Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése A Képviselıtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési egyesített bevételek részletezését az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési egyesített kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza Az Önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel e Ft, amelybıl ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.00 bb) helyi önkormányzattól, e Ft bc) családsegítı társulástól, 1.00 bd) Kalocsai kistérségtıl, 4.40 be) Munkaügyi központtól e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszközbıl, e Ft bh) MVH támogatás 60 be) paksi önerıalap e Ft c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel (1/b.sz. melléklet) e) felhalmozási bevétel 1.25 f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.00 g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) - e Ft h) kölcsön - e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ (1) Az Önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés e Ft 1 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 2 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 3 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 1. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 4 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 5 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 6 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 2. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 7 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 8 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 9 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 1

2 aa) személyi jellegő kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) szociálpolitikai juttatások: e Ft ae) egyéb mőködési célú kiadások: 5.00 b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés 50 bf) egyéb felhalmozási kiadások 50 c) kölcsönök (2) Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Kerékpár tároló beruházás 9.14, ab) Komposztáló beruházás e Ft, ac) Nyugati iparterület vízellátása beruházás e Ft ad) Belterületi utak beruházás e Ft ae) Belvízvédelmi rendszer beruházás 20 af) Kotrógép beruházás 50 b) felújítási kiadások felújításonként ba) Mővelıdési ház felújítás e Ft, bb) Gondozási központ felújítás e Ft. (3) Az Önkormányzat által a társadalmi szervezetekenek nyújtott támogatások részlezetését a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegő ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 4.85 b) Lakásfenntartási támogatás e Ft c) Ápolási díj e Ft d) Átmeneti segéy 1.70 e) Temetési segély 30 f) Közgyógy ellátás 54 g) Ösztöndíjak 1.36 h) FHT e Ft i) idıskorúak járadéka 185 e Ft 6. (1) A Képviselıtestület az Öönkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 93 fı, (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 29 fı. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat az 1/c valamint a3/c. számú melléklet tartalmazza. 10 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 11 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 12 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 2

3 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék 0 Ft. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 9. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 10. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 11. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: c) kölcsönök 12. (1) 13 A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli létszámelıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fı. 4. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetése 13. A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel e Ft, amelybıl ba) helyi önkormányzattól, e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 4.40 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 13 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 4. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 3

4 h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 15. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 16. (1) A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 64 fı, 5. A Gondozási Központ költségvetése 17. A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. A Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 9.00, amelybıl ba) OEP, 8.00 bb) családsegítı társulás, 1.00 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 19. A Gondozási Központ költségvetési szerv évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.46 ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4

5 ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 9 fı. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 21. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselı-testület 500 ezer forintig terjedı értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mővelet megtörténtét követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésrıl a betét elhelyezést követı testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 22. A Képviselıtestület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) köztisztviselıi illetményalap Ft b) köztisztviselık cafetéria juttatásának kerete Ft/év/fı. 23. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselı-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 25. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dusnok, február 6. Dr. Bajai Bernadett jegyzı Palotai Péter polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Dusnok, február Dr. Bajai Bernadett

6 6 jegyzı

7 1. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített bevételek terve évre I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1300 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 Támogatási jogcím Mennyiségi egység mutató Összeg (e Ft) 1/a sz melléklet NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Egyéb A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1. (1) lakosságszám szerint fı Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fı szja 8 %-a Jövedelem diff. Mérséklése Szociális A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ( szociális ) 10. Pénzbeli szociális juttatások fı Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ab (1) Családsegítés fı ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fı c Szociális étkezést biztosítanak d Házi segítségnyújtást együttesen fı f (1) id. nappali intézményi ellátása fı a Bölcsödei ellátás fı II.3. (1) Ingyenes intézményii étkeztetés Közoktatás A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 15. Közoktatási alap - hozzájárulás a Óvoda (2) nevelési év 2012 évben idıarányosan 8 hónapra fı (2) nevelési év évben idıarányosan 4 hónapra fı b Általános iskola évben idıarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı g Napközis foglalkoztatás évben idıarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyam fı évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyam fı évfolyam fı Közoktatási kiegészítı hozzájárulások bac Testi, érzékszervi halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek évben idıarányosan 8 hónapra (3) általános iskola fı évben idıarányosan 4 hónapra bad ÉVRE (3) általános iskola fı Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy. (1) évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı

9 1/a sz melléklet Általános iskola fı 1 0 bad (1) évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 1 0 Általános iskola fı 1 0 bae A megismerı funkció súlyos rendellenesség miatt saj.nev. Ig. gyerm évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda 1 Általános iskola évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 1 Általános iskola fı 18 c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı 130 Általános iskola fı évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 128 Általános iskola fı 73 0 gb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. feladatellátásához évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı 130 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 172 Általános iskola 5-8. évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 128 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 165 Általános iskola 5-8. évfolyam fı Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés évben idıarányosan 12 hónapra fı a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fı Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. fı évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra Osztályfınöki pótlék évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra szakmai informatikai feladatok fı évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

10 1/b sz melléklet e Ft -ban évi TERV Intézményi mőködési bevételek részletezése Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak / 300 Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Étkezési térítési díjak Napközi 550 Menza 1200 Óvoda Idısek Klubja 2000 Szoc.étkeztetés Alkalmazottak térítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja Államháztartáson kívülrıl származó kamat bevétel 500 Összesen:

11 1/c melléklet e Ft - ban Mőködési célra Támogatásértékő bevételek ÉVI TERV - OEP- tıl átvétel Kalocsai kistérségtıl Mezııri szolg.támogatása Munkaügyi központ támogatása Fajsz község átadása Családsegítı társulás Felhalmozási célra - Komposztáló Mővelıdési ház felújítása / IKSZt/2009-FVM Kerékpár tároló Iparterület Gondozási Központ

12 Bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szerv 2. sz. melléklet e Ft -ban 1. Önkormányzat - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 63 - Pénzbeli szociális juttatások intézményi mőködési bevételek iparőzési adó személyi jövedelemadó bevétel Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek támogatásértékő bevétel mőködési célra támogatásértékő bevétel felhalmozási célra gépjármőadó tárgyi eszközök értékesítése OEP támogatás háziorvosi szolgálat fenntartásához elızı évi pénzmaradvány igénybevétele pénzeszközök átvétele felhalmozási célra pénzeszközök átadása Összesen: Polgármesteri hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv - pénzeszköz átvétele Dusnok-Fajsz Társult ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - óvodai nevelés iskolai oktatás általános iskolai napközi sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás szakmai informatikai feladatok intézményi társulás óvodájába, ált.iskolába járó gyermek,tanuló támogatása kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tanulók tankönyvellátásának támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. 271 Osztályfınöki pótlék Bölcsödei ellátás (1) Ingyenes intézményii étkeztetés pénzeszköz átvétele Összesen: Gondozási Központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - (1) Családsegítés (2) Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezést biztosítanak 720 Házi segítségnyújtást együttesen (1) id. nappali intézményi ellátása OEP támogatás védınıi szolgálat fenntartásához pénzeszköz átvétele Összesen: Mindösszesen:

13 3. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített kiadások terve évre I. Személyi juttatások II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó 500 V. Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra / lakásépítés 500 VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 3/a sz. melléklet e Ft - ban évre tervezett személyi juttatások részletezése 1. Alapilletmények Vezetıi, osztályfınöki, egyéb pótlékok Helyettesítési, túlóradíj Minıségi bérezés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria keret ) Pedagógus szakirodalom beszerzés Polgármester, alpolgármester költségtérítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Járulékköteles személyi juttatások TB járuléka

15 Hivatal Önkormányzat Konyha Iskola Óvoda Mőv.ház Védını Családseg ÖNO Házi seg. Összesen Dusnok Fajsz Dusnok Fajsz 1. Alapilletmények Vezetıi, osztályfınöki, 2. egyéb pótlékok Helyettesítési, túlóradíj Minıségi bérezés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria 8. keret ) Pedagógus szakirodalom beszerzés 0 Polgármester, alpolgármester 10. költségtérítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi 11. juttatásai Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle 12. nem rendszeres juttatásai 0 Állományba nem tartozók 13. egyéb juttatásai Járulékok

16 3/b sz melléklet e Ft -ban évi dologi kiadások részletezése TERV Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer, 3 Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés 590 Folyóirat 380 Egyéb információ hordozó 390 Tüzelıanyag 100 Hajtó- és kenıanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyieszözök, szellemi termékek Munkaruha, védı ruha 0 Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Összesen: Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés 200 Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás 530 Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Összesen: Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója ÁFA befizetések 988 Belföldi kiküldetés 59 Reprezentáció Egyéb dologi 3 Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Egyéb befizetések Összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:

17 3/c sz melléklet e Ft - ban évi Felújítási kiadások terve Eu-s támogatásból Mővelıdésiház Gondozási Központ Összesen : Beruházási kiadások terve Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból Kerékpár tároló Komposztáló Belvízvédelmi rendszer 200 Belterületi utak tervezési díja 1016 Nyugati iparterület vízellátása Kotrógép 500 Összesen :

18 2012. évre tervezett kiadások részletezése önállóan mőködı és gazdálkodó,és önállóan mőködı költségvetési szervenként, engedélyezett létszámkerettel együtt 1. Önkormányzat Személyi jell. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Konyha Kábeltévé üzemeltetése Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés Községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Háziorvosi ellátás Szabadidısport Egyéb szórak tev Közcélú foglalkoztatás Rendszeres szoc. Segély Lakásfenntartási támogatás nor Ápolási díj al.jogon Átmeneti segély Temetési segély Közgyógy ellátás Ösztöndíjak Összesen:

19 1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Polgármesteri hivatal ig.tev Összesen: ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Óvodai nevelés Ált. isk. okt. 1-4 oszt, Ált. isk. okt. 5-8 oszt, Napközi 0 3 SNI 0 1 Közmővelıdési tevékenység Bölcsödei ellátás 0 3 könyvtári szolgáltatások Összesen:

20 3. Gondozási központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Család és növédelmi eü gond Idısek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen: Mindösszesen

21 7. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Községi Önkormányzat bevételi elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv évre Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Gépjármőadó Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő Bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev Összesen:

22 Dusnok Községi Önkormányzat kiadási elıirányzatainak teljesítésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterve évre e Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttat TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Szociálpol ellát.egyéb j. Felújítások Beruházások Általános tartalék Összesen:

23 9. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Község Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összesen Megnevezés Mőködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Összesen Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Átengedett közp.adók Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bev. mőködési Személyi juttat TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra célra Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev. Bevételek összesen Szociálpol. ellát.egyéb j Felújítások Beruházások Általános tartalék Kiadások összesen:

24 11.sz. melléklet e Ft-ban Az Önkormányzat évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól Közvetlen támogatás: - iparőzési adóval kapcsolatos adómentesség Közvetett támogatás: - mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjármőadó mentesség gyermekek étkezési díjával kapcsolatos - kedvezmény, ill. ingyenes étkezés Közvetett és közvetlen támogatások összesen:

25 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató

26 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató

27 / / / / hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS

28 / / / / hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS

29

30

31 TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE évre Eredeti javaslat Egészségkárosodottak Csoportja 70 Sport egyesület 2700 Cserkészcsapat 180 Dusnoki Kulturális Egyesület 900 Polgárırök 350 Horgász Egyesület Barai tó Rendırség 50 Nazarénus Gyülekezet 50 Római Katolikus Egyház 50 Kincskeresı Egyéb Összesen: 5 000

32 1. sz melléklet e Ft -ban Egyesített bevételi elıirányzatok évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás Módosított elıirányzat I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1. Normatív hozzájárulások Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Központosított elıirányzat III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 3. sz melléklet e Ft -ban Egyesített kiadási elıirányzatok évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás Módosított elıirányzat I. Személyi juttatások II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó V. Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra / lakásépítés VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve 2012. február 10. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben