dr. Csabai Zsolt jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Csabai Zsolt jegyző"

Átírás

1 1 K i v o n a t a képviselő-testület november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 11-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Nyomravezetői díj felajánlása 218/2013.(XI.11.) Kvt.h. nyomravezetői díj felajánlásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen az elmúlt napokban történt sorozatos betörések elkövetője/inek mielőbbi felderítése érdekében Ft nyomravezetői díjat ajánl fel a lekötött betétek terhére. A nyomravezetői díj annak fizethető ki, aki a rendőrség által igazoltan érdemben segítette a büncselekmények felderítését és az elkövetők elfogását. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Kaba, november 29. dr. Csabai Zsolt jegyző

2 2 K i v o n a t a képviselő-testület november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 219/2013. (XI.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 21-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása 2. NIF előterjesztés Gyalogos aluljáró megépítéséről 3. Termőföld végleges más célú hasznosítása 4. Reumatológiai szakrendelés ellátása 5. Rákóczi utca karácsonyi díszvilágítására fedezet biztosítása 6. Kaba Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület kérelme 7. Kiserőmű által termelt elektromos áramhoz szükséges költség biztosítása 8. Hozzájárulás pályázat benyújtásához Előadó: dr. Koháry György alpolgármester 220/1/2013. (XI.21.) Kvt.h. a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 284/2012. (XII.20.) Kvt. határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - A költségvetési szerv: 1. Neve: Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szöveg helyébe A költségvetési szerv: 1. Neve: Kabai Polgármesteri Hivatal, szöveg lép; - 4. Alapító szerv neve: Kaba Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete helyébe 4. Alapító szerv: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1. szöveg lép; - 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata. Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása helyébe: 6. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. szöveg lép; - A 7.Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó szöveg helyébe 7.Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv szöveg lép; A 8. pont helyébe 8. Alaptevékenységének szakfeladatai Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3 Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Központi költségvetési befizetése Finanszírozási műveletek Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok,valamint támogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások a következő szöveg lép: 8. Alaptevékenysége: A hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Kaba település vonatkozásában. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos,és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Központi költségvetési befizetés Befektetési célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

4 Közgyógyellátás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok,valamint támogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások - A 13. A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: A hivatalt vezető jegyzőt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv-ben előírtak szerint nevezi ki. szöveg helyébe a 13. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. szöveg lép. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Határidő:azonnal Felelős:Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző 220/2/2013. (XI.21.) Kvt.h. a Kabai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kabai Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el: Kabai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8.. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi ( egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki A költségvetési szerv: 1. Neve: Kabai Polgármesteri Hivatal 2. Székhelye, címe: 4183 Kaba, Szabadság tér Alapításának ideje: Alapító szerv : Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér Irányító szerv: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 7. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Alaptevékenysége: A hivatal ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Kaba település vonatkozásában. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

5 5 Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos,és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Központi költségvetési befizetés Befektetési célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok,valamint támogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások 9. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10. Illetékességi területe: Kaba Város közigazgatási területe 11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Kaba Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan ingó és egyéb vagyon kezelése és használata az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint. Ingatlan: Kaba Szabadság tér /1 hrsz. 1/1 arányban. A vagyoni állapotot a hivatal mindenkori leltára tartalmazza. A hivatal használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves leltár tartalmazza. 12. A vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Kaba Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 13. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 14.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselői, akikre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. az irányadó. Lehetséges továbbá közalkalmazotti jogviszony. Ezen munkavállalók

6 6 tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztathat a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján is munkavállalót. Egyéb foglalkoztatásra ( pl. megbízási jogviszony) irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes munka. Kaba, november 21. Szegi Emma polgármester Záradék: Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 1-jei hatállyal a november 21-ei ülésén a../2013.(xi.21.) Kvt. határozattal fogadta el. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 284/2012.(XII.20.) Kvt. határozatával elfogadott Alapító Okirat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. dr. Csabai Zsolt jegyző A képviselő-testület megalkotta a 27/2013. (XI.28.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 221/2013. (XI.21.) Kvt.h. NIF előterjesztésről gyalogos aluljáró megépítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában megvalósuló Püspökladány (kiz.) Debrecen (kiz.) vonalszakasz rekonstrukciója keretében Kaba állomáson tervezett peronaluljáró meghosszabbítás igényét miszerint az aluljáró a 4-es sz. főközlekedési út alatt is átvezetett elveti és e helyett a megépítendő felüljáró kiszélesítését támogatja a kerékpáros és gyalogos forgalom lebonyolítására. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 22-től folyamatos 222/2013.(XI.21.) Kvt.h. Termőföld végleges más célú hasznosítására fedezet biztosításáról (0495/9 hrsz.) Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0495/9 hrsz.-ú termőföld végleges más célú hasznosítása ügyében - szennyvíztelep bővítése céljából a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatalának Járási Földhivatalának /2013. számú határozatában megállapított Ft egyszeri földvédelmi járulék megfizetésére a fedezetet a lekötött betét terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 223/2013.(XI.21.) Kvt.h. MESTER.DOC Kft. reumatológiai szakrendelés ellátásával kapcsolatos szerződés megszűntetéséről Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kaba Város Önkormányzata és a MESTER.DOC Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 2. fszt. 1. képviseli: Dr. Bodnár Nóra) között május 31. napjától fennálló, határozatlan időtartamú, reumatológiai szakrendelés ellátása céljából létrejött egészségügyi ellátási szerződést közös megegyezéssel december 31 napjával megszűnteti.

7 7 Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Szegi Emma Határidő: december /2013.(XI.21.) Kvt.h. Reumatológiai szakrendelés ellátásáról Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete megbízza dr. Kálmánczhey Judit Hajdúszoboszló, Ádám u. 25. szám alatti lakos, reumatológus egyéni vállalkozót a kabai reumatológia szakrendelés ellátásával január 1-től, a mellékelt együttműködési megállapodás alapján. Hozzájárul a Kaba, Béke u. 1.sz. alatti telephely bejegyzéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Szegi Emma Határidő: december /2013.(XI.21.) Kvt.h. reumatológus megbízási díjáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kálmánczhey Judit Hajdúszoboszló, Ádám u. 25. szám alatti lakos részére a reumatológiai szakorvosi feladatok ellátásáért havi Ft megbízási díjat állapít meg a mellékelt megállapodásban foglaltak szerint. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 22-től folyamatos 226/2013. (XI.21.) Kvt.h. Rákóczi utca karácsonyi díszvilágítására fedezet biztosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Mezei Vill Kft-től ( 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) a Rákóczi utca karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelését bruttó Ft összeg ellenében. A fedezetet a lekötött betét terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 227/2013. (XI.21.) Kvt.h. a Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület ( 4183 Kaba, Rákóczi u. 124.) az önkormányzat tulajdonát képező Kaba, Rákóczi u. 124.sz. alatt lévő ingatlanban található 2,60 m X 5,20 m méretű ( volt falugazdász iroda) irodát térítésmentes használatra megkapja december 1-től határozatlan időre. Egyúttal a Polgárőrséggel fennálló megállapodást ezen ingatlan figyelembe vételével módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: november /2013.(XI.21.) Kvt.h. kiserőmű által termelt elektromos áramhoz szükséges költség biztosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Riáma First Kft. ( 6630 Mindszent, Klapka György u. 11.) kiserőmű (gázmotor) által szeptember-október hónapokban termelt villamos energia ellenértékének Kft. részére történő kifizetését. A kifizetésre Ft fedezetet biztosít a lekötött betét terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. dr. Csabai Zsolt jegyző

8 8 229/2013. (XI.21.) Kvt.h. döntéshozatalból történő kizárásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határon átnyúló LEADER pályázatról történő szavazásból személyes érintettségének bejelentése alapján Szegi Emma polgármestert kizárja. Egyúttal az ülésvezetésre a napirendi pont erejéig az alpolgármestert hatalmazza fel. Határidő:azonnal Felelős: dr. Koháry György alpolgármester 230/2013. (XI.21.) Kvt.h. hozzájárulás pályázat benyújtásához Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület ( 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) által a Fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a Bihar-Sárrét-Bihor térségben címmel benyújtott pályázatban foglalt beruházás a Kaba piac (4183 Kaba, Béke u. 18.sz.) hrsz ingatlan térburkolásának megvalósításához, annak a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület általi aktiválásához és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5. év végéig a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez. A projekt megvalósítása érdekében Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület részére a Kaba, Béke u. 18.sz. alatti ingatlan használati jogát átadja. Kéri a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy az Egyesületet a képviselő-testületi döntésről értesítse. Határidő:azonnal Felelős: dr. Koháry György alpolgármester Kaba, november 28. dr. Csabai Zsolt jegyző

9 9 Melléklet a 224/2013. (XI.21.) Kvt.határozathoz Megállapodás reumatológiai szakorvosi feladatok átadásáról-átvételéről A megállapodás létrejött egyrészről Kaba Város Önkormányzata ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) képviseletében Szegi Emma polgármester továbbiakban: Megbízó -, másrészről dr. Kálmánczhey Judit 4200 Hajdúszoboszló, Ádám u.25 sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó ( adószáma: , vállalkozói engedély száma:es , Orvosok Országos nyilvántartási száma:57264) továbbiakban: Megbízott között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. Megbízó a 224/2013. (XI.21.) Kvt. határozatában határozatlan időre megbízta Megbízottat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások önkormányzati feladat biztosítása érdekében, hogy vállalkozó biztosítsa Kaba város közigazgatási területén élő lakosoknak az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény ában meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében a reumatológiai szakrendelést január 1-től. 2. Felek megállapítják, az önkormányzat felelősségi körébe tartozik a településen a reumatológiai szakrendelés biztosítása. 3. Megbízott vállalja, hogy a reumatológiai járóbeteg-szakellátást hetente 2 órában térítésmentesen biztosítja. A járóbeteg-szakellátás magában foglalja a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátást, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozást. A szakorvos feladata járóbeteg-szakellátás keretében: - a megelőző tevékenység, - az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is, - szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is, - speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg vizsgálatát követő más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása, - a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges, - intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása. 4. Megbízott a szakorvosi feladatokat Megbízó tulajdonában lévő Kaba, Béke u. 1.sz. alatt lévő orvosi rendelőben látja el. Megbízott a rendelőben kizárólagosan a reumatológiai járóbetegszakellátást végezheti. 5. A feladat ellátás teljesítéséhez szükséges jogszabályban meghatározott kötelező tárgyi eszközöket Megbízott biztosítja. 6. Megbízott a tevékenységét az orvosi rendelőben bérleti díj fizetése nélkül végzi. 7. Az orvosi rendelő épületének külső karbantartásáról az épület vagyonbiztosításáról Megbízó köteles gondoskodni. Ugyancsak Megbízót terhelik az épület állagának leromlása miatti, illetve a falba beépített vezetékek meghibásodásából eredő károk elhárítása. A rendelőkben lévő szakrendeléshez szükséges Megbízott tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítása Megbízott feladata.

10 10 8. Amennyiben Megbízott valamilyen előre nem látható esemény miatt, vagy önhibáján kívül a Központi Orvosi Rendelő épületében feladatát nem tudja ellátni ez esetben az ebből származó, számlával igazolható pluszköltségeit visszaköltözéséig az esemény okozója vagy Megbízó megfizeti. 9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően alakítja a rendelési idejét. Az aktuálisan érvényben lévő, a rendelés idejét meghatározó törvénynek megfelelően a rendelési idő beosztását módosíthatja, erről Megbízót előzetesen tájékoztatnia kell. A rendelési idő kialakításánál megbízott köteles úgy eljárni, hogy a lakosság egészségügyi ellátása maximálisan biztosítva legyen, és hetente 2 órában legyen rendelés. 10. Megbízott szabadsága és egyéb akadályoztatása esetén köteles helyettesítésről gondoskodni. Amennyiben e kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a helyette feladatát ellátó orvosnak kifizetett díjazást meg kell térítenie. Amennyiben előre nem tervezhető esemény történik amely a reumatológiai járóbeteg-szakellátás feladat ellátásában Megbízottat akadályozza, haladéktalanul, a legközelebbi úton köteles értesíteni az ÁNTSZ-t és a Megbízót. 11. Megbízott a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásához a fedezetet az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Az ellátási szint fenntartása érdekében a vállalkozás segítése céljából az önkormányzat az éves költségvetésben meghatározottak szerint a 12. pont figyelembe vételével fix összegű támogatást nyújthat. 12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás rendelkezései jogszabályba nem ütközhetnek, ezért a jelen megállapodást érintő bármely jogszabályi változás a megállapodás érintett rendelkezéseit érvénytelenné teszi és a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően módosítja. Alternatív jogszabályi változás, illetve egyéb esetben a megállapodás csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. Változás esetén a szerződésben a kedvezmények pótolva lesznek, egyéb esetekben a kedvezőbb feltételeket biztosítja az önkormányzat. 13. A jelen megállapodás érvényességének feltétele Kaba Város Önkormányzat Képviselőtestületének erre vonatkozó elfogadó határozata. A jelen megállapodás hatályba lépésének napja az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével megkötött finanszírozási szerződésben megjelölt időpont. A megállapodás határozatlan időre szól. Amennyiben finanszírozási szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy a megállapodás nem lép hatályba a reumatológiai járóbeteg-szakellátást más jogviszony keretében működtetik. Amennyiben Megbízott társadalombiztosítási forrása nem fedezi a működtetés költségeit és a szakrendelés fenntartása aggályossá válik, úgy Megbízott köteles ezt a tényt Megbízónak írásban jelezni pénzügyi bizonyítékok csatolásával. 14. A megállapodás felmondása vagy módosítása bármelyik fél által kizárólag írásban kezdeményezhető megfelelő indoklás közlésével. Szerződő felek a felmondás vagy módosítás tárgyában egyeztetést kötelesek kezdeményezni, amelynek lefolytatására 15 napos jogvesztő határidőt határoznak meg. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás bármelyik fél részéről 90 napon felmondási idő alkalmazásával mondható fel írásban, 15 nappal korábban előre közölten. 15. A megállapodás azonnali hatállyal megszűnik: lényeges szerződésszegés esetén az Egészségbiztosítási Alap a vállalkozó orvossal a finanszírozási szerződést felbontja, vagy nem hosszabbítja meg, az Orvosi Kamara illetékes bizottsága az orvost foglalkozásától eltiltja, a foglalkozásától eltiltó bírói határozat alapján, foglalkozási tilalom esetén, az ÁNTSZ a működési engedélyt visszavonja.

11 A jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással elszámolni. 17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitáikat elsősorban egyeztetés útján rendezik, a szakmai jellegű kérdéseket az illetékes tisztifőorvos vélemények kikérésével. Szerződő felek az esetleges jogvitáik elbírálására a Püspökladányi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 18. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra és megbízásra vonatkozó előírásai, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LXXXIV. törvény, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény és megállapodást érintő egyéb jogszabályok előírásai irányadók. 19. Ezt a megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Kaba, Szegi Emma polgármester dr. Kálmánczhey Judit reumatológus

12 12 Melléklet a 225/2013. (XI.21.) Kvt. határozathoz Megállapodás mely létrejött egyrészről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró Szegi Emma polgármester, másrészről dr. Kálmánczhey Judit reumatológus egyéni vállalkozó, 4200 Hajdúszoboszló, Ádám u. 25. alatti lakos ( adószáma: Orvosok Országos nyilvántartási száma: 57264) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1. Felek kinyilatkozzák, hogy ezen megállapodás a közöttük létrejött Reumatológiai szakorvosi feladatok átadásáról-átvételéről megállapodás kiegészítése és az abban foglalt feladatok ellátásának finanszírozására szolgál. 2. Jelenlévők megállapodnak abban, hogy dr. Kálmánczhey Judit akinek szakorvosi végzettsége: reumatológus, szakorvos nyilvántartási száma: , tevékenységének megnevezése:járó beteg reumatológiai szakrendelés, tevékenységének helye: Központi Orvosi Rendelő Kaba, Béke u. 1. minden héten keddi napon 16,00 18,00 óra közötti időszakban reumatológiai rendelést tart, melyért Ft, azaz Hatvanezer forint megbízási díjra jogosult az OEP finanszírozás mellett ( feltétele a megkötött OEP szerződés és OEO finanszírozás), amit az önkormányzat számla ellenében átutal. 3. A reumatológiai szakorvos igénybe veheti a fentiekben megjelölt időpontban a Kaba Város Önkormányzat tulajdonában álló és a védőnői szolgálat feladatellátásának céljára szolgáló orvosi rendelőt. 4. Jelen megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogvitákat és finanszírozási problémákat a felek elsősorban megegyezéssel kívánják rendezni. Szükség esetén az illetékes ÁNTSZ. főorvos és az Orvosi Kamara véleményét is kikérik. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve a mindenkori hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül a feleknek tárgyalásos úton rendezni, úgy a jogviták elbírálására a felek közösen és kölcsönösen a Püspökladányi Járásbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét kötik ki. Felek a megállapodást mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. Kaba, november Szegi Emma polgármester dr. Kálmánczhey Judit reumatológus

13 13 K i v o n a t a képviselő-testület november 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 237/2013.(XI.28.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 28-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Kaba Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.13.) rendelet módosítása; Tájékoztató évi költségvetés I-III.n.éves végrehajtásáról. 2.) Szándéknyilatkozat megtétele önkormányzati üzletrészről. 3.) Az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Előadó:Szegi Emma polgármester 4.) A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása, fedezet biztosítása 5.) Fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére történő kifizetéshez 6.) Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére 7.) Kaba.Land Kft. ingatlanával kapcsolatos megkeresés Előadó: Borbély Gyula települési képviselő 8.) Önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről Előadó: Borbély Gyula települési képviselő 9.) Temetőnél kerítés építés Előadó:Borbély Gyula települési képviselő A képviselő-testület megalkotta a 28/2013. (XII.2.) Ör.sz. rendeletét költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) Ör.sz. rendelet módosításáról az önkormányzat évi 238/2013. (XI.28.) Kvt.h. a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

14 14 239/2013. (XI.28.) Kvt. h. szándéknyilatkozat megtételéről üzletrész vásárlásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben ( 4031 Debrecen, István út 136.) üzletrész vásárlási szándékát. Egyben kinyilatkozza, hogy az adás-vétel teljesedésbe menése esetén vállalja a hulladékszállítással ténylegesen felmerülő költség és a lakosság által fizetendő díj különbözetének szintjéig kompenzáció megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a további intézkedések megtételére. Határidő: november /2013.(XI.28.) Kvt.h. az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t ( 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) az ÁROP-1.A azonosító számú Szervezetfejlesztés Kabán című projekthez kapcsolódóan a projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összesen Ft + 27 % ÁFA, bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. dr. Csabai Zsolt jegyző 241/2013. (XI.28.) Kvt.h. A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Mátrix Audit Kft. szakvéleménye, valamint a Bíráló Bizottsági döntés alapján megbízza a NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 85.) Ajánlattevőt a A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című beruházás kivitelezési munkáival Ft + ÁFA = Ft összeggel, az általa benyújtott ajánlatban szereplő feltételekkel. A kivitelezési munka fedezete részben rendelkezésre áll Kaba Város Képviselő-testületének 38/2012. (III.6.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Az önerős szakaszhoz további fedezetet biztosít Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegben a évi beruházási céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. dr. Csabai Zsolt jegyző 242/2013. (XI.28.) Kvt. fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft.részére történő kifizetéshez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére bruttó Ft vállalkozási díj kifizetését a lekötött betét terhére Kaba Város Önkormányzat által működtetett fürdő termálkútjának energetikai célú hasznosításához elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány ellenértékeként, amennyiben a 227/2012. (XI.6.) Kvt. határozat alapján kötendő vállalkozási szerződés közös megegyezéssel megszűnik és a vállalkozó engedélyezi az önkormányzatnak az elkészült megvalósítási tanulmány saját célra történő felhasználását.

