Polgármestere évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet"

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Belső Ellenőrzési Osztály Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésbe bemutatva: április 21.

2 Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési előirányzatainak alakulásáról, és azok teljesítéséről, a vagyoni és pénzügyi helyzetről, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92. (10) bek. alapján az éves összefoglaló belső ellenőri jelentést terjesztem elő. Az Önkormányzat évi költségvetésének tervezett millió Ft-os bevételi főösszege 77,3 %-on, millió Ft-ra teljesült. A tervezett millió Ft-os kiadási főösszeghez viszonyítva a teljesítés 70,4%-os, millió Ft. Az előterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetben a teljesített bevételek millió Fttal meghaladják a teljesített kiadásokat. A évi teljesített bevételek körében megjelennek az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének rendező tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek összege. A évi költségvetési kiadási előirányzatokra év végig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körben, a évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A rendelet-tervezetben feltüntetett módosított bevételi és kiadási előirányzatok az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (II.24.) rendeletben kihirdetett költségvetési adatoktól eltérnek, mivel a módosított rendelet még nem tartalmazta az Önkormányzatok költségvetési támogatásán belüli normatív és kiegészítő támogatások közötti átcsoportosítást, az ezer forintra történő kerekítésből adódó eltérést és a Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzatának hiányt növelő eltérését a Kincstár által közölt adatok miatt. Ez utóbbi hiány rendezése a évi pénzmaradvány elszámolásánál történik meg. Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegeit a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. I. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás 1. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás bevételei A bevételek jogcím szerinti összetételét a a rendelet-tervezet 2.sz. melléklete mutatja Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési bevételei Intézményi működési bevételek A hatósági jogkörhöz köthető bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, okmányiroda saját működési bevételei, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek) összességében 105,4 %-on, eft-on teljesültek, elsősorban az okmányiroda által kiállított okmányok, valamint a bírság bevételek (eljárási-, végrehatási-, szabálysértési-, közterület felügyeleti-, tűzvédelmi-, növényvédelmi bírság) tervezettet meghaladó bevétele következtében. 2

3 Az egyéb saját bevételek eft összegű tervezett előirányzata eft összegben teljesült. Az áfa bevételek és visszatérülések eft tervezett összege eft összegben realizálódott, az elektromos tömegközlekedés projekt általános forgalmi adó visszaigénylések következő évre áthúzódó hatása miatt. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett eft összeget meghaladóan, eft került jóváírásra, egyrészt az önkormányzat elszámolási számlája, másrészt a vagyonkezelésben hasznosított értékpapírok hozamaként. Az intézményi működési bevételek összességében a tervezett eft összeggel szemben, eft összegben teljesültek Az önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi önkormányzatok sajátos bevételei körében az illetékbevételek eft összegben, 98,5 %-ban teljesültek. A helyi adóbevételek összességében eft összegben, 103,0 %-on teljesültek, ezen belül az iparűzési adóbevétel eft összegben. Az iparűzési adóbevételek a helyi adóbevétel 82,4 %-át tették ki. A pénzügyi válság hatása csak késleltetve jelentkezik az adórendszer sajátosságából következően. Az építményadóból befolyt bevétel eft, az előirányzat teljesítés 102,0 %-os. Az idegenforgalmi adó bevétel eft összegben, 103,3 %-on teljesült, egyrészt a nagyszámú, sok látogatót vonzó rendezvények, másrészt a fokozott ellenőrzési tevékenység miatt. Az átengedett központi adók a tervezett eft összeggel szemben eft összegben kerültek jóváírásra az Önkormányzat számláján. A bírságok és pótlékok között kerültek elszámolásra a helyi adókkal kapcsolatosan beszedett bírságok és pótlékok eft-os bevétele. Az Önkormányzat személyi jövedelemadó helyben maradó része címén tervezett eft előirányzata 100,0 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak jövedelemkülönbség mérséklése címén eft összeg került jóváírásra, az eredeti költségvetésben tervezett eft összeggel szemben, tekintettel az év közben végrehajtott lemondásra. Gépjárműadó címén az eredeti előirányzaton tervezett eft összeggel szemben eft (106,4%) került beszedésre, az ellenőrzési végrehajtási munka eredményeként. Földbérbeadásból származó jövedelem címén 313 eft került jóváírásra. Az Önkormányzat egyéb sajátos bevételei körében a közterülethasználat díj címén a tervezett eft-os előirányzattal közel azonos mértékű közterülethasználati díj került beszedésre eft összegben. Az egyéb sajátos bevételeken belül az építésügyi bírság a tervezett eft-tól alacsonyabb összegben, eft összegben teljesült. Az egyéb saját bevételek között szerepel Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerződés alapján az IKV Zrt. részéről fizetett ingatlan haszonbérleti díj eft összege. Az önkormányzat sajátos működési bevételei eft összegben teljesültek Támogatások az önkormányzat költségvetési támogatása Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett eft normatív hozzájárulások támogatása eredeti előirányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 3

4 (továbbiakban: Társulás) részére történő feladat ellátás átadása, valamint évközi feladatmutatók változásának következtében eft ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti előirányzathoz képest eft-tal csökkent, ebből a csökkenés a Társulás részére történő feladatátadás miatt eft, a feladatmutatókkal összefüggő évközi lemondások miatt eft. A zárási munkálatokat követően az év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege eft, így az Önkormányzat elszámolási különbözetként évben e Ft támogatásra jogosult. Szeged Megyei Jogú Város évi normatív állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő: Megnevezés Támogatás összege ezer Ft-ban Felhasználás megoszlása % évi eredeti évi módosított évi ban előirányzat előirányzat teljesítés igazgatási feladatok szociális ellátások oktatási feladatok közművelődés összesen A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Központosított előirányzatokból működésre az önkormányzat eft összegben részesült a következő feladatokra: lakossági közműfejlesztési támogatás eft, települési kisebbségi önkormányzatok működési támogatására eft, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra eft, helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatásra eft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására eft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására eft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására eft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra eft, közoktatás-fejlesztési célok támogatására eft, alapfokú művészetoktatás támogatásra eft, integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására eft, nyári gyermekétkeztetésre eft, óvodáztatási támogatásra eft, évi kereset-kiegészítésre eft érkezett. Az Önkormányzat összességében színház támogatásra eft összegben részesült. A támogatásból a Kövér Béla Bábszínház működési támogatása eft, művészeti tevékenység eft, a Szegedi Nemzeti Színház működési támogatása eft, művészeti tevékenység kiadásaihoz hozzájárulás eft, a Szabadtéri Játékok pályázati támogatása eft, az Önkormányzat által támogatott nem költségvetési szervként működő független színházi műhelyek pályázati támogatása eft. Az előbbieken túl kőszínházak és bábszínházak pályázati támogatására e Ft érkezett. A helyi önkormányzatok színházi támogatása összegből december 31-ig eft került felhasználásra, a fennmaradó összeg eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. 4

5 A költségvetési támogatáson belül a normatív, kötött felhasználású támogatás címén eft összegű támogatás érkezett a eft eredeti előirányzattal szemben. Egyes oktatási feladatokra, így pedagógus szakvizsga, továbbképzésre és diáksport feladatokra eft, szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatásokra összesen eft (az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatására eft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére eft, a szociális szakvizsga továbbképzésre eft). A Tűzoltóság támogatására eft összeg érkezett. A diáksport feladatokra és a pedagógus szakvizsga, továbbképzésre érkezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra ezért 752 eft visszafizetési kötelezettség keletkezik Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek eft összegben teljesültek. A megyei könyvtári feladatok ellátására a megyei önkormányzattól eft összeg került jóváírásra. Az egyéb támogatásértékű bevételek között az európa-parlamenti választások lebonyolítására eft, a szociális igazgatási mintahely működésére 50 eft, az Egyesített Szociális Intézmény egyszeri támogatására eft, a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére 600 eft, a szenvedélybetegek ellátásának támogatására eft, drogprevenciós feladatokra 625 eft, munkarehabilitációs foglalkoztatás támogatására eft, a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatására eft, hadisírok ápolására eft, az Országos Széchenyi Könyvtártól eft, rendkívüli-, pénzbeni- és kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokra eft, az Esélyek Háza programra eft, a közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatására eft, a Nemzeti Kulturális Alaptól 500 eft, a kompetencia alapú oktatás támogatására eft, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől eft támogatás érkezett. Mozgáskorlátozottak támogatására eft, a évi jövedelem különbségek mérséklésére eft jóváírás érkezett. A Lakásalapot terhelő fordított áfa bevallásával és befizetésével összefüggésben eft került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele címén a évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan visszajáró eft, valamint a pénzmaradvány átvétele jogcímen eft jóváírás történt Támogatási kölcsönök visszatérülése Az Ifjúsági Ház eft, a Szegedi Vadaspark eft, a Dél-Újszeged ISPA/Kohéziós Alap záró pénzügyi elszámolásaihoz nyújtott tagi kölcsönből a települési önkormányzatok eft összeget fizettek vissza önkormányzatunk számára. A forgatási célú értékpapírok elszámolásaihoz kapcsolódóan eft összegű a teljesítés. Összességében a központi gazdálkodás működési célra használható bevételei eft összegben, 97,8 %-on teljesültek. 5

6 1.2. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatokból kompok-, révek felújítására eft, a sportuszodai sátor beszerzésére eft, az e-önkormányzat kialakításával kapcsolatosan eft, az önkormányzati fenntartású utak rekonstrukciójára eft támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatásával összefüggésben 327 eft került elszámolásra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése a tervezett eft-tal szemben eft összegben teljesült, tekintettel arra, hogy az I. Kórház- értékesítése a tárgyévben nem valósult meg, és a tervezett ingatlan értékesítések sem realizálódtak teljes mértékben. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei közül a nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséből elszámolt bevétel összege eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett tárgyi eszközök bérleti díjának számlázására (hulladékgazdálkodási gépjárművek-, hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja) az üzemeltető Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felé évben nem volt lehetőség, mivel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a bérleti megállapodást jóváhagyó engedélye év januárjában került önkormányzatunk részére megküldésre. Az elektromos tömegközlekedéshez kapcsolódó önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából eft, a Deák Ferenc utcai ingatlan (a Szegedi Tömegközlekedési Kft. ügyfélszolgálata) bérbeadásából eft bevétel került elszámolásra. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett eft összeggel szemben eft összegben realizálódtak, ezen belül az osztalékbevétel eft ra teljesült. A vagyonkezelésben lévő értékpapírok eft teljesítési adata a hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből származó bevétel, amelyből a vagyonkezelő az év során a portfolió kezelés keretében újabb értékpapírt vásárolt. Üzletrészek, részvények értékesítése címén az önkormányzathoz eft bevétel érkezett az Első Magyar Kenderfonó Nyrt-ben fennállt 3,27 %-os önkormányzati részesedés értékesítése kapcsán. Az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási és tőkejellegű bevételei a tervezett eft összeget nem érték el, összességében eft összegben teljesültek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel címén az európai uniótól és központi költségvetési forrásból együttesen eft támogatás érkezett az alábbiak szerint: az ISPA Hulladék beruházásra eft, a Szegedi Kerékpárút fejlesztésre eft, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésére eft, a Szeged-Szentmihály városrészi Móricz Zsigmond Művelődési Ház rekonstrukciós fejlesztésére eft, a Tisza folyó holtág rehabilitációjára eft. 6

7 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevételek címen eft került jóváírásra a következő feladatokhoz: elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítésére eft, kiskundorozsmai szélmalom felújítására 150 eft, a Tarján városrészi Víztorony tér rekonstrukciójára eft, a Tabán utcai Általános Iskola akadálymentesítésére eft, a Domaszéki út megépítésére eft, a Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítésére eft, az Újszegedi Liget Játékok Kertjére eft, a Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola felújítására eft, a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására eft, a Budai Nagy Antal utca Gyermekotthon kialakítására eft, a Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítésre eft, az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására eft, a Maty ér Fehértói főcsatorna rekonstrukciójára eft, a Zsigmondi Béla szobor felállítására 300 eft, a Holt-Maros rehabilitációjának záró elszámolása kapcsán eft támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Az európai uniós- és központi támogatási forrásokból együttesen eft bevétele származott az önkormányzatnak Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén lakástámogatások törlesztésére eft, érkezett. A költségvetési évben eft összegű fejlesztési célú hitellehívás történt: az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására eft, beruházási-fejlesztési feladatokra eft. Összességében az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási jellegű bevételei a tervezett eft-tal szemben 33,7 %-on, eft összegben teljesültek, melynek oka, hogy az ingatlanértékesítések az előirányzottnál kisebb mértékben realizálódtak, a vagyonkezelésbe adott értékpapírok kivonására a tervezett mértékben nem került sor, illetve a Lakásalap támogatás értékű forrásaként az előirányzatnál kisebb összegű eft került igénybevételre Alapok Parkoló alap A Parkoló alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi előirányzata eft összegű, a teljesítés eft 4,2%, ezen belül a jármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett eft összeggel szemben eft került jóváírásra. A tervezett eft pénzmaradvány igénybe vételére nem került sor évben a parkoló alap szabad pénzeszközei elhelyezéséből származó kamatbevétel eft Lakásalap A Lakásalap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi előirányzata eft, a teljesítés 69,9 %-os, eft összegű. Az év során eft pénzmaradvány igénybevételre került sor. A kamatbevételek eft összegben teljesültek, (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel, az értékpapír kamatbevétele) címén. Lakásértékesítés bevételeként eft összeg került jóváírásra. 7

8 A Lakásalap bevételei 69,9 %-os teljesítése annak eredménye, hogy a kiadások finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány tervezett igénybe vételére a tervezett mértékben nem került sor Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vétellel tervezett eft bevétele, 95,6%-on eft összegben teljesült. Az alap működési bevételei a tervezett eft összeggel megegyező mértékben teljesültek. A víz és csatornahálózat üzemeltetéséből eft hálózatbérleti díj folyt be a Szegedi Vízmű Zrt-től. Az uniós támogatással megvalósult szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési projektjeinek záró elszámolásaihoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságától átvett pénzeszközként eft került jóváírásra, a Dél-Újszegedi Csatornahálózat kiépítésére eft bevétel érkezett. A Szegedi Vízmű Zrt. től víz és csatorna fejlesztési hozzájárulás címén eft, a Szegedi Csatornamű Társulattól az ISPA beruházáshoz kapcsolódó szolgalmi jog megváltásokra eft, vízvezeték építésekre eft került átvételre. Az előző évi pénzmaradványból eft igénybevétel történt Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett eft összegű bevételei 14,2 %-on, eft összegben teljesültek, mivel az előző évi pénzmaradvány részbeni eft összegű igénybevételére került sor. A Környezetvédelmi Alap bevételei között az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése eft, a tervezett eft-tal szemben. Ebből környezetvédelmi bírság bevétele eft, vízterhelési díj eft a légszennyezési bírság pedig eft. Talajterhelési díj jogcímen eft került jóváírásra. 2. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási előirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet 4-6.sz. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzat-maradványainak kötelezettségvállalással terhelt tételei a évi költségvetésbe kerültek beépítésre. Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati megoszlása a következő: Megnevezés Működési kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Alapok és egyéb Költségvetési intézmények Összesen ezer Ft-ban Kiadások megoszl. % Szociális ,4 Oktatás ,4 Kultúra, sport ,7 Egészségügy ,4 Igazgatás ,3 Városüzem, ,8 8

9 fejlesztés Egyéb, társ.+kisebbség ,0 Összesen , Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodás működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében a tervezett eft összeget nem érték el, eft összegben, 87,2%-on teljesültek. A Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési kiadásainak teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás működési kiadásai körében a fejlesztési feladatok között szereplő városrendezési tervek- és tanulmánytervek előirányzatai összességükben eft összegben teljesültek. Ezen előirányzat terhére történt kifizetés az Építési Szabályzat karbantartására és módosítására, a Kölcsey utca és a Jogi kar előtti tér közterületi rekonstrukció költségvetésének előkészítésére, a Mars tér szerkezeti és szabályozási tervének módosítára, a Tisza-Maros folyók és a gyálai Tisza-holtág szegedi szakaszának szerkezeti és szabályozási tervére. A beruházások, pályázatok előkészítésén eft a teljesítés. Az előirányzatból kerültek biztosításra a 2009-ben beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv, szakértői anyag) elkészítésének díjai. Közlekedés-tervezés előirányzatra eft kifizetés történt. A közlekedés-tervezés előirányzatról az alábbi tervezési szerződések kerültek finanszírozásra: a Nagykörút forgalomtechnika felülvizsgálata, fejlesztésének tanulmányterve, a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos háztartásfelmérés költsége, a 43-as (Szőregi) út Gellért Szabadidő-központ előtti autóbusz-megállópár és gyalogosvédő sziget engedélyezési tervei, az 55-ös (Bajai) úti autóbusz-megállópár és gyalogosvédő sziget tervei, a Logisztikai Központ I. autóbusz-megállóhelyének terve. Informatikai feladatokra összességében eft összeg került kifizetésre. Ezen belül a hálózat karbantartás előirányzaton az internetes hozzáférés biztonságának növelésére külső szakértő került igénybe vételre, az adatok biztonsága érdekében intelligens háttértároló került beszerzésre, a biztonságos adatkezelés érdekében hitelesítési tanúsítvány került megvásárlásra, a közgyűlési szavazórendszer modernizálásra, a szoftver frissítésre került, az e-önkormányzat projekt keretében vásárolt szerverekre az Európai Unió felé vállalt 5 éves üzemeltetési szerződés biztosítása érdekében garanciakiterjesztés megvásárlása történt. Az intézményi VPN kialakítás és üzemeltetés előirányzaton az integrált pénzügyi rendszer működéséhez szükséges valamennyi intézményt (mintegy 160 végpontot) érintő virtuális informatikai hálózat kialakítása történt meg és üzemeltetési szolgáltatás került megvásárlásra az Invitel Zrt-től. A Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása soron a hivatal 60 db fénymásolójának, 214 nyomtatójának, valamint további fax, iratmegsemmisítő, szünetmentes tápegységek szervizelése, javítása történt. A gépvásárlás soron évben csak minimális kifizetés történt, a közbeszerzési eljárás során vásárolt számítógépek, informatikai és irodatechnikai eszközök kifizetése évre húzódott át. A szoftvervásárlás előirányzatról a hivatali felhasználók mindennapi 9

10 munkájához, továbbá az Informatikai osztály biztonságos munkavégzéséhez nélkülözhetetlen szoftverek kerültek megvásárlásra: Az Adóiroda Önkadó szoftveréhez a Magyar Államkincstártól vásároltunk szoftverkomponenseket, a közgyűlési teremben audiovizuális rendszer került kialakításra, a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet értelmében az iratkezelési rendszer tanúsítási költségei is az előirányzaton jelentkeztek. A helyközi járatok helyi személyszállítása előirányzaton a kifizetés összege eft. A Tisza Volán Zrt. részére a kifizetés havonta, folyamatosan történik. A augusztus 1-től hatályos közlekedési tarifaemelés nyomán a szerződés módosításra került. A év során a működési kiadások között szereplő fejlesztési feladatokra összességében a tervezett eft-tal szemben eft-ot fordított az Önkormányzat. A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerződések alapján teljesített tevékenységekre együttesen eft-ot, a komp üzemeltetésére és felújítására eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra eft összegű kifizetés történt. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálatára, elbontására eft összegű kifizetés történt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben vállalkozók számára vissza nem térítendő támogatású programot indított. Az Önkormányzat a keretre pályázatot írt ki. A pályáztatás során napjáig 41 pályázó részére, összesen eft támogatást ítélt meg a bizottság, melyből eft összeg került kiutalásra a nyertes pályázóknak, a programmal kapcsolatos lebonyolítási költségekre eft összegű dologi kiadás került elszámolásra. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására érkezett eft-ból a Tisza Volán Zrt. részére eft, az SZKT részére eft támogatás került átutalásra. A évi közszolgáltatási feladatok éves elszámolásakor eft került átutalásra a Tisza Volán Zrt. részére. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 97,5 %-át, eft-ot fordította. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását eft összeg szolgálta, az előirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. Az ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása előirányzatból eft kifizetés történt. Az önkormányzat a egészségügyi feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 95,7 %-át, eft-ot fordította. Szociális feladatokra az eredeti előirányzatként eft került jóváhagyásra. A év során felhasználható keret a központi támogatásból érkezett támogatás összegével növekedett, a teljesítés e Ft (155,5%) A lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás és rendszeres szociális segély, a mozgáskorlátozottak támogatása valamint a 10

11 segélyezési előirányzaton belül az ellátottak juttatásai előirányzatok évi felhasználására vonatkozó kimutatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A teljesítés e Ft. Az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő kifizetés eft, a foglalkoztatás bizottsági döntés alapján 58 intézményben, 868 álláshelyen valósult meg, a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 680 fő volt. A Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás odaítélése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik december 31-ig eft került kifizetésre, ezáltal 71 család részesült támogatásban. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak a szociális intézmények működésére eft került átadásra. Oktatási feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 48,6 %-át, eft-ot fordította. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj keretében a 2008/2009. tanév II. félévben 331 fő részesült Ft/fő/hó szociális ösztöndíj támogatásban, a program a 2009/2010. tanévben is folytatódik, az előirányzatról teljesített kifizetés összege eft volt. Az önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók részére ösztöndíjat, a szegedi tehetségek támogatására a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében támogatást biztosított. A Közgyűlés a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással július 1-jétől létrejött feladatátadási szerződés alapján a szegedi kistérség által ellátott közoktatási feladatellátásra, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a évre módosított előirányzatként jóváhagyott önkormányzati támogatás összege eft. A költségvetési év során az I-III. negyedévi támogatás összege került átutalásra eft értékben, mely összeg tartalmazza a évben átadott Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatainak ellátásához szükséges eft támogatást is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Óvodától az érettségiig kompetencia-alapú oktatás Szegeden című pályázatra eft értékű szerződést kötött az Önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A program megvalósításával kapcsolatosan a évben eft kifizetés történt. Kulturális feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 88,7 %-át, eft-ot fordította. Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínű és sokrétű kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, ifjúsági és sport rendezvények, évfordulós rendezvények) összességében eft-ot biztosított az Önkormányzat A Közgyűlés határozatai alapján a civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokra eft-ot fordított a város (Kulturális Keret, Ifjúsági Keret). 11

12 A MASZK egyesület eft támogatásban részesült programjai megvalósításához, amely összegből eft a központi támogatási előirányzatból került biztosításra. A Jazz-napok megrendezését eft-tal támogatta az önkormányzat. Az önkormányzat igazgatási feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 91,0 %-át, eft-ot fordította. Az önkormányzati igazgatási feladatokon belül a Hivatali Igazgatás előirányzat a tervezett eft összeghez képest 91,4 %- on, eft-on teljesült. Az előirányzaton belül a személyi jellegű juttatások a tervezett előirányzat 93,5 %-án, eft-on teljesültek, amit a részmunkaidőben foglalkoztattotak valamint rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán elért megtakarítások magyaráznak. A munkaadói járulékok 87,4 %-os előirányzat teljesítésére a személyi jellegű megtakarításokon mutatkozó járulék megtakarítás mellett, a béreket terhelő járulékok évközi csökkentése is hatott. Dologi kiadásra eft került kifizetésre, ami a tervezett érték 87,3 %-a. A dologi kiadásokon mutatkozó előirányzat megtakarítást elsősorban az üzemeltetési-, fenntartási szolgáltatási díjak tervezettnél alacsonyabb felhasználása okozta, de megtakarítás mutatkozik a nem adatátviteli- ( telefon ) és az adatátviteli szolgáltatási díjakban, a felhasznált energiaköltségekben (gáz-, villamos energia-, víz és csatornadíjak), az igénybevett szállítási szolgáltatásokban, a könyv-, szakmai anyag-, egyéb anyag- beszerzésekben, a belföldi kiküldetési költségekben, valamint a reklám- és propaganda költségekben is. Az elszámolt beruházási kiadások összege eft, az előirányzat teljesítés 99,9 %. A költségvetési év során az alábbi jelentősebb beruházások voltak: lámpatestek korszerűsítése, elektromos főelosztó csere, klimatizálás, irodabútor vásárlások, a házasságkötő terem hangtechnikai rendszerének korszerűsítése, az Okmányiroda részére beszerzett fejbeszélő beszerzése. A felújítási kiadások összege eft, ami megegyezik a tervezett előirányzat összegével. Az év során jelentősebb felújítási munkák a Díszterem és a kirendeltségek állagmegóvásával, a Városháza homlokzat felújításával, nyílászáróinak korszerűsítésével és a siófoki üdülő elektromos rendszerének szabványosításával kapcsolatban merültek fel. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett eft összeggel szemben 82,9 %, eft összegű, amelynek oka, hogy információs kiadványokra, városmarketingre, per- és egyéb költségekre, bankköltségre továbbá a folyószámla és rulírozó hitel kamatára a tervezett összegnél kevesebbet fordított az önkormányzat, valamint a polgármesteri keret felhasználása is alatta maradt a tervezett összegnek. A keretek felhasználását az előterjesztés 3.sz. melléklete mutatja be. 2.2 Polgármesteri hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási és felújítási kiadásai A beruházási és felújítási kiadási előirányzatok felhasználásáról szóló adatokat a rendelettervezet sz.melléklete tartalmazza. A központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási és felújítási kiadások teljesítése a tervezett eft összeggel szemben eft összegű, 41,1 %-os, az előirányzatok felhasználása a szakirodák beszámolója alapján az alábbiak szerint alakult: Felhalmozási kiadások EU forrásból megvalósuló beruházások - Elektromos nagyprojekt kivitelezés 12

13 Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében eft összegű kifizetés történt az alábbi tevékenységekkel összefüggésben: a beruházás műszaki lebonyolítására, a 600 V-os tápellátó kábelhálózatra, az optikai hálózat topológiájának kialakítására, az Anna kúti villamos-vasúti csomópont és felsővezeték komplex kivitelezésére, a Rózsa utcai áramátalakító konténer állomás áthelyezésére, az 1-es villamos pálya és felsővezeték építésére, a 2-es villamos nyomvonalán szükségessé vált fakivágásokra, továbbá a Szegedi Pólus Nonprofit Kft. által ellátott projektmenedzseri feladatokra. - Szegedi Kerékpárút hálózat fejlesztése A beruházás megvalósult, a használatba vételi engedélyek szakaszonként kerülnek kiadásra. A zárójelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet felé, a záró helyszíni szemle is lezajlott, a évi kifizetés összege eft volt. - Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése április 22-én hatályba lépett az Energia Központtal, mint Közreműködő szervezettel megkötött támogatási szerződés. A kiviteli tervdokumentációk júniusban elkészültek, tervellenőrzés folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés november 30-ával befejeződött, az ehhez kapcsolódó számlák a vállalkozó részéről benyújtásra kerültek, amelyek kifizetése évben válik esedékessé. - Tisza folyó holtág rehabilitáció (INTERREG IIIA) A projekt évben lezárult, pénzügyi teljesítés megtörtént. A évet terhelő kifizetés összege eft, első utánkövetési jelentés benyújtásra került a VÁTI Nonprofit Kft. felé, amelyet a Kft jóváhagyott. A második utánkövetési jelentés benyújtása májusban várható Egyéb központi támogatású beruházások - Helyi védelem alá tartozó objektumok megóvása Szeged városnak a helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy rendelete alapján az Önkormányzat a Jókai utca 6., a Szentháromság utca 38. és a Jósika utca 29. sz. ingatlan felújítását támogatta eft értékben. - Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése A nagyberuházás előkészítésével kapcsolatos tevékenységekre évben eft összegű kifizetés történt: műszaki tanácsadásra, a villamos vonalakhoz kapcsolódó közvilágítás tervezés és transzformátor kiváltási feladataira, az Anna-kúti csomópont közvilágítására és tápáramellátására, valamint a trolibusz felsővezeték Víztorony téri fedényterveire. - Kerékpártárolók építése A kivitelezés megtörtént, a műszaki átadás-átvétel időpontja augusztus hóban megvalósult, a évi kifizetés összege eft volt. 13

14 - Szeged Regionális Repülőtér A repülőtéri navigációs rendszerhez kapcsolódó repülési eljárási terveket a Hungaro Control Zrt. leszállította, az első részszámla kiegyenlítésre került. Jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban, a évi kifizetés összege eft volt. - Kémény felújítási program támogatása ( , ) A évek pályázatainak záró kifizetéseire eft, a évi felújítási pályázatok támogatására eft összegű folyósítás történt. - Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatása A évi pályázatok záró kifizetésére eft, a évben meghirdetett pályázati kiírásra eft, a évi pályázati kiírással összefüggésben eft kifizetés jelentkezett. - Szeged Logisztikai és Szolgáltató központ decemberében a 01416/13, 01418/10, 01418/11 és 01418/2 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása megtörtént, melyből a 01416/13 és 01418/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés a GlobalLog Kft.-vel megkötésre került januárjában. Az ingatlanok értékesítését követően megtörtént az első elszámolás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé, a megállapított összeget átutaltuk májusában újabb ingatlanok (01418/17, 01416/14, 01416/15 és a 01416/16) vonatkozásában kezdeményeztük a Földhivatalnál a művelési ágból való kivonást, mely eljárás folyamatban van. Az ingatlanokra vonatkozó telekalakítás befejeződött. Az előirányzaton évben eft összegű kifizetésre került sor. - Dorozsmai út Cserje sor közötti út kiépítése A beruházás megvalósult, a forgalomba helyezési határozat hatósági engedélyezése folyamatban van, a évi kifizetés összege eft. - Domaszéki út kiépítése A beruházás megvalósult, a forgalomba helyezési határozat hatósági engedélyezése folyamatban van, a évi kifizetés összege eft. - Tarján Víztoronytéri közlekedés fejlesztése Az útépítési és a magasépítési feladatokat külön vállalkozók végzik. A szerződések megkötésre kerültek. Az utasforgalmi épület szerkezetkész állapotban van. A gázszolgáltató a gáznyomás szabályozó berendezés földalatti telepítését elvégezte. A pályázatban szereplő autóbusz megálló felújítások és építések 80%-os készültségben vannak. A évben eft összegű kifizetés történt az előirányzaton. - Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése A projekt keretében buszvárók kerültek telepítésre a Kamaratöltés és Szeged -Szőreg Szerb utcai megállókba, valamint buszöböl pár épült buszvárókkal a Szeged - Szőreg Tsz. megállóba. A projektben elszámolt évi kifizetések összege eft. - Újszegedi Liget- Játékok kertje A kivitelezésre kiírt első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, a második kiírás folyamatban van. A sikertelen közbeszerzés miatt a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük a Közreműködő szervezetnél, a befejezési határidőt illetően. A kiviteli 14

15 tervek elkészültek, a tervellenőrzések teljesítésre kerültek. Kiválasztásra került a könyvvizsgáló, a projektmenedzser, a műszaki ellenőr, valamint a közbeszerzési tanácsadó, amelyekre vonatkozó szerződéseket megkötöttünk. A évi kifizetések összege eft volt. - Szőregi homokbánya A Támogatási szerződés megkötésére március 30-án került sor. Az eszközök beszerzése májusban és júniusban lezajlott (hangtechnika, mobil színpad). A projekthez kapcsolódó építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes kivitelezővel májusban aláírásra került a kivitelezési szerződés. A kivitelezés november 30-ával befejeződött, a kapcsolódó számlák benyújtásra kerültek és kifizetésük folyamatban van. A évi kifizetés összege eft volt. - Bérház mennyezet restaurálás A 127. iroda mennyezetének díszítőfestés-restaurálása szeptember 30-án elkészült. A restaurátori dokumentációk elkészítése folyamatban van, a végszámla kifizetése ezt követően történik. A évi kifizetés összege eft volt. - Tűzoltóság eszközfejlesztése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2007-ben benyújtotta pályázatát, melyben 2 db gépjárműfecskendőt, 1 db magasból mentő gépjárművet, 120 db bevetési védőruhát, valamint 120 db bevetési védő csizmát igényelt. A bevetési ruhák leszállítása első. félévében megtörtént. Az OKF tájékoztatása szerint a további igényelt eszközök szállítása jövőre várható. A évi önkormányzati hozzájárulás mértéke eft összeget tett ki. - Városrehabilitáció I. projekt A projekt része a Kölcsey utca -Reök palota előtti tér rekonstrukciója, a Gutenberg utca rekonstrukciója és a Mars tér fejlesztésének második üteme a Hajnóczy utcai közlekedési csomópont kialakításával, valamint kötelezően megvalósítandó kiegészítő elemek. A kiemelt projektek eljárásrendje szerint a pozitív kormánydöntés után a projektfejlesztési szakaszban lefolytatásra kerültek az engedélyezési eljárások és elkészültek a kiviteli tervek. Benyújtásra került a második fordulós dokumentáció. Feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk a Kölcsey utcai és a Mars téri projektelemek tárgyában, valamint a mérnök kiválasztása céljából. A menedzsment tevékenységet a Pólus Kft. végzi, amelynek megbízása kiterjesztésre került a pályázatban elvártaknak megfelelően a városfejlesztési tevékenységgel. A évi kifizetés összege eft. - Szeged, Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola felújítása A megkötött vállalkozási szerződést szerint a kivitelező augusztus 31-ig elkészült az iskola belső átalakításával. A teljes kivitelezési munka műszaki átadás-átvétele október 9-én megtörtént. A évi kifizetés összege eft. - Szeged, Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Első ütemben a D épületrészre (tornacsarnok építése és egyéb iskolai tantermek építése és felújítása) került közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyet a K-ART Építőipari Zrt. nyert. A nagyberuházás évi első ütemmel kapcsolatos kifizetéseinek összege eft volt, melyből az iskolaépület főfalainak és tartószerkezeteinek építése valamint a belsőépítészeti, gépészeti és elektromos szerelési munkák pénzügyi-műszaki ütemtervnek megfelelő megvalósítására került sor. Az I. ütem kivitelezésének szerződés szerinti 15

16 befejezési dátuma június 30. A második ütem részét képező A, B és C iskolai épületrészekre és az óvoda épületére vonatkozó kiviteli tervek véglegesítése folyamatban van. A második ütemben megvalósítandó építési munkákra évben kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás. - Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése A közbeszerzési eljárás nyertese szeptemberben befejezte a beruházás megvalósítását, melynek keretében 64 db nyílászáró cseréje; 2 db kondenzációs kazán, 15 nm napkollektor, új HMV-rendszer telepítése és álmennyezet építése történt. A beruházás évi kifizetéseinek összege eft volt Egyéb ágazati beruházások Városüzemeltetési célú beruházások eft értékben valósultak meg a következő beruházásokkal összefüggésben: - ISPA/Kohéziós Alap Regionális Hulladéklerakó beruházás Az építés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárult, a végszámla benyújtásra került. A beruházás aktiválása befejeződött. A garanciális bejárás még tart. A KEOP-projekt előkészítésével kapcsolatos kifizetések 2010-ben fognak jelentkezni. A nagyberuházás évi kifizetéseinek együttes összege eft-ot tett ki. - Úthálózat rekonstrukció A beruházás során a Darft által biztosított támogatás és az önkormányzati önerő felhasználásával, összesen eft ráfordítással a Barát u., Bazsalikom u., Pille u. (Hajós u. - Tabán u.között), Csáktornyai u. (Szekeres u. Szél u. között), Tárogató u. (Közép fasor.- Zsombolyai u. közötti szakasza), Érc u. (Ezüst u. Gerle u. közötti szakasza), Balabás u., Dóm tér (Tisza felőli oldal), Hajnal u., Újvidéki u. (Moholi u. Kandó K. u. közötti szakasza), Óbébai u. (Vaskapu u. Mokrini u. közötti szakasza), Kece u., Szigony u. útrekonstrukcója valósult meg. Ezen utcákban összesen m2 aszfaltburkolat újult meg. Kátyúzásra 780 t aszfalt felhasználásával eft-ot fordítottunk. - Északi városrész és járda rekonstrukció Elkészült az Ág u. Gáspár Zoltán u. részen a játszótér fejlesztése, felújítása, a Csongrádi sgt sz. melletti játszótér vízgépészeti terve, a József A. sgt sz. előtti park szökőkút, öntözővíz-ivókút vízellátásának és vízelvezető csatornájának a tervezése, a szökőkút építése, díszvilágítás, locsolóhálózat és pergola kivitelezése, a Tátra tér- Rozsnyói u.-, a Meggyfa u-, Pöstyényi u., Gát u. aszfaltszőnyegezése, a Hont F. u.-csongrádi sgt. belső utak aszfaltozása, a Lomnici u.-, Csongrádi sgt , a Rókusi krt. 29. járdajavítása, a Vág u szerviz út aszfaltszőnyegezése, a Vértói út út és járda aszfaltozása. Az előirányzaton 2009-ben eft összegű kifizetés történt. - Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése A tér rekonstrukciójának műszaki átadása megtörtént. Elkészült a tereprendezés, a játszótér építés, burkolatok létesítése, víz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése. Megvalósult a zöldterületi rekonstrukció is. A közcélú villamos hálózat és csatlakozó vezeték létesítésére a terv elkészült, létrejött a szerződés a DÉMÁSZ Zrt-vel. A kivitelezés áthúzódott 2010-re. Az előirányzaton évben eft kifizetés történt. 16

17 Egészségügyi célú beruházásokra eft-ot fordított az Önkormányzat évben: A Szegedi Tudomány Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására eft összegű pénzeszköz átadásra került sor. Kulturális és sportcélú beruházásokra eft-ot fordított az Önkormányzat évben. Egyéb fejlesztési feladatokra eft összegű kifizetés történt: - Terület-előkészítés, telekvásárlás előirányzat terhére eft kifizetés történt ingatlanok vásárlása, illetve kisajátítás útján történő megszerzésére. Jelentősebb összegű kifizetések: - az elektromos nagyprojekt megvalósításához szükséges kisajátítási költségekre eft. - Az Oldal u. szélesítéséhez szükséges ingatlanok közül az Oldal u. 1/A, 1/B. és 1/C. ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések létrejöttek 2008-évben. A vételár 2. részének kifizetése húzódott át 2009-re. Szintén az Oldal u. kialakításához volt szükség a hrsz-ú ingatlan 1582 m 2 -es részének megvásárlására, amelyért a Szegedi Paprika Zrt-nek eft került kifizetésre. - Az AGORA Projekthez szükséges volt a 3299 hrsz-ú ingatlan megszerzése, melynek érdekében a cserébe adott 3080/A/30 hrsz-ú ingatlanon kívül további eft-ot fizettünk a BPA Invest Kft-nek. - A Szegedi Logisztikai Központ bekötőútjának kialakításához szükséges ingatlanrészek vételáraként eft kifizetés történt. - A Szeged, 10007/1 hrsz-ú Etelka sori ingatlanon található garázssor megvásárlása 2008-ban megkezdődött ben eft került kifizetésre. - A fejlesztési célú hitelek tőke és kamat törlesztésére eft, a Forgalom irányító lámparendszer KAC visszatérítendő támogatásának törlesztésére eft, az ISPA beruházások, a Vízügyi Építési Alap, az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt, az SZKT-nak üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök és a felhalmozási kiadások visszaigényelhető általános forgalmi adó részére együttesen eft összeg került kifizetésre. - Az önkormányzati és az intézményi dolgozók lakásépítési- és lakásvásárlási támogatásával összefüggésben eft kölcsönnyújtás történt. - Egyéb értékesítés lebonyolítási díjára az IKV Zrt. részére eft utalására került sor. - Roosevelt tér 6. bérlők elhelyezése előirányzat felhasználásának összege eft Felújítási kiadások A felújítási kiadások a tervezett eft összeggel szemben eft összegben, 74,0 %-on teljesültek. - Szemünk fénye program keretében, az Arany János-, Dózsa György-, József Attila-, Vörösmarty Mihály-, Weöres Sándor-, az Alsóvárosi-, Gregor József (Fő fasori)-, Gedóiés az Orczy István Általános Iskolák tantermeiben és tornatermeiben készült el a világítótestek cseréje. A programhoz kapcsolódóan külön közbeszerzési eljárás 17

18 eredményeként megvalósult az érintett létesítmények elektromos hálózatának felújítása, újra-szerelvényezése és a helyiségek teljes festése is. A munkák szerződés szerinti határidőre, augusztusban befejeződtek. A kifizetés összege eft. - Belvárosi Híd dilatációs felújítása, aszfaltburkolat csere A híd dilatációs szerkezetének felújítása, 2 db dilatációs szerkezet cseréje vált szükségessé. A kifizetés összege eft. A Szociális intézmények felújítására tervezett eft előirányzat terhére, eft összegben, az alábbi felújítások valósultak meg: - Védőnői telephely kialakítása. A Rókusi krt. 35. sz. alatti védőnői telephely teljes felújítása (vizesblokk átalakítás, homlokzati portálok cseréje, burkolatok felújítása, festés-mázolás, világítás korszerűsítés) és akadálymentesítése készült el. A Csongrádi sgt. 63.sz. alatti korábbi üzlet helyiségcsoport is átalakításra került. A teljes felújítás keretében a burkolások, vizesblokk felújítás-átalakítás, elektromos hálózat, világítás, állmennyezet, nyílászáró cserék, akadálymentesítés, festés valósult meg. - Szociális intézmények felújítása A költségvetésben biztosított előirányzat terhére az intézményi igények, szakirodai javaslatok és a VTLB határozata alapján elkészült a - a Dr.Waltner Károly Otthon belső úthálózatának felújítása - Humán Szolgáltató Központ Bajai út 9.sz. alatti Hajléktalanok éjjeli szállója részleges felújítása - Drogcentrum (Fésű utca) belső festése - Alsókikötő sor 5. sz. alatti Idősek klubja bejárati rész burkolása - Az Intervenciós Alapból a szociális létesítmények azonnali, halaszthatatlan felújításaira eft, az oktatási célú intézményekre eft, kulturális intézményekre eft, igazgatási létesítményekre eft került felhasználásra. - Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló épületek felújítására eft került kifizetésre. 2.3 Alapok kiadásai A felhasználást a rendelet-tervezet 7.sz. melléklete tartalmazza A Parkoló alap eft tervezett kiadási előirányzata nem került felhasználásra Lakásalap A Lakásalap eft összegben tervezett kiadásai 36,9 %-on, eft összegben teljesültek az alábbi feladatokra: - Lakóépületek felújításának tervezésére és kivitelezésére eft összegben került sor felhasználásra. Többek között elkészült a - Temesvári krt. 36. sz. épületben a felvonók cseréje, a kazánrendszer felújítása és a kaputelefon csere, 18

19 - Befejeződött a Székely sor 21. kaputelefon cseréje és a Szt. István tér 3. sz. épület tetőszigetelés javítása, - a Deák F. u. 22. tető- utcai homlokzat felújításának tervei, - Deák F. u , Somogyi u. 20., Dáni u. 7., Tisza L. krt. 39. és Victor H. u.2. homlokzat felújításának tervei, - Feketesas u és 23. függőfolyosó felújításának tervei, - Feketesas u. 11. és Széchenyi tér 2/a erkély felújításának tervei, - Mikszáth K. u. 4. függőfolyosó cseréjének terve, - Stefánia 1. szennyvíz alapvezeték cseréjének terve, - 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok előre nem tervezett, halaszthatatlan felújítási munkái 42 helyszínen, - Üres lakások felújítása. - Bérlakás értékesítés költségeként az Önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Haszonbérleti szerződés alapján eft került átutalásra. - Társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulása címén összesen eft előirányzat felhasználás történt. Ezen belül a vegyes tulajdonú épületek felújítási alapképzésére a tulajdonosi aránynak megfelelően eft, 32 épület önkormányzatra eső felújítási költségeire eft, a panel épületek energiatakarékos felújításának megvalósításához (homlokzat szigetelés, nyílásszárók cseréje) 33 épület esetében önrészként eft került kifizetésre. - A Lakásalap elkülönített bankszámláján 905 eft bankköltség merült fel, a Bérlakás vásárlási, felújítási hitel tőke- és kamat fizetésére eft került felhasználásra. - Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. sz. rendelet 14. (3) alapján az uniós támogatással megvalósuló feladatok saját forrásának biztosítására felhalmozási célú támogatásértékű kiadásként eft került a költségvetési elszámolási számlára átvezetésre Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap eft összegben tervezett kiadásai 56,1 %-on eft összegben teljesültek. - A Szegedi Csatornamű Társulat Közalapítványa részére eft támogatás került kiutalásra. - Uniós támogatású Szeged és térsége csatornahálózat (Kohéziós Alap) beruházása befejeződött, a projektelemek záró elszámolásaira a tárgyévben eft kifizetés történt. - Az Önkormányzat és a Szegedi Vízmű Zrt. közötti Keretmegállapodásnak megfelelően elkészített, az illetékes szakbizottság által jóváhagyott éves felújítási és rekonstrukciós feladatokra eft összegű elszámolás történt. - A Vízügyi Építési Alap beruházásaira eft összegű kifizetés történt többek között az alábbi főbb feladatokkal összefüggésben: Móravárosi krt. (Rókus Móraváros) csapadékvíz főgyűjtő csatorna vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Cserepes sor (Vadaspark) szennyvíznyomócső építése, Lant utca burkolt csapadékvízelvezető csatorna kiépítésére és műszaki ellenőrzésére, Tavasz u. (Zákány u. - Tavasz u. 10. között) egyesített rendszerű csatorna kivitelezési munkái, Újszőregi u. szivárgó, csapadékvíz-elvezető árok, Szőregi téglagyár területén az iszaplerakóhely rekultivációja, Szatymazi u. szennyvízcsatorna hosszabbítás, Subasa 19

20 vízvezeték végágak összekötése, Menta u.-i vízvezeték építés, Közép fasor Marostői u. víznyelők építése, Újszegedi övárok csapadékvíz átemelő építése, Újszegedi övárok mederburkolat kialakítása és műszaki ellenőrzése. A beruházás befejezése évben esedékes, Cserepes sori szennyvízcsatorna, Kun utca csapadékvíz elvezetés,- Hargitai u. csapadékvíz-elvezetés, újszegedi belterületi vízrendezés befogadó rehabilitációja, Vadasparki szennyvízátemelő vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Judit u., Alsónyomás sor, Felső kikötő sor, Zsombolyai u., Kassák-Rengey u. szennyvízcsatornázás, szerviz út építés, Márna u. vízvezeték építés, engedélyes tervek módosítása, kiviteli tervek készítése és műszaki ellenőrzése, Belterületi vízrendezés III. - IV. ütem városrész Bánomkerti öblözet vízjogi létesítési engedélyes terv készítése, Szeged, Bánomkerti öblözet beton zártszelvényű csapadékcsatorna állapotfelvétele, tisztítása és kamerás vizsgálata, Hargitai u. csapadékvízcsatorna építés és úthelyreállítás, Holt-Maros rehabilitációja II. ütem vezérárok rendezés, Subasa öblítőhelyek kialakítása, Kun utcai csapadékvíz csatorna építés kivitelezési munkái, Dinnyés u., Mályva u., Kristály u., Újvilág u., Szövetség u., nyílt burkolt csapadékcsatorna építés és úthelyreállítás, Vas u. víznyelők elhelyezése kivitelezési munkái, a beruházás befejezése tavaszán várható, Műhely u., Kapisztrán u., Kürt u., Kapás u., Duda u., nyílt burkolt csapadékcsatorna építés, Holt-Maros ívkorrekciója vezérárok rendezése, Szeged-Tápé, Honfoglalás utcai nyílt burkolt csapadékcsatorna építés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Szeged Tápé, Rév utcai nyílt burkolt csapadék-csatorna építés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Tápé belvízöblözet korszerűsítés I-II. vízjogi engedélyezési tervdokumentáció készítése, Üröm u., Méh u. vízvezeték építése Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap eft összegben tervezet kiadásai 11,9 %-on eft összegben teljesültek. - A Környezetvédelmi Intézkedési tervben meghatározottak szerint eft került felhasználásra. Az előirányzatból az európai autómentes nap, fásítás, növénytelepítés, parkosítás, került finanszírozásra. - Az Infrastruktúra I/A hitel tőke- és kamat fizetésére eft került felhasználásra. II. Társulások bevételei-kiadásai A bevételek és a kiadások alakulását a rendelet-tervezet 3.sz. és 8.sz. melléklete tartalmazza. A zárszámadási rendelet-tervezetben elkülönítve kerültek bemutatásra az önkormányzathoz tartozó társulások, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás, valamint a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi és kiadási előirányzatai. 20

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város Fogászati ügyelet LFP-2008-LA-7, LFP-2009-LA-7 kódszámú termofor kémények felújítása c. pályázatok, valamint a LFP-2008-LA-2 iparosított technológiával építetett lakóépületek felújítása c. pályázat kezelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. május 1- tól 2012. október 31-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben