KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba."

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület április 18-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Kaba Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.17.) rendelet módosítása; A évi költségvetés zárszámadása; Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 2. A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetben való elfogadása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása; A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Kaba Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Kaba Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 6. A képviselő-testület évi munkatervének módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Terület vásárlás szennyvíz átemelők létesítéséhez Előadó: Szegi Emma polgármester 8. Vagyongazdálkodási terv (Az anyag később kerül megküldésre) Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Társulási megállapodások módosításának előkészítése Előadó: Szegi Emma polgármester 10. Slambuc Kft. bérbeszámítás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester

2 11. Szivattyúzásra fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, április 12. Szegi Emma polgármester T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről I. 47/2013. (III. 12.) Kvt.h. Talajvédelmi terv elkészítésére ajánlattevő megbízásáról, fedezet biztosításáról A TERREX Kft-vel ( 4031 Debrecen, István út 112.) a megbízási szerződés megkötése a talajvédelmi terv elkészítésére megtörtént. 48/2013. (III.12.) Kvt.h. Kaba belterületén elhelyezkedő Táncsics utca, Dózsa utca, Kuruc utca, Bajcsy-Zs. utca, Hajnal utca és a közút melletti szakasz, Görbe utca, Kossuth utca csapadékvíz elvezető csatornák kiépítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői feladatok elvégzésére fedezet biztosításáról, Ajánlattevő megbízásáról A felelős műszaki vezetői feladatok elvégzésére a GEOMEN Kft-vel ( 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 5.) a megbízási szerződés megkötése megtörtént. 49/2013. (III.12.) Kvt.h. használati szerződés a Püspökladányi Tankerülettel A használati szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 53/2013. (III.12.) Kvt.h. a CÍVISTERV Bt. megbízásáról A CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Bt-vel a megbízási szerződés megkötése megtörtént. 57/2013. (III.19.) Kvt.h. 60/2013. (III.19.) Kvt.h. Kaba város szociális célú városrehabilitációja pályázathoz kapcsolódó tervek elfogadásáról Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv, Kaba Város Parkolási Koncepciója valamint Kaba Város Sportkoncepciója a pályázat részeként benyújtásra került. 63/2013. (III.21.) Kvt.h. az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról A társulásban résztvevő települések részére a határozat valamint a beiratkozás időpontjáról készített tájékoztató megküldésre került, a helyben szokásos módon a közzététel megtörtént. 65/2013. (III.21.) Kvt.h. pályázat kiírásáról helyi műsor készítésére és megbízás meghosszabbításáról A pályázati felhívás megjelentetése és közzététele megtörtént. A megbízási szerződés módosítása és aláírása megtörtént. 66/2013. (III.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Az érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 67/2013. (III.21.) Kvt.h. 69/2013. (III.21.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

3 II. TÁMOP / azonosító számú Képzésekkel a kulturális szolgáltatásért könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében című pályázat Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Az Óvodafejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott A kabai, tetétleni és sápi óvodák integrált fejlesztése című és TÁMOP /2 azonosító jelű pályázatot tartalék listára helyezték. TÁMOP C-11/ jelű és Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása című pályázat megvalósítása folyamatban van. Kaba, április 12. Szegi Emma polgármester

4 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület április 18-ai ülésére Tárgy: Kaba Városi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.17.) rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.17.) rendeletét módosítja: - a évi pénzmaradványról szóló 79/2012.(IV.19.) határozatnak, - a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek, - az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak megfelelően. Az önkormányzat költségvetési rendelet módosítását a következők szerint javaslom: Bevételi előirányzatok változása: Kiadási előirányzatok változása: Működési bevételek: ÁMK műk.bevétel ÁMK bér188, jár 51,dol.5408= Óvoda műk. bevétel 565 Óvoda dologi 565 Támasz. műk. bevétel 619 Támasz bér206,fejl.413= 619 Önkorm. műk. bevétel Önkorm. bér246, jár66,dol.3037, fej. 8748, céltart = Pol.hiv. működési bevétel Önkorm.bér, jár= Önkormányzat sajátos műk. bev Helyi adó bevétel Hiány csökkentése Beruházási céltartalék Pol.hiv. működési bevétel hely. 270 Bírság hely Működési támogatások Isk. bér , dol.-956= Normatív hozzájárulás Támasz bér 2441, jár. 660, dol.554= ( ) Óv. bér -783, jár 235, dol.391= Szoc. bér prémiumévek Polg.hiv. bér, jár. 493 Önkormányzat bér Iskola bér 3832, jár. 1035= Óvoda 812, jár, 220= Egyéb központosított Int. bér, jár, dologi Egyéb működési bevétel Támasz bölcsőde udv.pályázat 524 Támasz fejlesztés 524 Polg.hiv. kieg. gyermekvédelmi Szociális ellátás iskoláztatási tám. 126 óvodáztatási tám. 228 Önkormányzat Sár. norm,2011áll.tám Támasz bér 794, jár.271, dol.1148, fejl. 1779= Hiányra Áldozat pályázat Önkorm. bér 16535, jár.4465, dol.1610 =

5 Bértámogatás Munkaügyi Közp Önkorm.foglalk.bér , jár , dol.2687= LIDER pályázat Műv.ház Beruházási céltartalék Sárréti Isk. 774 Beruházási céltartalék 774 Gyemekvédelmi, megel. gyermekt Önkorm.szoc. 262 pe.átadás Iskola pályázat, egyéb Iskola bér 1578, jár.19 dol.3411,ellátottak jut. 6808= Óvoda pályázat egyéb 827 Óvoda bér 651,jár. 176,= 827 ÁMK Műv. ház pályázat 250 ÁMK Műv.ház dologi 250 Egyéb felhalmozási bevétel Önkorm. belvíz fejl Int. felm Bevételi előirányzat változása összesen: Kiadási előirányzat vál. összesen: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően módosítsa az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.17.) rendeletét Kaba, Szegi Emma Polgármester

6 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (IV.). rendelet tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.17.) rendelet módosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi törvény 23. és 34. -aiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a évi költségvetésének módosításáról(továbbiakban:ör) a következőket rendeli el: 1.. /1/ A 3/2012. (II..17.) rendelet /továbbiakban: R/ 1.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 2.. Az R. 2.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 269,875 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 101 fő 3.. Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /1/ Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg és a 2. -ban megállapított kiadási főösszeg különbözete 0 ezer forint az önkormányzati költségvetés hiánya." 4.. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A kiadásokból ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 5.. Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: 6.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása ezer forint." 6.. (1) Az R. 14..(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: 14..(1) A tartalék összege ezer forint. 14..(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege ezer forint. 14..(3) Felhalmozási céltartalék lekötött betét ezer forint, előző évek tartalékai ezer forint. 8.. Az R. 2., 3., 4.,7.,sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4., sz. mellékletei lépnek. 9.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, április 05. Szegi Emma sk. polgármester dr Csabai Zsolt sk. jegyző

7

8

9

10 4.sz. melléklet 3./2012.(II.17) Ör.sz KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS KIADÁSAI 3.számú melléklet /2013.(IV ).Ör.sz. adatok ezer forintban 2012.év előirányzat Megnevezés eredeti mód.4 Beruházások Önkormányzat Taninform 811 Belterületi útterv, Vízmű ventilátor vásárlás Belvíz pályázat Fürdő szivattyú Fürdő kútterv 840 Sósvíztározó Földcsere 100 Településrendezési terv 635 Térfigyelő rendszer Kondipark Startmunka belvíz Startmunka utak Startmunka mg. Tárgyieszköz 918 Áldozatsegítő pályázat Támasz Segélyhívó pályázat Támasz Fordított áfa Önkormányzat összesen Polgármesteri hivatal Ügyviteli eszközök vásárlása 182 Polgármesteri hivatal összesen: 182 Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Támasz gép beszerzés Udvar bölcsőde homokozó BNB 192 ÁMK TÁMOP eszköz beszerzés, inform. eszköz Kaba-Tetétlen-Báránd szennyvíz.önkormányzati társulás Beruházások mindösszesen: Felújítás Önkormányzat Járműjavítás 723 Fürdő kapú 242 Fürdő oldalajtó 600 Napközi konyha felújítás Hétszínvirág óvoda Fordított áfa Hétszínvirág óvoda Fürdő diverzifikációs pály Nyilászáró csere iskola 2 222

11 Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal udvar felújítás Támasz Szociális Alap. Központ Bölcsöde udvar homokozó BNB Felújítások mindösszesen: MINDÖSSZESEN:

12 /2013. Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) Előterjesztés A képviselő-testület április 18-ai ülésére Tárgy: évi költségvetés zárszámadása. Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 82. -nak megfelelően az önkormányzat évi gazdálkodásáról a következők szerint számolok be. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 3/2012.(II.17.) Ör. sz. rendeletével állapította meg, melyet a 20/2012.(IX.20.), 27/2012.(XI.23.), 2/2013.(I.18.) Ör.sz. rendelettel módosította, és még a jelenlegi testületi ülésen módosításra kerül. A módosítások számszakilag tartalmazzák az előző évi pénzmaradványt, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a központi költségvetés pótelőirányzatait, pályázaton elnyert támogatásokat valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat változásokat. Az önkormányzat évi gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult. Az intézmények feladatellátása biztosított volt, likviditási gond nem merült fel. A évi költségvetés elfogadásakor fennálló 190,4 millió forint hiány megszüntetésre került 129,0 millió forint ÖNHIKI támogatásból, 51,0 millió forint iparűzési adó többletből, 7,3 millió forint szabad pénzmaradványból, 2,9 millió forint egyéb bevételből. Összességében a gazdálkodás bevételi (101%) és kiadási (81 %) mutatói kedvezően alakultak. A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások 93%-a, a munkaadót terhelő járulékok 92 %-a, a dologi és egyéb folyó kiadások 95%-a, egyéb működési kiadások 97 %-a és a felhalmozási kiadások 76 %-a valósult meg. A Képviselő-testület a következő határozatokkal döntött létszámbővítésről:- 27/2012.(II.16.) Kvt. h. 1 fő óvodapedagógus és 1fő 6 órás dajka a Kabai Óvodánál Báránd településen,- 25/2012.(II.16.) Kvt. határozattal Biharnagybajom és Báránd településen a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 2 fő létszámbővítéséről - 175/2012.(VIII.16.) Kvt. határozatban Kaba Város Önkormányzat létszámát 1 fővel növelte pályázathoz,- 189/2012.(VIII.30.) Kvt. határozatban polgármesteri hivatal létszámát 2 fővel növeli. Az önkormányzat december 31.-án ezer forint névértékű részvénnyel és ezer forint lekötött betéttel és ezer forint záró pénzkészlettel rendelkezett. Az önkormányzat gazdálkodását függetlenített belső ellenőr ellenőrizte a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján. Az erről készült összefoglaló jelentés külön napirendként kerül megtárgyalásra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásának II. negyedévi Általános Forgalmi Adó ellenőrzését végezte és mindent rendben talált. A bevételek és kiadások alakulása A költségvetés bevételét az 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A beruházásokat és felújításokat a 4. számú melléklet mutatja be. Bevételek alakulása: A évben a tervezett bevétel 101%-a, ezer forint realizálódott. A működési bevételek összege összesen ezer forint (100%). Ezen belül:

13 - Az intézményi működési bevétel ezer forint (98 %), mely tartalmazza az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat, szolgáltatás bevételeit, ÁFA visszatérüléseket. - Az önkormányzat sajátos működési bevétele ezer forint (98%) ezer forint helyi adót és ezer forint átengedett központi adót és ezer forint egyéb bevételt tartalmaz. Az iparűzési adóból 67 millió forinttal folyt be több a tervezetthez viszonyítva. Remélhetőleg az elszámoláskor nem kell majd nagyobb összeget visszafizetni a vállalkozásoknak. - Működési támogatások összege ezer forint (100 %) A normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat havi egyenlő részben a normatív felmérések alapján kapjuk a központi költségvetésből. Központosított támogatás működési célra a közszféra kereset kiegészítése, a prémiumévek program támogatása, az esélyegyenlőség pályázat támogatása. A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI ezer forint. - Egyéb működési bevételek összege ezer forint (100 %). Az tartalmazza az utólagosan igényelhető támogatásokat, a mezőgazdasági termelés, belvíz, út közmunka pályázatát, a mozgáskorlátozottak támogatását, a megelőlegezett gyerektartást, az intézmények pályázati támogatását, és a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulását. Felhalmozási bevételek összege összesen ezer forint (100%). Ezen belül: - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kamat bevétel ezer forint (104 %). - Egyéb felhalmozási bevételek ezer forint (100 %). Ez tartalmazza Sápi óvoda, Hétszínvirág óvoda és a belvíz pályázatát. Támogatások és kölcsönök visszatérülése ezer forint ezer forint működési célú hitel megszüntetésre került. A pénzmaradvány tartalmazza a évre áthúzódó feladatok fedezetét, továbbá a testületi döntés alapján meghatározott célra felhasználható részt. Egyéb finanszírozási bevételeknél - kiegyenlítő függő, átfutó bevételek - az előző évben megkapott állami előleg rendezése szerepel. Kiadások alakulása: A költségvetésben előirányzott kiadások 81 %-a valósult meg ezer forint összegben. Működési kiadások összege összesen ezer forint (94%). Ezen belül: - A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása az előirányzathoz viszonyítva 93 % és 92 %, ami részletezésben is időarányos. Közfoglalkoztatásra ezer forint előirányzott bérből kifizetésre került ezer forint, a járulék előirányzata ezer forint ebből kifizetésre került ezer forint. - Dologi és egyéb folyó kiadásokra ezer forintot (95%) fordított az önkormányzat. A dologi kiadások teljesítési aránya feladatonként széles intervallum között mozog. Az intézmények feladata és kötelezettsége az elfogadott költségvetés keretén belüli gazdálkodás, ami 2012 évben maradéktalanul teljesült. - Egyéb működési kiadások összege ezer forint (97%). A működési célú pénzeszköz átadásnál a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nek a finanszírozása az elvégzett feladatok arányában történt. Egyesületek civil szervezetek támogatása időarányosan történt. A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása ezer forint (98%). Felhalmozási kiadások összege összesen ezer forint (76 %). Ezen belül: - Beruházási kiadásokra ezer forint (68%) került felhasználásra. - Felújítási kiadásokra ezer forint (86%) került felhasználásra. - Egyéb felhalmozási kiadások ezer forint (87%) (a Sápi óvoda pályázata). Támogatások kölcsönök nyújtása ezer forint ebből K-B-T szennyvíz ezer forint ezer forint Sporttelep pályázathoz. Egyéb finanszírozás kiadásai a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások a december havi bér kifizetésekhez, szociális ellátásokhoz és intézményfinanszírozáshoz, és Uniós pályázatokhoz kapcsolódnak. Összességében: Az önkormányzat gazdálkodása eredményes volt, likviditási gond nem merült fel. A pénz és vagyongazdálkodás az erre vonatkozó szabályok szerint rendben történt, késedelem vagy mulasztás miatt kár nem keletkezett, a célszerű, takarékos gazdálkodás elvei a részben szűkös források ellenére is érvényesültek.

14 A pénz és vagyongazdálkodás az erre vonatkozó szabályok szerint rendben történt, késedelem vagy mulasztás miatt kár nem keletkezett, a célszerű, takarékos gazdálkodás elvei - részbeni szűkös források ellenére is - érvényesültek. Az önkormányzat pénzmaradványa ezer forint, ebből az Önkormányzat ezer forint, Polgármesteri Hivatal ezer forint, Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ ezer forint, ÁMK ezer forint, Kabai Óvoda ezer forint, Gonda Ferenc Városi Könyvtár 176 ezer forint. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a évi költségvetésről szóló zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolást. Kaba, április 08. Szegi Emma polgármester Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület../ (IV.) Ör.sz. r e n d e l e t t e r v e z e t e az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján, a Városi önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2012. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat évi tényleges bevételének összegét eft-ban, az intézmények önkormányzati támogatásának tényleges összegét eft-ban fogadja el. 2.. Az 1.. szerinti bevételek címenkénti részletezését és az önkormányzati támogatás intézményenkénti részletezését az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A képviselő-testület az önkormányzat évi zárszámadását eft. kiadással fogadja el. A dolgozói létszám 269,875 fő. 4.. A 3.. szerinti kiadási előirányzatok teljesítését címenként és a dolgozói létszámot a 3. sz., 6.sz. melléklet, a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A testület az önkormányzat pénzmaradványát eft-ban állapítja meg. Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 6.. Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg alátámasztó leltár megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Több éves kihatással járó és Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat a 9 és 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatást a 11.sz melléklet tartalmazza. 7.. Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. K a b a, 2013.április 08. Szegi Emma sk. polgármester Dr Csabai Zsolt sk jegyző

15 1.sz. melléklet./2013 (IV...)Ör.sz. KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI CÍMRENDJE Cím száma és neve Alcím száma és neve Kaba Város Önkormányzata 1 Kaba Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerv 2 Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodóköltségvetési szerv Támasz Szociális Alapszolgáltatási 3 Központ önállóan működő költségvetési szerv 4 Általános Művelődési Központ /ÁMK/ önállóan működő és gazdálkodóköltségvetési szerv 5 Kabai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 6 Gonda Ferenc Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv

16

17

18

19

20

21

22

23 .)Ör.sz 6.számú melléklet.../2013.(iv.. KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma évi változás CÍMEK MEGNEVEZÉS létszám csökk. növ. létszám Polgármesteri Hivatal 26,00 2,00 28,00 Önkormányzat 8,25 0,50 1,00 8,75 T.Szociális Alapsz. Központ 61,75 2,00 63,75 ÁMK Iskola 117, ,125 Kabai Óvoda 48,25 1,75 50,00 Gonda F.Könyvtár 2,25 2,25 MINDÖSSZESEN: 263,625 0,50 6,75 269,875

24

25

26

27

28 VAGYONKIMUTATÁS 2012.XII.31. ESZKÖZÖK Sorsz ám Előző év Tárgyév Változás %-a állományi érték I. Immateriális javak ,02 II. Tárgyi eszközök ( ) ,18 II/1. Törzsvagyon (4+12) ,39 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) ,26 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók ,00 2. Közfargalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák ,16 6. Egyéb ingatlanok ,55 7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás ,68 b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) ,70 1. Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai ,10 6. Sportlétesítmények Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek ,64 9. Műemlékek Védett természeti területek Folyamtban lévő ingatlan beruházás ,00 II/2.Forgalomképes ingatlanok ( ) ,50 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ,37 2. Épületek ,97 3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) ,46 1. Gépek berendezések felszerlések ,52 2. Járművek ,39 3. Tenyészállatok Beruházásra adott előlegek III.Befektetett pénzügyi eszközök ,66 IV.Üzemeltetésre, kez. átadott, koncessz. adott eszk.korl.forg.képes ,64 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,37 I. Készletek ,47 II. Követelések öszesen ( ) ,18 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,21 2. Adósok ,53 Ebből: - helyi adóhátralék lakbér hátralék téritési díj hátralékok egyéb hátralékok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,60 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,57 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,08 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )) ,30

29 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) ,49 Nullára leírt eszközök összesen: ,47 Immateriális javak ,23 ingatlanok ,00 gépek ,98 járművek ,23 koncesszióba adott eszközök ,73 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás Induló tőke Tőkeváltozások ,09 3. Saját tul.eszk. tartós tőkéje D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) ,57 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56) ,55 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) ,80 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) ,94 b/következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (58+59) Tárgyévi vállakozási eredmény Előző év(ek) vállakozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57) ,55 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,34 1. Rövid lejáratú kölcsönök ,00 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,03 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,54 Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés ,06 - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,67 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,08 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,49 %-a

30

31

32 Kaba város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 10. sz melléklet Feladat megnevezése Beruházás Tervévet megelőző kiadás Kiadási előirányzat (Eft) összköltsége Megjegyzés Világítás korszerűsítés bérl díj sz.melléklet /2013 (IV..) KIMUTATÁS KABA VÁROSÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETET TÁMOGATÁSÁRÓL adatok ezer forintban Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók mentesség 6802 Iparűzési adó 345 db vállalkozás 6802 Gépjármű adó mentesség db gépjárműnél 1662 Talajterhelési díj fő 132 Gyermek étkeztetés térítési díj nincs kedvezménye Szociális étkeztetés térítési nincs díj kedvezménye Összesen: mentesség 8596

33 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) : Tárgy: Előterjesztés K/.. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április 18-ei ülésére Tárgy: Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány felosztására. Tisztelt Képviselő-testület! A testület a mai ülésen elfogadta az elmúlt évi költségvetés zárszámadását, és egyúttal jóváhagyta a e.ft pénzmaradványt. A pénzmaradvány felosztására az intézményvezetők és a hivatal vezetői a következőket javasolják: Megnevezés Pénzmaradvány Áthúzódó feladatokra Szabad pénzmaradvány összesen Polgármesteri Hivatal Támasz Sz.Alapsz.Közp. Kaba Báránd Sáp Tetétlen Biharnagybajom ÁMK Kaba Báránd Sáp Tetétlen = = = Kabai Óvoda Kaba Báránd Sáp Tetétlen = = Gonda Ferenc Városi Könyvtár 52 Önkormányzat Mindösszesen: Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : 71 eft Dologi kiadásokra 71 Karbantartás, kisjavítás 71 Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál Bér közmunka december Járulékok Dologi kiadásokra

34 Orvosi rendelő gázdíj 143 Orvosi rendelő karbantartás, kisjavítás 25 Áramdíjak 406 Közvilágítás Fürdő vízkészlet járulék Szelektív szemétszállítás 163 Karácsonyi világítás 318 Támasz jelzőrendszer visszafizetés 355 Áldozatsegítő önismereti tréning 180 Áldozatsegítő szupervízió 120 Beruházási, felújítási kiadásokra Belterületi csapad.víz-véd. pályázat Térfigyelő rendszer Rákóczi utca korszerűsítés Útépítési engedélyezési díj 646 Pénzeszközátadás Városgazdálkodás Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K eft Beruházási, felújítási kiadásokra 377 Kaba számítógép vásárlás 227 Sáp számítógép vásárlás 150 Dologi kiadásokra Élelmiszer beszerzés bölcsőde Kaba 15 Vásárolt élelmezés (Kaba 1.400, Sáp 633, ) Vízdíj(Kaba 5, Sáp 1, Tetétlen 4) 10 Gázdíj Tetétlen 30 Áramdíj Kaba 41 Szennyvízszállítás Biharnagybajom 32 Vizsgadíj Kaba 42 Irodaszer, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Kaba 15, Sáp évi normatíva visszafizetés Kaba jelzőrend. 355 Áthúzódó feladatokra ÁMK eFt Kaba évi rehabilitációs hozzájárulás 544 Munkábajárás bér 128 Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 1914 jár 517, Többletfeladat dec. bér 294, jár.79= 373 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 313 Dec. havi étkezési bér 315, jár. 38, dol.60= 413 Ösztöndíj bér 735 Rezsi ktg dol Műv. ház dologira rehab. 33, áfa 128, Balassi pály.150, rendezv Báránd Pedagógus ösztönző tám bér 817 jár 220, Kistérs társ norm visszafizetése,egyéb dologi 19 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR Sáp Dec. havi étkezési bér 175, jár. 22, dol.33= 230 Pedagógus ösztönző támogatás bér jár 477,dol Munkábajárás bér 111 Ösztöndíj bér évi rehabilitációs hozzájárulás dol

35 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 112 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR Tetétlen Munkábajárás bér 60 Pedagógus ösztönző támogatás bér jár 331,dol évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 136 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 17 Áfa dologi 8 Áthúzódó feladatokra Óvodánál ef Kaba Dec. havi étkezési bér 120, jár. 14, dol.23= 157 Munkábajárás bér 11 Pedagógus ösztönző támogatás bér 388 jár 105,dol évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 277 Rezsi ktg dol. 416 Báránd Prémiumévekben fogl bér 135 jár Pedagógus ösztönző támogatás bér 254 jár 69, évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 72 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi évi szállítói tartozás dol. 140 Sáp Pedagógus ösztönző támogatás bér 614 jár 165, dol.208= 987 Dec. havi étkezési bér 65, jár. 8, dol.12= 85 Munkábajárás bér évi rehabilitációs hozzájárulás dol évi szállítói tartozás dol. 208 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 249 Tetétlen 531 Pedagógus ösztönző tám bér 321, jár 87, évi szállítói tartozás dol. 106 Munkábajárás bér 17 Könyvtár 124 eft Dec. havi étkezési bér 15, jár. 2, dol.3= évi szállítói tartozás dol. 104 Áthúzódó feladatok mindösszesen: eFt Az önkormányzat szabad pénzmaradványa eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból eFt 38/2012.(III.16.) Rákóczi útcsere /2009 köt.váll. Sósvíztározó építés /2011.(III.31.) Kondipark /2007.(II.16.) Napközi konyha felújítás /2009.(IV.16.) Iskola nyílászáró pályázat /2006.(V.18.) Támasz adomány Lekötött betét Fejlesztési céltartalék Céltartalék élőző évek pénzmaradványa Áldozatsegítő pályázat Könyvtár bér és jár.140, gázdíj 800,= 940 Műv.ház Város 10 éves ünnepre pályázat függvényében Műv.ház külső homlokzat vakolat javítás Közmunka önerő bér 980, jár.265= Fürdő karbantartási munkáira

36 Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból Beruházási céltartalék Pog.hiv. épület karbantartásra Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából Kaba Adomány szállítás Svédország segédeszközök 650, élelmiszer adomány Intézményi kifizetésre bér 200, járulékokra Beruházási céltartalék önkormányzat Báránd Intézményi kifizetésre bér 5 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére, többlet kiadásokra Sáp Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Tetétlen 833 Intézményi kifizetésre bér 8 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 825 Biharnagybajom 282 Intézményi kifizetésre bér 34 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 248 Szabad pénzmaradvány Iskolánál 9.098eFt Iskola Kaba Tisztasági festés, karbantartás TSz iskola WC felújítás Beruházási céltartalék önkormányzat Szabad pénzmaradvány Óvodánál eft Kaba Udvari játékok biztonsági bevizsgálása, vásárlása 800 Szabályzatok, kockázatbecslés 300 Beruházási céltartalék önkormányzat Sáp visszafizetés 539 A 138/2008.(VI.26.) Fürdő kútterv.3/2009.(ii.19.) Fürdő szivattyú megvalósításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésre kerül. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy eft szabad pénzmaradványból a felhasználás a korábbi testületi döntésnek, és az intézmények igényeiből indokoltnak tartottaknak megfelelően történjen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : 71 eft Dologi kiadásokra 71 Karbantartás, kisjavítás 71 Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál Bér közmunka december Járulékok

37 Dologi kiadásokra Orvosi rendelő gázdíj 143 Orvosi rendelő karbantartás, kisjavítás 25 Áramdíjak 406 Közvilágítás Fürdő vízkészlet járulék Szelektív szemétszállítás 163 Karácsonyi világítás 318 Támasz jelzőrendszer visszafizetés 355 Áldozatsegítő önismereti tréning 180 Áldozatsegítő szupervízió 120 Beruházási, felújítási kiadásokra Belterületi csapad.víz-véd. pályázat Térfigyelő rendszer Rákóczi utca korszerűsítés Útépítési engedélyezési díj 646 Pénzeszközátadás Városgazdálkodás Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K eft Beruházási, felújítási kiadásokra 377 Kaba számítógép vásárlás 227 Sáp számítógép vásárlás 150 Dologi kiadásokra Élelmiszer beszerzés bölcsőde Kaba 15 Vásárolt élelmezés (Kaba 1.400, Sáp 633, ) Vízdíj(Kaba 5, Sáp 1, Tetétlen 4) 10 Gázdíj Tetétlen 30 Áramdíj Kaba 41 Szennyvízszállítás Biharnagybajom 32 Vizsgadíj Kaba 42 Irodaszer, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Kaba 15, Sáp évi normatíva visszafizetés Kaba jelzőrend. 355 Áthúzódó feladatokra ÁMK eFt Kaba évi rehabilitációs hozzájárulás 544 Munkábajárás bér 128 Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 1914 jár 517, Többletfeladat dec. bér 294, jár.79= 373 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 313 Dec. havi étkezési bér 315, jár. 38, dol.60= 413 Ösztöndíj bér 735 Rezsi ktg dol Műv. ház dologira rehab. 33, áfa 128, Balassi pály.150, rendezv Báránd Pedagógus ösztönző tám bér 817 jár 220, Kistérs társ norm visszafizetése,egyéb dologi 19 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR Sáp Dec. havi étkezési bér 175, jár. 22, dol.33= 230 Pedagógus ösztönző támogatás bér jár 477,dol Munkábajárás bér

38 Ösztöndíj bér évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 128 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 112 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR Tetétlen Munkábajárás bér 60 Pedagógus ösztönző támogatás bér jár 331,dol évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 136 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 17 Áfa dologi 8 Áthúzódó feladatokra Óvodánál ef Kaba Dec. havi étkezési bér 120, jár. 14, dol.23= 157 Munkábajárás bér 11 Pedagógus ösztönző támogatás bér 388 jár 105,dol évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 277 Rezsi ktg dol. 416 Báránd Prémiumévekben fogl bér 135 jár Pedagógus ösztönző támogatás bér 254 jár 69, évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 72 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi évi szállítói tartozás dol. 140 Sáp Pedagógus ösztönző támogatás bér 614 jár 165, dol.208= 987 Dec. havi étkezési bér 65, jár. 8, dol.12= 85 Munkábajárás bér évi rehabilitációs hozzájárulás dol évi szállítói tartozás dol. 208 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 249 Tetétlen 531 Pedagógus ösztönző tám bér 321, jár 87, évi szállítói tartozás dol. 106 Munkábajárás bér 17 Könyvtár 124 eft Dec. havi étkezési bér 15, jár. 2, dol.3= évi szállítói tartozás dol. 104 Áthúzódó feladatok mindösszesen: eFt Az önkormányzat szabad pénzmaradványa eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból eFt 38/2012.(III.16.) Rákóczi útcsere /2009 köt.váll. Sósvíztározó építés /2011.(III.31.) Kondipark /2007.(II.16.) Napközi konyha felújítás /2009.(IV.16.) Iskola nyílászáró pályázat /2006.(V.18.) Támasz adomány Lekötött betét Fejlesztési céltartalék Céltartalék élőző évek pénzmaradványa Áldozatsegítő pályázat Könyvtár bér és jár.140, gázdíj 800,= 940 Műv.ház Város 10 éves ünnepre pályázat függvényében

39 Műv.ház külső homlokzat vakolat javítás Közmunka önerő bér 980, jár.265= Fürdő karbantartási munkáira Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból Beruházási céltartalék Pog.hiv. épület karbantartásra Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából Kaba Adomány szállítás Svédország segédeszközök 650, élelmiszer adomány Intézményi kifizetésre bér 200, járulékokra Beruházási céltartalék önkormányzat Báránd Intézményi kifizetésre bér 5 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére, többlet kiadásokra Sáp Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Tetétlen 833 Intézményi kifizetésre bér 8 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 825 Biharnagybajom 282 Intézményi kifizetésre bér 34 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 248 Szabad pénzmaradvány Iskolánál 9.098eFt Iskola Kaba Tisztasági festés, karbantartás TSz iskola WC felújítás Beruházási céltartalék önkormányzat Szabad pénzmaradvány Óvodánál eft Kaba Udvari játékok biztonsági bevizsgálása, vásárlása 800 Szabályzatok, kockázatbecslés 300 Beruházási céltartalék önkormányzat Sáp visszafizetés 539 A 138/2008.(VI.26.) Fürdő kútterv.3/2009.(ii.19.) Fürdő szivattyú megvalósításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésre kerül. Határidő: április 19. Felelős: Szegi Emma polgármester K ab a, április 08. Szegi Emma polgármester 39

40 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL Rövid általános összefoglaló értékelés A Kaba Város Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét évben a évi CXCV. törvény, a 370/2011. Kormányrendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte. A belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása során feltárt hiányosságokról, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatta, a javítás érdekében javaslatokat tett. A évi ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. 40

41 A évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. A évi belső ellenőrzés negyedéves bontásban jóváhagyott éves terv alapján került végrehajtásra, a különböző típusú ellenőrzések a következőképpen alakultak: Tervezett (db/nap) Végrehajtott (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés 2 / 12 2 / 12 Szabályszerűségi ellenőrzés 3 / 13 4 / 30 Rendszerellenőrzés 2 / 10 2 / 10 Teljesítmény ellenőrzés 2 / 7 1 / 2 Informatikai rendszerellenőrzés 1 / 4 1 / évi belső ellenőrzések: 10/ 46 10/ évben az éves belső ellenőrzési tervben betervezett ellenőrzések végrehajtása egy ellenőrzés kivételével megtörtént. A III. negyedévre tervezett Vagyonhasználat, hasznosítás ellenőrzése elmaradt. Az elmaradt ellenőrzés, valamint a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tervezett 9 ellenőri munkanap terhére került végrehajtásra Kaba Város Önkormányzat Képviselőtestületének 99/2012. (V. 14.) határozata alapján a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nél a évekre vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzés. A Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodott a megfelelő belső ellenőrzés kialakításáról és működéséről. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények belső ellenőrzési tevékenységének ellátását évben a 370/2011. Kormányrendelet 24. (2) bekezdésében előírt szakmai követelményeknek megfelelő, az Áht. 70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szakértő bevonásával oldotta meg. A belső ellenőrzési tevékenységének ellátásával megbízott külső szakértő a 370/2011. Kormányrendelet 16. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodásban foglalt felhatalmazás alapján ellátta a belső ellenőrzési vezető 22. (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatait is, a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének közvetlen felügyelete alá tartozott. A funkcionális függetlenség megsértése és összeférhetetlenségi esetek nem fordultak elő. Következtetés megállapítások alapján (kontrollrendszerre és belső ellenőrzésre vonatkozóan) A belső kontrollrendszer az előző években kialakításra került. A Polgármesteri Hivatal alapító okirattal, jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. A gazdasági szervezet jogszabályban előírt ügyrendjét elkészítette, mely a költségvetési tervezés és a zárszámadás elkészítés rendjét tartalmazza. Az ÁMK a FEUVE rendszer kialakítását, működését biztosító hatályos szabályzatokkal rendelkezik. A beszámolási időszakban a tervezés, a beszámolás, a kötelezettségek vállalása és a kifizetések szabályozott formában történtek. A munkafolyamatok a FEUVE-n belüli szabályozásnak megfelelően kerültek végrehajtásra. Azon ajánlások és javaslatok bemutatása, amelyeknek volt közvetlen gyakorlati hatása 41

42 Az ellenőrzések során tett észrevételek elsősorban a gazdálkodási tevékenység javítását szolgálták. A megállapítások, észrevételek hasznosítására intézkedési tervek készültek. Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. A vizsgált témák: Társadalmi szervezetek évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról készített jelentések ellenőrzése Az elemi költségvetés jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak megfelelő összeállításának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál Főkönyvi és analitikus könyvelés és a évi költségvetési beszámoló ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál Számviteli szabályzatok jogszabályok évi módosításából és a gazdálkodás helyi körülményeinek változásából eredő aktualizálásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál és az ÁMK-nál A munkaerő létszám ellátandó feladatokkal összhangban álló tervezésének, a bérek megállapításának, a béralap megfelelő felhasználásának ellenőrzése a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál Házipénztárak és pénzkezelő helyek szabályozottságának, a működés során a vonatkozó előírások betartásának, rovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál, a Sári Gusztáv Tagiskolánál, a Művelődési Háznál és a Külső pénzkezelő helyeken A rendelkezésre álló előirányzatok szabályos és gazdaságos felhasználásának ellenőrzése az ÁMK-nál Üzemeltetés, fenntartás, működtetés hatékonyságának ellenőrzése a Városi Fürdőnél Informatikai rendszerek ellenőrzése az ÁMK-nál Soron kívüli ellenőrzés: Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. szabályszerűségi ellenőrzése Kaba, február 20. Dr. Csabai Zsolt jegyző 42

43 Éves Ellenőrzési Jelentés Kaba Város Önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeteinél végzett belső ellenőrzésről Kaba 2012.

44 TARTALOMJEGYZÉK I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 1 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 1 a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 1 b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 3 gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 3 a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága 4 b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítsa 4 c) Összeférhetetlenségi esetek 5 d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 5 e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 5 f) Az ellenőrzések nyilvántartása 5 g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 5 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 5 A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 6 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 1. hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében 6 tett fontosabb javaslatok II. 2. A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése 11 III. Az intézkedési tervek megvalósítása 13

45 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület részére ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ELLENŐRZÉSEIRŐL A kockázatelemzés alapján, a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően összeállított évi ellenőrzési terv, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -a alapján a Belső ellenőrzési kézikönyv útmutatásai szerint a Belső ellenőrzési vezető összeállította a évben lefolytatott ellenőrzéseiről éves ellenőrzési jelentését. I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN Kaba Város Önkormányzat évi ellenőrzési terve kockázatelemzés alapján a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően a Bkr-ben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. A Belső ellenőrzési vezető által készített évi belső ellenőrzési tervet Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2011. (X. 20.) Öh határozatával jóváhagyta. A évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A Belső ellenőrzési vezető a évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze. Az éves ellenőrzési terv tartalma megfelelt a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A évi belső ellenőrzési terv alapján a gazdálkodó működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen került vizsgálatra kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonysága. A különböző típusú ellenőrzések évben a következőképpen alakultak: Tervezett (db/nap) Végrehajtott (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés 2 / 12 2 / 12 Szabályszerűségi ellenőrzés 3 / 13 4 / 30 Rendszerellenőrzés 2 / 10 2 / 10 Teljesítmény ellenőrzés 2 / 7 1 / 2 Informatikai rendszerellenőrzés 1 / 4 1 / évi belső ellenőrzések: 10/ 46 10/ 58 45

46 A évben tervezett ellenőrzési feladatok: Tárgy Cél Módszer Társadalmi szervezetek Annak megállapítása, hogy a évi önkormányzati társadalmi szervezetek az támogatásának Önkormányzat által felhasználásáról készített biztosított támogatást jelentések ellenőrzése megfelelően használták-e fel. Annak megállapítása, hogy az elemi költségvetés a jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak Az elemi költségvetés jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak megfelelő összeállításának ellenőrzése Főkönyvi és analitikus könyvelés és a évi költségvetési beszámoló ellenőrzése Számviteli szabályzatok jogszabályok évi módosításából és a gazdálkodás helyi körülményeinek változásából eredő aktualizálásának ellenőrzése Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, besorolásuk, működtetésük, hasznosításuk ellenőrzése A munkaerő létszám ellátandó feladatokkal összhangban álló tervezésének, a bérek megállapításának ellenőrzése Házipénztárak és pénzkezelő helyek szabályozottságának, a működés során a vonatkozó előírások betartásának, rovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése megfelelően került-e összeállításra Annak megállapítása, hogy a főkönyvi és analitikus könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e és a éves elemi költségvetési beszámolót a vonatkozó alapelveknek állították-e össze számviteli megfelelően Annak megállapítása, hogy az önkormányzat gazdálkodását érintő jogszabályok évi változásából eredően a belső szabályzatok aktualizálása megtörtént-e A vagyonnyilvántartás rendszerének, vagyonra vonatkozó jogszabályok betartásának, ingatlanok gazdaságos működtetése, befektetett pénzügyi eszközök kezelése, szabad vagyontárgyak, értékpapírok, pénzeszközök hasznosításának ellenőrzése, kiemelten az önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosítására Annak megállapítása, hogy a munkaerő létszám tervezése az ellátandó feladatokkal összhangban áll-e, a bérek megállapítása megfelelő-e Annak megállapítása, hogy a házipénztárak és külső pénzkezelő helyek működése megfelelően szabályozott-e, működés során a vonatkozó előírásokat betartják-e, pénztárrovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése 46 - Elszámolások bizonylati ellenőrzése, a felhasználás jogosságának megállapítása - Költségvetés elemzése, értékelése - Beszámoló elemzése, értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben