ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A évre a törvényjavaslatban megfogalmazatott kiemelt célok: - EU támogatások finanszírozása - Úthálózat fejlesztés - Kistérségek továbbfejlesztése - Adócsökkentés - Az államháztartás hiányának csökkentése A központi költségvetési szabályozás 1. A költségvetési szabályozás módszerét illetően az előző évhez képest nem változik. Az önkormányzatokat a kötelező feladatok ellátásához normatív állami hozzájárulás, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás illeti meg. 2. Elkülönítetten kezelt államháztartási tartalékot kell képezni évben. Ez az önkormányzatoknál az átengedett személyi jövedelemadó terhére történik. 3. A évi bérfejlesztés mértéke január 1-től valamennyi ágazatban 6%, melyből 4% garantált, 2% pedig ösztönző keresetbe tartozó juttatás lehet szeptember 1-től további 4%-os bérfejlesztés lesz a közalkalmazotti körben. A bérfejlesztés fedezetéből 4,5%-ot a központi költségvetés vállal, 1,%-ot pedig a költségvetési szervnek kell kigazdálkodni. Az igazgatási ágazatban sem a bérfejlesztésre, sem pedig a 13. havi illetmény kifizetésére nem biztosítottak központilag pénzügyi fedezetet. - A közalkalmazottak esetében az illetménytáblák bértételeinek 8%-os növelésére tett ajánlat figyelembe veszi azt is, hogy 2004-ben nem változott az illetménytábla. A pótlékalap 6%-kal emelkedik. A Közokt. tv ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja január 1-től augusztus 31-ig 5 000,- Ft/fő/hónap, szeptember 1-től december 31-ig 5 250,- Ft/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsoló támogatás összege évben ,- Ft. A juttatást az érintett kör részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartónak biztosítani, melyre normatív támogatás 2005-től nincs. 4. A költségvetési törvényjavaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására, a települési önkormányzaton keresztül évi 714 e Ft-ot biztosít. 5. A költségvetési törvényjavaslat anyagilag ösztönzi valamennyi ágazatban a létszámleépítést.

3 Továbbá forrást biztosít a - gyermek és ifjúsági feladatok ellátására - könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatásra - könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására - múzeumok szakmai támogatására - szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására 6. A évi törvényjavaslat keretei között módosulnak a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények, a közoktatási törvény, valamint az államháztartás működését szabályozó törvény. Költségvetési bevételek alakulása A évi bevétel várhatóan e Ft lesz. A évi eredeti előirányzatnál e Ft-tal több. Az így mutatkozó bevételi többlet kialakulásában meghatározó a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójához nyújtott 212 millió Ft céltámogatás, mint egyszeri bevételi többlet. Ha ezzel az egyszeri bevételi többlettel letisztítjuk, akkor 131 millió Ft-tal kevesebb a évi várható bevétel a évi eredetileg tervezett bevételeknél. A javasolt iparűzési adó a évre tervezettnél mintegy 30 millióval kevesebb. Kevesebb a normatív támogatás is az előző évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a fajlagos összeg nem emelkedett, a feladatmutató pedig az oktatási intézményekben csökkent. Évről-évre csökken a lakosságszám is. A költségvetés tárgyalása illetve vitája során még a normatívák fajlagos összegei változhatnak, amelyek a költségvetésünk pozícióját javíthatja. A évi javaslat ingatlanértékesítésként a már meglévő szerződések évre esedékes bevételeit tartalmazza. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a saját bevétel kiesés pótlásának módját megtaláljuk. Költségvetési kiadások A évi kiadás várhatóan e Ft. Az előterjesztés a költségvetési intézmények és Kht-k által benyújtott igényeket tartalmazza. Tartalmazza a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményrendszerének változását, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez törekedni kell a saját bevételi források növelésére, ugyanakkor számolhatunk azzal, hogy évben a költségvetési egyensúly megtartásához nagyobb hitel felvételére lesz szükség ahhoz, hogy a város működőképességét fent tartsuk és a vállalt fejlesztési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Zirc, november 16. Horváth László polgármester

4 Zirc Városi Önkormányzat évi koncepciójában Javasolt bevételi főösszeg Javasolt kiadási főösszeg HIÁNY: e Ft e Ft e Ft

5 HATÁROZATI JAVASLAT Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A hiány lefedésére az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges: 1. A Reguly Antal Általános Iskola esetében a nem kötelező óraszámokat csökkenteni kell. Az intézmény vezetője tegyen javaslatot erre, illetve a közalkalmazotti és egyéb munkavállalói létszám csökkentésére. 2. A város más intézményeiben is létszámleépítés végrehajtása szükséges, ezért az intézmények vezetői tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat. 3. Az intézmények költségvetési kiadási előirányzatának normatíváival való lefedettségét növelni kell a kiadások csökkentésével. 4. Megvizsgálandó a Tanuszoda üzemeltetésének bérbeadása 5. Hosszú távú stratégiai programként megfontolandó a Tourinform Iroda részben önálló költségvetési intézményként való megszüntetése, és a feladat átcsoportosítása a Városi Könyvtár és Művelődési Központhoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: február 15.

6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Okmányiroda 5 fő - Építésügyi Hivatal 5 fő - Gyámhivatal 5 fő Összesen: 15 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /*11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat kisértékű tárgyi eszköz 320 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg vásárolt közszolgáltatás 600 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés 630 Egyéb dologi kiadás 156 Egyéb folyó kiadás 71

7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Polgármester 1 fő - Alpolgármester 1 fő - Jegyző 1 fő - Aljegyző 1 fő - Igazgatási dolgozók 31 fő Összesen: 35 fő Képviselők 13 fő Külsős bizotts. tagok 13 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat hajtóanyag egyéb készlet 400 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés adatátvitel bérleti és lízing díjak gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj 50 - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg

8 -2- Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda kiadások 200 Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások munkáltató által fizetett SZJA 20 - különféle adók, díjak egyéb befiz

9 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Takarító 2 fő - Gyepmester 1 fő - Közcélú 3 fő - Közhasznú 3 fő Összesen: 9 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés 91 nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag 60 - anyag, kisértékű eszközök 31 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak szállítási szolgáltatás villamosenergia víz- és csatornadíj karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda 978 Egyéb folyó kiadások 10

10 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Szolgáltatások egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 77 - egyéb dologi kiadások 323

11 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportpálya üzemeltetés adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díj gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 280

12 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 565 Készletbeszerzés 295 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 23 - hajtó, kenőanyag 272 Szolgáltatások 125 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj karbantart. kisjavítás, szolg. 25 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 105 Egyéb folyó kiadások 40

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tourinform Iroda adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, továbbtanulók támogatása, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő / *11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /*1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés 150 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 65 - könyv, folyóirat 70 - szakmai anyagbeszerzés 15 Szolgáltatások 750 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli távközl. díjak adatátviteli távközl díjak 40 - villamosenergia karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 120 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés 30 - reklám, propaganda egyéb dologi kiadás 20 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Működési célú pe. átvétel M-i Turisztikai Hivatal Saját bevétel 300

14 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 600 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 80 - könyv, folyóirat 20 Szolgáltatások 300 nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 300 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 98 - reprezentáció 40 - reklám, propaganda 62

15 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok Központi ügyelet Iskola eü Védőnői szolgálatra Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Könyvvizsgálati pályázat Hitelfelvétel Tourinform Iroda hird Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ Otthonteremtési támogatás ÁFA visszatér. műk Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatottak támogatása EU önerő Alap okt. int Ügyviteli rendszer vásárlás Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz

16 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra SZJA SZJA helyben maradó rész Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Pályázati Zircért Alapítvány tám. (Kisebbség) 50 0 ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Községektől átvett pénzeszköz Jubileumi hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Bakonykarszt bérl.d Bakonykarszt bérleti díj

17 Ingatlanértékesítés sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj EU parlamenti választás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Telephely engedélyezés 12 0 Tandíjvisszatérítés MÖK UNIO-s csatl. Költségei Vp. M-i Önk. (Bulletin) MÖK (Kórház rekonstrukció) éves Zirc Légy jó mindhalálig Pályázati csomag Bulletin hirdetés Szabálysértési bírság Szakértői díj Rendezvény bev Unio-s csatlakozás Hulladékgazd. Terve Községektől I. András szoborra átvett pe János-tanya vízvezetékre átv.pe Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra Telefonbeszélgetés Vízdíj 3 0 Előző évi visszatérülés Hirdetési díj Zirc és Vidékében Hivatali gk. magáncélú használata 0 Testvérvárosi találkozó Ifjúsági fórum Földhivatal 2 0 Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

18 Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

19 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Sportpálya üzemeltetés Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendszeres gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Központi ügyelet gépkocsi 0 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat

20 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. fejlesztési hitel üzletrész kiváltása lakossági viziközmű hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Folyószámla hiteltörlesztés 0 Kamat Forgalmi jutalék Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Előző évet érintő norm.tám.v.fiz TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Szeméttelep Bakonybél Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány WINGS Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Tűzoltó Egyesület támogatása Erdélyi kirándulás Bakony Polgárőrség Civil szerv. támogatása Sportegyesület támogatása Városi rendezvények

21 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Intelligens Önk. Orsz. Szöv Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv Alapítványi tám. Vészhelyzetbe KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Művészeti közösségek Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium karbantartás Gimnázium fűtéstámogatás Polgármesteri és bizottsági keret EU parlamenti választás Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Helyi közlekedés támogatása Testvérvárosi kapcsolatok Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Belsőellenőri munkadíj Volt MHSZ működési költség Városi kiadványok Fűtési alapdíj Otthonteremtési támogatás Jubileumi Hársfasor Tartalék (SZJA terhére) Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

22 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ,65 1 ebből: Gaesz ,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola ,45 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda ,92 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp ,75 5 Zeneiskola ,63 6 Stúdió KB ,00 8 Reguly Antal Múzeum ,00 9 Szociális Szolgáltató Központ ,38 3 Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

23 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás előir. előir. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

24 2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi hat. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Informatikai fejlesztés Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész Okmányirodába ügyfélhívó rendszer telepítése Polg. Hivatalba tűzbiztos páncélszekrények Önkorm. Irodába kazettás magnó mikrofonnal+scanner Építésügy nyomtatócsere Fényképezőgép Városüzemeltetési feladatok 0 Temető felújítás Vízbázis védelem Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá Játszótéri pályázat Orvosi Rendelő Városi Könyvtár költözés Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás Informatikai eszk. pályázat saját erő Park, virágosítás pályázati saját erő Vadász u. aszfaltozása Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere ROP OVI Tündérmajor szennyvíztervezés Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata MHSZ Épületfelújítás Központi Ügyelet eszközfejlesztés Hivatali gépkocsi lízing Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) Szabályozási terv SAPARD Belváros SAPARD Pintérhegy Polgármesteri Hivatal felújítás Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés Kinizsi u. játszótér felújítás PV számítógép Takarítógép

25 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése eredeti évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés előir. teljesítés eszk.átadás E Önkormányzat Otthonteremtési támogatás Gázcsatlakozó I. András szoborra pénzeszközátadás János-tanya vízvezeték építés Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Szennyvíz Kossuth u Béke u Kórház rekonstrukció Hivatal szennyvíz rákötése Céltartalék Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Rendezési terv Bakonykarszt Rt. Vízbázís védelem Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból Tartalék 0 0 Pályázati saját erő Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat Városi településszerkezeti terv Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Eszközfejlesztés ISPA pályázat Városi településszerkezeti terv II. ütem Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Ipari park tervezési költségük Hulladékgazdálkodási terv készítése Sportpálya felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

26 -3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás Fejlesztési célú hitel törlesztése Közműfejlesztési hozzájárulás Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: IHM pályázat számítógép + bővítés + program 0 Városi Könyvtár és Műv. Ház összesen: Szakmai fejlesztés Hangszerek Zeneiskola összesen: Erősítő 0 Videómagnó 0 Stúdió KB összesen: Tervdokumentáció 0 Reguly Antal Múzeum Számítógép, monitor 0 Családsegítő és Gondozó Szolgálat összesen: GAESZ mindösszesen: Boncasztal 0 Nyomtató 0 Orvosi lámpa 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

27 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉVBEN 4. számú melléklet évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 2 Települési igazg., kommunális feladatok Körzeti igazgatási feladat 5/a Alaphozzájárulás /c Kiegészítés /b Okmányiroda Üdülő helyi feladatok 1, Szociális és gyermekjóléti a./ ab ac Támogató szolgálat b./ bb./ közösségi ellátások Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ell /be Időskorúak nappali intézményi ellátása /a Óvodai nevelés /b Kiegészítő hozzájárulás /aa Iskolai oktatás (1-4. Évf.) alaphozzájárulás /ab Iskolai oktatás (1-4. Évf.) kiegészítő hozzájár /ba Iskolai oktatás (5-8. Évf.) alaphozzájárulás /bb Iskolai oktatás (5-8. Évf.) kiegészítő hozzájár /aa Különleges gondozást igénylők ellátása alap /ab Különleges gondozást igénylők ellátása kieg /b Gyógypedagógiai ellátás (9-10. évf.) /a Alapfokú művészeti feladatok /b Csoportos művészeti feladatok /a Óvodába, iskolába bejáró (12+38) /aa Óvodába, iskolába szervezett intézményi étk /a Általános iskolai napközis foglalkozás /ba Különl. helyzetben lévő tanulók támogatása

28 -2 4. számú melléklet évi bevétel Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 27 Helyi közművelődési feladatok Körjegyzőségek működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Nemzeti etnikai kisebbségi program szerinti 24/c oktatás (43) /a Bölcsődei ellátás /c Ingyenes intézményi étkezés /bd Integrációs nevelésben részt vevők /ab Étkezés /ac Kiegészítő támogatás ingyenes intézm étkez I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. (74+11) II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga /ba Tanulói tankönyvvásárlás /bb Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (1-4. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (5-8. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (Kisegítő) /d Kulturális, egyéb szabadid. És egészfej. Fel Települési sportfeladatok I/4 Pedagógiai szakmai szolgálat ( ) I/3aa Szakmai fejl. (Óvoda, Kül.gond. Alapf.műv I/3ab Szakmai fej. (5-8.) I/3b Szakmai fejl. (5-8.) I/5 Minőségfejlesztési feladatok I/7 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támog II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg Kisebbségi Önkormányzat támogatása NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:

29 Zirci Tanuszoda Kht évi költségvetés előkészítő munkáihoz Megnevezés: Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság 8420 Zirc, Fáy András utca 27. Az ellátott feladat: kötelező és önként vállalt Az ellátott feladathoz kapott normatíva: A Kht létszáma 7 fő Az ellátottak száma: 480 városi óvodás és iskolás látogatói létszámunk fő B e v é t e l e k ezer forintban 2004.várható Terv A Kht saját bevétele - bérleti díj - intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése - alptevékenységi szolgáltatás egyéb bevétel Átvett pénzeszköz Egyéb bevételek Vállalkozási tev.bevétel Pályázat, támogatás Bevételek összesen Kiadások Várható Terv Személyi juttatás TB és munkaadói járulék Oktatási díj Személyi egyéb Személyi összesen: Dologi kiadás: - gyógyszer, vegyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelő anyagok - hajtó, kenőanyagok - anyag, kisértékű eszközök munkaruha, védőőr

30 Tanuszoda Kht. - 2 oldal Várható Terv - egyéb készlet, beszerzés Készletbeszerzés összesen: nem adatáv.célú távközlés adatátv.távközl. - egyéb kommunális szolg. - vásárolt élelmiszer - bérleti és lizing díjak - szállítás - gázenergia szolg villamosenergia szolg víz és csatorna díjak karbant.kisjav.szolg egyéb üzem.fenntart.szolg. - vásárolt közszolgáltatás ételutalvány Szolgáltatások összesen: Vásárolt term.sé szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Különf.dologi össz, Munkáltatói SZJA Különféle adók, díjak, egyéb Kamatkiadások, számlakezélés Kölcsön visszafiz. Egyéb folyó kiad.össz Dologi kiadások összesen , ,- Kiadások összesen:

31 Tanuszoda Kht. -3 oldal- Számottevő fejlesztésre a 2002.évben nem került sor. Ezt a következő évben sem tervezzük az anyagi lehetőségek hiánya miatt. Külső források lehetősége még ismeretlen, sem a megyei Sporthivatal lehetőségeit, sem a pályázati kiírásokat nem ismerjük még. Zirc, 2002,november 28. Olaszy Csaba

32 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS pedagógus 72 fő - ped.asszisztens 4 fő - adminisztrátor 2 fő - oktatástechnikus 1 fő - iskolatitkár 1 fő - tornatermi felügyelő 1fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - konyhai kisegítő 10 fő - ételszállító 1 fő - szakács 3 fő - élelmezésvezető 1fő összesen: 96 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer beszerzés irodaszer,nyomtatvány könyv ( könyvtári, tanulói ) egyéb készlet 500 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia távhő víz- és csatornadíj egyéb( tanulóbérlet,postaktg.,szemétszállítás vásárolt közszolgáltatás erdei iskola Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) Egyéb folyó kiadások 627 ( rehabilitációs hozzájárulás,gépkocsi kamat törlesztés,bankktg.)

33 FELHALMOZÁSI KIADÁS gépkocsi 2004.évi törlesztőrészlet 287 szakmai fejlesztés INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL intézményi ellátás díja ( gyerek ) alkalmazottak térítése alaptev.körében végzett szolg.( vendég ) tanulói tankönyv terembérleti díj lakbér, vízdíj 400 Várható normatív hozzájárulás

34 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZEMÉLYI JUTTATÁS Óvoda - óvónő 23 fő - gyermekfelügyelő 1fő - dajka 11 fő - óvodatitkár 1 fő - konyhai kisegítő 2fő részfoglalkozású ( 4 ó ) Bölcsőde - óvónő 4fő - dajka 2 fő összesen: 44 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( természetbeni 7500 ) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 965 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány szakmai anyag egyéb készlet 300 Szolgáltatások 4180 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia távhő víz- és csatornadíj egyéb ( postaktg.szemétszállítás) 300 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 1226 Egyéb folyó kiadások 499 FELHALMOZÁSI KIADÁS 556 szakmai fejlesztés 556

35 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 400 Várható normatív hozzájárulás VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS könyvtáros 4 fő - népművelő 1fő - takarító 1 fő összesen: 6 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 1600 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat 1200 Szolgáltatások 2100 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia egyéb ( szemétszállítás,postaktg.) rendezvények,galéria,nyomdaktg. 500 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 348 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1 000

36 VÁROSI ZENEISKOLA SZEMÉLYI JUTTATÁS pedagógus 12 fő - iskolatitkár 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - takarító 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - portás 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) összesen: 15 fő megbízási szerződéssel 8 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 300 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 50 - egyéb készlet 50 Szolgáltatások 3491 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia vásárolt közszolgáltatás ( számlás óraadó ) 2978 Különféle dologi kiadások 150 nagyobb tételeket kiemelve - ÁFA belföldi kiküldetés 30 Egyéb folyó kiadások 40

37 FELHALMOZÁSI KIADÁS 774 szakmai fejlesztés 774 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Várható normatív hozzájárulás STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS szerkesztő 2fő megbízási szerződés 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000,természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - szakmai anyag 50 Szolgáltatások 1350 nagyobb tételeket kiemelve - jogdíjak vásárolt közszolgáltatás 800 Különféle dologi kiadások ÁFA 260 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 800

38 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZEMÉLYI JUTTATÁS tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - műtárgyraktáros 1 fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 36 ó ) 1 fő megbízási szerződés A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér összegét foglalja magában. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 379 nagyobb tételeket kiemelve - tüzelőanyag szakmai anyag egyéb készlet 112 Szolgáltatások 662 nagyobb tételeket kiemelve - villamosenergia víz- és csatornadíj vásárolt közszolgáltatás 100 Különféle dologi kiadások ÁFA 109

39 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Szociális Szolgáltató Központ SZEMÉLYI JUTTATÁS szakalkalmazott 13 fő - műszaki,technikai 1 fő - takarító 1 fő - védőnő 5fő összesen: 20 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés,étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 1925 nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer könyv,folyóirat hajtó-,kenőanyag egyéb készlet 340 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - vásárolt élelmezés 7979

40 - gázenergia villamosenergia vásárolt közszolgáltatás 480 Különféle dologi kiadások ÁFA 1895 Egyéb folyó kiadások 243 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Várható normatív hozzájárulás GAESZ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK szakalkalmazott 4 fő A személyi juttatás előirányzata az álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, közlekedési ktg.térítés,,jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegei tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 500 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat 200 Szolgáltatások 500 nagyobb tételeket kiemelve - távközlési díjak villamosenergia 120 Különféle dologi kiadások 200

41 - ÁFA 150 Egyéb folyó kiadások 100 Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat SZEMÉLYI JUTTATÁS Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Házi segítségnyújtás 747 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés DOLOGI KIADÁSOK Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Házi segítségnyújtás 670

42 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés ebből alkalmazotti 400 Családsegítés

43 Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Zirci Városüzemeltetés Kht évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség., bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/év 1.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben