szorzó szám Szakfeladat összesen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065"

Átírás

1 Szakfeladat száma Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban Közkutak vízdíj Áfa % Szakf Ftban Áfa befizetés vízdíj után % Szakfeladat összesen: Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Hitel törlesztés Kamat törlesztés, kezelési ktg Csatorna karbantartás Szennyvíz telep kezelési ktg összesen: áfa 25 % % áfa befizetés % Szakfeladat összesen: Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása 3811 Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft Reg.hulldéklerakó Rekult. pály. Rétságra eső része Konténer bérleti dija 25 % Hulladékkezelés 127/2009.(VIII.27.) Konténer sz.13 alk./hó x 6500 Ft Lakossági szemétszállitás 153 Ft x lakás/hét Szemétszállítás eseti többlet 153 Ft/1091 lakás/hét évi többlet összesen: ÁFA 25 % % összesen: Szakfeladat összesen Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Helyi közutak létesítése, felújítása 1254 Pályázati önrész Beruházás áfa I. szla. oszt. össz. 0 0 szakfeladat összesen M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Busvezető bére Cafetéria juttatás összesen: Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Üzemanyag iskolások napi szállítása 100 km/nap , Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások , Üzemanyag összesen 5481 Gumi Összesen: Műszaki vizsga, ellenőrzés Áfa %

2 56131 Áfa befizetés % Kötelező biztosítás - éves Casco biztosítás - éves Egyszeri biztosítási díj összesen Szakfeladat összesen Iskolai intézményi étkeztetés Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Napközikonyháról felosztott Szakfeladat összesen Óvodai intézményi étkeztetés Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Költségfelosztás Szakfeladat összesen Munkahelyi étkeztetés Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Költségfelosztás 781 Szakfeladat összesen Egyéb vendéglátás Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Napközikonyháról felosztott Szakfeladat összesen Könyvkiadás 5531 Évkönyv, Spangár előáll. nyomda összesen Beszerzések áfája (5%) % Áfa befizetés % összesen Szakfeladat összesen: Folyóirat, időszaki kiadvány 5531 Hangadó szerk. díja Hangadó nyomdai munk összesen Beszerzések áfája (25%) % Áfa befizetés hirdetések után % összesen Szakfeladat összesen: Egyéb televízióműsor-készítés db kamera beszerzése Áfa 0 25% Alapilletmény Garantált felüli ill Illetménypótlék

3 Dec. havi keresetkieg Jubileumi jut összesen 5141 Cafeteria juttatások összesen 51 összesen TB járulék 24 % dec. hó % Eü. járulék 5 % dec. hó % Munkaadói járulék dec. hó % Eü. hj. képviselők Nyugdíjbiztosítás % Egészségügyi hj % Munkaadói járulék dec. hó % összesen RTV kiért. tárgyi eszk Munkavédelmi ktg-k Egyéb készletbeszerzés, tisz títószer, textília 54 összesen Internet költségek Szám.gépek karbantartás összesen Beszerzések áfája (25%) % Áfa befizetés hirdetések után % összesen Szakfeladat összesen: Filmhez kapcs. jogok és jöv.eng.edélyezése 5521 RTV egyéb üz. ORTT jogdíj áfa % Szakfeladat összesen: Film vetítése mozikban 5521 RTV egyéb üz. ORTT jogdíj Beszerzések áfája (25%) % Szakfeladat összesen: Közutak üzemeltetése 5491 Közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje Út kátyúzás, kő Hidak karbantartása összesen: Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó Eseti eltak Ft/óra Úttársulati hozzájárulás összesen: Áfa % Szakfeladat összesen: Költségfelosztás 503 Szakfeladat mindösszesen Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 1 Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Áfa 0 25% áfa befizetés % Áfa összesen 0

4 Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Telefondíj Gázdíj Villamos energia Önk.lakás eseti karbantartások 25 % összesen áfa % áfa befiz % Szakfeladat összesen: Költségfelosztás 410 Szakfeladat mindösszesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozó háziorvosok fűtés 25 %-a Víz- csatorna díj össz ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás Vöröskereszt áram 25 % Mentőállomás fűtés Városháza közmű továbbszámlázott közmű össz ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás 0 LOTTÓZÓ fűtés 25 % LOTTÓZÓ áram 25 % Háziorv.,gyermekorv. fűtés Háziorv.,gyermekorv. áram díj 25% Háziorv.,gyermekorv. víz díj össz 0 55 összesen Áfa % Áfa befizetések % összesen: Szakfeladat összesen: Költségfelosztás 79 Szakfeladat mindösszesen Ingatlanügynöki tevékenység Értékbecslés ek Áfa % Szakfeladat összesen: Állateü. Ellátás Állati hulladék eltakaritása, eboltás összesen: tb járulék % összesen: Vegyszer Üzemanyag Áfa % összesen Szakfeladat összesen

5 Finanszírozási műveletek elszámolás évi folyószla hitel rend.( ) Szakfeladat összesen Építményüzemeltetés Laktanya áramdíj 25 % Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft Áfa % Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés 5461 Üzemanyag fűnyíróba Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás Karbantart. anyag Közterületekre virág, fa, cserje összesen: fő közhasznú védőital Közterület karbantartás Egxéb üzemeltetés Fa kivágások eseti Területek kaszálása összesen Áfa % Áfa befizetés % Kötelező tartalék szakfeladat összesen Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. Anyagok Soksz. eszk. karb. jav Kult. tev. költségei: fénym összesen Beszerzések áfája (25%) % Áfa befizetés % szakfeladat összesen Önkormányzati jogalkotás (8%) Polgármester bére Polgármest. ktg.átalány Ft 20 %-a Alpolgárm. ktg.átalány Ft 10 %-a Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen Képviselők tiszteletdíja 3 fő bizottsági elnök Ft/fő fő képviselő Ft/fő alpolgármester tisztelet díja összesen: TB járulék 24 % dec. hó % Eü. járulék 5 % dec. hó % Munkaadói járulék dec. hó % Eü. hj. képviselők 5 fő 1950 Ft/hó + PM dec. hó Nyugdíjbiztosítás % Egészségügyi hj % Munkaadói járulék dec. hó % Összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%

6 54711 Polgárm.iroda szőnyegcsere összesen Telefon, fax, 8 % Fénymásoló bérleti dija 8 % Számítógép karbantartás 8 % Egyéb szolgáltatások 8% összesen: Áfa % Újévköszöntő Tartalék (önk.választás miatt) % Szakfeladat összesen Országgyűlési képviselőválasztáshoz k. tev Önkormányzati képviselőválasztás Települési kisebbségi önk. Választás EP választáshoz kapcs. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz k. tev Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 6 0 Programok op.rendsz.+office + szakmai+takar r Áfa 0 25% 0 I. számlaosztály összesen fő bére, pótlékai december hó egéyb pótlék (jegyző) Bérkiegészítés december hó fő bére Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 4fő) egyéb pótlék 12 fő alapill. 20 % Évközi soros előlépés 4,5 fő össz Nyelvpótlék (5 fő) összesen Jubileumi jutalom 3 fő összesen Cafetéria rendszer törvényi minimum , Bérlettérítés, munkaába járás 6 fő Egyéb költségtérítés dec. hó összesen Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás Bérkiegészítés december hó Cafetéria juttatás , összesen 0 51 összesen Hivatásos gondnok 3 fő Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj fő Ft/fő költségtérítése: összesen 52 összesen Személyi jellegű kiadás összesen: TB járulék 24 % dec. hó %

7 Egészségügyi hj % Munkaadói járulék dec. hó % Tételes EHO dec. hó TB járulék 24 % % Egészségügyi hj % Munkaadói járulék % összesen: dologi kiadások 74% 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny Hajtó és kenőanyag 20 % Kisérétű tárgyi eszköz 20 % Aljegyzői ir.-ba tárgylóasztal és székek+szg.asztal Irodákba székcsere Védőeszköz kötelező 20 % Egyéb készlet 20% összesen Telefon, fax, 20 % Internet,levelező rend. előfizetés 20 % Vásárolt élelmezés Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Gép, berendezés karbantartás Egyéb üzemeltetési ktg Ügygondnoki díjak Vás. Közszolg Ügyvéd megbízási díja 25% Kötelező továbbképzések, alapvizsga Számítógépes rendszergazda Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása Közbeszerzési díjak összesen: Áfa: % Likvid hitel kamata Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen Biztosítás Opel gk. (köt.casco) Számla kezelési ktg.otp Működési kamat kiadások összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: Előzőből alaptevékenység Cigány kisebbségi önk. ig. tev Megbízási díj Nyugdíjjárulél % Eü. Járulék % Munkaerőpiaci jár % összesen Pénzeszköz átadás Irodaszer

8 5511 Telefonköltség Egyéb kiadás összesen áfa Kiküldetés összesen Szakfeladat összesen: Szlovák kisebbségi önkormányzat 5431 Irodaszer Folyóirat Készlet beszerzés össz Rendezvények Vásárolt élelmezés (karácsony) Szlovák tanulmányi kirándulás Továbbképzések, tagdíjak szolgáltatás összesen Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen: Pénzügyi igazgatás (13%) ,5 fő bére Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 fő Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 fő Évközi soros előlépés 1,5 fő össz bérkiegészítés (december hóra) összesen Jubileumi jutalom 1 fő Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen: TB járulék 24 % december hó % Egészségügyi hozzájárulás % Munkaadói járulék december hó % Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Védőeszköz kötelező 20 % , összesen Telefon, fax, 20 % Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelező könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: % Költséghely összesen Költségfelosztás Város és községgazd.szolg. Pü.ig Közokt. tev. kapcs. pü.ig Eü.ell.pénzügyi igazg Szoc. Ellátás pénügyi ig. 300 Szórakoztató tev.pénzügyi ig

9 Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) ,5 fő bére Évközi soros előlépés 1,0 fő össz Bérkieg.illetm.alap 20 %-a 1 fő bérkiegészítés (december hóra) nyelvpótlék 1 fő összesen Jubileumi jutalom 1 fő Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés , összesen: TB járulék 24 % december hó % Munkaadói járulék december hó % % 5331 Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Köny, folyóirat Védőeszköz kötelező , összesen Telefon, fax, Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelező könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: 5% % % % Szakfeladat összesen M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán és 1 db keringető sziv.vás áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen fő részfoglalkozású bére havi juttatás közfoglalkoztatott 2 órás kieg Illetménykiegészítés dec. hó Cafetéria juttatás , Egyéb költségtérítés , Fűtési pótlék 1 főx Ftx 7hó összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.2 x Nyugdíjjárulék %

10 5311 Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Munkaruha 2 x Utólagos hőszigeteség Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló Tisztítószer, egyéb készlet összesen: Gáz Villamosenergia Víz és csatornadíj Szemétszállítás, telefon központ bérl. dij Foglalkozt. eü Intézmények munkavédelmi felügyelete Intézmények munkavédelmi felügyelete ÁHT-n belülre számlázott szolgáltatás ÁHT-n kívülre számlázott szolg összesen Áfa % összesen: Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3 5, Intézmények vagyon biztosítási díja összesen: Működési tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás 1364 Szakfeladat mindösszesen Ált.gazdasági tev. helyi szinten 3821 Tagdíj -touinform Társulási tagdij többcélú Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar Kistérségi tám Megyei tagdíj lakosság száma szerint Terüeltfejlesztési tagdíj összesen Szakfeladat összesen: Nemzeti ünnepek programjai 5111 Alapilletmény Jubileumi jut Cafeteria juttatások , összesen Megbízási díjak összesen összesen TB járulék 24 % december hó % Eü. Jár % Munkaadói járulék december hó % Eü. hj. December hó , Nyugdíjjárulék ,0% Egészségügyi hozzájár ,0% Munkaadói járulék ,0% összesen

11 5481 Munkavédelmi ktg-k Egyéb készéetbeszerzés Vás. élelm. (ünneps., rendezv.) összesen 0 Kult. tev. költségei: márc Majális Aug.20. rendezv.+tüzijáték Okt.23. nemz.ünn összesen Beszerzések áfája (25%) % Szakfeladat összesen: Kiemelt áll.és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közbeszerzések Közzétételi díj összesen Áfa % Szakfeladat összesen: Közvilágítás Villamos energia szolg.többletüzemelt Közvilágítás díja összesen ÁFA 25 % % Szakfeladat összesen: M.n.s. város és községgazd. 1 Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) áfa Szakfeladat összesen: Központi költségvetési befizetési köt évi norm. Ell.megállapítása Szakfeladat összesen: Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 3731 Átadott pe. Albérleti hozzájárulásra Közalkalmazotti bér 1 fő Keresetkieg. Dec. hó December havi bér Garantálton felüli bér 1 fő ka Munkatársi pótlék 1 fő ka Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea Rendfokozati illetménye2 fő, parancsnok, kfea havi illetmény Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok Szolgálati idő pótlék 1 fő,, kfea Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea Ruházati költség hivatásos 2 fő Ruházati költség közalkalmazott 1fő Közlekedési költségtérítés 2 fő (kfea, ka)

12 51414 Cafetéria összesen TB járulék dec. hó % Eü. Járuék dec. hó % Munkaadói járulés % Tételes EHO dec. hó TB járulék % , 5321 Eü. Járulék % Munkaerőpiaci járulék % összesen: Irodaszer Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5% Hajtó és kenőanyag ( üzemanyag) Egyéb készl. beszerz Összesen Távközlési dijak (telefon, internet) Védőfelszerelés Élelmezés Gázenergia Áram Gépjármű karbantartás kisjavitás Gépek, berendez. műsz. karbant. jav Honlap készítés Postai levél, csomag, távirat Postafiók összesen: Reprezentáció tűzoltóverseny díja Áfa vásárolt termék szolg % ÁFA % összesen: Biztosítási díjak Szociális keret, iskolakezdési támogatás összesen: kötelező tartakék összesen: Szakfeladat összesen: Polgári Védelem Telefon költség Villamos energia Készlet beszerzés Irodaszer összesen Áfa % Utiköltség Egyéb kiadások összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat összesen Óvodai nev.int.prog.komplex tám.

13 Óvodai nevelés, ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Áfa % Összesen Közalkalmazottak illetménye 12 fő alapilletménye Évközi soros előlépés havi illetmény 0 1,0 0 8,5fő x kereset kiegészités Keresetkiegészítés december hó Közalkalmazottak illetménypótléka Jubileumi jut összesen Cafetéria juttatás Pedagógus szakkönyv hozzájárulás 9 fő x Dolgozó bérlettérítése 2 fő összesen Részmunkaidős fogl Cafetéria juttatás , összesen: Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbizt. Jár dec hó % Egészségbiztosítási jár % Munkaadói járulék % Tételehs EHO dec. hó Nyugdíjbizt. Jár % Egészségbiztosítási jár % Munkaerőpiaci jár % összesen: Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron Szakmai könyv, folyóirat Kisértékű szakmai eszközök Udvari eszközök pótlása Terápiás mozgásfejlesztő eszközök 4.csoport r Ábrázolás, kézimunka,kreativ fejl. 4. csoport r. 0 0 Terítő 4 csoportnak Evőeszköz Porszívó vásárlása Védőruha 14 fő x Tisztítószer Irodák parkettázása 37 m összesen: Telefon költség, internet Gáz Villamos energia Víz és csatorna dij Posta levél, csomag Pályázati dij,önrész Karbantartás, javitás fénymásoló, számítógép Karbantartás,, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás

14 55519 Szemétszállítás Foglalk.eü. Szolgáltatás /2009. pályázati összef felhasználása Logopédia 21 fő x Ft összesen: Vásárolt termékek Áfája 25% % % % Belföldi kiküldetés Reprezentáció 13 fő x (pedag.nap) Összesen: Köelező tartalék Közvetlen költség összesen Szakfeladat összesen Költségfelosztás 1166 Szakfeladat mindösszesen Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása 5431 Nyomtatvány, irodaszer összesen Megbízási díj 4x3 óra x 2200 Ft= Pszichoped x2 óra x 2200 Ft=17.600Pszichoped összesen Tb járulék % Munkaadói járulék % Eü hozzájárulás összesen Vásárolt közszolg. Óradij 4x1óra=4x 2900 Ft.-Szurdopedagógus gyógypedagógus 4 x 2 x Szurdopedagógus utiköltség 4x1016=4064 Ft összesen: Áfa 0 25% Szakfeladat összesen: Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. 16 Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Áfa Szakfeladat összesen Általános iskolai oktatás 1-4. évf.: 10,35 fő Közalk. decemberi alapilletménye Alapilletmény Soros előrelépés től További szakképesítés miatti pótlék 12 0 Pótlék emelkedés soros lépés miatt 11 0 Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec minőségi bérpótlék 11x5250Ft Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Túlóra 10ó x Túlóra 10 ó x Túlóra 15 óx

15 Tanulmányi versenyek kis.díja 10 alk.x5órax1857ftx50% Helyettesítés 15 napx 4ó x 1857Ftx75% bet.szab összesen: Jubileumi jutalom 513 összesen Közlekedési költségtérítés 0 2 főre Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 5 alk.x5 órax1857ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1857ftx50%/alkalom összesen: összesen: TB.járulék % TB.járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 11x1950Ft összesen: Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír Szakmai könyv, folyóirat Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Szakmai készlet Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha karbantartási anyag, higénés készlet stb nyári felújítás anyagköltsége összesen: Telefon Egyéb komm. szolgáltatás Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap) Szállítási szolg Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Szolg., kisjav., karbantartás, internet nyári felújítás Fogl. eü. szolg (11 főre) ÁFA-mentes Fiókbérlet Kéményseprés Szemétszállítás Ped.szakm.szolg Ped. továbbképzés Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.) összesen: ÁFA 25% % ÁFA 18% 0 18% Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Közvetlen kiadás 0 0 Gépkocsi üzemeltetés 0 0

16 Műszaki csoport 0 0 Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen: Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő Közalk. decemberi alapilletménye Alapilleltmény Soros előrelépés től Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Keresetkieg.(13.havi illetmény kompenzációja) minőségi bérpótlék 1x5250Ft Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Tanulmányi versenyek kis.díja 2 alk.x5órax1597ftx50% Helyettesítés 15 napx 4ó x 1597Ftx75% bet.szab összesen: Jubileumi jutalom 513 összesen Közlekedési költségtérítés Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 2 alk.x5 órax1597ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1597ftx50%/alkalom összesen: összesen: Áll.nem tart.megb.díjai összesen: TB.járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 3x1950Ft % összesen: Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Munkaruha 3 fő összesen: Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes Ped. továbbképzés összesen: ÁFA 25% % Reprezentáció összesen: Szakfeladat összesen: SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,3 fő Alapilletménye Gyógyped. Pótlék 0% összesen: Túlóra 1 ó x 1473Ft Túlóra 1 ó x 1473Ft Túlóra 1 óx1473 Ft összesen:

17 51 összesen: Tb. járulék % Tb. járulék % Munkaadói járulék % összesen: szurdopedagógus összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat mindösszesen: Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő 1263 Felsős épület kerítése Összesen: ÁFA 0 25% Felhalmozás összesen: Közalk. decemberi alapilletménye Alapilletmény fő ig.vál. miatt aug.1-től Soros előrelépés től További szakképesítés miatti pótlék Pótlék emelkedés soros lépés miatt minőségi bérpótlék 13x Fűtésfelügy. pótlék Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Kötelező pótlékok 2008.dec Kötelező pótlékok évre összesen Jutalom 37, Túlóra 20 ó x Túlóra 20 ó x Túlóra 25 óx Tanulmányi versenyek kis.díja 20 alk.x5órax1857ftx50% Helyettesítés 4 óx1857 Ft (gyereknap) napx 4ó x 1857 x75% összesen: Jubileumi jutalom (Kné V.K. 40 éves; 2010.dec.) összesen Közlekedési költségtérítés 0 5 főre Cafeteria (bruttó) , Pedagógus szakkönyv vásárlás összesen Részmunkaidős ill összesen Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 0 15 alk.x5 órax1857ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1857ftx50%alkalom összesen: összesen: TB.járulék % TB járulék % Munkaadói jár % Eü.hj. Dec. 15 főre 15x1950Ft összesen:

18 5421 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány, papír Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Hajtó és kenőanyag Szakmai és számtechn. készletbeszerzés Szakmai készletb. Pályázati önrész Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha 15 fő karbantartási anyag, higénés készlet stb nyári felújítás anyagköltsége összesen: Telefon Egyéb komm. szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Szám.techn. szolg. kisjav. karbantartás nyári felújítás Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes) Postai levél, csomag, távirat stb Fiókbérlet Kéményseprés Szemétszállítás Ped. továbbképzés Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.) Óraadói óradijai összesen: % % Belföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Közvetlen kiadás 0 0 Gépkocsi üzemeltetés 0 0 Műszaki csoport 0 0 Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen: SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,7 fő Alapilletménye Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Gyógyped. Pótlék 100% minőségi bérpótlék 0,5x összesen: Túlóra 6 ó x 1473Ft Túlóra 6 ó x 1473Ft Túlóra 6 óx 1473 Ft összesen: Közl.ktstér. 0% Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő öszesen: összesen: Tb. járulék % TB járulék %

19 5321 Munkaadói járulék % Eü.hj. Dec összesen: Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz Munkaruha 1 fő összesen: Szám. techn.eszk. karbantartása Fogl. eü. szolg Ped. Továbbképzés összesen: Áfa 25 %-os % Reprezentáció összesen: Kötelező tartalék Szakfeladat mindösszesen: Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban Nógrád Megyei Önk. - zeneiskola ktg.tám Szakfeladat összesen Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban Pedagógus béréhez hj. 95/2009./V.28/ Szakfeladat összesen Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj posta költség Szakfeladat összesen Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4,05 fő Közalklamazottak alapill Közalklamazottak alapill Soros előrelépés től Min. bérpótlék 1,5x5250Ft Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec Kötelező pótlék összesen: Túlóra 2óx1754 Ft Tulóra 2óx1776Ft Tulóra 5óx1776Ft Helyettesítés 0 Gyereknap 4 ó x 1776 Ft Bet. szab. 4 ó x 1776x 15 nap x 75 % összesen: Közl.ktsgtér. 1 főre Cafeteria (bruttó) Pedagógus szakköny vás. tám összesen: Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1776 Ft x 50 % összesen: TB. járulék % TB. járulék % Munkaadói járulék % Eü.hj. Dec. 3x1950Ft összesen: Alapvető gyógyszerek Munkaruha Kiállítások anyagszükséglete

20 54 összesen: Fogl. eü. szolgálat Óraadó óradíja (lovagoltatás) Ped. Továbbképzés összesen: Áfa 25 %-os % Reprezentáció összesen: Szakfeladat összesen: Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,64 fő Közalkalmazottak alapill Közalkalmazottak alapill Soros előrelépés től összesen: Túlóra 1óx 1754 Ft Tulóra 1óx1776Ft Tulóra 5óx1776Ft Helyettesítés összesen: összesen: TB. járulék % TB. járulék % Munkaadói járulék % összesen: Szakfeladat összesen: Járóbetegell. komplex fejl.tám db laptop beszezése Áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen Átadott pe. Fejvadász cég műk.ktg-re Működés 2 havi költségére (230/2009.(XI.26.)) Kft működésére átadott Részmunkaidős orvosigazgató bérére átadott Teljes üzemelés első 2 hónapjára pe. Átadás Működésre átadott összesen Fejlesztési önr.többlet 125/2009.(VIII.27.) Önerő készpénzben fizetendő része Beruházás többletköltsége Fejlesztésre átadott pe. összesen: Hitelfelvételhez kapcsolódó kamatkiadások Rendelkezésre állási díj éves 1 % 6 hóra ,5% Rulírozó hitel kamata átl.áll eft 6 hóra % Kamatfizetési kötelezettség Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat fő bére fő bére fő felmentési időre járó bére fő szabadság megváltás December havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 1 fő

21 Munkahelyi pótlék 1 fő Munkahelyi pótlék felmentési időre Munkahelyi pótlék szabadság megváltásra Végkielégités 1 fő Cafetéria juttatás 1 fő összesen Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére December havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 1 fő Helyettesités cafetéria juttatás 2 fő összesen 51 összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.1 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantartási anyagok Tisztitószer, mosószer Összesen Telefon Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,internet Gázenergia szolg.díjai Villamosenergia Víz-és csatorna díjak Gépek, berendezések karbantartása Postai díjak Szemétszállítás, kéményseprés Üzemeltetési kiadás Vásárolt szolgáltatás Összesen ÁFA 5 % % ÁFA 25% % Belföldi kiküldetés Összesen Biztosítási díj Közvetlen kiadás összesen: Műszaki csoportról felosztott 0 0 Szakfeladat öszesen Ügyeleti ellátás 5531 Orv.ügyelet községek főx 33Ft= Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33ft=97515 Ft Ügyeleti ellátás egyéb kiadás ÁFA 25 % % Szakfeladat Összesen

22 Fogorvosi szolgálat fő bére Kjt. szerinti soros béremelés Garantált bérminimumra való kieg Dec. havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 2 főx Jubileumi jutalom 2 fő Cafetéria jutatás 3 fő Részfoglalkozású bére 1 fő Dec. havi keresetkiegészítés Helyettesítés összesen Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.3 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag Védőruha Tisztitószer, mosószer összesen Telefon Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,internet Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia Víz- és csatorna díjak Gépek karbantart Szemétszállitás, kéményseprés Posta Vásárolt szolgáltatás összesen: ÁFA 5 % % ÁFA 25 % % Belföldi kiküldetés összesen: Biztositási dij Szakfeladat összesen: Laboratóriumi szol (vérvétel-labor) Részfoglakozásúak bére 2 fő Munkahelyi pótlék 1 fő cafetéria futtatás 2 fő , Összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.1 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék %

23 5321 Munkaerő-piaci járulék % összesen: Gyógyszer,vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Védőruha Tisztitószer, mosószer Összesen: Telefon Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia Víz-és csatorna díjak Posta ktg Továbbképzés Összesen: ÁFA 25 % Belföldi kiküldetés Összesen: Biztositási díj Szakfeladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatás fő bére Garantált bérminiumra való kieg Dec. havi keresetkiegészítés Munkahelyi pótlék 2 fő Vezetői pótlék Jubileumi jutalom 1 fő összesen Cafetéria juttatás. 4 fő összesen Részfoglalk. bére 2 fő Kjt.szerinti Munkahelyi pótlék 1 fő Helyettesítés Jubileumi jutalom 2 fő összesen 51 összesen: Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.4 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: : Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Védőruha Tisztítószer,mosószer összesen

24 55111 Telefon Gázenergia szolg. díja Villamosenergia Víz-és csatorna díjak Gép-, berendezés karbantartás Posta ktg Számítógépek üzemeltetése Szemétszállítás, kéményseprés Továbbképzések összesen ÁFA 5 % % ÁFA 25 % % Belföld kiküldetés Összesen: Biztositási dij Tartalék évi pénzmaradványból Szakfeladat összesen Család- és nővédelmi eü.gondozás (80%) Alapilletmény 2 fő Kjt. szerinti soros béremelés Pótlék 2 főx Bérlettérítés Cafetéria 2 fő , Rész.foglalkozású munkabére 1 fő Dec. havi keresetkieg Munkahelyi pótlék Helyettesítés Cafetéria juttatás , összesen Tb. Járulék dec.hó % Munkaadói járulék dec. hó % Egészségügyi hozzájár.2 x Nyugdíjjárulék % Eü.bizt. Járulék % Munkaerő-piaci járulék % összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag Védőruha, munkaruha Tisztítószer,mosószer összesen Telefon Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia Számitástechn. rendszer műk. kiadása Szemétszállítás, kéményseprés Posta Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés Iskola egészségügyi ellátás összesen ÁFA 5 % % ÁFA 25% % Belföldi kiküldetés összesen Biztositási dijak

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése 889101-1 Bölcsődei ellátás Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 3883 Bérek összesen: 3883 5311 TB járulék 26%

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem 1. számú melléklet Megnevezés Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként adatok ezer ft-ban 2. számú melléklet 011130 013320 013350 013360 018030 031030 041232

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1/2012. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. január 30-án (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Bevételek tételesen Víztermelés, kezelés-ellátás lakás vízdíja

Bevételek tételesen Víztermelés, kezelés-ellátás lakás vízdíja Bevételek tételesen Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft. 1000 Ft 1000 Ft 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 913116

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2012. évi költségvetés

2012. évi költségvetés 2012. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2011. dec.): 3 fő további

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez - 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) 3 705 917 Ft x 12 hó = Jegyző, aljegyző és (19-4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 3 309 599 x 12 hó 39

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb igazgatási szolg. díj Okmányirodai

Részletesebben