15 15 Feleknek ezzel egymással szemben semmi követelése nem marad. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:2013. november 29-től folyamatos Felelős:Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző 243/2013. (XI.28.) Kvt.h. Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Natur Agenda Környezetvédelmi Kft-t ( 4032 Debrecen, Akadémia út 47. képviseli: dr. Vámos Árpádné) a Kaba fürdő vízi létesítményeinek üzemeltetéséhez kiadott 730/15/2007. sz. többszörösen módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatban a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 7592/7/2013. iktató számú végzés alapján a következő feladatok elvégzésével: - a sósvíztározók üzemeltetési szabályzatának elkészítése - a fürdő és a hozzákapcsolódó sósvíztározók által kibocsátott használtvíz ellenőrzésére készült önellenőrzése terv felülvizsgálata - a Felügyelőség javaslatára új felszíni monitoring mintavételi pontok kijelölése, az új pontokból vett minta bevizsgálása, mintavételi jegyzőkönyv elkészítése, - öntözési idényben, a befogadóba történő rendkívüli kibocsátások miatt a felszíni befogadó terhelhetőségi és hígulási feltételeinek modellezése - a befogadó kezelőjének a véleményét és nyilatkozatát megkérni az öntözési idényben történő rendkívüli kibocsátással kapcsolatban. A megbízási díj Ft+ÁFA, összesen: Ft, melyre a fedezetet a képviselő-testület a lekötött betét terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 244/2013. (XI.28.) Kvt.h. Kaba-Land Kft.ingatlanával kapcsolatos megkeresésről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Kaba-Land Kft. tulajdonában lévő 0492/10 és 0492/14 hrsz-ú terület és az azon pályázat keretében megvalósított beruházással kapcsolatban megkeresse az ÉARFŰ-t. A megkeresésben értesíteni kell a pályázati bonyolítót, hogy az ingatlan őrzéséről pályázó nem gondoskodik és az államot kár érheti, továbbá tájékoztatást kell kérni, hogy amennyiben a pályázó a fenntartási kötelezettségét nem teljesíti, akkor van-e lehetőség, illetve milyen lehetőség van a terület megszerzésére. Határidő: november 29-től folyamatos Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző 245/2013. (XI.28.) Kvt.h. önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Kaba, Béke u. 3.szám alatti lakások értékesítésének előkészítése keretében értékbecslésre ajánlatot kérjen be. Az ajánlatok elbírálásáról a januári képviselő-testületi ülésen dönt a képviselő-testület. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: november 29-től folyamatos 246/2013.(XI. 28.) Kv t.h. 226/2013.(XI.21.) Kvt. határozat módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2013. (XI.21.) Kvt. határozatában Rákóczi utca karácsonyi díszvilágítására biztosított Ft összeget az alábbi feladatok közt a következő arányban megosztja:

16 Ft fedezet a díszvilágítás le- és felszerelésére, Ft támogatás átadás a Mácsai Sándor Művelődési Ház részére, aki az Alma együttes december 6-ai műsorának fellépési díját fedezi belőle. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Kaba, december 4. dr. Csabai Zsolt jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása.

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. 6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 47/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő I sz. háziorvosi szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-3/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. február 1-jei ülésének J

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására 300/2012. (XI.15.) számú Ökt. határozat melléklete FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. )

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester K I V O N A T Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 31-én (hétfő) de.: 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben