkozatunkkal elismerjük: 1.) Alulírott igénylők kijelentem(jük), hogy büntetőjogi felelősségét a bíróság a január 1-től hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XVIII. Fejezetében, vagy a ában, a ában, a 310/A. -ában, 311/B. -ában vagy a január 1. előtt hatályos Büntető Törvénykönyv XVIII. fejezetében, vagy a ában, ában, 310/A. -ában, ában, 311/A. -ában, 311/B. -ában, ában vagy ában, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXXV., XXXVI., XXXVII. vagy XXXIX. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt nem állapította meg, illetve büntetőjogi felelősségemet a bíróság az előbb meghatározott bűncselekmények miatt megállapította, de a családok otthonteremtési kedvezménye és/vagy adó-visszatérítési támogatás igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült. Egyben hozzájárulok(lunk), hogy a kedvezmény, támogatás igénylése feltételéül szabott büntetlen előéletet igazoló érvényes hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatainkat az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. a családok otthonteremtési kedvezményére, adó-visszatérítési támogatásra való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje. 2.) Alulírott visszavonhatatlanul felhatalmazom az EBH-t, nem járulok hozzá, hogy az EBH részemre és költségemre az értékbecslést/műszaki szakértést rendelje meg. 3.) Alulírott hozzájárulok ahhoz, nem járulok hozzá, hogy a Bank az értékbecslő részére az értékbecsléshez/műszaki szakértéshez szükséges személyes adataimat (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, személyi szám, szig. szám, adóazonosító jel, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám), a kölcsönügylettel, valamint lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződéssel összefüggő valamennyi adatot, információt átadja. 4.) Alulírott igénylő nyilatkozom, hogy a kedvezménnyel, támogatással érintett lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Egyben felhatalmazom a Bankot, hogy lakhatási igényekre való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Egyben vállalom, hogy amennyiben a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, a Bank részére statikai szakvéleménnyel igazolom a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. 5.) Alulírott önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom, nem járulok hozzá, hogy a Bank az Üzletszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint, a személyazonosító okmányaimról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) megjelölt ügyfél-azonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében másolatot készítsen, továbbá azok valósiságát és érvényességét központi nyilvántartásokban ellenőrizze, továbbá az általam benyújtott egyéb bizonylatokról, dokumentumokról másolatot készítsen, és azt megőrizze, továbbá az eredeti számlákat a hitelintézet jelzésével ellássa. 6.) Kijelentjük továbbá, hogy a jelen kedvezmény, támogatás iránt benyújtott kérelmünkkel párhuzamosan más pénzügyi intézményhez 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény, támogatás iránt kérelmet: nem nyújtottunk be, illetve nem nyújtunk be. benyújtottunk. 9 / 20 oldal

10 7.) Kijelentem(jük), hogy a családok otthonteremtési kedvezménye, adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezett. 8.) Kijelentem, hogy a felelős miniszter a Bank részére elektronikus úton megküldött tájékoztatóját a kedvezmény, támogatás igénybevételének feltételeiről, valamint a Bank írásos tájékoztatását az igényléshez szükséges dokumentumokról: Átvettem. vettem át. 9.) Élettársi kapcsolatban élő igénylők esetén kijelentjük, hogy egymással házasságot nem kötöttünk, közös háztartásban élünk, melynek kezdete:.. 10.) Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye esetén a fiatal házaspár (legalább egyikőjük 40 év alatti) támogatott személy, hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár - a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. 11.) Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye esetén a fiatal házaspár támogatott személy vállalom, hogy amennyiben vállalt gyermekem után nem igényelek családtámogatási ellátást, akkor - a kiállítást követő 60 napon belül - a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát a hitelintézet részére bemutatom. 12.) A terhesség betöltött 24. hetét követő magzat, ikermagzat után igényelt családok otthonteremtési kedvezménye esetén, mint igénylő támogatott személy hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermek születését a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter, illetve a a Magyar Államkincstár a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve megállapítsa és - vállalom, hogy a) amennyiben a gyermek születését követően nem igénylek családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, b) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül az Erste Bank Hungary Zrt. részére bemutatom. 13.) A kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. Kijelentem, hogy a kedvezményt olyan általunk eltartott és velünk közös háztartásban élő gyermek(ek) után igényeljük, aki(k) után a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, vagy az egyéb lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelőlegező kölcsön még nem vettünk igénybe. 14.) Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, illetve Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye+ családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén kijelentem, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezem, valamint vállalom(juk), hogy a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított igazolást erre vonatkozóan a kérelem benyújtásával egyidejűleg bemutatjuk. 10 / 20 oldal

11 15.) Nyilatkozom, hogy új lakás vásárlása, építése esetén 3 gyermek után a 10 M Ft kedvezményt kívánom igénybe venni: Tudomásul vesszük, hogy a támogatások igénybevételének tilalmával kapcsolatos 13. pontban részletezett szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha - új lakást építünk, vagy új lakást vásárolunk, valamint január 1-jét megelőzően a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vettünk igénybe, - családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevelünk, vagy mint fiatal (legalább egyikőjük 40 év alatti) gyermektelen házaspár három gyermek születését vállaljuk, vagy egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállaljuk, vagy két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállaljuk és Igen Tudomásul vesszük, hogy ebben az esetben a 10 M Ft és a előtt a 256/2011. Korm.rendelet valamint más lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint igénybe vett már korábban igénybe vett támogatási összegek különbözetére vagyok(unk) jogosult! Büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk arról, hogy az alábbi gyermekeink után korábban az alábbi állami támogatásokat vettük igénybe 19 : Gyermek neve (aki után már igénybe vettünk támogatást): Támogatási szerződés kelte: Támogatást folyósító hitelintézet: Támogatás összege: Támogatással érintett ingatlan helyrajzi száma Támogatással érintett ingatlan címe (irányítószáma, település) Támogatással érintett ingatlan címe (utca, házszám) Tudomásul vesszük, hogy a Bank a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi 16.) 20 Családok otthonteremtési kedvezménye, illetve Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén Igénylőként kijelentjük, hogy az általunk eltartott, jelenleg velünk közös háztartásban élő és a kedvezménnyel érintett új/ használt lakásba velünk együtt beköltöző vagy a bővítendő lakásban velünk együtt élő gyermek(ek)kel 21 jelenleg: közös háztartásban élünk. nem élünk közös háztartásban. 19 Azon gyermekeket is kérjük itt felsorolni név nélkül, akik után megelőlegező kölcsönt, támogatást vett igénybe és a gyermek még nem született meg és a vállalási határidő nem járt le. 20 Csak akkor megválaszolandó, ha vannak eltartott gyermekek. 21 Az igénylő eltartott gyermekeként a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző/ bővítendő lakásban vele együtt lakó: - vér szerinti és örökbe fogadott, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott azon gyermeke vehető figyelembe, aki: a) a 20. életévét még nem töltötte be, b) a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, vagy c) a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy - a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, 8 napnál nem régebbi szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás alapján. 11 / 20 oldal

12 17.) 2223 a) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nekem, mint a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezmény, támogatás igénylőjének, valamint házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak és gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagjaimnak (lakásbővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével): - lakástulajdonom/ lakástulajdonunk, - állandó lakáshasználati jogom/ jogunk, - lízingbe vett lakásom / lakásunk, - önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom vagy lízingbe vett lakásom/ lakásunk nincs, kivéve, ha az általam bérelt és megvásárolni kívánt lakás - gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben/ használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használt lakásom/ lakásunk nincs. Az előbb meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmem/ kérelmünk nincs folyamatban. b) Igénylőként kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nekem, mint a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezmény, támogatás igénylőjének, valamint házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak és gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagjaimnak lakástulajdonom/ lakástulajdonunk van, az alábbiak szerint: Név Ingatlan címe Tulajdoni hányad Tulajdonszerzés jogcíme Tulajdonszerzés ideje Kijelentem, hogy fenti lakástulajdonunk megfelel a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. (1b)-nek, mely alapján a kedvezményre, támogatásra jogosult vagyok, mert 24 : ba) Nekem, házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak, kiskorú gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagomnak együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése / öröklés útján került a tulajdonukba. bb) Olyan lakóingatlannal rendelkezünk, amelynek lebontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette. bc) Olyan lakóingatlannal rendelkezünk, amely a kedvezmény, támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba/ házastársam/ élettársam, bejegyzett élettársam/ kiskorú gyermeke(i)m, vagy a velem együttköltöző családtagjaim a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik. valamint a kedvezményre jogosult vagyok, mert új lakás vásárlása, vagy építése esetén három, vagy több gyermek után kívánok igénybe venni családok otthonteremtési kedvezményét. 22 A 2 alternatív választási lehetőség közül a kívánt bekezdés bejelölése szükséges! Amennyiben rendelkezik egyéb ingatlan tulajdonnal, a megfelelő mező kitöltendő! 23 Új lakás vásárlása, vagy építése esetén legalább 3 gyermek után igényelhető 10 M Ft támogatás esetén nem töltendő 24 Új lakás vásárlása, vagy építése esetén legalább 3 gyermek után igényelhető10 M Ft támogatás esetén nem kell kitölteni 12 / 20 oldal

13 18.) Tudomásul veszem, hogy az igénylő(k)nek és az együtt költöző(k)nek a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére fel kell használnia a kedvezmény, támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát. 5 éven belül nem értékesítettem fentiek szerint megnevezett ingatlant A kedvezményre, támogatásra irányuló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül (Értékesítés dátuma:..) értékesített lakás(ok), illetve tulajdoni hányad(ok)nak az eladási ára:.. forint, Ft, azaz mely önerő. Az 5 éven belül eladott lakásból befolyó vételár (önerő) csökkenthető: az értékesített lakást terhelő visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, összege: Ft az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön az e pont szerinti eladási árból végtörlesztett összegével, összege: Ft a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével, összege: Ft a kedvezmény, támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás, illetve lakásban található tulajdoni hányad értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával, összege: Ft a kedvezménnyel vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának, lakáscsere esetén a vételár-különbözetnek, legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése adásvételi szerződéssel igazoltan a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg, összege: Ft olyan, jét követően kiállított számlával, vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg, összege: Ft lakásbővítésre igényelt kedvezmény esetén az 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve lakásban található tulajdoni hányadnak az eladási árából 5 éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételárával, összege: Ft 19.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben 5 éven belül lakást/tulajdoni hányadot értékesítettünk, az adásvételi szerződést, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumokat a kérelem elbírálásához a banknak be kell nyújtanunk. 20.) Mint a kedvezmény, támogatás igénylői vállaljuk, hogy a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóingatlanban életvitelszerűen kíván(unk) tartózkodni. 21.) Tudomásul vesszük, hogy új lakás építése, vagy vásárlása esetén a három, vagy több gyermek után járó összeg, támogatás igénylése esetén a lakóhely létesítésére vonatkozó fenti kötelezettséget a támogatás összegéből épített, vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni 22.) Igénylőként kötelezettséget vállalok arra, hogy a kedvezménnyel, támogatással érintett ingatlanban igénylőként legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezem. Házaspár és élettársak esetén tudomásul veszem, hogy a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont 13 / 20 oldal

14 23.) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lakáscélomat a saját erőn, a kedvezményen és adó-visszatérítési támogatáson felül az Erste Bank Hungary Zrt.-től eltérő hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítom meg, köteles vagyok a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt bemutatni. 24.) Igénylőként tudomásul veszem(szük), hogy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját magam - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja (ideértve a kérelem benyújtásának napját is) folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a Tbj. 5. -a szerinti biztosítottként szerepel ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. 25.) Tudomásul veszem, hogy: - lakásvásárlás esetén a kedvezmény folyósítását, építés esetén az utolsó részfolyósítását követően a célingatlan legalább a kedvezmény, támogatás igénybevételéről szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig 25 valamennyi igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a kedvezmény igénybevételére jogosult és akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül; - lakásbővítés esetén a bővíteni kívánt lakás már a kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelem benyújtásának időpontjától legalább a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a kedvezmény igénybevételére jogosult és akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül. 26.) Új 26 vagy használt lakás vásárlása esetén kijelentem, hogy az eladó nekem, mint vevőnek: nem közeli hozzátartozója vagy élettársa közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ptk. szerinti közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 27.) Új vagy használt lakás vásárlására vagy új lakás építésére nyújtott kedvezmény, támogatás esetén a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő egy éven belül be kell mutatni a Bank felé: - a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, - hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a kedvezménnyel épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül. Vállalom, hogy az előzőeket a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolom az (utolsó rész)folyósítást követő egy éven belül. vállalom, hogy az előzőeket a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolom az (utolsó rész)folyósítást követő egy éven belül. 28.) Új vagy használt lakás 27 vásárlása esetén kijelentem, hogy amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, vevőként: nem vagyok vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély vagyok. 29.) Új vagy használt lakás vásárlása esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy a saját erőt az eladó által megjelölt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem. Az előző szabály alól legfeljebb a teljes új lakás vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-a lehet kivétel. 25 A kedvezmény igénybevételével: a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy b) vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését 14 / 20 oldal

15 30.) Mint a kedvezmény, támogatás igénylői, vállaljuk, hogy a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezménnyel, támogatással érintett lakásra vagy lakóépületre haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerül sor azon időszak lejáratáig, amíg a kedvezmény igénybevételével: - épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy - vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését - bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 31.) Tudomásul veszem, hogy a kedvezmény, támogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlá(ka)t a Bank akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. 32.) Tudomásul veszem, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének utolsó napjától számított öt évig köteles vagyok megőrizni. 33.) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bank azt észleli, hogy a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. 34.) Mint a kedvezmény, támogatás igénylői, hozzájárulunk ahhoz, és tudomásul vesszük, hogy a saját és gyermekeink: - Természetes személyazonosító adatainkat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő), az állampolgárságra vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímet és postacímét, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány számát, adóazonosító jelet, valamint a kedvezményre, támogatásra vonatkozó információkat a kedvezmény, támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár központja (továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére. - Az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a 256/2011. Korm. rend. szerinti kedvezmény, támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse. c) bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését vagy építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 26 Új lakás: a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó. 27 Új lakás: a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó. 15 / 20 oldal

16 35.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény, támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a kedvezményen, adó-visszatérítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy bővítésére már felhasználta. A kedvezmény összege az alábbiak szerint kerül folyósításra: - új lakás építése vagy meglévő használt lakás bővítése esetében a meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetétől eltekintve - készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a kedvezmény utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat Bank részére történő bemutatását követően folyósítva. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet. - új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően egy összegben kerül folyósításra. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Bank új lakás építése vagy bővítés esetén a kedvezmény, támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésével ellenőrzi. Kizárólag használt lakás vásárlása esetén szükséges további nyilatkozatok 36.) Tudomásul veszem, hogy használt lakás vásárlásának finanszírozása esetén az igénylő által 5 éven belül értékesített lakásából vagy lakásban lévő tulajdoni hányadból befolyó vételár csökkentő tételekkel korrigált összege és a kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg a kedvezménnyel érintett lakás vételárát. 37.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt legfeljebb Ft/ m 2 a lakás nettó alapterületére számított vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlására igényelem. 38.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a megvásárolni kívánt használt lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. 39.) Igénylőként kijelentem, hogy használt lakás vásárlása esetén a kedvezménnyel érintett lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű értéket, mely az alábbi: Magyarország 1. NUTS-szintű területi egységei Közép-Magyarország területi egység Dunántúl területi egység Alföld és Észak területi egység Budapesten: 35 millió forint megyeszékhelyeken: 28 millió forint megyeszékhelyeken: 25 millió forint városokban: 28 millió forint városokban: 23 millió forint városokban: 19 millió forint egyéb településeken: 23 millió forint egyéb településeken: 18millió forint egyéb településeken: 16 millió forint Kizárólag új lakás vásárlása esetén szükséges további nyilatkozatok 40.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt Magyarország területén június 30-át követően használatbavételi engedéllyel rendelkező olyan új összkomfortos lakás vásárlására igényelem, melyre a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt: kiadtak vagy a használatbavétel tudomásulvételére már sor került. nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor 16 / 20 oldal

17 41.) Értékesítés céljából épült új lakás vásárlására igényelt kedvezmény esetén vállalom, hogy a Bank részére a kedvezmény folyósításáig bemutatom az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó, valamint bruttó-nettó megbontásban kiállított - számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a Bank részére bemutatja; Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy nem rendelkező lakás esetén a számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető. Kizárólag lakásépítés vagy lakásbővítés esetén szükséges további nyilatkozatok 42.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény, támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése vagy bővítés esetén az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. 43.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt, támogatást Magyarország területén június 30-át követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új összkomfortos lakás építésére igényelem, melyre a kedvezmény, támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem került kiadásra. 44.) Igénylőként vállalom, hogy új lakás építésére vagy épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzésére és annak befejezésére, valamint meglévő használt lakás bővítésére igényelt kedvezmény esetén a Bank részére: - készültségi fok arányosan az egyes részfolyósítások alkalmával, - egyösszegű folyósítás esetén legkésőbb a kedvezmény folyósításáig bemutatom a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a nevemre kiállított számlákat. Továbbá épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése esetén vállalom, hogy az adásvételi szerződéssel, vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a Bank által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat a Bank részére bemutatom. Tudomásul veszem, hogy új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a kedvezmény iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el. Tudomásul veszem, hogy a számlabenyújtási kötelezettség az alábbi esetekben csökkenthető: - Amennyiben új lakás építése vagy bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át, azaz a Bank által elfogadott bekerülési költség 14%-át. - Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az előzőek szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető. - Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. 45.) Igénylőként kijelentem, hogy új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a kedvezmény, támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatom a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a Bank részére. 17 / 20 oldal

18 46.) Új lakás építésére vagy lakásbővítésre igényelt kedvezmény esetén tudomásul vesszük, hogy a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a Bank részére bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Bankon keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. 47.) A kedvezmény, támogatás igénylőiként tudomásul vesszük, hogy ha: - a kedvezmény igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben - amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a Bank részére igazolja - legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek e és az építési munkák befejezését építés vagy építési engedélyhez kötött bővítés esetén használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja, - az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy - a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés esetén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. 48.) Adó-visszatérítési támogatás egyidejű igénylése esetére nyilatkozom, hogy új lakás építése esetén az építési munkák befejezéséig nem kötök olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és átadására köteles (szerkezetkész vagy kulcsrakész kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés). Tudomásul veszem, hogy nem igényelhető a támogatás az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 10. d) pontja szerinti termékértékesítésre, azaz olyan építési munkák bekerülési költségéhez, ahol az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan kerül átadásra a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre. 49.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy meglévő használt lakás bővítésére a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha elvégzett munkálatok megfelelnek a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a bővítés fogalmának, mely a meglévő épület az épületrész vagy építmény átalakítása kivételével: a) a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával 28 történő növelésére, vagy b) építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítése (ha a tetőtérben legalább egy lakószoba kialakításra kerül) érdekében végzett építési tevékenység Tudomásul veszem továbbá, hogy a lakásbővítést követően kialakított hasznos alapterületnek az irányadó alsó értéket el kell érnie az igénylő: - meglévő ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is és - a fiatal házaspár által vállalt gyermekeinek száma alapján. 50.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy meglévő, használt lakás bővítésére a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a bővítési munkálatok megkezdésére a kedvezmény iránti kérelem Bankhoz történő benyújtását követően kerül sor. 28 Lakószoba az OTÉK alapján: a) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m 2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését b) A 30 m 2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m 2 -nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba a) pont szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 18 / 20 oldal

19 Egyben nyilatkozom, hogy a jelen kérelem benyújtása előtt a bővítési munkálatokat nem kezdtem meg. 51.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik. 52.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a lakásbővítésre nyújtott kedvezmény összege nem haladhatja meg a 256/2011. Korm. Rendelet 3. (1) h) pont ha) alpontja szerinti számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. Erre tekintettel vállaljuk, hogy a hitelintézet részére készültségi fok arányosan a bekerülési költség legalább 70%-a erejéig teljesítünk számlabemutatási kötelezettséget Kizárólag új lakás vásárlása, vagy építése esetén legalább 3 gyermek után 10 Millió Ft támogatás igénylése esetén szükséges további nyilatkozatok 53.) Igénylőként tudomásul veszem(szük), hogy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját magam - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 2 éve (ideértve a kérelem benyújtásának napját is) folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a Tbj. 5. -a szerinti biztosítottként szerepel ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele ) Igénylőként kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján nem szerepelek, vagy lejárt tartozásomat, már legalább egy éve teljesítettem, melyről tudomásul veszem, hogy a Bank lekérdezést indít 29 E pontban foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül. 19 / 20 oldal

20 Nem magyar állampolgár igénylő esetén szükséges további nyilatkozatok 55.) Nem magyar állampolgár igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezményre, támogatásra a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles vagyok a kedvezményt folyósító hitelintézetnek bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig kell a hitelintézet felé igazolnom. Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben bejelentési kötelezettségemnek határidőben nem teszek eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett kedvezmény összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére köteles vagyok megfizeti. 56.) Nem magyar állampolgár igénylőként tudomásul veszem, hogy amennyiben a tartózkodási jogosultságom Magyarország területén megszűnik, és 30 napon belül nem kapok tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett kedvezményt, támogatást Ptk. szerinti kamattal terhelten köteles vagyok Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni. Kelt:...,.... Igénylő. Igénylő. Igénylő gyermeke 30. Igénylő gyermeke. Igénylő gyermeke. Igénylő gyermeke. Együttköltöző családtag. Együttköltöző családtag Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Szig. szám:... Szig. szám:... Aláírás:... Aláírás: életévét be nem töltött kiskorú nem tehet nyilatkozatot, helyette a törvényes képviselő nyilatkozik, 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú önállóan is nyilatkozik 20 / 20 oldal

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE JCSK001_03

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Átvétel dátuma:. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Adó-visszatérítési támogatás igénylés a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés FŐNIX Takarékszövetkezett Átvétel dátuma:. 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Átvette:... Telefon: (52) 417-497 Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés 1. Igénylők adatai Titulus: Családnév: Utónév:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket.

Részletesebben

Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez

Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Hitelintézet neve: Hitelező Kirendeltség/Fiók címe:

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A használt lakás vásárlásához,

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ I. IGÉNYLŐ(K) Támogatást/kedvezményt igénylő 1. Támogatást/kedvezményt igénylő 2. Neve Születési neve Anyja születési

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez A támogatást igénylő neve: Házastárs, élettárs neve: házastársként

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2016.02.01-től) 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele A hitelt igényelheti minden 18.

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot:

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Adó-visszatérítési támogatás igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu I. ADATLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYRŐL TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYRŐL A 16/2016. Korm. rendeletben és 17/2016 Korm. rendeletben (a továbbiakban együttesen: Rendelet) meghatározott Családi Otthonteremtési Kedvezmény (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére 2200 Ft illetékbélyeg helye ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS 6. A Rendelet a következő 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez A támogatást igénylő neve: Anyja neve: Adóazonosító jele: Állandó

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes adatai Hitelkeret

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 KAMAT KAMAT/REFERNCIA PERIÓDUSA 3 FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ADATLAP ÉS NYILATKOZAT LAKÁSCÉLÚ KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IRÁNT

ADATLAP ÉS NYILATKOZAT LAKÁSCÉLÚ KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IRÁNT ADATLAP ÉS NYILATKOZAT LAKÁSCÉLÚ KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IRÁNT I Igénybevenni kívánt közvetlen támogatás adatai Közvetlen támogatás típusa utólagosan igényelt lakásépítési/-vásárlási kedvezmény Lakásépítési/-vásárlási

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben