Tájékoztatás a január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l"

Átírás

1 Tájékoztatás a január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket. Az Ön könnyebb eligazodása érdekében röviden összefoglaljuk a Takarékszövetkezetünknél elérhet állami támogatású lakáscélú kölcsönöket. Használt és új lakás vásárlásához, lakás építéséhez, korszersítéséhez, bvítéséhez vehetk igénybe a következ támogatások: 1.) Kamattámogatott lakáskölcsön 1.1. Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön 1.2. Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne 2.) Vissza nem térítend támogatások 2.1. Családok Otthonteremtési kedvezménye 2.2. Adó-visszatérítési támogatás 2.3. Akadálymentesítési támogatás 3.) Állami kezesség Állami kezességvállalás fiataloknak 4.) Lakás-takarékpénztári megtakarítás A következkben említett támogatásokat mutatjuk be, felsorolásuk sorrendjében. 1. A támogatott lakásvásárlási / építési / korszersítési / bvítési célú lakáshitelek Általános Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön A kamattámogatásos kölcsön igénybevételével az új vagy használt lakást vásárolni, bvíteni, korszersíteni kívánó családok számára elérhetbbé válik az otthon megszerzése, szépítése, vítése. A kamattámogatás jellemzi: A kamattámogatott kölcsön igénybe vehet új összkomfortos lakás vásárlásához, új lakás építéséhez amennyiben az építési engedélyt július 1-jét követen adták ki és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásakor a használatba vételi engedély még nem került kiadásra, új lakás vásárlásához építéséhez 3 és többgyermekesek részére használt lakás vásárlásához, amennyiben az adásvételi szerzdés a kölcsönigénylést megel 120 napon belül jött létre, az adásvétel legalább komfortos lakás megvásárlására irányul, lakás korszersítéséhez, lakás bvítés, amennyiben a lakás legalább egy lakószobával bvül. A kamattámogatás idtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet. A kamattámogatás mértéke az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul: 1

2 gyermekszám a törlesztés els öt éve Új lakás 0-2 gyermek 60% 3 vagy több gyermek 70% Használt lakás 50% Korszersítés - 50% vítés - 50% A kamattámogatás igénybe vételének feltételei: Értékhatár: új lakás vásárlása esetén a lakóingatlan bekerülési költsége telekár és általános forgalmi adó nélkül nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás vásárlása esetén a lakás vételára nem haladja meg a 20 millió forintot. A korszersítés hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adót tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió forintot. A bvítés hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adót tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió forintot. Az igényelhet kamattámogatott kölcsön összege: új lakás vásárlása esetén legfeljebb 15 millió forint, használt lakás vásárlása esetén legfeljebb 10 millió forint. korszersítésnél, bvítésnél az igényelhet kamattámogatott kölcsön összege legfeljebb 10 millió forint. A kamattámogatást igénybe vev csak köztartozásmentes adózó természetes személy lehet. Az igényl házastársak esetében legalább az egyik fél legalább féléves társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Amennyiben az igényl saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjas, úgy korszersítési célú kölcsönt igényel, úgy a legalább féléves társadalombiztosítási jogviszonyt nem kell igazolnia. Ápolási díjra jogosultak esetében nem kell TB igazolás. Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár megfizetését számlával kell igazolni. A kamattámogatást igénylnek legalább 50%-os mértékben tulajdonát képezi a korszersíteni kívánt lakás. A kamattámogatás használt lakás korszersítéséhez igényelhet, amennyiben a korszersítési munkát a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idpontjában még nem kezdték el. A korszersítés, bvítés költségeinek legalább 70%-át számlával kell igazolni. A kamattámogatott kölcsönt egy alkalommal lehet igénybe venni A három és többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásos kölcsöne - Legalább 60 m2 hasznos alapterület új lakás vagy a legalább 90 m2 hasznos alapterület egylakásos új lakóépület építéséhez vagy vásárlásához igényelhet. - Az a házaspár igényelheti, akik a 3 vagy többgyermekesek CSOK kedvezményét igénylik. 2

3 - A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke, így adósok által fizetend kamat fix 3%. - A kamattámogatás 25 évig vehet igénybe. - Az ügyleti kamat öt évente változhat. - Összege legfeljebb 10 millió forint. - Az igényl házaspár lehet 3 vagy többgyermekes, de lehet gyermektelen, aki vállal 3 gyermeket, 1 gyermekes, aki vállal kett gyermeket, 2 gyermekes, aki 1 gyermeket vállal, a gyermeket vállaló házaspár egyik tagja 40 év alatti kell legyen a kölcsön igénylésekor. - A házaspár legfeljebb 3 gyermek megszületését vállalhatja, a gyermekvállalás teljesítésére elírt határid egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év. Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönét - a legfeljebb egy gyermeket nevel, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személyek (továbbiakban: fiatal), vagy - a legalább két gyermeket nevel, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személyek (továbbiakban: többgyermekes) igényelhetik, azzal, hogy amennyiben párkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát a kérelem benyújtásának idpontjában vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is. A lakás építési költsége (telekhányad nélkül, általános forgalmi adóval együtt) fvárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 25 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 20 millió forint lehet. A lakás építésére igényelhet kamattámogatott hitel összege fvárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamid els 20 évében kamattámogatást biztosít. A kamattámogatás mértéke (az állampapír hozam százalékában) (a kölcsön igénylésekor fennálló feltételek szerint) 45. életév betöltéséig hat vagy több gyermek esetén 45. életév betöltéséig öt gyermek esetén 45. életév betöltéséig négy gyermek esetén 45. életév betöltéséig három gyermek esetén 45. életév betöltéséig két gyermek esetén 35. életév betöltéséig, legfeljebb egy gyermek esetén 70% 64% 59% 55% 52% 50% Amennyiben a támogatott személyek 45. életévének betöltése eltt a családban eltartott gyermekek száma n, úgy a kamattámogatás mértéke a gyermekszám változásának hitelintézet részére történ bejelentését követ 2 hónap elteltével növekszik. A gyermekszám növekedésének az adósok, vagy a Magyar Államkincstár értesítésével összefügg hitelintézeti ellenrzése esetén, amennyiben az eltartott gyermekek száma a hitelbírálat alkalmával megállapított gyermekszámhoz képest csökkent, a kamattámogatás akkor sem lehet kevesebb, mint korábban volt. Amennyiben az eltartott gyermekek száma ténylegesen emelkedett, úgy a kölcsön kamattámogatása emelkedik. 3

4 Az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szüli felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöz családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján másik államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bvítési, korszersítési célú fennálló kölcsönük nem lehet, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni. A kamattámogatott kölcsönt azokra a lakásépítésekre lehet igénybe venni, amelyekre az építési engedélyt január 31-ét követen adták ki. A kedvezményes kölcsönre vonatkozó részletes szabályokat a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A kölcsönt a hitelintézet bels szabályzatai szerint bírálja el. 2. VISSZA NEM TÉRÍTEND TÁMOGATÁSOK Családok Otthonteremtési Kedvezménye július 1-jén vagy azt követen kiadott a.) építési engedéllyel rendelkez új, összkomfortos lakás építéséhez, b.) használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkez új összkomfortos lakás vásárlásához, A legalább komfortos, 350 eft/m2 nettó alapterületre számított értéket meg nem haladó vételárú használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következk: a) Közép-Magyarország területén aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot, ab) városokban a 28 millió Ft-ot, ac) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot, b) Dunántúl területén ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot, bb) városokban a 23 millió Ft-ot, bc) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot, c) Alföld és Észak területén ca) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot, cb) városokban a 19 millió Ft-ot, cc) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot. Meglév, legalább komfortos, (vagy a bvítéssel azzá váló) használt lakás kérelem benyújtásának idpontját követen megkezdett vítéséhez. A kedvezmény összegei használt lakás vásárlás bvítés esetén: Eltartott gyermek száma Lakás hasznos alapterülete (m 2 ) Támogatás összege (Ft) , , , , ,

5 , , A kedvezmény összegei új lakás esetén: Eltartott gyermek száma Támogatás összege (Ft) 1 gyermek gyermek vagy több A kedvezményt igényelheti: - a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglév gyermekek után, illetve - Az olyan házaspár, ahol, a 40. életévét legalább az egyik fél még be nem töltötte be a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb három gyermek vállalása esetében (megellegezett lakásépítési támogatás), - a lakásépítési támogatást korábban született gyermeke után igénybevev személy a késbb született gyermeke után is megilleti a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzdésbl ered tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzdés megkötésének idpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. Megellegezett kedvezmény esetén az igénylnek kérelmeznie kell a Kincstár igényl lakóhelye szerint illetékes területi szervétl annak igazolását, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet) alapján az igényl lakásépítési kedvezményt megellegez kölcsönszerzdéssel nem rendelkezik. Az igényl a Kincstár igényl lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolást a hitelintézet részére köteles bemutatni. A kedvezmény összegének számításánál a meglév gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) alapján vissza nem térítend lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. A hasznos alapterület számításánál a meglév gyermekek számánál figyelembe kell venni azon gyermeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) alapján vissza nem térítend lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. Tehát a hasznos alapterület számításánál figyelembe kell venni az összes eltartott gyermeket, a legalább 24. hetet betöltött magzatot és vállalt gyermekeket. Az igénylnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, és az igénylnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie. A társadalombiztosítási jogviszonyt ápolási díjban részesül igényl esetében nem kell kérni. A legalább 180 nap biztosítási jogviszony fennállása a magyar és külföldi társadalombiztosítási rendszer által kiállított igazolás alapján együttesen is teljesíthet, ha az említett kormányhivatalhoz benyújtott kérelem idpontjában az igényl a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként van nyilvántartva. Az igénylnek büntetlen eléletnek kell lennie. Az igénylt 5 éven belül a lakáscélú vissza nem térítend lakáscélú állami támogatás vagy ezt megellegez kölcsön 5

6 vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogersen visszafizetésre nem kötelezhette. Az igénylnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöz családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet Családok Otthonteremtési Kedvezménye 3 és többgyermekes családok részére A legalább három gyermeket nevel vagy a fiatal - gyermektelen házaspár három gyermek születését vállalja, - egy meglév gyermeket nevel házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy - két meglév gyermeket nevel házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és új lakást épít vagy új lakást vásárol. Amennyiben a házaspár korábban a CSOK rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítend lakáscélú állami támogatást vagy ezt megellegez kölcsönt vett igénybe, úgy a 10 millióból kell vonni a korábban igénybe vett támogatást. Tehát azon gyermeket is figyelembe lehet venni akik, az igényléskor még gyermekek, és utánuk korábban valamelyik szocpolt már egyszer igénybe vették, - A lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, - Egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2, - Ha az igényl és házastársa vonatkozásában a családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének idpontjában a KHR rendszerben nincs nyilvántartva vagy az igényl a KHR-ben szerepl tartozását már legalább egy éve teljesítette, - Ha az igényl a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának idpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a Tbj. 5. -a szerinti biztosítottként szerepel ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. A legalább 2 év biztosítási jogviszony fennállása a magyar és külföldi társadalombiztosítási rendszer által kiállított igazolás alapján együttesen is teljesíthet, de csak a ha az említett kormányhivatalhoz benyújtott kérelem idpontjában az igényl a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként van nyilvántartva. A benyújtást közvetlen megel 180 napnak, az igényl keres tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött idnek kell minsülnie a társadalombiztosítási rendszerben, de ebbe az idtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött id. - A kérelem benyújtásának idpontjában a Tbj. 5. -a szerinti biztosított és benyújtásának idpontját közvetlenül megelen összesen legalább 2 évig ba) a Tbj. 5. -a alapján biztosított, illetve bb) keres tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelv fordításával igazolja, - vérszerinti, vagy örökbefogadott, vállalt gyermek vehet figyelembe. 6

7 2.2. Adó-visszatérítési támogatás - Lakás építése esetén igényelhet, - Legfeljebb 150 m2 hasznos alapterület összkomfortos lakás vagy - a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterület összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építje vagy építtetje az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve - az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet. - Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, legkésbb december 31-ig igényelhet. - Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb forint. - Az épít vagy építtet nem köthet olyan kivitelezési szerzdést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történ bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igényl részére történ átadására köteles. Az igénylnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, és az igénylnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az igénylnek büntetlen eléletnek kell lennie. Az igénylt 5 éven belül a lakáscélú vissza nem térítend lakáscélú állami támogatás vagy ezt megellegez kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogersen visszafizetésre nem kötelezhette Akadálymentesítési támogatás A támogatott személy,- ha maga, vagy ha közeli hozzátartozója (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelszül, testvér) illetve élettársa mozgássérült - igényelheti az akadálymentesítési támogatást akadálymentes lakás építésére. Összege személyenként legfeljebb 300 ezer forint lehet. A támogatást hitelintézeteknél lehet igényelni a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és ennek helyi tagszervezetén keresztül. A támogatás a mozgássérültek részére a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lév általános építési elírások szerint megépített lakások rendeltetésszer használatához szükséges többletköltségek finanszírozására szolgál. A támogatás igénybevételének részletes szabályait a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) tartalmazza. A KAMATTÁMOGATÁSRA ÉS A LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK Ki veheti igénybe a támogatást? Az 1.2. pont szerinti kamattámogatott kölcsönt és a kedvezményt az a természetes személy veheti igénybe, akinek saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöz családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lév, 7

8 illetleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs. Ezeket a támogatásokat igénybe veheti továbbá az is, - akinek, saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöz családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, - a tulajdonában lév lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzje elrendelte vagy engedélyezte, vagy - lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvez a lakásban lakik. Lakástulajdonnak minsül a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól, illetleg a rendeltetésétl tartósan eltér célra használható lakás. Házasság esetén a vonatkozó jogszabályok vagyonjogi rendelkezéseivel összhangban a kamattámogatott kölcsönt igényl személy házastársa a jogszabály erejénél fogva támogatott személlyé válik, függetlenül attól, hogy a kölcsönszerzdésnek alanya-e. Ez azt jelenti, hogy a kamattámogatott kölcsönt igényl személy házastársa vagy bejegyzett élettársa ugyanazon lakástámogatási rendelet szerinti kamattámogatásra egy másik lakás építése, vásárlása vagy vítése esetén sem válhat jogosulttá. Mikor szükséges használatbavételi engedélyt és mikor használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt benyújtani? Az építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó jogszabály (312/2012. Korm. rendelet) alapján január 1-jétl szk körben, kizárólag memlék épület vagy szakhatósági közremködés szükségessége esetén kerül sor használatbavételi engedélyezési eljárására és az azt lezáró használatbavételi engedély kiadására Ez a rendelkezés a korábban építési engedéllyel megkezdett, de január 1-jét követen befejezett lakásépítések esetén is alkalmazandó. A január 1-jét követen befejezett és az elek alapján nem használatbavételi engedély köteles lakásépítések esetén az ügyfelek a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézethez történ benyújtásával válhatnak jogosulttá a támogatásokra. A használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a használatbavétel tudomásulvételét követen, a tudomásulvételi eljárást lefolytató építésügyi hatóságnál kell külön eljárás keretében igényelni. A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes. Fontos azonban, hogy a hitelintézetek a támogatási cél megvalósulását a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány alapján is csak abban az esetben tudják megállapítani, ha a hatósági bizonyítvány az ügyfél és az épület beazonosítására vonatkozó adatokon túlmenen a használatbavétel tudomásulvételének napját és az épület rendeltetését (lakás, lakóház) is tartalmazza. Mi minsül építés esetén új lakásnak? - szakilag akkor új a lakás, ha azt o alapozási munkáktól kezden teljes egészében újonnan építették, o emeletráépítéssel, vagy o tettér-beépítéssel építették. E mellett az is szükséges, hogy az építéssel olyan lakóegység jöjjön létre, amely a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények (253/1997. (XII. 20.) 8

9 Korm. rendelet) szerint megfelel, és amely elkészültét követen használatbavételi engedély köteles. - Nem minsül új lakásnak a meglév épület például mozi, munkásszállás, laktanya, üzlethelység átalakításával kialakított lakás. Mi minsül lakáskorszersítésnek? A lakás komfortfokozatának növelése céljából - víz-, csatorna-, elektromos-, gázközm bevezetése, illetve bels hálózatának kiépítése, - fürdszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, - központosított ftés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, - az épület szigetelése, beleértve a h-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, - a küls nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, - tet cseréje, felújítása, szigetelése, - a korszersítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszersítés közvetlen költségeinek 20%-áig. Mikor minsül a lakás komfortosnak? komfortos lakás: az a lakás, amely legalább a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterület lakószobával, b) Teljesen vagy részleges közmvesített, a) teljesen közmvesített, ha aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távh), ab) az ivóvíz, ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik; b) részlegesen közmvesített, ha ba) a villamos energia, bb) az ivóvíz, bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással, bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezel berendezéssel, vagy tisztítómezvel ellátott oldómedencés mtárggyal vagy idszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban c) melegvíz-ellátással, és d) egyedi ftési móddal rendelkezik; összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterület lakószobával, b) teljesen közmvesített, ha aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távh), ab) az ivóvíz, ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik; d) melegvíz-ellátással, és e) központi ftési móddal rendelkezik Amennyiben a lakás elhelyezkedése szerinti településen vagy településrészen a szennyvízelvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik, a lakás e szolgáltatás igénybevétele esetén minsülhet legalább komfortosnak. 9

10 Ki minsül gyermeknek? Gyermek az igényl által eltartott vér szerinti, örökbefogadott gyermeke, aki nem töltötte be a 20. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 20. életévét már betöltött gyermek is az építtet eltartottjának minsül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképesség személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elreláthatóan nem sznik meg. A terhesség 24. hetét betöltött magzat. A lakásépítési támogatást és a kamattámogatott kölcsönt egy gyermek után csak egyszer (egy alkalommal) lehet igénybe venni. Amennyiben vissza nem térítend lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/-vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, azaz az adásvételi szerzdés megkötése megtörtént és ezt követen a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, úgy ezen támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehet igénybe. A lakásépítési támogatásra való jogosultság vizsgálatánál az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és 12/2001. Korm. rendelet) szerint igénybevett vissza nem térítend lakáscélú állami támogatást is figyelembe kell venni. Mi számít bekerülési költségnek? - a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, - a lakások rendeltetésszer használhatóságát biztosító o helyiségeinek, o tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelanyagtároló, a lomkamra, o melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közmpótló építmények és berendezések, a közm-becsatlakozás építményei, o egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által elírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcs, lejt és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint o a gépkocsitároló helyiség építési költségei, - a közmbekötések költségvetés szerinti építési költségei, - a lebonyolítási költségek, ideértve a mszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a szaki ellenrzés költségeit, - a jogszabály alapján fizetend útépítési- és közmvesítési hozzájárulás, - távftés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, - a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közmépítési költségek és hozzájárulások, - az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, - az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek. Hogy kell kiszámítani a hasznos alapterületet? A hasznos alapterület a lakás alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. A hasznos fthet alapterület számításánál a lakás alábbi, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségei vehetk figyelembe: a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül tálalható következ helyiségek: a) elszoba, közleked, b) nappali, 10

11 c) hálószoba, d) étkez, e) konyha, étkezkonyha, f) fürdszoba, g) WC, h) kamra, tároló, i) gardrób, j) mosókonyha, k) kazánhelyiség és l) egyéb fthet helyiség, ide nem értve a gépjármtárolót és a pinceszinti helyiséget. Hogy kell kiszámítani a lakóépület teljes nettó alapterületét? A nettó alapterület az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben számított bels területe. A lakóépület teljes nettó alapterülete a bekerülési költség meghatározásánál mérvadó. A lakóépület teljes nettó alapterületébe, így a bekerülési költségbe is beszámítandó a gépkocsitároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete. Mire kell még odafigyelni? - A hitelintézet a kérelem átvételérl igazolást ad az igénylnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható idtartamáról. - A kamattámogatott kölcsönnel épített / vásárolt lakásban az építtetknek lakáscél megvalósulása után legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. - Ha a hitelintézet a helyszíni szemle során megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igényl a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítését. - A lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. - A kamattámogatott kölcsönnel korszersített / bvített lakásban az adósoknak a kölcsönkérelem benyújtásakor legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. - Az otthonteremtési kölcsönnel korszersített / bvített lakásban az adósok lakóhelye kell legyen a munkák elkészülte után öt évig. - Az otthonteremtési kölcsönnel vagy Családok Otthonteremtési Kedvezményével történ lakásvásárlásnál az eladó és a vev nem állhat tulajdonosi viszonyban. - A 3 és gyermeket nevel új lakás építknek vagy vásárlóknak nem lehet a KHR rendszerben nyilvántartott tartozása, továbbá legalább kett éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük (házaspárok élettársak esetén legalább az egyik fél). - A lakásépítési támogatással történ lakásvásárlásnál, építésnél haszonélvezet nem alapítható a lakáscél megvalósulását követ 10 év alatt. - Lakás vásárlás esetén legfeljebb a vételár 10 %-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt számlára kell fizetni. - A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén az igénylt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesül, jogszabály szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy amennyiben az igényl a kérelem elutasításával nem ért egyet, a kamattámogatott kölcsönre, a lakásépítési támogatásra, illetleg az akadálymentesítési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a Kormányhivataltól. Hitelintézeti elutasító döntés esetén a felülvizsgálat iránti kérelmet az elutasítás igényl általi kézhezvételétl 11

12 számított 15 napon belül lehet benyújtani a Kormányhivatal igényl lakóhelye szerint szervéhez. A Kormányhivatal a hitelintézeti döntést jogosult felülbírálni, de csak az állami támogatások elírásainak teljesítésére vonatkozóan. Ha a hitelintézet a jogszabály elírásait nem helyesen értelmezte, de az igényl egyébként bels szabályzata szerint nem hitelképes, a Kormányhivatal döntése csak a jogszabály helytelen értelmezésének megállapítására szorítkozhat, az igényl hitelképessége felülvizsgálatát nem eredményezheti. - A kamattámogatott kölcsön, a lakásépítési támogatás, és az akadálymentesítési támogatás folyósítása akkor kezdhet meg, ha a támogatottak a saját ert az építés finanszírozására felhasználták. - Az 1.2. pont szerinti kamattámogatott kölcsön és a lakásépítési támogatás esetében az igényl rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a korábban 5 éven belül értékesített lakás eladási árát. Ezt az összeget a következkkel lehet csökkenteni: o az értékesített lakást terhel és a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, o a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, o o o o a számlával igazolt ingatlan-közvetíti jutalék összegével, a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb öt évvel megelen vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával, olyan számlával, szerzdéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igényl az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást épít gazdasági társaság, bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követen nem térült meg, a lakásértékesítésbl származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével. - A lakásépítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet állított ki, aki a számla hitelintézetnél történ benyújtásának idpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett köd adóalany nyilvántartásban szerepel. - A hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 70%-áról számlát szükséges bemutatni. - A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követen legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta. - Ha az 1.2. pont szerinti kamattámogatott kölcsönnel épített lakás a használatbavételi engedély kiadásától számított egy éven belül elidegenítésre (értékesítésre) kerül, úgy a kamattámogatás megsznik, és az adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást a Ptk. szerint számított kamataival együtt visszafizetni. Kérjük, további kérdéseivel kérjük Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit megkeresni, szíveskedjék! A hirdetésben szerepl családok otthonteremtési kedvezménye és a hitel Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes kör és nem minsül ajánlattételnek. További információért forduljon Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz, vagy keresse fel a honlapot. 12

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

Részletesebben

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

Részletesebben

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查 84 年 台 灣 地 區 在 校 學 生 性 知 識 態 度 與 行 為 研 究 調 查 過 錄 編 碼 簿 題 號 變 項 名 稱 變 項 說 明 選 項 數 值 說 明 備 註 i_no 學 生 編 號 問 卷 流 水 號 location 學 校 所 在 縣 市 編 號 1 台 北 市 2 基 隆 市 3 台 中 市 4 台 南 市 5 高 雄 市 6 新 竹 市 7 嘉 義 市 21 宜 蘭

Részletesebben

untitled

untitled 2016 160 8 14 8:00 14:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 190 180 2 2 6 6 8 15 2016 2016 8 13 3 2016 2016 2016 0382 2 06 1 3300 14 1 3300 0451 5 01 2 7500 02 2 7500 05 ( ) 1 7500 1156 4 15 2 15000

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C)

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C) . (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C)(D)(E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A)

Részletesebben

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C D A B C D A B C D a a b c x x x x x x x x x x x x x x x x x a b c x a x x x x x x x x x x a b a b a b x x x x x x x x x x x x A B C A B C A B A B A x B C x D A B C a b c a b x x x x x x x A B A

Részletesebben

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

untitled

untitled 2016 133 1 7 28 19:00 29 14:00 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2016 2016 7 28 3 2016 2016 2016 0363 1 17 1 1183 1 18 1 1184 2 41 1 45 1 1205 1 03 1 1210 3 25 1 29 2 1240 4 01 ( ) 4 1291 2

Részletesebben

. (A) (B) (C) A (D) (E). (A)(B)(C)(D)(E) A

. (A) (B) (C) A (D) (E). (A)(B)(C)(D)(E) A . () () () () () (A) (B) (C) B (D) (E). (A) (B) (C) E (D) (E) (A) (B) (C) (D). () () () () E (A) (B) (C) (D) (E). C (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) D (E). () - () - () - () - () - D (A) (B) (C) (D)

Részletesebben

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Részletesebben

第一次段考 二年級社會領域試題 郭玉華 (A)(B) (C)(D)

第一次段考  二年級社會領域試題 郭玉華  (A)(B) (C)(D) 五 福 二 社 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 97 學 年 度 第 1 學 期 第 1 次 段 考 二 年 級 社 會 學 習 領 域 試 題 卷 代 號 :30 答 案 卡 塗 寫 注 意 事 項 1. 答 案 卡 劃 記 時, 必 須 用 黑 色 2B 鉛 筆 塗 黑 塗 滿, 但 不 可 超 出 圈 外 2. 年 班 級 座 號 科 目 請 劃 記 正 確 若 劃 記 錯 誤,

Részletesebben

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D B C D F G I J A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

2007年普通高等学校招生全国统一考试

2007年普通高等学校招生全国统一考试 高 考 语 文 陕 西 卷 试 题 以 及 答 案 解 析 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 1 至 4 页, 第 Ⅱ 卷 5 至 8 页 考 试 结 束 后, 将 本 试 卷 和 答 题 卡 一 并 交 回 第 Ⅰ 卷 注 意 事 项 : 1. 答 题 前, 考 生 在 答 题 卡 上 务 必 用 直 径 0.5 毫 米 黑 色 墨 水 签 字 笔 将 自 己 的 姓

Részletesebben

!"#$!"%&!"$!""( )( )( #( "#*!&#) %&*!(+,- %.!/( )( #( ,-2 89 /

!#$!%&!$!( )( )( #( #*!&#) %&*!(+,- %.!/( )( #( ,-2 89 / "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

试卷

试卷 ( 试 题 中 凡 主 观 题 答 案 意 思 对 即 可, 若 与 答 案 不 同 而 言 之 成 理, 亦 可 酌 情 给 分 ) 一 ~ 二 (45 分 ) 1.B( 原 文 并 未 说 网 络 社 会 生 态 系 统 的 核 心 与 现 实 社 会 生 态 系 统 的 核 心 不 同 ) 2.D( 服 务 网 络 收 集 到 的 数 据 要 和 关 系 网 络 的 数 据 整 合 在 一 起,

Részletesebben

zt

zt 1 X X ( 1 ) ( ) ( 5 ) (10) (11) (12) (1) (14) X (17) (20) (21) (26) (29) (2) (5) (8) (40) (42) (44) (48) 2 X (50) (54) (55) () (57) () (59) () (60) (62) X (65) (67) (69) (70) (7) (76) () (79) () (80) (81)

Részletesebben

工 序 的 是 ( ) A. 卷 筒 切 筒 装 药 造 粒 B. 搬 运 造 粒 切 引 装 药 C. 造 粒 切 引 包 装 检 验 D. 切 引 包 装 检 验 运 输 7. 甲 公 司 将 其 实 施 工 项 目 发 包 给 乙 公 司, 乙 公 司 将 其 中 部 分 业 务 分 包 给

工 序 的 是 ( ) A. 卷 筒 切 筒 装 药 造 粒 B. 搬 运 造 粒 切 引 装 药 C. 造 粒 切 引 包 装 检 验 D. 切 引 包 装 检 验 运 输 7. 甲 公 司 将 其 实 施 工 项 目 发 包 给 乙 公 司, 乙 公 司 将 其 中 部 分 业 务 分 包 给 2013 年 安 全 工 程 师 法 律 知 识 答 案 解 析 一 单 选 择 题 1. 某 省 人 大 常 务 委 员 会 公 布 实 施 了 某 省 安 全 生 产 条 例, 随 后 省 政 府 公 布 实 施 了 某 省 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 主 体 责 任 规 定, 下 列 关 于 两 者 法 律 地 位 和 效 力 的 说 法, 正 确 的 是 ( ) A. 某 省 安

Részletesebben

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽,

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 每 場 賽 事 於 裁 判 召 集 出 場 5 分 鐘 後 仍 未 能 出 場 作 賽 或 參 2016

Részletesebben

!"#$%"#$!& () #*("+$,# -+(&. )!""# $ $ $ $ $ $ $ $ $ !!!"#$%#$&!"#$% #" %#&# %# (%!) (&#"*%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "# (&$")(!*+,*)-%$ ".%).(%/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ (&$")(!*+ &$*$(&$(!*+,*)-%$

Részletesebben

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Részletesebben

untitled

untitled 2016 148 1 8 7 08:00 16:00 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2016 2016 8 6 3 2016 2016 2016 0366 1 03 1 0391 2 54 ( ) 2 1256 7 02 1 03 1 07 2 18 2 21 1 1314 1 36 1 14000 / 20 1316 7 00 1 09

Részletesebben

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B 立法會 CB(2)520/05-06(01) 號文件 2005 ( )( ) 20051031 2005 10 31 2005 ( )( ) ( ) 10(2) 2. 10(2) 10(2) 3 1969 ) 1985 4. 1953 1969 1969 5. 10(1) 10(2) 6. 1953 A-1 17(2) 7. A-2 18A B 2005 11-2 - A-1 1953 17(2)

Részletesebben

实 信 用 的 原 则 " 其 中, 诚 实 信 用 原 则 是 指 民 事 主 体 进 行 民 事 活 动 时, 均 应 诚 实, 不 作 假, 不 欺 诈, 不 损 害 他 人 利 益 和 社 会 利 益, 正 当 地 行 使 权 利 和 履 行 义 务 甲 将 平 房 售 与 丙 而 未 告

实 信 用 的 原 则 其 中, 诚 实 信 用 原 则 是 指 民 事 主 体 进 行 民 事 活 动 时, 均 应 诚 实, 不 作 假, 不 欺 诈, 不 损 害 他 人 利 益 和 社 会 利 益, 正 当 地 行 使 权 利 和 履 行 义 务 甲 将 平 房 售 与 丙 而 未 告 2012 年 司 法 考 试 模 拟 试 题 及 习 题 详 细 解 析 一 单 项 选 择 题, 每 题 所 给 的 选 项 中 只 有 一 个 正 确 答 案 本 部 分 1-50 题, 每 题 1 分, 共 50 分 1 甲 有 平 房 一 间 某 日, 甲 得 知 乙 将 于 该 平 房 南 建 高 楼 一 栋, 一 旦 高 楼 建 成, 该 平 房 即 无 阳 光 可 见 次 日, 甲 将

Részletesebben

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

Részletesebben

竞赛报名与报名审核

竞赛报名与报名审核 2014 年 全 国 职 业 院 校 技 能 大 赛 高 职 组 广 东 省 选 拔 赛 工 程 造 价 基 本 技 能 赛 项 竞 赛 指 南 主 办 : 广 东 省 教 育 厅 承 办 : 广 州 城 建 职 业 学 院 协 办 : 广 联 达 软 件 股 份 有 限 公 司 目 录 一. 竞 赛 的 几 个 重 要 时 间...1 二. 竞 赛 时 间 地 点 及 费 用...1 ( 一 )

Részletesebben

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Részletesebben

zt

zt ! " " " " " " " " " " !" %$$#! " "& ((! "!"#!"!" #!#$ "#$!$ "$!"##!"$!!"#!"!" % #$%" % # "% &!!!& ()*+,,-!& ()*+,,-*! "!,-!,-* "!)&*+,,-!)&*+,,-* "&(!$%!"! &!& ()&0,;!/) (&-:A 2-1,;!/) +2(192>*.) /0-1

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf f e L/ b I I P AD c b b P 131 132 133 b 134 W b b W 135 e d b AB b F F f f E E E E E G G G G G G E G E A B C D ABCD A B A B C D AB AB ABC D A BD C A B C D D D D E E E D b ED ED b ED b G E b b b b b

Részletesebben

穨古代韓國的巫與日官2.PDF

穨古代韓國的巫與日官2.PDF 1 2 3 4 1 1 1997 187-218 221-293 28 1998 477-454 1999 139-207 2 3 4 5 2 16 92000 85-112 202000 197-233 3 1976 4 31967 155-184 5 131990 23-49 1996 605-629 6 7 8 Trois Freres Irkut Malta Malta 9 1973 1982

Részletesebben

但 洋 糖 最 终 乘 船 溯 江 而 上, 再 加 上 民 国 初 年 至 抗 战 前 夕 二 十 余 年 间, 四 川 接 连 不 断 遭 受 水 灾 旱 灾 地 震, 平 均 每 月 爆 发 两 次 军 阀 混 战, 乡 村 遭 受 极 大 破 坏,( 赵 泉 民,2007) 农 村 经 济

但 洋 糖 最 终 乘 船 溯 江 而 上, 再 加 上 民 国 初 年 至 抗 战 前 夕 二 十 余 年 间, 四 川 接 连 不 断 遭 受 水 灾 旱 灾 地 震, 平 均 每 月 爆 发 两 次 军 阀 混 战, 乡 村 遭 受 极 大 破 坏,( 赵 泉 民,2007) 农 村 经 济 原 载 黄 宗 智 主 编 : 中 国 乡 村 研 究 ( 第 八 辑 ), 福 州 : 福 建 教 育 出 版 社 2010 年 4 月 第 一 版, 第 196-241 页 北 京 联 合 大 学 李 安 平 抗 战 时 期 四 川 内 江 农 贷 个 案 研 究 摘 要 : 抗 日 战 争 时 期 四 川 内 江 蔗 农 在 承 受 高 利 贷 盘 剥 的 严 酷 境 遇 中, 利 用 中 国

Részletesebben

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

Részletesebben

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

Részletesebben

( )1

(  )1 ( )1. 如 圖 為 某 生 物 細 胞 行 減 數 分 裂 過 程 之 一, 正 常 情 況 下, 分 裂 完 成 後 子 細 胞 染 色 體 為 下 列 何 者? ( )2. 在 細 胞 的 分 裂 過 程 中,50 個 精 母 細 胞 與 50 個 卵 母 細 胞, 經 減 數 分 裂 後, 分 別 產 生 M 個 成 熟 的 精 配 子 細 胞 和 N 個 成 熟 的 卵 配 子 細 胞

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套 2016 年 会 计 从 业 考 试 会 计 基 础 冲 刺 卷 3 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 在 下 列 每 小 题 的 备 选 项 中, 有 且 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 目 要 求 的, 请 将 正 确 答 案 前 的 英 文 字 母 填 入 题 后 的 括 号 内, 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.

Részletesebben

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63>

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63> 門 診 醫 療 服 務 點 數 清 單 媒 體 申 報 格 式 及 填 表 說 明 97.5.1 更 新 版 ( 檔 案 名 稱 : DTLFA, 每 筆 長 度 246 BYTES) 項 次 資 料 名 稱 格 式 中 文 名 稱 / 資 料 說 明 ==== ======================== ==== ================================== *01

Részletesebben

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1 1 1 3 5 5 8 9 9 11 13 14 16 17 17 19 21 23 25 26 26 29 31 32 32 33 34 35 37 38 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1 2 3 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D. 23. 5 N 1 1 2 3 1. A. B. C. D.

Részletesebben

1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中

1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中 住 房 和 城 乡 建 政 府 信 息 公 开 目 录 (2010-1-1 2010-12-31) 1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中 华

Részletesebben

= 3 + 1 7 = 22 7 3.14 = 3 + 1 7 + 1 15 +1 = 355 3.1415929 113 221221221221 136136136136 221000000000 221000000 221000 221 = 136000000000 136000000 136000 221 1000000000 1000000 1000 1 = 136 1000000000

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

!""# $!""%!"&" #

!# $!%!& # !""# $!""%!"&" # !""# +!""(!""#!""$!""$ %"" &!""$ &( ) %# )"# )!!""#!""$!""#!""$ )*"!! !"#" $ % !" #$$%! #" #$$%& " #$$(!% %" #$$(#! (" #$$)#& )" #$$) # *" #$$)%$ &" #$$)%% +" #$$)%&!$" #$$)(#!" #$$%(&

Részletesebben

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向 新 东 方 全 国 法 律 硕 士 ( 非 法 学 ) 联 考 模 拟 考 试 专 业 基 础 课 答 案 解 析 一 单 项 选 择 题 1. 答 案 D 本 题 主 要 考 查 刑 法 分 则 中 关 于 亲 告 罪 与 非 亲 告 罪 的 规 定 要 注 意 这 些 亲 告 罪 在 有 特 别 的 情 况 下, 是 公 诉 犯 罪 我 国 刑 法 共 规 定 了 5 种 告 诉 才 处 理 的

Részletesebben

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf / / / / / / / / / / / / / / / / / / / k / M M M M M M S a b M S a b % % M M M M M M M QK K K M Q K K K Q Q M M Q K K Q K K K Q / Q Q Q / QQK k k M M M M M a b a

Részletesebben

《侵权法》综合练习题

《侵权法》综合练习题 侵 权 法 综 合 练 习 题 (2011 年 11 月 ) 艾 奇 一 单 项 选 择 题 1. 因 环 境 污 染 受 到 损 害 的 受 害 人, 要 求 排 污 单 位 赔 偿 损 失, 需 证 明 ( ) A. 排 污 致 自 己 的 损 害 和 排 污 单 位 的 过 错 B. 排 污 造 成 自 己 的 损 害 C. 排 污 单 位 的 过 错 D. 自 己 无 任 何 过 错 2.

Részletesebben

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Részletesebben

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為 戲 劇 研 究 200 年1月 創刊號 頁1 2 論說 折子戲 曾永義 世新大學講座教授 緒論 折子戲 這一戲曲名詞 大家耳熟能詳 但如果進一步思考 1. 折子戲 之名始於何時 2. 折子戲 之詞彙結構如何形成 3.如果把 折子戲 當作一生命體 那麼其源生 形成 成熟與衰老的不同 階段 各自如何 其源生 形成的背景如何 其成熟興盛和衰老頹廢的原因又是 如何 4.當折子戲成熟之時 折子戲本身具有何等樣的周延義涵

Részletesebben

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 中 医 综 合 科 目 试 题 解 析 一 A 型 题 :1~80 小 题, 每 小 题 1.5 分, 共 120 分 在 每 小 题 给 出 的 A B C D 四 个 选 项 中, 请 选 出 一 项 最 符 合 题 目 要 求 的 1. 提 出 阳 常 有 余, 阴 常 不 足 观 点 的 医 家 是 A 朱 丹 溪 B 刘 完

Részletesebben

!"#$%"#$!& () #*("+$,# -+(&. )!""! # # # # # # # # !!!"#$%#$&!"#$% #" %#&# %# (%!) (&#"*%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "# (&$")(!*+,*)-%$ ".%).(%/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ (&$")(!*+ &$*$(&$(!*+,*)-%$

Részletesebben

!"#$%"#$!& () #*("+$,# -+(&. )!""! # # # # # # # # !!!"#$%#$&!"#$% #" %#&# %# (%!) (&#"*%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "# (&$")(!*+,*)-%$ ".%).(%/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ (&$")(!*+ &$*$(&$(!*+,*)-%$

Részletesebben

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Részletesebben

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Részletesebben

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

Részletesebben

80 , 1993 45 000, 17, 70,160,,, :,, ;,,,,,,,,,, 2004 80,,,,2004 80 2004 80 2004, :,,,,, 2004,,,,, 2004 80, 1 ,,,,, : yqingg@hotmail.com 2004 80 2004 5 2 1 1 1 2004 2 8 2004 ( 2004 ) 12 13 13 13 14 14

Részletesebben

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Részletesebben

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Részletesebben

# " $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / ", 0, %, %%%%, " % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6" %% 9: :" : "

# $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / , 0, %, %%%%, % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6 %% 9: : : #$$% #$$% #$$ #$$% #$$% #$$ #$$ # $ " #($ # $ #$ #($ *$ #$ $+ %$ #* # *, #+ *, -#+ -, #%+, " " #$$% + #+ -+ #$$( +." HI # 6 J : HI - 6 J #. KL38 ( /0. KL # 6 38 # ( : 4 G7 < $ 7 6 : 6 58 758 % 7 6 < =

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

Részletesebben

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

Részletesebben

2011-论文选集-2.cdr

2011-论文选集-2.cdr ! "#$# $$ "#$#$$" " $% &%!$ $ "#$$ " ! "!#!$ %" #& # ( #$ ) )& )# )$ ** "& ")! ! "" # $% & &( ( # ) )** )*+ )*$ )) ))" ),+ )," -./ ) ) ) " )++ )+" )%,, !"#" $ ! " #$% & ( & ) % #$% #$% & * #$%#$% #$% (

Részletesebben

Microsoft Word - ZLI14A0-105

Microsoft Word - ZLI14A0-105 105 年 指 考 趨 勢 預 測 歷 史 考 歷 科 史 科 文 / 朱 詩 堯 老 文 師 / 朱 詩 堯 老 師 1 前 言 大 考 中 心 根 據 101 課 綱, 將 指 考 歷 史 科 測 驗 分 為 四 項 可 相 互 依 存 的 指 標 : 基 礎 知 識 文 本 閱 讀 歷 史 解 釋 資 料 證 據, 每 項 指 標 又 將 記 憶 閱 讀 分 析 推 證 等 能 力 納 入 一

Részletesebben

153

153 C. 僅 限 行 前 報 名 參 加 請 向 該 活 動 之 或 聯 繫 103301 7/5~6 百 岳 5 座 7/4 晚 上 8 點 AD 行 前 會 議 黃 慶 元 合 歡 群 峰 是 中 橫 公 路 旁 郊 山 化 專 車 新 埔 捷 運 站 4300/4500 6/26 晚 8 點 0919-541045 的 高 山, 包 括 合 歡 主 山 東 峰 2 號 出 口 限 22 名 免 公

Részletesebben

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件 市 / 县 可 服 务 产 品 服 务 中 心 名 称 服 务 中 心 地 址 联 系 电 话 传 真 邮 政 编 码 安 徽 安 庆 市 大 观 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 安 庆 市 仁 和 家 用 电 器 维 修 部 安 庆 市 德 宽 路 109 号 0556-5515163 0556-5515163 246004 安 徽 安 庆 市 潜 山 县 小 家 电

Részletesebben

2010年江西公务员考试行测真题

2010年江西公务员考试行测真题 2010 年 江 西 省 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 真 题 说 明 这 项 测 验 共 有 五 个 部 分,135 道 题, 总 时 限 120 分 钟 各 部 分 不 分 别 计 时, 但 都 给 出 了 参 考 时 限, 供 以 参 考 以 分 配 时 间 请 在 机 读 答 题 卡 上 严 格 按 照 要 求 填 写 好 自 己 的 姓 名 报 考 部 门,

Részletesebben

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

Részletesebben

# # # # # # = #, / / / / # 4 # # # /# 02-1 / 0 /? / 0 / 0? # # / >

# # # # # # = #, / / / / # 4 # # # /# 02-1 / 0 /? / 0 / 0? # # / > # # # # # # #,, # # # # # - #. /#. / 0 #. 0 4 1. 04 0 #. ##1 2-1 0 1. 04 # # # 3 4 0 4 3 < # : # 1 0 5 5 5 # # : # 4 678 #. 0 # 0. #678 # 0 678 678 # 0 # 4 0 : =>8 # 0 =>8 # 4.?@= # 0 0 # 4 # 0 : =>8 0

Részletesebben

CIP. / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G CIP http / /press. nju. edu. cn

CIP. / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G CIP http / /press. nju. edu. cn CIP. /. 004. 4 ISBN 7 305 0458 7 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G64. 505 CIP 004 0798 0093 05 8359693 05 835937 05 83686347 http / /press. nju. edu. cn nupress@public. ptt. js. cn 787 09 /6. 5 85 004 5 ISBN 7 305 0458

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

( ) Wuhan University

( ) Wuhan University Email: huangzh@whueducn, 47 Wuhan Univesity i L A TEX,, : http://affwhueducn/huangzh/ 8 4 49 7 ii : : 4 ; 8 a b c ; a b c 4 4 8 a b c b c a ; c a b x y x + y y x + y x x + y x y 4 + + 8 8 4 4 + 8 + 6 4

Részletesebben

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Részletesebben

untitled

untitled 2015 141 8 14 8:00 12:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 9 1 2 2 6 6 2015 2015 8 14 3 1156 1 16 1 1160 1 21 1 1162 1 01 1 1264 2 06 2 1275 1 04 1 1357 5 03 2 15 2 29 1 1358 9 07 2 14 2 15 2 4 16

Részletesebben

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc 核 准 機 關 : 行 政 院 主 計 總 處 核 准 文 號 : 主 普 管 字 第 1020400481 號 有 效 期 間 : 至 103 年 6 月 30 日 止 辦 理 機 關 : 財 團 法 人 國 家 衛 生 研 究 院 行 政 院 衛 生 署 國 民 健 康 局 IRB 通 過 案 號 : 國 家 衛 生 研 究 院 EC1020502 號 樣 本 編 號 :( 訪 員 填 寫 )

Részletesebben

CIP /. - 1999.1 ISBN 7-81059-300-! ". #. - - - - $. D909.5-44 CIP 1999 00865 100038 850 1168 1/32 8 200 1999 1 1 2003 3 1 2003 3 1 0001-5000 180.00 15.00 !! 2003 2 1998!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

爱学习

爱学习 2013 中 建 教 育 二 级 建 造 师 建 设 工 程 施 工 管 理 点 题 班 习 题 ( 一 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 建 设 工 程 项 目 管 理 就 是 自 项 目 开 始 到 完 成, 通 过 ( ) 使 项 目 目 标 得 以 实 现 A 项 目 策 划 和 项 目

Részletesebben

目 前 言... 1 一 发 展 背 景... 2 ( 一 ) 发 展 优 势...2 ( 二 ) 机 遇 挑 战...6 ( 三 ) 战 略 意 义...8 二 总 体 要 求... 9 ( 一 ) 指 导 思 想...9 ( 二 ) 基 本 原 则...10 ( 三 ) 战 略 定 位... 1

目 前 言... 1 一 发 展 背 景... 2 ( 一 ) 发 展 优 势...2 ( 二 ) 机 遇 挑 战...6 ( 三 ) 战 略 意 义...8 二 总 体 要 求... 9 ( 一 ) 指 导 思 想...9 ( 二 ) 基 本 原 则...10 ( 三 ) 战 略 定 位... 1 吉 林 省 东 部 绿 色 转 型 发 展 区 总 体 规 划 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 2015 年 1 月 目 前 言... 1 一 发 展 背 景... 2 ( 一 ) 发 展 优 势...2 ( 二 ) 机 遇 挑 战...6 ( 三 ) 战 略 意 义...8 二 总 体 要 求... 9 ( 一 ) 指 导 思 想...9 ( 二 ) 基 本 原 则...10 ( 三

Részletesebben

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc WHO/NMH/CHP/SPP/05.01 发 行 : 限 量 慢 性 病 危 险 因 素 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 问 卷 及 调 查 指 南 ( 核 心 内 容 和 扩 展 内 容 ) 世 界 卫 生 组 织 慢 性 非 传 染 性 疾 病 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 非 传 染 性 疾 病 和 精 神 卫 生 处 世 界 卫 生 组 织 20 Avenue Appia, 1211

Részletesebben

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 北 京 2014 年 会 计 从 业 资 格 考 试 会 计 基 础 备 考 机 试 卷 一 1 单 项 选 择 题 ( 下 列 各 题 的 备 选 答 案 中, 请 从 中 选 出 一 个 最 符 合 题 意 的 答 案 本 类 题 共 20 个 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 多 选 错 选

Részletesebben

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). ( . (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). 1950 (A) (B) (C) (D) (E). 60 70 (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) (

Részletesebben

"!! ! " # $! $&% ! " # $ %! " # $ & () #$*!!* %(* %$* # + !""!!##!"$$ %!""# &# & "$ ( & )*+ % ),+!""! )!"") -! -., ( &!""*!!! /0,#&# "*!""- % &#!# *$# !"!" ## $""" % & (()*) )*+ (, -".""" % &,(/0#1.""

Részletesebben

ii

ii * 1 11 12 28 H 183 17M 24 * ........................................................................ ii.................................................................. 1............................................................

Részletesebben

!!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 "

!!# $ %# & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%# 0 $%1 0 * $! $#)2 ! """"""""""""""""""" " !!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 " !"#$%#$&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& (& #) *+&,"-./%0 1 2"0*-"3* #4 5%&6&4"&00 78 9+& :"/;& 7< 9+& =#4-%%/

Részletesebben

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63>

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63> 国 家 司 法 考 试 试 题 解 析 汇 编 (2009 2014) 旧 题 新 解 服 务 要 目 : 民 诉 解 释 电 子 修 订 1 立 法 法 电 子 修 订 80 民 诉 解 释 电 子 修 订 民 事 诉 讼 法 与 仲 裁 制 度 一 单 项 选 择 题 1. 居 民 甲 与 金 山 房 地 产 公 司 签 订 了 购 买 商 品 房 一 套 的 合 同, 后 因 甲 未 按 约

Részletesebben

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t 第 一 章 數 與 坐 標 系 大 學 聯 考 試 題 與 推 薦 甄 選 試 題 第 一 類 大 學 入 學 甄 試 試 題 評 量 1. 下 列 何 者 是 2 100 除 以 10 的 餘 數? (1) 0 (2) 2 (3) 4 (4) 6 (5) 8 88 年 2. 一 個 正 三 角 形 的 面 積 為 36, 今 截 去 三 個 角 ( 如 右 圖 ), 使 成 為 正 六 邊 形,

Részletesebben

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A A522 2004 ( ) 1.... A528 2.... A528 3. I... A530 4.... A530 5.... A538 6.... A538 7.... A540 8.... A540 9.... A542 10.... A544 11.... A544 12.... A546 13.... A546 14.... A546 15.... A546 16.... A546 17....

Részletesebben

!! "!!"#! # $ %&& ( "! )*+, " - &. - &/%%&& - 0!!$! "$! #$ - -! $$ 12.3! 4)5 %&& &.3 "3!!!!!!!!!!!! &/& - 0.&3.322!!!.! 2&& - 2/& - &362! /&&&//!!! 78

!! !!#! # $ %&& ( ! )*+, - &. - &/%%&& - 0!!$! $! #$ - -! $$ 12.3! 4)5 %&& &.3 3!!!!!!!!!!!! &/& - 0.&3.322!!!.! 2&& - 2/& - &362! /&&&//!!! 78 ! !! "!!"#! # $ %&& ( "! )*+, " - &. - &/%%&& - 0!!$! "$! #$ - -! $$ 12.3! 4)5 %&& &.3 "3!!!!!!!!!!!! &/& - 0.&3.322!!!.! 2&& - 2/& - &362! /&&&//!!! 7889 # # :::( 7;9( ;?!!! &/& - 2%&%2266!!!!! 7889

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

台北市立成功高中九十學年度第一學期高三國文科期末考試題

台北市立成功高中九十學年度第一學期高三國文科期末考試題 台 北 市 立 成 功 高 級 中 學 一 0 二 學 年 度 第 一 學 期 範 圍 1. 課 本 : 第 五 冊 L13 典 論 論 文 第 六 冊 L1 諫 逐 客 書 L4 庖 丁 解 牛 2. 課 外 讀 本 : 與 吳 質 書 高 三 國 文 科 期 末 考 試 題 電 腦 卡 上 請 將 班 級 座 號 姓 名 劃 記 清 楚, 錯 誤 者 一 律 扣 十 分 一 單 一 選 擇 題

Részletesebben

A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2

A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2 I ( 60 ) (30 )( 3 1. A. (y n) (di n) B. (p o) C. D. n) (xi o) 2. 1 A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2 D. 6. A. B. C. D. 7. A. 3 B. C. D. 8. [ ] : ( 89 ) A. 4 B. C. D. 5 9. A. B.

Részletesebben

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Részletesebben

說 明, 成 個 體 統 才 是! 你 痰 迷 了 心, 脂 油 蒙 了 竅, 國 孝 家 孝 兩 重 在 身, 就 把 個 人 送 來 了 這 會 子 被 人 家 告 我 們, 我 又 是 個 沒 腳 蟹, 連 官 場 中 都 知 道 我 利 害 吃 醋, 如 今 指 名 提 我, 要 休 我,

說 明, 成 個 體 統 才 是! 你 痰 迷 了 心, 脂 油 蒙 了 竅, 國 孝 家 孝 兩 重 在 身, 就 把 個 人 送 來 了 這 會 子 被 人 家 告 我 們, 我 又 是 個 沒 腳 蟹, 連 官 場 中 都 知 道 我 利 害 吃 醋, 如 今 指 名 提 我, 要 休 我, 國 文 91 年 學 科 能 力 測 驗 總 分 班 級 : / 座 號 : / 姓 名 : 第 壹 部 分 : 選 擇 題 ( 占 54 分 ) 一 單 一 選 擇 題 ( 占 36 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 18 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 不 倒 扣 ( )1.

Részletesebben