Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását eft költségvetési bevétellel eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel eft költségvetési kiadással eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2 4 (2) A bevételi főösszeg eft fejlesztési célú hitelfelvételt, eft likviditási célú hitelfelvételt, eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és eft forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg eft fejlesztési célú hitel törlesztését és eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat központi gazdálkodás évi bevételeit forrásonként a rendelet 3. melléklete, a Társulások bevételeit a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 6. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 7. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a társulások kiadásait 9. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 10. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 11. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 12 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 14. sz. és a 15. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 16. sz. melléklet, a évi létszám-előirányzatot a 17. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat évi pénzmaradványát a rendelet 18. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 19. sz. melléklet tartalmazza.

3 5 7. Az Önkormányzat évi vagyonának kimutatását a rendelet 20. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 22. sz. melléklet, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlegét a 23. sz. melléklet, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlegét a 24. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 27.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege évi beszámoló ezer Ft MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index I. Mőködési célú költségvetési bevételek , ,0 I. Mőködési célú költségvetési kiadások , ,4 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele mőködési célra , ,7 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele mőködési célra ,0 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , ,7 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külsı finanszírozás mőködési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele ,0 III. Külsı finanszírozásból származó mőködési bevételek ,0 Mőködési célú bevételek összesen: , ,8 Mőködési célú kiadások összesen: , ,4 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek ,3 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,8 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra ,2 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai ,0 V. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,2 Rövidlejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei ,1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,8 Kötvény kibocsátás bevétele ,0 IV. Külsı finanszírozás felhalmozási kiadásai ,1 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,1 Felhalmozási célú kiadások összesen: , ,8 VI. Külsı finanszírozásból származó felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási célú bevételek összesen: ,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) , ,8 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) , ,7 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) ,1 ÖSSZES BEVÉTEL: , ,8 ÖSSZES KIADÁS: , ,8

5 - 7 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevételek évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. igénybevétele Kölcsönök Hitelek és v.tér. és igv. finanszíroz. mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú értékp. kibocs. bevételei Mőködési célra Szegedi Önk., közp.gazd. kör mők. bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 88,3 98,5 100,0 98,6 100,0 53,0 100,0 100,0 97,2 Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 41,7 64,5 91,1 68,1 66,7 Parkolóalap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 20,7 3,6 Lakásalap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 69,9 100,2 99,9 66,5 72,3 Vízügyi Építési alap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 97,4 89,4 8,9 60,9 Környezetvédelmi alap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 51,6 70,6 2,9 9,9 Társulások bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 44,3 428,2 Kisebbségi önkormányzatok bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 99,0 100,0 100,0 76,7 90,8 Költségvetési szervek bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 101,1 157,6 104,3 96,2 101,5 95,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 124,3 Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli ig. vétele Elızı évi váll. eredm. ig. vétele Alap és vállalkozási tev. elsz. Elızı évi támogatások, visszatérülések Összes bevétel

6 - 8 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban Egyéb tám. Terv. maradv. Kölcsönök Személyi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékő kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson Hitelek Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás tartalék nyújtása és Elızı évi pénzmaradvány átadás Megnevezés juttatás járulék kiadás államháztartáson belül kívülre törlesztése juttatásai Al. és v. elsz. értékpapír kiad. Összes kiadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési felhalmozási mőködési c. felhalmozási c. Szegedi Önk., közp. gazd. mőködési kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 94,6 93,1 84,7 84,7 96,3 100,0 100,0 73,1 88,2 96,8 44,5 90,8 101,1 91,5 Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat ,5 95,7 93,0 70,3 74,8 100,0 49,5 59,3 100,0 73,5 Felújítási kiadások elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 72,4 65,0 60,4 65,6 Parkolóalap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) Lakásalap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 60,4 76,7 100,0 65,1 56,0 76,6 68,4 86,2 63,9 Vízügyi Építési alap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 97,5 12,1 100,0 47,6 Környezetvédelmi alap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 34,3 59,5 100,0 9,9 Társulások kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 2,7 46,3 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 61,3 91,3 49,3 83,0 100,0 95,8 97,8 71,8 Költségvetési szervek kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 98,3 96,6 86,9 94,9 89,4 97,4 100,0 76,9 88,5 100,0 100,0 25,4 100,0 100,0 94,1

7 - 9 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítı évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök Alap és Elızı évi Hitelek Pénzforgalom Elızı évi váll. mőködési zatok sajátos Támogatások tıkejellegő v.tér. és igv. Felhalmozási vállalkozási tev. támogatások, mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú bevételei Mőködési célra nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele bevételek bevételei bevételek értékp. kibocs. célra elsz. visszatérülések Összes bevétel Összes Bevétel elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 91,9 98,5 100,0 62,9 101,9 64,4 101,5 76,0 90,6 68,3 98,8 42,2 100,0 100,0 100,0 248,4 85,2 Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tervezett maradvány, eredmény tartalék Kölcsönök nyújtása és értékpapír kiad. Elızı évi pénzmaradvány átadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. Összes Kiadás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 97,6 96,0 85,7 91,0 95,9 98,8 71,4 75,5 71,9 97,1 51,7 0,3 60,0 100,7 100,0 98,8 82,4 Hitelek törlesztése Összes kiadás

8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % száma megnevezés Módosított 1 Szegedi Önkormányzat 1 Mőködési célú bevételek I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját mőködési bevételei , Egyéb igazgatási szolgáltatási díj ,8 1.2 Bírság bevétel ,6 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel összesen ,5 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke ,4 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke ,5 2.3 Bérleti díj bevétel ,1 2.4 Alkalmazottak térítései ,1 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ,1 ebbıl: Követelés elengedés, tartozás átvállalás ,3 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel ,2 Egyéb saját bevétel összesen ,6 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ,5 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülése önrész után ,0 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés VÉA ÁFA visszatérülés ,9 3.6 Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése ,8 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések ,0 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja , Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ,4 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen ,3 4 Hozam és kamatbevétel ,1 Intézményi mőködési bevételek összesen ,3 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 Illeték ,6 2 Helyi adók 2.1 Építményadó ,9 2.2 Idegenforgalmi adó ,1 2.3 Iparőzési adó ,0 2.4 Vállalkozók kommunális adója 5 Helyi adók összesen ,5 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része ,0 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére ,0 3.3 Gépjármőadó ,2 3.5 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem ,3 Átengedett központi adók összesen ,5 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok ,3 4.2 Közterülethasználati díj ,6 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) ,5 4.4 Egyéb sajátos bevétel ,1 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele ,2 4.6 Parkolási bevételek ,0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen ,7 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen ,5 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött ,0 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött ,0 Normatív hozzájárulások összesen ,0 2 Központosított elıirányzatok ,0 3 Helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti támogatása ,0 4 Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítı támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatok ellátására ,0 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tőzoltóság ,0 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen ,0 IV Támogatásértékő bevétel 1 Támogatásértékő mőködési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra ,0 1.2 Egyéb támogatásértékő bevétel ,3 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása ,0 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól , évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ,6

9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Elızı évi támogatások, visszatérülések 1 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,0 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv ,0 Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen ,0 Index % V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,0 Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen ,0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ,0 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér ,0 Szegedi Sport és Fürdık tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,2 VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Mőködési célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek 1 Mőködési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.5 Folyószámla hitel felvét Mőködési célú hitelek összesen ,0 Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen ,0 Mőködési bevételek összesen ,2 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított elıirányzatok ,0 1.5 Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen ,0 III Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése ,9 2 Telekértékesítés ,6 3 Egyéb felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,1 4 Vagyoni értékő jog értékesítése ,0 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen ,5 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése ,1 Hulladékszállító-, győjtı eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja ,8 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev ,3 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,0 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék ,2 2 Üzletrészek, részvények értékesítése ,6 Pénzügyi befektetések bevételei összesen ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,7

10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Index % IV Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje ,5 Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése ,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása ,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása ,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz ,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP ,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark ,5 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,1 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház ,0 AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés ,9 Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP ,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program ,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont ,0 AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül összesen ,0 2 Központi támogatás támogatásértékő bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje ,5 Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése ,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása ,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása ,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz ,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP ,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark ,3 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,8 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház ,0 AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés ,0 Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP ,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program ,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont ,0 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen ,9 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése NFÜ ,0 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése ,0 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése ,9 Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı ,0 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen ,2 4 KEOP projekt elıkészítése ,0 5 Felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel ,1 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete ,6 Támogatásértékő bevétel összesen ,5 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése ,9 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön ,0 1.4 IKV Zrt. Tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev ,1

11 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,4 Index % VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ,0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen ,9 Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,0 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei ,0 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) ,7 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása ,2 2.6 Rulirozó hitel felvétele ,0 2.7 Folyószámlahitel felvétele ,0 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen ,1 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,5 Felhalmozási célú bevétek összesen ,7 3 Parkolóalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Mőködési célú költségvetési bevételek összesen V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási céra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,7 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,7 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen ,6 4 Lakásalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele ,6 4 Hozam és kamatbevétel ,1 Egyéb mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke 51 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,0 III IV VII VIII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,2 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,1 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra ,5 Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ,8 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,5 Lakásalap bevételei összesen ,3

12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel ,0 Mőködési bevételek összesen ,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,0 Index % III IV V VII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó folyó évi bevétel ,4 6 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevétel ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei összesen ,4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,4 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízmőtıl ,0 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ,2 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj ,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl összesen ,4 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,2 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,9 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,9 6 Környezetvédelmi Alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,6 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Környezetvédelmi bírság , Talajterhelési díj , Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság ,3 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen ,6 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,2 VII Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,9 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen ,9 Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen ,3

13 Társulások évi bevételi elıirányzatainak teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel ,2 4 Hozam- és kamatbevétel 379 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,3 Elızı évi támogatások, visszatérülések 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen ,2 Társulások bevételei összesen ,2

14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıirányzat száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 1 Mőködési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 24,4 100,0 42,9 2 Városrendezési tanulmánytervek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,7 100,0 50,4 100,0 100,0 54,6 52,3 3 Közlekedés tervezés elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 8,0 100,0 43,1 24,2 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 5 Beruházások, pályázatok elıkészítése (fe) elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 69,9 100,0 63,6 99,8 79,1 Informatika 6 Hálózat karbantartás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 86,8 86,8 7 Informatikai szolgáltatások elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 70,0 100,0 70,0 8 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,6 88,6 9 Gépvásárlás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 98,6 99,0 10 Szoftver vásárlás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 46,3 70,4 56,3 11 Mőszaki nyilvántartás, feldolgozás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 92,4 92,4 12 Önkormányzati közmőnyilvántartás vezetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,9 82,9

15 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 13 Földhivatali digitális térkép használata elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 80,0 80,0 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása elıirányzat Módosított elıirányzat E-önkormányzati rendszer fejlesztése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % Fejlesztési feladatok összesen elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,7 100,0 64,2 100,0 64,4 93,4 72,1 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság-helyi tömegközlekedés elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 91,7 91,7 2 Repülıtér üzemeltetése (SZKT Kft.) elıirányzat Módosított elıirányzat Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám. elsz elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás mőködési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Közlekedésszervezés támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 87,0 87,0 7 Választókörzeti keret elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 100,0 8 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 75,8 75,8 9 Szegedi Sport és Fürdık Kft. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat

16 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 10 Szegedi Sport és Fürdık Kft. sportlétesítm.üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Ritek Zrt. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Ritek Zrt. szolgáltatási szerzıdése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 84,4 84,4 13 SZINT Kft.támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) elıirányzat Módosított elıirányzat Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Pólus Nonprofit Kft. mőködési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Tápéi komp üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 80,9 80,9 20 Közvilágítás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,5 90,2 88,7 21 Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 69,1 69,5 22 Orvosi rendelık karbantartása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 78,9 78,9 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása elıirányzat Módosított elıirányzat Index %

17 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 24 Beruházások, pályázatok elıkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 25,6 25,6 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 15,6 100,0 18,9 26 Kezelıi szerzıdések, lakótelepi szt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 27 Parlagfő program elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 28 Szeged város fakataszterének elkészítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat elıirányzat Módosított elıirányzat Szeged Tisza part rendezése elıirányzat Módosított elıirányzat Véderdı kialakítása elıirányzat Módosított elıirányzat Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 38,6 38,6 33 Nyilvános illemhely üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 71,1 71,1 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja;vízgazd.hozzájárulás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 48,7 48,7 35 Külterületi csapadékvíz elvezetı rendszerek karb. elıirányzat Módosított elıirányzat Biopolisz mőködtetési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Parkolási közszolgáltatás költségei elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 85,7 85,7

18 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat SZKT normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Városüzemeltetés összesen elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,1 100,0 100,0 92,2 98,1 93,5 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,9 99,9 2 Védıoltások támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelısségbizt. díja elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 3,4 93,1 4 Háziorvosi rendelı bérleti díja elıirányzat Módosított elıirányzat Drogprevenciós feladatok elıirányzat Módosított elıirányzat ,5 94,9 6 Acél utcai rendelı felúj.kapcs.felmerülı költségek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 46,5 46,5 7 Újszülött Életmentı Szolgálat elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 8 HPV elleni védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 64,7 9 Társadalombiztosítás által nem támogatott egyéb védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 45,5 46,7 Egészségügyi feladatok összesen elıirányzat Módosított elıirányzat ,8 3,4 10,7 86,4

19 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése Jogc. Elıirányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. mők. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Kistérség Többc. Társulás-Ifj.Drogcentrum tám. elıirányzat Módosított elıirányzat Segélyezés elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 99,1 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 92,7 61,0 76,3 73,8 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 95,0 95,0 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás elıirányzat Módosított elıirányzat Védıernyı a Díjhátralékosoknak Alapítvány Adósságkezelés támog. elıirányzat Módosított elıirányzat Idısügyi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 100,0 98,8 99,2 9 Fogyatékosügyi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,3 99,3 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,1 99,1 11 Karácsonyi programok elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 48,0 48,0 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 13 Prémium/gyermek véd.ágazatban szakmai munka elism. elıirányzat Módosított elıirányzat ,5

20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 14 Szociális Igazgatási Mintahely elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 96,0 96,0 15 Szociális Munka Napja elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 99,4 100,0 99,6 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,4 88,4 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs. költség elıirányzat Módosított elıirányzat Index % Szociális ellátás összesen elıirányzat Módosított elıirányzat ,8 100,0 97,9 100,0 100,0 99,2 58,7 76,3 97,2 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 2 Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 56,4 38,5 99,5 100,0 94,4 3 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 25,1 24,1 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértıi tev. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 65,2 56,4 4,9 23,1 100,0 11,8 5 Integrációs és képességkibontakoztató felk. progr. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 6 Bursa Hungarica elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 73,3 88,8 88,6 7 Tanulmányi ösztöndíjak elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 66,7 66,7 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 95,5 95,5

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 9/01.(IV. 1.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 011. évi vitelének

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1. sz. melléklet Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Intézmény neve Személyi Intézmény juttatás összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 141 141 Csonka J.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet.

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2009. (XI.11.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya 2. Beszerzés tárgya DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben